Arhive blog

Din nou despre dreptul de autor

 

          Deoarece diverse bloguri și pagini de facebook au copiat texte a căror autoare sînt, fără a indica numele proprietarului intelectual , Revelații ale cerului, însușindu-și în acest fel munca mea, mă simt obligată să readuc la cunoștință următoarele:

Legea dreptului de autor nr.8/1996, în articolul 8 prevede următoarele:„ Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecînd de la una sau mai multe opere preexistente, și anume:

a)traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale și orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau științifice care reprezintă o muncă intelectuală de creație.“

În Articolul 12, legea precizează : „Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv (drept subiectiv care are un conţinut economic, poate fi cedat prin act juridic, transmis prin moştenire şi exercitat prin reprezentare. Poate fi absolut ori relativ, real sau de creanţă. Dreptul la acţiune pentru valorificarea dreptului patrimonial este, de regulă, supus prescripţiei extinctive.) de a decide dacă, în ce mod și cînd va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de către alții.“

Conform Articolului 13, litera a) numai autorul operei poate autoriza sau nu „reproducerea operei“.

Drept urmare, solicit celor vizați să menționeze clar și explicit sursa articolelor preluate de pe Revelații ale cerului, în caz contrar voi raporta nerespectarea drepturilor de autor la Google, WordPress etc.

Surse: http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1137/Legea_drepturilor_de_autor,_Actualizata_2014__Legea_8_1996

http://legeaz.net/dictionar-juridic/drept-patrimonial

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/