Monthly Archives: aprilie 2018

Falsa biserică se va uni cu cei care apără sistemele și ideologiile contrare adevăratului Magisteriu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.614 din 26 martie 2018

       Dragi copii, eu sunt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Biserica lui Isus al meu se îndreaptă spre calvar, dar după toată suferința va veni victoria. Falsa biserică se va uni cu cei care apără sistemele și ideologiile contrare adevăratului Magisteriu și vor crea bariere care vor împiedica acțiunea credincioșilor adevărați. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Rămîneți cu Isus. El vă iubește și nu vă va abandona niciodată. Cînd simțiți greutatea încercărilor, căutați forță în Cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Aveți încredere deplină în puterea lui Dumnezeu și totul va fi bine pentru voi. Îl cunosc pe fiecare din voi cu numele lui și mă voi ruga lui Isus al meu pentru voi. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Trădătorii credinței se vor uni

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.611 din 20 martie 2018

         Dragi copii, nu trăiți în păcat. Fiul meu Isus vă iubește și vă cheamă. Nu dați înapoi. Acesta este momentul potrivit pentru întoarcerea voastră. Trăiți într-o epocă mai rea decît cea a potopului. Căiți-vă și slujiți-l pe Domnul. Cînd se întîmplă să cădeți, chemați-l pe Isus. El este totul vostru și fără el nu puteți face nimic. Mergeți spre un viitor de mari încercări. Oamenii perverși vor cauza o mare confuzie în Casa lui Dumnezeu. Trădătorii credinței se vor uni și durerea va fi mare pentru bărbații și femeile de credință. Întoarceți-vă repede. Nu vă încrucișați brațele. Eu sunt Mama voastră și am venit din cer pentru a vă duce în cer. Nu permiteți ca flacăra credinței să se stingă în voi. Numai în lumina adevărului puteți să mergeți pe calea sfințeniei. Nu uitați: în mîini cu Sfîntul Rozar și Sfînta Scriptură, în inimi cu dragostea de adevăr. Mergeți înainte. Dumnezeu se grăbește. El are nevoie de da-ul vostru curajos și sincer.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

„Înțelegeri secrete cu evrei“

      Afirmația lui KW Iohannis „Cine ştie ce înţelegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei” nu reprezintă o gafă ci reflectă modul său de gîndire. Nu am auzit, pînă acum, din partea unui șef de stat un asemenea mod de exprimare. Iar cei care îi mai acordă președintelui circumstanțe atenuante, pot lectura, pentru o mai bună informare, următoarele articole din Cotidianul preluate pe acest blog:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2017/02/16/klaus-iohannis-beneficiar-de-case-si-proprietati-naziste/;

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2017/02/16/istoria-unei-organizatii-din-care-se-revendica-si-iohannis-i/;

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2017/02/17/istoria-unei-organizatii-din-care-se-revendica-si-iohannis-ii/;

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2018/02/01/catre-sefii-de-stat-si-de-guvern-din-europa/.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Onoarea și dezonoarea noastră continuă

 

     

          A murit academicianul Dinu C. Giurescu. Nu am fost lîngă dînsul, dar nu mi-l pot imagina decît cu stiloul în mînă și cu cîteva cărți și manuscrise în preajmă. Și unealta de scris a căzut pentru totdeauna, la capătul unei opere care marchează cultura și istoriografia românească. Cît a trăit și a scris, a spus adevărurile grele despre ceasurile hotărîtoare ale nației.

 A fost ca un paloș, ca o suliță, ca o armă de apărat istoria României și ființa poporului român. În afara lui David Prodan, nu știu nici un alt istoric care să fi acoperit atîția ani, cu atîta trudă, istoria României. Cum l-a răsplătit țara în anii comunismului rămîne o dureroasă lecție de morală. Cum se poartă țara de astăzi, liberă și, să-i zicem, democratică este iarăși o mare lecție de morală din care noi ieșim mai dezonorați decît ne putem da seama. Academia Romană nu a primit rămășițele pămîntești ale istoricului Dinu C. Giurescu pentru a avea parte de un ultim omagiu din partea publicului. De o asemenea onoare nu poate beneficia decît președintele Academiei Române, indiferent ce fel de operă are, indiferent cine l-a susținut pentru o asemenea ascensiune.

Care va să zică, sub pălăria Academiei Române încape un Laborator pentru analiza războiului informațional și comunicare (LARICS), un soi de laborator cum sunt eu popă. Numai faptul că Vasile Dîncu era ministru a împiedicat să mai avem un academician specializat în patinajul propozițiilor. Am salutat Apelul academicienilor adresat poporului român. Mi s-a părut un mesaj patriotic necesar, frumos și convingător. Cînd o mare parte din populație și l-a asumat, academicienii țării noastre au răsturnat vaza și au spart-o. La un moment dat, academicianul Ioan Aurel Pop spunea: „În societate văd multe orgolii, individuale, mai ales, decât de grup“, anunțînd că, din punctul său de vedere, Academia Română va fi „o instituție umană, cu Dumnezeu“. Cît de umană este Academia Romană, cît de morală și cît de patriotică este ea, dacă valorile culturii și științei românești nu se pot retrage din scena publică și nu se pot despărți de poporul lor decît dacă au fost președinți ai Academiei Române? Niciodată n-am văzut judecată mai nedreaptă scoasă din mintea unor înțelepți, semn că poporul din care se trag știe el ce știe cînd zice că „unde-i multă minte este și multă prostie“.

Am sunat la conducerea Ateneului Român, așezămîntul ridicat din bani publici pentru a găzdui bucuriile minții și ale sufletului și pentru a onora valorile nației. Mi s-a spus să transmit o adresă. Din partea cui? A Academiei Române? Profesorul Giurescu n-are partid, n-are guvern, n-are gașcă.

Pentru marile servicii făcute istoriei poporului român, academicianul Dinu C. Giurescu va fi depus la Biserica Italiană, unde vor avea loc și Recviemul și Liturghia de înmormântare.

S-a stins cel mai frumos și mai drept dintre istoricii români. A fost unul dintre colaboratorii ziarului nostru. Ne-a dat curaj cînd ne lipsea și ne-a explicat sensuri și abordări ale istoriei. Fără el, am fi greșit mai mult. Vorbea simplu și clar, oricît de dureros ar fi fost adevărul. A dus mai departe truda unei familii. A luat pe umerii săi și a dus mai departe opera istorică a tatălui său. Și-a luat alături de el istorici tineri. Cu riscul de a supăra, spun că Dinu C. Giurescu a făcut și o școală de istorie. A dat o șansă celor tineri, i-a cultivat, a semnat alături de ei și le-a deschis calea cercetării.

În cele mai complicate momente de istorie contemporană, profesorul Dinu C. Giurescu s-a purtat ca un tînăr luptător, dovedind curaj, cumpătare și un patriotism cum nu mi-a fost dat să văd de prea multe ori în viață. Și, cu toate acestea, profesorul era modest și cumpătat, ca un înțelept care poate trece peste slăbiciunile omenești.

Nu și peste cuvintele nedrepte spuse despre poporul său.

Articolul semnat de Cornel Nistorescu a apărut în ediția online a Cotidianului din 25 aprilie 2018.

Sursa: https://www.cotidianul.ro/onoarea-si-dezonoarea-noastra-continua/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

Capitulațiile medievale din România centenară

         Istoriografia românească tinde să prezinte faptul că, în secolele de dominaţie otomană asupra ţărilor române, acestea n-au fost transformate în paşalîc (adică nu au fost preluate în administrare turcească directă), ca un fel de dibăcie victorioasă a românilor pentru supravieţuire în vremuri de restrişte, în timp ce în realitate nu era nimic altceva decît o modalitate prin care opresorul străin obţinea acelaşi efect, dar cu un cost infinit mai mic, în măsura în care – şi este de accentuat! – exista o administraţie românească gata să-şi oprime propriul popor chiar mai abitir decît o administraţie străină. Forma juridică prin care puterea străină își impunea condițiile o constituiau așa-numitele „capitulații“.

La bază, regimul „capitulațiilor“ a izvorît din ­necesitatea reglementării într-un fel a relațiilor dintre statele europene creștine și Poarta Otomană (islamică), inclusiv a prezenței cetățenilor celor dintîi pe teritoriul acesteia din urmă, unde dreptul comun se confunda cu cel religios. Și atunci Poarta consimțea să acorde un ­statut intermediar (ahdname) – respectiv nici teritoriu înglobat islamului (dar al islam), nici teritoriu de cucerit (dar al harb) – care consta într-o serie de privilegii privind ­practicarea negoțului sau drepturi pentru cetățenii din statele europene prezenți în Imperiul Otoman (de a fi judecați de consulii proprii ori de a-și profesa religia etc.). Dacă însă țara europeană creștină (cum a fost cazul Ţărilor Române) era una slabă în raport cu puternica Poartă Otomană, statutul intermediar (ahdname) acordat era citit și opera în cheie inversă: respectiva țară era considerată ca acceptată într-un fel de vasalitate, presupusele privilegii (precum autonomia administrativă și alegerea domnilor) erau în fapt contra cost (un tribut mai mare sau mai mic, în funcție de conjunctura politică din zonă), iar adevăratele privilegii erau ale otomanilor prezenți pe teritoriul țării respective (practic, nu intrau sub jurisdicția locală).

