Category Archives: Îndurarea Divină

În Inima mea îndurătoare se află harul victoriei asupra acestui dușman invizibil

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

20 aprilie 2020

 Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Cei care celebrează Îndurarea mea trebuie să sărbătorească de asemenea îndurarea mea în inimi. Datorită Iubirii mele îndurătoare umanitatea acceptă calea pe care a ales-o și deciziile pe care trebuie să le ia pentru a-mi plăcea. Inimile sînt incapabile să aleagă cu înțelepciune în afara Iubirii mele îndurătoare.

Gîndiți-vă la această recentă pandemie – un inamic invizibil care a schimbat viețile pentru totdeauna. Înțelepciunea pămîntească este provocată să rezolve cît mai bine această problemă. Înțelepciunea care vine de sus este modalitatea de a rezolva o astfel de provocare pentru viața umană. Așadar rugăciunea reprezintă stimulentul oricărei rezolvări. În Inima mea îndurătoare se află harul victoriei asupra acestui dușman invizibil.

Citiți Iacob 3, 13-18

Adevărata înţelepciune

13 Cine este înţelept şi învăţat între voi? Să-şi arate faptele printr-o purtare bună în modestia înţelepciunii! 14 Dar dacă aveţi gelozie amară şi rivalitate în inima voastră, nu vă lăudaţi şi nu minţiţi împotriva adevărului. 15 Nu aceasta este înţelepciunea care vine de sus, ci este pămîntească, instinctuală şi diabolică, 16 pentru că acolo unde este gelozie şi rivalitate, acolo se află dezordine şi tot felul de fapte rele. 17 Dar înţelepciunea care vine de sus este, înainte de toate, curată, apoi paşnică, blîndă, docilă, plină de milă şi de roade bune, fără discriminare şi fără ipocrizie. 18 Rodul dreptăţii este semănat în pace pentru cei care fac pace. (Sursa: https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/66-scrisoarea-sf-apostol-iacob/page/3/)

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Vin astăzi la voi ca Rege al Îndurării

Mesajul lui Isus către Holy Love

Duminica Îndurării Divine

19 aprilie 2020

    Isus spune: „Eu sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

     „Vin astăzi la voi ca Rege al Îndurării. Doresc să revărs îndurarea mea în inima lumii, înfruntînd astfel toate relele și tot neadevărul. Inima mea este Refugiul vostru de îndurare. Fugiți spre acest Refugiu din mijlocul întregului haos. Îndurarea mea este cea care vă revelează diferența dintre bine și rău. Prin harul îndurării mele sunteți conduși pe calea dreptății.”

„Chem toate popoarele și toate națiunile la Iubirea Divină – Calea Mîntuirii. Această chemare este îndurarea mea în acțiune. Prin «da»-ul vostru dăruit Iubirii Sfinte toate popoarele și toate națiunile pot să se unească și să trăiască în pace. Așadar prin îndurarea mea vă ofer această chemare plină de har – rezolvați-vă neînțelegerile și uniți-vă în Iubirea Sfîntă. Numai atunci veți trăi astfel încît dușmanul nu vă poate atinge. Îndurarea mea vă va învălui atunci și vă va cuprinde ca într-o armură a Divinei mele Voințe. ”

Citiți: Iuda 17-23

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cînd are loc Iluminarea Sufletului atunci copiii mei vor primi haruri extraordinare

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

Voi veni să binecuvîntez toată pîinea și apa celor care le-au pregătit pentru binecuvîntarea mea

9 aprilie 2020

Anna Marie: Doamne, te aud chemîndu-mă. Doamne, ești Tatăl, Fiul sau Spiritul Sfînt?

Isus: Micuța mea dragă, sînt Eu, Divinul vostru Mîntuitor, Isus din Nazaret.

Anna Marie: Da, Doamne, te rog pot să te întreb? Te prosterni și-l adori pe Dumnezeu, Eternul tău Tată Ceresc, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor?

Isus: Da micuța mea, Eu, Mîntuitorul vostru, acum și în veșnicie mă voi prosterna și-l voi adora pe Sfîntul și Eternul Tată Îndurător, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor.

Anna Marie: Te rog să vorbești, Mîntuitorul meu Divin, Cristos Rege, pentru că slujitoarea ta păcătoasă ascultă acum. (Annei Maria i s-a dat un mesaj privat). Doamne, vei veni de Paști să ne binecuvîntezi pîinea și apa?

Isus: Da, voi veni să binecuvîntez toată pîinea și apa celor care le-au pregătit pentru binecuvîntarea mea. Voi veni în toate casele și le voi binecuvînta bibliile, rozarele, medaliile și orice este întrebuințat pentru adorarea sfîntă și devoțiunea față de mine Mîntuitorul lor divin.

Anna Marie: Mulțumesc, Isus. Laudă ție, Isus. Domnul meu, ai ceva de comunicat despre acest teribil virus?

Isus: Da, spune-le apostolilor mei iubiți din întreaga lume că Eu Mîntuitorul lor veghează asupra lor și asupra copiilor lor (a apărut Preafericita Mamă), asupra părinților lor, asupra membrilor familiei lor și chiar asupra animalelor de companie. Am așezat mulți îngeri pe pămînt să vegheze asupra lor și ei sînt prezenți, așteptînd să-i îndrum cînd va veni timpul.

Anna Marie: Da, Isus.

Isus: Draga mea, chiar și tu poți fi evacuată din casa ta, deci îți cer să continui să te abandonezi voinței mele așa cum o faci în prezent zilnic.

Anna Marie: Da Isus, voi face tot ceea ce ceri. Domnul meu, dacă este posibil, te rog revarsă în toate inimile și spiritele apostolilor din întreaga lume harul tău divin de a avea încredere în tine. Isus, deși avem încredere în tine, atît de mulți se tem, se tem de ceea ce urmează, nu sînt siguri că membrii familiilor noastre vor continua să aibă grijă unii de alții sau că toți vom fi separați unii de alții.

Anna Marie: Preaiubite Doamne, în Vinerea Mare, ți-ai dovedit dragostea pentru întreaga umanitate murind pe cruce pentru mîntuirea noastră. Și la Paști te-ai ridicat din morți pentru că ești Dumnezeu cel Atotputernic Fiul; dar Isus, tu știi, noi sîntem totuși oameni: slabi și temători de orice, nu putem avea o idee clară și exactă despre profețiile care vor avea loc în curînd ale numeroșilor tăi slujitori. Domnul meu, te rugăm, putem să primim haruri în plus pentru a suporta stările nenumărate de neliniște de care atît de mulți sînt îngrijorați?

Isus: Da, înțeleg temerile pe care mulți le au mai ales cu privire la acest coronavirus și la serviciu și la nenumăratele probleme zilnice pe care preaiubiții mei copii le îndură acum. Cînd are loc Iluminarea Sufletului* ATUNCI copiii mei vor primi haruri extraordinare. Sufletele lor vor fi iluminate de voința Tatălui meu ceresc și cele care sînt în stare de har vor suporta prezența cerului care este Iubirea mea pentru ei.

Iubirea mea va umple trupurile lor cu un astfel de har, mulți vor fi în extaz în acest timp scurt. Chiar și cei care nu sînt în starea perfectă de har, ei vor experimenta „Răpirea iubirii” mele pentru ei, înțelegînd ceea ce trebuie să fie corectat în viețile lor pentru a fi una cu Divinul lor Mîntuitor.

Isus: Draga mea, roagă-i pe preaiubiții mei copii să aibă încredere în iubirea mea pentru fiecare dintre ei. Cînd ei recită Novena și Rozarul Îndurării Divine, să recite încet aceste cuvinte: „ISUS, AM ÎNCREDERE ÎN TINE” La rîndul meu voi revărsa Harul meu divin în inimile lor și le voi dărui un har mai mare de pace și încredere în dragostea mea pentru ei.

Anna Marie: Da Doamne, mulțumesc Sfîntului și Îndurătorului Mîntuitor Divin. Mulțumesc mult. Isus, avem nevoie de tine mai mult ca niciodată.

Isus: Da draga mea. Acum este timpul să te odihnești, vei avea o zi încărcată dimineață.

Anna Marie: Da Doamne. Te rog spune-i Mamei „Mulțumesc” din partea tuturor apostolilor. Novena sa a Bunei Vestiri ne-a ajutat pe toți în comunitățile noastre, deoarece numărul începe să scadă conform statisticilor privind coronavirusul și iubitul meu Isus, știm că Preaiubita Mamă a ajutat ca acest miracol să devină realitate. Și tu Isus de asemenea, ai binecuvîntat țările noastre cu vindecarea dar sîntem foarte, foarte mîhniți că nu putem merge la liturghia din duminica de Paști. Deci te rugăm iartă-ne pe toți, Isus!

Isus: Pentru cei care nu pot participa la liturghiile bisericii din duminica Paștilor, urmărind atunci liturghia la televizor sau pe computer, făcînd astfel o împărtășanie spirituală va fi suficient de această dată. Acum fii în pace. Vă iubesc pe toți și sînt cu voi întotdeauna.

Mîntuitorul vostru Divin,

Isus al Indurării Divine

* Marele Avertisment – n.t. R.C.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Dumnezeu Tatăl amînă oferirea Triplei Binecuvîntări din Duminica Îndurării Divine (19 aprilie 2020)

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

16 aprilie 2020

  Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Copii, aceste zile sînt dificile de o manieră fără precedent. Dușmanul vostru este un virus invizibil care face mii de morți – mulți nepregătiți. Importanța ascultării de distanțare socială, la cererea guvernului, aduce cu sine posibilele consecințe ale morții ca o pedeapsă pentru neascultare. V-am avertizat în trecut că noi boli și-ar face apariția în populația lumii. Acum una este aici.”

„Din fericire, mulți s-au unit în cauza nobilă a unui efort comun de combatere a acestui rău. Oamenii se unesc nu numai pentru a se ajuta pe ei înșiși, ci și pe mulți alții. Înțelepciunea prudentă este la ordinea zilei. Eu nu voi invita niciodată mii de persoane să vină aici* pentru Tripla mea Binecuvîntare**  pe care o planificasem în august*** în lumina pericolelor adunărilor mari. Prin urmare, vă cer să așteptați cu răbdare, ca și mine, următoarea ocazie de a vă chema împreună în siguranță pentru această ocazie specială. Toți sînt bineveniți să vină aici pentru a se ruga în grupuri mici, mici. Rugați-vă acasă în inimile voastre pentru a pune capăt acestui rău. Cu cît cooperați mai mult dînd ascultare distanțării sociale, cu atît mai devreme va fi aceasta – cu atît mai devreme voi oferi Tripla mea Binecuvîntare. Vă spun aceste lucruri cu o mare dragoste paternă. Întoarceți dragostea mea cu ascultarea voastră.”

Citiți: 2 Ioan 6

* Site-ul apariției de la Maranatha Spring and Shrine at 37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville, Ohio

** Pentru mai multă informație privind cele trei Binecuvîntări (Binecuvîntarea  de Lumină, Binecuvîntarea Patriarhală și Binecuvîntarea Apocaliptică) vedeți: http://www.holylove.org/files/Triple_Blessing.pdf

*** Planificată inițial pentru duminică, 2 august 2020, Sărbătoarea lui Dumnezeu Tatăl și a voinței sale divine

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Duminica Îndurării Divine și tripla Binecuvîntare

         A doua duminică după Paști, 19 aprilie 2020, este dedicată sărbătoririi Îndurării Divine, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare, 10 aprilie și pînă sîmbătă, 18 aprilie 2020.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

În acest an sîntem în imposibilitate de a respecta aceste cerințe din motive independente de voința noastră.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

      În mesajul din 16 februarie Părintele Ceresc îi comunică lui Holy Love următoarele:

Copii, în Duminica Îndurării Divine* vă voi oferi o triplă Binecuvîntare, dar voi trebuie să veniți cu inimile pregătite în Iubirea Sfîntă. Dacă veniți din curiozitate, pelerinajul vostru nu va fi atît de folositor. Eliberați-vă inimile de toate grijile lumești, cînd ajungeți aici.** Voi umple o astfel de inimă cu nespus de multe haruri.”

Veți primi Binecuvîntarea Patriarhală, Binecuvîntarea Apocaliptică și Binecuvîntarea de Lumină în același moment.*** Viețile voastre vor fi schimbate pentru totdeauna din multe puncte de vedere. Cînd veniți pe domeniu**** în acea zi, dați-mi toate grijile și hotărîți-vă să abandonați păcatul. Binecuvîntarea mea de Lumină va convinge inimile chiar și a celui mai neînduplecat păcătos să vadă greșeala faptelor sale. Vă dau acest har în Sărbătoarea Îndurării mele ca semn al iubirii mele și al Îndurării mele pentru voi.

„Dacă nu puteți fi aici în acea zi, vă invit din nou să-mi trimiteți pe îngerul vostru păzitor care se va întoarce la voi cu multe haruri.”

* Duminică, 19 aprilie 2020

** Site-ul apariției de la Maranatha Spring and Shrine

**** Domeniul Inimilor Unite (Cîmpul Victoriei)

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2020/03/05/in-duminica-indurarii-divine-19-aprilie-2020-va-voi-oferi-o-tripla-binecuvintare/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Blasfemierea Imaginii lui Isus Îndurător

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te hulesc, iartă-i că nu ştiu ce fac. (Rugăciunea zilnică de la Dozulé)

Imaginea lui Isus Îndurător din spectacol

https://www.youtube.com/watch?v=lbSjAzqeqv4&fbclid=IwAR3m2GlYKXeELMt1_WjjsqGU7VFtrBpLRNseAtkFrQWYs2N2LiXIDlHIOrU

 Patriarhia Română a luat act cu profundă indignare de spectacolul de teatru „Eu sunt. Și?” prezentat la Cluj-Napoca în cadrul „Săptămînii Mîndriei” a minorităților sexuale.

Conținutul indecent al acestei reprezentații include folosirea batjocoritoare a unor simboluri religioase creștine, mesajul transmis fiind unul deliberat blasfemiator.

Asemenea atitudini jignitoare la adresa covîrșitoarei majorități a românilor, etichetarea negativă a credincioșilor creștini, ofensarea repetată a sentimentelor religioase dezbină societatea şi denotă intoleranță tocmai din partea acelora care fac apel în mod insistent la toleranță.

Considerăm că este vorba de un act de propagandă ideologică anticreștină, care nu poate fi scuzat sub pretextul unei manifestări așa-zis artistice.

Amintim că Legea cultelor 489/2006, la art. 13, alineatul 2, stipulează că „sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase”.

În consecință, pledăm pentru respectarea legii în spiritul și litera ei. În acelaşi timp, îndemnăm la promovarea decenței în spațiul public, ca premisă pentru o reală toleranță.

Biroul de presă al Patriarhiei Române (Sursa: https://basilica.ro/patriarhia-romana-isi-exprima-profunda-indignare-privind-ofensa-publica-adusa-simbolurilor-religioase/)

Teatrul Bagaj, trupa care susține spectacolul ”Eu sunt! Și?”, acuzat de Patriarhia Română că ofensează public simbolurile religioase, subliniază că „obiectele folosite în cadrul spectacolului nu sunt încadrate în categoria obiectelor de cult, fiind improvizații, cu reprezentări necanonice”.(Sursa: https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23202296-teatrul-bagaj-dupa-patriarhia-acuzat-piesa-sunt-ofenseaza-simbolurile-religioase-obiectele-folosite-nu-pot-incadrate-obiecte-cult-sunt-improvizatii-spectacolul-invitatie-dialog.htm)

Imaginea lui Isus Îndurător nu este o improvizație, ea a fost terfelită, batjocorită și folosită de o manieră ofensatoare.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

 

 

 

Duminica Îndurării Divine – 28 aprilie 2019

         A doua duminică după Paști, 28 aprilie 2019, este dedicată sărbătoririi Îndurării Divine, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare, 19 aprilie și pînă sîmbătă, 27 aprilie 2019.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Inima mea compătimitoare este puterea voastră

Mesajul lui Isus către Holy Love

Duminica Îndurării Divine, 8 aprilie 2018

(Acest mesaj a fost comunicat în mai multe părți, timp de cîteva zile)

Isus este aici* așa cum este El în Imaginea Îndurării Divine. El spune: „Sînt Isus al vostru, născut întrupat“

       „Dragi copii, ora amînării voastre se apropie de sfîrșit. Voi trebuie să alegeți binele mai presus de rău în fiecare clipă de față. Amintiți-vă: a nu voi să alegi înseamnă a alege. Deciziile pe care le luați în fiecare moment vă aduc fie mai aproape de mine, fie mai departe. Se apropie timpul cînd toate deciziile se vor reuni pentru a hotărî veșnicia voastră. Mulți lideri mondiali au făcut troc cu satana pentru a-și cîștiga statutul în lume. Iată de ce rugăciunea și sacrificiul sînt atît de importante astăzi. Acești lideri sînt uneltele satanei.“

„Dragi copii, se știe aceasta – satana are un nod în gît cu privire la politica lumii- voi nu vă puteți permite să amînați mult timp. Grăbiți convertirea voastră. Bunurile lumii sînt și vor fi utilizate ca bază de putere pentru a manipula anumite aspecte ale supraviețuirii și a întări dominația satanei în anumite zone ale lumii. Să nu credeți că armele singure pot proteja libertatea voastră. Trebuie să vă rugați. Rugăciunea îl poate distruge pe dușman.

„Rugați-vă astfel:

        Veșnice Părinte, ascultă-i pe copiii tăi care caută dreptate în aceste vremuri grele. Adu lumina pe calea întunericului care îi înconjoară. Ajută-i pe cei cinstiți să fie victorioși asupra celor necinstiți. Dăruiește-le harul să știe că nu pot negocia cu țările pe care satana le conduce. Dăruiește-le înțelepciune. Amin.

„Venirea mea la voi este de a limpezi calea pentru a doua mea venire; ca voi să vă purificați inimile pentru ca lumina mea să le poată inunda. Încredințați-mi toate păcatele voastre, toate fricile voastre și toate îndoielile voastre. Vin la voi să vă aduc adevărata pace, nu pacea falsă în care satana vrea ca voi să credeți. Aveți încredere în mine.

„Astăzi, vin, ca întotdeauna, să-i primesc pe toți păcătoșii în adăpostul Inimii mele îndurătoare. Acesta este veacul și ora în care Îndurarea mea caută să acopere pămîntul. Scurgerea timpului este înșelătoare. Oamenii sînt în mod greșit încredințați că timpul pare să nu țină seama de cursul moral al umanității, care cel mai adesea se opune Voinței Tatălui meu. Azi vă îndemn să fiți prudenți în ceea ce privește calea pe care o străbateți. La un moment dat timpul vă va ajunge din urmă.

       „Inima mea compătimitoare este puterea voastră.“

Eu sînt Divina Îndurare, Isus al vostru compătimitor, care dorește să vă despovăreze de orice greutate. Cu cît aveți mai multă încredere în mine, cu atît mai mult pot să acționez în viața voastră. Prin urmare rugați-vă pentru încredere. Iau rugămințile voastre în Inima mea îndurătoare în această zi. Nu vă fie teamă, ci aveți încredere că sînt cu voi în fiecare clipă de față.“

      „Astăzi vă acord binecuvîntarea mea a Iubirii Divine.“

*Site-ul apariției Maranatha Spring and Shrine

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune către Îndurarea Divină

Rugăciune către Îndurarea Divină

        Dumnezeule, Tată Îndurător, care ai făcut cunoscută iubirea ta prin Fiul tău Isus Cristos și ai revărsat-o asupra noastră prin Spiritul Sfînt mîngîietor, îți încredințăm astăzi destinul lumii și al fiecărui om. Privește la păcatele noastre, vindecă slăbiciunea noastră, învinge orice rău, fă ca toți locuitorii pămîntului să experimenteze îndurarea ta pentru ca în tine, Dumnezeule, Unul și Treimic, să găsească întotdeauna izvorul speranței.

Părinte Veșnic, pentru patima dureroasă și învierea Fiului tău, dăruiește-ne nouă și lumii întregi îndurarea ta. Amin.

Rugăciunea Sfîntului Ioan Paul al II-lea din 17 august 2002

Sursa: http://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jubile-de-la-misericorde/410199-prier-pour-la-misericorde/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Duminica Îndurării Divine – 8 aprilie 2018

       A doua duminică după Paști, 8 aprilie 2018, este dedicată sărbătoririi Îndurării Divine, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare, 30 martie și pînă sîmbătă, 7 aprilie 2018.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Duminica Îndurării Divine – 23 aprilie 2017 – indulgență plenară

jesus-misericordieux

Anul acesta Îndurarea Divină este sărbătorită duminică 23 aprilie, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Dozulé 45

         

               În dimineața zilei de 28 martie 1972, prin fereastra camerei sale, Madeleine Aumont a văzut o cruce „imensă, minunat de frumoasă și mai strălucitoare decît ziua“, iar din Cer a auzit o voce care a spus: „Ecce Crucem Domini“, „Iată Crucea Domnului“.

În mesajele care au urmat acestei apariții, Isus i-a cerut vizionarei să transmită preotului, episcopului şi apoi Papei cererea lui de a ridica pe Colina Înaltă din Dozulé o Cruce Glorioasă de 738 de metri (înălţimea Golgotei), de a construi la picioarele ei un sanctuar şi un bazin de purificare.

Au trecut de atunci 45 de ani, vizionara s-a stins din viață (în 27 ianuarie 2016), iar cererea Mîntuitorului nu a fost dusă la îndeplinire.

„Trăiţi timpul supremului efort al răului împotriva lui Cristos. Satana este eliberat din închisoarea sa. El ocupă întreaga suprafaţă a pămîntului.“ (Apariţia nr.12 din 2 noiembrie 1973)

„Fiţi mereu bucuroşi, nu vă plîngeţi de cataclismul general al acestei generaţii, fiindcă toate acestea trebuie să se împlinească. Dar iată că apare pe cer Semnul Fiului Omului. Şi acum trebuie să se împlinească timpul naţiunilor. Toţi îşi vor lovi pieptul. După evanghelizarea lumii întregi, atunci voi reveni în Glorie.“ (Apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973)

„Cînd această Cruce va fi înălţată de la pămînt, voi atrage totul la mine.“ (Apariţia nr. 8 din 12 iunie 1973)

Prin Crucea Glorioasă Dumnezeu a dorit să unească toate naţiunile aşteptîndu-le la picioarele ei pentru căinţa mondială şi pentru a primi iertarea lui Dumnezeu.

„Adevărat vă spun, Tatăl Meu m-a trimis pentru a vă mîntui şi a vă da Pacea şi Bucuria. Să ştiţi că Eu sînt Iubire şi Compasiune.“ (Apariţia nr.17 din 31 mai 1974) 

Rugăciunea zilnică de la Dozulé

 „Doresc ca ei să spună în fiecare zi rugăciunea urmată de o decadă de rozar. Fiecare familie care o va spune cu mare încredere va fi protejată de orice nenorocire, apoi voi revărsa în inimile lor Îndurarea Mea.“ (Apariţia nr.28 din 28 martie l975)

Rugăciunea i-a fost dictată Madeleinei în cea de-a zecea apariţie din 7 septembrie 1973.

Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii. Împărăţia Sa este veşnică. El vine să învingă lumea şi timpul.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te hulesc, iartă-i că nu ştiu ce fac.

Ai milă Dumnezeul meu, de scandalul lumii, eliberează-i de spiritul satanei.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te evită, dă-le gustul Sfintei Euharistii.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Glorioase, fă ca ei să găsească aici Pacea şi Bucuria în Dumnezeu, Mîntuitorul nostru.

Ai milă Dumnezeul meu, pentru ca Împărăţia Ta să vină, dar salvează-i, mai este încă timp… Iar timpul se apropie şi iată că Eu vin. Amin. Vino, Doamne Isuse.

Se recită o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui), iar la sfîrşit invocaţia:

„Doamne, revarsă asupra lumii întregi comorile nesfîrşitei Tale Îndurări.”

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/tag/dozule/

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Sigiliul lui Dumnezeu cel Viu

Sigillum Dei Vivi

Sigillum Dei vivi

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine  din 20 februarie 2012 – fragment

               „Sigiliul meu este promisiunea mea de mîntuire. Puterea mea va crește în voi o dată cu Sigiliul și  nu vi se va face nici un rău.

Acesta este un miracol, copii și doar aceia care, asemenea copilașilor se închină înaintea Mea, Domnul lor și Creatorul tuturor lucrurilor, cu iubire pentru mine în inima lor, pot fi binecuvîntați cu acest dar divin.

Ridicați-vă acum și acceptați Sigiliul meu, Sigiliul lui Dumnezeu cel Viu.

Recitați această  Rugăciune a Cruciadei (33) pentru a recunoaște Sigiliul meu și acceptați-l cu iubire, bucurie și recunoștință.“

Sigiliul lui Dumnezeu cel Viu

         Dumnezeul meu, Tată iubitor, primesc cu iubire și recunoștință Sigiliul divin al protecției tale. Divinitatea ta cuprinde trupul și sufletul meu pentru veșnicie.

 Cu recunoștință smerită mă plec și îți ofer ție, iubitului meu Tată, iubirea mea profundă și fidelitatea mea.

Te implor, ca prin acest Sigiliu special, să mă aperi pe mine și pe cei dragi ai mei și eu îți promit să-mi pun viața în slujba ta, în vecii vecilor.

Te iubesc Tată drag în aceste timpuri, te consolez Tată scump.

 Îți ofer trupul și sîngele, sufletul și divinitatea preaiubitului tău Fiu, pentru ispășirea păcatelor lumii și mîntuirea fiecărui copil al tău. Amin.

Sursa: http://thebookoftruthonline.blogspot.ro/p/volume-ib.html

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Actul de Iubire

36507283

 

                  Peste șaizeci de ani, mistica germană Justine Klotz (1888-1984) a primit mesaje de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Spiritul Sfînt, precum și de la Sfînta Fecioară, îngeri și sfinți pe care le-a notat cu meticulozitate sub îndrumarea directorului său spiritual. Mesajele au fost publicate sub forma unei culegeri intitulată Dumnezeu vorbește sufletului.

          „Aceasta înseamnă: fiecărui suflet. Astfel că tu trebuie să scrii! Trebuie ca această culegere să fie transmisă altor persoane…. Îți voi arăta puterea Inimii mele, a Îndurării mele…Răutatea nu va întîrzia să dea înapoi…Reînnoiesc orice lucru!…Rugați-vă stăruitor Actul de Iubire!…Acesta trebuie să fie asemenea unui ceas care funcționează pentru totdeauna.“ (Isus către Justine Klotz)

ACTUL DE IUBIRE

Isus, Maria vă iubesc!

Salvați sufletele preoților, salvați sufletele.

Vă rugăm stăruitor:

Îngăduiți-ne să repetăm acest Act de Iubire de o mie de ori,

cu fiecare respirație, cu fiecare bataie a inimii.

(Imprimatur e Vicariatu Urbis, die 29.11.13)

          „Întotdeauna începeți ziua voastră în felul acesta și nu o încheiați în alt mod… Cuvîntul «mie» vi-l fac cadou. N-a fost niciodată astfel! Acesta este darul de Iubire al Sufletului meu divin… Toată lumea este cuprinsă în acest ACT DE IUBIRE. Trebuie deci să-l răspîndiți și să-l popularizați. El va deveni o flacără uriașă, îți promit. Începe cu curaj și adaugă întotdeauna „mia“! Nu vă dați seama ceea ce realizați prin intermediul lui…“ (Isus către Justine Klotz)

Sursa: http://www.dieuparlealame-prieredelactedamour.org/

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Anul Îndurării – Duminica Îndurării Divine

jesus-misericordieux

Isuse, am încredere în tine!

Dozulé 44

    Crucea de la Dozule

             Acum patruzeci și patru de ani, vizionara Madeleine Aumont a fost martora apariției pe cerul de la Dozulé a unei cruci mari și luminoase. Ea a auzit atunci cuvintele: „ Ecce Crucem Domini“ („Iată Crucea Domnului“). Vocea a adăugat: „Veţi face cunoscută această Cruce şi o veţi purta.“(Apariţia nr.1 din 28 martie 1972)

În mesajele pe care le-a primit, Domnul nostru Isus Cristos i-a solicitat Madeleinei să transmită autorităților ecleziastice cererea sa de a ridica pe Colina Înaltă din Dozulé o Cruce Glorioasă de 738 de metri (înălțimea Golgotei), construirea la picioarele ei a unui sanctuar și a unui bazin de purificare.

„Cînd această Cruce va fi înălţată de la pămînt, voi atrage totul la mine.“ (Apariţia nr. 8 din 12 iunie 1973)

De asemenea Isus i-a cerut să facă cunoscute lumii întregi rugăciunea zilnică și Devoțiunea la Crucea Glorioasă.

„Doresc ca ei să spună în fiecare zi rugăciunea urmată de o decadă de rozar. Fiecare familie care o va spune cu mare încredere va fi protejată de orice nenorocire, apoi voi revărsa în inimile lor Îndurarea Mea.“ (Apariţia nr.28 din 28 martie l975)

Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii. Împărăţia Sa este veşnică. El vine să învingă lumea şi timpul.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te hulesc, iartă-i că nu ştiu ce fac.

Ai milă Dumnezeul meu, de scandalul lumii, eliberează-i de spiritul satanei.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te evită, dă-le gustul Sfintei Euharistii.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Glorioase, fă ca ei să găsească aici Pacea şi Bucuria în Dumnezeu, Mîntuitorul nostru.

Ai milă Dumnezeul meu, pentru ca Împărăţia Ta să vină, dar salvează-i, mai este încă timp… Iar timpul se apropie şi iată că Eu vin. Amin. Vino, Doamne Isuse.

Se recită o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui), iar la sfîrşit invocaţia:

„Doamne, revarsă asupra lumii întregi comorile nesfîrşitei Tale Îndurări.”

Devoțiunea la Crucea Glorioasă

Ziua întîi – Isus: „Voi îndulci amărăciunea în care se cufundă sufletul păcătoşilor.“

Se recită 1 Tatăl nostru, 3 Bucură-te, Maria, invocația „Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă. Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“, iar la sfîrșit Mărire Tătălui.

Ziua a doua – Isus: „Voi spori harurile din sufletul preoţilor şi călugăriţelor, deoarece prin el trebuie să fie cunoscut Mesajul Meu.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a treia – Isus: „Voi păstra aproape de Inima Mea sufletele evlavioase şi devotate; ele M-au încurajat pe Drumul Calvarului.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a patra – Isus: „Voi revărsa razele harului meu asupra păgînilor şi asupra tuturor acelora care nu mă cunosc încă, în momentul în care ei vor cunoaşte mesajul meu.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a cincea – Isus: „Voi atrage la unitatea bisericii sufletul ereticilor şi apostaţilor.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a şasea – Isus: „Voi primi în lăcaşul Inimii mele pe copiii şi sufletele umile, pentru ca ele să păstreze o afecţiune specială Părintelui nostru din ceruri.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a şaptea – Isus: „Voi dărui orice fel de haruri celor care, cunoscînd mesajul meu, vor persevera pînă la sfîrşit.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a opta – Isus: „Voi uşura sufletele din purgator, sîngele meu le va potoli suferinţele.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a noua – Isus: „Voi încălzi inimile cele mai împietrite, sufletele reci, cele care rănesc cel mai adînc Inima mea.“ 1 Tatăl nostru,…

Devoțiunea la Crucea Glorioasă cuprinde, în aceeași ordine, aceleași doleanțe ca cele dictate de Isus sorei Faustina Kowalska în Novena Îndurării Divine.

„Adu la cunoştinţă că îndurarea este cel mai mare atribut al lui Dumnezeu. Toate lucrările mîinilor Mele sînt desăvîrşite de îndurare.“ (Micul Jurnal al Sorei Faustina-paragraful 300)

Surse: https://revelatiialecerului.wordpress.com/tag/dozule/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/10/07/imaginea-lui-isus-indurator/

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Duminica Îndurării Divine – 3 aprilie 2016 – indulgență plenară

 

jesus-misericordieux

             Anul acesta Îndurarea Divină este sărbătorită duminică 3 aprilie, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Papa Benedict și Jubileul Îndurării

În 8 decembrie 2105 Papa Benedict al XVI-lea a trecut prin Poarta Sfîntă a Bazilicii Sfîntul Petru cu ocazia inaugurării Jubileului Îndurării.
Sursa: http://ilblogdiraffaella.blogspot.it/

Duminica Îndurării Divine – indulgenţa plenară

jesus-misericordieux

Anul acesta Îndurarea Divină este sărbătorită duminică 12 aprilie, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/category/indurarea-divina/

Comemorarea Sfintei Faustina

Faustina

         Azi, 5 octombrie, o zi frumoasă de toamnă, biserica catolică o comemorează pe Sfînta Faustina Kowalska. Tot azi, la Roma au început lucrările Sinodului Episcopilor pe tema „Provocările pastorale cu privire la familie în contextul evanghelizării“.

Pentru sprijinirea acestei acţiuni, în Piaţa San Pietro, au fost distribuite gratuit 15.000 de biblii, într-o nouă versiune italiană, în timpul rugăciunii mariane „Angelus Domini“ recitată de Papa Francisc.

Două din evenimentele cele mai importante ale vieţii Papei BerGOGlio sînt legate de memoria Sfintei Faustina.

Primul, este naşterea lui Jorge Mario, în 17 decembrie 1936, dată în care Faustina nota în jurnalul ei: „Am oferit această zi pentru preoţi. Astăzi am suferit mai mult decît oricînd înainte, atît interior cît şi exterior.“

(vezi https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/12/16/o-posibila-explicatie/)

Al doilea, este legat de începerea lucrărilor Sinodului familiei, în ziua comemorării Faustinei. Convocarea acestuia va marca, de fapt, debutul demolării catolicismului.

Sursa: http://ro.radiovaticana.va/

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Duminica Îndurării Divine

jesus-misericordieux

          Recitarea Novenei Îndurării Divine începe din Vinerea Mare şi se sărbătoreşte în prima duminică după Paşti.

     Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

     Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

     Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar  după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru,  Bucură-te, Maria şi Credeul.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

 

Imaginea lui Isus Îndurător

Originea imaginii lui Isus Îndurător este legată de viziunea pe care a avut-o Sora Faustina Kowalska în data de 22 februarie l931 la mănăstirea din Plock (Polonia).

Faustina

„Într-o seară, în chilia mea l-am văzut pe Isus îmbrăcat într-o tunică albă, cu o mînă ridicată pentru a binecuvînta, cu cealaltă atingîndu-şi îmbrăcămintea pe piept. Din tunica întredeschisă ieşeau două raze mari, una roşie, cealaltă albă (…) După o clipă, Isus îmi spune: «Pictează un tablou după imaginea pe care o vezi, cu inscripţia: Isuse, am încredere în Tine. Doresc ca această imagine să fie venerată mai întîi în capela voastră şi apoi în lumea întreagă.»“(47)

Cînd Faustina l-a întrebat ce reprezintă cele două fascicule, Mîntuitorul i-a răspuns: „Cele două raze simbolizează sîngele şi apa: raza albă reprezintă apa, care purifică sufletele; raza roşie reprezintă sîngele care este viaţa sufletelor…Cele două raze au ţîşnit din adîncul Îndurării Mele, în timp ce Inima Mea, agonizînd pe Cruce, a fost străpunsă de lance.“ (299)

*

Numit adesea „tabloul Îndurării Divine“, imaginea reuneşte două serii de evenimente evanghelice care vorbesc limpede despre Iubirea Îndurătoare a lui Dumnezeu pentru om şi marea Îndurare Divină, care a fost revelată pe deplin în Misterul Pascal al Învierii şi care se desăvîrşeşte fără încetare în sacramentele Bisericii.

O serie este strîns legată de liturghia primei duminici după Paşti (Sărbătoarea Îndurării Divine), în care Evanghelia Sfîntului Ioan relatează despre apariţia lui Cristos Înviat în Cenaclu şi instituirea sacramentului penitenţei (Ioan 20,19-20).

Icoana îl reprezintă pe Mîntuitorul Înviat care aduce pacea oamenilor, prin iertarea păcatelor, cu preţul patimii Sale şi a morţii Sale pe cruce.

Cealaltă serie, reprezentată de razele roşii şi albe care au ieşit din Inima străpunsă de lance, precum şi de stigmatele Patimii suferite prin crucificare, aminteşte de evenimentele din Vinerea Mare (Ioan 19, 17-18, 33-37).

Cele două raze simbolizează sfintele sacramente, botezul şi penitenţa, prin care sufletul este purificat. Ele reprezintă sfînta biserică, născută din coasta străpunsă a lui Cristos, precum şi Noua Alianță a lui Dumnezeu cu omul, desăvîrşit prin sîngele lui Isus. De asemenea, ele întruchipează harurile şi darurile Spiritului Sfînt, al cărui simbol biblic este apa.

Referindu-se la acestea, Mîntuitorul a spus: „Fericit acela care va trăi în umbra lor, deoarece mîna dreptăţii lui Dumnezeu nu-l va ajunge.“ (299)

„Adu la cunoştinţă că Îndurarea este cel mai mare atribut al lui Dumnezeu. Toate lucrările mîinilor Mele sînt desăvîrşite de Îndurare.“ (300)

Cuvintele din partea de jos a imaginii exprimă atitudinea de încredere „Isuse, am încredere în Tine.“

Isus Însuşi a cerut ca icoana să amintească de necesitatea practicării carităţii prin cuvintele: „Prin această imagine voi dărui sufletelor multe haruri, ea trebuie să le amintească de cerinţele Îndurării Mele, deoarece chiar şi Credinţa cea mai puternică (163) va fi nimic fără faptă.“ (742)

Venerarea acestei icoane constă într-o rugăciune plină de încredere, legată de fapte de Îndurare. Cultului imaginii, Isus i-a adăugat următoarele promisiuni: harul mîntuirii, mari progrese pe calea desăvîrşirii creştine, harul unei morţi bune, precum şi diverse haruri şi bunuri necesare pentru a trăi pe pămînt, cu condiţia de a ne ruga cu încredere.

„Înainte de a veni ca Judecător drept, mai întîi deschid complet porţile Îndurării Mele. Cine nu vrea să treacă prin poarta Îndurării Mele, trebuie să treacă prin poarta Dreptăţii Mele.“ (1146)

*

Urmînd indicaţiile lui Isus, Sora Faustina a încercat să picteze tabloul, dar lipsindu-i competenţa necesară, nu a reuşit să ducă la bun sfîrşit lucrarea. Nu a abandonat ideea, mai ales că Mîntuitorul i-a atras atenţia: „Să ştii că dacă nu te ocupi de pictura acestui tablou şi a întregii opere a Îndurării, în ziua judecăţii, va trebui să dai socoteală de un mare număr de suflete.“ (154)

În anul 1933 Faustina a fost transferată la Vilnius (capitala Lituaniei). Acolo, împreună cu confesorul ei, abatele Michal Sopoćko, profesor de teologie la universitatea din oraş, a luat legătura cu Eugeniusz Kazimirowski, profesor de arte plastice şi i-a propus să picteze, pe baza indicaţiilor ei, tabloul lui Isus Îndurător.

Deşi a realizat multe lucrări religioase, pentru Kazimirovski această sarcină s-a dovedit a fi foarte dificilă. Imaginea, prima reprezentare a lui Isus Îndurător, nu le-a plăcut, nici Sorei Faustina, nici directorului ei spiritual, deoarece Mîntuitorul nu era înfăţişat atît de maiestuos, ca în apariţii. Însuşi abatele Sopoćko pozase pentru acest tablou.

220px-Divina_Misericordia_(Eugeniusz_Kazimirowski,_1934)

Sora Faustina: „I-am spus Domnului: Cine te va picta la fel de frumos cum eşti ?“ „Deodată am auzit aceste cuvinte: «Măreţia acestei imagini nu constă nici în frumuseţea culorilor, nici în maniera de a picta, ci în harul meu.»“ (313)

După finalizarea ei, pictura a fost dusă în mănăstirea Surorilor Bernardine, aproape de Biserica Sfîntul Mihai din Vilnius, unde părintele Sopoćko era paroh.

Prima expoziţie cu public a tabloului a avut loc între 26-28 aprilie 1935, la biserica Ostra Brama din Vilnius.

Sora Faustina scria în jurnalul său: „ 26IV. Vineri, atunci cînd am fost la Ostra Brama pentru ceremoniile în cursul cărora imaginea a fost expusă, am asistat la predica confesorului meu; această predică despre Îndurarea Divină este prima din cele pe care Isus le-a cerut de atît de mult timp. Cînd el a început să vorbească despre această mare Îndurare a Domnului, imaginea a luat o înfăţişare vie şi razele sale au pătruns în inimile persoanelor adunate, dar nu în aceeaşi măsură, în unele mai mult, în altele mai puţin. Sufletul meu a fost inundat de o mare bucurie la vederea harului lui Dumnezeu. (174) Deodată am auzit aceste cuvinte: «Tu eşti martorul Îndurării Mele, vei sta veşnic în faţa tronului meu ca martor viu al Îndurării Mele.»“ (417)

„Această Sărbătoare s-a născut din adîncul Îndurării Mele şi ea este întărită de profunzimea Iubirii Mele nesfîrşite. Orice suflet care crede şi are încredere în Îndurarea Mea o va primi.“ (420)

Cu permisiunea Monseniorului Romuald Jalbrzykowski, arhiepiscop de Vilnius, la 4 aprilie 1937 imaginea a fost consacrată de către directorul spiritual al Sorei Faustina şi depusă în Biserica Sfîntul Mihai din acelaşi oraş.

În 1941, o comisie de experţi în arte plastice, convocată la recomandarea aceluiaşi episcop de Vilnius, a confirmat valoarea artistică a tabloului pictat de Kazimirowski, o achiziţie preţioasă de artă religioasă.

Tot în acelaşi an, părintele Sopoćko a fondat Congregaţia Surorilor lui Isus Îndurător, ca răspuns la dorinţa Mîntuitorului, revelată Sorei Faustina în 1935, de a înfiinţa o nouă comunitate religioasă.

Pînă în 1948, tabloul a rămas în Biserica Sfîntul Mihai, apoi după închiderea ei, timp de decenii imaginea a fost mutată de mai multe ori, mai ales în timpul ocupaţiei sovietice şi a suferit numeroase deteriorări şi restaurări.

În 1987 tabloul a revenit la Vilnius, unde a fost expus o perioadă scurtă de timp în Biserica Spiritului Sfînt.

La 5 septembrie 1993, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut o vizită pastorală în Lituania şi s-a rugat în Biserica Spiritului Sfînt în faţa imaginii originale, pe care a numit-o „Efigia Sfîntă“.

Este de menţionat faptul că privirea şi faţa lui Isus Îndurător din tabloul original pictat de Kazimirovski sînt asemănătoare amprentei lăsate pe giulgiul din Torino.

Mîntuitorul Însuşi i-a spus Sorei Faustina: „Privirea mea din această imagine este la fel cu aceea pe care am avut-o pe cruce.“ (326)

În aprilie 2003, tabloul a fost restaurat de către specialişti în capela Congregaţiei Surorilor lui Isus Îndurător.

Al doilea tablou al Îndurării a fost pictat de Lucja Balzukiewicz, dar a fost distrus la începutul celui de-al doilea război mondial.

Al treilea tablou a fost pictat de către Adolf Hyla la Cracovia în 1943 (după moartea Sorei Faustina) şi cunoaşte din acel moment o mare veneraţie în lumea întreagă. El l-a oferit Capelei Congregaţiei Surorilor Sfintei Fecioare a Îndurării Divine din Cracovia-Łagiewniki ca ex-voto (ofrandă făcută lui Dumnezeu ca mulţumire a unui har obţinut sau o cerere a unui har), mulţumindu-i lui Dumnezeu că i-a salvat familia în timpul războiului.

În 1942, la cererea Surorilor Congregaţiei Sfintei Fecioare a Îndurării, pictorul Stanisław Batowski a realizat la Liov un tablou pe care l-a pus în altarul secundar al capelei Congregaţiei din Varşovia.

În timpul insurecţiei Varşoviei, capela a ars împreună cu tabloul care plăcea tuturor, ceea ce a făcut ca superioara generală a Congregaţiei să-i comande lui Batowski un al doilea tablou pentru casa din Cracovia-Łagiewniki, unde cultul Îndurării Divine se răspîndise deja. Acesta a fost excutat şi transportat la Cracovia în 16 octombrie 1943.

În acelaşi timp, pictorul Adolf Hyla s-a adresat superioarei casei de la Cracovia-Łagiewniki cu scopul de a realiza un alt tablou pentru capela Surorilor Congregaţiei Sfintei Fecioare a Îndurării. După consultări, superioara i-a sugerat să realizeze tabloul Îndurării Divine, conform indicaţiilor dictate de Isus Sorei Faustina.

Astfel Hyla a obţinut descrierea tabloului, copiată din Micul Jurnal, precum şi o mică imagine a reproducerii tabloului lui Eugeniusz Kazimirowski trimisă de către abatele Sopoćko, cu descrierile şi adnotările acestuia, în vederea realizării picturii conform cerinţelor . Dar Hyla nu a ţinut seama de ele, ceea ce l-a iritat mult pe abate; ca urmare, tabloul diferă de originalul lui Kazimirovski.

Hyla

Început în 1942, tabloul a fost terminat în 1943, fiind binecuvîntat solemn de către părintele iezuit Joseph Andrasz în capela Surorilor Congregaţiei.

În 6 octombrie 1943, tabloul lui Batowski a fost terminat şi transportat la Cracovia.

Atunci s-a pus întrebarea, care din cele două lucrări să rămînă în capela Surorilor Congregaţiei. Problema a fost tranşată de către cardinalul Adam Stefan Sapieha, care văzîndu-le pe amîndouă a declarat: „Deoarece tabloul lui Hyla este rezultatul unui legămînt, acela este cel care trebuie să rămînă în capela Surorilor.“ A consacrat tabloul şi l-a expus.

Pentru că tabloul era prea mare, pentru altarul unde a fost pus în timpul Ceremoniilor Îndurării Divine, superioara casei i-a comandat lui Hyla un al doilea tablou, ale cărui dimensiuni şi formă să corespundă altarului lateral.

La 16 aprilie 1944, prima duminică după Paşti, în această capelă a fost celebrată pentru prima dată sărbătoarea Îndurării Divine. Părintele Andrasz a binecuvîntat noul tablou al lui Hyla. Acesta este cunoscut pentru numeroasele haruri primite prin mijlocirea lui, copiile şi reproducerile răspîndindu-se în lumea întreagă.

Astfel s-a împlinit dorinţa Domnului nostru, Isus exprimată Sorei Faustina încă de la prima apariţie la Plock.

Acest tablou se află pînă în prezent pe altarul secundar, în dreapta intrării principale, în capela Surorilor Sfintei Fecioare a Îndurării din Cracovia-Łagiewniki. Această pictură a fost preferata fericitului Ioan-Paul al II-lea.

La rîndul lui, tabloul lui Batowski a fost dus în mica Biserică a Îndurării Divine din Cracovia, din strada Smolensk, iar primul tablou al lui Hyla a fost trimis în 1946, de către maica superioară, la Wroclaw, în Biserica Preasfintei Inimi, de care era legată casa surorilor.

O altă imagine a lui Isus Îndurător este cea care aparţine Părinţilor Palotini (congregaţie fondată la Roma în 1835 de către Sfîntul Vincenzo Pallotti), stabiliţi în 1945 la Osny (în apropierea Parisului) şi care au avut ca misiune răspîndirea cultului Îndurării Divine în Franţa. Datorită activităţii lor, din 1947 sărbătoarea Îndurării Divine a fost celebrată în fiecare an.

Tabloul a fost pictat tot de către Adolf Hyla, care la sfîrşitul anului 1955 l-a adus la Osny.

jesus-misericordieux

În primăvara lui 1956, părintele Alois Misiak, palotin şi responsabil al Apostolatului Îndurării Divine a luat iniţiativa, de acord cu superiorii săi, să obţină binecuvîntarea papală a imaginii. Ca urmare, tabloul afost trimis la Casa Mamă a Părinţilor Palotini la Roma.

Părintele Stanisław Suwała, palotin şi postulator al cauzei de canonizare a Sorei Faustina, a fost însărcinat de către superiorul său să prezinte această cerere Vaticanului. După numeroase contacte cu Vaticanul, la 24 iunie 1956 Sfîntul Părinte Pius al XII-lea a binecuvîntat la Roma icoana lui Isus Îndurător.

După acordarea binecuvîntării papale, imaginea a revenit în Franţa, rămînînd în capela comunităţii Părinţilor Palotini. Numeroşi pelerini au obţinut haruri rugîndu-se în faţa acestei icoane.

Din anul 1958, prin Decretul Congregaţiei Sfîntului Oficiu din data de 28 noiembrie, precum şi prin notificarea din 3 martie 1959, a fost interzisă răspîndirea cultului public al Îndurării Divine în forma indicată de Sora Faustina pînă în 15 aprilie 1978.

În această perioadă, imaginile destinate deja venerării publice urmau să fie ridicate , în conformitate cu decizia fiecărui episcop.

Superiorul Părinţilor Palotini din Franţa s-a adresat Monseniorului Renard, pe atunci episcop de Versailles (de care depindea Osny), iar acesta a decis ca această imagine să fie păstrată în capela privată a palotinilor, pentru venerarea credincioşilor. Datorită acestei decizii, icoana a rămas la Osny, iar celebrarea anuală a sărbătorii Îndurării Divine a putut să se facă fără întrerupere din 1947.

Sub pontificatul Papei Paul al VI-lea, la 15 aprilie 1978, Congregaţia pentru Doctrina Credinţei a anulat prin decret interzicerea răspîndirii cultului public al Îndurării Divine în forma indicată de sora Faustina.

De-a lungul timpului, tabloul Îndurării Divine a fost pictat de artişti din diverse ţări ale lumii. Dintre ei îi amintim, în ordinea prezentării lucrărilor, pe Ludomir Sleńdziński, Sheila Diemert şi Robert Skemp.

Ludomirdivine-mercy-ii-sheila-diemertSkemp

Note:1. Numerele care apar în text indică paragraful corespunzător din „Micul Jurnal“ al Sorei Faustina.

2. Între anii 1569 şi 1795, Regatul Poloniei şi Marele Ducat al Lituaniei au format o federaţie monarhică, numită oficial „Republica celor două naţiuni“. Aceasta a durat pînă în anul ultimei împărţiri a Poloniei.

Surse: http://www.hommage-a-la-misericorde-divine.com/index.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pallottins

http://thedivinemercy.org/library/article.php?NID=2826

http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=misericorde_divine

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

NOVENA ÎNDURĂRII DIVINE

 

           Devoţiunea către Îndurarea Divină constituie o autentică mişcare spirituală în cadrul bisericii catolice. Ea a fost promovată de către călugăriţa poloneză Maria Faustina Kowalska (1905-1938), membră a Congregaţiei Surorilor Sfintei Fecioare a Îndurării. Mesajele pe care le-a primit de la Isus reprezintă o continuare a celor revelate de Mîntuitor sfintei Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) la Paray-le-Monial, sfintei Gertrude (1256-1302) şi sfîntului Ioan Evanghelistul.

220px-Divina_Misericordia_(Eugeniusz_Kazimirowski,_1934)

      Împreună cu confesorul său, ea l-a îndrumat pe artistul plastic Eugeniusz  Kazimirowski (1873-1939)  să realizeze prima imagine a lui Isus Îndurător, pictură care a devenit una dintre cele mai cunoscute icoane creştine. Tabloul a avut ca sursă de inspiraţie viziunile şi conversaţiile ei cu Mîntuitorul, care i-a cerut să facă cunoscută lumii Îndurarea Sa.

Beatificată în 18 aprilie 1993 şi canonizată în 30 aprilie 2000, este sărbătorită la 5 octombrie.

După canonizarea ei, Papa Ioan Paul al II-lea a anunţat instituirea sărbătorii Duminicii Îndurării Divine, în prima duminică după Paşti, denumită Duminica Albă (Duminica lui Toma).

Devoţiunea constituie ocazia practică de îndeplinire a mesajului Îndurării Divine, pe care sora Faustina l-a transmis lumii. În această devoţiune sînt cuprinse cererile pe care ni le-a adresat Isus: să cunoaştem Îndurarea Divină, să avem încredere în ea, să primim harul ei şi să-l venerăm, să vorbim despre Îndurarea Divină, să dăm de pomană aproapelui, să implorăm Îndurarea Divină pentru noi şi pentru lumea întreagă.

Devoţiunea constă în:

a) a mulţumi Îndurării Divine, în faţa imaginii lui Isus Îndurător;

b) a recita rozarul şi novena Îndurării Divine din Vinerea Mare pînă la Sărbătoarea Îndurării Divine;

c) a adora Îndurarea Divină cu ocazia sărbătorii care are loc în prima duminică după Paşti.

jesus-misericordieux

„Pictează o imagine a Mea, aşa cum Mă vezi şi scrie sub ea: «Isus, am încredere in Tine!».

Doresc ca această imagine să fie venerată mai întîi în capela voastră şi apoi în lumea întreagă. Promit că sufletul care va cinsti această imagine nu va pieri. Îi promit, de asemenea, victoria asupra duşmanilor săi, încă din lumea aceasta şi mai ales în ora morţii. Eu Însumi îl voi apăra ca pe propria Mea onoare.“

„În prima duminică după Paşti, ziua dedicată sărbătoririi Mele, preoţii să vorbească sufletelor despre infinita Mea Îndurare şi Imaginea Mea să fie expusă solemn în biserici pentru a fi venerată de credincioşi.“

„Fiica Mea, în nesfirşita Mea lubire şi Îndurare, îţi promit că oricine va celebra în mod solemn sărbătoarea Iubirii Mele îndurătoare, cu o adevărată intenţie de iubire, acela va fi primit în Inima Mea cu o deosebită duioşie. Promit să-i dezvălui secretele Mele, îi voi vorbi în inimă şi-1 voi considera confidentul şi prietenul Meu.“

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

„La ora trei imploră-Mi Îndurarea, în special pentru păcătoşi.“

„De fiecare dată cînd auzi ceasul bătînd ora trei, cufundă-te în Îndurarea Mea, venereaz-o şi preamăreşte-o.“

„Vorbeşte lumii despre îndurarea Mea. Lumea întreagă să înveţe să cunoască nepătrunsa Mea Îndurare. Acesta este un avertisment pentru ultimele timpuri.“

„Omenirea nu va găsi pacea atît timp cît nu se va întoarce la izvorul îndurării Mele.“

ROZARUL ÎNDURĂRII DIVINE

Se recită: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria (de 3 ori), Mărire Tatălui.

Pe boabele mari se recită o singură dată: „Veşnice Părinte, Îţi ofer Trupul şi Sîngele, Sufletul şi Divinitatea Preaiubitului Tău Fiu, Domnul nostru Isus Cristos, ca ispăşire pentru păcatele noastre şi ale lumii întregi“.

Pe boabele mici se recită de 10 ori: „Prin Patima Sa dureroasă, ai milă de noi şi de lumea întreagă“.

Se repetă de trei ori: „Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi şi de lumea întreagă“.

Apoi se adaugă de trei ori: „Isus, am încredere în tine!“

Se face semnul crucii.

La sfîrşitul rozarului se pot spune cuvintele rostite de Isus: „Doamne, să fie, nu cum vreau eu, ci conform voinţei Tale.“

De asemenea, dacă rozarul este destinat altei persoane, ne rugăm: „O, Sînge şi Apă, care aţi tîşnit din Inima lui Isus ca izvor de îndurare pentru noi, am încredere în voi.“

„Cînd, cu credinţă şi cu inima căită, îmi vei recita această rugăciune pentru un anumit păcătos, Eu îi voi dărui harul convertirii“ i-a spus Isus sorei Faustina.

În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

 

NOVENA ÎNDURĂRII DIVINE

Ziua întîi – Să cerem îndurare pentru lumea întreagă

Isus: „Adu-Mi astăzi întreaga omenire, mai ales pe cei păcătoşi şi cufundă-i în nemărginita Mea Îndurare. Astfel îmi vei alina tristeţea în care Mă adînceşte pierderea acestor suflete.“

 Preamilostive Isuse, este în firea Ta să ai milă şi iertare faţă de noi, nu privi la păcatele noastre, ci la încrederea pe care o avem în bunătatea Ta nesfîrşită. Primeşte-ne pe toţi în lăcaşul Inimii Tale preamilostive şi nu alunga niciodată pe nimeni de acolo. Te rugăm aceasta, pentru iubirea care Te uneşte cu Tatăl şi cu Spiritul Sfînt.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra lumii întregi şi îndeosebi asupra sărmanilor păcătoşi, a căror unică speranţă este Inima Preamilostivă a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Prin dureroasa Sa Patimă, fă dovada Îndurării Tale, pentru ca toţi împreună să putem preamări în veşnicie atotputernicia Ta. Amin.

Ziua a doua – Să ne rugăm pentru preoţi şi călugări

 Isus: „Adu-Mi astăzi sufletele preoţilor şi călugărilor şi cufundă-le în nepătrunsa Mea Îndurare. Ele mi-au dat puterea de a suferi amara Mea Patimă. Prin ele, ca prin nişte canale, Îndurarea Mea se revarsă asupra lumii întregi.“

 Preamilostive Isuse, care eşti izvorul oricărui bine, sporeşte harurile în sufletele preoţilor Tăi, a călugărilor şi călugăriţelor, ca ei să îndeplinească cu demnitate şi folos faptele de iertare, ca prin cuvînt şi exemplu, să conducă pe aproapele lor să dea Tatălui Îndurării, care este în ceruri, mărirea care i se cuvine.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra aleşilor Viei Tale, preoţii şi călugării şi copleşeşte-i cu deplinătatea binecuvîntării Tale. Prin sentimentele Inimii Fiului Tău, dăruieşte-le lumină şi putere, pentru ca ei să poată călăuzi pe ceilalţi pe drumul mîntuirii şi să preamărească cu ei în veşnicie nemărginita Ta Îndurare. Amin.

Ziua a treia – Să ne rugăm pentru toţi creştinii credincioşi

 Isus: „Adu-Mi astăzi toate sufletele evlavioase şi credincioase, cufundă-le în oceanul Îndurării Mele. Aceste suflete M-au mîngîiat pe drumul calvarului, ele au fost o picătură de alinare într-o mare de amărăciune.“

Preamilostive Isuse, care dăruieşti din belşug tuturor oamenilor haruri din comoara Îndurării Tale, primeşte pe toţi creştinii credincioşi în lăcaşul Inimii Tale preaîndurătoare şi nu ne alunga niciodată de acolo. Te rugăm aceasta pentru dragostea de neînchipuit care arde în inima Ta pentru Tatăl Ceresc.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor credincioase, moştenire a Fiului Tău; prin meritele Patimii Sale dureroase, dăruieşte-le binecuvîntarea Ta şi ocroteşte-le veşnic, pentru ca să nu piardă iubirea şi comoara sfintei credinţe, ci împreună cu corul îngerilor şi al sfinţilor să preamărească în veşnicie nemărginita Ta Îndurare. Amin.

 Ziua a patra – Să ne rugăm pentru păgîni şi necredincioşi

Isus: „Adu-Mi-i astăzi pe păgînii şi pe cei care nu Mă cunosc încă. Şi la ei m-am gîndit în timpul dureroasei Mele Patimi şi zelul lor viitor Mi-a consolat Inima. Cufundă-i în nemărginita Mea Îndurare.“

Preamilostive Isuse, care eşti lumina lumii, primeşte în lăcaşul Inimii Tale preamilostive sufletele păgînilor şi necredincioşilor care nu Te cunosc încă. Fie ca razele harului Tău să-i lumineze, ca împreună cu noi să poată cînta în veşnicie minunile Îndurării Tale.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor păgînilor şi asupra tuturor acelora care nu Te cunosc încă. Şi ele sînt închise în Inima preamilostivă a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Atrage-le la lumina Evangheliei, ca să înţeleagă cît de mare este bucuria de a Te iubi; fă ca şi ele să preamărească în veşnicie dărnicia Îndurării Tale. Amin.

Ziua a cincea – Să ne rugăm pentru cei care greşesc în credinţă

Isus: „ Adu-mi astăzi sufletele ereticilor şi apostaţilor şi cufundă-le în nemărginita Mea Îndurare. În amara Mea Patimă, ele Mi-au sfîşiat Trupul şi Inima, adică Biserica Mea. Cînd vor reveni la unitatea Bisericii, Rănile Mele se vor vindeca şi în acest fel voi fi mîngîiat în Suferinţa Mea.“

Preamilostive Isuse, care eşti bunătatea însăşi şi care nu refuzi lumina acelora care Ţi-o cer, primeşte în lăcaşul Inimii Tale preamilostive sufletele ereticilor, apostaţilor şi a tuturor acelora care greşesc în credinţă. Fie ca lumina Ta să-i atragă la unitatea Bisericii. Nu le retrage sprijinul Tău, ci fă ca şi ei să preamărească mărinimia Îndurării Tale.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor ereticilor şi apostaţilor, care, persistînd cu încăpăţînare în greşelile lor, au risipit darurile Tale şi au abuzat de harurile Tale. Nu privi la răutatea lor, ci la iubirea şi Patima dureroasă a Fiului Tău, care Te ruga cu atîta ardoare „pentru ca toţi să fie una“. (loan 17,21).

Fă ca ei să regăsească cît mai repede această unitate ca, împreună cu noi, să preamărească în veşnicie Îndurarea Ta. Amin.

Ziua a şasea – Să ne rugăm pentru copiii şi sufletele blînde

 Isus: „ Adu-mi astăzi sufletele blînde şi umile, precum şi cele ale copilaşilor şi cufundă-le în Îndurarea Mea. Aceste suflete seamănă cel mai mult cu Inima Mea. Ele M-au consolat în amara Mea agonie. Le-am văzut veghind asupra altarelor Mele asemenea unor îngeri tereştri. Asupra lor Eu revărs din belşug harurile Mele. Numai un suflet umil este în stare să primească harul meu, sufletelor umile Eu le dăruiesc încrederea mea.“

Preamilostive Isuse, care ai spus: „Învăţaţi de la Mine, că Eu sînt blînd şi smerit cu Inima“ (Matei 11,29), primeşte în lăcaşul Inimii Tale  preamilostive sufletele blînde şi umile, precum şi cele ale copilaşilor. Ele, care farmecă întregul cer, sînt ţinta unei dragoste speciale a Tatălui Ceresc; ele sînt ca un buchet parfumat în faţa tronului divin, unde Dumnezeu se desfată cu parfumul virtuţilor lor. Fă ca ele să locuiască cu statornicie în Inima Ta, cîntînd fără încetare imnul iubirii şi al Îndurării lui Dumnezeu.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor blînde şi umile şi asupra celor ale copilaşilor, care sînt deosebit de dragi Inimii Fiului Tău. Prin firea lor, ele sînt atît de asemănătoare cu Isus, încît au o putere de neînchipuit înaintea tronului lui Dumnezeu „Tatăl oricărei mîngîieri“ (2 Cor. 1,3). Noi Te rugăm deci, Părinte al Îndurării şi al oricărei bunătăţi, ca prin iubirea pentru aceste suflete în care Ţi-ai găsit plăcerea, să binecuvîntezi lumea întreagă, ca toţi oamenii împreună să poată aduce neîncetat mărire Îndurării Tale. Amin.

Ziua a şaptea – Să ne rugăm pentru cei care cinstesc Îndurarea Divină şi răspîndesc devoţiunea

 Isus: „Adu-mi astăzi sufletele care cinstesc şi preamăresc în mod deosebit Îndurarea Mea şi cufundă-le în ea. Aceste suflete au împărtăşit cel mai mult suferinţele Patimii Mele şi au pătruns cel mai adînc în Sufletul Meu. Ele sînt imaginea vie a Inimii Mele Compătimitoare. În viaţa viitoare, aceste suflete vor străluci de o manieră aparte şi nici unul din ele nu se va duce în infern. Eu le voi apăra, pe fiecare din ele, mai ales, în ora morţii.“

Preamilostive Isuse, a cărui Inimă este iubire, primeşte în Inima Ta îndurătoare sufletele credincioase care cinstesc şi răspîndesc în mod deosebit măreţia Îndurării Tale. Aceste suflete sînt copia vie a Inimii Tale îndurătoare. Înzestrate cu tărie de însuşi Dumnezeu, totdeauna încrezătoare în nepătrunsa Ta Îndurare şi răspunzînd la sfînta voinţă a lui Dumnezeu, ele poartă pe umerii lor întreaga omenire, cerînd pentru ea, fără încetare, Tatălui Ceresc, iertare şi haruri. Fă ca ele să fie statornice pînă la sfîrşit în zelul lor iniţial; în ora morţii nu veni la ele ca Judecător, ci ca Mîntuitor Îndurător.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor care cinstesc şi preamăresc îndeosebi cea mai mare din însuşirile Tale: nepătrunsa Ta Îndurare. Închise în Inima preamilostivă a Fiului Tău, aceste suflete sînt asemenea unei Evanghelii vii; mîinile lor sînt pline de fapte de îndurare şi sufletul lor, copleşit de bucurie, cîntă imnul măririi Tale.

Dumnezeule Îndurător, Te rugăm arată-Ţi faţă de ele milostivirea, după speranţa şi încrederea pe care o au în Tine, pentru ca prin aceasta să se îndeplinească promisiunea Mîntuitorului de a şti că El va ocroti, în timpul vieţii şi în ora morţii, pe oricine care cinsteşte şi răspîndeşte misterul Îndurării Tale. Amin.

Ziua a opta – Să ne rugăm pentru sufletele din purgator

Isus: „Adu-mi astăzi sufletele care sînt în purgator şi cufundă-le în abisul Îndurării Mele. Şuvoaiele Sîngelui Meu să le aline suferinţele. Toate aceste suflete îmi sînt foarte dragi, dar ele satisfac dreptatea Mea. Este în puterea ta să le aduci alinare. Ia din comoara Bisericii mele toate indulgenţele şi oferă-le pentru ele. Oh! Dacă le-ai cunoaşte suferinţa, ai oferi, fără încetare, rugăciuni pentru ele şi ai plăti datoriile pe care le au faţă de dreptatea Mea.“

Preamilostive Isuse, care ai spus „Fiţi milostivi precum Tatăl vostru milostiv este.“ (Luca 6,36), primeşte Te rugăm în lăcaşul Inimii Tale preamilostive sufletele din purgator, care-Ţi sînt atît de dragi şi care dau satisfacţie dreptăţii divine. Fă ca şuvoaiele de sînge şi apă izvorîte din Inima Ta să stingă flăcările purgatorului, pentru ca şi acolo să se arate puterea Îndurării Tale.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor care suferă în purgator şi pentru meritele Patimii dureroase a Fiului Tău, precum şi pentru amărăciunea de care a fost cuprinsă în acest moment Inima Sa sfîntă, ai milă de cei care sînt acum înaintea dreptăţii Tale.

Te implorăm să nu priveşti aceste suflete decît prin Rănile preaiubitului Tău Fiu, convinşi că bunătatea şi Îndurarea Ta nu au margini. Amin.

Ziua a noua – Să ne rugăm pentru sufletele indiferente

Isus: „Adu-mi astăzi sufletele indiferente şi reci şi cufundă-le în abisul Îndurării Mele. Acestea sînt sufletele care rănesc cel mai dureros Inima Mea. Ele sînt cele care, în Grădina Măslinilor, Mi-au provocat cel mai mare dezgust. Din cauza lor am spus: «Tată, dacă este posibil, să treacă de la mine potirul acesta.» (Luca 22,42) Pentru ele, ultima şansă de mîntuire este să recurgă la Îndurarea Mea.“

Preamilostive Isuse, care eşti bunătatea însăşi, primeşte în lăcaşul Inimii Tale sufletele indiferente. Fie ca aceste suflete reci, adevărate cadavre, care pînă atunci Te dezgustau, să se încălzească la focul Iubirii Tale neprihănite. Preamilostive Isuse, foloseşte atotputernicia Îndurării Tale şi atrage-le şi pe ele în centrul Iubirii Tale, pentru ca să se aprindă din nou de zel, ca şi ele să fie în slujba Ta.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor indiferente, care sînt în egală măsură ţinta iubirii Inimii preamilostive a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Dumnezeule al Îndurării şi al oricărei mîngîieri (2 Cor 1,3), Te implorăm, pentru meritele Patimii dureroase a preaiubitului Tău Fiu şi pentru îngrozitoarea agonie de trei ore pe cruce, fă ca, aprinse de iubire, ele să preamărească încă o dată în veşnicie măreţia Îndurării Tale. Amin.

Bucură-te Regină, Mama milei, viaţa, dulceaţa şi speranţa noastră, bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţii fii ai Evei, către tine suspinăm, gemînd şi plîngînd în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi milostivi şi după surghiunul acesta, arată-ni-L pe Isus, binecuvîntatul rod al trupului tău. O, milostivă, o, blîndă, o, dulce Fecioară Maria!  Amin.

Copyright © 2013 Revelații ale cerului