Daily Archives: 24 iulie 2018

Timpul martiriului va veni pentru bărbații și femeile de credință

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.659 din 2 iulie

         Dragi copii, sînteți ai Domnului și lucrurile lumii nu sînt pentru voi. Îndepărtați-vă de tot ceea ce vă ține departe de Fiul meu Isus și fiți bărbați și femei ai rugăciunii. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune și implorați îndurarea lui Isus al meu pentru voi. Căiți-vă și slujiți-l pe Domnul cu bucurie. Vă cer să trăiți Evanghelia lui Isus al meu și pretutindeni să mărturisiți că sunteți în lume, dar nu sunteți ai lumii. Nu uitați: în mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimă cu iubirea de adevăr. Vă îndreptați spre un viitor de mare confuzie și divizare. Cei drepți vor bea potirul amar al suferinței, deoarece vor fi persecutați și aruncați afară. Timpul martiriului va veni pentru bărbații și femeile de credință. Nu vă descurajați. Dumnul meu va fi cu voi. Curaj. Mă voi ruga lui Isus al meu pentru voi. Dați-mi mîinile voastre și Eu vă voi conduce pe calea binelui și a sfințeniei.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/