Daily Archives: 21 februarie 2018

Proiectul Blue Beam (II)

         În anul 1994 Serge Monast (1945-1996) jurnalist canadian de investigații, poet, eseist și teoretician al teoriei conspirației a publicat Proiectul Blue Beam (NASA), în care a detaliat ipoteza conform căreia NASA, cu ajutorul Organizației Națiunilor Unite, încearcă să pună în aplicare o nouă religie mondială New Age cu Anticristul la conducere și să întemeieze astfel Noua Ordine Mondială, prin intermediul unei simulări tehnologice 3D a celei de a doua veniri a lui Isus Cristos.

Abominabilul Proiect Blue Beam (Raza Albastră-n.t.) al NASA are patru etape diferite în vederea punerii în aplicare a religiei unei noi ere avîndu-l pe Anticrist în fruntea ei. Trebuie să ne amintim că religia New Age este fundamentul însuși al acestui guvern mondial, religie fără de care dictatura Noii Ordini Mondiale este cu totul imposibilă. Voi recapitula: fără o credință universală în religia New Age, succesul Noii Ordini Mondiale va fi imposibil! Iată de ce proiectul Blue Beam este atît de important pentru ei, dar în egală măsură atît de bine ascuns pînă în prezent.(Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/03/21/proiectul-blue-beam-i/)

„Aceasta este a doua și ultima parte a proiectului «Blue beam» al NASA“ din care vă prezentăm cîteva fragmente.

„Ceea ce este important în această afirmație este că noua ordine mondială va fi pusă în aplicare în sistemul actual, ceea ce înseamnă că modalitatea de odinioară de a gîndi și de a se comporta precum și religia vor fi considerate ca fiind modalitatea «veche» și incorectă de a gîndi și pe care ei pot s-o modifice într-unul din lagărele de exterminare ale ONU pentru a se asigura că oricine care posedă această atitudine «antisocială» va fi eliminat rapid, astfel încît alte personalități modificate să fie în măsură să răspundă necesităților și priorităților noii ordini mondiale fără a fi distrase de adevăr.

Să fie cel mai mare proiect de control al minții cunoscut vreodată?

Proiectul Blue Beam al NASA constituie prima directivă privind controlul absolut al noii ordini mondiale asupra populațiilor de pe întregul pămînt. Vă sugerez să studiați cu atenție această informație înainte de-a o respinge ca o nebunie fanatică. Dacă mergem mai departe în diferitele rapoarte pe care le-am prezentat, constatăm că operațiunile de control a minții și a tehnologiei includ un emițător care transmite pe aceeași frecvență ca sistemul nervos al omului și care este fabricat de către Loral Electro-Optical System din Pasadena, California.

Loral, un antreprenor major în industria de apărare, a făcut deja cercetări asupra armelor cu energie dirijată pentru Gen. Lt. Leonard Perez din Cadrul Forțelor Aeriene ale SUA în vederea creării unei arme care să poată introduce mesaje în mintea dușmanului incitînd trupele sale la acte de curaj supraomenști! Dispozitivul utilizează o rază electromagnetică de extrem de joasă frecvență (ELF) în gigahertzi [microunde][sic!]*. Este utilizat pentru torturarea oamenilor la distanță atît fizic cît și mintal. Armele de acest tip sînt suspectate a fi fost utilizate împotriva unei britanice care protesta contra prezenței rachetelor de croazieră la baza aeriană Greenham Common în anii 1970.

Această armă poate fi utilizată pentru a produce o întrerupere senzorială totală în nervul auditiv, prin semnale radio cu o asemenea putere încît să blocheze capacitatea individului de a-și înțelege propriile gînduri! Procedeele folosite prin această tehnologie ELF sînt descrise în diverse publicații ale Departamentului Apărării al SUA dintre care cea intitulată «Spectrul electromagnetic și conflictul de intensitate scăzută» a Cpt. Paul E. Tyler, comandantul medical al Marinei Statelor Unite.“

„Un alt dispozitiv cu impulsuri prin microunde poate furniza semnale sonore direct unei persoane anume rămînd nedetectabil pentru altcineva. Tehnologia este foarte simplă și mecanismul poate fi construit utilizînd un pistol radar al poliției. Fasciculul de microunde generat de dispozitiv este modulat la o frecvență audio și poate transmite mesaje direct în creier.“

