Daily Archives: 20 iunie 2018

Rugăciunea de reparație cerută de Sfînta Fecioară Maria

Mesajul Preasfintei Fecioare Maria către Luz de María

8 ianuarie 2018

fragment

           Vă invit să începeți o rugăciune de reparație în fiecare a treia zi de luni a fiecărei luni, timp de nouă luni ale anului (nouă luni consecutive-nt.R.c.), ca jertfă către Sfintele noastre Inimi Îndurerate:

– în fața ereziilor;

– în fața păgînismului;

– în fața morții celor nevinovați;

– în fața lipsei de respect a unora dintre copiii mei preferați privind promisiunile lor de consacrare;

– în fața lipsei de iubire a omului față de semenii săi.

Această reparație, pentru cererile mele de mai sus, trebuie să o începeți cu rugăciunea Credo, apoi cu rugăciunea sfîntului rozar și primirea Fiului meu în Euharistie, pregătiți în mod conștient din inimă, cu sufletul, cu puterea sufletului și cu simțurile, pentru ca această jertfă să-i atingă și pe cei pentru care aceste haruri sînt oferite:

– Voi mijloci pentru pace în fiecare moment al vieții celui care îndeplinește această ofertă.

– Voi mîngîia în momentele de durere.

– Voi mijloci ca voi să nu vă ascundeți păcatele, nici să fiți instrumente ale răului.

– Voi rămîne atentă și voi înlătura orice manifestare de mîndrie.

– Vă voi ajuta să obțineți darul umilinței.

– Voi binecuvînta constant casele voastre.

Copiilor mei preferați le voi dărui, din porunca Preasfintei Treimi, virtutea slujirii Fiului meu cu toată puterea lor și astfel vor fi cei care să pregătească sufletele să se încredințeze Fiului meu, fiind păstori adevărați, predicatori, preoți și maeștri în iubirea Fiului meu față de popor.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/