Monthly Archives: martie 2020

Novena Bunei Vestiri – Ziua a treia

Ziua a treia – Dumnezeu dă un semn

           „De aceea, însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, căruia îi va pune numele «Emanuel». Unt şi miere va mînca, ştiind să îndepărteze răul şi să aleagă binele.” (Is 7 14-15)

Din prima clipă a conceperii sale, printr-un har și un privilegiu unic al lui Dumnezeu cel Atotputernic, avînd în vedere meritele lui Isus Cristos Mîntuitorul neamului omenesc, Preafericita Fecioară Maria a fost ferită și neatinsă de orice necurăție a păcatului originar. (Papa Pius al IX-lea, proclamarea dogmei Imaculatei concepții-1854)

Aceasta în vederea Întrupării deoarece Dumnezeu a permis ca Maria să fie, încă din prima clipă a vieții sale, „plină de har”.

Eu sînt slujitoarea Domnului…

Pentru a fi Mama Mîntuitorului, Maria a fost înzestrată cu haruri de Dumnezeu, pe măsura unei misiuni atît de mari. Îngerul Gabriel, în momentul Bunei Vestiri, o salută ca plină de har (Lc 1,28). Într-adevăr, pentru a putea da consimțămîntul liber al credinței sale la aducerea la cunoștință a vocației sale, trebuia ca ea să fie susținută de harul lui Dumnezeu.

O Părinte, întărește în noi darul adevăratei credințe ca ea să ne facă să recunoaștem în fiul Fecioarei, Cuvîntul tău făcut om și prin puterea învierii sale, să ne conduci la fericirea veșnică. Prin Cristos Domnul nostru.

Preabunule Dumnezeu, îți încredințăm inimile noastre, cele ale apropiaților noștri și ale întregii umanități. Dă-ne darul să credem în prezența ta constantă, credincioasă și plină de îndurare, tu, cel care te-ai întrupat în sînul preacurat al Mariei, Mama noastră. Amin.

Se recită: Crezul, Rugăciune către Spiritul Sfînt , Îngerul Domnului și o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui)

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Novena Bunei Vestiri – Ziua a doua

Ziua a doua- Dumnezeu a ales-o pe Maria

        Pentru a deveni om, Fiul lui Dumnezeu are nevoie de o mamă omenească. Din eternitate, Dumnezeu a ales-o pe Maria. La momentul potrivit el îl trimite pe îngerul său.

Îngerul Domnului a vestit Mariei…

Cu această frază, reluată din evanghelia Bunei Vestiri începe Îngerul Domnului.

Această frumoasă rugăciune amintește de vizita Îngerului la Fecioara Maria pentru a o anunța că ea va fi mama Mîntuitorului și pentru a-i cere consimțămîntul său.

Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său (Gal 4,4) dar, pentru „a alcătui un trup” (Evr 10,5) pentru El, a dorit cooperarea liberă a unei creaturi. Așadar, din veșnicie, Dumnezeu a ales, pentru a fi Mama Fiului său, o fiică a Israelului, o tînără evreică din Nazaretul Galileii „o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria.” (Lc 1, 26-27)

Părintele îndurărilor a dorit ca întruparea să fie precedată de o acceptare din partea acestei Mame predestinate; după cum o femeie a contribuit la lucrarea morții, tot astfel o femeie a contribuit și la viață.

O Doamne, astăzi ai vrut ca în sînul preafericitei Fecioare Cuvîntul tău să devină însoțitorul nostru. Fă ca atitudinea noastră să fie în așa fel încît să putem să-ți fim plăcuți.

Îți încredințăm în special viețile celor nenăscuți, ocrotește-le și binecuvîntează-le. Fă-i să ajungă la fericire în împărăția ta.

Se recită: Crezul, Rugăciune către Spiritul Sfînt , Îngerul Domnului și o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui)

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Novena Bunei Vestiri – Ziua întîi

          Sărbătoarea Bunei Vestiri celebrează evenimentul extraordinar, cel mai grandios al întregii istorii: întruparea Cuvîntului lui Dumnezeu în sînul Preafericitei Fecioare Maria.

„În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria.

Şi, intrînd la ea, i-a spus: «Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!». Ea s-a tulburat la acest cuvînt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta.

Însă îngerul i-a spus: «Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui Davíd, tatăl său; şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfîrşit».

Maria a spus către înger: «Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat?». Răspunzând, îngerul i-a spus: «Duhul Sfînt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfîntul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrîneţe şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil!». Atunci, Maria a spus: «Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvîntul tău!». Şi îngerul a plecat de la ea.” (Luca 1,26-38)

Sărbătorită în 25 martie, cu 9 luni înainte de Crăciun, Buna Vestire este unul din misterele esențiale ale cultului creștin.

Ziua Întîi – Gabriel vestește Mariei

Sărbătoarea Bunei Vestiri comportă două „aspecte”: unul „vizibil” și celălalt „invizibil”.

Aspectul său „vizibil” se referă la vizita îngerului la Maria: un aspect istoric care situează evenimentul într-un anumit timp și loc.

Aspectul său „invizibil” îl reprezintă misterul de nepătruns al Întrupării Fiului lui Dumnezeu, Cuvîntul făcut trup, care aduce mîntuire tuturor oamenilor.

Numele de Isus „Dumnezeu mîntuie” înseamnă că însuși numele lui Dumnezeu este prezent în persoana Fiului său făcut om pentru răscumpărarea universală și definitivă a păcatelor.

El este numele divin care singur aduce mîntuirea (In 3,5 – Fapte 2,21) și poate de acum înainte să fie invocat de toți, deoarece el s-a unit cu toți oamenii prin întrupare încît „nu este în nimeni altul mîntuirea, pentru că nu este nici un alt nume sub cer dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi” (Fapte 2,12)

O Doamne, ai vrut ca la vestirea îngerului Cuvîntul tău să devină trup din Fecioara preasfîntă. Te implorăm dăruiește-ne harul să credem că ea este cu adevărat Mama lui Dumnezeu și să fim ajutați prin rugăciunile ei de mijlocire către tine.

Îți încredințăm în special pe toate mamele care tocmai au aflat că așteaptă viața. Fie ca ele să accepte asemenea Mariei să devină mame!

Ascultă-ne, Doamne, Părinte Sfînt, Dumnezeule atotputernic și veșnic! Prin umbra harului divin asupra sînului preasfînt al preafericitei Maria, ai binevoit să luminezi lumea întreagă. Implorînd, cerem stăruitor și cu umilință maiestății tale ca ceea ce nu sîntem noi capabili să obținem cu meritele noastre, să merităm să obținem cu ajutorul său. Amin.

Se recită o decadă de rozar: 1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Notă: în afara decadei de rozar rugăciunile zilnice care însoțesc novena cuprind: Crezul, Rugăciune către Spiritul Sfînt și Îngerul Domnului.

Rugăciune către Spiritul Sfînt

Vino, Spirite Preasfînt / și trimite pe pămînt / a ta luminoasă rază.

Al săracilor Părinte, / Dătător de cele sfinte, / vino și ne luminează.

Bunule Mîngîietor, / Oaspete preaiubitor, / dulcea noastră răcorire!

Tu, în trudă, alinare, / în căldură ești răcoare, / mîngîiere în mîhnire.

Peste cei ce ți se-nchină / Tu revars-a ta lumină, / harul tău îmbelșugat.

Pentru-a omenirii vină / firea-ntreagă acum suspină / greu rănită de păcat.

Spală ce e întinat / udă tot ce e uscat, / vindecă ce e rănit.

Moaie tot ce-i împietrit, / încălzește ce-i răcit / și îndreaptă ce-i greșit!

Celor ce cinstesc / și-n tine nădăjduiesc / dă-le harul înșeptit.

Dă virtuții răsplătire, / dă în moarte fericire, / dă-le raiul nesfîrșit. Amin.

Îngerul Domnului – Angelus

Îngerul Domnului a vestit Mariei.

Şi ea a conceput de la Spiritul Sfînt.

Bucură-te, Maria

Iată slujitoarea Domnului.

Fie mie după cuvîntul tău.

Bucură-te, Maria

Şi Cuvîntul s-a făcut trup.

Şi a locuit între noi.

Bucură-te, Maria

Roagă-te pentru noi, sfîntă Născătoare de Dumnezeu.

Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.

Să ne rugăm:

Te rugăm, Doamne, să reverşi harul tău în sufletele noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea îngerului, întruparea lui Cristos, Fiul tău, să fim duşi prin patima şi crucea lui la gloria învierii. Prin acelaşi Cristos, Domnul nostru. Amin.

Sursa: https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/49-evanghelia-dupa-sf-luca/

https://www.etoilenotredame.org/page/neuvaine-de-l-annonciation

Ioan Șerban Manole, OFMConv, Carte de rugăciuni tradiționale și biblice, Serafica, Roman, 2007

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Apostolii să se roage zilnic Novena Bunei Vestiri pentru oprirea răspîndirii coronavirusului

Mesajul Mariei, Mama noastră Cerească către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

24 martie 2020

fragment

         Mama Maria: Draga mea, știu că țara ta este foarte preocupată de acest virus mortal care ucide atît de mulți în întreaga lume, dar nu-ți fie teamă. Sînt Mama ta și te voi proteja pe tine și familia ta. Aceasta este o încercare pentru națiunea ta, un creuzet pentru a decide dacă ei se vor întoarce la Fiul meu, Domnul Dumnezeul și Mîntuitorul lor; sau nu. Fiecare bărbat, femeie sau copil ar trebuie să fie într-o continuă rugăciune rugîndu-l pe Fiul meu să pună capăt acestui virus oribil. De altfel, copiii mei reacționează de frică.

Mama Maria: Vreau să știi că prin intermediul Novenei Bunei Vestiri, mi se vor acorda și am primit haruri mari care să aducă vindecare în comunitățile în care este recitată această novenă. Este cererea mea, draga mea, ca tu să ceri cît mai multor apostoli să se roage zilnic această novenă pentru a opri răspîndirea acestui coronavirus.

Anna Marie: Da Mamă.

Mama Maria: Te rog spune-le celor mici să continue zilnic în rugăciune întrucît sînt în carantină în casele lor. Este un moment de reflecție asupra marii jertfe făcută de Fiul meu pentru mîntuirea tuturor păcătoșilor. Așadar pregătiți-vă pentru Vinerea Mare, ziua în care Fiul meu a fost răstignit cu brutalitate pentru a-i mîntui pe toți păcătoșii de condamnarea la chinurile infernului și în trei zile, Divinul și Sfîntul meu Fiu s-a ridicat din morți și a deschis porțile Cerului pentru ca să intre toți cei care au iubit, slujit și purtat propriile lor cruci în timpul vieții.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Dozulé 48

        La 48 de ani de la prima apariție de la Dozulé, mesajul Domnului nostru Isus Cristos transmis vizionarei sale Madeleine Aumont este mai actual ca niciodată. Umanitatea nu a îndeplinit dorința Mîntuitorului de a ridica Crucea Glorioasă de 738 de metri, iar aceasta a avut drept consecință proliferarea elementului demonic la scară planetară. Sîntem acum martorii instaurării noii ordini mondiale cu tot cortegiul de monstruozități care va urma.

„Trăiţi timpul supremului efort al răului împotriva lui Cristos. Satana este eliberat din închisoarea sa. El ocupă întreaga suprafaţă a pămîntului.“ (Apariţia nr.12 din 2 noiembrie 1973)

„Fiţi mereu bucuroşi, nu vă plîngeţi de cataclismul general al acestei generaţii, fiindcă toate acestea trebuie să se împlinească. Dar iată că apare pe cer Semnul Fiului Omului. Şi acum trebuie să se împlinească timpul naţiunilor. Toţi îşi vor lovi pieptul. După evanghelizarea lumii întregi, atunci voi reveni în Glorie.“ (Apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973)

„Cînd această Cruce va fi înălţată de la pămînt, voi atrage totul la mine.“ (Apariţia nr. 8 din 12 iunie 1973)

Prin Crucea Glorioasă Dumnezeu a dorit să unească toate naţiunile aşteptîndu-le la picioarele ei pentru căinţa mondială şi pentru a primi iertarea lui Dumnezeu.

„Adevărat vă spun, Tatăl Meu m-a trimis pentru a vă mîntui şi a vă da Pacea şi Bucuria. Să ştiţi că Eu sînt Iubire şi Compasiune.“ (Apariţia nr.17 din 31 mai 1974) 

Rugăciunea zilnică de la Dozulé

 „Doresc ca ei să spună în fiecare zi rugăciunea urmată de o decadă de rozar. Fiecare familie care o va spune cu mare încredere va fi protejată de orice nenorocire, apoi voi revărsa în inimile lor Îndurarea Mea.“ (Apariţia nr.28 din 28 martie l975)

Rugăciunea i-a fost dictată Madeleinei în cea de-a zecea apariţie din 7 septembrie 1973.

Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii. Împărăţia Sa este veşnică. El vine să învingă lumea şi timpul.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te hulesc, iartă-i că nu ştiu ce fac.

Ai milă Dumnezeul meu, de scandalul lumii, eliberează-i de spiritul satanei.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te evită, dă-le gustul Sfintei Euharistii.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Glorioase, fă ca ei să găsească aici Pacea şi Bucuria în Dumnezeu, Mîntuitorul nostru.

Ai milă Dumnezeul meu, pentru ca Împărăţia Ta să vină, dar salvează-i, mai este încă timp… Iar timpul se apropie şi iată că Eu vin. Amin. Vino, Doamne Isuse.

Se recită o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui), iar la sfîrşit invocaţia:

„Doamne, revarsă asupra lumii întregi comorile nesfîrşitei Tale Îndurări.”

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/03/08/dozule/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Președintele Braziliei a decis includerea activităților religioase în categoria serviciilor esențiale care trebuie să funcționeze

       Președintele brazilian, Jair Bolsonaro, a decis joi includerea activităților religioase în categoria serviciilor esențiale care trebuie să funcționeze în continuare în perioada de izolare în contextul epidemiei COVID-19, transmit AFP și EFE.

Decretul prezidențial în acest sens, publicat în Monitorul Oficial, adaugă „activitățile religioase indiferent de natura lor” pe lista serviciilor considerate drept esențiale, pe care se află și farmaciile și supermarketurile, informează agerpres.ro.

Bolsonaro a adăugat totuși că aceste activități „vor trebui să fie conforme cu instrucțiunile Ministerului Sănătății”. Această instituție poate opta să impună restricții lăcașurilor de cult.

Epidemia de coronavirus se extinde și în statul sud-american. Cel mai recent bilanț indică  2.985 de cazuri de coronavirus în Brazilia și 77 de morți.

Articolul semnat de Ștefania Brândușă a apărut în 27 martie 2020 pe site-ul Activenews.

Sursa: https://www.activenews.ro/externe/Presedintele-Braziliei-a-decis-includerea-activitatilor-religioase-in-categoria-serviciilor-esentiale-care-trebuie-sa-functioneze-160738

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american – 23 martie 2020

        La fel ca pentru Europa, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 23 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american.

În această zi, fiecare este rugat să recite, cel puțin unul din rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 26, 30, 31, 80, 85, 124 și 141 ale cruciadei.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/en/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Criza virusului totalitar între recomandări și obligații

 

 

        Am ascultat aseară conferința de presă a dlui Marcel Vela, ministru de interne, ajutat de doi secretari de stat. Nu m-au surprins măsurile noi adoptate. Normale și de bun simț civic. Mi-a atras atenția altceva, și anume faptul că restricțiile-recomandări anunțate de dl Vela au fost interpretate de unul dintre secretarii de stat prezenți la conferință drept recomandări-obligatorii. Am simțit din plin greutatea acestui cuvînt „obligații” mai ales atunci cînd s-a referit la restricțiile libertății de a aduce cult lui Dumnezeu în public și împreună cu alții. Repet, restricțiile de circulație și de grupare sunt foarte utile în contextul actualei crize sanitare, dar cele cu caracter religios cred că pot fi ușor amendabile pînă la a lăsa un spațiu de mișcare și celor care recurg la obiecția de conștiință. Nu știu cîți cetățeni/creștini în România contemporană, în fața fricii de moarte, care unora li se pare iminentă, recurg la obiecția de conștiință pentru a participa la sfînta liturghie duminicală. Dacă există un astfel de partid, partidul „obiectorilor de conștiință”, aș vrea să mă înscriu și eu. Da, vreau să fac asta pentru că nu sunt de acord în conștiință cu limitarea, restricționarea sau eliminarea totală a libertății religioase a creștinilor de a aduce cult public lui Dumnezeu. De exemplu, funcție de mărimea bisericilor, respectînd distanța de un metru între persoane, s-ar fi putut permite celebrările comunitare, publice. De asemenea, în provincie, la sate, sau acolo unde focarele de infecție nu sunt active, nu sunt cunoscute, pot fi luate măsuri de prevenție graduale etc. Măsurile radicale, totale nu sunt benefice, a spus Papa Francisc comentînd măsurile de închidere a bisericilor în Italia. Da, avem libertatea conectării online, dar modalitatea celebrărilor virtuale nu este totuna cu cea a celebrărilor live. Biserica online este un fel de Biserică în carantină. Bine. Ne asumăm acest fel de „post”, dar nu este specific naturii Bisericii.
Motivațiile obiecției mele de conștiință le justific cu cîteva elemente din învățătura socială a Bisericii. Astfel, din lunga tradiție a raportului pe care Biserica l-a avut cu statul, cînd împotrivă, cînd împreună (dialog, simfonie etc.), am reținut că Biserica nu se confundă cu comunitatea politică și nu trebuie să se lege de vreun sistem politic (cf. Vatican II, Gaudium et spes 76). Comunitatea politică și Biserica trebuie să fie independente și autonome una față de alta în domeniul propriu și ambele, dar prin propriile mijloace, să slujească binele personal și social al oamenilor. (cf. Compendiu de Doctrina Socială a Bisericii, 50).
De asemenea, am reținut că persoana umană nu poate fi niciodată instrumentalizată pentru scopuri străine de propria ei împlinire, care este Dumnezeu și planul divin de mîntuire. Prin dimensiunea sa interioară omul este mai presus de univers și este singura creatură pe care Dumnezeu nu a voit-o pentru ea însăși. De aceea, viața lui nu poate fi supusă unor restricții (nicidecum obligații!) care fac atingere drepturilor legitime și propriei libertăți. Mai mult decît atît, persoana nu poate fi folosită pentru scopuri economice, sanitare, sociale și politice, indiferent de autoritatea care le-ar formula, și nici atunci cînd această instrumentalizare are loc în numele unor presupuse beneficii de bunăstare a comunități civile în totalitatea ei. Autoritățile publice ar trebui să vegheze cu atenție pentru ca nici o restricție a libertății și nici o altă povară impusă acțiunii personale să nu rănească demnitatea personală și să fie garantată exercitarea efectivă a libertăților umane fundamentale, printre care și libertatea religioasă (cf. DSB, 133). Din acest punct de vedere dezacordul (ezitarea) ministrului Vela față de secretarul de stat în a defini restricțiile ca obligații sunt salvatoare pentru o societate democratică. De fapt, Biserica dorește ca membrii ei să trăiască într-o societate democratică bazată pe respectarea drepturilor fundamentale ale omului. La acest lucru se referea, printre mulți alții, și sf. Ioan Paul al II-lea cînd se adresa președinților de state la Helsinki în 1980 și cerea pentru Biserică libertatea de exprimare, de a învăța, de a evangheliza, libertatea de a săvîrși acte de cult în public, dar și libertatea de a se organiza și de a avea propriile reglementări interne (cf. DSB 426).
Într-un context în care există riscul ca societatea să alunece în dictatură, fie ea și dictatură sanitară, cetățeanul, dar și creștinul, nu este obligat în conștiință să urmeze prescripțiile autorităților civile dacă acestea sunt contrare exigențelor morale, drepturilor fundamentale ale omului sau învățăturilor evangheliei. Dreptul de a refuza acțiunile moralmente rele este un drept fundamental pe care legea civilă trebuie să-l recunoască și să-l apere. Dacă există asemenea creștini care obiectează în conștiință, ei trebuie să fie scutiți nu numai de sancțiuni penale, ci și de orice daune pe plan legal, disciplinar, economic și profesional.
În concluzie, ținînd cont de faptul că membrii Bisericii nu mai au voie să participe la acțiunile de cult în public, ei au datoria gravă de conștiință de a nu colabora, nici măcar formal, la practicile care, deși sunt admise de legislația civilă, sunt în contradicție cu legea lui Dumnezeu. Această colaborare nu poate fi justificată nici invocînd respectul față de libertatea celuilalt, nici că legea civilă o prevede și o cere. Lucrul acesta înseamnă că trebuie să inventăm alte forme de a-i aduce cult lui Dumnezeu în public. De exemplu, cinstind duminica prin lecturi biblice și rugăciune comunitare în familie. Să încercăm să reactualizăm temporar „bisericile domestice” din antichitatea creștină. Persoana umană nu se poate sustrage de la responsabilitatea morală a actelor împlinite. Cît privește această responsabilitate, fiecare va fi judecat de Dumnezeu (Rom 2,6; 14, 12). (cf. DSB, 399).
Am avut ocazia să trăim pe pielea noastră cum statul poate să devină dăunător societății atunci cînd prin măsurile sau legile adoptate îi face pe cetățeni să renunțe la discernămînt și responsabilitate (cf. DSB, 354). Din acest punct de vedere sunt de acord cu Mario Vargas Llosa care spunea recent că virusul covid-19 nu ar fi putut să apară într-un stat democratic.
Între liniștea de marmură a cuvîntului „obligație” și neliniștea umană din spatele cuvîntului „recomandare” o prefer pe aceasta din urmă. Dumnezeu să binecuvînteze România, a spus dl Vela la sfîrșit.
Dumnezeu să binecuvînteze democrația din România și împreună să rezistăm împotriva virusului totalitar!

