Category Archives: Enoh

Turma mea, ora căderii și moartea zeului ban se apropie

 

Apelul urgent al lui Isus Bunul Păstor către turma sa

3 septembrie 2015

Isus Pastorul

          Credincioșilor turmei mele, pacea să fie cu voi.

Totul s-a sfîrșit, nu vă fie frică turma mea, nimic nu vi se va întîmpla dacă rămîneți alături de mine. Căderea zeilor acestei lumi se apropie și ei nu se vor putea ridica; zeul dolar are zilele numărate și cu el vor cădea economiile multor națiuni; colapsul financiar care se apropie va face ca mulți să-și piardă capul și numeroase națiuni vor fi în stare de faliment. Șomajul și lipsa de oportunități vor constitui numitorul comun al acestor zile de criză economică.

Umanitatea va ști că trebuie să-și pună încrederea și siguranța în singurul Dumnezeu, pentru că restul este iluzie, este vis și deșertăciunea deșertăciunilor. Toți cei care și-au pus încrederea și siguranța în zeul ban se vor lamenta și mulți disperați văzînd că averile și imperiile se prăbușesc, se vor sinucide și făcînd aceasta își vor pierde sufletul.

Turma mea, ceasul căderii și morții zeului ban se apropie! Marea majoritate a umanității  își va plînge pierderea; disperarea va pune stăpînire pe mulți și ei vor prefera să moară împreună cu zeul lor decît să rămînă în această lume fără putere, fără glorie și fără siguranță. Vai de cei al căror zeu este banul, deoarece căderea sa și moartea sa sînt iminente.

După prăbușirea economiilor totul va deveni haos; pentru un timp omenirea va rătăci în nesiguranță; totul se va împuțina și cavalerii morții și ai războiului își vor face apariția. Milioane vor muri așa cum a fost planificat de către regii acestei lumi. Calea va fi pregătită și liberă pentru ca Anticrist să-și facă apariția și împreună cu el domnia sa de sclavie și de moarte.

Turma mea, fii foarte atentă pentru că viclenia adversarului meu și a acoliților săi demonici nu cunosc limite; ei utilizează imagini care o reprezintă pe Mama mea, pentru a înșela omenirea, inclusiv pe cei aleși; ei spun că Mama mea anunță în aparițiile și manifestările sale venirea falsului mesia. Atenție, nu vă lăsați înșelați, cel care va apărea este Anticrist. Eu am venit deja în această lume și am fost respins de către omenire; acela care este gata să apară este omul fărădelegii, fiul pieirii, care vine să mă înlocuiască și marea majoritate a acestei umanități îl va adora ca și cînd ar fi însuși Dumnezeu.

Vă spun din nou, citiți Matei 24, capitolul întreg și meditați la acesta pentru ca să nu cădeți în înșelătorie și să nu vă pierdeți sufletul. Să nu credeți aceste minciuni, pentru că voi știți bine că Fiul Omului nu va mai păși în această lume; Fiul Omului vine să domnească cu toată gloria și splendoarea sa asupra poporului său fidel, în Noul și Cerescul Ierusalim. Fiți atenți deci, la ceea ce v-am spus și mergeți ca și copii ai luminii, pentru ca lumina voastră să lumineze întunericul care se apropie.

Pacea mea v-o las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Căiți-vă și convertiți-vă, fiindcă Împărăția lui Dumnezeu este aproape.

Învățătorul vostru,

Isus Bunul Păstor

Faceți cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Copyright© 2013-2015 Revelații ale cerului

 

20 septembrie 2015 – Lanțul de rugăciune cerut de către Părintele Ceresc

Yahve

Poporul meu, rugați-vă încă de acum și uniți-vă în lanțul de rugăciune, post și penitență la nivel mondial în data de 20 septembrie; de la ora 12 a amiezii (ora Columbiei) pînă la ora 18 a aceleiași zile.

Cereți-mi copiii mei să opresc experiențele care vor fi efectuate în interiorul pămîntului meu prin intermediul acceleratorului de particule.

Contez pe voi, poporul meu!

Tatăl vostru Yahve,

Domnul Creației

(Trebuie să oferiți rugăciunile voastre, rozarele și sfintele liturghii pentru această intenție.)

Pentru România intervalul orar este cuprins între orele 20 și ora 2 a zilei următoare, respectiv 21 septembrie 2015.

Ca recomandare, să participăm în cursul zilei de 20 la sfînta liturghie și să o oferim pentru această intenție, chiar dacă ea nu este oficiată în intervalul de timp solicitat, datorită diferenței de fus orar (8 ore).

 

Poporul meu rugați-vă în lanț de rugăciune la nivel mondial pentru a fi distruse planurile oamenilor de știință ai acestei lumi care se cred dumnezei!

Apelul extrem de urgent al lui Dumnezeu Tatăl către umanitate

30 august 2015

Dieu le Pere

Poporul meu, pacea mea să fie cu voi.

Tehnologia utilizată greșit va fi un flagel pentru umanitate. Oamenii de știință ai acestor ultime timpuri se cred dumnezei; experiențele în interiorul nucleului pămîntului, vor avea consecințe nefaste pentru creația mea. Acceleratorul de particule (CERN-n.t.) creat de om va deplasa plăcile tectonice și aceasta va declanșa cutremure și tsunami pe scară largă care vor distruge populațiile și orașele de coastă.

Găuri mari, circulare, adînci se vor deschide în diferite locuri datorită vidului pe care această mașină îl va produce în interiorul pămîntului meu. Marea gaură creată de om va deplasa axa pămîntului și va face ca timpul să se scurteze mai mult; rotația sistemului planetar va fi afectată, deoarece totul este sincronizat în univers și menține armonia și echilibrul.

Nu vă atingeți de creația mea, oameni de știință, deoarece voi nu știți nimic despre Înțelepciunea Creatorului vostru!

Prostia voastră și mîndria vor destabiliza nucleul pămîntului meu, făcînd ca sistemul planetar care guvernează în galaxia voastră să se desincronizeze prin slăbirea cîmpului gravitațional. Vă spun că veți provoca furia creației mele! Legile care guvernează universul provin din Înțelepciunea lui Dumnezeu; nu fiți neghiobi și smintiți, dorind să jucați rolul lui Dumnezeu! Respectați-mi creația și viața tuturor creaturilor mele! Cine sînteți voi să manipulați ceea ce am creat cu atîta dragoste? Veți fi așadar pedepsiți, asemenea constructorilor Turnului Babel.

Acceleratorul vostru de particule, așa cum îl numiți voi, va slăbi nucleul pămîntului meu și aceasta va avea grave consecințe pentru copiii mei și creația mea. Fac un apel urgent către copiii mei credincioși de aici de pe pămînt, pentru a face o mare zi de rugăciune, post și penitență la nivel mondial, cerînd Părintelui vostru Ceresc să oprească experințele în interiorul pămîntului. Amintiți-vă poporul meu, că Eu respect liberul vostru arbitru și tot ceea ce înfăptuiesc depinde de rugăciunile și cererile voastre.

Poporul meu, rugați-vă în lanț de rugăciune la nivel mondial pentru a fi distruse planurile oamenilor de știință ai acestei lumi care se cred dumnezei! Răspundeți la apelul meu, poporul meu, deoarece creația mea este în pericol de a fi distrusă de mîna acelora care spun că sînt savanți, dar în realitate sînt instrumente în slujba celui rău. Vă cer deci, ca înainte de a fi efectuată această experiență în interiorul pămîntului, voi să vă reuniți în rugăciune, așa cum a făcut Iosua cu poporul său care l-a implorat pe Domnul și El l-a ascultat, iar sunetul trompetelor însoțit de strigătul poporului lui Dumnezeu au prăbușit zidurile Ierihonului.(Iosua 6:20) Faceți și voi la fel, poporul meu, ca să vedeți căzînd la pămînt fortărețele celor răi.

Rămîneți în pacea mea, moștenitorii mei, poporul meu.

Tatăl vostru, Yahve, Domnul Creației

Faceți cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Copyright© 2013-2015 Revelații ale cerului

Blogul poate fi citi și de pe pagina de facebookhttps://www.facebook.com/pages/Revela%C8%9Bii-ale-cerului/1480498878917109

Mari încercări vin pentru națiunea americană. Popor al lui Dumnezeu care locuiți acolo, reculegeți-vă în rugăciune!

Apelul urgent al Sfintei Fecioare Maria (María Rosa Mística) către marea națiune americană

24 august 2015

Maria Rosa

Copilașilor, pacea lui Dumnezeu să vă însoțească și protecția mea maternă să fie întotdeauna cu voi.

Marea națiune americană va purta doliul, ea nu a vrut să revină la Dumnezeu și continuă să ignore apelurile cerului care o cheamă la convertire. Din spațiu se apropie o mare sferă de foc care va pedepsi păcatul și răutatea acestei națiuni. Din adîncurile pămîntului se va trezi marele dragon și va aduce atît dezolarea cît și doliul în această mare națiune. Cîtă tristețe resimt pentru copilașii mei ai acestui pămînt american! Orașele sale de coastă vor suferi și moartea va veni dintr-o dată. Toată puterea și tehnologia acestei națiuni nu va putea să oprească mînia dreaptă a lui Dumnezeu.

Mari încercări vin pentru națiunea americană. Popor al lui Dumnezeu care locuiți acolo, reculegeți-vă în rugăciune!

Copilașii ai altor națiuni, reveniți în țările voastre, pentru că trompetele vor anunța purificarea acestui pămînt american. Ca Mamă a Omenirii, fac un apel urgent la conducătorul său și la legislatorii săi, pentru ca legile care aduc atingere vieții și moralei creștine să fie abolite.

Copilașilor, dreptatea lui Dumnezeu, care este dreaptă și inexorabilă, este gata să pedepsească națiunea voastră; nu fiți nechibzuiți, nu vă credeți zei; respectați viața ca un dar al lui Dumnezeu și nu-l provocați pe Domnul meu. Păcatul avortului, francmasoneria, nedreptatea socială, instinctele primare și toate legile care aprobă relații între cupluri de același sex, reprezintă un afront adus iubirii și îndurării lui Dumnezeu și sînt o rușine pentru națiunea voastră. Oh, Babilon al acestor ultime timpuri, dacă nu reveniți din inimă la Dumnezeu, vă asigur că veți dispărea de pe fața pămîntului. Tatăl meu nu vă mai suportă și a decretat deja sentința sa împotriva națiunii voastre! Reflectați, o națiune a Vulturului; nu continuați să violați preceptele Tatălui meu, ca voi să nu cunoașteți mînia sa sfîntă și dreaptă!

Fac un apel urgent către Armata mea luptătoare de aici de pe pămînt, pentru ca, de îndată ce se poate, să se facă o mare zi de rugăciune, post și penitență pentru marea națiune americană; să se roage de asemenea pentru conducătorul său și legislatorii săi pentru ca legile care sînt împotriva naturii să fie abolite și să se înceteze vărsarea de sînge nevinovat. Eu sînt Mama voastră, Rosa Mística cea care vă cere aceasta; răspundeți apelului meu îngrijorător locuitori ai marii națiuni americane, pentru că este aproape declanșarea unei serii de evenimente cosmice și naturale care vor aduce dezolarea și moartea pentru națiunea voastră. Îi cer cu umilință conducătorului vostru să oprească izbucnirea viitorului război, fiindcă acesta va fi un dezastru pentru națiunea voastră. Armatele lui Gog și Magog se vor uni așa cum este scris și vor sfîrși prin a distruge națiunea voastră; nu va rămîne din ea piatră pe piatră.

Răspundeți apelului meu copilașilor americani;confirmați cuvintele mele cu ajutorul mijlocitorilor care trăiesc în națiunea voastră, ca voi să nu puneți la îndoială mesajul meu. Urmați exemplul locuitorilor din Ninive care s-au convertit ca urmare a cuvîntării lui Ionas; faceți și voi la fel și vă asigur că Tatăl meu care este încet la mînie și bogat în îndurare, datorită convertirii voastre, se va abține să vă trimită pedeapsa.

Pacea lui Dumnezeu să vă însoțească, copilași ai marii mele națiuni americane.

Vă iubesc,

Mama voastră, Sfînta Fecioară Maria (María Rosa Mística)

Faceți cunoscute mesajele mele lumii întregi.

Copyright© 2013-2015 Revelații ale cerului

Credincioșii turmei mele, zilele domniei lupului sînt aproape. Nu vă fie frică, nu vă panicați, deoarece voi fi cu voi!

Apelul urgent al lui Isus, Bunul Păstor către turma sa

10 august 2015

Isus Pastorul

 

Credincioșilor turmei mele, pacea să fie cu voi.

Turma mea, zilele viitoarei mele veniri sînt aproape, dar înainte, voi, credincioșii mei trebuie să fiți purificați pentru ca voi să puteți locui în Noua Mea Creație și să puteți fi cu mine. Vă cunosc și v-am scris în Cartea Vieții; am grijă de voi și nu voi lăsa să vă pierdeți nici unul pentru că vă iubesc, iar dacă ar trebui să mor din nou, aș face o cu plăcere, chiar dacă ar fi pentru unul singur dintre voi credincioșii mei preaiubiți.

Credincioșii mei, nu vă fie teamă, zilele nenorocirii se apropie, dar dacă îmi rămîneți fideli, vă asigur că nici unul nu mă va pierde. Eu sînt poarta prin care veți intra și acolo veți fi în siguranță în zilele care se apropie. Credincioși ai turmei mele, zilele domniei lupului se apropie. Nu vă fie teamă, nu vă panicați, pentru că voi fi cu voi. Înșelătoria va fi atît de cunoscută, încît voi, credincioșii mei, veți ști că acesta este lupul deghizat în oaie, care se va face cunoscut.

Show-ul mediatic este deja pregătit și planificat, înainte ca adversarul meu să facă declarația sa uiversală, emisarii săi îl vor anunța prin toate mijloacele. Propaganda apariției sale se va răspîndi în toată creația. Fiii întunericului vor anunța plini de bucurie apariția lui mesia al lor; ei vor spune că Cristos cosmic va apărea pentru ca umanitatea să se pregătească să-l primească. Falsul mesia va vorbi despre pace, unitate, solidaritate și iubire și aceasta va face ca mulți să-l creadă și să-l adore ca Dumnezeul cel așteptat.

Credincioșii turmei mele, fiți atenți la secte, pentru că mulți lucrează pentru adversarul meu și anunță deja venirea sa. Ei se prezintă ca și credincioși, dar sînt lupi care caută să vă înșele pentru a vă fura sufletul. Nu-i ascultați; pecetluiți-i cu Sîngele meu, pentru că îi recunoașteți după fructele lor; aceștia sînt emisarii în serviciul adversarului meu și îi servesc interesele sale. Ei bat din poartă în poartă căutînd pe cine să înșele; și în cuvintele lor nu este decît blasfemie și minciună. Feriți-vă de ei, nu-i primiți, aceștia sînt lupi deghizați în oi care netezesc calea pentru apariția falsului mesia.

Credincioșii mei, foarte curînd veți vedea pe cer imagini proiectate prin holografie (procedeu de înregistrare a imaginii spațiale a unui obiect, care folosește lumina laserului atît pentru înregistrarea, cît și pentru privirea hologramei-n.t.); aceste imagini sînt holograme (o imagine în trei dimensiuni apărînd ca „suspendată în aer“-n.t.) create de știința oamenilor în serviciul adversarului meu. Totul face parte din show-ul de mistificare, cu care adversarul meu vrea să înșele umanitatea. În funcție de religia predominantă în fiecare națiune, astfel va fi imginea proiectată pe cer. Dacă în națiune predomină catolicismul, va apărea o imagine care mă va reprezenta; dacă națiunea este budistă, va apărea Buddha și dacă ea este mahomedană va apărea Mahomed. Toate imginile vor vorbi și se vor mișca și mulți vor crede în ele; unde de joasă frecvență cu mesaje subliminale vor fi trimise creierului tuturor acelora care vor aduce un cult acestor imagini și vor simți în ființa lor ca și cînd acesta ar fi un apel al lui Dumnezeu în sufletul lor. Aceste imagini vor fi proiectate pentru un timp pentru a-i îndoctrina pe cei nechibzuiți și pe oamenii cu credință puțină; apoi ele vor fuziona într-una singură dînd naștere lui Maitreya, Cristosul cosmic, marele instructor și arhitect al universului, așa cum este numit el de către adepții săi.

Multe națiuni se vor arunca la picioarele sale și cele care se vor împotrivi să i se închine vor fi supuse și înrobite. Apoi va apărea fizic și va stabili Noua Ordine Mondială pe pămînt care va fi guvernul său. Poporul meu va fi redus la starea de sclavie și va merge prin deșertul purificării. Pregătiți-vă deci, credincioșii mei pentru înșelătoria care se apropie; nu cădeți în această capcană, nu priviți hologramele, nu țineți seama deloc de aceste minciuni; pentru că toate acestea reprezintă o capcană care poate să vă facă să vă pierdeți sufletul. Rămîneți în dragostea mea; respectați instrucțiunile pe care vi le-am dat prin intermediul profeților acestor ultime timpuri, pentru ca voi să rămîneți fermi în credință și ca nimic și nimeni să nu vă poată îndepărta de calea mea.

Pacea mea v-o las, pacea mea v-o dau. Căiți-vă și convertiți-vă deoarece Împărăția lui Dumnezeu este aproape.

Păstorul vostru veșnic, Isus din Nazaret

Faceți cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Note: 1. Hologramele sînt utilizate pe scară largă cu ocazia diverselor manifestări culturale, sportive etc.

2. Pentru cunoașterea conceptului Maitreya consultați:  https://revelatiialecerului.wordpress.com/?s=Maitreya+%28I%29 și https://revelatiialecerului.wordpress.com/2014/05/15/maitreya-ii/

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

 

Copilașilor, rugați-vă pentru conducătorii marilor națiuni, deoarece ei se pregătesc de război!

Apelul urgent al Sfintei Fecioare Maria (Maria Santificadora) către copiii lui Dumnezeu

5 august 2015

Maria Santi

            Copilașii inimii mele, pacea lui Dumnezeu să fie cu voi toți și mantia mea maternă să vă ocrotească.

Copilașilor, rugați-vă pentru conducătorii marilor națiuni, deoarece ei se pregătesc de război. Ei au planificat totul pentru a extermina o mare parte a omenirii: ca să le fie mai ușor să supună națiunile după ce războiul va fi trecut; ei vor să lanseze Noua Ordine Mondială care va fi guvernul lui Anticrist.

Războiul care va veni va afecta toate națiunile în mod pasiv sau activ; țările aliate marilor puteri vor trimite cei mai buni războinici și provizii pentru a susține națiunile în conflict. Armatele națiunilor lumii a treia vor merge în frunte și primii care vor cădea vor fi vitejii lor.

Copilașilor, conducătorii marilor națiuni au prevăzut să reducă o mare parte a populației mondiale, în special populația țărilor mai puțin dezvoltate, cu scopul de a le supune și de a-și mări teritoriile. Pregătiți-vă, Poporul lui Dumnezeu, deoarece se apropie zilele în care națiunile vor pleca la război și Creația Tatălui Meu va geme de durere, din cauza exploziilor bombelor, haosului și a morții.

Foametea, foametea și lipsa de alimente vin peste locuitorii pămîntului! Războiul va aduce dezolare, nu va fi mîncare, deoarece ajutoarele și alimentele națiunilor voastre vor merge să susțină națiunile în conflict. Oh, cîtă durere resimte Inima Mea de Mamă văzînd că se apropie războiul; mamelor, fiii voștri vor pleca și poate nu se vor întoarce. Oh, mame îndurerate, însoțiți-mă , fiindcă și Eu voi merge cu voi prin deșert. Fiul meu va fi trădat și predat din nou în mîinile celor răi.

Copilașilor, rugați-vă pentru Biserica Fiului Meu, fiindcă ceasul amărăciunii se apropie. Războiul, schisma și colapsul financiar vin împreună. Dușmanii Bisericii Fiului Meu se pregătesc deja pentru a netezi drumul omului nelegiuirii; în mijlocul haosului și conflictului va apărea adversarul Meu ca mare salvator al națiunilor. Marele impostor, uzurpatorul, falsificatorul a pregătit și a planificat deja totul pentru a-și face apariția. Copilașilor, este timpul să începeți să sigilați cu Sîngele Fiului meu toate aparatele în care poate fi văzut sau prin care se poate infiltra vocea adversarului meu; ziua declarației sale a fost deja fixată. Copilașilor, de asemenea este timpul pentru a vă strînge proviziile și de a binecuvînta : apă, sare și ulei, pentru lupta spirituală. Armura voastră spirituală trebuie pusă zi și noapte și unsă cu rugăciune și nu uitați să luați în mîinile voastre puterea Sfîntului Rozar.

Copilașilor, vă avertizez dinainte pentru ca nimic să nu vă ia prin surprindere; vă amintesc din nou că atunci cînd adversarul meu își va face declarația, voi trebuie să debranșați toate aparatele în care poate fi văzut sau prin care poate pătrunde vocea sa; amintiți-vă că acesta este vechiul șarpe și că are putere de seducție în privirea sa și forță în cuvintele sale pentru a vă face să-l iubiți și să-l urmați. Atenție, micuților, să nu cădeți în această înșelătorie, pentru că aceasta va fi moartea voastră veșnică! Acela care este aproape să apară spunînd că este cristosul, acela nu este Fiul meu, este fiul întunericului care vine să uzurpe numele Fiului Meu preaiubit, pentru a înșela marea majoritate a umanității, care îl va urma și îl va adora ca și cînd ar fi însuși Dumnezeu. Nu-l priviți, nici nu-l ascultați, deoarece acesta este omul nelegiuirii care vine deghizat în miel pentru a face să piardă cel mai mare număr de suflete.

Copiii mei, sînteți preveniți; pregătiți-vă deci, fiindcă zilele nenorocirii de apropie de voi; luați-mă de mînă și nu-mi dați drumul. Luați cu voi întotdeauna Sfîntul Meu Rozar, pentru ca împreună să ne rugăm și să înfrîngem, prin harul lui Dumnezeu, pe adversarul meu și cohortele sale infernale.

Vă iubesc,

Mama voastră, Sfînta Fecioară Maria (Maria Santificadora), (Alto de Guarne, Antioquia)

Faceți cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Vai de națiunile necredincioase, fiindcă pe multe le voi șterge de pe fața pămîntului!

Apelul urgent al lui Dumnezeu Tatăl către poporul său credincios

29 iulie 2015

Dieu le Pere

Pace vouă, poporul Meu.

Puțin lipsește ca luna să se prefacă în sînge și soarele în întuneric; și astfel se va împlini pe de-a-ntregul profeția lui Ioel (Ioel 3:4). După ce aceasta se va fi întîmplat, întunericul va invada pămîntul și evenimentele viitoare se vor dezlănțui unele după altele. Poporul meu, ora eliberării voastre se apropie! Pregătiți-vă fiindcă jugul păcatului va cădea și lanțurile sclaviei se vor rostogoli pe pămînt.

Oh, fiice ale Ierusalimului, ocupați-vă de copiii voștri, deoarece zilele Sfintei mele Dreptăți se apropie! Se apropie zilele în care poporului mei nu-i va fi sete și foame nici de hrană, nici de băutură, ci de cuvîntul lui Dumnezeu; ei vor căuta cuvîntul lui Dumnezeu dar nu-l vor găsi. (Amos 8: 11-12) În acele zile totul va fi obscuritate și haos; fiul se va ridica împotriva tatălui, fiica împotriva mamei, nora împotriva soacrei și dușmanii omului vor fi propriile lui rude. Singurii, aceia care vor persevera vor primi coroana vieții.

Poporul meu, cît sînteți de adormiți, noaptea vă va prinde fără să fiți pregătiți. Continuați să mergeți ici și colo, preocupați numai de atracțiile acestei lumi și totul vi se va întîmpla atît de brusc, încît nu veți avea timp să reveniți la Dumnezeu. Ce-ar fi de voi, poporul meu, dacă nu v-aș trimite îndurarea mea? Vă spun, ați fi foarte puțini aceia care să locuiți în Noua Mea Creație! Totul se va împlini așa cum este scris, creația mea este pe punctul de a începe etapa sa finală de transformare, care va fi cea mai dureroasă pentru locuitorii pămîntului.

Focul dreptății se apropie și știința omului nu va putea să-l oprească. Creația mea va tremura și plînsetele ei se vor auzi în toate colțurile pămîntului. Vai de națiunile necredincioase, fiindcă pe multe le voi șterge de pe fața pămîntului!

Atunci veți ști că Eu Sînt Stăpînul Universului și Domnul întregii creații; că eu conduc creația mea cu îndurare și dreptate. Eu sînt Tatăl și Judecătorul cel Drept și dăruiesc fiecăruia ceea ce merită conform faptelor sale.

Trompetele răsună deja asupra națiunilor necredincioase, anunțînd că va sosi pedeapsa; după căderea sferei mele de foc, vor începe ultimele dureri ale nașterii creației mele; pămîntul se va clătina zi și noapte asemenea unui bețiv și plînsetul său se va face auzit, valurile mării vor fi gigantice, își vor descărca furia asupra tuturor acelor națiuni care mi-au întors spatele și au abolit preceptele mele. Totul se va schimba, lumea pe care o cunoașteți va trece; O Nouă Creație va apărea plină de splendoarea lui Dumnezeu și noi locuitori o vor ocupa; Poporul meu ales, Israelul meu care va fi cu mine pînă la împlinirea timpurilor. Bucurați-vă deci, Seminția mea, Poporul meu pentru că foarte curînd veți vedea Gloria lui Dumnezeu.

Pace vouă Poporul meu, Moștenitorii mei.

Tatăl vostru, Yahve, Domnul Națiunilor

Faceți cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Surse: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/

http://www.bibliacatolica.ro/91/36-Ioel.html

http://www.bibliacatolica.ro/91/37-Amos.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Copiii mei, alergați și puneți-vă lucrurile în ordine, deoarece marea și glorioasa zi a Domnului se apropie

Apelul lui Isus din Sfîntul Sacrament către poporul său credincios

23 iulie 2015

Isus Pastorul

Copiii mei, pacea să fie cu voi.

Se apropie zilele în care veți vedea Crucea Mea Glorioasă în spațiul celest; crucea mea de pe Golgota de la care mulți vor primi vindecarea trupului lor și eliberarea sufletului lor. Pregătiți-vă copiii mei pentru acest mare eveniment care va schimba viața voastră și vă va anunța sosirea marelui meu Avertisment. Toți locuitorii Pămîntului vor vedea Crucea Mea Glorioasă timp de șapte zile și șapte nopți, de la est la vest și de la nord la sud.

Contemplați și meditați la misterele patimii și morții mele pentru a primi vindecarea trupului vostru și eliberarea sufletului vostru. Razele Îndurării mele care vor țîșni din Crucea mea vă vor vindeca, dacă aveți credință; din Crucea Mea Glorioasă vor ieși raze de lumină pline de îndurare care vor acoperi pămîntul. Multe suflete vor fi eliberate, mulți bolnavi vor fi vindecați și multe suflete care și-au pierdut credința și-o vor recăpăta. Orbii vor vedea, paraliticii vor merge și oricine care crede în puterea Crucii Mele Glorioase va fi vindecat în trup și suflet.

Fericiți sînteți voi, copii ai lui Adam, care veți putea fi martorii unui atît de mare eveniment, comparabil doar cu Steaua din Betleem care anunța venirea mea în această lume. Crucea mea Glorioasă vă va anunța sosirea Avertismentului meu care va fi pentru voi trecerea în veșnicie. Poporul meu, ora marii mele Îndurări bate la poarta sufletului vostru. Nu mai pierdeți timpul cu banalitățile și vanitățile acestei lumi trecătoare, pentru că adevărat vă spun, că această lume pe care o cunoașteți va trece foarte curînd și va face loc Cerurilor Noi și Noului Meu Pămînt. Acolo vom fi o singură familie și Eu voi domni în mijlocul vostru; voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu, nimic și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.

Copiii mei, alergați și puneți-vă lucrurile în ordine, deoarece marea și glorioasa zi a Domnului se apropie. Toți cei care veți fi în stare de har în zilele Crucii mele Glorioase, veți fi binecuvîntați cu haruri și indulgențe care vor șterge multe dintre păcatele voastre; mijlocitorii mei și discipolii, vor primi cele șapte daruri ale Spiritului Sfînt pentru ca la revenirea în această lume, după trecerea în veșnicie, să poată îndeplini fără teamă misiunile care le vor fi încredințate. Toți cei care vor fi în stare de păcat de moarte cînd va apărea Crucea mea Glorioasă, vor fi eliberați atîta timp cît se angajează să-și schimbe viața și vin să-și pună lucrurile în ordine. Cîtă tristețe, pentru că mulți vor respinge îndurarea mea din acele zile, îmi vor întoarce spatele și vor spune NU  categoric vieții. Îi veți recunoaște după fructele lor și veți ști dintr-o dată că nu sînt din casa mea.

Poporul meu vă dăruiesc această rugăciune la Crucea mea Glorioasă pentru ca voi să o faceți încă de acum și să puteți primi binefacerile îndurării mele.

croix-glorieuse

RUGĂCIUNE LA CRUCEA GLORIOASĂ

O, Cruce Glorioasă a lui Isus Cristos, Cruce de pe Golgota, inundă-mă cu razele tale de lumină; așază-te în mine și dăruiește-mi harurile de care am nevoie pentru mîntuirea sufletului meu. Cruce Glorioasă, eliberează-mă dacă sînt bolnav spiritual, vindecă-mi trupul de orice boală. Ia greșelile mele, șterge păcatele mele și pregătește-mă pentru întîlnirea cu gloria lui Dumnezeu, ca trecerea în veșnicie să fie bucurie nesfîrșită. Amin.

Sfîntă și Glorioasă Cruce a lui Isus Cristos, eliberează-mă!

Sfîntă și Glorioasă Cruce a lui Isus Cristos, vindecă-mă!

Sfîntă și Glorioasă Cruce a lui Isus Cristos, sfințește-mă, ca în trecerea mea în veșnicie, să pot fi demn să mă prezint în fața maiestății lui Dumnezeu.

Recitați „Mărturisesc lui Dumnezeu“*, Credeul și Tatăl nostru.

Pacea mea v-o las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Căiți-vă și convertiți-vă, fiindcă Împărăția lui Dumnezeu este aproape.

Învățătorul vostru,

Isus din Sfîntul Sacrament, Prietenul care nu dezamăgește niciodată.

Faceți cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

 

*Rugăciunea „Mărturisesc lui Dumnezeu“ (Confiteor)

„Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul şi vouă, fraţilor, că am păcătuit prea mult cu gîndul, cuvîntul, fapta şi omisiunea: din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea, rog pe sfînta Maria pururea Fecioară, pe toţi îngerii şi sfinţii şi pe voi, fraţilor, să vă rugaţi pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.

Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu şi, iertîndu-ne păcatele, să ne ducă la viaţa cea veşnică.“

Surse: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/

http://www.ercis.ro/liturgie/liturghia.asp

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Atenție copilașilor la New Age, deoarece acesta este blana de oaie cu care se deghizează adversarul meu!

 

Apelul urgent al Sfintei Fecioare către umanitate

12 iulie 2015

Maria Rosa

Copilașii inimii mele, pacea Domnului meu să fie cu voi și protecția mea maternă să vă însoțească întotdeauna.

Copilașilor, răutatea și păcatul cresc în fiecare zi, această umanitate a acestor ultime timpuri nu vrea nici să asculte, nici să accepte voința lui Dumnezeu. Ce mult mi-ar plăcea să fiu purtătoare de mesaje mai încurajatoare pentru copilașii mei; cît îmi pare de rău să vă vorbesc despre atîta nenorocire și durere și să vă previn despre pedeapsa care va veni din cauza nesupunerii și a păcatului vostru. N-ați putut înțelege că Dumnezeu este iubire și dacă voi vă veți căi și veți reveni la El din inimă, vă asigur că Lui i-ar părea rău să vă trimită pedeapsa. Tatăl meu nu găsește mulțumire în suferința copiilor săi, nici nu este dorința lui de a pedepsi omul.

Copilașilor, consacrați-vă și consacrați familiile voastre celor două inimi ale noastre pentru a putea fi protejați în timpul marii încercări. Vă spun aceasta pentru că multe familii se vor pierde datorită absenței lui Dumnezeu din casele lor. Adversarul meu are ca obiectiv distrugerea familiilor; el vrea să termine cu prima societate creată de Dumnezeu, deoarece știe că familiile unite care se roagă au puterea de a-i face mult rău.

Părinților, vă implor din nou să dedicați o oră din timpul vostru rugăciunii și recitării Sfîntului Meu Rozar! Copiii voștri să nu privească atît de mult la televizor, nici la atîta tehnologie a morții, deoarece adversarul meu aduce, prin intermediul acestei tehnologii, dezbinarea în familii.

Veninul mesajelor subliminale în filmele și în jocurile pe care le privesc și cu care se joacă copiii voștri, îi conduce la întunecime spirituală, la nesupunere și la revoltă, făcînd ca bazele morale și spirituale întipărite în familie să se prăbușească. Părinților, vă cer să acordați mai multă atenție copiilor voștri, pentru că mulți se vor pierde cînd va începe domnia adversarului meu!

Atenție copilașilor la New Age, deoarece este blana de oaie cu care se deghizează adeversarul meu! Să nu vă contaminați, să nu aduceți cultura New Age-ului în căminele voastre, pentru că toate aceste lucruri ca Feng Shui, tai chi, reiki, angelologie, numerologire, yoga, lumînări colorate, parfumuri, esențe, bastonașe de tămîie, băi de ierburi, florile lui Bach și alte înșelătorii împreună cu medicina alternativă, sînt contaminate de ezoterism și ocultism și servesc adversarului meu să-și ducă la bun sfîrșit planurile sale. Toate acestea vă contaminează și comtaminează căminele voastre ducînd la ruina materială și spirituală. Înțelegeți copilașilor că ceea ce caută New Age-ul este de a-l ucide pe Dumnezeu din inimile oamenilor.

Întregul New Age este ritualizat, de aceea fiți foarte atenți și să nu cădeți în această înșelătorie, pentru că emisarii răului vă vînd și promovează această cultură promițînd că voi veți obține pacea, armonia, plenitudinea, prosperitatea și însănătoșirea completă a trupului, a gîndirii și a spiritului. Atenție copilașilor la acestea, nu vă lăsați seduși de această cultură care pare inofensivă la prima vedere, dar ceea ce caută în realitate este de a vă îndepărta de Dumnezeu, pentru ca apoi să fure sufletul vostru.

Oh, copilașilor, cum vă idolatrizați trupurile făcînd din ele idoli, cum cheltuiți sume mari de bani pentru corpul vostru din cauză că vreți să fiți văzuți și acceptați! Vă spun, continuînd astfel riscați să vă pierdeți, pentru că știți bine că idolatrii nu vor moșteni Împărăția Tatălui meu. Vreau să fac un apel la toți cei care practică yoga și caută să suprime Eul personal pentru a intra, după ei, într-o stare de plenitudine.Vă spun că invocarea mantrelor deschide porțile ca demonii să intre în sufletul vostru.

Toste aceste invocații sau mantre cum le numiți voi, deschid demonilor hinduși poarta sufletului vostru făcînd ca mulți fie atrași prin aceste tehnici de relaxare, care îi fac, pe cei care le practică, să se creadă dumnezei.

Copiii mei, vă avertizez deci despre toate acestea pentru ca voi să fiți foarte atenți și să nu aduceți nimic în căminele voastre care să fie contaminat de New Age. Aruncați din casele voastre: statui ale lui Buddha, piramide, cuarț, bufnițe, lumînări colorate, esențe, bastonașe de tămîie, riego (vrăjitorie), penca (plantă esoterică), potcoave, pisici chineze purtătoare de fericire și tot ce ați cumpărat căutînd pacea, prosperitatea, bunăstarea, sănătatea și armonia, pentru că toate acestea sînt înșelătorie și acoperă binecuvîntările Tatălui meu. Amintiți-vă: căutați-l mai întîi pe Dumnezeu și restul vă va fi dat pe deasupra. Nu continuați, deci să vă puneți credința în oameni și în lucruri lipsite de viață, pentru că aceasta este abominabil în ochii Tatălui meu. Pacea celui Preaînalt să locuiască în voi.

Vă iubesc,

Mama voastră,

Sfînta Fecioară Maria- Maria Rosa Mistica

Faceți cunoscute mesajele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Armată Luptătoare, numai lanțul de rugăciune distruge fortărețele dușmanului!

Apelul urgent al Sfîntului Mihail către Armata Luptătoare

26 iunie 2015

Arh Mihail

Mărire lui Dumnezeu în cer și pe pămînt, pace oamenilor de bunăvoință.

Lăudați-l pe Cel Preaînalt fiindcă îndurarea sa este veșnică. Aleluia, aleluia, aleluia.

Popor al Tatălui meu, dăm grele bătălii spirituale în lumea voastră; forțele răului au luat puterea din cauza păcatului acestei umanități ingrate care refuză să-l accepte pe Dumnezeu și să respecte poruncile sale. În multe națiuni forțele răului au creat fortărețe.

Astăzi națiuni întregi îl slujesc pe prințul întunericului și multe i s-au consacrat. Tatăl meu ne-a cerut în Divina Voință să salvăm de forțele răului acele națiuni care nu au fost consacrate, dar ai căror locuitori, prin păcatul și răutatea lor, au permis ca demonii să le ia în stăpînire. Tatăl meu va șterge de pe fața pămîntului națiunile consacrate prințului întunericului acestei lumi și nu-și va aminti de ele.

Rugați-vă Popor al lui Dumnezeu pentru națiunile voastre; faceți Exorcismul meu dictat de Tatăl meu slujitorului său Leon al XIII-lea, pentru ca să Mi se încuviințeze Mie și Arhanghelilor și Îngerilor Armatei Cerești să luptăm cu voi și să salvăm de puterea întunericului națiunile voastre, din care multe îi sînt astăzi supuse; amintiți-vă că voi, Poporul lui Dumnezeu, faceți parte din Armata Luptătoare. Ca urmare, Eu, Mihail, Prințul Armatelor Cerești vă îndemn să vă uniți în rugăciune cu Armatele Tatălui meu pentru ca împreună și prin harul lui Dumnezeu să-l alungăm pe satana și demonii lui care rătăcesc în această lume pentru a pierde sufletele.

Armată Luptătoare, nu fiți actori pasivi; amintiți-vă că sînteți în zilele bătăliei spirituale; rugați-vă, postiți și faceți penitență. Legați și înlănțuiți forțele răului și cereți-le în numele lui Isus ca ele să iasă din voi și din națiunile voastre. Alcătuiți un lanț de rugăciune al Exorcismului meu pentru națiunile voastre, orașele voastre și micile sate, cerînd mai întîi permisiunea Tatălui meu cu rugăciunea Tatăl nostru, pentru ca el să ne îngăduie să vă ajutăm și să venim în sprijinul vostru.

Treziți-vă Armată Luptătoare, timpul eliberării voastre a început deja. Creați fortărețe de rugăciune; luați-vă pe voi Armura spirituală și mustrați fără teamă forțele răului și vă asigur că satana și demonii lui vor fugi îngroziți. Voi sînteți copiii lui Dumnezeu și știți bine că cerul vă ajută în toate bătăliile spirituale și nu vă lasă singuri, dacă contați pe sprijinul său.

Armată Luptătoare, numai lanțul de rugăciune distruge fortărețele dușmanului! Uniți-vă în lanțul de rugăciune al Sfîntului Rozar dedicat Mamei și Reginei noastre și Ea, Conducătoarea noastră, vă va călăuzi în lupta spirituală de fiecare zi. Misterele de durere ale Sfîntului Rozar împreună cu Rozarul Preaprețiosului Sînge și Rănilor preaiubitului nostru frate Isus, constituie o armură puternică pentru a distruge fortărețele spirituale ale răului. Faceți-le pentru națiunile voastre și faceți la nivel mondial pentru a vedea prăvălindu-se la pămînt armata celui rău.

Armată Luptătoare nu încetați să vă rugați; antrenați-vă latura spirituală, deoarece știți bine că victoria este aceea a Copiilor lui Dumnezeu. Chemați-mă ori de cîte ori este necesar și Eu, Prințul vostru, voi veni cu Armatele Tatălui meu să vă dau tot ajutorul de care aveți nevoie. Știți deja cum să mă chemați, cu strigătul de luptă: Cine este ca Dumnezeu. Nimeni nu este ca Dumnezeu. De trei ori. Consacrați-vă celor Două Inimi Unite ale lui Isus și ale Mariei și consacrați-vă Mie și Armatelor Cerești, pentru ca voi să fiți cu adevărat războinici spirituali.

Pacea Celui Preaînalt să vă însoțească.

Slujitorii și frații voștri,

Arhanghelul Mihail și Arhanghelii și Îngerii Armatei Cerești

Mărire lui Dumnezeu. Mărire lui Dumnezeu. Mărire lui Dumnezeu.

Faceți cunoscute mesajele noastre, oameni de bunăvoință.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Pregătiți-vă credincioșii mei, pentru că întîlnirea cu Păstorul vostru Veșnic se apropie de voi!

Apelul lui Isus Bunul Păstor către turma sa

23 iunie 2015

Isus Pastorul

Pacea să fie cu voi, credincioșii turmei mele.

Zilele sosirii mele viitoare se apropie, eu voi veni în toată splendoarea și gloria mea să domnesc în mijlocul vostru în Noul Ierusalim Ceresc. Voi veni ca Regele Regilor și Domnul Domnilor și Domnia mea va fi de iubire, pace, bucurie și plenitudine.

Noua Creație va coborî din Cer și toate creaturile vor trăi în pace, iubire și plenitudinea lui Dumnezeu. Așa cum v-am spus înainte, veți fi ființe spirituale asemănătoare îngerilor mei; în noua mea creație voința mea se va face în ceruri și pe pămînt și Pîinea Vieții care sînt Eu, vă va fi dăruită din abundență. Veți trăi în armonie deplină cu toate creaturile și înțelepciunea și cunoașterea lui Dumnezeu vă vor fi date cu prisosință.

Veți lua parte la Noua mea Creație împreună cu Îngerii mei și sufletele mele preaiubite care vă vor învăța să-l iubiți pe Dumnezeu și să-l preamăriți așa cum se face în cer; nimic nu vă va fi ascuns credincioșilor turmei mele; veți cunoaște lumea spirituală în care nu există piedici, nici bariere, nimic care să împiedice îndeplinirea a ceea ce doriți. Ca și Îngerii mei vă veți deplasa în locurile Noii mele Creații în care veți dori să fiți. Totul va fi posibil și totul vă va fi dăruit în Sfînta Voință.

Ierusalimul meu Ceresc va străluci cu toată splendoarea gloriei lui Dumnezeu și va fi împodobit cu pietrele cele mai prețioase. Locuințele voastre spirituale vor fi palate împodobite, acoperite cu aur, în mijlocul grădinilor și Lumina lui Dumnezeu va fi soarele vostru. Nimic nu vă va fi refuzat, tot ceea ce-i cereți Tatălui vă va fi dăruit, înainte ca voi să i-o cereți; iubirea Tatălui meu va fi cea mai mare bucurie a voastră; Eu voi fi cu voi ca Bunul Păstor care are grijă de credincioșii săi; mă veți vedea față în față și o veți vedea și pe Mama mea, pe preaiubitul meu Tată adoptiv Iosif, pe apostolii mei și multe din sufletele mele preafericite; vă spun că veți vedea de asemenea multe dintre rudele voastre. Lumina și înțelepciunea Spiritului meu vor fi cu voi și toți vom fi o singură familie…

Pregătiți-vă credincioșii mei, pentru că întîlnirea cu Păstorul vostru Veșnic se apropie de voi. Pășunile verzi și apele proaspete ale Noii mele Creații vă așteaptă preaiubiții mei credincioși; locuințele voastre sînt pregătite deja, lipsește numai purificarea voastră pentru ca voi să puteți intra în Ierusalimul meu Ceresc, în care veți trăi toată splendoarea și toată Gloria lui Dumnezeu. Vă aștept cu brațele deschise, pentru a vă ura bun venit în Noua mea Creație.

Vă binecuvîntez, credincioșii turmei mele.

Învățătorul vostru,

Isus, Bunul Păstor

Faceți cunoscute mesajele mele lumii întregi.

Raiul

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Sfîntul Rozar al Mamei mele, va fi puntea de legătură cu mine în zilele marii încercări!

Apelul lui Isus din Sfîntul Sacrament către poporul său credincios

Sanctuarul parohial Sfîntul Clement din Medellin, Columbia

3 iunie 2015

Isus Pastorul

Copiii mei, pacea să fie cu voi.

Cîtă bucurie resimt văzîndu-vă reuniți aici în această după-amiază în jurul ostensorului meu. Sînt aici asemenea unuia care cerșește iubire, așteptînd ca fiecare dintre voi să-mi țină companie. Singurătatea mă cuprinde în numeroasele mele locuri sacre; faceți preaiubiții mei fapte de reparare pentru a ușura durerea pe care o resimt din cauza indiferenței multora care spun că mă iubesc, dar care n-au timp să mă viziteze și să discute cu mine; amintiți-vă că eu sînt Tatăl vostru, Fratele, Prietenul, Sfătuitorul și înainte de toate Dumnezeul vostru. Copii nerecunoscători, nu treceți departe de casele mele, intrați să mă vizitați și să mă mîngîiați și eu vă voi dărui binecuvîntarea mea.

Oh, cîte haruri și binecuvîntări pierd copiii mei care trăiesc pentru carierele lor și care n-au timp să mă viziteze și să-mi țină companie nici un moment. Dacă ați fi înțelepți, v-ați apropia de Mine și v-ați potoli setea la fîntîna îndurării mele care vă așteaptă întotdeauna în liniștea fiecărui Sanctuar. Dar nu, marea majoritate a acestei omeniri este oarbă, surdă și mută în fața prezenței mele Vii și Reale din fiecare Tabernacol.

Oh, omenire nerecunoscătoare și păcătoasă se apropie zilele în care nu mă veți mai găsi în liniștea fiecărui Sanctuar, deoarece Casele Mele vor fi profanate de fiii întunericului. Cîtă tristețe resimt știind că voi fi din nou trădat și dat în mîinile prigonitorilor, de mulți care astăzi spun că sînt apropiații mei. Milioane îmi vor întoarce spatele mîine de frică de moarte; ei mă vor trăda și mă vor nega în fața prigonitorilor mei, spunînd că nu m-au cunoscut niciodată. Adevărat vă spun din nou: Cel care va vrea să-și salveze viața și-o va pierde, dar cel care și-o va pierde din cauza mea o va găsi (Mt 16:25). Pentru că mulți sînt chemați, dar puțini aleși (Mt 22:14).

Copiii mei, tristețea și singurătatea mă cuprind din nou; veniți în Sanctuarele mele și vegheați cu mine, fiindcă vor veni zilele în care nu mă veți mai găsi în liniștea tabernacolelor mele. Casele mele vor fi închise, cultul meu zilnic suspendat și Trupul meu și Sîngele meu profanate de către emisarii răului în slujba adversarului meu. Timpul întunericului se apropie, rugați-vă și vegheați, ca să nu cădeți în ispită; noaptea este aproape, ei îl vor lovi încă o dată pe Păstor și oile se vor risipi.

Turma mea, nu vă întristați, eu nu vă voi abandona; în timpul mari încercări, Mama mea va fi Sanctuarul în care voi locui; ea, Mama mea, va fi atît de Vie și de Reală așa cum sînt eu acum în mijlocul vostru. Chemați-o cu rugăciunea Sfîntului Rozar și Eu, Fiul său, mă voi lăsa găsit de către cei care mă caută cu inima sinceră. Mama mea este puntea pentru a ajunge la mine și oricine va rămîne cu Mama mea în acele zile de neliniște, va avea protecția sa și nu va rămîne singur. Voi veni la voi prin intermediul Mamei mele, pentru a vă consola și a vă întări spiritual și, ca la Rusalii, vă voi dărui de asemenea Spiritul meu, pentru ca voi să fiți purtătorii adevărului meu și ai evangheliei mele și ca voi să luminați intunericul acelor zile.

Am nevoie preaiubiților ca voi să vă pregătiți încă de pe acum pentru marea bătălie spirituală care vă va da libertatea. Amintiți-vă că armele pe care vi le-am dat sînt puternice în spirit pentru distrugerea forțelor. Ungeți deci Armura voastră cu rugăciune, post și penitență; faceți în toate zilele dimineața și seara Sfîntul Rozar cu Mama mea; citiți Sfîntul meu Cuvînt, în special Evanghelia și Faptele Apostolilor. Practicați dreptatea, iubirea și caritatea față de frații voștri și hrăniți-vă cît mai mult cu Trupul și Sîngele meu pentru a fi adevărați soldați spirituali. Sfîntul Rozar al Mamei mele, va fi puntea de legătură cu mine în zilele marii încercări. Țineți deci cont de aceste indicații pentru ca voi să rămîneți uniți în zilele de întuneric care se apropie.

Pacea mea v-o las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Căiți-vă și convertiți-vă, deoarece Împărăția lui Dumnezeu este aproape.

Învățătorul vostru, Isus din Sfîntul Sacrament

Faceți cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Inimi indiferente, treziţi-vă, treziţi-vă din letargia voastră spirituală; hotărîţi-vă o dată pentru totdeauna, fiindcă vine noaptea şi ușa vi se va închide în față!

Apelul urgent al lui Isus Bunul Păstor către turma sa

13 mai 2015

Isus Pastorul

Pace vouă, credincioşilor turmei mele.

Trompetele vor suna din nou şi de această dată chemarea lor va fi mai puternică; ele vor avertiza omenirea să se pregătească spiritual, material şi psihologic privind sosirea tuturor evenimentelor fixate pentru acest sfîrşit al timpurilor. Turma mea, furia naturii se va declanşa şi îl va pedepsi pe om pentru întreaga comportare rea şi ofensa primită din mîna sa; un lanţ de foc este pe punctul de a ţîşni din pămînt, vulcanii se vor trezi asemenea dragonilor şi focul din gurile lor va transforma în cenuşă numeroase locuri pe pămînt.

Creaţia va intra în ultimele dureri ale naşterii şi plînsetul ei se va face auzit în cele patru colţuri ale pămîntului. Sfere de foc din spaţiu se apropie de pămînt în direcţia naţiunilor necredincioase; se vor manifesta fenomene cereşti pe care nici un ochi nu le-a văzut vreodată; întregul univers va fi cuprins de spaimă şi pămîntul se va mişca. Continentele se vor deplasa din cauza tasării plăcilor tectonice şi pămîntul se va transforma dînd naştere Noii Creaţii.

