Monthly Archives: martie 2018

Euharistia va fi contestată ca fiind doar un simbol

Mesajul lui Isus către Holy Love

29 martie 2018

Isus spune: „Sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

     „Vin la voi astăzi la porunca Tatălui meu. Astăzi în lume voi sărbătoriți Joia Mare. Aceasta a fost ziua Cinei celei de taină – ziua instituirii Sfintei Euharistii și a preoției. Deși mulți preoți au eșuat în chemarea lor de a duce vieți consacrate, Sfînta Euharistie nu s-a schimbat în toți anii de la instituirea ei. Euharistia rămîne Trupul meu, Sîngele, Sufletul și Divinitatea. Ea nu se va schimba niciodată.

„Ea va fi contestată ca fiind doar un simbol. Iată de ce vin astăzi la voi pentru a vă avertiza asupra unor astfel de neadevăruri. Credința în prezența mea reală definește spiritualitatea unui suflet. Întotdeauna să tratați Euharistia cu respect și să nu vă îndoiți. Prezența mea în Euharistie vă va întări în vremurile viitoare. Bazați-vă pe ea.“

„Am instituit Euharistia ca un mijloc de a rămîne cu voi întotdeauna. Credința voastră în Pîinea vieții reprezintă calea de a rămîne aproape de mine.“

Citiți Luca 22:19-22

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Predica Papei Benedict al XVI-lea la liturghia Cinei Domnului – 21 aprilie 2011

Predica Sanctității Sale Papa Benedict al XVI-lea

la Liturghia Cinei Domnului din Bazilica San Giovanni in Laterano

joi, 21 aprilie 2011

Iubiți frați și surori,

           Joia Sfîntă nu este numai ziua instituirii Preasfintei Euharistii, a cărei strălucire se iradiază desigur asupra a tot restul și îl atrage, ca să spunem așa, înlăuntrul său. Face parte din Joia Sfîntă și noaptea întunecată a Muntelui Măslinilor, spre care Isus iese împreună cu discipolii săi; face parte din el singurătatea și abandonarea lui Isus, care rugîndu-se merge în întîmpinarea întunericului morții; fac parte din el trădarea lui Iuda și arestarea lui Isus, precum și tăgăduirea lui Petru, acuzarea în fața Sinedriului și încredințarea în mîinile păgînilor, ale lui Pilat. Să încercăm în acest ceas să înțelegem mai profund ceva din aceste evenimente, pentru că în ele se desfășoară misterul Răscumpărării noastre.

Isus iese în noapte. Noaptea înseamnă lipsă de comunicare, o situație în care nu ne vedem unul pe altul. Este un simbol al neînțelegerii, al întunecării adevărului. Este spațiul în care răul, care în fața luminii trebuie să se ascundă, poate să se dezvolte. Isus însuși este lumina și adevărul, comunicarea, curăția și bunătatea. El intră în noapte. În ultimă analiză, noaptea este simbol al morții, al pierderii definitive a comuniunii și a vieții. Isus intră în noapte pentru a o depăși și pentru a inaugura noua zi a lui Dumnezeu în istoria omenirii.

În timpul acestui drum El a cîntat cu Apostolii săi Psalmii eliberării și ai răscumpărării lui Israel, care reevocau primul Paște în Egipt, noaptea eliberării. Acum El merge, cum este obișnuit să facă, pentru a se ruga singur și pentru a vorbi ca Fiu cu Tatăl. Dar, altfel decît de obicei, vrea să știe că-i are aproape pe trei discipoli: Petru, Iacob și Ioan. Sunt cei trei care au avut experiența Schimbării la Față – transparența luminoasă a gloriei lui Dumnezeu prin figura sa umană – și care L-au văzut în centru între Lege și Profeți, între Moise și Ilie. Au auzit cum El vorbea cu amîndoi despre „exodul“ său la Ierusalim. Exodul lui Isus la Ierusalim – ce cuvînt misterios! Exodul lui Israel din Egipt a fost evenimentul fugii și eliberării poporului lui Dumnezeu. Ce aspect va avea exodul lui Isus, în care sensul acelei drame istorice va trebui să se împlinească definitiv? Acum discipolii devin martori ai primei părți din acest exod – ai umilirii extreme, care totuși era pasul esențial al ieșirii spre libertate și spre viața nouă, la care exodul tinde. Discipolii, a căror apropiere Isus a căutat-o în acel ceas de travaliu extrem ca element de susținere umană, au adormit repede. Totuși au auzit cîteva fragmente din cuvintele de rugăciune ale lui Isus și au observat atitudinea sa. Ambele lucruri s-au imprimat profund în sufletul lor și ei le-au transmis creștinilor pentru totdeauna. Isus îl numește pe Dumnezeu „Abba“. Asta înseamnă – așa cum adaugă ei – „Tată“. Însă nu este forma obișnuită pentru cuvîntul „tată“, ci un cuvînt din limbajul copiilor – un cuvînt afectuos cu care nu se îndrăznea să se adreseze lui Dumnezeu. Este limbajul celui care este într-adevăr „copil“, Fiu al Tatălui, al Celui care se află în comuniune cu Dumnezeu, în cea mai profundă unitate cu El.

Dacă ne întrebăm în ce anume constă elementul cel mai caracteristic al figurii lui Isus în Evanghelii, trebuie să spunem: este raportul său cu Dumnezeu. El este mereu în comuniune cu Dumnezeu. Faptul de a fi cu Tatăl este nucleul personalității sale. Prin Cristos îl cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat. „Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată“, spune sfîntul Ioan. Cel „care este spre sînul Tatălui… l-a făcut cunoscut“ (1,18). Acum îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este cu adevărat. El este Tată și asta într-o bunătate absolută în care putem avea încredere. Evanghelistul Marcu, care a păstrat amintirile sfîntului Petru, ne relatează că Isus, la apelativul „Abba“, a mai adăugat: La tine totul este posibil, tu poți totul (cf. 14,36). Cel care este Bunătatea, este în același timp putere, este atotputernic. Puterea este bunătate și bunătatea este putere. Această încredere o putem învăța de la rugăciunea lui Isus pe Muntele Măslinilor.

Înainte de a reflecta asupra conținutului cererii lui Isus, trebuie să ne mai îndreptăm atenția noastră spre ceea ce evangheliștii ne prezintă cu privire la atitudinea lui Isus în timpul rugăciunii sale. Matei și Marcu ne spun că El „a căzut cu fața la pămînt“ (Mt 26,39; cf. Mc 14,35), deci a asumat atitudinea de supunere totală, care a fost păstrată în liturgia romană din Vinerea Sfîntă. În schimb Luca ne spune că Isus se ruga în genunchi. În Faptele Apostolilor el vorbește despre rugăciunea în genunchi din partea sfinților: Ștefan în timpul uciderii sale cu pietre, Petru în contextul învierii unui mort, Paul pe calea spre martiriu. Astfel Luca a trasat o mică istorie a rugăciunii în genunchi în Biserica de la începuturi. Creștinii, cu îngenuncherea lor, intră în rugăciunea lui Isus pe Muntele Măslinilor. În amenințarea din partea puterii răului, ei, fiind îngenuncheați, sunt în picioare în fața lumii, dar, fiind fii, sunt în genunchi în fața Tatălui. În fața gloriei lui Dumnezeu, noi creștinii ne îngenunchem și recunoaștem divinitatea sa, dar exprimăm în acest gest și încrederea noastră că El învinge.

Isus luptă cu Tatăl. El luptă cu sine însuși. Și luptă pentru noi. Experimentează angoasa în fața puterii morții. Aceasta este înainte de toate pur și simplu tulburarea, proprie a omului, ba chiar a oricărei creaturi vii, în fața prezenței morții. Totuși în Isus este vorba de ceva mai mult. El își lungește privirea în nopțile răului. Vede mareea murdară a întregii minciuni și a întregii infamii care îi vine în întîmpinare în acel potir pe care trebuie să-l bea. Este tulburarea celui total Curat și Sfînt în fața întregului puhoi al răului din această lume, care se revarsă asupra Lui. El mă vede și pe mine și se roagă și pentru mine. Astfel acest moment de angoasă mortală a lui Isus este un element esențial în procesul Răscumpărării. De aceea, Scrisoarea către Evrei a calificat lupta lui Isus pe Muntele Măslinilor ca un eveniment sacerdotal. În această rugăciune a lui Isus, pătrunsă de angoasă mortală, Domnul împlinește funcția preotului: ia asupra sa păcatul omenirii, pe noi toți, și ne duce la Tatăl.

În sfîrșit, trebuie să mai acordăm atenție conținutului rugăciunii lui Isus pe Muntele Măslinilor. Isus spune: „Tată! Pentru tine totul este posibil. Îndepărtează de la mine potirul acesta, însă nu ceea ce vreau eu, dar ceea ce vrei tu” (Mc 14,36). Voința naturală a Omului Isus se dă înapoi înspăimîntată în fața unui lucru așa de groaznic. Cere ca să fie scutit de aceasta. Totuși, ca Fiu, depune această voință umană în voința Tatălui: nu eu, ci tu. Cu asta El a transformat atitudinea lui Adam, păcatul primordial al omului, însănătoșindu-l în acest mod pe om. Atitudinea lui Adam a fost: Nu ceea ce ai voit tu, Dumnezeule; eu însuși vreau să fiu dumnezeu. Această mîndrie este adevărata esență a păcatului. Credem că suntem liberi și cu adevărat noi înșine numai dacă urmăm exclusiv voința noastră. Dumnezeu apare drept contrariul libertății noastre. Trebuie să ne eliberăm de El – acesta este gîndul nostru – nu atunci am fi liberi. Această răzvrătire fundamentală care pătrunde istoria și minciuna de fond care denaturează viața noastră. Atunci cînd omul este împotriva lui Dumnezeu, el este împotriva propriului adevăr și de aceea nu devine liber, ci înstrăinat de sine însuși. Suntem liberi numai dacă suntem în adevărul nostru, dacă suntem uniți cu Dumnezeu. Atunci devenim cu adevărat „ca Dumnezeu“ – nu opunîndu-ne lui Dumnezeu, nu debarasîndu-se de El sau negîndu-L. În lupta rugăciunii pe Muntele Măslinilor Isus a soluționat falsa contradicție dintre ascultare și libertate și a deschis calea spre libertate. Să-l rugăm pe Domnul să ne introducă în acest „da“ spus voinței lui Dumnezeu, făcîndu-ne astfel cu adevărat liberi. Amin.

Predica a fost publicată pe site-ul Magisteriu.ro în traducerea preotului Mihai Pătrașcu.

Sursa: http://www.magisteriu.ro/predica-papei-la-liturghia-cinei-domnului-2012/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Duminica Îndurării Divine – 8 aprilie 2018

       A doua duminică după Paști, 8 aprilie 2018, este dedicată sărbătoririi Îndurării Divine, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare, 30 martie și pînă sîmbătă, 7 aprilie 2018.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

„RIDICAȚI CRUCEA DE 738 DE METRI LA DOZULÉ“

Mesajul lui JNSR din 14 septembrie 2014

Glorificarea Sfintei Cruci

Prin ascultare Biserica va învinge

Și lumea va fi salvată.

 ECCE CRUCEM DOMINI

 „Prin Crucea sa, DUMNEZEU va învinge…

Veţi face cunoscută această Cruce şi o veţi purta.“

Era marțea sfîntă

28 martie 1972 la ora 435 a dimineții

„ECCE CRUCEM DOMINI“

„Veţi face cunoscută această Cruce şi o veţi purta.“

             Madeleine* a fost cea care a primit mesajul acestei teribile manifestări pentru lumea întreagă, acum patruzeci și doi de ani și jumătate**, din partea Aceluia care este „Domnul întregului univers“.

Această CRUCE cunoscută în toată lumea datorită ascultării umilei sale slujitoare, nu a fost încă recunoscută de „Biserica sa“ care n-a construit-o încă la Dozulé, în ciuda „căinței redutabile“ care a însoțit această Cerere regală a DOMNULUI DOMNILOR ȘI REGELUI ÎNTREGULUI UNIVERS.

Ea n-a fost niciodată luată în serios, nici înainte, nici acum, nici după, în pofida lacrimilor de tristețe pe care Madeleine le-a văzut curgînd din ochii adorabilului nostru Isus în cea de-a șaisprezecea apariție.

Și de la refuzul Bisericii pînă astăzi, se poate constata că nici o rugăciune, nici o sfîntă liturghie celebrată pe pămîntul întreg, nu ajung să evite un război mondial…

Deoarece opoziția vine dintr-o nemăsurată neascultare care a devenit „Blasfemia satanei împotriva lui Dumnezeu“ pentru lumea întreagă.

Nu este acesta păcatul întregii lumi, care este suportat azi pe întregul pămînt?…

Neascultarea față de cuvîntul lui Cristos nu se poate repara decît printr-o 

„Ascultare fără reținere, a aceleia (biserica) pe care Domnul nostru a ales-o să nimicească acest rău care încercuiește pămîntul întreg“…

„RIDICAȚI  CRUCEA  DE  738  DE  METRI  LA  DOZULÉ.“

Biserica universală este aceea a lui Cristos, care va aboli păcatul lumii devenit mondial, deoarece în acest sfîrșit al timpurilor, Biserica însăși este afectată.

Isus, „YESHOUA“ care vine în numele Tatălui său „YHWH“.

Se apropie ziua în care se va îndeplini profeția făcută evreilor, în ziua Floriilor: „Iată Casa voastră, Templul lui YHWH, va fi lăsată pustie!

Și eu vă spun:

De acum înainte nu mă veți mai vedea, PE MINE YSHWH, pînă cînd nu spuneți:

«Binecuvîntat să fie cel care vine în numele lui YHWH! Iată-l pe acela al cărui nume are împărăția veșnică: «ECCE  Cujus imperto NOMEN est in  aeternum.»

Cel care a coborît din cer, Omul-Isus YSHWH, același care s-a ridicat și care revine pe norii cerului în puterea și măreția lui Dumnezeu-YHWH!“

„DOMINE  NOMEN  TUUM  IN  AETERNUM !“

„Doamne Isus, numele tău este veșnic!“

Aceste ultime rînduri sînt în cartea Părintelui Manceau „Întoarcerea glorioasă a Fiului Omului“   Dozulé

Isus din Nazaret către JNSR

*Vizionara Madeleine Aumont v. https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/03/08/dozule/

**În 28 martie 2018 se împlinesc 46 de ani de la prima apariție.

Sursa:  http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright© 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Ce-i mai negru decît „listele negre“? Colonialismul alb!

           După cum s-a putut lesne observa, din îndelunga și tulburătoarea dezbatere publică privind problemele justiției din România au lipsit pur și simplu referirile la una din piesele din angrenaj. Din păcate pentru dezbatere, este piesa de bază. Și, fiind piesa de bază, dezbaterea a fost fără efect, dacă nu chiar inutilă, oricîte adevăruri s-ar fi spus și oricîte nelegiuiri s-ar fi dezvăluit. Această piesă este, în justiția din România, factorul străin. Doar în ultimele săptămîni, în contextul dezvăluirilor de documente privitoare la „liste negre“ trimise de la Bruxelles, cu oameni de condamnat de către justiția din România, referirile la factorul străin n-au mai putut fi ocolite! Deși eternii diversioniști de profesie de pe la televiziuni s-au și repezit să ne spună că „listele negre“ erau întocmite la București, regimul Băsescu folosind de fapt Bruxelles-ul pentru pecetluirea eliminării adversarilor săi politici. Dar nu despre asta este vorba! Este vorba despre faptul că Bruxelles-ul și-a arogat decizia în locul justiției române, chipurile independentă, și România a acceptat această umilință colonială. Numele de pe aceste liste reprezintă, din respectivul punct de vedere, un aspect secundar. Oricît s-ar vrea să se scuze sau, dimpotrivă, să se acuze „listele negre“ trimise de Bruxelles la București, acestea nu sunt nimic altceva decît expresia cea mai fără echivoc a statutului de colonie al României, care include dreptul de viață și de moarte al stăpînului de la Bruxelles asupra sclavilor de la București. Asta-i adevărata problemă!

Și, atenție, pentru a fi în deplină conformitate cu ceea ce avem de-a face, am vorbit despre factorul străin, și nu extern! Oriunde, prezența factorului extern este inevitabilă și luarea sa în considerare este firească! În România actuală însă nu operează doar factorul extern, să zicem, de la Bruxelles sau de la Washington, ci este vorba despre un factor străin, să zicem, tot de pe la Bruxelles sau de pe la Washington, dar aflat în carne și oase în România, sub formă de consilieri străini, ambasadori străini cu alte însărcinări decît ambasadoreala, ONG-iști străini misionari și puzderia de agenți de influență, agenți de legătură, ofițeri cu acoperire și fără acoperire ai serviciilor străine de informații, toți aceștia acționînd nu doar din afara, ci dinăuntrul României, întru bombardarea structurilor cu implicare în justiție. Nu putem fi chiar imbecili, cum ne-ar dori unii, să admitem că structurile implicate în justiția din România sunt numai structurile din justiție, făcîndu-ne că nu vedem realitățile. Asupra implicării unora – respectiv cele politice – ne atrag atenția înșiși adepții „statului de drept“, care vor să ne scape, vezi Doamne!, de această implicare, spre depolitizarea justiției și asigurarea independenței ei. Dar pentru implicarea altora – a acelora din serviciile secrete – acești adepți ai „statului de drept“ n-au nici ochi, nici urechi, dezvăluindu-și menirea sau misiunea de a-i înlocui ei, „secreții“, pe politicieni în manevrarea justiției.

Așa se face că, în dezbaterea problemelor justiției, devenită publică din cauza lucrurilor prea de oaie ce se petrec pe acolo, toate vîrfurile participante, care sunt fie din „aria politică“, fie din „cîmpul tactic“ al serviciilor secrete, se străduiesc cu obstinație să descopere vinovați în tabăra cealaltă și, mai ales, să evite a spune ceva de factorul străin, despre care și o tabără și cealaltă știu că acela este decidentul. Trăim în capitalism și cine are proprietatea are și decizia. Și întrucît proprietățile strategice din România au ajuns la străini, aceștia sunt decidenții și în economie, și în politică, și în justiție! Toate vîrfurile românești își cunosc vîrful nasului, știind bine cine este stăpînul! Și, în ultimă instanță, preferă să caute vinovați printre ei înșiși decît să facă vreo trimitere la stăpîni. În atenția diversioniștilor de pe la televiziunile cu ștaif, nu regimul Băsescu s-a folosit de Bruxelles pentru scoaterea din joc a adversarilor săi politici, ci Bruxelles-ul s-a folosit de regimul Băsescu pentru a transforma România într-o colonie, spre a o anatemiza și jecmăni!

O bălăcăreală româno-română se joacă astfel în public la ore de vîrf și de maximă audiență, în timp ce stăpînul străin, nederanjat și chiar neevocat, rămîne doar să strîngă în chingă și mai tare vătafii români de care se servește spre a ne înlănțui pe noi, servitorii!

Dacă stăpînul străin ar fi doar dintr-o țară, încă n-ar fi așa de rău cum este! Și-ar stoarce colonia – căci asta este România, o colonie! – ca pe lămîie, dar măcar ar feri-o să fie stoarsă și de alții! Din păcate, România este o colonie în cadrul sistemului centru-periferie al UE, făcînd obiectul unui „colonialism colectiv“. Mai mulți colonialiști, mai vechi sau mai noi, hărtănesc România, cooperează între ei s-o jefuiască la sînge, iar acolo unde nu se înțeleg între ei cum să-și împartă halcanele, își trag preșurile de sub picioare unii altora. De aici și haosul din România! Haosul este chiar starea cea mai folositoare stăpînului străin, chiar dacă neunitar și necoeziv! Ce poate fi mai minunat pentru un stăpîn, decît ca sclavii săi să se certe între ei, să dovedească astfel că nu sunt buni de altceva decît de a fi umiliți, biciuiți și jecmăniți! Și să nu uităm că, în timp ce românii privesc la televizor dezbateri despre revocarea sau nu a dnei Kovesi, stăpînul străin a dispus construirea pe banii consumatorilor români de conducte care să ducă spre alte țări din UE gazele românești din Marea Neagră, la care românii n-au acces, cu toate că peste jumătate din ei se încălzesc, încă și în secolul XXI, cu lemne. Trăiască lupta pentru adevărurile din justiție!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a Cotidianului din 26 martie 2018.

Sursa: https://www.cotidianul.ro/ce-i-mai-negru-decat-listele-negre-colonialismul-alb/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

 

Trupul, sîngele, sufletul și divinitatea pot exista numai în Euharistie

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.599 din 23 februarie 2018

         Dragi copii, îngenuncheați în rugăciune. Vremurile în care trăiți sînt periculoase, deoarece diavolul acționează provocînd moartea spirituală a multor suflete. Cu ajutorul păstorilor răi, demonul va cauza mari prejudicii spirituale în Casa lui Dumnezeu. Mulți vor merge asemenea orbilor care-i călăuzesc pe alți orbi. Nu uitați: pîinea dușmanului este numai pîine. Trupul, sîngele, sufletul și divinitatea pot exista numai în Euharistie. Credeți-mă. Isus al meu este prezent în Euharistie, dar demonul lucrează pentru a-i înșela pe sărmanii mei copii. Iubiți și apărați adevărul. Nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. Iată, timpurile pe care le-am prezis au venit. Fiți precauți. Eu sînt Mama voastră și am venit din cer ca să vă avertizez. Rămîneți alături de adevăratul magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Veți vedea încă orori în Casa lui Dumnezeu din cauza oamenilor perfizi. Rugați-vă mult în fața crucii. Bărbații și femeile de credință vor bea potirul amar al suferinței, dar cei care vor rămîne credincioși pînă la sfîrșit vor primi răsplata celor drepți. Mergeți înainte.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

O poză din justiție face cît o mie de argumente economice!

         O vorbă de duh spune că o poză face cît (sau mai mult decît) o mie de cuvinte! Doar cu referire la ultimul timp să fim drepți că o poză, de pildă de la rușinoasa dezbatere – forțată de stăpînii externi ai țării în parlamentul european, pentru a nu se schimba cumva legile justiției din România –, a spus mai mult decît tratate întregi despre statutul de colonie al României în sistemul centru-periferie pe care îl reprezintă UE. La fel, o altă poză, cea a probelor măsluite de unii procurori în așa-numita luptă anticorupție, dusă de DNA și mult cîntată în structurile europene: a grăit mai clar decît orice altceva despre realități, făcînd pur și simplu ridicolă, caraghioasă și vomantă dezbaterea de la Bruxelles-Strasbourg! Deși calificativul vomant ar fi de rezervat lipsei de reacție a așa-numitelor „oficialități“ române (nu mai are sens să le enumerăm), ceea ce le-a demascat, mai degrabă decît orice alte dovezi, ca marionete ale stăpînilor dinafară. Pentru că o reacție firească ar fi trebuit să fie scoaterea din joc imediată a celor care, prin montaje, măsluiri, falsificări și șantaje au împroșcat cu noroi tocmai justiția, dar și suspendarea țării, la fel de imediată, din structurile europene, dacă reprezentanții oficiali ai acestora nu și-ar fi cerut scuze oficial că au parohiat prin tolerare aceste ilegalități, pentru că au lăudat ce nu era de lăudat și au stigmatizat ce nu era de stigmatizat. Să fim serioși însă, nu era nimic de așteptat în aceste privințe, în condițiile înghesuielii de la București la pupat funduri pe la Bruxelles.

Să mai vedem două poze care ne spun mai mult decît o mie de tratate despre statutul de colonie al României în sistemul centru-periferie pe care-l reprezintă UE și exact în legătură cu care se află de fapt și presiunile pe justiție ale Bruxelles-ului și nesancționarea practicilor incorecte și ilegale ale unor procurori și, evident, coada la pupat funduri bruxelleze. Să vezi drăcia dracului: la infuzii în majorări de capital ale unor companii din România, evident subsidiare ale unor mame vestice, banii au venit nu cumva de la cartierele generale ale acestora de prin capitalele occidentale, ci din paradisuri fiscale: Cipru, Luxemburg, Elveția, Insulele Cayman. Stupoare: și zisele „investiții directe“ tot din paradisuri fiscale au venit, și nu din țările de origine ale companiilor, țări din care fluxurile către România au stagnat (precum din Austria ori Germania) sau chiar s-au redus (precum din Franța ori Spania)! Dacă nu ai cumva rucsăcel în spate și smartphone în mînă, înțelegi clar că România nu face parte din angrenajul productiv occidental, că nu este nici măcar vreun atelier al acestuia (cum sunt Cehia sau Slovacia), ci o biată anexă de consum sau maximum o hală (demontabilă) pentru fabricații în lohn. Și că banul obținut în România nici nu pleacă direct în țările „mîntuitoare“ (unde ajunge doar în final), ci se duce de fapt în paradisuri fiscale, spre a fi dirijat abia apoi potrivit intereselor pe termen scurt și lung ale stăpînilor. Este, în aceste condiții, o pură prostie să pui impozite mici pe profit, întrucît nivelul procentual nu are nici o importanță, deoarece impozitarea profitului oricum este eludată de către multinaționale. Dacă profiturile ar migra către țările cu impozitele mici pe profit, atunci impozitarea lor din țările UE ar avea loc chiar în România sau, și mai și, în Bulgaria (unde impozitul pe profit este și mai mic). Dar nu este așa! Profiturile realizate oriunde, inclusiv în România, sunt externalizate fără fiscalizare în paradisuri fiscale, unde are loc „albirea“ lor, spre batjocorirea proștilor de toate felurile și de pe toate meridianele. Dacă nu ar exista paradisurile fiscale, externalizările de profituri nefiscalizate ori n-ar avea loc, ori ar avea loc în favoarea țărilor cu impozitele pe profit mai mici. Ceea ce nu se întîmplă nicidecum! Dacă s-ar dori într-adevăr ceea ce pretinde Comisia de la Bruxelles că vrea să se impoziteze profiturile în țările în care se obțin, ar trebui să se desființeze paradisurile fiscale! Or, acest lucru nici prin gînd să fie avut în vedere!

Și acum o altă fotografie, luată la puțin timp după ce multinaționale de vază pătrunseseră pe piețele din România prin franciză. Un fel de rentierat: îți împrumuți numele și, în timp ce francizatul muncește, tu tai frunze la cîini pe bani buni, fără să faci nimic, doar, eventual, să monitorizezi. Și acum, fotografia: mai mulți mari francizori, în frunte cu IKEA, Sephora, Zara și Y. Rocher, au scos bani din buzunar, i-au plătit ei pe francizați, și-au răscumpărat franciza ca să intre să opereze direct pe piață. Vă dați seama ce chilipir este pe piața românească, profit pur fără efort, de au ales acești giganți să-i scoată din schemă pe francizații pe care ei îi aleseseră, doar pentru a nu mai împărți cu nimeni profiturile pe care le pot obține. Acces ieftin la resurse, acces ieftin la utilități, acces ieftin la forță de muncă și mai ales guverne, care se dau de stînga și care nu numai că nu-ți fac nimic dacă nu plătești impozite pe profit, dar îți mai dau și cadouri, denumite imbecil „relaxare fiscală“! Trai, nineacă, pe banii proștilor! Justiția din România face parte din tacîm! Este justiția care nu descoperă decît corupți și hoți români, dar niciun străin! E clar, nu?!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a Cotidianului din 19 martie 2018.

Sursa: https://www.cotidianul.ro/o-poza-din-justitie-face-cat-o-mie-de-argumente-economice/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

Planul Minerva și Protocolul infracțional SRI – PICCJ

          Sistemul ticălos care a nenorocit România este lovit de moarte. Valul de dezvăluiri năucitoare care vin din toate părțile peste el nu mai vizează cazuri punctuale de abuz.

Ci smulge în forță masca de pe chipul odios al Binomului SRI-DNA, care a penetrat ilegal clasa politică și justiția, pentru a submina ființa națională, pentru a submina partidele, presa liberă și mediul de afaceri românesc. Totul după un plan de acțiune trasat din afară, de „partenerii strategici“. Așa invocau nenorociții care au fost la vîrful SRI, ca să își dea importanță, să sperie, că au ordin din afară. Și pînă la un punct au avut. Pînă la un punct din care Binomul a crezut că poate face el legea în țară și a scăpat de sub orice control politic și instituțional.

Inițial, Planul Minerva a fost impus de americani și îmbrățișat și de autoritățile de la Bruxelles, care conduc Comisia Europeană. În privința politicilor externe este știut că americanii nu au morală și principii, ci doar interese. Au impus Planul Minerva socotind că astfel vor domina țara politic și economic, iar orice contact cu Rusia va fi blocat și vor controla regiunea. Totul prin arma cătușelor. Iar UE a achiesat, de aceea Rapoartele MCV au fost numai de aplaudare a instituțiilor de forță și nu au dedicat nici un rînd despre existența abuzurilor.

Romania a fost supusă unui experiment. I s-a impus în secret, prin servicii, să adopte strategii de acțiune penale, care au fost folosite de americani în țările sud-americane, arabe și africane (lumea a III-a) folosite în combaterea traficului de droguri, de persoane, terorismului. Adică cu încălcarea Drepturilor Omului. Politicienii, elitele românești au fost vînați sistematic și plimbați în cătușe în fața națiunii, ca niște teroriști, manipulîndu-se dorința poporului de dreptate.

Totul a început cu acceptul tacit al președintelui Traian Băsescu, care era inculpat la preluarea mandatului în Dosarul Flota, și care a acceptat începerea „vînătorii de scalpuri“ în România, și care a fost ajutat de forțe externe să rămînă la Putere, fraudîndu-se alegerile și aruncîndu-se la coș rezultatul Referendumului din 2012, cînd 7,4 milioane de români au votat pentru demiterea lui.

În 2005 s-a emis Hotărîrea CSAT nr. 17/28.02.2005 (organ administrativ) care a considerat să introducă în Strategia Națională Anticorupție corupția și evaziunea fiscală ca vulnerabilități la siguranța nțtională. La fel a fost băgată și presa.

Fără nici o bază legală, fără ca legislația României să permită, SRI și Parchetul General au semnat Protocolul de cooperare dintre Parchetul ICCJ și SRI pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securității naționale nr. 003064 din 04.02.2009 (act prin care SRI a fost introdus ilegal în activitatea de urmărire penală).

Acest protocol clasificat și răspîndit la toate marile parchete și unitățile SRI, a [fost] adaugat la lege. În baza Protocolului s-au format sute de echipe mixte compuse din procurori și ofițeri de informații „în scopul contracarării riscurilor derivate din derularea unor activități cu caracter infracțional“. S-a mințit mereu instituțional că Protocolul avea la bază Hotararea CSAT nr. 17/28.02.2005, pentru ca magistrații și ofițerii SRI implicați să creadă că ar exista o bază legală.

Dezastru azi pentru semnatarii protocolului, care pot ajunge la puscărie: Vineri 16 martie 2018, Președintele României Klaus Iohannis a confirmat oficial că nici o hotărîre a CSAT nu a decis încheierea de protocoale. O lovitura teribila pentru Binom.

Constituirea de echipe mixte, specifică fostei Securități comuniste, era și este interzisă de procedura penală, care nu permite ofițerilor de informații să desfășoare activități de urmărire penală, dar și de art. 7 din Legea 303/2004 privind statutul procurorilor și judecătorilor, care interzice magistraților să fie colaboratori ai serviciilor de informații sub sancțiunea destituirii din funcția deținută. Echipele mixte au funcționat din 2009 și pînă în 2016. Planul Minerva a fost dus la îndeplinire printr-un progrom nemaivăzut împotriva presei libere (toți mogulii au fost băgați la pușcărie și afacerile le-au fost distruse), politicienii au fost terminați ca imagine și vînați cu dosare penale ca niște criminali, în special cei de la PSD (în timp ce Băsescu arunca anatema pe cei 322 din Parlament, discreditînd instituția aleasă de popor), iar oamenii de afaceri români importanți au fost aproape toți terminați, li s-au distrus afacerile și au fost eliminați din piață. În paralel cu protocoalele, politicienii care au colaborat cu serviciile au asigurat modificarea legislației astfel încît să fie permise abuzurile.

Planul Minerva a reușit in România. A subminat instituțiile fundamentale, clasa politica și a decimat elitele românesti. A transformat justiția într-un „cîmp tactic“ în care au apărut magistrați diletanți, iresponsabili și scăpați de sub orice control. Pînă la Înalta Curte. Aserviți SRI.

Rezultatul Planului Minerva: s-a înlocuit corupția autohtonă cu una și mai periculoasă: corupția de import, care a acaparat resursele strategice ale României și piața de desfacere în detrimentul național. Azi românii plătesc facturi la casele lor numai la firme străine.

SRI a fost in perioada 2005-2016 principalul pericol la adresa siguranței naționale, amestecîndu-se brutal în politica, presa și mediul de afaceri, în pofida art. 36 din Legea 14/1992 privind funcționarea SRI, care prevede: „Personalul Serviciului Român de Informații nu poate face parte din partide sau alte organizații cu caracter politic ori secret și nu poate fi folosit în scopuri politice. Serviciul Român de Informații nu va întreprinde nici o acțiune care să promoveze sau să lezeze interesele vreunui partid politic sau persoane fizice ori juridice, cu excepția acelor acțiuni ale acestora care contravin siguranței naționale.

Cine le-a dat voie celor care au condus SRI, Parchetul General, DNA să atragă în jocul lor judecători și propagandiști, și să formeze un cîmp tactic prin care să aresteze, să demonizeze și să înlăture din viața publică personalități autohtone care, bune sau rele, erau ale noastre? În baza unor protocoale care, iată, nu au avut bază legală, întrucît hotărîrile CSAT invocate în justificarea lor nu au permis niciodată încheierea lor. Cum și-au permis semnatarii protocoalelor să adauge la lege?

Evident că fără spatele americanilor, și ai celor de la Bruxelles, procurori din DNA și alte parchete, dar și judecători cultivați de sistem, nu ar fi avut niciodată curaj să bage la pușcărie politicieni, patroni de trusturi de presă și oameni de afaceri. La asigurarea protecției au contribuit și ambasadorii. Nu sunt de neglijat nici informațiile că în sediul DNA a existat o bază CIA/FBI care acorda asistență pe dosare. Nu sunt întîmplătoare nici pozele Laurei Kovesi, la pomana porcului cu șefi ai serviciilor secrete americane ori decorațiile date acesteia și generalului SRI Florian Coldea de anumite state, pentru „merite“ care nu au fost niciodată explicate.

Un Plan Minerva asemănător a mai fost exersat cu mulți ani înainte în Italia – „Mani Pulite“, care a fost un eșec răsunător. A distrus partidele politice tradiționale din Italia și liderii de valoare. Un Plan Minerva se încearcă a fi introdus de ceva ani în Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia, dar acolo populația și conducătorii nu permit și de aceea au apărut poziții de ostilitate față de UE, care au culminat cu declarația de acum cîteva zile a președintelui Poloniei Andrzej Duda, care a comparat apartenenta la UE cu ocupația țării de către diferite imperii: „Nu mai putem decide pentru noi înșine. Undeva în capitale îndepărtate, se decide în privința noastră, ne luăm de acolo banii pe care îi cîstigăm pentru munca noastră, deși în realitate noi muncim pentru alții, se decid treburile noastre. In realitate, lucrăm pentru alții”.

Se aude că americanii s-ar retrage încet-încet din Planul Minerva, care este însă continuat de autoritățile de la Bruxelles.

Acum poate înțelegeți de ce vicepreședintele CE, olandezul Frans Timmermans, după ce Lumea Justiției i-a trimis în noiembrie 2017 amplul „Raport privind activitatea subversivă din Justiție și serviciile de informații în scopul exercitării puterii în stat de grupuri de interese politico-judiciare-economice în perioada 2005 – 2017“, în care am semnalat abuzurile îngrozitoare de la noi, acesta ne-a răspuns că nu îl interesează subiectul întrucît: „Criteriile din cadrul MCV nu se extind la activitățile de informații și controlul democratic asupra acestor activități și din acest motiv nu fac obiectul rapoartelor MCV“.

Cam asta s-a întîmplat la noi sub „înțeleapta“ conducere a foștilor șefi ai SRI George Maior și Florian Coldea, care erau pe la toate mesele cu politicienii, magistrații și propagandiștii de vîrf, ei făceau și desfăceau. Cei doi sunt liberi, bine mersi… Mulți încă tremură în fața lor, așa cum tremură și în fața lui Kovesi.

În tradiția pur dîmboviteană, Binomul a deviat de multe ori de la Planul Minerva. Ba și mai rău, a acționat contra-naturii răspîndind ideea că americanii vor să se facă dosarele pe care în fapt ei doreau să se facă. Ca toți să tacă și să se supună. Binomul a crezut că poate face el legea. A crezut că poate decide soarta oricărui om, că poate conduce totul, Parlamentul, Guvernul, partidele, presa, mediul de afaceri. Așa se explică și de ce bugetele serviciilor au crescut amețitor, de la an la an. Așa se explică de ce la vîrful marilor parchete sunt tinuți de prea mulți ani indivizi slugarnici și compromiși, care și-au făcut titluri de glorie băgînd la închisoare aleșii poporului și în general tot ce mișcă, chiar și pe cei care i-au numit în funcții. Toți erau corupți, numai ei nu!

Valul de dezvăluiri îngrozitoare care s-a pornit în ultimele săptămîni împotriva atrocităților Binomului ne pune în fața unei dezbateri naționale majore: A trădat Binomul SRI-DNA (împreuna cu celelalte ramificații) la modul instituțional? Sau totul a fost opera unor nebuni după putere, care au confundat instituțiile cu propria moșie?

Dacă trădarea a fost la nivel instituțional, atunci SRI, DNA și alte oficine trebuie desființate. Dacă trădarea a fost la nivel de persoane, care au folosit informațiile și instituțiile, pentru atingerea unor interese de grup, atunci exponenții Binomului trebuie să răspundă. Civil și Penal.

În această perioadă se dă bătălia finală. Dezvăluirile și loviturile pentru Binom vin din toate părțile. Cu toptanul. Vom afla numele multor magistrați care au făcut jocurile Binomului și chefuiau cu exponenții lui. Dovezile vor fi revoltătoare pentru că, nu mai vizează chestiuni punctuale, ci de sistem, care au afectat viața românilor!

E de așteptat ca sistemul ticălos să reacționeze brutal, de frică. Să profereze amenințări, să forțeze dosare. Va face greșeli și mai grave, pentru că nu mai poate da înapoi. Se va afunda și mai mult. În final, va avea sfîrșitul clasic al dictatorilor. Cum să mai doarmă liniștiți în paturile lor acești nenorociți care făceau liste pe cine să încătușeze, să-i elimine, să le ia banii, tot, să-i ardă ca pe șoareci?!?

PS – Protocoalele PICCJ – SRI trebuie urgent desecretizate. Iar semnatarii lor deferiți Justiției. Aceste acte ilegale, care au generat echipe mixte ofițeri de informații – magistrați, trebuie să ducă la eliminarea din viața publică a șefilor SRI care au permis amestecul serviciului în politică și alte domenii de activitate, pentru fapte care nu vizau siguranța națională, lezînd grav drepturile și interesele românilor. La fel și magistrații care au dat mandate de siguranță națională pe acțiunile fără bază legală ale Binomului, ori care au colaborat împotriva legii cu serviciile trebuie excluși din Magistratură.

PPS – Sunt convins că dacă nu l-am fi avut președinte pe Traian Băsescu, Planul Minerva nu ar fi putut fi implementat în România, așa cum nu a fost acceptat în statele ex-comuniste din UE.

Articolul semnat de Răzvan Savaliuc a apărut pe site-ul Lumea Justiției în 16 martie 2018.

Sursa: https://www.luju.ro/opinii/editorial/planul-minerva-si-protocolul-infractional-sri-piccj

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

Sfîntul Iosif, Patronul Bisericii Universale

 Preafericite Sfinte Iosif, fii tatăl meu

        O preafericite Sfinte Iosif, preacinstit tată al lui Isus și preavrednic soț al Mariei, fii tatăl meu, ocrotitorul meu și îndrumătorul meu acum și în toată viața mea. Amin.

Rugăciunea Sfîntului Jean Eudes (1601-1680)

Sursa: http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Saint-Jean-Eudes-a-Saint-Joseph2

Preafericite Sfinte Iosif, binevoiește să luminezi, să purifici și să sfințești sufletul meu

         O preafericite Sfinte Iosif, nu pot să nu admir comorile de haruri și de virtuți cuprinse în sufletul tău frumos. Model admirabil de puritate, supunere, reculegere și ardoare ai primit un har special pentru a atrage sufletele la Dumnezeu. Binevoiește să luminezi, să purifici și să sfințești sufletul meu; așază-l, te rog, în acest sanctuar al vieții interioare de unde îmi inspiri o admirație atît de mare și o dorință atît de arzătoare.

Vin la tine așa cum popoarele chinuite de foame mergeau la bătrînul Iosif. Vezi mizeria și sărăcia extremă în care pasiunile mele au distrus sărmanul meu suflet; scoate-mă din această îngrozitoare apatie, din această lîncezeală atît de periculoasă. Dobîndește-mi darul rugăciunii, puritatea inimii și a dorinței și iubirea lui Isus și a Mariei.

Sper pe deplin în bunătatea ta, o distribuitor al comorilor cerești, și mă încredințez cu totul călăuzirii tale. Amin.

Rugăciunea Părintelui Jean-Joseph Huguet (1812-1884)

Sursa: http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-du-P-Jean-Joseph-Huguet-a-St-Joseph

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cei care susțin o libertate fără Dumnezeu merg împotriva mîntuirii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.598 din 20 februarie 2018

           Dragi copii, umanitatea a devenit săracă din punct de vedere spiritual, deoarece oamenii s-au îndepărtat de creator. Oamenii caută o falsă libertate și se îndepărtează din ce în ce mai mult de calea mîntuirii. Mulți s-au abătut de la adevărul Evangheliei, uitînd cuvintele lui Isus al meu: Căutați mai întîi lucrările lui Dumnezeu și totul vă va fi dat în plus. Amintiți-vă că adevărata valoare a omului nu este măsurată prin ceea ce are, ci prin ceea ce este el. Cei care susțin o libertate fără Dumnezeu merg împotriva mîntuirii. Iuda s-a compromis din cauza acestei opinii și a vrut o împărăție de natură omenească și voi știți sfîrșitul său. Isus al meu a învățat să-l căutăm pe Dumnezeu în primul rînd și a promis să facă dreptate pentru cei drepți. Nu permiteți ca părerile și ideologiile contrare învățăturilor adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu să vă contamineze. Rămîneți alături de adevăr și nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. Căutați forță în cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Vor veni vremuri întunecate și mulți bărbați și femei vor fi contaminați de învățături false. Deschideți-vă inimile și acceptați voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Înaintați în iubire și în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Statul subteran

 

        În discursurile sau conferințele de presă ale diverșilor politicieni a apărut sintagma „statul paralel“, ca etichetare a forțelor care conduc România. Ce este acesta?

Statul paralelparallel state în limba engleză – este un termen inventat de istoricul american Robert Paxton și reprezintă un ansamblu de organizații sau instituții de tip etatist în organizarea, administrarea și structura lor, dar care nu fac parte oficial din statul sau guvernul legitim. Ele servesc în principal la promovarea ideologiei politice și sociale dominante a statului. (Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_state)

După 1989 în România nu au fost create structuri paralele de conducere a țării, utilizarea termenului de stat paralel fiind improprie.

Sintagma care reflectă realitatea existentă este aceea de stat subteran deep state în limba engleză – cunoscut și ca state within a state – stat în interiorul altui stat – sau pe scurt stat în stat. În limba română adjectivul deep are sensurile de adînc, ascuns, profund, secret, clandestin, subteran.

Statul subteran este considerat a fi o rețea secretă înrădăcinată în interiorul guvernului, a birocrației, a agențiilor de informații sau a altor entități guvernamentale. El controlează, se presupune, politica de stat din umbră, în timp ce procesul alegerii pe cale democratică și reprezentanții aleși sînt pur și simplu de fațadă. (Sursa: http://www.dictionary.com/e/politics/deep-state/)

Statul subteran (état profond în limba franceză) este un concept politic a cărui definiție variază, dar care desemnează, cel mai adesea, reunirea unui grup de persoane în sînul unei entități informale care deține în secret puterea decizională a statului, mai presus de puterea legală. Ea este constituită fie din nucleul clasei dominante, fie de către reprezentanții grupului de influență în sînul unui stat birocratic. Aceasta este componenta cea mai restrînsă, cea mai activă și cea mai secretă a establishment-ului (cercurile conducătoare). (Sursa: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_profond)

Statul subteran reprezintă grupul de persoane (sau entitatea informală) care deține puterea reală în stat, dincolo de aparențele democrației și ale puterii legale. (Sursa: https://www.wikiberal.org/wiki/%C3%89tat_profond)

Statul subteran este constituit din reprezentanții grupului de influență – securitatea – care după decembrie 1989, a preluat de facto conducerea României. Și-a infiltrat reprezentanții în toate structurile societății, subordonîndu-le încetul cu încetul propriilor interese. După transformarea țării în colonie, exponenții statului subteran și-au păstrat în mare parte privilegiile, oferindu-și serviciile noilor proprietari.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

Ar avea sens să se cheltuiască mai mult pentru educație?

          Tulburătoare statistici europene în domeniul educației arată că, spre deosebire de țările-fanion ale UE, transformate pe la București în „mîntuitori“ care alocă procente bune din PIB pentru educație, România, cu alocații de nici 4% din PIB, subfinanțează pur și simplu domeniul, altfel cotat în mod mincinos de către toți politicienii „prioritate nr. 1“. Acesta-i doar aspectul să-i zicem „global“! În timp ce prin țările „mîntuitoare“ grosul alocațiilor se îndreaptă spre învățămîntul primar și liceal, doar vreo 15-20% orientîndu-se spre învățămîntul universitar, în România, peste 50% bulucește spre universitar, unde învață vreo 500.000 de studenți, lăsînd de căruță primarul și licealul, unde învață 3 milioane de elevi. Dincolo de orice fel de interpretare, se vede de la o poștă că, la antipodul celei „mîntuitoare“, abordarea românească este una pe termen scurt (acum și gata, ce-o mai fi mîine nu contează!), total contrară celei pe termen lung, care trebuie să ghideze un domeniu ca educația. Adăugînd o mulțime de alte aspecte care decurg din anomaliile semnalate, situația din educația din România este supusă unui tir de critici din partea unor români, dar și a unor străini chiar de prin țările-fanion ale UE. În cazul criticilor celor dintîi, la zid este pusă clasa politică, ceea ce, fără o explicație de fond din realitatea obiectivă, care transcende clasa politică, înseamnă fie prostie, fie pactizare diversionistă cu vina adevărată. În cazul criticilor celor din urmă, este vorba pur și simplu despre tupeu sau chiar obrăznicie, pentru că beneficiarul de ultimă instanță al situației s-ar cuveni măcar să tacă!

Pentru situația în care a ajuns educația în România nu poate exista decît un singur vinovat: transformarea României într-o colonie în sistemul centru-periferie pe care îl constituie UE. Că, fără îndoială, clasa politică din România a avut un concurs trădător masiv la această dezonorantă transformare colonială a României, asta e o altă problemă! Dar să faci clasa politică din România culpabilă pentru subfinanțarea educației și pentru orientarea pe termen scurt a respectivei finanțări a acesteia este doar comod, dar inexact! Aceste aspecte sunt consecințe ale statutului colonial al României și adaptări aproape inevitabile la acest statut! Cînd, în virtutea acestui statut, a fost anulată decizia națională și se încearcă sistematic distrugerea identității naționale și repudierea istoriei naționale, cînd, în consecință, au loc o cădere a învățămîntului pe toate palierele și coborîrea degradantă a pregătirii spre zone ale muncii necalificate, spre activități sub potențial sau de tip salahorial, iar rata în abandonul școlar atinge cote abominabile, cînd, din cauza aceluiași statut colonial, tinerii abia așteaptă să termine școala ca să plece prin țările „mîntuirii“ și cînd, prin această emigrare, părăsesc țara tinerii cei mai dotați și oricum persoanele în vîrful maxim al potențelor biologice de muncă și care reprezintă peste 40% din totalul populației active între 18 și 40 ani, ar trebui să fii idiot să nu te adaptezi, insistînd a băga bani într-o pregătire care nu mai aduce nimic țării, ci doar nesățiosului colonialism care numai mîntuitor nu este. Or, poți acuza politicienii români de trădare, de hoție, pe unii chiar de banditism, dar că ar fi idioți nu ține! La ce bun să cheltuiască statul român mai mult pentru educație?! Ca să bage indirect și mai mulți bani în buzunarele „mîntuitorilor“?  Ce, Marea Britanie, Italia, Spania sau Germania n-au bani să-și finanțeze învățămîntul? Trebuie să-și ia tinerii în vîrstă de muncă gratis și deja pregătiți de la alde noi?! Cu toată responsabilitatea spus, statul român nu prea mai are mari răspunderi în domeniu! Răul s-a făcut deja, acceptîndu-se statutul de colonie pe care i l-a impus României „mîntuitorul“ vestic! A continua să-l și subvenționezi pe acesta, atît timp cît îl pupi deja în fund de zor și fără oprire pe cînd el te desființează economic, politic, național și identitar, ar fi o prostie! Stăm tragic la capitolul viitor! Chiar și numai din punct de vedere demografic, căci rata natalității s-a prăbușit, iar familiile fertile sunt, într-o pondere periculoasă, deja cetățeni ai altor state și produc acolo valoare adăugată!

Se spune că învățămîntul românesc a ajuns să pregătească în momentul de față „analfabeți funcțional sau social“ în proporție de 40%, un concept care-i desemnează pe cei ce nu pot înțelege, nu pot exprima, nu pot explica ceea ce citesc, nu pot face mai mult decît operațiuni simple, mecanice, fizice. De inovare, de cercetare, de operațiuni complexe nici nu poate fi vorba. Mai simplu spus, oameni certați cu matematica, cu fizica, cu logica. Cum să schimbi acest lucru, cînd sistemul din care faci parte în calitate de colonie îți cere salahori și nimic altceva?!

De se vrea o schimbare, trebuie început cu începutul, respectiv cu respingerea statutului de colonie! Cu toate durerile inevitabile, eliberarea României din lațul care a prins-o de gît în sistemul centru-periferie pe care-l reprezintă UE este o obligație, dacă vrea să mai existe! Dacă vrea să mai existe și nu numai în numele educației!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a Cotidianului din 12 martie 2018.

Sursa: https://www.cotidianul.ro/ar-avea-sens-sa-se-cheltuiasca-mai-mult-pentru-educatie/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

 

 

Lanț de rugăciune pentru a apăra Europa-13 martie 2018

       Deoarece timpul îndeplinirii profețiilor este aproape, iar în Europa se vor produce mari tulburări, vă învităm să ne unim într-un lanț de rugăciune pentru a apăra continentul nostru, așa cum ne-a cerut Isus.

De acum înainte, ne vom ruga pentru această intenție în fiecare zi de 13 a fiecărei luni.

Vă invităm să recitați în această zi rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și cruciadele de rugăciune 31, 33 și 54.

Surse: http://www.internetgebetskreis.com/fr/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/11/13-iulie-2016-lant-de-rugaciune-pentru-europa/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Mutilarea Europei: Trei Cadavre Vii au jurat la Groapa unui comunist

     Trei buchețele din trandafiri albaștri și galbeni, simbolizînd steagul Uniunii Europene, odihnesc pe mormîntul lui Altiero Spinelli de pe Insula Ventotene, bătute de briza acelui 22 august 2016.       

Au trecut două luni fără o zi de cînd Europa a fost zguduită de seismul Brexitului. Liderii celor mai mari trei puteri rămase în UE au găsit potrivit să se reculeagă la groapa celebrului militant comunist pentru federalizarea Europei. Debarcați dintr-un elicopter militar, Angela Merkel, François Hollande și Matteo Renzi și-au rezemat frunțile de marmura rece și au rostit un jurămînt solemn: „Acesta este începutul pentru o nouă Europă“.

În măreția clipei, celor trei corifei care ambiționau să supună Istoria nici prin cap nu le trecea că au deja în organism un morb care îi roade pe dinăuntru și care le va aduce curînd sfîrșitul politic. I-am putea spune „Maladia Bruxelles“. Fiecare dintre ei, însă, va fi doborît de un sindrom diferit al acestei boli cumplite.

Matteo Renzi, orgolioasa gazdă a ceremonialului de la Ventotene, este cea mai recentă victimă, răpus duminică de alegerile din Italia. Renzi, cel mai tînăr premier din istoria Peninsulei, între februarie 2014 și decembrie 2016, a fost copilul teribil al UE: imaginile cu pupăturile băloase ale lui Juncker sau cochetăria ușor fîstîcită a lui Merkel stau mărturie.

În 2016, el încearcă să dea lovitura, modificînd constituția pentru a dobîndi puteri sporite, însă italienii nu manifestă aceeași simpatie precum colegii de la Bruxelles și referendumul convocat de Renzi cade după un eșec răsunător: 60% Nu, 40% Da.

    Superstarul italian își înaintează demisia, iar conducerea guvernului este preluată de foști subalterni de partid. În realitate, tot Renzi conduce din umbră. Însă italienii nu s-au lăsat păcăliți și la alegerile din 4 martie i-au aplicat lovitura de grație: partidul său social-democrat a obținut doar jumătate din voturile cîștigate la alegerile euro-parlamentare din 2014 și a ieșit practic din orice calcule pentru guvernare. Matteo Renzi a demisionat luni din fruntea partidului, îngropat încă o dată de votul italienilor, pe care i-a prețuit mai puțin decît pe liderii UE. Pentru că unul din simptomele „maladiei Bruxelles” este disprețul față de alegerile populare și de alegători.

Însă nu acest simptom l-a ucis politic pe liderul italian, ci altul și mai grav: Renzi și premierii lui surogat au privit luni și ani în șir cum pe țărmurile Siciliei debarcă zilnic mii de imigranți. Și nu au mișcat un deget. Au asistat cu mîinile în sîn cum ONG-urile lui Soros, în complicitate cu rețelele de traficanți din Africa de Nord, transportă imigranții cu vasele lor și le descarcă pe țărmurile Italiei. În condițiile în care acordul UE – Turcia a subțiat fluxul de imigranți spre Grecia iar ruta Balcanilor către vestul Europei a fost închisă, Italia a devenit țara cea mai lovită de imigrație din Europa.

În aceeași zi în care cei trei corifei se închinau la mormîntul lui Spinelli, jurînd relansarea UE, la un forum economic din Viena, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, decreta:

„Frontierele naționale sunt cea mai proastă invenție pe care au făcut-o vreodată politicienii.“

Incapacitatea (sau lipsa de dorință) de a apăra frontierele țării sale este sindromul european care a pus capăt visurilor de mărire ale lui Renzi.

François Hollande a fost primul răposat din trioul de la Ventotene. Nu pentru că și-a încheiat mandatul de președinte al Franței în martie 2017. Nici pentru că, prăbușit la o cotă de popularitate de 17%, a fost obligat să-și scoată din cap o nouă candidatură. Ci pentru că manevrele sale, care au urmărit compromiterea tuturor adversarilor (vezi mai ales eliminarea lui Fillon și valul de procese abătut pe capul lui Le Pen) și netezirea drumului spre președinție al pupilului său, Emmanuel Macron, au fost atît de murdare și de scandaloase, încît și-a tăiat singur craca ambițiilor pe care le nutrea de a deveni un „lider din umbră” al Franței. Sau să ocupe o funcție influentă (și nealeasă) la Bruxelles.

Serialele de investigații din ziarele Hexagonului au dezvăluit cu lux de detalii ramificațiile așa-numitului „Cabinet Noir“ al lui Hollande, termenul folosit pe malurile Senei pentru a desemna Statul Paralel, așa cum îl cunoaștem noi pe Dîmbovița. Sau Deep State pe Potomac.Temîndu-se de alegeri, liderii „Noii Lumi“ încearcă să aranjeze lucrurile nu prin confruntare bărbătească la urne în fața poporului, ci prin sforării de culise, cărora adeseori le cad victime ei înșiși.

Statul Paralel este sindromul „Maladiei Bruxelles“ care l-a răpus pe Hollande.

În fine, probabil cel mai spectaulos caz clinic dintre Cei Trei de la Ventotene îl prezintă Angela Merkel. Aleasă de șapte ori consecutiv cea mai puternică femeie din lume, ea a ajuns o umbră a celei care în anii trecuți învîrtea Europa pe degete.

Paradoxal, tocmai cel de-al patrulea mandat de cancelar (record în istoria Germaniei) pe care și l-a asigurat zilele trecute i-a dat lovitura de grație. Pentru că Merkel și-a dorit cu atîta ardoare acest mandat încît a făcut niște compromisuri fatale. În primul rînd, o nouă Mare Coaliție de guvernămînt cu un partid muribund, SPD.

În al doilea (și al treilea, al patrulea etc.) cedările de portofolii-cheie către social-democrați, în tentativa disperată de a-i convinge să intre la guvernare. Astfel, SPD, care a obținut la alegerile din septembrie trecut 20% și a ajuns azi la 15%, primește Externele, Finanțele, Justiția, Munca etc.

Nu importă aici faptul că Merkel va fi un cancelar cu puteri restrînse și cu mîinile legate, ci că, în realitate, Germania (și implicit UE) vor fi conduse după principii socialiste. Și mai socialiste decît pînă în prezent.

Am atras atenția în mai multe rînduri că una dintre cele mai mari drame ale Occidentului este „alunecarea spre Stînga“. Politicienii contemporani se supun fără să crîcnească presiunilor exercitate de ONG-uri și de cercurile progresiste din universități, finanțate de miliardari dubioși. Cei cîțiva care refuză să se conformeze, rămînînd pe pozițiile politice clasice de acum un deceniu sau două, sunt catalogați scurt „fasciști“ sau „extremiști de dreapta“ și executați politic. În acest mod convenabil, Stînga reușește să își impună agenda fără vreo dezbatere serioasă.

Prin cedările făcute în cele cîteva săptămîni de negocieri, Angela Merkel a împins Germania și Europa cu cîțiva ani mai spre Stînga, lăsîndu-se singură pe sine în ofsaid ideologic.

Cei Trei de la Ventotene au jurat pe mormîntul unui comunist să schimbe fața Europei. Cu prețul vieții lor politice, sunt pe cale să reușească. „Alunecarea spre Stînga“, ca sindrom al „Maladiei Bruxelles“, este asemenea leprei: nu ucide, dar mutilează fatal.

Articolul semnat de Adrian Pătrușcă a apărut în ediția online a Evenimentului Zilei din 7 martie 2018.

Sursa: http://evz.ro/mutilarea-europei-trei-cadavre-vii-au-jurat-la-groapa-unui-comun.html

Măcelul multinațional din industria alimentară

        Aprecierea raportului PIAROM (Patronatul Investitorilor Autohtoni din România) privind starea capitalului privat românesc (vezi Cotidianul din 26 februarie 2018) este că „firmele românești sunt discriminate, dar nu de multinaționale, ci de autoritățile române“! Multinaționalele chiar n-au niciun rol în domeniu? Ne-ar putea spune PIAROM, dincolo de orice altceva, cîte multinaționale prezente în România au legături organice cu firme românești, pe orizontalele sau pe verticalele economice, și cîte folosesc teritorial România doar ca o insulă de extracție de profit? Cît din valoarea adăugată a multinaționalelor în România este obținută în legătură cu firme românești și cît în relații de aprovizionare și desfacere cu firme de pe alte piețe? Pentru discriminare este de ajuns desconsiderarea! Și, în plus, chiar să nu vadă PIAROM care este situația reală de pe piețele din România pe care însăși organizația le studiază?! Pe cîte dintre segmentele de piață există lideri cu capital românesc? Și pe cîte dintre segmentele unde capitalul românesc are o prezență cît de cît semnificativă situația măcar se păstrează și nu se deteriorează de la an la an, în urma unor măsuri, să le zicem „de piață“, ale principalilor jucători străini și de ce să ne ferim să nu vedem, în urma unor mișcări străine ticluite, cu ținte precise?! Aceste ținte precise sunt, fără înconjur spus, eliminarea cît mai rapidă a unor jucători români cu temporare probleme, dar nu întîmplător mai ales a celor de succes, prin absorbția lor, prin cumpărarea lor, pur și simplu pentru dispariție fără urmă. Ce s-a întîmplat în ultimul timp pe anumite segmente ale industriei alimentare este un măcel multinațional. Prezența românească pe piața laptelui a fost lichidată, producția a fost acaparată de străini, dar nu cumva pentru a o executa și a o desface ei, ci pentru a o desființa sau pentru a o muta în alte țări. Prin eforturile evident concertate ale mai multor multinaționale, printre care Lactalis (Franța), Friesland (Olanda), Pfeifer und Langen (Germania) au fost închise pe bandă rulantă fabrici după fabrici de lactate, zahăr și dulciuri în Ardeal, Constanța, Suceava, punîndu-se la pămînt întreg lanțul de clienți ai acestor industrii, bineînțeles, toți români. Marele producător român de înghețată Betty Ice a fost preluat dintr-o înghițitură, așa, rece, rece, pe nemestecate de către trustul anglo-olandez Unilever! Între 2008 și 2016, industria alimentară a pierdut, după calculele Ziarului Financiar, 83 de fabrici, prin grija multinaționalelor. Și, pe cale de consecință, s-a umflat inevitabil deficitul agroalimentar al țării, ajuns acum la 2,5 miliarde euro. Între primii zece producători din țară nu mai există nici un român pe următoarele principale piețe: lapte, ciocolată, mezeluri și pîine!

Realitatea, stimați investitori de la PIAROM, este mult mai complicată. Pe fondul presiunilor constante și copleșitoare ale multinaționalelor, acțiunile permanente ale justiției împotriva antreprenorilor români și exercițiile aproape grotești ale reprezentanților ANAF, care se dau lei în fața acestora, dar bieți mielușei în fața străinilor, foarte mulți, mereu mai mulți oameni de afaceri români, cu realizări, unele remarcabile, și dorință de muncă antreprenorială devin sătui să se mai agite și să mai încerce marea cu sarea, renunțînd la luptă și vînzînd business după business, pe capete. Antreprenorul Agricost, cea mai mare fermă de cereale și oleaginoase, care lucrează în arendă o însemnată parte din Insula Mare a Brăilei, a scos afacerea în vînzare!  Crede cumva PIAROM că o va cumpăra vreun alt român? Sau, de fapt, vreo multinațională? Aveți dreptate, domnilor investitori de la PIAROM, multinaționalele nu discriminează, pentru că nu se încurcă cu așa ceva, ele desființează pur și simplu antreprenoriatele naționale! Să mai amintim de măcelul – căci altfel nu poate fi denumit – făcut de multinaționale în comerțul agroalimentar zis românesc?! Comerțul internațional cu cereale a fost practic confiscat de cinci mari traderi multinaționali, iar comerțul alimentar cu amănuntul a fost rechiziționat de cîteva lanțuri transnaționale, după ce au fost masacrați, prin mijloace „de piață“, peste 80.000 chioșcari români!

Desigur, în fața unor asemenea campanii și acțiuni, statul ar fi trebuit să-și reglementeze replici în rol de înger păzitor, rezervîndu-și, înainte de toate în sectoare strategice, precum agricultura, exploatarea resurselor naturale ori industria alimentară, dreptul de preemțiune la cumpărare de către el însuși, în caz că antreprenorii privați români vor să vîndă, pentru a nu ajunge totul, chiar totul la cheremul multinaționalelor. Prin țările considerate pe la București „mîntuitoare“, țări de origine ale multinaționalelor, de fapt, monumente de ipocrizie și demagogie, statul stabilește reguli și proceduri spre a-și proteja companiile strategice naționale de valul de preluări externe, îndeosebi chineze, și măsuri și mai dure sunt prevăzute. Pe aici, însă, pe la proști, colonialiștii „mîntuitori“ nu promovează aceleași reguli, nemaiîncăpînd de internaționalism. De aceea, încă de la început, au pus să fie desființat pe aici statul, ca să nu le poată da nimeni vreo replică! Desființare la care cu onor au participat și businessmenii români, unii chiar cu fapta, și cei mai mulți uniți în cuget și simțiri cu demolatorii.

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a Cotidianului din 5 martie 2018.

Sursa: https://www.cotidianul.ro/macelul-multinational-din-industria-alimentara/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

 

„Nu doresc la nimeni […] să fie victima unei erori judiciare“

În 22 februarie 2018 ministrul Justiției, Tudorel Toader a prezentat așteptatul Raport prin care a cerut revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. După o expunere documentată și argumentată în termeni de specialitate, la sfîrșit s-a adresat auditoriului și „fiecărui român în parte“ pentru a face un exercițiu de imaginație, „cu ochii închiși sau deschiși“.

„Imaginați-vă dumneavoastră, jurnaliști prezenți sau români în fața televizorului, faptul că este unul arestat pe nedrept și că stă în pușcărie o noapte, o lună, un an, cinci ani de zile, pe nedrept, n-are cui să plîngă, vorbește singur și nu-l ascultă nimeni, după care el e achitat și spune ne pare rău, despăgubiri la instanța națională sau la CEDO și ălea plătite din bugetul național, fără nici o răspundere.“

„După părerea mea, nu doresc la nimeni, din cei prezenți sau care ascultă, să fie victima unei erori judiciare. Ferească Dumnezeu dacă vreunul e victimă, își schimbă radical și abordarea și înțelegerea lucrului desfășurat și aplicarea prezumției de nevinovăție.“

Prin aceste cuvinte, ministrul Tudorel Toader a explicat, pentru orice cetățean al acestei țări care nu are cunoștințe juridice, care este, printre altele, motivația acțiunii sale de revocare a procurorului-șef : faptul că acesta și subordonații săi au produs probe false care au dus la condamnarea multor persoane nevinovate.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

4 martie

        4 martie, data de care mă leagă două evenimente  pe care le-am trăit cu maximă intensitate: în 1975 moartea unicului și inegalabilului Cornel Chiriac și în 1977 cumplitul cutremur.

Cruciada specială de rugăciune din 7 martie 2018

         În ziua de 7 martie 2018, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: conducătorii lumii, națiuni și evitarea războaielor 

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele patru mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine*;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96 – 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99, 120, 162 – 96
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/fr/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Adevărul lui Dumnezeu va fi disprețuit pretutindeni

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.597 din 17 februarie 2018

       Dragi copii, dați-mă mîinile voastre și eu vă voi conduce la Fiul meu Isus. Sunteți în lume, dar nu sunteți ai lumii. Întoarceți-vă la Acela care este unicul și adevăratul vostru Mîntuitor. Îndepărtați-vă de orice rău și trăiți îndreptîndu-vă spre paradis, pentru care ați fost îndeosebi creați. Îl cunosc pe fiecare după nume și am venit din cer să vă conduc la sfințenie. Trăiți în timpul durerilor și numai prin puterea rugăciunii veți fi victorioși. Căutați-l pe Isus. El vă iubește și vă așteaptă cu brațele deschise. Căiți-vă și slujiți-l pe Domnul cu bucurie. Va veni ziua în care Adevărul lui Dumnezeu va fi disprețuit pretutindeni și sărmanii mei copii vor merge ca niște orbi conduși de alți orbi. Sînt Mama voastră îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Nu vă încrucișați brațele. Ce trebuie să faceți, nu lăsați pe mîine. Ajutați-mă. Pentru ceea ce faceți în favoarea planurilor mele, Dumnezeu vă va răsplăti cu generozitate.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/