Nu seamănă tulburător de mult situația aceasta din ­Ţările Române medievale cu situația actuală din România, parte a NATO, membră a UE și care mai împlinește și centenarul existenței sale întregite de sine stătătoare?!

După ce au simțit, veacuri de-a rîndul, strînsoarea brațelor estice, românii au ajuns, din anii 2000, în mult rîvnitele brațe vestice. Acestea, în numai cîțiva ani, ­le-au luat totul de atîta iubire: resursele subsolului, industriile, băncile, telecomunicațiile, utilitățile, comerțul, pădurile și cea mai mare parte din pămînturile agricole. Ca urmare, în baza proprietăților dobîndite, au preluat, în virtutea regulilor capitaliste însele, decizia, transformînd rapid și, foarte important de menționat fără ocupație militară, România într-o biată colonie! Dar, mirare!, nu i-a luat, așa cum ar fi firesc, și administrarea, după preluarea proprietății și deci deciziei. De ce ? Păi, brațele vestice, care combină inteligent forța cu eficiența (de trăiesc astfel bine-mersi de secole pe seama altora), au trei motive. Lăsînd administrarea în cîrca românilor, stăpînii străini ies mai ieftin (o ­administrație străină plătită ca la ea acasă ar necesita cheltuieli copleșitor mai mari). Dar, mai ales, stăpînul străin nu răspunde de nimic, ba poate arunca în capul românilor toate relele din lume. Românul devine vinovatul de serviciu, iar culpabilizarea permanentă este condiția jecmănirii culpabilului. Neasumarea administrării de către stăpîni nu înseamnă cumva delegarea către vătafii români a vreunei fărîme din decizie, ci doar lăsarea acestora să fure ceva milioane pentru ca stăpînii să poată fura ei, în liniște și în aplauzele generale, miliarde peste miliarde. Și mai este vorba de ceva: de imensa, inimaginabila ipocrizie a puterilor coloniale; nu „cadrează“ a mai pune pe tapet în secolul XXI existența cu acte în regulă a unor colonii, și încă unde, în Europa! De fapt însă, falsa suveranitate a ­României este folosită ca paravan pentru montarea unor mașinațiuni și experimente economice și politice, care ar fi descalificante și compromițătoare dacă ar fi vizat colonii oficial recunoscute (ca, de pildă, guvernări de „tehnocrați“ fără parlament și fără partide politice sau deresponsabilizarea socială completă a capitalului prin transferul integral al contribuțiilor sociale asupra muncii).

Cît privește statutul în periferia România al străinilor din centrele puterii ­vestice, lucrurile sunt clare, fără echivoc. Există peste 30.000 de firme din aceste centre în România. Folosesc, bineînțeles, salariați ­români (peste un milion), dar șefii fiecăreia din firme sunt străini. Aceștia manevrează jumătate din economia din România și, atenție mare, 70-80% din contractele din bani publici românești. Ținînd cont de rata de randament la care lucrează, dispun de peste două treimi din profiturile obținute în România. ­Raportează însă Fiscului doar vreo 10-15% din ­acestea. Restul, adică grosul, îl evazionează înainte de ­fiscalizare, în total vreo 40-50 miliarde euro anual! ANAF și DNA nu descoperă nici un evazionist străin, nici un corupt străin! Acești șefi, venind din țările „mîntuitoare“, sunt, desigur, niște îngeri! Dar chiar toți?! Și de te calcă vreunul din ei cu mașina pe trecerea de pietoni, este scos repede din țară de ai lui, să nu-i pună cumva nici măcar o întrebare vreun polițist sau procuror român! Trai nineacă în România centenară în virtutea unor „capitulații“, scrise sau mai ales nescrise, dar operaționale, din Evul Mediu. Chiar și pentru salahorii români este mai bine: oricum, e altceva să te calce în picioare un „mister“ în ­numele democrației, ­decît un „tovarișci“ în numele dictaturii proletariatului sau un „bey“ în numele Sublimei Porți.

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a Cotidianului din 23 aprilie 2018.

Sursa: https://www.cotidianul.ro/capitulatiile-medievale-din-romania-centenara/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

 

Iluziile demagogilor, mai fanteziste decît ale naivilor

          În visele nocturne sau diurne ale celor care pretind că se luptă cu „statul paralel“ – vise iscate de valul de dezvăluiri, devoalări, deconspirări și chiar desecretizări de protocoale și „liste negre“ cu persoane de condamnat – se arată zeițe de pe Pămînt care se retrag din scenă ori sunt chiar revocate de zeii dreptății din Ceruri; ba, mai mult, se zărește cum românii pășesc pe tărîmurile fericirii, în care justiția este justă și fără abuzuri și în care cei ce au făcut nelegiuiri și măsluiri nu numai că se căiesc ori sunt trași la răspundere, dar fac loc cavalerilor ce îl au pe Dumnezeu în frunte și în suflet. În mare, există două categorii care experimentează asemenea vise. Unii care cred că, după toate cîte s-au întîmplat, trebuie să se și schimbe ceva, lucrurile neputînd rămîne la fel. Sunt cei mai naivi, cei care nu înțeleg mai nimic. A doua categorie este a vocalizatorilor sau vociferatorilor, care se dau drept cei ce se luptă cu răul, care trăiesc senzația că au pus umărul la incriminarea acestuia în spațiul public și care își așteaptă victoria. Aceștia nu sunt naivi, înțeleg cum stau de fapt lucrurile, dar au un teribil simț al ierarhiei, afișîndu-se în luptă cu vătafii, în timp ce le cîntă la vioară adevăraților stăpîni – mai pe scurt, demagogii! În materie de deznodămînt, naivii probabil nici nu vor sesiza esența vreunei schimbări, dacă vreo schimbare va avea cumva loc, iar demagogii rezumă, în mod deliberat, schimbarea la înlocuirea vătafilor, făcuți vinovați de toate relele pămîntului, după care, în sfîrșit, stăpînii cei buni ar urma să aducă fericirea în pace și dreptate tuturor românilor!

Asemenea vise, cu deznodămintele aferente, s-ar putea înfăptui doar dacă am trăi în vreo societate ideală, care nu există nicăieri pe Pămînt. În capitalism, rîvnit și votat de locuitorii acestor meleaguri, proprietatea este sfîntă. Și, ca atare, proprietarul este decidentul! Precum în apartamentul în care locuiești! Decizi tu reamenajări sau modernizări, dacă și numai dacă ești proprietar! Dacă nu ești proprietar, renunți de vrei ceva anume sau, în caz că ții cu tot dinadinsul la acel ceva, te muți în altă parte. Dar în apartamentul cu pricina decide proprietarul! Așa și în cazul unei țări: decide proprietarul! Respectiv, aceia care dețin proprietatea celei mai mari și importante părți din activele din țara cu pricina, „cea mai mare și importantă parte“ însemnînd ponderea precumpănitoare sau/și nodurile strategice ale activității. În cazul României nu există posibilități de controversă: peste 60% din active și peste 50% din cifra de afaceri din economie aparțin capitalului străin, nu românesc, și, foarte-foarte important, toate punctele și sectoarele strategice (petrol, gaze, industrii, bănci, telecomunicații, comerț și, tot mai mult, păduri și pămînturi) sunt controlate de acesta! Și, la fel foarte-foarte important și fără echivoc, jumătatea din economie care a mai rămas în mîna capitalului românesc pune de fapt doar pingele! Așa că nu pot exista semne de întrebare: e clar cine decide în economie! Și, în capitalism, cine decide în economie decide și în politică, și în justiție! Deși nu prea place acest adevăr celor cu rucsăcel în spate și smartphone în mînă, precum și demagogilor de profesie, asta este situația! Așa-i în capitalism! Nu place poate uneltelor, dar place de minune stăpînilor! Și stăpînii nu vor renunța la nici o fărîmă din decizia pe care le-o conferă proprietatea pe care o dețin.

