Daily Archives: 4 august 2018

Devoțiuni în cinstea lui Dumnezeu Tatăl

Luna august este dedicată Părintelui Ceresc.

„Pentru a fi cunoscut, iubit și onorat cu un cult special nu cer nimic extraordinar. Doresc […] ca o zi, sau cel puțin o duminică, să fie consacrată cinstirii mele într-un mod cu totul special sub numele de Tatăl Întregii Omeniri. Aș vrea pentru această sărbătoare o liturghie și un serviciu religios propriu. Nu sînt greu de găsit textele în Sfînta Scriptură.

Dacă preferați să-mi aduceți acest cult special duminica, eu aleg prima duminică din august, dacă luați o zi din săptămînă, prefer să fie întotdeauna ziua a șaptea a aceleiași luni.” (Dumnezeu Tatăl către Sora Eugenia Ravasio)

          Ziua a cincea

Veșnice Părinte, îți ofer infinita satisfacție pe care Isus a dat-o dreptății tale în numele păcătoșilor pe lemnul crucii și mă rog ca tu să pui meritele prețiosului său sînge la dispoziția tuturor sufletelor vinovate a căror păcat a adus moartea, ca să se poată ridica din nou la viața harului și să te preamărească pentru totdeauna.

Veșnice Părinte, îți ofer devoțiunea înflăcărată a Preasfintei Inimi a lui Isus ca satisfacție pentru indiferența și lașitatea oamenilor tăi aleși, implorîndu-te prin iubirea arzătoare care l-a făcut să sufere moartea, să-ți îndeplinească dorința de a atrage acum inimile lor atît de indiferente în slujba ta și de a le înflăcara cu dragostea ta, ca să te poată iubi pe tine pentru totdeauna.

Veșnice Părinte, îți ofer supunerea lui Isus voinței tale și îți cer prin meritele sale, plinătatea oricărui har și îndeplinirea întregii tale voințe sfinte. Binecuvîntat să fie Dumnezeu!

(Sfînta Marguerite-Marie Alacoque) Indulgență la 3 ani. Indulgență plenară în condiții obișnuite dacă actul de jertfă a făcut zilnic cu dăruire timp de o lună întreagă. (S. P. Ap., April 8, 1920 and Dec. 13, 1932).

Sursa: http://rivelazionicristiane.altervista.org/il-padre-parla-agli-uomini-messaggi-di-dio-padre-a-madre-eugenia-molto-importante/

https://greenscapular.org/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/