Author Archives: revelatiialecerului

Cruciada specială de rugăciune din 7 iulie 2020

        În ziua de 7 iulie 2020, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: conducătorii lumii, națiuni și evitarea războaielor 

Se vor recita:

 1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele patru mistere tradiţionale);
 2. Rozarul Îndurării Divine*;
 3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96 – 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99, 120, 162,164 – 96;
 4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
 5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
 6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
 7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/news/einladung-zum-gebet-juli/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Vizita Papei Benedict la Regensburg

        În data de 18 iunie a.c., Papa Benedict al XVI-lea a părăsit pentru cîteva zile mănăstirea Mater Ecclesiae, devenită rezidența sa oficială, pentru a-l vizita la Regensburg pe fratele său grav bolnav, monseniorul Georg Ratzinger. Conform directorului Sălii de presă a Sfîntului Scaun, Papa Benedict urma să rămînă în Germania „atît timp cît este necesar”, dar s-a reîntors la Roma în 22 iunie a.c. Zece zile mai tîrziu, în 1 iulie fratele său s-a stins la venerabila vîrstă de 96 de ani.

Aceasta a fost singura deplasare pe care Papa a efectuat-o de la demisia sa din 11 februarie 2013 și exilarea sa în mănăstirea din Vatican.

Foarte apropiați unul de celălalt, frații Ratzinger au fost hirotoniți preoți  împreună în 29 iunie 1951 la Freising.

„Cînd în 2008, oraşul Castel Gandolfo a dorit să ofere cetăţenia de onoare fratelui său, Benedict al XVI-lea a spus: «Încă de la naştere, fratele meu a fost pentru mine nu doar un tovarăş ci şi un ghid de încredere. A reprezentat întotdeauna un punct de orientare şi de referinţă, prin claritatea şi hotărârea deciziilor sale».” (sursa: https://www.vaticannews.va/ro/papa/news/2020-06/papa-emerit-benedict-in-germania-la-fratele-georg-bolnav.html)

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Dilema etică: internare obligatorie sau izolare?

          La momentul elaborării măsurilor de combatere a epidemiei Covid-19, nimeni nu a analizat conflictele etice produse și modul în care pot fi rezolvate.

Între etica medicală și conceptul de drepturile omului există legături foarte clare, care sunt evidențiate în documentele emise de către organizații, care reprezintă profesioniștii din domeniul sănătății, cum ar fi: Asociația Medicală Mondială sau Consiliul Internațional al Asistenților Medicali.

Valorile eticii medicale au fost dominate de influența Jurămîntului lui Hipocrate și de legăminte similare, cum ar fi Rugăciunea lui Maimonide. Jurămîntul lui Hipocrate reprezintă o promisiune solemnă de solidarizare și un legămînt de a îngriji pacienții evitînd vătămarea lor. Conține, de asemenea, și o promisiune de a păstra confidențialitatea. Aceste concepte sunt reflectate în forme diverse în Hotărîrea adoptată de către Asociația Medicală Mondială în 1949.

Subiectul central al eticii medicale rămîne datoria fundamentală de a acționa întotdeauna în interesul pacientului indiferent de constrîngeri, presiuni sau obligații contractuale. Alte principii etice de bază sunt: a oferi îngrijire cu compasiune, a nu vătăma şi a respecta drepturile pacienților. Codul Internațional al Eticii Medicale al Asociației Medicale Mondiale (AMM) recunoaşte obligația morală a doctorilor de a oferi îngrijire ca o datorie umanitară. Accentuează, de asemenea, datoria de a acționa numai în interesul pacientului şi spune că medicii datorează pacienților lor completă loialitate. Declarația de la Tokyo a AMM şi Declarația despre Independența Medicilor şi Libertatea Profesională clarifică faptul că medicii trebuie să insiste în a fi liberi să acționeze în interesul pacienților indiferent de alte considerații, inclusiv de indicațiile angajatorilor, autorităților sau a guvernelor. Codul Internațional de Etică Medicală al AMM subliniază datoria doctorilor de a oferi îngrijire „în independență totală tehnică şi morală, cu compasiune şi respect pentru demnitatea umană”.

Pacienților trebuie să le fie garantată autonomia. Există un consens al declarațiilor naționale şi internaționale asupra preceptelor etice cum că alte imperative, inclusiv cele juridice, nu pot obliga profesioniştii din domeniul sănătății să acționeze contrar eticii medicale şi conştiinței lor.

În perioade de pandemii, pot să apară reglementari care limiteaza drepturile pacienților, cum ar fi carantina, izolarea obligatorie sau limitarea accesului bolnavilor cronici în spitale. Etica și legea sunt în contradicție. Profesioniştii din domeniul sănătății sunt puși într-o situație dificilă. Ce vor respecta ei?

Internarea non-voluntară și obligarea la un tratament sunt reglementate în psihiatrie, dar acele prevederi pot fi extrapolate în celelalte domenii ale medicinei. Un scurt istoric. În anii ’70-80, au fost intens mediatizate abuzurile din psihiatria sovietică referitor la internarea non-voluntară și tratament medicamentos fără consimțămînt a dizidenților politici. În 1977, la al 6-lea Congres al Asociației Mondiale de Psihiatrie a fost adoptată o declarație și un cod etic care rezolvă și această problemă. Pe baza acestor documente, Asociația Mondială de Psihiatrie a retras în anii ’80 calitatea de membru al Uniunii Sovietice.

Statele democratice au transpus în legislație codul etic. Internarea non-voluntară, obligatorie, se poate face doar pe baza unei hotărîri judecătorești. Există situații de urgență cînd medicul decide internarea, dar ulterior are obligația de a obține o hotărîre judecatorească. Obligarea unei persoane la un tratament impune, de asemenea, o hotărîre judecatorească. Care poate fi contestată, dar decizia finală este tot a unei instanțe.

Nimeni nu contestă organelor administrative dreptul de a izola sau introduce în carantină persoane în timpul unei pandemii. Persoanele infectate pot fi deplasate în diferite locații, dar nu pot fi internate în spital fără consimțămîntul lor. Pentru că spitalul este o unitate de acordare a îngrijirilor medicale și nu un simplu loc de izolare. Mai mult, consimțămîntul obținut prin constrîngere sau ca rezultat al unei false sau incomplete informări date pacientului nu este valabil, iar medicii, care acționează astfel, încalcă etica medicală. Prin urmare, internarea asimptomaticilor în spital se poate face numai cu consimțămîntul acestora sau printr-o hotărîre a instanței. În rest, este abuz.

În același timp, medicii nu pot refuza îngrijiri bolnavilor cronici chiar dacă nu sunt urgențe. Datoria aceasta este stipulată în codurile etice și în prevederile legislative. Ori de cîte ori legislația, acțiunea guvernului sau oricărei alte administrații sau instituții refuză pacienților drepturi, medicii trebuie să caute mijloace potrivite pentru a le asigura sau restaura.

În concluzie, izolarea nu poate fi asimilată internării non-voluntare. Medicii au datoria de a monitoriza și de a atrage atenția atunci cînd serviciile în care sunt implicați sunt imorale, abuzive, inadecvate sau reprezintă o posibilă amenințare la sănătatea pacienților. În astfel de cazuri, ei au obligația etică de a întreprinde acțiuni prompte. Răspunderea etică sau juridică nu poate fi acoperită de un ordin, comunicat sau hotărîre de guvern.

P.S.1. Am constatat indignarea unora cînd Avocatul Poporului, Renate Weber, a început monitorizarea spitalelor în baza Convenției privind combaterea torturii. Definiția torturii (cea mai acceptată) a fost dată de Asociația Medicală Mondială, în Declarația de la Tokyo privind tortura și tratamentele degradante, din 1975. Se specifică: “d) suferința psihică şi fizică: această definiție menționează că suferința fizică cît şi cea psihică este un aspect după care se poate vedea dacă o persoană a fost torturată sau nu. Absența oricărui semn fizic nu exclude posibilitatea torturii. Chiar şi mici suferințe, fizice sau mentale, sunt de ajuns să fie considerate ca tortură.” Avocatul Poporului are obligația de a monitoriza. Atenție: nu monitorizează activitatea medicilor și personalului medical, monitorizează activitatea decidenților.

P.S.2. Au fost nenumărate cazuri în istorie cînd profesioniștii din domeniul sănătății au ales să refuze să se supună legii sau regulamentelor decît să compromită preceptele etice de bază sau să îşi expună pacienții unor riscuri serioase.

P.S.3. S-au anunțat 400 cazuri Covid-19. Nu ar fi bine să se spună cîți erau asimptomatici, cîți aveau forme ușoare, cîți aveau forme grave sau critice și, mai ales, de unde proveneau aceste probe? Atunci, am vedea adevărata valoare a cifrelor.

Articolul a fost publicat de Vasile Astărăstoae pe pagina sa de facebook în 25 iunie 2020.

Sursa: https://www.facebook.com/vasileastarastoae

Imitați-l pe Ioan Botezătorul și apărați ceea ce aparține lui Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.984 din 24 iunie 2020

        Dragi copii, vă îndreptați spre un viitor de îndoieli și incertitudini, dar Isus al meu nu vă va abandona. Aveți încredere în cel care vă iubește și vă cunoaște pe nume. Multe persoane consacrate vor fi compromise și vor abandona adevărata credință. În Casa lui Dumnezeu vor fi puțini apărători ai adevărului. Vă cer să intensificați rugăciunile pentru Biserica lui Isus al meu. Marea confuzie se va răspîndi peste tot. Vă cer să fiți curajoși. Imitați-l pe Ioan Botezătorul și apărați ceea ce aparține lui Dumnezeu. Totul trece în această viață, dar harul lui Dumnezeu din voi va fi veșnic. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

29 iunie 2020 – Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Paul

    Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Paul, din 29 iunie, ne amintește de martiriul a doi dintre cei mai importanți reprezentanți ai creștinismului, ale căror destine neobișnuite au fost legate printr-un sfîrșit comun.

„Amintiţi-vă cuvîntul pe care vi l-am spus: «Nu este sclavul mai mare decît stăpînul său»! Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta şi pe voi; dacă au păzit cuvîntul meu, îl vor păzi şi pe al vostru.” Cu aceste cuvinte din Evanghelia lui Ioan (In 15,20) Isus le face cunoscut discipolilor săi importanța martiriului primilor creștini. Din cei doisprezece, doar doi nu-l vor cunoaște: Iuda Iscariotul (Mt 27,5) și Ioan „discipolul preaiubit” pe care Dumnezeu l-a lăsat să trăiască mult timp și să moară în Insula Patmos, după ce a scris Apocalipsul.

Simplu pescar, Simon rebotezat Kephas sau Petru de către Isus, a fost chemat cu fratele său Andrei să-l urmeze pe Domnul pe malul lacului Tiberiada. Un eveniment care l-a tulburat profund. Isus a mers la el și i-a spus: „Şi eu îţi zic: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi porţile iadului nu o vor birui.” (Mt 16,18)

Cetățean roman și prigonitor al primilor creștini, Saul devenit Paul, s-a convertit pe drumul spre Damasc, datorită apariției lui Isus (Fp 9,3-18). El s-a consacrat apoi evnghelizării și s-a făcut cunoscut ca „apostol al neamurilor”.

Adevărați stîlpi ai Bisericii, amîndoi au jucat un rol decisiv în procesul de constituire a ei.

În anul 50 s-a ținut faimosul „conciliu din Ierusalim”. Amintit în capitolul al cincisprezecelea din Faptele apostolilor el s-a referit la deschiderea evreilor creștini față de păgîni. Discuția a avut loc în realitate între trei bărbați: Iacob cel drept, supranumit „fratele Domnului” (Ga, 1,19) care a condus adunarea, Petru și Paul. Acest eveniment care i-a depășit ca importanță pe simplii evrei, a stabilit rolul legii și cel al lui Cristos în mîntuire, devenind faptul de cea mai mare însemnătate în procesul de întemeiere a Bisericii universale. Destinele celor doi apostoli se vor separa pentru a se intersecta  zece ani mai tîrziu.

În anul 64 Roma a fost incendiată. Împăratul Nero, adesea bănuit de a fi autorul incendiului, a profitat de tragedie pentru a-i persecuta pe creștinii declarați vinovați. „Au fost torturați creștinii, un fel de oameni care s-au consacrat unei superstiții noi și periculoase” a explicat el. Episcopul Romei, Petru și Paul, care se găsea atunci în Efes, au fost arestați. Dacă tradiția creștină a legat acest episod de acela al marelui incendiu, alte surse, cum ar fi scrisoarea lui Clement din Roma, nu face același lucru. Cei doi apostoli au compărut în fața lui Nero, care i-a condamnat. Ei au fost închiși în Carcer Tullianum, legendara închisoare care avea deja nouă secole, și care a văzut trecînd pe acolo prizonieri celebri, ca Vercingetorix, conducătorul galilor. Petru și Paul au murit amîndoi către anul 67. Conform documentului apocrif, Faptele lui Petru, episcopul Romei a refuzat să moară precum Cristos, fiind crucuficat cu capul în jos. Paul a fost decapitat.

Două morți diferite, aceeași finalitate: apariția Bisericii.

Sursa: https://fr.aleteia.org/category/spiritualite/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Oponenții guvernului unic mondial

         Timpurile pe care le trăim sînt marcate de lupta acerbă dintre bine și rău. Sîntem în plin apocalips și puțini sînt cei care conștientizează acest lucru. Guvernul unic mondial, exponentul forțelor malefice, a ieșit la lumină, contrazicînd teoriile celor care-l considerau o simplă fabulație, un subiect aruncat în derizoriu și parte a teoriei conspirației. El a coordonat declanșarea și desfășurarea falsei pandemii de coronavirus prin utilizarea dictaturii sanitare cu scopul de a reduce populația lumii, avînd ca țintă vîrstnicii și persoanele handicapate și de a induce frica de boală în rîndul cetățenilor planetei.

Este doar începutul.

În acest context, două sînt personalitățile (de origine germană) care prin acțiunile lor nu se „înscriu” pe traiectoria trasată de oculta mondială, opunînd rezistență în fața presiunilor exercitate de forțele răului: Papa Benedict al XVI-lea și Donald Trump.

Din 19 aprilie 2005 și pînă în 11 februarie 2013, Papa Benedict al XVI-lea a condus cu înțelepciunea care-l caracterizează statul Vatican și Biserica romano-catolică împotrivindu-se oricăror schimbări de reformare a bisericii care urmau să aibă loc sub conducerea Papei Francisc și care au zdruncinat din temelii instutiția veche de 2000 de ani.

Anii pe care Papa Benedict i-a petrecut în fruntea bisericii, au reprezentat un răgaz pe care Părintele Ceresc l-a oferit umanității și pe care omenirea ar fi trebuit să-l valorifice ca timp de reflecție și de întoarcere la valorile creștine. Această perioadă poate fi asemănată cu cei șapte ani de belșug din Cartea Genezei. (sursa: https://bibliacatolica.ro/category/biblia/1-vechiul-testament/01-cartea-genezei/page/41/).

Demisia sa din 11 februarie 2013 a reprezentat momentul în care masoneria ecleziastică s-a înstăpînit în biserica catolică, punînd în Sfîntul Scaun un reprezentant de-al său, pe Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisc. (https://revelatiialecerului.wordpress.com/category/falsul-profet/)

De-a lungul anilor, mass-media a contribuit substanțial la terfelirea imaginii papei, nu a manifestat nici un fel de obiectivitate la adresa lui, i-a fost ostilă, numindu-l Papa Nazi sau Panzer Cardinal, titulaturi total nepotrivite și malițioase la adresa unuia din cei mai mari teologi ai ultimelor patru secole.

    ∗

        În 2016, cîștigarea de către Donald Trump a alegerilor prezidențiale americane a constituit o imensă surpriză, în condițiile în care mass-media la unison a considerat-o pe Hillary Clinton drept favorită.

În mesajul primit de vizionara americană Anna Marie în data de 13 februarie 2017, Sfînta Fecioară Maria i-a comunicat următoarele: „Eu cer tuturor să se roage pentru ocrotirea țării voastre și a președintelui vostru. Multor dictatori răi nu le place de noul vostru președinte, dar Fiul meu l-a ales pe el datorită dragostei lui pentru poporul țării voastre. Președintele vostru a fost ales în funcție cu ajutorul harului divin, dar multe persoane răuvoitoare din țara voastră îi doresc răul. Mulțumită rugăciunilor continue, el își va îndeplini misiunea pe care Fiul meu i-a încredințat-o: să conducă națiunea voastră înapoi spre o țară a legii și a ordinii și a harului.”

„Te rog cere micuților mei să se roage zilnic pentru ocrotirea lui Donald Trump și a tuturor membrilor familiei sale și a administrației. A servi poporul acestei mari națiuni nu este ușor atunci cînd forțele răului sînt atît de puternice! Dar Fiul meu Isus, vede tot și știe tot. Din voința lui am venit să vorbesc cu tine.”

(sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2017/03/06/rugati-va-pentru-ocrotirea-tarii-voastre-si-a-presedintelui-vostru/)

Față de Donald Trump, mass-media a avut aceeași atitudine ostilă ca în cazul Papei Benedict, nu a încetat să-l șicaneze și să-l discrediteze, numindu-l bufon și aruncîndu-i în derizoriu acțiunile pe care le întreprinde în calitate de președinte, deoarece agenda lui nu concordă cu cea a guvernului mondial.

Adversar al conceptului de „corectitudine politică”sau al fenomenului „încălzirii globale”; Donald Trump este un susținător fervent al dreptului la viață participînd în 24 ianuarie 2020 la Marșul pentru viață. A fost primul președinte american care a participat la această manifestare, ocazie cu care a ținut un discurs memorabil în care a vorbit despre Dumnezeu, despre darul vieții, despre familie și libertatea religioasă. (sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/tag/donald-trump/)

Tot el este cel care a suspendat contribuția SUA la Organizația Mondială a Sănătății declarînd că OMS „nu a reuşit să facă reformele necesare şi cerute”, redirecționînd „aceste fonduri către alte nevoi de sănătate publică urgente şi mondiale care merită”. (sursa: https://www.agerpres.ro/politica-externa/2020/05/29/sua-inceteaza-relatia-cu-oms-anunta-donald-trump–514929?fbclid=IwAR3HdmQcwbD2KLy_w-UX1b7R4AorGWZ_jvGjUqBp4WONoZff6MkOG2bMs7Q)

În acest an, realegerea lui Trump pentru un nou mandat constituie un adevărat „pericol” pentru reprezentanții ocultei, drept pentru care ei apelează la toate mijloacele – Black Lives Matter (BLM) de exemplu – pentru zădărnicirea acestui deziderat.

