Monthly Archives: septembrie 2019

Rugăciune pentru Biserică cu ocazia Sinodului pentru Amazon

Apelul Fraternității Sacerdotale Sfîntul Petru

        La 6 octombrie se va deschide „Sinodul pentru Amazon” care suscită adevărate îngrijorări în privința conținutului Instrumentum laboris care prezintă obiectivele. Mai mulți prelați și-au manifestat deja descumpănirea sau dezaprobarea la citirea acestui document de lucru. În această situație îngrijorătoare, vă propunem să recităm începînd cu sărbătoarea Sfîntului Arhanghel Mihail (duminică 29 septembrie) și pînă la sfîrșitul sinodului (26 octombrie) rugăciunea următoare, pentru a cere marelui Arhanghel să ocrotească Biserica:

Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în lupta împotriva răutății și capcanelor diavolului. Dumnezeu să-l admonesteze, ne rugăm cu umilință. Și tu, prinț al armatei cerești, cu puterea lui Dumnezeu, aruncă în infern pe satana și pe celelalte spirite rele care cutreieră lumea căutînd să piardă sufletele. Așa să fie.

Sursa: https://www.fssp.fr/2019/09/24/priere-pour-leglise-a-loccasion-du-synode/

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 30 septembrie 2019

Ziua a treizecea

„Sfîntul Mihail, înger al Mont Tombe*”

Faceți cel puțin, o dată în viață pelerinaj la Mont Saint Michel.

Rugăciune

       Preamărite și Sfinte Arhanghel Mihail, care ai auzit rugăciunile mele în fiecare din zilele acestei luni binecuvîntate, vin să mă consfințesc ție și să-ți încredințez inima mea, sufletul meu, inteligența mea, voința mea, întreaga mea ființă. Ia-mă sub puternica ta ocrotire, apără-mă împotriva pericolelor trupului și sufletului, asistă-mă în timpul vieții și al morții și după ce m-am rugat ție pe pămînt, voi merge cu tine să laud și să contemplu în veșnicie pe Domnul Dumnezeul nostru. Așa să fie.

*Mont Tombe este vechiul nume al muntelui Saint-Michel înainte ca împăratul Carol cel Mare să-l aleagă pe sfîntul Mihail ca ocrotitor al imperiului său în secolul al nouălea. Noul său nume complet era Mont-Saint-Michel-au-péril-de-la-Mer. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Tombe)

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

29 septembrie 2019 – Sfinții Arhangheli Mihail, Gabriel și Rafael

Sfîntul Arhanghel Mihail

Sfîntul Arhanghel Gabriel

Sfîntul Arhanghel Rafael

Rugăciune

      Sfinților Arhangheli, ajutați acest popor care s-a îndepărtat de Dumnezeu și care și-a pierdut țara, credința și identitatea. Luminați mințile tuturor locuitorilor României ca să se întoarcă la Dumnezeu, să lupte împotriva răului răspîndit în întreaga societate și, prin acțiunile și faptele lor, să contribuie la propria lor reabilitare în fața Părintelui Ceresc. Amin.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 29 septembrie 2019

 Ziua a douăzeci și noua

„Sfîntul Mihail, înger al Franței”

Să răspîndim în jurul nostru cultul Sfîntului Mihail, îngerul ocrotitor al Franței.

Rugăciune

       Mărite prinț al armatelor cerești, ales de providența divină ca ocrotitor special al Franței, amintește-ți că ai făcut-o mare între toate națiunile, că ai hotărît să fie santinela credinței și soldatul lui Dumnezeu în lume. Obține-i o grabnică și sinceră întoarcere la vechea credință, izvorul puterii sale și a măreției sale. Luminează-i pe cei necredincioși, liniștește-i pe cei timizi, pe cei slabi, încurajează-i pe cei buni, ajută-ne pe noi toți și fă-ne să devenim din ce în ce mai buni creștini. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 28 septembrie 2019

Ziua a douăzeci și opta

„Sfîntul Mihail, înger al ultimelor timpuri”

Sentința formulată asupra noastră în ultima zi va fi aceea pe care noi o vom pregăti în timpul vieții; Dumnezeu nu va face decît să confirme alegerea noastră: depinde de noi să facem alegerea corectă.

Rugăciune

       Sfinte Mihail, în această perioadă groaznică oamenii vor avea nevoie de puternica ta ocrotire; îți cer aceasta pentru ei. Dacă trebuie să trăiesc în aceste zile înfiorătoare nu permite să fiu victimă a ispitei; dă-mi puterea și curajul de a rezista pînă la sînge, dacă trebuie; înseamnă fruntea mea cu semnul mîntuirii; în sfîrșit, fă ca numele meu să fie scris în Cartea Vieții și ca eu să-l pot urma pe Mielul divin în împărăția gloriei sale. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 27 septembrie 2019

Ziua a douăzeci și șaptea

„Sfîntul Mihail, înger al purgatorului”

Să ne rugăm Sfîntului Mihail pentru sufletele din purgator și să oficiem des pentru ele Jertfa Sfîntă în onoarea lui.

Rugăciune

      Mărite Sfinte Mihail, care ai fost însărcinat de Dumnezeu să introduci în cer sufletele celor aleși, te implor să te rogi pentru toți cei pe care i-am iubit și care nu mai sînt. Binevoiește să-i vizitezi, să-i asiști și să-i ajuți în mijlocul flăcărilor în care ard, în întunecimea închisorii în care plîng. Fă ca Dumnezeu să-i așeze cît mai devreme în loc de alinare, de lumină și de pace. Și cînd va veni pentru sufletul meu ora coborîrii în acest loc sumbru, te implor, mijlocește pentru el și vino să-l ajuți. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 26 septembrie 2019

Ziua a douăzeci și șasea

„Sfîntul Mihail, înger al judecății particulare”

Să ne gîndim adesea la judecata lui Dumnezeu și să identificăm în viața noastră faptele bune care să-i trezească Arhanghelului Mihail interesul pentru soarta noastră.

Rugăciune

     Tremur, Sfinte Mihail, la gîndul că va trebui să mă întorc într-o zi la Dumnezeu. Te invoc pentru acest moment suprem. Tu, care ai fost însărcinat de Dumnezeu să-i primești pe cei aleși și să-i introduci în paradisul gloriei, fii binevoitor față de sărmanul meu suflet și fă judecata mea îngăduitoare.

Sfinte Arhanghel Mihail, apără-mă în luptă, ca să nu pier în ora cumplită a judecății. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 25 septembrie 2019

Ziua a douăzeci și cincea

„Sfîntul Mihail, înger al morții bune”

Să ne rugăm des Sfîntului Mihail pentru a obține harul unei morți bune.

