Daily Archives: 25 octombrie 2019

Aceeași colonie cu altă pălărie

       Moțiunea de cenzură a trecut. Și guvernul a căzut. Pierzătorii ne căinează că va urma aproape apocalipsa, deoarece cîștigătorii nu sunt capabili să guverneze, neavînd nici măcar un program minim de guvernare.

Cîștigătorii ne fericesc că ne-au scăpat de coșmarul „ciumei roșii“, putînd de acum să ne înrolăm cu arme și bagaje, cu toată ființa, în europenismul mîntuitor. De fapt, dacă analizăm cît de cît situația, nu s-a întîmplat nimic și nu se va întîmpla nimic! România a intrat colonie în colimatorul schimbării guvernării pesediste și iese tot colonie din reușita acestei schimbări cu o guvernare penelisto-useristă (căci alta, obiectiv, nu poate fi). Ba perspectiva este că va deveni o colonie și mai și, căci asta este în fond semnificația ultimă a înrolării și mai profunde în europenismul mîntuitor. Eram colonie pe vremea „ciumei roșii“ acuzată că ne împiedică să ne înrolăm în Europa, vă dați seama ce colonie vom fi pe vremea celor care ne cer tocmai să ne înrolăm în Europa!

De fapt, lucrurile sunt mai simple și mai clare. Transformarea României într-o colonie a dus la formarea în România a două economii: pe de o parte, economia străină, mai precis cea aparținînd capitalului străin, îndeosebi vest-european, care deține proprietățile strategice, resursele strategice, activele strategice, pîrghiile strategice și, deci, puterea și decizia, iar, pe de altă parte, economia românească, mai precis cea aparținînd capitalului autohton, care rămîne să pună pingele și să dea mereu înapoi. Aceasta este o realitate obiectivă! Pe care n-o modifică o schimbare de guvernare! A nu se confunda puterea cu guvernarea! Suntem în capitalism și puterea aparține deținătorilor proprietății. Dacă aceștia rămîn aceiași, schimbarea guvernanților nu schimbă de fapt nimic.

Iată situația „de facto“ din momentul schimbării guvernării. Poate noua guvernare să schimbe această situație? Nu, chiar admițînd că ar vrea, întrucît nu are puterea s-o facă! Și, după cîte știm, nici nu are vreun proiect în acest sens, neexistînd vreo intenție de a schimba structura proprietății în România.

În mare, din numărul total al companiilor din România 99% reprezintă IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii). Acestea nu realizează nici jumătate din cifra de afaceri pe economie, cu toate că asigură aproape 2/3 din locurile de muncă oferite pe ansamblu de companii (respectiv, cu excepția sectorului bugetar).

În România – unde două treimi din business sunt generate doar de către 1% din companii și de fapt creșterea economică provine de la aceleași 1% din companii (mai toate străine) – există numai 22 de IMM-uri la mia de locuitori, față de 45 de IMM-uri la mia de locuitori în medie în UE, România situîndu-se pe ultimul loc în privința IMM-urilor ca prezență în economie.

Asta-i fața globală a stărilor de lucruri. Iată doar cîteva „mici“ detalii. Din marea mulțime a IMM-urilor – care formează de fapt economia cu capital autohton, cea căreia i se poate atribui termenul de „economia românească“ – 99% sunt microîntreprinderi (cele cu numai 0-9 salariați și cifră de afaceri pînă la 2 milioane euro) și firme mici (cele cu 10-49 salariați și cifră de afaceri pînă la 10 milioane euro). Deși asigură ocuparea a 43% din forța de muncă din economie, contribuția acestora abia depășește 25% la cifra de afaceri totală a companiilor din România. Și de fapt peste 70% din ele n-au cifră de afaceri decît sub 250.000 euro.

Un aspect dramatic îl reprezintă faptul că valoarea adăugată în economie de IMM-urile românești este de peste două ori mai mică decît cea în medie a IMM-urilor din UE. Cu alte cuvinte, ființînd în activități cu rentabilitate scăzută, cu salarii mici și profituri ca și inexistente, grosul în comerț și ici-colo, ca excepție, în producție.

Doar una din două afaceri supraviețuiește în rîndurile IMM-urilor și, potrivit unor studii pe ansamblul IMM-urilor, numai 1 din 10 a avut după 2011 pînă în 2018 creșteri de activitate. Nici măcar 1 din 6 IMM-uri nu ajunge cu produsele la export, iar, în materie de finanțare și susținere a activității lor, 80% din ele n-au cunoscut niciodată creditul bancar.

IMM-urile din România se bazează în proporție de 73% pe autofinanțare, căci, vai!, din punctul de vedere al băncilor din România (practic aproape toate străine), doar 3% din IMM-uri sunt eligibile pentru creditare. Iar, din puținele credite bancare acordate IMM-urilor, 97% sunt pentru capital de lucru și numai 3% reprezintă garanții pentru investiții. Să te tot dezvolți nenică!!! Poate doar după reușita moțiunii de cenzură!

Atitudinea autorităților și măsurile lor dincolo de orice imaginație față de capitalul autohton întregesc un tablou aproape ridicol, dar emblematic, pentru statutul de colonie al României! Care decurge din structura proprietății și nu din structura guvernării! Capitalul autohton este lovit pînă la plăsele din toate părțile de către autoritățile române (pe care cu greu le-am putea considera că ar reprezenta statul român).

1) Fiscalitatea neunitară, care, prin împărțirea contribuabililor persoane juridice în mari și mici, stabilește diferențieri, culmea însă nu în favoarea celor mici, ci în favoarea celor mari (capitalul românesc, format aproape în totalitate din IMM-uri, este prostul de serviciu al autorităților).

2) Eliminarea aproape din principiu (și, ce să mai vorbim în practică) a capitalului românesc din achizițiile publice, încă din faza caietelor de sarcini, care sunt astfel întocmite încît companiile românești, mai mici și fără istorie, sunt împiedicate pur și simplu chiar și să participe în sine la licitații.

3) Atitudinea ANAF care face pe mielușelul cu capitalul străin (mai curînd spus, nici nu-l deranjează), dar pe leul cu capitalul românesc, nu numai supunîndu-l pe acesta din urmă unor inadmisibile presiuni, dar și șantajîndu-l sau obligîndu-l la șperțuri de supraviețuire.

4) Probabil cea mai dură este intervenția – puțin spus discriminatorie, dar oricum mai discriminatorie chiar decît cea a ANAF – din partea justiției române în frunte cu DNA. Aceasta nu găsește decît infractori români și nici unul străin – nici măcar așa de formă sau de ochii lumii – cu toate că 70-80% din achizițiile publice sunt contractate cu străini și că, în general, la butoane în stabilirea deciziilor de importanță se află nu români ci străini, în virtutea proprietății asupra punctelor strategice pe care aceștia au ajuns s-o dețină.

În asemenea condiții, așa-numitul sprijin de care s-ar bucura capitalul românesc sau așa-numita promovare a intereselor IMM-urilor sunt minciuni gogonate, rău de tot! Cît despre vreo schimbare, la Sf. Așteaptă! Căci schimbarea guvernării nu poate în România decît să pună o altă pălărie la aceeași colonie.

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a României Libere din 16 octombrie 2019.

Sursa: https://romanialibera.ro/opinii/aceeasi-colonie-cu-alta-palarie-809366

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/