Arhive blog

Revoltele sînt conduse de slujitorii iadului

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

4 iunie 2020

 

 fragment

Isus: Draga mea, te rog spune copiilor mei că înțeleg îngrijorările lor mari cu privire la ceea ce se întîmplă în momentul de față în națiunea voastră. Este o adevărată divizare între societatea civilă și forțele distrugătoare menite să rupă națiunea voastră în două. Revoltele sînt conduse de slujitorii iadului care treptat pun la cale din umbră, într-un interval de timp, distrugerea națiunii voastre, dar nu poate fi așa pentru sfinții mei slujitori. Te rog spune oricui care va asculta că ieșitul în stradă nu mai este un loc sigur. Răul cutreieră toate orașele și incită la teroare împotriva cetățenilor voștri. Cei care protestează în liniște – vocea lor a fost auzită; cei care distrug proprietatea și fac rău oricui în special forțelor voastre de poliție din toată țara, vor fi aspru pedepsiți în viața veșnică. Chiar merită să facă rău altora cînd vor petrece veșnicia în adîncul iadului?

Isus: Pacea, pacea este ceea ce am propovăduit copiilor mei, nu distrugerea, ura și teroarea. Acum micuța mea, îți cer ca acest mesaj să fie publicat cît mai curînd posibil. Aceasta va permite copiilor mei ascultători să știe că veghez asupra lor în orașele voastre și că pot fi siguri că vor fi făcute modificări cînd strategiile de menținere a ordinii publice se vor schimba.

Anna Marie: Da, Isus. Te iubesc și toți apostolii din întreaga lume te iubesc Isus.

Isus: Și eu îi iubesc pe fiecare dintre ei. Te rog spune-le tuturor că am grijă de fiecare dintre cei care suferă, le este frică și au nevoie de ajutor.

Mîntuitorul vostre divin,

Isus  din Nazaret

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Această pîine se va usca și va deveni „plină cu har” prin urmare nu trebuie mîncată

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

12 mai 2020

fragment

      Isus: Draga mea, știu că sărbătoarea Înălțării se apropie și nu ai avut mare succes în găsirea rugăciunilor speciale în Raccolta*, dar poți folosi orice altă formulă de rugăciune și să combini Litania mea cu ea iar aceasta îi va face mare plăcere Părintelui meu Ceresc.

Anna Marie: Mulțumesc, Isus, chiar am căutat una în Raccolta. Nu știu exact de ce sfinții tăi din vechime n-au scris una pentru omenire.

Isus: A fost scrisă dar este ascunsă de slujitorii mei credincioși.

Anna Marie: Înțeleg, Isus. Îmi pare atăt de rău Doamne. Vei veni în ziua Înălțării să binecuvîntezi păinea și apa tuturor ca pregătire pentru marea foamete?

Isus: Da, micuța mea, voi veni și le voi binecuvînta pe amîndouă (pîinea și apa). Te rog, spune-le preaiubiților mei copii că scopul de a avea o bucată de pîine într-o pungă de plastic sigilată este de a fi protejată ca ea să nu fie mîncată de insecte și adulți. Această pîine se va usca și va deveni „plină cu har” prin urmare nu trebuie mîncată. Această pîine „plină cu har” care are în ea proprietățile mele speciale de vindecare și replicare va putea apoi binecuvînta toate celelalte alimente în casa slujitorilor. Orice apostol care dorește ca harurile mele sfinte să se reverse asupra alimentelor sale și asupra rezervelor de apă  trebuie să pună o bucată de pîine (o singură felie este suficientă, care provine dintr-o bucată de pîine) într-o pungă de plastic sigilată; și dacă pîinea mucegăiește, atunci fie punga lor de plastic sigilată a fost cu defecte, fie există spirite demonice în casele lor, poate să fie prezentă de asemenea o fantomă. Dacă pîinea voastră mucegăiește, atunci veniți la mine copiii mei și întrebați-mă ce obiecte sînt posedate în casele voastre. Vă voi spune ce trebuie să aruncați ca pîinea voastră să nu mucegăiască.

Anna Marie: Da, Doamne. O să-i anunț pe apostolii tăi despre toate acestea. Mulțumesc, Isus. Te rog să ai milă de mine, Isus. Te iubesc.

Isus: Da micuța mea și eu te iubesc și îi iubesc pe copiii mei care suferă din întreaga lume.

Mîntuitorul vostru iubitor,

Isus al Îndurării

*Raccolta este o „colecție”de rugăciuni romano-catolice.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Să repete toți cuvintele „Isus, am încredere în tine”, după aceea pot să-mi încredințeze neliniștile lor

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

Să repete toți cuvintele „Isus, am încredere în tine”, după aceea pot să-mi încredințeze neliniștile lor

22 aprilie 2020

Fragment

Isus: Da, fii în pace cu privire la ceea ce faci pentru mine și pentru Mama mea. Vremurile devin tot mai dificile și atît de mulți sînt neliniștiți despre ceea ce urmează să vină dar eu cer copiilor mei să-mi încredințeze mie și Sfintei mele Mame cerești grijile și preocupările lor. Să aveți încredere în voința Tatălui meu și să aveți încredere în voința mea și ei, toți copiii mei preaiubiți și scumpi, vor fi capabili să trăiască în pace în inimile lor în timpul Avertismentului și a necazurilor care vin.

Anna Marie: Da Isus. Poți să-mi dai o rugăciune care să aducă pace instantaneu tuturor celor care sînt speriați sau nelinștiți în privința a ceea ce urmează sau ce trebuie să facă pentru a se pregăti pentru ceea ce vine?

Isus: Da, să repete toți cuvintele „Isus, am încredere în tine” după aceea pot să-mi încredințeze neliniștile lor cu care se confruntă. Voi ajuta îndrumînd fiecare suflet să înțeleagă cum voi gestiona grijile și voi acorda fiecăruia darul păcii prin harul meu.

Anna Marie: Da Isus, am înțeles.

Isus: Mulți nu au practicat ÎNCREDEREA în Mîntuitorul lor, dar acum este timpul ca fiecare suflet să trăiască în mod activ aceste cuvinte nu doar în cuvinte.

Anna Marie: Da Isus.

Isus: Mititico, îți doresc să rămîi și tu necontenit în pace și să știi că zilnic am grijă și te veghez pe tine, familia ta și casa ta.

Anna Marie: Da Isus. Te iubesc Isus, toți apostolii te iubesc Isus.

Isus: Îi binecuvîntez pe toți astăzi cu harul meu.

Divinul vostru Mîntuitor,

Isus din Nazaret

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cînd are loc Iluminarea Sufletului atunci copiii mei vor primi haruri extraordinare

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

Voi veni să binecuvîntez toată pîinea și apa celor care le-au pregătit pentru binecuvîntarea mea

9 aprilie 2020

Anna Marie: Doamne, te aud chemîndu-mă. Doamne, ești Tatăl, Fiul sau Spiritul Sfînt?

Isus: Micuța mea dragă, sînt Eu, Divinul vostru Mîntuitor, Isus din Nazaret.

Anna Marie: Da, Doamne, te rog pot să te întreb? Te prosterni și-l adori pe Dumnezeu, Eternul tău Tată Ceresc, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor?

Isus: Da micuța mea, Eu, Mîntuitorul vostru, acum și în veșnicie mă voi prosterna și-l voi adora pe Sfîntul și Eternul Tată Îndurător, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor.

Anna Marie: Te rog să vorbești, Mîntuitorul meu Divin, Cristos Rege, pentru că slujitoarea ta păcătoasă ascultă acum. (Annei Maria i s-a dat un mesaj privat). Doamne, vei veni de Paști să ne binecuvîntezi pîinea și apa?

Isus: Da, voi veni să binecuvîntez toată pîinea și apa celor care le-au pregătit pentru binecuvîntarea mea. Voi veni în toate casele și le voi binecuvînta bibliile, rozarele, medaliile și orice este întrebuințat pentru adorarea sfîntă și devoțiunea față de mine Mîntuitorul lor divin.

Anna Marie: Mulțumesc, Isus. Laudă ție, Isus. Domnul meu, ai ceva de comunicat despre acest teribil virus?

Isus: Da, spune-le apostolilor mei iubiți din întreaga lume că Eu Mîntuitorul lor veghează asupra lor și asupra copiilor lor (a apărut Preafericita Mamă), asupra părinților lor, asupra membrilor familiei lor și chiar asupra animalelor de companie. Am așezat mulți îngeri pe pămînt să vegheze asupra lor și ei sînt prezenți, așteptînd să-i îndrum cînd va veni timpul.

Anna Marie: Da, Isus.

Isus: Draga mea, chiar și tu poți fi evacuată din casa ta, deci îți cer să continui să te abandonezi voinței mele așa cum o faci în prezent zilnic.

Anna Marie: Da Isus, voi face tot ceea ce ceri. Domnul meu, dacă este posibil, te rog revarsă în toate inimile și spiritele apostolilor din întreaga lume harul tău divin de a avea încredere în tine. Isus, deși avem încredere în tine, atît de mulți se tem, se tem de ceea ce urmează, nu sînt siguri că membrii familiilor noastre vor continua să aibă grijă unii de alții sau că toți vom fi separați unii de alții.

Anna Marie: Preaiubite Doamne, în Vinerea Mare, ți-ai dovedit dragostea pentru întreaga umanitate murind pe cruce pentru mîntuirea noastră. Și la Paști te-ai ridicat din morți pentru că ești Dumnezeu cel Atotputernic Fiul; dar Isus, tu știi, noi sîntem totuși oameni: slabi și temători de orice, nu putem avea o idee clară și exactă despre profețiile care vor avea loc în curînd ale numeroșilor tăi slujitori. Domnul meu, te rugăm, putem să primim haruri în plus pentru a suporta stările nenumărate de neliniște de care atît de mulți sînt îngrijorați?

Isus: Da, înțeleg temerile pe care mulți le au mai ales cu privire la acest coronavirus și la serviciu și la nenumăratele probleme zilnice pe care preaiubiții mei copii le îndură acum. Cînd are loc Iluminarea Sufletului* ATUNCI copiii mei vor primi haruri extraordinare. Sufletele lor vor fi iluminate de voința Tatălui meu ceresc și cele care sînt în stare de har vor suporta prezența cerului care este Iubirea mea pentru ei.

Iubirea mea va umple trupurile lor cu un astfel de har, mulți vor fi în extaz în acest timp scurt. Chiar și cei care nu sînt în starea perfectă de har, ei vor experimenta „Răpirea iubirii” mele pentru ei, înțelegînd ceea ce trebuie să fie corectat în viețile lor pentru a fi una cu Divinul lor Mîntuitor.

Isus: Draga mea, roagă-i pe preaiubiții mei copii să aibă încredere în iubirea mea pentru fiecare dintre ei. Cînd ei recită Novena și Rozarul Îndurării Divine, să recite încet aceste cuvinte: „ISUS, AM ÎNCREDERE ÎN TINE” La rîndul meu voi revărsa Harul meu divin în inimile lor și le voi dărui un har mai mare de pace și încredere în dragostea mea pentru ei.

Anna Marie: Da Doamne, mulțumesc Sfîntului și Îndurătorului Mîntuitor Divin. Mulțumesc mult. Isus, avem nevoie de tine mai mult ca niciodată.

Isus: Da draga mea. Acum este timpul să te odihnești, vei avea o zi încărcată dimineață.

Anna Marie: Da Doamne. Te rog spune-i Mamei „Mulțumesc” din partea tuturor apostolilor. Novena sa a Bunei Vestiri ne-a ajutat pe toți în comunitățile noastre, deoarece numărul începe să scadă conform statisticilor privind coronavirusul și iubitul meu Isus, știm că Preaiubita Mamă a ajutat ca acest miracol să devină realitate. Și tu Isus de asemenea, ai binecuvîntat țările noastre cu vindecarea dar sîntem foarte, foarte mîhniți că nu putem merge la liturghia din duminica de Paști. Deci te rugăm iartă-ne pe toți, Isus!

Isus: Pentru cei care nu pot participa la liturghiile bisericii din duminica Paștilor, urmărind atunci liturghia la televizor sau pe computer, făcînd astfel o împărtășanie spirituală va fi suficient de această dată. Acum fii în pace. Vă iubesc pe toți și sînt cu voi întotdeauna.

Mîntuitorul vostru Divin,

Isus al Indurării Divine

* Marele Avertisment – n.t. R.C.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Apostolii să se roage zilnic Novena Bunei Vestiri pentru oprirea răspîndirii coronavirusului

Mesajul Mariei, Mama noastră Cerească către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

24 martie 2020

fragment

         Mama Maria: Draga mea, știu că țara ta este foarte preocupată de acest virus mortal care ucide atît de mulți în întreaga lume, dar nu-ți fie teamă. Sînt Mama ta și te voi proteja pe tine și familia ta. Aceasta este o încercare pentru națiunea ta, un creuzet pentru a decide dacă ei se vor întoarce la Fiul meu, Domnul Dumnezeul și Mîntuitorul lor; sau nu. Fiecare bărbat, femeie sau copil ar trebuie să fie într-o continuă rugăciune rugîndu-l pe Fiul meu să pună capăt acestui virus oribil. De altfel, copiii mei reacționează de frică.

Mama Maria: Vreau să știi că prin intermediul Novenei Bunei Vestiri, mi se vor acorda și am primit haruri mari care să aducă vindecare în comunitățile în care este recitată această novenă. Este cererea mea, draga mea, ca tu să ceri cît mai multor apostoli să se roage zilnic această novenă pentru a opri răspîndirea acestui coronavirus.

Anna Marie: Da Mamă.

Mama Maria: Te rog spune-le celor mici să continue zilnic în rugăciune întrucît sînt în carantină în casele lor. Este un moment de reflecție asupra marii jertfe făcută de Fiul meu pentru mîntuirea tuturor păcătoșilor. Așadar pregătiți-vă pentru Vinerea Mare, ziua în care Fiul meu a fost răstignit cu brutalitate pentru a-i mîntui pe toți păcătoșii de condamnarea la chinurile infernului și în trei zile, Divinul și Sfîntul meu Fiu s-a ridicat din morți și a deschis porțile Cerului pentru ca să intre toți cei care au iubit, slujit și purtat propriile lor cruci în timpul vieții.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Vă rog să încredințați numeroasele voastre suferințe Mamei mele cerești, Maria

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

 13 octombrie 2019

fragment

Isus: Da, acum sunteți martori ai mîniei dreptății Tatălui meu asupra țării voastre din cauza numeroaselor atitudini păcătoase pe care societatea voastră coruptă le-a permis în legile sale. Degradarea umanității și a respectului pentru viața umană nu vor rămîne nepedepsite. Acesta este începutul multor „nenorociri” în țara voastră și în altele. Acele națiuni care nu se tem de Dumnezeu cel Atotputernic vor fi umilite de „brațul drept” al Tatălui meu. Pînă cînd o națiune și cetățenii săi nu se vor putea ruga în mod deschis în locurile publice implorînd îndurare de la Tatăl meu, nu va exista pace în națiunea voastră, în natură sau în alte țări. Pacea este darul meu pentru lume. Cît despre cei care nu-l iubesc pe Domnul, nu vor obține niciodată pacea în viețile lor.

Isus: Pentru voi preaiubiții mei copii, care mă slujiți zi și noapte, care mă chemați zilnic cu durere, aud plînsetele voastre și sunt cu voi. Deschideți-vă inimile la pacea mea deplină și harurile mele de pace vă vor ajuta să îndurați încercări multe și mari, dar voi veți rămîne sub mantia protecției mele de pace. Sînt aici pentru voi întotdeauna. Sînt trist cînd suferiți atît de mult.

Isus: Vă rog să încredințați numeroasele voastre suferințe Mamei mele cerești, Maria, pentru că ea poate salva mult mai multe suflete de la osîndă. Ea primește multe daruri binecuvîntate de la preaiubiții mei acum, ce altceva ar mai putea face mai mult?

Isus: Mama mea este Regina Sfîntului Rozar, așa că rugați-vă zilnic rozarele pentru ocrotirea voastră și a membrilor familiei voastre. Dragii mei copii continuă să întrebe despre „Avertisment” și despre „Cele trei zile de întuneric”. Nu vă faceți griji pentru asta, nu este încă timpul, dar el se apropie. Mai degrabă, pregătiți-vă cu mărturisire sacramentală, cu jertfe și rugăciuni. Pregătiți-vă de asemenea casele cu rugăciuni zilnice. Procurați-vă alimente care țin mult timp și apă ca pregătire a marii foamete care urmează. Rugați-vă și discerneți ceea ce veți avea nevoie în acele zile și eu vă voi oferi tot ceea ce aveți nevoie să știți și să faceți. Aveți încredere, copiii mei, aveți încredere în iubirea mea pentru voi. Aveți încredere în compasiunea și în îndurarea mea. Fiți în pace, fiți în rugăciune și iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu.

Divinul vostru Mîntuitor,

Isus din Nazaret,

Isus al Îndurării

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Acum este timpul ca preaiubiții mei copii să trebuiască să ia o decizie

Mesajul Mariei, Mama noastră Cerească către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

 4 octombrie 2019

fragment

       Mama Maria: Se apropie acum vremea cînd mulți vor striga la cer pentru a primi răspunsuri și miracole din cauza marii distrugeri care este la orizont. Totuși, nu vor primi miracolele de care au nevoie deoarece în viață, l-au părăsit pe Dumnezeul lor, pe Fiul meu, Isus Cristos. Mîna puternică a Tatălui meu îi va pedepsi pe mulți, distrugerea rapidă datorată dezastrelor naturale și a celor provocate de om va continua într-un ritm rapid.

Mama Maria: Acum este timpul ca preaiubiții mei copii să trebuiască să ia o decizie, sau să-l slujească pe Fiul meu Isus supunîndu-se învățăturilor sale și trăind conform Scripturilor sau infernul. Drumul spre iad este ușor de luat, aceasta înseamnă că ei nu au nici o dorință de a-l sluji pe Fiul meu acum. Totuși, decizia trebuie să fie luată acum, paradisul sau infernul.

Anna Marie: Da, preaiubita mea Mamă.

Mama Maria: Pregătiți-vă mai întîi spiritual și toate celelalte se vor clarifica.

Anna Marie: Da Mamă, mulțumim Mamă preaiubită. Mamă te iubim cu toții.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

Planurile mele de a reveni și a binecuvînta din nou pîinea lor (în ziua de Înălțare, joi, 30 mai 2019)

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

11 mai 2019

Fragment

     „Draga mea, există o preocupare puternică din partea multora în privința planurilor mele de a reveni și a binecuvînta din nou pîinea lor. Voi face aceasta în ziua de Înălțare, deci te rog, cît poți de repede, dă-le voie și celorlalți să știe că voi face acest lucru.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Zilele au fost stabilite cînd un dușman al țării voastre va lovi națiunea voastră

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

11 aprilie 2019

Fragment

Isus: Fiică, se apropie timpul cînd întunericul va acoperi țara voastră.

Anna Marie: Isus, acest întuneric va fi de la bombe nucleare sau atomice sau de la persoane malefice?

Isus: Vor fi ambele, micuțo. Zilele au fost stabilite cînd un dușman al țării voastre va lovi națiunea voastră.

Anna Marie: Domnul meu, putem să ne rugăm ca acest lucru să fie atenuat?

Isus: Da. Trebuie să vă rugați acum, astfel încît ceea este planificat să nu devină realitate. Rugați-vă pentru mijlocirea mea în toate rugăciunile voastre. Dacă acest dușman are succes, multe mii vor pieri într-o clipă.

Ana Marie: Da, Isus. Ne vom ruga.

Isus: Draga mea, rămîi într-o rugăciune continuă, zi și noapte.

Anna Marie: Da, Isus. Mă voi ruga. Mulțumesc Isus. Te iubesc Isus.

Isus: Și eu te iubesc draga mea. Sunt cu voi întotdeauna.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Un mare dezastru natural este pe cale să aibă loc care va lua viețile a sute de persoane

Mesajul Mariei, Mama noastră Cerească către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

Un mare dezastru natural este pe cale să aibă loc care va lua viețile a sute de persoane

24 februarie 2019

fragment

Mama Maria: Micuța mea, am venit azi să comunic cîteva informații și să răspund nevoii tuturor Războinicilor Rugăciunii de pe pămînt. Un mare dezastru natural este pe cale să aibă loc care va lua viețile a sute de persoane. Aceste vieți care vor fi luate nu sînt pregătite să-l întîlnească pentru judecată pe Domnul Dumnezeul și Mîntuitorul lor. Deci cu ajutorul rugăciunilor voastre, această catastrofă poate fi atenuată.

Mama Maria: Devastarea va provoca o reacție pentru care nimeni nu este pregătit. Roagă-te fiică, roagă-te ca acest eveniment să fie diminuat. Pămîntul îl cheamă pe Tatăl nostru ceresc. Copiii avortați îl imploră pe Tatăl nostru ceresc. Păcatele cărnii îl cheamă pe Tatăl nostru ceresc care nu va împiedica ca această catastrofă să se producă.

Mama Maria: Dragii mei, păcatele sînt cauza condițiilor voastre climatice ciudate. Păcatul a cauzat abaterea de la ordinea naturală a planetelor și a atmosferei, întunericul și prezența nefastă a dușmanului lui Dumnezeu a atins cel mai înalt nivel. Multe suflete se abandonează și se consacră celui rău cum n-a fost vreodată de la facerea lumii. Acum divinul nostru Tată ceresc și-a mișcat mîna sa protectoare peste națiunea voastră și peste alte națiuni. Pregătiți-vă pentru vremuri dureroase. Pregătiți-vă pentru întoarcerea Fiului meu. Timpul a fost scurtat, deci pregătiți-vă acum cît mai este timp. Pregătiți-vă rezervele de apă și de hrană. Pregătiți pîinea și apa pe altarele voastre pentru ca Fiul meu să vină să le binecuvînteze în Duminica Paștilor. Pregătiți ceea ce aveți nevoie în timpul celor trei zile de întuneric în țara voastră.

Mama Maria: Fiica mea, publică acest mesaj cît mai repede posibil.

Anna Marie: Da, preaiubita mea Mamă. Te iubesc, Mamă. Toți apostolii te iubesc atît de mult, Mamă.

Mama Maria: Da, te rog spune-le preaiubiților mei copii că și eu îi iubesc, îi veghez și mă rog cu ei.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

O mare catastrofă se profilează la orizont (II)

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

31 ianuarie 2019

Isus: O mare catastrofă se profilează la orizont. Rugați-vă copiii mei buni și iubiți ca acest eveniment catastrofal să nu aibă loc în acest an, 2019.

Isus: Pentru cel care poate distribui acest mesaj unei persoane care practică ocultismul și acea persoană se căiește, Tatăl meu din cer vă va binecuvînta cu mari daruri cerești deoarece ați propovăduit Adevărul. Deoarece Eu sînt Calea, Adevărul și Viața.

Isus: Acum mititico, fii în pace. Sînt cu voi întotdeauna și cer tuturor apostolilor din lumea întreagă să se roage pentru convertirea tuturor păcătoșilor. Rugați-vă din toate puterile în acest an pentru această intenție crucială de rugăciune. Fiți în pace iubiții mei copii, eu sînt întotdeauna cu voi și aud fiecare rugăciune în inima voastră. Iubirea mea și binecuvîntările mele sînt peste voi toți, întotdeauna.

Mîntuitorul vostru îndurător, Isus al Preasfîntului Sacrament

Anna Marie: Mulțumesc Isus drag și milostiv. Tu ești totul și te iubim toți atît de mult! Lăudat să fie Isus.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

O mare catastrofă se profilează la orizont (I)

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

31 ianuarie 2019

Fragment

Isus: Draga mea am venit să vorbesc despre condițiile climatice care s-au schimbat și vor continua să se schimbe în cursul acestui an. Păcatul a adus vremea rea asupra națiunii voastre. Un popor păcătos care se întoarce de la Dumnezeul și Tatăl lui îndurător, nu va rămîne nepedepsit. Din acest motiv Tatăl meu din cer a permis condițiilor climatice din țara voastră să se achimbe. Tatăl meu va face tot ce este nevoie pentru a-i chema înapoi pe copiii săi să se căiască în genunchi pentru păcatele lor multe și mari.

Isus: Nu este suficient ca mulți care știu că Eu sînt Mîntuitorul lor divin, cînd refuză să participe săptămînal la serviciul religios. De ce l-ați abandonat toți pe Domnul Dumnezeul și Mîntuitorul vostru? De ce pretindeți că „Domnul tuturor” nu are nevoie de dragostea și atenția voastră? Nu ați citit „Eu sînt un Dumnezeu gelos”? Tatăl meu cere tuturor păcătoșilor să se căiască, aceasta înseamnă fiecare cetățean al țării voastre. Și dacă numai jumătate din cetățeni s-ar căi, Tatăl meu ar avea încă milă. Însă mai mult de jumătate din cetățenii voștri sînt acum păgîni, îl adoră pe satana și fac rău unul împotriva celuilalt, chiar și împotriva copiilor mici.

Isus: Cei care sînt implicați în ocultism și îi blestemă pe ceilalți și le provoacă moartea, veți fi considerați sută la sută responsabili de toată durerea și decesele pe care le-ați cauzat. Apoi veți fi aruncați în adîncul iadului pentru toată eternitatea din cauza urii voastre față de alții și față de Dumnezeul vostru. Nimeni, nici o persoană nu va scăpa de torturile iadului dacă ei mor nepocăiți. Durerile nu se vor sfîrși niciodată, suferințele lor nu se vor sfîrși niciodată, groaza lor nu se va sfîrși niciodată. Cei ajunși în iad au cerut în timpul vieții să ajungă acolo. Ei au ales iadul datorită propriei lor voințe libere.

Anna Marie: Da, Doamne. Înțeleg Domnul meu. Dar catolicii sau ceilalți creștini care merg la biserică duminica și fac fapte bune, dar blestemă pe alții? Vor fi mîntuiți?

Isus: Dacă nu se căiesc ACUM și nu ÎNCETEAZĂ de a practica ocultismul, blestemîndu-i pe alții și adorîndu-l pe satana prin voodoo, vrăjitorie, Santa meurte și altele, nu va exista nici o speranță a mîntuirii lor. N-ați citit, „Nu puteți sluji la doi stăpîni”?

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Voi acorda o nouă binecuvîntare caselor voastre (II)

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

23 decembrie 2018

Isus: Preaiubiții mei, veniți să-l vedeți pe Mîntuitorul vostru, veniți la mine toți cei care suferiți, care sînteți singuri, cei care sînteți prizonieri în propriile voastre păcate, care căutați vindecarea, care căutați sensul vieții; cei care sînteți terorizați de oamenii răi care și-au dăruit voința lor celui rău.

Isus: Veniți și adorați-mă. Veniți și căiți-vă. În ziua de Crăciun, cereți Divinului, Veșnicului și Îndurătorului meu Tată iertarea numeroaselor voastre păcate. Căiți-vă și fiți umili, știind că datorită faptului că eu m-am născut, voi ați fost salvați de la osîndă. Cu cît vă căiți mai mult, cu atît mai mult vă îndreptați spre mărturisirea sacramentală, cu atît mai mult sînteți eliberați de păcat.

Isus: Preaiubiții mei copii, veniți și realizați că eu, Sfîntul și Divinul vostru Mîntuitor sînt tot ceea ce voi aveți cu adevărat nevoie în viața voastră, ca să fiți fericiți și să găsiți pace și înțelegere. Acum vă voi lăsa cu asta. Vă iubesc și v-am iubit întotdeauna. Deoarece Divinul vostru Dumnezeu iubește cu adevărat tot ceea ce a creat. Mă rog să vă puteți deschide inimile voinței mele. Puteți face aceasta oferindu-mi voința voastră. Atunci vă voi conduce în Împărăția mea veșnică în cer. Vă iubesc preaiubiții mei.

Divinul vostru Mîntuitor,

Isus al Îndurării

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Voi acorda o nouă binecuvîntare caselor voastre (I)

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

23 decembrie 2018

Anna Marie: Doamne, vă aud chemîndu-mă. Doamne, sînteți Tatăl, Fiul sau Spiritul Sfînt?

Isus: Scumpa mea, sînt Divinul vostru Mîntuitor, Isus din Nazaret.

Anna Marie: Domnul meu iubit, vă rog, pot să întreb? Vă prosternați și-l adorați pe Dumnezeu, Divinul, Veșnicul și Îndurătorul vostru Tată, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor?

Isus: Da scumpa mea, eu, Divinul vostru Mîntuitor, acum și în veșnicie mă prostern și-l ador pe Divinul, Veșnicul și Îndurătorul meu Tată, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor.

Anna Marie: Doamne, vă rog, vorbiți slujitoarei voastre păcătoase care ascultă.

Isus: Draga mea, știu că ai multe lucruri care te îngrijorează astăzi. Dar fă cum ai spus, dă-mi toate aceste preocupări care mă privesc astfel încît să pot alege și să rezolv în mod adecvat împreună cu tine tot ce trebuie să faci în perfectă ordine, potrivit Voinței mele pentru tine.

Anna Marie: Da Isus.

Isus: Cunosc toate suferințele pe care le înduri în fiecare zi și multe din aceste atacuri sînt atenuate datorită numeroaselor rugăciuni oferite mie și Tatălui meu în fiecare zi pentru tine. Așa că fii în pace. Nu voi permite ca tu să suferi mai mult decît poți îndura.

Isus: Te rog spune-le aceasta. Se apropie timpul în care toate națiunile lumii vor fi într-o dezordine generală datorată războiului. Dar pentru toți cei care ați pregătit pîinea voastră și apa, pentru voi nu va fi același lucru. În Crăciunul acesta, cînd vin să binecuvîntez pîinea voastră și apa puse pe altarele casei, voi acorda o nouă binecuvîntare caselor voastre. Voi pune „MANTIA MEA PROTECTOARE” peste casele voastre în care eu și Mama mea sîntem onorați. Această protecție nu va fi tulburată de nici un dezastru natural sau uman. Ea va rămîne atîta timp cît voi rămîneți în casele voastre. Ea vă va urma în casă nouă, dacă voi vă mutați în casă nouă. Această protecție nu va fi alterată de nici un rău. Nimeni și nici un spirit nu poate zdrobi, distruge sau elimina ceea ce am hotărît. Deoarece EU SÎNT Domnul Dumnezeul tău!

Isus: Fiți în pace acum și pregătiți-vă inimile să mă primiți ca pe un copil, un copilaș culcat în iesle într-o noapte foarte rece în Betleem. Gîndiți-vă la durerile Mamei mele și ale Sfîntului Iosif pe care le-au îndurat știind cine sînt eu, Mîntuitorul lumii și că nu puteau să-mi ofere căldură în acea noapte rece de decembrie. Am plîns pentru amîndoi, știind că și ei au plîns din cauză că nu puteau să ofere mai mult Regelui regilor și Domnului domnilor. Totuși ceea ce mi-au oferit a fost atît de minunat și mi-a umplut trupul meu rece cu pace. Ei m-au adorat ca Domn al păcii. Amîndoi știau că m-am născut pentru a salva umanitatea de păcate. Mi-au arătat atît de multă iubire, eram plin de o bucurie intensă.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

I-am rugat pe apostolii mei să-și pregătească locuințele făcînd stocuri de alimente și apă

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

12 noiembrie 2018

 

fragment

     „Nu te îngrijora, timpul este foarte scurt înainte ca cel de-al treilea război mondial să înceapă. Cînd se va întîmpla nimeni nu va fi în stare să acționeze corect în țara ta. Acesta va fi timpul unui mare exod al latino-americanilor care vor părăsi națiunea voastră. Va fi foarte greu în acele zile și o mare foamete va pune stăpînire pe țara voastră. Acesta este motivul pentru care i-am rugat pe apostolii mei să-și pregătească locuințele făcînd stocuri de alimente și apă. Pot să vă binecuvîntez alimentele și apa, dar va trebui să aveți mai întîi aceste articole în locuințele voastre, ca să le pot binecuvînta. Draga mea, ajută-i pe toți cei care citesc acest lucru să înțeleagă.”

Notă: mesagera îi încurajează pe toți apostolii să viziteze site-urile  www.beprepared.com și www.wisefoodstorage.com pentru a comanda produse necesare în caz de dezastre.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Roagă-i pe copiii mei să pregătească pîinea și apa în luna noiembrie

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

31 octombrie 2018

Isus: Micuțo, îți mulțumesc, doresc să te asiguri ca acest mesaj să fie redactat și publicat cît mai urgent.

Anna Marie: Da, Domnul meu iubit. Mulțumesc Isus. Iubite Isus, pot să te rog? Vei veni din nou să binecuvîntezi pîinea și apa tuturor apostolilor în această zi de Crăciun?

Isus: Da preaiubita mea, voi veni. Te rog cere tuturor iubiților mei apostoli să-și pregătească pîinea punînd o (1) bucată într-o pungă de plastic cu fermoar. Apoi să o pună pe altarul casei împreună cu o sticlă cu apă sigilată. Dacă pîinea lor sau apa își schimbă culoarea sau mucegăiește, te rog spune-le să o arunce. Ele s-au alterat din cauza celui rău. Draga mea, te rog pregătește cît mai multă pîine și apă ca să le poți trimite apostolilor mei care nu au.

Anna Marie: Da Doamne, voi face.

Isus: Poți să le trimiți numai prin poștă.

Anna Marie: Da, Doamne, voi asculta.

Isus: Roagă-i pe copiii mei să binevoiască să pregătească pîinea lor și apa acum, în luna noiembrie. Dacă pîinea mucegăiește, trebuie să fie aruncată și să nu încerce din nou decît după ce s-au rugat și au identificat de ce pîinea lor a mucegăit. Căutați-mă în Adorația Euharistică a Sfîntului Sacrament. Amintiți-vă: „Cereți și veți primi.”

Anna Marie: Da, Doamne.

Isus: Apostolilor din întreaga lume, aud rugăciunile voastre, văd lacrimile voastre și știu nevoile voastre. Vă rog ajutați-vă unul pe altul cît mai bine ca să aveți comori în cer pentru îndurarea și caritatea voastră de pămînt. Vă iubesc pe toți.

Mîntuitorul vostru Divin,

Isus din Nazaret

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cer tuturor familiilor să încerce și să se împace în acest Crăciun, cît timp este încă posibil

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Cer tuturor familiilor să încerce și să se împace în acest Crăciun, cît timp este încă posibil”

31 octombrie 2018

Isus: Fiica mea, pot să vorbesc cu tine?

Anna Marie: Da, Doamne. Doamne, vă rog, pot să întreb, vă prosternați și-l adorați pe Dumnezeu, Divinul, Veșnicul și Îndurătorul vostru Tată, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor?

Isus: Da preaiubita mea, eu, Sfîntul și Divinul vostru Mîntuitor, Isus din Nazaret, acum și în veșnicie mă prostern și-l ador pe Divinul, Veșnicul și Îndurătorul meu Tată, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor.

Anna Marie: Doamne, vă rog, vorbiți slujitoarei voastre păcătoase care ascultă.

Isus: Micuța mea, știu că ai avut o zi dificilă suferind pentru sufletele sfinte din purgator și îți sînt recunoscător pentru dovada ta de compasiune față de ele.

Anna Marie: Da, Doamne.

Isus: Aș vrea să vorbesc cu tine despre următoarele două luni de pregătire a Crăciunului atunci cînd m-am născut în Betleem.

Anna Marie: Da, Isus.

Isus: Știu că preaiubiții mei copii sînt acum în mare agitație. Păcatul și suferința zilnică au divizat familiile. Membrii familiei nu se mai adună să țină sărbătorile ca Ziua Recunoștinței chiar și Crăciunul. Cît de trist și de dureros este să vedem cîte familii sînt despărțite și furioase una pe alta. Furia îi va separa cu siguranță pe membrii familiei unul de altul.

Isus: Acesta este motivul pentru care am venit să vorbesc cu tine în această seară. Cer tuturor familiilor să încerce și să se împace în acest Crăciun, cît timp este încă posibil. Pentru cei care s-au îndepărtat de părinții lor, vă rog sunați-i și spuneți-le că îi iubiți în continuare și că îi iertați. Pentru părinții care s-au înstrăinat de copiii lor, din cauza drogurilor sau alcoolului, faceți tot ce este mai bun pentru a-i mîngîia pe copiii voștri în așa fel încît, copiii voștri maturi să știe că încă îi mai iubiți și că vă pasă de ei. Pentru copiii maturi care s-au îndepărtat ei înșiși de sfînta biserică, te rog pregătește și trimite acest mesaj prin poștă, e-mail sau text:

„Copilul meu drag și scump, vreau să știi că te iubesc din toată inima mea. Nu te-am părăsit sau abandonat niciodată. Sînt întotdeauna aici, așteptînd să te primesc în brațele mele iubitoare în orice moment. Păcatul ne-a despărțit, dar eu te iubesc ca un tată care își iubește copilul. Sînt aici, vino la mine, deschide-ți inima pentru a mă primi și eu, Divinul tău Mîntuitor, te voi umple cu atît de multă dragoste și har, încît nu vei pune niciodată la îndoială iubirea mea pentru tine. Aștept.

Iubirea, Isus din Nazaret”

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Tatăl meu Ceresc cere dreptate pentru nenumăratele avorturi care se fac în națiunea voastră (continuare)

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Tatăl meu Ceresc cere dreptate pentru nenumăratele avorturi care au loc în națiunea voastră” (II)

10 septembrie 2018

Anna Marie: Da, Isus.

Isus: Acum pregătiți-vă. Pregătiți-vă pentru nenumăratele necazuri care se vor abate asupra națiunii voastre. Am venit astăzi să-i avertizez pe copiii mei care vor asculta. Pregătiți-vă alimentele și apa. Pregătiți-vă pentru marile pedepse al Sfîntului meu Tată Ceresc și căiți-vă! Căiți-vă pentru păcatele voastre, căiți-vă pentru păcatele copiilor voștri, căiți-vă pentru păcatele comunității voastre, a orașelor, a comunelor, a statelor și a națiunilor. Rugați-vă și rugați-vă mai mult. Nu puteți să spuneți niciodată suficiente rugăciuni, dar numai prin intermediul rugăciunilor voastre îl puteți împăca pe Tatăl meu și atenua pedepsele care vin.

Isus: Acum du-te micuța mea, du-te și citește mesajul meu și roagă-te ca mînia și dreptatea Tatălui meu Ceresc să fie îndurătoare față de o națiune care nu-l mai acceptă pe Dumnezeu în viețile lor.

Anna Marie: Da, Isus. Îți mulțumesc Isus pentru mesajul tău atît de profund. Te rog iartă-ne pe toți, Isus, te rog ai milă și de mine, o mare păcătoasă și de toți apostolii din lumea întreagă care te iubesc. Care îl iubesc pe Eternul și Îndurătorul nostru Tată și pe Divinul Spirit Sfînt și pe Isus, care o iubesc pe scumpa, sfînta și iubita ta Mamă! Avem nevoie de dragostea Mamei tale ca să ne ajute să depășim aceste pedepse, deci te rog, Isus, te rog nu o îndepărta de apostolii tăi care o iubesc și care au nevoie de îndrumarea sa sfîntă.

Isus: Fiica mea, fii sigură că Mama mea cerească nu te va părăsi niciodată. Ea nu va fi luată de la iubiții ei apostoli din întreaga lume. Va continua să lucreze zilnic pentru a aduce toate sufletele pe care tu și toți ceilalți apostoli mi i-ați consacrat prin intermediul Inimii ei imaculate (nume scrise pe scapularul verde binecuvîntat). Astăzi îți confirm aceasta.

Anna Marie: Mulțumesc, Isus. Să fii lăudat, Isus. Mulțumesc Îndurare! Isus, tu ești Îndurare. Mulțumesc foarte mult.

Isus: Te iubesc pe tine și pe toți apostolii mei.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Tatăl meu Ceresc cere dreptate pentru nenumăratele avorturi care se fac în națiunea voastră

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Tatăl meu Ceresc cere dreptate pentru nenumăratele avorturi care au loc în națiunea voastră” (I)

10 septembrie 2018

 

fragmente

„Isus: Știu că te rogi de asemenea novena către Sfînta mea Mamă cerească, pregătită să celebrezi ziua ei de sărbătoare, Sfînta Fecioară Maria Îndurerată. Aceasta este o zi de sărbătoare foarte importantă a bisericii, în care recunoaștem necazurile mari pe care Mama mea le-a îndurat de-a lungul vieții sale chemată fiind să devină Mama mea, Mama Fiului lui Dumnezeu.

Isus: A prețuit maternitatea sa ca pe o extraordinară vocație pentru Dumnezeu. M-a iubit mai mult decît m-a iubit vreodată o ființă omenească. A știut de misiunea ei profundă și de chemarea din partea Veșnicului meu Tată Ceresc și fiecare acțiune a sa a fost să preamărească Preasfînta Treime.

Isus: Cereasca mea Mamă îi iubește de asemenea pe toți copiii de pe pămînt, începînd cu toți copilașii concepuți în pîntecele mamei lor. Totuși astăzi, sute de copii sînt pur și simplu avortați. Ei sînt torturați, smulși din pîntecele mamei lor, tăiați în bucăți și aruncați ca deșeu.

Isus: Tatăl meu Ceresc cere dreptate pentru nenumăratele avorturi care au loc în națiunea voastră. Milioane de bebeluși sînt aruncați ca un gunoi. Numai Tatăl meu are dreptul legitim să ia viața. Pentru cei care fac aceste avorturi, nu va exista nici o șansă de a fi salvați de la osîndă.”

„Isus: Tatăl meu a început deja marile pedepse împotriva națiunii voastre, liderul avorturilor din întreaga lume. Veți vedea în fiecare națiune unde se fac avorturi, suprimarea vieții umane prin dezastre naturale. Ca dovadă, pierderile de vieți omenești vor fi importante și dureroase pentru toate națiunile.”

„Isus: Dezastrele naturale vor crește ca număr și intensitate, asemenea unei femei care suportă durerile nașterii. Ele au început și nu se vor opri pînă la întoarcerea mea.”

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

În curînd toți cetățenii lumii vor cunoaște care este atitudinea lor față de Eternul și Îndurătorul meu Tată

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„În curînd toți cetățenii lumii vor cunoaște care este atitudinea lor față de Eternul și Îndurătorul meu Tată“

1 februarie 2018

Anna Marie: Doamne, vă iubesc și vă aud chemîndu-mă. Doamne, vă rog, pot să întreb, sînteți Tatăl, Fiul sau Spiritul Sfînt?

Isus: Draga mea, sînt Eu, Mîntuitorul vostru, Isus din Nazaret.

Anna Marie: Da Isus, vă rog, pot să întreb? Vă prosternați și-l adorați pe Dumnezeu, Eternul vostru Tată Ceresc, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor?

Isus: Da mititica mea, Eu, Mîntuitorul vostru Isus, acum și în veșnicie mă prostern și-l ador pe Sfîntul, Eternul și Îndurătorul meu Tată, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor.

Anna Marie: Doamne, vă rog, vorbiți, slujitoarea voastră păcătoasă vă ascultă.

Isus: Acești slujitori nemernici vor deveni în curînd o amintire. Ei fac rău deoarece lucrează pentru cel rău. Aleg să facă răul, indiferent de consecințe. Ei știu sau se prefac că nu-și dau seama de acțiunea lor de distrugere. După viață vor fi în adîncul iadului. Refuzînd să accepte, nu-și vor schimba adevărul.

Isus: În curînd toți cetățenii lumii vor cunoaște care este atitudinea lor față de Eternul și Îndurătorul meu Tată.

Anna Marie: Mulțumesc Isus.

Isus: Fiică, pacea să fie cu tine. Zilnic veghez asupra ta și te îndrum cu atenție.

Anna Marie: Mulțumesc Isus. Te lăudăm Isus.

Isus: Mergi în pace fiică, Eu sînt cu tine.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Pentru cei care practică ocultismul 2018 va fi ultimul an în care se pot întoarce la mine

Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Pentru cei care practică ocultismul 2018 va fi ultimul an în care se pot întoarce la mine“ (fragment)

31 decembrie 2017

Isus: Draga mea, am venit să vorbesc cu tine în această zi cu privire la Noul An 2018. Pentru mulți acest an nu va fi unul ușor, deoarece omenirea și-a sporit practicile demonice și distrugerea vieții. Nimeni nu cunoaște practicile dăunătoare diabolice pe care atît de mulți oameni le fac în fiecare zi. Dacă ați afla ce știe Tatăl vostru din cer, ați îngenunchea zilnic în rugăciune și v-ați ruga pentru victimele unor asemenea practici oculte satanice. Vai de lume, ziua distrugerii tale este aproape! Vai de cei care îl slujesc pe dușmanul lui Dumnezeu, adevărat spun fiecăruia, că vei arde pentru totdeauna în adîncul iadului și durerile tale nu se vor potoli niciodată. Ai ales iadul, așadar îl vei îndura pentru toată veșnicia!

Isus: În ceea ce privește orice vrăjitoare care a fost cîndva catolică, te-ai separat singură de sfînta biserică. Te-ai îndepărtat tu însăți de harul Tatălui meu și de mine. Sacrilegiul și erezia ta nu vor rămîne nepedepsite. Vei fi condamnată la iad pentru toată veșnicia deoarece m-ai cunoscut prin sfintele taine dar te-ai lepădat de ele. Te-ai condamnat singură și vei suferi torturi de neimaginat în veșnicie.

Isus: Pentru cei care practică ocultismul 2018 va fi ultimul an în care se pot întoarce la mine, prin intermediul sacramentului spovedaniei, înainte de a fi prea tîrziu. Trebuie să alegeți acum, să mă slujiți pe mine, Divinul și Îndurătorul vostru Mîntuitor sau pe diavol. Nu aveți alte opțiuni. Fie veți petrece veșnicia voastră cu mine în Împărăția cerurilor, fie în adîncul iadului, arzînd, chinuiți de demoni și în alte camere de tortură care vă așteaptă acolo! Acum trebuie să vă hotărîți să vă căiți, să participați la spovedania sacramentală și să ispășiți pentru blestemele pe care le-ați făcut altora. Căiți-vă acum, cînd încă mai respirați. Pentru voi ucigașilor, cei care ucid, cei care avortează, cei care ucid în numele falsului lor dumnezeu: căiți-vă și cereți-mi mila divină pînă puteți.

Isus: Dragii mei, timpul vostru pe pămînt a fost scurtat, deoarece Tatăl meu îi vede pe cei mai tineri copii implicîndu-se acum în practici oculte. Îndepărtați din viețile copiilor voștri toate lucrurile, toate obiectele care îi vor trimite în iad: calculatoarele, telefoanele. Acestea sînt uneltele pe care dușmanul meu le utilizează pentru a-i atrage pe copiii voștri în practicarea ocultismului și în slujba demonului. De ce nu vedeți ce este în fața voastră? Părinților, de ce ignorați și negați adevărul cînd vedeți cu propriii voștri ochi comportamentele rele ale copiilor voștri?

Isus: Părinților, fiți siguri, veți fi trași la răspundere înaintea Atotputernicului Dumnezeu din cauza creșterii și educării indolente a copiilor și a refuzului implicării voastre în abandonarea participării lor la liturghie, exprimînd rugăminți și nerecunoștință față de marile binecuvîntări ale Tatălui meu asupra familiei voastre. Familiilor, ați fost avertizate, trebuie să schimbați, cînd încă mai aveți timp, să faceți modificări în viața membrilor familiei voastre. Rugați-vă acum, rugați-vă pentru ca harurile sfinte să fie revărsate asupra voastră și a faptelor voastre păcătoase.

Isus: Rugați-vă să primiți înțelepciune și curaj pentru a vă schimba pe voi înșivă și pe membrii familiei voastre. Începeți cu recitarea zilnică a sfîntului rozar al Mamei mele. Dacă faceți aceasta, veți fi martorii unui har extraordinar care va fi revărsat asupra fiecărui membru al familiei voastre. Rugați-vă pentru membrii familiei voastre, rugați-vă pentru prietenii voștri, rugați-vă pentru preoți, rugați-vă pentru comunitate, pentru liderii guvernamentali, rugați-vă pentru credința voastră catolică, adevărat vă spun, ea este puternic atacată de cei care își ascund adevărata lor intenție. Ei își spun „Părinte“ dar nu sînt. Sînt slujitorii diavolului, lupi îmbrăcați în piei de oaie. Rugați-vă pentru Sfînta Mamă Biserica de pe pămînt și rugați-vă pentru Întoarcerea mea rapidă.

Isus: Aud pe mulți dintre copiii mei preaiubiți, chiar și pe fiii mei sfinți, preoții implorînd cerul pentru întoarcerea mea. Cunosc pe fiecare dintre slujitorii mei care suferă blesteme dureroase pe care demonii le impun copiilor mei. Continuați să vă rugați și vă rog, oferiți suferințele voastre pentru mîntuirea păcătoșilor. Rugăciunile voastre, sacrificiile și suferințele sînt necesare acum pentru a salva suflete. Rugați-vă copii, rugați-vă zilnic, rugați-vă continuu, cît mai mult posibil. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă!

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Timpul este scurt și trebuie să vă pregătiți pentru marea foamete

Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Timpul este scurt și trebuie să vă pregătiți pentru marea foamete care va avea loc după război“ (fragment)

5 decembrie 2017

         „Isus: Vă rog, cereți tuturor apostolilor să-și verifice casele lor privind rozarele satanice. Cereți-le să verifice strălucirea rozarelor și aruncați-le în containerele de gunoi. Dacă ar fi știut cît de periculoase sînt aceste rozare blestemate ar fi întors casele lor cu susul în jos ca să le găsească. Atît de mulți dintre copiii mei nu au dat atenție în a discerne ce este rău. Aceste rozare satanice îi ucid pe copiii mei, pe cei mai inocenți dintre toți, pe cei mici. Părinților, cît de orbi puteți să fiți, să nu realizați că obiectele pe care le aveți în casele voastre îi demonizează pe copiii voștri. Treziți-vă, treziți-vă și ocupați-vă de casele voastre pînă încă mai puteți. Dacă nu este liniște în casele voastre, aceasta se datorează faptului că ați adus adus obiecte blestemate și demonizate în căminele voastre: jocuri video, aplicații pe telefon, jocuri de societate, cărți, muzică, jucării și multe altele. Treziți-vă și inventariați-vă obiectele din casă care sînt posedate.“

„Isus: În acest an, de Crăciun, mă voi întoarce și voi veni în fiecare casă să binecuvîntez pîinea și apa voastră pe Altarul Casei. Nu voi binecuvînta pîinea voastră mucegăită deoarece răul locuiește acolo. Trebuie imediat să începeți să puneți pîinea voastră și apa pe Altarul Casei ca să vedeți dacă mucegăiește. Dacă da, căutați în căminele voastre obiecte blestemate, debarasați-vă de ele și puneți din nou o altă bucată de pîine. Dacă mucegăiește din nou, luați legătura cu slujitoarea mea Anna Marie, care va elucida ce se întîmplă în casele voastre. Faceți tot posibilul să găsiți singuri obiectele. Căutați-mă, pe mine Mîntuitorul vostru, întrebați-mă ce este diabolic în casele voastre. Cereți-mi în rugăciune, cereți-mi în adorație. Vă voi răspunde și îndruma.“

„Isus: Copiii mei, vă iubesc pe toți. Știu că viața este foarte dificilă acum, dar ea se va înrăutăți. Găsiți mai mult timp pentru rugăciune și mai puțin timp de privit la televizor. Spun aceasta deoarece se apropie un mare război și dacă nu sunteți pregătiți atunci puteți muri. Vă rog, treziți-vă, treziți-vă din somnul vostru. Timpul este scurt și trebuie să vă pregătiți pentru marea foamete care va avea loc după război. Îi invit pe toți părinții să-i supravegheze pe copiii lor și să înceapă să se roage în familie. Dacă vă rugați acum, atunci cînd va începe marea nenorocire veți fi gata să îndurați cele mai dificile zile care vor urma. Pregătiți-vă acum să depozitați alimente și să stocați apă. Cumpărați-vă semințele necesare pentru a le cultiva în grădinile voastre. Pregătiți-vă să umblați după alimente și să vă rugați copiii mei.“

„Acum voi veni în toate casele să vă binecuvîntez familiile și pe voi, să vă întăresc în nenorocirile pe care le veți îndura. Vă iubesc pe toți.

Mîntuitorul vostru Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel Viu“

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Voi revărsa Spiritul meu asupra lumii

Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Voi revărsa Spiritul meu…“ cu ocazia sărbătorii Preasfintei Inimi a lui Isus (fragment)

11 iunie 2017

      Isus: Preaiubita mea, știu că suferi mult astăzi, dar aceasta este numai din cauza numeroaselor convertiri care au loc și rugăciunilor care vor fi recitate în această lună în onoarea Preasfintei mele Inimi. Pacea să fie cu tine. Îți mulțumesc draga mea, pentru ajutorul tău continuu acordat micuților mei care au ajuns într-o stare de declin moral.

Anna Marie: Da, Doamne.

Isus: Voi veni și vă voi vizita în ziua mea de sărbătoare (Preasfînta Inimă a lui Isus). Spune-le copiilor mei să pregătească încă o dată pîinea și apa lor. Informează-i să nu întîrzie cu pîinea lor, să o pună repede, să o lase să se usuce, apoi să o pună într-o pungă. Ar trebui să stea mai mult de o săptămînă, pentru a se asigura că este complet uscată.

Anna Marie: Da, Doamne.

Isus: Draga mea, ei pot pune de asemenea pe altarul lor rozare, biblii, alte obiecte religioase. În această zi de sărbătoare, le cer de asemenea să pună fotografii ale celor dragi: ale copiilor lor, soților, părinților, prietenilor și ale oricui despre care știu că a părăsit sfînta biserică; cei care nu mai cinstesc porunca Tatălui „ține sfînta zi de duminică“.

Pentru această sărbătoare, a marii și preasfintei sărbători a Inimii mele, voi revărsa Spiritul meu asupra lumii și harurile mele sfinte vor fi revărsate din abundență asupra slujitorilor mei și de asemenea asupra acelora pentru care se roagă ei. Întregul paradis se va bucura de acest dar preasfînt și plin de îndurare dăruit lumii.

Acum, pacea să fie cu tine și roagă-te preaiubita mea pentru întoarcerea mea. Nu este atît de departe în viitorul îndepărtat.

Anna Marie: Da, Doamne. Mulțumesc Isus. Te iubesc Isus și toate Sufletele Victimă ale Carității și toți Apostolii te iubesc pe tine și pe preasfînta ta Mamă. Doamne, ai milă de noi toți.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Voi veni din nou să binecuvîntez pîinea și apa

Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Pregătiți-vă, deoarece trebuie să aibă loc un război înaintea întoarcerii mele“ (fragment)

21 martie 2017

        Isus: Draga mea, o furtună se apropie – un război primejdios. Fii liniștită, încearcă să-ți completezi planurile de pregătire. Te voi întîlni în vremuri grele. Nu-ți pierde speranța. Pregătește-te, deoarece trebuie să aibă loc un război înaintea întoarcerii mele.

Isus: Preaiubiții mei copii să știe că trebuie să se pregătească repede acum. Nu uitați să faceți o listă a lucrurilor de care familia voastră va avea nevoie în timpul zilelor întunecate ale războiului din țara voastră. Îi voi trimite pe îngerii mei să-i ajute pe iubiții mei copii care vor suporta acest ultim eveniment devastator. Unii vor pieri, dar mulți vor supraviețui. Cel mai bine este ca toți oamenii să aibă patru scapulare verzi în cele patru colțuri ale casei lor. Pentru cei care fac astfel, îi voi proteja pe ei și pe cei din interiorul acestor case binecuvîntate și consacrate. Pentru cei care au obiecte binecuvîntate în curțile lor și ei vor vedea atotputernicia și măreția mîinii lui Dumnezeu, Tatăl nostru care va apăra pămîntul lor. Pentru toți, fii liniștită, aceasta trebuie să aibă loc.

Isus: Eu sînt Mîntuitorul vostru, apărătorul vostru și îi voi îndruma și apăra pe iubiții mei slujitori. Nu vă fie frică, eu sînt întotdeauna cu voi, iubiții mei copii.

*

Mesajul Preasfintei noastre Mame Maria către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Să pună încă o dată pîine și apă pe altarul casei lor“ (fragment)

8 aprilie 2017

        Mama Maria: Fiul meu dorește ca toți apostolii care citesc aceste mesaje să mai pună încă o dată pîinea lor și apa pe altarul casei lor, ca Fiul meu să poată veni să le binecuvînteze. Timpul este scurt. În curînd va fi război și doresc ca toți iubiții mei copii să se pregătească acum. Planificați-vă să supraviețuiți fără electricitate. Pregătiți-vă să-i întrețineți pe membrii familiei voastre, cu obiecte de prim ajutor, medicamente, săpunuri, detergenți, ustensile de gătit sau încălzit. Pregătiți-vă acum, deoarece ziua și ora nu se cunosc acum, dar va fi curînd.

*

Mesajul Divinului nostru Mîntuitor, Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Voi veni din nou să le binecuvîntez tuturor apostolilor pîinea și apa“ (fragment)

4 mai 2017

        Isus: Draga mea, voi veni din nou (la Înălțare) să binecuvîntez pîinea și apa care vor fi depuse pe altarul casei tuturor apostolilor mei. Iubiții mei apostoli m-au chemat, prin rugăciunile lor, să mă reîntorc în casele lor. Voi veni și voi binecuvînta fiecare casă care a pus deoparte pîinea și apa ca să le binecuvîntez. Voi binecuvînta de asemenea toate rozarele, bibliile și alte obiecte religioase pe care doresc să le binecuvîntez. Spiritul meu se va revărsa asupra tuturor copiilor mei, a tuturor apostolilor mei care mă cheamă în casele lor cu inimile lor iubitoare și prin rugăciunile lor.

Isus: Eu sînt Mîntuitorul vostru. Sînt divinul vostru Domn. Eu sînt Răscumpărătorul vostru. Eu sînt Fiul lui Dumnezeu. Eu sînt cel care ia asupra sa păcatele lumii. Eu sînt cel care aude strigătele voastre de ajutor. Eu sînt cel care nu vă va părăsi niciodată și sînt cel care vă iubește pentru totdeauna.

Înălțarea Mîntuitorului nostru va fi joi, 25 mai 2017.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Rugați-vă pentru ocrotirea țării voastre și a președintelui vostru

Mesajul Mariei, Mama noastră Cerească către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Rugați-vă pentru ocrotirea țării voastre și a președintelui vostru“

13 februarie 2017

Green scapular

Anna Marie: Sfîntă Fecioară, mă chemați?

Mama Maria: Da, draga mea.

Anna Marie: Sfîntă Fecioară, vă rog, pot să întreb? Vă prosternați și-l adorați pe Isus Cristos, preaiubitul și divinul vostru Fiu, care este Mîntuitorul lumii, care s-a născut în Betleem, a suferit, a murit și a fost îngropat, apoi Isus a înviat din morți, s-a înălțat la cer și acum șade în dreapta Tatălui pentru a-i judeca pe cei vii și pe cei morți?

Mama Maria: Draga mea, eu, Mama voastră cerească, acum și întotdeauna, mă voi prosterna și-l voi adora pe preaiubitul meu fiu, Isus Cristos, care este Fiul lui Dumnezeu cel viu, care s-a născut în Betleem, a suferit și a murit. A coborît între cei morți și a înviat, apoi s-a înălțat la cer unde Isus acum șade în dreapta Tatălui pentru a judeca pe cei vii și pe cei morți.

Anna Marie: Da, Mamă Sfîntă, vă rog, vorbiți slujitoarei voastre păcătoase care ascultă.

Mama Maria: Draga mea, te-am chemat să iei la cunoștință despre cererea mea de rugăciune pentru oricine care va asculta de Mama lor divină. Eu cer tuturor să se roage pentru ocrotirea țării voastre și a președintelui vostru. Multor dictatori răi nu le place de noul vostru președinte, dar Fiul meu l-a ales pe el datorită dragostei lui pentru poporul țării voastre. Președintele vostru a fost ales în funcție cu ajutorul harului divin, dar multe persoane răuvoitoare din țara voastră îi doresc răul. Mulțumită rugăciunilor continue, el își va îndeplini misiunea pe care Fiul meu i-a încredințat-o: SĂ CONDUCĂ NAȚIUNEA VOASTRĂ ÎNAPOI SPRE O ȚARĂ A LEGII ȘI ORDINII ȘI A HARULUI.

Mama Maria :Te rog cere micuților mei să se roage zilnic pentru ocrotirea lui Donald Trump și a tuturor membrilor familiei sale și a administrației. A servi poporul acestei mari națiuni nu este ușor atunci cînd forțele răului sînt atît de puternice! Dar Fiul meu Isus, vede tot și știe tot. Din voința lui am venit să vorbesc cu tine. Îi rog pe toți apostolii mei din întreaga lume să-l includă pe Donald Trump și cabinetul său, precum și pe toți membrii familiilor lor în rugăciunile lor zilnice pentru a-l ajuta să lupte în bătălia dintre bine și rău. Mîna mea iubitoare și maternă este deasupra lui, dar vă cer mai multe rugăciuni zilnice pentru a-l ajuta, cu harul potrivit, să slujească dreptatea în toate domeniile vieții din țara voastră. Vă rog, copiii mei, rugați-vă! Rugați-vă ca națiunea voastră să învingă răul prin intermediul rugăciunii. Aceasta este tot.

Anna Marie: Mamă, te iubim.

Mama Maria: Și eu vă iubesc pe fiecare dintre voi.

Maria, Mama voastră cerească, Regina Preasfîntului Rozar

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Pregătește-i pe copiii mei pentru marile necazuri care sînt la doi pași de voi

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

Sîmbătă, 22 octombrie 2016

Green scapular

Isus: Fiica mea, pot să vorbesc cu tine?

Anna Marie: Doamne, vă aud chemîndu-mă. Doamne, sînteți Tatăl, Fiul sau Spiritul Sfînt?

Isus: Draga mea, sînt Eu, Mîntuitorul vostru, Isus din Nazaret.

Anna Marie:  Doamne, vă rog, pot să întreb? Vă prosternați și-l adorați pe Dumnezeu, Eternul vostru Tată Ceresc, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor?

Isus: Da preaiubita mea, Eu, Mîntuitorul vostru, Isus din Nazaret, acum și în veșnicie mă prostern și-l ador pe Sfîntul și Eternul Tată Îndurător, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor.

Anna Marie: Da Doamne, vă rog, vorbiți slujitoarei voastre păcătoase care ascultă.

Isus: Draga mea, știu că tocmai pregătești masa, dar trebuie să te avertizez asupra evenimentelor care sînt în curs de pregătire, pentru atacarea marii voastre națiuni.

Anna Marie: Da, Doamne.

IsusSînt aceia care, din cauza urii profunde și invidiei față de națiunea voastră, datorită bogățiilor națiunii voastre, au făcut planuri și alianțe cu alte persoane care simt la fel. Păcătoșii răi și posedați care au refuzat să accepte voința lui Dumnezeu, Tatăl meu, au ambiția de a aduce națiunea voastră la un pas de colaps. Este imperios necesar ca apostolii mei să se roage imediat pentru  America. O forță de ocupație caută să răstoarne guvernul vostru pentru a instaura o dictatură. Mulți funcționari de rang înalt au fost informați despre acest plan, dar nu l-au făcut cunoscut cetățenilor țării voastre. Acești lideri sînt conștienți că națiuni crude și-au unit forțele pentru a îndeplini această misiune și acum oamenii națiunii voastre sînt în mare pericol. Cer tuturor apostolilor mei să înceapă să se roage imediat pentru această țară, Statele Unite ale Americii,  astfel încît Tatăl meu să atenueze atacul pe acest pămînt.

Anna Marie: Isuse al meu, acesta este motivul pentru care mi-ați permis să am viziuni despre război în țara mea?

Isus: Da, acesta este.

Anna Marie: Doamne Isuse, există o rugăciune specială pe care doriți s-o recităm zilnic pentru atenuarea acestui atac?

Isus: Rozarul Îndurării Divine și Sfîntul Rozar vor fi suficiente, dar trebuie să le spuneți cu această intenție: „Pentru ocrotirea Statelor Unite ale Americii“.

Anna Marie: Da Doamne. Voi spune  aceasta tuturor apostolilor. Doamne, ne este permis să cunoaștem planificarea acestui eveniment?

Isus: Da, în cursul anului.

Anna Marie: Iubite Isuse, iertați-mă că vă întreb, aceasta înseamnă în următoarele 365 de zile sau în cursul anului 2016?

Isus: În cele 365 de zile. Acum faceți tot posibilul ca acest mesaj să fie pregătit și publicat pentru toți credincioșii. Pentru cei care trăiesc în afara țării, dacă vă rugați pentru această intenție, o voi întrebuința și pentru națiunea voastră. Veți asista la miracole dacă vă rugați pentru această nouă cerere de rugăciune pe care v-o dau astăzi tuturor.

Anna Marie: Da Doamne. Mai este altceva?

Isus: Da, rugați-vă pentru aceste alegeri. Totul depinde de cetățenii națiunii voastre ca ei să voteze pentru viață, dreptate, statul de drept și pentru candidații care întrunesc ceea ce am exprimat… O națiune care votează persoane rele și netrebnice la putere va suporta pedeapsa meritată.

Anna Marie: Îți mulțumim Isuse. Ne rugăm pentru dl Donald Trump, vă rugăm binecuvîntați-l și ocrotiți-l.

Isus:  Sînt necesare mai multe rugăciuni pentru el și acei candidați care se tem de Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl nostru.

Anna Marie: Da Doamne. Doamne, vă rog, aveți citate din Biblie pentru noi?

Isus: Da, Cartea Înțelepciunii 17:19, Isaia 14:10; Amos 4:13, Ieremia 6:18‐19.

Anna Marie: Vă iubim, Isuse.

Isus: Spune-le preaiubiților mei copii că și eu îi iubesc și să se pregătească, încă o dată, pentru venirea mea în casele lor ca să binecuvîntez pîinea și apa [de Crăciun] care îi vor ajuta pe ei în timpul marii foamete. Pregătește-i pe copiii mei pentru marile necazuri care sînt la doi pași de voi.

Mîntuitorul vostru iubit, Isus Cristos,

Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

 

Mînia Tatălui meu se revarsă

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

11 mai 2016

Green scapular

fragment

Anna Marie: Da, Doamne. Voi face cum poruncești.

Isus: Foarte bine fiică. Amintește-ți să le spui tuturor apostolilor mei că Eu sînt întotdeauna cu ei și că Eu voi continua să merg în casele lor să binecuvîntez pîinea și apa lor.

Anna Marie: Da, Doamne Isuse, ați ales o nouă zi?

Isus: Da, cu ocazia sărbătorii Schimbării mele la Față, celebrată în acest an în 6 august. Acesta este momentul în care Părintele meu Ceresc a revelat misterul Divinității mele așa cum este în ceruri. Fiindcă Eu sînt Lumina lumii, pentru ca toți să vadă și aceia care mă caută, iubirea mea pentru ei; ei vor ști în Împărăția mea pentru totdeauna.

Anna Marie: Da, Doamne.

Isus: Fiica mea, te rog, vezi ca acest lucru să fie publicat de îndată.

Anna Marie: Da, Doamne, voi face. Isuse, toți apostolii Scapularului Verde vă iubesc.

Isus: Spune apostolilor mei din lumea întreagă că „Eu sînt cu voi întotdeauna.“

Divinul vostru Mîntuitor,

Isus din Nazaret

Anna Marie: Mulțumesc Isuse.

Referitor la acest subiect, nota mesajului din 18 februarie 2016, conține următoarele precizări: :„ Vă rugăm să luați în considerare introducerea pîinii în două pungi de plastic în loc de una și să le sigilați pe amîndouă cu grijă. Deoarece nu putem controla modul de fabricație a sacilor de plastic sau a pungilor de tip sandvici din plastic, cel mai bun lucru ar fi să se usuce pîinea. Pîinea, ar trebui să fie uscată complet, fără spori de mucegai pe ea.“

*

Tot în data de 11 mai 2016, Isus i-a transmis Annei Marie următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Mă voi duce la fiecare acasă și voi binecuvînta pîinea și apa

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

Marți, 15 septembrie 2015

Green scapular

Anna Marie: Doamne, mă chemați?

Isus: Da, draga mea.

Anna Marie: Doamne, vă rog, pot să întreb din Scriptură?

Isus: Sfîntul Ioan 15:9 „ Așa cum Tatăl m-a iubit pe mine, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămîneți în iubirea mea.“

Anna Marie: Mulțumesc Divinul meu Mîntuitor. Doamne, vă rog, pot să întreb? Vă prosternați și-l adorați pe Sfîntul și Eternul Tată Îndurător, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor?

Isus: Da draga mea, Eu, Mîntuitorul vostru, Isus din Nazaret, acum și în veșnicie mă prostern și-l ador pe Sfîntul și Eternul Tată Îndurător, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor.

Anna Marie: Da Doamne, vă rog, vorbiți slujitoarei voastre păcătoase care ascultă.

Isus: Iubita mea doresc acum să-ți mulțumesc că i-ai încredințat și i-ai pomenit pe ceilalți [răposați] Mamei mele în timpul rozarului și Novenei Mamei Îndurerate. Aceasta a însemnat că mulți din cei care au fost reținuți în purgator au fost astăzi eliberați; aceia care au fost membri ai familiilor Apostolatului vostru au fost eliberați din purgator. Așadar fiți siguri și împărtășiți acest lucru cu apostolii voștri din întreaga lume.

Anna Marie: Da, Doamne.

Isus: De asemenea, te rog spune-le iubiților mei apostoli că voi veni în acest Crăciun să-i vizitez în familiile lor. Voi cere din nou tuturor iubiților mei apostoli să păstreze o bucată de „pîine“ și o sticlă de „apă“, pe care ar trebui să le pună în sau pe propriul lor „Altar al Casei“. După aceea mă voi duce la fiecare acasă și voi binecuvînta pîinea și apa, care este o binecuvîntare de prosperitate a hranei și apei lor, ca niciodată să nu se termine, nici chiar în cea mai severă foamete care va avea loc în curînd în America și în numeroase națiuni. Această pîine și această apă îi vor susține pe membrii familiilor lor. Pîinea sau apa nu trebuie îndepărtate, ci păstrate pe Altarul Casei care va înmulți de asemenea propriile lor provizii în timpul acelor zile de foamete.

Isus: Pîinea ar trebui pusă într-o pungă de plastic, dacă este posibil, sau într-o folie de plastic închisă ermetic. Apa va fi păstrată într-o sticlă de apă, iar apa ar trebui de asemenea acoperită cu o folie de plastic.

Voi veni în fiecare casă care a urmat cu grijă aceste instrucțiuni și voi binecuvînta casa lor și Altarul Casei lor. Acolo ei nu ar trebui să se teamă de foametea care va avea loc. Vă rog să păstrați pîinea și apa pe Altarul Casei, nu le îndepărtați de locul de har. Dacă apostolii mei au alte obiecte care ar dori să fie binecuvîntate, ca rozare sau biblii, le voi binecuvînta de asemenea în Ziua de Crăciun.

Isus: Eu sînt Mîntuitorul lor și voi revărsa harurile mele de protecție asupra casei lor, deci cere apostolilor mei să pună patru scapulare verzi în cele patru colțuri ale casei lor. Harul meu va fi suficient pentru protecția lor și asigurarea hranei și apei în zilele marii nenorociri.

Isus: Spune apostolilor mei că eu îi iubesc pe fiecare dintre ei și că le voi dărui speranță statornică indiferent de necazurile care îi copleșesc. Îi iubesc pe ei și eu, Divinul lor Mîntuitor, îi voi binecuvînta.

Divinul vostru Mîntuitor, Isus din Nazaret

Anna Marie: Da Doamne, îți mulțumim Doamne, Isuse,noi toți te iubim!!

Sursa: http://www.greenscapular.org/messages.html

Copyright© 2013-2015 Revelații ale cerului

 

O mare foamete este la orizont și numai aceia care se roagă acum și se pregătesc acum vor fi protejați de efectele cele mai grave ale ei

Green scapular

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

14 iunie 2015

Anna Marie: Doamne, aud că mă chemați din nou (Isus i-a dat mai devreme Annei Maria un mesaj personal). Doamne, pot să întreb…sînteți Tatăl, Fiul sau Spiritul Sfînt?

Dumnezeu Tatăl: Preaiubiților, sînt Tatăl vostru Ceresc.

Anna Marie: Da, Tată Ceresc. Pot să vă întreb, vă rog, vă prosternați și îl adorați pe Fiul vostru Preaiubit și Sfînt, Isus din Nazaret, care este unicul vostru Fiu, născut din Fecioara Maria, care a suferit, a murit, a fost îngropat, a coborît în infern, a înviat și s-a înălțat la Cer și acum șade în dreapta voastră pentru a judeca viii și morții?

Dumnezeu Tatăl: Da, draga mea fiică, Eu, Tatăl vostru Ceresc, acum și în veșnicie mă prostern și-L ador pe Fiul Meu Preaiubit și Sfînt, Isus din Nazaret, care a fost răstignit și a murit pentru păcatele întregii omenirii. Care a fost îngropat, a coborît în infern, a înviat și s-a înălțat la Cer, unde Fiul Meu Preaiubit șade acum la dreapta mea pentru a judeca viii și morții.

Anna Marie: Da, Doamne, vă rog vorbiți-i fiicei voastre păcătoase care acum ascultă.

Dumnezeu Tatăl: Draga mea slujitoare păcătoasă (mesaj personal dat), cunosc întrebarea ta: „S-au rugat suficiente suflete Novena Liturghiilor în timpul lunii mai pentru a atenua atacul planificat împotriva națiunii voastre?“

Anna Marie: Da, Doamne și Tată Ceresc.

Dumnezeu Tatăl: Răspunsul este DA, voi atenua marea lovitură prevăzută împotriva țării voastre pentru că au fost multe suflete drepte care s-au rugat. Au fost apostolii mei ai Scapularului Verde, fiii mei preaiubiți.

Anna Marie: Da, Doamne.

Dumnezeu Tatăl: Mulți au răspuns acestei cereri și Eu îi rog să continue să o facă. Cer tuturor apostolilor acestui mare și sfînt minister să continue să se roage pentru propria lor națiune. O mare foamete este la orizont și numai aceia care se roagă acum și se pregătesc acum vor fi protejați de efectele cele mai grave ale ei.

Anna Marie: Da, Doamne.

Dumnezeu Tatăl: Acum mergeți, nu uitați să vă rugați zilnic Sfintele Rozare, Rozarul Îndurării și vă rog asistați zilnic la liturghie, dacă se poate. Oferiți Prețiosul Trup și Sînge al Divinului Meu Fiu pentru atenuarea marii foamete care se apropie de toate națiunile. Mergeți în pace, mergeți în rugăciune și să știți că Tatăl vostru iubește pe fiecare din copiii săi.

Anna Marie: Da, Doamne. Noi toți vă iubim Tată și vă mulțumim pentru Fiul vostru divin Isus. Tată, fiți lăudat.

Dumnezeu Tatăl: Fii liniștită fiică, Eu sînt întotdeauna cu voi, vă păzesc și veghez asupra voastră.

Anna Marie: Da, Doamne, sînt slujitoarea voastră.

Dumnezeu Tatăl: Știu acest lucru.

Sfîrșitul mesajului: Isus a venit să o vadă pe Anna Maria (AT 11:15 PM) în aceeași zi. El i-a cerut ca ea să răspîndească acest mesaj, pentru ca toți să știe că se apropie o mare foamete și fiecare să se pregătească, fiind dispus să asculte și să acționeze în consecință, astfel încît familia lui să fie pregătită cînd aceasta se va întîmpla. Iată două adrese web privind rezervele de hrană: www.beprepared.com și  www.wisefoodstorage.com.

Notă: Novena liturghiilor își are originea în cele nouă zile care separă sărbătoarea Înălțării de cea a Rusaliilor. Cifra 9 este simbolică, este multiplicarea de trei ori a cifrei 3, cea care reprezintă perfecțiunea Persoanelor Divine.

Această novenă liturgică este importantă; în Faptele Apostolilor, Biserica este reprezentată în rugăciune împreună cu Fecioara Maria. Acesta este deci arhetipul rugăciunii Bisericii. Aceasta este o rugăciune ecleziastică, dar mai este și o rugăciune care exprimă o dorință, o așteptare. Din această novenă s-au născut novenele devoționale (Novena Imaculatei Concepții, a Sfîntului Iosif etc.) și de asemenea tradiția novenelor liturghiilor.

Surse: http://www.greenscapular.org/Adobe/Messages/2015%20MESSAGES.pdf

http://www.aiderpretres.fr/questions-reponses/78-intentions-et-offrandes/109-origine-neuvaine-messes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

Susţinerea misiunii Mariei Îndurării Divine

Green scapular

În data de 30 martie 2013, vizionara americană Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde a primit un mesaj de la Isus, în care Mîntuitorul a rugat-o să o ajute pe Maria Îndurării Divine în îndeplinirea misiunii sale.

„Ea este slujitoarea mea şi tu ar trebui să continui să o ajuţi cît poţi mai bine. Poţi avea pace ştiind că eu am instruit-o şi, deşi misiunea ei este diferită de a ta, ajutorul tău este necesar.“

Sursa: http://www.greenscapular.org/messages.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului