Arhive blog

Pînza viitorului lumii este țesută cu firul coronavirusului

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

23 mai 2020

         Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Astăzi, dragi copii, vă îndemn să vedeți că satana vine împopoțonat cu multe măști și diverse șiretlicuri. Scopul său final este întotdeauna controlul. Așa este cu acest virus. El a reușit acum să insufle frica în toate inimile și folosește această frică în avantajul său. În curînd fiecare va avea nevoie să fie identificat după starea lui de sănătate și relația sa cu acest virus. Apoi, din comoditate, aceste informații vor fi puse într-un «cip». Dar «cipul» va spune mai mult decît prezența virusului și a stării de vaccinare. Va fi doar o altă formă de control. În curînd va fi nevoie să aveți un anumit «cip» pentru a cumpăra și a vinde.”

„Discipolii mei vor trebui să stea deoparte și să fie independenți de curentul dominant astfel încît să facă alegeri asemenea lui Cristos și să aibă libertatea cultului. Rămășița mea va trebui să aibă propria ei voce. Ea va trebui să fie suficient de curajoasă pentru a fi vizibilă în fața criticii.”

Citiți: 2 Timotei 4:1-5

Efeseni 2:19-22

Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Pînza viitorului lumii este țesută cu firul coronavirusului.”

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Urmările rele ale Covid – 19: a separat națiuni, oamenii unii de alții și chiar omul de Dumnezeu

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

1 mai 2020

fragment

        „Astăzi vă invit să conștientizați că acest virus – coronavirusul – nu este o boală obișnuită. A fost creat de ingeniozitatea umană pentru a viza în special persoanele în vîrstă și persoanele handicapate. Acesta este planul generațiilor viitoare de a purifica rasa umană din lumea întreagă. A fost eliberat înaintea datei programate – din greșeală, în rîndul întregii populații. Cei responsabili așteptau ca oficiali guvernamentali mai puțin capabili să fie în funcție în țara voastră*. Însă răul propus se dezlănțuie asupra întregii rase umane.”

*SUA

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love din 22 mai 2020 (fragment)

„Dincolo de toată agitația privind acest virus, înțelegeți că este încercarea satanei de a-i conduce pe toți oamenii și toate națiunile spre o ordine mondială unică. El va folosi rațiuni umanitare pentru a-i uni pe oameni în ceea ce va fi în cele din urmă intrarea lui anticrist. Uitați-vă la ce se întîmplă în numele sănătății. Bisericile s-au închis. Avorturile au devenit o modalitate și mai populară de menținere a unei stări bune de sănătate. Populația în vîrstă reprezintă ținta acestui virus care pune viața în pericol. Acesta este în întregime planul satanei de a crea o dependență față de guverne și nu față de mine – Creatorul binelui. Fiți atenți cu privire la modul în care sînteți conduși. Urmați binele – nu răul. Aveți încredere în mine.

      „Urmările rele ale Covid – 19: a separat națiuni, oamenii unii de alții și chiar omul de Dumnezeu. Acum populația lumii este divizată astfel încît să poată ajunge cel mai ușor în subordinea unui singur lider mondial.”

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

În Inima mea îndurătoare se află harul victoriei asupra acestui dușman invizibil

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

20 aprilie 2020

 Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Cei care celebrează Îndurarea mea trebuie să sărbătorească de asemenea îndurarea mea în inimi. Datorită Iubirii mele îndurătoare umanitatea acceptă calea pe care a ales-o și deciziile pe care trebuie să le ia pentru a-mi plăcea. Inimile sînt incapabile să aleagă cu înțelepciune în afara Iubirii mele îndurătoare.

Gîndiți-vă la această recentă pandemie – un inamic invizibil care a schimbat viețile pentru totdeauna. Înțelepciunea pămîntească este provocată să rezolve cît mai bine această problemă. Înțelepciunea care vine de sus este modalitatea de a rezolva o astfel de provocare pentru viața umană. Așadar rugăciunea reprezintă stimulentul oricărei rezolvări. În Inima mea îndurătoare se află harul victoriei asupra acestui dușman invizibil.

Citiți Iacob 3, 13-18

Adevărata înţelepciune

13 Cine este înţelept şi învăţat între voi? Să-şi arate faptele printr-o purtare bună în modestia înţelepciunii! 14 Dar dacă aveţi gelozie amară şi rivalitate în inima voastră, nu vă lăudaţi şi nu minţiţi împotriva adevărului. 15 Nu aceasta este înţelepciunea care vine de sus, ci este pămîntească, instinctuală şi diabolică, 16 pentru că acolo unde este gelozie şi rivalitate, acolo se află dezordine şi tot felul de fapte rele. 17 Dar înţelepciunea care vine de sus este, înainte de toate, curată, apoi paşnică, blîndă, docilă, plină de milă şi de roade bune, fără discriminare şi fără ipocrizie. 18 Rodul dreptăţii este semănat în pace pentru cei care fac pace. (Sursa: https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/66-scrisoarea-sf-apostol-iacob/page/3/)

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Vin astăzi la voi ca Rege al Îndurării

Mesajul lui Isus către Holy Love

Duminica Îndurării Divine

19 aprilie 2020

    Isus spune: „Eu sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

     „Vin astăzi la voi ca Rege al Îndurării. Doresc să revărs îndurarea mea în inima lumii, înfruntînd astfel toate relele și tot neadevărul. Inima mea este Refugiul vostru de îndurare. Fugiți spre acest Refugiu din mijlocul întregului haos. Îndurarea mea este cea care vă revelează diferența dintre bine și rău. Prin harul îndurării mele sunteți conduși pe calea dreptății.”

„Chem toate popoarele și toate națiunile la Iubirea Divină – Calea Mîntuirii. Această chemare este îndurarea mea în acțiune. Prin «da»-ul vostru dăruit Iubirii Sfinte toate popoarele și toate națiunile pot să se unească și să trăiască în pace. Așadar prin îndurarea mea vă ofer această chemare plină de har – rezolvați-vă neînțelegerile și uniți-vă în Iubirea Sfîntă. Numai atunci veți trăi astfel încît dușmanul nu vă poate atinge. Îndurarea mea vă va învălui atunci și vă va cuprinde ca într-o armură a Divinei mele Voințe. ”

Citiți: Iuda 17-23

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Dumnezeu Tatăl amînă oferirea Triplei Binecuvîntări din Duminica Îndurării Divine (19 aprilie 2020)

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

16 aprilie 2020

  Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Copii, aceste zile sînt dificile de o manieră fără precedent. Dușmanul vostru este un virus invizibil care face mii de morți – mulți nepregătiți. Importanța ascultării de distanțare socială, la cererea guvernului, aduce cu sine posibilele consecințe ale morții ca o pedeapsă pentru neascultare. V-am avertizat în trecut că noi boli și-ar face apariția în populația lumii. Acum una este aici.”

„Din fericire, mulți s-au unit în cauza nobilă a unui efort comun de combatere a acestui rău. Oamenii se unesc nu numai pentru a se ajuta pe ei înșiși, ci și pe mulți alții. Înțelepciunea prudentă este la ordinea zilei. Eu nu voi invita niciodată mii de persoane să vină aici* pentru Tripla mea Binecuvîntare**  pe care o planificasem în august*** în lumina pericolelor adunărilor mari. Prin urmare, vă cer să așteptați cu răbdare, ca și mine, următoarea ocazie de a vă chema împreună în siguranță pentru această ocazie specială. Toți sînt bineveniți să vină aici pentru a se ruga în grupuri mici, mici. Rugați-vă acasă în inimile voastre pentru a pune capăt acestui rău. Cu cît cooperați mai mult dînd ascultare distanțării sociale, cu atît mai devreme va fi aceasta – cu atît mai devreme voi oferi Tripla mea Binecuvîntare. Vă spun aceste lucruri cu o mare dragoste paternă. Întoarceți dragostea mea cu ascultarea voastră.”

Citiți: 2 Ioan 6

* Site-ul apariției de la Maranatha Spring and Shrine at 37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville, Ohio

** Pentru mai multă informație privind cele trei Binecuvîntări (Binecuvîntarea  de Lumină, Binecuvîntarea Patriarhală și Binecuvîntarea Apocaliptică) vedeți: http://www.holylove.org/files/Triple_Blessing.pdf

*** Planificată inițial pentru duminică, 2 august 2020, Sărbătoarea lui Dumnezeu Tatăl și a voinței sale divine

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Duminica Îndurării Divine și tripla Binecuvîntare

         A doua duminică după Paști, 19 aprilie 2020, este dedicată sărbătoririi Îndurării Divine, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare, 10 aprilie și pînă sîmbătă, 18 aprilie 2020.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

În acest an sîntem în imposibilitate de a respecta aceste cerințe din motive independente de voința noastră.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

      În mesajul din 16 februarie Părintele Ceresc îi comunică lui Holy Love următoarele:

Copii, în Duminica Îndurării Divine* vă voi oferi o triplă Binecuvîntare, dar voi trebuie să veniți cu inimile pregătite în Iubirea Sfîntă. Dacă veniți din curiozitate, pelerinajul vostru nu va fi atît de folositor. Eliberați-vă inimile de toate grijile lumești, cînd ajungeți aici.** Voi umple o astfel de inimă cu nespus de multe haruri.”

Veți primi Binecuvîntarea Patriarhală, Binecuvîntarea Apocaliptică și Binecuvîntarea de Lumină în același moment.*** Viețile voastre vor fi schimbate pentru totdeauna din multe puncte de vedere. Cînd veniți pe domeniu**** în acea zi, dați-mi toate grijile și hotărîți-vă să abandonați păcatul. Binecuvîntarea mea de Lumină va convinge inimile chiar și a celui mai neînduplecat păcătos să vadă greșeala faptelor sale. Vă dau acest har în Sărbătoarea Îndurării mele ca semn al iubirii mele și al Îndurării mele pentru voi.

„Dacă nu puteți fi aici în acea zi, vă invit din nou să-mi trimiteți pe îngerul vostru păzitor care se va întoarce la voi cu multe haruri.”

* Duminică, 19 aprilie 2020

** Site-ul apariției de la Maranatha Spring and Shrine

**** Domeniul Inimilor Unite (Cîmpul Victoriei)

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2020/03/05/in-duminica-indurarii-divine-19-aprilie-2020-va-voi-oferi-o-tripla-binecuvintare/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

În Duminica Îndurării Divine (19 aprilie 2020) vă voi oferi o triplă Binecuvîntare

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

16 februarie 2020

             Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

Copii, în Duminica Îndurării Divine* vă voi oferi o triplă Binecuvîntare, dar voi trebuie să veniți cu inimile pregătite în Iubirea Sfîntă. Dacă veniți din curiozitate, pelerinajul vostru nu va fi atît de folositor. Eliberați-vă inimile de toate grijile lumești, cînd ajungeți aici.** Voi umple o astfel de inimă cu nespus de multe haruri.”

Veți primi Binecuvîntarea Patriarhală, Binecuvîntarea Apocaliptică și Binecuvîntarea de Lumină în același moment.*** Viețile voastre vor fi schimbate pentru totdeauna din multe puncte de vedere. Cînd veniți pe domeniu**** în acea zi, dați-mi toate grijile și hotărîți-vă să abandonați păcatul. Binecuvîntarea mea de Lumină va convinge inimile chiar și a celui mai neînduplecat păcătos să vadă greșeala faptelor sale. Vă dau acest har în Sărbătoarea Îndurării mele ca semn al iubirii mele și al Îndurării mele pentru voi.

„Dacă nu puteți fi aici în acea zi, vă invit din nou să-mi trimiteți pe îngerul vostru păzitor care se va întoarce la voi cu multe haruri.”

„Aștept cu nerăbdare acest mare eveniment.  Numeroși sînt cei pe care sper să-i ating.”

* Duminică, 19 aprilie 2020

** Site-ul apariției de la Maranatha Spring and Shrine at 37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville, Ohio

*** Pentru mai multă informație privind cele trei Binecuvîntări (Binecuvîntarea  de Lumină, Binecuvîntarea Patriarhală și Binecuvîntarea Apocaliptică) vedeți: www.holylove.org/files/Divine_Mercy_2020_Triple_Blessing.pdf

**** Domeniul Inimilor Unite (Cîmpul Victoriei) – pentru mai multă informație consultați pagina 68 a Ghidului Pelerinului: Pilgrim’s Guide: http://www.holylove.org/files/med_1359777047.pdf

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Eforturile mele de aici rămîn ascunse în spatele îndoielilor, lipsei de aprobare și controversei

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

Sărbătoarea Sfintei Fecioare de la Lourdes

11 februarie 2020

Sfînta Fecioară Maria spune:  „Lăudat să fie Isus.“

         „Dragi copii, cu multe decenii în urmă, am apărut într-o groapă de gunoi în fața unei țărăncuțe pe nume Bernadette*. Astăzi acel loc neobișnuit a devenit un sanctuar recunoscut în toată lumea numit Lourdes. La fel vin în lume aici ** într-un loc în care a fost cîndva un lan de soia. Astăzi, nevoile spirituale ale lumii sînt mult mai urgente. Ceea ce este și mai rău este faptul că eforturile mele de aici rămîn ascunse în spatele îndoielilor, lipsei de aprobare și controversei.”

„Cu iubirea unei mame, nu pot abandona pe nici unul din copiii mei, chiar și în fața celui mai grav păcat – avortul. Eu sînt întotdeauna Mama voastră cerească – refugiul vostru și puterea voastră. Vin să-i admonestez pe cei păcătoși, dar mai ales să răspîndesc iubirea mea în toată lumea prin mărturia tuturor acelora care vin aici și a tuturor celor care sînt impresionați de aceste mesaje.”***

„Sînt îndurerată de cei care se opun deschis eforturilor mele aici. Vi se va cere socoteală pentru motivațiile voastre și veți vedea numeroase suflete care ar fi putut beneficia de acceptarea acestei misiuni.”

„O dată în plus, ca la Lourdes, cer convertirea inimilor prin rugăciune și sacrificiu. Nu mă decepționați [ignorînd] apelul meu disperat.”

„Iubirea mea și harul meu nu se vor opri, ci vor continua să fie revărsate pe pămînt prin această Misiune.”

* Preasfînta noastră Mamă a apărut de optsprezece ori Bernadetei Soubirous în 1858 la Lourdes – un sat din Franța

** Site-ul apariției de la Maranatha Spring and Shrine at 37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville, Ohio

*** Mesajele Iubirii Sfinte și Divine date de Cer vizionarei americane Maureen Sweeney-Kyle

**** Misiunea ecumenică a Iubirii Sfinte și Divine la Maranatha Spring and Shrine

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

11 februarie 2020 – Sfînta Fecioară de la Lourdes

Sfînta Fecioară de la Lourdes

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/02/11/sfinta-fecioara-de-la-lourdes/

Titlul de „Apărătoare a Credinței” conferit Sfintei Fecioare Maria a fost considerat inutil

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2018/02/15/titlul-de-aparatoare-a-credintei-conferit-sfintei-fecioare-maria-a-fost-considerat-inutil/

2013-2020 – 7 ani de la demisia Papei Benedict al XVI-lea 

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Pentru prima dată fac cunoscut public că în ziua Sărbătorii Îndurării Mele voi acorda mai multe binecuvîntări

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

2 ianuarie 2020

        Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Copii, nu pierdeți clipa prezentă cu gînduri și îngrijorări cu privire la viitor. În acest moment reflectați asupra modului în care puteți să îmbunătățiți relația voastră cu mine. Aceasta este tot ce contează. Aceasta este calea de a consola Inima mea Paternă pentru toți cei care își trăiesc viețile lor ca și cum eu nu exist. Împart deci, atît de multe haruri aici* care ar trebui să facă o diferență în lume.”

Pentru prima dată fac cunoscut public că în ziua Sărbătorii Îndurării Mele** voi acorda mai multe binecuvîntări. Voi dărui Binecuvîntarea mea patriarhală***, Binecuvîntarea mea de Lumină**** și Binecuvîntarea mea apocaliptică*****. Plinătatea acestor binecuvîntări va fi primită de cei prezenți care au o credință fermă în inimile lor. Din nou, cei care nu pot participa îl pot trimite pe îngerul lor care se va întoarce la ei cu o anumită măsură a harului meu. Niciodată înainte aceasta nu a fost oferită omenirii și cel mai probabil, niciodată din nou. Aceasta depinde de răspunsul omului la acest eveniment care schimbă viața.”

„Însușiți-vă aceste cuvinte cu atenție. Lăsați inimile voastre să reacționeze.”

*Site-ul apariției  Maranatha Spring and Shrine

**Duminică 19 aprilie 2020 – Sărbătoarea Îndurării Divine

***„binecuvîntarea mea patriarhală care aduce cu ea darul discernămîntului dintre bine și rău.” (Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love din 6 august 2017 – https://revelatiialecerului.wordpress.com/2019/08/04/4-august-2019-tatal-intregii-omeniri/)

**** „Binecuvîntarea mea Patriarhală este cea mai completă binecuvîntare pe care pot să o confer pe pămînt. Anul viitor, ca pregătire a acestei Binecuvîntări care este dată în Ziua Sărbătorii mele din august ( 2 august 2020 – prima duminică a lunii)∗ voi pregăti sufletele oferind Binecuvîntarea mea de Lumină tuturor celor prezenți în ziua Sărbătorii Îndurării Divine (19 aprilie 2020). Eu sînt Creatorul luminii. Doresc să luminez de o manieră specială starea sufletelor pentru ca ele să știe cum să se apropie de mine ca pregătire a Binecuvîntării mele Patriarhale în august.” (Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love din 4 iulie 2019)

*****„Este o binecuvîntare care pregătește sufletul pentru schimbări încă nebănuite sau experimentate în viață. Ea așază o dorință în inimă care să vă apropie de mine sub toate aspectele. Ceea ce lipsește Chemării mele la convertire este dorința sufletului de a se converti. Acest har – această binecuvîntare – deschide inima către dorința de convertire și de îndepărtare a tuturor atitudinilor, obiceiurilor sau obiectivelor care sînt în cale. În timp ce multe binecuvîntări au fost și sînt oferite aici, aceasta este cea mai importantă și esența a ceea ce este Chemarea mea la convertire.” (Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love din 10 septembrie 2019)

Citiți: Psalmul 9:1-2

∗ Sărbătoarea Tatălui Întregii Omeniri – https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/04/27/parintele-ceresc-2/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/04/27/parintele-ceresc-ii/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Nașterea Fiului meu a fost începutul reconcilierii omului cu mine

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

23 decembrie2019

         Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Copii, petreceți acum mult timp cu pregătirea sărbătorii Crăciunului. Multă atenție se acordă cadourilor, decorațiunilor și petrecerilor. Cea mai bună și cea mai importantă metodă de pregătire este să vă pregătiți inimile. Dacă inimile voastre sînt nepregătite, atunci toate celelalte pregătiri nu vor aduce bucurie de durată. Întoarceți-vă inimile spre interior și gîndiți-vă de ce ar trebui lumea să sărbătorească. Nașterea Fiului meu a fost miraculoasă, îndelung așteptată și a schimbat lumea. Nașterea Fiului meu a fost începutul reconcilierii omului cu mine. Nașterea lui a avut un impact asupra inimii lumii pentru totdeauna. Prezența lui în acea umilă iesle a incitat spiritele de ieri și de azi.

„Sărbătoriți măreția de nerecunoscut a nașterii sale în iesle. Bucurați-vă de darul propriei sale vieți pe care el v-a oferit-o de bunăvoie. Alăturați-vă laudelor îngerilor cînd s-au adunat deasupra ieslei și bucurați-vă întotdeauna de prezența sa în lumea de astăzi. Cînd inimile voastre sînt pregătite în acest mod, nici un ornament nu poate egala frumusețea lor. Atunci, eu voi sărbători cu voi.”

Citiți:  Coloseni 3:1-4

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cea mai mare provocare astăzi este de a deosebi binele de rău – minciuna în opoziție cu adevărul

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

31 august 2019

          Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Copii, trebuie să permiteți adevărului să domnească în inimile voastre. Cerul reprezintă tot adevărul. Cu cît vă asemănați mai mult cu adevărul în această viață pămîntească, cu atît mai sus va fi locul vostru în paradis. Dușmanul sufletului vostru este prințul minciunii. Spiritele sale au luat în stăpînire politica, mass-media și orice formă de divertisment. Oamenii de astăzi sînt păcăliți de el deoarece ei nu se interesează de influența lui în jurul lor.”

„Acesta este motivul pentru care vă spun că cea mai mare provocare astăzi este de a deosebi binele de rău – minciuna în opoziție cu adevărul. Adevărul este realitatea faptelor. Adevărul nu se schimbă niciodată pentru a fi pe placul oamenilor. A nu crede în paradis, infern sau purgator nu schimbă adevărul existenței lor. Multe suflete realizează acest lucru prea tîrziu. Am permis sufletelor din paradis și purgator să se întoarcă pe pămînt ca dovadă a adevărului. Totuși rămîn acele suflete care se împotrivesc cu încăpățînare adevărului.”

„Fiți campioni ai adevărului în această viață deoarece am rezervat un loc special în paradis pentru războinicii adevărului. Binecuvîntarea mea rămîne asupra lor.”

Citiți 2 Tesaloniceni 2:13-15

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Aceste mesaje sunt astăzi aici pentru a ajuta sufletele să facă alegerile corecte

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

25 august 2019

          Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „motivul principal pentru care am creat această Misiune* în lume a fost să ajut sufletele în călătoria lor spre paradis. În lumea de astăzi, satana creează în mod activ confuzie între bine și rău făcînd ca în momentul de față alegerile să fie cele mai dificile. Acesta este motivul pentru care aceste mesaje** se opun stării de fapt. Ele trasează clar calea mîntuirii.”

„Cei mai mulți nu recunosc sau nu acceptă vocea mea în aceste mesaje așa cum nu acceptă prezența reală a Fiului meu în Sfînta Euharistie***. În aceste zile există o atitudine generală de scepticism în populația lumii. Ca Tată Ceresc al vostru, ofer fiecărui suflet orice oportunitate de a-și alege propria mîntuire. Aceste mesaje sunt astăzi aici**** pentru a ajuta sufletele să facă alegerile corecte. Iată de ce este important să răspîndim Cuvintele Cerului aici.”

„Nu comiteți nici o greșeală, vă voi oferi oportunități de a face acest lucru. Utilizați-le și acționați în consecință. Voi binecuvînta eforturile voastre.”

*Misiunea ecumenică a Iubirii Sfinte și Divine la Maranatha Spring and Shrine

**Mesajele Iubirii Sfinte și Divine la Maranatha Spring and Shrine

***Vedeți o serie de mesaje din 6/19a,19b,22a,22b,27,28/2008; 7/01/2008 date de Isus privind Euharistia și 4/18/2019 date de Dumnezeu Tatăl.

****Site-ul apariției de la Maranatha Spring and Shrine

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Am anticipat de secole momentul actual al Binecuvîntării mele patriarhale

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

4 august 2019

          Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl.

El spune: „Sunt cel veșnic – creatorul nopții și al zilei – creatorul fiecărui har și al clipei prezente. Am anticipat de secole momentul actual al Binecuvîntării mele patriarhale.”*

„Vin cu mîinile mele pline de daruri – fiecare cadou împachetat separat pentru fiecare suflet. Fiecare suflet va primi ceea ce are nevoie pentru a pătrunde mai adînc în Inima mea paternă. Eu sunt un Dumnezeu generos. Dau ceea ce este mai bun și potrivit, ceea ce lipsește în fiecare inimă care este plină de credință.”

„Eu sunt Tatăl tuturor vremurilor. Aceste zile în care trăiți sunt fără precedent în privința activității malefice din lume. Satana se ascunde nedescoperit în spatele titlurilor și pozițiilor de autoritate. Majoritatea copiilor mei nu se uită după el. Ei nu-i recunosc obiectivul care reprezintă întotdeauna sufletele. Mulți cooperează involuntar cu planurile sale. Totuși alții și-au unit forțele cu el în mod intenționat.”

„Învățați să recunoașteți răul sub forma divertismentului, a codurilor vestimentare, a relațiilor și a priorităților. Ceea ce nu este de la mine este împotriva mea. Orice sau oricine care descurajează rugăciunea este un instrument al satanei. Eu nu privesc la însemnătatea lumească ci la iubirea simplă în inimă. O asemenea inimă acceptă adevărul poruncilor mele și se supune lor.”

„Viitorul lumii depinde de abilitatea fiecărui suflet de a-l recunoaște pe satana și de a-i descoperi planurile sale. Folosesc acum cîțiva oameni remarcabili în această țară** pentru a face tocmai aceasta. Credeți-mă cînd vă spun, nu pot să mai stau mult timp urmărind tactica satanei. Trebuie să acționez! Cînd planurile satanei sunt dezvăluite, veți fi uimiți de uneltirile planurilor sale.”

„Îi întîmpin cu brațele deschise pe toți cei care vin aici.*** Mai ales, îi așez în adîncul inimii mele paterne pe cei care rămîn credincioși tradiției credinței. Voi sunteți rămășița mea. Voi sunteți cei pe care mă bazez pentru a duce mai departe adevărata credință generațiilor viitoare.”

