Category Archives: Pedro Régis

Falsa biserică se va uni cu cei care apără sistemele și ideologiile contrare adevăratului Magisteriu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.614 din 26 martie 2018

       Dragi copii, eu sunt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Biserica lui Isus al meu se îndreaptă spre calvar, dar după toată suferința va veni victoria. Falsa biserică se va uni cu cei care apără sistemele și ideologiile contrare adevăratului Magisteriu și vor crea bariere care vor împiedica acțiunea credincioșilor adevărați. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Rămîneți cu Isus. El vă iubește și nu vă va abandona niciodată. Cînd simțiți greutatea încercărilor, căutați forță în Cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Aveți încredere deplină în puterea lui Dumnezeu și totul va fi bine pentru voi. Îl cunosc pe fiecare din voi cu numele lui și mă voi ruga lui Isus al meu pentru voi. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Trădătorii credinței se vor uni

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.611 din 20 martie 2018

         Dragi copii, nu trăiți în păcat. Fiul meu Isus vă iubește și vă cheamă. Nu dați înapoi. Acesta este momentul potrivit pentru întoarcerea voastră. Trăiți într-o epocă mai rea decît cea a potopului. Căiți-vă și slujiți-l pe Domnul. Cînd se întîmplă să cădeți, chemați-l pe Isus. El este totul vostru și fără el nu puteți face nimic. Mergeți spre un viitor de mari încercări. Oamenii perverși vor cauza o mare confuzie în Casa lui Dumnezeu. Trădătorii credinței se vor uni și durerea va fi mare pentru bărbații și femeile de credință. Întoarceți-vă repede. Nu vă încrucișați brațele. Eu sunt Mama voastră și am venit din cer pentru a vă duce în cer. Nu permiteți ca flacăra credinței să se stingă în voi. Numai în lumina adevărului puteți să mergeți pe calea sfințeniei. Nu uitați: în mîini cu Sfîntul Rozar și Sfînta Scriptură, în inimi cu dragostea de adevăr. Mergeți înainte. Dumnezeu se grăbește. El are nevoie de da-ul vostru curajos și sincer.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Nici o forță nu poate să distrugă planurile lui Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.609 din 17 martie 2018

         Dragi copii, curaj. Nu dați înapoi. Nici o forță nu poate să distrugă planurile lui Dumnezeu. El va acționa și victoria va fi a Bisericii sale. Tot ce este fals va cădea la pămînt și Dumnezeu va domni în inimile celor aleși. Înaintați în rugăciune. Nu vă îndepărtați. Acesta este momentul oportun pentru întoarcerea voastră. Dați ce este mai bun din voi în misiunea pe care Domnul v-a încredințat-o, deoarece numai astfel puteți contribui la triumful final al Inimii mele Imaculate. Căiți-vă și slujiți-l pe Domnul cu bucurie. După toată durerea, Dumnezeu vă va șterge lacrimile. Nu vă descurajați. Cine este cu Domnul nu trebuie să se teamă de nimic.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Măștile vor cădea

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4604 din 6 martie 2018

          Dragi copii, eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vin peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Rănile necredinței se vor deschide din ce în ce mai mult în interiorul Bisericii lui Isus al meu și durerea va fi mare pentru credincioșii adevărați. Nu dați înapoi. Nu permiteți ca flacăra credinței să se stingă în voi. Priviți la Isus. Răsplata voastră va veni de la el. Credeți cu tărie în puterea lui și totul va fi transformat și veți vedea victoria Bisericii. Măștile vor cădea și numai cei care iubesc și apără adevărul vor fi declarați binecuvîntați de Tatăl. Mergeți înainte. Eu vă iubesc și sînt cu voi. Acesta este timpul marii bătălii dintre bine și rău. Voi sunteți ai lui Dumnezeu și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l serviți. Rămîneți fermi pe calea pe care v-am indicat-o și mîine va fi mai bine pentru voi toți.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Trupul, sîngele, sufletul și divinitatea pot exista numai în Euharistie

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.599 din 23 februarie 2018

         Dragi copii, îngenuncheați în rugăciune. Vremurile în care trăiți sînt periculoase, deoarece diavolul acționează provocînd moartea spirituală a multor suflete. Cu ajutorul păstorilor răi, demonul va cauza mari prejudicii spirituale în Casa lui Dumnezeu. Mulți vor merge asemenea orbilor care-i călăuzesc pe alți orbi. Nu uitați: pîinea dușmanului este numai pîine. Trupul, sîngele, sufletul și divinitatea pot exista numai în Euharistie. Credeți-mă. Isus al meu este prezent în Euharistie, dar demonul lucrează pentru a-i înșela pe sărmanii mei copii. Iubiți și apărați adevărul. Nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. Iată, timpurile pe care le-am prezis au venit. Fiți precauți. Eu sînt Mama voastră și am venit din cer ca să vă avertizez. Rămîneți alături de adevăratul magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Veți vedea încă orori în Casa lui Dumnezeu din cauza oamenilor perfizi. Rugați-vă mult în fața crucii. Bărbații și femeile de credință vor bea potirul amar al suferinței, dar cei care vor rămîne credincioși pînă la sfîrșit vor primi răsplata celor drepți. Mergeți înainte.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Cei care susțin o libertate fără Dumnezeu merg împotriva mîntuirii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.598 din 20 februarie 2018

           Dragi copii, umanitatea a devenit săracă din punct de vedere spiritual, deoarece oamenii s-au îndepărtat de creator. Oamenii caută o falsă libertate și se îndepărtează din ce în ce mai mult de calea mîntuirii. Mulți s-au abătut de la adevărul Evangheliei, uitînd cuvintele lui Isus al meu: Căutați mai întîi lucrările lui Dumnezeu și totul vă va fi dat în plus. Amintiți-vă că adevărata valoare a omului nu este măsurată prin ceea ce are, ci prin ceea ce este el. Cei care susțin o libertate fără Dumnezeu merg împotriva mîntuirii. Iuda s-a compromis din cauza acestei opinii și a vrut o împărăție de natură omenească și voi știți sfîrșitul său. Isus al meu a învățat să-l căutăm pe Dumnezeu în primul rînd și a promis să facă dreptate pentru cei drepți. Nu permiteți ca părerile și ideologiile contrare învățăturilor adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu să vă contamineze. Rămîneți alături de adevăr și nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. Căutați forță în cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Vor veni vremuri întunecate și mulți bărbați și femei vor fi contaminați de învățături false. Deschideți-vă inimile și acceptați voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Înaintați în iubire și în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Adevărul lui Dumnezeu va fi disprețuit pretutindeni

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.597 din 17 februarie 2018

       Dragi copii, dați-mă mîinile voastre și eu vă voi conduce la Fiul meu Isus. Sunteți în lume, dar nu sunteți ai lumii. Întoarceți-vă la Acela care este unicul și adevăratul vostru Mîntuitor. Îndepărtați-vă de orice rău și trăiți îndreptîndu-vă spre paradis, pentru care ați fost îndeosebi creați. Îl cunosc pe fiecare după nume și am venit din cer să vă conduc la sfințenie. Trăiți în timpul durerilor și numai prin puterea rugăciunii veți fi victorioși. Căutați-l pe Isus. El vă iubește și vă așteaptă cu brațele deschise. Căiți-vă și slujiți-l pe Domnul cu bucurie. Va veni ziua în care Adevărul lui Dumnezeu va fi disprețuit pretutindeni și sărmanii mei copii vor merge ca niște orbi conduși de alți orbi. Sînt Mama voastră îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Nu vă încrucișați brațele. Ce trebuie să faceți, nu lăsați pe mîine. Ajutați-mă. Pentru ceea ce faceți în favoarea planurilor mele, Dumnezeu vă va răsplăti cu generozitate.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cei care se îndepărtează de harul lui Dumnezeu vor plînge și se vor lamenta

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.596 din 14 februarie 2018

         Dragi copii, acceptați ca Fiul meu Isus și cuvintele sale să vă conducă la viața veșnică. În Fiul meu Isus se află adevărata voastră eliberare și mîntuire. Fiți ascultători. Vor veni vremuri grele și cei care se îndepărtează de harul lui Dumnezeu vor plînge și se vor lamenta, deoarece nu vor putea suporta povara încercărilor. Lupta mare și dureroasă va veni totuși. Mulți vor fi induși în eroare și vor îmbrățișa ceea ce este fals. Rugați-vă. Numai prin puterea rugăciunii și căutînd forța în Euharistie veți fi biruitori. Nu vă închideți inimile. Nu trăiți departe de calea pe care v-am indicat-o. Aveți libertate, dar nu permiteți ca libertatea voastră să vă îndepărteze de harul lui Dumnezeu. Întoarceți-vă repede.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Lipsa iubirii de adevăr constituie cauza durerii mele

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.590 din 30 ianuarie 2018

         Dragi copii, iubiți și apărați adevărul. Nu permiteți ca minciuna să învingă. Fiți ai lui Dumnezeu. Va veni ziua în care adevărul va fi prezent în puține inimi. Lipsa iubirii de adevăr constituie cauza durerii mele. Căutați-l pe Isus. Acceptați Evanghelia sa și lăsați cuvintele sale să pătrundă în inimile voastre. Eu sînt Mama voastră Îndurerată. Am venit din cer să vă chem la convertire. Nu vă încrucișați brațele. Acesta este timpul marilor nenorociri pentru umanitate. Nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. Sunteți liberi, dar nu permiteți ca libertatea voastră de adevărați fii ai lui Dumnezeu să vă ducă în sclavia păcatului. Deschideți-vă inimile Luminii lui Dumnezeu și totul se va sfîrși bine pentru voi. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Umanitatea înaintează în abisul întunericului spiritual și numai prin Lumina adevărului puteți găsi calea mîntuirii. Mergeți înainte în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Dușmanii vor avea un mare dispreț față de ceea ce este sfînt

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.584 din 16 ianuarie 2018

       Dragi copii, nu uitați lecțiile trecutului. Iubiți și apărați adevărul. Vor veni zilele în care adevărul va fi disprețuit și în multe locuri va domni ceea ce este fals. Credeți în Evanghelia lui Isus al meu și fiți credincioși adevăratului Magisteriu al bisericii sale. Acesta este timpul suferințelor pentru cei drepți. Îngenuncheați în rugăciune. Eu sînt Mama voastră și am venit din cer să vă conduc la adevăr. Fiți prudenți. Dușmanii vor acționa și vor avea un mare dispreț față de ceea ce este sfînt. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Deschideți-vă inimile și acceptați Voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Ei vor oferi ca hrană ceea ce este fals

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.583 din 14 ianuarie 2018

       Dragi copii, în Casa Domnului Lumina își va pierde strălucirea, pentru că ei vor oferi ca hrană ceea ce este fals. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Ceea ce este fals va fi îmbrățișat și pentru credincioși suferința va fi mare. Îngenuncheați în rugăciune și apărați cu curaj ceea ce este a lui Dumnezeu. Nu permiteți ca întunericul să domnească. Voi sînteți ai lui Dumnezeu și numai pe El trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Vă încurajez să fiți apărătorii adevărului. Nu uitați: cui i s-a dat mult i se va cere mult. Deschideți-vă inimile și lăsați Cuvintele lui Isus să vă transforme. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce pe calea binelui și a sfințeniei. Nu dați înapoi. Mergeți înainte. Dumnezeu înainte de toate.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Dușmanii lui Dumnezeu vor propune retragerea numeroaselor expresii legate de credința catolică

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.582 din 13 ianuarie 2018

 

      Dragi copii, sînt Mama voastră Îndurerată. Am venit din cer să vă chem la credință față de Fiul meu Isus și față de adevăratul magisteriu al Bisericii sale. Îngenuncheați în rugăciune. Va veni ziua în care dușmanii lui Dumnezeu vor propune retragerea numeroaselor expresii legate de credința catolică pentru a face plăcere dușmanilor. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Nu vă îndepărtați de adevăr. Orice s-ar întîmpla, rămîneți fermi în apărarea adevărului. Cunosc pe fiecare dintre voi după nume și mă voi ruga lui Isus pentru voi. Fiți credincioși. Nu dați înapoi în fața dificultăților voastre. Căutați forță în Cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Mergeți înainte fără teamă. Cine este cu Dumnezeu nu va experimenta povara înfrîngerii.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Demonul va interveni prin intermediul falșilor păstori ca să vă înșele și să vă abată de la adevăr

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.579 din 6 ianuarie 2018

          Dragi copii, dați ceea ce este mai bun din voi în misiunea pe care Domnul v-a încredințat-o. În această lume și nu în alta trebuie să arătați că sunteți ai Fiului meu Isus. Sînteți în Inima mea Imaculată și nu aveți de ce să vă temeți. În aceste timpuri dificile nu vă îndepărtați de rugăciune. Demonul vrea să vă îndepărteze de Domnul și să vă contamineze cu ce este fals. Fiți prudenți. Demonul va interveni prin intermediul falșilor păstori ca să vă înșele și să vă abată de la adevăr. Rămîneți cu Isus. Acceptați Voința sa referitor la viețile voastre și veți fi mîntuiți. Apropiați-vă de confesional și căutați forță în Evanghelie și în Euharistie. În Dumnezeu nu există jumătate de adevăr. Dați-mi mîinile voastre și Eu vă voi conduce la Acela care este Calea, Adevărul și Viața voastră. Mergeți înainte fără frică. Cine este cu Domnul nu va experimenta niciodată povara înfrîngerii.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Un bărbat îmbrăcat în alb va aduce moartea multor persoane consacrate

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul  nr. 4.578 din 2 ianuarie 2018

         Dragi copii, sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Un bărbat îmbrăcat în alb va aduce moartea multor persoane consacrate. Lipsa ordinii din Casa lui Dumnezeu se va răspîndi în întreaga lume și mulți preoți ai lui Dumnezeu vor fi contaminați de doctrine false. Acesta este secretul din trecut. Rugați-vă. Îngenuncheați în rugăciune. Nu vă îndepărtați de adevăr. Orice s-ar întîmpla, rămîneți alături de Isus. Apărați fără frică Evanghelia sa și veți fi răsplătiți cu generozitate. Dați-mi mîinile voastre și vă voi conduce la Fiul meu Isus. Fiți credincioși. Nu dați înapoi. Isus al meu merge cu voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Moartea unui om drept îi va face pe preoții lui Dumnezeu să sufere

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.577 din 1 ianuarie 2018

       Dragi copii, eu sînt Regina păcii. Întoarceți-vă la Isus. Numai în El veți găsi forța pentru vremurile grele care vor veni. Nu vă îndepărtați de rugăciune. Vă îndreptați spre un viitor plin de tristețe. Biserica lui Isus al meu va bea potirul amar al suferinței. Preoții lui Dumnezeu vor merge pe drumul calvarului. Dușmanii lui Dumnezeu vor deveni puternici și mare va fi suferința bărbaților și femeilor de credință. Moartea unui om drept îi va face pe preoții lui Dumnezeu să sufere și în multe locuri veți vedea o mare debandadă. Rugați-vă mult în fața crucii. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Orice s-ar întîmpla, rămîneți alături de adevăr. Nu uitați lecțiile trecutului. Nimic nu este pierdut. Victoria lui Isus va fi și victoria voastră. Rămîneți cu el și totul se va termina cu bine pentru voi. Mergeți înainte pe drumul pe care vi l-am indicat. Voi nu sunteți singuri. Eu vă iubesc și voi fi alături de voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Oamenii perverși vor încerca să aducă la același nivel Biserica lui Isus al meu cu bisericile false