„Acceptați normele pe care se bazează această administrație* curentă. Nu acceptați nici un motiv care să micșoreze loialitatea față de patriotism. Rugați-vă împotriva celor care se opun patriotismului. Rugăciunea este arma voastră pentru a susține adevărul și pentru a dezvălui orice rău.”

*Administrația președintelui Donald Trump (sursa: Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love, 22 iunie 2020)

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Firme sărace cu patroni bogați: o „anomalie” ca și soluționată!

         Cînd înainte de 15 mai se discuta cu fervoare dacă sectorul de restaurante să intre sau nu printre cele în care să opereze relaxările din respectiva dată, premierul Orban, într-o conferință de presă, a scos la bătaie un argument care îi părea probabil dînsului a cîntări copleșitor în balanța unei decizii. Dincolo de antiepidemicul dar logicul argument „cum să mănînci cu mască pe față?!”, dl Orban a spus savant că, de altfeI, sectorul are o contribuție limitată la PIB și deci ne mai putem permite să-i amînăm reluarea activității vreo lună și jumătate-două!

Cine i-o fi băgat strîmba, dacă nu este chiar de la dînsul citire?! Onor sectorul „hoteluri și restaurante” (căci acestea sunt înfrățite prin natura însăși a activității lor și o despărțire a lor este noaptea minții!) are într-adevăr o contribuție mică (vreo 2%) la PIB. Dar această contribuție nu e mult mai mică la PIB decît cea a falnicului sector auto (3,3%), mult cîntat de menestrelii multinaționalelor pentru mîntuirea pe care acesta ar reprezenta-o pentru biata economie din România. Sector care la data respectivă își repornise deja motoarele! De fapt, lucrurile stau și mai și! „Limitata contribuție la PIB” a sectorului „hoteluri și restaurante” este pe unitate de producție (cifră de afaceri) de aproape 2 (două) ori mai mare decît cea corespondentă a minunatului și inegalatului în osanale sector auto, indiferent dacă este vorba de asamblări de automobile sau de producție de componente și accesorii auto! Vai, cum se explică așa ceva? Foarte simplu: prin lohn-ul pe care îl reprezintă de fapt sectorul auto în România (cu beneficii nefirești pentru proprietarii străini și cu aport ridicol de valoare adăugată pentru România). Avînd în vedere că cele două sectoare ocupă cam tot atîta forță de muncă, înseamnă oare această diferență că un ospătar de la Carul cu bere este de două ori mai eficient decît un încărunțit muncitor de pe banda de montaj de la Mioveni?! Nu! Înseamnă doar că, în timp ce patronul român de la Carul cu bere plătește din ceea ce încasează o parte comparativ decentă angajatului său și achită o obligație rezonabilă gazdei sale (statul român), patronul străin de la Mioveni este pur și simplu jefuitor și cu unul și cu altul! Salariile reprezintă la Dacia nici 6% din cifra de afaceri, iar la uzina germană de cutii de viteze de la Sebeș doar 1%! Cît privește impozitele pe profit nici să nu le mai menționăm, căci „optimizările fiscale” sunt astfel aranjate în scripte încît abia dacă apar profituri care să fie raportate spre impozitare! Pe terenul numit România, Dacia – zisă românească! (ce tragicomedie!) – își organizează un jgheab pe care produsele cu valoarea adăugată din Franța intră și ies fără a lăsa ceva valoare adăugată și pentru România. Sectorul auto participă la cifra de afaceri pe ansamblul firmelor din România cu peste 5,6%, dar la PIB doar cu 3,3%. Diferența este pentru patronii străini cîștig net, neimpozabil, pe spinarea angajatului român și a statului român. Poate pe dl Orban nici nu-l interesează toate acestea! Important este doar ce comenzi îi transmit șefii săi. Apropo, cum s-o descurca domnia sa cu atîția șefi deodată: și Iohannis și Partidul Popularilor Europeni al dnei Merkel și Comisia de la  BruxeIles?! Dar în chestiunea cu pricina dl Orban mai bine tăcea și se rezuma să se întrebe retoric „cum să se mănînce cu masca pe figură?!” Și dacă tăcea, precum spune proverbul, filozof rămînea!

Trebuia însă să știe măcar cît de cît cum se finanțează cele două sectoare, nu de alta dar ca să aibă o imagine în legătură cu perspectivele lor după o reducere severă a activității. Această problemă crucială a beneficiat de o solidă clarificare, deja în urmă cu doi ani, într-o amplă analiză, „Capitalul în România postcomunistă”, o lectură obligatorie, aparținînd dlui Florin Georgescu, atunci ca și acum prim-viceguvernator al BNR. Fost PSD-ist și susținut de către PSD pentru această funcție și, mai mult, de o altă plămădeală decît echipa de zgomote a dlui Isărescu, persoana cu pricina poate nu-i place dlui Orban. Dar, place nu place, domnia sa se menține de ani buni în poziția respectivă de top la BNR. Și, probabil, știe și dI Orban, în problema cu șefii care îl confruntă  atîta, că șefii șefilor de la BNR sunt peste șefii săi. În analiza menționată, autorul disecă măruntaiele capitalismului din România postcomunistă și pune o anatemă precisă: în România avem de-a face cu firme sărace dar cu patroni bogați! Ușor de înțeles politic, dl Florin Georgescu nu a găsit cumva în analiza sa că România ar fi ajuns o colonie și nici că, precum una dintre principalele consecințe, n-are un sistem bancar propriu, cel existent fiind dominat și diriguit de bănci străine. Dar toate datele sunt măiestrit investigate și aprofundate și teza cu pricina reiese emblematic.

Mai tehnico-financiar formulată, este vorba de o subcapitalizare a firmelor din România postcomunistă, care constituie o trăsătură caracteristică pentru absolut toate firmele: mari și mici și, ce să vezi, străine și respectiv românești! Evitînd problema cu colonia, autorul nu accentuează net asupra diferențierii care deosebește firmele cu capital străin de cele cu capital românesc în ce privește subcapitalizarea. Pentru firmele străine, subcapitalizarea este o strategie, un instrument: de a obține maximum de profit cu minimum de angajamente financiare! Piesa centrală în domeniu este o combinație între o finanțare ieftină din afară și o sabotare a valorii adăugate dinăuntru. Finanțarea ieftină este obținută de la băncile prezente cu numele și pe piața românească, dar de la ele de acasă și nu de la subsidiarele din România, care finanțează de trei ori mai scump! Iar din punctul de vedere al valorii adăugate nu numai că pe plan intern sunt practicate activități cu valoare adăugată joasă, dar cea generată în afară este purtată prin România cu intrare și ieșire doar pentru a umfla artificial consumurile intermediare, adesea chiar și numai fictive, spre a diminua indirect profiturile efectiv realizate. De aceea, la toate activitățile capitalului străin există o diferență, adesea fabuloasă, între contribuția la cifra de afaceri și contribuția la PIB (care este valoare adăugată). Cîteva luni de pauză nu reprezintă mare nenorocire pentru capitalul străin din România. Firmele străine au bani și finanțări bancare pentru a relua procesul.

În schimb, pentru capitalul românesc subfinanțarea, realmente existentă, este o strategie de supraviețuire. Este tot subfinanțare, dar cu totul altceva! Obligate să se finanțeze de pe piața internă, dar la costuri de trei ori mai mari, și în marea lor majoritate refuzate pur și simplu de către bănci în cererile de creditare, firmele cu capital românesc n-au decît opțiunea subfinanțării: pun la bătaie resursele proprii, atîtea însă cît să-și asigure propria supraviețuire ca indivizi și amînă cît pot obligațiile către stat și mai ales către furnizori (celebrul credit-furnizor). Dacă țesătura nu ține, o lasă să se rupă. Nici n-au cum s-o salveze! Pentru cei mai mulți dintre patronii români, aceștia nici nu există pentru bănci. Firmele lor  sunt nebancabile. Cîteva luni de neîncasări pentru aceste firme înseamnă moarte. Coronavirusul a blocat intrările de bani cu care majoritatea firmelor cu capital românesc își puteau continua existența în piață. Nici jocul cu furnizorii nu mai ține sau pînă cînd să poată fi reluat vor dispărea! Firmele nu vor mai fi sărace și cu patroni bogați, ci foarte multe din ele nu vor mai fi deloc! Problema subfinanțării este ca și rezolvată. Caz închis!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a României Libere din 27 mai 2020.

Sursa: https://romanialibera.ro/opinii/firme-sarace-cu-patroni-bogati-o-anomalie-ca-si-solutionata-825536

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

Înainte de următorul atac mortal veți avea Avertismentul meu

Mesajul lui Isus către John Leary

4 iunie 2020

fragment

       Isus a spus: „Poporul meu, ați văzut toate efectele încetării activității voastre asupra economiei cu milioane de șomeri. Tactica fricii va fi și mai rea o dată cu atacul următor al virusului care va fi mai ucigător și care va omorî mai multe persoane decît primul atac. Înainte de următorul atac mortal veți avea Avertismentul meu și îi voi aduce pe credincioșii mei în refugiile mele pentru a fi vindecați. Nu întîrziați să părăsiți casele voastre cînd vă avertizez printr-o locuțiune interioară, dacă nu veți suferi în lagărele de exterminare. Refuzați să luați orice vaccinuri sau cipuri în corp. Nu efectuați nici măcar un test. Credincioșii mei vor fi ocrotiți în refugiile mele, dar cei necredincioși vor avea de suferit nenorociri și o veșnicie în iad. Aveți încredere în protecția mea pe toată durata necazurilor care vor veni și veți fi salvați.”

Isus a spus: „Poporul meu, să știți că sînteți pe punctul de a vedea începutul necazurilor lui Anticrist. Succedarea sigiliilor Cărții Apocalipsului va începe în curînd, deoarece veți vedea în curînd scurta domnie a lui Anticrist asupra lumii întregi. Voi permite acest lucru, ca pedeapsă pentru toate avorturile comise. Veți vedea lucruri rele care depășesc ceea ce ați văzut vreodată. Fiți recunoscători deoarece credincioșii mei vor fi ocrotiți, pentru că cei răi vor suferi mult și chiar mai rău în eternitatea infernului. Continuați să vă rugați pentru a salva cît mai multe suflete.”

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american – 23 iunie 2020

         La fel ca pentru Europa, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 23 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american.

În această zi, fiecare este rugat să recite, cel puțin unul din rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 26, 30, 31, 80, 85, 124 și 141 ale cruciadei.
Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/en/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Inima Imaculată a Sfintei Fecioare Maria – 20 iunie 2020

RUGĂCIUNE*

Craiasă alegîndu-te

Îngenunchem rugîndu-te,

Înalță-ne, ne mîntuie

Din valul ce ne bîntuie;

Fii scut de întărire

Și zid de mîntuire,

Privirea-ți adorată

Asupră-ne coboară,

O, maică prea curată

Și pururea fecioară,

Marie!

Noi, ce din mila sfîntului

Umbră facem pămîntului,

Rugămu-ne-ndurărilor,

Luceafărului mărilor;

Ascultă-a noastre plîngeri,

Regină peste îngeri,

Din neguri te arată,

Lumină dulce clară,

O, maică prea curată

Și pururea fecioară,

Marie!

RĂSAI ASUPRA MEA

Răsai asupra mea, lumină lină,

Ca-n visul meu ceresc d-odinioară;

O, maică sfîntă, pururea fecioară,

în noaptea gîndurilor mele vină.

Speranţa mea tu n-o lăsa să moară

Deşi al meu e un noian de vină;

Privirea ta de milă caldă, plină,

îndurătoare-asupra mea coboară.

Străin de toţi, pierdut în suferinţa

Adîncă a nimicniciei mele,

Eu nu mai cred nimic şi n-am tărie.

Dă-mi tinereţea mea, redă-mi credinţa

Si reapari din cerul tău de stele:

Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie!

Mihai Eminescu

* Înaintea vizitei pe care a efectuat-o în România (7- 9 mai 1999), la sfîrșitul liturghiei de duminică oficiată la Vatican, Papa Ioan Paul al II-lea a recitat în limba română această minunată poezie. (sursa: https://evz.ro/rugaciunea-lui-eminescu-recitata-de-papa.html)

Sursa: Perpessicius, Mihai Eminescu, OPERE ALESE I și II, Junimea, Iași, pp.526-528

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Preasfînta Inimă a lui Isus – 19 iunie 2020

Rugăciune

         Preaiubite Doamne, ascunde-mă în rana Inimii tale preabune, departe de tot ceea ce îți este străin.

Preadulce Isus, binecuvîntează-mă și ai milă de mine după bunătatea Inimii tale preaiubite. Îți ofer ca jertfă întreaga mea ființă, te iubesc numai pe tine și vreau să trăiesc în tine neîncetat. Fă inima mea asemenea Inimii tale, pentru a putea să-ți fiu plăcut în toate acțiunile mele. Amin.

Rugăciunea sfintei Gertrude din Helfta (1256-1301)

Sursa: http://www.spiritualite-chretienne.com/s_coeur/priere_a.html#Gertrude

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Apel către cetățenii români

          Un număr de 27 de personalități publice române, incluzînd medici, ingineri, economiști, profesori universitari, avocați, au semnat un „Apel către cetățenii români”, în condițiile „de criză sistemică la nivel global, cînd, în mai toate democrațiile lumii, sub pretextul „siguranței colective”, atacul asupra libertăților individuale este fără precedent”, se arată în documentul trimis pe adresa ActiveNews. […]

Textul integral:

Apel către cetățenii români

      În această perioadă de criză sistemică la nivel global, cînd, în mai toate democrațiile lumii, sub pretextul „siguranței colective”, atacul asupra libertăților individuale este fără precedent, considerăm că este de datoria noastră să lansăm un apel către toți românii de bună credință.

Evoluțiile de pînă acum arată că lupta împotriva epidemiei Covid-19 a devenit un alibi pentru încălcarea drepturilor inalienabile ale cetățenilor, precum și pentru restricționarea nejustificată și disproporționată a libertăților lor fundamentale, inclusiv exercitarea libertății religioase, de expresie și de mișcare.

Nu negăm în nici un fel existența noului virus, însă credem că măsurile luate pentru combaterea acestei epidemii au fost în mare parte arbitrare și/sau abuzive și au produs numeroase efecte colaterale negative atît pentru economia românească, cît și pentru sănătatea multora dintre concetățenii noștri. Sănătatea publică nu trebuie și nu poate fi invocată ca argument pentru încălcarea drepturilor a milioane de români, și nici pentru distrugerea economiei și a țesăturii sociale a României.

Pe zi ce trece, în întreaga lume apar îndoieli tot mai mari cu privire la contagiozitatea, pericolul și rezistența acestui virus. Tot mai multe voci cu autoritate din lumea științei și medicinei internaționale confirmă faptul că isteria mediatică în legătură cu Covid-19 este nejustificată. Avem motive să credem, pe baza datelor oficiale privind incidența bolii în raport cu numărul de decese, că această pandemie este în fapt instrumentalizată pentru a impune, pe termen lung, forme inacceptabile de control social și de îngrădire a drepturilor și libertăților democratice.

Considerăm, de asemenea, că, în numeroase cazuri, măsurile de izolare adoptate au precipitat o criză profundă care a distrus deja sectoare întregi ale economiei. Acest fapt are repercusiuni sociale și politice grave. Guvernul și Parlamentul României, precum și toți actorii responsabili au datoria să oprească aceste forme de inginerie socială, luînd măsuri pentru a proteja cetățenii pe care îi reprezintă și în interesul cărora sunt obligați să acționeze. La fel, este de datoria acestora să ajute familia, celula societății, nepenalizîndu-i și nediscriminîndu-i pe cei slabi și vîrstnici, inclusiv prin  despărțirea dureroasă de cei dragi.

Internarea forțată și tratamentul în spitale a persoanelor asimptomatice trebuie, de asemenea, să înceteze imediat. Suntem printre puținele țari din lume care au recurs la o astfel de măsură abuzivă și nedemocratică. Nici măcar OMS, care este la originea multor decizii greșite luate de diferite state, nu recomandă asemenea abordare extremă, experții fiind de acord inclusiv ca persoanele cu simptome medii sa fie tratate ambulatoriu.

Cerem comunității științifice și medicale să își exercite vigilența, astfel încît să fie oferite tratamente pentru Covid-19 cu onestitate, pentru binele comun. Este necesar să existe garanții că interese economice obscure nu influențează deciziile celor aflați acum la conducerea României.

Ceea ce trebuie sa primeze este sănătatea cetățeanului, nu garantarea profiturilor companiilor farmaceutice spre îmbogățirea rapidă a „mafiei clientelare” transpartinice. Achizițiile publice, chiar și în situații de urgență, trebuie să fie transparente. Subliniem, de asemenea, că este inacceptabilă din punct de vedere moral, folosirea unor vaccinuri care nu au fost suficient testate sau care încalcă principii de bioetică – de exemplu, vaccinuri derivate din materiale provenite de la fetuși avortați.

Cerem ca sistemul medical sa revină la normal, configurarea stabilită în perspectiva și în timpul acestei pandemii dovedindu-se una falimentară. Zeci de spitale au stat goale două luni de zile în așteptarea cazurilor grave de Covid-19, în detrimentul pacienților cu boli cronice, degenerative, cardiace, oncologice, rare mai ales, a pacienților cărora, fiind amînați de la spitalizare, boala li s-a agravat, unii chiar sucombînd. Un asemenea tratament frizează crima împotriva umanității.

Cerem restabilirea libertății religioase, care potrivit Constituției „nu poate fi limitată sub nici o formă”. Ingerința autorității publice în viața liturgică, ca și hărțuirea unor ierarhi, trebuie sa înceteze de îndată. Pînă în prezent biserica a fost supusă unor rigori care nu s-au aplicat nici magazinelor alimentare. Suntem îngrijorați că hrana spirituală a fost considerată a fi neesențială de către decidenți, în timp ce esențial a fost stabilit arbitrar doar accesul la hrana materială.

Solicităm anularea tuturor amenzilor aplicate pe durata stării de urgență pentru nerespectarea restricțiilor de circulație, pe care CCR le-a declarat ca fiind lipsite de bază constituțională.

Solicităm și retragerea derogării de la Convenția Europeană a Drepturilor Omului notificată de România. Lipsită de orice argument care să îi susțină necesitatea, această derogare trezește serioase temeri că ceea ce se dorește în realitate nu este combaterea unui virus, ci instaurarea unui regim politic autoritar.

Cerem încetarea practicilor totalitare de supraveghere și control care afectează dreptul la demnitate și la protecția datelor personale ale cetățenilor. Luînd în considerare informațiile oficiale cu privire la starea de sănătate a populației și la evoluția infectării cu virusul Covid-19, considerăm că multe din așa zisele măsuri profilactice, vizează mai degrabă supravegherea populației decît sănătatea ei.

Trebuie contracarată impostura flagrantă a celor care, fără nicio legitimitate politică sau socială, susțin politici de control drastic al populației recomandîndu-se ca salvatori ai umanității. Responsabilitatea politică a celor care reprezintă poporul nu poate fi în niciun caz lăsată pe mîna unor „experți” sau funcționari naționali si internaționali care, pe deasupra, mai apoi vor pretinde imunitate în fața legii.

Solicităm, de asemenea, furnizarea gratuită de către stat a echipamentului de protecție a cărui purtare este impusă în anumite spații publice sau private. Este injust și inacceptabil ca populației să i se impună obligativitatea purtării de măști, cît timp nu i se acordă și mijloacele necesare achiziționării lor. Aceasta cu atît mai mult cu cît numărul celor care și-au pierdut locurile de muncă a crescut simțitor.

Denunțăm transformarea presei, prin subvențiile guvernamentale oferite din bani publici, într-un mijloc de manipulare și înspăimîntare a cetățeanului, pus în slujba susținerii unor masuri arbitrare, fără o dezbatere publică reală.

Îi îndemnăm cu tărie pe cei care lucrează în mass-media să furnizeze informații exacte și să nu cenzureze, penalizeze, calomnieze și demonizeze pe cei care critică politicile guvernamentale, așa cum se întîmplă în prezent, din păcate, pe scară largă în social media, în presa scrisă și la posturile tv.

Numai oferirea de informații corecte permite cetățenilor să evalueze prin filtrul propriu faptele, fără a fi manipulați în favoarea unor interese partizane. O dezbatere democratică și onestă, care să asigure participarea vocilor nealiniate, este cel mai bun antidot în fața riscului de a impune forme mai mult sau mai puțin subtile de dictatură, care pot degenera ușor în tiranii mai grave decît cele pe care societatea noastră le-a cunoscut în trecutul recent.

Ne dorim ca experți în economie, fără partizanat politic, să caute soluții care să transforme enormele împrumuturi făcute de Ministerul Finanțelor în ultimul timp în investiții de infrastructură, energie, în proiecte de reindustrializare a țării, în finanțarea industriei alimentare, în orice proiect care ar putea aduce plusvaloare și ar putea integra forța de muncă plecată din țară, denumită generic „diaspora”. Prioritară va trebui să fie preocuparea pentru asigurarea hranei populației, în contextul în care experți ai ONU vorbesc despre „o foamete de proporții biblice” în urma unei teribile crize economice anunțate post-pandemie.

Considerăm necesară stabilirea urgentă a unui calendar concret al procesului electoral indispensabil oricărui regim democratic. În secțiile de votare se poate asigura cel puțin regimul de siguranță sanitară din supermarketuri.

Se impune, de asemenea, sancționarea tuturor celor care au comis abuzuri în gestionarea stării de urgență, de la aplicarea unor sancțiuni fără o bază legală conformă Constituției, la răspîndirea de informații false cu privire la numărul persoanelor infectate sau vindecate (a se vedea cazul județului Suceava) și a rezultatului dezastros ce a urmat deciziei de a bloca spitalele, care au fost inaccesibile pacienților cu afecțiuni grave.

Îi invităm pe toți oamenii de bună credință să nu se sustragă datoriei de a coopera pentru binele comun și de a proteja sănătatea publică. Dorim și susținem o astfel de cooperare, care nu poate ocoli, însă, respectarea Constituției României și a drepturilor și libertăților individuale. Îndatoririle civile la care sunt datori cetățenii implică recunoașterea de către Stat a drepturilor lor.

Semnează:

Prof. Univ. Vasile Astărăstoae – medic

Acad. Eugen Mihăescu – artist plastic

Conf. Univ. Răzvan Constantinescu –medic

Anca Nițulescu – medic

Cristian Vîntu – medic

Prof. Univ. Radu Baltasiu

Conf. Univ. Costel Stanciu

Alexandru Petria – scriitor

Rodica Oltean – jurnalist

Corneliu Vlad – jurnalist

Denis Dinulescu – scriitor, dramaturg

Sorin Lavric – scriitor

Conf. Univ. Costel Stanciu – economist

Ing. Pompiliu Diplan – manager

Iulian Capsali – publicist, regizor

Dan Chitic – avocat

prof. Irene Mariana Tătaru – antreprenor

Ing. Mihai Mîrțu – manager TV

Eugen Popescu – jurnalist

Florin Marius Secalean – psiholog

Radu Cujbă – editor carte

Camelia Leonte – scriitor

Claudiu Tîrziu – jurnalist

Horia Țigănuș – artist plastic

Theodor Mugurel Panait – inginer

Ing. Nicolae Mușat – președinte ASCIOR”

Cosmina Cerva – avocat

Articolul semnat de Mihai Șomănescu a apărut pe site-ul Activenews în 17 iunie 2020.

Sursa: https://www.activenews.ro/stiri-social/27-de-persoane-publice-in-frunte-cu-Prof.-Dr.-Vasile-Astarastoae-si-Acad.-Eugen-Mihaescu-au-semnat-un-Apel-catre-cetatenii-romani-161987

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

GUVERNUL A INSTIGAT LA FALS ÎN ACTE PUBLICE

Sursa: https://www.facebook.com/razvan.constantinescu1?epa=SEARCH_BOX

15 iunie 2020

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=F1ItIHDyfMA

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

30 de ani de la mineriada din 13-15 iunie 1990

      Au trecut 30 de ani de la evenimentele sîngeroase petrecute în București.

Proaspăt constituit după 1989, statul subteran cel care conduce România a aplicat cu abilitate și profesionalism în societate dictonul „divide et impera”, învrăjbind constant categoriile de cetățeni unele împotriva celorlalte. Peste ani, consecințele s-au dovedit a fi dezastruoase: țara s-a transformat în colonie, iar națiunea a decăzut la stadiul de populație. Cît privește viitorul, să nu ne amăgim, acesta nu poate fi decît nesigur și plin de surprize neplăcute.

Doar Cerul ne mai poate ajuta! Dacă merităm!

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

Lanț de rugăciune pentru a apăra Europa-13 iunie 2020

        Multe mesaje primite de vizionari (Maria Îndurării Divine, Luz de María, Pedro Régis) se referă la evenimentele dureroase care vor avea loc pe continentul european. În vederea preîntîmpinării lor, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 13 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune.

În mesajul din 16 mai 2012 adresat Mariei Îndurării Divine, Mîntuitorul însuși ne cere să ne rugăm pentru Europa, deoarece cel de-al treilea război mondial va începe tocmai de aici.

În această zi, fiecare este rugat să recite  rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 31, 33 și 54 ale cruciadei.

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/11/13-iulie-2016-lant-de-rugaciune-pentru-europa/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Revoltele sînt conduse de slujitorii iadului

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

4 iunie 2020

 

 fragment

Isus: Draga mea, te rog spune copiilor mei că înțeleg îngrijorările lor mari cu privire la ceea ce se întîmplă în momentul de față în națiunea voastră. Este o adevărată divizare între societatea civilă și forțele distrugătoare menite să rupă națiunea voastră în două. Revoltele sînt conduse de slujitorii iadului care treptat pun la cale din umbră, într-un interval de timp, distrugerea națiunii voastre, dar nu poate fi așa pentru sfinții mei slujitori. Te rog spune oricui care va asculta că ieșitul în stradă nu mai este un loc sigur. Răul cutreieră toate orașele și incită la teroare împotriva cetățenilor voștri. Cei care protestează în liniște – vocea lor a fost auzită; cei care distrug proprietatea și fac rău oricui în special forțelor voastre de poliție din toată țara, vor fi aspru pedepsiți în viața veșnică. Chiar merită să facă rău altora cînd vor petrece veșnicia în adîncul iadului?

Isus: Pacea, pacea este ceea ce am propovăduit copiilor mei, nu distrugerea, ura și teroarea. Acum micuța mea, îți cer ca acest mesaj să fie publicat cît mai curînd posibil. Aceasta va permite copiilor mei ascultători să știe că veghez asupra lor în orașele voastre și că pot fi siguri că vor fi făcute modificări cînd strategiile de menținere a ordinii publice se vor schimba.

Anna Marie: Da, Isus. Te iubesc și toți apostolii din întreaga lume te iubesc Isus.

Isus: Și eu îi iubesc pe fiecare dintre ei. Te rog spune-le tuturor că am grijă de fiecare dintre cei care suferă, le este frică și au nevoie de ajutor.

Mîntuitorul vostre divin,

Isus  din Nazaret

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

„Trebuie să ne pregătim pentru al doilea val pandemic, declanşat de Guvernul Mondial”

         Aşa cum am mai menţionat şi cu alt prilej, omenirea trăieşte astăzi exercitarea punerii în practică a mult controversatei şi condamnatei „Teorii a conspiraţiei”, după cum demonstrează realitatea, atît de… reală. Strateg și analist militar de elită, generalul cu patru stele, Sir Richard Barrons, 61 ani, a fost – pînă la trecerea sa în rezervă în 2016 – unul dintre cei șase comandanţi ai Forțelor Armate Britanice. De-a lungul carierei militare a comandat operațiuni în Bosnia, Kosovo, Irlanda de Nord, Irak și Afganistan şi este considerat unul dintre cei mai importanți lideri de gîndire militară din Marea Britanie.  Generalul Richard Barrons afirmă că nici războaiele, nici focoasele nucleare nu mai sunt necesare, mult mai periculoasă fiind combinația de rachete de precizie, cyberattacks și social-media. Pentru etapa următoare – probabil în 2021 – el anticipează carantina electronică, închidere a rețelelor sociale și a internetului, în stil chinezesc. Guvernul va fi responsabil de cea mai mare represiune a a comunicațiilor avînd ca scuză Securitatea Națională în fața unui eveniment de origine electronică neanunțat încă. Vă supunem atenţiei adaptarea textului publicat de „Der Spiegel”[1], avînd în centrul atenţiei declaraţiile extrem de importante ale generalului Baronns (Ion Măldărescu, ART-EMIS).

Poţi pune în genunchi toate ţările europene în doar 14 zile.

„De această dată nu mai este vorba de « Teoria conspiraţiei », ci de doctrină militară. Pentru troli e deja prea tîrziu, pentru că ei nu vor înțelege nici cînd vor da nas in nas cu doamna cu coasa” (General Richard Barrons).

Prima etapă de restricționare a libertăților prin Covid-19 a oferit Guvernului Mondial informaţii practice despre gradul de rezistență socială şi al mass-media. Al doilea va fi un test bazat pe lipsa de comunicare, înstrăinare și izolare: va fi interzis să ne întîlnim (obiectiv deja implementat prin etapa Covid 19 și fazele ridicole ale succesului dubios, cînd vom fi din nou închiși în toamnă). Realizînd încetarea comunicărilor printr-o întrerupere a electricității și blocarea rețelelor sociale cu lansarea primei fazei a unui program de monitorizare a comunicațiilor, blocarea și ștergerea grupurilor, și o listă de cuvinte interzise. Toate comunicările vor fi cenzurate, ca şi mersul pe stradă. Ceva ce înainte ne imaginam science fiction, acum trăim și vom trăi ca realitate zilnică. Astfel pot fi puse în genunchi toate ţările europene în doar 14 zile.

China este în drum spre puterea globală, în timp ce S.U.A. se retrage.

Lumea se schimbă dramatic. Schimbările au existat şi înainte de criza coronavirus, dar pandemia a accelerat radical acest proces. Covid-19 acționează ca un șoc global si strategic care are un impact masiv asupra securității și prosperității Europei. Și mă preocupă cît de mult rămînem în urma cu aceste schimbări. Am crezut prea mult timp că ceilalți ne vor lăsa în pace, pe europeni, și că putem discuta nestingheriți cu privire la starea U.E., la euro sau la Brexit, dar în realitate trăim într-o lume schimbată. Dacă criza coronavirus a arătat ceva clar, acest „ceva” este că China este în drum spre puterea globală, în timp ce S.U.A. se retrage. Lumea previzibilă a Occidentului așa cum o cunoaștem din perioada Războiului Rece aparține trecutului. Mulți piloni care garantează securitatea și prosperitatea noastră se vor rupe. Și ar putea exista o mare luptă între China și Statele Unite.

Astăzi, nici războaiele, nici focoasele nucleare nu mai sunt necesare, mult mai periculoasă este combinația de rachete de precizie, cyberattacks și social-media.

Pentru a justifica blocarea internetului vor avea nevoie de o scuză foarte puternică ca cea de acum cu Covid-19 și carantinarea. Probabil, se vor referi la o problemă globală de energie electrică datorată atacului unui virus informatic mai avansat decît Stuxnet[3] sau Sauron[4], sau Fepmis[5], sau, mai probabil, încă un război electromagnetic care să doboare toate rețelele 4 și 5G. Cauza nu trebuie să provină neapărat din confruntarea blocurilor, ci din terorismul electronic electromagnetic […], poate printr-o mătura electronică de sateliți cu laser, cum ar fi „THORN” testat cu succes pentru prima dată în Taijin China și în arderea a mii de hectare de pădure din Spania, Portugalia și California.

Noua Ordine Mondială doreşte război cu orice preț.

Poșta, telegrafele și cabinele guvernamentale vor fi pline de cozi precum cele de rații și la bănci. Căderea rețelelor electronice și de telefonie va pune guvernul în mișcare pentru liniile publice sigure în Poștă și companiile de telefonie mobilă în camioane militare autonome și de la companii de telefonie în acest scop. Scrisorile din căsuța poștală ca în trecut vor fi din nou mijlocul de comunicare în timpul carantinei electronice. Sunt măsuri care, din moment ce toate țările lumii au deja o structură militară și de armament foarte completă, și fară îndoială cele ale Noii Ordini Mondiale își doresc război cu orice preț, din moment ce s-au organizat pentru războiul biologic și apoi război cibernetic sau război electronic, dat fiind că distrugerea cu arme moderne ar fi apocaliptică, iar guvernul din umbră nu poate să nu le genereze pentru interesele sale de putere și control.

Lipsă de comunicare, înstrăinare și izolare cînd vom fi din nou închiși în toamnă.

Prima repetiție de restricționare a libertăților prin pandemia Covid-19 a oferit Noului Guvern Mondial cunoștințe practice despre gradul de rezistență în stradă și pe reţelele social media. Al doilea va fi un test de lipsă de comunicare, înstrăinare și izolare: va fi interzis să ne întîlnim (procedeu deja implementat prin criza Covid-19 și fazele ridicole ale succesului dubios, cînd vom fi din nou închiși în toamnă). Realizînd încetarea comunicărilor printr-o întrerupere a electricității și blocarea rețelelor sociale cu lansarea primei faza programului de monitorizare a comunicațiilor, blocare a și ștergere a grupurilor, și o listă de cuvinte interzise. Toate comunicările vor fi cenzurate, ca şi mersul pe stradă. Ceva ce înainte ne imaginam science fiction, acum trăim și vom trăi ca realitate cotidiană.

Dacă o dată cu carantina Covid-19 a putut fi observat stresul pe care îl provoacă aceste măsuri oamenilor, imaginați-vă ce efect dezastruos va avea blocarea rețelelor sociale la o noua carantină, în toamnă. Multe persoane care nu sunt obișnuite azi să facă schimb de conversații altele decît pe rețele, și care să nu le vor mai avea, vor intra într-un stress Faza Zombi pe care îl vor realiza cu 5G și aerosoli fumigeni pentru a inhiba proteina TOM 1.

Implantarea microcipurilor prin vaccinuri obligatorii și internarea în lagare pentru zombi.

Unul dintre fenomenele care s-au produs cel mai mult cu arestul forţat la domiciliu este irascibilitatea, nu numai în fiecare familie și locuință, ci și în rețelele de socializare care au redat măsura nemulțumirilor. Reducerea comunicațiilor electronice va avea efecte devastatoare, deoarece, prin intermediul rețelelor sociale și What´sAp, s-a trecut de la efectul colectiv al informațiilor și comportamentului, la o izolare pe care o vom trăi individual și fără a şti ce să facem în războiul electronic, mai mult decît instrucțiunile guvernului. Vor funcționa doar televiziunile toxice, mercenare ale Noii Ordini Mondiale. În această fază, s-ar putea ca începutul împlantării microcipurilor să fie impus prin vaccinuri obligatorii (nanochips și smartwines), sau direct cip, și internarea în lagare pentru zombi. Utilizarea efectelor „fumigene” vor avea aibă efectul dorit asupra cortexului cerebral insular și a cortexului cu inhibitori ai proteinei TOM 1 asociată în cantități mici cu celule Alzheimer.

Notă – Subtitlurile aparţin redacţiei şi au fost extrase din text.

