Category Archives: Pedro Régis

Imitați-l pe Ioan Botezătorul și apărați ceea ce aparține lui Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.984 din 24 iunie 2020

        Dragi copii, vă îndreptați spre un viitor de îndoieli și incertitudini, dar Isus al meu nu vă va abandona. Aveți încredere în cel care vă iubește și vă cunoaște pe nume. Multe persoane consacrate vor fi compromise și vor abandona adevărata credință. În Casa lui Dumnezeu vor fi puțini apărători ai adevărului. Vă cer să intensificați rugăciunile pentru Biserica lui Isus al meu. Marea confuzie se va răspîndi peste tot. Vă cer să fiți curajoși. Imitați-l pe Ioan Botezătorul și apărați ceea ce aparține lui Dumnezeu. Totul trece în această viață, dar harul lui Dumnezeu din voi va fi veșnic. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Dușmanii vor nega existența purgatorului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.959 din 28 aprilie 2020

       Dragi copii, întoarceți-vă la Isus printr-o convertire sinceră și adevărată. Voi sînteți în lume, dar nu sînteți ai lumii. Îndepărtați-vă de tot ceea ce vă ține departe de Fiul meu Isus. Nu dați înapoi. Dumnezeu se grăbește. Ce trebuie să faceți, nu lăsați pe mîine. Vă cer să continuați să vă rugați. Numai prin puterea rugăciunii puteți obține victoria. Purgatorul există și multe suflete suferă în purgator din cauză că lipsește rugăciunea. Fiți precauți. Dușmanii vor nega existența purgatorului, dar voi să ascultați chemările mele. Acceptați învățăturile adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Curaj. După toată durerea, va veni pentru voi Marea Victorie. Ceea ce Isus a pregătit pentru voi, ochii omenești nu au văzut niciodată. Bucurați-vă și așteptați-l pe Domnul cu încredere.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cele mai mari atacuri vor veni împotriva preoției și Euharistiei

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.950 din 9 aprilie 2020

         Dragi copii, Isus al meu vă iubește. Nu puteți niciodată înțelege măreția iubirii sale dacă nu vă deschideți acțiunii Spiritului Sfînt. Isus al meu a lăsat biserica sa pentru a vă ajuta să ajungeți în cer. El v-a lăsat două mari sacramente care în timpurile voastre sînt țintele atacurilor dușmanilor. Sacramentele sînt căile de acces a harurilor în viața voastră. Euharistia este cel mai mare dar pe care Isus al meu vi-l oferă. El însuși este prezent cu trupul, sîngele, sufletul și divinitatea. Vă rog să vă intensificați rugăciunile voastre pentru Biserica lui Isus al meu. Cele mai mari atacuri vor veni împotriva preoției și Euharistiei. Fiți precauți. Acceptați lecțiile trecutului și spuneți tuturor că prezența lui Isus al meu în Euharistie este un adevăr nenegociabil. Pentru biserică vor veni timpuri dificile. Miniștrii credincioși vor bea potirul amar al durerii, dar să știți că misiunea încredințată de Fiul meu Isus miniștrilor săi este de neînlocuit. Ceea ce Cerul vă oferă prin mijlocirea preoților nu puteți găsi prin alte mijloace sau persoane. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Va fi dat un ordin și pregătirea tinerilor în seminarii va fi grav afectată

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.916 din 19 ianuarie 2020

   Dragi copii, va fi dat un ordin și pregătirea tinerilor în seminarii va fi grav afectată. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune pentru Biserica lui Isus al meu. Misiunea persoanelor consacrate este de a face cunoscut adevărul. Vor veni vremuri grele pentru bărbații și femeile de credință. Vă rog să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre și nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. Isus al meu este alături de voi, deși nu-l vedeți. Un mare război va veni și în Casa lui Dumnezeu vor fi plînsete și lamentări. Rugați-vă. Rugați-vă. Rugați-vă. Un fapt uimitor se va produce în țara voastră și mulți vor avea credința zdruncinată. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Fiul meu Isus. Îl cunosc pe fiecare pe nume și mă voi ruga lui Isus pentru voi. Căutați forță în cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Dedicați o parte a timpului vostru rugăciunii, deoarece numai astfel puteți suporta povara încercărilor care vor veni. Nu vă descurajați. Eu sînt cu voi. Mergeți înainte fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

În învățătura adevărată nu există cîrpeli sau scurtături

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.906 din 28 decembrie 2019

          Dragi copii, trăiți în timpul marii bătălii spirituale. Voi sunteți soldații lui Cristos. Nu fugiți. Fiți curajoși și apărați-l pe Isus și învățăturile sale. Tăcerea celor drepți îi întărește pe dușmanii lui Dumnezeu. Fiul meu Isus este Adevărul Absolut al Tatălui. El este singura voastră Cale, Adevăr și Viață. Acceptați Evanghelia sa  și învățăturile adevăratului magisteriu al bisericii sale. Vă rog să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Dumnezeu se grăbește. Ce trebuie să faceți nu lăsați pe mîine. Fiți precauți. În Dumnezeu nu există jumătate de adevăr. În învățătura adevărată nu există cîrpeli sau scurtături. Nu uitați lecțiile trecutului. Mergeți înainte în apărarea adevărului. Îngenuncheați în rugăciune. Victoria voastră este în Euharistie.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Ceea ce vă spun nu puteți înțelege acum

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.894 din 30 noiembrie 2019

        Dragi copii, două temple și o uniune: Orașul cel Șapte Coline (Roma-n.t.) și Țara Sfintei Cruci (Brazilia-n.t.). Suferința va veni pentru bărbații și femeile de credință. Ceea ce vă spun nu puteți înțelege acum, dar vă rog să vă intensificați rugăciunile pentru biserica lui Isus al meu. Aveți curaj, credință și speranță. Sînteți importanți pentru realizarea planurilor mele. Dați ceea ce este mai bun din voi în misiunea pe care Domnul v-a încredințat-o. Spuneți tuturor că Dumnezeu se grăbește. Umanitatea se îndreaptă spre abisul distrugerii spirituale. Iubiți și apărați adevărul. Căiți-vă și întoarceți-vă. Ce trebuie să faceți, nu lăsați pe mîine.

În aceste timpuri dificile, căutați forța în rugăciune și în Euharistie. Acceptați Evanghelia lui Isus al meu și mărturisiți pretutindeni credința voastră. Nu dați înapoi. Vă iubesc și voi fi întotdeauna aproape de voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Marele atac al inamicului va fi împotriva Euharistiei

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.889 din 19 noiembrie 2019

     Dragi copii, marele dispreț pentru Sacru va veni din partea păstorilor răi. Trădătorii credinței vor acționa și mulți dintre sărmanii mei copii vor fi contraminați de falsele învățături. Vor veni zilele în care va exista dispreț pentru viața consacrată, iar slujitorii lui Dumnezeu vor fi tratați ca dușmani. Marele atac al inamicului va fi împotriva Euharistiei, dar, așa cum am spus, prezența reală a Fiului meu Isus în Euharistie este un adevăr nenegociabil. Nu permiteți ca demonul să vă înșele și să fure ceea ce este cel mai prețios din voi. Îngenuncheați în rugăciune. Iubiți și apărați adevărul. Lecțiile trecutului vor fi armele de apărare pentru cei drepți. Mergeți înainte fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Marii preoți s-au pervertit unindu-se cu dușmanii pentru a obține puterea

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.874 din 19 octombrie 2019

         Dragi copii, marii preoți s-au pervertit unindu-se cu dușmanii pentru a obține puterea, deci au acționat împotriva Fiului meu Isus. Trăiți într-o perioadă de mari încercări, dar Domnul este cu voi. Voi, care sînteți ai Domnului, nu permiteți Casei lui Dumnezeu să devină un depozit care să dea putere dușmanilor. Răutatea oamenilor i-a pervertit pe mulți dintre sărmanii mei copii, cauzînd o mare orbire spirituală. Biserica lui Isus al meu se îndreaptă spre calvar. Cei drepți vor bea potirul amar al suferinței. Iubiți și apărați adevărul. Tăcerea celor drepți îi întărește pe dușmanii lui Dumnezeu. Nu permiteți ca minciuna să învingă. Voi aparțineți Domnului și el vă iubește. Nu trăiți departe de rugăciune. Căutați forță în Euharistie și rămîneți fermi pe calea pe care v-am arătat-o. Nu este victorie fără cruce. Curaj. Nu vă pierdeți speranța. Rămîneți cu Isus și veți fi învingători.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Oamenii au respins iubirea lui Dumnezeu și o mare pedeapsă va veni pe pămînt

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.863 din 3 octombrie 2019

       Dragi copii, sînt Mama voastră și am venit din cer să vă conduc la acela care este singurul și adevăratul vostru Mîntuitor. Spuneți tuturor că Dumnezeu se grăbește și că acesta este timpul harului. Valorificați comorile de credință pe care vi le-a dat Domnul. Primiți cu bucurie tot ce vă oferă Domnul. Va veni ziua în care mulți se vor căi pentru viața dusă fără harul lui Dumnezeu, dar va fi prea tîrziu. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Oamenii au respins iubirea lui Dumnezeu și o mare pedeapsă va veni pe pămînt. Căiți-vă și căutați îndurarea lui Dumnezeu prin sacramentul mărturisirii. Dumnezeu vă iubește. Prezența mea printre voi este un semn al iubirii Domnului pentru voi. Fiți oameni drepți. Răsplata voastră va veni de la Domnul. Voi sînteți în lume, dar nu sînteți ai lumii. Distanțați-vă de tot ceea ce vă îndepărtează de Dumnezeu. Ce trebuie să faceți nu lăsați pe mîine. Curaj. Orice s-ar întîmpla rămîneți alături de adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Va veni războiul cel mare

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4854 din 14 septembrie 2019

     Dragi copii, Dumnezeu se grăbește. Nu vă încrucișați brațele. Acum este momentul oportun pentru întoarcerea voastră. Deschideți-vă inimile și acceptați voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Vă îndreptați către un viitor dureros. Va veni războiul cel mare și durerea va fi mare pentru sărmanii mei copii. În inima Bisericii se va deschide o rană. Îngenuncheați în rugăciune. Rămîneți fermi pe calea pe care v-am arătat-o. Orice s-ar întîmpla rămîneți cu Isus și îmbrățișați învățăturile adevăratului magisteriu al bisericii sale. Eu sunt Mama voastră și am venit din cer ca să vă duc în cer. Căiți-vă deoarece căința este primul pas pe drumul spre sfințenie. Voi sunteți în lume dar nu sunteți ai lumii. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Nu am experimentat moartea și trupul meu nu a coborît în mormînt

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.841 din 15 august 2019

       Dragi copii, sînt Mama voastră Imaculată și ridicată la cer cu trupul și sufletul. Nu am experimentat moartea și trupul meu nu a coborît în mormînt, ci într-un extaz profund am fost ridicată de către îngeri în prezența Fiului meu Isus. Eu sunt Mama voastră și am venit din cer să vă duc în paradis. Nu vă îndepărtați de Fiul meu Isus. Nu vă îndepărtați de adevăr. Voi sînteți ai Domnului. Nu permiteți ca demonul să vă înșele și să vă îndepărteze de calea mîntuirii. Vă îndreptați spre un viitor de conflicte majore în Casa lui Dumnezeu. Învățăturile false îi vor contamina pe mulți dintre sărmanii mei copii, dar victoria Bisericii va veni prin adevărații apărători ai credinței. Rugați-vă. Numai prin puterea rugăciunii puteți suporta povara încercărilor care vor urma. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este unicul și adevăratul vostru Mîntuitor. Fiți credincioși Evangheliei și adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Ceea ce Domnul a rezervat pentru cei drepți, ochii omenești nu au văzut niciodată. Mergeți înainte fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Imitați-l pe Ioan Botezătorul pentru a apăra adevărul

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.819 din 24 iunie 2019

      Dragă copii, imitați-l pe Ioan Botezătorul pentru a apăra adevărul. Nici el nu s-a plecat și nu a tăcut în fața marilor greșeli, ci a îmbrățișat adevărul deplin al lui Dumnezeu. Trăiți în timpul durerilor. Ascultați vocea Domnului care strigă în inimile voastre. Apărați adevărul. Biserica lui Isus al meu are nevoie de multe persoane consacrate care să aibă curajul lui Ioan Botezătorul. Sărmanii mei copii trăiesc precum nevăzătorii din punct de vedere spiritual și a venit momentul de a arăta fără teamă calea mîntuirii care se găsește numai în Biserica Fiului meu Isus. Nu vă fie teamă. Voi aparțineți Domnului. Dăruiți-i lui existența voastră. Marea Persecuție a celor care apără adevărul va fi intensă și sărmanii mei copii vor fi tratați ca dușmani. Rămîneți cu Isus. Întăriți-vă în rugăciune, în sacramentul confesiunii și în Euharistie. Rugați-vă mult înaintea crucii, deoarece numai astfel veți fi capabili să învingeți răul. Faceți-vă mici ca Botezătorul și veți fi mari în ochii lui Dumnezeu. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cei care rămîn fideli apelurilor mele nu vor fi înșelați

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul.nr. 4.809 din 3 iunie 2019

      Dragi copii, dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care reprezintă singura voastră Cale, Adevăr și Viață. Vă îndreptați spre un viitor de mari confuzii. Aveți grijă de viața voastră spirituală. Asupra credinței se va abate o mare nenorocire și puțini vor rămîne credincioși învățăturii adevărate. Eu sînt Mama voastră îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Nu vă îndepărtați de adevăr. Acceptați apelurile mele și rămîneți credincioși adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. În aceste timpuri dificile căutați forță în rugăciune și Euharistie. Cei care rămîn fideli apelurilor mele nu vor fi înșelați. Cunosc nevoile voastre și mă voi ruga lui Isus pentru voi. Nu vă descurajați. Nu există victorie fără cruce. Cînd veți simți povara încercărilor, amintiți-vă întotdeauna că Isus va fi cu voi. El este marele vostru prieten și niciodată nu vă va părăsi. Curaj. După toată durerea Domnul va șterge lacrimile voastre și veți vedea transformarea pămîntului cu triumful definitiv al Inimii mele imaculate. Mergeți înainte fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Dușmanii vor ocupa locul în Casa Domnului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.799 din 11 mai 2019

        Dragi copii, dușmanii vor ocupa locul în Casa Domnului și slujitorii credincioși vor bea potirul amar al durerii. Fidelitatea voastră față de Evanghelie și față de adevăratul magisteriu al Bisericii va contribui la victoria finală a lui Dumnezeu. Nu vă îndepărtați de adevăr. Sînteți ai Domnului și el așteaptă mult de la voi. Ascultați rugămintea mea și recunoașteți pretutindeni că sunteți numai ai Domnului. Nu trăiți departe de rugăciune. Cînd sînteți departe, deveniți ținta diavolului. Rămîneți alături de Isus. El vă așteaptă cu brațele deschise. Căutați-l în Euharistie și veți fi mari în credință. Mergeți înainte fără frică. Mă voi ruga lui Isus al meu pentru voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

În inima Bisericii se va deschide o rană

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul 4.796 din 6 mai 2019

     Dragi copii, sunt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. În inima Bisericii se va deschide o rană, provocînd mare suferință bărbaților și femeilor de credință. În Casa lui Dumnezeu soarele va răsări mai tîrziu și apusul de soare va fi mai devreme. Lecțiile vor fi scurte și cei care au nevoie de învățătură nu o vor avea. Îngenuncheați în rugăciune. Deschideți-vă inimile și fiți vigilenți. Nu vă îndepărtați de adevăr. Cel care merge cu Domnul nu va experimenta niciodată povara înfrîngerii. Cunosc pe fiecare pe nume și mă voi ruga lui Isus pentru voi. Nu uitați: în mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimă cu iubirea de adevăr. Dați-mi mîinile voastre deoarece doresc să vă conduc la Fiul meu Isus. Cei care vor rămîne credincioși pînă la sfîrșit vor primi răsplata celor drepți. Nu dați înapoi. Veți fi persecutați din cauza adevărului, dar nu vă descurajați. Domnul va fi foarte aproape de voi. Marea Navă se va diviza în două și sărmanii mei copii vor trăi momente de mari suferințe. Curaj. Orice s-ar întîmpla, ascultați de Fiul meu Isus și rămîneți fideli apelurilor mele. Nu există victorie fără cruce. Mergeți înainte.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Oamenii perverși vor schimba Sfînta Scriptură

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.794 din 30 aprilie 2019

        Dragi copii, curaj. Nu sunteți singuri. Fiul meu Isus este cu voi. Aveți încredere în Cel care vă vede în ascuns și vă cunoaște pe nume. Trăiți în timpul marii confuzii spirituale. Legile sfinte vor fi schimbate pentru a-i mulțumi pe oameni. Oamenii perverși vor schimba Sfînta Scriptură, dar în inima celor care iubesc adevărul Lumina Divină nu se va stinge niciodată. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Căutați forță în Euharistie pentru că numai astfel puteți rămîne credincioși adevăratului Magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Nu vă descurajați. Eu vă iubesc și mă voi ruga lui Isus pentru voi. Nu tăceți. Tăcerea celor drepți îi întărește pe dușmanii lui Dumnezeu. Fiți bărbați și femei de credință. După toată suferința va veni victoria lui Dumnezeu. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Mîinile care aduc lumină vor fi legate

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.784 din 13 aprilie 2019

       Dragi copii, vă îndreptați spre un viitor dureros. Oameni de mari virtuți și apărători ai adevărului vor da peste un mare obstacol în Casa lui Dumnezeu. Mîinile care aduc lumină vor fi legate. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune pentru biserica Fiului meu Isus. Deschideți-vă inimile și acceptați voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. Căutați forță în Euharistie deoarece numai în acest fel puteți suporta povara încercărilor care sînt deja în curs. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este singura voastră Cale, Adevărul și Viața. Curaj. Eu vă iubesc și voi fi întotdeauna cu voi. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Marea distrugere a credinței va surveni din cauza păstorilor răi care preferă să placă lumii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.782 din 9 aprilie 2019

        Dragi copii, va veni ziua în care mulți vor căuta îndrumare în Casa lui Dumnezeu și în puține locuri o vor găsi. Dezordinea se va răspîndi pretutindeni și puțini dintre cei consacrați vor rămîne credincioși Fiului meu Isus. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Spuneți tuturor că Dumnezeu se grăbește și că acesta este momentul potrivit pentru marea întoarcere. Marea distrugere a credinței va surveni din cauza păstorilor răi care preferă să placă lumii. Voi cei care mă ascultați, nu uitați: Dumnezeu înainte de toate. Mergeți înainte în apărarea adevărului. Fiți bărbați și femei curajoși. Orice s-ar întîmpla rămîneți alături de Isus și ascultați de adevăratul magisteriu al Bisericii sale.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Dedicați o parte din timpul vostru rugăciunii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.779 din 31 martie 2019

 

     Dragi copii, vor veni vremuri grele, dar nu dați înapoi. Victoria voastră este în adevărul Fiului meu Isus. Oamenii perverși vor acționa ca să vă facă să tăceți, dar nu vă fie frică. Fiți umili în fața acțiunii Spiritului Sfînt. Dumnezeu va avea grijă de voi. Cînd vă simțiți slabi, chemați-l pe Isus; căutați-l în Euharistie și veți fi capabili să-i învingeți pe dușmani. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce pe calea sfințeniei. Nu permiteți ca discordia dintre voi să încurce planurile lui Dumnezeu privind viețile voastre. Iubiți-vă unii pe alții, așa cum vă iubește Isus. Dedicați o parte din timpul vostru rugăciunii. Dumnezeu vrea să vorbească cu voi. Ascultați-l. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Veți fi persecutați din cauza credinței voastre, dar nu uitați: nu există nici o victorie fără cruce. Cunosc nevoile voastre și mă voi ruga lui Isus pentru voi. Mergeți înainte în apărarea adevărului. După toată durerea Dumnezeu va șterge lacrimile voastre și totul se va termina cu bine pentru voi. Curaj. Eu voi fi întotdeauna cu voi, chiar dacă nu mă vedeți.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Multe temple vor fi închise și va exista o puternică dictatură religioasă

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.777 din 26 martie 2019

         Dragi copii, sînt Mama voastră Îndurerată. Vă îndreptați spre un viitor de mari persecuții. Bărbații și femeile de credință vor bea potirul amar al suferinței. Ei vor căuta Alimentul prețios și în multe locuri nu-l vor găsi. Îl vor adora pe Domnul în locuri ascunse. Multe temple vor fi închise și va exista o puternică dictatură religioasă. Curaj. Isus al meu va fi cu voi. Nu este victorie fără cruce. Biserica lui Isus al meu se va întoarce pentru a fi așa cum El i-a încredințat-o lui Petru. Aveți grijă de viața voastră spirituală. Nu dați înapoi. Cei care rămîn credincioși pînă la sfîrșit vor fi proclamați binecuvîntați ai Tatălui. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la victorie. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Perverșii timpului vostru vor nega marile adevăruri ale credinței și vor atrage un mare număr de persoane în abisul spiritual

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.773 din 19 martie 2019

           Dragi copii, sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Vă îndreptați spre un viitor de sfidare a învățăturilor și confuzia va fi peste tot. Voi toți știți că Fiul meu Isus este prezent în Euharistie cu Trupul, Sîngele, Sufletul și Divinitatea. Așa cum am spus în trecut: acesta este un adevăr care nu este negociabil. În trecut, oamenii perverși au acționat negînd învierea Fiului meu Isus. Perverșii timpului vostru vor nega marile adevăruri ale credinței și vor atrage un mare număr de persoane în abisul spiritual. Fiți precauți. Nu vă îndepărtați de adevăr. Orice s-ar întîmpla, rămîneți cu Isus și ascultați de adevăratul magisteriu al Bisericii sale. Rămîneți fermi pe drumul pe care vi l-am indicat. Nu sunteți singuri. Isus al meu va fi cu voi. Nu uitați: în mîini cu sfîntul rozar și Scriptura, în inimă cu iubirea de adevăr. Nu vă descurajați. Eu sînt Mama voastră și nu vă voi abandona niciodată. Mergeți înainte fără teamă. Mă voi ruga lui Isus pentru voi. Un fapt uimitor se va întîmpla în Biserica de pe acest pămînt. Nu vă pierdeți credința. Îngenuncheați în rugăciune și totul va fi bine pentru voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Multe persoane consacrate își vor abandona angajamentul față de cer și vor îmbrățișa învățăturile false

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.766 din 5 martie 2019

          Dragi copii, va veni ziua în care multe persoane consacrate își vor abandona angajamentul față de cer și vor îmbrățișa învățăturile false. Viața spirituală a multora va fi distrusă și Babelul se va răspîndi peste tot. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Nu vă îndepărtați de rugăciune, pentru că numai astfel puteți rămîne fermi în credință. Căutați forță în cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Acesta este timpul pe care vi l-am anunțat în trecut. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Nu dați înapoi. Isus al meu este cu voi. Dați mărturie pretutindeni că sunteți în lume, dar că nu sînteți ai lumii. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Oamenii perverși vor arunca neghina și grîul pentru a-i deruta pe credincioși

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.760 din 19 februarie 2019

        Dragi copii, căutați-l pe Fiul meu Isus care vă iubește și vă așteaptă cu brațele deschise. Nu vă îndepărtați de adevăr. Trăiți în timpul marii confuzii spirituale. Vor veni peste voi timpuri dificile. Oamenii perverși vor arunca neghina și grîul pentru a-i deruta pe credincioși. Fiți precauți. Multe adevăruri vor fi aduse la cunoștință, dar printre ele, pentru a deruta, va fi jumătate de adevăr și minciună. Nu uitați: adevărul este păstrat integral numai în Biserica catolică. Isus al meu a murit pe cruce pentru Biserica sa. Nu permiteți ca demonul să vă înșele. Orice s-ar întîmpla, rămîneți alături de Isus și ascultați de adevăratul magisteriu al Bisericii sale. Mergeți înainte în apărarea adevărului. Nu dați înapoi. Eu vă iubesc și voi fi întotdeauna cu voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Va fi dat un ordin și mulți vor renunța la veșmintele sacre

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.758 din 14 februarie 2019

        Dragi copii, va veni ziua în care mulți credincioși vor fi confuzi, deoarece va fi dat un ordin și mulți vor renunța la veșmintele sacre. Casele de rugăciune vor fi închise și mulți vor abandona credința. Va fi un timp de suferință pentru cei drepți. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Vă cer să vă intensificați rugăciunile. Acesta este timpul durerilor pentru cei care iubesc și apără adevărul. Calea credinței voastre va fi plină de obstacole, dar Isus al meu va merge cu voi. Căutați forță în evanghelie și în Euharistie. Dedicați o parte din timpul vostru rugăciunii și lăsați-l pe Isus al meu să vă vorbească. Înaintați în iubire și în adevăr. Cel care rămîne credincios pînă la sfîrșit va primi cerul ca răsplată. Curaj.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Adevărații apărători ai Fiului meu Isus vor fi alungați și tratați ca dușmani

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.757 din 12 februarie 2019

        Dragi copii, zile grele vor veni pentru cei care iubesc adevărul. Adevărații apărători ai Fiului meu Isus vor fi alungați și tratați ca dușmani. Nu dați înapoi. Isus al meu are nevoie de mărturia voastră publică și curajoasă. Îngenuncheați în rugăciune. Eu voi fi cu voi. Căutați forță în cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Nu căutați gloria acestei lumi. Răsplata voastră vine de la Domnul. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Un mare război va avea loc între Biserica adevărată a lui Isus al meu și falsa biserică

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.756 din 9 februarie 2019

       Dragi copii, un mare război va avea loc între Biserica adevărată a lui Isus al meu și falsa biserică. Va fi o perioadă de durere pentru bărbații și femeile de credință. Nu vă îndepărtați de adevăr. Sunteți ai Domnului și el așteaptă mult de la voi. Nu vă fie frică. Domnul meu vă va răsplăti cu generozitate pentru curajul vostru de a apăra adevărul. Falsele învățături îi vor contamina pe mulți dintre sărmanii mei copii. Biserica lui Isus al meu va bea potirul amar al suferinței, dar în cele din urmă va fi victorioasă. Mergeți înainte fără teamă. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Căutați putere în rugăciune, în Evanghelie și în Euharistie. Cine este cu Domnul nu va experimenta niciodată povara înfrîngerii. Cunosc nevoile voastre și mă voi ruga lui Isus pentru voi. Curaj.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Mulți vor acționa ca Iuda și vor da comorile dușmanilor lor

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.752 din 31 ianuarie 2019

        Dragi copii, va veni ziua în care multe adevăruri ale credinței vor fi disprețuite și mulți aleși să apere adevărul se vor retrage de frică. Mulți vor acționa ca Iuda și vor da comorile dușmanilor lor. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Vă rog să fiți apărători ai adevărului. Nu vă fie teamă. Isus al meu are nevoie de fiecare dintre voi. Dați ceea ce este mai bun din voi și veți fi răsplătiți cu generozitate. Acceptați Evanghelia lui Isus al meu, pentru că numai astfel puteți găsi mîntuirea. Nu permiteți ca informațiile dușmanilor să vă îndepărteze de adevărul lui Isus al meu și de adevăratul magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Mergeți înainte cu curaj.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Templul lui Dumnezeu va fi profanat

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.740 din 1 ianuarie 2019

         Dragi copii, va veni ziua în care oamenii vor intra în Casa lui Dumnezeu și ceea ce vor găsi le va provoca o mare uimire. Templul lui Dumnezeu va fi profanat. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Iubiți și apărați adevărul. Domnul meu are nevoie de mărturia voastră publică și curajoasă. Nu dați înapoi. Nu permiteți ca necazurile să vă îndepărteze de calea mîntuirii. Fiți puternici. Încercările vor fi dureroase, dar cei care vor rămîne credincioși lui Isus vor învinge. Nu vă îndepărtați de rugăciune. Numai prin puterea rugăciunii puteți obține victoria. Curaj. Nu sunteți singuri. Eu vă iubesc și voi fi întotdeauna alături de voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Eu sînt Imaculata Concepție

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.729 din 8 decembrie 2018

       Dragi copii, Eu sînt Imaculata Concepție. Vă cer să vă îndepărtați de tot ceea ce vă îndepărtează de Fiul meu Isus. Fugiți de păcat și căutați-l pe Isus care vă iubește și vă așteaptă cu brațele deschise. Sînteți importanți pentru Domnul. Nu permiteți ca sufletul vostru să fie contaminat de întunericul păcatului. Sunteți ai Domnului și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Dați ceea ce-i mai bun din voi și veți fi răsplătiți cu generozitate. Vă îndreptați spre un viitor de mare apostazie și confuzie spirituală. Marile adevăruri ale credinței vor fi date la o parte și mulți vor îmbrățișa falsele ideologii. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Fiți puternici. Nu vă îndepărtați de rugăciune. Căutați forță în Evanghelie și în Euharistie. Nu dați înapoi. Cînd simțiți povara crucii voastre, chemați-l pe Isus. În el rezidă victoria voastră. Curaj. Mă voi ruga lui Isus pentru voi. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciunea este o forță pentru cei care se roagă cu credință

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.728 din 4 decembrie 2018

         Dragi copii, trăiți o epocă de mare confuzie spirituală, dar influența dușmanului va fi chiar mai mare în Casa lui Dumnezeu din cauza păstorilor răi. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Schimbările care vor veni îi vor descumpăni pe bărbați și pe femei. Deschideți-vă inimile Spiritului Sfînt. Domnul nu vă va abandona. Fiți puternici și fermi în credință. Căutați forță în Evanghelie și în învățăturile adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Aveți încredere în Fiul meu Isus. Căutați-l întotdeauna în Euharistie și veți fi victorioși. Amintiți-vă întotdeauna că rugăciunea este o forță pentru cei care se roagă cu credință. Mergeți înainte. După toată furtuna Domnul vă va da harul victoriei finale. Curaj.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

În fiecare zi crește numărul celor care se îndepărtează de adevăr

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.719 din 13 noiembrie 2018

      Dragi copii, umanitatea a devenit săracă din punct de vedere spiritual, deoarece oamenii s-au îndepărtat de creator. În fiecare zi crește numărul celor care se îndepărtează de adevăr și îmbrățișează ceea ce este fals. Voi, cei care sunteți ai Domnului, fiți mesageri ai adevărului. Nu vă încrucișați brațele. Dumnezeu se grăbește. Spuneți tuturor că este un moment oportun pentru marea întoarcere la Dumnezeu. Eu sînt Mama voastră și vreau să vă ajut. Amintiți-vă întotdeauna: în această lume și nu în alta trebuie să mărturisiți că sunteți ai Fiului meu Isus. Deveniți mai puternici cu ajutorul cuvintelor lui Isus și a Euharistiei. Timpul marii confuzii spirituale va veni și numai cei care sînt cu Domnul vor suporta povara încercărilor. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce oamenii perverși pregătesc împotriva sărmanilor mei fii. Curaj. Nu vă descurajați. După cruce va veni victoria. Mergeți înainte.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Acțiunea va fi împotriva Cărții Sfinte

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.716 din 6 noiembrie 2018

        Dragi copii, oamenii perverși vor acționa. Acțiunea va fi împotriva Cărții Sfinte. Fiți precauți. Credeți cu fermitate în Sfînta Scriptură și nu permiteți ca demonul să vă înșele. Numai prin intermediul Sfîntei Scripturi și prin învătăturile adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu puteți să ajungeți în cer. Îngenuncheați în rugăciune. Veți vedea de asemenea orori cauzate de cei necredincioși în Casa lui Dumnezeu. Iubiți și apărați adevărul. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Rămîneți alături de Isus și nu permiteți ca problemele lumii să vă îndepărteze de adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Pentru un timp Marea Navă nu va găsi un port sigur

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.705 din 15 octombrie 2018

          Dragi copii, vînturi puternice vor veni și, pentru un timp, Marea Navă nu va găsi un port sigur. Îngenuncheați în rugăciune. Isus al meu va înfrunta fiecare furtună și totul se va calma. Sufăr pentru ceea ce vine pentru bărbații și femeile de credință. Nu dați înapoi. Eu vă iubesc și voi fi alături de voi. Nu vă descurajați. Nu există victorie fără cruce. După toată suferința, Domnul va șterge lacrimile voastre și veți fi victorioși. Cunosc nevoile voastre și mă voi ruga lui Isus pentru voi. Curaj. Dați ceea ce aveți mai bun din voi în misiunea pe care Domnul v-a încredințat-o și totul se va sfîrși bine pentru voi. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Fiți puternici. Nu vă pierdeți speranța. Căutați forță în cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Dați-mi mîinile voastre și vă voi conduce la Acela care este unicul și adevăratul vostru Mîntuitor. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

În Casa lui Dumnezeu va fi o mare discordie între cei consacrați

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.693 din 17 septembrie 2018

       Dragi copii, nu vă descurajați. Dumnezeu ține totul sub control. Curaj. Cunosc toate nevoile voastre și mă voi ruga lui Isus pentru voi. Deschideți-vă inimile și fiți în toate asemenea lui Isus. Calea sfințeniei este plină de obstacole, dar nu dați înapoi. Victoria voastră este în Domnul. Umanitatea s-a îndepărtat de creator și sărmanii mei copii merg asemenea orbilor călăuziți de alți orbi. Convertiți-vă. Căutați forță în rugăciune și în Euharistie. Ascultați-l pe Isus prin intermediul Evangheliei sale, deoarece numai astfel puteți ajunge la sfințenia. Vă îndreptați spre un viitor dureros și în Casa lui Dumnezeu va fi o mare discordie între cei consacrați. Rămîneți alături de Isus. Iubiți și apărați adevărul. Cînd totul pare pierdut, victoria va surveni pentru cei drepți.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Voi sînteți importanți pentru realizarea planurilor mele

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.690 din 9 septembrie 2018

         Dragi copii, eu vă iubesc așa cum sînteți. Nu vă îndepărtați de adevăr. Umanitatea a devenit săracă din punct de vedere spiritual deoarece oamenii s-au îndepărtat de calea adevărului. Întoarceți-vă repede. Nu stați pe loc. Îndepărtați-vă de orice rău și slujiți-l pe Domnul cu credință. Voi sînteți importanți pentru realizarea planurilor mele. Deschideți-vă inimile și acceptați voința lui Dumnezeu pentru viețile voastre. Vă îndreptați spre un viitor de mari și dureroase încercări. Ceea ce v-am spus în trecut se va împlini. Îngenuncheați în rugăciune. Spuneți tuturor că nu am venit din cer să spun glume. Acceptați-l pe Isus și trăiți avînd înaintea voastră paradisul pentru care ați fost creați. Nu vă descurajați. Eu sînt Mama voastră și voi fi cu voi pentru totdeauna.  Căutați forță în Euharistie pentru că numai astfel puteți suporta greutatea încercărilor care sînt în curs de desfășurare . Mergeți înainte pe drumul pe care vi l-am indicat.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Refugiul vostru protector va fi adevărul

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.686 din 1 septembrie 2018

       Dragi copii, o mare și îngrozitoare nenorocire va veni peste Casa lui Dumnezeu și suferința va fi mare pentru bărbații să femeile de credință. Refugiul vostru protector va fi adevărul. Fiți precauți. Îngenuncheați în rugăciune. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Rămîneți cu Isus. Umpleți-vă de dragostea lui și mărturisiți pretutindeni credința voastră. Îl cunosc pe fiecare pe nume și am venit din cer să vă chem la convertire. Nu dați înapoi. Ce aveți de făcut nu lăsați pe mîine. Cînd simțiți greutatea dificultăților voastre, căutați-l pe Isus. EL este totul vostru și fără el sunteți nimic și nimic nu puteți face. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Oamenii perverși vor acționa în secret pentru a distruge Sacrul

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.681 din 19 august 2018

       Dragi copii, vor veni vremuri grele pentru cei care iubesc și apără adevărul. Îngenuncheați în rugăciune. Iubiți și apărați adevărul. Prețuiți prezența lui Isus al meu printre voi. Căutați-l în Euharistie și ascultați cu umilință Evanghelia sa. Va veni ziua în care veți căuta Prețiosul Aliment și nu-l veți găsi. Va fi un timp de mari persecuții a Bisericii lui Isus al meu. Oamenii perverși vor acționa în secret pentru a distruge Sacrul și durerea va fi mare pentru cei credincioși. Mulți vor nega prezența Fiului meu în Euharistie și, acceptînd învățăturile false, vor spune ca prezența lui Isus este doar simbolică. Confuzia se va răspîndi și mulți vor își vor pierde credința. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Aveți încredere în puterea lui Dumnezeu. El nu vă va părăsi niciodată. El va face să apară un mare om credincios și iubitor al adevărului care va apăra Biserica și adevărata sa învățătură. După toată durerea va veni victoria. Mergeți înainte fără teamă. Rămîneți pe calea pe care v-am indicat-o. Cel care este cu Domnul nu va experimenta niciodată povara înfrîngerii. Am venit din cer să vă duc în paradis. Ascultați-mă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Marea persecuție va veni și în Brazilia voastră

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.679 din 14 august 2018

         Dragi copii, voi aparțineți Domnului și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Deschideți-vă inimile către Domnul și lăsați-l să vă transforme. Nu permiteți ca lucrurile lumii să vă contamineze și să vă îndepărteze de calea mîntuirii. Fiți ascultători și acceptați voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Îl cunosc pe fiecare dintre voi pe nume și mă rog lui Isus al meu pentru voi. Trăiți într-o perioadă mai rea decît cea a potopului și a venit momentul întoarcerii voastre. Nu încrucișați brațele. Dumnezeu se grăbește. Ce trebuie să faceți nu lăsați pe mîine. Credeți cu fermitate în puterea lui Dumnezeu. El controlează totul. Nu vă pierdeți speranța. Îndepărtați-vă de orice rău și întoarceți-vă la Acela care unicul și adevăratul vostru Mîntuitor. Nu uitați: în mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimă cu iubirea de adevăr. Umanitatea s-a îndepărtat de Dumnezeu deoarece oamenii s-au îndepărtat de rugăciune. Aveți grijă de viața voastră spirituală. Curaj. Nimic nu este pierdut. Cînd vă simțiți slabi, căutați forță în Euharistie. Victoria voastră este în Domnul. Vă îndreptați spre un viitor de mari persecuții. Bărbații și femeile de credință vor bea potirul amar al durerii pentru că iubesc și apără adevărul. Marea persecuție va veni și în Brazilia voastră. Ceea ce v-am anunțat în trecut va veni. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Dați-mă mîinile voastre și eu că voi conduce pe calea sigură. Mergeți înainte fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Marele Plan al oamenilor perverși îi va afecta pe sacerdoți

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.670 din 26 iulie 2018

       Dragi copii, sunt Mama voastră și vă iubesc. Rămîneți fermi pe calea pe care v-am arătat-o de-a lungul anilor. Îngenuncheați în rugăciune, pentru că numai astfel puteți suporta greutatea încercărilor care vor veni. Marele Plan al oamenilor perverși îi va afecta pe sacerdoți. Mulți vor fi confuzi și puțini vor rămîne fermi în credință. Euharistia este cea mai mare comoară a bisericii lui Isus al meu, deoarece în ea este cu adevărat Fiul meu Isus cu Trupul, Sîngele, Sufletul și Divinitatea. Acest adevăr nu poate fi negociat. Fiți precauți. Orice s-ar întîmpla, rămîneți alături de adevăr. Aveți grijă de viața voastră spirituală și nu permiteți ca lucrurile lumii să vă îndepărteze de Domnul. Sînteți ai lui Dumnezeu și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Nu uitați: totul în această viață trece, dar harul lui Dumnezeu din voi va fi veșnic. În această viață credința trebuie să fie întotdeauna marea voastră comoară. Numai prin credință veți ajunge în cer. Mergeți înainte în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Dușmanii vor invada templele catolice și îi vor alunga pe credincioși

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.667 din 18 iulie 2018

    Dragi copii, sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Vă îndreptați spre un viitor de mari încercări. Biserica lui Isus al meu va fi mică și credincioșii săi vor fi persecutați. Dușmanii vor invada templele catolice și îi vor alunga pe credincioși. Acesta va fi un moment de mare durere pentru sărmanii mei copii. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Nu dați înapoi. Răsplata voastră va veni de la Domnul. În mijlocul marii confuzii, Dumnezeu va face să apară bărbați și femei curajoși care vor apăra adevărul și, împreună cu miniștrii credincioși, vor da mărturie despre Biserica lui Isus al meu. Îngenuncheați în rugăciune. Nu sunteți singuri. Eu vă iubesc și sînt alături de voi. Vă cer să fiți fideli lui Isus. Nu vă lăsați înșelați de falsele învățături. Fiul meu Isus este Adevărul absolut al Tatălui și numai prin el puteți dobîndi mîntuirea. Curaj. Mă voi ruga lui Isus al meu pentru voi. Orice s-ar întîmpla persistați în apărarea adevărului. Mergeți înainte fără frică.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Timpul martiriului va veni pentru bărbații și femeile de credință

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.659 din 2 iulie

         Dragi copii, sînteți ai Domnului și lucrurile lumii nu sînt pentru voi. Îndepărtați-vă de tot ceea ce vă ține departe de Fiul meu Isus și fiți bărbați și femei ai rugăciunii. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune și implorați îndurarea lui Isus al meu pentru voi. Căiți-vă și slujiți-l pe Domnul cu bucurie. Vă cer să trăiți Evanghelia lui Isus al meu și pretutindeni să mărturisiți că sunteți în lume, dar nu sunteți ai lumii. Nu uitați: în mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimă cu iubirea de adevăr. Vă îndreptați spre un viitor de mare confuzie și divizare. Cei drepți vor bea potirul amar al suferinței, deoarece vor fi persecutați și aruncați afară. Timpul martiriului va veni pentru bărbații și femeile de credință. Nu vă descurajați. Dumnul meu va fi cu voi. Curaj. Mă voi ruga lui Isus al meu pentru voi. Dați-mi mîinile voastre și Eu vă voi conduce pe calea binelui și a sfințeniei.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Realizarea celui de-al doilea plan va fi mai dureros

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.657 din 29 iunie 2018

 

Dragi copii, iubiți și apărați adevărul. Sunteți ai Domnului și El așteaptă mult de la voi. Îngenuncheați în rugăciune pentru biserica lui Isus al meu. Acțiunea malefică a oamenilor perverși va provoca un mare rău spiritual sărmanilor mei copii. Realizarea celui de-al doilea plan va fi mai dureros. Rămîneți alături de Isus. El vă iubește și vă așteaptă cu brațele deschise. Apărați fără frică evanghelia lui Isus al meu. Spuneți tuturor că în Dumnezeu nu există jumătate de adevăr. Fiți credincioși adevăratului magisteriu al bisericii lui Isus al meu. Căutați putere în Euharistie și veți fi capabili să înfruntați toate obstacolele care vor veni. Eu sînt Mama voastră și am venit din cer să vă chem la convertire. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este totul vostru. Îl cunosc pe fiecare dintre voi după nume și vreau să vă ajut. Ascultați-mă și mărturisiți pretutindeni că sunteți bărbați și femei de credință. Nu vă fie frică. Cel care merge cu Domnul nu va experimenta niciodată povara înfrîngerii. Curaj

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Mulți bărbați și femei de credință vor fi judecați și condamnați

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.655 din 23 iunie 2018

        Dragi copii, Isus al meu are nevoie de mărturia voastră publică și curajoasă. Imitați-l pe Ioan Botezătorul în iubirea și în apărarea adevărului. Nu vă fie teamă. Cine este cu Domnul nu trebuie să se teamă de nimic. Vă îndreptați spre un viitor în care trădătorii credinței vor cauza mare confuzie în Casa Tatălui. Proclamați adevărul și nu permiteți ca dușmanii lui Dumnezeu să învingă. Mulți bărbați și femei de credință vor fi judecați și condamnați, dar asemenea lui Ioan Botezătorul, nu dați înapoi. După exemplul Botezătorului, Dumnezeu înainte de toate. Cei care iubesc și apără adevărul vor avea mult de pierdut, dar vor avea paradisul ca răsplată pentru că au fost credincioși pînă la sfîrșit. Îngenuncheați în rugăciune. Va veni victoria lui Dumnezeu. Rămîneți alături de Isus și apărați învățăturile adevăratului magisteriu al Bisericii sale. Eu sînt Mama voastră și vă iubesc. Dați-mi mîinile voastre și vă voi conduce la Acela care este Calea, Adevărul și Viața voastră. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Fiți curajoși și apărați fără teamă mesajele mele

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.654 din 19 iunie 2018

       Dragi copii, vă îndreptați spre un viitor de atacuri intense asupra familiilor. Demonul va acționa prin intermediul păstorilor falși și multe familii vor fi îndreptate spre o mare orbire spirituală. Iubiți adevărul și apărați pretutindeni ceea ce este al lui Dumnezeu. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Puteți să învingeți răul prin puterea rugăciunii. Rămîneți alături de Isus. Nu vă îndepărtați de harul său. Acceptați învățăturile adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Fiți curajoși și apărați fără teamă mesajele mele. Nu uitați: cui i s-a dat mult, i se va cere mult. Talentele pe care Dumnezeul meu vi le-a dat nu pot fi lăsate deoparte. Deschideți-vă inimile voastre în fața acțiunii Spiritului Sfînt și veți fi călăuziți pe drumul binelui și al sfințeniei. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Marea navă se îndreaptă spre un mare naufragiu și numai cei care iubesc și apără adevărul vor fi mîntuiți

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul 4.640 din 22 mai 2018

          Dragi copii, apropiați-vă de Fiul meu Isus prezent în toate tabernacolele de pe pămînt și adorați-l. În tăcerea rugăciunii, ascultați-l. El vrea să vorbească cu voi și să vă încurajeze. Nu puteți face nimic singuri. Căutați forță în cel care este Calea, Adevărul și Viața voastră. Marea navă se îndreaptă spre un mare naufragiu și numai cei care iubesc și apără adevărul vor fi mîntuiți. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi.

Deschideți-vă inimile și acceptați adevărul Evangheliei. Ascultați de asemenea învățăturile adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Nu vreau să vă produc teamă, dar trebuie să fiți pregătiți pentru a suporta greutatea încercărilor care vor veni. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce pe calea adevărului. Nu dați înapoi. Dumnezeu se grăbește și are nevoie de sinceritatea și curajul vostru. Înaintați în iubire și adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Oamenii perverși vor încerca să reducă la tăcere glasul celor care iubesc și apără adevărul

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.638 din 17 mai 2018

Dragi copii, sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Biserica lui Isus al meu va merge pe calvar și mulți miniștri credincioși vor bea potirul amar al durerii. Dușmanii se vor uni pentru a-i persecuta și a-i alunga pe cei care iubesc și apără adevărul. Iată că se apropie vremurile cele mai dureroase pentru bărbații și femeile de credință. Nu permiteți ca falsele învățături să ocupe loc în viețile voastre. Fiți ai Domnului și numai pe El trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Nu dați înapoi. După toată durerea Domnul va șterge lacrimile voastre și veți fi răsplătiți pentru iubirea și fidelitatea voastră. Nu vă îndepărtați de rugăciune. Cînd vă îndepărtați deveniți victima dușmanilor lui Dumnezeu. Căutați forță în Euharistie și în cuvintele lui Isus al meu. La fel ca în timpul marilor profeți, oamenii perverși vor încerca să reducă la tăcere glasul celor care iubesc și apără adevărul, dar Domnul va acționa și triumful Bisericii va veni. Curaj. Nu vă descurajați. Fiul meu Isus nu vă va abandona niciodată. Eu sînt Mama voastră și vreau să spun că voi fi întotdeauna alături de voi. Dați-mi mîinile voastre și și eu vă voi conduce la victorie. Mergeți înainte. Mă voi ruga lui Isus pentru voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Mulți vor fi derutați și Babelul va fi prezent peste tot

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.637 din 16 mai 2018

          Dragi copii, vă îndreptați spre un viitor al marii scindării în Casa lui Dumnezeu. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Fiți curajoși și mărturisiți-l pe Isus cu propria voastră viață. Crucea voastră va fi grea. Veți fi respinși pentru că iubiți și apărați adevărul. Mulți din cei fervenți în credință vor da înapoi de frică și vor fi infestați de noroiul falselor ideologii care vor intra în biserică prin intermediul falșilor păstori. Nu dați înapoi. Dați ceea ce este mai bun din voi și veți fi răsplătiți de Domnul. Cînd vă simțiți slabi, căutați forță în cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Oamenii perverși vor încerca să șteargă strălucirea celei mai prețioase comori a Bisericii. Mulți vor fi derutați și Babelul va fi prezent peste tot. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Nu permiteți ca dușmanii voștri să cîștige. Încurajați-vă și pretutindeni fiți ca Isus. Tăcerea celor drepți îi întărește pe dușmanii lui Dumnezeu. Sînt Mama voastră și am venit din cer să vă ajut. Deschideți-vă inimile și acceptați voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Fiți bărbați și femei de credință. Numai prin puterea rugăciunii puteți obține victoria. Mergeți înainte fără teamă. Isus al meu este foarte aproape de voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Adevărul Fiului meu Isus nu poate fi negociat

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.636 din 15 mai 2018

Dragi copii, mergeți înainte în apărarea adevărului. Nu sunteți singuri. Fiul meu Isus merge cu voi, deși nu-l vedeți. Îngenuncheați în rugăciune. Trăiți în timpul marii bătălii spirituale. Oamenii perverși vor acționa pentru a vă îndepărta de adevăr. Îi vor înșela pe sărmanii mei copii și mulți vor merge asemenea orbilor călăuziți de alți orbi. Casa lui Dumnezeu nu este un loc unde să se întîlnească și fiecare să-și expună ideile și să aleagă ceea ce-i convine. Adevărul Fiului meu Isus nu poate fi negociat. Ascultați de învățăturile adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. Eu vă iubesc și am venit din cer ca să vă ajut. Dați-mi mîinile voastre și vă voi conduce la Acela care este Calea, Adevărul și Viața. Căutați-l pe Fiul meu Isus. El vă iubește și așteaptă mult de la voi. Curaj. Mă voi ruga lui Isus pentru voi. Nu vă fie teamă. Îl cunosc pe fiecare dintre voi după nume și voi fi întotdeauna cu voi. Nu uitați: în mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimă cu iubirea de adevăr. Sînteți ai Domnului și numai pe El trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Orice s-ar întîmpla, rămîneți alături de Isus.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Umanitatea se îndreaptă  spre marele abis al autodistrugerii pe care oamenii l-au pregătit cu propriile lor mîini

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.629 din 28 aprilie 2018

         Dragi copii, vă iubesc așa cum sunteți și am venit din cer să vă spun că acesta este momentul potrivit pentru întoarcerea voastră la Dumnezeu. Nu vă încrucișați brațele. Dumnezeu se grăbește. Ce trebuie să faceți nu lăsați pe mîine. Nu uitați: în mîini sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimă dragostea pentru adevăr. Nu permiteți ca libertatea voastră să vă îndepărteze de Fiul meu Isus. Sunteți liberi pentru a fi ai Domnului. Nu vă îndepărtați de rugăciune. Umanitatea se îndreaptă  spre marele abis al autodistrugerii pe care oamenii l-au pregătit cu propriile lor mîini. Căiți-vă și întoarceți-vă. Acesta este timpul harului. Cînd vă simțiți slabi, căutați forță în sacramentul mărturisirii și în Euharistie. Acceptați Evanghelia lui Isus al meu și trăiți de asemenea mesajele mele. Vă îndreptați spre un viitor în care puțini vor rămîne în adevăr. Falsele doctrine îi vor contamina pe mulți dintre sărmanii mei copii și durerea va fi mare. Rugați-vă. Numai prin puterea rugăciunii puteți învinge dușmanul. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este unicul și adevăratul vostru Mîntuitor. Mergeți înainte fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Adevărul este păstrat în integralitatea sa numai în Biserica Catolică

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.617 din 31 martie 2018

            Dragi copii, Dumnezeu se grăbește. Nu vă încrucișați brațele. Acesta este momentul potrivit pentru întoarcerea voastră.  Ce trebuie să faceți, nu lăsați pe mîine. Dați ce este mai bun din voi în misiunea pe care v-am încredințat-o și veți fi răsplătiți cu generozitate. Vă îndreptați în viitor către o sciziune în Casa lui Dumnezeu. Fiul meu Isus a lăsat (pentru noi) Biserica sa, dar acest adevăr nenegociabil va fi negat de mulți. Vă spun din nou că adevărul este păstrat în integralitatea sa numai în Biserica Catolică. Nu permiteți ca înșelătoriile demonului să vă îndepărteze de acest adevăr. Rămîneți cu Isus și ascultați de adevăratul magisteriu al Bisericii sale. Fiul meu Isus a murit ca să vă mîntuie. El este prezent, așa cum a promis, în toate zilele în Biserica sa. Mergeți să-l întîlniți. Căutați-l în Euharistie. Prezența sa în Euharistie cu Trupul, Sîngele, Sufletul și Divinitatea sa reprezintă una din dovezile Îndurării sale pentru toți oamenii. Căiți-vă și reveniți. Nu vreau să vă constrîng, ci să mă ascultați.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/