Category Archives: Luz de María

Novena în cinstea Sfintelor Rusalii – 31 mai 2020

          În mesajul din 22 aprilie 2017 adresat vizionarei Luz de María, Domnul nostru Isus Cristos ne invită să recităm novena închinată Spiritului Sfînt.

„Voi dărui poporului meu harul fermității în credință dacă nouă zile înaintea Rusaliilor, vă rugați și-mi oferiți toate zilele acestei novene, cu trupul, sufletul și spiritul unite în iubire, cu devoțiune și devotament, cu conștiință și departe de mondenități. Este necesar să rămîneți în această stare de pace, har și iubire, nu numai în timpul acestor nouă zile ci și în restul vieții voastre.“

Să ne rugăm pentru  preoți, pentru preaiubitul nostru Papă Benedict al XVI-lea și pentru Sfînta Biserică.

Să ne rugăm pentru a salva cît mai multe suflete de influența distructivă pe care o exercită asupra lor falsul profet și anticristul.

Novena se recită din 22 mai 2020 pînă în 30 mai 2020.

Novena o găsiți la adresa: http://www.novena.ro/Novena-in-cinstea-Duhului-Sfant-7p.html

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Marele vulcan Yellowstone îl va surprinde pe om

        Rugați-vă copiii mei, marele vulcan Yellowstone îl va surprinde pe om. (Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Luz de María din16 mai 2018)

Parcul Național Yellowstone

      Emanația erupțiilor unui supervulcan va forma un nor de gaze care va împiedica soarele să pătrundă pînă la pămînt și aceasta va provoca un efect de seră: temperaturile vor coborî atît de mult încît în țările tropicale frigul va provoca multe decese.

Deplasarea dintr-o țară în alta va fi imposibilă și umanitatea va simți că progresele înregistrate au fost inutile. Voi, copiii mei nu vă pierdeți credința: ceea ce omul nu va reuși, va face atotputernicia divină. (Mesajul Preasfintei Fecioare Maria către Luz de MarÍa din 14 ianuarie 2019)

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciunea de reparație cerută de Sfînta Fecioară Maria

Mesajul Preasfintei Fecioare Maria către Luz de María

8 ianuarie 2018

fragment

           Vă invit să începeți o rugăciune de reparație în fiecare a treia zi de luni a fiecărei luni, timp de nouă luni ale anului (nouă luni consecutive-nt.R.c.), ca jertfă către Sfintele noastre Inimi Îndurerate:

– în fața ereziilor;

– în fața păgînismului;

– în fața morții celor nevinovați;

– în fața lipsei de respect a unora dintre copiii mei preferați privind promisiunile lor de consacrare;

– în fața lipsei de iubire a omului față de semenii săi.

Această reparație, pentru cererile mele de mai sus, trebuie să o începeți cu rugăciunea Credo, apoi cu rugăciunea sfîntului rozar și primirea Fiului meu în Euharistie, pregătiți în mod conștient din inimă, cu sufletul, cu puterea sufletului și cu simțurile, pentru ca această jertfă să-i atingă și pe cei pentru care aceste haruri sînt oferite:

– Voi mijloci pentru pace în fiecare moment al vieții celui care îndeplinește această ofertă.

– Voi mîngîia în momentele de durere.

– Voi mijloci ca voi să nu vă ascundeți păcatele, nici să fiți instrumente ale răului.

– Voi rămîne atentă și voi înlătura orice manifestare de mîndrie.

– Vă voi ajuta să obțineți darul umilinței.

– Voi binecuvînta constant casele voastre.

Copiilor mei preferați le voi dărui, din porunca Preasfintei Treimi, virtutea slujirii Fiului meu cu toată puterea lor și astfel vor fi cei care să pregătească sufletele să se încredințeze Fiului meu, fiind păstori adevărați, predicatori, preoți și maeștri în iubirea Fiului meu față de popor.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 31 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

         Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

31 mai

       Poporul meu preaiubit, încoronați-o pe Mama mea cu coroana credinței, speranței și carității. Consacrați-vă Mamei mele și cereți mijlocirea sa înaintea Treimii noastre ca omul să nu refuze convertirea. Oferiți-i astăzi un buchet de 10 BUCURĂ-TE MARIA invocîndu-l pe Sfîntul Gabriel ca el să vă dea conștiința necesară astfel încît fiecare dintre voi în particular să ofere Da-ul său Treimii noastre.

       Ca Părinte generos dăruiesc Binecuvîntarea mea specială, sporind puterea voinței de a face binele, celor care au respectat această cerere a mea de a o însoți pe Mama mea și de a-i solicita ajutorul.

Isus al vostru

      „În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

      Astăzi se sărbătorește Trupul și Sîngelui Domnului. (Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2015/06/04/trupul-si-singele-domnului/)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 30 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

30 mai

    Copiii mei, conștienți de Comoara Casei mele, întindeți mîna și luați mîna Mamei mele. Implorați mijlocirea sa pentru fiecare dintre voi, pentru fermitatea în credință și fidelitatea Poporului meu față de Evanghelie, porunci, sacramente și față de lucrări și fapte bune.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 29 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

29 mai

    Rugați-vă Mamei mele și cereți-i mijlocirea pentru cei care, anunțînd o veste bună, intenționează să deruteze poporul meu și să-l abată de la credință și de la îndeplinirea corectă a LEGII DIVINE.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 28 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

          Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

28 mai

    Cereți mijlocirea Mamei mele pentru copiii mei consacrați în serviciul meu ca ei să fugă de scandaluri și ca Biserica mea să nu continue să fie sfîșiată.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 27 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

          Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

27 mai

     Rugați-vă cu inima în fața Mamei mele, ca ea să fie mijlocitoare înaintea Treimii noastre și ca oamenii să recunoască UNITATEA TREIMII NOASTRE și astfel să fie un adevărat popor.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Astăzi este sărbătoarea Sfintei Treimi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 26 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

           Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

26 mai

      Cereți mijlocirea Mamei mele înaintea Treimii noastre pentru copiii mei care suferă din cauza creșterii catastrofelor naturale. Creația se împotrivește păcatului omului și se năpustește asupra omului ca acesta să-și întoarcă privirea spre Casa mea.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 25 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

         Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

25 mai

      Poporul meu preaiubit, dăruiți Mamei mele cea mai frumoasă rugăciune, cea mai iubitoare și sinceră, izvorîtă din adîncul inimii fiecăruia dintre voi. Faceți un act de reparare specială a păcatelor cu care femeia amplifică suferința Mamei mele.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 24 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

              Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

24 mai

      Rugați-vă copiii mei, implorați mijlocirea Mamei mele pentru copiii mei care, în marea lor majoritate, ignoră dominația cipului care se exercită asupra voinței omului. Acesta va fi utilizat de cel rău pentru ca omul să acționeze fără conștiință.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 23 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

       Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

23 mai

    Cereți mijlocirea Mamei mele pentru conducătorii națiunilor lumii ca ei să renunțe să se supună directivelor acelora care reprezintă tentaculele celui rău și care și-au propus să declanșeze războiul împotriva poporului meu.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 22 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

       Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

22 mai

   Rugați-vă copii și cereți mijlocirea Mamei mele pentru cei care se împotrivesc convertirii înainte ca Avertismentul să cadă asupra umanității și care trebuie să sufere mai mult din cauza necredinței.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 21 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

           Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

     Mama mea, Poarta Cerului dorește ca toți copiii mei să se bucure la Banchetul Veșnic. Rugați-o pe Mama mea ca împreună cu iubirea sa maternă să înmoaie inimile împietrite și dedate plăcerilor lumești, dedate viciilor de tot felul și în special a acelora care pactizează cu demonul.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 20 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

20 mai

       Rugați-o pe Mama mea să mijlocească pe lîngă Treimea noastră pentru copiii mei care trăiesc în țările care suferă de cruzimea comunismului, fiind supuși unei dureri constante și umilirii de către puterea umană.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 19 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

19 mai

       Ca semn al iubirii pentru cei mici ai mei și cei nevinovați, rugați-vă cu inima și alăturîndu-vă Mamei mele, cereți mijlocirea sa pentru copiii insultați și supuși umilinței și pierderii inocenței. Cereți Mamei mele ca Irozii acestui timp să nu continue să se înmulțească.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 18 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

          Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

18 mai

      Rugați-vă și cereți Mamei mele mijlocirea pentru cei care suferă de foame în lume și pentru cei care, avînd tot ce-și doresc pe pămînt, sînt goi din punct de vedere spiritual. Aceste creaturi ale mele suferă de nemulțumire, doresc să aibă mai mult și acest lucru le determină să trăiască atașate de lucrurile pămîntești, uitînd de mine.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 17 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

17 mai

      Fiți statornici și rugați-o pe Mama mea să mijlocească pentru acei copii care profanează Casa mea, profanează Crucea mea și profanează imaginile care o reprezintă pe Mama mea. În Casa noastră îngerii plîng pentru un așa de mare dispreț care este pe pămînt față de mine și față de Mama mea.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 16 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

       Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

16 mai

     Rugați-vă Mamei mele ca umanitatea să aibă puterea de a respinge capcanele celui rău, ca omul să respingă asalturile constante ale demonului. Cereți ajutorul Mamei mele ca ea să intervină pe lîngă Treimea noastră pentru cei care nu pot rezista ispitei.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 15 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

15 mai

     Cu sfîntul rozar în mînă, rugați-vă și meditați la fiecare mister, oferiți-l pentru copiii preferați ai Mamei mele ca să nu se abată de la ministerul lor sacerdotal și să respingă zeii umani pe care societatea îi oferă ca ei să se piardă. Cereți ca Ea să mijlocească pentru acești copii preaiubiți ai Inimii mele.

„În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 14 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

           Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

14 mai

     Rugați-vă Mamei mele ca ea să continue să fie Ocrotitoarea celor mîhniți. Încredințați-i, în mod special, ocrotirea lumii. Războaiele se vor intensifica din nou, rugați-vă pentru protecția sa maternă a voastră.

    „În cursul acestei luni, în casele, locurile, reuniunile, bisericile în care vă rugați și meditați Sfîntul Rozar, îi voi binecuvînta pe cei care se roagă și le voi oferi harul protecției mele spirituale ori de cîte ori au nevoie.“ (Preasfînta Fecioară Maria către Luz de María în 2 mai 2018)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 13 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

13 mai*

      În această zi lăudați-o pe Mama mea pentru această importantă apariție operă a Treimii noastre. Rugați-vă pentru ca cererea Mamei mele, referitoare la Consacrarea Rusiei Inimii sale Imaculate, să găsească încuviințarea necesară și Biserica mea să se căiască pentru că nu a ascultat-o. Cereți Mamei mele harul de a fi consacrați drept copiii ei cu darul unei credințe de neclintit. În această zi în cer corurile de îngeri cîntă gloria Mamei mele.

*Sărbătoarea Sfintei Fecioare de la Fatima (Surse: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2017/05/13/fatima-13-mai-2017-100-de-ani-de-la-prima-aparitie/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2017/10/13/fatima-13-octombrie-2017-100-de-ani-de-la-ultima-aparitie/)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 12 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

      Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

12 mai

   Rugați-vă Mamei mele, ca Regină a Cerului, să aducă ușurare sufletelor din purgator. Rugați-vă și cereți alinare pentru cei care suferă de boli, mai ales pentru cei care suferă de boli spirituale.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 11 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

      

          Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

11 mai

     Cereți Mamei mele binecuvîntarea sa pentru cei care sînt instrumentele sale și care, de frică, nu fac cunoscut Cuvîntul Mamei mele. Solicitați mijlocirea sa pentru ca adevăratele sale instrumente să nu fie reduse la tăcere înainte de a avertiza întreaga umanitate.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 10 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

        Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

10 mai

      Rugați-vă Mamei mele ca reparare pentru neascultarea de către om a apelurilor sale materne. Rugați-vă și spuneți-i că o iubiți pentru cei care nu o iubesc.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 9 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

      Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

9 mai 2018

      Rugați-vă Mamei mele pentru cei nevinovați care sînt avortați fără conștiință de mamele lor și pentru cei care-i ucid pe frații lor deoarece nu prețuiesc viața.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 8 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

      Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

8 mai

Dedicați această zi Mamei mele rămînînd alături de ea și mîngîind-o pentru toți cei care neagă prezența mea reală în Euharistie.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 7 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

     Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

7 mai

  Rugați-vă pentru cei care refuză să accepte cererile Mamei mele pentru binele sufletelor și reconcilierea păcătoșilor cu Casa mea.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 6 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

     Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

6 mai

Oferiți un buchet spiritual Mamei mele, pentru Biserica mea, ca ea să nu continue să se îndepărteze și să rămînă obedientă Treimii Noastre.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 5 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

 

Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

5 mai

    Îl rog pe poporul meu să ofere această zi Mamei mele, cerîndu-i să mijlocească pentru cei care se îndepărtează de adevărata credință.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 4 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

    Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

4 mai

      Rugați-vă Mamei mele pentru umanitate, care are nevoie de conștiința de a fi fraternă și care are nevoie de discernămîntul corespunzător pentru a nu cădea în ghearele celui rău.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 3 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

      Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

3 mai

   Cer copiilor mei să se roage Mamei mele pentru ca cei care sînt persecutați și martirizați să-mi fie credincioși.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 2 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

2 mai

   Cereți Mamei mele ca oamenii să dorească să mă cunoască și să se angajeze în îndeplinirea poruncilor, sacramentelor și să se întărească în credință pentru a ajunge la mine.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cerere specială a Domnului nostru Isus Cristos – 1 mai

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

Poporul meu preaiubit,

Rugați-vă Sfîntul Rozar la ora șase seara în fiecare țară și cereți Mamei mele în fiecare zi intențiile pe care vi le recomand.

1 mai

Poporul meu rugați-vă Mamei mele în această primă zi a lunii dedicată ei și solicitați-i mijlocirea pentru mîntuirea tuturor sufletelor.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Lumina mea va eclipsa tot ce există

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

8 februarie 2018

fragment

Nu acceptați ceea ce vi se spune dacă aceasta se află în afara cuvîntului meu…

Eu nu mă schimb, copii, eu sînt iubire, sînt îndurare, dar cel care mă cunoaște trebuie să-și schimbe viața dacă trăiește în păcat, trebuie să se căiască și să se convertească.

Nu-l resping pe păcătos, îl iert iar și iar, însă nu-mi face plăcere păcatul și nici uneltirile celui rău.

După marile evenimente și purificarea poporului meu, voi sosi în a doua venire și bolta cerească își va schimba culoarea. Lumina mea va eclipsa tot ce există, elementele naturii vor rămîne imobile, animalele vor amuți, oamenii se vor prosterna și uimiți vor vedea frumusețea legiunilor mele care, deschizîndu-mi calea printre nori, vor permite luminii mele să fie văzută. Veți avea o viziune estompată a tronului Tatălui meu și veți ajunge o reflectare a Spiritului meu Sfînt.

Apoi vor apărea legiunile mele în mijlocul nuanțelor apusului de soare și vor părea că incendiază cerul cu iubirea mea. Apele se vor mișca nu cu zgomot, ci cu un ușor murmur pentru a nu încetini venirea mea. Pămîntul, după ce s-a cutremurat, va face să germineze cele mai frumoase și pure culori ale plantelor. Scara sfîntă va fi desfăcută din Casa Tatălui meu înspre pămînt și cei care au trăit, au suferit, au fost persecutați, cei umiliți, cei reduși la tăcere, cei înrobiți și martirii, toți se vor ridica și vor zice în extaz: „Domnul meu și Dumnezeul meu!“.

Mama mea, ea însăși prezentă, vă va privi și toți o vor vedea. Voi fi separat grîul de neghină. Și totul va fi reînnoit, poporul meu va îmbrăca haine albe ca zăpada și Iubirea Divină va renaște în inimile copiilor mei.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Apa va deveni cauza ultimă a celui de-al treilea război mondial

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către fiica sa preaiubită Luz de María

20 ianuarie 2018

fragmente

     „Copiii mei, al treilea război mondial nu este o utopie și nu vă spun aceasta pentru a vă înspăimînta, ci pentru ca voi să rămîneți vigilenți și să rețineți cuvintele mele, deoarece, după lupta pentru obținerea supremației mondiale, acest război va deveni un război de luare în posesie a resurselor de apă. Contaminarea la care a fost supus acest lichid prețios, indispensabil vieții, va face ca diferite țări să sfîrșească prin a se lupta pentru a avea apă. Acest lichid pe care ele îl disprețuiesc, pe care îl lasă să se irosească ca și cum ar fi nimic, acest lichid, copii, va deveni cauza ultimă a celui de-al treilea război mondial.“

„Copiii mei, Avertismentul nu reprezintă garanția convertirii pentru întreaga umanitate, ci din contră, cei care se vor revolta la vederea atîtor ofense pe care le-au comis, vor fi și mai neîndurători față de poporul Fiului meu.“

„Terorismul se va intensifica pregătindu-se să ducă la bun sfîrșit acțiunile sale nedrepte. Rugați-vă pentru Italia, Spania și Portugalia.“

„Comunismul se ascunde deghizîndu-se în bine, devenind acum mai puternic.“

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Avertismentul trebuie să vă găsească căiți

         „În zilele premergătoare avertismentului și înainte de a vedea crucea mea în cer, se va observa, într-o singură zi pe întregul glob, un mare semn care vă va indica faptul că avertismentul este asupra voastră. Se va vedea pe cer un cerc și din acest cerc va coborî o rază de lumină care nu va atinge pe nimeni și nimeni nu o va putea atinge.

Acest semn este pentru voi încă un privilegiu ca urmare a intervenției Mamei mele.“ (Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către Luz de María din 18 septembrie 2017)

*

         „Poporul meu preaiubit, Tronul meu pe pămînt va fi dus în afara Romei pentru a-l salva, credincioșii mei se vor risipi simțindu-se singuri și izolati, ei se vor conforma unor ordine care nu provin de la mine și se vor pierde neacceptînd căința.

Poporul meu preaiubit, umanitatea așteaptă un Dumnezeu iubitor, îndurător, plin de compasiune și Eu sînt acela. Dar Eu sînt în același timp Dumnezeul adevărului, al dreptății, al cuvîntului ferm și adevărat. Eu sînt dreptul judecător.

În biserica mea s-a înfiltrat fumul satanei, nu în acest moment, ci mai de mult. Omul a dat la o parte tot ceea ce îl ținea pe satana departe el, încheind înțelegeri cu cel rău și cu aliații săi.

Biserica mea a fost contaminată și copiii mei care nu s-au străduit să mă cunoască cu adevărat, sînt ușor de înșelat cu o ideologie oarecare sau cu o doctrină care se ridică. Infernul este înțesat de creaturi care au omis adevărul și care au acceptat ideologii false, dăruindu-se satanei și a tot ceea ce reprezintă răul. Tineretul, în principal a devenit un fanatic al răului și al diferitelor modernisme diabolice, dînd întîietate instinctelor josnice cu care răul lovește omul, scoțînd la iveală instinctele josnice pentru a se revolta împotriva mea.

Avertismentul, poporul meu, trebuie să vă găsească căiți de răul făcut și văd atît de mulți care așteaptă avertismentul sau semnele premergătoare pentru a se converti…

Momentul este acesta, convertirea trebuie să fie acum! Căința nu trebuie să aștepte!

În timpul avertismentului, fiecare creatură umană se va confrunta cu păcatele sale, își va vedea întreaga sa viață, cu reușitele și eșecurile sale, fiind incapabilă de a scăpa acestui act al voinței noastre.

Avertismentul va dura cîteva clipe și pentru fiecare dintre voi, aceasta va părea un timp interminabil din cauza marilor suferințe pe care le veți trăi.

Avertismentul nu are loc ca voi să vă îngrijorați, ci ca să vă vedeți pe voi înșivă și ca sufletul și spiritul să înceapă reîntoarcerea la viață în voința noastră. O dată avertismentul trecut, voi întîlni creaturi umane care se vor revolta cu o forță și mai mare împotriva mea, acuzîndu-mă de această durere prin care au trecut.

Avertismentul reprezintă îndurarea Casei mele, dar o dată trecut, liberul arbitru va decide dacă continuă să disprețuiască iubirea divină sau se va alătura Voinței noastre.“

„Să știți, poporul meu, că o cometă se apropie mult, mult de pămînt încît îi va schimba magnetismul și omul va simți că moare de groază în fața necunoașterii a ceea Îndurarea noastră v-a avertizat cu mult timp înainte.

Îngerul meu de pace este pe punctul de a veni în curînd pe pămînt, după apariția publică a lui Anticrist.“ (Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către Luz de María din 28 septembrie 2017)

       „O dată cu experiența avertismentului, unii se vor converti, alții se vor îndepărta și mai mult de Fiul meu și de mine, ei mă vor scoate din viața lor. Unii se vor schimba și alții se vor alătura celui rău. Voi, mergeți ca și cum fiecare clipă ar fi ultima din viață.“ (Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Luz de María din 8 noiembrie 2017)

      „Rugați-vă copiii mei, rugați-vă, un lider mondial își pierde viața. Rugați-vă.“ (Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către Luz de María din 15 noiembrie 2017)

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Un secol de comunism

          În 7 noiembrie 1917, conform calendarului gregorian, respectiv 25 octombrie 1917, conform calendarului iulian, a debutat la Petrograd, actualul Sankt Petersburg, marea revoluție socialistă din octombrie, experiment comunist cu implicații majore asupra istoriei umanității.

Evenimentul a avut loc la foarte scurt timp de la aparițiile Sfintei Fecioare Maria de la Fatima, în care Preacurata a cerut ca Rusia să fie consacrată Inimii sale Imaculate.

„Cererea mea de la Fatima nu a fost îndeplinită…“ (Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/05/13/cererea-mea-de-la-fatima-nu-a-fost-indeplinita/) îi spunea în 13 mai 2016 divina noastră Mamă vizionarei Luz de María.

 Noi cei care am trăit acest trist experiment am sperat ca el să nu se mai repete niciodată, dar o dată cu venirea lui anticrist la putere, el nu va mai fi un experiment, ci va deveni un fenomen la nivel mondial.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Paradisul, purgatorul și infernul există

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către fiica sa preaiubită Luz de María

20 septembrie 2017

Fragmente

        „Umanitatea trebuie purificată de mulțimea păcatelor prin care s-a alăturat hoardelor satanei și s-a unit cu cei care îl disprețuiesc pe Fiul meu și pe frații lor. Această generație este ofensată de semnele și simbolurile care reprezintă Divinitatea. De aceea, copiii mei, în Biserica Fiului meu, temelia sa trebuie să continue să fie Fiul meu în Sfîntul Sacrament. În momentul consacrării transsubstanțierea este adevărată, chiar dacă unii dintre copiii mei preferați și-au pierdut credința în acest moment și îl tratează pe Fiul meu cu asprime, fără respect, fără iubire și cu o mare neîncredere, uitînd că Fiul meu este prezent prin cuvintele consacrării preotului și aclamația poporului său credincios.

Copiii mei, trebuie să vă pregătiți în mod corespunzător să-l primiți pe Fiul meu în Euharistie, trebuie să vă căiți de păcatele voastre și trebuie să vă propuneți de a nu mai comite aceleași greșeli. Nu-l primiți pe Fiul meu în Euharistie dacă nu sînteți pregătiți corespunzător.

Văd cu părere de rău cum îl treceți din mînă în mînă pe Fiul meu, tratîndu-l ca pe un aliment oarecare pe care l-ați cumpărat de undeva pentru a-l împărți, ofensînd ceea ce este mai sfînt.

Unii dintre copiii mei preferați nu sînt plini de ardoare față de Euharistie și exemplul lor rău este repetat de poporul care nu acordă Euharistiei adevărata ei valoare.

În momentul consacrării euharistice altarul este masa de sacrificiu și de iubire, de unde Fiul meu vede credința poporului său și coboară la ai săi din iubire.

Copiii mei preferați trebuie să fie copii ai rugăciunii, copii ai iubirii, copii ai carității, copii ai perseverenței, copii ai speranței, copii ai compasiunii și martori ai umilinței față de Domnul și Dumnezeul lor.“

„Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate, trăiți momente de mari pericole pentru suflet. Sînt momente în care diavolul îi distrage pe copiii mei de la tot ceea ce este bun, pentru ca ei să se piardă.

Este urgent, copiii mei, ca acest pericol în care trăiți să nu se accentueze prin toleranța față de rău. Trebuie să numiți păcatul păcat. Iubiților, paradisul, purgatorul și infernul există.

Umanitatea, cufundată în mondenități,  crede că Dumnezeu nu este real și de aceea trăiește în nebunia lumii, fără să se gîndească la viitorul sufletului său, deoarece trăiește în păcat cu ochii legați. Voința omului este permisivă și el încă mai crede că este imposibil să poată veni în viața sa o pedeapsă pentru acțiunile sale rele.

Știu, ca mamă, că-și vor bate joc de cuvintele mele și că o vor acuza pe vizionara mea pentru această declarație, deoarece lumea nu înțelege sau nu vrea să accepte consecința utilizării rele a liberului său arbitru. De aceea, copiii mei preferați trebuie să fie fermi și să rămînă atașați de Sfînta Scriptură și de legea lui Dumnezeu.

Copii preaiubiți, pămîntul este lovit de consecințele păcatului. Umanitatea va deveni mai violentă, va fi total lipsită de respect, va năvăli în biserici și le va distruge. Aceasta este urmarea omului fără Dumnezeu, a omului căruia i s-a dat o nouă ocazie de a continua să păcătuiască, a omului care nu admite că Dumnezeu poate judeca, a omului căruia i s-a spus că păcatul este iertat fără nici măcar să fi simțit durerea de a fi păcătuit și că Dumnezeu este iubire.

Efectul omului fără Dumnezeu îl constituie distrugerea Marii Lucrări a Tatălui, a sacrificiului Fiului meu și a refuzului existenței Spiritului Sfînt.

Copii preaiubiți, reluați Cuvîntul Divin, nu vă îndepărtați de adevăr, rămîneți atașați de Sfănta Scriptură. Dumnezeu este îndurare și în același timp este judecător drept.“

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Fiecare dintre voi, copiii mei, este parte a istoriei mîntuirii

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

19 aprilie 2017

Fragmente

       „Umanitatea nu trăiește în triumf, nu trăiește victoria luminii asupra întunericului, ci continuă să trăiască în valea morții.

   Am venit să vă salvez și nu m-am îndepărtat de poporul meu, rămîn să vă salvez și vă trimit necontenit ajutorul necesar pentru a învinge răul. Acest lucru nu se realizează în timpul acestei generații din cauza ignorării iubirii mele și dăruirii excesive pe care aceasta o are față de rău.

Mă uit spre pămînt și sînt atîtea ființe care își trăiesc viața într-o permanentă tristețe, care le împiedică să gîndească sau să vrea să iasă din această stare și care devin din această cauză depresive. Și tristețea, care apare cu ușurință în om, este dificil de eliminat și știți de ce? Deoarece, în unele cazuri, tristețea ascunde un sentiment de furie. Tristețea apare dintr-un motiv oarecare și adesea vă distrage atenția, fiind născută din furia care stă la baza a ceea ce nu înțelegeți, ce vă depășește, ce nu ați reușit să faceți, ce vă displace sau cu ce nu sînteți de acord, în afara sentimentului de tristețe în fața nedreptății, agresiunii, uciderii celor nevinovați și altele…

O stare de furie pasivă se poate găsi într-o atitudine de tristețe cînd nu trăiți conform voinței mele, pasivă în fața morții unei ființe dragi, cînd boala vine fără să găsiți o explicație pentru că ea nu există. În adîncul ființei există o stare de furie pasivă cînd tristețea nu este trăită cufundată în Voința mea care nu conține nici o urmă de furie.

Astfel omul a trecut de la starea de furie pasivă la starea de furie activă. În acest moment, tot ce se întîmplă în jurul lui îl conduce la stări de furie și acestea sînt atît de frecvente, încît el nu are nici cea mai mică idee despre starea sa constantă de furie, deoarece aceasta devine o atitudine obișnuită, în creștere față de frații săi.

Poporul meu preaiubit, trebuie să eliminați starea de tristețe constantă în care trăiți, deoarece prin intermediul ei dușmanul sufletului introduce nu numai furia, ci și anxietatea, disperarea și tot ceea ce vă conduce la cădere, ca voi să nu conștientizați aceste obstacole care ne împiedică să ne întîlnim și să vă apropiați de mine.

Voi primiți din partea fraților voștri reacția acțiunilor voastre. Fiecare dintre voi generează lumină sau umbră, fiecare se înfățișează în fața fraților săi cum vrea ca el să fie privit; astfel omul trăiește în irealitate, cînd nu-și arată adevărata viață în fața fraților săi, ci se prezintă cu o mască, nu așa cum este în realitate.

În lipsa adevărului, dușmanul sufletului a introdus cu ușurință și viclenie, competiția din societatea de astăzi, disprețul, intriga, neîncrederea și iată de ce copiii mei nu au încredere în frații lor. Această lipsă de încredere a fost semănată de demon cu mare precauție pentru ca omul să nu aibă încredere în nimeni și nimic: în frații săi, în familia sa, în munca sa, în bunăstarea sa, în Cuvîntul meu, în Iubirea mea și în consecință, de atîta neîncredere, el își refuză lui însuși Mîntuirea.

Poporul meu nu este străin de realitatea în care trăiește în acest moment. Unii nu vor să înțeleagă evenimentele cele mai apropiate de frica de a face față adevărului. Copii, aceasta nu este bine, voi nu trebuie să refuzați să vedeți realitatea. Simțurile vă spun că mediul înconjurător nu este bun, dar ego-ul uman vă spune: «Eu nu vreau să știu nimic despre ceea ce se întîmplă cu umanitatea». Acest refuz îi limitează pe copiii mei, pentru că cel care neagă este el însuși limitat în timp și spațiu.

Copiii mei care sînt atenți la apelurile mele, rămîn atenți la ceea ce îi înconjoară și sînt bine pregătiți, în special în spiritul lor.

Fiecare dintre voi, copiii mei, este parte a istoriei mîntuirii: în măsura în care sînteți buni, creați binele; în măsura în care sînteți răi, creați răul.“

„Poporul meu, nu continuați să trăiți pentru voi înșivă, ca și cînd ați vrea să fiți totul, deoarece aceasta ar fi o minciună și a trăi în minciună v-ar priva de ocazia care vă este oferită pentru a obține adevărata viață și viața în abundență.

V-am chemat să trăiți la fel ca mine și cîți refuză aceasta din neîncredere?

Rămîneți într-un impas constant netrăind conform voinței mele. Omul este coruptibil și marea otravă a acestei coruptibilități constă în  faptul că încearcă constant să găsească răspunsuri de ordin spiritual de la un om care nu este spiritual, de la un om care îmi oferă rugăciuni fără ca ele să fie pătrunse de iubire, devoțiune, supunere, umilință, credință și speranță.

Copiii mei, vă binecuvîntez pentru fiecare rugăciune pe care mi-o oferiți, ea nu trece neobservată. Această generație trebuie să-și intensifice eforturile ca să depășească obstacolele cu care trebuie să se confrunte și ca rugăciunile să aibă toate elementele necesare pentru ca acestea nu numai să ajungă în Casa Tatălui, ci să vă și înalțe pe voi înșivă.

Poporul meu trebuie să fie un popor care să meargă pe calea spiritualității mele, să lucreze și să acționeze conform voinței mele pentru a îndeplini cu fermitate și hătărîre ceea ce îi cer.“

„Doresc să mă urmați în libertate și să găsiți satisfacția de a trăi continuu din bunurile pe care le dăruiesc celor care mă urmează.“

„Poporul meu preaiubit, în fața furiei omului care nu se înțelege pe el însuși deoarece nu se conduce pe sine, umanitatea vă suferi o mare nenorocire, rezultat al furiei și dominării omului de către cel rău. Unii nu cred că răul există, ei vor plînge numai atunci cînd răul se află în fața acestor copii care nu cred ca omul să fie capabil să slujească și să execute ordinele celui rău.“

„În această clipă, umanitatea se privește pe sine, lucrările sale, studiile sale, munca sa, proprietățile sale, dorințele sale, proiectele sale; acestea sînt întotdeauna bune cînd nu există obstacole pe drumul spre mine și cînd ele nu vă împiedică să rămîneți pe loc, nici ca interesele voastre să fie mai importante, astfel încît voi să nu ascultați vocea mea.

Nu uitați de zilele lui Noe, toți beau, mîncau, lucrau etc, își băteau joc de Noe, îl numeau nebun, nu aveau încredere în bunul-simț al acestui om care se pregătea pentru a-și salva familia și suferea pentru cei care nu se vor salva. Apoi, cînd ploaia neîntrerupă a venit, ei au fugit spre arcă dar nu au putut să intre în ea. Această generație a pierit.
Poporul meu preaiubit, acesată generație neascultătoare și idolatră se află în fața unei escaladări a violenței din care nu va putea ieși. Răul conduce marile puteri, deoarece acestea vor utiliza ființe umane pentru a servi și subjuga sub comanda lor.

Tentaculele răului l-au înrobit pe omul adult și el a înmînat tineretului creațiile acestor tentacule și adulții le-au dat copiilor ceea ce tehnologia a creat din ordinul tentaculelor răului. Această generație se află într-un cerc vicios, totul în favoarea răului.

Unii așteaptă apariția tentaculelor răului, dar acestea nu mai sînt tentacule ci au devenit armele răului prin care ele au dominat umanitatea.

Anticristul merge în mijlocul vostru și voi nu-l recunoașteți… deoarece voi v-ați familiarizat cu răul.

Poporul meu preaiubit, nu vă îndepărtați de protecția mea, vă voi trimite pe îngerul meu de pace, mesagerul meu pentru a vă apăra și a vă ajuta să rezistați teribilei agonii pe care anticristul o va impune poporului meu.

Îl veți asculta și fiecare cuvînt va fi o consolare pentru sufletul copiilor mei.“

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Anticristul va pătrunde în mințile oamenilor

 

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către fiica sa preaiubită Luz de María

21 iunie 2017

Fragmente

       „Asupritorul cel rău al omului, anticristul, nu se va prezenta în fața lumii revelîndu-și identitatea, din contră, va fi un lup îmbrăcat în piele de oaie, în sinea lui luînd naștere cele mai sinistre planuri. El îl va hrăni pe cel flămînd, îl va vindeca pe cel bolnav, va asigura nevoile de bază ale omului, va face miracole, așa încît îl vedeți ca salvatorul umanității și atunci cînd își arată adevărata față, va fi ucigașul poporului Fiului meu.

Anticristul va pătrunde în mințile oamenilor, îi va instiga la luptă pe unii împotriva celorlalți; îi va ridica pe părinți împotriva copiilor și pe copii împotriva părinților. Familiile își vor persecuta propriii săi membri. Teroarea va acapara societatea pînă într-atît încît îi va face pe oameni să-și nege credința și să-l blasfemieze pe Dumnezeu. Cei care îl urmează pe anticrist vor fi lipsiți de gîndire, deoarece gîndirea lor va fi invadată de forța puterii psihice a asupritorului cel rău al umanității. (subl.ns.)

În om se vor trezi cele mai rele instincte și va deveni total lipsit de respect față de semenii săi. Foametea va constitui elementul declanșator pentru ca cei slabi să-și manifeste credința lor față de anticrist.(subl.ns.) Iată de ce vă chem să-l cunoașteți pe Fiul meu și să-l recunoașteți pentru a nu fi înșelați de cel rău.“

„Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate, rețineți ceea ce se referă la anticrist înainte ca el să ia controlul complet al umanității.

Nu vă fie frică; în schimb examinați-vă atent conștiința și recunoașteți păcatul pe care l-ați comis. Luați decizia de a vă schimba și a vă reînnoi interior cu un spirit generos. Intrați în adevărata viață cu scopul de a rezista în fața celui rău.“

„Nu spuneți «Tată» dacă nu sînteți adevărați copii, nu spuneți că «îi iertați pe cei care păcătuiesc împotriva voastră» dacă voi nu iertați: nu fiți asemenea ipocriților. Dumnezeu știe totul, cunoaște totul și nici o ființă umană nu este ignorată de Tatăl.“

Vă cer să nu vă diminuați credința, să fiți cei care strălucesc în mijlocul marelui întuneric care domnește pe pămînt. Nu uitați că slăbiciunea este combătută prin puterea Euharistiei: prețuiți acest moment în care puteți să-l primiți pe Fiul meu în mod euharistic.

Rămîneți în așteptare, Rusia va lua o decizie care va afecta direct întreaga Europă și indirect întreaga lume. (subl.ns.)

Uniți-vă în numele Fiului meu, fiți fraterni, nu căutați binele individual, ci binele comun.

Ocuparea prin violență a bisericilor și distrugerea lor vor deveni evenimente cotidiene care-i vor înspăimînta pe copiii mei și-i vor determina să renunțe la credință.“

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Novena în cinstea Sfintelor Rusalii

       În mesajul din 22 aprilie 2017 adresat vizionarei Luz de María, Domnul nostru Isus Cristos ne invită să recităm novena închinată Spiritului Sfînt.

„Voi dărui poporului meu harul fermității în credință dacă nouă zile înaintea Rusaliilor, vă rugați și-mi oferiți toate zilele acestei novene, cu trupul, sufletul și spiritul unite în iubire, cu devoțiune și devotament, cu conștiință și departe de mondenități. Este necesar să rămîneți în această stare de pace, har și iubire, nu numai în timpul acestor nouă zile ci și în restul vieții voastre.“

Poporul lui Dumnezeu este invitat să ofere novena către Spiritul Sfînt care începe în 26 mai și se termină în 3 iunie, deoarece sărbătoarea Rusaliilor este celebrată duminică 4 iunie 2017.

În acest an Rusaliile coincid cu sărbătoarea Mamei Mîntuirii.

Novena o găsiți la adresa: http://www.novena.ro/Novena-in-cinstea-Duhului-Sfant-7p.html

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Fatima 13 mai 2017-100 de ani de la prima apariție

      Poporul Fiului meu trebuie să reia rugăciunea către Arhanghelul Mihail, apărătorul Bisericii Fiului meu.

Cererea mea de la Fatima nu a fost îndeplinită…

Copii ai Inimii mele imaculate, ca Mamă vă cer să vă consfințiți Inimilor noastre sfinte, o consacrare personală precum și pentru întreaga lume.

Revărs haruri abundente pentru cei care îndeplinesc cererea mea în această zi. (Mesajul Sfintei Fecioare Maria către  Luz de María din 13 mai 2016)

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/05/13/cererea-mea-de-la-fatima-nu-a-fost-indeplinita/

 

Libertatea va fi suprimată și religia va fi unificată

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

3 noiembrie 2016

giulgiul-din-Torino

Poporul meu iubit,

Trimit pacea mea fiecărui copil al meu.

Mergeți în căutarea adevărului cu ochii legați.

Spiritul meu Sfînt se află în fiecare copil al meu.

În acest moment, Spiritul meu Sfînt dă putere copiilor mei care doresc să rămînă uniți cu mine, pentru a nu cădea în păcat.

„Eu Sînt Cel care Sînt“ (Exod: 3,14) și nu-i înșel pe copiii mei.

Spiritul meu Sfînt continuă să dea viață, să lumineze, să călăuzească poporul meu și în special instrumentele mele credincioase.

Cuvîntul meu este consfințit în Sfînta Scriptură, dar explicarea Cuvîntului meu continuă să fie oferită ca „țară în care curge lapte și miere“, astfel încît sufletele să nu se piardă din cauza ignoranței. Profetului meu îi dau Cuvîntul meu pentru ca el să-l transmită poporului meu, așa cum îl predic eu.

Eu merg împreună cu poporul meu, nu-l părăsesc în momentele de durere.

Cuvîntul meu este răstălmăcit de unii dintre copiii mei…Și acest lucru face ca în inima mea să persiste o rană profundă.

Poporul meu, nu sînteți o generație ascultătoare, ci una răzvrătită: vă chem și nu-mi acordați atenție, disprețuiți chemările mele și comiteți mari sacrilegii.

Insistați să nesocotiți cuvintele „Justiția divină“, astfel încît ai mei să acționeze cufundați cu totul în răutate, în timp ce umanitatea se încredințează demonului fără să se teamă că mă ofensează.

Unele din templele mele vor fi dărîmate, altele vor fi închise și în ele se va adăposti perdiția.

Nu uitați că marele plan al lui Anticrist este să ia repede în stăpînire umanitatea, iar pentru aceasta va uni guvernele, economiile, educația, va emite decrete prin care toți să gîndiți în același fel, să acționați la fel, iar societatea să fie o masă a celor care îl urmează pe impostor. Libertatea va fi suprimată…și religia va fi unificată…

Poporului meu i se va înterzice să mă adore, nu o va putea chema pe  Sfînta mea Mamă, deoarece anticristul știe că Mama mea va învinge răul. Veți fi persecutați, dar nu vi se va fura mîntuirea veșnică. Îi voi trimite pe îngerii mei să vă ajute, nu vă fie frică, aveți încredere în ajutorul meu.

Am cerut umanității să ducă la îndeplinire Prima poruncă, le-am cerut să nu abandoneze Euharistia și nici pe Mama mea, nici poruncile, nici sacramentele, nici lucrările și acțiunile care îi fac să crească în Iubirea mea.

Trebuie să pătrundeți în mine și să mă cunoașteți ca să nu fiți confuzi…

Trebuie să creșteți în spirit pentru a nu cădea pradă răului, din pricina lipsei de cunoștințe…

Poporul meu, nu fiți complici ai răului, nu abandonați Voința noastră Divină „care vrea ca toți oamenii să se mîntuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului.“(1Ti: 2,4)

Poporul meu, păstrați-vă în stare de har. Mari evenimente sînt pe cale să aibă loc pe pămînt, unele  provenind din univers, altele prin crăparea pămîntului sau creșterea apelor, prin erupții vulcanice și datorită furiei umanității care se va ridica împotriva ei însăși.

Rugați-vă copii, rugați-vă pentru Statele Unite, haosul sosește și cu haosul copiii mei vor avea de suferit. Acest pămînt trebuie purificat.

Rugați-vă copii, rugați-vă, pentru Rusia: ea care doarme, se va deștepta peste umanitate.

Rugați-vă copii, rugați-vă pentru China, va surprinde umanitatea.

Rugați-vă copii, natura se dezlănțuie, va fi suferința lumii.

Iubitul meu popor, trădătorii, cei care dau poporul meu în mîna dușmanilor, vor fi apoi persecutați de propriii lor aliați.

Îngerii mei anunță împlinirea Cuvîntului meu.

Vin să protejez poporul meu. Nu uitați copiii mei că „Eu Sînt Cel care Sînt“ (Exod: 3,14)

Sînt scutul și forța poporului meu, el care va sta la masa mea și se va bucura de cuvîntul meu și de prezența mea.

Nu sînteți un popor fără rege, eu văd totul.

Fiți lumină, căldură, hrană. Fiți mărturie a Iubirii mele.

Poporul meu, ochii mei vă privesc permanent, sînteți Marea mea Comoară.

Vă binecuvîntez,

Al vostru Isus

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii mei, rugați-vă pentru România

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către fiica sa preaiubită Luz de María

29 iulie 2016

Sfînta Maria

„Rugați-vă, copiii mei, rugați-vă pentru România, ea va cădea pradă durerii, natura o va cutremura și apa o va inunda.“

 Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

În Biserica mea francmasoneria a fost depășită de satanism

 

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

2 aprilie 2016

 

giulgiul-din-Torino

 

Poporul meu preaiubit,

Preasfînta mea Inimă vă cheamă să intrați în ea și să luați de acolo pentru voi bunătatea, harurile și virtuțile necesare  în acest moment ca să combateți inclinația voastră spre rău.

Preaiubiții mei, este imperios necesar să nu luați cuvintele mele în mod superficial, avînd în vedere ușurința cu care umanitatea a fost dirijată să ia tot ceea ce este legat de Casa mea.

Veți găsi binele numai îndreptîndu-vă spre mine, orice altceva vă va îndepărta de mine.

Nu iubesc păcatul, îl condamn, îl judec dacă nu vă căiți și sufăr pentru aceasta.

Păcatul nu face parte din mine, este tot ceea ce Tatăl meu n-a promulgat în porunci.

Cel care nu mă iubește și nu se supune legii și nu se căiește, este cu cel rău.

Umanitatea a disimulat răul într-o mie și una de forme, în false stereotipii și false ideologii, în false alianțe și dorințe necurate de a căuta binele comun. Copiii mei tulburați de mondenitățile care afectează Biserica mea, cad în desfrîu, opera satanei, care-i duce pe ei spre nisipurile mișcătoare și îi ademenește cu dorința de a fi parte a comportamentului modern.

Nu este actual să-l iubești pe Dumnezeu înainte de toate și pe aproapele ca pe tine însuți?

Sau această poruncă nu mai corespunde acestei generații și nu mai este valabilă pentru copiii mei în acest moment?

Copiii mei preaiubiți, Poporul meu, vă credeți atît de elevați în toate științele, vă bucurați de toate marile progrese și n-ați descoperit că răul se folosește de tot ceea ce v-am semnalat, pentru ca voi să deveniți, o dată în plus, mai mondeni acceptînd orice ideologie și orice rău care  există. Satana a găsit un teren fertil în această generație, terenul care a fost hrănit cu adevărul Cuvîntului meu și cu severitatea necesară pentru Marea Purificare pe care o trăiți deja și pe care refuzați să o acceptați, pentru a pune măști unui bine pe care Casa mea nu-l acceptă ca bine, întrucît este același cap al satanei și tentaculele sale care se aruncă, încă de pe acum, fără milă și rezerve asupra Poporului meu.

Voi nu știți ce înseamnă să înfruntați răul cînd acesta se ascunde în spatele unei așa-zise bune intenții, lucrări, acțiuni sau ascultări. A descoperi răul nu este ușor pentru poporul meu, în acest moment nu cunoașteți Cuvîntul meu și m-ați îndepărtat fără încetare, pentru a nu vă provoca disconfort.

Voi continua să dezvălui răul închistat în Biserica mea pentru ca poporul meu, corpul meu mistic să cunoască adevărata sfințenie, aceea la care v-am chemat în fiecare clipă.

Mă ofensează cînd introduc satanismul, mascat de muzica atrăgătoare, în templele mele, pe altarele mele înălțate să consacre pîinea și vinul și unde mă ofer din dragoste pentru poporul meu; în aceeași transsubstanțiere a mea altarele mele sunt profanate, cu permisiunea celor care mă reprezintă pe pămînt…Oh, durerea atroce care distruge inima mea și mă încununează din nou…Unde este ierarhia care mă reprezintă? Unde este autoritatea acestui Cristos în propria voastră casă, cînd muzica stridentă și cuvintele obscene sînt binevenite în templele mele, pentru a denumi modernă Biserica mea, ea care n-are început și sfîrșit?

Poporul meu, ce-ai deveni tu dacă te-aș lăsa complet departe de Cuvîntul meu pe care ți-l explic în acest moment?

Eu sunt un Dumnezeu al Iubirii, al păcii, al fericirii, al bucuriei ; nu sînt un Dumnezeu al show-ului, nici al spectacolului. Acesta este satana, nu eu.

Vă explic Cuvîntul meu pentru ca Poporul meu să înțeleagă momentul în care trăiește și gravitatea acestuia, dar chiar și așa sînt ignorat și respins. Uitați că eu văd ceea ce se întîmplă în viața fiecăruia dintre voi și în fața umanității voi numi blasfemiator pe cel care pierde Oile mele și le duce către o altă pășune otrăvită de ură, indiferență, aroganță, imoralitate, lipsă a justiției, opoziție la Cuvîntul meu și la persecutarea profeților mei de către cei pe care i-am trimis să salveze sufletele și de către cei pe care Mama mea i-a pus în gardă în toate aparițiile sale, pentru ca voi să aveți din timp posibilitatea de a discerne binele și răul.

Poporul meu preaiubit, ați pierdut capacitatea de a discerne, luați decizii cu ușurință, măturate de valuri mai puternice decît credința pe care pretindeți că o aveți, de forța cu care răul este îmbrățișat de poporul meu prin ignorarea adevărului meu. În consecință îl veți primi pe dușmanul poporului meu ca pe mine însumi și îi veți da cinstea pe care creaturile mi-o dăruiesc Mie, provocînd cea mai sîngeroasă persecuție a credincioșilor mei și a copiilor Mamei mele, împotriva celor puternici și fermi, împotriva celor care vor să ajungă la sfințenie.

Copii, atît de multă tăinuire a Revelațiilor, pe care Mama mea le-a lăsat moștenire umanității pentru ca ea să se pregătească, este cauzată de fumul infernului care a ajuns în Biserica mea, unde francmasoneria a fost depășită de satanism.

O imensă durere îi provoacă omul Dumnezeului său, îngerilor mei care plîng pentru ofensele poporului meu, împotriva mea și a Mamei mele!

Răul este perseverent, se apropie încet de ai mei deghizîndu-se și luînd locul binelui; dar nu este ceea ce cer Eu poporului meu și nu este împlinirea Legii mele, pentru aceasta poporul meu trebuie să mă cunoască în întregime și nu în mod superficial.

Eu sînt iubire și Îndurare, Eu îl iert pe cel care vine căit și cu intenția de îndreptare, deci Eu sunt un Judecător Drept în fața căruia un păcătos nu trece fără ca el să nu se căiască suficient pentru răul comis.

Acest moment este decisiv pentru copiii mei, decisiv pentru unirea lor CU MINE, astfel încît utilizînd liberul arbitru, să mă accepte ca Dumnezeul și Mîntuitorul lor. Îi tratez pe copiii mei cu mare prudență; știu bine că dacă îi numesc „preferații mei“ în fața fraților lor, lipsa lor de umilință va pătrunde și va lua locul meu. În consecință, cel care este cel mai respectuos față de mine, îl voi lăsa ca pe ultimul dintre slujitorii mei și nu-l voi lăuda în fața fraților săi.

În viață toate trec și premiul final îl veți primi înaintea Sfintei Noastre Treimi. Cît valorează onorurile în fața oamenilor dacă nu sînteți conștienți de fidelitatea omului față de om și nu sunteți fideli față de mine Dumnezeul vostru? „Dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.‟ (Luca 20:25)

Nu vreau să-mi oferiți sacrificii pe care nu puteți să le îndepliniți; nu vreau copii muribunzi din cauza unui post prelungit cînd sufletul a luat cu sine inima să stea departe de mine. Nu vreau rugăciuni goale, nici discursuri lungi cu un conținut gol și o lipsă de educație pentru poporul meu.

Poporul meu preaiubit,

Pămîntul și-a schimbat mișcarea sa constantă și aceasta conduce la activarea marilor falii tectonice de jur împrejurul globului terestru. Creația se cutremură cu putere din cauza păcatului omului.

Rugați-vă, copiii mei, rugați-vă pentru Indonezia, ea va fi zguduită.

Rugați-vă, copiii mei, rugați-vă pentru Statele Unite, omul o va biciui și natura îl va purifica.

Rugați-vă, copiii mei pentru Rusia, rugați-vă, ea va aduce durere copiilor mei.

Rugați-vă copii, rugați-vă pentru Chile și Brazilia; omul și natura își vor vorbi cu putere.

Poporul meu preaiubit,

Dumnezeul umanității va înceta să fie un dumnezeu în fața privirii uimite a copiilor mei. Ei se vor panica și vor fi în nesiguranță pentru că nu și-au pus încrederea în mine.

Moneda universală sosește rapid împreună cu guvernele care vor implanta cipul locuitorilor lor. Copiii mei suferă din această cauză. Ei nu trebuie să uite că eu hrănesc păsările; la fel pentru poporul meu, hrana va ajunge la el din aceeași Mînă a mea.

Copii, omul a intrat pe calea insultelor și provocărilor. În curînd acestea nu vor mai fi insulte sau provocări și umanitatea în general va afla cu amărăciune că același om îi poate lua în propriile mîini pe propriii săi frați.

Ca pe pupila ochilor mei, nu vă voi abandona; în fiecare Euharistie vă voi îmbrăca cu credință, în fiecare rugăciune Mama mea vă va dărui consolarea Iubirii sale și frații voștri de drum vă vor ajuta atunci cînd este nevoie de protecția Casei mele.

Pentru tine, Poporul meu preaiubit, care te convertești, care abandonezi mondenitățile, care iei decizia de a fi mai mult al meu decît al lumii, care cauți neobosit cum să fii mai mult al Casei mele și un fiu mai bun, tu care mă disprețuiești și nesocotești Chemările mele, care nu crezi, care ești copleșit de ură, care nu mă accepți și o disprețuiești pe Mama mea, tu…care citești acest Cuvînt care vine de la mine, Eu îți dau, te binecuvîntez și-ți ofer Îndurarea mea.

Al tău Isus

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Cererea mea de la Fatima nu a fost îndeplinită…

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către fiica sa preaiubită Luz de María

13 mai 2016

Sfînta Maria

Fragmente

                  Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate, este necesar ca fiecare să solicite îndeosebi ajutorul meu, astfel încît, ca Mamă, să vă iau de mînă și să vă conduc la Fiul meu.

Copii, nu vă voi abandona, nu vă voi lăsa singuri în fața dușmanului infernal, care în acest moment, prin intermediul organizațiilor create pentru binele omului, a creat moartea și voi ignorați aceasta, avînd încredere în protecția umană, iar aceste organizații s-au abandonat demonului.Tehnologia a avansat și în același timp a creat oameni care nu gîndesc, care acționează ca majoritatea. Știința rău utilizată creată de om este arma cu care omul se biciuiește pe sine.

Nu există cale de mijloc pentru suflet: aparține fie lui Dumnezeu, fie demonului.

Copiii mei, spectrul războiului a încetat să mai fie un spectru, deoarece trăiți atacul, doar tăcut, prin intermediul unui război al cuvintelor și amenințărilor care vor deveni acțiune: temutul și anunțatul al treilea război mondial.

Nu trebuie să permiteți ca microcipul să fie implantat în corpul uman, aveți încredere, deoarece nici Fiul meu, nici Eu nu vom permite ca Poporul credincios să meargă după iluziile acoliților lui anticrist care se plimbă nestingheriți prin Europa, îndrăznind să intre chiar și în Casa Fiului Meu.

O armă superioară celorlalte pe care le cunoașteți este în mîinile unei puteri și nu va ezita să o folosească dacă se simte amenințată. Marea nebunie a omului a creat arma care poate provoca cea mai mare distrugere de pe pămînt.

Ajunge! Nu continuați să contestați apelurile Fiului meu și ale mele. Nu înțelegeți că oferiți mai multă putere diavolului?

Poporul Fiului meu trebuie să reia rugăciunea către Arhanghelul Mihail, apărătorul Bisericii Fiului meu.

Cererea mea de la Fatima nu a fost îndeplinită…

Copii ai Inimii mele imaculate, ca Mamă vă cer să vă consfințiți Inimilor noastre sfinte, o consacrare personală precum și pentru întreaga lume.

Revărs haruri abundente pentru cei care îndeplinesc cererea mea în această zi.

Am făcut o mare cerere care ar fi oprit necazurile pe care umanitatea le va întîmpina.

Nu am fost ascultată…

Răul nu va învinge; îl voi zdrobi pe tiranicul asupritor al umanității și îl voi lega astfel încît el nu va fi capabil să batjocorească poporul meu.

Ați întrat în timpul timpurilor, timpul purificării și copiii mei știu aceasta.

 Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Acesta este timpul timpurilor în care zece națiuni vor prelua puterea pe pămînt

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către fiica sa preaiubită Luz de María

28 ianuarie 2016

Sfînta Maria

fragment

Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate

Cer cu insistență să rămîneți în alertă cu o lumînare aprinsă și cu cel mai bun ulei…

Demonul se află într-o luptă constantă împotriva copiilor mei și voi trebuie să distingeți ceea ce este de la Dumnezeu și ceea ce este de la diavol. Acesta, prin intermediul unei false doctrine, a venit și a intrat în interiorul Bisericii Fiului meu și în acest moment ademenește umanitatea cu satanismul anticului Babilon, ca să-l facă cunoscut public și să-l practice pe față. Acesta a fost scopul acelora care se află în sînul grupurilor care, disimulîndu-se, își spun deschis cluburi, mafia, secte, societăți secrete, noi ideologii, noua eră și care au adus rituri vechi și-i înrolează pe cei căldicei și indiferenți.

Copii preaiubiți

Acesta nu este un timp oarecare, este timpul timpurilor în care zece națiuni vor prelua puterea pe pămînt și cei zece conducători vor fi cei care vor reprezenta Noua Ordine Mondială.

Anticrist își va face apariția în public, fără avertisment prealabil, însoțit de aprecieri extrem de favorabile asemenea aceluia care izbutește să facă pacea și reconcilierea între popoare, pace care va reprezenta dovada prezenței iminente a călăului umanității.

Copii preaiubiți

Trebuie să vă decideți să schimbați, să nu lăsați pe mîine ceea ce reprezintă pentru voi viața veșnică, decideți-vă și nu șovăiți. Nu așteptați.

Războiul înaintează, tîrînd după el o multitudine de interese printre care exterminarea, de o manieră clară și bruscă, a majorității copiilor mei, trei sferturi dintre ei. Ce armă poate îndeplini acest lucru, dacă nu cea mai sofisticată și cea mai puternică din acest moment?

Dragi copii, umanitatea este în criză. Conștientizați acest lucru, înainte ca acestea să fie examinate, cunoașteți Revelațiile mele, Avertismentele mele constante în toate locurile în care am apărut pentru a preveni poporul Fiului meu și al meu.

Copii, este urgent ca toți să vă uniți. Numai unitatea Bisericii Fiului meu va putea face față acestui mare impostor și aliaților săi, cărora, voi înșivă, popor al lui Dumnezeu le veți scoate masca, dar pentru aceasta va trebui să respectați în continuare Legea lui Dumnezeu.

Mulți s-au ridicat împotriva poporului Fiului meu! Și voi continuați să nu dați nici un semn despre ceea ce se întîmplă, nici să aveți dorința de a vă informa în ceea ce privește acest lucru.

Merg în mijlocul vostru și văd indiferența cu care tratați și priviți suferința celorlalți… Privesc cum cel care suferă se aruncă asupra fratelui său fără nici o dificultate pentru a procura ceea ce este necesar nevoii sale. Este o generație violentă, fără scrupule și ignorantă.

Priviți spre cer, semnele nu se vor lăsa așteptate. Veți vedea pe Cer ceea ce nu ați văzut niciodată pînă acum ca semn al urgenței momentului.

Rugați-vă, copiii mei, rugați-vă pentru Mexic, el va face față unui test major.

Preaiubiților, rugați-vă pentru Roma, ea va suferi. Vaticanul va fi subiect de știri la nivel mondial; cei care nu-l iubesc pe Fiul meu vor provoca o mare durere.

Rugați-vă, vulcanii vor fi pedeapsa omului, Mexicul va suferi pentru asta, Ecuadorul va suferi. Vulcanii necunoscuți vor constitui noutatea.

Rugați-vă, pămîntul va fi zguduit, Spania va plînge.

Rugați-vă, Statele Unite continuă să sufere, natura se va întoarce împotriva acestei națiuni.

Copii ai Inimii mele imaculate

Ruina umanității împinge un mare număr de suflete să cadă în infern. Nu fiți indiferenți față de frații voștri, rugați-vă pentru ei, avertizați-i în ceea ce privește răul din lume. Nu vă opriți, explicați-le iar și iar, mai ales despre ceea ce va avea lumea de înfruntat.

Realitățile existente nu pot fi ascunse, răul se abate asupra umanității fără milă și oamenii vor privi cu surprindere cum va cădea focul din cer. Vor căuta un refugiu și nu vor găsi nici un loc.

Copiii mei, nu vă separați de Sacramentul Euharistiei.

Rugați-vă Sfîntul Rozar și așteptați cu răbdare sfîntă ajutorul care va veni din cer în momentul cel mai sîngeros al persecuției mondiale a creștinilor.

Roma va suferi, ea nu se va putea numi sfîntă pentru cei care îl abandonează pe Dumnezeu prin mondenitate și păcat, îl blamează pe Dumnezeu pentru mizeriile lor, datorită propriului lor egoism și frustrărilor lor, dorind să posede mai mult decît frații lor.

Sînteți plini de vicii și l-ați îndepărtat pe Fiul meu, bisericile sînt goale, nu este nimeni care să se roage.

Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate, ciuma înaintează și omul suferă.

Folosiți lumînărică (Verbascum thapsus) și rozmarin (Rosmarinus officinalis) în cantități mici.

Copii, Inima mea imaculată rămîne cu voi.

Voi sînteți copiii Regelui cerului și al pămîntului, nu vă fie teamă, Fiul meu îi susține pe ai săi.

Vă binecuvîntez, eu sînt Mama voastră.

Sfînta Mamă Maria

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

 Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Înțelegeți că voi nu puteți fi și ai binelui și ai răului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Luz de María

5 ianuarie 2016

Sfînta Maria

                  Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate

         Vă binecuvîntez cu iubirea mea și vă ocrotesc cu mantia mea.

Mă uit la fiecare cu aceeași privire, cu aceeași dorință de mîntuire, cu aceeași dragoste. Sufăr pentru fiecare, sufăr cînd voi nu ascultați Cererile cerului și mijlocesc de îndată pe lîngă Părintele Veșnic pentru ca voi să nu fiți pierduți în focul etern.

Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate

Îndepărtîndu-vă de Fiul meu, sînteți imediat prinși de cel rău și împresurați nu numai pe pămînt și sub ochii voștri, de acte de violență și de război, dar în plus sînteți angajați într-o bătălie spirituală de o asemenea importanță încît nu sînteți capabili s-o percepeți, deoarece nu lucrați și nici nu acționați în Voința Divină, deși ea este la fel de reală ca și iubirea mea pentru voi.

Demonii iau cu asalt sufletele pentru a dezorienta poporul Fiului meu; prin urmare voi trebuie să înaintați cu înțelepciune, să vă mișcați cu înțelepciune, să vă exprimați cu înțelepciune și să-i tratați pe frații voștri cu această înțelepciune care provine numai de la Spiritul Sfînt.

Este necesar să cereți Spiritului Sfînt să vă lumineze în permanență astfel încît credința voastră să nu slăbească în fața contradicțiilor pe care le întîlniți sau le vedeți la membrii comunităților religioase fraterne sau în centrele de pregătire sacedortală. Răul a intrat chiar și în Vatican și se întinde fără opreliște în întreaga lume, reușind să arunce săgeți pline de ură, de nesupunere, de concupiscență, de orgoliu și de revoltă asupra copiilor mei și mai ales, asupra copiilor mei puternici și puțini care nu se abat de la credința lor și continuă să fie fideli Fiului meu și Iubirii mele.

Rugați-vă copiii mei, biserica Fiului meu va trăi clipe de durere și de nesiguranță.

Laicii îmi vor cere să-i ajut pe copiii mei preferați și o voi face pentru aceia care sînt în stare de har, sau cei care se căiesc cu propunerea fermă de îndreptare și care se decid să rămînă credincioși Fiului meu; îi voi proteja și îi voi ajuta pe enoriașii care sînt hărțuiți de necredincioșii și aliații lui anticrist care, posedați de cel rău, vor pune la cale cele mai rele scenarii care s-au văzut vreodată.

Copiii mei preferați sînt chemați să protejeze poporul credincios Fiului meu, luminîndu-le conștiința, predicînd despre viitorul umanității și pericolul pierderii vieții eterne, cînd omul care spune că aparține lui Dumnezeu, se află între bine și rău și ignoră Revelația pe care, conform Ordinii Divine, am dat-o lumii întregi. În consecință trebuie să decideți acum să fiți toți ai Fiului meu pentru ca Fiul meu să fie „totul în toți“. (1Corinteni15:28)

Preaiubiților, îndepărtați-vă de mondenitățile care aduc în stare de saturație gîndirea cu tehnologia zgomotoasă care vă face să acționați ca niște zombi, fără să gîndiți, atrași numai de acest magnet pe care cel rău îl deține acum, ca să vă îndepărteze de mine.

Înțelegeți că voi nu puteți fi și ai binelui și ai răului, deoarece cel care acționează astfel, va fi vomitat din Gura Tatălui.

Popor al Fiului meu, cîți suferă în acest moment de această nebunie care acoperă omenirea ca un nor care împiedică unirea creaturii cu Creatorul său, din cauza inconștienței umane predominante care privește de departe cu inima împietrită ceea ce se petrece și ignoră semnele actuale!

Rugați-vă copiii mei, cei care au în mînă viitorul vostru economic vor simți că mor de multe ori, din cauza scăderii constante a economiei mondiale.

Copii preaiubiți

Vă simțiți în siguranță mergînd pe pămînt pentru că el este stabil, dar puțini dintre voi analizează evenimentele și le aprofundează pentru a dobîndi cunoașterea.

Adîncurile oceanului se mișcă și vor despica pămîntul din străfundurile sale pînă la suprafață, uimindu-i pe cei care trăiesc în locurile în care se produc aceste evenimente. Voi, cei care nu ați trăit aceasta, credeți că pămîntul este înconjurat de falii și că unele din ele s-au crăpat pînă la suprafață sau în mare. Aceasta este reacția pămîntului care vă leagănă și vă avertizează că, datorită faptelor rele ale umanității, el se cutremură și va continua să se cutremure cu putere.

Rugați-vă, copiii mei, pentru Japonia, pentru China și India, suferința va fi mare.

Rugați-vă, copiii mei pentru Chile, pentru Statele Unite și America Centrală, ele vor fi zguduite.

Copiii mei, pămîntul se mărește prin fisuri; nu sîntem departe de clipa în care anumite țări vor deveni insule.

Iubiții mei

Rugați-vă cu inima sinceră, rugați-vă cu sufletul generos astfel încît această rugăciune să se transforme în acțiune, în fapte care să dea roade pentru viața eternă.

Nu lăsați ca viața să treacă fără rost. Fiecare din copiii mei trebuie să fie conștient că este de datoria fiecărui creștin să obțină rezultatul dorit și aceasta se întîmplă cînd rugăciunea este faptă și cînd spiritualitatea este împărțită cu cei nevoiași și cu cei care nu cunosc Voința lui Dumnezeu în acest moment.

Fiecare are un timp pentru a se ruga personal, fie în liniște, fie, dacă dorește, cu ajutorul rugăciunilor. Apoi trebuie să împărtășiți acest rezultat al rugăciunii prevenindu-i pe frații voștri ca ei să nu cadă pradă satanei.

Popor iubit al Fiului meu

Ființa umană își sporește furia pînă în momentul în care aceasta îl ia în stăpînire pe om și îl împinge să comită fapte inimaginabile și derutante. Dar ce face restul copiilor mei în fața acestor fapte oribile de barbarie?

Rugați-vă, da, trebuie să vă rugați, dar trebuie apoi să-i preveniți pe cei care ignoră ceea ce se întîmplă în prezent, pentru că aceste practici se vor extinde pe pămînt cînd începe războiul, deoarece o dată cu războiul barbaria străbate lumea.

Copii, nu fiți de partea nimănui, acela care pare a fi un porumbel, se va schimba într-o clipă în șarpe și va abandona umanitatea suferinței, durerii și morții. Cel care pare a fi un urs (Rusia-n.t.) în hibernare, se va trezi într-o clipă și va deveni mîna care distruge și subjugă națiunile. Dragonul (China-n.t.) nu doarme, el privește în liniște pentru a se ridica și a-i ataca pe copiii Fiului meu și el va fi călăul care domină, cu cele șapte capete ale sale, umanitatea incredulă și imprudentă.

Copii preaiubiți, omul acționează în penumbră, pregătindu-și atacul premeditat. Popoarele vor suferi de terorism pînă cînd terorismul va cădea pradă propriei sale mașinații. Creatura nu va merge în pace, ea trăiește într-o așteptare deconcertantă.

Copiii mei, rugați-vă pentru Anglia, va plînge din pricina terorismului.

Preaiubiților,

Această Mamă care vă iubește nu va abandona pe nici unul din cei care-i sînt fideli, care se căiesc, care solicită protecția mea.

Nu uitați că eu sînt Regina profeților și mijlocitoarea pentru fiecare ființă umană în fața Sfintei Treimi.

Copii, nu vă fie teamă, ci dimpotrivă, dublați-vă eforturile pentru a vă îndepărta de cel rău care se învîrte în preajma marelui ego uman, umflat ca un balon care crește și crește încurajat de voi înșivă. Dar nu ignorați faptul că baloanele nu rămîn întotdeauna plutind la înălțime și pentru un motiv oarecare, ele explodează și cînd explodează, cad pe pămînt și căzînd pot să doboare alte baloane care se pregăteau să zboare.

Copiii mei, fiecare din voi trebuie să fie conștient de ego-ul său și trebuie să lucreze pentru aceasta:

Cînd simțiți că nu sînteți dispuși să-i ascultați pe frații voștri și vă cuprinde furia…

Cînd frații voștri primesc cu plăcere pe altul, ceea ce vă provoacă neliniște…

Cînd sînteți dominați de nulități și acestea vă înfurie și nu vă puteți opri….

Cînd orgoliul vă împinge să-i priviți pe frații voștri ca ființe care nu pot să vă depășească…

Cînd predomină ignoranța privind adevărata Iubire Divină și voi îi extenuați pe frații voștri…

Cînd dragostea lipsește, opriți-vă! Deoarece fără iubire nu puteți înainta…

Fiul meu îl va trimite pe ajutorul său, pe acest înger al Iubirii Divine care va proteja poporul Fiului meu în momentele nenorocirii, ca să vă susțină împotriva marii opresiuni a lui anticrist și a legiunilor sale. Nu vă fie teamă, copiii mei, nu vă fie teamă, Casa Tatălui meu nu vă va abandona și nici nu va permite ca răul să triumfe asupra binelui.

Nu vă fie teamă, chiar dacă ar părea că răul depășește binele, aceasta nu va fi decît pentru o clipă, apoi binele se va ridica cu putere, glorie și maiestate și îl veți vedea pe Fiul meu triumfînd, domnind peste tot și peste toate.

Vă adăpostesc, vă protejez și vă călăuzesc cînd luați Mîna mea care rămîne în fața fiecăruia.

Veniți copii, permiteți-mi să vă conduc la Fiul meu.

Binecuvîntarea mea maternă rămîne în voi, așteptînd răspunsul copiilor mei.

Vă iubesc,

Sfînta Mamă Maria

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

 

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Nu luați postul mare în van în acest moment crucial pentru omenire și în special pentru poporul Fiului meu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către fiica sa preaiubită Luz de María

10 februarie 2016

Sfînta Maria

                Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate,

      Copiii mei se pregătesc să intre în postul mare. Nu luați postul mare în van în acest moment crucial pentru omenire și în special pentru poporul Fiului meu.

Copii, fiți conștienți de datoria fiecărui creștin, a fiecăruia dintre aceia care spune că este fiul meu. Datoria constă în a-l însoți pe Fiul meu în aceste patruzeci de zile, pătruns nu numai de dorința mentală, nu numai de rugăciune, ci a-l însoți cu dăruire absolută, așa cum nu ați făcut-o în posturile anterioare, deoarece acesta este unul foarte special.

Faceți penitența și purificarea cu seriozitate și cu toată puterea pe care o aveți, pentru a pătrunde în adevărata semnificație a Postului mare. Nu-l tratați cu ușurință, ca să nu pierdeți din vedere acest moment mare în care vă puteți uni cu Fiul meu în mod deosebit și să dobîndiți mîntuirea veșnică.

Vă invit în special să vă rugați și să postiți, să faceți pomană și să fiți fraterni. Chemîndu-vă la fraternitate, chem pe fiecare dintre voi să fie conștient de locul pe care-l ocupă în lume, în fiecare țară, în societate, în fiecare oraș, să fiți glasul care se ridică pentru a fi o lumină de pace în mijlocul situației confuze în care trăiește umanitatea la un pas de război. Rețineți copii, rugăciunea și postul vă fac mai puternici ca să învingeți înclinațiile rele la care, de obicei, ego-ul uman vrea ca voi să cedați.

Copii preaiubiți,

Acela care primește, în mod particular, chemarea la convertire în timpul postului mare este binecuvîntat cu harurile reînnoirii și ale purificării pentru a deveni o nouă creatură în Fiul meu.

Cei care luptă constant pentru a nu le slăbi credința, sînt consolați și întăriți de Spiritul Sfînt ca să continue pe drumul mîntuirii și al eliberării. Cei care nu s-au alăturat Fiului meu și care în acest post mare vin cu inima căită și umilă sînt primiți în Îndurarea Divină și apărați în mod special ca liberul arbitru să nu-i îndrepte spre rău. Este cunoscut de către copiii mei faptul că mîntuirea implică un efort dublu și o dăruire statornică și nelimitată.

Copii, luminați-vă sufletul cu unitatea fraternă și fiți pregătiți spiritual, chiar dacă răul profită de acest moment atît de important pentru copiii mei și își arată ghearele înspăimîntătoare.

Dragi copii, postul este lumina spirituală a sufletului și voi reușiți să pătrundeți în Îndurarea cu care Fiul meu îi inundă pe toți oamenii, îmbogățindu-i cu Spiritul său Sfînt și cu darul Iubirii sale.

Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate,

Trăiți agățați de Adevăr, iubiți libertatea pe care numai cei care nu se conformează să trăiască Evanghelia o posedă pe jumătate, sau cu resturi care îi degradează și îi înlănțuie în practici deformate care nu reprezintă Voința Fiului meu.

Nu vă obișnuiți cu afirmații despre cer, nu îmbătrîniți fără a acționa și duceți explicația Cuvîntului Fiului Meu și a mea fraților voștri pentru ca ei să se trezească. Răspîndiți cuvîntul dat profetei noastre ca umanitatea să înțeleagă că nu noi sîntem aceia care împart omul în două, ci omul, prin liberul său arbitru, alege calea binelui sau cea a răului, deoarece Voința Divină este aceea prin care oamenii sînt mîntuiți și ajung la cunoașterea Adevărului.

Înnoiți-vă copii, astfel încît calea, adevărul, și viața să fie uleiul proaspăt, vinul nou, lumina și sarea pămîntului.

Începînd acest post sfînt, rugați-vă pentru umanitate, încît creația să nu vă privească cu indiferență din cauza atîtor păcate în care trăiește omul.

Dragi copii ai Inimii mele imaculate, aceasta este ceea ce ați respins.

Vă binecuvîntez.

Mama Maria

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Sursa: http://www.revelacionesmarianas.com/index.htm

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului