Monthly Archives: mai 2018

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 31 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

         Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

31 mai

       Poporul meu preaiubit, încoronați-o pe Mama mea cu coroana credinței, speranței și carității. Consacrați-vă Mamei mele și cereți mijlocirea sa înaintea Treimii noastre ca omul să nu refuze convertirea. Oferiți-i astăzi un buchet de 10 BUCURĂ-TE MARIA invocîndu-l pe Sfîntul Gabriel ca el să vă dea conștiința necesară astfel încît fiecare dintre voi în particular să ofere Da-ul său Treimii noastre.

       Ca Părinte generos dăruiesc Binecuvîntarea mea specială, sporind puterea voinței de a face binele, celor care au respectat această cerere a mea de a o însoți pe Mama mea și de a-i solicita ajutorul.

Isus al vostru

      „În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

      Astăzi se sărbătorește Trupul și Sîngelui Domnului. (Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2015/06/04/trupul-si-singele-domnului/)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 30 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

30 mai

    Copiii mei, conștienți de Comoara Casei mele, întindeți mîna și luați mîna Mamei mele. Implorați mijlocirea sa pentru fiecare dintre voi, pentru fermitatea în credință și fidelitatea Poporului meu față de Evanghelie, porunci, sacramente și față de lucrări și fapte bune.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 29 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

29 mai

    Rugați-vă Mamei mele și cereți-i mijlocirea pentru cei care, anunțînd o veste bună, intenționează să deruteze poporul meu și să-l abată de la credință și de la îndeplinirea corectă a LEGII DIVINE.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 28 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

          Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

28 mai

    Cereți mijlocirea Mamei mele pentru copiii mei consacrați în serviciul meu ca ei să fugă de scandaluri și ca Biserica mea să nu continue să fie sfîșiată.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Preasfînta Treime – 27 mai 2018

          Preasfîntă Treime, Tată, Fiule și Spirite Sfînt, din adîncul nimicniciei mele te ador cu umilință și încredere. Îndură-te să privești cu bunăvoință această făptură a ta care poartă în sine imaginea ta dumnezeiască.

    Mintea mea se pierde în imensitatea ta în care se abandonează cu toată iubirea. Vino în mine și fă-mă să devin cerul tău și templul prezenței tale!

   Tu ești unicul meu bine și de aceea doresc ca viața mea pămîntească să fie încontinuu îndreptată spre tine în așteptarea unirii cu tine pentru totdeauna, în veșnicia iubirii și a bucuriei. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Sursa: Pr. Ioan Șerban Manole, OFMConv, (coordonator), Carte de rugăciuni tradiționale și biblice, Serafica, Roman, 2007, p.27

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 27 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

          Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

27 mai

     Rugați-vă cu inima în fața Mamei mele, ca ea să fie mijlocitoare înaintea Treimii noastre și ca oamenii să recunoască UNITATEA TREIMII NOASTRE și astfel să fie un adevărat popor.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Astăzi este sărbătoarea Sfintei Treimi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 26 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

           Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

26 mai

      Cereți mijlocirea Mamei mele înaintea Treimii noastre pentru copiii mei care suferă din cauza creșterii catastrofelor naturale. Creația se împotrivește păcatului omului și se năpustește asupra omului ca acesta să-și întoarcă privirea spre Casa mea.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 25 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

         Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

25 mai

      Poporul meu preaiubit, dăruiți Mamei mele cea mai frumoasă rugăciune, cea mai iubitoare și sinceră, izvorîtă din adîncul inimii fiecăruia dintre voi. Faceți un act de reparare specială a păcatelor cu care femeia amplifică suferința Mamei mele.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 24 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

              Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

24 mai

      Rugați-vă copiii mei, implorați mijlocirea Mamei mele pentru copiii mei care, în marea lor majoritate, ignoră dominația cipului care se exercită asupra voinței omului. Acesta va fi utilizat de cel rău pentru ca omul să acționeze fără conștiință.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 23 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

       Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

23 mai

    Cereți mijlocirea Mamei mele pentru conducătorii națiunilor lumii ca ei să renunțe să se supună directivelor acelora care reprezintă tentaculele celui rău și care și-au propus să declanșeze războiul împotriva poporului meu.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 22 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

       Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

22 mai

   Rugați-vă copii și cereți mijlocirea Mamei mele pentru cei care se împotrivesc convertirii înainte ca Avertismentul să cadă asupra umanității și care trebuie să sufere mai mult din cauza necredinței.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Fiecare cu valetul lui

      Ieri, pe lîngă Librăria Universității, dădui nas în nas cu primarele Emil Boc sau, realistă fiind, cu preamicul Clujului. Înfoiat, a trecut oarecum deranjat că nu i-am dat atenție. Nu e prima dată cînd ne-am întîlnit, ținînd cont de faptul că am fost vecini de cartier.

Mie, tandemul Băsescu-Boc care a făcut atît de mult rău țării, mi-a rămas atît de bine întipărit în minte, încît nu-l pot disocia pe obedientul Boc de fostul președinte.

Cîtă dreptate a avut scriitorul Octavian Paler!

Acum pentru președintele KWIohannis, rolul valetului este jucat de Ludovic Orban.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 21 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

           Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

     Mama mea, Poarta Cerului dorește ca toți copiii mei să se bucure la Banchetul Veșnic. Rugați-o pe Mama mea ca împreună cu iubirea sa maternă să înmoaie inimile împietrite și dedate plăcerilor lumești, dedate viciilor de tot felul și în special a acelora care pactizează cu demonul.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Umanitatea se îndreaptă  spre marele abis al autodistrugerii pe care oamenii l-au pregătit cu propriile lor mîini

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.629 din 28 aprilie 2018

         Dragi copii, vă iubesc așa cum sunteți și am venit din cer să vă spun că acesta este momentul potrivit pentru întoarcerea voastră la Dumnezeu. Nu vă încrucișați brațele. Dumnezeu se grăbește. Ce trebuie să faceți nu lăsați pe mîine. Nu uitați: în mîini sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimă dragostea pentru adevăr. Nu permiteți ca libertatea voastră să vă îndepărteze de Fiul meu Isus. Sunteți liberi pentru a fi ai Domnului. Nu vă îndepărtați de rugăciune. Umanitatea se îndreaptă  spre marele abis al autodistrugerii pe care oamenii l-au pregătit cu propriile lor mîini. Căiți-vă și întoarceți-vă. Acesta este timpul harului. Cînd vă simțiți slabi, căutați forță în sacramentul mărturisirii și în Euharistie. Acceptați Evanghelia lui Isus al meu și trăiți de asemenea mesajele mele. Vă îndreptați spre un viitor în care puțini vor rămîne în adevăr. Falsele doctrine îi vor contamina pe mulți dintre sărmanii mei copii și durerea va fi mare. Rugați-vă. Numai prin puterea rugăciunii puteți învinge dușmanul. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este unicul și adevăratul vostru Mîntuitor. Mergeți înainte fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 20 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

20 mai

       Rugați-o pe Mama mea să mijlocească pe lîngă Treimea noastră pentru copiii mei care trăiesc în țările care suferă de cruzimea comunismului, fiind supuși unei dureri constante și umilirii de către puterea umană.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 19 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

19 mai

       Ca semn al iubirii pentru cei mici ai mei și cei nevinovați, rugați-vă cu inima și alăturîndu-vă Mamei mele, cereți mijlocirea sa pentru copiii insultați și supuși umilinței și pierderii inocenței. Cereți Mamei mele ca Irozii acestui timp să nu continue să se înmulțească.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 18 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

          Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

18 mai

      Rugați-vă și cereți Mamei mele mijlocirea pentru cei care suferă de foame în lume și pentru cei care, avînd tot ce-și doresc pe pămînt, sînt goi din punct de vedere spiritual. Aceste creaturi ale mele suferă de nemulțumire, doresc să aibă mai mult și acest lucru le determină să trăiască atașate de lucrurile pămîntești, uitînd de mine.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 17 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

17 mai

      Fiți statornici și rugați-o pe Mama mea să mijlocească pentru acei copii care profanează Casa mea, profanează Crucea mea și profanează imaginile care o reprezintă pe Mama mea. În Casa noastră îngerii plîng pentru un așa de mare dispreț care este pe pămînt față de mine și față de Mama mea.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 16 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

       Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

16 mai

     Rugați-vă Mamei mele ca umanitatea să aibă puterea de a respinge capcanele celui rău, ca omul să respingă asalturile constante ale demonului. Cereți ajutorul Mamei mele ca ea să intervină pe lîngă Treimea noastră pentru cei care nu pot rezista ispitei.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Dacă n-ar fi tragic, ar fi chiar hazliu!

         Nu cred că există vreun alt tîlc care să se potrivească mai bine înfruntării dintre taberele, să le spunem, Iohannis și respectiv Dragnea. Le denumim astfel doar pentru identificare, căci în spate se află cu totul alții, mult mai mari și nu de pe malurile Dîmboviței. Mai de curînd, s-au luat pe tema mutării la Ierusalim a ambasadei României.

Doar în capul fraierilor s-a trezit, așa deodată, expertul în politică globală Dragnea să inițieze această mutare pe care o fac Statele Unite și s-a grăbit, tot așa deodată, celălalt expert din România în politică globală, Iohannis, să-l combată, cînd acesta nu cred că merge nici la schi în Șureanu fără să primească încuviințare din Germania. Berlinul s-a supărat atît de tare pe „recalcitrantul“ Dragnea, încît l-a pus pe Iohannis să ceară demisia omului acestuia, respectiv a premierului Dăncilă! Și ca să dea substanță acestei cereri, în care constituțional n-are o îndrituire mai mare decît a unui manifestant de rînd în piața publică, dl Iohannis s-a lansat în acuze la politica economică a dlui Dragnea. Și dintr-o dată – după ce înfruntarea, avînd în vedere tema ei,  păstra o notă gravă în ciuda marionetismului protagoniștilor de la București – s-a intrat pe tărîmul caraghioslîcului!

Dl Iohannis, devenit și expert economic, a dat de pămînt cu politica dlui Dragnea, acuzîndu-l că prin măriri de salarii (se subînțelege nejustificate și artificiale) îmbolnăvește economia de hipertensiune, cu consecința „destabilizării“ bugetului, prețurilor, perspectivelor. Imediat, și tot la televizor, dl Dragnea, devenit și el expert economic, a replicat că, de fapt, prin politica sa, vindecă economia de grava gripă moștenită de la guvernarea băsistă. Aspectele hazlii ale înfruntării abundă, părțile vorbind altfel despre absolut aceleași lucruri sau recurgînd la aceleași date, dar din luni diferite pentru a-și susține tezele.

Ar fi însă doar de rîs, dacă n-ar fi de plîns! De fapt, în timp ce pentru dl Iohannis economia este amenințată de hipertensiunea pe care o induce politica PSD, iar pentru dl Dragnea această politică vindecă economia de o gripă prelungită moștenită de la alții, România este bolnavă de cancer de-a binelea și, cel mai probabil, fără întoarcere! Pierzînd proprietatea asupra punctelor, sectoarelor și pîrghiilor strategice din economie, predînd deci străinilor decizia, România a devenit o biată colonie. Și este o colonie subdezvoltată, fără baza minimă  în infrastructură și în ocrotirea sănătății, cu o depopulare de tip sirian, cu o îmbătrînire dramatică a populației (rezultînd nu numai din prăbușirea nașterilor, dar și din exodul pur și simplu apocaliptic), codașă în toate domeniile în UE (cele mai mici salarii, cele mai mici pensii, cele mai mici alocații pentru educație, cea mai înaltă rată de sărăcie, cea mai slabă rețea de canalizare, cele mai multe locuințe cu closet în curte și încălzire cu lemne etc). Și fără vreo perspectivă de corectare în vreun domeniu dintre cele menționate, în măsura în care statul are de departe cele mai mici încasări la buget (sub 30% din PIB, față de aproape 45% în medie în UE). Ăsta-i cancer generalizat! De ce nici dl Iohannis, nici dl Dragnea nu se referă la aceste realități dramatice este de bănuit. Nu au voie de la cei de afară sau vor să intre în voia celor de afară ce trag foloasele de pe urma coloniei România! În orice caz, să fie clar: nu știm dacă mai este ceva de făcut pentru a salva România, dar, fără un diagnostic pertinent, putem fi siguri că va muri. Dacă va fi tratată de gripă sau de hipertensiune, cînd are cancer, drumul spre groapă este cert!

În condițiile acestei boli grave de cancer avansat, argumentele folosite în înfruntarea între hipertensiune și gripă sunt pur și simplu ridicole! Ce relevanță are creșterea economică, fie că ar fi de 2% sau de 7%, fie că accelerează sau dimpotrivă slăbește, cînd aceasta nu este obținută de capitalul românesc ce dă de fapt înapoi, ci de capitalul străin, care îi consideră roadele ale lui și nu vrea să le împartă cu nimeni?! Cum poate dl Iohannis să incrimineze creșterea salariilor în țara cu cele mai mici salarii din „Europa“ și să riște a se face de rîs intrînd în propria capcană, căci, acuzînd PSD că, prin „țopăială fiscală“, salariile prevăzute a crește de fapt au scăzut, cum ar mai putea atunci salariile să inoculeze tensiune și destabilizare?! Cum se poate lăuda dl Dragnea cu scăderea șomajului, cînd din România au plecat aproape 4 milioane de oameni în vîrstă aptă de muncă și cînd, ținîndu-se cont de această ­crudă realitate, neocuparea ­forței de muncă este nu de 4-5%, ci de 40-50%?!

Înțelegem însă prea bine de ce lipsa autostrăzilor și spitalelor, externalizarea profiturilor fără fiscalizare de către multinaționale, batjocura redevențelor (probabil cele mai mici din lume), minciuna ­sprijinirii IMM-urilor, desconsiderarea și umilirea capitalului românesc, scoaterea din joc a acestuia prin dosare montate în justiție, mascarada anticorupției care ilogic nu găsește decît corupți români într-o țară deținută economic de străini, tragedia gazului românesc care urmează a fi exportat fără ca românii să aibă acces la el, ei bine, de ce toate acestea nu fac obiect de controversă între dnii Iohannis și Dragnea: cei doi sunt deopotrivă uniți în cuget și simțiri în a se face că nu văd tot ceea ce decurge din ­rînduielile coloniale care guvernează România actuală și care, ca un cancer generalizat, vor duce la dezmembrarea teritorială a țării, după pierderea deja a ­economiei naționale și a deciziei naționale!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a Cotidianului din 14 mai 2018.

Sursa: https://www.cotidianul.ro/daca-n-ar-fi-tragic-ar-fi-chiar-hazliu/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 15 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

15 mai

     Cu sfîntul rozar în mînă, rugați-vă și meditați la fiecare mister, oferiți-l pentru copiii preferați ai Mamei mele ca să nu se abată de la ministerul lor sacerdotal și să respingă zeii umani pe care societatea îi oferă ca ei să se piardă. Cereți ca Ea să mijlocească pentru acești copii preaiubiți ai Inimii mele.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 14 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

           Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

14 mai

     Rugați-vă Mamei mele ca ea să continue să fie Ocrotitoarea celor mîhniți. Încredințați-i, în mod special, ocrotirea lumii. Războaiele se vor intensifica din nou, rugați-vă pentru protecția sa maternă a voastră.

    „În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Karl Marx nu s-a născut în Orientul European

„Karl Marx a fost un filosof care a gîndit pentru viitor, a avut aspirații creative, iar astăzi este învinovățit de lucruri pentru care nu e responsabil și pe care nu el le-a provocat, deoarece multe dintre lucrurile pe care le-a scris au fost răstălmăcite în opusul lor.“ (Jean-Claude Juncker, Trier, 5 mai 2018)

Uniunea Europeană îl reevaluează pe Marx.

Motivele sunt transparente. Marxismul este un produs intelectual al Europei civilizate, Marx însuși fiind un intelectual evreu german născut la Trier și care a trăit la Berlin, Paris și Londra. În mod reflex, europeanul de azi nu poate, mental, să suprapună marxismul „barbariei staliniste“, Ucrainei sovietizate, Poloniei lui Gomulka, României lui Ceaușescu și așa mai departe. Eșecul ideii comuniste în est este explicat de intelectualul occidental prin inadecvarea sofisticatelor concepții materialist-dialectice la popoarele chemate a le experimenta, unele grobiene, barbare, afectate de despotism oriental și misticism ortodox.

Există o linie roșie care străbate istoria mentalităților europene, încă din iluminism, și ea se referă la inferioritatea Europei de est, descrisă ca spațiu al paradoxurilor, al excentricității, un spațiu nesigur dar fragil, ușor de luat în stăpînire.

Larry Wolff, în „Inventarea Europei de Est. Harta civilizației în Epoca Luminilor“ [1] descrie cu acuratețe opera intelectualilor iluminiști care au pătruns în spațiul cuprins între Germania, Rusia și Imperiul Otoman (și numit convențional Orientul european sau Europa orientală – depinde de perspectivă!), au posedat acest spațiu de pe poziții de dominație intelectuală dar prin sugestii de natură sexuală, l-au imaginat și cartografiat prin călătorii reale sau imaginare, l-au sfătuit și populat după propriile lor asumpții și mentalități.

Este o istorie de 300 de ani care nu s-a sfîrșit nici în zilele noastre. În fapt, de la marchizul de Sade sau Casanova, care-și plasează întîmplările împănate de violuri și biciuiri masochiste în spațiul permisiv al Europei de Est, pînă la turistul care vine la Bran avid să cunoască „practicile lui Dracula“, pare că nimic nu s-a schimbat. Dacă Edward Gibbon, savant iluminist de primă mînă transforma un mileniu de istorie bizantină în perioada lungă a declinului Imperiului Roman, iar româna o includea cu nonșalanță în rîndul limbilor slave, atitudinea sa venea din acea ușurință cu care intelectualul privea facila și pasiva Europă orientală.

Hello Budapest!, exclamă și astăzi, pe scena de la București, vedeta pop venită de la Londra.

Mozart marca trecerea frontierei din Austria în Boemia (în fapt, mergea la Praga, la doi pași!) adoptînd o identitate nouă pentru sine, pentru familie și chiar pentru cîine: „Eu sunt Punkitititi, soția mea este Schabla Pumfa. Hofer este Rozka Pumpa (…)“ – nume fantezist pseudorientale [2] .

Cortina de fier, în fapt, nu au inventat-o Churchill și Stalin. Ea era acolo de secole.

Atitudinea occidentală este cea a luării în stăpînire a unei lumi tarate, cu mentalități primitive, colectivistă și imposibil de civilizat. Filosofii iluminiști condamnă cu asprime în țările de origine pedepsele corporale, dar în călătoriile făcute în est devin îngăduitori cu folosirea cnutului, își aduc ca suveniruri biciuri care-au servit maltratării bietelor ființe inferioare care populează țărmurile Mării Negre.

Toate aceste lucruri sunt extrem de importante ca să înțelegem mai bine de ce este Marx atît de apreciat astăzi de către liderii Uniunii Europene. Marx nu discriminează nici un moment oamenii în funcție de originea socială, de culoarea pielii sau de alte criterii. Și cu toate acestea, Marx discriminează cumplit. Instrumentul principal este unul ideologic și el se exprimă în termeni de conștiință socială – conștiința progresistă și înțelegerea legităților istoriei.

De exemplu: pentru Marx este un lucru pozitiv colonizarea franceză a Algeriei, așa cum pozitivă este înfrîngerea Mexicului de către SUA și răpirea de teritorii.

Pentru Marx nu există dreptate, noțiunile morale își au sursa în relațiile sociale și sunt constructe relative.

Pentru Marx, esențială este ridicarea oamenilor pe o altă treaptă istorică. Dacă o putere albă, europeană, ridică triburile indigene la viața modernă, atunci acesta este un proces pozitiv. Contează mai puțin victimele umane.

Marx scrie mult despre stăpînirea britanică în India. Deși recunoaște agresiunea colonizatoare asupra pașnicelor comunități indiene, el concluzionează, totuși, că oricît ar fi de dureros să le vezi azvîrlite într-un noian de calamități, iar pe fiecare dintre membrii lor pierzîndu-și vechile forme de civilizație ca și sursele de existență moștenite din moși strămoși, aceste comunități nu erau deloc inofensive și că era foarte bine ce s-a întîmplat cu ele. Era preferabil ca acești oameni să intre sub exploatarea civilizației engleze decît să stagneze în superstiție, în fatalitate imuabilă, în reguli tradiționale lipsiți de orice inițiativă istorică [3] .

Marx este susținătorul acerb al violenței: violența este moașa oricărei societăți vechi care poartă în pîntece una nouă. Însăși violența constituie o putere economică. (Capitalul, I, cap. 24,6) [4] . Cu toate acestea, tot Marx era de acord ca acolo unde societatea o permite se poate cuceri și pașnic puterea, în special în societățile foarte înaintate unde există o conștiință puternică a misiunii proletariatului: Marea Britanie, SUA, Olanda sau Germania.

Marx credea că eliberarea individului în cadrul unei societăți comuniste este intim legată de procese istorice și este o consecință a progresului. Nici un moment Marx nu afirma că ideile comuniste și o asemenea societate ar fi putut apărea în Evul Mediu, de exemplu. Potrivit lui, nu se pot arde etapele. El salută rolul burgheziei care a distrus societatea feudală.

Marxismul, ca orice ism, operează cu generalități. Pentru Marx sursa înțelegerii istoriei este lupta de clasă. Nu aspirația omului spre Bine sau geniile care schimbă istoria. Și, cu atît mai puțin, idealismele de toate felurile.

Așa cum se poate observa, evenimentul din 5 mai 2018 de la Trier, este urmarea firească a unei întregi concepții asumate la nivelul conducerii Uniunii Europene. Apelurile intelectualilor din Europa de Est adresate lui Jean-Claude Juncker de a nu participa la dezvelirea statuii lui Marx ar fi avut sens în măsura în care gestul acestuia ar fi fost accidental, de curtoazie, un gest rebel sau de simpatie personală. Nimic nu ne îndreptățește, însă, să gîndim astfel. Nu numai amploarea sărbătoririi lui Marx în întreaga lume a atras atenția. Este esențial faptul că președintele Comisiei Europene dezvelește o statuie, adică face apel la autoritate și la model, în condițiile în care niciodată comisarii europeni nu au arătat respect față de memoria unor personalități istorice ale statelor membre. Statuia nu e nici ea una nonconformistă, așa cum suntem obișnuiți la București. Ba este una cît se poate de clasică, din bronz și transmite privitorului înțelepciunea Părintelui fondator, așa cum numai chinezii știu să pună în valoare.

Discursul de comemorare a lui Marx a fost ținut de Jean-Claude Juncker în vechea biserică din Trier construită de Constantin cel Mare. Juncker urmează vechilor modele consacrate: Mehmed II Cuceritorul intra călare în Sfînta Sofia, Napoleon se încorona singur la Roma în prezența Papei, Bismarck impunea Franței cedarea Alsaciei și Lorenei în Sala Oglinzilor de la Versailles iar Kaizerul Wilhelm al II-lea rostea celebrul discurs de la Pekin: „iertarea nu trebuie acordată nimănui și nu trebuie luat nici un prizonier. Oricine ajunge în mîinile voastre trebuie să piară de sabia voastră. Trebuie să faceți în așa fel încît numele de German să fie amintit în China și peste 1000 de ani, ca orice chinez să nu îndrăznească să privească un German în ochi“. Deloc întîmplător România era chemată la Viena să semneze cedarea Ardealului de Nord…

Gestul lui Jean-Claude Juncker de a reabilita oficial marxismul într-o biserică face parte din același șir: umilirea revanșardă a adversarului. Cum nu credem în coincidențe, tot săptămîna trecută a fost lansat și mai ales foarte bine popularizat studiul comandat de Banca Mondială prin care se caută a se demonstra că eșecul marxismului în Europa de est s-ar datora înclinațiilor autoritariste ale ortodoxiei care a corupt puritatea doctrinei lui Marx.

Toată această explicație rezonează foarte bine cu fondul comun de atitudini iluministe caracterizate prin superioritatea civilizațională a Europei Occidentale față de Europa de Est, argumentată nu rasial ci evoluționist istoric de Marx. Jean-Claude Juncker l-a asimilat pe Marx în măsura în care doctrina acestuia se adresa unor oameni evoluați, cu o gîndire științifică. Societățile înapoiate precum cele din Europa de Est trebuie să treacă în primul rînd la exploatarea capitalistă, un lucru pozitiv care le scoate din letargia tradiționalistă. Se creează astfel condițiile apariției acelei conștiințe progresiste dotate cu o înaltă misiune socială, singura în măsură să conducă populațiile din est la civilizație și marxism.

Citindu-l pe Marx și cunoscînd imaginea est-europenilor în mentalitatea occidentală, se pot decanta ușor sursele proiectului Europei cu mai multe viteze: pe scara progresului unii au turație mai mare, alții mai mică.

Balcanii care gem sub povara grea a ortodoxiei, sunt cel mai puțin evoluați.

Europa centrală are alte standarde. Viteza progresului crește la catolicii socialiști din sud, pentru a ajunge la turație maximă la societățile nordice, aflate în plin proces de trecere la societatea utopică marxistă fără religie, fără stat, fără familie dar cu o solidă bază economică.

Progresul și apariția conștiinței sociale sunt fundamentele marxiste al Uniunii Europene. Mult timp s-a crezut și s-a afirmat eronat că ar fi vorba de o anulare a inechităților și o egalizare a veniturilor. Ridicarea nivelului de viață e, însă, cu siguranță, o consecință a schimbării mentalității care antrenează după sine nașterea unei societăți tehnico-științifice, o societate a omului nou. Aceasta, abia, permite un nivel de trai ridicat, așa cum se desprinde din crezurile marxiste ale liderilor Comisiei Europene.

NOTE:

[1] Larry WOLFF Inventarea Europei de Est. Harta civilizatiei in epoca luminilor. Traducere de Bianca Rizzoli, Editura Humanitas, Seria „Istorie”, Bucuresti, 2000

[2]  Ibidem, pag. 24

[3] Leszek Kolakowski, Principalele curente ale marxismului, ed. Curtea Veche, București, 2009, vol. I, pag.276

[4] Engels vorbea despre români ca fiind un popor care nu ar merita să mai existe în istorie datorită atitudinii sale conservatoare. „[Românii sunt] un popor fara istorie… destinați sa piară in furtuna revoluției mondiale… [ei sunt] suporteri fanatici ai contrarevolutiei si [vor ] ramane astfel pana la extirparea sau pierderea caracterului lor national, la fel cum propria lor existenta, in general, reprezinta prin ea insasi un protest contra unei marete revolutii istorice… Disparitia lor de pe fata pamantului ar fi un pas inainte.”

Frederich Engels, Neue Rheinische Zeitung, 13 ianuarie 1849 („Lupta maghiarilor”)

Articolul semnat de Prof. Ioana Nancu a apărut în ediția online a Cotidianului din 10 mai 2018.

Sursa: https://www.activenews.ro/cultura-istorie/Karl-Marx-nu-s-a-nascut-in-Orientul-European-150783

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciunile Îngerului Portugaliei

     La Fatima, un an înainte de aparițiile Sfintei Fecioare Maria, în fața celor trei copii, Lucia, Francisc și Iacinta, s-a înfățișat Îngerul Portugaliei sau al Păcii, așa cum s-a prezentat el, și i-a rugat să recite cît mai des aceste rugăciuni ca reparație pentru păcatele omenirii:

„Dumnezeul meu, cred în tine, te ador pe tine, sper în tine şi te iubesc. Îţi cer iertare pentru cei care nu cred în tine, nu te adoră, nu speră în tine şi nu te iubesc.” (Prima apariție a Îngerului Păcii din primăvara anului 1916)

„Preasfîntă Treime,Tată, Fiule şi Spirite Sfînt, te ador din adîncul inimii şi îți ofer preapreţiosul Trup, Sînge, Suflet şi Divinitate ale lui Isus Cristos prezent în toate tabernacolele de pe pămînt, ca reparație pentru insultele, sacrilegiile şi indiferenţa cu care El însuşi este ofensat. Și pentru meritele infinite ale Preasfintei sale Inimi şi ale Inimii Imaculate a Mariei, îți cer convertirea sărmanilor păcătoşi.” (Atreia apariție a Îngerului Păcii de la sfîrșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie a anului 1916)

Surse: https://pt.wikipedia.org/wiki/Apari%C3%A7%C3%B5es_de_F%C3%A1tima

http://www.e-communio.ro/stire4470-apari-iile-i-mesajul-sfintei-fecioare-la-fatima

http://crc-resurrection.org/toute-notre-doctrine/contre-reforme-catholique/message-de-fatima/apparitions/apparitions-ange-fatima-1916/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 13 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

13 mai*

      În această zi lăudați-o pe Mama mea pentru această importantă apariție operă a Treimii noastre. Rugați-vă pentru ca cererea Mamei mele, referitoare la Consacrarea Rusiei Inimii sale Imaculate, să găsească încuviințarea necesară și Biserica mea să se căiască pentru că nu a ascultat-o. Cereți Mamei mele harul de a fi consacrați drept copiii ei cu darul unei credințe de neclintit. În această zi în cer corurile de îngeri cîntă gloria Mamei mele.

*Sărbătoarea Sfintei Fecioare de la Fatima (Surse: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2017/05/13/fatima-13-mai-2017-100-de-ani-de-la-prima-aparitie/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2017/10/13/fatima-13-octombrie-2017-100-de-ani-de-la-ultima-aparitie/)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Lanț de rugăciune pentru a apăra Europa-13 mai 2018

       

     Multe mesaje primite de vizionari (Maria Îndurării Divine, Luz de María, Pedro Régis) se referă la evenimentele dureroase care vor avea loc pe continentul european. În vederea preîntîmpinării lor, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 13 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune.

În mesajul din 16 mai 2012 adresat Mariei Îndurării Divine, Mîntuitorul însuși ne cere să ne rugăm pentru Europa, deoarece cel de-al treilea război mondial va începe tocmai de aici.

În această zi, fiecare este rugat să recite rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. (31), (33) și (54) ale cruciadei.

Surse: http://www.internetgebetskreis.com/fr/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/11/13-iulie-2016-lant-de-rugaciune-pentru-europa/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 12 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

      Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

12 mai

   Rugați-vă Mamei mele, ca Regină a Cerului, să aducă ușurare sufletelor din purgator. Rugați-vă și cereți alinare pentru cei care suferă de boli, mai ales pentru cei care suferă de boli spirituale.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 11 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

      

          Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

11 mai

     Cereți Mamei mele binecuvîntarea sa pentru cei care sînt instrumentele sale și care, de frică, nu fac cunoscut Cuvîntul Mamei mele. Solicitați mijlocirea sa pentru ca adevăratele sale instrumente să nu fie reduse la tăcere înainte de a avertiza întreaga umanitate.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Ziua Regalității – 10 mai 2018

„Consacrată în constituția națiunii române ca Zi Națională, 10 mai glorifică, așadar, trei momente istorice diferite – începutul domniei lui Carol I, Independența de Stat și încoronarea primului rege al țării -, toate trei legate indisolubil de instituția monarhiei. (https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/05/10/ziua-regalitatii-10-mai-2016/)

În articolul „Independență și monarhie. Coroana de Oțel, povestea unui simbol“ redacția site-ului Historia prezintă un scurt istoric al acesteia.

        Coroana de Oțel, cea pe care o (re)vedem pe stema actuală a României, este înainte de toate simbolul Independenței națiunii noastre. Povestea ei începe o dată cu prima domnie a Regelui Carol I, cel care a scos România de sub jugul străinilor. A fost pusă pe stema țării, dată jos de comuniști, și a revenit de curînd în ochii românilor ca un simbol al patriotismului, dar și al monarhiei românești. Ca obiect, bijuterie, coroana se află în posesia Muzeului Național de Istorie a României, fiind clasată în Patrimoniul Cultural Național.

Omagiul adus soldatului român

Povestea Coroanei de Oțel începe în timpul Războiului de Independență, din anii 1877 – 1878. România s-a alăturat atunci războiului ruso-turc, avînd ca scop eliberarea de sub jugul Imperiului otoman. Restul este deja istorie: turcii au recunoscut independența românilor ( care erau deja suverani de facto de mult timp) prin semnarea Tratatului de la San Stefano. Oastea română condusă de Regele Carol I a fost definitorie în înfrîngerea otomanilor, iar bătălie de la Plevna și cucerirea redutei Grivița sunt unele dintre episoadele care definesc curajul soldaților români. Au fost cîntați, comemorați în poezii și transpuși pe pînze de către pictori.

Însă, cel mai important omagiu adus Armatei Române rămîne gestul lui Carol I. Pentru ceremonia sa de încoronare ca rege al României, el nu a dorit una din aur sau alte metale prețioase, ci din oțel de tun. Și nu orice tun! Ci unul turc, care a fost capturat la Grivița, pe 30 august 1877. De atunci, Coroana de Oțel a fost purtată de Regele Ferdinand I, în momentul Marii Uniri, dar și de către Regele Mihai, la a doua sa încoronare, pe 6 septembrie 1940.

Făurirea unui simbol

Se pare că un singur tun a fost suficient pentru crearea a trei coroane. Tunul era unul de fabricație germană, marca Krupp. Modelul purtat de către regii României a fost realizat din zburătura tunului – partea din față a țevii – de calibru 90 mm.

Pentru realizarea ei, Ministerul Cutelor și Instrucțiunii Publice a realizat o comisie din care făceau parte Grigore Tocilescu, Alexandru Odobescu, B.P. Hasdeu și artistul Theodor Aman. După atente analize ale istoriei românești, dar și ale tendițelor vremii în materie de coroane regale, comisia a ajuns la modelul cunoscut, model care a fost desenat și schițat în tuș de către Aman. De realizarea lor s-au ocupat soldații meseriași ce aparțineau Arsenalului Armatei din București. Una dinte coroane, rămasă la Muzeul Arsenalului, nu a fost terminată. Cel de-al doilea exemplar, puțin modificat, se pare că a fost amplasat pe acvila aflată în vîrful unei coloane de piatră de pe bulevardul Carol I, în Piața C.A. Rosetti. Și, în final, cel de-al treilea model, este cel cu care Carol I a fost încoronat Rege al României, pe 10 mai 1881.

Simbolistica sa este și mai puternică. Cu o zi înaintea evenimentului, Coroana de Oțel a fost sfințită la Mitropolie. În cadrul ceremoniei, Regele a declarat: ,,Cu mîndrie primesc această Coroană, care a fost făcută din metalul unui tun stropit cu sîngele eroilor noştri şi care a fost sfinţită de biserică. O primesc ca simbol al independenţii şi puterii României“.

Conform descrierii publicate de către Institutul Național al Patrimoniului, materialele folosite sunt oțelul, pînza și catifeaua și este realizată prin turnare și coasere. „Este sub forma unui cerc cu pietre alungite, rombice şi perlate executate dintr-un aliaj de fier şi carbon. Este turnată din oţel, are opt fleuroane mari, care alternează cu opt colţuri de dimensiuni mai mici. Din vîrfurile fleuroanelor pornesc spre mijlocul coroanei opt lame de oţel înguste şi arcuite, care se unesc în partea centrală printr-un glob care are deasupra Crucea Trecerea Dunării“. Despre simbolistica crucii despre coroană, ea reprezintă o medalie instituită de către Carol I prin Înaltul Decret 617 din 23 martie 1878, acordată tuturor celor care au participat în cadrul acțiunilor de la sud de Dunăre în timpul Războiului de Independență.

Coroana și stema

Coroana apare pe stema României, oficial, începînd cu 1860, în timpul domniei lui Al.I.Cuza. Însă, după proclamarea Regatului în 1881, coroana superioară este înlocuită cu cea de Oțel. Ea a rămas pe stema românească pînă pe 8 ianuarie 1948, cînd comunismul a instituit un simbol nou, după model sovietic. După evenimentele din decembrie 1989, au fost depuse mai multe proiecte privind stema țării, însă Coroana de Oțel a fost readusă pe capul acvilei abia din 2016.

În prezent, Coroana de Oțel face parte din Tezaurul istoric de la Muzeul Național de Istorie a României. Conform directorului MNIR, Ernest Oberländer-Tîrnoveanu, în cadrul muzeului se mai află „copie din răşină siliconică pe care o folosim din cînd în cînd în anumite prezentări.“ Tot o copie fidelă a coroanei se mai află și la Muzeul Peleș, expusă în Sala Armelor.

Sursa: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/independenta-si-monarhie-coroana-de-otel-povestea-unui-simbol

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 10 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

10 mai

      Rugați-vă Mamei mele ca reparare pentru neascultarea de către om a apelurilor sale materne. Rugați-vă și spuneți-i că o iubiți pentru cei care nu o iubesc.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 9 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

      Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

9 mai 2018

      Rugați-vă Mamei mele pentru cei nevinovați care sînt avortați fără conștiință de mamele lor și pentru cei care-i ucid pe frații lor deoarece nu prețuiesc viața.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Bravo, dle Mișa, pentru desecretizare: slăbănogii țin bugetul, grașii își bat joc!

        După ce și-a pierdut postul de ministru de Finanțe în contextul schimbării guvernului Tudose cu cabinetul Dăncilă, dl Ionuț Mișa s-a întors în forță în fruntea ANAF, inaugurîdu-și mandatul cu un interviu acordat Ziarului Financiar, în care i-a scăpat o păsărică, vajnic ferecată prin cuștile guvernamentale, să nu se afle cumva cum stau de fapt treburile prin România.

O desecretizare mai tare decît toate celelalte ale perioadei: în România, așa-numiții „mari contribuabili“, care realizează peste 70% din cifra de afaceri pe ansamblul economiei, participă la taxele și contribuțiile culese la buget din activitățile economice cu numai 43%! Spre deosebire de situația din țări precum Franța, Germania sau Marea Britanie, unde participarea „marilor contribuabili“ la încasările bugetare este în parametrii participării lor (65-75%) la cifra de afaceri! Mamma mia! Să vezi și să nu crezi! Cu alte cuvinte, vreo 4.500 de firme (considerate prin cifra de afaceri „mari contribuabili“) își bat pur și simplu joc de statul român.

Inutil de precizat că este vorba copleșitor de firme străine (multinaționale), căci, cu excepția cîtorva companii de stat (care nu reprezintă pe ansamblu mai mult de 4% din economie), numai firme străine îndeplinesc standardele de „mari contribuabili“. Acestea deci folosesc condițiile oferite de statul român să-și realizeze activitățile dorite și să obțină profiturile vizate, dar achită acestuia doar vreo jumătate din ceea ce s-ar cuveni potrivit normelor stabilite. Avînd în vedere că aceste norme sunt, oficial, unice, adică aceleași pentru toți participanții, din ce provine atunci discrepanța?!

În urmă cu 11 ani, la intrarea României în UE, capitalul străin deținea nici 25% din cifra de afaceri din economie. Acum deține peste 50%. Adică el este cel ce a înregistrat creșterea economică de care se tot vorbește pe ansamblul economiei, în timp ce capitalul românesc a dat de fapt înapoi. Iar dacă ținem cont de randamentele cu care lucrează, capitalul străin realizează acum cel puțin 70% din profiturile obținute în total în economie. Raportează însă doar vreo 10% din acestea, restul, adică grosul, evazionîndu-l prin externalizare înainte de fiscalizare.

Evaziunea prin externalizare reprezintă anual peste 40 miliarde euro, respectiv pe puțin 20% din PIB. La o asemenea evaziune, cota de contribuție la buget se prăbușește la un nivel care nu mai are nici o legătură cu cota capitalului străin în economie, fiind cu 10-15% mai mică (circa 40% față de 55-70%, cît ar fi normal)! Iar după transferul contribuțiilor sociale integral în sarcina angajatului, cota aceasta urcă probabil la peste 25%, pur și simplu o bătaie de joc!

Deci să nu-l uităm pe dl Dragnea! Dar și pe predecesorul său Ponta. Din 2012, de la revenirea la guvernare, PSD a promovat o politică idioată – alt termen nu-i poate fi atribuit – de așa-numită „relaxare fiscală“, absolut decapitantă în contextul dat. Ca urmare a acesteia, încasările bugetare, în ciuda creșterii economice, s-au menținut sub 30% din PIB, față de 44% în medie în UE și peste 50% în țările nordice. Cu asemenea încasări bugetare, statul român nu mai poate face nimic, oricum nu investiții. Ceea ce se și vede! Cu atît mai tragic cu cît România nu are construită baza minimă nici în infrastructură, nici în ocrotirea sănătății!

Capitalul străin a profitat cel mai mult de pe urma politicii de așa-zisă „relaxare fiscală“, de fapt de demolare a statului român. Și pe măsură ce acesta a profitat mai mult, capitalul românesc și românii ca persoane fizice au fost obligați să preia susținerea bugetului batjocorit de capitalul străin. Cifrele devoalate de dl Mișa spulberă pur și simplu diversiunea la care apelează mereu trădătorii de neam și țară, că să nu critici cumva multinaționalele deoarece ele ne țin în viață susținînd bugetul!

Pe orice listă de contribuabili, o multinațională va figura, desigur, cu participare la buget sensibil mai ridicată decît cea a chioșcarului din colț, pentru că este de o mie sau chiar de zeci de mii de ori mai mare, dar, după cum se vede, la puterea lui, bietul chioșcar susține bugetul nu doar mai mult, ci de două ori mai mult decît multinaționala (la puterea ei)! Este penibil, jenant, dramatic! La actualele cote, capitalul românesc, care este mai mult prezent în jumătatea care pune pingele în economie, susține de fapt bugetul statului. 400-000 de mici contribuabili, care abia răsuflă, participă cu 57% la finanțarea bugetului, de două ori mai mult decît participarea lor în economie, potrivit chiar dlui Mișa. E bine, dlor Ponta și Dragnea?!

Întrebarea poate fi adresată deopotrivă PNL și USR, precum și băsiștilor și cioloșiștilor, cu toții animați de grija pentru capitalul străin și desconsiderarea și umilirea capitalului românesc, toți, împreună cu PSD și ALDE, propagatori ai minciunii spurcate că se urmărește, chiar cu prioritate, ajutarea capitalului autohton, dar și sprijinirea IMM-urilor. Bravo, dle Mișa, nu știm dacă nu cumva vă va călca tramvaiul – căci tramvaiele, de la cele ale multinaționalelor la cele ale șefului dv, dl Dragnea, ăla cu cadourile pentru multinaționale, vor ieși de-acum spre dv și din corturi –, dar ați făcut o faptă minunată, patriotică, divulgînd cine și cu cît susține bugetul României!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a Cotidianului din 23 aprilie 2018.

Sursa: https://www.cotidianul.ro/bravo-dle-misa-pentru-desecretizare-slabanogii-tin-bugetul-grasii-isi-bat-joc/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

 

 

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 8 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

      Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

8 mai

Dedicați această zi Mamei mele rămînînd alături de ea și mîngîind-o pentru toți cei care neagă prezența mea reală în Euharistie.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Adio, Doamnă Cornea

        După Regele Mihai și istoricul Dinu C. Giurescu ne-a părăsit și Doina Cornea.

Imediat după preluarea conducerii țării de la Ceaușescu, securitatea a făcut tot posibilul să-i minimalizeze rolul imens pe care l-a avut ca disidentă și să o discrediteze prin orice mijloace.

Anii au trecut, iar ea a fost dată uitării.

Acum, cînd nu mai este printre noi, să o păstrăm în amintire așa cum a fost: fragilă, modestă, credincioasă, curajoasă.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 7 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

     Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

7 mai

  Rugați-vă pentru cei care refuză să accepte cererile Mamei mele pentru binele sufletelor și reconcilierea păcătoșilor cu Casa mea.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Adevărul este păstrat în integralitatea sa numai în Biserica Catolică

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.617 din 31 martie 2018

            Dragi copii, Dumnezeu se grăbește. Nu vă încrucișați brațele. Acesta este momentul potrivit pentru întoarcerea voastră.  Ce trebuie să faceți, nu lăsați pe mîine. Dați ce este mai bun din voi în misiunea pe care v-am încredințat-o și veți fi răsplătiți cu generozitate. Vă îndreptați în viitor către o sciziune în Casa lui Dumnezeu. Fiul meu Isus a lăsat (pentru noi) Biserica sa, dar acest adevăr nenegociabil va fi negat de mulți. Vă spun din nou că adevărul este păstrat în integralitatea sa numai în Biserica Catolică. Nu permiteți ca înșelătoriile demonului să vă îndepărteze de acest adevăr. Rămîneți cu Isus și ascultați de adevăratul magisteriu al Bisericii sale. Fiul meu Isus a murit ca să vă mîntuie. El este prezent, așa cum a promis, în toate zilele în Biserica sa. Mergeți să-l întîlniți. Căutați-l în Euharistie. Prezența sa în Euharistie cu Trupul, Sîngele, Sufletul și Divinitatea sa reprezintă una din dovezile Îndurării sale pentru toți oamenii. Căiți-vă și reveniți. Nu vreau să vă constrîng, ci să mă ascultați.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 6 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

     Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

6 mai

Oferiți un buchet spiritual Mamei mele, pentru Biserica mea, ca ea să nu continue să se îndepărteze și să rămînă obedientă Treimii Noastre.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 5 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

 

Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

5 mai

    Îl rog pe poporul meu să ofere această zi Mamei mele, cerîndu-i să mijlocească pentru cei care se îndepărtează de adevărata credință.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 4 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

    Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

4 mai

      Rugați-vă Mamei mele pentru umanitate, care are nevoie de conștiința de a fi fraternă și care are nevoie de discernămîntul corespunzător pentru a nu cădea în ghearele celui rău.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 3 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

      Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

3 mai

   Cer copiilor mei să se roage Mamei mele pentru ca cei care sînt persecutați și martirizați să-mi fie credincioși.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cățelușul bosniac și șenila germană

      O poveste cu tîlcuri dramatice s-a petrecut anul trecut, ajungînd însă în presă abia anul acesta. O companie bosniacă de componente auto, furnizor al marelui concern german Volkswagen, a îndrăznit să răspundă nerespectării unor obligații contractuale de către acesta cu întreruperea livrărilor. Forțat de pierderile pe care le înregistra, VW s-a înțeles pînă la urmă cu compania bosniacă, dar, ca pedeapsă, a scos-o dintre furnizori din anul următor. Cazul a ajuns în presă și cunoscuta revistă germană Bild l-a prezentat în cheia „nu muști mîna care te hrănește!“. O liotă întreagă de menestreli din diferite țări, inclusiv din România, ai colonialismului vest-european și multinațional au reluat mediatizarea cazului în cheia respectivă, în atenția periferiilor recalcitrante: iată ce vă așteaptă dacă protestați cumva! Ba, intrate pe mîna trădătorilor de neam și țară de prin colonii, relatările privind cazul cu pricina au ajuns să prilejuiască nu numai avertismente despre soarta nefericită ce-i poate paște pe cei care nu se înregimentează fără crîcnire, dar și excursuri savante despre mîncarea pe care o oferă multinaționalele salahorilor lor (indiferent dacă state, companii private sau pur și simplu angajați) și despre lipsa oricum de alternativă dacă statutul de salahor nu le convine! Adică, dacă nu-ți dă de mîncare colonialistul, tu, colonie, riști să mori și, decît să mori, mai bine îi pupi mîna stăpînului! Această mizerie este vehiculată în diferite variante: ce șanse ai tu Polonie sau Românie fără investiții străine (citește occidentale) sau ce dracu’ făceai dacă nu intrai în UE: te aruncai în brațele rusului ori mîncai scovergi?!

Condamnat în poziția cățelușului care dacă nu-i dă vreun stăpîn de mîncare ar urma să moară de foame, țările est-europene, căci despre ele este vorba în chestiune, ar fi chiar idioate să muște mîna care le hrănește! Întrucît, să fie clar: proverbul cu pricina este pe deplin valabil! Proverbul este proverb și tîlcul lui de necontestat vine din străfundurile experienței istorice. Numai că nu despre asta e vorba în ecuație! Cățelușul bosniac nu s-a împăcat cu condamnarea pe care i-a trasat-o șenila germană și nu pentru că ar fi el mai cu moț sau pentru că ar fi avut iluzia, desigur deșartă, că s-ar împiedica de el șenila germană, ci pentru că a avut cutezanța de a atrage atenția, cu propriul sacrificiu, asupra imensei, inimaginabilei demagogii cu care actualii stăpîni ai economiei mondiale – în timp ce vorbesc de democrație, corectitudine politică și dezvoltare prin globalizare – îi  calcă în picioare pe sclavii lor într-adevăr multinaționali, în ale căror rînduri est-europenii s-au adăugat în ultimele două decenii mai vechilor africani, asiatici și latino-americani. Poate cel mult cățelușul bosniac să se fi încumetat să facă ce-a făcut și în ideea, probabil de asemenea deșartă, că, în condițiile acestei nesfîrșite demagogii, s-o găsi cineva, tocmai în numele valorilor trîmbițate, să-i țină partea! Mai ales că dreptatea era de partea lui și a împilaților cățeluși de pretutindeni! Cu atît mai mult cu cît tîlcul proverbului nu era cîtuși de puțin pus în discuție. Căci miliarde de cățeluși – bosniaci, români, polonezi, marocani, indieni, vietnamezi etc. – sunt cei ce hrănesc multinaționalele și prosperitatea acestora (scîrboasă tocmai pentru că este pe seama altora), și nici pomeneală cumva invers! Forța de muncă ieftină, grotesc remunerată a cățelușilor este izvorul „rentabilității“ de care fac atît caz multinaționalele. Cățelușul nici nu poate mușca mîna care-i dă de mîncare pentru că tocmai bietul de el este cel care-i dă de mîncare stăpînului scrobit, dar odios.

Și multinaționalele, forma actuală a colonialismului celui mai veros, știu bine aceste lucruri. Ca și menestrelii lor de pretutindeni! Și tocmai de aceea au reacționat atît de prompt, de abrupt și de parșiv! S-au grăbit să-l condamne încă o dată pe bietul cățeluș bosniac, care era deja pus la zid de șenila germană, acuzîndu-l că a mușcat mîna care-l hrănea, dar nu pentru că era așa, ci pentru ca nu cumva vreun alt cățeluș, cine știe de pe unde, să îndrăznească a-și cere dreptatea.

Cățelușul bosniac poate a mizat și pe o solidaritate a cățelușilor de pretutindeni. Că n-a avut parte de ea este o altă problemă! E păcat! Dramatic de păcat! Subjugarea cățelușilor a ajuns însă revoltător de murdară și devine mereu mai grețoasă pe măsură ce rapacitatea ei nu este asociată cu o opresiune recunoscută în clar, indiferent cît de sugrumătoare ar fi, ci cu o mereu mai scabroasă demagogie, care, întru sfidarea lui Dumnezeu, vorbește de democrație și dezvoltare! Astfel încît cățelușul bosniac va putea fi, nu după mult timp, arhievocatul deschizător de noi drumuri în cernita istorie a colonialismului mondial. În mod sigur, dar absolut sigur, cățelușii români vor fi ultimii pe un eventual nou drum, căci, pînă la sfinții colonialismului european și mondial, îi oprimă înghesuiala de trădători de neam și țară din România actuală.

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a Cotidianului din 2 mai 2018.

Sursa: https://www.cotidianul.ro/catelusul-bosniac-si-senila-germana/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 2 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

2 mai

   Cereți Mamei mele ca oamenii să dorească să mă cunoască și să se angajeze în îndeplinirea poruncilor, sacramentelor și să se întărească în credință pentru a ajunge la mine.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cruciada specială de rugăciune din 7 mai 2018

În ziua de 7 mai 2018, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: laude, ofrande și discipoli

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 4 mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine*;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 5, 9, 10, 34, 35, 48, 51, 69, 72, 75, 91, 92, 93, 94, 95, 97,101, 103, 108, 109, 115, 119, 121, 123, 145, 163, 168, 96
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 1 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

1 mai

Poporul meu rugați-vă Mamei mele în această primă zi a lunii dedicată ei și solicitați-i mijlocirea pentru mîntuirea tuturor sufletelor.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

De ce Președintele României refuză relocarea ambasadei la Ierusalim?

           Guvernul român și biroul președintelui, România are șansa de a sfida politica UE față de Israel într-o manieră responsabilă.

 Cum poate să fie un prieten al Israelului, președintele României, Klaus Werner Iohannis, care de 23 de ani a fost, de asemenea, președintele Forumului Democrat al Germanilor din România, care se pretinde a fi succesorul legal al unei foste organizații naziste?

Este subiectul abordat de publicaţia israeliană The Jerusalem Post. Autorul articolului, Radu Golban, are o diplomă de doctor în economie, este cetățean român și german, editorialist pentru Cotidianul, mai scrie publicaţia. 

Citiţi mai jos, articolul integral, aşa cum a apărut el în jspost.com. 

„Cum poate să fie un prieten al Israelului, președintele României, Klaus Werner Iohannis, care de 23 de ani a fost, de asemenea, președintele Forumului Democrat al Germanilor din România, care se pretinde a fi succesorul legal al unei foste organizații naziste?

Vinerea trecută, Iohannis și-a exprimat opoziția față de propunerea guvernului de a muta ambasada țării la Ierusalim.

Angajamentul său față de cauzele pro-evreiești este remarcabilă. După ce a fost ales, s-a implicat pentru prima dată pe 27 ianuarie 2016, de Ziua Internațională a Holocaustului, când a susținut evenimentul intitulat „Cu fața, în spatele sârmelor ghimpate: Deportarea etnicilor germani în URSS”.

Ca să nu mai vorbim că, în 2016, România preluase președinția Alianței Internaționale de Remembrance a Holocaustului.

Această comemorare a suferințelor autorilor războiului care au fost deportați din România în URSS, la această dată, au creat o echivalență falsă între făptuitori și victime și, de fapt, au ignorat Holocaustul.

În timpul mandatului său de șef al Forumului Democrat al Germanilor din România, am fost martorii restabilirii în România, de fapt și de drept, a unei organizații naziste care a fost desființată în 1944 pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de statul român în cadrul tratatelor de pace la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Această reabilitare legală a unui grup pro-hitlerist poate avea consecințe deosebit de grave, nu numai pentru supremația legii în România, ci și pentru ordinea juridică internațională, bazată pe tratatele care au pus capăt conflagrației globale.

În studiile de la Nürnberg, „Grupul Etnic German” a fost clasificat drept o organizație fascistă vinovată de sprijinirea războiului lui Hitler, inclusiv în ceea ce privește Holocaustul. „Grupul Etnic German” a fost dizolvat în 1944 și a fost interzisă reînființarea acestuia ca urmare a obligațiilor asumate de guvernul român în temeiul Acordului de armistițiu încheiat cu aliații (articolul 15 din acord).

Preocupările legate de consecințele juridice și politice la nivel național și internațional ale deciziei României de a recunoaște un grup etnic, actualmente cunoscut sub denumirea de „Forumul Democrat al Germanilor din România” ca „succesor în drepturi al Grupului Etnic German” sunt extrem de controversate . În timp ce Procuratura Română a făcut apel la decizia instanței de a recunoaște organizația condusă de Iohannis drept „succesorul în drepturi al Grupului Etnic German” și a susținut că hotărârea atacată încalcă Acordul de Armistițiu semnat în 1944, președintele român este mândru, cu siguranță,  de mutarea sa istorică.

Este destul de uimitor faptul că aceeași persoană, Iohannis, care ignoră legile publice internaționale, își exprimă acum rezervele privind mutarea ambasadei române la Ierusalim, citând surse și principii ale ONU, de care nu i-a păsat niciodată.

Ipocrizia sa a ajuns acum la un nou nivel, în detrimentul Israelului, al României și al prieteniei solide dintre cele două țări.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că un președinte care a păstrat postul ambasadorului în Israel vacant în ultimii doi ani este puțin probabil să arate vreun interes într-un parteneriat solid cu Ierusalimul.

Indiferent de tensiunile politice interne dintre guvernul român și biroul președintelui, România are șansa de a sfida politica UE față de Israel într-o manieră responsabilă prin relocalizarea ambasadei sale la Ierusalim. Israelul, o țară cu o profundă conștientizare a istoriei, nu are nevoie de lecții în principiile internaționale publice de la cei care refuză să fie adevărații săi prieteni. Nu în ultimul rând, un politician care a făcut, direct sau indirect, eforturi de a rescrie istoria nazistă într-o manieră toxică, discriminatorie și ilegală ar trebui cel puțin să aibă măcar decența de a păstra liniștea în chestiuni legate de o cauză israeliană.

Autorul, care are o diplomă de doctor în economie, este cetățean român și german, editorialist pentru Cotidianul (București / România).“

Sursa: https://www.cotidianul.ro/presedintele-romaniei-refuza/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/