Monthly Archives: mai 2020

Poză de familie

 

Acești indivizi conduc cea mai rămas din țară. Respectă „întru totul” restricțiile impuse de starea de alertă și „n-au nici o apăsare”.

În decurs de cîteva luni au făcut un împrumut de 6,6 miliarde lei. Unde sînt banii?

Dacă epidemia nu a fost declarată oficial de către Ministerul Sănătății, atunci în virtutea căror acte legale au fost aplicate miile de amenzi?

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Fără număr!

* Cea mai dură carantină din Europa și una dintre cele mai dure din lume;
* Cele mai mari amenzi din Europa în timpul stării de urgență;
* Cel mai mare număr de morți din Estul Europei(!!!);
* Cea mai tîrzie „aplatizare a curbei” din Europa;
* Situarea, în continuare, în eșalonul trei(ultimul!) al rezolvării crizei COVID-19;
* Cel mai mare număr de cadre medicale infectate din Europa;
* Cele mai mari prețuri medii din Europa pe obiect medical de urgență achiziționat în timpul stării de urgență (măști de protecție, ventilatoare, etc.);
* Cele mai mari prețuri medii de vânzare pentru măștile de protecție, în condițiile obligativității purtării acestora;
* Singura țară din Europa în care Ministrul Sănătății a demisionat (a fost demis?);
* Cel mai mare număr de angajări în aparatul de stat (în sectoare non-medicale) din Europa în perioada stării de urgență;
* Cel mai nefundamentat științific mod de raportare a deceselor din cauza coronavirus din Europa;
* Cele mai multe erori de raportare din Europa;
* Cele mai haotice reglementări în ceea ce privește învățămîntul;
* Cea mai stupidă strategie de luptă cu virusul: imnul național cîntat în megafoanele miliției;
* Singura țară din Europa în care Ministerul Sănătății nu a declarat oficial că avem de-a face cu o epidemie;
* Cel mai mare număr de fake-news în presă;
* Singura țară din Europa care a mituit presa;
* Singura țară din Europa în care măsurile luate în timpul declarării stării de urgență au fost neconstituționale;
* Cele mai puține și ineficiente măsuri de sprijinire a economiei;
* Singura țară în care populația nu a fost protejată în niciun fel din punct de vedere financiar;
* Cele mai mari creșteri ale prețurilor la alimente din Europa;
* Cea mai târzie relaxare din Europa;

Mai aveți nevoie de alte motive pentru a înțelege că, în sfîrșit, ați reușit să-i montați în posturile cheie ale țării pe cei mai proști dintre voi?

Articolul semnat de Dan Diaconu a apărut pe blogul său Trenduri economice în 28 mai 2020.

Pînza viitorului lumii este țesută cu firul coronavirusului

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

23 mai 2020

         Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Astăzi, dragi copii, vă îndemn să vedeți că satana vine împopoțonat cu multe măști și diverse șiretlicuri. Scopul său final este întotdeauna controlul. Așa este cu acest virus. El a reușit acum să insufle frica în toate inimile și folosește această frică în avantajul său. În curînd fiecare va avea nevoie să fie identificat după starea lui de sănătate și relația sa cu acest virus. Apoi, din comoditate, aceste informații vor fi puse într-un «cip». Dar «cipul» va spune mai mult decît prezența virusului și a stării de vaccinare. Va fi doar o altă formă de control. În curînd va fi nevoie să aveți un anumit «cip» pentru a cumpăra și a vinde.”

„Discipolii mei vor trebui să stea deoparte și să fie independenți de curentul dominant astfel încît să facă alegeri asemenea lui Cristos și să aibă libertatea cultului. Rămășița mea va trebui să aibă propria ei voce. Ea va trebui să fie suficient de curajoasă pentru a fi vizibilă în fața criticii.”

Citiți: 2 Timotei 4:1-5

Efeseni 2:19-22

Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Pînza viitorului lumii este țesută cu firul coronavirusului.”

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Urmările rele ale Covid – 19: a separat națiuni, oamenii unii de alții și chiar omul de Dumnezeu

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

1 mai 2020

fragment

        „Astăzi vă invit să conștientizați că acest virus – coronavirusul – nu este o boală obișnuită. A fost creat de ingeniozitatea umană pentru a viza în special persoanele în vîrstă și persoanele handicapate. Acesta este planul generațiilor viitoare de a purifica rasa umană din lumea întreagă. A fost eliberat înaintea datei programate – din greșeală, în rîndul întregii populații. Cei responsabili așteptau ca oficiali guvernamentali mai puțin capabili să fie în funcție în țara voastră*. Însă răul propus se dezlănțuie asupra întregii rase umane.”

*SUA

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love din 22 mai 2020 (fragment)

„Dincolo de toată agitația privind acest virus, înțelegeți că este încercarea satanei de a-i conduce pe toți oamenii și toate națiunile spre o ordine mondială unică. El va folosi rațiuni umanitare pentru a-i uni pe oameni în ceea ce va fi în cele din urmă intrarea lui anticrist. Uitați-vă la ce se întîmplă în numele sănătății. Bisericile s-au închis. Avorturile au devenit o modalitate și mai populară de menținere a unei stări bune de sănătate. Populația în vîrstă reprezintă ținta acestui virus care pune viața în pericol. Acesta este în întregime planul satanei de a crea o dependență față de guverne și nu față de mine – Creatorul binelui. Fiți atenți cu privire la modul în care sînteți conduși. Urmați binele – nu răul. Aveți încredere în mine.

      „Urmările rele ale Covid – 19: a separat națiuni, oamenii unii de alții și chiar omul de Dumnezeu. Acum populația lumii este divizată astfel încît să poată ajunge cel mai ușor în subordinea unui singur lider mondial.”

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Novena în cinstea Sfintelor Rusalii – 31 mai 2020

          În mesajul din 22 aprilie 2017 adresat vizionarei Luz de María, Domnul nostru Isus Cristos ne invită să recităm novena închinată Spiritului Sfînt.

„Voi dărui poporului meu harul fermității în credință dacă nouă zile înaintea Rusaliilor, vă rugați și-mi oferiți toate zilele acestei novene, cu trupul, sufletul și spiritul unite în iubire, cu devoțiune și devotament, cu conștiință și departe de mondenități. Este necesar să rămîneți în această stare de pace, har și iubire, nu numai în timpul acestor nouă zile ci și în restul vieții voastre.“

Să ne rugăm pentru  preoți, pentru preaiubitul nostru Papă Benedict al XVI-lea și pentru Sfînta Biserică.

Să ne rugăm pentru a salva cît mai multe suflete de influența distructivă pe care o exercită asupra lor falsul profet și anticristul.

Novena se recită din 22 mai 2020 pînă în 30 mai 2020.

Novena o găsiți la adresa: http://www.novena.ro/Novena-in-cinstea-Duhului-Sfant-7p.html

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american – 23 mai 2020

       La fel ca pentru Europa, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 23 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american.

În această zi, fiecare este rugat să recite, cel puțin unul din rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 26, 30, 31, 80, 85, 124 și 141 ale cruciadei.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/en/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Planul SUA: controlul militarizat al populației

         Fundația Rockefeller a prezentat „Planul de acțiune națională pentru controlul Covid – 19”, indicînd „pașii pragmatici pentru redeschiderea locurilor noastre de muncă și comunităților noastre.”

Dar nu este vorba, cum apărea în titlu, de simple măsuri sanitare. Planul, la care au contribuit cîteva dintre cele mai prestigioase universități (Harvard, Yale, John Hopkins etc) prefigurează un adevărat model social ierarhizat și militarizat, condus de „Consiliul de control al pandemiei similar Consiliului de producție de război pe care SUA l-a creat în cel de-al doilea război mondial”.