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.575 din 26 decembrie 2017

        Dragi copii, Isus al meu reprezintă speranța voastră. Aveți încredere în Cel care vă iubește și vă cunoaște după nume. În Isus puteți găsi adevărata voastră eliberare și mîntuire. Fără El omul nu se va mîntui niciodată. Fiți credincioși lui Cristos și bisericii sale. Spuneți tuturor că Adevărul lui Isus al meu este în Biserica sa Catolică în care rămîne prezent de la întemeierea sa. Fiți prudenți. Oamenii perverși vor acționa pentru a-i înșela pe credincioși și vor încerca să aducă la același nivel Biserica lui Isus al meu cu bisericile false. Apărați adevărul. Tăcerea celor drepți îi întărește pe dușmanii lui Dumnezeu. Îngenuncheați în rugăciune. Căutați forță în Euharistie și fiți credincioși Evangheliei lui Isus al meu. Veți vedea încă orori în Casa lui Dumnezeu. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Nu dați înapoi. Nu uitați: Domnul vă va cere socoteală. Curaj. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Va veni ziua în care simbolurile sacre vor fi retrase din Casa Domnului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.562 din 27 noiembrie 2017

             Dragi copii, dați ceea este mai bun din voi în misiunea pe care Domnul v-a încredințat-o. Eu am venit din cer pentru a vă chema la convertire. Nu vă încrucișați brațele. Dumnezeu se grăbește. Ceea ce trebuie să faceți, nu lăsați pe mîine. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Trăiți într-o perioadă mai rea decît în timpul potopului și a venit momentul să vă întoarceți la Dumnezeul Mîntuirii și al Păcii. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Va veni ziua în care simbolurile sacre vor fi retrase din Casa Domnului. Mîndria unui bărbat va cauza mare confuzie și diviziune în Casa Domnului. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Aveți grijă de viața voastră spirituală și nu permiteți ca noroiul falselor învățături să vă murdărească. Îndepărtați-vă de orice rău și slujiți-l pe Domnul cu credință. Căutați forță în Euharistie și rămîneți fermi în adevăr. Acceptați Evanghelia lui Isus al meu și rămîneți fideli adevăratului Magisteriu al Bisericii sale. Curaj. Nu vă descurajați. Mă voi ruga lui Isus pentru voi. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Dușmanii lui Dumnezeu vă vor oferi avantaje, dar nu vă încredințați sufletul adversarului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.553 din 7 noiembrie 2017

         Dragi copii, cei care sînt credincioși Fiului meu Isus vor avea de suportat o cruce grea. Îngenuncheați în rugăciune, deoarece timpurile în care trăiți sînt de mari încercări, suferințe și persecuții. Nu dați înapoi. Rămîneți cu Isus și fiți credincioși adevăratului magisteriu al Bisericii sale. Nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. Dușmanii lui Dumnezeu vă vor oferi avantaje, dar nu vă încredințați sufletul adversarului. Sînteți ai Domnului. Lucrurile fascinante ale acestei lumi atrag, dar numai în adevărul absolut vă veți găsi mîntuirea. Fiți prudenți. Răsplata voastră va veni de la Domnul. Căutați-l și mărturisiți-vă credința pretutindeni. Ascultați-l pe Isus prin Cuvîntul său și căutați putere în prezența sa reală în Euharistie. Mergeți înainte în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Adevărul se va găsi în puține locuri

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.544 din 24 octombrie 2017

        Dragi copii, puneți-vă încrederea voastră și speranța în Domnul. El este cu voi și nu vă va abandona niciodată. Aveți grijă de comoara prețioasă pe care v-a dat-o Domnul. Credința este lumina care vă călăuzește și vă conduce la Domnul. Omul fără credință nu are nimic în el. Întoarceți-vă repede. Dumnezeu vă cheamă și vă așteaptă cu brațele deschise. Nu vă îndepărtați de rugăciune. Numai prin puterea rugăciunii puteți suporta greutatea încercărilor care vor veni. Va veni ziua în care mulți oameni vor căuta adevărul, dar adevărul se va găsi în puține locuri. Fiți prudenți ca să nu fiți înșelați. Mulți vor fi confuzi deoarece nu vor ști să distingă ce este adevărat și ce este fals. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Deschideți-vă inimile în fața Acțiunii Spiritului Sfînt și niciodată nu veți fi înșelați. Mergeți înainte în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Adevărul Evangheliei trebuie să fie apărat

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.526 din 14 septembrie 2017

        Dragi copii, rugați-vă în fața crucii și contemplați-l pe Fiul meu Isus. El s-a jertfit pentru mîntuirea voastră. Fiul meu Isus v-a învățat adevărul și a promis să fie cu voi în toate zilele. Fiți corecți. Fiți bărbați și femei de credință. Adevărul Evangheliei trebuie să fie apărat. Nu permiteți ca dușmanii să eclipseze strălucirea adevărului pe care Isus al meu l-a lăsat pentru voi prin Cuvîntul său. Nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. Acestea sînt timpurile cele mai dificile pentru voi. Rămîneți cu Isus. Cei care rămîn credincioși pînă la sfîrșit vor primi o mare răsplată de la Domnul. Dușmanii lui Dumnezeu vor acționa și multe adevăruri vor fi lăsate deoparte. Vor fi îmbrățișate ideologii false și sărmanii mei copii vor merge asemenea orbilor care-i călăuzesc pe alți orbi. Fiți prudenți. Iubiți adevărul și faceți în toate voința lui Fiului meu Isus. Fiți credincioși adevăratului magisteriu al bisericii sale. Curaj. În mîini cu sfîntul rozar și cu Sfînta Scriptură, în inimă cu dragostea de adevăr. Mergeți înainte. Eu sînt de partea voastră.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Marele plan al demonului de a vă îndepărta de adevăr constă în atacarea Bisericii prin intermediul doctrinei

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.525 din 12 septembrie 2017

        Dragi copii, sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Marele plan al demonului de a vă îndepărta de adevăr constă în atacarea Bisericii prin intermediul doctrinei care să provoace o mare confuzie. Neghina se amestecă cu grîul și astfel sărmanii mei copii merg asemenea orbilor care-i călăuzesc pe alți orbi. Fiți atenți. Iubiți și apărați adevărul. Acceptați Evanghelia lui Isus al meu și mărturisiți pretutindeni credința voastră. Nu dați înapoi. Domnul așteaptă mult de la voi. Nu vă încrucișați brațele. Eu sînt Mama voastră și sînt alături de voi. Mergeți înainte fără teamă. Rămîneți fermi pe drumul pe care vi la-am arătat. Nu uitați: în Dumnezeu nu există jumătate de adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Fumul demonului va provoca orbire spirituală multor suflete consacrate

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.520 din 31 august 2017

        Dragi copii, mergeți înainte. Nu vă retrageți. Tot ceea ce faceți în favoarea planurilor mele, Domnul vă va răsplăti cu generozitate. Răsplata voastră nu va fi în această viață, ci în cer. Bucurați-vă. Sînteți în Inima mea Imaculată și nu trebuie să vă temeți de nimic. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este Calea voastră, Adevărul și Viața. Trăiți în timpul marii bătălii spirituale. Rămîneți cu mine, deoarece numai astfel îl puteți învinge pe dușman. Eu vă iubesc și vă rog să fiți în toate asemenea lui Isus al meu. Deschideți-vă inimile în fața Voinței lui Dumnezeu. El este totul vostru. Nu uitați: numai în el se află adevărata libertate și mîntuire. Veți vedea încă orori pe pămînt. Fumul demonului va provoca orbire spirituală multor suflete consacrate, iar tulburarea se va răspîndi pretutindeni. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Căutați-l pe Isus. Iubiți și apărați adevărul. După toată durerea, Domnul vă va da harul victoriei o dată cu triumful definitiv al Inimii mele Imaculate. Mergeți înainte în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Miniștrii necredincioși vor produce disensiuni din ce în ce mai mari în Casa Domnului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.507 din 1 august 2017

       Dragi copii, miniștrii necredincioși vor produce disensiuni din ce în ce mai mari în Casa Domnului pentru ca dușmanii să acționeze împotriva adevărurilor lui Dumnezeu. Iubiți și apărați adevărul. Iubirea și apărarea adevărului vor fi armele de apărare împotriva acțiunilor inamicilor. Îngenuncheați în rugăciune. Fiți fideli adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Nu dați înapoi. Sînteți ai lui Dumnezeu și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Isus al meu vă așteaptă. Dați ce-i mai bun din voi și veți fi proclamați fericiți de către Tatăl. Mergeți înainte fără teamă. Nu sunteți singuri. Eu sunt Mama voastră și voi fi întotdeauna aproape de voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Cei care fac parte din falsa biserică vor acționa fără milă

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.506 din 29 iulie 2017

       Dragi copii, curaj. Voi nu sunteți singuri. Vă îndreptați spre un viitor de persecuție dureroasă. Cei care fac parte din falsa biserică vor acționa fără milă și cei care iubesc și apără adevărul vor bea potirul amar al durerii. Nu dați înapoi. Forța voastră rezidă în Isus. Veniți în confesional și căutați îndurarea lui Isus al meu. Hrăniți-vă cu Euharistia, pentru că numai astfel puteți suporta greutatea crucii. Fiți bărbați și femei care se roagă. Nu permiteți ca flacăra credinței să se stingă în voi. Eu sunt mama voastră și sunt cu voi, deși nu mă vedeți. Mergeți înainte spre adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Jumătatea de adevăr va reprezenta semnul falsei biserici

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.505 din 27 iulie 2017

      Dragi copii, sămînța răului se va răspîndi pe întreg pămîntul, dar în inimile celor care iubesc și apără adevărul va rămîne sămînța adevărului. În mijlocul marilor persecuții, bărbații și femeile de credință vor apăra adevărata învățătură. Nu dați înapoi. Fiul meu Isus va fi cu voi. Nu uitați: cel care este cu Domnul nu va experimenta niciodată povara înfrîngerii. Fiți credincioși lui Isus al meu și nu lăsați ca lecțiile trecutului să fie uitate. Adevărata Biserică a lui Isus al meu va păstra întregul adevăr; jumătatea de adevăr va reprezenta semnul falsei biserici. Fiți blînzi și umili cu inima, deoarece numai astfel puteți rămîne în lumina adevărului. Îngenuncheați în rugăciune. După toată durerea, pentru cei drepți va veni marea victorie. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Adevărul etern nu poate fi schimbat

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.491 din 29 iunie 2017

          Dragi copii, Isus al meu a întemeiat Biserica sa și i-a încredințat-o lui Petru. Aceasta este unica și adevărata biserică a lui Isus al meu, fondată pe temelia apostolilor pentru a vesti Evanghelia tuturor popoarelor din toate timpurile. Misiunea lui Petru este de a-l proclama pe Isus și nu de a lua sau a adauga o virgulă la adevărul revelat de Isus al meu. Adevăratul succesor al Petru are misiunea de a avea grijă de turmă și nu de a o împrăștia. Trăiți în timpul marii nenorociri spirituale și Biserica lui Isus al meu va merge pe drumul calvarului. Va fi victorioasă, deoarece promisiunea lui Isus al meu se va îndeplini. Veți vedea încă orori în Casa lui Dumnezeu. Să fiți fermi în credință. Biserica lui Isus al meu nu este o casă în care proprietarii se schimbă și aceștia pot schimba culorile sale. Adevărul etern nu poate fi schimbat. Fiți credincioși adevăratului magisteriu și îndepărtați-vă de mlaștina falselor învățături. Sunteți ai Domnului și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Mergeți înainte în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Arătați comorile Bisericii lui Isus al meu celor care nu le cunosc

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.490 din 27 iunie 2017

       Dragi copii, eu sunt Mama voastră îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Dușmanii lui Dumnezeu oferă cale liberă și fac opoziție învățăturilor adevărate ale lui Isus al meu și a bisericii sale, dar voi puteți schimba această situație prin forța adevărului. Puteți învinge răspîndirea falselor învățături ducînd adevărul tuturor sărmanilor mei copii. Adevărul este unica și marea voastră armă de apărare. Arătați comorile Bisericii lui Isus al meu celor care nu le cunosc. Faceți-l cunoscut pe Isus și evanghelia sa. Cei drepți vor bea potirul amar al suferinței, vor fi persecutați și aruncați afară. Să aveți curaj. Imitați-l pe Nehemia; el i-a învins pe dușmani deoarece Domnul era de partea sa. În această mare bătălie spirituală chemați-l pe Isus. El va fi cu voi. Mergeți înainte în adevăr. Rugați-vă. Numai în rugăciune puteți auzi Vocea Domnului. El vrea să vă vorbească. Ascultați-l.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Limbajul Bisericii lui Isus al meu trebuie să fie limbajul adevărului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.489 din 24 iunie 2017

      Dragi copii, vă încurajez să-l apărați pe Isus al meu și Evanghelia sa. Luați exemplul lui Ioan Botezătorul: din inima sa se revărsa dragostea de adevăr. Ioan a fost un mare apărător al adevărului. El este un exemplu foarte bun pentru toți aceia dintre voi care sînteți ai Domnului. Nu vă fie frică. Îngenuncheați în rugăciune. Vă îndreptați spre un viitor de mare confuzie spirituală. Babelul va fi pretutindeni și mulți bărbați și femei de credință vor deveni indiferenți. Limbajul Bisericii lui Isus al meu trebuie să fie limbajul adevărului. Amintiți-vă întotdeauna că prioritatea voastră trebuie să fie Cerul. Sînteți în lume dar nu sînteți ai lumii. Vă iubesc și mă voi ruga lui Isus al meu pentru voi. Îndepărtați-vă de păcat și întoarceți-vă la Acela care este unicul și singurul vostru Mîntuitor. Mergeți înainte pe calea adevărului. Cînd marea persecuție vine peste voi, nu dați înapoi. Dumnezeu va fi cu voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Arma celor mici împotriva celor puternici este adevărul

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4485 din 17 iunie 2017

          Dragi copii, Biserica lui Isus al meu va fi înconjurată de dușmani și mare va fi suferința pentru bărbații și femeile de credință. Nu dați înapoi. Arma celor mici împotriva celor puternici este adevărul. Duceți adevărul tuturor sărmanilor mei copii. Întunericul doctrinelor false se răspîndește, dar voi, cei care sînteți ai Domnului, puteți risipi întregul întuneric și conduce la lumina adevărului. Demonul a intrat în Casa lui Dumnezeu provocînd confuzie spirituală pe scară largă și insuflînd sărmanilor mei copii o stare de îndoială și incertitudine. Pe voi, miniștri ai Fiului meu Isus, vă încurajez să nu vă retrageți. Trăiți în timpul marii bătălii spirituale, dar dacă vă puneți încrederea voastră în Domnul, veți fi victorioși. Luați exemplul de credință și curaj al lui Asa. A fost victorios pentru că l-a pus înainte de toate pe Dumnezeu. Chiar dacă a fost important în fața oamenilor, s-a făcut mic pentru a asculta de Atotputernicul Dumnezeu. Victoria voastră împotriva dușmanilor constă în apărarea adevărului. Mergeți înainte. Nu lăsați ca flacăra credinței să se stingă în voi. Sufăr din pricina sărmanilor mei copii. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este totul vostru. Nu vă îndepărtați de rugăciune. Cînd vă simțiți slabi, căutați forța în Euharistie și în Cuvintele lui Isus al meu. Veți avea ani lungi de încercări grele, dar nu disperați. Eu vă iubesc și voi fi întotdeauna cu voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Vor veni timpurile cînd falsele ideologii vor ocupa un loc de prim rang

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.475 din 27 mai 2017

        Dragi copii, vă încurajez să-l apărați pe Fiul meu Isus. Tăcerea celor drepți îi întărește pe dușmanii lui Dumnezeu. Nimeni nu este mai presus de Fiul meu Isus.

În El este toată autoritatea; pe pămînt toți sînt slujitori. Nu permiteți ca adevărul să fie disprețuit. În Dumnezeu nu există jumătate de adevăr. Regii pămîntului trebuie să se plece înaintea Aceluia care este Regele Universului. Urmați exemplul de curaj al Esterei: înaintea regelui și-a apărat poporul. Apărați adevărul și nu permiteți ca oamenii să vă îndepărteze de calea mîntuirii cu învățăturile lor false. Ascultați de Fiul meu Isus și rămîneți fermi pe drumul pe care vi l-am arătat. Vor veni timpurile cînd falsele ideologii vor ocupa un loc de prim rang. Mulți vor fi contaminați și umanitatea va bea potirul amar al suferinței. Rugați-vă. Numai prin puterea rugăciunii puteți obține victoria. Sînt mama voastră și vă iubesc. Nu vă încrucișați brațele. Mergeți înainte spre adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Va veni ziua în care doi îngeri vor trece prin acest oraș

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.469 din 16 mai 2017

         Dragi copii, nu vă descurajați. Nu dați înapoi. Dumnezeu controlează totul. Trăiți în timpul durerilor, dar voi nu sînteți singuri. Isus al meu este foarte aproape de voi. Umanitatea a fost contaminată de păcate și trebuie să fie vindecată. Întoarceți-vă. Voi aparțineți Domnului și numai pe El trebuie să-l slujiți și să-l serviți. Va veni ziua în care doi îngeri vor trece prin acest oraș∗. Cei drepți vor fi puși la adăpost, iar cei răi vor pieri. În această zi oamenii își vor aminti de nedreptatea lui Nero. Sufăr pentru ceea ce va veni. Sînteți ai Domnului. Nu vă fie frică, fiți credincioși, fiți drepți și nu vă îndepărtați de adevăr. Amintiți-vă că pe acest pămînt cel care a fost ales de Fiul meu Isus să conducă biserica sa și-a vărsat sîngele. Cei aleși să apere adevărul vor purta o cruce grea. Ca și în trecut, credincioșii vor fi urmăriți și aduși în fața justiției. Aveți încredere în Isus. El va fi apărarea aleșilor săi. Curaj. Căutați forță în cuvintele Fiului meu Isus și în Euharistie. Fiți ascultători și acceptați voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Cînd totul pare pierdut, va veni victoria pentru credincioșii mei. Orice s-ar întîmpla, fiți alături de adevăr. Ascultați apelurile mele și în toate fiți asemenea lui Isus. Mă voi ruga lui Isus pentru voi. Mergeți înainte cu bucurie. Cine este cu Domnul, nu va experimenta povara înfrîngerii.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

∗ Este vorba despre orașul Roma vizitat în acel moment de P.Regís.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Vor găsi ajutor în casele credincioșilor și acolo vor celebra sfînta liturghie

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.473 din 23 mai 2017

        Dragi copii, vor veni zilele în care bărbații și femeile de credință vor găsi Euharistia numai în locuri secrete. Va fi o mare persecuție a creștinilor și totul va fi ca în zilele în care Fiul meu Isus a încredințat biserica sa lui Petru. Astăzi aveți masa plină, dar va veni ziua în care nu veți găsi hrana prețioasă. Cei consacrați vor bea potirul amar al durerii. Miniștrii lui Isus al meu, care vor rămîne credincioși, vor acționa ca la începuturile creștinismului. Vor găsi ajutor în casele credincioșilor și acolo vor celebra sfînta liturghie. Dumnezeu va face să apară femei evlavioase, ca de exemplu, Nimfa*, femeie de credință, care i-a primit pe oamenii lui Dumnezeu și a contribuit la dezvoltarea comunității sale. Curaj. Nu dați înapoi. Nu aruncați afară comorile pe care Domnul vi le-a dăruit. Îngenuncheați în rugăciune. Deschideți-vă inimile voastre la cuvintele lui Isus al meu și lăsați ca iubirea sa să pătrundă în viețile voastre. Prin exemplele și cuvintele voastre, arătați tuturor că sînteți în lume, dar că nu sînteți ai lumii. Mergeți înaine pe drumul pe care vi l-am indicat.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

*„Salutaţi-i pe fraţii din Laodiceea, pe Nimfas şi Biserica ce se află în casa lui.“ (Scrisoarea Sfîntului Apostol Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetul 15)

În nota de subsol aferentă acestui verset se face următoarea observație: „Este incertă forma numelui propriu în privinţa genului. În unele manuscrise apare forma de masculin: Nymphos, în altele, forma de feminin: Nympha. La acuzativ, ambele genuri au aceeaşi formă, deosebirea de gen făcîndu-se după pronumele posesiv.“ (Sursa: http://biblia.cateheza.ro/cat/coloseni/4/)

În acest mesaj Sfînta Fecioară Maria a clarificat dilema, precizînd că Nimfa a fost o femeie credincioasă care a ajutat comunitatea în drumul ei spre creștinism.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Preoților, ați fost aleși de Fiul meu Isus și nu de oameni

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.468 din 13 mai 2017

           Dragi copii, amintiți-vă astăzi de prezența mea la Cova da Iria și de apelurile mele date umanității. Vă rog să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Dacă oamenii ar fi ascultat apelurile mele, omenirea ar fi fost vindecată spiritual. Oamenii s-au îndepărtat de harul lui Dumnezeu și au devenit orbi spiritual. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Practicați rugăciunea în familie. Rugați-vă rozarul. Voi, preoți ai Fiului meu Isus, fiți atenți. Ați fost aleși de Fiul meu Isus și nu de oameni. Asumați-vă responsabilitatea de salvare a sufletelor. Faceți cunoscut adevărul, corectați erorile. În viața și misiunea voastră, Dumnezeu trebuie să ocupe primul loc. Îndepărtați-i pe sărmanii mei copii de întunericul falselor doctrine. Iubiți și apărați adevărul. Dacă vreți să vă mîntuiți, trebuie să ascultați de Dumnezeu și nu de oameni. Nu acceptați jumătate de adevăr. Nu uitați: aceluia căruia i s-a dat mult, i se va cere mult. Curaj. Luați exemplul lui Natan și lăsați-vă conduși de lucrarea lui Dumnezeu. Umanitatea a devenit săracă spiritual, deoarece oamenii s-au îndepărtat de adevăr. Mergeți înainte. Eu sînt Mama voastră și vin din cer pentru a-l revendica pe cel care aparține lui Dumnezeu. Nu dați înapoi. Mă voi ruga lui Isus al meu pentru fiecare dintre voi. Fugiți de păcat și fiți ai Domnului. Prin exemplele și cuvintele voastre, arătați lumii că aparțineți Domnului. Porțile se vor închide pentru toți cei care apără adevărul, dar Domnul nu-i va abandona pe aleșii săi. Mulți aleși să apere adevărul vor fi contaminați de ideologiile false, iar durerea va fi mare pentru bărbații și femeile de credință. Întoarceți-vă. Acum este timpul de har pentru viețile voastre.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Fiul meu nu v-a încredințat un simbol ci însăși ființa sa

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.455 din 13 aprilie 2017

           Dragi copii, iubiți și apărați adevărul. Astăzi ne amintim de instituția sacerdoțiului și de Euharistie, cei doi piloni ai bisericii lui Isus al meu fără de care sufletele ar trăi într-un întuneric spiritual constant. Marea victorie a bisericii rezidă în devotamentul și ardoarea miniștrilor săi pentru Euharistie. Aleși de Isus drept continuatori ai misiunii sale, ei trebuie să-și păstreze credința în Isus, în cel care i-a chemat și i-a trimis. Cuvintele lui Isus al meu sînt clare în privința acestui adevăr care nu poate fi negociat: el este cu adevărat prezent cu trupul, sîngele, sufletul și divinitatea în Euharistie. Cei care aparțin lui Isus al meu trebuie întotdeauna să facă cunoscut fără teamă acest adevăr. Fiul meu nu v-a încredințat un simbol ci însăși ființa sa. El a încredințat bisericii sale apărarea întregului adevăr. Spuneți tuturor că pîinea dușmanului este numai pîine. Fiul meu Isus s-a dăruit pe sine vouă din iubire și a promis să fie cu voi în toate zilele pînă la întoarcerea sa, cînd îi va recompensa pentru credință pe cei care au apărat adevărul său. Curaj, voi aparțineți Domnului. Nu permiteți ca dușmanul lui Dumnezeu să cîștige. Vor veni zile de întuneric pentru biserica lui Isus al meu. Va veni o zi în care credincioșii vor căuta hrana prețioasă și în puține locuri o vor găsi. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Fiți puternici, nu cedați. În mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimi cu iubirea de adevăr. Nu vă fie frică. Apărați-l pe Acela care pe cruce a deschis cerul pentru voi. Dacă lumea vă persecută din cauza lui Isus, puteți fi siguri că ați ales partea cea mai bună. Pe pămînt veți fi aruncați afară, în cer veți primi răsplata cea mare. Îngenuncheați în rugăciune. După toate durerile, va veni victoria pentru cei drepți. Vă iubesc și voi fi mereu aproape de voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Urîciunea va intra în Templul Sfînt al lui Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.452 din 6 aprilie 2017

          Dragi copii, iubiți și apărați adevărul. Isus al meu are nevoie de oameni curajoși asemenea lui Ilie care să apere Sacrul și să-i îndepărteze pe oameni de orbirea spirituală. Numai Isus este demn de toată cinstea și lauda. Numai în Euharistie veți găsi prezența vie a lui Isus. Nu uitați: pîinea dușmanului este doar pîine. Viitorul vostru va fi marcat de o mare scindare în rîndul celor aleși să apere adevărul. Mulți vor fi îndrumați să adore ceea ce este fals. Rămîneți cu Isus. El este totul vostru și numai în El este adevărata eliberare și mîntuire. Urîciunea va intra în Templul Sfînt al lui Dumnezeu. Va fi o perioadă de durere pentru cei care iubesc adevărul și care doresc să aparțină Adevăratului Dumnezeu. Voi, oameni aleși ai Domnului, fiți prudenți. Isus al meu are nevoie de voi. După exemplul lui Ilie, arătați că puterea voastră vine de la Dumnezeu și Dumnezeu nu vă va părăsi. Victoria voastră va fi mare dacă rămîneți în adevăr. Curaj. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Acceptați Evanghelia lui Isus al meu și căutați forța în Euharistie. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Vor veni zilele în care sărmanii mei copii vor fi martirizați

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.447 din 25 martie 2017

          Dragi copii, deschideți-vă inimile Fiului meu Isus și lăsați-l să schimbe viețile voastre. Vă încurajez să fiți în toate asemenea lui Isus. Nu permiteți ca demonul să vă subjuge. Îndepărtați-vă de păcat, deoarece păcatul duce la moarte spirituală. Mărturisiți-vă credința și duceți speranța tuturor acelora care sînt departe de Fiul meu Isus. Spuneți-le tuturor că Dumnezeu se grăbește. Nu vă fie frică. Viața voastră aparține Domnului. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Sărmanii mei copii vor purta o cruce grea și numai aceia care se roagă vor suporta încercările care vor veni. Îngenuncheați în rugăciune. Nu lăsați ca flacăra credinței să se stingă în voi. Veți fi persecutați din pricina credinței voastre, dar nu dați înapoi. Luați exemplul lui Ștefan, care și-a dat viața din iubire pentru adevăr. Vor veni zilele în care sărmanii mei copii vor fi martirizați, dar cei care rămîn credincioși pînă la sfîrșit vor face parte din marea mulțime a acelora care vor fi proclamați fericiți de către Tatăl. Curaj. Nimic nu este piedut. Eu sînt Mama voastră și voi fi mereu lîngă voi. Mergeți înainte.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Valoarea omului nu se măsoară prin ceea ce are, ci prin ceea ce este el

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.443 din 18 martie 2017

           Dragi copii, voi sînteți ai lui Dumnezeu și numai pe El trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Nu permiteți ca bunurile materiale să vă domine. Amintiți-vă întotdeauna că valoarea omului nu se măsoară prin ceea ce are, ci prin ceea ce este el. Oamenii au devenit săraci spiritual deoarece s-au îndepărtat de Creator. Spuneți tuturor că numai în Fiul meu Isus puteți găsi adevărata fericire. Amintiți-vă de profetul Agheu. El i-a avertizat pe oameni despre corupție și despre căutarea neînfrînată a bunurilor materiale. Nu uitați: Dumnezeu mai întîi de toate. După exemplul profeților, vestiți adevărul, deoarece numai în acest fel omenirea va găsi adevărata libertate și mîntuire. Vă îndreptați spre o perioadă nefastă. Fiți precauți. Îngenuncheați în rugăciune și ascultați-l pe Fiul meu Isus. Acceptați cuvîntul său și lăsați-vă călăuziți de El. Mergeți înainte în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Timpul anunțat de Dumnezeu prin intermediul lui Daniel va veni

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.442 din 16 martie 2017

             Dragi copii, viața voastră aici pe pămînt este, de fapt, o succesiune continuă de întîlniri cu Fiul meu Isus, dar întîlnirea cea mai importantă cu Isus o aveți în Euharistie. Valorificați prezența lui Isus al meu. Va veni o zi în care, în multe locuri, hrana prețioasă va lipsi. Va veni timpul în care întîlnirea voastră cu Isus al meu va avea loc în secret, datorită păstorilor credincioși care vor rămîne fermi în adevăr. Timpul anunțat de Dumnezeu prin intermediul lui Daniel va veni. Fiți precauți. Acum este timpul durerilor pe care vi l-am prezis în trecut. Întoarceți-vă la Isus. Iubiți și apărați adevărul. Nu vreau să vă oblig, dar ceea ce spun trebuie luat în serios. Dați-mi mîinile voastre. Vreau să vă conduc la Acela care este singura cale, Adevărul și Viața. Nu dați înapoi. În mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimă cu dragostea de adevăr. Curaj. Nimic nu este pierdut. Victoria va fi a Domnului și a tuturor acelora care vor rămîne fideli adevăratului Magisteriu al Bisericii sale. Mergeți înainte.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Acesta este timpul alegerii voastre: Pe cine vreți să slujiți?

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.437 din 4 martie 2017

               Dragi copii, nu vă îndepărtați de Fiul meu Isus. El este totul vostru și fără el nu puteți face nimic. Voi aparțineți Domnului și numai pe El trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Dacă veți trăi conform dorinței lui Isus al meu, veți ajunge la mîntuire. Spuneți Nu lucrurilor din lume. Despărțiți-vă de tot ceea ce este împotriva credinței și dovediți pretutindeni că sînteți în lume, dar că nu sînteți ai lumii. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Demonul va răspîndi confuzia în Casa lui Dumnezeu și sărmanii mei fii vor fi cuprinși de îndoială și incertitudine. Fiți apărători ai adevărului. Imitați-l pe Timotei, care a primit Adevărata Doctrină și nu a permis ca învățăturile păgîne să influențeze comunitatea sa. Acesta este timpul alegerii voastre: Pe cine vreți să slujiți? Da-ul vostru să fie întotdeauna în favoarea adevărului. Ascultați de adevăratul magisteriu al Bisericii lui Isus al meu și veți fi mari în credință. Curaj.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

 

Cei aleși să apere adevărul îl vor nega și vor cauza o mare confuzie

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.435 din 28 februarie 2017

               Dragi copii, rugăciunea, pocăința și operele de caritate reprezintă calea care vă conduce la adevărata convertire. Îngenuncheați în rugăciune în fața crucii contemplîndu-l pe Fiul meu Isus, pentru că numai astfel puteți înțelege marea sa iubire pentru voi. Nu dați înapoi. Acum este timpul durerilor pentru cei care iubesc și apără adevărul. Căutați forță în sacramentul mărturisirii și în Euharistie. Veți mai vedea orori în Casa lui Dumnezeu. Cei aleși să apere adevărul îl vor nega și vor cauza o mare confuzie. Sufăr cu voi și mă voi ruga la Isus al meu pentru voi. Curaj. Îmbrățișați învățăturile Fiului meu Isus și apărați Evanghelia sa. Nu vă fie teamă. Răsplata voastră va veni de la Domnul. Sînteți în lume, dar nu sînteți ai lumii. Înaintați în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Veți fi persecutați din cauza credinței voastre

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.434 din 25 februarie 2017

           Dragi copii, Fiul meu Isus are nevoie de voi. Spuneți Da chemării sale și apărați pretutindeni Evanghelia sa. Veți fi persecutați din cauza credinței voastre, dar nu dați înapoi. Ca și în trecut, bărbații și femeile de credință vor fi arestați și aduși în fața justiției. Chiar și în fața amenințărilor, Petru și Ioan nu au tăcut și au mărturisit Adevărul lui Isus al meu. Fiți curajoși. Cei care vor rămîne credincioși chiar și în fața persecuțiilor vor primi marea răsplată. Mergeți înainte pe calea pe care v-am indicat-o. În mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimă cu iubirea pentru adevăr. Cînd vă simțiți slabi, chemați-l pe Isus. În El rezidă forța voastră și victoria voastră. Eu sînt Mama voastră îndurerată și sufăr din cauza durerilor voastre.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Voi, păstori ai Bisericii lui Isus al meu, predicați poporului Adevăratele Învățături

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.332 din 20 februarie 2017

              Dragi copii, Isus al meu are nevoie de mărturia voastră publică și curajoasă. Nu vă descurajați. Nu sînteți singuri. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este Singurul și Adevăratul vostru Mîntuitor. Asemenea lui Moise care a condus poporul prin deșert supunîndu-se poruncii lui Dumnezeu, Isus al meu are nevoie de oameni curajoși în Biserica sa pentru a conduce poporul pe Calea Adevărului. Moise a fost credincios și loialitatea sa a condus poporul spre libertate. Voi, păstori ai Bisericii lui Isus al meu, predicați poporului Adevăratele Învățături. Nu îndepărtați poporul de Calea Mîntuirii. Voi nu puteți fi agreați de oameni ascunzînd adevărul. Vă încurajez. Imitați-l pe Ioan Botezătorul și nu vă fie frică. În Dumnezeu nu există jumătate de adevăr. Eu sînt Mama voastră și vin din cer ca să vă duc în cer. Fiți blînzi și umili cu inima. Cei care rămîn credincioși vor fi declarați binecuvîntați de către Tatăl. Rămîneți fermi în rugăciune. Eu voi pleda la Isus al meu pentru voi. Deschideți-vă inimile și acceptați Voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Îndepărtați-vă de lume și slujiți-l pe Domnul cu credință. După toate nenorocirile, Domnul va șterge lacrimile voastre și veți vedea minunile lucrărilor sale. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

A fondat Biserica sa ca Arcă a Noii Alianțe

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.430 din 17 februarie 2017

               Dragi copii, auziți glasul Domnului și ascultați îndemnurile sale. Calea Domnului duce la mîntuire. Aveți grijă de viața voastră spirituală și nu permiteți ca întunericul păcatului să vă despartă de Calea Harului. Nu uitați: în timp ce Noe, supunîndu-se Domnului, a construit arca, oamenii l-au batjocorit și i-au persecutat familia. Cînd arca a fost gata și a venit marele potop, toți au pierit și mare a fost suferința tuturor necredincioșilor.

Fiul meu Isus a venit în lume pentru a vă aduce mîntuirea. Umanitatea a trăit în întuneric și Tatăl a putut-o salva trimițîndu-l pe Fiul preaiubit. Isus al meu a venit să deschidă cerul pentru voi. A fondat Biserica sa ca Arcă a Noii Alianțe și i-a încredințat-o lui Petru. În această arcă, care este Biserica lui Isus al meu, puteți găsi toate mijloacele necesare pentru mîntuirea voastră. Intrați în ea și nu plecați nicidată. Dușmanii sînt în jurul marii ambarcațiuni, dar nici o putere umană nu va distruge adevărata arcă a lui Isus. După cum v-am spus în trecut, adevărul este păstrat pe deplin numai în Biserica catolică. Rămîneți cu adevăratul magisteriu și nu-i urmați pe aceia care, deși se află în interiorul bisericii, se împotrivesc credinței și adevărului. Marea furtună va veni, dar adevărata Biserică va rămîne credincioasă Fiului meu Isus. Înfrîngerea va veni pentru falsa biserică și pentru toți trădătorii credinței. Acestora Isus al meu le va spune: Plecați de la mine, pentru că v-am vestit adevărul și voi ați învățat  minciuni.

La fel ca în timpul lui Noe, ei vor fi lăsați afară. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Căutați forță în Cuvintele Fiului meu Isus și în Euharistie. Cu rozarul în mînă, mergeți cu mine și eu vă voi conduce le Acela care este Singura Cale, Adevărul și Viața. Înaintați spre adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Trădătorii credinței se vor uni și vor schimba multe adevăruri

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regis

Mesajul nr. 4.427 din 10 februarie 2017

                 Dragi copii, mărturisiți-l pe Isus înaintea oamenilor și veți fi mari în ochii Tatălui. Va veni ziua în care mulți dintre cei cu credința arzătoare vor fi înșelați și induși în eroare. Învățăturile false îi vor îndruma pe oameni să se îndoiască de dogme și va exista o mare criză a credinței. Mulți dintre cei aleși să apere adevărul vor acționa ca Pilat: vor vedea nedreptățile comise împotriva Fiului meu Isus și, de frică că vor pierde în ceea ce se întîmplă, se vor spăla pe mîini. Trădătorii credinței se vor uni și vor schimba multe adevăruri. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Acum este timpul durerilor pentru cei drepți. Iubiți și apărați adevărul. Nu uitați lecțiile trecutului, deoarece acestea vă vor permite să umblați în adevăr. Curaj. Stați alături de Isus. Căutați-l întotdeauna în Euharistie și lăsați-vă conduși de El cu ajutorul Evangheliei. Înaintați pe calea pe care v-am indicat-o.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Păstorii cei răi vor acționa fără milă și adevărații apărători ai credinței vor fi disprețuiți

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regis

Mesajul nr. 4.426 din 7 februarie 2017

                Dragi copii, curaj. Dumnezeu este de partea voastră. Nu dați înapoi. Trăiți în timpul marii și dureroasei nenorociri spirituale. Îngenuncheați în rugăciune. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Biserica lui Isus al meu va fi slăbită și credincioșii vor bea potirul amar al suferinței. Păstorii cei răi vor acționa fără milă și adevărații apărători ai credinței vor fi disprețuiți. Mărturisiți-l pe Isus și nu permiteți ca demonul să învingă. După toate nenorocirile, Biserica lui Isus al meu va reveni la ceea ce era atunci cînd Isus i-a încredințat-o lui Petru. Falsa biserică va răspîndi erorile ei și pe mulți îi va contamina, dar harul Domnului meu va fi cu Biserica sa adevărată și ea va fi victorioasă. Nu vă descurajați. Eu voi fi cu voi și mă voi ruga la Isus pentru voi. Căutați forță în rugăciune și în ascultarea Evengheliei. Împăcați-vă cu Dumnezeu prin sacramentul mărturisirii și hrăniți-vă cu hrana prețioasă a Euharistiei. Iubiți și apărați adevărul. Cei care rămîn credincioși pînă la sfîrșit vor experimenta victoria lui Dumnezeu. Înaintați fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Un om arogant va ordona o schimbare în profesiunea de credință

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.424 din 31 ianuarie 2017

                     Dragi copii, înaintați fără teamă. Fiul meu Isus este foarte aproape de voi. Dovediți cu propria voastră viață că aparțineți lui Dumnezeu. Sînteți ai Domnului și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Deschideți-vă inimile și acceptați voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Nu trăiți cufundați în păcat. Căiți-vă, deoarece pocăința este primul pas de urmat pe calea sfințeniei. Căutați forță în rugăciune și în Euharistie. Vor veni vremuri grele pentru bărbații și femeile de credință. Un om arogant va ordona o schimbare în profesiunea de credință și acțiunile lui îi vor mulțumi pe oamenii corupți. Va fi o mare ofensă adusă Fiului meu Isus. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Rugați-vă. Rugați-vă. Rugați-vă. Numai prin puterea rugăciunii puteți învinge demonul. Eu sînt Mama voastră și vă iubesc. Nu vă fie frică. Voi pleda la Isus pentru voi. După toate nenorocile, Dumnezeu vă va șterge lacrimile și cei drepți vor primi marea răsplată. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Trădătorii credinței vor acționa împotriva adevăratelor învățături ale lui Isus al meu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.423 din 30 ianuarie 2017

                Dragi copii, nu vă fie frică. Dați mărturie despre Isus și Cuvîntul său. Vă încurajez să vă asumați rolul de adevărați creștini. Vă îndreptați spre un viitor în care mulți vor acționa ca Iuda și vor fi rămîne în amintire ca trădători ai credinței. Fiul meu Isus are nevoie de oameni cu curajul lui Ioan Botezătorul care să fie apărători ai adevărului. Ioan a murit pentru că a apărat adevărul învățat de la Fiul meu Isus. Glasul său îl făcea cunoscut pretutindeni pe Isus și Învățăturile sale. Ioan a denunțat păcatul și a fost victima acelor care au dorit o jumătate de adevăr. Mulți aleși care să apere adevărul îl vor nega și vor fi pierduți pentru eternitate. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Trădătorii credinței vor acționa împotriva adevăratelor învățături ale lui Isus al meu. Ei vor acționa împotriva misterului credinței și vor induce în eroare un mare număr dintre sărmanii mei copii. Îngenuncheați în rugăciune. Iubiți și apărați adevărul. Nu dați înapoi. Tăcerea celor drepți îi întărește pe dușmanii lui Dumnezeu. Curaj. Victoria voastră este în Dumnezeu. Înaintați spre adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Un fățarnic se va ridica, un alt fățarnic va veni

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.421 din 26 ianuarie 2017

             Dragi copii, îngenuncheați în rugăciune. Un fățarnic se va ridica; un alt fățarnic va veni. Ceea ce vă spun acum veți putea înțelege în viitor. Fiți precauți. Aparțineți Domnului și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Nu vă descurajați. Puterea voastră rezidă în Isus. Căutați-l întotdeauna în Ascultarea Cuvîntului și în Euharistie. Eu sînt Mama voastră și voi fi întotdeauna cu voi. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Fiul meu Isus. Să aveți curaj, credință și speranță. Trăiți în timpul marii bătălii spirituale. Vă recomand rugăciunea rozarului ca armă eficientă pentru această mare bătălie. Nu vă îndepărtați de adevăr. Mergeți înainte. Vă știu pe fiecare după nume și mă voi ruga la Isus pentru voi. Am nevoie de fiecare dintre voi. Ascultați-mă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

 

Marele plan al demonului este să-i facă pe oameni să creadă că prezența lui Isus în Euharistie reprezintă doar ceva simbolic

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.417 din 17 ianuarie 2017

             Dragi copii, îngenuncheați în rugăciune. Trăiți în timpul  marii confuzii spirituale. Iubiți și apărați adevărul. Fiul meu Isus este totul vostru și în el rezidă victoria voastră. Onorați prezența lui Isus al meu în Euharistie. Nu mai păcătuiți. Nu-l ofensați pe Isus al meu care deja este mîhnit din cauza cuminecărilor sacrilege. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Dați mărturie despre adevăr. Marele plan al demonului este să-i facă pe oameni să creadă că prezența lui Isus în Euharistie reprezintă doar ceva simbolic. Fiți precauți. Rămîneți alături de adevăratul magisteriu al Bisericii. Veți mai vedea orori pe pămînt. Sacrul va fi aruncat afară și dușmanii lui Dumnezeu se vor bucura. Mergeți înainte spre adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Războiul dintre Adevărata Biserică a lui Isus al meu și falsa biserică îi va dezbina pe sărmanii mei copii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.411 din 3 ianuarie 2017

                Dragi copii, vă rog să păstrați aprinsă flacăra credinței în inimile voastre, deoarece numai în acest fel puteți menține fidelitatea voastră față de Adevărata Învățătură a Bisericii lui Isus al meu. Nu cedați ispitelor demonului. Stați alături de Isus. Acceptați Evanghelia sa pentru a fi salvați. Trăiți într-o perioadă de mare confuzie spirituală, dar ce este mai rău urmează să vină. În Casa lui Dumnezeu va apărea o mare discordie. Războiul dintre Adevărata Biserică a lui Isus al meu și falsa biserică îi va dezbina pe sărmanii mei copii. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Așa cum v-am avertizat în trecut, rămîneți alături de adevăr. Nu vă încrucișați mîinile. Isus al meu are nevoie de mărturia voastră sinceră și curajoasă. Îngenuncheați în rugăciune. Eu voi fi mereu aproape de voi. Am venit din cer ca să vă duc în cer. Deschideți-vă inimile voastre și acceptați apelurile mele. Cei care rămîn credincioși vor trăi Victoria lui Dumnezeu. Mergeți înainte. Numele voastre sînt scrise deja în cer. Nu dați înapoi. Nu vă descurajați. Biserica lui Isus al meu se va îndrepta spre calvar și va fi disprețuită, dar numai ea va fi victorioasă. Nu uitați: Biserica lui Isus al meu este numai una și adevărul său va rămîne pentru totdeauna. Mergeți înainte spre adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului