Daily Archives: 31 iulie 2018

Devoțiuni în cinstea lui Dumnezeu Tatăl

Luna august este dedicată Părintelui Ceresc.

„Pentru a fi cunoscut, iubit și onorat cu un cult special nu cer nimic extraordinar. Doresc […] ca o zi, sau cel puțin o duminică, să fie consacrată cinstirii mele într-un mod cu totul special sub numele de Tatăl Întregii Omeniri. Aș vrea pentru această sărbătoare o liturghie și un serviciu religios propriu. Nu sînt greu de găsit textele în Sfînta Scriptură.

Dacă preferați să-mi aduceți acest cult special duminica, eu aleg prima duminică din august, dacă luați o zi din săptămînă, prefer să fie întotdeauna ziua a șaptea a aceleiași luni.” (Dumnezeu Tatăl către Sora Eugenia Ravasio)

 

 

Ziua întîi

O Tată al îndurărilor, de la care provine tot binele, îți încredințez umilele mele rugăciuni prin Preasfînta Inimă a lui Isus, preaiubitul tău Fiu, Domnul și Răscumpărătorul nostru, în care întotdeauna îți găsești plăcerea și care te iubește atît de mult.

Binevoiește să-mi dăruiești harul unei credințe vii, o speranță statornică și o dragoste arzătoare față de tine și față de aproapele meu. Dăruiește-mi de asemenea harul de a mă căi cu adevărat de toate păcatele mele împreună cu hotărîrea fermă de a nu te mai ofensa niciodată, astfel încît să am posibilitatea de a trăi întotdeauna conform voinței tale divine, să fac în toate voia ta preasfîntă, cu o inimă generoasă și bucuroasă, și să perseverez în iubirea ta pînă la sfîrșitul vieții mele. Amin.  Indulgență la 3 ani (S. C. Ind., April 21, 1818;  S. P. Ap., March 23, 1936).

Sursa: http://rivelazionicristiane.altervista.org/il-padre-parla-agli-uomini-messaggi-di-dio-padre-a-madre-eugenia-molto-importante/

https://greenscapular.org/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/