El ar fi compus din „lideri din lumea afacerilor, din guvern și din lumea universitară”. Acest Consiliu suprem ar avea puterea de a decide producția și serviciile, cu o autoritate asemănătoare celei conferite presedintelui SUA în timp de război prin Legea pentru producția de apărare. Planul prevede că trebuie supuse testului Covid-19, săptămînal, trei milioane de cetățeni americani și că numărul lor trebuie să ajungă la 30 de milioane pe săptămînă în decurs de șase luni. Obiectivul, cu termen de realizare de un an, este acela de a atinge capacitatea de testare a virusului pentru 30 de milioane de persoane pe zi.

Pentru fiecare test se prevede „o rambursare corespunzătoare unui preț de piață de 100 de $”. Ar trebui deci în bani publici „miliarde de dolari pe lună”.

Fundația Rockefeller și partenerii săi financiari vor contribui la crearea unei rețele pentru furnizarea de garanții de credit și semnarea unor contracte cu furnizorii, adică cu marile societăți producătoare de medicamente și echipamente medicale. Conform Planului, „Consiliul de control al pandemiei” este de asemenea autorizat să creeze un „Corp de răspuns la pandemie” o forță specială (nu întîmplător numită „corp” ca cel al Marinei) cu un personal de o sută pînă la trei sute de mii de membri. Ei ar fi recrutați dintre voluntarii Peace Corps și Americorps (create oficial de guvernul SUA pentru „a ajuta țările în curs de dezvoltare”) și dintre militarii Gărzii Naționale.

Membrii „Corpului de răspuns la pandemie” ar primi un salariu mediu brut de 40.000 de $ anual, pentru care este prevăzută o cheltuială publică de 4 -12 miliarde de $ anual. „Corpul de răspuns la pandemie” ar avea în primul rînd sarcina de a controla populația cu tehnici de tip militar, prin intermediul sistemelor digitale de urmărire și identificare la locurile de muncă și de învățămînt, în cartierele de rezidență, în localurile publice și în deplasări. Sistemele de acest tip – amintește Fundația Rockefeller – sînt realizate de Apple, Google și Facebook.

Conform Planului, informațiile privind persoanele individuale, referitoare la starea lor de sănătate și la activitățile lor, ar rămîne nedivulgate „atit cît se poate”. Ele ar fi în același timp centralizate toate într-o platformă digitală gestionată în comun de către Statul federal și societăți private.

Pe baza datelor furnizate de „Consiliul de control al pandemiei” se va decide pe rînd care zone să fie supuse carantinei și pentru cît timp. Acesta este, în sinteză, planul pe care Fundația Rockefeller vrea să-l întreprindă în SUA și în alte părți. Si dacă ar fi realizat numai parțial, s-ar produce în viitor o concentrare a puterii economice și politice în mîinile elitelor, din ce în ce mai restrînse, în detrimentul unei majorități crescînde care s-ar vedea privată de drepturile democratice fundamentale.

Operația condusă în numele „controlului Covid -19” a cărei rată de mortalitate, conform datelor oficiale, este pînă în prezent inferioară cifrei de 0,03% din populația americană. În Planul Fundației Rockefeller virusul este utilizat ca o adevărată armă, chiar mai periculoasă decît Covid -19.

Articolul semnat de Manlio Dinucci a apărut în Il Manifesto în 19 mai 2020.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

30 de ani de la primele alegeri libere – 20 mai 1990

      Au trecut 30 de ani de la primele alegeri libere din Duminica Orbului – 20 mai 1990.

Libertatea cîștigată cu sacrificiul atîtor victime din 1989 a fost irosită…

În numele ei, personajele care s-au succedat de-a lungul timpului la conducerea societății au distrus țara, națiunea, poporul transformîndu-ne într-o populație amorfă.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

18 mai 2020 – 100 de ani de la nașterea Sfîntului Ioan Paul al II-lea

      Am fost contemporani cu acest mare Papă care a trăit, ca și noi, experimentul nefast al comunismului.

La treizeci de ani de la căderea lui, eveniment la al cărui succes Sfîntul Ioan Paul al II-lea a contribuit din plin, asistăm cu pasivitate și indiferență la instaurarea noii ordini mondiale și la restrîngerea libertăților noastre fundamentale.

Pe plan mondial ne aflăm acum în cea mai devastatoare și cuprinzătoare criză pe care a cunoscut-o umanitatea de la începuturile ei, dar cetățenii lumii nu conștientizează acest lucru.

Să-i cerem Sfîntului Ioan Paul al II-lea, cel care și-a dedicat întreaga sa viață răspîndirii în întreaga lume a Evangheliei Mîntuitorului nostru Isus Cristos, ca prin intermediul lui, Părintele Ceresc să ne dăruiască darul discernămîntului.

Rugăciune

     Sfinte Ioan Paul al II-lea, în aceste vremuri tulburi te rugăm să-i ajuți pe locuitorii planetei să nu renunțe la credința creștină, să o apere de influența malefică a culturilor păgîne, iar prin rugăciunilor lor să poată îndepărta răul care amenință echilibrul fragil al societății în care trăim. Amin.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Această pîine se va usca și va deveni „plină cu har” prin urmare nu trebuie mîncată

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

12 mai 2020

fragment

      Isus: Draga mea, știu că sărbătoarea Înălțării se apropie și nu ai avut mare succes în găsirea rugăciunilor speciale în Raccolta*, dar poți folosi orice altă formulă de rugăciune și să combini Litania mea cu ea iar aceasta îi va face mare plăcere Părintelui meu Ceresc.

Anna Marie: Mulțumesc, Isus, chiar am căutat una în Raccolta. Nu știu exact de ce sfinții tăi din vechime n-au scris una pentru omenire.

Isus: A fost scrisă dar este ascunsă de slujitorii mei credincioși.

Anna Marie: Înțeleg, Isus. Îmi pare atăt de rău Doamne. Vei veni în ziua Înălțării să binecuvîntezi păinea și apa tuturor ca pregătire pentru marea foamete?

Isus: Da, micuța mea, voi veni și le voi binecuvînta pe amîndouă (pîinea și apa). Te rog, spune-le preaiubiților mei copii că scopul de a avea o bucată de pîine într-o pungă de plastic sigilată este de a fi protejată ca ea să nu fie mîncată de insecte și adulți. Această pîine se va usca și va deveni „plină cu har” prin urmare nu trebuie mîncată. Această pîine „plină cu har” care are în ea proprietățile mele speciale de vindecare și replicare va putea apoi binecuvînta toate celelalte alimente în casa slujitorilor. Orice apostol care dorește ca harurile mele sfinte să se reverse asupra alimentelor sale și asupra rezervelor de apă  trebuie să pună o bucată de pîine (o singură felie este suficientă, care provine dintr-o bucată de pîine) într-o pungă de plastic sigilată; și dacă pîinea mucegăiește, atunci fie punga lor de plastic sigilată a fost cu defecte, fie există spirite demonice în casele lor, poate să fie prezentă de asemenea o fantomă. Dacă pîinea voastră mucegăiește, atunci veniți la mine copiii mei și întrebați-mă ce obiecte sînt posedate în casele voastre. Vă voi spune ce trebuie să aruncați ca pîinea voastră să nu mucegăiască.

Anna Marie: Da, Doamne. O să-i anunț pe apostolii tăi despre toate acestea. Mulțumesc, Isus. Te rog să ai milă de mine, Isus. Te iubesc.

Isus: Da micuța mea și eu te iubesc și îi iubesc pe copiii mei care suferă din întreaga lume.

Mîntuitorul vostru iubitor,

Isus al Îndurării

*Raccolta este o „colecție”de rugăciuni romano-catolice.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Imperiul prostiei absolute

         A trebuit să treacă starea de urgență pentru a afla că:

– la Suceava cei testați de COVID-19 au fost raportați, „din eroare”, ca bolnavi de COVID-19;

– tot la Suceava, așa-zisul focar național de infecție, secția de terapie intensivă a spitalului era goală, iar în spital erau ținuți cu forța oameni cărora li se tărăgăna prezentarea rezultatului testării;

– am avut stare de urgență introdusă de Plăvan pentru a combate COVID-19, dar Ministerul Sănătății nu a emis niciodată un ordin de declarare a epidemiei.

S-o luăm de la coadă la cap. Cum adică nu a existat un ordin de ministru pentru declararea epidemiei? Vă spun sincer că am ignorat informația considerînd-o fake-news. Pur și simplu, așa ceva e imposibil. În condițiile în care Ministerul Sănătății nu a decretat oficial că avem de-a face cu o epidemie, e clar că din punct de vedere legal n-am avut de-a face cu o epidemie. Iar dacă n-am avut de-a face cu o epidemie, e cît se poate de limpede că întreaga stare de urgență a fost cvasi-ilegală.

Aici ar trebui să ne întrebăm serios care-au fost motivele pentru care Costache a șters-o englezește de la vîrful Ministerului Sănătății. Serios, de ce-a plecat în condițiile în care întreg scandalul privind conflictul de interese în care era nu i-a mișcat nici măcar vîrful unui fir de păr? Costache părea nemutabil de-acolo, indiferent de scandalurile al căror părtaș era. De plecat a plecat brusc, într-un moment considerat critic. Și fără prea multe explicații. Mă întreb serios, oare i-a fost frică lui Costache să semneze ordinul pentru declararea epidemiei?

La fel și Tătaru – acel fake-Elvis transpirat, actual ocupant al fotoliului – n-a semnat ordinul. Să fie doar o scăpare sau o fugă de responsabilitate? Oricum, prin prisma cifrelor umflate, totul se dovedește un circ extrem de păduchios.

Și-acum să mergem la Suceava. De ce a fost localitatea scoasă din carantină fix înainte de a înceta starea de urgență? Oare din cauză că nu mai putea fi acoperit fake-ul situației? Începînd cu data de 15 mai a încetat cenzura lui Manciu, astfel încît mă gîndesc că s-a căutat acoperirea rapidă a posibilului scandal. Lumea vorbea de ceva vreme că spitalul de-acolo era mai mult gol și că pacienții ajunseseră să fie ținuți aproape cu forța. E clar că dacă ar fi continuat circul, situația risca să explodeze. Și de-aia bănuiesc eu că Elvisul nostru cel transpirat a scos pe repede-înainte Suceava din carantină.

Și uite-așa ajungem și la primul punct punîndu-ne o întrebare cît se poate de logică: adică ce anume a făcut ca cei testați să fie raportați ca infectați? De ce o asemenea confuzie grosolană? Oare era nevoie să se fabrice și în România un Bergamo, iar Suceava a fost zona aleasă pentru experiment? Este totuși extrem de ciudat. Cum ciudate sunt și însăilările lui Manciu de la așa-zisele știri oficiale. Spre sfîrșitul stării de urgență, morții au început să crească precum Făt-Frumos, revizuindu-se morții din trecut. Ați mai văzut așa ceva? Vi se pare normal?

Orice om cu un minim bun simț începe să-și pună întrebări. Exact la fel ca oamenii care s-au adunat ieri în Piața Victoriei, stîrnind mînia duduilor de prin platourile TV, plătite din bani publici. De ce-au ieșit oamenii aceia? Pentru un recurs la normalitate, pentru a se lupta cu abuzurile de neimaginat impuse de cuplul tragicomic format dintr-un oligofren și-un bețiv.

M-aș fi așteptat ca cel puțin cei din opoziție să fie ceva mai empatici față de manifestanți. Aș, ți-ai găsit! Mi-a trimis un cititor un clip cu declarația în direct a liderului deputaților PSD Alfred Simonis care-i înfiera pe participanți că încalcă regulile de distanțare și că zădărnicesc efortul de pînă acum al guvernului. De altfel, principala critică a PSD-ului față de PNL e aceea că n-a pus biciul mai mult pe popor. Halal opozițe! Doar trădători imbecili care-ar merita să o sfîrșească în fața plutonului de execuție.

Nu e posibil ca în secolul XXI, în numele unei pseudo-științe, oamenii să fie încarcerați în propriile case și să li se dicteze ce să facă, pe unde să meargă în timp ce onor Guvernul pune la punct jafuri mișelești, păzit fiind de ochiul „vigilent” al presei plătită ticălos din bani publici.

Au trecut șase luni de cînd leprele ăstea sunt la putere. Șase luni în care România a fost mai sărăcită ca niciodată și în care s-au făcut pași hotărîtori către eliminarea oricărei alternative. Acesta este adevărul dureros: în România nu mai există alternativă. Peste două treimi din populație e imbecilizată, iar ceilalți care gîndesc cu propriul cap sunt prea puțini pentru a putea schimba ceva. Din nefericire, România e din nou captivă. Niciodată n-a fost atît de captivă. Înainte eram cotropiți de alții, dar exista o conștiință națională. Acum suntem cotropiți de imbecilitatea semenilor noștri, semn că proiectul pompos numit „România Educată” a reușit. Plăvanul a reușit să transforme majoritatea covîrșitoare a țării într-o masă de prostovani după chipul și asemănarea sa.

Articol publicat de Dan Diaconu pe blogul său Trenduri economice în 16 mai 2020.

Sursa: https://trenduri.blogspot.com/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Noua religie a globalizării: Chrislamul!

 

       Cu o viteză nemaivăzută, omenirea se îndreaptă spre profețirea chintesenței globalizării – o singură lume, o unică religie! Minciuni sfruntate? O nebunie? Teoria conspirației? Nimic din toate astea, atunci cînd mesajul este transmis clar și răspicat de instituții precum Organizația Națiunilor Unite sau Biserica Catolică! Papa Francisc a chemat toate cultele într-o rugăciune comună pentru „reflecție, speranță și credință” în data de 14 mai, care de anul acesta încolo va fi celebrată drept Ziua Chrislamului, noua religie a globalizării!

Cînd Francisc I a invitat credincioșii din lumea întreagă să se roage la comun pe 14 mai, într-un masiv efort global masiv de a pune capăt pandemiei de Covid-19, unii doar au zîmbit, iar mulți au trecut mai departe, nebăgînd în seamă mesajul Vaticanului.

Catolicismul s-a unit cu Islamul în 2019

De fapt, a fost mai mult decît un mesaj. A fost un semnal al instaurării noii religii mondiale! Iar ONU s-a și repezit să aplaude/ îmbrățișeze inițiativa liderului catolic. Sub ștampila ONU, „Documentul privind fraternitatea umană pentru pacea mondială și conviețuirea împreună” capătă greutate, dar mai ales legitimitate; să nu uităm că, în februarie 2019, la Abu Dhabi, Papa Francisc a semnat acest document de înfrățire în prezența Marelui Imam al al-Azharului, șeicul Ahmed el-Tayeb.

La un an de la semnarea documentului, toți liderii religioși ai planetei sunt invitați să-I ceară lui Dumnezeu binecuvîntarea pentru protejarea omenirii în vremea pandemiei de Covid-19.

Inițiativa ca 14 mai să fie o zi de rugăciune comună aparține ONU, cu Vaticanul săgeată. Numele Chrislam nu a fost ales întîmplător. El combină creștinismul romano-catolic cu islamul și iudaismul apostat.

Ce este Abrahamic Faiths Initiative

Presa americană îi spune Chrislam, dar Organizația Națiunilor Unite i-a găsit deja un nume oficial: Inițiativa Credințelor Avraamice! A, să nu uităm, noua religie a globalizării are și o conducere superioară, un „guvern” numit Înaltul Comitet al Fraternității Umane.

Secretarul General al ONU, António Guterres, și-a exprimat deja sprijinul pentru „momentul de reflecție, speranță și credință” din 14 mai: „Am acceptat propunerea Înaltului Comitet al Fraternități Umane, astfel încît credincioșii tuturor religiilor se vor uni spiritual pe 14 mai într-o zi de rugăciune, post și fapte de caritate pentru a-L implora pe Dumnezeu să ajute omenirea să depășească pandemia de coronavirus”.

Melinda Gates poartă o cruce întoarsă

Într-un interviu acordat jurnalistei Savannah Guthrie despre criza globală Covid-19, Melinda Gates, soția co-fondatorului Microsoft, Bill Gates, spune că există „cîțiva candidați buni” referitor la cercetătorii care s-au apropiat de descoperirea unui vaccin.

Făcînd lobby pentru ca populația planetei să îmbrățișeze o nouă identitate (un ID digital),  Melinda Gates s-a afișat în fața camerelor de filmat purtînd la gît un lănțișor cu o cruce întoarsă (răsturnată), spre stupefacția producătorilor de la Today Show, dar mai ales a telespectatorilor!

Simbolismul este nelipsit în ideologia grupurilor Illuminati, Noua Ordine Mondială etc, iar crucea întoarsă arată exact disprețul celor care o poartă față de tot ce înseamnă ideologia creștină.

Culmea este că Melinda Gates a mers la școală catolică, iar ea și soțul ei, miliardarul Bill Gates, și-au crescut copiii în doctrina religiei catolice. În același timp, însă, să nu uităm că familia Gates finanțează Planned Parenthood, organizație care există pentru a sacrifica copiii încă din uterul mamelor!

Articolul semnat de Nicholas Cezar a apărut pe site-ul Național.ro în 12 mai 2020.

Sursa: https://www.national.ro/news/noua-religie-a-globalizarii-chrislamul-684503.html/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Lanț de rugăciune pentru a apăra Europa-13 mai 2020

        Multe mesaje primite de vizionari (Maria Îndurării Divine, Luz de María, Pedro Régis) se referă la evenimentele dureroase care vor avea loc pe continentul european. În vederea preîntîmpinării lor, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 13 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune.

În mesajul din 16 mai 2012 adresat Mariei Îndurării Divine, Mîntuitorul însuși ne cere să ne rugăm pentru Europa, deoarece cel de-al treilea război mondial va începe tocmai de aici.

În această zi, fiecare este rugat să recite  rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 31, 33 și 54 ale cruciadei.

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/11/13-iulie-2016-lant-de-rugaciune-pentru-europa/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Apel pentru Biserică și lume

     Cardinalii Joseph Zen și Gerhard Müller s-au alăturat arhiepiscopului Carlo Maria Viganò pentru a lansa un apel către liderii guvernelor lumii pentru a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor, în lumina pandemiei Covid-19.

Intitulat „Un apel pentru Biserică și lume”, documentul de trei pagini (vedeți textul complet mai jos) a fost lansat în șase limbi joi, pe 7 mai.

Am tradus acest document după revista The Remnant.

Lista a peste 80 de semnatari include prelați și teologi, medici (mai mulți chiar din nordul Italiei), avocați, jurnaliști și șefi de asociații. Semnatarii americani includ Michael Matt, redactor al revistei The Remnant, și Steven Mosher, un cunoscut expert pe China și președintele Institutului de Cercetare a Populației.
Prelații invită comunitatea științifică să ofere soluții reale pentru Covid-19 și îi reamintește că dezvoltarea sau utilizarea vaccinurilor derivate din fetuși avortați este „inacceptabilă din punct de vedere moral”. Ei îndemnă liderii guvernelor lumii să se asigure că cetățenii nu sunt controlați prin „contact tracking”* sau prin alte metode similare. Și îndeamnă mass-media să furnizeze informații corecte, oferind spațiu pentru exprimare „vocilor care nu sunt aliniate cu un singur mod de gîndire”.
În calitate de pastori, aceștia reafirmă, de asemenea, autoritatea episcopilor catolici de a decide în mod autonom cu privire la tot ceea ce privește celebrarea Liturghiei și a Sfintelor Taine. Mai mult, ei reclamă „autonomie absolută” în chestiuni care se încadrează în „jurisdicția lor imediată”, cum ar fi „normele liturgice și modalitățile de administrare a comuniunii și a sacramentelor”.
„Statul nu are dreptul să se amestece, din niciun motiv, în ceea ce privește suveranitatea Bisericii”, scriu prelații, cerînd să fie înlăturate restricțiile privind celebrarea ceremoniilor publice.
Redăm mai jos textul oficial al Apelului pentru Biserică și pentru lume și la sfîrșit lista oficială a semnatarilor.

Cei care doresc să semneze apelul sunt invitați să viziteze www.veritasliberabitvos.info.

APEL PENTRU BISERICĂ ȘI LUME

„Și adevărul vă va face liberi”
Ioan 8:32

În această perioadă de criză profundă, noi, Păstorii Bisericii Catolice, în virtutea mandatului nostru, considerăm că este datoria noastră sacră de a lansa un apel către frații noștri episcopi, către cler, laici, către sfîntul popor al lui Dumnezeu și către toți bărbații și toate femeile de bună credință. Acest apel a fost semnat, de asemenea, de intelectuali, medici, avocați, jurnaliști și profesioniști care sunt de acord cu conținutul său și poate fi semnat de către cei care doresc să și-l asume.
Faptele au arătat că, sub pretextul epidemiei Covid-19, drepturile inalienabile ale cetățenilor au fost încălcate în multe cazuri, iar libertățile lor fundamentale, inclusiv exercitarea libertății religioase, exprimare și mișcare, au fost restricționate în mod disproporționat și nejustificat. Sănătatea publică nu trebuie și nu poate deveni un alibi pentru încălcarea drepturilor a milioane de oameni din întreaga lume, ca să nu mai vorbim de abdicarea autorității civile de la datoria sa de a acționa cu înțelepciune pentru binele comun. Acest lucru este cu atît mai adevărat cu cît apar îndoieli tot mai mari cu privire la contagiozitatea, pericolul și rezistența acestui virus. Multe voci cu autoritate din lumea științei și medicinei confirmă faptul că isteria mediatică în legătură cu Covid-19 pare a fi absolut nejustificată.

Avem motive să credem, pe baza datelor oficiale privind incidența epidemiei în raport cu numărul de decese, că există forțe interesate să creeze panică în rîndul populației lumii, cu singurul scop de a impune permanent forme inacceptabile de restricții asupra libertăți, de control al oamenilor și de urmărire a mișcărilor lor. Impunerea acestor măsuri iliberale este un preludiu îngrijorător al realizării unui guvern mondial cu puteri cu totul discreționare.

Considerăm, de asemenea, că, în unele situații, măsurile de izolare care au fost adoptate, inclusiv închiderea magazinelor și a întreprinderilor, au precipitat o criză care a distrus întregi sectoare ale economiei. Acest fapt încurajează imixtiunea puterilor străine și are repercusiuni sociale și politice grave.

Cei care poartă responsabilitatea guvernamentală trebuie să oprească aceste forme de inginerie socială, luînd măsuri pentru a-și proteja cetățenii pe care îi reprezintă și în interesele cărora au o obligație serioasă de a acționa. La fel, este de datoria lor să ajute familia, celula societății, nepenalizînd în mod nejustificat pe cei slabi și vîrstnici și obligîndu-i să suporte o despărțire dureroasă de cei dragi. Infracționalizarea relațiilor personale și sociale trebuie, de asemenea, să fie judecată ca o parte inacceptabilă a planului celor care pledează pentru izolarea indivizilor pentru a îi manipula și controla mai bine.

Cerem comunității științifice să își exercite vigilența, astfel încît să fie oferite tratamente pentru Covid-19 cu onestitate, pentru binele comun. Trebuie depuse toate eforturile pentru a garanta că interesele economice obscure nu influențează alegerile făcute de liderii guvernamentali și de organismele internaționale. Este nerezonabil să penalizezi acele remedii care s-au dovedit a fi eficiente și sunt adesea ieftine, doar pentru că se dorește să se acorde prioritate tratamentelor sau vaccinurilor care nu sunt la fel de bune, dar care garantează companiilor farmaceutice profituri mult mai mari și care duc la creșterea exponențială a cheltuielilor publice de sănătate. Să ne amintim, de asemenea, în calitate de păstori ai turmei lui Hristos, că pentru catolici este inacceptabil din punct de vedere moral să dezvolte sau să folosească vaccinuri derivate din materiale provenite de la fetuși avortați.

De asemenea, cerem liderilor guvernamentali să se asigure că formele de control asupra oamenilor, fie prin sisteme de urmărire, fie prin orice altă formă de identificare a locației, trebuie evitate cu orice preț. Lupta împotriva Covid-19, oricît de serioasă, nu trebuie să fie pretextul pentru susținerea intențiilor ascunse ale organismelor supranaționale care au interese comerciale și politice foarte puternice în acest plan. În special, cetățenilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a refuza aceste restricții privind libertatea personală, fără a se impune vreo penalitate celor care nu doresc să utilizeze vaccinuri, tehnologia de „contact tracking” sau orice alt instrument similar.

Să luăm în considerare și impostura flagrantă a celor care urmăresc politici de control drastic al populației și, în același timp, doresc să se prezinte ca salvatori ai umanității, fără nicio legitimitate politică sau socială. În sfîrșit, responsabilitatea politică a celor care reprezintă poporul nu poate fi în niciun caz lăsată pe mîna „experților” care pot pretinde un fel de imunitate în fața urmăririi penale, ceea ce este cu totul îngrijorător, ca să ne exprimăm eufemistic.

Îi îndemnăm cu tărie pe cei care lucrează în mass-media să se angajeze să furnizeze informații exacte și să nu penalizeze disidența apelînd la forme de cenzură, așa cum se întîmplă la scară largă în social media, în presă și la televizor. Oferirea de informații exacte impune să fie acordate spații media vocilor care nu sunt aliniate cu un mod de gîndire unic. Acest lucru le permite cetățenilor să evalueze cu atenție și prin filtrul propriu faptele, fără a fi manipulați de intervențiile partizane. O dezbatere democratică și onestă este cel mai bun antidot în fața riscului de a impune forme subtile de dictatură, probabil mai grave decît cele pe care societatea noastră le-a văzut în trecutul recent.
În cele din urmă, în calitate de păstori responsabili pentru turma lui Hristos, să ne amintim că Biserica își afirmă cu fermitate autonomia pentru a guverna, a se închina și a transmite învățătura lui Hristos. Această autonomie și libertate reprezintă un drept înnăscut pe care Domnul nostru Iisus Hristos i le-a dat pentru urmărirea scopurilor sale legitime. Din acest motiv, în calitate de păstori, afirmăm cu fermitate dreptul de a decide în mod autonom cu privire la celebrarea Liturghiei și a Sfintelor Taine, la fel cum pretindem o autonomie absolută în chestiuni care se încadrează în jurisdicția noastră imediată, cum ar fi normele liturgice și modalitățile de administrare a comuniunii și a Sacramentelor. Statul nu are dreptul să intervină, indiferent de motiv, în ceea ce privește suveranitatea Bisericii. Autoritățile eclesiastice nu au refuzat niciodată să colaboreze cu statul, dar o astfel de colaborare nu autorizează autoritățile civile să impună niciun fel de interdicție sau restricție pentru cultul public sau pentru exercitarea slujirii preoțești. Drepturile lui Dumnezeu și ale credincioșilor sunt legea supremă a Bisericii, de la care ea nici nu intenționează să abdice și nici nu poate abdica. Solicităm eliminarea restricțiilor pentru celebrarea ceremoniilor publice.

Ne dorim să-i invităm pe toți oamenii de bună credință să nu se sustragă datoriei de a coopera pentru binele comun, fiecare în funcție de propria sa stare și de propriile posibilități și într-un spirit de caritate frățească. Biserica dorește o astfel de cooperare, dar aceasta nu poate ocoli nici respectarea legii naturale, și nici garantarea libertăților individuale. Datoriile civile la care sunt chemați cetățenii implică recunoașterea de către Stat a drepturilor lor.
Toți suntem chemați să evaluăm situația actuală într-un mod consecvent cu învățătura Evangheliei. Aceasta înseamnă a lua atitudine: fie cu Hristos, fie împotriva lui Hristos. Să nu ne lăsăm intimidați sau speriați de cei care doresc să ne facem să credem că suntem o minoritate: binele este mult mai răspîndit și mai puternic decît și-ar dori lumea să credem. Luptăm împotriva unui inamic invizibil care încearcă să dezbine cetățenii, să separe copiii de părinții lor, nepoții de bunicii, credincioșii de păstorii lor, studenții de profesori și clienții de vînzători. Să nu permitem ștergerea cu buretele a secole întregi de civilizație creștină sub pretextul unui virus și înrădăcinarea unei odioase tiranii tehnologice, în care oameni fără nume și fără chip să poată decide soarta lumii, închizîndu-ne într-o realitate virtuală. Dacă acesta este planul în fața căruia puterile acestui pămînt intenționează să ne facă să cedăm, să știm că Iisus Hristos, Regele și Domnul Istoriei, a promis că „porțile Iadului nu vor birui” (Mt. 16:18).

Să îi încredințăm pe liderii guvernelor și pe toți cei care stăpînesc soarta națiunilor lui Dumnezeu cel Atotputernic, pentru ca El să-i lumineze și să-i călăuzească în acest timp de mare criză. Fie ca ei să-și amintească faptul că, așa cum Domnul îi va judeca pe păstori pentru turma pe care ne-a încredințat-o, tot așa îi va judeca și pe conducătorii guvernelor pentru popoarele pe care au datoria să le apere și să le guverneze.

Cu credință, Îl rugăm pe Domnul să protejeze Biserica și lumea. Fie ca Fecioara Maria, grabnic ajutătoare a creștinilor, să zdrobească capul șarpelui celui din vechime și să dea peste cap planurile copiilor întunericului.

8 mai 2020
Doamna Rozariului din Pompei
Lista semnatarilor apelului

Prelați
Mons. Carlo Maria Viganò, Arhiepiscop, Nunțiu Apostolic
Cdl Joseph Zen Ze-kiun, Episcop emerit de Hong Kong
Cdl Janis Pujats, Arhiepiscop emerit de Riga
Cdl Gerhard Ludwig Mueller, Prefect emerit al Congregației pentru Doctrina Credinței
Mons. Luigi Negri, Arhiepiscop emerit al Ferrara-Comacchio
Mons. Joseph Strickland, Episcop de Tyler, Texas
Mons. Thomas Peta, Mitropolit de Astana
Mons. Athanasius Schneider, Episcop auxiliar de Astana
Mons. Jan Pawel Lenga, Arhiepiscop emerit de Karaganda
Mons. Rene Henry Gracida, Episcop emerit al Corpus Christi
Mons. Andreas Laun, Episcop auxiliar de Salzburg
Mons. Robert Muetsaerts, Episcop auxiliar de Den Bosch
Părintele Serafino Lanzetta, teolog
Părintele Alfredo Maria Morselli, teolog
Părintele Curzio Nitoglia, teolog
Părintele Guy Pagès
Părintele Frank Unterhalt, Communio Veritatis
Părintele Albert Engelmann, redactor-șef Der Dreizehnte
Părintele José Arantes de Andrade, Arhiepiscopia Braga

Jurnaliști, editori, scriitori
Dr. Aldo Maria Valli, jurnalist
Dr. Magdi Cristiano Allam, scriitor
Dr. Giulio Meotti, jurnalist
Dr. Marco Tosatti, jurnalist
Claudio Messora, director Byoblu.com
Dr. Robert Moynihan, scriitor, jurnalist
Dr. Cesare Sacchetti, jurnalist
Prof. Giorgio Nicolini, director Tele Maria
Michael J. Matt, redactor The Remnant
John-Henry Westen, co-fondator, redactor-șef LifeSiteNews.com
Vittoria Alliata di Villafranca, jurnalist și scriitor
Maria Guarini, editor
Prof. Francesco Lamendola
António Carlos de Azeredo, editor
José Narciso Pinto Soares, consilier editorial
Massimo Rodolfi, scriitorul și editorul Draco Edizioni
Riccardo Zenobi, scriitor
Danilo Quinto, scriitor
Jeanne Smits, jurnalistă
Olivier Figueras, jurnalist
Pascal Bernardin, scriitor

Medici, imunologi, virologi, cercetători
Dr. Stefano Montanari, director științific, Laboratorul de nanodiagnostică, Modena
Dr. Antonietta Gatti, manager de cercetare, Laboratorul de nanodiagnostică, Modena
Prof. Alessandro Meluzzi, psihiatru
Dr. Anna Rita Lannetti, medic, PNEI și medicină biointegrată
Dr. Mariano Amici, chirurg
Dr. Rosa Maria Roccaforte, cardiolog
Dr. Silvana De Mari, medic generalist
Dr. Maria Grazia Sordi, psiholog
Dr. Roberto Marrocchesi, nutriționist
Dr. Mario Sinisi

Avocaţi
Avocat Robert Francis Kennedy Jr
Dr. Angelo Giorgianni, judecător
João Freire de Andrade, jurist
Avocat Francesco Fontana
Avocat Luigi Valenzise
Avocat Fabio Candalino
Avocat Claudio Ademollo
Avocat Luca Di Fazio
Avocat Massimo Meridio
Dr. Avocat Gianni T. Battisti
Avocat Piero Peracchio
Avocat Paola Bragazzi
Avocat Luís Freire de Andrade
Avocat Heitor A. Buchaul
Avocat Maître André Bonnet
LAwyaer Massimo Ronchi

Lectori, profesori și profesioniști

Hon. Prof. Vittorio Sgarbi, critic de artă, eseist
Serge Abad-Gallardo, arhitect DPLG și scriitor
Prof. Matteo D’Amico
Prof. Mafalda Miranda Barbosa, Universitatea Coimbra
Prof. Francesca Maimone
Prof. Martino Mora, filozof
Prof. Massimo Viglione, istoric și eseist
Prof. Elisabetta Sala, profesoară și scriitoare
Dr. Ing. Alessandro Peracchio
Dr. Luca Scantamburlo
Prof. Rosa Maria Bellarmino
Steven Mosher, președintele Institutului de Cercetare a Populației
Prof. Emeterio Ferrés Arrospide, Universitatea Coimbra
Prof. Ibsen Noronha, Universitatea Coimbra
Prof. Ing. Amadeu Teixeira Fernandes, Universitatea Georgetown
Dr. José Filipe Sepúlveda da Fonseca
Dr. Alfonso Martone
Dr. Luís Ferrand d’Almeida, traducător
Dr. Fabrizio Giudici
Dr. Antonio Marcantonio
Ing. Roberto Imparato
Guillaume Bernard, istoric juridic
Dr. Philippe Pichot Bravard, istoric juridic
Reynald Secher, istoric
Olivier Valette, scriitor
Jean-Pierre Maugendre, Renanaissance Catholique
Diogo de Campos, traducător
Emeterio Ferrés Arrospide

Material integral preluat de la cuvântul-ortodox.ro

Notă: *contact tracking sau tracing – urmărirea contactelor – reprezintă procesul de identificare a persoanelor care ar fi putut intra în contact cu o persoană infectată și colectarea ulterioară a informațiilor suplimentare privind aceste contacte. Prin urmărirea contactelor persoanelor infectate, testarea acestora privind infecția, tratarea persoanelor infectate și urmărirea contactelor acestora, sănătatea publică își propune să reducă infecțiile în populație. (trad.-R.C.)

Sursa: https://www.facebook.com/coalitiapentrufamilie/posts/3183708598315759

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cerem președintelui României, Ministerului Sănătății și DSU redeschiderea Bisericilor

Darul Vietii started this petition to Presedintele Iohannis and 2 others

    Noi creștinii mărturisim că Sfânta Biserică este locul în care noi găsim refugiul cel mai sigur față de toate problemele acestei vieți, unde găsim nu numai iertarea păcatelor noastre ci și putere, energie, consolare și mai ales vindecare!
Rugăciunea poporului lui Dumnezeu este o forță de neînlocuit împotriva tuturor relelor din istoria omenirii.
1. Puterea rugăciunii este dovedită în mari evenimente istorice: victoria de la Lepanto prin rugăciunea Rozariului (1571), alungarea musulmanilor de la porțile Vienei prin Sobieski și Liga creștină (1683), oprirea ciumei din Banat prin pelerinajele la Maria Radna din Lipova (1738).
2. Puterea de vindecare în Biserica lui Cristos. Sfânta Fecioara Maria a apărut la Lourdes în Franța făcând să izvorească un izvor de apă vindecătoare, care vindecă bolnavii până în ziua de astăzi, dar a cerut și construirea unei biserici lângă izvor. Similar, Maica Sfântă a oferit un loc de vindecare poporului indian, devenit Sanctuarul Vailankanni, supradenumit ”Lourdes-ul Asiei” (sec. al XVI-lea).
3.Alte state au menținut bisericile deschise și în acele locuri nu s-au înregistrat creșteri semnificative de infectări. În timpul crizei Covid 19 majoritatea Statelor din SUA permit sfintele Liturghii în lăcașurile de cult, conform Pew Research Center. Doar 10 din 50 de state interzic adunările religioase iar celelalte consideră cultul religios ca fiind activitate ”esențială”.
Statul New York, Liturghii interzise: 304.000 infectări, 23.000 decese
Washington, permise parțial: 14.000 infectări, 814 decese
West Virginia, Liturghii permise: 1.100 infectări, 41 decese
Statistici din 1.05.2020: https://www.corona.help/country/united-states
4.Biserică nu îmbolnăvește ci vindecă oamenii și oprește epidemiile. Ea dăruiește sănătatea sufletească unei societăți, indispensabilă pentru sănătatea trupească. Biserica nu poate funcționa în spațiul virtual pentru că e bazată pe prezența euharistică a lui Cristos, pe comuniunea, unitatea și iubirea cristică dintre credincioși.
Vă rugăm să dați o șansă creștinilor să mijlocească în fața lui Dumnezeu spre binele poporului român, ca acesta să nu-și tăgăduiască obârșia creștinească, și deschideți bisericile poporului!

Sursa: https://www.change.org/p/pre%C8%99edintele-iohannis-cerem-pre%C8%99edintelui-rom%C3%A2niei-ministerului-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-dsu-redeschiderea-bisericilor?recruited_by_id=83e601b0-9094-11ea-8da9-c9b0db1923bc&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_message&utm_term=psf_combo_share_initial&share_bandit_exp=message-21923308-en-US&share_bandit_var=v3

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

99 de ani de la crearea PCR

       La 8 mai 1921 a luat ființă Partidul Comunist Român. Acest moment ar trebui evocat în 2021, cînd se vor împlini 100 de ani, dar mi-e teamă că pînă atunci libertățile noastre individuale și colective vor fi confiscate definitiv.

PCR a avut un rol determinant în transformările pe care le-a suferit societatea în cei peste 40 de ani cît s-a aflat la conducerea ei. Cu toate că după 1989 partidul unic a fost desființat, mentalitatea comunistă nu a dispărut, fiind adînc înrădăcinată în conștiința marii majorități a oamenilor. Acest lucru s-a datorat și se datorează sentimentului de obediență, de slugărnicie pe care poporul și reprezentanții pe care i-a ales l-au avut de-a lungul întregii sale istorii, evident cu unele excepții.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Dușmanii vor nega existența purgatorului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.959 din 28 aprilie 2020

       Dragi copii, întoarceți-vă la Isus printr-o convertire sinceră și adevărată. Voi sînteți în lume, dar nu sînteți ai lumii. Îndepărtați-vă de tot ceea ce vă ține departe de Fiul meu Isus. Nu dați înapoi. Dumnezeu se grăbește. Ce trebuie să faceți, nu lăsați pe mîine. Vă cer să continuați să vă rugați. Numai prin puterea rugăciunii puteți obține victoria. Purgatorul există și multe suflete suferă în purgator din cauză că lipsește rugăciunea. Fiți precauți. Dușmanii vor nega existența purgatorului, dar voi să ascultați chemările mele. Acceptați învățăturile adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Curaj. După toată durerea, va veni pentru voi Marea Victorie. Ceea ce Isus a pregătit pentru voi, ochii omenești nu au văzut niciodată. Bucurați-vă și așteptați-l pe Domnul cu încredere.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Să repete toți cuvintele „Isus, am încredere în tine”, după aceea pot să-mi încredințeze neliniștile lor

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

Să repete toți cuvintele „Isus, am încredere în tine”, după aceea pot să-mi încredințeze neliniștile lor

22 aprilie 2020

Fragment

Isus: Da, fii în pace cu privire la ceea ce faci pentru mine și pentru Mama mea. Vremurile devin tot mai dificile și atît de mulți sînt neliniștiți despre ceea ce urmează să vină dar eu cer copiilor mei să-mi încredințeze mie și Sfintei mele Mame cerești grijile și preocupările lor. Să aveți încredere în voința Tatălui meu și să aveți încredere în voința mea și ei, toți copiii mei preaiubiți și scumpi, vor fi capabili să trăiască în pace în inimile lor în timpul Avertismentului și a necazurilor care vin.

Anna Marie: Da Isus. Poți să-mi dai o rugăciune care să aducă pace instantaneu tuturor celor care sînt speriați sau nelinștiți în privința a ceea ce urmează sau ce trebuie să facă pentru a se pregăti pentru ceea ce vine?

Isus: Da, să repete toți cuvintele „Isus, am încredere în tine” după aceea pot să-mi încredințeze neliniștile lor cu care se confruntă. Voi ajuta îndrumînd fiecare suflet să înțeleagă cum voi gestiona grijile și voi acorda fiecăruia darul păcii prin harul meu.

Anna Marie: Da Isus, am înțeles.

Isus: Mulți nu au practicat ÎNCREDEREA în Mîntuitorul lor, dar acum este timpul ca fiecare suflet să trăiască în mod activ aceste cuvinte nu doar în cuvinte.

Anna Marie: Da Isus.

Isus: Mititico, îți doresc să rămîi și tu necontenit în pace și să știi că zilnic am grijă și te veghez pe tine, familia ta și casa ta.

Anna Marie: Da Isus. Te iubesc Isus, toți apostolii te iubesc Isus.

Isus: Îi binecuvîntez pe toți astăzi cu harul meu.

Divinul vostru Mîntuitor,

Isus din Nazaret

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

COVID-19 – instrument de manipulare

Institutul Național de Sănătate Publică a indicat în metodologia trimisă unităților medicale că infecția cu Covid-19 trebuie raportată drept cauză a decesului, chiar dacă medicii nu știu sigur dacă infecția cu noul virus a și cauzat moartea pacientului

După ce Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății a spus că în ceea ce privește bilanțul victimelor coronavirusului, „sunt foarte mulți pacienți despre care nu putem spune că au murit din cauza infecției cu Covid”, acum vine o altă informație care să pună un mare semn de întrebare asupra datelor raportate de autorități.

Astfel, în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, actualizată pe 28 aprilie, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) scrie negru pe alb că „decesul unui pacient confirmat cu Covid-19 nu poate fi atribuit unei boli preexistente (de exemplu, cancer, afecțiuni hematologice etc.), și COVID-19 trebuie raportată ca și cauză a decesului, independent de condițiile medicale preexistente care se supectează că au favorizat evoluția severă a COVID-19. COVID-19 trebuie menționată pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces”, după cum a aflat Economica.

Informația trebuie pusă în contextul în care același INSP a raportat că peste 86% dintre oamenii care au murit din cauza Covid-19 aveau cel puțin o comorbiditate asociată: afecțiuni cardiovasculare, diabet, boli renale, pulmonare, neurologice, obezitate sau cancere.

Luni seara, la Antena 3, dr. Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății a spus: „Sunt raportate multe decese la pacienți care mor din altă cauză. Urmărim în fiecare zi decesele, punctual, caz cu caz, și 80 la sută sunt pacienți care au comorbidități, care ar fi murit oricum, care au un cancer terminal… Fenomenul morții este un fenomen complex din punct de vedere medical. E o întreagă știință care se ocupă de chestia asta, se numește tanatologie. În momentul trecerii în neființă sau, mă rog, la instalarea suferinței terminale, pacientul dezvoltă multiple complicații – se infectează, își pierde imunitatea și pînă la urmă, într-o epidemie de covid, ia și covid. Dar el moare de insuficiență cardiacă terminală, moare de cancer cu boală metastatică avansată, moare de ciroză hepatică, se asociază cu vîrste extreme, de 90 și ceva de ani, și așa mai departe. Incidența acestor pacienți este relativ importantă, deci, după părerea mea, fără să fim în posesia unor date statistice precise, pentru că sunt greu de făcut – dar vor trebui să fie făcute la un moment dat – sunt foarte mulți pacienți despre care nu putem spune că au murit din cauza infecției cu Covid”.

Pînă acum, autoritățile au raportat 841 de victime ale Covid. Dacă din acestea s-ar scădea procentul de 80% indicat atît de secretarul de stat Horațiu Moldovan cît și de INSP ca avînd alte cauze, ar rezulta aproximativ 169 de victime.

Aricolul scris de Andrei Nicolae a apărut pe site-ul Activenews în 5 mai 2020.

Sursa: https://www.activenews.ro/stiri-sanatate/Institutul-National-de-Sanatate-Publica-a-indicat-in-metodologia-trimisa-unitatilor-medicale-ca-infectia-cu-Covid-19-trebuie-raportata-drept-cauza-a-decesului-chiar-daca-medicii-nu-stiu-sigur-daca-infectia-cu-noul-virus-a-si-cauzat-moartea-pacientului-161339

Aceeași problemă a fost abordată de către doctorul ieșean Răzvan Constantinescu, pe pagina sa de facebook în data de 4 mai 2020.

CODIFICĂRI CODALE

În urma controversei de ieri (link în primul comentariu), generate de articolul lui Mirel Curea, și pentru că bănuiam diferențe majore între diversele spitale, în funcție de profilul acestora, astăzi m-am informat suplimentar asupra mecanismelor de codificare și raportare a pacienților infectați cu SARS-COV-2 – foi de observație și certificate de deces.

Întîi de toate, să spun pe scurt cum este organizată în Iași activitatea medicală în perioada aceasta a epidemiei, organizare pentru care l-am lăudat recent, pe bună dreptate, pe managerul spitalului nostru, cel mai mare spital din întreaga Moldovă: în clinicile de profil (gastroenterologie, cardiologie etc.) nu se internează niciun pacient, indiferent de patologie, fără a fi testat; dacă totuși scapă vreunul (test fals negativ) și este ulterior, ca urmare a unei simptomatologii sugestive, dovedit pozitiv prin testare, el este transferat imediat la Boli Infecțioase, indiferent de patologie; una dintre clinicile de medicină internă a fost desemnată drept clinică-tampon: primește toate cazurile, indiferent de patologie, cu suspiciune înaltă de COVID-19 sau la care încă nu a venit încă rezultatul testării, dar necesită intervenție terapeutică neîntârziată; dacă vreunul dintre ei devine pozitiv la test, se transferă la Boli Infecțioase, iar cei care au două teste succesive negative sunt distribuiți către clinicile de specialitate conform patologiei.

Acum să luăm cazul unui pacient cu ciroză hepatică și encefalopatie hepato-portală (complicație frecvent cauzată sau agravată de o suprainfecție) care avansează spre comă hepatică și deces, fiind și pozitiv la testul pentru SARS-COV-2:

A. Dacă el este internat la gastroenterologie, pe foaia de observație NU poate fi trecut COVID-19 ca prim diagnostic (nefiind clinică de profil infecțios, cazul ar fi ”invalidat” de CAS) și nici drept cauză a morții (punctul a.) pe certificatul constatator de deces (va fi trecut la punctele b., c. sau d.); astfel, ordinea pe certificatul de deces ar fi: a. (cauza directă a morții) – COMĂ HEPATICĂ; b. (starea morbidă intermediară care a dus la punctul a.) – INSUFICIENȚĂ HEPATICĂ; c-d. (boala sau bolile care au declanșat stările înscrise la punctele b. și a. și care constituie cauzele determinante) – CIROZĂ HEPATICĂ; COVID-19. De remarcat faptul că un asemenea caz este total improbabil: ar fi putut apărea doar dacă ar fi ”scăpat” testului de la internare, ulterior, în IGH, ar fi dezvoltat o simptomatologie care a impus re-testarea, iar decesul s-ar fi produs imediat după testare, astfel încît nu am mai apucat să-l transferăm la Boli Infecțioase. Probabilitate aproape nulă.

B. Dacă pacientul a fost depistat cu SARS-COV-2 și deci a fost internat/transferat la Boli Infecțioase, decedînd acolo, atunci, atît pe foaia de observație, cît și pe certificatul de deces, va fi trecut ca prim diagnostic COVID-19 (!) indiferent de impactul suprainfecției asupra evoluției spre exitus. Adică, la ei, toți mor de COVID-19, indiferent de patologia asociată, uneori și în absența confirmării certe a infecției.

Și atunci am întrebat și eu colegii de la infecțioase: ”Dacă infecția care a agravat encefalopatia inducînd comă ar fi fost cea gripală, ori streptococică ori de altă natură, ați fi pus ca prim diagnostic sau la cauza directă a morții ”GRIPĂ” sau ”ERIZIPEL” sau ”PIELONEFRITĂ”?” Mi s-a răspuns: ”Nu, în niciun caz, dar acum așa sunt indicațiile pentru epidemia de coronavirus”. Ei, aici este aberația. Adică de ce este guvidul mai cu moț decât streptococul? Bună întrebare!

Așadar, domnule Curea, medicii nu falsifică certificatele de deces, ci sunt forțați să le completeze în mod incorect. S-a făcut lumină? Spuneți-le, vă rog, și specialiștilor de vîrf cu care vă consultați în cazul articolelor despre organizarea sanitară.

Sursa acestor anomalii este PROTOCOLUL SPECIFIC din 13 martie 2020 (privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus) care reglementează cîteva lucruri extrem de ciudate (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223812…), mai ales dacă luăm în considerare și precocitatea emiterii actului:

1) ”autopsia anatomopatologică a cadavrului pentru a confirma/preciza sau completa diagnosticul clinic de deces deja confirmat prin analize de laborator (teste specifice) nu mai este necesară și este de evitat” (!)

2) conform celei de-a doua anomalii (extras foto mai jos), eu, care am stat în autoizolare între 24 martie și 7 aprilie, dacă făceam infarct de la cîte tîmpenii citeam ”pe net”, aș fi fost mort de coronavirus (!).

Acest articol ne arată că oglinda epidemiei este aburită de incompetență și/sau reavoință.

Sursa: https://www.facebook.com/razvan.constantinescu1

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Cruciada specială de rugăciune din 7 mai 2020

      În ziua de 7 mai 2020, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: laude, ofrande și discipoli

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 4 mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine*;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96 – 5, 9, 10, 34, 35, 48, 51, 69, 72, 75, 91, 92, 93, 94, 95, 97,101, 103, 108, 109, 115, 119, 121, 123, 145, 163, 168 – 96;
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Coronavirusul determină apariția unei „biserici a catacombelor”

        În interviul dat Lifesitenews, Athanasius Schneider, arhiepiscopul auxiliar de Astana, Kazahstan a spus că „persecutarea” bisericii desfășurată de guvernele din întreaga lume pe durata epidemiei de COVID-19 determină apariția „unui tip de biserică subterană” și acest lucru poate fi o modalitate pentru Dumnezeu de a purifica biserica.

„S-ar putea să trecem printr-o perioadă a catacombelor – un fel de biserică subterană” a spus. „Dar nu trebuie să ne fie frică. Trebuie să fim curajoși, deoarece biserica are multe… experiența de a fi o biserică catacombă, o biserică subterană. Și în acele vremuri ale catacombelor, Dumnezeu a oferit o mulțime de roade spirituale pentru reînnoirea bisericii.”

Schneider a subliniat restricțiile dure impuse bisericilor din Regatul Unit și din alte țări ca dovadă că guvernele folosesc coronavirusul ca „pretext” pentru „a persecurta implicit” Biserica catolică.

Legile din Anglia privind carantina sînt „cu totul împotriva oricărui caracter rezonabil al proporționalității” a remarcat el. Sînt „un fel de discriminare și persecutare a bisericii.”

Excelența sa a continuat: „Episcopii și conferințele episcopilor – chiar și Sfîntul Scaun – ar trebui să insiste asupra guvernelor să dea bisericilor cel puțin aceleași drepturi… așa cum le dau magazinelor de unde oamenii pot cumpăra alimente.”„ Dacă guvernul interzice bisericii aceleași drepturi pe care le dă unui magazin, atunci aceasta reprezintă o discriminare a religiei.”

Schneider s-a întrebat dacă această perioadă deosebită a istoriei reprezintă „o intervenție pentru purificarea bisericii printr-o persecuție” ca urmare a răspîndirii „ereziilor în doctrină și morală și în liturghie” în biserică.

Schneider s-a întrebat dacă „un timp al catacombelor ar fi bun pentru biserică” deoarece ar putea fi „o intervenție foarte puternică a providenței divine pentru a trezi biserica”.

Excelența sa a adăugat că credincioșii catolici trebuie să se roage pentru ca Dumnezeu să-l „lumineze” pe Papa Francisc astfel încît „să facă acte de reparație împreună cu cardinalii pentru atacurile împotriva Domnului nostru în Euharistie…săvîrșite în interiorul bisericii și pentru păcatele ca avortul care sînt săvîrșite în afara bisericii.”

„Domnul este cel care va stabili timpul catacombelor, timpul persecuțiilor nu guvernul” a încheiat el.

Sursa: https://www.lifesitenews.com/news/bishop-schneider-coronavirus-is-causing-a-catacomb-church-to-emerge

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/