Articolul a apărut pe pagina de facebook a părintelui Wilhelm Dancă în 22 martie 2020.

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

19 martie 2020 – Sfîntul Iosif, Patronul Bisericii Universale

Sfinte Iosif, apără Biserica Fiului tău în aceste momente dificile.

Dă-ne putere să ne păstrăm nealterată credința creștină și să luptăm împotriva forțelor întunericului care ne împresoară. Amin.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Prăbușirea Indicelui Dow Jones

         Panica  indusă și cultivată în rîndul populației lumii prin răspîndirea infecției cu COVID-19 și declararea acesteia ca pandemie, a făcut ca declinul burselor, fenomen economic în plină desfășurare, să fie lăsat la o parte.

Astăzi indicele Dow Jones a pierdut 2352,6 puncte, respectiv 9,99%, ajungînd la 20.200,62 puncte, cea mai mare scădere din 1987 cind el a pierdut peste 22%.

„Scăderile au fost atît de masive încît tranzacţionarea a fost oprită pentru 15 minute la scurt timp după debutul şedinţei bursiere. În ciuda opririi, Dow Jones-ul a înregistrat al cincilea cel mai mare declin zilnic din istorie, conform FactSet.

Nici cea mai gravă scădere de o zi din timpul crizei financiare din 2008 nu a atins o asemenea amploare.

Mohamed El-Erian, consilier economic la Allianz a declarat: «Intrăm într-o recesiune globală. După ce s-a întîmplat în ultimele zile, vom asista la opriri bruşte ale economiilor. Iar problema este că, nu vor fi uşor de repornit».

Preşedintele american Donald Trump a anunţat restricţii de călătorie de 30 de zile, pentru cei care vin din Europa în SUA, ca răspuns al guvernului la criza provocată de coronavirus.

De asemenea, Trump a spus că administraţia va oferi ajutor financiar pentru bolnavi, pentru cei care se îngrijesc de bolnavi şi pentru cei care se află în carantină.

În Europa, indicii au avut cea mai neagră zi din istorie, indicele STOXX 600 afişând o scădere de 11%, la 296,52 puncte, în vreme ce DAX 30 al bursei din Frankfurt a consemnat un declin de 12,24%, până la 9.161,13 puncte, iar pentru FTSE 100 al pieţei londoneze, deprecierea a fost de 10,93%, indicele încheind ziua la 5.234 de puncte.” (Sursa: https://www.bursa.ro/dow-jones-la-cea-mai-neagra-zi-de-la-prabusirea-din-1987-67171938)

 Așa cum arată realitatea, declinul economic va continua, criza economică se va adînci, iar perspectiva ameliorării acestei situații va fi din ce în mai îndepărtată.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

Lanț de rugăciune pentru a apăra Europa-13 martie 2020

        Multe mesaje primite de vizionari (Maria Îndurării Divine, Luz de María, Pedro Régis) se referă la evenimentele dureroase care vor avea loc pe continentul european. În vederea preîntîmpinării lor, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 13 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune.

În mesajul din 16 mai 2012 adresat Mariei Îndurării Divine, Mîntuitorul însuși ne cere să ne rugăm pentru Europa, deoarece cel de-al treilea război mondial va începe tocmai de aici.

În această zi, fiecare este rugat să recite  rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 31, 33 și 54 ale cruciadei.

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/11/13-iulie-2016-lant-de-rugaciune-pentru-europa/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Capitalismul victorios contestat la el acasă

          La trei decenii de la căderea comunismului în Europa Centrală și de Est, capitalismul victorios este contestat mai mult decît oricînd altădată tocmai în fiefurile sale: în locul unde s-a născut (Marea Britanie) și îndeosebi în locul unde s-a întrupat în formele moderne cele mai semnificative (SUA). Faptul este cu atît mai curios cu cît victoria împotriva comunismului părea atît de completă și definitivă încît, la vremea respectivă, făcuse carieră interpretarea revenirii capitalismului la cîrma mondială absolută ca „sfîrșitul istoriei”. Realitatea este că, rămas singur și atotputernic, capitalismul a dat iama cum se spune, și-a lichidat toate pîrghiile de a moraliza capitalul și de a bara abuzurile de monopol, pîrghii cu care se înzestrase pentru a învinge comunismul și cu care l-a și dovedit. Dimpotrivă, și-a exacerbat toate tarele specifice, pe care nici n-a mai căutat cumva să le înfrîneze, tempereze sau camufleze.

Și, nu întîmplător, acum contestarea este în legătură exact cu aceste aspecte: a) ajungerea la paroxism a consecințelor naturii capitalismului însuși, lăsate ba chiar încurajate să se dezlănțuie, dintre care se detașează inegalitatea social-economică fără precedent în istorie; b) abandonarea oricăror căutări (din perioada confruntării cu comunismul) de înnoire prin asimilarea sau încercarea unor experiențe economice și sociale care reprezintă răspunsuri la probleme reale și la năzuințe ce merită luate în atenție și nu desconsiderate.

Concluzia desprinsă fără echivoc de analiștii – altfel de marcă – ai acestor contestări este că, dacă vrea să supraviețuiască, necum dacă vrea să mai și prospere, capitalismul trebuie să se reformeze sau, folosindu-se terminologia modernă, să se „reseteze”. Altminteri, îl pasc grave conflicte sociale, dacă nu chiar o revoluție! Și analiștilor respectivi trebuie să li se dea crezare, căci nu sunt nici comuniști, nici socialiști, nici populiști, nici „iliberaliști”, nici „cu rușii”. Sunt corifei ai capitalismului: nu doar economiști de seamă, ci și președinți de mari companii, lideri ai presei de business precum „Wall Street Journal” sau „The Economist”.

Iată datele problemei, culese din statistici și literatura capitalistă mondială actuală: capitalistă și nu socialistă, căci aceasta din urmă cam nici nu există!

În SUA, în 1978 salariile directorilor executivi ai companiilor erau în medie de 23 de ori mai mari decît salariul mediu din industria respectivă; în 2018, raportul ajunsese de 221 ori, iar, după alte calcule, de 278 ori.

Victoria lui Trump s-a datorat integral clasei mijlocii

După 1980, veniturile celor mai de sus 10% din populație pe scara veniturilor s-au dublat, iar veniturile celor mai de sus 1%  chiar s-au triplat, în timp ce veniturile celor mai de jos 60% din populație practic au stagnat. Inegalitatea veniturilor a ajuns la paroxism, averea deținută de 1% din populație tinzînd s-o egaleze pe cea a restului de 99% din populație.  Disjuncție care nu era cunoscută decît în coloniile cele mai sărace! Pentru o țară ca America, faptul are semnificația dispariției clasei mijlocii, emblema pînă în urmă cu cîteva decenii a forței capitalismului și considerată osatura și chezășia democrației! În ciuda tuturor controverselor, victoria lui Trump în alegerile din 2016 s-a datorat integral apăsării pe „pedala” clasei mijlocii, pe baza căreia să fie reînviată „măreția Americii”.

Thomas Piketty, director al Școlii de Înalte Studii Sociale și profesor la Școala de Economie din Paris, editorialist al ziarului „Le Monde” în urmă cu cîțiva ani, a făcut vîlvă cu volumul „Capitalismul secolului XXI” tocmai pentru că a plasat inegalitatea crescîndă ca problemă principală a capitalismului contemporan.

Thomas Piketty a calculat, pe baza statisticilor oficiale americane, că, între 1950 și 1990, veniturile pe locuitor în SUA au crescut în medie anual cu 2,2%, dar, între 1990 și 2000, creșterea a coborît la 1% cînd, nu întîmplător, numărul miliardarilor americani în dolari a săltat de la 100 la peste 600!

În Marea Britanie, salariul anual al executivilor din companii a ajuns să fie, în medie, de peste 3,5 milioane lire sterline, respectiv de 117 ori mai mare decît salariul mediu full-time din țară (aproape 30.000 lire sterline pe an). Asemenea calcule nu prea sunt făcute în alte țări capitaliste occidentale. Dar tendința este prezentă puternic și în acestea, după cum evidențiază indirect alți indicatori statistici calculați oficial. Binecunoscutul indice Gini – care compară evoluția celor mai înalte 20% dintre venituri cu evoluția celor mai joase 20% dintre venituri – a tot crescut în ultimii ani. De pildă, în țările UE se situează acum la nivelul 5,2 în medie și România „europeană” se află în top cu un nivel de 6,5 (adică de 6,5 ori sunt mai mari „primele” 20% dintre venituri față de „ultimele” 20% dintre venituri), o situație specifică unei colonii

O adevărată lovitură a plasat profesorul Piketty

O adevărată lovitură a plasat profesorul Piketty  cu teza formulată cu subiect și predicat în a doua carte lansată recent pe piață: inegalitatea nu este economică sau tehnică, ci ideologică și politică! Lovitura îi vizează pe cei care vor să justifice inegalitatea, inclusiv paroxismul la care a ajuns, ca avînd „cauze naturale”. Ei bine, autorul cărții „Capitalul ține de ideologie” spune din interior că „piața și concurența, profiturile și salariile, capitalul și îndatorarea, munca necalificată și calificată, nativii și străinii, paradisurile fiscale și competitivitatea nu sunt naturale, ci construcții sociale care depind în întregime de un sistem legal, fiscal, educativ, politic”.

Inegalitatea crescîndă a veniturilor nu este singura ce ilustrează calea pe care a luat-o capitalismul atotbiruitor în deceniile din urmă și care este mereu mai puternic contestată. Inegalitatea nu vine de altfel din senin și nu are „cauze naturale”.

Este urmarea impunerii economice și politice a unei împărțiri mereu mai dezechilibrate și dezechilibrante a PIB-ului între muncă și capital. Această împărțire este evidențiată de către un indicator direct calculat de statistici, de toate statisticile din lume, dar ale cărui valori sunt ignorate cu bună știință tocmai spre a se camufla realitățile capitalismului actual. În țările centre de putere ale capitalismului actual, munca ia din PIB părți rezonabile, ceea ce explică nivelul de trai în medie ridicat, în timp ce în țările de la periferie munca ia din PIB părți incalificabil de mici, ceea ce explică salariile mizerabile și nivelul de trai scăzut.

Statisticile arată accentuarea în ultimele decenii a împărțirii de tip colonial a PIB-ului în țările de la periferie, dar și scăderea părții din PIB pe care a preluat-o munca în țările „centrale”, concomitent cu creșterea părții ce revine din PIB profiturilor. (continuarea săptămîna viitoare)

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a României Libere din 25 februarie 2020.

Sursa: https://romanialibera.ro/opinii/capitalismul-victorios-contestat-la-el-acasa-820901

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

 

 

În Duminica Îndurării Divine (19 aprilie 2020) vă voi oferi o triplă Binecuvîntare

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

16 februarie 2020

             Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

Copii, în Duminica Îndurării Divine* vă voi oferi o triplă Binecuvîntare, dar voi trebuie să veniți cu inimile pregătite în Iubirea Sfîntă. Dacă veniți din curiozitate, pelerinajul vostru nu va fi atît de folositor. Eliberați-vă inimile de toate grijile lumești, cînd ajungeți aici.** Voi umple o astfel de inimă cu nespus de multe haruri.”

Veți primi Binecuvîntarea Patriarhală, Binecuvîntarea Apocaliptică și Binecuvîntarea de Lumină în același moment.*** Viețile voastre vor fi schimbate pentru totdeauna din multe puncte de vedere. Cînd veniți pe domeniu**** în acea zi, dați-mi toate grijile și hotărîți-vă să abandonați păcatul. Binecuvîntarea mea de Lumină va convinge inimile chiar și a celui mai neînduplecat păcătos să vadă greșeala faptelor sale. Vă dau acest har în Sărbătoarea Îndurării mele ca semn al iubirii mele și al Îndurării mele pentru voi.

„Dacă nu puteți fi aici în acea zi, vă invit din nou să-mi trimiteți pe îngerul vostru păzitor care se va întoarce la voi cu multe haruri.”

„Aștept cu nerăbdare acest mare eveniment.  Numeroși sînt cei pe care sper să-i ating.”

* Duminică, 19 aprilie 2020

** Site-ul apariției de la Maranatha Spring and Shrine at 37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville, Ohio

*** Pentru mai multă informație privind cele trei Binecuvîntări (Binecuvîntarea  de Lumină, Binecuvîntarea Patriarhală și Binecuvîntarea Apocaliptică) vedeți: www.holylove.org/files/Divine_Mercy_2020_Triple_Blessing.pdf

**** Domeniul Inimilor Unite (Cîmpul Victoriei) – pentru mai multă informație consultați pagina 68 a Ghidului Pelerinului: Pilgrim’s Guide: http://www.holylove.org/files/med_1359777047.pdf

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

4 martie 2020

Au trecut 45 de ani de la dispariția tragică a lui Cornel Chiriac și 43 de ani de la cutremurul devastator din 1977.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cruciada specială de rugăciune din 7 martie 2020

        În ziua de 7 martie 2020, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: conducătorii lumii, națiuni și evitarea războaielor 

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele patru mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine*;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96 – 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99, 120, 162 – 96
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Eforturile mele de aici rămîn ascunse în spatele îndoielilor, lipsei de aprobare și controversei

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

Sărbătoarea Sfintei Fecioare de la Lourdes

11 februarie 2020

Sfînta Fecioară Maria spune:  „Lăudat să fie Isus.“

         „Dragi copii, cu multe decenii în urmă, am apărut într-o groapă de gunoi în fața unei țărăncuțe pe nume Bernadette*. Astăzi acel loc neobișnuit a devenit un sanctuar recunoscut în toată lumea numit Lourdes. La fel vin în lume aici ** într-un loc în care a fost cîndva un lan de soia. Astăzi, nevoile spirituale ale lumii sînt mult mai urgente. Ceea ce este și mai rău este faptul că eforturile mele de aici rămîn ascunse în spatele îndoielilor, lipsei de aprobare și controversei.”

„Cu iubirea unei mame, nu pot abandona pe nici unul din copiii mei, chiar și în fața celui mai grav păcat – avortul. Eu sînt întotdeauna Mama voastră cerească – refugiul vostru și puterea voastră. Vin să-i admonestez pe cei păcătoși, dar mai ales să răspîndesc iubirea mea în toată lumea prin mărturia tuturor acelora care vin aici și a tuturor celor care sînt impresionați de aceste mesaje.”***

„Sînt îndurerată de cei care se opun deschis eforturilor mele aici. Vi se va cere socoteală pentru motivațiile voastre și veți vedea numeroase suflete care ar fi putut beneficia de acceptarea acestei misiuni.”

„O dată în plus, ca la Lourdes, cer convertirea inimilor prin rugăciune și sacrificiu. Nu mă decepționați [ignorînd] apelul meu disperat.”

„Iubirea mea și harul meu nu se vor opri, ci vor continua să fie revărsate pe pămînt prin această Misiune.”

* Preasfînta noastră Mamă a apărut de optsprezece ori Bernadetei Soubirous în 1858 la Lourdes – un sat din Franța

** Site-ul apariției de la Maranatha Spring and Shrine at 37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville, Ohio

*** Mesajele Iubirii Sfinte și Divine date de Cer vizionarei americane Maureen Sweeney-Kyle

**** Misiunea ecumenică a Iubirii Sfinte și Divine la Maranatha Spring and Shrine

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/