Astfel că schimbarea vătafilor nu va schimba nimic din rînduieli! Acestea vor rămîne la fel în măsura în care petrolul, gazele, utilitățile, telecomunicațiile, industriile, băncile, pădurile și pămînturile vor rămîne tot la cei la care se află! Nu se va schimba nimic! După cum este și firesc! Și, evident, nu se va schimba nimic nici în decizie și, prin incidență, nici în justiție! Pot pleca din funcție nu una, ci zeci de dne Kovesi, că toate lucrurile și rînduielile în justiție vor rămîne la fel. Să nu plutim în depărtări albastre! N-o să cedeze proprietarii economiei din România controlul asupra pîrghiilor din politică și societate, inclusiv din justiție! De dragul cui s-o facă? Și apoi, de ce s-o facă? Îi constrînge cumva cineva cu ceva?! Dimpotrivă, proprietatea și puterea îi obligă să mențină hățurile așa cum sunt. O să se apuce DNA, eventual sub o altă conducere, să descopere corupți străini, în loc să-i caute de zor pe corupții români din urmă cu 6-7 ani, căci pe cei din zilele noastre nu mai are cum să-i găsească vinovați întrucît nu românii mai sunt la butoane și nu românii mai capătă contracte din bani publici?! Să fim mai bine serioși! Contribuția justiției astfel dirijată de stăpînul străin al țării a fost crucială în colonializarea României, în scoaterea din joc a capitalului autohton și mai ales a statului român, ca posibil apărător al capitalului românesc și singură pavăză a acestuia în fața capitalului străin, în mod obiectiv mai puternic și de mult împiciorogat în piață. De ce să schimbe lucrurile și rînduielile tocmai beneficiarul lor?! Ar fi ilogic! Dimpotrivă, stimați demagogi care confundați deliberat înlocuirea vătafilor cu schimbarea, fiți atenți că prilejul valului de dezvăluiri și deconspirări este strașnic folosit, cu concursul trădătorilor de neam și țară care se înghesuie prin guvernările ascunse sau la vedere, pentru a vinde pe daiboj ce mai este de vîndut din biata Românie și, încă și mai rău, pentru a da stăpînilor străini cadouri peste cadouri finanțate prin sustrageri directe din castronul de la gura românilor!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a Cotidianului din 16 aprilie 2018.

Sursa: https://www.cotidianul.ro/iluziile-demagogilor-mai-fanteziste-decat-ale-naivilor/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

Papa Benedict al XVI-lea la 91 de ani

La mulți ani, Sanctitatea voastră!

Părintele Ceresc să vă ocrotească și să vă dea sănătate!

 

Nici o forță nu poate să distrugă planurile lui Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.609 din 17 martie 2018

         Dragi copii, curaj. Nu dați înapoi. Nici o forță nu poate să distrugă planurile lui Dumnezeu. El va acționa și victoria va fi a Bisericii sale. Tot ce este fals va cădea la pămînt și Dumnezeu va domni în inimile celor aleși. Înaintați în rugăciune. Nu vă îndepărtați. Acesta este momentul oportun pentru întoarcerea voastră. Dați ce este mai bun din voi în misiunea pe care Domnul v-a încredințat-o, deoarece numai astfel puteți contribui la triumful final al Inimii mele Imaculate. Căiți-vă și slujiți-l pe Domnul cu bucurie. După toată durerea, Dumnezeu vă va șterge lacrimile. Nu vă descurajați. Cine este cu Domnul nu trebuie să se teamă de nimic.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Lanț de rugăciune pentru a apăra Europa-13 aprilie 2018

         

      Multe mesaje primite de vizionari (Maria Îndurării Divine, Luz de María, Pedro Régis) se referă la evenimentele dureroase care vor avea loc pe continentul european. În vederea preîntîmpinării lor, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 13 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune.

În mesajul din 16 mai 2012 adresat Mariei Îndurării Divine, Mîntuitorul însuși ne cere să ne rugăm pentru Europa, deoarece cel de-al treilea război mondial va începe tocmai de aici.

În această zi, fiecare este rugat să recite rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. (31), (33) și (54) ale cruciadei.

Surse: http://www.internetgebetskreis.com/fr/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/11/13-iulie-2016-lant-de-rugaciune-pentru-europa/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Dragnea: cadouri peste cadouri pentru batjocoritorii nației române

         Ultimele săptămîni au fost deosebit de grele pentru liderul PSD, în ciuda aparențelor care au marcat, dimpotrivă, victorii după victorii. Au avut loc deconspirarea „listelor negre“ trimise de la Bruxelles cu persoane de condamnat de către justiția din România și devoalarea, ba chiar și desecretizarea, protocoalelor dintre SRI și instituții ale justiției sau administrației publice. Ce altceva decît deconspirările respective mai putea exista ca înfrîngeri pentru „statul paralel“ și deci ca victorii pentru cei care pretind, precum dl Dragnea, că se luptă cu acesta?! Numai că dl Dragnea n-are nevoie de victorii împotriva „statului paralel“, pentru că tocmai postura sa de urgisit al acestuia și, mai ales, de permanent vînat al DNA îi aduce voturi populare și ce să mai vorbim de puterea în PSD! Domnia sa nici nu urmărește cumva înfrîngerea „statului paralel“.

Are nevoie de existența acestuia ca de aer pentru a se proiecta pe sine ca adversar cu A mare și, prin incidență, proteguitor al oamenilor de rînd în fața nelegiuirilor și persecuțiilor acestuia. Tehnică veche din lupta de clasă! Dacă dușmanul dispare, ce rost mai ai tu pe postul mîntuitorului? Cu stăpînul extern, adevăratul stăpîn al României, lucrurile sunt însă foarte clare, fără întortocheturi! Supunerea dlui Dragnea față de capitalul străin, proprietar și stăpîn al țării, este oarbă! Domnia sa nu pune în nici un fel în discuție rînduielile actuale, de tip colonial, în care se găsește România! Iar impresia că dl Dragnea luptă pentru capitalul românesc este una complet falsă! De cînd a venit la conducerea PSD, dl Dragnea a promovat fără echivocuri sau ocolișuri o politică de aservire totală a țării față de capitalul străin. Una din componentele de bază ale acestei politici, numită oficial „relaxare fiscală“, constă în cadouri peste cadouri pentru capitalul străin, care este bogat, bine înzestrat tehnologic și financiar și deci n-are nevoie de cadouri, precum reducerea impozitării pe venit sau a aceleia pe dividende.

Nu aceeași „relaxare fiscală“ a fost promovată față de capitalul românesc, ba, dacă analizăm bine, multe din respectivele cadouri pentru capitalul străin fiind plătite de capitalul românesc. Oricum, atunci cînd a cutezat să acorde salarii mai mari bugetarilor sau să majoreze salariul minim, dl Dragnea a avut grijă să însoțească măsurile cu substanțiale cadouri pentru multinaționale, doar-doar ca acestea să nu se supere cumva! Din marea amenințare – ticluită cu schepsis de dl Dragnea – privind introducerea unui derizoriu impozit pe cifra de afaceri care nu putea fi evazionat în locul impozitului pe profit (ceea ce ar fi limitat externalizările fără fiscalizare ale profiturilor realizate de multinaționale în România), au rămas să plătească acest impozit, ce să vezi, doar firmele românești, care în majoritate nici nu obțin profit! Și numai o intervenție de ultim moment a noului ministru de Finanțe a făcut ca firmele cu cifre de afaceri sub un milion de euro (peste 400.000, adică 90% din companiile românești) să urmeze a plăti acest impozit numai dacă optează pentru el (și nu pentru impozitarea pe profit).

Cadoul amețitor a fost însă mutarea contribuțiilor sociale în seama angajatului, de fapt, o deresponsabilizare socială a capitalului, care nu există nicăieri în Europa și cu care capitalul străin devine în România, ca nicăieri în lumea civilizată, stăpîn de sclavi în fața muncii. Cînd au apărut „listele negre“ de la Bruxelles, dl Dragnea cred că a înlemnit. I se stricau dintr-o dată toate ploile, șerpuirea sa de împăcare a verzei cu capra! Nu mai era de ajuns să arate că el nu este implicat în vreun fel în chestiune, deși doar idioții pot crede că domnia sa nu știa de comenzile colonialiste de la Bruxelles.

Mai mult însă, guvernul său trebuia să pună măcar o întrebare veneraților săi comisari de tip sovietic de la Bruxelles. Iar aceștia se puteau simți vexați. Și atunci a băgat imediat mîna adînc în desaga cu cadouri substanțiale pentru stăpînul străin al țării, să nu cumva să-i scadă acestuia buna dispoziție! A inventat pe loc o comisie, condusă de premier, care să se îngrijească de aderarea la euro, spre a-și arăta atașamentul față de UE, de fapt, fidelitatea față de cei care îi batjocoresc permanent pe români și care, prin „listele negre“, și-au arogat dreptul de viață și de moarte asupra acestora. Ah, n-a fost de ajuns! Dl Dragnea a scos repede de la naftalină un proiect de lege privind redevențele, care trebuiau schimbate din 2014. Ce să vezi, potrivit proiectului, noile redevențe sunt chiar mai mici decît cele vechi, care sunt cele mai mici din lume! Și, ca în reclama Alo Shop de la TV, asta nu e tot! În aceeași zi – da, da, în aceeași zi! –, dl Dragnea s-a grăbit să pună Transgaz (operatorul transportului de gaze pe teritoriul României) să emită „decizia exhaustivă“ (așa se numește oficial respectivul act de trădare națională) prin care se autorizează începerea construcției conductei care va duce spre Vest gazele românești din Marea Neagră, la care românii n-au acces, cu toate că peste jumătate din ei se încălzesc, încă în secolul XXI, cu lemne. Dl Dragnea are motive să fie însă îngrijorat. Desaga cu resurse românești – ale pămîntului acestor locuri și ale oamenilor din aceste locuri – s-a cam golit. Și, vai, din ce va mai face domnia sa cadouri capitalului străin pe seama noastră?!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a Cotidianului din 10 aprilie 2018.

https://www.cotidianul.ro/dragnea-cadouri-peste-cadouri-pentru-batjocoritorii-natiei-romane/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

Rugăciune către Îndurarea Divină

Rugăciune către Îndurarea Divină

        Dumnezeule, Tată Îndurător, care ai făcut cunoscută iubirea ta prin Fiul tău Isus Cristos și ai revărsat-o asupra noastră prin Spiritul Sfînt mîngîietor, îți încredințăm astăzi destinul lumii și al fiecărui om. Privește la păcatele noastre, vindecă slăbiciunea noastră, învinge orice rău, fă ca toți locuitorii pămîntului să experimenteze îndurarea ta pentru ca în tine, Dumnezeule, Unul și Treimic, să găsească întotdeauna izvorul speranței.

Părinte Veșnic, pentru patima dureroasă și învierea Fiului tău, dăruiește-ne nouă și lumii întregi îndurarea ta. Amin.

Rugăciunea Sfîntului Ioan Paul al II-lea din 17 august 2002

Sursa: http://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jubile-de-la-misericorde/410199-prier-pour-la-misericorde/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Vin să închei un acord privind Adevărul

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

29 martie 2018

 

   

          Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Sînt Cel Veșnic acum. Vin din nou să închei un acord privind Adevărul între inima lumii și propria mea Inimă Paternă. Răspundeți-mi precum copiii unui Tată iubitor. Sînteți la fel de apropiați de mine tot atît cît sînteți de apropiați de prezența reală a Fiului meu. Rugați-vă pentru o credință profundă și veți primi speranță și iubire.“

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cruciada specială de rugăciune din 7 aprilie 2018

 

         În ziua de 7 aprilie 2018, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: iertare și ocrotire

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare Maria (dacă este posibil cele patru mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine*;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: (96 – 11,14, 24, 25, 52, 68, 78, 80, 107, 122, 124, 126, 132, 133, 138, 140, 141, 143, 146, 153, 154, 155, 156, 158, 167, – 96)
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cînd cîrma țării nu-i acasă, joacă șoarecii pe masă!

           Decupate din ansamblul din care fac parte integrantă, poziționări precum ale dnei Kovesi de negare, în ciuda evidențelor, a măsluirii probelor în instituția pe care o conduce sau ale dlui Iohannis, care de asemenea, în ciuda evidențelor, a calificat probele măsluite drept încercări ale „penalilor“ de a ataca justiția pot mira sau chiar intriga. Lăsate însă în locul care le revine în ansamblul din care fac parte, aceste poziționări sunt firești. Ai rămîne perplex să fie altele! Ansamblul din care fac parte are coordonate precise: pierderea de către România a economiei naționale, a deciziei naționale, a identității naționale; petrolul la străini; gazele la străini; industriile la străini; băncile la străini; utilitățile la străini; telecomunicațiile la străini; pădurile la străini; pămînturile la străini! Mai e ceva pe la români? Altceva decît datorii?! Această stare de lucruri are o denumire la fel de precisă: transformarea României într-o colonie în sistemul centru-periferie pe care îl constituie UE. Acestui statut înjositor și penibil îi aparțin integral preluarea pîrghiilor în mecanismele puterii de către structurile numite și scoaterea din joc a structurilor alese, ignorarea rezultatelor alegerilor în caz că acestea nu convin, încălcarea separației puterilor în stat etc.

A-i acuza pe dna Kovesi sau pe dl Iohannis de ceea ce, în asemenea condiții, se întîmplă în justiție este inexact și oricum inutil. Nu la domniile lor se află decizia! Întotdeauna cînd cîrma unei țări este nu în țara respectivă, ci la stăpîni externi, în mod inevitabil șoarecii, stigmatizații purtători ai marilor boli, joacă pe masă, nelegiuirile și abuzurile sunt mai multe și mai deșucheate. Pentru că, dacă decizia este la intern și se petrec niște abuzuri, nedreptățiții și contestatarii, indiferent de anvergura lor, se pot adresa puterilor externe și acestea din chiar interesul propriu joacă rolul unei cenzuri, care potolește elanul abuziv mai ales din țările mici, cu probleme și interese în aer. Dacă, însă, cîrma este la extern, orice nedreptățit sau contestatar nu mai are unde să se adreseze și abuzurile se gonflează, indiferent dacă sunt de inspirație internă sau externă.

Istoria României din ultimii 70 de ani este copios de semnificativă. După ce, la sfîrșitul războiului, beligeranții occidentali au lăsat România în mîna lui Stalin, cîrma României s-a mutat integral la Moscova, iar la București s-au declanșat persecuțiile, inclusiv judiciare, împotriva elitelor românești. Persecuții și abuzuri de tip sovietic, indiferent dacă executate de români sau chiar de sovietici! La cine să se plîngă bieții urgisiți? Instanța de deasupra Bucureștiului era la Moscova, iar deasupra Moscovei nimic! Cînd Gheorghiu-Dej și apoi Ceaușescu au imprimat o nouă linie comunismului în România, au mutat încet încet cîrma țării în România. Și în fapt, și în atenția ochilor lumii, deținuții politici au fost eliberați din închisori și practicile judiciare s-au mai îndulcit, în orice caz nu-ți mai era teamă că vei fi ridicat de pe stradă sau noaptea din pat. Din metehne vechi sau din pure porniri securiste, de data aceasta strict neaoșe, abuzurile au continuat. S-au înmulțit însă și sesizările pe la Washington, Paris, Londra și în alte capitale, unde liderii comuniști aveau și interese economice. Occidentul a devenit o cenzură externă pentru justiția de la București. Și, mai cu vreo presiune de la FMI, mai cu vreun credit de la Banca Mondială, mai cu zăhărelul unei clauze a națiunii celei mai favorizate reînnoite pe la Washington sau cu o caleașcă regală de plimbat Ceaușescu însuși pe la Londra, tratamentul românilor de către regimul comunist a fost păstrat departe de cel din anii ’50 și, de ce să nu fim drepți, numai cine n-a vrut să nu plece din România n-a plecat!

După ce, din anii 2000, România a trecut cu arme și bagaje în mult rîvnitele brațe vestice, nu numai bogățiile subsolului, băncile, industriile, comerțul, pămînturile și pădurile au fost luate de aceste brațe, ci și însăși cîrma țării, cu justiție cu tot. Ce poate fi mai relevant decît că justiția din România nu descoperă decît corupți români și nici un străin?! Poate fi logic așa ceva în măsura în care străinii, și nu românii, sunt, în România actuală, cei de la butoane, în punctele strategice, în virtutea proprietății pe care o au în punctele strategice?! Pe lîngă o asemenea anomalie, dosare contrafăcute și probe fabricate sunt, să mă ierte Dumnezeu, niște biete mizilicuri. Și cui eventual să te plîngi?! Americanilor?! Adică celor care au ordonat călcarea în picioare a votului popular în numele unei minciuni sfruntate, că cică s-ar fi furat milioane de voturi la referendumul din 2012, ceea ce era nu numai neadevărat, dar și imposibil fizic! Și apoi căror americani?! Celor care practică justiția în America sau celor care o practică la Guantanamo, adică într-un loc unde să se poată aplica practici interzise în America?! Sau să te plîngi la Bruxelles?! Adică pe la cei ce s-au folosit de o Macovei gata să spună exact ceea ce ei vroiau să audă pentru a avea justificări să anatemizeze România de corupție, hoție și cîte în lună și în stele, anatemizare indispensabilă spre a o jecmăni! Păi, sovieticii apăreau mai onești, căci făceau ce făceau în numele dictaturii proletariatului, în timp ce mîntuitorii occidentali fac aceleași lucruri în numele democrației!

Iată de ce nu se va schimba nimic dacă mult incriminata dna Kovesi va pleca din funcție! Căci problema nu este dna Kovesi! Nici dl Iohannis!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a Cotidianului din 2 aprilie 2018.

Sursa: https://www.cotidianul.ro/cand-carma-tarii-nu-i-acasa-joaca-soarecii-pe-masa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

 

Măștile vor cădea

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4604 din 6 martie 2018

          Dragi copii, eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vin peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Rănile necredinței se vor deschide din ce în ce mai mult în interiorul Bisericii lui Isus al meu și durerea va fi mare pentru credincioșii adevărați. Nu dați înapoi. Nu permiteți ca flacăra credinței să se stingă în voi. Priviți la Isus. Răsplata voastră va veni de la el. Credeți cu tărie în puterea lui și totul va fi transformat și veți vedea victoria Bisericii. Măștile vor cădea și numai cei care iubesc și apără adevărul vor fi declarați binecuvîntați de Tatăl. Mergeți înainte. Eu vă iubesc și sînt cu voi. Acesta este timpul marii bătălii dintre bine și rău. Voi sunteți ai lui Dumnezeu și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l serviți. Rămîneți fermi pe calea pe care v-am indicat-o și mîine va fi mai bine pentru voi toți.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

PAȘTI 2018

CRISTOS A ÎNVIAT!