Rugăciune

       Atotputernice și veșnice Dumnezeu, care printr-o minune de bunătate și îndurare pentru mîntuirea comună a oamenilor, l-ai ales ca prinț al bisericii tale pe preamăritul și sfîntul Arhanghel Mihail, te rugăm, fă-ne vrednici, prin puternica sa ocrotire, să fim salvați de toți dușmanii, pentru ca la moartea noastră nici unul dintre ei să nu ne poată tulbura, ci să ne fie dat de a fi primiți de el în prezența preamăritei tale Maiestăți. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 24 septembrie 2019

Ziua a douăzeci și patra

„Sfîntul Mihail, Înger al copilului”

Să-i consacrăm pe copii sfîntului Mihail, să le dăm numele său și să încredințăm pazei Sfîntului Mihail internatele.

Rugăciune

       Îngeri ai cerului, cărora Sfîntul Mihail v-a încredințat paza copiilor, acoperiți cu iubirea voastră leagănele lor și primii lor ani; apărați-le existența lor fragilă și îndepărtați de ei chiar și umbrele răului. Acordați-le des o atenție sporită în lipsa păzitorilor lor vizibili, dăruiți-le învățați creștini și apărați-le inocența și credința. Sfinților îngeri păzitori, rugați-vă pentru ei. Sfinte Mihail, apără-i. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 23 septembrie 2019

Ziua a douăzeci și treia

„Sfîntul Mihail, înger al familiei”

Să-l invocăm des pe îngerul păzitor al familiei și să cerem Sfîntului Mihail protecția caselor noastre.

Rugăciune

      Doamne, vizitează această locuință și îndepărtează de ea orice fel de capcane ale dușmanului; sfinții tăi îngeri să locuiască acolo pentru a ne păzi în pace și binecuvîntarea ta să fie întotdeauna asupra noastră. Ascultă-ne Doamne și binevoiește să trimiți din cer pe îngerul tău sfînt pentru a-i păzi, sprijini, proteja, vizita și apăra pe toți cei pe care Providența ta i-a reunit sub acest acoperiș. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american – 23 septembrie 2019

       La fel ca pentru Europa, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 23 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american.

În această zi, fiecare este rugat să recite, cel puțin unul din rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 26, 30, 31, 80, 85, 124 și 141 ale cruciadei.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/en/

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Invers de cum s-ar crede, statul minimal nu-i frate cu economia de piață!

    Întîlnirea în spațiul public cu aprecierea „statul român–stat scump“ este bulversantă, aiuritoare, cu atît mai mult cu cît aprecierea vine de la un antreprenor român, pe deasupra și reprezentant al unei asociații de oameni de afaceri.

Și este bulversantă pentru că ignoră toate statisticile românești și europene, batjocorește realitățile însele, cel puțin în măsura în care statul român are cea mai mică pondere în economie, cele mai mici încasări din taxe și cel mai mic buget în raport cu PIB-ul dintre toate țările UE (vezi „România liberă“, 24 iulie 2019). Aprecierea este năstrușnică de-a binelea, cu atît mai mult cu cît costul statal fiscal pentru antreprenori a coborît atît de considerabil în ultimii ani, prin așa-numita politică de „relaxare fiscală“ și transferarea integrală a contribuțiilor sociale în seama angajatului, încît a ajuns pur și simplu la nivel de paradis fiscal!

Atunci, ce ar putea determina aprecierea menționată? Căci nu pare doar o vorbă aruncată în vînt, în măsura în care autorul ei o așază într-o ecuație existențialistă. Mai precis, apăsarea statului scump de care vorbește ar fi devenit atît de grea încît ar fi ajuns să pună în discuție „economia deschisă“, putîndu-ne paște chiar un pericol de implozie de pe urma acestei apăsări! Și, insidios și savant, autorul aprecierii ne lovește în pălărie întrebîndu-se retoric dacă, vezi Doamne!, România mai are nevoie de economie de piață, de vreme ce statul scump ne îndreaptă în direcția inversă sau, mai rău, ne îndreaptă într-o direcție inversă după ce abia simțisem mirosul curat al „economiei deschise“! Să auzi și să nu crezi! Statul român – ăla păduchios și fără putințe – întoarce din drum România, din drumul victorios al acesteia spre economia de piață mîntuitoare!

Este evident că ceva anume îl nemulțumește pe preopinentul nostru la statul român! Stimate preopinent, poate vă deranjează că statul român nu construiește autostrăzi și drumuri expres, să aibă pe ce sistemul privat să-și deruleze activitatea! Sau poate faptul că statul român nu finanțează ridicarea unor spitale ori a unor instituții de învățămînt, să aibă sistemul privat forță de muncă sănătoasă și pregătită! Sau că nu face nimic împotriva emigrației dramatice a tinerilor, căci, din cauza emigrației, s-a ajuns în sistemul privat la criză de forță de muncă! Mai rău, poate vă deranjează faptul că statul român nu ajută sectorul privat autohton. Și, mai concret, faptul că statul român, din puținul pe care-l are, în loc să facă investiții în interesul sectorului privat, mărește salariile la stat, forțînd astfel sectorul privat să-l urmeze, deși acesta n-ar dori absolut deloc! Păi, stimate preopinent, statul român a ajuns cam un coate-goale. În această stare a fost adus de cererile precise ale preopinenților privați români și străini. După 1989, s-a cerut fără nuanțări ca totul de la stat să treacă la privat, cît mai repede. Și a trecut! S-a reclamat fără echivoc ca statul să se dea la o parte, pentru că este cel mai prost administrator, și să facă loc celui mai bun administrator care este sistemul privat. Și statul s-a dat la o parte! Ce mai vreți, oameni buni, de la statul român?! I-ați prescris să fie stat minimal.

A devenit stat minimal! Nu mai poate face mai nimic. Evident, nici bine, dar nici rău! Cu numai 4% din economie și cu cel mai mic buget din PIB dintre toate țările UE, nu mai poate face aproape nimic. A ales, spre disperarea dvs., ca din puținul pe care-l mai are la dispoziție să mărească salariile. Foarte bine a făcut! Căci, pe mîna dvs., a sistemului privat, salariile în România au ajuns cele mai mici din Europa. Din cauza salariilor mici, forța de muncă în putere biologică maximă a plecat din România. De aceea în România este criză de forță de muncă. Dvs., antreprenorii privați, v-ați supărat pe majorarea salariilor, deși este singura încercare posibilă de a opri exodul spre străinătate. Dumnezeu să vă mai înțeleagă! Dvs., patronii privați, ați dori să fie și salariile mici, și salahorii să vă stea la poartă. Nu este însă posibil din chiar punctul de vedere al economiei de piață pe care o tot invocați!

Ca antreprenor autohton privat în România, preopinentului nostru nu-i mai rămîne, după cum prezintă el lucrurile, decît să pozeze în victimă a apăsării statului scump care dărîmă economia de piață abia mijindă aici. Admițînd că preopinentul nu înțelege cum stă de fapt treaba – ceea ce mă îndoiesc –, să-i atragem atenția că, oricum, nu-i nevoie de vreo apăsare a vreunui stat scump pentru a fi pusă în pericol economia de piață în România. Aceasta este deja compromisă de relația colonială care domnește în România. Preluînd proprietățile strategice și pîrghiile strategice și, deci, deciziile, puterile coloniale au pus stăpînire pe România, dictînd aici în toate domeniile principale prin abuzuri de monopol, și nu prin reguli concurențiale ale economiei de piață. În colonii nu prea există „economie de piață“. Nu convine stăpînului colonial, oricare ar fi acela. De aceea, obiectivul său a fost desființarea statului român, care era singurul ce-l putea incomoda, ce-i putea încurca planurile și submina obiectivele. Căci capitalul privat autohton n-a putut fi, nu este și nu va putea fi niciodată vreun concurent pentru capitalul străin, mai puternic, mai înzestrat tehnologic, mai bine finanțat și, în plus, deja prezent în piață în poziții forte. Preopinentul să nu fie îngrijorat de soarta economiei de piață în România. Deja integralmente colonie, România nu va fi dirijată cumva de o economie de piață. Matricea colonială s-a așezat deja și va subzista în continuare. Economia de piață în România este doar o mască pentru proști.

În acest context, toate întrebările adiacente, puse tot retoric și savant de preopinentul nostru, își găsesc răspunsuri precise. Mai este valabil modelul economic bazat pe forța de muncă ieftină? – se întreabă domnia-sa. Pentru dezvoltare, acest model economic n-a fost niciodată valabil. Dar pentru exploatarea colonială a fost întotdeauna valabil. Și va fi practicat în continuare, fără ezitări și fără nuanțări. De ce – se întreabă, de asemenea, preopinentul – creșterea economică nu se convertește în creșterea nivelului de trai? Păi, simplu, aceasta se obține nu în economia românească din România, ci în economia străină din România, care n-o împarte cu nimeni. Îi trimite roadele în străinătate și cu asta basta! Și – se mai întreabă preopinentul – de ce capitalul românesc nu reușește să se dezvolte la un nivel comparabil cu capitalurile naționale din alte țări din Est?! Tot simplu: pentru că România este cea mai colonie dintre toate coloniile est-europene și statul român este cel mai slab dintre toate țările din Est ca pondere în economie și politică. Și aceasta cu contribuția inestimabilă a clasei politice din România, dar și a capitalului privat autohton însuși, care, la mijloc între statul român și capitalul străin, alege întotdeauna „solidaritatea patronală“ în locul „solidarității naționale“, criticînd de zor statul român, singurul care-i poate fi alături, doar-doar capitalul străin îi va lăsa ceva firimituri să-i cadă de la gură!

Apropo de statul minimal dorit, știți vorba „ai grijă ce-ți dorești, căci s-ar putea să primești“?! Am mai menționat această vorbă românească, iar, cu prilejul alegerilor din 26 mai, și ca tîlc al acestora! Iată, stimate preopinent, aveți stat minimal! L-ați dorit, de ce atunci nu-l acceptați cu toate bunele și relele corespondente?! Nu credeți acum cînd îl aveți că a fost o idee proastă să-ți dorești un stat minimal într-o țară în care nu există infrastructura de bază minimă nici în rutier, nici în feroviar, nici în ocrotirea sănătății, nici în educație?! Cine s-o construiască dacă nu statul?! Statul minimal în mod obiectiv nu poate! De ce n-o construiți dvs., privații, care dețineți 96% din economie, și vă enervează că n-o face statul coate-goale?!

Și apropo tot de statul minimal! Știți că, oficial, statul minimal român este afectat de o evaziune fiscală de circa 16-17% din PIB? Dvs., ca antreprenor privat, sunteți dintre cei care vă plătiți impozitele și taxele cuvenite?! Dacă da, de ce nu vă incriminați colegii privați care n-o fac?! Sau poate sunteți de acord cu ei, dar atunci de ce nu lăudați, măcar așa, puțin, statul ăsta român, care a înțeles atît de bine ce cereți, de fapt, de la el încît nici nu luptă cumva împotriva evaziunii fiscale, pentru că de fapt aceasta nu înseamnă altceva decît că resursele, în loc să se ducă la stat, care este cel mai prost administrator, rămîn la privați, unde se valorifică la cote înalte, căci privatul este cel mai bun administrator!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a României Libere din 31 iulie 2019.

Sursa: https://romanialibera.ro/opinii/invers-de-cum-s-ar-crede-statul-minimal-nu-i-frate-cu-economia-de-piata-795448

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 22 septembrie 2019

„Sfîntul Mihail, înger al păcătosului”

Să ne rugăm des Sfîntului Mihail pentru convertirea păcătoșilor.

Rugăciune

    O mare prinț al cerului, te aleg astăzi ca ocrotitorul meu și avocatul meu. Binevoiește să mă accepți printre slujitorii tăi devotați. Sprijină-mă în timpul vieții astfel încît să nu jignesc niciodată ochii foarte curați ai lui Dumnezeu. Apără-mă împotriva ispitelor demonului și în ora morții obține pacea sufletului meu și ajută-l să intre în patria cerească. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 21 septembrie 2019

„Sfîntul Mihail, înger al durerii”

În necazurile vieții să ridicăm ochii spre cer și să chemăm în ajutor pe îngerul mîngîierilor cerești.

Rugăciune

       O Sfinte Mihail, înger mîngîietor al sufletelor îndurerate, dăruiește-ne în încercările noastre puterea ta și o apărare efectivă. Învață-ne să suferim cu resemnare și iubire pentru Dumnezeu. Fă să coboare asupra noastră harurile și binecuvîntările cerului, ca noi să suportăm creștinește necazurile și suferințele vieții și să fim vrednici de răsplata promisă de Isus Cristos tuturor acelora care suferă cu El și pentru El. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 20 septembrie 2019

 Ziua a douăzecea

„Sfântul Mihail, înger al puterii”

Pentru a avea putere, să mergem și să ne inspirăm de la originile sale: rugăciunea și sacramentele.

Rugăciune

       Preamărite Prinţ al armatelor cereşti, Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în lupta împotriva principatelor şi puterilor, împotriva conducătorilor acestei lumi a întunericului şi împotriva spiritelor rele răspîndite în văzduh. (Efeseni 6:10.12)

Vino în ajutorul oamenilor pe care Dumnezeu i-a creat după chipul şi asemănarea sa şi pe care i-a răscumpărat de sub tirania diavolului cu un  preţ atît de mare.

Pe tine sfînta biserică te venerează ca apărătorul şi protectorul ei: ţie, Domnul ţi-a încredinţat sufletele răscumpărate pentru a le conduce la fericirea cerească.

Imploră-l pe Dumnezeul păcii să-l zdrobească pe satana sub picioarele noastre, să-i ia orice putere de a-i mai ţine pe oameni captivi şi de a face rău bisericii.

Prezintă-i celui Preaînalt rugăciunile noastre, ca să se coboare, cît mai repede asupra noastră, îndurările Domnului şi prinde-l tu însuţi pe vechiul şarpe, care nu este altul decît „diavolul sau satana” şi aruncă-l înlănţuit în adîncuri, „ca niciodată să nu mai poată ispiti națiunile” (Apocalips 20.3).

Sfinte Arhanghel Mihail, vino în ajutorul nostru cu toți sfinții tăi îngeri! Învață-ne să apărăm credința în aceste vremuri întunecate! Învață-ne să luptăm cu umilință! Învață-ne să învingem în tăcere și supunere față de Dumnezeu! Învață-ne să iubim și să fim credincioși ca Maria! Amin.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 19 septembrie 2019

Ziua a nouăsprezecea

„Sfîntul Mihail, înger al luminii”

Să ne păstrăm credința și să știm să evităm tot ceea ce poate întuneca acest soare divin al sufletelor noastre.

Rugăciune

     Mărite Arhanghel, care ești Prințul luminii, apără credința noastră împotriva încercărilor spiritului întunericului. Luminează-ne întotdeauna, ca mergînd în lumina acestei divine flăcări, să nu pierdem niciodată din vedere pe Stăpînul pe care trebuie să-l slujim, drumul pe care trebuie să-l urmăm și binele pe care trebuie să-l facem. În acest fel, avem speranța că vom fi vrednici să fim primiți de tine în lumina cerească. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 18 septembrie 2019

Ziua a optsprezecea

„Sfîntul Mihail, înger al rugăciunii”

Să fim devotați rugăciunii: este izvorul suprem al creștinului.

Rugăciune

       Binecuvîntate Arhanghel, care ai rolul de a oferi jurămintele noastre pe altarul tămîierii, fii binevoitor cu noi. Îți prezentăm cu încredere nevoile noastre. Fii avocatul nostru pe lîngă Domnul. Preaglorioase prințe, Arhanghel Mihail, adu-ți aminte de noi aici și pretutindeni și roagă-te întotdeauna Fiului lui Dumnezeu pentru noi. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 17 septembrie 2019

Ziua a șaptesprezecea

Sfîntul Mihail, înger al păcii

Pacea, spune Sfîntul Augustin, este prietena de nedespărțit a carității. Fie ca iubirea pentru Dumnezeu și pentru aproapele să crească în noi.

Rugăciune

       O Prințe al păcii, privește cu bunăvoință această țară care îți este încredințată și oferă-i pacea și armonia. Ajută popoarele creștine și alungă în infern războaiele care fac să curgă atîtea lacrimi. Coboară din înaltul cerului pînă în casele noastre și fă ca pacea să domnească printre noi. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 16 septembrie 2019

 

Ziua a șaisprezecea

„Sfîntul Mihail, apărătorul creștinilor”

 În ispite să cerem ajutorul Sfîntului Mihail; numele său inspiră teroare în infern.

Rugăciune

      Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în lupta împotriva răutății și capcanelor diavolului. Dumnezeu să-l admonesteze, ne rugăm cu umilință. Și tu, prinț al armatei cerești, cu puterea lui Dumnezeu, aruncă în infern pe satana și pe celelalte spirite rele care cutreieră lumea căutînd să piardă sufletele. Amin.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

O biată colivă acuzată că ar fi tortul cel scump


Dacă limba română suportă că o idioțenie poate fi perfectă, atunci aprecierea „statul român-stat scump” este o idioțenie perfectă. Politic, poți acuza o biată colivă că ar fi tortul cel scump, dar economic, este o anomalie!

Cel mult, statul român poate fi ticălos, injust, incorect, populat cu corupți și hoți, dar că ar fi scump este imposibil. Cum ar putea fi scump un stat care e ca și dispărut ca pondere în economie și decizie politică?! Este adevărat, apropo de limba română, că scump poate însemna și drag, dar, vai, afirmația la care ne referim că „statul român este un stat scump” nu are deloc o asemenea conotație. Și n-o are nici pe aceea că l-ar fi făcut scump durerile provocate tocmai de dispariția sa. Iată afirmația: „Problema noastră este dacă nu ne prăbușim sub greutatea unui stat foarte scump și ce se va întîmpla cînd acest stat extrem de scump nu-și mai asumă nimic. Trebuie să vedem ce se întîmplă cu acest stat și să ne gîndim dacă va exista un moment de implozie, de revoluție. Pînă să avem o revoluție în privința pieței ne paște o revoluție în privința greutății cu care statul apasă pe societate”. Afirmația aparține unuia dintre reprezentanții capitalului autohton, s-ar zice de frunte după cît este de vocal, căci ca greutate în afaceri nu știm cît cîntărește. Citarea domniei sale cu nume și prenume nu are rost pentru că, reprezentînd chiar o asociație de oameni de afaceri, poate exprimă opinii împărtășite de colegii săi și poate și de alții. În orice caz, este vorba de cei care aleg să fie mai catolici decît papa în criticarea de zor a statului român, dar nu pentru ceea ce ar trebui într-adevăr criticat, ci doar pentru a face plăcere capitalului străin, care vede în stat singura forță ce i-ar putea încurca treburile și sta în calea mîinii libere dorite. „Solidaritate patronală” din partea autohtonului nostru  probabil în ideea că astfel capitalul străin va lăsa să-i cadă de la gură niscai fărîmituri pentru cîntăreții cei mai destoinici și dedicați!

Stimate dle X, ca om de afaceri ce sunteți, de ce anume vă simțiți apăsat: de costul materiilor prime și materialelor, de costul finanțării, de costul forței de muncă, de costul taxelor la stat?! Ce anume este scump în raport cu ceea ce ar trebui?!

Păi, dacă aveți a vă plînge cumva de costul materiilor prime și materialelor sau de costul finanțării, atunci trebuie să vă adresați integral fraților dv privați. Statul român nu mai are aproape nicio legătură cu eventualele dv probleme, căci nu mai are aproape nicio prezență și oricum nicio putere în domeniile respective! Așa i s-a indicat din afară, așa s-a conformat! Ba, fiți atent, nu vă adresați cumva fraților dv români, căci și ei sunt cam în aceeași situație cu statul român, cheia în domeniile cu pricina – adică puterea, decizia și prețurile – aflîndu-se în mîna capitalului străin, pe care probabil îl venerați și a cărui să-i zicem „colaborare” o căutați!

Vă deranjează costul utilităților?! Tot la ușa capitalului străin trebuie să bateți! Poate cu cei care i se dedică trup și suflet este mai drăguț la preț! Ba, dacă urmăriți cu perseverență colaborarea cu capitalul străin, poate vă deschide o finanțare din străinătate, unde absolut aceleași bănci din România oferă finanțare la costuri de 2-3 ori mai mici!

Vă trecem la costul forței de muncă. Probabil vă enervează pretențiile din ultimul timp ale oamenilor la salarii mai mari. Este de înțeles, fiecare patron ar vrea, dacă s-ar putea, să plătească mai nimic pe salarii. Dar criza de forță de muncă din ultimii ani se opune acestei dorințe patronale. Cred că, în asemenea condiții, sunteți vexat de-a binelea de creșterile de salarii la care a procedat la stat guvernul PSD-ALDE, ce dă astfel un exemplu atît de prost salariaților de la privați! Și ce să mai vorbim de majorările salariului minim, care au caracter general și obligatoriu și care mai împing în sus și întreaga grilă de salarizare, mai ales în contextul crizei de forță de muncă!

Totuși, dle X, în ciuda acestor creșteri ce probabil nu vă convin, salariile din România sunt cele mai mici din UE! Este vorba de UE care, nu mă îndoiesc vreo clipă, este, pentru dv, mîntuitorul venit pe pămînt! Și, pe deasupra, grație dlui Dragnea – desigur, nu pentru asta l-ați hulit – antreprenorii din România nu mai plătesc nimic în contul contribuțiilor sociale ale angajaților pentru pensii și sănătate, de unde pînă la 1 ianuarie 2018 acopereau în proporție de circa 60% aceste contribuții. Contribuțiile sociale integral în seama angajatului reprezintă o pomană unicat în UE pentru patroni! Ca atare, relațiile dv cu angajații nu mai au nici o legătură cu statul. Astfel, relațiile de muncă se întorc în capitalismul primitiv, de dinainte de marile cuceriri sociale ale muncii în lupta istorică cu capitalul. Dacă vă întreabă cineva cum vă este în domeniu din 2018 încoace, desigur spuneți că pentru dv costul cu forța de muncă este același, ba chiar a crescut în contextul presiunilor exercitate de majorările salariale de la stat. Inexact dle X, statul, hulitul stat român, a dispărut complet din ecuație: relațiile salariale sunt numai problema dv cu angajatul sau potențialul angajat! Costul dv cu forța de muncă nu mai are nici o legătură cu statul, nu mai depinde decît de piață! Nu aceasta doriți?! Vrea piața să dați salarii mai mari?! Le dați sau vă retrageți din afacere! Nimic nu vă împiedică să dați salariul pe care îl vreți! Că angajatul sau potențialul angajat îl acceptă este o altă problemă. Statul nu mai este implicat în nici un fel.  O adevărată economie de piață! Nu aceasta doriți?! Dv sunteți șeful cu cravașa în mînă, iar angajatul cu căciula în mînă! Statul a dispărut în decor! Ar fi de hulit sau de proslăvit dl Dragnea?! De fapt, nu mai are importanță, căci este băgat la pușcărie!

Și acum despre taxele la stat. Vi se par mari? Păi, statisticile arată că, la cît furnizează bugetului de stat, anume 26-27% echivalent PIB, taxele în România sunt mici, deosebit de mici, oricum cele mai mici din UE! Aceeași UE, cea mîntuitoare! Vă costă scump, vă apasă greu?! Dacă da, cum atunci atîrnă ele în celelalte țări UE, unde în medie bugetul preia din taxe fiscale echivalentul a peste 40% din PIB, iar în unele chiar peste 50% din PIB. După campania de reducere a taxelor, numită „relaxare fiscală”, declanșată de Dragnea și ai lui spre a face comestibile pentru companii, îndeosebi pentru cele străine, creșterile de salarii, firmele au ajuns în România să plătească doar TVA în contul consumatorilor (care le acoperă pînă la urmă), mai nimic în contul angajaților, iar cît despre impozitele pe profit este întrecere în a le evaziona, campionii absoluți și detașați fiind firmele străine care externalizează fără fiscalizare cam 85-90% din profiturile efectiv realizate în România. Dacă îi întrebi pe antreprenorii români cît plătesc în contul taxelor către stat, acum față de în urmă cu cîțiva ani, toți se fac că plouă, căci ar trebui să admită că trebuie să plătească cu 10-15% mai puțin, iar, după transferul contribuțiilor sociale integral asupra angajatului, chiar cu vreo 25% mai puțin! Cum atunci l-ar mai putea însă critica pe Dragnea-PSD, zis „ciuma roșie”?! Încă înainte de acest transfer al contribuțiilor sociale integral în cîrca angajatului – transfer unic în Europa – România era considerată fiscal o țară „low tax jurisdiction”. Realitatea este că, fără echivocuri, costul fiscal statal pentru firmele private a ajuns în România la nivel de … paradis fiscal! Că poți fi nemulțumit cum cheltuie statul banii, de altfel puțini, încasați din taxe este o altă problemă, dar a nu recunoaște că acești bani sunt extrem de puțini înseamnă a o lua rău pe arătură.

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a României Libere din 24 iulie 2019.

Sursa: https://romanialibera.ro/opinii/o-biata-coliva-acuzata-ca-ar-fi-tortul-cel-scump-794417

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 15 septembrie 2019

Ziua a cincisprezecea

„Sfîntul Mihail, îngerul păzitor al Suveranului Pontif ”

Să ne rugăm pentru Suveranul Pontif care este părintele sufletelor noastre și să primim cu supunere învățăturile sale.

Rugăciune

      Preamărite Prinț al armatelor cerești, scoală-te. Iată că satana și-a ridicat capul. Dușmanii plini de viclenie au umplut de dispreț și copleșit de amărăciune Biserica, mireasa Mielului imaculat și și-au purtat mîinile lor sacrilege asupra bunurilor celor mai sfinte. Chiar și în acest loc sfînt unde a fost stabilit scaunul lui Petru și Amvonul Adevărului care trebuie să lumineze lumea, ei au ridicat tronul nelegiuirii cu scopul nedrept de a lovi păstorul și a risipi turma.

Te implorăm, prezintă rugăciunile noastre celui Preaînalt, pentru ca îndurările Domnului să ne prevină cît mai curînd. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 14 septembrie 2019

Ziua a paisprezecea

„Sfîntul Mihail ocrotitorul Bisericii”

Să ne rugăm des pentru Sfînta Biserică ca Dumnezeu să o apere de dușmanii săi.

Rugăciune

      Te implorăm, invincibile Prinț, ajută poporul lui Dumnezeu și dăruiește-i victoria.

Acest popor te venerează ca ocrotitorul său și patronul său și Biserica se mîndrește cu faptul că ești un apărător împotriva puterilor infernului. Ție Dumnezeu ți-a încredințat grija de a conduce sufletele la fericirea cerească. Roagă-l deci pe Dumnezeul păcii să-l pună sub picioarele noastre pe satana, învins și atît de distrus, încît să nu mai poată ține oamenii în sclavie și să aducă prejudicii Bisericii. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

România scheletelor arestate

    Unde sînt acum familiile celor doi morţi de la Periprava, din această imagine?

În ce colţ al ţării sînt cei care i-au aşteptat să se întoarcă, neştiind ani de zile de moartea lor, numai bănuită în ceasuri de adîncă durere? Cîţi nepoţi mai privesc fotografiile îngălbenite ale bunicilor lor, întrebîndu-se şi ei unde li se află mormîntul acestora, la care ar aprinde o lumînare? Am găsit 51 de morţi, din cei 124 de morţi ai lagărului. Vom mai găsi, probabil, încă 30-40 din ei, pentru că o parte dintre cei care au intrat în agonie la Periprava au fost duşi la Spitalul din Tulcea şi s-au stins acolo. Trupurile lor au fost îngropate, fără cruce, într-o parte a cimitirului oraşului, aceea rezervată pentru morţii fără aparţinătători – deşi aceşti deţinuţi aveau familii care îi aşteptau, doreau măcar ca osemintele lor să le poată aduce acasă. N-au fost lăsaţi să le ia, şi aceşti morţi sînt pentru todeauna dispăruţi. Peste acea parcelă s-au săpat în anii ’80 mormintele clasei muncitoare din Tulcea şi deţinuţii de la Periprava care au fost îngropaţi acolo s-au risipit prin pămînt.

La Periprava am găsit şi un mormînt gol. Rămăsese, ca urmă a celui îngropat acolo, doar falanga unui deget. Mortul a fost ridicat, probabil cu complicitatea veunui fost gardian, de familie, cîndva, poate prin anii ‘70 – ‘80, cînd teroarea se mai potolise şi lagărul îşi luase tributul de sînge, iar acum adormea încet între nisipuri, pentru a nu se mai trezi niciodată, ca să se hrănească cu vlaga deţinuţilor şi, în cele din urmă, să le înghită şi trupurile.

Am trăit într-un stat criminal. Iar statul de acum, prin încetineala cu care derulează operaţiunile de identificare a morţilor deja găsiţi, ca şi prin atîtea sentinţe de clasare a sesizărilor pe care le-am făcut cu privire la crimele comunismului, se face complice la crimă. Identificarea victimelor e o operaţiune complicată, ni se spune, trebuiesc găsiţi urmaşii morţilor pe care îi descoperim, de treisprezece ani încoace (eu nu văd o problemă în asta, căci există o ”evidenţă computerizată a persoanei” în România), trebuie să se facă probe ADN şi problema e cine le plăteşte (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului nu a putut face o asemenea cheltuială, am fost avertizaţi de Curtea de Conturi), Parchetul nu are fonduri pentru atîţia morţi (şi ei se adună, an de an). Nu există bani, auzim tot timpul, pentru a le reda deţinuţilor politici morţi în România numele care le-au fost furate, odată cu viaţa, cînd au fost aruncaţi cu trupurile goale în gropile puţin adînci, în nişte lăzi din şipci de brad, înfăşuraţi în rogojini sau de-a dreptul în pămînt.

Lucrurile ar putea sta mult mai simplu. Pe undeva, pe la Administraţia Naţională a Peniteciarelor sînt planuri ale cimitirelor lagărelor şi închisorilor, cu urmele gropilor marcate cu o căsuţă şi cu numărul matricol al deţinutului trecut în ea. Eu am avut prilejul să văd, cînd eram consilier al preşedintelui Constantinescu, asemenea planuri. Numai să le văd, că există. Dar aceste documente sînt clasificate, încă de atunci cînd morţii se stingeau la Periprava, Aiud, Gherla şi în alte sute de locuri de detenţie drept „Strict secret de importanţă deosebită” şi aşa au rămas pînă azi. Au devenit secrete ale unui stat NATO şi ne sînt inaccesibile. Iată cum, în sfîrşit, şi pentru deţinuţii de la Periprava, ca pentru toţi cei risipiţi pe harta concentraţionară a României comuniste „au venit americanii”. Dar nu pentru a le da drumul acasă, a putea elibera măcar osemintele lor recuperate de noi, care să fie redate familiilor. Ci pentru a le ţine închise, pînă cînd ”se vor găsi bani” pentru identificarea celor ucişi, prin costisitoare şi lungi proceduri de analiză ADN (pentru care avem doar un laborator), în sertarele de la morgă.

Am trăit într-un stat criminal. În ce fel de stat trăim acum, la trei decenii de la căderea comunismului, cînd drumul morţilor spre casă este încă blocat de „proceduri”, de „cine plăteşte”, de „documente secrete”, iar osemintele pe care le-am găsit sînt în continuare arestate? Şi cei zece morţi pe care i-am găsit în acest an la Periprava au fost doar „transferaţi”, cum se făcea odinioară cu deţinuţii vii, din nisipul Cimitirului Lipovenesc la morgă şi stau acum închişi în sertarele de zinc, de la Tulcea. Aud  poate ecourile metalice ale unei campanii electorale şi, mă întreb, dacă s-ar ridica şi ar cere să vină şi acolo urna mobilă, ei cu cine ar vota?

Articolul semnat de Marius Oprea a apărut în 12 septembrie 2019 pe site-ul Gândul.info.

Sursa: https://www.gandul.info/puterea-gandului/istoricul-marius-oprea-romania-scheletelor-arestate-18395047

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 13 septembrie 2019

Ziua a treisprezecea

„Sfîntul Mihail, cavaler al Sfintei Fecioare, Regina îngerilor”

Să ne rugăm Sfintei Fecioare cu încredere: niciodată nu o invocăm în zadar.

Rugăciune către Maria, comandant suprem al armatelor cerești

        Augustă Regină a cerurilor și stăpînă a îngerilor, ție, care ai primit de la Dumnezeu puterea și misiunea de a zdrobi capul satanei, îți cerem cu umilință să trimiți legiunile cerești ca, sub comanda ta, ele să-i urmărească pe demoni, să se lupte cu ei pretutindeni, să le înăbușe îndrazneala și să-i arunce înapoi în abis.

Cine este ca Dumnezeu?

O bună și duioasă Mamă, vei fi întotdeauna iubirea noastră și speranța noastră. O Mamă divină, trimite-i pe sfinții îngeri să mă apere și să alunge departe de mine pe dușmanul cel crud.

Sfinților îngeri și arhangheli, apărați-ne, păziți-ne. Amin.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Lanț de rugăciune pentru a apăra Europa-13 septembrie 2019

   

       Multe mesaje primite de vizionari (Maria Îndurării Divine, Luz de María, Pedro Régis) se referă la evenimentele dureroase care vor avea loc pe continentul european. În vederea preîntîmpinării lor, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 13 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune.

În mesajul din 16 mai 2012 adresat Mariei Îndurării Divine, Mîntuitorul însuși ne cere să ne rugăm pentru Europa, deoarece cel de-al treilea război mondial va începe tocmai de aici.

În această zi, fiecare este rugat să recite  rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 31, 33 și 54 ale cruciadei.

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/11/13-iulie-2016-lant-de-rugaciune-pentru-europa/

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-148049887891710

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 12 septembrie 2019

Ziua a douăsprezecea

„Sfîntul Mihail, Îngerul Preasfintei Inimi”

Să așezăm imaginea Preasfintei Inimi în casele noastre și să facem, în fiecare primă vineri a lunii, un act de devoțiune în onoarea ei

Rugăciune

       O Sfinte Mihail, care ai auzit bătăile Inimii lui Isus și ai pătruns în misterul acestei divine inimi străpunsă de suliță, dezvăluie-ne sentimentele acestei Inimi adorabile și condu-ne la acest izvor inepuizabil de haruri și binecuvîntări. Noi te rugăm și pentru Franța, națiunea privilegiată căreia El i-a arătat iubirea sa. Obține pentru ea de la Inima lui Isus harurile care o vor ridica. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 11 septembrie 2019

Ziua a unsprezecea

„Sfîntul Mihail, Înger al Euharistiei”

 Să fim cuprinși de un respect sfînt cînd intrăm în biserică și să luăm parte cu  evlavie la sfînta liturghie.

Rugăciune

      O Sfinte Mihail, care-l adori pe Dumnezeul ascuns și depui pe altarul sublim Jertfa Sfîntă, trezește credința noastră, întărește speranța noastră, sporește iubirea noastră, astfel încît cu tine să-l adorăm pe Cel care se jertfește pentru noi și ca noi să participăm mai eficient la Sfintele Taine, pentru a ne folosi de meritele Patimii lui Isus Cristos. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 10 septembrie 2019

Ziua a zecea

„Sfîntul Mihail, Înger al Crucii”

Să venerăm Crucea și atunci cînd o vom întîlni, să o onorăm cu iubire.

Rugăciune

        O Sfinte Arhanghel Mihail, iată că mîini sacrilege îndrăznesc să spargă și să profaneze Crucea, semnul sacru al mîntuirii noastre. Prin har, ridică-te pentru triumful său, pentru a repara atîtea ofense. Buzele noastre vor rosti mai multe cuvinte de iubire pentru crucea lui Isus Cristos, o vom onora cu mai mult respect și ne vom însemna mai des cu semnul ei. Fie ca noi, prin mijlocirea ta, să murim binecuvîntați și sfințiți prin acest semn care deschide cerul. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

Nu am experimentat moartea și trupul meu nu a coborît în mormînt

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.841 din 15 august 2019

       Dragi copii, sînt Mama voastră Imaculată și ridicată la cer cu trupul și sufletul. Nu am experimentat moartea și trupul meu nu a coborît în mormînt, ci într-un extaz profund am fost ridicată de către îngeri în prezența Fiului meu Isus. Eu sunt Mama voastră și am venit din cer să vă duc în paradis. Nu vă îndepărtați de Fiul meu Isus. Nu vă îndepărtați de adevăr. Voi sînteți ai Domnului. Nu permiteți ca demonul să vă înșele și să vă îndepărteze de calea mîntuirii. Vă îndreptați spre un viitor de conflicte majore în Casa lui Dumnezeu. Învățăturile false îi vor contamina pe mulți dintre sărmanii mei copii, dar victoria Bisericii va veni prin adevărații apărători ai credinței. Rugați-vă. Numai prin puterea rugăciunii puteți suporta povara încercărilor care vor urma. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este unicul și adevăratul vostru Mîntuitor. Fiți credincioși Evangheliei și adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Ceea ce Domnul a rezervat pentru cei drepți, ochii omenești nu au văzut niciodată. Mergeți înainte fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 9 septembrie 2019

Ziua a noua

„Sfîntul Mihail, îngerul lui Isus Cristos”

Să urmăm exemplele lui Isus Cristos și să ascultăm învățăturile sale: există mîntuire.

Rugăciune

     Mărite Arhanghel, care ai avut privilegiul de a fi păzitorul lui Isus Cristos, primul său adorator și admiratorul virtuților sale, păzește-i și pe discipolii săi ca ei să meargă pe urmele sale divine; oferă-i omagiile tale ca reparare a ofenselor lor și a nerecunoștinței lor, ca ei să prețuiască ceea ce a iubit El, să urască ceea ce a dezaprobat El și să fie vrednici să preamărească și să laude cu tine triumfurile sale în vecii vecilor. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 8 septembrie 2019

Ziua a opta

„Sfîntul Mihail ocrotitorul poporului lui Dumnezeu”

Să ne amintim de poruncile pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor prin slujitorul îngerilor și să-i cerem Sfîntului Mihail harul de a le respecta.

      Preamărite Sfinte Mihail, care ai fost ales de Dumnezeu pentru a fi ocrotitorul poporului său, vino în ajutorul acestui nou popor al lui Dumnezeu și al poporului creștin. Apără-ne împotriva dușmanilor noștri, insuflă-ne zelul și forța de a-l sluji pe Dumnezeu și condu-ne în viață, ca noi să ajungem în stăpînirea patriei cerești. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 7 septembrie 2019

Ziua a șaptea

„Cine este bun ca Dumnezeu?”

Să ne gîndim la binefacerile cu care Dumnezeu ne copleșește și să-i mulțumim.

Rugăciune

     Sfinte Mihail, avem un templu de apărat, templul sufletului nostru și comori de păstrat, comorile virtuților creștine. Dar mulți Heliodori* ne amenință. Puternice arhanghel, apară-ne împotriva acestor dușmani care vor să ne răpească ceea ce avem mai scump în lume. Și pentru că aceste comori care reprezintă copilăria creștină și instituțiile religioase sunt și ele în pericol, fii păzitorul și apărătorul lor. Așa să fie.

*Heliodor din Emesa a fost un scriitor de origine elenă recunoscut ca autorul romanului cavaleresc sau romanului intitulat Etiopica (Αἰθιοπικά, „Povestea etiopiană”).

După cum a declarat el însuși, pe tatăl său îl chema Theodosius, iar familia lui a fost în mare parte compusă din preoți ai soarelui. Socrates Scolasticul (secolul V) îl identifică ca autor al Etiopicii pe un anumit Heliodor, un episcop din Trikka. Nikephoros Kallistos crede că lucrarea a fost scrisă de Heliodor înaintea creștinizării sale.

Cînd scriitorul a fost pus să aleagă între a nega calitatea de autor al lucrării și demisia din postul de episcop, a ales să își dea demisia. Totuși, majoritatea oamenilor de știință resping această identificare. (Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Heliodor) 

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 6 septembrie 2019

Ziua a șasea

„Cine este necesar ca Dumnezeu?”

Să ne întoarcem la Dumnezeu, fără care nu putem face nimic și să așteptăm totul de la el.

Rugăciune

       Puternice Arhanghel, apelăm cu încredere la tine. Vrem, în ciuda celor necredincioși care au spus: „Nu mai este Dumnezeu” să rămînem slujitorii fideli ai Celui Preaînalt și să-l adorăm numai pe el. Ajută-ne și apără-ne, astfel încît prin exemplul tău, să proclamăm cu fermitate drepturile lui Dumnezeu și să rămînem atașați de el în toate zilele vieții noastre. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 5 septembrie 2019

Ziua a cincea

„Cine este puternic ca Dumnezeu?”

Triumful lui Dumnezeu nu este îndoielnic: să așteptăm ora lui.

Rugăciune

       Mare prinț al armatei cerești, care l-ai învins pe îngerul orgolios răzvrătit împotriva lui Dumnezeu cel puternic, atenuează sacrilegiul îndreptat împotriva lui. Ajută-i pe cei care se luptă în bătăliile Domnului și asigură-le victoria celor care, uitînd de ei înșiși și gîndindu-se doar la interesele lui Dumnezeu, și-au pus încrederea în îndurarea atotputernică a Domnului, suveranul tuturor lucrurilor. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 4 septembrie 2019

Ziua a patra

„Cine este mare ca Dumnezeu?”

Să ne atașăm de virtutea umilinței, ea este temelia sfințeniei.

Rugăciune

       O Sfinte Mihail, care ai reamintit spiritelor răzvrătite măreția lui Dumnezeu și ai demascat mîndria lui Lucifer, fă-ne să înțelegem că numai Dumnezeu este mare și că numai lui i se cuvine glorie, onoare și laudă. Învață-ne să prețuim umilința, pentru ca, mergînd pe urmele tale, să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu și să-l slujim în ascultare și iubire. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cruciada specială de rugăciune din 7 septembrie 2019

     În ziua de 7 septembrie 2019, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: Marele Avertisment – Protecție împotriva lui Anticrist

Se vor recita

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele patru mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine*;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 3, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 42, 43, 54, 55, 60, 71, 83, 88, 131, 96;
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/fr/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 3 septembrie 2019

Ziua a treia

Măreția Sfîntului Mihail

Să ne rugăm cu încredere Sfîntului Mihail: Ar putea Dumnezeu să refuze ceva Marelui Prinț al armatei sale?

Rugăciune

       Preamărite Sfinte Mihail, conducător și prinț al armatelor cerești, păzitor credincios al sufletelor, învingător al spiritelor răzvrătite, preferat al Casei lui Dumnezeu, minunatul nostru îndrumător după Isus Cristos ale cărui perfecțiune și virtute sînt remarcabile, binevoiește să ne eliberezi de orice rău pe noi cei care apelăm cu încredere la tine și fă ca, prin inegalabila ta ocrotire, să progresăm în fiecare zi în fidelitatea de a-l sluji pe Dumnezeu. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 2 septembrie 2019

Ziua a doua

Locul Sfîntului Mihail în paradis

Să-l onorăm pe Sfîntul Mihail pe care Dumnezeu l-a preamărit atît de mult.

Rugăciune

     Mare Prinț, înălțat în har și glorie și mai presus de toate spiritele binecuvîntate, fă ca noi înșine să stăm pe aceste înălțimi sfinte unde ne-a așezat Dumnezeu, cel care ne-a creat după chipul și asemănarea sa și care a refăcut natura noastră decăzută. Vom fi vrednici astfel să te admirăm și să te onorăm în paradis și să-l contemplăm față în față pe Autorul perfecțiunii și al gloriei. Așa să fie.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/fr/

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 1 septembrie 2019

Ziua întîi

Triumful Sfîntului Mihail în cer

După exemplul Sfîntului Mihail, să apărăm drepturile lui Dumnezeu cînd sunt atacate în fața noastră.

Rugăciune

      O mărite Sfinte Mihail, care în fruntea îngerilor credincioși, îngenunchezi în fața Domnului Isus, fă să izvorască cu putere omagiul și adorația ta, în schimbul jignirilor și blasfemiilor a căror țintă este divinul Mîntuitor. Ia în mînă problema sa, obține-ne harul să-l slujim mai bine și îngenunchează-i în fața Maiestății sale de trei ori sfinte pe toți dușmanii săi căiți și umiliți. Așa să fie.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/fr/

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

80 de ani de la declanșarea celui de-al doilea război mondial

        Astăzi 1 septembrie 2019 se împlinesc 80 de ani de la izbucnirea celui de-al doilea război mondial.

Printre milioanele de combatanți s-a aflat și profesorul de istorie Ioachim Nemeș. Avea 24 de ani cînd a fost trimis pe front în linia întîi în fruntea unui batalion de sacrificiu format persoane declasate, borfași, hoți, criminali. A ajuns pînă în Munții Tatra eliberînd o mare parte a Europei de trupele naziste. A trăit momente istorice și, ca profesor cu spirit pedagogic înnăscut, a împărtășit elevilor săi adevăruri pe care, în acele vremuri, puțini au avut curajul să le rostească.

După ani, mergînd prin țările prin care trecuse ca luptător și care acum făceau parte din lagărul socialist, a fost dezamăgit de maniera în care a fost primit ca excursionist, avînd o umbră de regret pentru sacrificiu depus.

Războiul s-a încheiat șase ani mai tîrziu, în 2 septembrie 1945, Regele Mihai, prin poziţia pe care a adoptat-o la 23 august 1944, contribuind decisiv la scurtarea cu cel puţin şase luni a conflagrației.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/