Arhive blog

Punctul 8 de la Timișoara

                timisoara

                  Din nou alegeri, de astă dată parlamentare. Pe eșichierul politic apar noi partide, se fac și se desfac alianțe, personajele migrează de la un partid la altul, indiferent de culoarea sau programul de guvernare, avînd un unic țel, acela de a-și urmări nestingheriți propriul interes.

Indiferența și incapacitatea de a sesiza corect derapajele de orice fel caracterizează actuala stare spirit a membrilor societății. Am constatat cu indignare că locuitorii acestui spațiu geografic nu au simțul justiției. Principiile fundamentale ale dreptului sînt ignorate; parlamentul, ca instituție reprezentativă supremă a statului, a devenit inexistent; legile sînt ambigue, lăsînd loc la interpretări; procurorii „fabrică“ dosare la comandă politică și exemplele pot continua.

Am avut o ocazie istorică, revolta din 1989, pentru a face o curățenie a întregii societăți românești, dar am ratat momentul. Mă refer în special la Proclamația de la Timișoara, unul din cele mai importante documente de condamnare a comunismului. Redactat de ziaristul  George Șerban, a fost inspirat în demersul său de colaboratoarea sa, scriitoarea Alexandra Indrieș.

Documentul conținea 13 cereri, dintre care cea mai cunoscută este punctul 8 în care se solicita „ca nici un fost membru al nomenclaturii Partidului Comunist Român sau al Securității să nu aibă dreptul de a lucra în funcții publice pe o perioadă de 10 ani sau trei legislaturi consecutive, punînd accent mai ales pe funcția de președinte. Această interdicție se numește lustrație. (Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Proclama%C8%9Bia_de_la_Timi%C8%99oara)

Societatea civilă a recunoscut și a sprijinit documentul. Aproape 4 milioane de cetățeni au semnat apeluri prin care au solicitat introducerea în legea electorală a punctului 8 al declarației.

„8. Ca o consecință a punctului anterior, propunem ca legea electorală să interzică pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatură, pe orice listă, al foștilor activiști comuniști și al foștilor ofițeri de Securitate. Prezența lor în viața politică a țării este principala sursă a tensiunilor și suspiciunilor care frământă astăzi societatea românească. Până la sta­bilizarea situației și reconcilierea națională, absența lor din viața publică este absolut necesa­ră. Cerem, de asemenea, ca în legea electorală să se treacă un paragraf special care să in­terzică foștilor activiști comuniști, candidatura la funcția de președinte al țării. Președintele României trebuie să fie unul dintre simbolurile despărțirii noastre de comunism. A fi fost membru de partid nu este o vină. Știm cu toții în ce măsură era condiționată viața individului, de la realizarea profesională până la primirea unei locuințe, de carnetul roșu și ce consecințe grave atrăgea predarea lui. Activiștii au fost însă acei oameni care și-au abandonat profesiile pentru a sluji partidul comunist și a beneficia de privilegiile deosebite oferite de acesta. Un om care a făcut o asemenea alegere nu prezintă garanțiile morale pe care trebuie să le ofere un Președinte. Propunem reducerea prerogativelor acestei funcții, după modelul multor țări civilizate ale lumii. Astfel, pentru demnitatea de Președinte al României ar putea candida și personalități marcante ale vieții culturale și științifice, fără o experiență politică deosebită. Tot în acest context, propunem ca prima legislatură să fie de numai doi ani, timp necesar întăririi instituțiilor democratice și clarificării poziției ideologice a fiecăruia dintre multele partide apărute. De-abia atunci am putea face o alegere în cunoștința de cauză, cu cărțile pe față.“ (Sursa: https://ro.wikisource.org/wiki/Proclama%C8%9Bia_de_la_Timi%C8%99oara)

Deși susținută de către societatea civilă, proclamația nu a fost luată în considerare în stabilirea procedurilor electorale începînd cu alegerile prezidențiale din 1990 și cele legislative din 1990, care s-au desfășurat fără aplicarea regulilor lustrației.

Ca urmare, securitatea, cea care a preluat puterea, s-a infiltrat în toate structurile statului și în toate domeniile de activitate, așa încît, din 1989 încoace, orice demers democratic a fost sabotat și anihilat. 

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului