Arhive blog

Dozulé 48

        La 48 de ani de la prima apariție de la Dozulé, mesajul Domnului nostru Isus Cristos transmis vizionarei sale Madeleine Aumont este mai actual ca niciodată. Umanitatea nu a îndeplinit dorința Mîntuitorului de a ridica Crucea Glorioasă de 738 de metri, iar aceasta a avut drept consecință proliferarea elementului demonic la scară planetară. Sîntem acum martorii instaurării noii ordini mondiale cu tot cortegiul de monstruozități care va urma.

„Trăiţi timpul supremului efort al răului împotriva lui Cristos. Satana este eliberat din închisoarea sa. El ocupă întreaga suprafaţă a pămîntului.“ (Apariţia nr.12 din 2 noiembrie 1973)

„Fiţi mereu bucuroşi, nu vă plîngeţi de cataclismul general al acestei generaţii, fiindcă toate acestea trebuie să se împlinească. Dar iată că apare pe cer Semnul Fiului Omului. Şi acum trebuie să se împlinească timpul naţiunilor. Toţi îşi vor lovi pieptul. După evanghelizarea lumii întregi, atunci voi reveni în Glorie.“ (Apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973)

„Cînd această Cruce va fi înălţată de la pămînt, voi atrage totul la mine.“ (Apariţia nr. 8 din 12 iunie 1973)

Prin Crucea Glorioasă Dumnezeu a dorit să unească toate naţiunile aşteptîndu-le la picioarele ei pentru căinţa mondială şi pentru a primi iertarea lui Dumnezeu.

„Adevărat vă spun, Tatăl Meu m-a trimis pentru a vă mîntui şi a vă da Pacea şi Bucuria. Să ştiţi că Eu sînt Iubire şi Compasiune.“ (Apariţia nr.17 din 31 mai 1974) 

Rugăciunea zilnică de la Dozulé

 „Doresc ca ei să spună în fiecare zi rugăciunea urmată de o decadă de rozar. Fiecare familie care o va spune cu mare încredere va fi protejată de orice nenorocire, apoi voi revărsa în inimile lor Îndurarea Mea.“ (Apariţia nr.28 din 28 martie l975)

Rugăciunea i-a fost dictată Madeleinei în cea de-a zecea apariţie din 7 septembrie 1973.

Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii. Împărăţia Sa este veşnică. El vine să învingă lumea şi timpul.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te hulesc, iartă-i că nu ştiu ce fac.

Ai milă Dumnezeul meu, de scandalul lumii, eliberează-i de spiritul satanei.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te evită, dă-le gustul Sfintei Euharistii.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Glorioase, fă ca ei să găsească aici Pacea şi Bucuria în Dumnezeu, Mîntuitorul nostru.

Ai milă Dumnezeul meu, pentru ca Împărăţia Ta să vină, dar salvează-i, mai este încă timp… Iar timpul se apropie şi iată că Eu vin. Amin. Vino, Doamne Isuse.

Se recită o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui), iar la sfîrşit invocaţia:

„Doamne, revarsă asupra lumii întregi comorile nesfîrşitei Tale Îndurări.”

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/03/08/dozule/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

După 33 de ani, mesajul de la Dozulé se repetă

Mesajul lui Isus către JNSR din 28 martie 2005

Isus: Fericiți cei care, chemați, m-au urmat. Fericiți dacă voi credeți că Semnul Fiului Omului, sau Crucea mea glorioasă, constituie anunțul viitoarei Întoarceri în glorie a lui Isus Înviat.

Fericiți dacă credeți că după aceste zile de suferințe va apărea în cer însuși Fiul Omului cu o grandioasă maiestate și o mare putere, venind să-i adune pe aleșii din cele patru colțuri ale lumii.

Bucurați-vă deoarece timpul este aproape în care Fiul Omului va reveni în glorie.

Prin această Cruce înălțată asupra lumii națiunile vor fi mîntuite.

Toți cei care, plini de încredere, vor veni aici să se căiască, vor fi mîntuiți în această viață și în veșnicie.

Pentru a face cunoscut acest Semn al Fiului Omului și a fi credincioși cererii mele, am cerut mii de cruci în lume, a suta parte din Crucea mea glorioasă. Ele au gloria mea.

Dacă am spus la Dozulé că mesajul dat Madeleinei nu era o revelație privată, ci un Avertisment pentru lumea întreagă, pentru națiuni, pentru conducătorul Bisericilor, pentru Biserică, aceasta nu este problema unei singure dieceze, nici a singurei Biserici a Franței, nici a singurei Bisericii romane.

Evenimentul are o triplă dimensiune excepțională prin gravitatea sa, prin universalitatea sa, prin urgența de care este atașat însuși Domnul vostru Isus Cristos.

Adevărat vă spun: cerul și pămîntul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Dacă omul nu ridică crucea cerută la Dozulé nu va mai fi timp.

În acest 28 martie 2005, mesajul de la Dozulé vă informează că de la prima apariție a Crucii pe cerul de la Dozulé s-au scurs 33 de ani. Cînd pe Crucea mea sfîntă, m-a lovit moartea, aveam 33 de ani. Apocalipsul este anunțat de Sfîntul Ioan care declară în cuvintele sale profetice că nimeni să nu facă nici o adăugire deoarece Dumnezeu îl va împovăra cu toate plăgile scrise în această carte; și cel care ar îndrăzni să îndepărteze din cuvintele acestei cărți, Dumnezeu va îndepărta partea lui de la pomul vieții și de la cetatea sfîntă scrise în această carte.

Da, Întorcerea mea este aproape! Amin, vino Doamne Isuse.

Acest mesaj de înștiințare l-am unit cu sfînta mea moarte pe cruce și cu anunțul făcut Mamei mele de îngerul Gabriel. Aceasta este Buna Vestire.

De la conceperea unui copil pînă la moartea sa pe pămîntul oamenilor, Dumnezeu trăiește în el și învierea acestui copil este continuarea  vieții lui cu Dumnezeul său în viața mea veșnică.

Mesajul de la Dozulé vă privește pe toți.

Cel viu este cel care vă vorbește:

„Și iată că eu vin.”

Amin, vino Doamne Isuse!

Nu vă atingeți de nici un singur cuvînt din Biblie.

Al vostru Dumnezeu Mîntuitor,

ISUS Cristos

Copyright© 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

„RIDICAȚI CRUCEA DE 738 DE METRI LA DOZULÉ“

Mesajul lui JNSR din 14 septembrie 2014

Glorificarea Sfintei Cruci

Prin ascultare Biserica va învinge

Și lumea va fi salvată.

 ECCE CRUCEM DOMINI

 „Prin Crucea sa, DUMNEZEU va învinge…

Veţi face cunoscută această Cruce şi o veţi purta.“

Era marțea sfîntă

28 martie 1972 la ora 435 a dimineții

„ECCE CRUCEM DOMINI“

„Veţi face cunoscută această Cruce şi o veţi purta.“

             Madeleine* a fost cea care a primit mesajul acestei teribile manifestări pentru lumea întreagă, acum patruzeci și doi de ani și jumătate**, din partea Aceluia care este „Domnul întregului univers“.

Această CRUCE cunoscută în toată lumea datorită ascultării umilei sale slujitoare, nu a fost încă recunoscută de „Biserica sa“ care n-a construit-o încă la Dozulé, în ciuda „căinței redutabile“ care a însoțit această Cerere regală a DOMNULUI DOMNILOR ȘI REGELUI ÎNTREGULUI UNIVERS.

Ea n-a fost niciodată luată în serios, nici înainte, nici acum, nici după, în pofida lacrimilor de tristețe pe care Madeleine le-a văzut curgînd din ochii adorabilului nostru Isus în cea de-a șaisprezecea apariție.

Și de la refuzul Bisericii pînă astăzi, se poate constata că nici o rugăciune, nici o sfîntă liturghie celebrată pe pămîntul întreg, nu ajung să evite un război mondial…

Deoarece opoziția vine dintr-o nemăsurată neascultare care a devenit „Blasfemia satanei împotriva lui Dumnezeu“ pentru lumea întreagă.

Nu este acesta păcatul întregii lumi, care este suportat azi pe întregul pămînt?…

Neascultarea față de cuvîntul lui Cristos nu se poate repara decît printr-o 

„Ascultare fără reținere, a aceleia (biserica) pe care Domnul nostru a ales-o să nimicească acest rău care încercuiește pămîntul întreg“…

„RIDICAȚI  CRUCEA  DE  738  DE  METRI  LA  DOZULÉ.“

Biserica universală este aceea a lui Cristos, care va aboli păcatul lumii devenit mondial, deoarece în acest sfîrșit al timpurilor, Biserica însăși este afectată.

Isus, „YESHOUA“ care vine în numele Tatălui său „YHWH“.

Se apropie ziua în care se va îndeplini profeția făcută evreilor, în ziua Floriilor: „Iată Casa voastră, Templul lui YHWH, va fi lăsată pustie!

Și eu vă spun:

De acum înainte nu mă veți mai vedea, PE MINE YSHWH, pînă cînd nu spuneți:

«Binecuvîntat să fie cel care vine în numele lui YHWH! Iată-l pe acela al cărui nume are împărăția veșnică: «ECCE  Cujus imperto NOMEN est in  aeternum.»

Cel care a coborît din cer, Omul-Isus YSHWH, același care s-a ridicat și care revine pe norii cerului în puterea și măreția lui Dumnezeu-YHWH!“

„DOMINE  NOMEN  TUUM  IN  AETERNUM !“

„Doamne Isus, numele tău este veșnic!“

Aceste ultime rînduri sînt în cartea Părintelui Manceau „Întoarcerea glorioasă a Fiului Omului“   Dozulé

Isus din Nazaret către JNSR

*Vizionara Madeleine Aumont v. https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/03/08/dozule/

**În 28 martie 2018 se împlinesc 46 de ani de la prima apariție.

Sursa:  http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright© 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Imaginea timpului ne conduce la Isus Cristos

Mesajul lui JNSR din 11 martie 2013

În prezent trăim într-o nouă etapă: aceea care precede imediat „nenorocirea“ și care se cheamă „Ultimele zile ale Bisericii“, cea care încheie această perioadă de apărare în care, în ciuda nemerniciei națiunilor, „sub egida sa Biserica putea încă să garanteze pacea“.

Iată timpul în care Anticrist își va începe domnia.

Sfînta Biblie spune că, în primele momente ale domniei sale, acest personaj va fi dificil de recunoscut. El va folosi tot felul de stratageme pentru „a intra în grațiile“ puterilor publice, în ale națiunilor și mai ales în ale Bisericii… fără a uita Israelul care vă cădea „sub vraja lui“…

Am intrat în timpul sfîrșitului, al aceluia care stabilește cele șapte ultime timpuri ale națiunilor, cuprinse în „cei 490 de ani“ în care Israelul a îndurat pedeapsa pe care Dumnezeu i-a impus-o din cauza idolatriei sale.

Aceste timpuri trebuiau să se termine cu propunerea pe care Domnul nostru le-a făcut-o la sfînta sa Înviere: „șapte ani de har“ în onoarea Marelui Sacrificiu Universal al lui Isus Cristos, deoarece Împărăția lui Dumnezeu pe pămînt era pentru acel timp, în care Israelul beneficia de asemenea de „șapte ani de iertare“.

Dar refuzul Israelului a anulat această reducere a pedepsei de șapte ani.

Dumnezeu, Tatăl nostru, ofensat de acest refuz, a mutat penitența lor de șapte ani… la sfîrșitul timpurilor.

Este scris: „Veți fi mîntuiți unii prin alții, ceea ce vrea să spună și că veți «plăti» deopotrivă unii pentru alții, deoarece, nici voi, nu sunteți fără păcat… așa cum ați fi dispuși să credeți…“

Nu știm cînd vor începe sau au început, acești ultimi șapte ani, pe care toți trebuie să-i îndurăm… pentru a merita întoarcerea glorioasă a Fiului Omului și Fiu al lui Dumnezeu.

Isus se întoarce și este scris: „la sfîrșitul ultimei nenorociri…“

Semnele profetice sînt de studiat de către această generație care încă trăiește. Deoarece ea este cea care a asistat la „renașterea Israelului ca națiune“. Israelul a devenit o națiune în 1948 și Ierusalimul i-a revenit în 1967.  Deci, cei care au trăit între 1948-1967 pot pretinde că au trăit evenimentele sfîrșitului. „Domnul să ne apere!“

Este scris: „Cînd Biserica va fi răpită ultima apărare care împiedică răul de a se manifesta din plin va fi anihilată.“ Și cînd Biserica nu va mai fi acolo, Israelul va fi din nou etichetat din punct de vedere spiritual ca „națiunea binecuvîntată“ de Dumnezeu. Iată că cei șapte ani de dominare păgînă sînt aici… Aceasta este reluarea celor șapte ani anulați sub domnia lui Cristos (la sfînta sa înviere).

Israelul va avea o a doua șansă de a-l primi pe Mesia sa. Cei șapte ani de har pe care i-a acordat Isus Cristos sînt înlocuiți cu șapte ani de nenorociri sub domnia lui anticrist, dar de această dată Israelul va fi salvat. Dar va fi națiunea care va suferi cel mai mult, chiar dacă toți, vom avea parte de căința mondială, deoarece toți sîntem păcătoși…

„Vestea cea bună“ este că „ora răpirii Bisericii“ care reprezintă într-adevăr apărarea adevăraților creștini care o iubesc, această oră a sosit. Acești adevărați creștini sînt chemați să se alăture și să se unească spiritual într-o rugăciune neîncetată a tuturor credincioșilor săi și a tuturor acelora care se vor adăuga, cu rugăciunea bunului nostru Papă Benedict al XVI-lea din mănăstirea în care l-a chemat Domnul său. Ei sînt chemați special să se roage și să-l adore pe Dumnezeu în Tatăl, Fiul și Spiritul Sfînt în locuința lor sau în orice casă de rugăciune. Ei vor crede cu Papa.

Pentru a confirma profeția de astăzi, Isus ne indică să recitim cuvîntul său proclamat de un profet vechi: Sfîntul Paul care, vorbind despre timpul nostru, va spune în II Tesaloniceni 2 la 12:

Trebuie mai întîi ca apostazia să vină și ca omul nelegiuit, fiul perdiției să se ridice.

Adversarul care se ridică deasupra a tot ceea ce se cheamă Dumnezeu și pe care-l adorăm și care se va așeza în templul lui Dumnezeu dîndu-se drept Dumnezeu.

Și acum, știți bine ce îl reține ca să nu se dezvăluie decît la timpul său.

Deoarece deja misterul fărădelegii lucrează, trebuie doar ca cel care îl oprește încă să dispară…(*)

„ Atunci, va fi descoperit Nelegiuitul pe care Domnul Isus îl va nimici cu răsuflarea gurii sale și-l va distruge cu manifestarea venirii sale.“ (II Tesaloniceni 2:8)

Venirea nelegiuitului se va produce prin puterea satanei, cu tot felul de miracole, semne și minuni înșelătoare…

Vedeți urmarea în biblie la Sfîntul Paul în Tesaloniceni 10, 11, 12.

Dacă reluăm la Sfîntul Paul 6, (*)… „Și acum știți bine ceea ce îl reține…“

Putem răspunde că acesta este bunul nostru Papă Benedict al XVI-lea care reprezintă un obstacol…

Și pentru a confirma din nou, să reluăm mesajul din 5 martie 2013 în care Domnul spune, vorbind despre Benedict al XVI-lea: „A făcut ce trebuia să facă…“ (https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/03/19/iata-sprijinul-vostru/)

El s-a supus lui Isus Cristos care va devansa poate Împărăția lui Dumnezeu pe pămînt deoarece este scris, că ultimele zile ale Bisericii actuale (aceea a lui Benedict al XVI-lea) sînt înscrise în Răpire.

Totul este pregătit pentru ultimul act și Domnul ne avertizează:

„Nu începeți să faceți pronosticuri, pentru a afla data întoarcerii mele. Veți ști destul de repede! Începeți să vă uniți cu al vostru Papă Emerit, rugăciunile voastre să se unească cu ale sale și să fie oferite lui Dumnezeu în Sfînta Euharistie. Totul va fi descoperit pentru voi înșivă foarte curînd. Fiți răbdători!“

Puteți reciti cu folos al patrulea fascicul „Secretul Mariei“, în care Domnul ne atrage atenția asupra faptului că în acest an 2005, sărbătorile Bunei Vestiri și ale vinerii sfinte au loc în aceeași zi, 25 martie și că acest fapt se va repeta în 2016.

JNSR ascultîndu-l pe Isus Cristos

Surse: http://www.jnsr.be/fr.htm

http://bibliacatolica.ro/old/Biblia.php

Copyright© 2013-2017 Revelații ale cerului

 

 

 

 

 

 

Cu privire la Vatican

Mesajul lui Isus către JNSR din 3 august 2007

vatican-noaptea

JNSR: Doamne, vrei să ne vorbești în acest moment?

ISUS: Tot ceea ce v-a dat Domnul a fost pentru a trăi și a respecta viața, a-l onora pe Cel care vă dă viața și a-i respecta Binele său. A merge pe drumul meu reprezintă singura cale care vă va duce la mine. Alegînd o alta, înseamnă a accepta tot ceea ce nu vă recomand, iar eu nu mă găsesc acolo.

Cărțile sfinte se citesc de la dreapta la stînga.

Toate principiile mele sînt drepte și totul este cuprins în Legea mea sfîntă.

Nu voi retracta o iotă și nici nu propun o altă Carte. Thora este Legea mea și Eu sunt în Thora. Cei care vor să mă urmeze să se raporteze la ceea ce am scris, fiindcă aceia care au scris-o nu erau singuri.

Eu sunt în tot ceea ce am spus și în tot ceea ce spun astăzi. Citiți și mă veți regăsi.

Fiica mea, eu te informez fiindcă tu trebuie să avertizezi această lume despre toate aceste mari necazuri care vi se vor întîmpla în curînd, deoarece Dumnezeu este ignorat în toate împrejurările.

Eu vreau să-ți vorbesc despre acest Timp în care totul se pierde fără urmă fără ca voi să vă dați seama. Aceasta nu este o iluzie. Eu vreau ca voi să știți că cel care va rămîne trebuie să rămînă în picioare și cel care trebuie să plece începe deja să plece. Fiindcă Dumnezeu nu lasă în picioare decît acele lucruri care nu sunt pîngărite de mîna oamenilor care nu-l iubesc pe Dumnezeu și lucrările sale.

N-ai nici o teamă: cel care cade și va cădea va fi fără importanță pentru Viața cu Dumnezeu. Elimin tot ceea ce este făcut din interes pentru bani și stăpînii banului. Stă în picioare și va rămîne în picioare acela care-l onorează și-l va onora pe Dumnezeu în Măreția sa și în Splendoarea sa.

Eu doresc ca tu să continui să scrii. Vei vedea că tot ceea ce vei scrie este adevărat și se va întîmpla în curînd.

Cînd aceasta se va întîmpla, copiii vor trebui să se ascundă, adăpostiți-i într-un loc sigur. Acest grup va fi asemenea unei fortărețe comandată de cel rău care-și va mobiliza toate forțele sale pentru a nimici Poporul meu în drum spre Adăpostul cel mai sigur pe care i-l pregătesc.

Ascultă-mă, ia repede notă: aceasta se va întîmpla în jurul lui decembrie unde rezistența față de Dumnezeu se va manifesta pretutindeni. Mai întîi va fi Vaticanul. Se va duce o luptă ascunsă. Asemenea vîntului care vine de pretutindeni, Vaticanul va fi invadat din toate părțile și Papa nu va rezista din cauza daunelor pe care acest lucru îl poate provoca chiar în orașul său. El nu va spune nici un cuvînt și va accepta tot ceea poate să i se facă.

Aceasta va fi o lucrare a celui rău care este pregătită deja la Vatican: cînd el va fi retras de acolo, ei vor spune că este „pentru binele lumii“. Acela care-i va lua locul va fi singurul responsabil, deoarece el a pregătit totul cu grijă.

Nu-ți fie frică de dată.

JNSR: Este adevărat, mi-e teamă de date.

Și Eu îți spun: da, tu poți face ceva.

Eu te voi duce acolo unde tu vei da această informație. Biserica va trăi orice s-ar întîmpla, chiar atunci cînd o vor crede moartă ea va învia.

Eu sunt aici, n-ai nici o teamă. NU, Eu nu voi mai lăsa ca șarpele să acționeze deoarece Tatăl meu, care mi-a dat toată Puterea, a sunat Ora Victoriei mele.

Oamenii nu vor recunoaște încă adevărata identitate a Mariei, Mama lui Dumnezeu și a oamenilor. Dar Dumnezeu a numit-o pe Sfînta Sa Mamă cu adevărata sa identitate din Cer: Ea este Regina, Mama Bisericii, Mama lui Dumnezeu și a oamenilor. Și titlul de Divină pe care îl are, Dumnezeu, Tatăl său, i l-a dat încă din veșnicie.

Rugați-o să vă mîntuie,

fiindcă Ea este gata să zdrobească,

capul celui blestemat.

Acesta este Dumnezeul tău care-ți vorbește,

Folosește-te de această scriere.

Isus, Regele și Prințul Păcii

În curînd toți în Ierusalim. Amin.

vatican

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Ce este această apatie?

Mesajul lui Isus către JNSR din 27 noiembrie 2006

The Sermon on the MountCarl Bloch, 1890

           Isus: Astăzi am să-ți vorbesc. Ascultă și scrie. Fiica mea, vin la voi să vă pun în gardă. Trebuie să vă las să veniți la mine fără nici o constrîngere. De libertatea voastră de alegere va depinde salvarea voastră. Toți vor fi informați, chemarea mea va fi universală, deoarece toți vor trebui să aleagă în perfectă cunoștință de cauză: sau pe Dumnezeul Unic și Adevărat sau pe dușman. Nici o slăbiciune nu poate veni de la Dumnezeu.

Și Eu trebuie să vă avertizez: veți fi informați unii de la alții și alegerea voastră trebuie să fie definitivă. Așadar, împreună ținînd bine cîrma, vom naviga pe apele calme ca și pe cele învolburate ale acestui sfîrșit al timpurilor.

Veți fi atenți la fiecare pas. Veți fi solicitați mult. Imaginea timpului va fi prima care vă dă informații. Capcane de toate felurile se vor ivi în fața voastră. Nu abandonați Calea pe care ați ales-o s-o urmați cu mine. Fugiți de tentațiile puterii, banului și luxului. În aceste timpuri vor suferi mult atît cei buni cît și cei răi, deoarece ca într-un mare coș, vă veți găsi toți închiși în același timp care ține să vă scuture cu putere pentru a verifica rezistența voastră. Și astfel vă veți găsi în fața evidenței: chemați-mă.

          Nu vă fie frică! Eu vă avertizez, Dumnezeu va fi Singurul vostru Salvator: ISUS Cristos Domn și Rege al Universului.

Nu-l acuzați pe Acela care vă pune în gardă pe acest pămînt. Acesta vine de sus: totul vă va fi dat dinainte, proclamat prin Cuvîntul meu care nu poate minți.

De asemenea, tu trebuie să înțelegi ceea ce vi se întîmplă cîteodată, atît ție cît și acelora pe care îi folosesc pentru a scrie și a da Cuvîntul meu lumii. Cîteodată veți încerca un fel de apatie care vă poate afecta mîinile, trupul și spiritul. Aceasta va fi cu totul întîmplător ca să vă întrerupă activitatea voastră în slujba mea și pentru toți frații voștri. Nici mușchii voștri, nici activitatea voastră cerebrală, nimic nu se va degrada, dar veți suporta aceasta. Protejați-vă mîinile. Fiica mea, acordă mîinilor tale îngrijirile necesare prin exerciții zilnice.

         Vorbesc pentru toți aceia care mă slujesc.

Nu-i voi lăsa pe ai mei într-o totală părăsire. Cei care sînt afară trebuie să se întoarcă acasă pentru a aștepta să treacă aceste zile în care totul pare să fie nefast. Lăsați pentru moment Armatele cerești să se lupte în sferele apropiate de pămînt. Rugați-l pe Sfîntul Mihail și armatele de îngeri ca Dumnezeu să-l trimită pentru a face un plafon protector deasupra voastră.

Deoarece totul se întîmplă chiar deasupra oamenilor. Cei vînduți diavolului sînt printre voi. Evitați ieșirile nocturne. Evitați marile adunări în care ei se infiltrează. Îndepărtați-vă de munți, de fluvii, de mări. Atenție la marile vînturi. Totul poate deveni noroi și dușman, deoarece stăpînul răului turbează de furie din cauza timpului puțin care îi rămîne pentru a-i chinui pe copiii pămîntului.

Spuneți că timpul duce cu sine, iar și iar, tot ceea ce poate el să distrugă, servindu-se de marea grapă în favoarea satanei, dar acesta uită că în același timp, marea grapă va lăsa să scape printre dinții săi acest pămînt bun fără bolovani sau rădăcini rele, chiar acest pămînt care va primi mai tîrziu Grăuntele bun.

Voi continua să te informez. Vei primi informația în inima și sufletul tău, în momentul în care Dumnezeu însuși alege, zi de zi pentru a vorbi tuturor celor care sînt ai mei.

Sfînta mea Inimă și Sfîntul meu Spirit vă vorbesc

Prin Sfîntul meu Cuvînt

Isus Cristos, Mîntuitorul vostru

206-christ-roi

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Cine este ca Dumnezeu!

Mesajul lui Isus către JNSR din 18 iulie 2006

Dieu le Pere

JNSR: Doamne, ce vrei să ne spui? Vorbește-ne, te ascultăm și îți mulțumim!

Isus: Cînd Sfîntul Paul vă vorbește despre Anticrist înaintea venirii mele în glorie, nu vă îndoiți, el vine, deja lucrează.

Aceasta se va vedea. Nimeni nu poate ascunde mult timp acest Rău, deoarece Dumnezeu se războiește cu el dintotdeauna în afara Cerului său de glorie și foarte curînd Dumnezeu îl va învinge atît pe pămînt cît și în cer.

Ispita determină alegerea fiecăruia . Atenție, Anticristul va avea îmbrăcămintea ispititorului, a aceluia care îl confruntă pe Dumnezeu, cel care este dușmanul lui Dumnezeu și al oamenilor. Puterea sa este obscură, deci el este ascuns. Dar fiind dominator și orgolios, aceasta îl va face să se descopere. El va face cunoscută în public adevărata sa identitate și își va arăta puterea sa de seducție, fiindcă atrage deja mulțimile.

În curînd tatăl minciunii îl va proclama în fața tuturor ca fiind fiul său și Spiritul Răului este în ei, maimuțărind astfel Preasfînta Treime cu un orgoliu fără limite. Deoarece cifra Treimii Divine este 333 (1+1+1 x 3 -> 333), ei se consideră de două ori mai mult și aceasta este cifra 666 a trioului infernal cu toată forța diabolică, distructivă și dominatoare.

Pentru a-l înfrunta pe Cristos, trebuie să se demaște în plină zi în fața acestei mulțimi care îl adoră, el care este împotriva Dumnezeului lui Israel și a Sfintelor Legi.

El provoacă războiul, fiecare acuzîndu-se reciproc de agresiune, pentru a atrage opinia publică de partea sa. Dar aceasta este piatra de poticnire, deoarece vine Timpul lui Dumnezeu unde nimic nu va putea scăpa cumplitei Sentințe a lui Dumnezeu. Lupta cerească a Sfîntului Mihail și a armatei sale de îngeri sfinți este mai îngrozitoare decît toate luptele de pe pămînt. Lupta se aseamănă cu aceea care i-a alungat din cer pe îngerii căzuți.

Cine este ca Dumnezeu!

Focul însoțește Sfîrșitul acestui Timp. Furtuni de foc, războaie, atentate, violență, răpiri de copii, violuri și asasinate varsă sînge nevinovat.

Satana își vede sfîrșitul venind și își desfășoară ultimele forțe. Copii, fiți atenți! Dumnezeu își culege Martirii acestui Timp și ei nu vor fi niciodată cuceririle celui rău. Cu Rahela lumea întreagă își plînge copiii. Rugați-vă, rugați-vă copilașilor!

Preoți ai lui Dumnezeu, Sfînta Liturghie să devină o datorie pentru fiecare creștin care să poată participa la ea. Trupul și Sîngele lui Cristos vor reprezenta forța și susținerea voastră.

Isus este cu voi, acum și întotdeauna.

Isus și Sfîntul Mihail în lupta pentru Pacea lui Dumnezeu. Amin.

stmichel

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

 

 

Iertarea Sfîntă a lui Dumnezeu

Mesajul lui Isus către JNSR

Dimineaţa zilei de 27 decembrie 2014

veronese_dieu_le_pere

Iată anunţul pe care mi l-a făcut în această dimineaţă Isus Cristos.

A nins toată noaptea şi de la fereastra mea zăresc în depărtare păduricea şi parcul casei. Totul este alb…

«Alb ca Iertarea Sfîntă şi generală a lui Dumnezeu pentru toţi copiii Săi de pe Pămînt.» Amin.

Apartamentul meu este inundat de parfumul de tămîie şi de vocea Domnului nostru Isus Cristos care, din Cerul de Glorie, ne spune fără încetare:

„Veţi fi mîntuiţi unii prin alţii în primul rînd prin iertarea voastră reciprocă, deoarece Marea Iertare care vine din Cer prin Sfînta Voinţă a Dumnezeului vostru Unic şi Adevărat, nu poate veni decît în sufletele deja purificate între ele, albite deja ca acest Pămînt pe care, de la fereastra ta, îl vezi în această dimineaţă de 27 decembrie 2014, ziua acestui anunţ solemn care vine să-i informeze pe toţi fraţii tăi de pe pămînt, că Dumnezeu vine să vă ierte pe fiecare care doriţi să îndepliniţi Voinţa Sa Sfîntă.

Marea Iertare a lui Dumnezeu trebuie să înceapă cu iertarea unora şi altora pe acest pămînt care, la rîndul său, va fi apoi purificat.

Mulţumesc copila mea JNSR.

Dumnezeu te binecuvîntează în Numele Dumnezeului vostru cel Veşnic.

Isus Cristos

Sursa: http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Dumnezeu cel atotputernic este TREIME

Mesajul lui Isus din Nazaret către JNSR

27 septembrie 2014 (2)

La Trinite

Dumnezeu cel atotputernic este TREIME, pentru a te sluji…

Dumnezeu voia nu numai să te vadă şi să te atingă, dar El dorea, mai presus de orice, ca tu să-L recunoşti şi să-i surîzi…Da, să-l iubeşti…

Pentru aceasta El a devenit Isus, real şi plin de IUBIRE, pentru tine şi pentru toţi fraţii tăi…

Acest Isus abandonat a urcat pînă pe stîlpul infamiei pentru a îmbrăţişa, cu braţele deschise, CRUCEA, pentru voi toţi…

Atunci din Spiritul Său Sfînt, El te-a binecuvîntat şi a făcut din tine, prin Sîngele său ales ţîşnit din Divina Sa Inimă, o fiică, un fiu din mulţimea de fraţi, deoarece Sîngele Meu nu se varsă pentru unul, ci pentru toţi copiii pămîntului…

Astfel, prin această scrisoare scrisă astăzi şi pe care o citeşti, aminteşte-ţi copilă, că lumea îţi aparţine ţie şi fraţilor tăi şi dacă tu mă primeşti în inima ta, noi vom merge împreună să-i căutăm…

Deoarece astăzi DUMNEZEU, Tatăl nostru cheamă lumea întreagă să-l urmeze pentru a elibera această lume de lanţurile satanei.

Trebuie să-l recunoaştem pe Dumnezeu în Isus care s-a făcut Om, pentru ca omul să poată intra în Dumnezeu. Voi formaţi toţi UN SINGUR DUMNEZEUŞi Dumnezeu nu poate să renunţe la a continua să vă iubească pe fiecare pentru ceea ce sînteţi, adică o parte a Lui însuşi…

Creatorul nu poate şi nu va putea niciodată să uite Creaţia Sa!

DUMNEZEU este IUBIRE şi IUBIREA nu are graniţe.

Amintiţi-vă, fiecare dintre voi, că SINGUR DUMNEZEUL Înmulţirii este Creatorul.

El v-a creat şi şi-a dat viaţa pentru cei mulţi…

Deci, puteţi voi să-i reproşaţi lui Dumnezeu că este Tată, Fiu şi Spirit Sfînt?

Nimic nu este destul pentru a vă iubi!…

Iubiţi-mă în Isus Cristos care a primit toate puterile Singurului şi Unicului Dumnezeu care revine la voi, la fiecare dintre voi, în Persoana lui Isus Cristos.

Iubirea mea este veşnică şi Dumnezeu vă iubeşte!

Adunaţi-vă pentru a-L primi!

Eu sînt Isus din Nazaret care vă iubeşte!

Sursa: http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Nu vă mai bazaţi pe ideea greşită a acestei lumi

Mesaj dictat, cuvînt cu cuvînt, de către Isus din Nazaret lui JNSR

27 septembrie 2014 (1)

Croix Dozule

 …Această Lume care a luat ca lozincă: Omul primul în toate!

Atunci cînd l-a uitat pe Dumnezeu, Lumea se prăvăleşte tot mai mult în înfern…

Infernul este negarea lui Dumnezeu, deoarece a-L uita pe Susţinătorul Lumii, este cea mai mare greşeală pe care toate ştiinţele reunite nu o mai pot repara…

Singur Dumnezeu, în bunătatea sa îndurătoare, va împlini ultima sa profeţie, de a-i readuce la El pe toţi copiii uitaţi, care au devenit din vina înaintaşilor lor, uitaţii acestui Timp de Har în care Dumnezeu totuşi, nu-l uită pe nici unul dintre cei care se prezintă înaintea Lui şi care sînt chemaţi de către Spiritul Sfînt „să-L asculte“ în intimitatea sa de iubireFiindcă fiecare copil ştie foarte bine în adîncul lui, cine este Creatorul său.

Aşadar, ascultaţi mici şi mari:

„Nimeni nu poate şi nu trebuie să uite de unde vine, deoarece Creaţia este sensibilă şi ea tresare de bucurie atunci cînd i se vorbeşte despre Tatăl, Creatorul tuturor, inclusiv al tău, cel care mă citeşti astăzi, al tău, cel care mă asculţi…

Bucură-te de tot ceea ce vei auzi şi vei putea citi din nou astăzi şi să le vesteşti…“

Al vostru dulce Isus

Isus Cristos

Dumnezeu Adevărat – Om Adevărat

Pentru toţi şi pentru fiecare

Sursa:  http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Mesajul lui Isus pentru Biserica din Franţa

Mesajul lui Isus către JNSR din 11 iulie 2014

Bateme_de_Clovis_par_St_Remy-

O, Franţă, ascultă rugămintea mea către Biserica mea din Franţa

Prin tine, fac cunoscută „Împărăţia mea“ pe acest pămînt!

Cînd Clovis era Rege al Franţei, tu erai păgînă…

Prin Biserica Suverană, tu ai devenit creştină…

Porumbelul a zburat prin văzduh, pînă în baptisteriul dulcii mele Ţări, pentru a-i preda Episcopului Saint Remi, în 481, fiola cu ulei binecuvîntat.

Prin acest Botez Regal, tu ai devenit creştină şi pentru totdeauna, o, Franţă, ţara ta a

devenit „Fiica mai mare a Bisericii“.

O, cît de mult, în faţa tuturor păgînilor, tu l-ai onorat pe Dumnezeul tău şi binecuvîntat destinul tău.

Astăzi revin pentru a te ruga din nou să reînnoieşti „Jurămintele Botezului tău“, pentru a binecuvînta prin tine Franţa cu toţi ai tăi şi prin tine, acest pămînt al Franţei, care a acceptat într-o zi să devină fiica mai mare a Bisericii, care este Isus Cristos care revine în curînd!

Dumnezeu să binecuvînteze prin Reînnoirea Botezului său pe toţi copiii lui Dumnezeu.

Isus Cristos

Sursa: http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Sfînta Fecioară de pe Muntele Carmel

 

În 16 iulie biserica o sărbătoreşte pe Sfînta Fecioară de pe Muntele Carmel.

Mt.Carmel

Aflat în nord-vestul Israelului, cu o înălţime de 524,4 metri, el reprezintă pentru creştini unul din locurile cu o puternică încărcătură spirituală.

Numele său derivă din limba ebraică „Kerem El – כרם אל“ şi înseamnă „Via Domnului“. Aici, în secolul al IX-lea î.C., profetul Ilie a cîştigat lupta, în numele Dumnezeului lui Israel, cu profeţii lui Baal (1 Regi, 17-19.21; 2Regi, 2).

La începutul secolului al XIII-lea, eremiţii care trăiau în acest munte, aproape de Izvorul lui Ilie, au primit, din partea patriarhului Ierusalimului, Albert, Regula Carmelului. Această normă simplă, de inspiraţie biblică promovează o viaţă bazată pe „comuniunea cu Dumnezeu“. Textul cuprinde o descriere fidelă a idealului monastic, pe care tradiţia patristică l-a transmis, avîndu-l ca model pe Ilie ca arhetip al călugărului, prin viaţa sa săracă, celibatul său precum şi experienţa pustiului, a singurătăţii, toate acestea ca pregătire a momentului întîlnirii cu Dumnezeu.

Simon Stock

În dimineaţa zilei de 16 iulie 1251, Sfînta Fecioară Maria i-a apărut Sfîntului carmelit englez Simon Stock şi i-a dăruit scapularul miraculos din Carmel.

În acel timp, Sfîntul Simon era superiorul general al Ordinului Carmelit, care se afla într-o situaţie dificilă, trecea prin serioase dificultăţi, iar conducătorul lui era dispreţuit, persecutat şi ameninţat cu moartea.

Om cu credinţă puternică, Sfîntul Simon nu a încetat să implore ajutorul Sfintei Fecioare în rezolvarea acestor probleme, cerîndu-i totodată un semn evident de care să asculte.

Înduioşată de rugăminţile sale, Sfînta Fecioară i-a adus din Cer sfîntul Scapular şi i-a adresat următoarele cuvinte: „Primeşte dragul meu fiu, acest Scapular al Ordinului tău ca semn distinctiv al confreriei mele şi semnul privilegiului pe care l-am obţinut pentru tine şi copiii Carmelului. Cel care va muri îmbrăcat cu această haină, va fi mîntuit, nu va suferi niciodată în focul veşnic. 

Acesta este un semn de mîntuire.

O apărare în pericole, o dovadă de pace şi de alianţă veşnică.“

Şaptezeci de ani mai tîrziu, Sfînta Fecioară i-a apărut Papei Ioan al XXII-lea şi i-a făcut următoarea promisiune, considerată ca o completare a celei adresate Sfîntului Simon.

„Dacă în ziua trecerii în cealaltă viaţă, ei (copiii Carmelului) sînt aruncaţi în purgator, eu voi coborî acolo în sîmbăta care va urma morţii lor şi îi voi elibera pe cei pe care îi voi găsi acolo şi-i voi readuce la muntele sfînt şi la viaţa veşnică.“

Această a doua promisiune a Sfintei Fecioare a fost la originea celebrei Bule Sabatine a Papei Ioan al XXII-lea publicate în 3 martie 1322, confirmată ulterior de mai mulţi suverani pontifi ca Aexandru al V-lea, Clement al VII-lea şi Paul al III-lea.

La început scapularul a fost utilizat exclusiv de către călugării carmeliţi. Mai tîrziu, biserica a extins privilegiile şi beneficiile spirituale ale folosirii lui pentru toţi credincioşii.

În Sfînta Scriptură, veşmîntul sau haina reprezintă semnul unei dualităţi: el simbolizează căderea originară a omului decăzut din starea de har şi posibilitatea lui de a îmbrăca din nou gloria pierdută (Gn 3). De asemenea veşmîntul este semnul naturii spirituale a omului şi al destinului său supranatural.

Scapularul este şi el o haină de mîntuire, o platoşă şi un scut spirituale, o haină a curăţeniei spirituale cu care ne îmbracă Mama lui Dumnezeu.

Scapularul face cunoscut, din partea aceluia care îl poartă, consacrarea şi apartenenţa voluntară la Maria, iar din partea Sfintei Fecioare, angajamentul de a apăra pe cel care-l poartă, în orice ocazie şi în special în ora morţii.

În 16 iulie 1996, cu ocazia aceleiaşi sărbători, Mîntuitorul nostru, Isus vrea să-i ofere Preasfintei Sale Mame un cadou şi îi împărtăşeşte această dorinţă vizionarei franceze JNSR.

„Prin intermediul omului, Eu vreau să aprind un cîmp de stele pe pămînt […] mii de cruci care se vor ridica în lumea întreagă.“

Delicateţea Inimii lui Isus faţă de Mama Sa merge mai departe, Isus vrea să implice toate sufletele în Proiectul Său de Iubire.

„Voi trebuie să ridicaţi [crucile de iubire] pentru ca din fiecare să urce Rugăciunile spre Cer şi prin fiecare să coboare Binecuvîntările lui Dumnezeu.“ (Isus către JNSR în 5 noiembrie 1996)

Astfel Isus le-a încredinţat fraţilor şi surorilor Lui de pe pămînt executarea acestui mare Proiect, de realizare a Planului de Iubire stabilit de către Providenţa Divină pentru aceste timpuri care sînt ultimele.

„Refuzaţi Crucea Mea Glorioasă pentru că este prea înaltă ? Atunci Eu răspîndesc pe întregul pămînt o sumedenie de cruci, a suta parte a acesteia: 738 de centimetri cu braţele de 123 de centimetri. Ele vor fi albastre şi albe în culorile alese de Sfînta Mea Mamă, toate drepte şi luminoase, cu braţele deschizîndu-se de la est la vest.“

Cele Două Inimi Sfinte ale lui Isus şi ale Mariei sînt în centrul tuturor acestor Cruci şi veţi primi , numai privind spre centrul Crucii, Binecuvîntarea celor Două Inimi Sfinte Unite ale noastre. Spuneţi: «Isuse, Maria Vă iubesc, salvaţi sufletele, salvaţi-i pe cei consacraţi.» Aceste Cruci de Iubire se înmulţesc pentru a realiza, ce trebuia să facă, într-o clipă, Marea Cruce Glorioasă cerută de Părintele nostru din Ceruri. Dar lumea are deja un picior în prăpastie.“ (Isus către JNSR în 18 octombrie 2002)

„Lumina care va izvorî din fiecare din aceste cruci va aminti că Eu sînt Lumina Lumii.“(Isus către JNSR în 26 februarie 2001)

„V-am cerut Crucea Mea pretutindeni; dar Mîna Mea va călăuzi alegerea locului…“ (Isus către JNSR în 24 septembrie 1996)

„Nici un amplasament nu a fost ales de către om, totul vine de la Dumnezeu.“ (Isus către JNSR în 3 februarie 1997)

„Fiecare Cruce va fi fixată ca o santinelă care veghează asupra voastră, fiindcă oraşul în care va fi ridicată Crucea Mea va fi sub Protecţia Mea şi Eu îi voi supraveghea cu atenţie sporită pe cei care încă vor ezita să Mă urmeze, deoarece trebuie repede să se hotărască. […] Crucile Mele se vor înălţa pretutindeni de la pămînt pînă la cer, formînd un baraj, ele se vor împotrivi Răului.“(Isus către JNSR în 28 august 1996)

„Mă voi face simţit în fiecare suflet care se va ruga în faţa acestei Cruci. Iată de ce le numesc Crucile Mele de Iubire făcute de oameni, nu inventate de către oameni.“(Isus către JNSR în 19 iulie 1997)

Surse: http://www.scapulaire.fr/scapulaire/1-Bienvenue.html

https://revelatiialecerului.wordpress.com/tag/dozule/

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

 

Cuvîntul Meu este Hrana Mea

Mesajul lui Isus către JNSR din 9 martie 2013

În Numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfînt

Ascultaţi acest Mister

Acest Mister nu poate fi anunţat de „Biserica închisă“ (Conclavul care s-a reunit să-l aleagă pe noul papă).

Aşadar, Biserica Mea este cea care, totuşi, vi-l va face cunoscut fiecăruia, vouă tuturor copiilor Mei iubiţi care-l urmaţi pe Papa Emerit al Meu: „Voi sînteţi creştinii care iubiţi Biserica şi pe al Meu Papă Emerit.“

Voi sînteţi Mesagerii Veştii Bune: Isus Cristos.

Fiecare dintre voi este un trimis al lui Dumnezeu care să ducă Cuvîntul Său pînă la capătul pămîntului.

FIŢI BINECUVÎNTAŢI!

Nu-ţi pierde încrederea în tine!

Fiindcă am pus în fiecare puterea Mea şi viaţa Mea, şi la semnalul Meu, voi trebuie să Mă ascultaţi!

Este urgent să se depună toate eforturile!

Nimeni nu se mai poate opune „Împărăţiei lui Dumnezeu pe Pămînt…“ Iată de ce, în prezent, răspîndesc ordinele mele: Du-te şi urmează-mă…Tu nu ştii că voi sînteţi Preaiubiţii Mei, cei care Mă urmaţi?

Nimeni nu va mai putea opri torentul Cuvîntului Meu Viu! „Eu sînt Izvorul.“

Mergeţi fără teamă! Îţi repet, Eu voi fi întotdeauna în faţa celui pe care-l onorez prin Cuvîntul Meu Sfînt.

Dumnezeul vostru a vorbit! Aceştia sînt toţi Îngerii Mei ocrotitori care vă deschid porţile în faţa voastră. Ei primesc acelaşi ordin ca Acela care duce Cuvîntul Meu: „Dacă voi tăceţi, pietrele vor vorbi! Cuvîntul Meu este apăsat.“ Atunci cînd îl dau, el este la fel de curgător ca şi Apa Mea. Deci, el va fi întotdeauna în faţa ta…

„Porţile se vor deschide, fiindcă Domnul te trimite.“ Altfel, de ce m-ai asculta?

Nu te teme de nimic, Timpurile sînt aici şi „Eu sînt Stăpînul Timpului…“ Altfel, totul ar fi încă ascuns!…

Acum Totul se împlineşte!

Biserica Mea, sînteţi voi toţi care-l urmaţi pe Papa Emerit al Meu, căruia îi vorbesc astăzi.

Tot ce primeşti este acceptat de către fiecare Înger care vă urmează, ca să ridice cea mai mică piatră care s-ar afla pe drumul vostru şi care ar putea fi o piedică pentru preaiubiţii Mei.

Du-te fiica Mea aleasă, poartă Împărăţia lui Dumnezeu în inima ta!

Cel care intervine, să ştie că nimic nu poate bloca drumul către Domnul!

Da, vei da acest Mesaj care va fi punctul de plecare al acestui nou drum: „Ajutorul lui Dumnezeu.“

Pun Sigiliul Meu pe Cuvîntul Meu Adevărat, care va deschide Poarta Adevărului Suprem.

 

Isus Cristos, Domnul Oştirilor lui Dumnezeu Părintele nostru

Cei trei arhangheli

Sursa:  http://www.jnsr.be

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

Iată sprijinul vostru

Mesajul lui Isus către JNSR din 5 martie 2013

 Doamne Isuse, Te rog să mă ajuţi să clarific plecarea din Biserică a bunului nostru Papă Benedict al XVI-lea, care s-a eliberat din funcţia papală.

A făcut ce trebuia să facă…

Retrăgîndu-se, el a condus  Biserica în adăpostul în care i-a fost dat să se refugieze „ în rugăciunea şi adorarea lui Dumnezeu“.

Cine este duşmanul Domnului care poate pătrunde în sufletul viu şi entuziast al unui fiu al lui Dumnezeu?

Cine este într-adevăr, creştinul sincer care nu a recunoscut în el, acest adăpost în care duşmanul nu va putea pătrunde?

„El este adăpostul Adevărului“ unde cel mai viclean nu va ajunge niciodată să-l abată de pe drumul său al Crucii, drum pe care îl urmează dintotdeauna şi pe care îl continuă pînă la Crucea unde îl aşteaptă Dumnezeu.

Salvarea tuturor copiilor Mei care cred în Mîntuitorul lor Isus Cristos se află încă  în toate inimile curate îndreptate spre rugăciune şi adorare.

 Du-te copila mea, continuă…

-să-l preamăreşti pe Dumnezeu şi Biserica Sa,

-să te rogi cu fraţii tăi,

-să-i ajuţi pe păcătoşi şi mai ales, să-i iubeşti pe duşmanii tăi, în iertarea lui Dumnezeu.

Şi roagă-te pentru Papa al Meu care este barca spirituală a ajutorului vostru în Dumnezeu. Lui îi încredinţez toate sufletele voastre care îl vor urma în rugăciunea sa de ocrotire.

JNSR ascultîndu-l pe Isus

Benedict 16

Sursa: http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

Plîngeţi mai degrabă pentru Biserica Mea

Mesajul lui Isus către JNSR din 12 februarie 2013

Copilaşii mei, Isus este cel care vă vorbeşte…

Cerul este tot atît de tulburat ca fiecare dintre voi, în aceste zile sumbre. Fecioara celor şapte dureri  plînge pe Divina Mea Inimă Sfîntă. Un doliu vine fără a-l putea ocoli şi lumea plînge sfîrşitul precedentului Papă Ioan Paul al II-lea.

Cît despre acest Benedict al XVI-lea, care a luat decizia de a se retrage din Biserică, el îmbrăţişează din toată inima sa „durerea Bisericii“ care se stinge cu ultima sa tresărire. Şi el este acela care o însoţeşte în mormîntul său. El este acela care moare pentru Ea (înaintea Ei). El tocmai i-a dăruit viaţa sa şi o vede deja în agonie „el agonizează cu Ea“…

Acest copil al lui Dumnezeu îşi păstrează integritatea, însoţind în mormîntul său Adevărata Biserică a lui Isus Cristos, care nu mai este (Ea a dispărut înaintea lui), dar Ea va renaşte în curînd cu Isus la viitoarea Sa venire (Adevărata Mea Biserică, cu toţi sfinţii săi care o aşteaptă).

Biserica nu a supravieţuit Papei . Ea îl va preamări în curînd cu Ea. Ea va renaşte din toate suferinţele sfinţilor săi copii care o plîng în acest Papă Sfînt.

Isus, Maria, Iosif în faţa CRUCII  lumii

Sfinta Fecioara

Sursa: http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

 

DOZULÉ

          Dintotdeauna, Părintele Ceresc, în bunătatea sa nesfîrşită, a vegheat cu iubire asupra lumii create de el ocrotind-o şi călăuzind-o. Şi-a ales cu grijă mesagerii care să-i înţeleagă planurile, să le facă cunoscute şi să le transpună în viaţă.

 De multe ori a fost acuzat că şi-a părăsit creaţia, că nu a intervenit în stăvilirea răului care astăzi, mai mult ca niciodată, este prezent pretutindeni.

„Trăiţi timpul supremului efort al răului împotriva lui Cristos. Satana este eliberat din închisoarea sa. El ocupă întreaga suprafaţă a pămîntului.“ (Apariţia nr.12 din 2 noiembrie 1973)

„Fiţi mereu bucuroşi, nu vă plîngeţi de cataclismul general al acestei generaţii, fiindcă toate acestea trebuie să se împlinească. Dar iată că apare pe cer Semnul Fiului Omului. Şi acum trebuie să se împlinească timpul naţiunilor. Toţi îşi vor lovi pieptul. După evanghelizarea lumii întregi, atunci voi reveni în glorie.“ (Apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973)

În Normandia [1], la jumătatea drumului dintre Caen şi Pont d’Éveque, se află Dozulé, o mică localitate de circa 1.900 de locuitori. Aici, între 28 martie 1972 şi 6 octombrie 1978, Madeleine Aumont, croitoreasă, mamă a cinci copii, a avut apariţii şi revelaţii ale Cerului, în care Domnul nostru Isus Cristos i-a vorbit despre faptul că lumea l-a uitat pe Dumnezeu, iar dacă aceasta nu se converteşte se îndreaptă spre propria ei pieire.

Dozule       Viziunile au debutat cu apariţia unei cruci mari, luminoase şi au continuat cu apariţiile Mîntuitorului, ale ostiei şi ale Arhanghelului Mihail. Ele au adesea aceeaşi schemă: mai întîi apariţia unei lumini vii în biserică, care cuprinde întregul Sfînt Sacrament, apoi apariţia lui Isus sau a Sfîntului Mihail şi sînt, sau nu, însoţite de comunicări orale care constituie esenţialul mesajelor.

În mesajele sale Isus i-a cerut Madeleinei Aumont să-i transmită preotului, episcopului şi apoi Papei cererea Lui de a ridica pe Colina Înaltă din Dozulé o Cruce Glorioasă de 738 de metri (înălţimea Golgotei), construirea la picioarele ei a unui sanctuar şi a unui bazin de purificare.

Prin Crucea Glorioasă Dumnezeu vrea să unească toate naţiunile aşteptîndu-le la picioarele ei pentru căinţa mondială şi pentru a primi iertarea lui Dumnezeu.

Episcopul de Bayeux nu a recunoscut aceste mesaje şi a publicat o ordonanţă prin care declară apariţiile ca neautentice şi interzice colectarea de fonduri în vederea construirii Sanctuarului şi a Crucii Glorioase.

În faţa lipsei de înţelegere a clerului, Madeleine Aumont a fost extrem de tulburată. Isus i-a comunicat: „Vă spun, supuneţi-vă superiorului vostru. El singur este însărcinat pe acest pămînt să facă voinţa Tatălui meu, dar vai de lumea în pericol, fiindcă el întîrzie.“ (Apariţia nr.49 din 6 octombrie 1978)

Biserica s-a interesat tîrziu de apariţii. Cei doi episcopi succesivi nu le-au luat în serios şi Vaticanul nu s-a pronunţat.

În acelaşi timp, numeroase asociaţii au preluat mesajul, adesea de o manieră stîngace, voit denaturată, ceea ce a dus la creşterea confuziei. Multe erori, aproximări şi calomnii au fost atribuite mesagerei şi mesajelor.

Subiect de comentariu a constituit şi înălţimea pilonului principal al Crucii Glorioase (738 m), ca şi cum catedralele Evului Mediu nu ar fi fost şi ele foarte înalte faţă de construcţiile din epocă.

S-a pretins că mesajele indicau că singurele persoane care s-ar mîntui ar fi doar acelea care ar merge la Dozulé.

S-a insinuat de asemenea că revelaţiile erau opera unei secte. Dimpotrivă Madeleine Aumont a trăit întotdeauna în umilinţă şi supunere faţă de biserică. Nu a căutat niciodată publicitatea şi abia după nouă ani i-a spus soțului ei despre revelaţiile pe care le-a avut.

Deoarece episcopul i-a ordonat să tacă, Isus şi-a continuat opera prin intermediul altei vizionare, JNSR.

*

download

În 16 iulie 1996, cu ocazia sărbătorii Sfintei Fecioare de pe Muntele Carmel, Isus vrea să-i ofere Preasfintei sale Mame un cadou, împărtăşindu-i această dorinţă lui JNSR.

„Prin intermediul omului, eu vreau să aprind un cîmp de stele pe pămînt […] mii de cruci care se vor ridica în lumea întreagă.“

Delicateţea Inimii lui Isus faţă de Mama sa merge mai departe, Isus vrea să implice toate sufletele în proiectul său de iubire.

„Voi trebuie să ridicaţi [crucile de iubire] pentru ca din fiecare să urce rugăciunile spre cer şi prin fiecare să coboare binecuvîntările lui Dumnezeu.“ (Isus către JNSR în 5 noiembrie 1996)

Astfel Isus le-a încredinţat fraţilor şi surorilor Lui de pe pămînt executarea acestui mare proiect, de realizare a planului de Iubire stabilit de către providenţa divină pentru aceste timpuri care sînt ultimele.

„Refuzaţi Crucea mea Glorioasă pentru că este prea înaltă ? Atunci eu răspîndesc pe întregul pămînt o sumedenie de cruci, a suta parte a acesteia: 738 de centimetri cu braţele de 123 de centimetri. Ele vor fi albastre şi albe în culorile alese de Sfînta mea Mamă, toate drepte şi luminoase, cu braţele deschizîndu-se de la est la vest.“

Cele Două Inimi Sfinte ale lui Isus şi ale Mariei sînt în centrul tuturor acestor cruci şi veţi primi, numai privind spre centrul crucii, binecuvîntarea celor Două Inimi Sfinte Unite ale noastre. Spuneţi: «Isus, Maria, vă iubesc, salvaţi sufletele, salvaţi-i pe cei consacraţi.» Aceste cruci de iubire se înmulţesc pentru a realiza, ce trebuia să facă, într-o clipă, Marea Cruce Glorioasă cerută de Părintele nostru din ceruri. Dar lumea are deja un picior în prăpastie.“ (Isus către JNSR în 18 octombrie 2002)

„Lumina care va izvorî din fiecare din aceste cruci va aminti că eu sînt Lumina Lumii.“ (Isus către JNSR în 26 februarie 2001)

„V-am cerut crucea mea pretutindeni; dar mîna mea va călăuzi alegerea locului…“ (Isus către JNSR în 24 septembrie 1996)

„Nici un amplasament nu a fost ales de către om, totul vine de la Dumnezeu.“ (Isus către JNSR în 3 februarie 1997)

„Fiecare cruce va fi fixată ca o santinelă care veghează asupra voastră, fiindcă oraşul în care va fi ridicată crucea mea va fi sub protecţia mea şi eu îi voi supraveghea cu atenţie sporită pe cei care încă vor ezita să mă urmeze, deoarece trebuie repede să se hotărască. […] Crucile mele se vor înălţa pretutindeni de la pămînt pînă la cer, formînd un baraj, ele se vor împotrivi răului.“(Isus către JNSR în 28 august 1996)

„Mă voi face simţit în fiecare suflet care se va ruga în faţa acestei cruci. Iată de ce le numesc crucile mele de iubire făcute de oameni, nu inventate de către oameni.“(Isus către JNSR în 19 iulie 1997)

*

Madeleine Aumont

Mesajele primite de Madeleine Aumont au originalitatea de a-L prezenta pe Isus în întoarcerea sa în glorie şi constituie, după devoţiunea Îndurării Divine a sorei Faustina Kowalska, al doilea mesaj al secolului 20 centrat pe Isus Cristos.

Ca şi în cazul marilor revelaţii, cum sînt cele ale Inimii Imaculate de la Paray-le-Monial sau Îndurarea Divină, apariţiile de la Dozulé prezintă o nouă devoţiune însoţită de promisiuni şi haruri: devoţiunea la Crucea Glorioasă.

Revelaţia care are în centru Crucea Glorioasă îi atribuie acesteia două sensuri corelative: ea reprezintă totodată Învierea lui Cristos în duminica Paştilor şi Întoarcerea sa în glorie la sfîrşitul timpurilor naţiunilor. Iată de ce mesajul primit de către vizionară este indisociabil devoţional şi escatologic. [2]   

Madeleine Aumont a avut 49 de apariţii în care Isus şi Arhanghelul Mihail i-au vorbit în limbile latină şi franceză, deşi aşa cum mărturisea în apariţia nr.9 din 6 iulie 1973 „Nu am nici o pregătire şi gîndiţi-vă că latina îmi este o limbă cu totul străină.“ De altfel chiar Domnul nostru a precizat : „Veţi spune episcopiei toate cuvintele pe care vi le-am dictat. Şi slujitoarea Domnului va vorbi o limbă care îi este străină.“

„Cei care vor veni în numele meu vor vorbi limbi necunoscute lor.“ (Apariţia nr. 15 din 5 aprilie 1974)

În 1970, ea a participat la vigilia pascală din 28 martie. Dimineaţa a primit Sfînta Împărtăşanie care a ridicat-o într-o admirabilă lumină a lui Dumnezeu cel viu. Aceasta a reprezentat debutul reînnnoirii şi aprofundării vieţii sale spirituale, care este de notat începe sub semnul învierii.

Doi ani mai tîrziu, în marţea sfîntă din 28 martie 1972, în faţa casei apare o cruce mare luminoasă în vîrful Colinei Înalte. Ea a auzit atunci cuvintele: „ Ecce Crucem Domini“ („Iată Crucea Domnului“). Vocea a adăugat: „Veţi face cunoscută această cruce şi o veţi purta.“ (Apariţia nr.1 din 28 martie 1972)

În cea de-a treia apariţie din 7 decembrie l972 Isus i-a comunicat Madeleinei: „Spuneţi-i preotului să înalţe în acest loc Crucea Glorioasă şi la picioarele ei un sanctuar“, iar în apariţia nr. 5 din 20 decembrie 1972 Isus a rugat-o să-i spună preotului: „Crucea Glorioasă înălţată în acest loc să fie comparabilă [cu altitudinea] Ierusalimului.“

„Grăbiţi-vă să anunţaţi lumii ceea ce aţi văzut şi auzit în numele meu. Daţi ordin episcopiei să anunţe legea mea pentru a ridica Crucea Glorioasă şi Sanctuarul Reconcilierii exact în locul în care Madeleine a văzut-o de şase ori şi veniţi toţi aici în procesiune.“

„Cînd această Cruce va fi înălţată de la pămînt, voi atrage totul la mine.“ (Apariţia nr. 8 din 12 iunie 1973)

„Crucea Glorioasă […] înălţată pe Colina Înaltă trebuie să fie comparabilă cu oraşul Ierusalim prin dimensiunea sa verticală. Braţele ei trebuie să fie îndreptate de la răsărit la apus. Ea trebuie să fie de o mare luminozitate.“

„Săpaţi la 100 de metri de locul Crucii Glorioase în direcţia braţului său drept şi va ieşi apă. Veţi veni toţi să vă spălaţi acolo ca semn de purificare.“ (Apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973)

„Crucea Glorioasă trebuie să fie ridicată pe Colina Înaltă, cel mai aproape de limita teritoriului [localităţii] Dozulé, exact în locul unde se află arborele cu fructe, arborele păcatului, fiindcă Crucea Glorioasă va ridica orice păcat. Braţele sale trebuie să se îndrepte de la răsărit la apus. Fiecare braţ trebuie să măsoare 123 de metri şi înălţimea sa (a crucii) de şase ori mai mult. Pornind de la aceşti 123 de metri, loc pe care-l ocupă Crucea, trebuie măsuraţi cei 100 de metri. Apoi săpaţi un bazin de 2 metri pe 1,5 metri şi 1 metru adîncime. Faceţi un gard. Apa va ieşi de acolo.“

„Dacă inima voastră este seacă, puţină apă va fi şi puţini vor fi salvaţi.“ (Apariţia nr.15 din 5 aprilie  1974)

„Preotul nu a greşit, acest arbore aplecat este simbolul păcatului. Smulgeţi-l înainte să apară fructele şi grăbiţi-vă să ridicaţi în loc Crucea Glorioasă, deoarece Crucea Glorioasă va ridica orice păcat.“

„Spuneţi Bisericii să trimită mesaje în lumea întreagă şi să se grăbească să ridice în locul indicat Crucea Glorioasă şi la picioare un sanctuar. Toţi vor veni acolo să se căiască şi să găsească acolo pacea şi bucuria. Crucea Glorioasă, sau Semnul Fiului Omului, este anunţul apropiatei reveniri în glorie a lui Isus înviat.“

„Găsiţi unsprezece persoane în acest oraş binecuvîntat şi sfînt, ele vor fi discipolii mei. Ele vor merge din poartă în poartă în numele meu pentru ridicarea Crucii Glorioase. Şi iată regulile pe care trebuie să le respecte fiecare ucenic:

-lucraţi pînă la ridicarea Crucii Glorioase;

-fiţi umili, răbdători, caritabili pentru ca să se recunoască că voi sînteţi discipolii mei;

-nu căutaţi nici un interes personal, decît acela de a ridica Crucea Glorioasă, deoarece orice om care va veni să se căiască aici va fi mîntuit.“ (Apariţia nr.16 din 3 mai 1974)

Isus „cere ca Crucea Glorioasă şi sanctuarul să fie ridicate la sfîrşitul Anului sfînt pentru că el va fi ultimul An sfînt.

În fiecare an să fie celebrată aici o sărbătoare solemnă în ziua în care Madeleine a văzut Crucea pentru prima dată. Toţi cei care, plini de încredere, vor veni să se căiască aici, vor fi mîntuiţi în această viaţă şi în veşnicie. Satana nu va mai avea putere asupra lor.“

„Adevărat vă spun, Tatăl meu m-a trimis pentru a vă mîntui şi a vă da pacea şi bucuria. Să ştiţi că eu sînt iubire şi compasiune.“ (Apariţia nr.17 din 31 mai 1974)

„Spuneţi preotului: Vreau să revărs în inimile oamenilor îndurarea mea, mai întîi în a acelora care cunosc mesajul şi apoi în lumea întreagă. Cei care au sarcina de a ridica Crucea Glorioasă să nu fie orbi, fiindcă nu va fi un alt semn decît cel al acestei vizionare, care a fost chemată din întuneric la lumină.

Într-adevăr, nu va fi un alt semn, deoarece această generaţie este cea mai ipocrită şi cea mai rea.“ (Apariţia nr.24 din 28 februarie 1975)

„Păcatul a venit în lume din cauza omului. Iată de ce cer omului să ridice Crucea Glorioasă. Spune-le că după aceea voi reveni în glorie şi voi mă veţi vedea aşa cum mă vede această slujitoare.“ (Apariţia nr. 28 din 28 martie 1975)

„Această Cruce Glorioasă trebuie să fie ridicată pînă la sfîrşitul Anului sfînt. Acest An sfînt trebuie să fie prelungit pînă la ridicarea Crucii Glorioase.“ (Apariţia nr.33 din 4 iulie 1975)

„Voi, preoţi şi călugăriţe, responsabili ai mesajului meu nu lăsaţi omenirea să alerge spre pieirea sa. V-am cerut să lucraţi pentru a ridica Crucea Glorioasă. Nu vedeţi că momentul a venit din cauza fenomenelor care urmează. Fiindcă timpul trece şi mesajul meu rămîne în umbră. Dacă este aşa, numărul celor mîntuiţi va fi mic. Dar pentru voi, cei care nu împliniţi cuvîntul Tatălui meu, pedeapsa va fi mare. Deoarece veţi fi judecaţi prin numărul celor mîntuiţi.

Nu folosiţi mijloacele înţelepciunii şi ale reflecţiei, ci ţineţi seama de nebunia mesajului. Deoarece prin intermediul acestui mesaj îi place lui Dumnezeu să salveze lumea.

Nu fiţi precum evreii care cer semne. Însă prin acest mesaj unic şi definitiv pe care Dumnezeu l-a revelat slujitoarei sale -cuvintele care au ieşit din gura ei nu sînt cuvinte omeneşti- dar prin ceea ce a învăţat-o Spiritul, a venit momentul în care eu trebuie să revărs în inimile oamenilor îndurarea mea, însă cei care au responsabilitatea mesajului să ştie bine că ei sînt aceia care mă împiedică, pentru că ei lasă lumea în necunoştinţă de cauză.

Amintiţi-vă, zilele vor fi scurtate din pricina celor aleşi, dar vai de cei care nu îndeplinesc Cuvîntul lui Dumnezeu.“

„Eu sînt Dumnezeul bunătăţii şi al Iubirii. Îndurarea mea este nesfîrşită. Dacă cuvintele mele astăzi sînt crude, nu sînt ca să vă condamne, ci din contră, vreau să salvez lumea prin mesajul meu.“ (Apariţia nr.34 din 19 septembrie 1975)

„În trei zile mergeţi şi spuneţi primarului acestui oraş că Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii, că Împărăţia sa este veşnică şi că el vine să învingă lumea şi timpul. Dacă vă întreabă cine vă trimite, îi veţi spune că Isus din Nazaret, Fiul Omului înviat. Duceţi-i mesajul pe care să-l ia la cunoştinţă.“

„Spuneţi-i că Dumnezeu îl însărcinează să dea Bisericii pămîntul a cărui proprietară trebuie să devină.“ (Apariţia nr.42 din 31 decembrie 1975)

În cea de-a 48-a apariţie din 7 iulie 1978, Isus se revelează Madeleinei ca Judecător suprem, cel care are puterea de a deschide Cartea Vieţii, aşa cum apare în viziunea profetului Daniel sau în Apocalipsul Sfîntului Evanghelist Ioan.

„Îl văd pe Isus aşezat; în faţa lui o masă ca altar, dar altarul care este în capelă nu mai era acolo; era o masă cu totul albă, ca de piatră albă. Pe această masă erau deschise cărţi, şase sau şapte, nu ştiu exact. Apoi o altă carte, de asemenea deschisă, pe care Isus o ţine în mîinile sale.“

„Atenţie, voi toţi cei care ţineţi ascunse cuvintele profetice care v-au fost încredinţate, cartea pe care o ţin în mîinile mele este CARTEA VIEŢII pe care Tatăl meu mi-a dat puterea să o deschid, şi pe acest munte binecuvîntat şi sfînt, loc pe care el l-a ales, se va reînnoi orice lucru. Aici veţi vedea Cetatea sfîntă, noul Ierusalim.

Şi iată că va apărea lăcaşul lui Dumnezeu printre voi. Dar atunci îşi vor lovi pieptul cei care luptă şi refuză să audă cuvintele pe care această slujitoare umilă le-a pronunţat.

Voi, cei cărora v-am cerut să faceţi cunoscut mesajul meu, sînteţi vinovaţi că lăsaţi lumea în necunoştinţă de cauză, de ceea ce trebuie să se întîmple în curînd. Nu vă bazaţi pe propria voastră gîndire. De ce luptaţi dacă eu v-am dăruit harul meu dogmatic ? Din milă, eu vă cer să m-ascultaţi, Inima mea debordează de îndurare.“

„Dar cînd această Cruce va fi ridicată de la pămînt, mă veţi revedea aici. Fiindcă în acel moment, voi dezvălui bisericilor misterele care sînt scrise în CARTEA VIEŢII care tocmai a fost deschisă. Spuneţi episcopului ceea ce aţi văzut şi auzit.“ (Apariţia nr.49 din 6 octombrie 1978)

Un alt capitol important al mesajelor îl reprezintă rugăciunea zilnică şi Devoţiunea la Crucea Glorioasă.

„Doresc ca ei să spună în fiecare zi rugăciunea urmată de o decadă de rozar. Fiecare familie care o va spune cu mare încredere va fi protejată de orice nenorocire, apoi voi revărsa în inimile lor Îndurarea Mea.“ (Apariţia nr.28 din 28 martie l975)

 Rugăciunea i-a fost dictată Madeleinei în cea de-a zecea apariţie din 7 septembrie 1973.

Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii. Împărăţia sa este veşnică. El vine să învingă lumea şi timpul.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care te hulesc, iartă-i că nu ştiu ce fac.

Ai milă Dumnezeul meu, de scandalul lumii, eliberează-i de spiritul satanei.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care te evită, dă-le gustul Sfintei Euharistii.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Glorioase, fă ca ei să găsească aici pacea şi bucuria în Dumnezeu, Mîntuitorul nostru.

Ai milă Dumnezeul meu, pentru ca împărăţia ta să vină, dar salvează-i, mai este încă timp… Iar timpul se apropie şi iată că eu vin. Amin. Vino, Doamne Isuse.

Se recită o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui), iar la sfîrşit invocaţia:

„Doamne, revarsă asupra lumii întregi comorile nesfîrşitei tale îndurări.”

„Flăcările Inimii mele mă ard. Mai mult ca nicidată, vreau să le revărs fiecăruia dintre voi. Iată ce promit întregii omeniri cînd va cunoaşte mesajul meu şi îl va pune în practică.“ (Apariţia nr.35 din 5 decembrie 1975)

„Promit sufletelor care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Glorioase şi care vor spune în toate zilele rugăciunea pe care le-am transmis-o, că în această viaţă, satana nu va avea nici o putere asupra lor şi că, din orice moment de rătăcire, într-o clipă, ele vor deveni pure şi vor fi fiii lui Dumnezeu pentru veşnicie.“ (Apariţia nr.44 din 2 ianuarie 1976)

Devoţiunea la Crucea Glorioasă cuprinde aceleaşi promisiuni, în aceeaşi ordine, ca cele dictate de Isus sorei Faustina Kowalska, în Novena Îndurării Divine.

„Ziua întîi,

Voi îndulci amărăciunea în care se cufundă sufletul păcătoşilor.

Spuneţi cu mine: Tatăl nostru“ (Isus îl spune cu mine în întregime, cu glas scăzut.)

„Spuneţi de trei ori: Bucură-te, Maria “(recit singură). Apoi repet: „Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă. Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“ (Apariţia nr.36 din 25 decembrie 1975)

„Ziua a doua,

Voi spori harurile din sufletul preoţilor şi călugăriţelor, deoarece prin el trebuie  să fie cunoscut mesajul meu.“

Isus spune „Tatăl nostru“ şi eu am continuat singură rugăciunea, apoi El cere: „ Spuneţi de trei ori Bucură-te, Maria“ pe care le-am spus de asemenea singură. Apoi Isus continuă (şi eu am repetat)„ Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă. Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește. “ (Apariţia nr.37 din 26 decembrie 1975)

„Ziua a treia,

Voi păstra aproape de Inima mea sufletele evlavioase şi devotate; ele m-au încurajat pe drumul calvarului.“ Apoi Isus spune „Tatăl nostru“ şi eu am continuat singură rugăciunea. Isus reia „Bucură-te, Maria“ şi eu continuu cele trei Bucură-te, Maria. Şi El continuă: „Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă. Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.

Isus îmi cere: Faceţi semnul crucii“ceea ce fac, apoi Isus dispare.

(Apariţia nr.38 din 27 decembrie 1975)

„Ziua a patra.“

Pronunţînd aceasta, ca de fiecare dată, Isus, cu un gest domol al mîinii sale stîngi, lasă să-i apară Inima sa. Dintr-o dată, din ea ies raze roşii şi albe. […]

„Voi revărsa razele harului meu asupra păgînilor şi asupra tuturor acelora care nu mă cunosc încă, în momentul în care ei vor cunoaşte mesajul meu.“

Isus spune „Tatăl nostru“ […] am continuat după Isus „care  eşti în ceruri“. Apoi Isus spune „Bucură-te, Maria“ şi am continuat singură[…]. „Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă.“

În acel moment, Isus îşi retrage mîna sa stîngă de la pieptul său; întinde ambele mîini, ridică ochii spre cer şi spune mai tare : „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu şi pace pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“ Apoi Isus mă priveşte şi îmi spune: „Faceţi semnul crucii“ şi dispare. (Apariţia nr.39 din 28 decembrie 1975)

Ziua a cincea.“

Razele ies din Inima Sa şi eu repet fiecare frază:

„Voi atrage la unitatea bisericii sufletul ereticilor şi apostaţilor.“

„Tatăl nostru“, „Bucură-te, Maria“

Isus spune începutul celor trei„Bucură-te, Maria“, poate din cauză că am uitat o rugăciune în ajun. Apoi am repetat: „Prin patima ta dureroasă, Doamne…“, „Mărire lui Dumnezeu… pace şi bucurie…“, „Faceţi semnul crucii.“ (Apariţia nr.40 din 29 decembrie 1975)

„Ziua a şasea,

Voi primi în lăcaşul Inimii mele pe copiii şi sufletele umile, pentru ca ele să păstreze o afecţiune specială Părintelui nostru din ceruri.“

„Tatăl nostru“ pe care îl spun singură precum şi cele trei „Bucură-te, Maria“,apoi: „Prin patima ta dureroasă, Doamne…“, „Mărire lui Dumnezeu…“, „pace şi bucurie…“, „Faceţi semnul crucii.“ (Apariţia nr.41 din 30 decembrie 1975)

„Ziua a şaptea,

Voi dărui orice fel de haruri celor care, cunoscînd mesajul meu, vor persevera pînă la sfîrşit.“

„Tatăl nostru“, „Bucură-te, Maria“ (de trei ori), „Prin patima ta dureroasă, Doamne…“, „Mărire lui Dumnezeu…“, „pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“ (Apariţia nr.42 din 31 decembrie 1975)

„Ziua a opta,

Voi uşura sufletele din purgator, sîngele meu le va potoli suferinţele.“

„Tatăl nostru“, „Bucură-te, Maria“ (de trei ori), „Prin patima ta dureroasă, Doamne…“, „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu…“, „pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“, „Faceţi semnul crucii“. (Apariţia nr.43 din 1 ianuarie 1976)

„Ziua a noua,

Voi încălzi inimile cele mai împietrite, sufletele reci, cele care rănesc cel mai adînc Inima mea.“

„Tatăl nostru“, „Bucură-te, Maria“ (de trei ori), „Prin patima ta dureroasă…“, „Mărire lui Dumnezeu…“, „pace şi bucurie…“[…] „Faceţi semnul crucii.“ (Apariţia nr.44 din 2 ianuarie 1976)

Viziunile cuprind şi o frumoasă descriere a persoanei Mîntuitorului.

În apariţia nr 10 din 7 septembrie 1973 Isus îi spune Madeleinei să repete după El: „Bucuraţi-vă, Isus din Nazaret, Fiul Omului Înviat este aici în faţa mea, înconjurat de lumină. Mîinile Sale şi faţa sa strălucesc ca soarele. Privirea sa este iubire şi bunătate.“

În apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973 vizionara îl descrie astfel: „Isus apare foarte aproape de mine, uşor înălţat. Picioarele sale sînt aşezate pe o piatră netedă şi alături de această piatră se află cîteva pietricele. Piciorul său drept este aşezat în faţă şi descoperit aproape pînă la gleznă; piciorul stîng este ascuns sub haina sa, nu văd decît extremitatea piciorului. Haina sa de un alb strălucitor este strînsă în talie cu un cingul [3]; răscroiala este rotunjită şi încreţită, iar gîtul este puţin descoperit. Mînecile sînt destul de largi, ca cele ale albei [4]; nu există nici o deschizătură aparentă pentru a o îmbrăca.

Părul destul de lung, atîrnă pe umeri, mîinile sale şi faţa sa sînt foarte luminoase, de altfel Domnul a spus-o: «Mîinile sale şi faţa sa strălucesc ca soarele» şi chiar aşa şi este, totul aici este minunat. «Privirea sa este iubire şi bunătate» această frază o subliniez, o scot în evidenţă de la Isus; El însuşi este cel care mi-a spus-o. Mi-a surîs, cu mîinile întinse spre mine ca pentru a mă întîmpina.“

Portretul este completat în apariţia nr.26 din 14 martie 1975.

„Privirea sa este plină de bunătate, de o dulceaţă inexprimabilă; nimeni nu are o privire ca aceea, limpede, mai limpede decît privirea unui copil; faţa fără nici un rid, totuşi trăsăsturile sînt pronunţate. Părea să aibă 30 de ani. Văzîndu-l, ai impresia că este totodată Trup şi Spirit, şi ce Spirit!

Puritatea, limpezimea, sfinţenia transpar de-a lungul întregului său trup.

Cînd vorbeşte, nu caută, nu se înşală niciodată, nu ezită niciodată…pur şi limpede asemenea crucii pe care am văzut-o, claritate fără umbră, prospeţime fără rid, limpezime fără prihană.

Imposibil de definit, de asemenea imposibil de exprimat ca şi bucuria mea interioară în timpul cuminecării, cînd am simţit pentru prima dată prezenţa sa.“

„În viaţa noastră de toate zilele, Isus este aici, totdeauna prezent. Dar să-l vezi este atît de frumos, atît de minunat; această Lumină este de o strălucire…apoi faţa sa, privirea sa, măreţia sa!…această măreţie… totul este de o frumuseţe incomparabilă.“ (Apariţia nr.12 din 2 noiembrie 1973)

În alte cîteva mesaje Isus îi face Madeleinei mai multe recomandări.

„De fiecare dată cînd vă duceţi la loc, după fiecare primire a Sfintei Euharistii puneţi-vă mîna stîngă pe inima voastră şi dreapta încrucişată deasupra.“ (Apariţia nr.13 din 4 ianuarie 1974)

„În pofida rugăminţilor mele, nu fiţi neliniştită, posedaţi o înţelepciune pe care nimeni de pe pămînt nu o are ; calmul vostru şi liniştea voastră sînt semnele vizibile ale Cuvîntului meu în această lume în care acţiunea şi îndrăzneala domină. Ca figura voastră să reflecte întotdeauna prezenţa invizibilă.“

„Nu părăsiţi nici măcar o zi acest oraş. Vegheaţi şi rugaţi-vă. Aşteptaţi în fiecare zi întoarcerea Fiului Omului. Vă cer să faceţi aceasta ca penitenţă, recompensa voastră va fi mare.“ (Apariţia nr.49 din 6 octombrie 1978)

Mesajul primit de vizionară este de o acută actualitate. Cine cunoaşte bine Biblia remarcă cu uşurinţă că numeroasele cuvinte ale Mesajului sînt citate implicite din Sfînta Scriptură (au putut fi identificate 120), aceasta constituind o probă evidentă a autenticităţii care a fost dată ca „semn unic al lui Dumnezeu.“

Cuvîntul încredinţat Madeleinei pentru întreaga umanitate – citînd Profeţii, Evanghelia, Apocalipsul – răsună ca un semnal de alarmă.

„Adevărat vă spun, a venit timpul ca lumea să se căiască, fiindcă o schimbare universală este aproape, cum n-a fost de la începutul lumii pînă în această zi şi nu va mai fi niciodată.

Cînd flagelul secetei prezise se va abate asupra lumii întregi, numai bazinul pe care Dumnezeu a făcut [să fie] săpat, va conţine apă, nu pentru consum, ci pentru ca să vă spălaţi în el ca semn de purificare.

Şi veţi veni toţi să vă căiţi la picioarele Crucii Glorioase, pe care Dumnezeu a cerut Bisericii să o ridice.

În acel moment, toate naţiunile pămîntului se vor lamenta şi în această Cruce ele vor găsi pacea şi bucuria.

După acele zile de strîmtorare va apărea pe cer însuşi Fiul Omului, cu măreţie şi putere mare, pentru a-i aduna pe aleşii din cele patru colţuri ale pămîntului.

Fericiţi cei care se căiesc, fiindcă ei vor avea viaţa veşnică.

Adevărat vă spun, cerul şi pămîntul vor trece dar Cuvintele mele nu vor trece. […]

Spuneţi-le că nu va fi alt semn decît semnul lui Dumnezeu însuşi.

Singurul semn vizibil este atitudinea slujitoarei sale şi cuvintele sale care sînt cuvintele lui Dumnezeu, şi aceste cuvinte sînt de necombătut.

Dacă omul nu ridică Crucea Glorioasă, Eu o voi face să apară, dar nu mai este timp.(Apariţia nr.21 din 1 noiembrie 1974)

„Tatăl Meu, a cărui bunătate este nesfîrşită, vrea să salveze omenirea care este pe marginea prăpastiei. Pentru acest ultim Mesaj trebuie să vă pregătiţi.“ (Apariţia nr.44 din 2 ianuarie 1976)

Dacă Crucea Glorioasă ar fi fost înălţată, istoria umanităţii ultimilor patruzeci de ani ar fi fost cu totul alta.

Crucea Glorioasa

Notă

Pentru construirea Crucii Glorioase s-au efectuat studii tehnice aprofundate.

În 1992, în cadrul asociaţiei Ressource, o echipă de specialişti a întreprins un studiu de fezabilitate şi un altul de preproiect definitiv, pornind de la dimensiunile Crucii comunicate de Isus Madeleinei Aumont.

După analizarea mai multor soluţii tehnice s-a optat pentru varianta metalică construită din elemente tubulare, ale căror diametre şi secţiuni se micşorează pe măsură ce se ridică în înălţime, pentru a reduce rezistenţa la vînt.

Crucea a fost descompusă în tronsoane de 41 de metri (738m = 41m x 18 bucăţi; 123m = 41m x 3bucăţi), iar trunchiul-a fost proiectat din 2 coloane circulare concentrice. Greutatea Crucii a fost estimată la aproximativ 80.000 de tone.

Structura Crucii a făcut obiectul unui calcul de dimensionare statică şi dinamică la Centrul Tehnic al Industriei Construcţiilor Metalice (Le Centre Technique des Industries de Construction Métallique), laborator francez oficial, care a studiat proiectul şi a ajuns la concluzia că barele sînt tehnic realizabile.

La rîndul lui, Institutul Francez de Sudură (L’institut de Soudure Français) a analizat mantaua de oţel şi modul de fabricaţie a tuburilor şi a ajuns la soluţii realizabile asemănătoare celor utilizate pentru platformele marine.

De asemenea, analizele făcute la Universitatea din Ontario (Canada) privind viteza vîntului au arătat că problemele care apar, pot fi soluţionate ţinînd cont de structura Crucii.

În privinţa locului de amplasare, situat la limita teritoriului localităţii Dozulé, rezultă că terenul este de bună calitate, pînza freatică situîndu-se la o adîncime de 35 de metri.

Pe acest teren pe lîngă Crucea Glorioasă, ar urma să se construiască Sanctuarul Reconcilierii şi Bazinul de purificare.

Surse: http://www.ressource.fr/francais/messages.html

http://vincent.detarle.perso.sfr.fr/catho/croixglorieuses.pdf

http://www.le-message-de-dozule.fr/manceauxfr.html

http://lumea.catholica.ro/2010/01/imbracarea-vesmintelor-liturgice-si-rugaciunile-respective/


[1] Normandia este o regiune istorică în nordul Franţei cu o populaţie de 3,5 milioane de locuitori.

[2] Escatologia reprezintă totalitatea concepţiilor referitoare la soarta finală a lumii şi a omului, în creştinism învăţătura despre instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu, după a doua venire a lui Cristos ca Judecător.

 [3] Cingulul este un cordon de lînă sau din alt material folosit ca o curea.

[4] Alba este haina albă, lungă, îmbrăcată de toţi slujitorii sacri.

Copyright © 2013 Revelații ale cerului