––––––––––
[1] https://www.spiegel.de/politik/ausland/ex-general-richard-barrons-ueber-den-krieg-der-zukunft-kampfroboter-bekommen-keine-pension-a-058c61c5-e4c2-4845-9d0e-33f3a7a3e4cc – 23 mai 2020
[2] https://www.spiegel.de/politik/ausland/ex-general-richard-barrons-ueber-den-krieg-der-zukunft-kampfroboter-bekommen-keine-pension-a-058c61c5-e4c2-4845-9d0e-33f3a7a3e4cc
[3] Stuxnet – virus informatic care vizează sistemele de control, de supraveghere şi achiziţie de date (SCADA).
[4] Sauron – virus informatic de tip Malware.
[5] Fepmis – https://eladiofernandez.wordpress.com/2020/03/16/la-unica-antitoxina-polivalente-alemana-esta-siendo-secuestrada-por-el-pentagono-para-romper-las-lineas-de-proteccion-inmunologica-y-que-no-lleguen-a-rusia-pentagono-podria-estar-organizando-una-in/ – Antitoxina polivalentă unică – Programul electronic de programe electronice FEPMIS poate utiliza toate avioanele, mașinile și comunicărilel online care nu a fost active timp de 60 de zile. Programul 1033/1122 este dotat cu milioane de proprietăți fără posibilitatea de contracarare. Agenda 2021 are în program lansarea eugeniei mondiale şi instalarea – pentru început în cadrul O.N.U. – a guvernului unic, care are deja pregătită o operaţiune pandemică pentru momentul depăşirii nivelului de imunizare. Programul militar „Pentagon Otan 2018” a fost creat pentru lansarea unei pandemii, obiectivul principal fiind modernizarea batalioanelor de infanterie.

Articolul a părut pe site-ul revistei ART-EMIS  în 3 iunie 2020.

Sursa: https://www.art-emis.ro/analize/trebuie-sa-ne-pregatim-pentru-al-doilea-val-pandemic-declansat-de-guvernul-mondial?fbclid=IwAR1FyQNsaeT3Q4YtM66NoEWCkIICVQXzTHxRPsyV25h7U5p1yFsozgryGTI

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cruciada specială de rugăciune din 7 iunie 2020

    În ziua de 7 iunie 2020, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: ajută-mă, eliberează-mă, pregătește-mă

Se vor recita:

 1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele patru mistere tradiţionale);
 2. Rozarul Îndurării Divine*;
 3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr: 96 – 10, 12, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 62, 63, 74, 76, 89, 116, 127, 128, 129,134, 136, 137, 139, 142, 148, 149, 151, 152, 159, 160, 161, 163, 165 – 96;
 4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
 5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
 6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
 7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Surse: : http://www.internetgebetskreis.com/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Sărbătoarea Mamei Mîntuirii – 4 iunie 2020

       „Declar această zi de 4 iunie 2014, ca Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii. În această zi, cînd recitați această rugăciune, voi mijloci în favoarea tuturor sufletelor pentru Darul Mîntuirii, în special pentru aceia care se află într-o mare întunecime spirituală a sufletului.“ (Mesajul din 4 iunie 2014 al Sfintei Fecioare către Maria Îndurării Divine)

 Rugăciunea nr. 154 a Cruciadei – Rugăciune pentru sărbătorirea Zilei Mamei Mîntuirii

    „O Mamă a Mîntuirii, îți prezint în fața ta astăzi, în această zi de 4 iunie, Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii sufletele următorilor (lista numelor).

Iubită Mamă, te rog să-mi dăruiești mie și tuturor acelora care te onorează și care distribuie Medalia Mîntuirii, deplina protecție în fața celui rău și în fața tuturor celor care resping Îndurarea Fiului tău preaiubit, Isus Cristos și toate darurile pe care el le acordă umanității.

Roagă-te, iubită Mamă, ca toate sufletele să primească darul mîntuirii veșnice. Amin.“

La aceasta adăugăm recitarea rozarului, rugăciunile nr. 115, 130 și 159 ale cruciadei precum și Magnificatul.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Poză de familie

 

Acești indivizi conduc cea mai rămas din țară. Respectă „întru totul” restricțiile impuse de starea de alertă și „n-au nici o apăsare”.

În decurs de cîteva luni au făcut un împrumut de 6,6 miliarde lei. Unde sînt banii?

Dacă epidemia nu a fost declarată oficial de către Ministerul Sănătății, atunci în virtutea căror acte legale au fost aplicate miile de amenzi?

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Fără număr!

* Cea mai dură carantină din Europa și una dintre cele mai dure din lume;
* Cele mai mari amenzi din Europa în timpul stării de urgență;
* Cel mai mare număr de morți din Estul Europei(!!!);
* Cea mai tîrzie „aplatizare a curbei” din Europa;
* Situarea, în continuare, în eșalonul trei(ultimul!) al rezolvării crizei COVID-19;
* Cel mai mare număr de cadre medicale infectate din Europa;
* Cele mai mari prețuri medii din Europa pe obiect medical de urgență achiziționat în timpul stării de urgență (măști de protecție, ventilatoare, etc.);
* Cele mai mari prețuri medii de vânzare pentru măștile de protecție, în condițiile obligativității purtării acestora;
* Singura țară din Europa în care Ministrul Sănătății a demisionat (a fost demis?);
* Cel mai mare număr de angajări în aparatul de stat (în sectoare non-medicale) din Europa în perioada stării de urgență;
* Cel mai nefundamentat științific mod de raportare a deceselor din cauza coronavirus din Europa;
* Cele mai multe erori de raportare din Europa;
* Cele mai haotice reglementări în ceea ce privește învățămîntul;
* Cea mai stupidă strategie de luptă cu virusul: imnul național cîntat în megafoanele miliției;
* Singura țară din Europa în care Ministerul Sănătății nu a declarat oficial că avem de-a face cu o epidemie;
* Cel mai mare număr de fake-news în presă;
* Singura țară din Europa care a mituit presa;
* Singura țară din Europa în care măsurile luate în timpul declarării stării de urgență au fost neconstituționale;
* Cele mai puține și ineficiente măsuri de sprijinire a economiei;
* Singura țară în care populația nu a fost protejată în niciun fel din punct de vedere financiar;
* Cele mai mari creșteri ale prețurilor la alimente din Europa;
* Cea mai târzie relaxare din Europa;

Mai aveți nevoie de alte motive pentru a înțelege că, în sfîrșit, ați reușit să-i montați în posturile cheie ale țării pe cei mai proști dintre voi?

Articolul semnat de Dan Diaconu a apărut pe blogul său Trenduri economice în 28 mai 2020.

Pînza viitorului lumii este țesută cu firul coronavirusului

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

23 mai 2020

         Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Astăzi, dragi copii, vă îndemn să vedeți că satana vine împopoțonat cu multe măști și diverse șiretlicuri. Scopul său final este întotdeauna controlul. Așa este cu acest virus. El a reușit acum să insufle frica în toate inimile și folosește această frică în avantajul său. În curînd fiecare va avea nevoie să fie identificat după starea lui de sănătate și relația sa cu acest virus. Apoi, din comoditate, aceste informații vor fi puse într-un «cip». Dar «cipul» va spune mai mult decît prezența virusului și a stării de vaccinare. Va fi doar o altă formă de control. În curînd va fi nevoie să aveți un anumit «cip» pentru a cumpăra și a vinde.”

„Discipolii mei vor trebui să stea deoparte și să fie independenți de curentul dominant astfel încît să facă alegeri asemenea lui Cristos și să aibă libertatea cultului. Rămășița mea va trebui să aibă propria ei voce. Ea va trebui să fie suficient de curajoasă pentru a fi vizibilă în fața criticii.”

Citiți: 2 Timotei 4:1-5

Efeseni 2:19-22

Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Pînza viitorului lumii este țesută cu firul coronavirusului.”

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Urmările rele ale Covid – 19: a separat națiuni, oamenii unii de alții și chiar omul de Dumnezeu

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

1 mai 2020

fragment

        „Astăzi vă invit să conștientizați că acest virus – coronavirusul – nu este o boală obișnuită. A fost creat de ingeniozitatea umană pentru a viza în special persoanele în vîrstă și persoanele handicapate. Acesta este planul generațiilor viitoare de a purifica rasa umană din lumea întreagă. A fost eliberat înaintea datei programate – din greșeală, în rîndul întregii populații. Cei responsabili așteptau ca oficiali guvernamentali mai puțin capabili să fie în funcție în țara voastră*. Însă răul propus se dezlănțuie asupra întregii rase umane.”

*SUA

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love din 22 mai 2020 (fragment)

„Dincolo de toată agitația privind acest virus, înțelegeți că este încercarea satanei de a-i conduce pe toți oamenii și toate națiunile spre o ordine mondială unică. El va folosi rațiuni umanitare pentru a-i uni pe oameni în ceea ce va fi în cele din urmă intrarea lui anticrist. Uitați-vă la ce se întîmplă în numele sănătății. Bisericile s-au închis. Avorturile au devenit o modalitate și mai populară de menținere a unei stări bune de sănătate. Populația în vîrstă reprezintă ținta acestui virus care pune viața în pericol. Acesta este în întregime planul satanei de a crea o dependență față de guverne și nu față de mine – Creatorul binelui. Fiți atenți cu privire la modul în care sînteți conduși. Urmați binele – nu răul. Aveți încredere în mine.

      „Urmările rele ale Covid – 19: a separat națiuni, oamenii unii de alții și chiar omul de Dumnezeu. Acum populația lumii este divizată astfel încît să poată ajunge cel mai ușor în subordinea unui singur lider mondial.”

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Novena în cinstea Sfintelor Rusalii – 31 mai 2020

          În mesajul din 22 aprilie 2017 adresat vizionarei Luz de María, Domnul nostru Isus Cristos ne invită să recităm novena închinată Spiritului Sfînt.

„Voi dărui poporului meu harul fermității în credință dacă nouă zile înaintea Rusaliilor, vă rugați și-mi oferiți toate zilele acestei novene, cu trupul, sufletul și spiritul unite în iubire, cu devoțiune și devotament, cu conștiință și departe de mondenități. Este necesar să rămîneți în această stare de pace, har și iubire, nu numai în timpul acestor nouă zile ci și în restul vieții voastre.“

Să ne rugăm pentru  preoți, pentru preaiubitul nostru Papă Benedict al XVI-lea și pentru Sfînta Biserică.

Să ne rugăm pentru a salva cît mai multe suflete de influența distructivă pe care o exercită asupra lor falsul profet și anticristul.

Novena se recită din 22 mai 2020 pînă în 30 mai 2020.

Novena o găsiți la adresa: http://www.novena.ro/Novena-in-cinstea-Duhului-Sfant-7p.html

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american – 23 mai 2020

       La fel ca pentru Europa, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 23 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american.

În această zi, fiecare este rugat să recite, cel puțin unul din rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 26, 30, 31, 80, 85, 124 și 141 ale cruciadei.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/en/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Planul SUA: controlul militarizat al populației

         Fundația Rockefeller a prezentat „Planul de acțiune națională pentru controlul Covid – 19”, indicînd „pașii pragmatici pentru redeschiderea locurilor noastre de muncă și comunităților noastre.”

Dar nu este vorba, cum apărea în titlu, de simple măsuri sanitare. Planul, la care au contribuit cîteva dintre cele mai prestigioase universități (Harvard, Yale, John Hopkins etc) prefigurează un adevărat model social ierarhizat și militarizat, condus de „Consiliul de control al pandemiei similar Consiliului de producție de război pe care SUA l-a creat în cel de-al doilea război mondial”.

El ar fi compus din „lideri din lumea afacerilor, din guvern și din lumea universitară”. Acest Consiliu suprem ar avea puterea de a decide producția și serviciile, cu o autoritate asemănătoare celei conferite presedintelui SUA în timp de război prin Legea pentru producția de apărare. Planul prevede că trebuie supuse testului Covid-19, săptămînal, trei milioane de cetățeni americani și că numărul lor trebuie să ajungă la 30 de milioane pe săptămînă în decurs de șase luni. Obiectivul, cu termen de realizare de un an, este acela de a atinge capacitatea de testare a virusului pentru 30 de milioane de persoane pe zi.

Pentru fiecare test se prevede „o rambursare corespunzătoare unui preț de piață de 100 de $”. Ar trebui deci în bani publici „miliarde de dolari pe lună”.

Fundația Rockefeller și partenerii săi financiari vor contribui la crearea unei rețele pentru furnizarea de garanții de credit și semnarea unor contracte cu furnizorii, adică cu marile societăți producătoare de medicamente și echipamente medicale. Conform Planului, „Consiliul de control al pandemiei” este de asemenea autorizat să creeze un „Corp de răspuns la pandemie” o forță specială (nu întîmplător numită „corp” ca cel al Marinei) cu un personal de o sută pînă la trei sute de mii de membri. Ei ar fi recrutați dintre voluntarii Peace Corps și Americorps (create oficial de guvernul SUA pentru „a ajuta țările în curs de dezvoltare”) și dintre militarii Gărzii Naționale.

Membrii „Corpului de răspuns la pandemie” ar primi un salariu mediu brut de 40.000 de $ anual, pentru care este prevăzută o cheltuială publică de 4 -12 miliarde de $ anual. „Corpul de răspuns la pandemie” ar avea în primul rînd sarcina de a controla populația cu tehnici de tip militar, prin intermediul sistemelor digitale de urmărire și identificare la locurile de muncă și de învățămînt, în cartierele de rezidență, în localurile publice și în deplasări. Sistemele de acest tip – amintește Fundația Rockefeller – sînt realizate de Apple, Google și Facebook.

Conform Planului, informațiile privind persoanele individuale, referitoare la starea lor de sănătate și la activitățile lor, ar rămîne nedivulgate „atit cît se poate”. Ele ar fi în același timp centralizate toate într-o platformă digitală gestionată în comun de către Statul federal și societăți private.

Pe baza datelor furnizate de „Consiliul de control al pandemiei” se va decide pe rînd care zone să fie supuse carantinei și pentru cît timp. Acesta este, în sinteză, planul pe care Fundația Rockefeller vrea să-l întreprindă în SUA și în alte părți. Si dacă ar fi realizat numai parțial, s-ar produce în viitor o concentrare a puterii economice și politice în mîinile elitelor, din ce în ce mai restrînse, în detrimentul unei majorități crescînde care s-ar vedea privată de drepturile democratice fundamentale.

Operația condusă în numele „controlului Covid -19” a cărei rată de mortalitate, conform datelor oficiale, este pînă în prezent inferioară cifrei de 0,03% din populația americană. În Planul Fundației Rockefeller virusul este utilizat ca o adevărată armă, chiar mai periculoasă decît Covid -19.

Articolul semnat de Manlio Dinucci a apărut în Il Manifesto în 19 mai 2020.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

30 de ani de la primele alegeri libere – 20 mai 1990

      Au trecut 30 de ani de la primele alegeri libere din Duminica Orbului – 20 mai 1990.

Libertatea cîștigată cu sacrificiul atîtor victime din 1989 a fost irosită…

În numele ei, personajele care s-au succedat de-a lungul timpului la conducerea societății au distrus țara, națiunea, poporul transformîndu-ne într-o populație amorfă.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

18 mai 2020 – 100 de ani de la nașterea Sfîntului Ioan Paul al II-lea

      Am fost contemporani cu acest mare Papă care a trăit, ca și noi, experimentul nefast al comunismului.

La treizeci de ani de la căderea lui, eveniment la al cărui succes Sfîntul Ioan Paul al II-lea a contribuit din plin, asistăm cu pasivitate și indiferență la instaurarea noii ordini mondiale și la restrîngerea libertăților noastre fundamentale.

Pe plan mondial ne aflăm acum în cea mai devastatoare și cuprinzătoare criză pe care a cunoscut-o umanitatea de la începuturile ei, dar cetățenii lumii nu conștientizează acest lucru.

Să-i cerem Sfîntului Ioan Paul al II-lea, cel care și-a dedicat întreaga sa viață răspîndirii în întreaga lume a Evangheliei Mîntuitorului nostru Isus Cristos, ca prin intermediul lui, Părintele Ceresc să ne dăruiască darul discernămîntului.

Rugăciune

     Sfinte Ioan Paul al II-lea, în aceste vremuri tulburi te rugăm să-i ajuți pe locuitorii planetei să nu renunțe la credința creștină, să o apere de influența malefică a culturilor păgîne, iar prin rugăciunilor lor să poată îndepărta răul care amenință echilibrul fragil al societății în care trăim. Amin.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Această pîine se va usca și va deveni „plină cu har” prin urmare nu trebuie mîncată

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

12 mai 2020

fragment

      Isus: Draga mea, știu că sărbătoarea Înălțării se apropie și nu ai avut mare succes în găsirea rugăciunilor speciale în Raccolta*, dar poți folosi orice altă formulă de rugăciune și să combini Litania mea cu ea iar aceasta îi va face mare plăcere Părintelui meu Ceresc.

Anna Marie: Mulțumesc, Isus, chiar am căutat una în Raccolta. Nu știu exact de ce sfinții tăi din vechime n-au scris una pentru omenire.

Isus: A fost scrisă dar este ascunsă de slujitorii mei credincioși.

Anna Marie: Înțeleg, Isus. Îmi pare atăt de rău Doamne. Vei veni în ziua Înălțării să binecuvîntezi păinea și apa tuturor ca pregătire pentru marea foamete?

Isus: Da, micuța mea, voi veni și le voi binecuvînta pe amîndouă (pîinea și apa). Te rog, spune-le preaiubiților mei copii că scopul de a avea o bucată de pîine într-o pungă de plastic sigilată este de a fi protejată ca ea să nu fie mîncată de insecte și adulți. Această pîine se va usca și va deveni „plină cu har” prin urmare nu trebuie mîncată. Această pîine „plină cu har” care are în ea proprietățile mele speciale de vindecare și replicare va putea apoi binecuvînta toate celelalte alimente în casa slujitorilor. Orice apostol care dorește ca harurile mele sfinte să se reverse asupra alimentelor sale și asupra rezervelor de apă  trebuie să pună o bucată de pîine (o singură felie este suficientă, care provine dintr-o bucată de pîine) într-o pungă de plastic sigilată; și dacă pîinea mucegăiește, atunci fie punga lor de plastic sigilată a fost cu defecte, fie există spirite demonice în casele lor, poate să fie prezentă de asemenea o fantomă. Dacă pîinea voastră mucegăiește, atunci veniți la mine copiii mei și întrebați-mă ce obiecte sînt posedate în casele voastre. Vă voi spune ce trebuie să aruncați ca pîinea voastră să nu mucegăiască.

Anna Marie: Da, Doamne. O să-i anunț pe apostolii tăi despre toate acestea. Mulțumesc, Isus. Te rog să ai milă de mine, Isus. Te iubesc.

Isus: Da micuța mea și eu te iubesc și îi iubesc pe copiii mei care suferă din întreaga lume.

Mîntuitorul vostru iubitor,

Isus al Îndurării

*Raccolta este o „colecție”de rugăciuni romano-catolice.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Imperiul prostiei absolute

         A trebuit să treacă starea de urgență pentru a afla că:

– la Suceava cei testați de COVID-19 au fost raportați, „din eroare”, ca bolnavi de COVID-19;

– tot la Suceava, așa-zisul focar național de infecție, secția de terapie intensivă a spitalului era goală, iar în spital erau ținuți cu forța oameni cărora li se tărăgăna prezentarea rezultatului testării;

– am avut stare de urgență introdusă de Plăvan pentru a combate COVID-19, dar Ministerul Sănătății nu a emis niciodată un ordin de declarare a epidemiei.

S-o luăm de la coadă la cap. Cum adică nu a existat un ordin de ministru pentru declararea epidemiei? Vă spun sincer că am ignorat informația considerînd-o fake-news. Pur și simplu, așa ceva e imposibil. În condițiile în care Ministerul Sănătății nu a decretat oficial că avem de-a face cu o epidemie, e clar că din punct de vedere legal n-am avut de-a face cu o epidemie. Iar dacă n-am avut de-a face cu o epidemie, e cît se poate de limpede că întreaga stare de urgență a fost cvasi-ilegală.

Aici ar trebui să ne întrebăm serios care-au fost motivele pentru care Costache a șters-o englezește de la vîrful Ministerului Sănătății. Serios, de ce-a plecat în condițiile în care întreg scandalul privind conflictul de interese în care era nu i-a mișcat nici măcar vîrful unui fir de păr? Costache părea nemutabil de-acolo, indiferent de scandalurile al căror părtaș era. De plecat a plecat brusc, într-un moment considerat critic. Și fără prea multe explicații. Mă întreb serios, oare i-a fost frică lui Costache să semneze ordinul pentru declararea epidemiei?

La fel și Tătaru – acel fake-Elvis transpirat, actual ocupant al fotoliului – n-a semnat ordinul. Să fie doar o scăpare sau o fugă de responsabilitate? Oricum, prin prisma cifrelor umflate, totul se dovedește un circ extrem de păduchios.

Și-acum să mergem la Suceava. De ce a fost localitatea scoasă din carantină fix înainte de a înceta starea de urgență? Oare din cauză că nu mai putea fi acoperit fake-ul situației? Începînd cu data de 15 mai a încetat cenzura lui Manciu, astfel încît mă gîndesc că s-a căutat acoperirea rapidă a posibilului scandal. Lumea vorbea de ceva vreme că spitalul de-acolo era mai mult gol și că pacienții ajunseseră să fie ținuți aproape cu forța. E clar că dacă ar fi continuat circul, situația risca să explodeze. Și de-aia bănuiesc eu că Elvisul nostru cel transpirat a scos pe repede-înainte Suceava din carantină.

Și uite-așa ajungem și la primul punct punîndu-ne o întrebare cît se poate de logică: adică ce anume a făcut ca cei testați să fie raportați ca infectați? De ce o asemenea confuzie grosolană? Oare era nevoie să se fabrice și în România un Bergamo, iar Suceava a fost zona aleasă pentru experiment? Este totuși extrem de ciudat. Cum ciudate sunt și însăilările lui Manciu de la așa-zisele știri oficiale. Spre sfîrșitul stării de urgență, morții au început să crească precum Făt-Frumos, revizuindu-se morții din trecut. Ați mai văzut așa ceva? Vi se pare normal?

Orice om cu un minim bun simț începe să-și pună întrebări. Exact la fel ca oamenii care s-au adunat ieri în Piața Victoriei, stîrnind mînia duduilor de prin platourile TV, plătite din bani publici. De ce-au ieșit oamenii aceia? Pentru un recurs la normalitate, pentru a se lupta cu abuzurile de neimaginat impuse de cuplul tragicomic format dintr-un oligofren și-un bețiv.

M-aș fi așteptat ca cel puțin cei din opoziție să fie ceva mai empatici față de manifestanți. Aș, ți-ai găsit! Mi-a trimis un cititor un clip cu declarația în direct a liderului deputaților PSD Alfred Simonis care-i înfiera pe participanți că încalcă regulile de distanțare și că zădărnicesc efortul de pînă acum al guvernului. De altfel, principala critică a PSD-ului față de PNL e aceea că n-a pus biciul mai mult pe popor. Halal opozițe! Doar trădători imbecili care-ar merita să o sfîrșească în fața plutonului de execuție.

Nu e posibil ca în secolul XXI, în numele unei pseudo-științe, oamenii să fie încarcerați în propriile case și să li se dicteze ce să facă, pe unde să meargă în timp ce onor Guvernul pune la punct jafuri mișelești, păzit fiind de ochiul „vigilent” al presei plătită ticălos din bani publici.

Au trecut șase luni de cînd leprele ăstea sunt la putere. Șase luni în care România a fost mai sărăcită ca niciodată și în care s-au făcut pași hotărîtori către eliminarea oricărei alternative. Acesta este adevărul dureros: în România nu mai există alternativă. Peste două treimi din populație e imbecilizată, iar ceilalți care gîndesc cu propriul cap sunt prea puțini pentru a putea schimba ceva. Din nefericire, România e din nou captivă. Niciodată n-a fost atît de captivă. Înainte eram cotropiți de alții, dar exista o conștiință națională. Acum suntem cotropiți de imbecilitatea semenilor noștri, semn că proiectul pompos numit „România Educată” a reușit. Plăvanul a reușit să transforme majoritatea covîrșitoare a țării într-o masă de prostovani după chipul și asemănarea sa.

Articol publicat de Dan Diaconu pe blogul său Trenduri economice în 16 mai 2020.

Sursa: https://trenduri.blogspot.com/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Noua religie a globalizării: Chrislamul!

 

       Cu o viteză nemaivăzută, omenirea se îndreaptă spre profețirea chintesenței globalizării – o singură lume, o unică religie! Minciuni sfruntate? O nebunie? Teoria conspirației? Nimic din toate astea, atunci cînd mesajul este transmis clar și răspicat de instituții precum Organizația Națiunilor Unite sau Biserica Catolică! Papa Francisc a chemat toate cultele într-o rugăciune comună pentru „reflecție, speranță și credință” în data de 14 mai, care de anul acesta încolo va fi celebrată drept Ziua Chrislamului, noua religie a globalizării!

Cînd Francisc I a invitat credincioșii din lumea întreagă să se roage la comun pe 14 mai, într-un masiv efort global masiv de a pune capăt pandemiei de Covid-19, unii doar au zîmbit, iar mulți au trecut mai departe, nebăgînd în seamă mesajul Vaticanului.

Catolicismul s-a unit cu Islamul în 2019

De fapt, a fost mai mult decît un mesaj. A fost un semnal al instaurării noii religii mondiale! Iar ONU s-a și repezit să aplaude/ îmbrățișeze inițiativa liderului catolic. Sub ștampila ONU, „Documentul privind fraternitatea umană pentru pacea mondială și conviețuirea împreună” capătă greutate, dar mai ales legitimitate; să nu uităm că, în februarie 2019, la Abu Dhabi, Papa Francisc a semnat acest document de înfrățire în prezența Marelui Imam al al-Azharului, șeicul Ahmed el-Tayeb.

La un an de la semnarea documentului, toți liderii religioși ai planetei sunt invitați să-I ceară lui Dumnezeu binecuvîntarea pentru protejarea omenirii în vremea pandemiei de Covid-19.

Inițiativa ca 14 mai să fie o zi de rugăciune comună aparține ONU, cu Vaticanul săgeată. Numele Chrislam nu a fost ales întîmplător. El combină creștinismul romano-catolic cu islamul și iudaismul apostat.

Ce este Abrahamic Faiths Initiative

Presa americană îi spune Chrislam, dar Organizația Națiunilor Unite i-a găsit deja un nume oficial: Inițiativa Credințelor Avraamice! A, să nu uităm, noua religie a globalizării are și o conducere superioară, un „guvern” numit Înaltul Comitet al Fraternității Umane.

Secretarul General al ONU, António Guterres, și-a exprimat deja sprijinul pentru „momentul de reflecție, speranță și credință” din 14 mai: „Am acceptat propunerea Înaltului Comitet al Fraternități Umane, astfel încît credincioșii tuturor religiilor se vor uni spiritual pe 14 mai într-o zi de rugăciune, post și fapte de caritate pentru a-L implora pe Dumnezeu să ajute omenirea să depășească pandemia de coronavirus”.

Melinda Gates poartă o cruce întoarsă

Într-un interviu acordat jurnalistei Savannah Guthrie despre criza globală Covid-19, Melinda Gates, soția co-fondatorului Microsoft, Bill Gates, spune că există „cîțiva candidați buni” referitor la cercetătorii care s-au apropiat de descoperirea unui vaccin.

Făcînd lobby pentru ca populația planetei să îmbrățișeze o nouă identitate (un ID digital),  Melinda Gates s-a afișat în fața camerelor de filmat purtînd la gît un lănțișor cu o cruce întoarsă (răsturnată), spre stupefacția producătorilor de la Today Show, dar mai ales a telespectatorilor!

Simbolismul este nelipsit în ideologia grupurilor Illuminati, Noua Ordine Mondială etc, iar crucea întoarsă arată exact disprețul celor care o poartă față de tot ce înseamnă ideologia creștină.

Culmea este că Melinda Gates a mers la școală catolică, iar ea și soțul ei, miliardarul Bill Gates, și-au crescut copiii în doctrina religiei catolice. În același timp, însă, să nu uităm că familia Gates finanțează Planned Parenthood, organizație care există pentru a sacrifica copiii încă din uterul mamelor!

Articolul semnat de Nicholas Cezar a apărut pe site-ul Național.ro în 12 mai 2020.

Sursa: https://www.national.ro/news/noua-religie-a-globalizarii-chrislamul-684503.html/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Lanț de rugăciune pentru a apăra Europa-13 mai 2020

        Multe mesaje primite de vizionari (Maria Îndurării Divine, Luz de María, Pedro Régis) se referă la evenimentele dureroase care vor avea loc pe continentul european. În vederea preîntîmpinării lor, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 13 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune.

În mesajul din 16 mai 2012 adresat Mariei Îndurării Divine, Mîntuitorul însuși ne cere să ne rugăm pentru Europa, deoarece cel de-al treilea război mondial va începe tocmai de aici.

În această zi, fiecare este rugat să recite  rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 31, 33 și 54 ale cruciadei.

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/11/13-iulie-2016-lant-de-rugaciune-pentru-europa/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Apel pentru Biserică și lume

     Cardinalii Joseph Zen și Gerhard Müller s-au alăturat arhiepiscopului Carlo Maria Viganò pentru a lansa un apel către liderii guvernelor lumii pentru a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor, în lumina pandemiei Covid-19.

Intitulat „Un apel pentru Biserică și lume”, documentul de trei pagini (vedeți textul complet mai jos) a fost lansat în șase limbi joi, pe 7 mai.

Am tradus acest document după revista The Remnant.

Lista a peste 80 de semnatari include prelați și teologi, medici (mai mulți chiar din nordul Italiei), avocați, jurnaliști și șefi de asociații. Semnatarii americani includ Michael Matt, redactor al revistei The Remnant, și Steven Mosher, un cunoscut expert pe China și președintele Institutului de Cercetare a Populației.
Prelații invită comunitatea științifică să ofere soluții reale pentru Covid-19 și îi reamintește că dezvoltarea sau utilizarea vaccinurilor derivate din fetuși avortați este „inacceptabilă din punct de vedere moral”. Ei îndemnă liderii guvernelor lumii să se asigure că cetățenii nu sunt controlați prin „contact tracking”* sau prin alte metode similare. Și îndeamnă mass-media să furnizeze informații corecte, oferind spațiu pentru exprimare „vocilor care nu sunt aliniate cu un singur mod de gîndire”.
În calitate de pastori, aceștia reafirmă, de asemenea, autoritatea episcopilor catolici de a decide în mod autonom cu privire la tot ceea ce privește celebrarea Liturghiei și a Sfintelor Taine. Mai mult, ei reclamă „autonomie absolută” în chestiuni care se încadrează în „jurisdicția lor imediată”, cum ar fi „normele liturgice și modalitățile de administrare a comuniunii și a sacramentelor”.
„Statul nu are dreptul să se amestece, din niciun motiv, în ceea ce privește suveranitatea Bisericii”, scriu prelații, cerînd să fie înlăturate restricțiile privind celebrarea ceremoniilor publice.
Redăm mai jos textul oficial al Apelului pentru Biserică și pentru lume și la sfîrșit lista oficială a semnatarilor.

Cei care doresc să semneze apelul sunt invitați să viziteze www.veritasliberabitvos.info.

APEL PENTRU BISERICĂ ȘI LUME

„Și adevărul vă va face liberi”
Ioan 8:32

În această perioadă de criză profundă, noi, Păstorii Bisericii Catolice, în virtutea mandatului nostru, considerăm că este datoria noastră sacră de a lansa un apel către frații noștri episcopi, către cler, laici, către sfîntul popor al lui Dumnezeu și către toți bărbații și toate femeile de bună credință. Acest apel a fost semnat, de asemenea, de intelectuali, medici, avocați, jurnaliști și profesioniști care sunt de acord cu conținutul său și poate fi semnat de către cei care doresc să și-l asume.
Faptele au arătat că, sub pretextul epidemiei Covid-19, drepturile inalienabile ale cetățenilor au fost încălcate în multe cazuri, iar libertățile lor fundamentale, inclusiv exercitarea libertății religioase, exprimare și mișcare, au fost restricționate în mod disproporționat și nejustificat. Sănătatea publică nu trebuie și nu poate deveni un alibi pentru încălcarea drepturilor a milioane de oameni din întreaga lume, ca să nu mai vorbim de abdicarea autorității civile de la datoria sa de a acționa cu înțelepciune pentru binele comun. Acest lucru este cu atît mai adevărat cu cît apar îndoieli tot mai mari cu privire la contagiozitatea, pericolul și rezistența acestui virus. Multe voci cu autoritate din lumea științei și medicinei confirmă faptul că isteria mediatică în legătură cu Covid-19 pare a fi absolut nejustificată.

Avem motive să credem, pe baza datelor oficiale privind incidența epidemiei în raport cu numărul de decese, că există forțe interesate să creeze panică în rîndul populației lumii, cu singurul scop de a impune permanent forme inacceptabile de restricții asupra libertăți, de control al oamenilor și de urmărire a mișcărilor lor. Impunerea acestor măsuri iliberale este un preludiu îngrijorător al realizării unui guvern mondial cu puteri cu totul discreționare.

Considerăm, de asemenea, că, în unele situații, măsurile de izolare care au fost adoptate, inclusiv închiderea magazinelor și a întreprinderilor, au precipitat o criză care a distrus întregi sectoare ale economiei. Acest fapt încurajează imixtiunea puterilor străine și are repercusiuni sociale și politice grave.

Cei care poartă responsabilitatea guvernamentală trebuie să oprească aceste forme de inginerie socială, luînd măsuri pentru a-și proteja cetățenii pe care îi reprezintă și în interesele cărora au o obligație serioasă de a acționa. La fel, este de datoria lor să ajute familia, celula societății, nepenalizînd în mod nejustificat pe cei slabi și vîrstnici și obligîndu-i să suporte o despărțire dureroasă de cei dragi. Infracționalizarea relațiilor personale și sociale trebuie, de asemenea, să fie judecată ca o parte inacceptabilă a planului celor care pledează pentru izolarea indivizilor pentru a îi manipula și controla mai bine.

Cerem comunității științifice să își exercite vigilența, astfel încît să fie oferite tratamente pentru Covid-19 cu onestitate, pentru binele comun. Trebuie depuse toate eforturile pentru a garanta că interesele economice obscure nu influențează alegerile făcute de liderii guvernamentali și de organismele internaționale. Este nerezonabil să penalizezi acele remedii care s-au dovedit a fi eficiente și sunt adesea ieftine, doar pentru că se dorește să se acorde prioritate tratamentelor sau vaccinurilor care nu sunt la fel de bune, dar care garantează companiilor farmaceutice profituri mult mai mari și care duc la creșterea exponențială a cheltuielilor publice de sănătate. Să ne amintim, de asemenea, în calitate de păstori ai turmei lui Hristos, că pentru catolici este inacceptabil din punct de vedere moral să dezvolte sau să folosească vaccinuri derivate din materiale provenite de la fetuși avortați.

De asemenea, cerem liderilor guvernamentali să se asigure că formele de control asupra oamenilor, fie prin sisteme de urmărire, fie prin orice altă formă de identificare a locației, trebuie evitate cu orice preț. Lupta împotriva Covid-19, oricît de serioasă, nu trebuie să fie pretextul pentru susținerea intențiilor ascunse ale organismelor supranaționale care au interese comerciale și politice foarte puternice în acest plan. În special, cetățenilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a refuza aceste restricții privind libertatea personală, fără a se impune vreo penalitate celor care nu doresc să utilizeze vaccinuri, tehnologia de „contact tracking” sau orice alt instrument similar.

Să luăm în considerare și impostura flagrantă a celor care urmăresc politici de control drastic al populației și, în același timp, doresc să se prezinte ca salvatori ai umanității, fără nicio legitimitate politică sau socială. În sfîrșit, responsabilitatea politică a celor care reprezintă poporul nu poate fi în niciun caz lăsată pe mîna „experților” care pot pretinde un fel de imunitate în fața urmăririi penale, ceea ce este cu totul îngrijorător, ca să ne exprimăm eufemistic.

Îi îndemnăm cu tărie pe cei care lucrează în mass-media să se angajeze să furnizeze informații exacte și să nu penalizeze disidența apelînd la forme de cenzură, așa cum se întîmplă la scară largă în social media, în presă și la televizor. Oferirea de informații exacte impune să fie acordate spații media vocilor care nu sunt aliniate cu un mod de gîndire unic. Acest lucru le permite cetățenilor să evalueze cu atenție și prin filtrul propriu faptele, fără a fi manipulați de intervențiile partizane. O dezbatere democratică și onestă este cel mai bun antidot în fața riscului de a impune forme subtile de dictatură, probabil mai grave decît cele pe care societatea noastră le-a văzut în trecutul recent.
În cele din urmă, în calitate de păstori responsabili pentru turma lui Hristos, să ne amintim că Biserica își afirmă cu fermitate autonomia pentru a guverna, a se închina și a transmite învățătura lui Hristos. Această autonomie și libertate reprezintă un drept înnăscut pe care Domnul nostru Iisus Hristos i le-a dat pentru urmărirea scopurilor sale legitime. Din acest motiv, în calitate de păstori, afirmăm cu fermitate dreptul de a decide în mod autonom cu privire la celebrarea Liturghiei și a Sfintelor Taine, la fel cum pretindem o autonomie absolută în chestiuni care se încadrează în jurisdicția noastră imediată, cum ar fi normele liturgice și modalitățile de administrare a comuniunii și a Sacramentelor. Statul nu are dreptul să intervină, indiferent de motiv, în ceea ce privește suveranitatea Bisericii. Autoritățile eclesiastice nu au refuzat niciodată să colaboreze cu statul, dar o astfel de colaborare nu autorizează autoritățile civile să impună niciun fel de interdicție sau restricție pentru cultul public sau pentru exercitarea slujirii preoțești. Drepturile lui Dumnezeu și ale credincioșilor sunt legea supremă a Bisericii, de la care ea nici nu intenționează să abdice și nici nu poate abdica. Solicităm eliminarea restricțiilor pentru celebrarea ceremoniilor publice.

Ne dorim să-i invităm pe toți oamenii de bună credință să nu se sustragă datoriei de a coopera pentru binele comun, fiecare în funcție de propria sa stare și de propriile posibilități și într-un spirit de caritate frățească. Biserica dorește o astfel de cooperare, dar aceasta nu poate ocoli nici respectarea legii naturale, și nici garantarea libertăților individuale. Datoriile civile la care sunt chemați cetățenii implică recunoașterea de către Stat a drepturilor lor.
Toți suntem chemați să evaluăm situația actuală într-un mod consecvent cu învățătura Evangheliei. Aceasta înseamnă a lua atitudine: fie cu Hristos, fie împotriva lui Hristos. Să nu ne lăsăm intimidați sau speriați de cei care doresc să ne facem să credem că suntem o minoritate: binele este mult mai răspîndit și mai puternic decît și-ar dori lumea să credem. Luptăm împotriva unui inamic invizibil care încearcă să dezbine cetățenii, să separe copiii de părinții lor, nepoții de bunicii, credincioșii de păstorii lor, studenții de profesori și clienții de vînzători. Să nu permitem ștergerea cu buretele a secole întregi de civilizație creștină sub pretextul unui virus și înrădăcinarea unei odioase tiranii tehnologice, în care oameni fără nume și fără chip să poată decide soarta lumii, închizîndu-ne într-o realitate virtuală. Dacă acesta este planul în fața căruia puterile acestui pămînt intenționează să ne facă să cedăm, să știm că Iisus Hristos, Regele și Domnul Istoriei, a promis că „porțile Iadului nu vor birui” (Mt. 16:18).

Să îi încredințăm pe liderii guvernelor și pe toți cei care stăpînesc soarta națiunilor lui Dumnezeu cel Atotputernic, pentru ca El să-i lumineze și să-i călăuzească în acest timp de mare criză. Fie ca ei să-și amintească faptul că, așa cum Domnul îi va judeca pe păstori pentru turma pe care ne-a încredințat-o, tot așa îi va judeca și pe conducătorii guvernelor pentru popoarele pe care au datoria să le apere și să le guverneze.

Cu credință, Îl rugăm pe Domnul să protejeze Biserica și lumea. Fie ca Fecioara Maria, grabnic ajutătoare a creștinilor, să zdrobească capul șarpelui celui din vechime și să dea peste cap planurile copiilor întunericului.

8 mai 2020
Doamna Rozariului din Pompei
Lista semnatarilor apelului

Prelați
Mons. Carlo Maria Viganò, Arhiepiscop, Nunțiu Apostolic
Cdl Joseph Zen Ze-kiun, Episcop emerit de Hong Kong
Cdl Janis Pujats, Arhiepiscop emerit de Riga
Cdl Gerhard Ludwig Mueller, Prefect emerit al Congregației pentru Doctrina Credinței
Mons. Luigi Negri, Arhiepiscop emerit al Ferrara-Comacchio
Mons. Joseph Strickland, Episcop de Tyler, Texas
Mons. Thomas Peta, Mitropolit de Astana
Mons. Athanasius Schneider, Episcop auxiliar de Astana
Mons. Jan Pawel Lenga, Arhiepiscop emerit de Karaganda
Mons. Rene Henry Gracida, Episcop emerit al Corpus Christi
Mons. Andreas Laun, Episcop auxiliar de Salzburg
Mons. Robert Muetsaerts, Episcop auxiliar de Den Bosch
Părintele Serafino Lanzetta, teolog
Părintele Alfredo Maria Morselli, teolog
Părintele Curzio Nitoglia, teolog
Părintele Guy Pagès
Părintele Frank Unterhalt, Communio Veritatis
Părintele Albert Engelmann, redactor-șef Der Dreizehnte
Părintele José Arantes de Andrade, Arhiepiscopia Braga

Jurnaliști, editori, scriitori
Dr. Aldo Maria Valli, jurnalist
Dr. Magdi Cristiano Allam, scriitor
Dr. Giulio Meotti, jurnalist
Dr. Marco Tosatti, jurnalist
Claudio Messora, director Byoblu.com
Dr. Robert Moynihan, scriitor, jurnalist
Dr. Cesare Sacchetti, jurnalist
Prof. Giorgio Nicolini, director Tele Maria
Michael J. Matt, redactor The Remnant
John-Henry Westen, co-fondator, redactor-șef LifeSiteNews.com
Vittoria Alliata di Villafranca, jurnalist și scriitor
Maria Guarini, editor
Prof. Francesco Lamendola
António Carlos de Azeredo, editor
José Narciso Pinto Soares, consilier editorial
Massimo Rodolfi, scriitorul și editorul Draco Edizioni
Riccardo Zenobi, scriitor
Danilo Quinto, scriitor
Jeanne Smits, jurnalistă
Olivier Figueras, jurnalist
Pascal Bernardin, scriitor

Medici, imunologi, virologi, cercetători
Dr. Stefano Montanari, director științific, Laboratorul de nanodiagnostică, Modena
Dr. Antonietta Gatti, manager de cercetare, Laboratorul de nanodiagnostică, Modena
Prof. Alessandro Meluzzi, psihiatru
Dr. Anna Rita Lannetti, medic, PNEI și medicină biointegrată
Dr. Mariano Amici, chirurg
Dr. Rosa Maria Roccaforte, cardiolog
Dr. Silvana De Mari, medic generalist
Dr. Maria Grazia Sordi, psiholog
Dr. Roberto Marrocchesi, nutriționist
Dr. Mario Sinisi

Avocaţi
Avocat Robert Francis Kennedy Jr
Dr. Angelo Giorgianni, judecător
João Freire de Andrade, jurist
Avocat Francesco Fontana
Avocat Luigi Valenzise
Avocat Fabio Candalino
Avocat Claudio Ademollo
Avocat Luca Di Fazio
Avocat Massimo Meridio
Dr. Avocat Gianni T. Battisti
Avocat Piero Peracchio
Avocat Paola Bragazzi
Avocat Luís Freire de Andrade
Avocat Heitor A. Buchaul
Avocat Maître André Bonnet
LAwyaer Massimo Ronchi

Lectori, profesori și profesioniști

Hon. Prof. Vittorio Sgarbi, critic de artă, eseist
Serge Abad-Gallardo, arhitect DPLG și scriitor
Prof. Matteo D’Amico
Prof. Mafalda Miranda Barbosa, Universitatea Coimbra
Prof. Francesca Maimone
Prof. Martino Mora, filozof
Prof. Massimo Viglione, istoric și eseist
Prof. Elisabetta Sala, profesoară și scriitoare
Dr. Ing. Alessandro Peracchio
Dr. Luca Scantamburlo
Prof. Rosa Maria Bellarmino
Steven Mosher, președintele Institutului de Cercetare a Populației
Prof. Emeterio Ferrés Arrospide, Universitatea Coimbra
Prof. Ibsen Noronha, Universitatea Coimbra
Prof. Ing. Amadeu Teixeira Fernandes, Universitatea Georgetown
Dr. José Filipe Sepúlveda da Fonseca
Dr. Alfonso Martone
Dr. Luís Ferrand d’Almeida, traducător
Dr. Fabrizio Giudici
Dr. Antonio Marcantonio
Ing. Roberto Imparato
Guillaume Bernard, istoric juridic
Dr. Philippe Pichot Bravard, istoric juridic
Reynald Secher, istoric
Olivier Valette, scriitor
Jean-Pierre Maugendre, Renanaissance Catholique
Diogo de Campos, traducător
Emeterio Ferrés Arrospide

Material integral preluat de la cuvântul-ortodox.ro

Notă: *contact tracking sau tracing – urmărirea contactelor – reprezintă procesul de identificare a persoanelor care ar fi putut intra în contact cu o persoană infectată și colectarea ulterioară a informațiilor suplimentare privind aceste contacte. Prin urmărirea contactelor persoanelor infectate, testarea acestora privind infecția, tratarea persoanelor infectate și urmărirea contactelor acestora, sănătatea publică își propune să reducă infecțiile în populație. (trad.-R.C.)

Sursa: https://www.facebook.com/coalitiapentrufamilie/posts/3183708598315759

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cerem președintelui României, Ministerului Sănătății și DSU redeschiderea Bisericilor

Darul Vietii started this petition to Presedintele Iohannis and 2 others

    Noi creștinii mărturisim că Sfânta Biserică este locul în care noi găsim refugiul cel mai sigur față de toate problemele acestei vieți, unde găsim nu numai iertarea păcatelor noastre ci și putere, energie, consolare și mai ales vindecare!
Rugăciunea poporului lui Dumnezeu este o forță de neînlocuit împotriva tuturor relelor din istoria omenirii.
1. Puterea rugăciunii este dovedită în mari evenimente istorice: victoria de la Lepanto prin rugăciunea Rozariului (1571), alungarea musulmanilor de la porțile Vienei prin Sobieski și Liga creștină (1683), oprirea ciumei din Banat prin pelerinajele la Maria Radna din Lipova (1738).
2. Puterea de vindecare în Biserica lui Cristos. Sfânta Fecioara Maria a apărut la Lourdes în Franța făcând să izvorească un izvor de apă vindecătoare, care vindecă bolnavii până în ziua de astăzi, dar a cerut și construirea unei biserici lângă izvor. Similar, Maica Sfântă a oferit un loc de vindecare poporului indian, devenit Sanctuarul Vailankanni, supradenumit ”Lourdes-ul Asiei” (sec. al XVI-lea).
3.Alte state au menținut bisericile deschise și în acele locuri nu s-au înregistrat creșteri semnificative de infectări. În timpul crizei Covid 19 majoritatea Statelor din SUA permit sfintele Liturghii în lăcașurile de cult, conform Pew Research Center. Doar 10 din 50 de state interzic adunările religioase iar celelalte consideră cultul religios ca fiind activitate ”esențială”.
Statul New York, Liturghii interzise: 304.000 infectări, 23.000 decese
Washington, permise parțial: 14.000 infectări, 814 decese
West Virginia, Liturghii permise: 1.100 infectări, 41 decese
Statistici din 1.05.2020: https://www.corona.help/country/united-states
4.Biserică nu îmbolnăvește ci vindecă oamenii și oprește epidemiile. Ea dăruiește sănătatea sufletească unei societăți, indispensabilă pentru sănătatea trupească. Biserica nu poate funcționa în spațiul virtual pentru că e bazată pe prezența euharistică a lui Cristos, pe comuniunea, unitatea și iubirea cristică dintre credincioși.
Vă rugăm să dați o șansă creștinilor să mijlocească în fața lui Dumnezeu spre binele poporului român, ca acesta să nu-și tăgăduiască obârșia creștinească, și deschideți bisericile poporului!

Sursa: https://www.change.org/p/pre%C8%99edintele-iohannis-cerem-pre%C8%99edintelui-rom%C3%A2niei-ministerului-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-dsu-redeschiderea-bisericilor?recruited_by_id=83e601b0-9094-11ea-8da9-c9b0db1923bc&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_message&utm_term=psf_combo_share_initial&share_bandit_exp=message-21923308-en-US&share_bandit_var=v3

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

99 de ani de la crearea PCR

       La 8 mai 1921 a luat ființă Partidul Comunist Român. Acest moment ar trebui evocat în 2021, cînd se vor împlini 100 de ani, dar mi-e teamă că pînă atunci libertățile noastre individuale și colective vor fi confiscate definitiv.

PCR a avut un rol determinant în transformările pe care le-a suferit societatea în cei peste 40 de ani cît s-a aflat la conducerea ei. Cu toate că după 1989 partidul unic a fost desființat, mentalitatea comunistă nu a dispărut, fiind adînc înrădăcinată în conștiința marii majorități a oamenilor. Acest lucru s-a datorat și se datorează sentimentului de obediență, de slugărnicie pe care poporul și reprezentanții pe care i-a ales l-au avut de-a lungul întregii sale istorii, evident cu unele excepții.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Dușmanii vor nega existența purgatorului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.959 din 28 aprilie 2020

       Dragi copii, întoarceți-vă la Isus printr-o convertire sinceră și adevărată. Voi sînteți în lume, dar nu sînteți ai lumii. Îndepărtați-vă de tot ceea ce vă ține departe de Fiul meu Isus. Nu dați înapoi. Dumnezeu se grăbește. Ce trebuie să faceți, nu lăsați pe mîine. Vă cer să continuați să vă rugați. Numai prin puterea rugăciunii puteți obține victoria. Purgatorul există și multe suflete suferă în purgator din cauză că lipsește rugăciunea. Fiți precauți. Dușmanii vor nega existența purgatorului, dar voi să ascultați chemările mele. Acceptați învățăturile adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Curaj. După toată durerea, va veni pentru voi Marea Victorie. Ceea ce Isus a pregătit pentru voi, ochii omenești nu au văzut niciodată. Bucurați-vă și așteptați-l pe Domnul cu încredere.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Să repete toți cuvintele „Isus, am încredere în tine”, după aceea pot să-mi încredințeze neliniștile lor

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

Să repete toți cuvintele „Isus, am încredere în tine”, după aceea pot să-mi încredințeze neliniștile lor

22 aprilie 2020

Fragment

Isus: Da, fii în pace cu privire la ceea ce faci pentru mine și pentru Mama mea. Vremurile devin tot mai dificile și atît de mulți sînt neliniștiți despre ceea ce urmează să vină dar eu cer copiilor mei să-mi încredințeze mie și Sfintei mele Mame cerești grijile și preocupările lor. Să aveți încredere în voința Tatălui meu și să aveți încredere în voința mea și ei, toți copiii mei preaiubiți și scumpi, vor fi capabili să trăiască în pace în inimile lor în timpul Avertismentului și a necazurilor care vin.

Anna Marie: Da Isus. Poți să-mi dai o rugăciune care să aducă pace instantaneu tuturor celor care sînt speriați sau nelinștiți în privința a ceea ce urmează sau ce trebuie să facă pentru a se pregăti pentru ceea ce vine?

Isus: Da, să repete toți cuvintele „Isus, am încredere în tine” după aceea pot să-mi încredințeze neliniștile lor cu care se confruntă. Voi ajuta îndrumînd fiecare suflet să înțeleagă cum voi gestiona grijile și voi acorda fiecăruia darul păcii prin harul meu.

Anna Marie: Da Isus, am înțeles.

Isus: Mulți nu au practicat ÎNCREDEREA în Mîntuitorul lor, dar acum este timpul ca fiecare suflet să trăiască în mod activ aceste cuvinte nu doar în cuvinte.

Anna Marie: Da Isus.

Isus: Mititico, îți doresc să rămîi și tu necontenit în pace și să știi că zilnic am grijă și te veghez pe tine, familia ta și casa ta.

Anna Marie: Da Isus. Te iubesc Isus, toți apostolii te iubesc Isus.

Isus: Îi binecuvîntez pe toți astăzi cu harul meu.

Divinul vostru Mîntuitor,

Isus din Nazaret

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

COVID-19 – instrument de manipulare

Institutul Național de Sănătate Publică a indicat în metodologia trimisă unităților medicale că infecția cu Covid-19 trebuie raportată drept cauză a decesului, chiar dacă medicii nu știu sigur dacă infecția cu noul virus a și cauzat moartea pacientului

După ce Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății a spus că în ceea ce privește bilanțul victimelor coronavirusului, „sunt foarte mulți pacienți despre care nu putem spune că au murit din cauza infecției cu Covid”, acum vine o altă informație care să pună un mare semn de întrebare asupra datelor raportate de autorități.

Astfel, în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, actualizată pe 28 aprilie, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) scrie negru pe alb că „decesul unui pacient confirmat cu Covid-19 nu poate fi atribuit unei boli preexistente (de exemplu, cancer, afecțiuni hematologice etc.), și COVID-19 trebuie raportată ca și cauză a decesului, independent de condițiile medicale preexistente care se supectează că au favorizat evoluția severă a COVID-19. COVID-19 trebuie menționată pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces”, după cum a aflat Economica.

Informația trebuie pusă în contextul în care același INSP a raportat că peste 86% dintre oamenii care au murit din cauza Covid-19 aveau cel puțin o comorbiditate asociată: afecțiuni cardiovasculare, diabet, boli renale, pulmonare, neurologice, obezitate sau cancere.

Luni seara, la Antena 3, dr. Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății a spus: „Sunt raportate multe decese la pacienți care mor din altă cauză. Urmărim în fiecare zi decesele, punctual, caz cu caz, și 80 la sută sunt pacienți care au comorbidități, care ar fi murit oricum, care au un cancer terminal… Fenomenul morții este un fenomen complex din punct de vedere medical. E o întreagă știință care se ocupă de chestia asta, se numește tanatologie. În momentul trecerii în neființă sau, mă rog, la instalarea suferinței terminale, pacientul dezvoltă multiple complicații – se infectează, își pierde imunitatea și pînă la urmă, într-o epidemie de covid, ia și covid. Dar el moare de insuficiență cardiacă terminală, moare de cancer cu boală metastatică avansată, moare de ciroză hepatică, se asociază cu vîrste extreme, de 90 și ceva de ani, și așa mai departe. Incidența acestor pacienți este relativ importantă, deci, după părerea mea, fără să fim în posesia unor date statistice precise, pentru că sunt greu de făcut – dar vor trebui să fie făcute la un moment dat – sunt foarte mulți pacienți despre care nu putem spune că au murit din cauza infecției cu Covid”.

Pînă acum, autoritățile au raportat 841 de victime ale Covid. Dacă din acestea s-ar scădea procentul de 80% indicat atît de secretarul de stat Horațiu Moldovan cît și de INSP ca avînd alte cauze, ar rezulta aproximativ 169 de victime.

Aricolul scris de Andrei Nicolae a apărut pe site-ul Activenews în 5 mai 2020.

Sursa: https://www.activenews.ro/stiri-sanatate/Institutul-National-de-Sanatate-Publica-a-indicat-in-metodologia-trimisa-unitatilor-medicale-ca-infectia-cu-Covid-19-trebuie-raportata-drept-cauza-a-decesului-chiar-daca-medicii-nu-stiu-sigur-daca-infectia-cu-noul-virus-a-si-cauzat-moartea-pacientului-161339

Aceeași problemă a fost abordată de către doctorul ieșean Răzvan Constantinescu, pe pagina sa de facebook în data de 4 mai 2020.

CODIFICĂRI CODALE

În urma controversei de ieri (link în primul comentariu), generate de articolul lui Mirel Curea, și pentru că bănuiam diferențe majore între diversele spitale, în funcție de profilul acestora, astăzi m-am informat suplimentar asupra mecanismelor de codificare și raportare a pacienților infectați cu SARS-COV-2 – foi de observație și certificate de deces.

Întîi de toate, să spun pe scurt cum este organizată în Iași activitatea medicală în perioada aceasta a epidemiei, organizare pentru care l-am lăudat recent, pe bună dreptate, pe managerul spitalului nostru, cel mai mare spital din întreaga Moldovă: în clinicile de profil (gastroenterologie, cardiologie etc.) nu se internează niciun pacient, indiferent de patologie, fără a fi testat; dacă totuși scapă vreunul (test fals negativ) și este ulterior, ca urmare a unei simptomatologii sugestive, dovedit pozitiv prin testare, el este transferat imediat la Boli Infecțioase, indiferent de patologie; una dintre clinicile de medicină internă a fost desemnată drept clinică-tampon: primește toate cazurile, indiferent de patologie, cu suspiciune înaltă de COVID-19 sau la care încă nu a venit încă rezultatul testării, dar necesită intervenție terapeutică neîntârziată; dacă vreunul dintre ei devine pozitiv la test, se transferă la Boli Infecțioase, iar cei care au două teste succesive negative sunt distribuiți către clinicile de specialitate conform patologiei.

Acum să luăm cazul unui pacient cu ciroză hepatică și encefalopatie hepato-portală (complicație frecvent cauzată sau agravată de o suprainfecție) care avansează spre comă hepatică și deces, fiind și pozitiv la testul pentru SARS-COV-2:

A. Dacă el este internat la gastroenterologie, pe foaia de observație NU poate fi trecut COVID-19 ca prim diagnostic (nefiind clinică de profil infecțios, cazul ar fi ”invalidat” de CAS) și nici drept cauză a morții (punctul a.) pe certificatul constatator de deces (va fi trecut la punctele b., c. sau d.); astfel, ordinea pe certificatul de deces ar fi: a. (cauza directă a morții) – COMĂ HEPATICĂ; b. (starea morbidă intermediară care a dus la punctul a.) – INSUFICIENȚĂ HEPATICĂ; c-d. (boala sau bolile care au declanșat stările înscrise la punctele b. și a. și care constituie cauzele determinante) – CIROZĂ HEPATICĂ; COVID-19. De remarcat faptul că un asemenea caz este total improbabil: ar fi putut apărea doar dacă ar fi ”scăpat” testului de la internare, ulterior, în IGH, ar fi dezvoltat o simptomatologie care a impus re-testarea, iar decesul s-ar fi produs imediat după testare, astfel încît nu am mai apucat să-l transferăm la Boli Infecțioase. Probabilitate aproape nulă.

B. Dacă pacientul a fost depistat cu SARS-COV-2 și deci a fost internat/transferat la Boli Infecțioase, decedînd acolo, atunci, atît pe foaia de observație, cît și pe certificatul de deces, va fi trecut ca prim diagnostic COVID-19 (!) indiferent de impactul suprainfecției asupra evoluției spre exitus. Adică, la ei, toți mor de COVID-19, indiferent de patologia asociată, uneori și în absența confirmării certe a infecției.

Și atunci am întrebat și eu colegii de la infecțioase: ”Dacă infecția care a agravat encefalopatia inducînd comă ar fi fost cea gripală, ori streptococică ori de altă natură, ați fi pus ca prim diagnostic sau la cauza directă a morții ”GRIPĂ” sau ”ERIZIPEL” sau ”PIELONEFRITĂ”?” Mi s-a răspuns: ”Nu, în niciun caz, dar acum așa sunt indicațiile pentru epidemia de coronavirus”. Ei, aici este aberația. Adică de ce este guvidul mai cu moț decât streptococul? Bună întrebare!

Așadar, domnule Curea, medicii nu falsifică certificatele de deces, ci sunt forțați să le completeze în mod incorect. S-a făcut lumină? Spuneți-le, vă rog, și specialiștilor de vîrf cu care vă consultați în cazul articolelor despre organizarea sanitară.

Sursa acestor anomalii este PROTOCOLUL SPECIFIC din 13 martie 2020 (privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus) care reglementează cîteva lucruri extrem de ciudate (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223812…), mai ales dacă luăm în considerare și precocitatea emiterii actului:

1) ”autopsia anatomopatologică a cadavrului pentru a confirma/preciza sau completa diagnosticul clinic de deces deja confirmat prin analize de laborator (teste specifice) nu mai este necesară și este de evitat” (!)

2) conform celei de-a doua anomalii (extras foto mai jos), eu, care am stat în autoizolare între 24 martie și 7 aprilie, dacă făceam infarct de la cîte tîmpenii citeam ”pe net”, aș fi fost mort de coronavirus (!).

Acest articol ne arată că oglinda epidemiei este aburită de incompetență și/sau reavoință.

Sursa: https://www.facebook.com/razvan.constantinescu1

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Cruciada specială de rugăciune din 7 mai 2020

      În ziua de 7 mai 2020, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: laude, ofrande și discipoli

Se vor recita:

 1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 4 mistere tradiţionale);
 2. Rozarul Îndurării Divine*;
 3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96 – 5, 9, 10, 34, 35, 48, 51, 69, 72, 75, 91, 92, 93, 94, 95, 97,101, 103, 108, 109, 115, 119, 121, 123, 145, 163, 168 – 96;
 4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
 5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
 6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
 7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Coronavirusul determină apariția unei „biserici a catacombelor”

        În interviul dat Lifesitenews, Athanasius Schneider, arhiepiscopul auxiliar de Astana, Kazahstan a spus că „persecutarea” bisericii desfășurată de guvernele din întreaga lume pe durata epidemiei de COVID-19 determină apariția „unui tip de biserică subterană” și acest lucru poate fi o modalitate pentru Dumnezeu de a purifica biserica.

„S-ar putea să trecem printr-o perioadă a catacombelor – un fel de biserică subterană” a spus. „Dar nu trebuie să ne fie frică. Trebuie să fim curajoși, deoarece biserica are multe… experiența de a fi o biserică catacombă, o biserică subterană. Și în acele vremuri ale catacombelor, Dumnezeu a oferit o mulțime de roade spirituale pentru reînnoirea bisericii.”

Schneider a subliniat restricțiile dure impuse bisericilor din Regatul Unit și din alte țări ca dovadă că guvernele folosesc coronavirusul ca „pretext” pentru „a persecurta implicit” Biserica catolică.

Legile din Anglia privind carantina sînt „cu totul împotriva oricărui caracter rezonabil al proporționalității” a remarcat el. Sînt „un fel de discriminare și persecutare a bisericii.”

Excelența sa a continuat: „Episcopii și conferințele episcopilor – chiar și Sfîntul Scaun – ar trebui să insiste asupra guvernelor să dea bisericilor cel puțin aceleași drepturi… așa cum le dau magazinelor de unde oamenii pot cumpăra alimente.”„ Dacă guvernul interzice bisericii aceleași drepturi pe care le dă unui magazin, atunci aceasta reprezintă o discriminare a religiei.”

Schneider s-a întrebat dacă această perioadă deosebită a istoriei reprezintă „o intervenție pentru purificarea bisericii printr-o persecuție” ca urmare a răspîndirii „ereziilor în doctrină și morală și în liturghie” în biserică.

Schneider s-a întrebat dacă „un timp al catacombelor ar fi bun pentru biserică” deoarece ar putea fi „o intervenție foarte puternică a providenței divine pentru a trezi biserica”.

Excelența sa a adăugat că credincioșii catolici trebuie să se roage pentru ca Dumnezeu să-l „lumineze” pe Papa Francisc astfel încît „să facă acte de reparație împreună cu cardinalii pentru atacurile împotriva Domnului nostru în Euharistie…săvîrșite în interiorul bisericii și pentru păcatele ca avortul care sînt săvîrșite în afara bisericii.”

„Domnul este cel care va stabili timpul catacombelor, timpul persecuțiilor nu guvernul” a încheiat el.

Sursa: https://www.lifesitenews.com/news/bishop-schneider-coronavirus-is-causing-a-catacomb-church-to-emerge

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Votul și opțiunile politice anticreștine cresc exponențial în România

      Mihai Gheorghiu (președintele Platformei Împreună) spune că încet, dar sigur, „Votul și opțiunile politice anticreștine cresc exponențial în România”.

Într-o scurtă analiză publicată pe facebook, Mihai Gheorghiu avertizează că s-a creat un vast front anticreștin, „în care principalii actori sunt ong-uri cu vaste resurse financiare și cu o susținere externă foarte puternică”.

„Preluarea și propagarea unor teme sociale și politice, identificarea cu acestea, prestigiul social ridicat al vedetelor anticreștine, presa mainstream anticreștină, identificarea perversă și manipulatoare a BOR cu PSD, acuzațiile, ținînd de propaganda neagră și de războiul psihologic, privind filorusismul BOR și al conservatorilor ortodocși, toate acestea și multe altele conduc la crearea unui front unit anticreștin, în care principalii actori sunt ong-uri cu vaste resurse financiare și cu o susținere externă foarte puternică”, notează Gheorghiu.

În opinia lui Gheorghiu, electoratul creștin nu realizează o realitate: „Complexul politic și media anticreștin este, la ora actuală, foarte puternic în România”.

Președintele Platformei Împreună spune că modul de abordare de pînă acum al credincioșilor români, acela de a negocia cu statul, nu va mai fi posibil.

„Credinciosul român știe, alături de preotul său, că totul se negociază și că, finalmente, totul se aranjează cu statul, cu guvernul, cu primarul. Fals. Negocierea nu se va mai putea produce, pentru că statul și politicile sale sociale etc. vor fi monitorizate, disciplinate și eficientizate de directive și monitori externi, pentru care aranjamentele politice locale nu au nicio relevanță.”

Iată analiza integrală:

Bloc-notes

Votul și opțiunile politice anticreștine cresc exponențial în România

      În România, după Colectiv, în special, dar cu o pregătire mai veche, a crescut agregarea votului anticreștin. Estimez, desigur, fără a avea un sondaj sociologic, că suma acestor voturi se ridică la aprox. 3 milioane. Între 800 de mii și un milion este votul radical, susținut de persoane care au opțiuni clare și distincte privind religia și Biserica. Apoi votul și propaganda acestora, foarte puternică de altfel, iradiază și asupra familiei, prietenilor etc.

Preluarea și propagarea unor teme sociale și politice, identificarea cu acestea, prestigiul social ridicat al vedetelor anticreștine, presa mainstream anticreștină, identificarea perversă și manipulatoare a BOR cu PSD, acuzațiile, ținînd de propaganda neagră și de războiul psihologic, privind filorusismul BOR și al conservatorilor ortodocși, toate acestea și multe altele conduc la crearea unui front unit anticreștin, în care principalii actori sunt ong-uri cu vaste resurse financiare și cu o susținere externă foarte puternică.

Se poate pune întrebarea legitimă, unde și cînd se va exercita un vot anticreștin? Care ar fi problematica? Votul anticreștin este și el un vot pentru anumite valori implicite. Cînd alegi boicotul, deși pare o nonacțiune, este de fapt una și este și o alegere. Cînd susții forțe politice net și vizibil anticreștine, alegi nu doar valori, ci și oameni, programe, acțiuni, care vor conduce la anticreștinism politic pragmatic, la îngrădirea libertății religioase. Cînd susții și alegi figuri publice și politice care au organizat sau susținut atacul asupra bisericilor și preoților din octombrie 2015, atunci se cheamă că asta faci, dai un vot anticreștin. Cînd votezi cu PSD, pentru că este „conservator”, și acesta este principalul susținător al politicilor publice pro idelogie de gen și pentru educația sexuală în școli, vezi votul ultim din parlament pentru amendarea legii educației, atunci, fără să ai neapărat o agendă anticreștină, votezi în siajul acestei agende și contribui la schimbarea radicală a societății și a mediului social în care copilul tău va fi educat. Chiar dacă USR PLUS constituie polul acțiunii anticreștine. Deci creșterea conștientizării necesității filtrului creștin de înțelegere a socialului și a politicului ar fi de dorit. Desigur, aceasta este necesar doar pentru noi păcătoșii, nu pentru ceilalți.

Complexul politic și media anticreștin este, la ora actuală, foarte puternic în România, deși aceasta nu este încă și o percepție clară și stabilizată a electoratului creștin, care, de altfel, nu are deloc obișnuința de a introduce criteriul creștin în evaluarea opțiunii de vot. Cutuma fiind aici că votul nu are de a face nimic cu religia, cu autenticitatea credinței și a acțiunii politice și sociale a politicianului. Credinciosul român știe, alături de preotul său, că totul se negociază și că, finalmente, totul se aranjează cu statul, cu guvernul, cu primarul. Fals. Negocierea nu se va mai putea produce, pentru că statul și politicile sale sociale etc. vor fi monitorizate , disciplinate și eficientizate de directive și monitori externi, pentru care aranjamentele politice locale nu au nici o relevanță.

Deci paradoxul prost în care ne aflăm instalați, nu doar de la referendum, este acela potrivit căruia avem o agregare a votului anticreștin și a politicilor publice anticreștine, mai pronunțate decît cea a votului creștin, care este încă difuz.

Articolul semnat de Andrei Nicolae a apărut pe site-ul Activenews în 28 aprilie 2020.

Sursa: https://www.activenews.ro/stiri-politic/Mihai-Gheorghiu-Platforma-Impreuna-face-o-analiza-a-optiunilor-politice-%E2%80%9EVotul-si-optiunile-politice-anticrestine-cresc-exponential-in-Romania-161233

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

„Coronavirusul” de dinaintea coronavirusului

           Cînd coronavirusul a atacat frontal economia capitalistă globală, cu consecințe încă necunoscute și oricum teribile, aceasta era deja infestată de mulți ani cu un „coronavirus” ce producea înfricoșări, căci venise din rărunchii proprii.

Coronavirusul se dovedise nesezonier și fără antidot, speriind tocmai prin faptul că era împotriva firii și răsturna cu fundul în sus simbolistica însăși a capitalismului: dobînzile au ajuns negative! Altfel spus, costul banului – al banului simbol al capitalismului – a coborît la zero sau chiar mai jos. Implicațiile au devenit bulversante. Băncile, placa turnantă a banului, au fost nevoite să-i onoreze pe deponenții care de fapt le creditează cu răsplăți submodice, iar, de cînd dobînzile coborîseră și mai rău pe ansamblu, să le pretindă chiar un fel de taxă. Deponenții nu doar că nu mai primeau ceva, dar chiar trebuia să dea ceva că își țineau banii în bănci. Realitatea este că dobînzile negative descurajează economisirea, trebuind să plătești pentru a pune bani deoparte. Toți creditorii băncilor au ajuns în alertă, iar fondurile de pensii, cei mai mari deținători și administratori de bani din economiile occidentale și care se bazează pe economisire și pe investirea banului economisit – în derută! Iar pensionarii, alimentatorii lor, după ce au stat cîtva timp liniștiți, au început să protesteze. Nu se știe dacă vor fi luat pînă la urmă de gît băncile sau pe politicienii care nu făceau nimic să schimbe situația. Dar, în Germania, a cărei osatură de stabilitate financiară o constituie fondurile de pensii, premierul Bavariei a cerut chiar dacă indirect dar net interzicerea și nimic altceva a dobînzilor negative. Cine să le interzică și cum?! Dar faptul este în sine semnificativ pentru implicații.

În tabăra debitorilor băncilor – adică a celor creditați de către acestea – părea mai multă „acceptanță”! În contextul dobînzilor pe ansamblu negative, puteau primi credite extrem de ieftine, cu dobînzi pe aliniamente de 1-2%. Ce putea fi mai minunat?! Nu este așa! Banul ieftin nu mai face deosebire la darea cu împrumut între cel performant și cel neperformant, putînd ieși rău în materie de acordare de credite pentru finanțări. În plus, există în mod obiectiv tentația luării de împrumuturi, acum ieftine, pentru stingerea de împrumuturi vechi, mult mai scumpe, și deci a unei combateri a îndatorării fără limite cu datorii și mai mari, ceea ce poate înmagazina potențialul unei explozii ce nu se știe cînd va veni, dar care va veni sigur!

Problema este că, așa cum spune proverbul, o nenorocire nu vine niciodată singură: în măsura în care dobînzile negative descurajează economisirea și banul este mai ieftin ca niciodată, de așteptat ar fi fost ca propensiunea spre investiții să debordeze, toată lumea vrînd să profite de banul ieftin spre a se extinde și dezvolta. Paradoxal, nu se dovedea nicidecum așa, ci invers! Investițiile au dat înapoi. Oricum, cu caracter general, rata de creștere a investițiilor s-a probat a fi mult mai mică decît rata creșterii economice. Se obținea deci creștere economică fără investiții! Consumul lîncezea sau cel mult sporea foarte slab. Neîncrederea în economie sălta la cote înalte. Aflate în centrul vîrtejului, băncile centrale, cu un ochi la bănci și cu celălalt la economia reală, păreau să joace șotron, acționînd chiar nesăbuit: nu numai că încurajau banul ieftin, dar, chiar mai rău, vîrau bani suplimentari în economie pentru ca aceasta să nu-și piardă suflul, achiziționînd contra bani acțiuni ale unor mari companii și chiar ale unor mari bănci! Alegeau să combată lîncezeala economiei, făcînd banul și mai disponibil, mai mult și mai ieftin.

Legile economice păreau că nu mai operează, rînduielile capitaliste erau în degringoladă și oricum încălcate. Banul ajunsese foarte ieftin, dar, în ciuda acestui lucru, nimeni nu se îmbulzea să se împrumute pentru a face investiții. Economia arăta semne de stagnare sau chiar de dare înapoi. Prețurile scădeau, dar, în pofida acestui lucru, consumul nu se revigora, ci lîncezea. În Japonia exista această situație de peste 20 de ani. În cerc vicios! Oameni își scoteau bani din bănci și îi îndreptau spre plasamente mult mai riscante, îndeosebi imobiliare sau acțiuni bursiere nesigure. Pericolele în imobiliar au devenit aiuritoare. Prețurile la locuințe erau singurele care creșteau și degeaba era superieftin un credit imobiliar cînd costurile de bază depășeau orice limită. În Japonia, bătrîni ajunseseră să comită deliberat infracțiuni spre a fi băgați la pușcărie pentru ca astfel nepoții lor să aibă unde locui. Nu-s povești! Zona euro se arăta amenințată de astfel de tendințe. Fenomenul a căpătat numele de „japonizare”. Iar, pe plan general, situația cu pricina ajunsese considerată a fi devenit „starea normală” din economie. Pentru a o combate, BCE (Banca Central Europeană, emitentul euro) afirma că remediul este încurajarea ieftinirii banului (deși dobînzile erau deja zero și apoi negative) și chiar finanțarea acesteia prin inundarea pieței cu bani fără acoperire, așa-numita „relaxare monetară”. De cînd, în urmă cu cîțiva ani, s-a adoptat strategia, pentru a scoate economia zonei euro din criza de după 2008, BCE a aruncat pe piață 2.600 miliarde euro, cumpărînd obligațiuni guvernamentale, apoi acțiuni ale unor mari companii și s-a decis să achiziționeze chiar și acțiuni ale unor mari bănci. Titlurile cumpărate au fost mai întîi pe termen mediu, apoi pe termen lung, apoi pe termen foarte lung, ca un fel de investiție de încredere. Banul s-a tot ieftinit și banul superieftin, accesibil la dobînzi negative, s-a generalizat, dar economia din zona euro tot vegeta, aflîndu-se, în frunte cu economia germană, cea dominantă și motorul zonei, în pragul unei noi recesiuni. BCE pregătea o nouă rundă de achiziții, pentru a băga noi bani în piață în ritm de 20 miliarde euro pe lună! „Porumbeii” acțiunii (de ce li s-o spune „porumbei”?) trîmbițau, mai în glumă mai în serios, să se găsească niscai modalități de a arunca bani direct din elicopter în buzunarele consumatorilor. „Ulii” însă (de ce li s-o spune „ulii”?) au început să spumege, îndeosebi după ce băncile au apreciat că nu mai pot face față situației decît dacă transferă dobînzile negative asupra clienților deponenți. Era desigur un moment nou! Dobînzile negative ajunseseră la omul de rînd. Este contextul în care în Germania s-a cerut în clar oprirea „relaxării monetare” și stimularea pe orice căi a inflației ca să se combată banul ieftin excesiv. Amintitul demers al premierului Bavariei era doar un ecou. Interzicerea reclamată de acesta a transferării dobînzilor negative asupra deponenților însemna, capitalist vorbind, interzicerea dobînzilor negative! Cum și în ce fel?!

În mare, cam acestea erau consecințele dobînzilor negative pînă în momentul intervenției coronavirusului! Care va fi impactul coronavirusului asupra economiei infestate cu „coronavirusul” de dinainte – cu atît mai mult cu cît, după cum se conturează, se va încerca o contracarare cu o nouă infuzie din acesta, adică de noi bani ieftini, fără cost – este acum marea întrebare, indiferent dacă formulată așa sau altfel! Despre toate acestea săptămîna viitoare.

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a României Libere din 31 martie 2020.

Sursa: https://romanialibera.ro/opinii/coronavirusul-de-dinaintea-coronavirusului-822814

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

 

 

 

În Inima mea îndurătoare se află harul victoriei asupra acestui dușman invizibil

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

20 aprilie 2020

 Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Cei care celebrează Îndurarea mea trebuie să sărbătorească de asemenea îndurarea mea în inimi. Datorită Iubirii mele îndurătoare umanitatea acceptă calea pe care a ales-o și deciziile pe care trebuie să le ia pentru a-mi plăcea. Inimile sînt incapabile să aleagă cu înțelepciune în afara Iubirii mele îndurătoare.

Gîndiți-vă la această recentă pandemie – un inamic invizibil care a schimbat viețile pentru totdeauna. Înțelepciunea pămîntească este provocată să rezolve cît mai bine această problemă. Înțelepciunea care vine de sus este modalitatea de a rezolva o astfel de provocare pentru viața umană. Așadar rugăciunea reprezintă stimulentul oricărei rezolvări. În Inima mea îndurătoare se află harul victoriei asupra acestui dușman invizibil.

Citiți Iacob 3, 13-18

Adevărata înţelepciune

13 Cine este înţelept şi învăţat între voi? Să-şi arate faptele printr-o purtare bună în modestia înţelepciunii! 14 Dar dacă aveţi gelozie amară şi rivalitate în inima voastră, nu vă lăudaţi şi nu minţiţi împotriva adevărului. 15 Nu aceasta este înţelepciunea care vine de sus, ci este pămîntească, instinctuală şi diabolică, 16 pentru că acolo unde este gelozie şi rivalitate, acolo se află dezordine şi tot felul de fapte rele. 17 Dar înţelepciunea care vine de sus este, înainte de toate, curată, apoi paşnică, blîndă, docilă, plină de milă şi de roade bune, fără discriminare şi fără ipocrizie. 18 Rodul dreptăţii este semănat în pace pentru cei care fac pace. (Sursa: https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/66-scrisoarea-sf-apostol-iacob/page/3/)

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Vin astăzi la voi ca Rege al Îndurării

Mesajul lui Isus către Holy Love

Duminica Îndurării Divine

19 aprilie 2020

    Isus spune: „Eu sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

     „Vin astăzi la voi ca Rege al Îndurării. Doresc să revărs îndurarea mea în inima lumii, înfruntînd astfel toate relele și tot neadevărul. Inima mea este Refugiul vostru de îndurare. Fugiți spre acest Refugiu din mijlocul întregului haos. Îndurarea mea este cea care vă revelează diferența dintre bine și rău. Prin harul îndurării mele sunteți conduși pe calea dreptății.”

„Chem toate popoarele și toate națiunile la Iubirea Divină – Calea Mîntuirii. Această chemare este îndurarea mea în acțiune. Prin «da»-ul vostru dăruit Iubirii Sfinte toate popoarele și toate națiunile pot să se unească și să trăiască în pace. Așadar prin îndurarea mea vă ofer această chemare plină de har – rezolvați-vă neînțelegerile și uniți-vă în Iubirea Sfîntă. Numai atunci veți trăi astfel încît dușmanul nu vă poate atinge. Îndurarea mea vă va învălui atunci și vă va cuprinde ca într-o armură a Divinei mele Voințe. ”

Citiți: Iuda 17-23

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american – 23 aprilie 2020

       La fel ca pentru Europa, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 23 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american.

În această zi, fiecare este rugat să recite, cel puțin unul din rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 26, 30, 31, 80, 85, 124 și 141 ale cruciadei.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/en/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Cînd are loc Iluminarea Sufletului atunci copiii mei vor primi haruri extraordinare

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

Voi veni să binecuvîntez toată pîinea și apa celor care le-au pregătit pentru binecuvîntarea mea

9 aprilie 2020

Anna Marie: Doamne, te aud chemîndu-mă. Doamne, ești Tatăl, Fiul sau Spiritul Sfînt?

Isus: Micuța mea dragă, sînt Eu, Divinul vostru Mîntuitor, Isus din Nazaret.

Anna Marie: Da, Doamne, te rog pot să te întreb? Te prosterni și-l adori pe Dumnezeu, Eternul tău Tată Ceresc, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor?

Isus: Da micuța mea, Eu, Mîntuitorul vostru, acum și în veșnicie mă voi prosterna și-l voi adora pe Sfîntul și Eternul Tată Îndurător, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor.

Anna Marie: Te rog să vorbești, Mîntuitorul meu Divin, Cristos Rege, pentru că slujitoarea ta păcătoasă ascultă acum. (Annei Maria i s-a dat un mesaj privat). Doamne, vei veni de Paști să ne binecuvîntezi pîinea și apa?

Isus: Da, voi veni să binecuvîntez toată pîinea și apa celor care le-au pregătit pentru binecuvîntarea mea. Voi veni în toate casele și le voi binecuvînta bibliile, rozarele, medaliile și orice este întrebuințat pentru adorarea sfîntă și devoțiunea față de mine Mîntuitorul lor divin.

Anna Marie: Mulțumesc, Isus. Laudă ție, Isus. Domnul meu, ai ceva de comunicat despre acest teribil virus?

Isus: Da, spune-le apostolilor mei iubiți din întreaga lume că Eu Mîntuitorul lor veghează asupra lor și asupra copiilor lor (a apărut Preafericita Mamă), asupra părinților lor, asupra membrilor familiei lor și chiar asupra animalelor de companie. Am așezat mulți îngeri pe pămînt să vegheze asupra lor și ei sînt prezenți, așteptînd să-i îndrum cînd va veni timpul.

Anna Marie: Da, Isus.

Isus: Draga mea, chiar și tu poți fi evacuată din casa ta, deci îți cer să continui să te abandonezi voinței mele așa cum o faci în prezent zilnic.

Anna Marie: Da Isus, voi face tot ceea ce ceri. Domnul meu, dacă este posibil, te rog revarsă în toate inimile și spiritele apostolilor din întreaga lume harul tău divin de a avea încredere în tine. Isus, deși avem încredere în tine, atît de mulți se tem, se tem de ceea ce urmează, nu sînt siguri că membrii familiilor noastre vor continua să aibă grijă unii de alții sau că toți vom fi separați unii de alții.

Anna Marie: Preaiubite Doamne, în Vinerea Mare, ți-ai dovedit dragostea pentru întreaga umanitate murind pe cruce pentru mîntuirea noastră. Și la Paști te-ai ridicat din morți pentru că ești Dumnezeu cel Atotputernic Fiul; dar Isus, tu știi, noi sîntem totuși oameni: slabi și temători de orice, nu putem avea o idee clară și exactă despre profețiile care vor avea loc în curînd ale numeroșilor tăi slujitori. Domnul meu, te rugăm, putem să primim haruri în plus pentru a suporta stările nenumărate de neliniște de care atît de mulți sînt îngrijorați?

Isus: Da, înțeleg temerile pe care mulți le au mai ales cu privire la acest coronavirus și la serviciu și la nenumăratele probleme zilnice pe care preaiubiții mei copii le îndură acum. Cînd are loc Iluminarea Sufletului* ATUNCI copiii mei vor primi haruri extraordinare. Sufletele lor vor fi iluminate de voința Tatălui meu ceresc și cele care sînt în stare de har vor suporta prezența cerului care este Iubirea mea pentru ei.

Iubirea mea va umple trupurile lor cu un astfel de har, mulți vor fi în extaz în acest timp scurt. Chiar și cei care nu sînt în starea perfectă de har, ei vor experimenta „Răpirea iubirii” mele pentru ei, înțelegînd ceea ce trebuie să fie corectat în viețile lor pentru a fi una cu Divinul lor Mîntuitor.

Isus: Draga mea, roagă-i pe preaiubiții mei copii să aibă încredere în iubirea mea pentru fiecare dintre ei. Cînd ei recită Novena și Rozarul Îndurării Divine, să recite încet aceste cuvinte: „ISUS, AM ÎNCREDERE ÎN TINE” La rîndul meu voi revărsa Harul meu divin în inimile lor și le voi dărui un har mai mare de pace și încredere în dragostea mea pentru ei.

Anna Marie: Da Doamne, mulțumesc Sfîntului și Îndurătorului Mîntuitor Divin. Mulțumesc mult. Isus, avem nevoie de tine mai mult ca niciodată.

Isus: Da draga mea. Acum este timpul să te odihnești, vei avea o zi încărcată dimineață.

Anna Marie: Da Doamne. Te rog spune-i Mamei „Mulțumesc” din partea tuturor apostolilor. Novena sa a Bunei Vestiri ne-a ajutat pe toți în comunitățile noastre, deoarece numărul începe să scadă conform statisticilor privind coronavirusul și iubitul meu Isus, știm că Preaiubita Mamă a ajutat ca acest miracol să devină realitate. Și tu Isus de asemenea, ai binecuvîntat țările noastre cu vindecarea dar sîntem foarte, foarte mîhniți că nu putem merge la liturghia din duminica de Paști. Deci te rugăm iartă-ne pe toți, Isus!

Isus: Pentru cei care nu pot participa la liturghiile bisericii din duminica Paștilor, urmărind atunci liturghia la televizor sau pe computer, făcînd astfel o împărtășanie spirituală va fi suficient de această dată. Acum fii în pace. Vă iubesc pe toți și sînt cu voi întotdeauna.

Mîntuitorul vostru Divin,

Isus al Indurării Divine

* Marele Avertisment – n.t. R.C.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Dumnezeu Tatăl amînă oferirea Triplei Binecuvîntări din Duminica Îndurării Divine (19 aprilie 2020)

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

16 aprilie 2020

  Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Copii, aceste zile sînt dificile de o manieră fără precedent. Dușmanul vostru este un virus invizibil care face mii de morți – mulți nepregătiți. Importanța ascultării de distanțare socială, la cererea guvernului, aduce cu sine posibilele consecințe ale morții ca o pedeapsă pentru neascultare. V-am avertizat în trecut că noi boli și-ar face apariția în populația lumii. Acum una este aici.”

„Din fericire, mulți s-au unit în cauza nobilă a unui efort comun de combatere a acestui rău. Oamenii se unesc nu numai pentru a se ajuta pe ei înșiși, ci și pe mulți alții. Înțelepciunea prudentă este la ordinea zilei. Eu nu voi invita niciodată mii de persoane să vină aici* pentru Tripla mea Binecuvîntare**  pe care o planificasem în august*** în lumina pericolelor adunărilor mari. Prin urmare, vă cer să așteptați cu răbdare, ca și mine, următoarea ocazie de a vă chema împreună în siguranță pentru această ocazie specială. Toți sînt bineveniți să vină aici pentru a se ruga în grupuri mici, mici. Rugați-vă acasă în inimile voastre pentru a pune capăt acestui rău. Cu cît cooperați mai mult dînd ascultare distanțării sociale, cu atît mai devreme va fi aceasta – cu atît mai devreme voi oferi Tripla mea Binecuvîntare. Vă spun aceste lucruri cu o mare dragoste paternă. Întoarceți dragostea mea cu ascultarea voastră.”

Citiți: 2 Ioan 6

* Site-ul apariției de la Maranatha Spring and Shrine at 37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville, Ohio

** Pentru mai multă informație privind cele trei Binecuvîntări (Binecuvîntarea  de Lumină, Binecuvîntarea Patriarhală și Binecuvîntarea Apocaliptică) vedeți: http://www.holylove.org/files/Triple_Blessing.pdf

*** Planificată inițial pentru duminică, 2 august 2020, Sărbătoarea lui Dumnezeu Tatăl și a voinței sale divine

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Papa Benedict al XVI-lea la 93 de ani

La mulți ani, Sanctitatea voastră!

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cele mai mari atacuri vor veni împotriva preoției și Euharistiei

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.950 din 9 aprilie 2020

         Dragi copii, Isus al meu vă iubește. Nu puteți niciodată înțelege măreția iubirii sale dacă nu vă deschideți acțiunii Spiritului Sfînt. Isus al meu a lăsat biserica sa pentru a vă ajuta să ajungeți în cer. El v-a lăsat două mari sacramente care în timpurile voastre sînt țintele atacurilor dușmanilor. Sacramentele sînt căile de acces a harurilor în viața voastră. Euharistia este cel mai mare dar pe care Isus al meu vi-l oferă. El însuși este prezent cu trupul, sîngele, sufletul și divinitatea. Vă rog să vă intensificați rugăciunile voastre pentru Biserica lui Isus al meu. Cele mai mari atacuri vor veni împotriva preoției și Euharistiei. Fiți precauți. Acceptați lecțiile trecutului și spuneți tuturor că prezența lui Isus al meu în Euharistie este un adevăr nenegociabil. Pentru biserică vor veni timpuri dificile. Miniștrii credincioși vor bea potirul amar al durerii, dar să știți că misiunea încredințată de Fiul meu Isus miniștrilor săi este de neînlocuit. Ceea ce Cerul vă oferă prin mijlocirea preoților nu puteți găsi prin alte mijloace sau persoane. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Lanț de rugăciune pentru a apăra Europa-13 aprilie 2020

       Multe mesaje primite de vizionari (Maria Îndurării Divine, Luz de María, Pedro Régis) se referă la evenimentele dureroase care vor avea loc pe continentul european. În vederea preîntîmpinării lor, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 13 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune.

În mesajul din 16 mai 2012 adresat Mariei Îndurării Divine, Mîntuitorul însuși ne cere să ne rugăm pentru Europa, deoarece cel de-al treilea război mondial va începe tocmai de aici.

În această zi, fiecare este rugat să recite  rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 31, 33 și 54 ale cruciadei.

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/11/13-iulie-2016-lant-de-rugaciune-pentru-europa/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului