Daily Archives: 20 septembrie 2019

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 20 septembrie 2019

 Ziua a douăzecea

„Sfântul Mihail, înger al puterii”

Pentru a avea putere, să mergem și să ne inspirăm de la originile sale: rugăciunea și sacramentele.

Rugăciune

       Preamărite Prinţ al armatelor cereşti, Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în lupta împotriva principatelor şi puterilor, împotriva conducătorilor acestei lumi a întunericului şi împotriva spiritelor rele răspîndite în văzduh. (Efeseni 6:10.12)

Vino în ajutorul oamenilor pe care Dumnezeu i-a creat după chipul şi asemănarea sa şi pe care i-a răscumpărat de sub tirania diavolului cu un  preţ atît de mare.

Pe tine sfînta biserică te venerează ca apărătorul şi protectorul ei: ţie, Domnul ţi-a încredinţat sufletele răscumpărate pentru a le conduce la fericirea cerească.

Imploră-l pe Dumnezeul păcii să-l zdrobească pe satana sub picioarele noastre, să-i ia orice putere de a-i mai ţine pe oameni captivi şi de a face rău bisericii.

Prezintă-i celui Preaînalt rugăciunile noastre, ca să se coboare, cît mai repede asupra noastră, îndurările Domnului şi prinde-l tu însuţi pe vechiul şarpe, care nu este altul decît „diavolul sau satana” şi aruncă-l înlănţuit în adîncuri, „ca niciodată să nu mai poată ispiti națiunile” (Apocalips 20.3).

Sfinte Arhanghel Mihail, vino în ajutorul nostru cu toți sfinții tăi îngeri! Învață-ne să apărăm credința în aceste vremuri întunecate! Învață-ne să luptăm cu umilință! Învață-ne să învingem în tăcere și supunere față de Dumnezeu! Învață-ne să iubim și să fim credincioși ca Maria! Amin.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/