Turma mea, nu vă înspăimîntaţi, voi ştiţi bine că totul trebuie să se întîmple ca să poată apărea o nouă creaţie; în zilele de încercare rugaţi-vă şi aduceţi laude şi totul va fi conform voinţei Tatălui meu. Dacă rămîneţi uniţi în Dumnezeu , nimic nu vi se va întîmpla, credinţa voastră şi încrederea în voinţa divină vă vor ajuta să suportaţi acele zile de încercare. Ca Bun Păstor vă anunţ ceea ce vine, pentru ca voi să vă pregătiţi şi nimic să nu vă ia prin surprindere.

Evenimentele sînt foarte apropiate; de aceea voi trebuie să fiţi atenţi şi vigilenţi ca nişte buni soldaţi; purtînd întotdeauna Armura voastră Spirituală, atît ziua cît şi noaptea şi mergînd asemenea copiilor luminii, pentru ca lumina voastră să lumineze întunericul care se apropie şi ca voi să fiţi un far care călăuzeşte toate acele suflete care merg încă în indiferență şi întuneric.

Inimi indiferente, treziţi-vă, treziţi-vă din letargia voastră spirituală; hotărîţi-vă o dată pentru totdeauna, fiindcă vine noaptea şi uşa vi se va închide în față! Amintiţi-vă că nu cel care spune Doamne, Doamne va intra în Împărăţia Cerurilor, ci cel care face voinţa Tatălui Meu din Ceruri (Mt-7:21). Voi, copii nehotărîţi nu sînteţi niciodată decişi şi aceasta va fi pierzania voastră, dacă nu veţi reveni cît mai curînd pe drumul mîntuirii.

Copii nehotărîţi, dacă continuaţi în indiferenţa voastră spirituală, vă asigur că veţi pierde, pentru că vă voi vărsa din gura mea! Sau sînteţi cu Dumnezeu, sau sînteţi cu lumea şi prinţul său. Observaţi că nu mai este timp şi că dreptatea divină va debuta şi în acel timp nimeni nu va ține seama de voi. Barca Îndurării mele este gata de plecare, grăbiţi-vă şi cumpăraţi biletul mîntuirii care vă dă viaţa veşnică.

Pacea mea v-o las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Căiţi-vă şi convertiţi-vă, deoarece Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.

Învăţătorul vostru Isus, Bunul Păstor

Faceţi cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Baniera mea marială este o puternică armură pentru acest sfîrșit al timpurilor!

Apelul Sfintei Fecioare Maria către copiii lui Dumnezeu

26 aprilie 2015

Baniera marială

Pacea lui Dumnezeu să rămînă în voi și protecția mea maternă să vă însoțească întotdeauna.

Copilașilor, arborați în familiile voastre Baniera (stindard care se poartă în procesiuni) Celor Două Inimi ale Noastre și purtați-o la gîtul vostru împreună cu rozarul meu, pentru că ea va fi simbolul victoriei împotriva forțelor răului. Copilașii mei, trebuie să țineți pregătită baniera mea marială, ea reprezintă drapelul victoriei pentru aceste ultime timpuri; toate familiile în care se va afla baniera mea, vor fi protejate și nici o forță malefică nu va putea să vă facă rău. Baniera mea marială este o puternică armură pentru acest sfîrșit al timpurilor.

Copilașilor, vreau ca baniera marială să fie drapelul poporului lui Dumnezeu; arborați-o de fiecare dată cînd vă rugați, pentru că ea este scutul protector împotriva forțelor răului. Toate familiile și toți cei care vor purta baniera mea împreună cu rozarul vor fi protejați de către Armatele Cerești și în ora morții voastre vă voi asista și nu vă voi lăsa să vă pierdeți. Să fie binecuvîntată de unul din preoții mei favoriți, pentru ca voi să fiți protejați noaptea și ziua și ca adversarul meu să nu poată să vă atingă, nici să vă facă vreun rău; baniera mea marială vă va proteja tot timpul, mai ales în orele de odihnă nocturnă. Puteți să puneți, de asemenea, baniera mea marială împreună cu Ichtus-ul pe ușa de la intrarea în casele voastre; aceasta vă va proteja și va fi semnul și permisiunea pentru ca atunci cînd, Îngerul Dreptății Divine va trece prin orașul vostru, el să meargă mai departe și să nu atingă cu sabia dreptății casele și familiile voastre.

Pregătiți-vă deci, Armata Mea Luptătoare, arborați Baniera mea marială în toate bătăliile voastre spirituale și vă voi dărui victoria în fiecare zi. Nu vă fie teamă, copiii mei, această Mamă nu vă va abandona; conformați-vă indicațiilor mele pe care le transmit prin mijlocitorii acestor ultime timpuri; nu respingeți mesajele mele, deoarece ele sunt vocea Cerului care vă călăuzește în aceste timpuri de confuzie și bătălie spirituală.

Vă iubesc.

Mama voastră,

Sfînta Fecioară Maria (Maria Santificadora)

Faceți   cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Maria Santi

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Tehnologia morţii creată de om se va întoarce împotriva lui şi nu va putea fi controlată

Apelul urgent al lui Dumnezeu Tatăl către omenire

20 aprilie 2015

Dieu le Pere

Poporul meu, vă dau pacea mea şi binecuvîntarea mea.

Energia nucleară va fi o calamitate pentru umanitate, foarte curînd pămîntul va începe să se clatine şi toate uzinele nucleare create de om vor deveni instabile şi vor elibera radiaţii pe care oamenii de ştiinţă ai acestei lumi nu le vor putea controla. O scurgere de radiaţii în lanţ se va declanşa, care va contamina atmosfera planetei, ducînd la consecinţe nefaste pentru omenire. Tehnologia morţii creată de om se va întoarce împotriva lui şi nu va putea fi controlată.

Moartea va veni în multe locuri pe pămînt, aerul planetei va fi contaminat şi ştiinţa omenească nu va putea face nimic. Creaţia mea se va răzvrăti împotriva omului pentru tot tratamentul rău şi abuzul pe care le-a suferit; radiaţiile vor devasta regiuni întregi şi creaturile mele vor suferi mutaţii, păsările vor muri împreună cu făpturile marine şi solul pămîntului nu va da decît fructe rele.

O mare foamete se apropie ca odinioară în Egipt, plăgi şi boli incurabile vor apărea decimînd o mare parte a omenirii. Tehnologia morţii va fi aceea care îşi va lua sarcina de a-l pedepsi pe omul însuşi.

Poporul meu, mîndria şi setea de putere ale regilor acestei lumi vor declanşa războiul şi cu el moartea şi dezolarea. Vă spun că fără a interveni, omul acestor ultime timpuri ar distruge creaţia mea: sărmane Ierusalime, pentru că fiii şi fiicele tale vor merge în exil şi mulţi vor muri trecînd prin deşert. Sigiliile sînt deja desfăcute şi tot ceea ce este scris se va întîmpla aşa cum a prezis Daniel (Daniel 12: 9-10). Judecata naţiunilor va începe, călăreţii dreptăţii mele străbat deja pămîntul de la est la vest, de la nord la sud. Cine va putea rezista zilelor dreptăţii mele? Oamenii cinstiţi şi cu inima sinceră vor fi singurii care vor putea fi salvaţi.

Femei ale Ierusalimului, intonaţi cîntece de jale şi îmbrăcaţi-vă în sac, pentru că războiul se apropie şi bărbaţii voştri poate nu se vor întoarce! Oh, oh, oh acestea sînt nenorocirile fiicei Sionului care plînge şi geme fără mîngîiere, văzîndu-se ofensată şi dezonorată. În zilele marii încercări oamenii vor fi mai rari decît aurul din Ofir.

Poporul meu, treziţi-vă din letargia voastră, pentru că regii acestei lumi se pregătesc de război; caii de luptă sînt deja pregătiţi şi păsările din oţel zboară deja: totul este pregătit şi planificat pentru a îndolia creaţia mea şi a decima populaţia omenirii. Pacea oamenilor se va sfîrşi. Poporul meu, rugaţi-vă, postiţi şi faceţi penitenţă pentru ca mînia mea dreaptă să nu extermine această omenire ingrată şi păcătoasă şi ca să poată rămîne supravieţuitori ai acestei purificări, care mîine să fie poporul meu ales. Pregătiţi-vă deci poporul meu, pentru că strigătul de război se aude deja; pregătiţi-vă vitejii mei şi intonaţi cîntece de victorie, deoarece zilele libertăţii voastre sînt aproape.

Tatăl vostru Yahve,

Domnul Naţiunilor

Faceţi cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Notă : astăzi se împlinesc 29 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl. Sarcofagul care acoperă reactorul accidentat este fisurat, iar noua structură de protecţie, care va reduce emisia de radiaţii, va fi finalizată pînă la jumătatea anului 2015.

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Universul este pe punctul de a intra în stare de agitație, copiii mei veţi fi martorii multor fenomene cosmice

Apelul lui Isus Îndurător către omenire

14 aprilie 2015

jesus-misericordieux

Copiii mei, pacea să fie cu voi.

Zilele marii nenorociri se apropie, pregătiţi-vă spiritual, psihologic şi material pentru a putea suporta acele zile de nelinişte.

Nu vă pierdeţi capul, rugaţi-vă tot timpul şi cereţi ajutorul cerului pentru ca totul să fie mai suportabil pentru voi. Vă anunţ că zilele se vor scurta încă şi mai mult, nu vă fie frică, dacă zilele n-ar fi scurtate, n-aţi rezista purificării.

Copiii mei, ar fi bine ca voi să vă obişnuiţi, încă de pe acum, cu un nou stil de viaţă; culcaţi-vă mai devreme, pentru a putea să vă odihniţi suficient, deoarece orele nopţii vor fi foarte scurte. Se va produce un fenomen cosmic care va deplasa axa pămîntului  şi va face ca rotaţia pămîntului să se accelereze mai mult, ceea ce va determina scurtarea timpului, zilele ajungînd la limita duratei de douăsprezece ore. Acesta este timpul fixat de cer pentru începutul zilelor marii nenorociri.

Nu vă panicaţi, amintiţi-vă că totul este conform Voinţei Divine; totul va fi pus în dezordine în univers pentru a fi readaptat; numai astfel va putea reapărea o nouă creaţie. Universul este pe punctul de a intra în stare de agitaţie, copiii mei veţi fi martorii multor fenomene cosmice. Fenomene niciodată înainte văzute de omenire; focul din cer va cădea pe pămînt, aşa cum nu s-a mai văzut înainte şi multe naţiuni vor dispărea din cauza răutăţii lor şi a păcatului.

Toate creaturile şi creaţia se vor afla în mari suferinţe, conform Voinţei Divine a Tatălui meu. Este un timp pentru toate sub soare şi timpul marii nenorociri va sosi. Vă spun din nou, nu vă fie frică; dacă rămîneţi în Mine, asemenea mlădiţei de viţă de vie, nici un fir de păr nu vi se va pierde; dacă vă îndepărtaţi de Mine, vă veţi pierde. Eu sînt Viţa Vieţii Veşnice, Apa Vie care vă va purifica pentru a putea trăi veşnic. Rămîneţi în Mine şi tot ceea ce va veni va trece ca un vis pentru voi.

Respectaţi indicaţiile Mamei mele, amintiţi-vă că Ea va fi Tabernacolul în care Eu voi rămîne în acele zile. Căutaţi-o pe Mama mea şi voi mă veţi întîlni şi veţi găsi pacea şi consolarea în acele zile de nelinişte. Nu renunţaţi la rozarul său, pentru că el va fi busola care vă va duce la porţile Noii Mele Creaţii. Pacea mea v-o las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Căiţi-vă şi convertiţi-vă, deoarece Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.

Al vostru Isus Îndurător

Faceţi cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Căiţi-vă şi convertiţi-vă pentru ca Avertismentul meu să nu vă surprindă în starea de păcat de moarte

Apelul urgent al lui Dumnezeu Tatăl către moştenitorii Săi

30 martie 2015

Dieu le Pere

Poporul meu , Moştenitorii mei, pacea mea şi binecuvîntarea mea să locuiască în voi.

Căiţi-vă şi convertiţi-vă pentru ca Avertismentul meu să nu vă surprindă în starea de păcat de moarte. Avertismentul meu este aproape şi mulţi, din pricina gravităţii păcatelor lor, nu vor mai reveni în această lume; sărmană omenire care aleargă încolo şi încoace, preocupată numai de lucrurile acestei lumi, care nu are timp să se gîndească un moment la faptele pe care mi le va prezenta cînd va trece în veşnicie. Oh, omenire unde vrei să ajungi? Ca Tată vă spun că dacă continuaţi să-l respingeţi pe Fiul meu şi să încălcaţi preceptele mele, ceea ce vă va aştepta în veşnicie nu va fi viaţa, ci moartea veşnică.

Fiul meu este calea pentru a veni la Mine, este Adevărul pe care-l căutaţi; Fiul meu este viaţa veşnică. Fiul meu este în Mine şi Eu în El şi tot ce v-a spus purcede din Mine, pentru că Eu sînt adevăr şi Adevărul este în Mine. Eu sînt în Fiul meu şi Fiul Meu în Mine. Dacă voi îl respingeţi, la fel faceţi şi cu Mine şi făcînd aceasta, voi îl respingeţi şi pe Spiritul de Iubire care ne uneşte. Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfînt, Trilogia de iubire, adevăr imuabil, viaţă prin definiţie, care guvernează creaţia cu iubire, înţelepciune şi dreptate.

Copiii mei, cînd păcătuiţi voi distrugeţi iubirea şi viaţa care purced din Mine; voi îl ofensaţi pe Dumnezeu şi dacă nu vă cereţi iertare şi nu vă căiţi din inimă, vă asumaţi acest păcat; vă veţi murdări spiritul vostru şi veţi îndepărta Spiritul lui Dumnezeu care locuieşte în voi prin viaţa pe care v-a dăruit-o. Dumnezeu este Viaţă şi Spirit care v-a creat din iubire. Totul în veşnicie va fi judecat în iubire, fiindcă prin iubire aţi fost creaţi împreună cu tot ceea ce există; iată de ce păcătuind, distrugeţi codul de iubire şi tot universul suferă, pentru că iubirea este unitate, este viaţă care purcede din Dumnezeu.

Timpul Îndurării mele se termină şi se va sfîrşi cu Avertismentul meu; voi aştepta cu răbdare ca ultima secundă să se scurgă în această lume, pentru ca apoi, să vă aştept în veşnicie, unde vă voi face o mică judecată personală şi fiecare va fi dus în locul potrivit conform faptelor şi păcatelor sale. Mulţi nu vor reveni în această lume din cauza gravităţii păcatelor lor, moartea veşnică îi va surprinde şi va fi răsplata lor, din cauza răutăţii totale cu care au muncit în această viaţă. Ca Tată, voi aştepta ca cei care vor reveni în această lume să fie conştienţi încă o dată că păcatul nu conduce decît la moarte; am încredere şi sper că după Avertismentul meu, ei se consacră în totalitate căutării mîntuirii lor.

Omenirea nu crede dacă nu vede semne, Avertismentul meu o va trezi şi ea mă va cunoaşte, pentru ca să nu mai pună la îndoială existenţa mea. Trecerea spre eternitate va fi purificare pentru mulţi şi pentru marea majoritate cel mai rău coşmar al său. Marea majoritate a acestei omeniri păcătoase va simţi în spirit durerea pe care o produce păcatul şi o mare parte va merge în infern, acolo vor fi plînsetele şi scrîşnirea dinţilor sufletelor condamnate; ele vor simţi focul infernului care arde şi care nu se stinge şi multora nu li se va permite să revină şi ele vor rămîne acolo pentru totdeauna.

Ca Tată, sper ca acest sublim act de îndurare care va fi Avertismentul meu să servească omenirii ca ea să reflecteze şi să revină la mine, deoarece mă doare şi mă întristează să văd cum se pierd atîtea suflete. Fiţi deci pregătiţi deoarece trecerea voastră spre veşnicie se apropie.

Tatăl vostru, Yahve,

Domnul naţiunilor

Faceţi cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Copilaşilor, fiţi pregătiţi fiindcă ultima domnie a adversarului meu este pe cale să înceapă!

Apelul extrem de urgent al Sfintei Fecioare Maria către copiii lui Dumnezeu

23 martie 2015

Maria Santi

Copilaşii inimii mele, pacea lui Dumnezeu să fie cu voi şi binecuvîntarea mea şi ocrotirea maternă să vă însoţească.

Copilaşilor, în fiecare zi bătălia spirituală este mai puternică, dar nu vă fie frică; eu sînt cu voi şi vă acopăr cu mantia mea, pentru ca voi să rămîneţi uniţi în Dumnezeu şi ca forţele răului să nu poată să vă facă rău. Intensificaţi-vă rugăciunea, postul şi penitenţa pentru ca puterea răului să nu continue să se întindă şi ca tentaculele sale de răutate să fie tăiate; răutatea subjugă inima acestei omeniri, omul de astăzi s-a îndepărtat de Dumnezeu şi nu cunoaşte îndurare; mîndria va aduce moartea veşnică unei mari părţi a acestei omeniri.

Cîte haruri se pierd datorită lipsei de credinţă şi compromisului unei imense majorităţi, care trăieşte zilnic fără a evalua consecinţele pe care păcatul său le aduce sufletului său. Copilaşilor, fiţi pregătiţi fiindcă ultima domnie a adversarului meu meu este pe cale să înceapă. Timpul semnului fiarei se apropie; emisarii răului aici pe pămînt, reprezentanţii francmasoneriei vor să instaureze Noua Ordine Mondială, care ar fi începutul sclaviei poporului lui Dumnezeu. Milioane de dispozitive cutanate, pe care le numiţi microcip, sînt deja gata pentru a fi implantate în toţi acei copii ai întunericului care,cu deplin consimţămînt şi raţiune, spun nu Dumnezeului vieţii.

Copilaşilor, resimt o mare tristeţe ştiind că multe suflete se vor lăsa însemnate din lipsă de cunoaştere şi, făcînd aceasta, se vor pierde.

Voi copiii mei, trebuie să vă rugaţi pentru această nevoie, ca cerul să nu permită să se piardă atîtea suflete. Multe, de frică că-şi pierd serviciul, se vor lăsa însemnate şi altele o vor face datorită lipsei de cunoaştere. Multe din aceste suflete spun că-l iubesc pe Dumnezeu, dar aceasta din vîrful buzelor, pentru că adversarul meu le va lua ca şi cum ar fi proprietatea sa.

Semnul fiarei soseşte, fiţi atenţi copilaşii mei să nu cădeţi în această înşelătorie; voi ştiţi bine că lăsîndu-vă însemnaţi vă veţi pierde sufletele. Atenţie la zilele de vaccinare la nivel mondial, pentru că multe din aceste vaccinuri vor veni cu dispozitivul, care prin injectare, vor introduce microcipul. Multe companii multinaţionale în serviciul adversarului meu vor începe să-i însemne pe funcţionarii lor cu microcipul şi oricine va refuza să-l pună îşi va pierde serviciul. Guvernanţii în slujba adversarului meu, în fiecare din ţările lor, vor pune în aplicare utilizarea obligatorie a microcipului pentru a putea, după ei, să ofere servicii medicale cu o mai bună acoperire. După prăbuşirea economiei, Banca mondială va implementa de asemenea utilizarea microcipului în toate serviciile bancare, cel care nu va avea microcipul implantat nu va putea duce la bun sfîrşit nici o tranzacţie financiară.

În timpul Noii Ordini Mondiale, utilizarea microcipului va fi obligatorie pentru a putea accede la toate serviciile pe care le furnizează statul în diferite ţări. Copilaşii mei,vă anunţ dinainte aceasta, pentru ca voi să vă pregătiţi încă de pe acum şi nimic să nu vă ia prin surprindere. Prăbuşirea economiei la nivel mondial este aproape. Vai de cei care şi-au pus credinţa şi încrederea în zeul ban, pentru că foarte curînd ei vor cădea cu zeul lor şi nu se vor ridica!

Totul este planificat de către emisarii răului pentru a accelera apariţia lui Anticrist şi a putea astfel să pună stăpînire pe bunurile lui Dumnezeu. Amintiţi-vă copilaşilor, că cerul v-a oferit cîteva arme puternice: rugăciunea, postul şi penitenţa; aduceţi-le la îndeplinire printr-un lanţ la nivel mondial care să distrugă planurile adversarului meu şi ale cohortelor celui rău. Rugaţi-vă ca acest eveniment să nu se producă înainte ca cerul să fi prevăzut aceasta; de lanţul vostru de rugăciuni depinde prevenirea sau eşecul planurilor adversarului meu. Dacă vă rugaţi, postiţi şi faceţi penitenţă, Tatăl Meu va opri acest eveniment pentru ca voi să vă pregătiţi mai bine; dacă nu, adversarul meu va instala guvernul său de dominare şi exterminare înaintea timpului stabilit de cer.

Evenimentele cele mai apropiate sînt prăbuşirea economiei la nivel mondial, războiul şi schisma în Biserica Fiului Meu. Te îndemn Armată Militantă Marială să te uneşti în rugăciune la nivel mondial şi Tatăl Meu va opri, pentru o scurtă perioadă, aceste evenimente care sînt pe punctul de a se întîmpla, ca voi să vă pregătiţi. Tot ceea ce a fost scris se va îndeplini literă cu literă şi nu este cale de întoarcere; dar puterea rugăciunii poate să le oprească pentru o scurtă perioadă ca voi să vă pregătiţi şi să puteţi, prin harul lui Dumnezeu, să depăşiţi aceste necazuri.

Curaj deci, copilaşii mei, contaţi pe Mine cea care sînt Mama voastră, niciodată nu voi înceta să mijlocesc pentru voi.

Vă iubesc.

Mama voastră,

Sfînta Fecioară Maria (Maria Santificadora)

Faceţi cunoscute mesajele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Fiii întunericului au început să se facă cunoscuţi, îi veţi recunoaşte după fructele lor

Apelul urgent al Sfintei Fecioare către copiii lui Dumnezeu

16 februarie 2015

Maria Rosa

Copilaşii inimii mele, pacea lui Dumnezeu să fie cu voi şi protecţia mea maternă să vă însoţească totdeauna.

Fiii întunericului au început să se facă cunoscuţi şi voi îi veţi recunoaşte după fructele lor. Adeversarul meu şi uneltele sale caută întotdeauna să atragă atenţia. Cîtă tristeţe resimt în inima mea de mamă a omenirii văzînd atîtea suflete care îl slujesc pe adeversarul meu în această lume şi care şi-au vîndut sufletul în schimbul celebrităţii, puterii şi banului! Sărmanele suflete cred că este un joc şi nu ştiu ce le aşteaptă în veşnicie!

Muritorilor, înţelegeţi că adversarului meu nu-i pasă deloc de voi, ceea ce-l interesează este să vă fure sufletul. În şeol (loc subpământean asemănător infernului, care, la asiro-babiloneni și la evrei, reprezintă locuința sufletelor după moarte până la judecata de apoi. Este închipuit ca un ținut al întunericului și al umbrelor morților, unde lumina este totuna cu noaptea.-n.t.) veţi fi torturaţi de către toţi demonii pe care i-aţi slujit în această lume. Milioane de suflete îl slujesc astăzi pe adversarul meu: artişti, oameni politici, guvernanţi, prinţi, regi, oameni de ştiinţă, scriitori, sportivi, inclusiv mulţi din interiorul bisericii Fiului meu; multe suflete s-au lăsat seduse de împărăţia întunericului.

Tinerii mei, marea majoritate este pierdută datorită zeului tehnologiei, drogului, sexului, banului, orgoliului, apostaziei, alcoolismului, ocultismului şi a altor zei ai acestei lumi şi ai trupului. Această lume se află sub influenţa întunericului, pentru că ea a întors spatele Dumnezeului vieţii. Ei l-au scos pe Dumnezeu din vieţile şi din familia lor. Dacă familia, care este prima comunitate, este în criză, ce se poate aştepta din partea altor comunităţi? Singur, haosul, apostazia şi decadenţa morală şi spirituală, este cel care domneşte astăzi în această lume.

Vă spun, dacă Tatăl meu nu v-ar trimite avertismentul, cei care ar trăi în noua creaţie ar fi foarte puţin numeroşi; fără intervenţia divină creaţia ar risca să dispară. Copilaşi, totul este pe punctul de a se dezlănţui, ultimele bătăi de clopot ale îndurării se apropie de sfîrşit şi cînd aceasta se va întîmpla, nu va fi cale de întoarcere. Marea majoritate a omenirii nu crede în ceea ce va veni şi la fel ca în timpul lui Noe ei îşi continuă viaţa de fiecare zi fără să se pregătească spiritual; cînd se vor trezi din letargia lor, se vor lamenta şi va fi prea tîrziu pentru aceste suflete. Vă spun micuţilor, dacă evenimentele descrise în Sfîntul Cuvînt al lui Dumnezeu nu s-au dezlănţuit este pentru că Tatăl meu aşteaptă cu răbdare ca ultima secundă de îndurare să se sfîrşească, pentru că El aşteaptă să vadă dacă păcătosul se căieşte în ultimul moment.

Voi judecaţi ca oameni, dar Dumnezeu are alte planuri şi toate sînt îndreptate spre mîntuirea sufletului, omul este hărăzit să repete istoria sa, deoarece natura sa este păcatul şi unde domneşte păcatul se naşte orgoliul şi cu el distrugerea şi moartea. Dumnezeu este respectat pentru răbdarea sa şi cîtă tristeţe că această omenire a acestor ultime timpuri să trebuiască să cunoască dreptatea divină pentru a putea reface cursul vieţii sale! Ea continuă să refuze să accepte iubirea şi îndurarea lui Dumnezeu; ea continuă să numească bine ceea ce este rău şi rău ceea ce este bine.

Lacrimile mele nu încetează să ţîşnească, Fiul meu şi cu mine ne facem cunoscuţi prin semne şi minuni în lumea întreagă aşteptînd ca această omenire să se schimbe; dar inima oamenilor acestor ultime timpuri este de fiecare dată mai dură şi insensibilă la chemarea cerului.

Niciodată înainte nu au fost trimise în lume atîtea persoane, aşa cum se întîmplă în prezent; prin toate mijloacele cerul îşi epuizează resursele, pentru că Tatăl meu nu vrea ca voi să vă pierdeţi, ci să trăiţi cu El în veşnicie.

Cîtă tristeţe resimt văzînd că trimişii Domnului meu sînt astăzi dispreţuiţi, persecutaţi, criticaţi, puşi la îndoială şi măsuraţi cu băţul arătător al nerecunoştinţei; cînd vor sosi zilele de nelinişte vă veţi lamenta pentru că nu i-aţi ascultat. Ieri ca şi astăzi istoria se repetă. Cereţi, deci Spiritului Sfînt harul discernămîntului şi lăsaţi-vă conduşi de lumina şi înţelepciunea sa; citiţi Sfîntul Cuvînt al lui Dumnezeu şi confruntaţi-l cu mesajele pe care vi le trimitem şi astfel veţi şti să discerneţi cine vine de la Dumnezeu şi cine este unealta adversarului meu. Sfîşiaţi-vă inimile, fiindcă întoarcerea triumfală a Fiului meu se apropie.

Mama voastră, Sfînta Fecioară Maria

Faceţi cunoscute lumii întregi mesajele mele.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Rugaţi-vă micuţii mei pentru eliberarea şi vindecarea arborelui vostru genealogic

Apelul urgent al Sfintei Fecioare către copiii lui Dumnezeu

25 ianuarie 2015

Maria Rosa

Copilaşi, pacea lui Dumnezeu să fie cu voi toţi şi protecţia mea maternă să vă însoţească întotdeauna.

Rugaţi-vă micuţilor pentru eliberarea şi vindecarea arborelui vostru genealogic.

Cereţi Tatălui să vă elibereze de poverile strămoşilor voştri, pentru ca ele să nu continue să vă afecteze actuala voastră viaţă. Faceţi rugăciuni, post şi penitenţă şi rozarul rănilor Fiului meu înserînd acolo arborele vostru genealogic patern şi matern.

Oferiţi 33 de liturghii în cinstea anilor pe care Isus i-a petrecut în această lume, cerînd Părintelui Ceresc vindecarea şi eliberarea arborelui vostru genealogic. Să nu uitaţi că Sfintele liturghii trebuie să fie continue, fără întrerupere; în momentul sublim al elevaţiunii (transsubstanţierii sau consacrării, momentul liturgic în care pîinea şi vinul devin trupul şi sîngele lui Isus Cristos) voi trebuie să-i încredinţaţi Tatălui, prin meritele Patimii, Morţii şi Învierii Fiului său Preaiubit generaţiile voastre paterne şi materne, pentru ca ele să fie vindecate prin puterea Sîngelui Fiului meu preaiubit.

Copilaşi, cereţi Fiului meu ca puterea Sîngelui său să elibereze generaţiile paterne şi materne de orice blestem: invidie, resentiment, respingere, ură, indiferenţă spirituală, blesteme străvechi, necurăţie sexuală, adulter, concupiscenţă, avort, homosexualitate, ruină materială şi spirituală, precum şi ocultism sub toate formele. Aceste nenorociri sînt comune tuturor generaţiilor şi au constituit cauzele ruinei materiale şi spirituale în generaţiile voastre.

Încredinţaţi de asemenea toate bolile care au atins generaţiile voastre paterne şi materne, pentru ca toate aceste nenorociri ale bolilor să fie eliminate şi ca arborele vostru genealogic să rămînă curat şi curăţat de orice buruiană. Vă spun copilaşilor, că toată ruina şi mizeria tuturor generaţiilor au ca origine cîmpul intergeneric. Amintiţi-vă că Dumnezeu nu vrea să vă vadă că suferiţi.

El v-a creat liberi şi v-a binecuvîntat ca voi să fiţi prosperi, pentru că toate lucrările sale sînt bune. Păcatul şi îndepărtarea de Dumnezeu sînt acelea care v-au adus mizeria generaţiilor voastre şi prin ele au intrat blestemele care au trecut din generaţie în generaţie, fără ca cineva să le fi eliberat prin rugăciune. Cereţi discernămîntul Spiritului Sfînt al lui Dumnezeu pentru ca el să vă arate în ce consta mizeria spirituală a generaţiilor şi astfel să poată prin rugăciune şi sfinte liturghii să elibereze arborele vostru genealogic.

Copilaşi, dacă au existat strămoşi de-ai voştri care au practicat ocultismul, vrăjitoria, magia, spirtismul sau orice alte forme de ocultism, toate generaţiile au purtat şi poartă acest blestem al ocultismului.

Dacă au fost blesteme străvechi ale strămoşilor, străbunicilor sau bunicilor asupra descendenţilor toate acestea vă aduc ruina şi acest blestem trebuie să fie dezlegat pentru ca să nu continue să treacă din generaţie în generaţie.

Vă ofer copilaşilor această rugăciune puternică pentru ca voi să zădărniciţi toate blestemele, faceţi-o cu credinţă, cereţi sfînta mea mijlocire şi întăriţi-vă şi întăriţi cu sîngele Fiului meu, familiile şi arborele genealogic şi veţi vedea deja cum vă veţi vindeca şi vă veţi elibera de lanţurile care au menţinut legate generaţiile.

Rugăciune de rupere a blestemelor

Stau în prezenţa Preasfintei Treimi (Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfînt) şi prin puterea Sîngelui Domnului nostru Isus Cristos eu rup, dezleg, calc în picioare, anihilez şi invalidez şi anulez din fiinţa mea fizică, psihică, biologică şi spirituală, orice blestem proferat asupra mea, asupra familiei mele, a arborelui genealogic,de către orice fel de persoană, rudă sau strămoş prin intermediul ocultismului sau spiritismului.

Prin puterea Sîngelui preţios al Domnului nostru Isus Cristos şi prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, a Sfîntului Mihai, a Sfîntului Gabriel şi a Sfîntului Rafael, rup şi anulez orice blestem de orice natură în numele Domnului nostru Isus Cristos. Amin. (Repetaţi rugăciunea de trei ori.)

Mama voastră, Sfînta Fecioară Maria

Micuţii inimii mele faceţi cunoscute mesajele mele.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

Fac un apel urgent către întreaga omenire, ca ea să se pregătească pentru zilele de mari lipsuri care se apropie

Apelul Sfintei Fecioare către omenire

7 ianuarie, 2015

Maria Santi

Copilaşi, pacea lui Dumnezeu să vă însoţească.

Începutul anului nou să vă aducă pacea lui Dumnezeu, ca voi să rămîneţi uniţi ca fraţi şi să puteţi, prin harul lui Dumnezeu, să suportaţi aceste zile de încercare pe care le trăiţi. Se apropie zile grele, dar nu vă fie teamă copilaşii mei, acest an va fi de mari încercări pentru omenire; încercări pe care le veţi depăşi dacă veţi rămîne uniţi în iubire; singură, puterea iubirii şi rugăciunea vă vor ajuta să învingeţi greutăţile pe care le veţi avea de trecut.

Dificultăţile financiare se apropie şi va fi degringoladă pentru mulţi cei care şi-au pus încrederea în zeul ban; acest zeu, produs de mîna omului, este gata să dispară; se vor auzi plînsete şi mulţi îşi vor pierde sufletul odată cu prăbuşirea acestui idol. Vai de cei care şi-au pus credinţa şi speranţa în acest zeu, deoarece foarte curînd va călători pe pămînt luînd viaţa multora.

Foarte curînd, creaţia Tatălui meu va începe să geamă şi să tremure de durerile naşterii. Omenirea va intra în panică, deoarece ea n-a văzut şi n-a auzit niciodată înainte durerile naşterii creaţiei.

Oh, cîte dureri se vor auzi pretutindeni, apele mărilor vor inunda marile oraşe şi trufia multor naţiuni se va nărui.

Cavalerul foametei şi al molimei se apropie, virusurile bolilor niciodată văzute vor apărea pe pămînt creînd mari pandemii care vor reduce populaţia multor naţiuni.

De aceea copilaşi vă spun din nou: pregătiţi-vă spiritual şi material pentru acele zile de purificare care se apropie.

Copilaşi, dificultăţile financiare vor afecta ritmul vostru de viaţă în această lume; zilele acestor încercări se apropie şi numai dacă vă veţi ajuta reciproc le veţi putea învinge; în caz contrar foamea şi molimele vor lua viaţa multora.

Fac un apel urgent la întreaga omenire, ca ea să se pregătească pentru zilele de mari lipsuri care se apropie. Ascultaţi-mă şi nu mai fiţi încăpîţînaţi, amintiţi-vă că eu vă anunţ dinainte aceste evenimente; micuţilor, acordaţi-mi atenţie şi puneţi în practică toate indicaţiile pe care vi le dau, pentru ca atunci cînd vor veni acele zile să aveţi rezerve de hrană şi de apă.

Nu vă temeţi, Tatăl meu va înmulţi fiecare grăunte şi apa nu va lipsi, dacă-i cereţi cu credinţă.

Focul din cer va cădea şi multe naţiuni vor fi pedepsite pentru mîndria lor şi îndepărtarea de Dumnezeu.

Vă spun că niciodată înainte, omenirea n-a văzut un astfel de foc căzînd din cer, ca acesta care este pe punctul de a cădea.

De aceea copilaşi, grăbiţi-vă să vă puneţi lucrurile în ordine, pentru că zilele dreptăţii divine încep şi tot ceea ce este scris se va declanşa în lanţ şi pacea va pieri pentru a face loc zilelor purificării.

Naţiuni necredincioase, întoarceţi-vă ochii către Dumnezeu, deoarece dreptatea sa sfîntă începe şi voi, naţiuni păcătoase, veţi fi şterse de pe faţa pămîntului dacă nu vă schimbaţi!

Popor al lui Dumnezeu, fiţi deci pregătiţi, nu daţi drumul mîinii mele; rugaţi-vă sfîntul meu rozar şi lăudaţi şi preamăriţi gloria lui Dumnezeu, pentru a putea învinge zilele de necazuri care sînt pe punctul de a veni.

Vă aştept într-unul din sanctuarele mele pentru a vă da binecuvîntarea mea maternă care vă va fi folositoare ca să înfruntaţi zilele de încercare.

Nu întîrziaţi, veniţi cu familiile voastre şi consacraţi-mi-le pe toate Inimii Mele Imaculate.

Pacea lui Dumnezeu să vă însoţească şi protecţia mea maternă să vă sprijine.

Mama voastră care vă iubeşte,

Sfînta Maria 

Faceţi cunoscute lumii întregi mesajele mele.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Turma mea, am nevoie de colaborarea voastră totală pentru a răspîndi în lumea întreagă armura spirituală dată slujitorului meu Enoh pentru aceste ultime timpuri!

Apelul urgent al lui Isus, Bunul Păstor către turma sa

30 decembrie 2014

Isus Pastorul

Credincioşilor turmei mele, pacea mea să vă însoţească şi lumina Spiritului Sfînt să vă călăuzească.

Zilele marii nenorociri se apropie, ora libertăţii voastre este aproape; cu fiecare zi care trece atacurile adversarului meu asupra turmei mele sînt mai puternice, prin urmare voi trebuie să vă puneţi în gardă şi să fiţi vigilenţi, pentru a putea respinge atacurile spiritelor răului şi ale reprezentanţilor săi tereştri. Armura spirituală este esenţială, trebuie s-o puneţi înainte de a ieşi în stradă şi înainte de a vă culca, pentru că voi ştiţi bine că adversarul meu nu renunţă la a căuta modalitatea de a vă face să vă rătăciţi.

Turma mea, am nevoie de colaborarea voastră totală pentru a răspîndi în lumea întreagă armura spirituală dată slujitorului meu Enoh pentru aceste ultime timpuri!

Acesta este timpul în care voi trebuie să începeţi să-i acordaţi mesagerului meu totala voastră colaborare şi asistenţă, ca el să poată duce la bun sfîrşit misiunea pe care i-am încredinţat-o, de a pregăti spiritual turma mea, pentru marea bătălie spirituală care se apropie. Amintiţi-vă, cu o floare nu se face primăvară, în consecinţă, vă chem pe toţi cei care sînteţi ai turmei, să vă uniţi şi să-l ajutaţi pe Enoh al meu, ca el să poată îndeplini această profeţie.

Credincioşilor turmei mele, deschideţi uşile caselor mele ca poporul meu să vină să mă onoreze şi să vorbească cu mine! Ora mea se apropie şi timpul marii nelegiuiri bate la uşă şi voi ştiţi bine că, atunci cînd se va întîmpla, eu voi fi dat afară din casele mele. Să nu vă faceţi vinovaţi de neglijenţă şi apatie, pentru că nu doriţi să auziţi chemarea mea şi nu doriţi s-o puneţi în practică.

Ieri ca şi astăzi, mă fac cunoscut poporului meu prin intermediul slujitorilor mei, profeţii; ascultaţi-mă şi fiţi atenţi la cuvintele mele, ca să nu vă plîngeţi atunci cînd vă voi chema să daţi socoteală pentru acţiunile voastre. Viitoarea mea venire se apropie şi am nevoie ca poporul meu să fie pregătit să mă primească.

Poporul meu, ora marii voastre purificări este pe punctul de a începe; înţelegeţi ceea ce vă spun, pentru a nu fi prea tîrziu pentru voi; priviţi toate semnele pe care vi le dau în cer şi pe pămînt ca să cugetaţi şi să vă treziţi din amorţeala voastră spirituală. Din nou veţi asculta trompetele în cele patru puncte cardinale ale creaţiei şi cînd ele vor înceta să sune, veţi şti deja că sînteţi în timpul marii purificări; timpul justiţiei în care totul va fi haos şi confuzie.

Fac un apel urgent la întreaga mea turmă, să se pregătească spiritual pentru marele Armaghedon care se apropie. Ridicaţi-vă poporul meu, fiindcă invadatorul este aproape şi vine să vă distrugă, vine să ia în stăpînire pămîntul vostru!

Uniţi-vă cu Armatele mele cereşti şi invocaţi Numele Sfînt al Mamei Mele, ea vă va călăuzi de-a lungul rugăciunii Sfintului Rozar; nu uitaţi de puterea Sîngelui meu; consacraţi-vă lui şi rugaţi-vă rozarul Preţiosului meu Sînge pentru a putea învinge atacurile forţelor răului. Armura spirituală va fi fortăreaţa voastră, purtaţi-o tot timpul şi vă asigur că sufletul vostru nu se va pierde.

Vă spun din nou ca Suprem şi Veşnic Păstor, primiţi-i pe mesagerii mei şi neteziţi-le drumul pentru ca atunci cînd îşi vor face apariţia, să-i ajutaţi cu toate mijloacele de care au nevoie în îndeplinirea misiunii lor.

Pacea mea v-o las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Căiţi-vă şi convertiţi-vă, fiindcă Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.

Învăţătorul şi Conducătorul vostru, Isus Bunul Păstor din toate timpurile.

Creştinilor turmei mele, faceţi cunoscute lumii întregi mesejele mele.

Armadura spiritual

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

Copilaşilor, semnificaţia Crăciunului, care este iubire şi slujire, este înlocuită printr-un consum exagerat

Apelul Copilului Divin către oamenii de bunăvoinţă

23 decembrie 2014

Creche

Pacea mea, umilinţa şi iubirea să fie cu voi toţi.

Copilaşilor, un alt Crăciun se apropie şi mă voi naşte din nou spiritual în toate inimile binevoitoare; profitaţi de aceste ultime celebrări ale Crăciunului în familie şi rugaţi-vă pentru că vor veni zilele în care Crăciunul va fi abolit şi a-l sărbători va constitui un delict. Copilaşilor, semnificaţia Crăciunului, care este iubire şi slujire, este înlocuită printr-un consum exagerat. Eu, Copilul din Betleem sînt înlocuit printr-o formă de materialism şi consum autointitulat Santa Claus.

Slugile adversarului meu sînt Irozii acestor ultime timpuri care discreditează adevărata semnificaţie a Crăciunului prin intermediul mijloacelor de comunicare, făcînd din aceste sărbători o perioadă a consumului, risipei şi păcatului. Crăciunul este iubire şi slujire, iertare şi contemplare în familie, în jurul naşterii mele.

Crăciunul este umilinţa care vă aminteşte că Dumnezeu se face om în mijlocul vostru şi se naşte în sărăcie, pentru ca şi voi să învăţaţi să fiţi umili şi simpli şi să înţelegeţi că sărbătoarea Crăciunului înseamnă a împărţi cu cei mai nevoiaşi.

Copilaşilor, în timpul adversarului meu, Crăciunul va fi abolit şi oricine îl va sărbători va fi închis de către autoritatea religioasă care va fi creată de către Noua Ordine Mondială; sărbătoriţi-l în familie şi în jurul ieslei, contemplaţi umilinţa şi iubirea lui Dumnezeu făcut om care din nou se va naşte în ieslea inimii oamenilor de bunăvoinţă.

Eu sînt Copilul din Betleem care vrea să se nască în voi, pregătiţi-mi un leagăn în inimile voastre şi pregătiţi spiritul vostru pentru a mă primi; oferiţi-mi iubire, umilinţă şi o dorinţă sinceră de schimbare în vieţile voastre.

Eu sînt Lumina Lumii care vine să lumineze întunericul vostru şi să vă elibereze de jugul păcatului.

Amintiţi-vă deci, că sărbătoarea Crăciunului nu este nici consum excesiv, nici risipă, ci un timp al iubirii, iertării, carităţii şi înainte de toate un dar pentru cei mai nevoiaşi.

Vă iubesc, fie ca în noaptea de Crăciun să mă lăudaţi şi să mă aşteptaţi cu bucurie, unindu-vă cu Corul Îngerilor care cîntă: Mărire lui Dumnezeu în cer şi pe pămînt pace oamenilor de bunăvoinţă.

Eu sînt cadoul vostru, Copilul Divin din Betleem.

Faceţi cunoscute lumii întregi mesajele mele.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Poporul meu, totul a început să se mişte; obişnuiţi-vă încă de acum să convieţuiţi cu mişcările telurice, deoarece pămîntul meu va începe să se clatine pe toate continentele!

Apelul urgent al lui Dumnezeu Tatăl către moştenitorii săi

17 decembrie 2014

Dieu_le_Père_-_église_Saint-Martin_de_Caupenne

Pace vouă, poporul meu, moştenitorii mei

Anul care este pe punctul să înceapă va fi foarte agitat, deoarece creaţia mea va intra în etapa marii transformări. Durata timpului se va scurta datorită rotaţiei accelerate pe care o va suporta pămîntul meu, prin toate schimbările care se vor produce în univers şi în interiorul său. Durata timpului va fi de 14 ore; pregătiţi-vă poporul meu pentru a putea suporta aceste zile care se apropie, care vor fi de mari transformări şi mare agitaţie în vieţile voastre şi în creaţia mea.

Nu vă panicaţi, să ştiţi că totul face parte din voinţa mea pentru ca mîine rămăşiţa mea credincioasă să poată locui în cerurile noi şi în noul meu pămînt.

Poporul meu, totul a început să se mişte; obişnuiţi-vă încă de acum să convieţuiţi cu mişcările telurice, deoarece pămîntul meu va începe să se clatine pe toate continentele!

Durerile naşterii creaţiei mele vor începe să se facă simţite; păstraţi-vă calmul, rugaţi-vă, lăudaţi şi faceţi pocăinţă; nu vă pierdeţi puterile, nu vă pierdeţi nici credinţa, pentru că, tot ceea ce este pe cale să se întîmple , am anunţat cu mult înainte, ca voi să vă pregătiţi şi nimic să nu vă ia prin surprindere.

Apa va lipsi din cauza tuturor acestor schimbări pe care le va suporta creaţia mea; aprovizionaţi-vă încă de acum cu acest bun material, deoarece va sosi momentul în care voi nu veţi mai putea să o beţi din cauza contaminării care va cădea din cer şi a schimbărilor bruşte care vor avea loc în climă. Va fi o lipsă de hrană, deci aprovizionaţi-vă încă de acum, faceţi rezerve de cereale şi alimente neperisabile; nu faceţi totul în ultimul moment, deoarece, cu siguranţă, cînd vor sosi acele zile nu veţi găsi nimic.

Ascultaţi-mi cuvintele şi puneţi-le în practică, pentru a putea supravieţui în timpul acelor zile de lipsuri şi nelinişte care se apropie.

În acele zile, intonaţi cîntece de laudă pentru Tatăl vostru, aşa cum au făcut cei trei tineri ai mei cînd au fost aruncaţi în foc de către regele Nabucodonosor (Daniel 3:51). Lauda pe care o veţi da Tatălui vostru va face mai suportabile încercările care se apropie şi nici unul dintre cei care mă vor lăuda nu va muri.

Amintiţi-vă că veţi fi încercaţi aşa cum se încearcă aurul în foc, pentru ca mîine să puteţi străluci ca şi creuzetele şi să fiţi demni de a fi Poporul meu Ales.

Rugăciunea, lauda, postul şi penitenţa trebuie să fie fortăreaţa voastră spirituală în acele zile; nu uitaţi aceasta, deoarece mulţi se vor pierde datorită lipsei rugăciunii şi a credinţei slabe. Vă spun că niciodată înainte nu s-a văzut asemenea nenorocire pe pămînt ca aceasta care este pe punctul de a începe; pentru aceasta vă cer să fiţi atenţi la instrucţiunile mele pe care, ca Tată, vi le dau, pentru ca mîine să nu vă pierdeţi pe drumul Dreptăţii mele.

Rămîneţi în pacea mea, poporul meu, moştenitorii mei.

Tatăl vostru, Yahve, Domnul naţiunilor

Faceţi cunoscut întregii omeniri mesajul meu

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Sînt zile în care, în multe din casele mele, Eu sufăr de o totală singurătate, nici măcar un suflet nu vine să mă viziteze

Apelul urgent al lui Isus din Sfîntul Sacrament către lumea catolică

4 noiembrie 2014

Isus Pastorul

Pace vouă, copiii mei.

Eu sînt fîntîna nesecată de îndurare şi iertare, veniţi să vă umpleţi de mine, pentru că pe toţi, cei care mă vor căuta cu inima deschisă, îi voi asculta şi nimeni nu va fi dezamăgit. Oh, cîtă durere resimt din cauza părăsirii în care mă lasă mulţi dintre copiii mei. Suspin de iubire pentru voi, dar sînt atît de puţini cei care mă vizitează; inima mea este sfîşiată de durere şi lacrimile curg din ochii mei văzînd atîta nerecunoştinţă şi atîta indiferenţă a acelora care îşi spun că sînt din turma mea.

Cînd nu voi mai fi cu voi în tabernacolele voastre, veţi realiza că aţi pierdut pe Tatăl, Fratele, Prietenul, Sfătuitorul, Avocatul, Călăuza şi Medicul şi veţi resimţi o mare tristeţe şi veţi plînge cu lacrimi din cauza plecării mele.

Sînt zile în care, în multe din casele mele, Eu sufăr de o totală singurătate, nici măcar un suflet nu vine să mă viziteze. De ce vă comportaţi astfel cu mine? Nu vedeţi că eu suspin de iubire pentru voi? Unde sînt martorii mei, discipolii mei ai acestor ultime timpuri?

Se apropie zilele în care voi fi dat din nou în mîinile celor răi care vor uzurpa casele mele şi mă vor batjocori şi mulţi dintre voi, de frică şi din laşitate, mă vor renega şi ei. Cînd vor sosi zilele marii nelegiuiri, mulţi îmi vor întoarce spatele şi vor spune de frică răpitorilor mei: noi nu am fost niciodată discipolii lui şi nu-l cunoaştem; ei vor fugi şi mă vor lăsa din nou singur. Patima mea se apropie din nou şi voi fi dat, încă o dată, în mîinile răufăcătorilor care vor ofensa Divinitatea mea, mă vor scuipa, mă vor batjocori şi vor reînvia calvarul meu. Tristeţea mă copleşeşte din cauza apropierii acestor zile; veniţi, urmaţi-mă, nu mă lăsaţi singur; vegheaţi şi rugaţi-vă cu mine numai o clipă, fiindcă agonia mea este lentă şi singurătatea mă copleşeşte. Cei care vor veni să mă ofenseze sînt deja aproape, faptele lor le veţi recunoaşte.

Aici, în liniştea fiecărui tabernacol, sînt slab şi trist, vă aştept copiii mei; nu treceţi departe de casele mele; intraţi şi vorbiţi cu mine. Veniţi să mă consolaţi, deoarece durerea mea este mare văzînd atîta nereconoştinţă şi uitare din partea voastră. Eu vă iubesc mult copiii mei, voi nu ştiţi cît de mult mă bucur cînd veniţi să mă vizitaţi; priviţi eu sînt soluţia la toate problemele voastre, nu căutaţi răspunsuri nici soluţii în altă parte, deoarece eu singur pot să vă ajut. Eu singur sînt hrana, pacea şi mîngîierea. Veniţi să o experimentaţi şi vă asigur că nu veţi fi dezamăgiţi. Eu sînt comoara pe care o căutaţi, vă aştept să vă dăruiesc viaţa mea veşnică.

Al vostru Isus din Sfîntul Sacrament. Iubitul care nu este iubit.

Quo vadis, Domine? Unde mergi, Doamne?

Faceţi cunoscute mesajele mele lumii întregi.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului