Arhive blog

Am anticipat de secole momentul actual al Binecuvîntării mele patriarhale

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

4 august 2019

          Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl.

El spune: „Sunt cel veșnic – creatorul nopții și al zilei – creatorul fiecărui har și al clipei prezente. Am anticipat de secole momentul actual al Binecuvîntării mele patriarhale.”*

„Vin cu mîinile mele pline de daruri – fiecare cadou împachetat separat pentru fiecare suflet. Fiecare suflet va primi ceea ce are nevoie pentru a pătrunde mai adînc în Inima mea paternă. Eu sunt un Dumnezeu generos. Dau ceea ce este mai bun și potrivit, ceea ce lipsește în fiecare inimă care este plină de credință.”

„Eu sunt Tatăl tuturor vremurilor. Aceste zile în care trăiți sunt fără precedent în privința activității malefice din lume. Satana se ascunde nedescoperit în spatele titlurilor și pozițiilor de autoritate. Majoritatea copiilor mei nu se uită după el. Ei nu-i recunosc obiectivul care reprezintă întotdeauna sufletele. Mulți cooperează involuntar cu planurile sale. Totuși alții și-au unit forțele cu el în mod intenționat.”

„Învățați să recunoașteți răul sub forma divertismentului, a codurilor vestimentare, a relațiilor și a priorităților. Ceea ce nu este de la mine este împotriva mea. Orice sau oricine care descurajează rugăciunea este un instrument al satanei. Eu nu privesc la însemnătatea lumească ci la iubirea simplă în inimă. O asemenea inimă acceptă adevărul poruncilor mele și se supune lor.”

„Viitorul lumii depinde de abilitatea fiecărui suflet de a-l recunoaște pe satana și de a-i descoperi planurile sale. Folosesc acum cîțiva oameni remarcabili în această țară** pentru a face tocmai aceasta. Credeți-mă cînd vă spun, nu pot să mai stau mult timp urmărind tactica satanei. Trebuie să acționez! Cînd planurile satanei sunt dezvăluite, veți fi uimiți de uneltirile planurilor sale.”

„Îi întîmpin cu brațele deschise pe toți cei care vin aici.*** Mai ales, îi așez în adîncul inimii mele paterne pe cei care rămîn credincioși tradiției credinței. Voi sunteți rămășița mea. Voi sunteți cei pe care mă bazez pentru a duce mai departe adevărata credință generațiilor viitoare.”

„Voi nu vedeți, așa cum văd eu, metodele abjecte prin care satana se strecoară pe nesimțite în adevăr. Înainte de a-l cunoaște, adevărul a fost transformat într-o stare de nerecunoscut pe care omenirea a fost păcălită să o accepte. Eu continuu să vorbesc aici pentru a îndestula inima lumii cu adevărul acestor vremuri – Iubirea mea și Îndurarea mea.”

„Intenția mea de rugăciune astăzi este aceeași ca în fiecare clipă prezentă – ca toate popoarele și fiecare națiune să se unească supunîndu-se poruncilor mele. Numai atunci voi fi repus în locul meu de drept de stăpînire a lumii întregi. Rugați-vă pentru aceasta.”

„Cuvintele mele adresate vouă astăzi vor ajunge în cîteva inimi care sunt deschise la adevăr. Unele inimi se vor deschide și se vor schimba pentru a accepta adevărul. Alte inimi vor rămîne de neclintit în încăpățînare și închise în greșeală. Vin să influențez alegerile liberului arbitru și să aduc mai multe inimi pe calea cea dreaptă.”

„V-am creat pe fiecare dintre voi ca să vă puteți dobîndi mîntuirea. Aștept ziua în care să vă pot lua cu mine în paradis.”

Maureen spune: „Văd o mînă mare întinsă asupra tuturor oamenilor de pe Domeniul Inimilor Unite.”

Dumnezeu Tatăl spune: „Astăzi vă pot spune că de la începutul timpului am hotărît ca această misiune**** să fie prezentă în lume în aceste timpuri din urmă – această Misiune a Voinței mele divine. Știu de ce are nevoie fiecare și știu ce dorește fiecare, dar poate nu ar trebui să aibă. Continuați să vă rugați pentru cerința mea, care este convertirea tuturor inimilor și în consecință convertirea lumii. Astăzi, consacru această misiune Voinței mele divine. Extind Binecuvîntarea mea patriarhală.”

*Pentru a înțelege semnificația Binecuvîntării patriarhale a lui Dumnezeu Tatăl vedeți

‘www.holylove.org/files/God_the_Fathers_Patriarchal_Blessing.pdf’.

**SUA

***Apariția site-ului Maranatha Spring and Shrine

****Misiunea ecumenică a Iubirii Sfinte și Divevine la Maranatha Spring and Shrine

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Reclame

4 august 2019 – TATĂL ÎNTREGII OMENIRI

      „Pentru a fi cunoscut, iubit și onorat cu un cult special nu cer nimic extraordinar. Doresc […] ca o zi, sau cel puțin o duminică, să fie consacrată cinstirii mele într-un mod cu totul special sub numele de Tatăl Întregii Omeniri. Aș vrea pentru această sărbătoare o liturghie și un serviciu religios propriu. Nu sînt greu de găsit textele în Sfînta Scriptură.

Dacă preferați să-mi aduceți acest cult special duminica, eu aleg prima duminică din august, dacă luați o zi din săptămînă, prefer să fie întotdeauna ziua a șaptea a aceleiași luni.” (Dumnezeu Tatăl către Sora Eugenia Ravasio)

„Îți spun, nici o altă generație nu are sau nu va primi o binecuvîntare atît de mare ca Binecuvîntarea mea patriarhală* care va fi oferită aici** în 4 august***. Cei prezenți pe Domeniul Inimilor Unite vor primi cel mai mare har. Aceia care nu pot să fie cu mine aici în această zi, dar își trimit îngerii lor păzitori vor primi unele haruri, dar nu toate. Măsura harului meu va fi egală cu credința care este în inimile lor în această zi.”

„Ofer efectul binecuvîntării mele patriarhale acestei generații care caută să rezolve fiecare problemă de o manieră laică. Lăsîndu-mă deoparte în decizii și soluții sufletele sau inima lumii  nu vor avea niciodată folos. Omul nu poate gestiona de unul singur împrejurările, deoarece nu poate influența inimile oamenilor așa cum pot eu. Învățați să vă întoarceți la mine și să ascultați părerea mea. Aduceți-i pe ceilalți cu voi în această zi și explicați-le ce se întîmplă.” (Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love din 25 iulie 2019)

∗ „binecuvîntarea mea patriarhală care aduce cu ea darul discernămîntului dintre bine și rău.” (Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love din 6 august 2017)

∗∗ Maranatha Spring and Shrine se află în districtul Lorain, statul Ohio, pe o suprafață de circa 80 de acri și care a fost cîndva teren agricol.

∗∗∗ Sărbătoarea lui Dumnezeu Tatăl și a voinței sale divine  la Maranatha Spring and Shrine

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/04/27/parintele-ceresc-ii/

http://www.holylove.org/messages_by_year.php#bottom

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Novena către Dumnezeu Tatăl

        Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a noua

„Tată veșnic și Tatăl meu, îndurarea ta și iubirea umplu întregul pămînt. Atinge fiecare inimă și recîștig-o ca fiind a ta prin lumina adevărului și a dreptății. Dacă aceasta este voința ta divină, îndeplinește-mi mie, sărmanului tău copil, această rugăminte pe care ți-o adresez (precizați rugămintea). Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Novena către Dumnezeu Tatăl

      Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a opta

„Tată Ceresc, creatorul universului, așază astăzi în inimile noastre dorința de a trăi în armonie cu voința ta sfîntă și divină. Știm că acest lucru este posibil doar prin Iubirea sfîntă și divină. Ajută-ne să alegem această iubire în fiecare clipă. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Novena către Dumnezeu Tatăl

         Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a șaptea

„Tată Ceresc, izvorul harului, ne-ai creat după chipul tău. Ajută-ne să fim întotdeauna reflexii ale inimii tale, care este iubirea părintească divină în lume. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Novena către Dumnezeu Tatăl

   Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a șasea

„Tată veșnic, în omnisciența ta, tu știi că Iubirea divină este angajată în bătălia finală împotriva urii pe care satana o seamănă în inimi. Ajută-ne să fim armele tale victorioase împotriva oricărui rău care se opune voinței tale divine, care este întotdeauna iubirea divină. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Novena către Dumnezeu Tatăl

     Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a cincea

„Tată ceresc, Dumnezeule Atotputernic și Atotștiutor, prezent neîncetat în tabernacolele lumii, dăruiește inimii lumii harul de a recunoaște voința ta în lumea de astăzi, care este întotdeauna iubire și adevăr. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Novena către Dumnezeu Tatăl

       Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a patra

„Tată veșnic, permite voinței tale divine să modeleze inima mea în fiecare virtute, să formeze spiritualitatea mea conform Iubirii sfinte și divine. Binevoiește astfel să faci din mine un instrument al voinței tale în lume. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

 

Novena către Dumnezeu Tatăl

       Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a treia

„Abba Tată! Tu ești cel veșnic, creatorul timpului și spațiului, izvorul binelui. În fiecare clipă, te implor, ajută-mă să descopăr voința ta divină și să mă las în voia ei. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

 

Novena către Dumnezeu Tatăl

        Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, la alegere în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua a doua

„Tată veșnic, splendoarea adevărului, ajută-mă întotdeauna să am încredere în voința ta divină, care este una cu providența ta, îndurarea ta și iubirea ta. Cu ajutorul voinței tale divine ajută-mă întotdeauna să trăiesc în adevăr. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

 

Novena către Dumnezeu Tatăl

        Luna august este dedicată Părintelui Ceresc pe care îl sărbătorim ca „TATĂL ÎNTREGII OMENIRI”, în data de 4, adică în prima duminică a lunii, sau în ziua de 7 august 2019. În vederea pregătirii sărbătorii recităm Novena către Dumnezeu Tatăl pe care trimisul cerului, îngerul Alanus a dictat-o mesagerei Holy Love în anul 2007.

Îngerii spun: „Lăudați să fie Tatăl cel veșnic, Fiul său unicul născut, Isus și Spiritul Sfînt. Aceasta este o rugăciune pe care Tatăl Ceresc o va asculta cu atenție, deoarece în zilele noastre conștiințele se opun binelui și promovează răul.”(Mesajul către Holy Love din 30 iulie 2007)

Ziua întîi

„Dragă Tată Ceresc, ne rugăm ca voința ta divină, care este Iubirea Sfîntă, să fie cunoscută de toate popoarele și de toate națiunile. Arată celor care îmbrățișează răul, violența și actele de terorism că aceste lucruri nu reprezintă niciodată voința ta și nu-ți plac, deoarece te ofensează grav. Amin.”

Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Mărire Tatălui

Rugăciunea către Tatăl Ceresc

„Veșnice Tată Ceresc, creatorul universului, splendoarea cerurilor ascultă-i cu compasiune pe copiii tăi care strigă către tine.

Revarsă pe pămînt providența ta, îndurarea ta, iubirea ta.

Cu vînturătoarea voinței tale divine desparte binele de rău.”

„Alungă întunericul minciunii pe care satana l-a așternut peste inima lumii ca toate popoarele și fiecare națiune să aleagă binele înaintea răului.

Nu mai permite ca noi să suferim din cauza alegerilor rele ale celor care se opun eternei tale voințe divine.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

 

Nu încercați să reinventați Adevărul

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

11 februarie 2019

Sfînta Maria vine asemenea Sfintei Fecioare de la Lourdes. Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Dragi copii, vin la voi astăzi ca Mama tuturor popoarelor și a fiecărei generații. Eu sînt Mama celor nenăscuți din momentul concepției. În lume aveți instabilitate și nevoie de pace datorită lipsei de respect pentru viața omului. Schimbați-vă mentalitatea în ceea ce privește întreaga viață și veți avea pace în lume.”

„Găsiți calea de întoarcere la porunci. Nu încercați să reinventați Adevărul. Înțelegeți că în jurul vostru există răul care se opune mîntuirii voastre. Vă spun aceste cuvinte din dragoste pentru fiecare dintre voi.”

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

11 februarie 2019 – Sfînta Fecioară de la Lourdes

Sfînta Fecioară de la Lourdes

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/02/11/sfinta-fecioara-de-la-lourdes/

Titlul de „Apărătoare a Credinței” conferit Sfintei Fecioare Maria a fost considerat inutil

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2018/02/15/titlul-de-aparatoare-a-credintei-conferit-sfintei-fecioare-maria-a-fost-considerat-inutil/

 

2013-2019 – 6 ani de la demisia Papei Benedict al XVI-lea 

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

Ca oameni trebuie să luați în considerare diferențele dintre voința umană și cea divină

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

22 august 2018

 

fragment

     „Copii, cu cît sufletele voastre se aseamănă cu Iubirea Sfîntă în momentul morții voastre, cu atît mai înalt este locul vostru în paradis. Iată de ce Mama Sfîntă* se află într-un loc atît de înalt în care nici o ființă omenească nu ar putea fi. Ea este Adevărul pur-Iubirea pură. Ea va asculta întotdeauna rugăciunile voastre. Ia imediat rugăciunile voastre din Inima sa și le așază în Inima Fiului său. Inima lui Isus este deschisă cererilor sale. Ca oameni trebuie să luați în considerare diferențele dintre voința umană și cea divină.

  „Inima Mamei Sfinte știe că Fiul său va răspunde fiecărei cereri în așa fel încît cel care solicită și inima lumii să aibă cel mai mare folos. Fiți liniștiți în această privință. Acceptați totul cu Iubire Sfîntă.

*Preasfînta Fecioară Maria

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cînd vă rugați, uniți-vă inimile voastre cu Inimile Noastre Unite

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

17 august 2018

      Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Pentru binele întregii umanități, cer fiecărui suflet să se întoarcă la viața de rugăciune. Fiecare rugăciune aduce pacea în inima lumii. Cînd vă rugați, uniți-vă inimile voastre cu Inimile Noastre Unite. Această unitate în rugăciune îl slăbește pe satana în eforturile lui de a dezbina și a stăpîni.”

„Fiecare rugăciune este o armă în mîinile mele pe care o folosesc pentru a-l învinge pe satana și a-i demasca planul ascuns. Nici o rugăciune nu se pierde. Cu cît vă rugați mai mult cu atît este mai mare arsenalul meu împotriva dușmanului oricărui bine. Puteți bănui, așadar, că satana încearcă prin toate mijloacele să descurajeze și să abată atenția de la rugăciune.”

„Fii curajoasă ca un războinic al rugăciunii.”

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Nici o altă generație nu a primit vizita Cerului de o manieră continuă ca aceasta

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

16 august 2018

        Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „ Copii, trebuie să aveți încredere în modul în care aleg să vă îndrum. Nici o altă generație nu a primit vizita Cerului de o manieră continuă ca aceasta. Dacă nu ar fi o asemenea nevoie de a fi reorientați, aș încredința deciziile voastre liberului arbitru, deoarece este prea puțin discernămînt privind binele în raport cu răul.”

„Caut să vă educ cu privire la modalitățile în care voi puteți să mă mulțumiți. Familiarizați-vă cu poruncile mele care guvernează mereu fiecare gînd al vostru, cuvînt și acțiune. Prin intermediul poruncilor mele veți ajunge să mă cunoașteți mai bine. Îndeplinind poruncile mele veți demonstra iubirea voastră pentru mine.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Ca dar al zilei mele de naștere, așezați-l pe Dumnezeu înapoi în centrul inimilor voastre și al inimii lumii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

3 august 2018

 

Sfînta Fecioară Maria vine ca fiind Refugiul Iubirii Sfinte. Ea spune „Lăudat să fie Isus.”

„Vina astăzi la voi în preajma comemorării nașterii mele*. Intru într-o lume asaltată de opinii contrare, stiluri de viață și soluții. Pacea nu este în conflict, ci în acceptarea Iubirii Sfinte. Aceste zile sînt mai rele decît oricînd în trecut datorită numărului mare de suflete din întreaga lume. Multe plăceri sînt forme ale păcatului. Puțină atenție este acordată iubirii lui Dumnezeu și poruncilor lui.”

„Luați în cosiderare harurile care sînt respinse în fiecare clipă prezentă în numele autorealizării. Cînd sufletele se așază ele însele înaintea lui Dumnezeu sunteți confuzi cu privire la diferența dintre bine și rău.”

„Ca dar al zilei mele de naștere, așezați-l pe Dumnezeu înapoi în centrul inimilor voastre și al inimii lumii. Veți vedea victoria binelui asupra răului în fiecare domeniu al existenței în acest fel. Atunci voi sărbători cu voi. Să ne rugăm pentru aceasta.”

*Sfînta Fecioară a afirmat la Medjugorje că ziua ei de naștere a fost 5 august.

Citiți Efeseni 5:1-2

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Puțin timp este consacrat rugăciunii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

13 mai 2018

 

Mama noastră revine ca fiind Sfînta Fecioară de la Fatima. Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Am revenit să vorbesc cu voi, mai departe, cu privire la anumite evenimente viitoare. Voi, în lume, petreceți mult timp judecîndu-vă și criticîndu-vă unul pe altul. Dar puțin timp este consacrat rugăciunii. Dacă v-ați corecta această atitudine și v-ați ruga unul pentru altul, multe vieți s-ar schimba și anumite amenințări la adresa păcii ar fi atenuate.“

„Brațul Fiului meu devine atît de greu, încît am cerut ajutorul îngerilor din cer pentru a-l susține. Îngerii își acoperă ochii la vederea a ceea ce va veni datorită mîniei lui Dumnezeu.“

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Tatăl mă trimite pe mine astăzi la fel cum a făcut-o la Fatima

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

13 mai 2018

Mama noastră vine ca fiind Sfînta Fecioară de la Fatima. Are cu ea pe cei trei copii păstori*. Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

             „Copilașii mei dragi, vin la voi astăzi în același mod și cu același scop așa cum am făcut acum mai bine de 100 de ani la Fatima** – să încurajez rugăciunea, sacrificiul și postul pentru a evita un viitor dezastru – în acel caz al doilea război mondial.“

„Oamenii nu m-au ascultat la Fatima, nu au fost încuviințări sau încurajări din partea oficialilor Bisericii pentru a face acest lucru, ceea ce a avut ca rezultat al doilea război mondial.“

„Astăzi, vin să vă văd cam în aceeași atmosferă. Vă avertizez despre catastrofe încă și mai mari decît orice război. Vorbesc despre o catastrofă care va afecta pe fiecare bărbat, femeie sau copil. Mă refer la un conflict nuclear care va schimba pînă și legile naturii înseși.“

„Dragii mei copii, trebuie să luați acest avertisment matern în serios. Rugați-vă ca și cînd viitorul planetei și propria voastră existență depind de el. Amenințarea acestei calamități, nu va fi niciodată ștearsă pînă cînd Cerul și pămîntul nu vor fi una. Doar prin eforturile omului puteți grăbi victoria Cerului pe pămînt.“

„Tatăl mă trimite pe mine astăzi la fel cum a făcut-o la Fatima. Grija mea maternă și rugăciunea este pentru voi victoria asupra răului. Eu sînt întotdeauna cu voi, deși puțini recunosc prezența mea.“

*Lucia Santos și verișorii ei Jacinta și Francisco Marto.

**13 octombrie 1917 în Fatima, Portugalia.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Inima mea compătimitoare este puterea voastră

Mesajul lui Isus către Holy Love

Duminica Îndurării Divine, 8 aprilie 2018

(Acest mesaj a fost comunicat în mai multe părți, timp de cîteva zile)

Isus este aici* așa cum este El în Imaginea Îndurării Divine. El spune: „Sînt Isus al vostru, născut întrupat“

       „Dragi copii, ora amînării voastre se apropie de sfîrșit. Voi trebuie să alegeți binele mai presus de rău în fiecare clipă de față. Amintiți-vă: a nu voi să alegi înseamnă a alege. Deciziile pe care le luați în fiecare moment vă aduc fie mai aproape de mine, fie mai departe. Se apropie timpul cînd toate deciziile se vor reuni pentru a hotărî veșnicia voastră. Mulți lideri mondiali au făcut troc cu satana pentru a-și cîștiga statutul în lume. Iată de ce rugăciunea și sacrificiul sînt atît de importante astăzi. Acești lideri sînt uneltele satanei.“

„Dragi copii, se știe aceasta – satana are un nod în gît cu privire la politica lumii- voi nu vă puteți permite să amînați mult timp. Grăbiți convertirea voastră. Bunurile lumii sînt și vor fi utilizate ca bază de putere pentru a manipula anumite aspecte ale supraviețuirii și a întări dominația satanei în anumite zone ale lumii. Să nu credeți că armele singure pot proteja libertatea voastră. Trebuie să vă rugați. Rugăciunea îl poate distruge pe dușman.

„Rugați-vă astfel:

        Veșnice Părinte, ascultă-i pe copiii tăi care caută dreptate în aceste vremuri grele. Adu lumina pe calea întunericului care îi înconjoară. Ajută-i pe cei cinstiți să fie victorioși asupra celor necinstiți. Dăruiește-le harul să știe că nu pot negocia cu țările pe care satana le conduce. Dăruiește-le înțelepciune. Amin.

„Venirea mea la voi este de a limpezi calea pentru a doua mea venire; ca voi să vă purificați inimile pentru ca lumina mea să le poată inunda. Încredințați-mi toate păcatele voastre, toate fricile voastre și toate îndoielile voastre. Vin la voi să vă aduc adevărata pace, nu pacea falsă în care satana vrea ca voi să credeți. Aveți încredere în mine.

„Astăzi, vin, ca întotdeauna, să-i primesc pe toți păcătoșii în adăpostul Inimii mele îndurătoare. Acesta este veacul și ora în care Îndurarea mea caută să acopere pămîntul. Scurgerea timpului este înșelătoare. Oamenii sînt în mod greșit încredințați că timpul pare să nu țină seama de cursul moral al umanității, care cel mai adesea se opune Voinței Tatălui meu. Azi vă îndemn să fiți prudenți în ceea ce privește calea pe care o străbateți. La un moment dat timpul vă va ajunge din urmă.

       „Inima mea compătimitoare este puterea voastră.“

Eu sînt Divina Îndurare, Isus al vostru compătimitor, care dorește să vă despovăreze de orice greutate. Cu cît aveți mai multă încredere în mine, cu atît mai mult pot să acționez în viața voastră. Prin urmare rugați-vă pentru încredere. Iau rugămințile voastre în Inima mea îndurătoare în această zi. Nu vă fie teamă, ci aveți încredere că sînt cu voi în fiecare clipă de față.“

      „Astăzi vă acord binecuvîntarea mea a Iubirii Divine.“

*Site-ul apariției Maranatha Spring and Shrine

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Vin să închei un acord privind Adevărul

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

29 martie 2018

 

   

          Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Sînt Cel Veșnic acum. Vin din nou să închei un acord privind Adevărul între inima lumii și propria mea Inimă Paternă. Răspundeți-mi precum copiii unui Tată iubitor. Sînteți la fel de apropiați de mine tot atît cît sînteți de apropiați de prezența reală a Fiului meu. Rugați-vă pentru o credință profundă și veți primi speranță și iubire.“

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Euharistia va fi contestată ca fiind doar un simbol

Mesajul lui Isus către Holy Love

29 martie 2018

Isus spune: „Sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

     „Vin la voi astăzi la porunca Tatălui meu. Astăzi în lume voi sărbătoriți Joia Mare. Aceasta a fost ziua Cinei celei de taină – ziua instituirii Sfintei Euharistii și a preoției. Deși mulți preoți au eșuat în chemarea lor de a duce vieți consacrate, Sfînta Euharistie nu s-a schimbat în toți anii de la instituirea ei. Euharistia rămîne Trupul meu, Sîngele, Sufletul și Divinitatea. Ea nu se va schimba niciodată.

„Ea va fi contestată ca fiind doar un simbol. Iată de ce vin astăzi la voi pentru a vă avertiza asupra unor astfel de neadevăruri. Credința în prezența mea reală definește spiritualitatea unui suflet. Întotdeauna să tratați Euharistia cu respect și să nu vă îndoiți. Prezența mea în Euharistie vă va întări în vremurile viitoare. Bazați-vă pe ea.“

„Am instituit Euharistia ca un mijloc de a rămîne cu voi întotdeauna. Credința voastră în Pîinea vieții reprezintă calea de a rămîne aproape de mine.“

Citiți Luca 22:19-22

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Titlul de „Apărătoare a Credinței“ conferit Sfintei Fecioare Maria a fost considerat inutil

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

11 februarie 2018

      „Cînd am apărut la Lourdes*, în urmă cu cîteva decenii, era o epocă plină de candoare. Oamenii nu erau atît de sceptici. Aparițiile mele au fost acceptate mai ușor. În aceste zile, deși am venit pentru același motiv- să salvez sufletele – oamenii nu ascultă de conștiință în inimile lor, ci depind de judecata acelora care nu au discernămînt. Din păcate, cei care pot avea calitatea și autoritatea vorbesc în numele propriei lor agende și nu în cel al Adevărului.“

„Cînd am venit pentru prima dată la această mesageră** am venit înveșmîntată în calitate de «Apărătoare a credinței». Cei de la putere au considerat această demnitate inutilă***. Acum, treizeci de ani mai tîrziu, satanei i s-a permis să ocupe poziții înalte în Biserică și să provoace naufragiul adevăratei credințe. Repet încă o dată, trebuie să susțineți Tradiția credinței nu ultima tendință a credinței. Fiți devotați Prezenței Reale a Fiului meu în Euharistie****. Acesta este adevăratul test de credință.“

„Nu acceptați cu ușurință compromisul indiferent de origine. Nu vă fie frică să apărați Adevărul în fața compromisului.“

„Dacă ați ști cît este de contestată în permanență Rămășița Credincioasă, ați fi șocați.“

„Prin urmare, astăzi vin la voi și vă cer să vă rugați pentru prețioasa mea Rămășiță credincioasă. Mă bazez pe generozitatea voastră.“

* În 1858, la Lourdes (Franța) Sfînta Fecioară Maria i-a apărut Bernadettei Soubirous de 18 ori.

** Maureen Sweeney-Kyle

*** În martie 1988, Dieceza Romano-catolică din Cleveland, prin intermediul „teologului său expert“ a respins în mod superficial cererea din 1987 a Sfintei Fecioare pentru titlul „Maria, Apărătoarea Credinței“ afirmînd că „ea avea deja prea multe titluri“.

**** În timpul liturghiei pîinea și vinul sînt transformate în trupul și sîngele lui Isus.

Citiți: 2 Tesaloniceni 2:13-15

În 11 februarie 2018 s-au împlinit 160 de la prima apariție a Sfintei Fecioare Maria la Lourdes și 5 ani de la demisia Papei Benedict al XVI-lea.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Primul sigiliu este desfăcut- trîmbița a sunat

Mesaje ale lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

       „Timpul merge înainte – se apropie urgent evenimentele descrise în Cartea Apocalipsului. Primul sigiliu a fost rupt. Prima trîmbiță este gata să sune. Al doilea sigiliu este slăbit. Întoarceți-vă la mine.“ (Dumnezeu Tatăl către Holy Love în 25 septembrie 2017)

„Fiți atenți, deoarece primul înger și-a luat în mînă trîmbița și este gata să sune. În timp ce focul Inimii mele aduce pacea, focul din lume culege distrugerea. Pregătiți-vă.“ (Dumnezeu Tatăl către Holy Love în 17 decembrie 2017)

„V-am spus că primul sigiliu a fost slăbit și că primul înger este aproape să sune trîmbița. Astăzi vă spun că primul sigiliu este desfăcut- trîmbița a sunat. Dar omul este pe calea autodistrugerii. Acțiunile sale și/sau inacțiunile vor avea ca rezultat sacrificarea a numeroase vieți nevinovate. Dacă nu vă opuneți răului, îl tolerați. Nu negociați acest Adevăr pentru nici un compromis. Rugați-vă pentru a putea recunoaște răul în inimile voastre.“ (Dumnezeu Tatăl către Holy Love în 29 decembrie 2017)

Lecturi: Apocalipsul 6:1-4Apocalipsul 8:6-7; Efeseni 4:22-24; Efeseni 5:15-17

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Biserica va pune accentul pe atitudini mai liberale privind problemele morale

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către  Holy Love

1 ianuarie 2018

         Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Eu sînt Dumnezeu Tatăl, Creatorul binelui. Astăzi, după cum arată acest Nou An, vin să vă destăinui căile și avertismentele care vor fi necesare cunoașterii din timp a evenimentelor. Înțelegerile secrete dintre Rusia, China, Coreea de Nord și Iran vor deveni mai deschise și mai evidente. Ticăloșia lor se îndreaptă spre promovarea Ordinii Unice Mondiale- un guvern al răului. Divergența dintre Israel și țările sale vecine se va intensifica. Președintele Trump va trebui să adopte o poziție fermă.“

„În această țară* veți vedea mari discrepanțe între liberalism și conservatorism. În timp ce economia se întărește, activitatea acestei administrații va continua să fie minimalizată. Împotriva terorismului vor fi puse în aplicare politici mai stricte. Aceasta va afecta imigrația.“

„Marile resurse naturale ale acestei țări vor fi aduse în prim-plan și vor întări imaginea națională. Acest Minister** va continua să fie o consolare pentru Rămășița Credincioasă. În Roma se petrec multe schimbări în inimi – schimbări pînă acum de neconceput. Dacă ies la lumină, oamenii vor trebui să aleagă între ascultarea față de funcție și autoritate sau ascultarea față de adevăr. Biserica va pune accentul pe atitudini mai liberale privind problemele morale.“

„Continuați numeroasele rozare și liturghii pentru Rămășiță. În lume, Rămășița este compusă din acei conservatori care nu doresc să compromită Adevărul.“

∗ Statele Unite ale Americii

** Misiunea ecumenică a Sfintei și Divinei Iubiri – Maranatha Spring and Shrine

Citiți Iuda 17-23

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Novenă pentru a învinge indiferența din inima lumii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

24 octombrie 2017

Sfînta Fecioară Maria vine ca fiind Refugiul Sfintei Iubiri. Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Părintele Veșnic mă trimite astăzi pe pămînt cu o nouă novenă. Este o novenă prin care să vă rugați pentru a învinge indiferența din inima lumii. Spuneți Tatăl nostru,  Bucură-te, Maria și Mărire Tatălui după fiecare rugăciune zilnică.“

Novenă pentru a învinge indiferența din inima lumii

Ziua întîi

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, dăruiți harul vostru inimii lumii. Ajutați inima lumii să învingă indiferența față de prezența reală a lui Isus din tabernacolele lumii.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a doua

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, dăruiți fiecărui suflet din inima lumii harul de a-și recunoaște responsabilitatea față de propria sa mîntuire.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a treia

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, ajutați inima lumii să înțeleagă gravele pericole ale compromiterii Adevărului.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a patra

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, faceți cunoscut tuturor numeroasele abuzuri ale autorității care afectează inimile, viețile și viitorul lumii.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a cincea

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, ajutați inima lumii să învingă indiferența față de poruncile lui Dumnezeu.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a șasea

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, ajutați inima lumii să admită că satana este real, că răul există și că satana este dușmanul mîntuirii fiecărui suflet.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a șaptea

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, ajutați ca fiecare suflet să-și descopere adevărata stare a sufletului său înaintea lui Dumnezeu. Dăruiți inimii lumii adevăratul discernămînt.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a opta

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, dăruiți inimii lumii harul de a învinge indiferența față de valoarea rugăciunii și a sacrificiului.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Ziua a noua

„Inimilor întristate și îndurerate ale lui Isus și ale Mariei, dăruiți inimii lumii harul de a recunoaște diferența dintre bine și rău.“

Tatăl nostru, Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Vă rog să acordați o atenție deosebită semnelor timpurilor

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

6 octombrie 2017

fragment

        Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Eu vin ca întotdeauna, ca un Tată iubitor care să călăuzească, să informeze și să ocrotească. Nu căutați să trăiți departe de mine. În vremurile care vor veni, ideologiile contrare vor încerca să împartă Muntele Templului în Ierusalim. La prima vedere, acest fapt va fi prezentat ca fiind bun. Însă, el pregătește terenul pentru Anticrist care se va ridica la putere folosind unitatea ca îndemn al său. Nu vă lăsați păcăliți de miracolele sau de promisiunile lui false. Știu ora venirii lui, dar nu o dezvălui. Vă rog, de fapt, să acordați o atenție deosebită semnelor timpurilor. Nu-l ascultați pe nelegiuit. Amintiți-vă de sfatul meu pentru voi aici∗ astăzi. “

∗Situl apariției Maranatha Spring and Shrine.

Citiți 2 Tesaloniceni 2:9-12

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Am inclus toate poruncile în Iubirea Sfîntă

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

29 iulie 2017

     fragment

      Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Eu sunt Tatăl – Dumnezeul tuturor veacurilor și al fiecărei generații. Vorbesc încă o dată pentru aceste timpuri care sunt vremuri înșelătoare. Vă chem să vă uniți în împărăția mea, dar satana încurcă chiar și acest lucru, chemarea mea părintească. El susține globalizarea, un guvern unic mondial, cu un conducător conform alegerii sale. Iată cum intenționează să vină la putere în aceste ultime zile. Nu vă lăsați păcăliți! Veniți la pieptul meu patern și lăsați-mă să domnesc în inimile voastre. Iubiți-mă – iubiți poruncile mele.“

„Satana își construiește împărăția sa pe mîndrie, ambiție egoistă și confuzie. V-am dat preceptele – Poruncile – care constituie calea onestă spre viața veșnică. Am inclus toate poruncile în Iubirea Sfîntă. Trebuie să alegeți binele mai presus de rău, dacă sperați să scăpați de înșelăciunea satanei. Folosiți-vă de Iubirea Sfîntă ca de o vînturătoare pentru a separa alegerile bune de cele rele. Aceasta este maniera de a fi protejați în aceste vremuri de confuzie. “

Citiți  2 Tesaloniceni 2: 9-12

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Satana lucrează în sînul guvernului vostru și în al tuturor guvernelor încercînd  să prezinte răul ca bine

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

28 iulie 2017

fragment

       Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune: „Eu sînt Domnul Dumnezeul Universului-Tatăl Adevărului. Voi, copiii mei ascultători, trebuie să înțelegeți că satana, care este tatăl minciunii, lucrează în sînul guvernului vostru și în al tuturor guvernelor încercînd să prezinte răul ca bine. Acest agent subversiv încearcă să submineze adevărul și bunele intenții ale președintelui vostru. Cel rău folosește ambiția din inimi pentru a ademeni sufletele să creadă în el. De o manieră eficace, el îi ia în vizor pe politicienii de carieră care aleargă după propriile avantaje și nu pentru bunăstarea oamenilor pe care îi reprezintă sau a națiunii.“

„Iată de ce voi, ca națiune, trebuie să vă rugați ca să distingeți binele de rău, pentru a nu fi înșelați să susțineți răul.“

Citiți Efeseni 5:6-11; 6:10-17

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Acceptați Imaginea Inimilor noastre unite ca reprezentare vizuală a Voinței Divine a Tatălui meu

Mesajul lui Isus către Holy Love

12 martie 2017

„Sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

              „Fraților și surorilor mele, acceptați Imaginea Inimilor noastre unite ca reprezentare vizuală a Voinței Divine a Tatălui meu. El este cel care m-a trimis să vă spun aceasta și să vă dăruiesc această imagine. Camerele sfinte ale Inimilor noastre unite conduc sufletul în călătoria de unire și cufundare în Voința Divină. Tot ceea ce este necesar este „da“-ul sufletului. Acest „da“ semnifică încredințarea voastră Inimilor noastre unite. Încredințarea voastră este apărarea voastră împotriva răului acestor timpuri.“

„Cu curaj și îndrăzneală sfîntă trebuie să fiți dispuși să alegeți această cale – această încredințare. A nu proceda astfel este a respinge încă un har. În aceste zile, atît de multe [haruri] au fost respinse.“

„Această Revelare a Inimilor noastre unite reprezintă intervenția Cerului în aceste vremuri tulburi, cînd atît de mulți nu pot discerne între bine și rău și cei mai mulți nu pot să aleagă. Trebuie să vă revizuiți zilnic călătoria prin Camere, ca o rememorare a modului în care ar trebui să fie folosite eforturile voastre.“

Prima cameră- Mîntuirea-Iubirea sfîntă a Inimii Imaculate a Mariei

A doua cameră – Sfințenia

A treia cameră – Perfecțiunea în virtute

A patra cameră – Sanctificarea -Concordanța cu Voința Divină

A cincea cameră – Unirea cu Voința Divină

A șasea cameră – Cufundarea în Voința Divină

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Aparițiile mele de aici sînt la fel de importante ca aparițiile mele de la Lourdes

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

11 februarie 2017

Holy Love

Sfînta Maria vine asemenea Sfintei Fecioare de la Lourdes. Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

076-sanctuaires-hotel-paradis-lourdes_sanctuaries-hotel-paradis-lourdes_santuari-hotel-paradis-lourdes_0

               „Astăzi comemorați Aparițiile mele către Sfînta Bernadette de la Lourdes. Există multe asemănări și deosebiri între aparițiile mele de acolo și cele de aici. Bernadette a fost, în mare măsură, neinstruită. Tu, fiica mea, ești, în mare măsură, neinstruită în privința credinței. Bernadette a fost bolnavă de astm. Și tu ești la fel, fiica mea. Bernadette a preferat să stea în umbră, la fel cum faci și tu.“

„Este de notat deosebirea privind modalitatea în care fenomenele aparițiilor au fost acceptate de către oficialii bisericii. La Lourdes, aparițiile au fost privite cu toată atenția și ancheta corectă, așa cum rezultă din aprobarea finală a lor. Nu a existat în culise efortul de a mînji reputația Bernadettei din partea autorității bisericii așa cum ai fost tu aici. La Lourdes, vindecările și alte semne și minuni nu au fost diminuate în mod superficial, așa cum sînt aici.“

„Aduc aceste lucruri la lumină publicului, pentru a sublinia diferența de atmosferă de atunci și de acum. Biserica și-a luat un aer fals, ținîndu-se departe de intervenția divină. Datorită acestei atitudini binele a fost diminuat și rugăciunile au fost descurajate. Cei care au făcut mari eforturi pentru a acumula stimă și autoritate înăuntrul bisericii, se vor prăbuși mai tîrziu pentru a descoperi umilința.“

„Vremurile aparițiilor mele către Bernadette au fost mai simple și binele a fost mai ușor de recunoscut ca bine. În aceste zile, satana a disimulat binele ca rău. Nimeni nu mai cercetează cu inima deschisă pentru a găsi Adevărul.“

„Aparițiile mele de aici sînt la fel de importante ca aparițiile mele de la Lourdes. Ți-am spus, acesta este Lourdes-ul acestui continent. Veniți cu inimile deschise.“

imgres

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Aceasta este victoria binelui asupra răului

Mesajul lui Isus către Holy Love

16 ianuarie 2017

Liturghia de luni – Pentru convertirea inimii lumii

Sacre Coeur

Isus este aici arătîndu-și Inima. El spune: „Eu sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

       „Fraților mei și surorilor, să sărbătorim împreună această victorie a noului guvern care preia responsabilitatea în națiunea voastră. Aceasta este victoria binelui asupra răului.“

„În această seară vă binecuvîntez cu binecuvîntarea mea a Divinei Iubiri.“

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Să sărbătorim împreună Adventul

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

26 noiembrie 2016

Holy Love

  Maria, Refugiul Iubirii Sfinte spune: „Lăudat să fie Isus.“

                      „Dragi copii, mîine începe perioada Adventului – o perioadă de așteptare plină de bucurie a venirii Crăciunului. În acest an și în această țară, avem un al doilea motiv pentru a fi veseli, faptul că așteptăm venirea unui nou regim în guvernul vostru. Această nouă eră va permite ca Dumnezeu să-și exercite autoritatea asupra inimilor care iau decizii morale importante – decizii care afectează legile foarte vechi care protejează și încurajează păcatul, economia care a oprimat mai mulți oameni decît a ajutat, ca să nu mai vorbim de securitatea națională. Văd o națiune care va fi capabilă să se întoarcă la un sentiment de bunăstare. Ce minunat și îndelung așteptat Advent.“

„În același timp trebuie să vă spun, sînt aceia din culise care caută să submineze binele folosind resursele lor generoase pentru a incita la tulburare și a încuraja actele de violență. Cei care au mult intenționează să ia de la cei care au puțin.“

„Dragi copii rămîneți loiali rozarelor voastre deoarece aceasta este calea de a rămîne aproape de mine. Nu vă voi abandona niciodată. Să sărbătorim împreună Adventul.“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Continuați să vă rugați pentru președintele vostru ales

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

9 noiembrie 2016

Holy Love

    Maria, Refugiul Iubirii Sfinte spune: „Lăudat să fie Isus.“

Sfînta Fecioară zîmbește.

              „Am venit să vă felicit pe tine și țara ta pentru alegerea noului președinte. Multe vieți nevinovate din pîntece vor fi cruțate acum. Libertățile religioase vor fi restabilite și apărate. Curtea voastră Supremă își va menține loialitatea față de Constituție. Va fi făcut un progres în privința independenței față de petrolul străin. Țara voastră își va recîștiga demnitatea, puterea și respectul său între prieteni și dușmani deopotrivă. Sînt foarte mulțumită. Nu am putut spune cu cine să votați. Am putut numai să fac opțiunile voastre mai clare.“

„Continuați să vă rugați pentru președintele vostru ales.“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Am venit să conduc Rămășița Credincioasă

Mesajul lui Isus către Holy Love

11 aprilie 2016

Isus

                  „Sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

             „Unirea este autentică numai dacă ea este unire în Adevăr. Dacă abandonați oricare parte a Adevărului, atunci nu este de la Mine. Astăzi, există acțiuni în direcția unui guvern global. Va fi nevoie de un număr imens de concesii, pe care mulți le vor face, pentru ca acest lucru să se întîmple. Libertățile vor fi pierdute. Același lucru este valabil pentru singura religie mondială care va fi acceptată de către majoritate. Conducătorii vor propune ca fiecare religie să devină mai mult decît toate celelalte în practică și credință. Toate aceste idei vor fi propuse ca soluții de mediere. În realitate, o asemenea unire va duce departe de Adevăr, departe de Cele zece porunci care reprezintă Iubirea Sfîntă și la o îngenunchere neputincioasă în fața răului.“

„Acesta este motivul pentru care vin aici*- să conduc Rămășița Credincioasă în aceste vremuri de decizii cruciale. Nu vă lăsați păcăliți de promisiuni de pace. Pacea este de durată numai dacă se bazează pe Iubirea Sfîntă. Să nu credeți că eforturile umanitare singure rezolvă problemele lumii. Este necesar ca autoritatea cinstită să definească binele în opoziție cu răul. Nu urmați pe nimeni numai de dragul supunerii față de rang sau autoritate. Vă reamintesc încă o dată, nu de cine ascultați ci ce ascultați, aceasta contează pentru mine. Mulți vor fi induși în eroare sub jugul ascultării. Aceasta se întîmplă deja.“

„Viața în Iubirea Sfîntă este Planul Principal al Cerului pentru pace și mîntuire. Toate celelalte planuri sînt ale omului.“

*Situl apariției Maranatha Spring and Shrine.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Cerul nu crede în disimulări

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

10 aprilie 2016

Holy Love

                    Maria, Refugiul Iubirii Sfinte spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Cînd un conducător remite spre rezolvare subordonaților lui decizii morale importante, el își diminuează propria autoritate și întărește autoritatea subalternilor lui. În cercurile Bisericii, deciziile morale la fel de importante ca cea referitoare la cine este demn să primească Sfînta Împărtășanie dacă ei sînt recăsătoriți fără o anulare [a căsătoriei], nu ar trebui să fie lăsate în seama episcopilor. Aceasta nu ar trebui să fie totuși o problemă. Ea a fost rezolvată de doctrina Bisericii. Mai bine ar fi să se investigheze spiritualitatea unor episcopi.“

„Aceste lucruri nu pot fi lăsate nedezvăluite, ci trebuie făcute public. Cerul nu crede în disimulări.“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Adevărul nu se schimbă

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

10 aprilie 2016

Holy Love

                 Maria, Refugiul Iubirii Sfinte spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Vă spun cu toată seriozitatea, reprezentanții autorității nu trebuie să schimbe regulile pentru a-l aduce pe om la sentimente mai bune. A face acest lucru reprezintă a anula scopul legii sau normei care a fost stabilit de la bun început. Acesta este un abuz al autorității. Un abuz ulterior ar fi implicarea în politică, dacă persoana este un conducător spiritual sau invers.“

„Evident, în lumea de azi dorința omului este de a crea parametri noi și acceptabili ai comportamentului care să-i placă lui și nu lui Dumnezeu. Această Misiune* există pentru a-i rechema pe copiii lui Dumnezeu la realitatea Adevărului. Unii cataloghează aceasta drept conservatorism, dar în limbajul Adevărului lui Dumnezeu, acesta nu este o insultă.“

„Dacă schimbați regulile pentru a atrage mai mulți oameni în tabăra credincioșilor îi chemați sub pretexte false. Chemarea ar trebui să fie pentru inimile pline de căință, nu pentru un nou mod de abordare a Adevărului. Adevărul nu se schimbă. Inimile trebuie să se schimbe.“

*Misiunea ecumenică a Sfintei și Divinei Iubiri – Maranatha Spring and Shrine.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Libertățile vor fi contestate

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

29 martie 2016

Holy Love

              Maria, Refugiul Iubirii Sfinte spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Dragi copii, voi știți că Flacăra Inimii mele este asociată cu Prima Cameră a Inimilor noastre unite. Este o Flacără compătimitoare, dar purificatoare care distruge orice faptă rea, permițînd astfel sufletului să înainteze prin Camerele ulterioare. O mare parte a acestei purificări reprezintă recunoașterea în numele sufletului a greșelilor sale. Astăzi vă spun, inima lumii trebuie să treacă prin Flacăra Inimii mele înainte ca Noul Ierusalim să poată fi așezat pe Pămînt.“

„Aceste timpuri de purificare ale inimii lumii vor aduce greutăți și încercări pe care ea nu le-a îndurat niciodată înainte. Dunnezeu va face ca sufletele să realizeze că, pentru a supraviețui, ele trebuie să depindă de El. Multe lucruri luate de bune în trecut vor fi considerate obiecte de lux. Libertățile vor fi contestate.“

„Voi, copiii mei, trebuie să înțelegeți că vă țin de mînă cînd vă rugați rozarul. De aceea voi nu sînteți niciodată departe de mine și nici eu de voi. Harul va fi însoțitorul vostru. Trebuie să aveți încredere în acesta. Nu încercați să estimați timpurile sau situațiile. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Nu-l puteți surclasa.“

Chambers_of_the_United_Hearts

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

 

Vă invit să vă examinați propriile voastre inimi

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

2 februarie 2016

Holy Love

             „Dragi copii, fiți îndeajuns de mici, îndeajuns de umili ca să realizați că această Misiune* vă oferă totul pentru aceste timpuri în care trăiți. Călătoria prin Camerele Inimilor noastre unite culminează prin cufundarea în Voința Divină. De ce să aveți nevoie de altă călătorie sau de alt proiect? Fiecare Cameră se deschide spre o relație mai profundă cu Dumnezeu și anume perfecțiunea în călătoria spirituală.“

„Vă invit să vă examinați propriile voastre inimi, pentru că fiecare dintre voi are nevoie să se perfecționeze într-un anumit fel, într-o virtute oarecare. Harul permanentei autocunoașteri este susținut, de-a lungul Camerelor, cu ajutorul Flăcării Inimii mele. Numai datorită meritului luminii acestei Flăcări puteți primi iluminarea pentru a merge mai departe în călătoria voastră spirituală. Unii, în lipsa umilinței, sting această Flacără, dar cred în mod absurd că ei înșiși progresează pe cale sfințeniei.“

„Rugați-vă zilnic să aveți umilința și curajul de a permite ca Flacăra Inimii mele să vă lumineze fiecare pas spre perfecțiune.“

Chambers_of_the_United_Hearts

*Misiunea ecumenică a Sfintei și Divinei Iubiri – Maranatha Spring and Shrine.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Flacăra Inimii ei purifică fiecare suflet

Mesajul lui Isus către Holy Love

18 ianuarie 2016

Isus

             „Eu sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

       „Sufletele care încep călătoria spirituală prin Camerele Inimilor noastre unite sînt asemenea copilașilor care au nevoie de încurajare  pentru a înainta mai profund în viața virtuoasă. Ele au nevoie să-și vadă greșelile și slăbiciunile, să le recunoască și să ceară ajutorul Mamei mele pentru a le îndrepta. Fiecare lacună în virtute se bazează pe o lacună în Iubirea Sfîntă. Deoarece Inima sfîntă a Mamei mele este Iubire Sfîntă, se cade ca sufletul să fie pregătit în sfințenia elementară în Inima sa – Prima cameră.“

„Flacăra Inimii ei purifică fiecare suflet și îi insuflă dorința de a fi perfect în Iubirea Sfîntă. Nimeni nu poate înainta prin aceste Camere sfinte fără această purificare.“

„Există aceia care se consideră ei înșiși extrem de avansați în călătoria spirituală, dar sînt victimele conștiințelor false. Ei au propria lor versiune spirituală despre adevăr. Harul pe care Mama mea îl dăruiește în Prima cameră îndepărtează minciuna și luminează Adevărul. Mulți refuză să-i recunoască autoritatea.“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Chambers_of_the_United_Hearts

Comoara Inimii mele este autocunoașterea

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

8 ianuarie 2016

Holy Love

Maria, Refugiul Iubirii Sfinte spune: „Lăudat să fie Isus.“

„În aceste zile există o mulțime de argumente neîntemeiate de a nu urma calea mîntuirii pe care eu, fiind trimisă să v-o arăt, v-o fac cunoscută. Într-adevăr calea este presărată cu resturi de scepticism. Cu toate acestea eu alerg după inimile voastre. Veniți în Inima mea Imaculată care apără, are grijă și hrănește fiecare dorință privind mîntuirea voastră. Refugiul Inimii mele este Iubirea Sfîntă și Voința lui Dumnezeu pentru voi.“

„Comoara Inimii mele, care este prima cameră a Inimilor noastre unite, este autocunoașterea. Această metodă de cunoaștere a conștiinței deschide poarta către perfecțiunea tuturor virtuților și dorința de a fi desăvîrșit ca om. Dușmanul mîntuirii voastre vă invită să nu priviți la căile de îmbunătățire a drumului vostru spiritual, ci mai degrabă la mulțumirea de sine și la autosatisfacție.“

„Cu toate acestea, tot ceea ce ține de acest drum spiritual se bazează pe o relație mai profundă cu Fiul meu. Acest lucru poate fi realizat numai dacă descoperiți, recunoașteți și depășiți ceea ce vă reține. Iată de ce Isus vă așază mai întîi în Inima mea, care vă purifică de imperfecțiunile cele mai evidente, pregătindu-vă astfel pentru următoarele camere ale Inimilor noastre unite.“

„Dragi copii, vă invit în Inima mea.Voi trebuie să răspundeți cu un act de voință liberă. Vă dăruiesc Adevărul. Nu trebuie să faceți nici un compromis. Nu căutați calea întunecată a îndoielilor. Urmați calea Luminii Adevărului.“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Voința Tatălui meu este sanctificarea voastră

Mesajul lui Isus către Holy Love

15 iunie 2015

Isus

Isus este aici arătîndu-și Inima. El spune: „Eu sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

„Fraților mei și surorilor studiați camerele Inimilor noastre unite conform indicațiilor din aceste mesaje. Învățați-le pe de rost și reflectați asupra lor pe drumul progresului vostru zilnic. Numai astfel vă veți apropia de Mine și veți deveni mai sfinți.“

„În această seară vă binecuvîntez cu binecuvîntarea mea a Divinei Iubiri.“

Chambers_of_the_United_Hearts

 

Prima cameră- Mîntuirea-Iubirea sfîntă a Inimii Imaculate a Mariei

A doua cameră – Sfințenia

A treia cameră – Perfecțiunea în virtute

A patra cameră – Sanctificarea -Concordanța cu Voința Divină

A cincea cameră – Unirea cu Voința Divină

A șasea cameră – Cufundarea în Voința Divină

Mesajul lui Isus către Holy Love

7 ianuarie 2016

„Eu sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

„Vă informez că fiecare cameră a Inimilor noastre unite reprezintă Voința Divină a Tatălui meu. Fiecare este unit în Voința Tatălui meu și unit unul cu altul. Nimeni nu rămîne singur.“

„Voința Tatălui meu este sanctificarea voastră. Camerele Inimilor noastre vă arată drumul. Nimeni nu este capabil să facă această călătorie singur sau independent de Voința Tatălui meu. Harul este vehiculul care propulsează sufletul prin aceste camere sfinte. Cu cît sufletul își abandonează voința sa liberă harului care îi este dat, cu atît mai repede ajunge în cele mai adînci camere.“

„Fiecare cameră oferă înțelegerea mai profundă a diferenței dintre bine și rău. Există suflete care nu sînt capabile să facă această determinare care amenință viitorul lumii.“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Rezumat către Rămăşiţa Credincioasă

Mesajul lui Isus către Holy Love

6 martie 2015

Isus

„Sînt Isus al vostru, născut întrupat“

„Astăzi am venit să-ţi spun că Rămăşiţa Credincioasă este speranţa şi temelia Noului Ierusalim, pentru că atunci cînd voi reveni, toţi oamenii şi toate popoarele vor trăi conform Celor zece porunci ale Tatălui meu şi Principiilor morale ale Adevărului în Iubirea Sfîntă. Morala creştină va fi susţinută cu tărie şi Adevărul va deveni limpede.“

„Trăiţi conform acestor precepte [Cele zece porunci şi Principiile morale ale Adevărului] acum, aceasta mă mulţumeşte. Acesta este un semn al predestinării. Încă o dată, să ştiţi că nu există graniţe geografice care să delimiteze Rămăşiţa [Credincioasă]. Mai exact, aceasta se află în inimi. Semnul distinctiv, unitatea înăuntrul Rămăşiţei Credincioase este că ele nu se opun unele împotriva altora. Binele nu se împotriveşte binelui. Numai răul se împotriveşte binelui.“

„Feriţi-vă de ipocrizie, deoarece aceasta este o capcană pe care v-o pregăteşte satana.“

Liturghia de vineri

6 martie 2015

Isus este aici  arătîndu-şi Inima. El spune: „Sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

„Fraţilor mei şi surorilor, în această seară, vin din nou să invit toate popoarele şi toate naţiunile să se reunească în Rămăşiţa Credincioasă. Faceţi aceasta supunîndu-vă Poruncilor Iubirii Sfinte a Tatălui Meu.“

„În această seară vă dau Binecuvîntarea Mea a Divinei Iubiri.“

Sursa: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Prea multă dreptate este învăluită în tăcere şi niciodată proclamată

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

 23 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Ar trebui să fie limpede pentru Rămăşiţa Credincioasă faptul că prudenţa trebuie să dicteze în cine să credeţi şi pe cine să vă bizuiţi. Cei demni de crezare susţin Adevărul şi nu vorbesc sau acţionează în interes propriu. Ei nu au un plan ascuns în inimile lor; deci nici o viclenie. Acest lucru este valabil pentru toţi conducătorii laici sau religioşi. Cei care obiectează astăzi cel mai mult în privinţa sfatului meu pentru voi sînt conducătorii care vor putere absolută.“

„Niciodată nu este greşit să priviţi în direcţia în care sînteţi conduşi. Se sprijină ea pe cele Zece porunci şi prin urmare pe Iubirea Sfîntă? Este datoria voastră necondiţionată ca şi Creştin să analizaţi aceasta. Prea mulţi sînt induşi în eroare şi dezinformaţi. Prea multă dreptate este învăluită în tăcere şi niciodată proclamată.“

„Vă spun aceste lucruri nu ca să fiţi răzvrătiţi, ci mai degrabă să fiţi uniţi în Adevăr care este Iubirea Sfîntă.“

Citiţi versetele pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

Filipeni 2: 1-5

1 Deci dacă este o mîngîiere în Cristos, dacă este o stimulare a iubirii, dacă este o comuniune a duhului, dacă este o simțire și îndurare, faceți-mi bucuria deplină: să gîndiți la fel, să aveți aceeași iubire, aceeași simțire, un singur cuget.

Să nu faceți nimic din ambiție sau din laudă deșartă, ci, cu umilință, fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de sine, fără ca cineva dintre voi aibă în vedere numai ale sale, ci și ale altora.

Să aveți în voi acea atitudine care este în Cristos Isus.

Surse: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.bibliacatolica.ro/91/57-11-Filipeni.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Recomandări pentru Rămăşiţa credincioasă

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

24 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Trebuie să precizez că Rămăşiţa credincioasă este compusă din toţi credincioşii, nu numai catolici. Rămăşiţa [credincioasă] este comunitatea tuturor acelora care apără în inimile lor valorile morale creştine în ciuda compromiterii Adevărului în lume. Tu, iubită Rămăşiţă, trebuie să faci efortul de a fi unită în Adevăr, aşa cum satana este îngemănarea răului în neadevăr. Dacă tu nu răspunzi chemării mele de a fi unită, vei fi înfrîntă. Nu lupta unul împotriva celuilalt. Recunoaşte-l pe duşman şi luptă împotriva lui. De aceea este atît de important să deosebeşti binele de rău.“

„Către toţi liderii, religioşi sau laici, vă spun nu faceţi din dreptatea socială un scop. Dacă faceţi aceasta toleraţi în cele din urmă păcate care reclamă dreptatea lui Dumnezeu. Voi slăbiţi morala societăţii în loc să o consolidaţi. Voi acţionaţi în uniune cu cel rău.“

„Catolicii trebuie să fie uniţi în Tradiţia Bisericii şi să nu accepte limbajul care admite schimbarea făcută în ascuns. Rămîneţi umăr lîngă umăr în Adevăr. Fiţi responsabili în faţa Adevărului, nu în faţa omului.“

„Fiul Meu m-a trimis pe mine cu aceste mesaje către Rămăşiţa credincioasă de a-i uni pe toţi în Adevăr. Nu priviţi la vreo definiţie nouă a «adevărului». Fiţi curajoşi în lupta voastră împotriva neadevărului. Rugaţi-vă să-l recunoaşteţi pe duşmanul care întotdeauna se ascunde în spatele binelui.“

Citiţi versetele pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

Romani 2:13

Pentru că nu cei care ascultă Legea sunt drepți la Dumnezeu, ci vor fi îndreptățiți cei care împlinesc Legea.“

Romani 16:17-18

„Totuși, vă îndemn, fraților, să vă păziți cu grijă de cei [care provoacă] dezbinări și scandaluri împotriva învățăturii pe care ați învățat s-o împliniți. Evitați-i, căci aceștia nu-l slujesc pe Domnul nostru Isus Cristos, ci pîntecele propriu și, prin cuvinte mieroase și măgulitoare, înșeală inimile celor simpli.“

Romani 1:18,32

„Într-adevăr, mînia lui Dumnezeu se revelează din cer asupra oricărei nelegiuiri și nedreptăți a oamenilor care înăbușă adevărul prin nelegiuire;“

„Aceștia, deși cunosc cele drepte ale lui Dumnezeu: că cei care practică astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le săvîrșesc, ci îi și aprobă pe cei care le săvîrșesc.“

Romani 2: 5-8

„Dar prin împietrirea ta și prin inima ta nepocăită, îți aduni mînie pentru ziua mîniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care îl va răsplăti pe fiecare după faptele sale.

Celor care prin statornicia în a face bine caută gloria, cinstea și nemurirea le va da viață veșnică, iar celor care, din ambiție și nesupunere față de adevăr, din contra, se supun nelegiuirii, [le va da] mînie și furie.“

Surse: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.bibliacatolica.ro/91/52-06-Romani.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Al şaptelea principiu moral al Adevărului

„Nu respectaţi niciodată omul şi opiniile sale mai mult decît pe Dumnezeu. Amintiţi-vă, Dumnezeu priveşte cu atenţie la ce ascultaţi şi nu pe acela pe care-l ascultaţi.“

 

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

22 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa Credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Astăzi vin, încă o dată, să ofer un sprijin curajos pentru Sfînta Rămăşiţă credincioasă. Întrucît descoperiţi că Adevărul se ascunde sub compromis, voi nu trebuie niciodată să căutaţi să-l abandonaţi din cauza influenţelor de opinii. Acesta este ultimul [Al şaptelea] Principiu moral al Adevărului pentru Rămăşiţa Credincioasă: Nu respectaţi niciodată omul şi opiniile sale mai mult decît pe Dumnezeu. Amintiţi-vă, Dumnezeu priveşte cu atenţie la ce ascultaţi şi nu pe acela pe care-l ascultaţi.“

„În societate, opiniile sfîrşesc prin a se transforma în acţiuni. Aceasta face ca opiniile să fie importante. Opiniile devin legi şi îi împovărează prin taxe necuvenite pe cei care se simt obligaţi să suporte şi să se supună legii. Opiniile schimbă ambianţa din interiorul guvernelor, instituţiilor şi pun în discuţie pînă şi securitatea naţiunilor. Acestea sînt opiniile care contribuie la atmosfera politică din Biserică şi stat.

În aceste zile cele mai multe opinii îndepărtează de la ascultarea faţă de Cele zece porunci şi faţă de Iubirea Sfîntă şi conduc la păcat prin compromiterea Adevărului.“

„Ştii Rămăşiţă [credincioasă], nu există numai o religie particulară care încearcă să adere la Tradiţia veche a Bisericii. De fapt, sînt toţi aceia care doresc să perpetueze morala creştină şi principiile Adevărului, care, în timpul acestei generaţii, sînt pe cale de dispariţie.“

„Opiniile despre morală ale oamenilor se schimbă datorită mass-mediei care prezintă păcatul ca banal şi acceptabil. Oamenii care aleg păcatul ca stil de viaţă sînt admiraţi şi cei care obiectează sînt discriminaţi. Din acest motiv scopul nu este de a eradica greşeala, ci de a o accepta.“

„Rămăşiţa [credincioasă] nu trebuie să accepte o asemenea greşeală în plus faţă de legile lui Dumnezeu. Nu are importanţă cine acceptă aceasta. Contează dacă voi credeţi în greşeală sau în Adevăr. Dumnezeu priveşte în inimi- nu la opinia generală. Fiecare suflet trebuie să îmbrăţişeze legile lui Dumnezeu mai presus de toate. În aceasta rezidă judecata lui.“

„Dragi copii, feriţi-vă să acceptaţi numaidecît o opinie generală. Mai bine căutaţi Adevărul lui Dumnezeu prin mijlocirea Iubirii Sfinte. Aceasta este calea mîntuirii voastre. Referitor la opinia lui Dumnezeu, ea este cea care va conta şi determina veşnicia voastră. Formaţi-vă opiniile care să-i fie plăcute lui Dumnezeu – nu acceptate de cei compromişi din lume. Aceasta este speranţa Rămăşiţei [credincioase].“

Citiţi 1 Timotei 4, 1-2, 7-8 şi 2 Timotei 3, 1-5, versete pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

„De altfel, Duhul spune clar că în timpurile de pe urmă unii își vor renega credința, luîndu-se după duhuri înșelătoare și învățături diabolice, [seduși] de ipocrizia discursurilor false ale celor însemnați cu fierul roșu în cugetul lor.“

„De basmele profane și născocirile babelor ferește-te! Deprinde-te cu evlavia; căci gimnastica trupului e de puțin folos pe cînd evlavia este folositoare în toate pentru că are promisiunea vieții de acum și a celei care are să vină.“

„Dar să știi acestea: în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi egoiști, lacomi de bani, lăudăroși, aroganți, defăimători, neascultători față de părinți, nerecunoscători, sacrilegi, lipsiți de iubire, neînduplecabili, perfizi, indisciplinați, cruzi, dușmani ai binelui, trădători, obraznici, orbiți de mîndrie, iubitori mai mult de plăceri decît de Dumnezeu, avînd înfățișarea evlaviei, dar renegînd puterea ei. Și de aceștia ferește-te!“

Surse:

http://www.holylove.org/messages_by_year.php#bottom

http://www.bibliacatolica.ro/91/61-15-1_Timotei.html

http://www.bibliacatolica.ro/91/62-16-2_Timotei.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

 

 

Al şaselea principiu moral al Adevărului

„Orice păcat – orice compromitere a Adevărului şi abuz al autorităţii – este inspirat de interesul personal.“

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

21 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa Credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Vin la voi, încă o dată, cu speranţă pentru Rămăşiţa [credincioasă]. Adevărul fundamental [Al şaselea principiu moral] pe care îl abordez astăzi este: orice păcat – orice compromitere a Adevărului şi abuz al autorităţii – este inspirat de interesul personal.“

„Aceasta nu este posibil dacă conştiinţa sufletului este formată în Iubirea Sfîntă. Nici un păcat nu este comis întîmplător, ci numai prin voinţa liberă. Păcătosul iubeşte păcatul mai mult decît pe Dumnezeu şi pe aproapele. Păcatul este egoist. Păcătosul are un interes propriu dezordonat pe care vrea să şi-l satisfacă. În momentul cedării în faţa păcatului această dorinţă are prioritate înaintea dreptăţii.“

„Sufletul poate compromite Adevărul, convingîndu-se el însuşi că păcatul nu este păcat. Acest compromis este, în sine, un păcat şi este întru totul egoist. Fiecare suflet are obligaţia de a descoperi Adevărul dintre bine şi rău.“

„Autoritatea comite un abuz atunci cînd conducătorul ţine mult la propriul său interes personal şi nu la bunăstarea subordonaţilor lui. În efortul de a-şi întări propria autoritate, îi poate îndepărta pe oameni de Adevăr. Interesul pentru bani şi pentru propria sa reputaţie este mai presus de responsabilitatea poziţiei sale. O asemenea autoritate nu este demnă de încredere sau chiar de ascultare.“

„Rămăşiţa [credincioasă] trebuie să ţină seama de aceasta, pentru că mulţi sînt induşi în eroare şi neinformaţi despre acest păcat particular.“

„Dragă Rămăşiţă [credincioasă] vreau să te sprijin să înţelegi că nu pierzi bunăvoinţa mea, dacă acţionezi cu cugetul curat în susţinerea preceptului [principiului Adevărului] Iubirii Sfinte, în ciuda autorităţii dezordonate sau compromiterii Adevărului. Eu , Mama voastră cerească rămîn cu voi. Multe [Sfinte] Tradiţii ar putea fi abandonate în viitor. Voi fi cu voi să vă ajut să descoperiţi Adevărul. Nu vă fie frică, dar fiţi atenţi. Atenţia este prudenţă. Frica este un demon care vă distruge pacea.“

 Citiţi 2 Tesaloniceni 2, 13-15, versete pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

„Însă noi, fraților iubiți în Domnul, suntem datori să-i mulțumim fără încetare lui Dumnezeu pentru voi, că v-a ales Dumnezeu încă de la început spre mîntuire în sfințirea Duhului și credința în adevăr, la care v-a chemat prin evanghelia noastră spre dobîndirea gloriei Domnului nostru Isus Cristos.

Așadar, fraților, rămîneți tari și țineți tradițiile pe care le-ați primit fie prin cuvînt, fie prin scrisoarea noastră.“

Surse: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.bibliacatolica.ro/91/60-14-2_Tesaloniceni.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Al cincilea principiu moral al Adevărului

„Iubirea Sfîntă defineşte binele şi conduce la mîntuirea voastră.“

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

20 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa Credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Pentru ca o persoană să discearnă între bine şi rău, conştiinţa sa trebuie să fie educată în spiritul dreptăţii – evlaviei. Aceasta se poate realiza numai prin intermediul Iubirii Sfinte. Aceasta mă conduce pe mine către următorul [Al cincilea] precept [principiu moral] al Adevărului pentru Rămăşiţa credincioasă: Iubirea Sfîntă defineşte binele şi conduce la mîntuirea voastră.“

„Iubirea Sfîntă – să-l iubeşti pe Dumnezeu înainte de toate şi pe aproapele ca pe tine însuţi – este întruchiparea tuturor celor Zece Porunci. Nimeni nu intră în Rai din afara Iubirii Sfinte. Nu există nici uşă din spate – nici negociere. Iubirea Sfîntă este calea către sfinţenia personală şi mîntuirea voastră.“

„O conştiinţă care nu îmbrăţişează în întregime Iubirea Sfîntă este compromisă. Cu cît sufletul îi influenţează pe oameni să acţioneze în vederea compromiterii Adevărului, cu atît este mai mare păcatul lui. În căutarea Adevărului, sufletul trebuie doar să se îndrepte spre Iubirea Sfîntă, ca precept. Tot ceea ce se opune Iubirii Sfinte colaborează cu cel rău.“

„Nu puteţi să-i dăruiţi lui Dumnezeu toată inima voastră, dacă păstraţi o parte din ea pentru voi înşivă. Aşadar, ceea ce iubiţi în lume: reputaţie, putere, autoritate, aspect fizic sau bunuri materiale sînt obstacole în drumul către Iubirea Sfîntă. Folosiţi toate mijloacele prin care să vă dobîndiţi mîntuirea.“

„Speranţa Rămăşiţei [credincioase] este să rămînă credincioasă Iubirii Sfinte şi să privească totul prin ochii Iubirii Sfinte. Acesta este drumul de a evita înşelăciunea satanei, compromiterea Adevărului şi abuzul autorităţii. Iubirea Sfîntă este Adevărul şi Voinţa lui Dumnezeu pentru întreaga omenire.“

„Nu vă puteţi alipi Rămăşiţei credinţei dacă nu vă alipiţi Iubirii Sfinte.“

Citiţi 1 Ioan 3:19-24 versete pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

„ Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr: ne vom liniști inima înaintea lui pentru că, chiar dacă inima noastră ne acuză, Dumnezeu este mai mare decît inimile noastre și cunoaște toate.

Iubiților, dacă inima noastră nu ne acuză, avem încredere în Dumnezeu și [orice] i-am cere primim de la el pentru că păzim poruncile lui și facem ceea ce îi este plăcut. Aceasta este porunca lui: să credem în numele Fiului său Isus Cristos și să ne iubim unii pe alții după cum ne-a dat poruncă.

Cel care ține poruncile lui rămîne în el și el în acesta. Prin aceasta cunoaștem că rămîne în noi: după Duhul pe care ni l-a dat.“ (Biblia romano-catolică)

Surse: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.bibliacatolica.ro/91/69-23-1_Ioan.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Al patrulea principiu moral al Adevărului

„Trebuie să fiţi fermi cu privire la Adevăr între bine şi rău.“

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

19 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa Credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Astăzi vin să vă vorbesc încă o dată despre principiile morale ale Adevărului pe care Rămăşiţa [credincioasă] trebuie să le urmeze. Următorul [Al patrulea principiu moral] Adevăr este: Trebuie să fiţi fermi cu privire la Adevăr între bine şi rău. Înţelegînd Adevărul că satana există cu adevărat, se confirmă faptul că el este cel care nu vrea ca voi să discerneţi între bine şi rău. Servindu-se de compromis, el face să nu se mai vadă diferenţa dintre bine şi rău.“

„Minciunile satanei fac ca păcatul să treacă drept «libertate» şi înfăţişează răul ca un drept legal. În tot acest timp el îl înrobeşte pe păcătos printr-o înlănţuire primejdioasă de înşelătorii. Adevărul binelui este definit de către Iubirea Sfîntă, care este îmbrăţişarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Răul este definit ca orice îndepărtare de Iubirea Sfîntă.“

„Nu vă lăsaţi convinşi să urmaţi nici o cale care vă îndepărtează de poruncile lui Dumnezeu-Iubirea Sfîntă. Nu încercaţi să redefiniţi binele ca fiind rău. Adevărul este întotdeauna adevăr. Păcatul este întotdeauna păcat. Trebuie să acceptaţi că păcatul există cu adevărat şi că fiecare suflet păcătuieşte.“

„Sfîntei Rămăşiţe [credincioase] nu trebuie niciodată să-i fie frică să înfrunte răul şi să-l definească. Compasiunea nepotrivită pentru păcătos este adesea instrumentul satanei care îl linişteşte pe păcătos şi încurajează păcatul. Aceasta nu susţine Adevărul.“

„Adesea cînd un suflet înaintează pe calea sfinţeniei cade în capcana siguranţei de sine. Se poate chiar mîndri că învinge tentaţiile diavoleşti, considerînd că el însuşi este destul de puternic în faţa acţiunii satanice. Acesta este iarăşi un alt şiretlic al demonului. Amintiţi-vă, Iubirea Sfîntă şi Umilinţa Sfîntă merg mînă în mînă.“

„Sufletul umil este acela care discerne mai uşor binele de rău. Un astfel de suflet îşi cunoaşte slăbiciunile şi punctele forte*. El nu lasă ca preferinţele personale sau aversiunile să influenţeze deciziile sale cu privire la bine sau la rău.“

„Dragi copii, ca parte a Sfintei Rămăşiţe [credincioase] fiţi amabili şi ajutaţi-i pe ceilalţi să descopere Adevărul dintre bine şi rău – nu cu ipocrizie, ci cu Iubire Sfîntă.“

*ceea ce necesită  cunoaşterea de sine.

Sursa: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Al treilea principiu moral al Adevărului

„Satana există cu adevărat şi vrea să distrugă tot Adevărul.“

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

18 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa Credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Astăzi vin să vorbesc în faţa Rămăşiţei credincioase despre următorul [al treilea] principiu moral al Adevărului. Acesta este: Satana există cu adevărat şi vrea să distrugă tot Adevărul. Dacă vreodată vreţi să toleraţi un duşman, atunci refuzaţi să-l identificaţi sau să-l recunoaşteţi. Adică ce fac persoanele care iau droguri. La fel, ceea ce face acest preşedinte cu extremiştii islamici.“

„În lumea spirituală sufletul care neagă existenţa satanei în orice împrejurare, nu numai că acceptă răul, dar îi deschide uşa inimii sale. Nu puteţi lupta dacă nu îl recunoaşteţi pe duşman.“

„În lumea de astăzi răul este pretutindeni şi l-aţi încurajat cu ajutorul satanei şi a slugilor sale. Răul este prezent în religiile false şi chiar, în anumite cazuri, în religiile adevărate. Satana inspiră guvernele şi legislaţia ca avortul şi sodomia. Răul este oglindit în modă, în utilizarea clandestină a tehnologiei şi în media. Satana a intervenit în orice împrejurare în care este prezent neadevărul.“

„Recunoaşterea existenţei satanei este numai primul pas în lupta spirituală. Trebuie să învăţaţi să-l recunoaşteţi chiar dacă el vine înveşmîntat în bunătate. Acesta este discernămîntul. Duşmanul nu vine prea des cu coarne şi furcă. Adesea îi foloseşte pe oamenii buni pentru a se opune binelui lui Dumnezeu.“

„Luaţi de exemplu această Misiune [A Iubirii Sfinte] în care după cîte s-ar părea oamenii buni se opun deschis aici intervenţiei Cerului [la Izvorul şi la Sanctuarul Maranatha]; el [satana] poate folosi bunele intenţii în scopul său malefic. Aceasta este dovedită mereu cînd oamenii încearcă să se ajute unul pe altul, dar satana intervine provocînd scandal, vătămare fizică sau pierderea bunurilor.“

„Satana este «tatăl minciunii» şi foloseşte minciunile sale pentru a compromite binele, îi îndrumă greşit pe cei care caută adevărul şi îi induce în eroare pe cei bine intenţionaţi. Satana este duşmanul întregului Adevăr şi în consecinţă duşmanul poruncilor lui Dumnezeu şi al Iubirii Sfinte.“

„Recunoaşteţi fumul satanei în lumea de astăzi. Acolo unde este fum, este foc. Apăraţi-vă inimile cu scutul Adevărului Sfîntului Mihai. Înţelegeţi că credinţa voastră este ţinta satanei. Aşadar, veniţi la mine, eu sînt protectoarea credinţei voastre.“

Citiţi Efeseni 6,10-17, versete pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

„ În rest, întăriți-vă în Domnul și în fața puterii lui. Îmbrăcați-vă cu armura lui Dumnezeu ca să puteți sta în picioare în fața înșelătoriilor diavolului, căci noi nu avem o luptă împotriva sîngelui și trupului, ci împotriva conducătorilor, împotriva puterilor, împotriva puterilor acestei lumi a întunericului, împotriva duhurilor răului care sunt în înălțimi.

De aceea, luați armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și, după ce veți fi învins toate, rămîneți [în picioare].

Așadar, stați drepți, încinși la coapse cu adevărul și îmbrăcați cu platoșa dreptății, 15 avînd încălțăminte în picioare, fiind gata pentru evanghelia păcii.

Să țineți întotdeauna scutul credinței cu care veți putea stinge săgețile aprinse ale Celui Rău.

Luați și coiful mîntuirii și sabia duhului care este cuvîntul lui Dumnezeu.“

Sursa: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.bibliacatolica.ro/91/56-10-Efeseni.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului