Daily Archives: 2 august 2018

Devoțiuni în cinstea lui Dumnezeu Tatăl

Luna august este dedicată Părintelui Ceresc.

„Pentru a fi cunoscut, iubit și onorat cu un cult special nu cer nimic extraordinar. Doresc […] ca o zi, sau cel puțin o duminică, să fie consacrată cinstirii mele într-un mod cu totul special sub numele de Tatăl Întregii Omeniri. Aș vrea pentru această sărbătoare o liturghie și un serviciu religios propriu. Nu sînt greu de găsit textele în Sfînta Scriptură.

Dacă preferați să-mi aduceți acest cult special duminica, eu aleg prima duminică din august, dacă luați o zi din săptămînă, prefer să fie întotdeauna ziua a șaptea a aceleiași luni.” (Dumnezeu Tatăl către Sora Eugenia Ravasio)

         Ziua a treia

O, Doamne, care în glorioasa schimbare la față a Fiului tău unul născut ai confirmat misterele credinței prin mărturia Părinților și în mod minunat ai prevestit desăvîrșita acceptare a fiilor prin vocea care coboară din norul strălucitor, îngăduie-ne, plin de îndurare, să devenim comoștenitori cu însuși Regele gloriei și permite-ne să luăm parte la gloria sa. Prin același Cristos, Domnul nostru. Amin. (Missale RomanumLiturghierul roman) Indulgență de 5 ani. Indulgență plenară în condiții obișnuite, cînd această rugăciune este repetată cu devotament în fiecare zi timp de o lună.(S. C. Ind., Dec. 14, 1889; S. P. Ap., March 26, 1936).

Sursa: http://rivelazionicristiane.altervista.org/il-padre-parla-agli-uomini-messaggi-di-dio-padre-a-madre-eugenia-molto-importante/

https://greenscapular.org/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/