Arhive blog

Vin astăzi la voi ca Rege al Îndurării

Mesajul lui Isus către Holy Love

Duminica Îndurării Divine

19 aprilie 2020

    Isus spune: „Eu sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

     „Vin astăzi la voi ca Rege al Îndurării. Doresc să revărs îndurarea mea în inima lumii, înfruntînd astfel toate relele și tot neadevărul. Inima mea este Refugiul vostru de îndurare. Fugiți spre acest Refugiu din mijlocul întregului haos. Îndurarea mea este cea care vă revelează diferența dintre bine și rău. Prin harul îndurării mele sunteți conduși pe calea dreptății.”

„Chem toate popoarele și toate națiunile la Iubirea Divină – Calea Mîntuirii. Această chemare este îndurarea mea în acțiune. Prin «da»-ul vostru dăruit Iubirii Sfinte toate popoarele și toate națiunile pot să se unească și să trăiască în pace. Așadar prin îndurarea mea vă ofer această chemare plină de har – rezolvați-vă neînțelegerile și uniți-vă în Iubirea Sfîntă. Numai atunci veți trăi astfel încît dușmanul nu vă poate atinge. Îndurarea mea vă va învălui atunci și vă va cuprinde ca într-o armură a Divinei mele Voințe. ”

Citiți: Iuda 17-23

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Duminica Îndurării Divine și tripla Binecuvîntare

         A doua duminică după Paști, 19 aprilie 2020, este dedicată sărbătoririi Îndurării Divine, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare, 10 aprilie și pînă sîmbătă, 18 aprilie 2020.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

În acest an sîntem în imposibilitate de a respecta aceste cerințe din motive independente de voința noastră.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

      În mesajul din 16 februarie Părintele Ceresc îi comunică lui Holy Love următoarele:

Copii, în Duminica Îndurării Divine* vă voi oferi o triplă Binecuvîntare, dar voi trebuie să veniți cu inimile pregătite în Iubirea Sfîntă. Dacă veniți din curiozitate, pelerinajul vostru nu va fi atît de folositor. Eliberați-vă inimile de toate grijile lumești, cînd ajungeți aici.** Voi umple o astfel de inimă cu nespus de multe haruri.”

Veți primi Binecuvîntarea Patriarhală, Binecuvîntarea Apocaliptică și Binecuvîntarea de Lumină în același moment.*** Viețile voastre vor fi schimbate pentru totdeauna din multe puncte de vedere. Cînd veniți pe domeniu**** în acea zi, dați-mi toate grijile și hotărîți-vă să abandonați păcatul. Binecuvîntarea mea de Lumină va convinge inimile chiar și a celui mai neînduplecat păcătos să vadă greșeala faptelor sale. Vă dau acest har în Sărbătoarea Îndurării mele ca semn al iubirii mele și al Îndurării mele pentru voi.

„Dacă nu puteți fi aici în acea zi, vă invit din nou să-mi trimiteți pe îngerul vostru păzitor care se va întoarce la voi cu multe haruri.”

* Duminică, 19 aprilie 2020

** Site-ul apariției de la Maranatha Spring and Shrine

**** Domeniul Inimilor Unite (Cîmpul Victoriei)

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2020/03/05/in-duminica-indurarii-divine-19-aprilie-2020-va-voi-oferi-o-tripla-binecuvintare/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Blasfemierea Imaginii lui Isus Îndurător

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te hulesc, iartă-i că nu ştiu ce fac. (Rugăciunea zilnică de la Dozulé)

Imaginea lui Isus Îndurător din spectacol

https://www.youtube.com/watch?v=lbSjAzqeqv4&fbclid=IwAR3m2GlYKXeELMt1_WjjsqGU7VFtrBpLRNseAtkFrQWYs2N2LiXIDlHIOrU

 Patriarhia Română a luat act cu profundă indignare de spectacolul de teatru „Eu sunt. Și?” prezentat la Cluj-Napoca în cadrul „Săptămînii Mîndriei” a minorităților sexuale.

Conținutul indecent al acestei reprezentații include folosirea batjocoritoare a unor simboluri religioase creștine, mesajul transmis fiind unul deliberat blasfemiator.

Asemenea atitudini jignitoare la adresa covîrșitoarei majorități a românilor, etichetarea negativă a credincioșilor creștini, ofensarea repetată a sentimentelor religioase dezbină societatea şi denotă intoleranță tocmai din partea acelora care fac apel în mod insistent la toleranță.

Considerăm că este vorba de un act de propagandă ideologică anticreștină, care nu poate fi scuzat sub pretextul unei manifestări așa-zis artistice.

Amintim că Legea cultelor 489/2006, la art. 13, alineatul 2, stipulează că „sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase”.

În consecință, pledăm pentru respectarea legii în spiritul și litera ei. În acelaşi timp, îndemnăm la promovarea decenței în spațiul public, ca premisă pentru o reală toleranță.

Biroul de presă al Patriarhiei Române (Sursa: https://basilica.ro/patriarhia-romana-isi-exprima-profunda-indignare-privind-ofensa-publica-adusa-simbolurilor-religioase/)

Teatrul Bagaj, trupa care susține spectacolul ”Eu sunt! Și?”, acuzat de Patriarhia Română că ofensează public simbolurile religioase, subliniază că „obiectele folosite în cadrul spectacolului nu sunt încadrate în categoria obiectelor de cult, fiind improvizații, cu reprezentări necanonice”.(Sursa: https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23202296-teatrul-bagaj-dupa-patriarhia-acuzat-piesa-sunt-ofenseaza-simbolurile-religioase-obiectele-folosite-nu-pot-incadrate-obiecte-cult-sunt-improvizatii-spectacolul-invitatie-dialog.htm)

Imaginea lui Isus Îndurător nu este o improvizație, ea a fost terfelită, batjocorită și folosită de o manieră ofensatoare.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

 

 

 

Rugăciune către Îndurarea Divină

Rugăciune către Îndurarea Divină

        Dumnezeule, Tată Îndurător, care ai făcut cunoscută iubirea ta prin Fiul tău Isus Cristos și ai revărsat-o asupra noastră prin Spiritul Sfînt mîngîietor, îți încredințăm astăzi destinul lumii și al fiecărui om. Privește la păcatele noastre, vindecă slăbiciunea noastră, învinge orice rău, fă ca toți locuitorii pămîntului să experimenteze îndurarea ta pentru ca în tine, Dumnezeule, Unul și Treimic, să găsească întotdeauna izvorul speranței.

Părinte Veșnic, pentru patima dureroasă și învierea Fiului tău, dăruiește-ne nouă și lumii întregi îndurarea ta. Amin.

Rugăciunea Sfîntului Ioan Paul al II-lea din 17 august 2002

Sursa: http://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jubile-de-la-misericorde/410199-prier-pour-la-misericorde/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Anul Îndurării – Duminica Îndurării Divine

jesus-misericordieux

Isuse, am încredere în tine!

Imaginea lui Isus Îndurător

Originea imaginii lui Isus Îndurător este legată de viziunea pe care a avut-o Sora Faustina Kowalska în data de 22 februarie l931 la mănăstirea din Plock (Polonia).

Faustina

„Într-o seară, în chilia mea l-am văzut pe Isus îmbrăcat într-o tunică albă, cu o mînă ridicată pentru a binecuvînta, cu cealaltă atingîndu-şi îmbrăcămintea pe piept. Din tunica întredeschisă ieşeau două raze mari, una roşie, cealaltă albă (…) După o clipă, Isus îmi spune: «Pictează un tablou după imaginea pe care o vezi, cu inscripţia: Isuse, am încredere în Tine. Doresc ca această imagine să fie venerată mai întîi în capela voastră şi apoi în lumea întreagă.»“(47)

Cînd Faustina l-a întrebat ce reprezintă cele două fascicule, Mîntuitorul i-a răspuns: „Cele două raze simbolizează sîngele şi apa: raza albă reprezintă apa, care purifică sufletele; raza roşie reprezintă sîngele care este viaţa sufletelor…Cele două raze au ţîşnit din adîncul Îndurării Mele, în timp ce Inima Mea, agonizînd pe Cruce, a fost străpunsă de lance.“ (299)

*

Numit adesea „tabloul Îndurării Divine“, imaginea reuneşte două serii de evenimente evanghelice care vorbesc limpede despre Iubirea Îndurătoare a lui Dumnezeu pentru om şi marea Îndurare Divină, care a fost revelată pe deplin în Misterul Pascal al Învierii şi care se desăvîrşeşte fără încetare în sacramentele Bisericii.

O serie este strîns legată de liturghia primei duminici după Paşti (Sărbătoarea Îndurării Divine), în care Evanghelia Sfîntului Ioan relatează despre apariţia lui Cristos Înviat în Cenaclu şi instituirea sacramentului penitenţei (Ioan 20,19-20).

Icoana îl reprezintă pe Mîntuitorul Înviat care aduce pacea oamenilor, prin iertarea păcatelor, cu preţul patimii Sale şi a morţii Sale pe cruce.

Cealaltă serie, reprezentată de razele roşii şi albe care au ieşit din Inima străpunsă de lance, precum şi de stigmatele Patimii suferite prin crucificare, aminteşte de evenimentele din Vinerea Mare (Ioan 19, 17-18, 33-37).

Cele două raze simbolizează sfintele sacramente, botezul şi penitenţa, prin care sufletul este purificat. Ele reprezintă sfînta biserică, născută din coasta străpunsă a lui Cristos, precum şi Noua Alianță a lui Dumnezeu cu omul, desăvîrşit prin sîngele lui Isus. De asemenea, ele întruchipează harurile şi darurile Spiritului Sfînt, al cărui simbol biblic este apa.

Referindu-se la acestea, Mîntuitorul a spus: „Fericit acela care va trăi în umbra lor, deoarece mîna dreptăţii lui Dumnezeu nu-l va ajunge.“ (299)

„Adu la cunoştinţă că Îndurarea este cel mai mare atribut al lui Dumnezeu. Toate lucrările mîinilor Mele sînt desăvîrşite de Îndurare.“ (300)

Cuvintele din partea de jos a imaginii exprimă atitudinea de încredere „Isuse, am încredere în Tine.“

Isus Însuşi a cerut ca icoana să amintească de necesitatea practicării carităţii prin cuvintele: „Prin această imagine voi dărui sufletelor multe haruri, ea trebuie să le amintească de cerinţele Îndurării Mele, deoarece chiar şi Credinţa cea mai puternică (163) va fi nimic fără faptă.“ (742)

Venerarea acestei icoane constă într-o rugăciune plină de încredere, legată de fapte de Îndurare. Cultului imaginii, Isus i-a adăugat următoarele promisiuni: harul mîntuirii, mari progrese pe calea desăvîrşirii creştine, harul unei morţi bune, precum şi diverse haruri şi bunuri necesare pentru a trăi pe pămînt, cu condiţia de a ne ruga cu încredere.

„Înainte de a veni ca Judecător drept, mai întîi deschid complet porţile Îndurării Mele. Cine nu vrea să treacă prin poarta Îndurării Mele, trebuie să treacă prin poarta Dreptăţii Mele.“ (1146)

*

Urmînd indicaţiile lui Isus, Sora Faustina a încercat să picteze tabloul, dar lipsindu-i competenţa necesară, nu a reuşit să ducă la bun sfîrşit lucrarea. Nu a abandonat ideea, mai ales că Mîntuitorul i-a atras atenţia: „Să ştii că dacă nu te ocupi de pictura acestui tablou şi a întregii opere a Îndurării, în ziua judecăţii, va trebui să dai socoteală de un mare număr de suflete.“ (154)

În anul 1933 Faustina a fost transferată la Vilnius (capitala Lituaniei). Acolo, împreună cu confesorul ei, abatele Michal Sopoćko, profesor de teologie la universitatea din oraş, a luat legătura cu Eugeniusz Kazimirowski, profesor de arte plastice şi i-a propus să picteze, pe baza indicaţiilor ei, tabloul lui Isus Îndurător.

Deşi a realizat multe lucrări religioase, pentru Kazimirovski această sarcină s-a dovedit a fi foarte dificilă. Imaginea, prima reprezentare a lui Isus Îndurător, nu le-a plăcut, nici Sorei Faustina, nici directorului ei spiritual, deoarece Mîntuitorul nu era înfăţişat atît de maiestuos, ca în apariţii. Însuşi abatele Sopoćko pozase pentru acest tablou.

220px-Divina_Misericordia_(Eugeniusz_Kazimirowski,_1934)

Sora Faustina: „I-am spus Domnului: Cine te va picta la fel de frumos cum eşti ?“ „Deodată am auzit aceste cuvinte: «Măreţia acestei imagini nu constă nici în frumuseţea culorilor, nici în maniera de a picta, ci în harul meu.»“ (313)

După finalizarea ei, pictura a fost dusă în mănăstirea Surorilor Bernardine, aproape de Biserica Sfîntul Mihai din Vilnius, unde părintele Sopoćko era paroh.

Prima expoziţie cu public a tabloului a avut loc între 26-28 aprilie 1935, la biserica Ostra Brama din Vilnius.

Sora Faustina scria în jurnalul său: „ 26IV. Vineri, atunci cînd am fost la Ostra Brama pentru ceremoniile în cursul cărora imaginea a fost expusă, am asistat la predica confesorului meu; această predică despre Îndurarea Divină este prima din cele pe care Isus le-a cerut de atît de mult timp. Cînd el a început să vorbească despre această mare Îndurare a Domnului, imaginea a luat o înfăţişare vie şi razele sale au pătruns în inimile persoanelor adunate, dar nu în aceeaşi măsură, în unele mai mult, în altele mai puţin. Sufletul meu a fost inundat de o mare bucurie la vederea harului lui Dumnezeu. (174) Deodată am auzit aceste cuvinte: «Tu eşti martorul Îndurării Mele, vei sta veşnic în faţa tronului meu ca martor viu al Îndurării Mele.»“ (417)

„Această Sărbătoare s-a născut din adîncul Îndurării Mele şi ea este întărită de profunzimea Iubirii Mele nesfîrşite. Orice suflet care crede şi are încredere în Îndurarea Mea o va primi.“ (420)

Cu permisiunea Monseniorului Romuald Jalbrzykowski, arhiepiscop de Vilnius, la 4 aprilie 1937 imaginea a fost consacrată de către directorul spiritual al Sorei Faustina şi depusă în Biserica Sfîntul Mihai din acelaşi oraş.

În 1941, o comisie de experţi în arte plastice, convocată la recomandarea aceluiaşi episcop de Vilnius, a confirmat valoarea artistică a tabloului pictat de Kazimirowski, o achiziţie preţioasă de artă religioasă.

Tot în acelaşi an, părintele Sopoćko a fondat Congregaţia Surorilor lui Isus Îndurător, ca răspuns la dorinţa Mîntuitorului, revelată Sorei Faustina în 1935, de a înfiinţa o nouă comunitate religioasă.

Pînă în 1948, tabloul a rămas în Biserica Sfîntul Mihai, apoi după închiderea ei, timp de decenii imaginea a fost mutată de mai multe ori, mai ales în timpul ocupaţiei sovietice şi a suferit numeroase deteriorări şi restaurări.

În 1987 tabloul a revenit la Vilnius, unde a fost expus o perioadă scurtă de timp în Biserica Spiritului Sfînt.

La 5 septembrie 1993, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut o vizită pastorală în Lituania şi s-a rugat în Biserica Spiritului Sfînt în faţa imaginii originale, pe care a numit-o „Efigia Sfîntă“.

Este de menţionat faptul că privirea şi faţa lui Isus Îndurător din tabloul original pictat de Kazimirovski sînt asemănătoare amprentei lăsate pe giulgiul din Torino.

Mîntuitorul Însuşi i-a spus Sorei Faustina: „Privirea mea din această imagine este la fel cu aceea pe care am avut-o pe cruce.“ (326)

În aprilie 2003, tabloul a fost restaurat de către specialişti în capela Congregaţiei Surorilor lui Isus Îndurător.

Al doilea tablou al Îndurării a fost pictat de Lucja Balzukiewicz, dar a fost distrus la începutul celui de-al doilea război mondial.

Al treilea tablou a fost pictat de către Adolf Hyla la Cracovia în 1943 (după moartea Sorei Faustina) şi cunoaşte din acel moment o mare veneraţie în lumea întreagă. El l-a oferit Capelei Congregaţiei Surorilor Sfintei Fecioare a Îndurării Divine din Cracovia-Łagiewniki ca ex-voto (ofrandă făcută lui Dumnezeu ca mulţumire a unui har obţinut sau o cerere a unui har), mulţumindu-i lui Dumnezeu că i-a salvat familia în timpul războiului.

În 1942, la cererea Surorilor Congregaţiei Sfintei Fecioare a Îndurării, pictorul Stanisław Batowski a realizat la Liov un tablou pe care l-a pus în altarul secundar al capelei Congregaţiei din Varşovia.

În timpul insurecţiei Varşoviei, capela a ars împreună cu tabloul care plăcea tuturor, ceea ce a făcut ca superioara generală a Congregaţiei să-i comande lui Batowski un al doilea tablou pentru casa din Cracovia-Łagiewniki, unde cultul Îndurării Divine se răspîndise deja. Acesta a fost excutat şi transportat la Cracovia în 16 octombrie 1943.

În acelaşi timp, pictorul Adolf Hyla s-a adresat superioarei casei de la Cracovia-Łagiewniki cu scopul de a realiza un alt tablou pentru capela Surorilor Congregaţiei Sfintei Fecioare a Îndurării. După consultări, superioara i-a sugerat să realizeze tabloul Îndurării Divine, conform indicaţiilor dictate de Isus Sorei Faustina.

Astfel Hyla a obţinut descrierea tabloului, copiată din Micul Jurnal, precum şi o mică imagine a reproducerii tabloului lui Eugeniusz Kazimirowski trimisă de către abatele Sopoćko, cu descrierile şi adnotările acestuia, în vederea realizării picturii conform cerinţelor . Dar Hyla nu a ţinut seama de ele, ceea ce l-a iritat mult pe abate; ca urmare, tabloul diferă de originalul lui Kazimirovski.

Hyla

Început în 1942, tabloul a fost terminat în 1943, fiind binecuvîntat solemn de către părintele iezuit Joseph Andrasz în capela Surorilor Congregaţiei.

În 6 octombrie 1943, tabloul lui Batowski a fost terminat şi transportat la Cracovia.

Atunci s-a pus întrebarea, care din cele două lucrări să rămînă în capela Surorilor Congregaţiei. Problema a fost tranşată de către cardinalul Adam Stefan Sapieha, care văzîndu-le pe amîndouă a declarat: „Deoarece tabloul lui Hyla este rezultatul unui legămînt, acela este cel care trebuie să rămînă în capela Surorilor.“ A consacrat tabloul şi l-a expus.

Pentru că tabloul era prea mare, pentru altarul unde a fost pus în timpul Ceremoniilor Îndurării Divine, superioara casei i-a comandat lui Hyla un al doilea tablou, ale cărui dimensiuni şi formă să corespundă altarului lateral.

La 16 aprilie 1944, prima duminică după Paşti, în această capelă a fost celebrată pentru prima dată sărbătoarea Îndurării Divine. Părintele Andrasz a binecuvîntat noul tablou al lui Hyla. Acesta este cunoscut pentru numeroasele haruri primite prin mijlocirea lui, copiile şi reproducerile răspîndindu-se în lumea întreagă.

Astfel s-a împlinit dorinţa Domnului nostru, Isus exprimată Sorei Faustina încă de la prima apariţie la Plock.

Acest tablou se află pînă în prezent pe altarul secundar, în dreapta intrării principale, în capela Surorilor Sfintei Fecioare a Îndurării din Cracovia-Łagiewniki. Această pictură a fost preferata fericitului Ioan-Paul al II-lea.

La rîndul lui, tabloul lui Batowski a fost dus în mica Biserică a Îndurării Divine din Cracovia, din strada Smolensk, iar primul tablou al lui Hyla a fost trimis în 1946, de către maica superioară, la Wroclaw, în Biserica Preasfintei Inimi, de care era legată casa surorilor.

O altă imagine a lui Isus Îndurător este cea care aparţine Părinţilor Palotini (congregaţie fondată la Roma în 1835 de către Sfîntul Vincenzo Pallotti), stabiliţi în 1945 la Osny (în apropierea Parisului) şi care au avut ca misiune răspîndirea cultului Îndurării Divine în Franţa. Datorită activităţii lor, din 1947 sărbătoarea Îndurării Divine a fost celebrată în fiecare an.

Tabloul a fost pictat tot de către Adolf Hyla, care la sfîrşitul anului 1955 l-a adus la Osny.

jesus-misericordieux

În primăvara lui 1956, părintele Alois Misiak, palotin şi responsabil al Apostolatului Îndurării Divine a luat iniţiativa, de acord cu superiorii săi, să obţină binecuvîntarea papală a imaginii. Ca urmare, tabloul afost trimis la Casa Mamă a Părinţilor Palotini la Roma.

Părintele Stanisław Suwała, palotin şi postulator al cauzei de canonizare a Sorei Faustina, a fost însărcinat de către superiorul său să prezinte această cerere Vaticanului. După numeroase contacte cu Vaticanul, la 24 iunie 1956 Sfîntul Părinte Pius al XII-lea a binecuvîntat la Roma icoana lui Isus Îndurător.

După acordarea binecuvîntării papale, imaginea a revenit în Franţa, rămînînd în capela comunităţii Părinţilor Palotini. Numeroşi pelerini au obţinut haruri rugîndu-se în faţa acestei icoane.

Din anul 1958, prin Decretul Congregaţiei Sfîntului Oficiu din data de 28 noiembrie, precum şi prin notificarea din 3 martie 1959, a fost interzisă răspîndirea cultului public al Îndurării Divine în forma indicată de Sora Faustina pînă în 15 aprilie 1978.

În această perioadă, imaginile destinate deja venerării publice urmau să fie ridicate , în conformitate cu decizia fiecărui episcop.

Superiorul Părinţilor Palotini din Franţa s-a adresat Monseniorului Renard, pe atunci episcop de Versailles (de care depindea Osny), iar acesta a decis ca această imagine să fie păstrată în capela privată a palotinilor, pentru venerarea credincioşilor. Datorită acestei decizii, icoana a rămas la Osny, iar celebrarea anuală a sărbătorii Îndurării Divine a putut să se facă fără întrerupere din 1947.

Sub pontificatul Papei Paul al VI-lea, la 15 aprilie 1978, Congregaţia pentru Doctrina Credinţei a anulat prin decret interzicerea răspîndirii cultului public al Îndurării Divine în forma indicată de sora Faustina.

De-a lungul timpului, tabloul Îndurării Divine a fost pictat de artişti din diverse ţări ale lumii. Dintre ei îi amintim, în ordinea prezentării lucrărilor, pe Ludomir Sleńdziński, Sheila Diemert şi Robert Skemp.

Ludomirdivine-mercy-ii-sheila-diemertSkemp

Note:1. Numerele care apar în text indică paragraful corespunzător din „Micul Jurnal“ al Sorei Faustina.

2. Între anii 1569 şi 1795, Regatul Poloniei şi Marele Ducat al Lituaniei au format o federaţie monarhică, numită oficial „Republica celor două naţiuni“. Aceasta a durat pînă în anul ultimei împărţiri a Poloniei.

Surse: http://www.hommage-a-la-misericorde-divine.com/index.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pallottins

http://thedivinemercy.org/library/article.php?NID=2826

http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=misericorde_divine

Copyright © 2013 Revelații ale cerului