Arhive blog

John Constable

John Constable 0

                 John Constable (1776-1837) a fost un remarcabil pictor peisagist englez de factură romantică. Opera sa se caracterizează printr-o permanentă tensiune între observarea minuțioasă a naturii și neglijarea desenului în favoarea culorii. Cunoscut și apreciat în Franța prin expunerile la Salonul din Paris, a exercitat o influență evidentă asupra pictorilor peisagiști francezi, în special asupra artiștilor grupați în Școala de la Barbizon și – mai târziu – asupra impresioniștilor. (Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/John_Constable)

„Fiu al unui morar prosper din Suffolk, își împărțea timpul între  Londra și  provincia natală îndrăgită. Moștenind o sumă  confortabilă la vîrsta  de 40 de ani, s-a însurat și a pictat cu cel mai viu  succes pînă la moartea soției.

Pentru numeroase compoziții, Constable a executat schițe pe care azi le considerăm superioare versiunilor definitive în ce privește prospețimea și vivacitatea. Originalitatea profundă a pînzelor sale terminate a fost însă imediat înțeleasă în Franța, cînd Constable a expus la Salon și a obținut o medalie de aur.“

„Constable se străduia să prindă natura în mișcare, în fremătarea evoluției sale neîntrerupte, cu trecerea norilor, neprevăzute jocurilor de lumină ce însuflețesc cîmpia. După propriile-i cuvinte, voia să-și vadă tablourile «scînteind de rouă ca arborii, tufișurile și iarba din lumea reală scăldată în lumină.»“ (Sursa: Istoria ilustrată a picturii de la arta rupestră la arta abstractă, Meridiane, București, 1968)

Pentru Constable „Pictura este o știință și ea ar trebui să fie o cercetare constantă a legilor naturii. Și de ce să nu considerăm pictura peisajelor ca una din ramurile filosofiei naturii ale cărei experiențe să nu fie altele decît tablouri?“

Specialist al cerului, el l-a studiat ca fiind „cel mai insesizabil dintre fenomenele lumii“ și a căutat „să determine nedesăvîrșitul“. (Sursa: https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Constable)

El mărturisea: „Cerul trebuie să joace și va juca pentru mine totdeauna un rol esențial. E greu să numești un gen de peisaj în care cerul să nu fie cheia de boltă, să nu determine scara valorilor, să nu fie organul pricipal al sentimentului.“

„Constable era sincer preocupat de aspectul fizic al norilor. Nota de cele mai multe ori pe spatele unor peisaje cu nori «data exactă, ora și direcția vîntului». Totodată interesul lui era stîrnit, cel puțin în egală măsură, și de problemele redării efemerului.“

„Triumf al inefabilului prin culoare, «norii» nu au nimic fizic propriu-zis. Nici o scenografie convențională, nici o regie abilă, nici un sacrificiu nu se insinuează în discursul poetic al realizării acestor constelații de aburi, de stări evanescente ale materiei care visează. Vedem aici mai mult extaz decît știință. Știința rămîne invizibilă în spatele tușelor care prefigurează impresionismul.“

Constable8Clouds

Background

Constable7cloudstudy

„Spre deosebire de marele său contemporan Turner, Constable nu a călătorit niciodată în străinătate și și-a îndreptat toate strădaniile spre înregistrarea contururilor discrete, a fluctuațiilor de lumină, a maselor de nori amenințători din Anglia pastorală și mai cu seamă, din Suffolk, locul lui de baștină.

Îmbinînd ceea ce a învățat din pictura olandeză a   secolului al XVII-lea cu remarcabilele sale daruri personale și cu vigurosul lui simț regional, Constable a extins întregul cîmp al picturii peisagiste, aducînd astfel o imensă contribuție la arta universală.“ (Giuseppe Gatt-Sursa: Vasile Nicolescu, Constable, Meridiane, București, 1977)

Lucrările pictorului le găsiți pe situl: http://www.john-constable.org/

John Constable 1

Salisbury-cathedral C2

Constable_3-_The_Cornfield

Constable5Dedham Lock and Mill

Constable 4

Constable6- Parham Mill at Gillingham

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului