Daily Archives: 28 martie 2018

Duminica Îndurării Divine – 8 aprilie 2018

       A doua duminică după Paști, 8 aprilie 2018, este dedicată sărbătoririi Îndurării Divine, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare, 30 martie și pînă sîmbătă, 7 aprilie 2018.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

„RIDICAȚI CRUCEA DE 738 DE METRI LA DOZULÉ“

Mesajul lui JNSR din 14 septembrie 2014

Glorificarea Sfintei Cruci

Prin ascultare Biserica va învinge

Și lumea va fi salvată.

 ECCE CRUCEM DOMINI

 „Prin Crucea sa, DUMNEZEU va învinge…

Veţi face cunoscută această Cruce şi o veţi purta.“

Era marțea sfîntă

28 martie 1972 la ora 435 a dimineții

„ECCE CRUCEM DOMINI“

„Veţi face cunoscută această Cruce şi o veţi purta.“

             Madeleine* a fost cea care a primit mesajul acestei teribile manifestări pentru lumea întreagă, acum patruzeci și doi de ani și jumătate**, din partea Aceluia care este „Domnul întregului univers“.

Această CRUCE cunoscută în toată lumea datorită ascultării umilei sale slujitoare, nu a fost încă recunoscută de „Biserica sa“ care n-a construit-o încă la Dozulé, în ciuda „căinței redutabile“ care a însoțit această Cerere regală a DOMNULUI DOMNILOR ȘI REGELUI ÎNTREGULUI UNIVERS.

Ea n-a fost niciodată luată în serios, nici înainte, nici acum, nici după, în pofida lacrimilor de tristețe pe care Madeleine le-a văzut curgînd din ochii adorabilului nostru Isus în cea de-a șaisprezecea apariție.

Și de la refuzul Bisericii pînă astăzi, se poate constata că nici o rugăciune, nici o sfîntă liturghie celebrată pe pămîntul întreg, nu ajung să evite un război mondial…

Deoarece opoziția vine dintr-o nemăsurată neascultare care a devenit „Blasfemia satanei împotriva lui Dumnezeu“ pentru lumea întreagă.

Nu este acesta păcatul întregii lumi, care este suportat azi pe întregul pămînt?…

Neascultarea față de cuvîntul lui Cristos nu se poate repara decît printr-o 

„Ascultare fără reținere, a aceleia (biserica) pe care Domnul nostru a ales-o să nimicească acest rău care încercuiește pămîntul întreg“…

„RIDICAȚI  CRUCEA  DE  738  DE  METRI  LA  DOZULÉ.“

Biserica universală este aceea a lui Cristos, care va aboli păcatul lumii devenit mondial, deoarece în acest sfîrșit al timpurilor, Biserica însăși este afectată.

Isus, „YESHOUA“ care vine în numele Tatălui său „YHWH“.

Se apropie ziua în care se va îndeplini profeția făcută evreilor, în ziua Floriilor: „Iată Casa voastră, Templul lui YHWH, va fi lăsată pustie!

Și eu vă spun:

De acum înainte nu mă veți mai vedea, PE MINE YSHWH, pînă cînd nu spuneți:

«Binecuvîntat să fie cel care vine în numele lui YHWH! Iată-l pe acela al cărui nume are împărăția veșnică: «ECCE  Cujus imperto NOMEN est in  aeternum.»

Cel care a coborît din cer, Omul-Isus YSHWH, același care s-a ridicat și care revine pe norii cerului în puterea și măreția lui Dumnezeu-YHWH!“

„DOMINE  NOMEN  TUUM  IN  AETERNUM !“

„Doamne Isus, numele tău este veșnic!“

Aceste ultime rînduri sînt în cartea Părintelui Manceau „Întoarcerea glorioasă a Fiului Omului“   Dozulé

Isus din Nazaret către JNSR

*Vizionara Madeleine Aumont v. https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/03/08/dozule/

**În 28 martie 2018 se împlinesc 46 de ani de la prima apariție.

Sursa:  http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright© 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/