Revenind la proiectul Blue Beam al NASA, „transmiterea bilaterală de comunicații subliminale și de imagini venind din spațiul îndepărtat corespunde direct acestui gen de tehnologii.“

În cartea sa, «Corpul electric» Dr. Robert O. Becker descrie o serie de experiențe efectuate la începutul anilor 1960 de către Allen Frie în care a fost demonstrat acest fenomen, precum și experiențele ulterioare efectuate de Dr. Joseph C. Sharp care,supunîndu-se diferitelor teste „a dovedit că putea auzi și înțelege mesajele care îi erau transmise într-o cameră izolată fără ecou printr-o audiogramă cu impulsuri prin microunde, care este similară vibrației sonore a cuvîntului, retransmis creierului său.“ Becker a declarat că „un asemenea dispozitiv are o aplicație clară pentru operațiuni secrete destinate ca o țintă să devină nebună din cauza unor voci necunoscute sau să dea instrucțiuni nedetectabile unui asasin programat.“

În publicația Military Review din decembrie 1980, Lt. Col. John Alexander scria: „Mai multe exemple arată domeniile în care s-au făcut progrese. Transferul de energie de la un organism la altul; capacitatea de însănătoșire sau de îmbolnăvire transmise la distanță, inducînd astfel o boală sau un deces în absența unei cauze aparente; modificarea telepatică a comportamentului care include capacitatea de a induce stări hipnotice pînă la o distanță de 1.000 de kilometri.“

„Utilizarea hipnozei telepatice posedă un mare potențial. Această capacitate ar putea permite agenților de a fi introduși într-un mediu nou fără cunoașterea conștientă a programării lor. În privința filmului, Candidatul manciurian este în viață, și nu are nevoie de apel telefonic.

Alte tehnici de inducere de la o minte la alta sînt în studiu. Dacă această capacitate ar fi perfecționată ar putea permite transferul direct al gîndului prin telepatie de la o minte sau un grup de creiere asupra unui public țintă. Factorul unic este că receptorul nu va fi conștient de faptul că gîndirea sa a fost implantată plecînd de la o sursă externă. El sau ea va crede că acestea sînt gîndurile lor originare.

A treia etapă a proiectului Blue beam al NASA se cheamă comunicare telepatică electronică bidirecțională. Articolul Lt. Col. John Alexander continuă: «Dacă este posibil să hrănim gîndirea artificială în domeniul multigenic prin satelit, controlul mintal al întregii planete este de acum înainte posibil. Singura rezistență individuală ar fi de a pune constant la îndoială motivațiile gîndurilor lor și de a nu acționa asupra gîndurilor pe care ei le consideră a fi în afara propriilor lor frontiere ideologice religioase și morale.»

O dată în plus, este înțelept să considerăm cum televiziunea, publicitatea, educația modernă și diverse tipuri de presiuni sociale sînt utilizate pentru a manipula aceste limite. Aceste tehnici au fost raportate de către Lt. Col Alexander care a spus în rezumatul articolului său din Revista Militară: «Informațiile asupra acestui tip de tehnologie prezentate aici ar fi considerate de anumite persoane ridicole, deoarece nu sînt corespunzătoare, în viziunea lor, realității. Dar anumite persoane cred încă că lumea este plată.»

Acum, aceasta înseamnă o mulțime de lucruri, deoarece dacă oamenii nu cred în existența posibilă a acestui gen de tehnologie, sau că aceasta este science-fiction, acești oameni se află în mare pericol, pentru că noaptea în care aceste mii de stele vor străluci în spațiu, în cursul nopții în care noul mesia va fi prezentat lumii, ei nu vor fi pregătiți și nu vor avea timp să se pregătească pentru a se proteja de acest tip de tehnologie. Ei nu cred și nu vor avea timp să se pregătească.

(Exact așa se întîmplă cu oamenii care sînt convinși că satana nu există, nu se pot apăra împotriva lui. – JAH)

Manifestări supranaturale universale prin intermediul electronicii

A patra etapă conține manifestările supranaturale universale prin mijloace electronice. Ea cuprinde trei orientări diferite.

Prima constă în a face umanitatea să creadă că o invazie străină (din afara acestei lumi) este pe punctul de a se produce în toate marile orașe ale planetei îndemnînd fiecare națiune să-și utilizeze armele nucleare pentru a riposta. În acest fel, Curtea Internațională de Justiție a ONU va cere ca toate națiunile care au lansat arme nucleare să se dezarmeze cînd se va fi demonstrat că invazia a fost o escrocherie. Și cum știu Națiunile Unite că invazia era falsă? Bineînțeles că ele au pus-o în scenă.

A doua este să-i facă pe creștini să creadă că va avea loc o vrajă prin intervenția presupusă divină a unei civilizații străine (din afara acestei lumi) care ar veni în ajutorul pămîntenilor pentru a-i proteja de un demon nemilos și sălbatic. Obiectivul său va fi de a dispune de orice opoziție importantă la punerea în practică a Noii Ordini Mondiale într-un ultim efort, făcut la cîteva ore de la începerea spectacolului ceresc!

A treia orientare în cea de-a patra etapă este o îmbinare de forțe supranaturale și electronice. Undele utilizate în acest moment vor permite «forțelor supranaturale» să călătorească prin intermediul fibrelor optice, cablurilor coaxiale ( ale televiziunii) electrice și al liniilor telefonice pentru a pătrunde în întreaga lume în același timp prin intermediul aparatelor de uz casnic. Cipurile integrate vor fi puse deja în aplicare. Obiectivul acesteia constă în a răspîndi pretutindeni viziuni satanice pentru a împinge toate populațiile la limita isteriei și nebuniei, de a le îneca într-un val de sinucideri, asasinate și tulburări psihologice permnente. După Noaptea celor o mie de stele, populațiile întregii lumi vor fi pregătite să-l primească pe noul mesia pentru ca el să restabilească ordinea și pacea cu orice preț, chiar cu cel al renunțării la libertate.“

„Pentru voi cei cei care banalizați Biblia și susțineți că Dumnezeu nu există, sau că fiecare continent are zeul sau zeii săi, pentru voi cei care găsiți că Biblia este un alt mijloc de colonizare utilizat de occidentali pentru a-i supune pe africani, a-i masacra și a-i jefui de toate resursele lor, trebuie să înțelegi acum că toți acești oameni care s-au slujit de Biblie pentru a comite crime lor sînt agenți ai lui lucifer, demoni încarnați care au tocmai ca misiune să-i facă pe oamenii de pe pămînt să creadă că Dumnezeu nu există sau că Biblia este falsă.

Deschideți-vă ochii acum cînd nu este prea tîrziu. Dumnezeu există și Biblia este adevărată. Dovada, ea (Biblia) este pe cale de a se înfăptui în fiecare zi sub ochii noștri. Profețiile biblice se îndeplinesc sub ochii noștri. Dacă veți continua să vă încăpățînați, voi sunteți cei care veți pierde. Dumnezeu există și satana există. Cerul există și infernul de asemenea. Aveți acum dovezile. Dacă totuși alegeți să nu credeți acum, veți admite într-o zi, cînd din nefericire va fi prea tîrziu. Cel care are urechi de auzit, să audă! Dumnezeu să vă binecuvînteze!“

*Conform Administraţiei Naţionale de Telecomunicaţii şi Informare a Statelor Unite ale Americii, undele electromagnetice ale căror frecvenţe sunt mai mici decît 30 kHz sunt denumite unde electromagnetice de foarte joasă frecvenţă (very low frequency), iar cele ale căror frecvenţă este mai mică de 3 kHz nici nu sunt atribuite vreunei activitati civile. Terminologia utilizată în lucrările ştiinţifice ce se referă la undele electromagnetice de joasă frecvenţă (şi pe care o voi folosi în cele ce urmează) le clasifică în modul următor:

-unde electromagnetice de foarte joasă frecvenţă (very low frequency sau pe scurt, VLF) cu frevenţe cuprinse între 3 kHz şi 30 kHz;

-unde electromagnetice de ultra joasă frecvenţă (ultra low frequency sau ULF) cu frecvenţe cuprinse între 300 Hz şi 3 kHz;

-unde electromagnetice de super joasă frecvenţă (super low frequency sau SLF) cu frecvenţe cuprinse între 30 Hz şi 300 Hz;

-unde electromagnetice de extrem de joasă frecvenţă (extremely low frequency sau ELF) ale căror frecvenţe au valori sub 30 Hz. (Sursa: http://www.energobiologie.ro/index.php/Energii/Undele-electromagnetice-de-ultra-joasa-frecventa.html)

Sursa: http://www.mcreveil.org/index_fr.html

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/