Arhive blog

Acesta este momentul nelegiuirii și de aceea inima mea sîngerează

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

5 septembrie 2015

giulgiul-din-Torino

Poporul meu preaiubit,

Copila mea, spune fraților tăi că Inima mea sîngerează pentru tot ceea ce se întîmplă în omenire…

Copiii mei trăiesc într-un deșert în care își astîmpără setea cu orice ispită pe care demonul o așază în fața lor.

Suferințele care chinuie această generație, legate de cele din viitor, sînt consecința Dreptății Tatălui meu, pe care ei l-au ofensat grav. Ei vorbesc despre pace într-o totală minciună, pentru că în țările lor pregătesc arme cu care pot nimici majoritatea umanității și le vor folosi împotriva fraților lor, a acelora cu care vorbesc despre pace. Unde este adevărul?

Copila mea, spune-le că scandalurile constante la toate nivelurile reprezintă cauza pentru care copiii mei devin mai încăpățînați și nesăbuiți. Scandalurile din sînul Bisericii mele conduc sufletele departe de adevărata cale, lipsa rugăciunilor consacraților mei se prăbușește peste ei, deoarece sînt slabi ca să înfrunte răul și slăbiciunea credincioșilor.

Copiii mei nu știu ce așteaptă omenirea și încă mai puțin despre ceea ce va fi în viitor, pentru că nu sînt informați despre acest subiect. În consecință, îi chem pe copiii mei preoții să anunțe că Timpul meu este aproape și că poporul meu trebuie nu numai să îngenunchieze, ci trebuie să postească, să facă sacrificii și să intervină pe lîngă frații săi și să-i avertizeze ca ei să nu se piardă.

Veniți la mine…

Primiți-mă în Euharistie…

Iubiți-o pe Mama mea, rugați-vă Sfîntul Rozar….

Fiți mărturii ale Iubirii mele…

Fiți caritate…

Dați speranță aceluia care crede că nu este iertat cînd el se căiește din inimă…

Aduceți Credința fraților voștri…

Nu lăsați să treacă o clipă fără să dăruiți fructele vieții eterne.

Agresiunile împotriva Bisericii mele vor fi mai puternice. Voi cei care mă cunoașteți, nu vă îndepărtați de mine, nu vă fie frică, nu tremurați, continuați să vă hrăniți cu Iubirea mea la adăpostul Mantiei Mamei mele, eu nu vă voi abandona.

Copii, dacă continuați să păcătuiți veți fi pierduți.

Nu există cale cu scurtături, există două căi pe care le aveți în fața voastră: calea binelui sau cea a răului. Întunericul plutește asupra omenirii ca să vă împietrească inima. Răul luptă împotriva inocenței. Diavolul vrea să facă dispărută nevinovăția de pe pămînt și acesta este obiectivul său: să-i elimine pe nevinovați pentru a-i umple pe adulți de furie și să crească durerea lor pentru ca prin răzbunare, ei să se răzvrătească mai mult unii împotriva altora.

Preaiubita mea, spune-le că acela care merge cu mine, va avea forța Cuvîntului meu pentru a se menține, spune-le lor să se hrănească cu Trupul meu și Sîngele meu în Euharistie.

Preaiubiții mei, fiecare dintre voi care citește cu credință acest apel de iubire divină este important pentru planul meu de mîntuire. Dar cel care citește acest Cuvînt pentru a-l ataca și mai mult își va împietri inima. Lumina strălucește pentru toți, dar nu toți o acceptă.

Spune-le, copila mea dragă, că oamenii de știință au creat un alt turn Babel: Bosonul Higgs; dorința de a pătrunde în necunoscut prin energia și accelerarea atomică este o provocare pentru omul însuși. Ca și în Babel, toți au fost străini, fiecare cu limba lui și în acest moment răul deschide spiritul omului care dorește să surmonteze necunoscutul, iar el cauzează un prejudiciu important și catastrofal pentru întreaga umanitate.

Copii, voi care dormiți fără a cunoaște deciziile celor care guvernează lumea, voi care dormiți fără să cunoașteți apelurile care vorbesc despre „progresul științei moderne“ sînteți cei care pot accepta ceea ce nu cunosc și daunele pe care știința rău utilizată este capabilă să adauge acestei umanități atit de întinate. Calamitățile vin din exterior și savantul nu a reușit să le nimicească. Cînd omul pătrunde în necunoscut, el piere în necunoscut.

Pămîntul va continua să se deschidă cu insistență în mai multe țări pentru ca omul care locuiește acolo, să vadă ceea ce lui i se pare evident: că atunci cînd persistă neîncetat în păcat, pămîntul nu vrea ca omul să-l locuiască. Preaiubita mea, spune fraților tăi să fie hotărîți, spune-le în ce măsură iubirea mea nu încetează să crească în inima mea pentru fiecare dintre ei.

În vremurile în care tobele de război se arată în fața omenirii, Europa va suferi mai mult din cauza acestui război, dar bătălia va fi universală, răspîndită de către aliații lui Anticrist, atacînd cu putere Spania și persecutîndu-i pe credincioșii mei așa cum au făcut-o deja.

Rugați-vă copiii mei, din Asia va veni dezolarea pentru omul care își pune încrederea în economie.

Rugați-vă, copiii mei, pentru Roma, teroarea va atinge Roma.

Există cîțiva din copiii mei care își spun catolici, dar sînt eretici, ei se mențin în biserica mea pentru a o submina, fiind slujitori ai lui Anticrist.

Mi-e sete de suflete. Nu vă fie teamă de cei care pot să vă ucidă, ci de cei care pot să vă fure sufletul. Fiți oameni ai credinței, eu nu vă voi abandona.

Preaiubiții mei, ați ajuns în punctul în care nu răspundeți apelurilor mele, nu doriți să fiți copii credincioși…Acesta este momentul nelegiuirii și de aceea inima mea sîngerează.

Sînteți înșelați asemenea sugarilor de către marile organizații mondiale, numai că uitați că „Eu sînt cel care sînt“ (Exodul 3:14) și că niciodată nu vor reuși să învingă poporul meu.

Poporul meu nu va fi abandonat, chiar dacă merge în deșert fără apă sau hrană, soarele nu-l va arde și roua îi va fi apa.

Rugați-vă, copiii mei, rugați-vă pentru Israel, va fi purificat cu forța acelora care nu-l iubesc.

Rugați-vă, copiii mei, pentru Stalele Unite, ele protejează în secret răul, iar răul le va trăda.

Rugați-vă, pămîntul se va cutremura neîncetat, rugați-vă pentru Chile.

Preaiubita mea, spune fraților tăi că „Omul nu trăiește doar cu pîine…“ (Mt 4:4) să mă caute, voi face miracole pentru credincioșii mei. Voi trimite ajutorul meu din casa mea pentru a-i încuraja pe ai mei, să facă minuni în numele meu și să dea putere credincioșilor mei.

Mesagerul meu așteaptă voia mea de a-l trimite la voi, dar aceasta nu se va face decît după apariția lui Anticrist pentru ca voi să nu deveniți confuzi și să nu vă fie frică de el.

Cuvîntul meu este unic…

Legea mea este aceeași ca cea de ieri, de astăzi și din totdeauna…

Legea mea nu se schimbă așa cum ar dori oamenii…

Preaiubiții mei, voi veți îndeplini legea mea. Cuvîntul meu este unic, același ca cel de ieri, de astăzi și din totdeauna, mă găsiți în Sfînta Scriptură.

Copilă preaiubită, spune copiilor mei să rămînă vigilenți și atenți, spune-le să nu aibă încredere în economie, ci în puterea Providenței mele. Ajutorul meu nu va fi oprit dacă copiii mei se refugiază la mine.

Comunismul continuă cu devastarea și deciziile dezastruoase împotriva copiilor mei. Mama mea v-a anunțat aceasta și acest moment nu este decît începutul durerilor poporului meu. I-am cerut deci, să rămînă credincios și ferm, dar pentru aceasta , ei trebuie să mă cunoască.

Priviți spre cer, semnele nu au încetat. „Eu sînt pîinea vieții“ (Ioan 6:35), cine se hrănește din mine nu va pieri.

Vă binecuvîntez, vă iubesc.

Al vostru Isus

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Copyright© 2013-2015 Revelații ale cerului

Pregătiți consacrarea personală, familială și mondială către Inimile Noastre Sfinte pentru 31 octombrie, reparînd astfel ofensele aduse Fiului meu

Mesajul Preasfintei Fecioare Maria către fiica sa preaiubită Luz de María – fragment

25 octombrie 2015

giulgiul-din-Torino

                    (…) Sosirea neașteptată a unui asteroid, va aduce o mare suferință copiilor mei.

Copiii mei preaiubiți, vă chem să vă pregătiți pentru a repara ofensele și consacrările la Satana cu ajutorul cărora, oamenii care nu-l iubesc pe Dumnezeu, în data de 31 octombrie își vor consacra viețile lor lui Satana. (Halloween)

Pregătiți-vă să faceți reparare pentru sacrificiile de copii nevinovați, prin care, în această dată, aceste ființe umane îi vor face plăcere lui Satana, faceți reparare pentru ritualurile acestor oameni care celebrează această sărbătoare cu bucurie și-l proclamă pe Satana stăpînul umanității.

Popor al Fiului meu, în calitate de apostoli și misionari ai Fiului meu și de copii ai Inimii mele Imaculate, pregătiți consacrarea personală, familială și mondială către Inimile noastre Sfinte pentru 31 octombrie, reparînd astfel ofensele aduse Fiului meu.

Nu este necesar să fie îmbrăcați copiii cu haine care au un simbol creștin oarecare, nici să fie organizate manifestări religioase, dar nici nu trebuie să consimțiți ca această zi să devină o zi de sărbătoare.

Aceasta este o tradiție care nu trebuie să aibă nici o legătură cu creștinismul; este o tradiție păgînă închinată întunericului și legată de rău, în care anul se consacră întunericului.

Copii preaiubiți, creștinul acceptă în viața sa tradiții care nu sînt creștine ci sînt păgîne. Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să participe nici să accepte ca locuințele lor să facă parte dintr-o zonă care să atragă răul.

Această generație nu a reușit să înțeleagă necesitatea de a fi în totalitate spirituală, de a se încredința Voinței Divine, de a se consacra Înimilor noastre Sfinte astfel încît lupta împotriva răului să fie mai puțin dureroasă.

Copii preaiubiți ai Inimii mele Imaculate, această celebrare păgînă va cauza durere nu numai Fiului meu, ci și vouă deopotrivă.

Apropierea imediată a evenimentelor, dublează ofensele celor care s-au consacrat lui Satana, conștient sau inconștient. Faceți reparare copiii mei pentru a ajuta la mîntuirea sufletelor.

Fiți conștienți de Legea lui Dumnezeu, conștienți de păcat, conștienți de ofensele aduse Fiului meu și de ceea ce a indicat drept comportament pentru copiii săi și fiți de asemenea conștienți de ceea ce Fiul meu a declarat a fi contrar unei conduite corecte a copiilor săi.

Preaiubiții mei, la sfîrșit Inima mea Imaculată va triumfa și copiii mei vor vedea Gloria lui Dumnezeu. Vă binecuvîntez pentru fiecare faptă prin care o faceți ca reparare, oferiți și acționați pentru repararea numeroaselor și permanentelor ofense aduse lui Dumnezeu cel viu, adevărat, Regele cerului și al pămîntului.

Voi, copiii inimii mele Imaculate, rugați-vă neîncetat, puneți în practică Cuvîntul divin.

Vă binecuvîntez cu Inima mea Imaculată.

Mama voastră din Cer

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Sursa: http://www.revelacionesmarianas.com/

Copyright© 2013-2015 Revelații ale cerului

 

 

Manifestare divină

În ziua de 15 septembrie 2015, la ora trei a după-amiezii, în locuința vizionarei Luz de Maria, a avut loc un nou eveniment: din rana coastei lui Isus crucificat s-a prelins o dîră de sînge care emana un parfum extraordinar. În dățile anterioare din aceeași rana s-a scurs ulei.

 

Nu numai masoneria s-a infiltrat în biserica mea

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către iubita sa fiică Luz de María

13 iunie 2015

giulgiul-din-Torino

Poporul meu preaiubit,

Ca Părinte al Iubirii și Îndurării, bat la poarta fiecărui suflet ca el să se convertească.

Vă rog să abandonați piedicile pe care le puneți în fața mea ca să vă îndepărtați și să continuați cu mondenitățile.

Preaiubiții mei,

Voi nu sînteți atenți la cererile mele, dar sînteți binevoitori la solicitările oamenilor. Apelurile mele sînt disecate pentru a nu recunoaște că ele reprezintă Cuvîntul meu…

Cum să părăsesc această generație?

Trăiește fără mine…

Refuză prezența mea reală în Euharistie…

Nu permite să fiu cunoscut…

Îi persecută pe cei care mă iubesc…

Crede că nu are nevoie de mine pentru a dărui viață…

Se ucid unii pe alții fără remușcări…..

Acesta este comportamentul omului acestei generații, dar nu-i este de ajuns, o disprețuiește fără nici un respect pe Mama mea, Mama mea cea plină de har, Vasul vestit de cucernicie, Regina Cerului și a Pămîntului.

Crucea mea devine în fiecare zi mai grea, încît Mama mea, pentru a nu vă pierde, vine în ajutorul meu în numele fiecăruia dintre voi. Viața mea, drumul mîntuirii pentru suflete nu s-a sfîrșit cu înălțarea mea.

Sînt viu, prezent și actual în fiecare din voi, dar propriii mei copii sînt aceia care mă aruncă afară din bisericile mele.

Cum mă îndepărtați din locurile de rugăciune! Voi nu vreți legile mele, le înlăturați pentru confort și revoltă.

Onorați-mă, inspirați-vă din sfînta scriptură, ascultați-o pe Mama mea, nu vă lăsați derutați; răul nu numai că-i hărțuie, ci persistă ca o pacoste asupra oamenilor pentru a-i dezorienta.

Nu uitați că scopul lui Anticrist este de a fi stăpînul omenirii, de a-și însuși totul, chiar și Biserica mea.

Iubirea mea a fost deformată, dreptatea mea slăbită de o îndurare binevoitoare. Eu sînt judecătorul drept.

Negați existența infernului, dar acceptați că răul există și vedeți pămîntul ca loc de pedepsire în care păcatele se plătesc. Sărmanii mei copii, cît de orbi continuați să fiți!

Modernismele nu-mi plac, ele derutează poporul meu în aceste timpuri în care răul îi atacă și se năpustește asupra acelora care mă iubesc, mă adoră, mă poartă ca o bijuterie prețioasă, ca o comoară ascunsă în suflet, convinși pe deplin că Eu Sînt Domnul lor și Dumnezeul lor.

Poporul meu, îndepărtîndu-vă de Cuvîntul meu și de Legea mea și îndepărtîndu-vă de Mama mea, veți fi supuși în curînd atacurilor celui rău, care pentru moment apare ca o oaie, ca un ocrotitor și un adversar al războiului, dar care mai tîrziu se va arăta ca un mare urs (Rusia-n.t.) cu gheare de fiară care se va arunca asupra copiilor mei, îi va urmări pînă la moarte, dezvăluind lumii ce a ascuns pînă atunci.

Dragonul roșu (China-n.t.) îl va sprijini pe urs și omenirea va fi zguduită, urmărită și dominată de aliații dragonului și ai ursului, aliați care se vor arăta aproape timid guvernînd țări mici, dar care apoi se vor manifesta cu mare putere. Persecuția va fi feroce, ea se va răspîndi și în această perioadă copiii mei vor suferi în mîinile celor care nu mă iubesc.

Poporul meu a neglijat avertismentele mamei mele și a dat mîna cu aceia care vor fi persecutorii lor și călăii lor. Alianțele dintre țări vor fi rupte și puterea comunismului se va manifesta fără măsură. Acesta nu doarme și se dezlănțuie împotriva copiilor mei.

Poporul meu doarme. Răul s-a deșteptat înșelîndu-i chiar și pe credincioșii mei pentru a pătrunde în Sanctuarul Meu.

Nu numai masoneria s-a infitrat în biserica mea, ci o dată cu ea și illuminati și comunismul care s-au ascuns în spatele zidurilor mele.

Omul nu este prețuit ca ființă umană și creatură a lui Dumnezeu, ci este considerat ca un obiect care acționează fără să gîndească.

Poporul Meu preaiubit,

Uniți-vă, fiți uniți pentru ca voi să vă refugiați împreună cu cei care cred, cu cei care mă iubesc, cu cei care o au ca mamă pe Mama mea. Nu vă lăsați copleșiți de dezbinare, aceasta este trimisă de satana pentru a pătrunde pe furiș și a provoca neînțelegeri mari între credincioșii mei, pe care i-am despărțit pentru ca ei să rămînă treji pentru poporul meu.

Seducătorul nu doarme, copiii Mei sînt aceia care dorm…Treziți-vă, copiii mei! Seara se lasă și întunericul perversiunii aceluia care îi urăște pe copiii Mei se apropie cu repeziciune. Fiți umili, continuați să vă susțineți reciproc, deoarece cei care sînt orbi, vor fi și mai orbi, ei nu văd limpede și vor fi infestați de cel rău.

Poporul meu preaiubit,

Nu gîndiți cu mintea voastră omenească care vă face să credeți că totul este departe, pregătiți-vă spiritul. Percepția voastră spirituală trebuie să vă facă să simțiți promptitudinea anunțului și cursa accelerată a celei de-a doua veniri. Poporul meu va fi încercat, dar nu învins. Iată de ce Mama mea nu se va despărți de poporul meu, chiar dacă poporul meu o ignoră.

Fiecare Rozar meditat cu conștiinciozitate este o nouă lumină care se alătură celorlalte, creînd o legătură neîntreruptă de lumini pe care o văd din casa mea, recunoscîndu-i pe cei care sînt ai mei.

Deci, pămîntul nu-mi este cu totul indiferent, sufletele euharistice mă atrag, sufletele Mariei mă atrag, sufletele pașnice mă atrag, cele umile mă atrag…

Stelele strălucesc pe cer așa cum strălucesc și sufletele adevărate prin mărturiile lor, fiindcă cele mai umile strălucesc cel mai mult.

Rugăciunea este necesară pentru ai mei, aceasta îi apropie mai mult de mine și de Mama mea, care nu refuză să-i asculte și să-i apere continuu pe nici unul din copiii săi, mijlocește pentru voi, chiar și atunci cînd o ignorați.

Eu mă dăruiesc prin Sacramentul Euharistiei, eu sînt prezent și viu în Trupul meu și Sîngele meu, dar sînt tratat cu indiferență de către majoritatea preoților mei, care nu contemplă profunzimea misterului meu în consacrare și mă aruncă cu asprime pe patenă, nu mă venerează și apoi mă fac să sufăr cînd mă dăruiesc rapid copiilor mei sau în mîinile unor terțe persoane a căror conștiință nu este pregătită cum se cuvine.

Vreau ca gura care mă proclamă Rege să mă primească ca un Rege…

Vreau ca glasul care mărturisește „Cred“ și inima care se bucură să se contopească în acest „Cred“ să mă primească cu demnitate…

Mama mea este cea care pregătește sufletul aceluia care mă primește cu o adevărată conștiință…

Mama mea rămîne atentă la sufletele acelora care mă primesc, nu din obișnuință, ci din adorare…

Poporul meu preaiubit,

Demonul se teme și o urăște pe Mama mea, știe că Mama mea îi va zdrobi capul și îl va învinge.

Iată de ce el este îngîmfat ca un biruitor, cînd unul dintre ai mei se separă de cei merituoși ai Mamei mele, o disprețuiește și o ignoră.

Răul a intrat în Biserica mea și mijlocitorii mei credincioși sînt persecutați. Răul vrea ca Mama mea să tacă, dar „Eu Sînt Cel Care Sînt“ și Mama mea, Ajutorul poporului meu, nu va avea odihnă pînă cînd ai mei nu se trezesc.

Preaiubiților,

Purificarea va continua să avansaze asupra omenirii, creația îl împinge pe om ca el să acționeze în căutarea mea și să alunge păcatul. Inima de piatră se va transforma într-o inimă de carne.

Poporul meu preaiubit,

Pacea va veni asupra umanității cînd aceasta va fi fost purificată. Membrele trupului meu mistic vor fi purificate pînă cînd veșmintele lor vor fi albe ca zăpada.

Rugați-vă, copiii mei, un corp ceresc se deplasează spre pămînt, rugați-vă.

Rugați-vă, copiii mei, războiul nu așteaptă, deoarece acesta este un potențial de afaceri pentru cei puternici, nu așteaptă și poporul meu nu este pregătit.

Rugați-vă copii, Vulturul (SUA-n.t.) va fi rănit și va riposta fără să gîndească.

Rugați-vă pentru Columbia, ea va suferi și va plînge.

Vulcanii vor continua să chinuie umanitatea.

Fiți instrumente ale păcii acolo unde este ură, fiți iubire acolo unde este ignoranță, fiți lumină acolo unde nu există iubire, aduceți iubirea mea.

Va veni un timp de pace în care oamenii vor trăi fericiți unii cu alții, bucurîndu-se dinainte de cer.

Vă binecuvîntez,

Al vostru Isus

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Sursa: http://www.revelacionesmarianas.com/

Copyright© 2013-2015 Revelații ale cerului