„Voi nu vedeți, așa cum văd eu, metodele abjecte prin care satana se strecoară pe nesimțite în adevăr. Înainte de a-l cunoaște, adevărul a fost transformat într-o stare de nerecunoscut pe care omenirea a fost păcălită să o accepte. Eu continuu să vorbesc aici pentru a îndestula inima lumii cu adevărul acestor vremuri – Iubirea mea și Îndurarea mea.”

„Intenția mea de rugăciune astăzi este aceeași ca în fiecare clipă prezentă – ca toate popoarele și fiecare națiune să se unească supunîndu-se poruncilor mele. Numai atunci voi fi repus în locul meu de drept de stăpînire a lumii întregi. Rugați-vă pentru aceasta.”

„Cuvintele mele adresate vouă astăzi vor ajunge în cîteva inimi care sunt deschise la adevăr. Unele inimi se vor deschide și se vor schimba pentru a accepta adevărul. Alte inimi vor rămîne de neclintit în încăpățînare și închise în greșeală. Vin să influențez alegerile liberului arbitru și să aduc mai multe inimi pe calea cea dreaptă.”

„V-am creat pe fiecare dintre voi ca să vă puteți dobîndi mîntuirea. Aștept ziua în care să vă pot lua cu mine în paradis.”

Maureen spune: „Văd o mînă mare întinsă asupra tuturor oamenilor de pe Domeniul Inimilor Unite.”

Dumnezeu Tatăl spune: „Astăzi vă pot spune că de la începutul timpului am hotărît ca această misiune**** să fie prezentă în lume în aceste timpuri din urmă – această Misiune a Voinței mele divine. Știu de ce are nevoie fiecare și știu ce dorește fiecare, dar poate nu ar trebui să aibă. Continuați să vă rugați pentru cerința mea, care este convertirea tuturor inimilor și în consecință convertirea lumii. Astăzi, consacru această misiune Voinței mele divine. Extind Binecuvîntarea mea patriarhală.”

*Pentru a înțelege semnificația Binecuvîntării patriarhale a lui Dumnezeu Tatăl vedeți

‘www.holylove.org/files/God_the_Fathers_Patriarchal_Blessing.pdf’.

**SUA

***Apariția site-ului Maranatha Spring and Shrine

****Misiunea ecumenică a Iubirii Sfinte și Divine la Maranatha Spring and Shrine

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

4 august 2019 – TATĂL ÎNTREGII OMENIRI

      „Pentru a fi cunoscut, iubit și onorat cu un cult special nu cer nimic extraordinar. Doresc […] ca o zi, sau cel puțin o duminică, să fie consacrată cinstirii mele într-un mod cu totul special sub numele de Tatăl Întregii Omeniri. Aș vrea pentru această sărbătoare o liturghie și un serviciu religios propriu. Nu sînt greu de găsit textele în Sfînta Scriptură.

Dacă preferați să-mi aduceți acest cult special duminica, eu aleg prima duminică din august, dacă luați o zi din săptămînă, prefer să fie întotdeauna ziua a șaptea a aceleiași luni.” (Dumnezeu Tatăl către Sora Eugenia Ravasio)

„Îți spun, nici o altă generație nu are sau nu va primi o binecuvîntare atît de mare ca Binecuvîntarea mea patriarhală* care va fi oferită aici** în 4 august***. Cei prezenți pe Domeniul Inimilor Unite vor primi cel mai mare har. Aceia care nu pot să fie cu mine aici în această zi, dar își trimit îngerii lor păzitori vor primi unele haruri, dar nu toate. Măsura harului meu va fi egală cu credința care este în inimile lor în această zi.”

„Ofer efectul binecuvîntării mele patriarhale acestei generații care caută să rezolve fiecare problemă de o manieră laică. Lăsîndu-mă deoparte în decizii și soluții sufletele sau inima lumii  nu vor avea niciodată folos. Omul nu poate gestiona de unul singur împrejurările, deoarece nu poate influența inimile oamenilor așa cum pot eu. Învățați să vă întoarceți la mine și să ascultați părerea mea. Aduceți-i pe ceilalți cu voi în această zi și explicați-le ce se întîmplă.” (Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love din 25 iulie 2019)

∗ „binecuvîntarea mea patriarhală care aduce cu ea darul discernămîntului dintre bine și rău.” (Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love din 6 august 2017)

∗∗ Maranatha Spring and Shrine se află în districtul Lorain, statul Ohio, pe o suprafață de circa 80 de acri și care a fost cîndva teren agricol.

∗∗∗ Sărbătoarea lui Dumnezeu Tatăl și a voinței sale divine  la Maranatha Spring and Shrine

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/04/27/parintele-ceresc-ii/

http://www.holylove.org/messages_by_year.php#bottom

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Novena către Dumnezeu Tatăl

        Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a noua

„Tată veșnic și Tatăl meu, îndurarea ta și iubirea umplu întregul pămînt. Atinge fiecare inimă și recîștig-o ca fiind a ta prin lumina adevărului și a dreptății. Dacă aceasta este voința ta divină, îndeplinește-mi mie, sărmanului tău copil, această rugăminte pe care ți-o adresez (precizați rugămintea). Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Novena către Dumnezeu Tatăl

      Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a opta

„Tată Ceresc, creatorul universului, așază astăzi în inimile noastre dorința de a trăi în armonie cu voința ta sfîntă și divină. Știm că acest lucru este posibil doar prin Iubirea sfîntă și divină. Ajută-ne să alegem această iubire în fiecare clipă. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Novena către Dumnezeu Tatăl

         Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a șaptea

„Tată Ceresc, izvorul harului, ne-ai creat după chipul tău. Ajută-ne să fim întotdeauna reflexii ale inimii tale, care este iubirea părintească divină în lume. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Novena către Dumnezeu Tatăl

   Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a șasea

„Tată veșnic, în omnisciența ta, tu știi că Iubirea divină este angajată în bătălia finală împotriva urii pe care satana o seamănă în inimi. Ajută-ne să fim armele tale victorioase împotriva oricărui rău care se opune voinței tale divine, care este întotdeauna iubirea divină. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Novena către Dumnezeu Tatăl

     Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a cincea

„Tată ceresc, Dumnezeule Atotputernic și Atotștiutor, prezent neîncetat în tabernacolele lumii, dăruiește inimii lumii harul de a recunoaște voința ta în lumea de astăzi, care este întotdeauna iubire și adevăr. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Novena către Dumnezeu Tatăl

       Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a patra

„Tată veșnic, permite voinței tale divine să modeleze inima mea în fiecare virtute, să formeze spiritualitatea mea conform Iubirii sfinte și divine. Binevoiește astfel să faci din mine un instrument al voinței tale în lume. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

 

Novena către Dumnezeu Tatăl

       Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a treia

„Abba Tată! Tu ești cel veșnic, creatorul timpului și spațiului, izvorul binelui. În fiecare clipă, te implor, ajută-mă să descopăr voința ta divină și să mă las în voia ei. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

 

Novena către Dumnezeu Tatăl

        Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, la alegere în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a doua

„Tată veșnic, splendoarea adevărului, ajută-mă întotdeauna să am încredere în voința ta divină, care este una cu providența ta, îndurarea ta și iubirea ta. Cu ajutorul voinței tale divine ajută-mă întotdeauna să trăiesc în adevăr. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

 

Novena către Dumnezeu Tatăl

        Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua întîi

„Dragă Tată Ceresc, ne rugăm ca voința ta divină, care este Iubirea Sfîntă, să fie cunoscută de toate popoarele și de toate națiunile. Arată celor care îmbrățișează răul, violența și actele de terorism că aceste lucruri nu reprezintă niciodată voința ta și nu-ți plac, deoarece te ofensează grav. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

 

Nu încercați să reinventați Adevărul

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

11 februarie 2019

Sfînta Maria vine asemenea Sfintei Fecioare de la Lourdes. Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Dragi copii, vin la voi astăzi ca Mama tuturor popoarelor și a fiecărei generații. Eu sînt Mama celor nenăscuți din momentul concepției. În lume aveți instabilitate și nevoie de pace datorită lipsei de respect pentru viața omului. Schimbați-vă mentalitatea în ceea ce privește întreaga viață și veți avea pace în lume.”

„Găsiți calea de întoarcere la porunci. Nu încercați să reinventați Adevărul. Înțelegeți că în jurul vostru există răul care se opune mîntuirii voastre. Vă spun aceste cuvinte din dragoste pentru fiecare dintre voi.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

11 februarie 2019 – Sfînta Fecioară de la Lourdes

Sfînta Fecioară de la Lourdes

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/02/11/sfinta-fecioara-de-la-lourdes/

Titlul de „Apărătoare a Credinței” conferit Sfintei Fecioare Maria a fost considerat inutil

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2018/02/15/titlul-de-aparatoare-a-credintei-conferit-sfintei-fecioare-maria-a-fost-considerat-inutil/

 

2013-2019 – 6 ani de la demisia Papei Benedict al XVI-lea 

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

Ca oameni trebuie să luați în considerare diferențele dintre voința umană și cea divină

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

22 august 2018

 

fragment

     „Copii, cu cît sufletele voastre se aseamănă cu Iubirea Sfîntă în momentul morții voastre, cu atît mai înalt este locul vostru în paradis. Iată de ce Mama Sfîntă* se află într-un loc atît de înalt în care nici o ființă omenească nu ar putea fi. Ea este Adevărul pur-Iubirea pură. Ea va asculta întotdeauna rugăciunile voastre. Ia imediat rugăciunile voastre din Inima sa și le așază în Inima Fiului său. Inima lui Isus este deschisă cererilor sale. Ca oameni trebuie să luați în considerare diferențele dintre voința umană și cea divină.

  „Inima Mamei Sfinte știe că Fiul său va răspunde fiecărei cereri în așa fel încît cel care solicită și inima lumii să aibă cel mai mare folos. Fiți liniștiți în această privință. Acceptați totul cu Iubire Sfîntă.

*Preasfînta Fecioară Maria

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cînd vă rugați, uniți-vă inimile voastre cu Inimile Noastre Unite

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

17 august 2018

      Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Pentru binele întregii umanități, cer fiecărui suflet să se întoarcă la viața de rugăciune. Fiecare rugăciune aduce pacea în inima lumii. Cînd vă rugați, uniți-vă inimile voastre cu Inimile Noastre Unite. Această unitate în rugăciune îl slăbește pe satana în eforturile lui de a dezbina și a stăpîni.”

„Fiecare rugăciune este o armă în mîinile mele pe care o folosesc pentru a-l învinge pe satana și a-i demasca planul ascuns. Nici o rugăciune nu se pierde. Cu cît vă rugați mai mult cu atît este mai mare arsenalul meu împotriva dușmanului oricărui bine. Puteți bănui, așadar, că satana încearcă prin toate mijloacele să descurajeze și să abată atenția de la rugăciune.”

„Fii curajoasă ca un războinic al rugăciunii.”

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Nici o altă generație nu a primit vizita Cerului de o manieră continuă ca aceasta

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

16 august 2018

        Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „ Copii, trebuie să aveți încredere în modul în care aleg să vă îndrum. Nici o altă generație nu a primit vizita Cerului de o manieră continuă ca aceasta. Dacă nu ar fi o asemenea nevoie de a fi reorientați, aș încredința deciziile voastre liberului arbitru, deoarece este prea puțin discernămînt privind binele în raport cu răul.”

„Caut să vă educ cu privire la modalitățile în care voi puteți să mă mulțumiți. Familiarizați-vă cu poruncile mele care guvernează mereu fiecare gînd al vostru, cuvînt și acțiune. Prin intermediul poruncilor mele veți ajunge să mă cunoașteți mai bine. Îndeplinind poruncile mele veți demonstra iubirea voastră pentru mine.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Ca dar al zilei mele de naștere, așezați-l pe Dumnezeu înapoi în centrul inimilor voastre și al inimii lumii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

3 august 2018

 

Sfînta Fecioară Maria vine ca fiind Refugiul Iubirii Sfinte. Ea spune „Lăudat să fie Isus.”

„Vina astăzi la voi în preajma comemorării nașterii mele*. Intru într-o lume asaltată de opinii contrare, stiluri de viață și soluții. Pacea nu este în conflict, ci în acceptarea Iubirii Sfinte. Aceste zile sînt mai rele decît oricînd în trecut datorită numărului mare de suflete din întreaga lume. Multe plăceri sînt forme ale păcatului. Puțină atenție este acordată iubirii lui Dumnezeu și poruncilor lui.”

„Luați în cosiderare harurile care sînt respinse în fiecare clipă prezentă în numele autorealizării. Cînd sufletele se așază ele însele înaintea lui Dumnezeu sunteți confuzi cu privire la diferența dintre bine și rău.”

„Ca dar al zilei mele de naștere, așezați-l pe Dumnezeu înapoi în centrul inimilor voastre și al inimii lumii. Veți vedea victoria binelui asupra răului în fiecare domeniu al existenței în acest fel. Atunci voi sărbători cu voi. Să ne rugăm pentru aceasta.”

*Sfînta Fecioară a afirmat la Medjugorje că ziua ei de naștere a fost 5 august.

Citiți Efeseni 5:1-2

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Puțin timp este consacrat rugăciunii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

13 mai 2018

 

Mama noastră revine ca fiind Sfînta Fecioară de la Fatima. Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Am revenit să vorbesc cu voi, mai departe, cu privire la anumite evenimente viitoare. Voi, în lume, petreceți mult timp judecîndu-vă și criticîndu-vă unul pe altul. Dar puțin timp este consacrat rugăciunii. Dacă v-ați corecta această atitudine și v-ați ruga unul pentru altul, multe vieți s-ar schimba și anumite amenințări la adresa păcii ar fi atenuate.“

„Brațul Fiului meu devine atît de greu, încît am cerut ajutorul îngerilor din cer pentru a-l susține. Îngerii își acoperă ochii la vederea a ceea ce va veni datorită mîniei lui Dumnezeu.“

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Tatăl mă trimite pe mine astăzi la fel cum a făcut-o la Fatima

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

13 mai 2018

Mama noastră vine ca fiind Sfînta Fecioară de la Fatima. Are cu ea pe cei trei copii păstori*. Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

             „Copilașii mei dragi, vin la voi astăzi în același mod și cu același scop așa cum am făcut acum mai bine de 100 de ani la Fatima** – să încurajez rugăciunea, sacrificiul și postul pentru a evita un viitor dezastru – în acel caz al doilea război mondial.“

„Oamenii nu m-au ascultat la Fatima, nu au fost încuviințări sau încurajări din partea oficialilor Bisericii pentru a face acest lucru, ceea ce a avut ca rezultat al doilea război mondial.“

„Astăzi, vin să vă văd cam în aceeași atmosferă. Vă avertizez despre catastrofe încă și mai mari decît orice război. Vorbesc despre o catastrofă care va afecta pe fiecare bărbat, femeie sau copil. Mă refer la un conflict nuclear care va schimba pînă și legile naturii înseși.“

„Dragii mei copii, trebuie să luați acest avertisment matern în serios. Rugați-vă ca și cînd viitorul planetei și propria voastră existență depind de el. Amenințarea acestei calamități, nu va fi niciodată ștearsă pînă cînd Cerul și pămîntul nu vor fi una. Doar prin eforturile omului puteți grăbi victoria Cerului pe pămînt.“

„Tatăl mă trimite pe mine astăzi la fel cum a făcut-o la Fatima. Grija mea maternă și rugăciunea este pentru voi victoria asupra răului. Eu sînt întotdeauna cu voi, deși puțini recunosc prezența mea.“

*Lucia Santos și verișorii ei Jacinta și Francisco Marto.

**13 octombrie 1917 în Fatima, Portugalia.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Inima mea compătimitoare este puterea voastră

Mesajul lui Isus către Holy Love

Duminica Îndurării Divine, 8 aprilie 2018

(Acest mesaj a fost comunicat în mai multe părți, timp de cîteva zile)

Isus este aici* așa cum este El în Imaginea Îndurării Divine. El spune: „Sînt Isus al vostru, născut întrupat“

       „Dragi copii, ora amînării voastre se apropie de sfîrșit. Voi trebuie să alegeți binele mai presus de rău în fiecare clipă de față. Amintiți-vă: a nu voi să alegi înseamnă a alege. Deciziile pe care le luați în fiecare moment vă aduc fie mai aproape de mine, fie mai departe. Se apropie timpul cînd toate deciziile se vor reuni pentru a hotărî veșnicia voastră. Mulți lideri mondiali au făcut troc cu satana pentru a-și cîștiga statutul în lume. Iată de ce rugăciunea și sacrificiul sînt atît de importante astăzi. Acești lideri sînt uneltele satanei.“

„Dragi copii, se știe aceasta – satana are un nod în gît cu privire la politica lumii- voi nu vă puteți permite să amînați mult timp. Grăbiți convertirea voastră. Bunurile lumii sînt și vor fi utilizate ca bază de putere pentru a manipula anumite aspecte ale supraviețuirii și a întări dominația satanei în anumite zone ale lumii. Să nu credeți că armele singure pot proteja libertatea voastră. Trebuie să vă rugați. Rugăciunea îl poate distruge pe dușman.

„Rugați-vă astfel:

        Veșnice Părinte, ascultă-i pe copiii tăi care caută dreptate în aceste vremuri grele. Adu lumina pe calea întunericului care îi înconjoară. Ajută-i pe cei cinstiți să fie victorioși asupra celor necinstiți. Dăruiește-le harul să știe că nu pot negocia cu țările pe care satana le conduce. Dăruiește-le înțelepciune. Amin.

„Venirea mea la voi este de a limpezi calea pentru a doua mea venire; ca voi să vă purificați inimile pentru ca lumina mea să le poată inunda. Încredințați-mi toate păcatele voastre, toate fricile voastre și toate îndoielile voastre. Vin la voi să vă aduc adevărata pace, nu pacea falsă în care satana vrea ca voi să credeți. Aveți încredere în mine.

„Astăzi, vin, ca întotdeauna, să-i primesc pe toți păcătoșii în adăpostul Inimii mele îndurătoare. Acesta este veacul și ora în care Îndurarea mea caută să acopere pămîntul. Scurgerea timpului este înșelătoare. Oamenii sînt în mod greșit încredințați că timpul pare să nu țină seama de cursul moral al umanității, care cel mai adesea se opune Voinței Tatălui meu. Azi vă îndemn să fiți prudenți în ceea ce privește calea pe care o străbateți. La un moment dat timpul vă va ajunge din urmă.

       „Inima mea compătimitoare este puterea voastră.“

Eu sînt Divina Îndurare, Isus al vostru compătimitor, care dorește să vă despovăreze de orice greutate. Cu cît aveți mai multă încredere în mine, cu atît mai mult pot să acționez în viața voastră. Prin urmare rugați-vă pentru încredere. Iau rugămințile voastre în Inima mea îndurătoare în această zi. Nu vă fie teamă, ci aveți încredere că sînt cu voi în fiecare clipă de față.“

      „Astăzi vă acord binecuvîntarea mea a Iubirii Divine.“

*Site-ul apariției Maranatha Spring and Shrine

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Vin să închei un acord privind Adevărul

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

29 martie 2018

 

   

          Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Sînt Cel Veșnic acum. Vin din nou să închei un acord privind Adevărul între inima lumii și propria mea Inimă Paternă. Răspundeți-mi precum copiii unui Tată iubitor. Sînteți la fel de apropiați de mine tot atît cît sînteți de apropiați de prezența reală a Fiului meu. Rugați-vă pentru o credință profundă și veți primi speranță și iubire.“

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Euharistia va fi contestată ca fiind doar un simbol

Mesajul lui Isus către Holy Love

29 martie 2018

Isus spune: „Sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

     „Vin la voi astăzi la porunca Tatălui meu. Astăzi în lume voi sărbătoriți Joia Mare. Aceasta a fost ziua Cinei celei de taină – ziua instituirii Sfintei Euharistii și a preoției. Deși mulți preoți au eșuat în chemarea lor de a duce vieți consacrate, Sfînta Euharistie nu s-a schimbat în toți anii de la instituirea ei. Euharistia rămîne Trupul meu, Sîngele, Sufletul și Divinitatea. Ea nu se va schimba niciodată.

„Ea va fi contestată ca fiind doar un simbol. Iată de ce vin astăzi la voi pentru a vă avertiza asupra unor astfel de neadevăruri. Credința în prezența mea reală definește spiritualitatea unui suflet. Întotdeauna să tratați Euharistia cu respect și să nu vă îndoiți. Prezența mea în Euharistie vă va întări în vremurile viitoare. Bazați-vă pe ea.“

„Am instituit Euharistia ca un mijloc de a rămîne cu voi întotdeauna. Credința voastră în Pîinea vieții reprezintă calea de a rămîne aproape de mine.“

Citiți Luca 22:19-22

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Titlul de „Apărătoare a Credinței“ conferit Sfintei Fecioare Maria a fost considerat inutil

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

11 februarie 2018

      „Cînd am apărut la Lourdes*, în urmă cu cîteva decenii, era o epocă plină de candoare. Oamenii nu erau atît de sceptici. Aparițiile mele au fost acceptate mai ușor. În aceste zile, deși am venit pentru același motiv- să salvez sufletele – oamenii nu ascultă de conștiință în inimile lor, ci depind de judecata acelora care nu au discernămînt. Din păcate, cei care pot avea calitatea și autoritatea vorbesc în numele propriei lor agende și nu în cel al Adevărului.“

„Cînd am venit pentru prima dată la această mesageră** am venit înveșmîntată în calitate de «Apărătoare a credinței». Cei de la putere au considerat această demnitate inutilă***. Acum, treizeci de ani mai tîrziu, satanei i s-a permis să ocupe poziții înalte în Biserică și să provoace naufragiul adevăratei credințe. Repet încă o dată, trebuie să susțineți Tradiția credinței nu ultima tendință a credinței. Fiți devotați Prezenței Reale a Fiului meu în Euharistie****. Acesta este adevăratul test de credință.“

„Nu acceptați cu ușurință compromisul indiferent de origine. Nu vă fie frică să apărați Adevărul în fața compromisului.“

„Dacă ați ști cît este de contestată în permanență Rămășița Credincioasă, ați fi șocați.“

„Prin urmare, astăzi vin la voi și vă cer să vă rugați pentru prețioasa mea Rămășiță credincioasă. Mă bazez pe generozitatea voastră.“

* În 1858, la Lourdes (Franța) Sfînta Fecioară Maria i-a apărut Bernadettei Soubirous de 18 ori.

** Maureen Sweeney-Kyle

*** În martie 1988, Dieceza Romano-catolică din Cleveland, prin intermediul „teologului său expert“ a respins în mod superficial cererea din 1987 a Sfintei Fecioare pentru titlul „Maria, Apărătoarea Credinței“ afirmînd că „ea avea deja prea multe titluri“.

**** În timpul liturghiei pîinea și vinul sînt transformate în trupul și sîngele lui Isus.

Citiți: 2 Tesaloniceni 2:13-15

În 11 februarie 2018 s-au împlinit 160 de la prima apariție a Sfintei Fecioare Maria la Lourdes și 5 ani de la demisia Papei Benedict al XVI-lea.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Primul sigiliu este desfăcut- trîmbița a sunat

Mesaje ale lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

       „Timpul merge înainte – se apropie urgent evenimentele descrise în Cartea Apocalipsului. Primul sigiliu a fost rupt. Prima trîmbiță este gata să sune. Al doilea sigiliu este slăbit. Întoarceți-vă la mine.“ (Dumnezeu Tatăl către Holy Love în 25 septembrie 2017)

„Fiți atenți, deoarece primul înger și-a luat în mînă trîmbița și este gata să sune. În timp ce focul Inimii mele aduce pacea, focul din lume culege distrugerea. Pregătiți-vă.“ (Dumnezeu Tatăl către Holy Love în 17 decembrie 2017)

„V-am spus că primul sigiliu a fost slăbit și că primul înger este aproape să sune trîmbița. Astăzi vă spun că primul sigiliu este desfăcut- trîmbița a sunat. Dar omul este pe calea autodistrugerii. Acțiunile sale și/sau inacțiunile vor avea ca rezultat sacrificarea a numeroase vieți nevinovate. Dacă nu vă opuneți răului, îl tolerați. Nu negociați acest Adevăr pentru nici un compromis. Rugați-vă pentru a putea recunoaște răul în inimile voastre.“ (Dumnezeu Tatăl către Holy Love în 29 decembrie 2017)

Lecturi: Apocalipsul 6:1-4Apocalipsul 8:6-7; Efeseni 4:22-24; Efeseni 5:15-17

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Biserica va pune accentul pe atitudini mai liberale privind problemele morale

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către  Holy Love

1 ianuarie 2018

         Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Eu sînt Dumnezeu Tatăl, Creatorul binelui. Astăzi, după cum arată acest Nou An, vin să vă destăinui căile și avertismentele care vor fi necesare cunoașterii din timp a evenimentelor. Înțelegerile secrete dintre Rusia, China, Coreea de Nord și Iran vor deveni mai deschise și mai evidente. Ticăloșia lor se îndreaptă spre promovarea Ordinii Unice Mondiale- un guvern al răului. Divergența dintre Israel și țările sale vecine se va intensifica. Președintele Trump va trebui să adopte o poziție fermă.“

„În această țară* veți vedea mari discrepanțe între liberalism și conservatorism. În timp ce economia se întărește, activitatea acestei administrații va continua să fie minimalizată. Împotriva terorismului vor fi puse în aplicare politici mai stricte. Aceasta va afecta imigrația.“

„Marile resurse naturale ale acestei țări vor fi aduse în prim-plan și vor întări imaginea națională. Acest Minister** va continua să fie o consolare pentru Rămășița Credincioasă. În Roma se petrec multe schimbări în inimi – schimbări pînă acum de neconceput. Dacă ies la lumină, oamenii vor trebui să aleagă între ascultarea față de funcție și autoritate sau ascultarea față de adevăr. Biserica va pune accentul pe atitudini mai liberale privind problemele morale.“

„Continuați numeroasele rozare și liturghii pentru Rămășiță. În lume, Rămășița este compusă din acei conservatori care nu doresc să compromită Adevărul.“

∗ Statele Unite ale Americii

** Misiunea ecumenică a Sfintei și Divinei Iubiri – Maranatha Spring and Shrine

Citiți Iuda 17-23

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Novena pentru a învinge indiferența din inima lumii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

24 octombrie 2017

Sfînta Fecioară Maria vine ca fiind Refugiul Sfintei Iubiri. Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Părintele Veșnic mă trimite astăzi pe pămînt cu o nouă novenă. Este o novenă prin care să vă rugați pentru a învinge indiferența din inima lumii. Spuneți Tatăl nostru,  Bucură-te, Maria și Mărire Tatălui după fiecare rugăciune zilnică.“

Novena pentru a învinge indiferența din inima lumii

Ziua întîi

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, dăruiți harul vostru inimii lumii. Ajutați inima lumii să învingă indiferența față de prezența reală a lui Isus din tabernacolele lumii.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a doua

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, dăruiți fiecărui suflet din inima lumii harul de a-și recunoaște responsabilitatea față de propria sa mîntuire.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a treia

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, ajutați inima lumii să înțeleagă gravele pericole ale compromiterii Adevărului.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a patra

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, faceți cunoscut tuturor numeroasele abuzuri ale autorității care afectează inimile, viețile și viitorul lumii.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a cincea

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, ajutați inima lumii să învingă indiferența față de poruncile lui Dumnezeu.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a șasea

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, ajutați inima lumii să admită că satana este real, că răul există și că satana este dușmanul mîntuirii fiecărui suflet.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a șaptea

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, ajutați ca fiecare suflet să-și descopere adevărata stare a sufletului său înaintea lui Dumnezeu. Dăruiți inimii lumii adevăratul discernămînt.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a opta

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, dăruiți inimii lumii harul de a învinge indiferența față de valoarea rugăciunii și a sacrificiului.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a noua

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, dăruiți inimii lumii harul de a recunoaște diferența dintre bine și rău.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Vă rog să acordați o atenție deosebită semnelor timpurilor

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

6 octombrie 2017

fragment

        Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Eu vin ca întotdeauna, ca un Tată iubitor care să călăuzească, să informeze și să ocrotească. Nu căutați să trăiți departe de mine. În vremurile care vor veni, ideologiile contrare vor încerca să împartă Muntele Templului în Ierusalim. La prima vedere, acest fapt va fi prezentat ca fiind bun. Însă, el pregătește terenul pentru Anticrist care se va ridica la putere folosind unitatea ca îndemn al său. Nu vă lăsați păcăliți de miracolele sau de promisiunile lui false. Știu ora venirii lui, dar nu o dezvălui. Vă rog, de fapt, să acordați o atenție deosebită semnelor timpurilor. Nu-l ascultați pe nelegiuit. Amintiți-vă de sfatul meu pentru voi aici∗ astăzi. “

∗Situl apariției Maranatha Spring and Shrine.

Citiți 2 Tesaloniceni 2:9-12

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Am inclus toate poruncile în Iubirea Sfîntă

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

29 iulie 2017

     fragment

      Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Eu sunt Tatăl – Dumnezeul tuturor veacurilor și al fiecărei generații. Vorbesc încă o dată pentru aceste timpuri care sunt vremuri înșelătoare. Vă chem să vă uniți în împărăția mea, dar satana încurcă chiar și acest lucru, chemarea mea părintească. El susține globalizarea, un guvern unic mondial, cu un conducător conform alegerii sale. Iată cum intenționează să vină la putere în aceste ultime zile. Nu vă lăsați păcăliți! Veniți la pieptul meu patern și lăsați-mă să domnesc în inimile voastre. Iubiți-mă – iubiți poruncile mele.“

„Satana își construiește împărăția sa pe mîndrie, ambiție egoistă și confuzie. V-am dat preceptele – Poruncile – care constituie calea onestă spre viața veșnică. Am inclus toate poruncile în Iubirea Sfîntă. Trebuie să alegeți binele mai presus de rău, dacă sperați să scăpați de înșelăciunea satanei. Folosiți-vă de Iubirea Sfîntă ca de o vînturătoare pentru a separa alegerile bune de cele rele. Aceasta este maniera de a fi protejați în aceste vremuri de confuzie. “

Citiți  2 Tesaloniceni 2: 9-12

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Satana lucrează în sînul guvernului vostru și în al tuturor guvernelor încercînd  să prezinte răul ca bine

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

28 iulie 2017

fragment

       Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Eu sînt Domnul Dumnezeul Universului-Tatăl Adevărului. Voi, copiii mei ascultători, trebuie să înțelegeți că satana, care este tatăl minciunii, lucrează în sînul guvernului vostru și în al tuturor guvernelor încercînd să prezinte răul ca bine. Acest agent subversiv încearcă să submineze adevărul și bunele intenții ale președintelui vostru. Cel rău folosește ambiția din inimi pentru a ademeni sufletele să creadă în el. De o manieră eficace, el îi ia în vizor pe politicienii de carieră care aleargă după propriile avantaje și nu pentru bunăstarea oamenilor pe care îi reprezintă sau a națiunii.“

„Iată de ce voi, ca națiune, trebuie să vă rugați ca să distingeți binele de rău, pentru a nu fi înșelați să susțineți răul.“

Citiți Efeseni 5:6-11; 6:10-17

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Acceptați Imaginea Inimilor noastre unite ca reprezentare vizuală a Voinței Divine a Tatălui meu

Mesajul lui Isus către Holy Love

12 martie 2017

„Sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

              „Fraților și surorilor mele, acceptați Imaginea Inimilor noastre unite ca reprezentare vizuală a Voinței Divine a Tatălui meu. El este cel care m-a trimis să vă spun aceasta și să vă dăruiesc această imagine. Camerele sfinte ale Inimilor noastre unite conduc sufletul în călătoria de unire și cufundare în Voința Divină. Tot ceea ce este necesar este „da“-ul sufletului. Acest „da“ semnifică încredințarea voastră Inimilor noastre unite. Încredințarea voastră este apărarea voastră împotriva răului acestor timpuri.“

„Cu curaj și îndrăzneală sfîntă trebuie să fiți dispuși să alegeți această cale – această încredințare. A nu proceda astfel este a respinge încă un har. În aceste zile, atît de multe [haruri] au fost respinse.“

„Această Revelare a Inimilor noastre unite reprezintă intervenția Cerului în aceste vremuri tulburi, cînd atît de mulți nu pot discerne între bine și rău și cei mai mulți nu pot să aleagă. Trebuie să vă revizuiți zilnic călătoria prin Camere, ca o rememorare a modului în care ar trebui să fie folosite eforturile voastre.“

Prima cameră- Mîntuirea-Iubirea sfîntă a Inimii Imaculate a Mariei

A doua cameră – Sfințenia

A treia cameră – Perfecțiunea în virtute

A patra cameră – Sanctificarea -Concordanța cu Voința Divină

A cincea cameră – Unirea cu Voința Divină

A șasea cameră – Cufundarea în Voința Divină

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Aparițiile mele de aici sînt la fel de importante ca aparițiile mele de la Lourdes

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

11 februarie 2017

Holy Love

Sfînta Maria vine asemenea Sfintei Fecioare de la Lourdes. Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

076-sanctuaires-hotel-paradis-lourdes_sanctuaries-hotel-paradis-lourdes_santuari-hotel-paradis-lourdes_0

               „Astăzi comemorați Aparițiile mele către Sfînta Bernadette de la Lourdes. Există multe asemănări și deosebiri între aparițiile mele de acolo și cele de aici. Bernadette a fost, în mare măsură, neinstruită. Tu, fiica mea, ești, în mare măsură, neinstruită în privința credinței. Bernadette a fost bolnavă de astm. Și tu ești la fel, fiica mea. Bernadette a preferat să stea în umbră, la fel cum faci și tu.“

„Este de notat deosebirea privind modalitatea în care fenomenele aparițiilor au fost acceptate de către oficialii bisericii. La Lourdes, aparițiile au fost privite cu toată atenția și ancheta corectă, așa cum rezultă din aprobarea finală a lor. Nu a existat în culise efortul de a mînji reputația Bernadettei din partea autorității bisericii așa cum ai fost tu aici. La Lourdes, vindecările și alte semne și minuni nu au fost diminuate în mod superficial, așa cum sînt aici.“

„Aduc aceste lucruri la lumină publicului, pentru a sublinia diferența de atmosferă de atunci și de acum. Biserica și-a luat un aer fals, ținîndu-se departe de intervenția divină. Datorită acestei atitudini binele a fost diminuat și rugăciunile au fost descurajate. Cei care au făcut mari eforturi pentru a acumula stimă și autoritate înăuntrul bisericii, se vor prăbuși mai tîrziu pentru a descoperi umilința.“

„Vremurile aparițiilor mele către Bernadette au fost mai simple și binele a fost mai ușor de recunoscut ca bine. În aceste zile, satana a disimulat binele ca rău. Nimeni nu mai cercetează cu inima deschisă pentru a găsi Adevărul.“

„Aparițiile mele de aici sînt la fel de importante ca aparițiile mele de la Lourdes. Ți-am spus, acesta este Lourdes-ul acestui continent. Veniți cu inimile deschise.“

imgres

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Aceasta este victoria binelui asupra răului

Mesajul lui Isus către Holy Love

16 ianuarie 2017

Liturghia de luni – Pentru convertirea inimii lumii

Sacre Coeur

Isus este aici arătîndu-și Inima. El spune: „Eu sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

       „Fraților mei și surorilor, să sărbătorim împreună această victorie a noului guvern care preia responsabilitatea în națiunea voastră. Aceasta este victoria binelui asupra răului.“

„În această seară vă binecuvîntez cu binecuvîntarea mea a Divinei Iubiri.“

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Să sărbătorim împreună Adventul

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

26 noiembrie 2016

Holy Love

  Maria, Refugiul Iubirii Sfinte spune: „Lăudat să fie Isus.“

                      „Dragi copii, mîine începe perioada Adventului – o perioadă de așteptare plină de bucurie a venirii Crăciunului. În acest an și în această țară, avem un al doilea motiv pentru a fi veseli, faptul că așteptăm venirea unui nou regim în guvernul vostru. Această nouă eră va permite ca Dumnezeu să-și exercite autoritatea asupra inimilor care iau decizii morale importante – decizii care afectează legile foarte vechi care protejează și încurajează păcatul, economia care a oprimat mai mulți oameni decît a ajutat, ca să nu mai vorbim de securitatea națională. Văd o națiune care va fi capabilă să se întoarcă la un sentiment de bunăstare. Ce minunat și îndelung așteptat Advent.“

„În același timp trebuie să vă spun, sînt aceia din culise care caută să submineze binele folosind resursele lor generoase pentru a incita la tulburare și a încuraja actele de violență. Cei care au mult intenționează să ia de la cei care au puțin.“

„Dragi copii rămîneți loiali rozarelor voastre deoarece aceasta este calea de a rămîne aproape de mine. Nu vă voi abandona niciodată. Să sărbătorim împreună Adventul.“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Continuați să vă rugați pentru președintele vostru ales

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

9 noiembrie 2016

Holy Love

    Maria, Refugiul Iubirii Sfinte spune: „Lăudat să fie Isus.“

Sfînta Fecioară zîmbește.

              „Am venit să vă felicit pe tine și țara ta pentru alegerea noului președinte. Multe vieți nevinovate din pîntece vor fi cruțate acum. Libertățile religioase vor fi restabilite și apărate. Curtea voastră Supremă își va menține loialitatea față de Constituție. Va fi făcut un progres în privința independenței față de petrolul străin. Țara voastră își va recîștiga demnitatea, puterea și respectul său între prieteni și dușmani deopotrivă. Sînt foarte mulțumită. Nu am putut spune cu cine să votați. Am putut numai să fac opțiunile voastre mai clare.“

„Continuați să vă rugați pentru președintele vostru ales.“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Am venit să conduc Rămășița Credincioasă

Mesajul lui Isus către Holy Love

11 aprilie 2016

Isus

                  „Sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

             „Unirea este autentică numai dacă ea este unire în Adevăr. Dacă abandonați oricare parte a Adevărului, atunci nu este de la Mine. Astăzi, există acțiuni în direcția unui guvern global. Va fi nevoie de un număr imens de concesii, pe care mulți le vor face, pentru ca acest lucru să se întîmple. Libertățile vor fi pierdute. Același lucru este valabil pentru singura religie mondială care va fi acceptată de către majoritate. Conducătorii vor propune ca fiecare religie să devină mai mult decît toate celelalte în practică și credință. Toate aceste idei vor fi propuse ca soluții de mediere. În realitate, o asemenea unire va duce departe de Adevăr, departe de Cele zece porunci care reprezintă Iubirea Sfîntă și la o îngenunchere neputincioasă în fața răului.“

„Acesta este motivul pentru care vin aici*- să conduc Rămășița Credincioasă în aceste vremuri de decizii cruciale. Nu vă lăsați păcăliți de promisiuni de pace. Pacea este de durată numai dacă se bazează pe Iubirea Sfîntă. Să nu credeți că eforturile umanitare singure rezolvă problemele lumii. Este necesar ca autoritatea cinstită să definească binele în opoziție cu răul. Nu urmați pe nimeni numai de dragul supunerii față de rang sau autoritate. Vă reamintesc încă o dată, nu de cine ascultați ci ce ascultați, aceasta contează pentru mine. Mulți vor fi induși în eroare sub jugul ascultării. Aceasta se întîmplă deja.“

„Viața în Iubirea Sfîntă este Planul Principal al Cerului pentru pace și mîntuire. Toate celelalte planuri sînt ale omului.“

*Situl apariției Maranatha Spring and Shrine.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Cerul nu crede în disimulări

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

10 aprilie 2016

Holy Love

                    Maria, Refugiul Iubirii Sfinte spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Cînd un conducător remite spre rezolvare subordonaților lui decizii morale importante, el își diminuează propria autoritate și întărește autoritatea subalternilor lui. În cercurile Bisericii, deciziile morale la fel de importante ca cea referitoare la cine este demn să primească Sfînta Împărtășanie dacă ei sînt recăsătoriți fără o anulare [a căsătoriei], nu ar trebui să fie lăsate în seama episcopilor. Aceasta nu ar trebui să fie totuși o problemă. Ea a fost rezolvată de doctrina Bisericii. Mai bine ar fi să se investigheze spiritualitatea unor episcopi.“

„Aceste lucruri nu pot fi lăsate nedezvăluite, ci trebuie făcute public. Cerul nu crede în disimulări.“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Adevărul nu se schimbă

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

10 aprilie 2016

Holy Love

                 Maria, Refugiul Iubirii Sfinte spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Vă spun cu toată seriozitatea, reprezentanții autorității nu trebuie să schimbe regulile pentru a-l aduce pe om la sentimente mai bune. A face acest lucru reprezintă a anula scopul legii sau normei care a fost stabilit de la bun început. Acesta este un abuz al autorității. Un abuz ulterior ar fi implicarea în politică, dacă persoana este un conducător spiritual sau invers.“

„Evident, în lumea de azi dorința omului este de a crea parametri noi și acceptabili ai comportamentului care să-i placă lui și nu lui Dumnezeu. Această Misiune* există pentru a-i rechema pe copiii lui Dumnezeu la realitatea Adevărului. Unii cataloghează aceasta drept conservatorism, dar în limbajul Adevărului lui Dumnezeu, acesta nu este o insultă.“

„Dacă schimbați regulile pentru a atrage mai mulți oameni în tabăra credincioșilor îi chemați sub pretexte false. Chemarea ar trebui să fie pentru inimile pline de căință, nu pentru un nou mod de abordare a Adevărului. Adevărul nu se schimbă. Inimile trebuie să se schimbe.“

*Misiunea ecumenică a Sfintei și Divinei Iubiri – Maranatha Spring and Shrine.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului