Arhive blog

Cînd are loc Iluminarea Sufletului atunci copiii mei vor primi haruri extraordinare

Mesajul Mîntuitorului nostru Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

Voi veni să binecuvîntez toată pîinea și apa celor care le-au pregătit pentru binecuvîntarea mea

9 aprilie 2020

Anna Marie: Doamne, te aud chemîndu-mă. Doamne, ești Tatăl, Fiul sau Spiritul Sfînt?

Isus: Micuța mea dragă, sînt Eu, Divinul vostru Mîntuitor, Isus din Nazaret.

Anna Marie: Da, Doamne, te rog pot să te întreb? Te prosterni și-l adori pe Dumnezeu, Eternul tău Tată Ceresc, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor?

Isus: Da micuța mea, Eu, Mîntuitorul vostru, acum și în veșnicie mă voi prosterna și-l voi adora pe Sfîntul și Eternul Tată Îndurător, care este Alfa și Omega, Creatorul vieții, al tuturor văzutelor și nevăzutelor.

Anna Marie: Te rog să vorbești, Mîntuitorul meu Divin, Cristos Rege, pentru că slujitoarea ta păcătoasă ascultă acum. (Annei Maria i s-a dat un mesaj privat). Doamne, vei veni de Paști să ne binecuvîntezi pîinea și apa?

Isus: Da, voi veni să binecuvîntez toată pîinea și apa celor care le-au pregătit pentru binecuvîntarea mea. Voi veni în toate casele și le voi binecuvînta bibliile, rozarele, medaliile și orice este întrebuințat pentru adorarea sfîntă și devoțiunea față de mine Mîntuitorul lor divin.

Anna Marie: Mulțumesc, Isus. Laudă ție, Isus. Domnul meu, ai ceva de comunicat despre acest teribil virus?

Isus: Da, spune-le apostolilor mei iubiți din întreaga lume că Eu Mîntuitorul lor veghează asupra lor și asupra copiilor lor (a apărut Preafericita Mamă), asupra părinților lor, asupra membrilor familiei lor și chiar asupra animalelor de companie. Am așezat mulți îngeri pe pămînt să vegheze asupra lor și ei sînt prezenți, așteptînd să-i îndrum cînd va veni timpul.

Anna Marie: Da, Isus.

Isus: Draga mea, chiar și tu poți fi evacuată din casa ta, deci îți cer să continui să te abandonezi voinței mele așa cum o faci în prezent zilnic.

Anna Marie: Da Isus, voi face tot ceea ce ceri. Domnul meu, dacă este posibil, te rog revarsă în toate inimile și spiritele apostolilor din întreaga lume harul tău divin de a avea încredere în tine. Isus, deși avem încredere în tine, atît de mulți se tem, se tem de ceea ce urmează, nu sînt siguri că membrii familiilor noastre vor continua să aibă grijă unii de alții sau că toți vom fi separați unii de alții.

Anna Marie: Preaiubite Doamne, în Vinerea Mare, ți-ai dovedit dragostea pentru întreaga umanitate murind pe cruce pentru mîntuirea noastră. Și la Paști te-ai ridicat din morți pentru că ești Dumnezeu cel Atotputernic Fiul; dar Isus, tu știi, noi sîntem totuși oameni: slabi și temători de orice, nu putem avea o idee clară și exactă despre profețiile care vor avea loc în curînd ale numeroșilor tăi slujitori. Domnul meu, te rugăm, putem să primim haruri în plus pentru a suporta stările nenumărate de neliniște de care atît de mulți sînt îngrijorați?

Isus: Da, înțeleg temerile pe care mulți le au mai ales cu privire la acest coronavirus și la serviciu și la nenumăratele probleme zilnice pe care preaiubiții mei copii le îndură acum. Cînd are loc Iluminarea Sufletului* ATUNCI copiii mei vor primi haruri extraordinare. Sufletele lor vor fi iluminate de voința Tatălui meu ceresc și cele care sînt în stare de har vor suporta prezența cerului care este Iubirea mea pentru ei.

Iubirea mea va umple trupurile lor cu un astfel de har, mulți vor fi în extaz în acest timp scurt. Chiar și cei care nu sînt în starea perfectă de har, ei vor experimenta „Răpirea iubirii” mele pentru ei, înțelegînd ceea ce trebuie să fie corectat în viețile lor pentru a fi una cu Divinul lor Mîntuitor.

Isus: Draga mea, roagă-i pe preaiubiții mei copii să aibă încredere în iubirea mea pentru fiecare dintre ei. Cînd ei recită Novena și Rozarul Îndurării Divine, să recite încet aceste cuvinte: „ISUS, AM ÎNCREDERE ÎN TINE” La rîndul meu voi revărsa Harul meu divin în inimile lor și le voi dărui un har mai mare de pace și încredere în dragostea mea pentru ei.

Anna Marie: Da Doamne, mulțumesc Sfîntului și Îndurătorului Mîntuitor Divin. Mulțumesc mult. Isus, avem nevoie de tine mai mult ca niciodată.

Isus: Da draga mea. Acum este timpul să te odihnești, vei avea o zi încărcată dimineață.

Anna Marie: Da Doamne. Te rog spune-i Mamei „Mulțumesc” din partea tuturor apostolilor. Novena sa a Bunei Vestiri ne-a ajutat pe toți în comunitățile noastre, deoarece numărul începe să scadă conform statisticilor privind coronavirusul și iubitul meu Isus, știm că Preaiubita Mamă a ajutat ca acest miracol să devină realitate. Și tu Isus de asemenea, ai binecuvîntat țările noastre cu vindecarea dar sîntem foarte, foarte mîhniți că nu putem merge la liturghia din duminica de Paști. Deci te rugăm iartă-ne pe toți, Isus!

Isus: Pentru cei care nu pot participa la liturghiile bisericii din duminica Paștilor, urmărind atunci liturghia la televizor sau pe computer, făcînd astfel o împărtășanie spirituală va fi suficient de această dată. Acum fii în pace. Vă iubesc pe toți și sînt cu voi întotdeauna.

Mîntuitorul vostru Divin,

Isus al Indurării Divine

* Marele Avertisment – n.t. R.C.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Duminica Îndurării Divine – 28 aprilie 2019

         A doua duminică după Paști, 28 aprilie 2019, este dedicată sărbătoririi Îndurării Divine, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare, 19 aprilie și pînă sîmbătă, 27 aprilie 2019.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Duminica Îndurării Divine – 8 aprilie 2018

       A doua duminică după Paști, 8 aprilie 2018, este dedicată sărbătoririi Îndurării Divine, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare, 30 martie și pînă sîmbătă, 7 aprilie 2018.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Duminica Îndurării Divine – 23 aprilie 2017 – indulgență plenară

jesus-misericordieux

Anul acesta Îndurarea Divină este sărbătorită duminică 23 aprilie, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Duminica Îndurării Divine – 3 aprilie 2016 – indulgență plenară

 

jesus-misericordieux

             Anul acesta Îndurarea Divină este sărbătorită duminică 3 aprilie, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Duminica Îndurării Divine – indulgenţa plenară

jesus-misericordieux

Anul acesta Îndurarea Divină este sărbătorită duminică 12 aprilie, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/category/indurarea-divina/

Duminica Îndurării Divine

jesus-misericordieux

          Recitarea Novenei Îndurării Divine începe din Vinerea Mare şi se sărbătoreşte în prima duminică după Paşti.

     Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

     Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

     Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar  după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru,  Bucură-te, Maria şi Credeul.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

 

Spiritul Sfînt (I)

       În mesajul din 10 mai 2011, pe care Maria Îndurării Divine l-a primit de la Isus, Mîntuitorul i-a adus la cunoştinţă faptul că, în acea zi, a avut loc cel mai important eveniment care precede Marele Avertisment şi anume, revărsarea Spiritului Sfînt peste întreaga umanitate. Mîntuitorul a explicat limpede importanţa acestui fenomen, implicaţiile lui asupra vieţii noastre şi ne-a cerut ca Rozarul Îndurării Divine (https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/să-l  încheiem prin recitarea rugăciunii inclusă în acest mesaj.

corrado_giaquinto_the_holy_spirit_700px

 

 DUHUL SFÎNT S-A REVĂRSAT PESTE ÎNTREAGA LUME

Marţi, 10 mai 2011

Fiica Mea, spune lumii că un important act al Milostivirii Mele a avut loc astăzi, cînd Duhul Sfînt, unul dintre cele mai mari daruri oferite copiilor Mei, s-a revărsat peste întreaga lume. Acest dar este foarte important pentru a ajuta omenirea să se pregătească pentru Marele Avertisment. Puterea Duhului Sfînt pătrunde în sufletele slujitorilor Mei sfințiţi şi în ale celor care-i urmează, întărindu-i astfel în iubirea lor faţă de Mine şi faţă de Tatăl Meu Veşnic.

Acest dar pentru viaţă aduce un nou impuls sufletelor voastre obosite şi lîncede, care strigă cerînd iluminare. Toate acestea au fost prezise şi tuturor le va fi de folos, chiar şi celor mai înrăiţi păcătoşi.

După cum v-am mai spus, Milostivirea Mea nu are limite. Credincioşii Mei de pretutindeni, care Mă urmaţi, plini fiind acum de lumina şi sfinţenia Duhului Sfînt, fiţi curajoşi şi răspîndiţi Cuvîntul Meu tuturor celor pe care-i întîlniţi. Ignoraţi dispreţul sau ironia lor, fiindcă este mai important să luaţi în considerare cerinţele Mele referitoare la convertirea sufletelor.

Ascultaţi-Mi rugăciunea ce vă dă curajul de care aveţi nevoie.

„O Doamne, umple-mă cu darul Duhului Sfînt, pentru a putea duce Cuvîntul Tău Preasfînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se salveze, în Numele Tău Sfînt. Ajută-mă să-i acopăr prin rugăciunile mele, cu preţiosul Tău Sînge, astfel încît să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dă-mi darul Duhului Sfînt, pentru ca aceste suflete sărmane să se bucure de Noul Tău Paradis. Amin”.

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce v-aţi rugat Rozariul Milostivirii Divine şi astfel, prin fidelitatea voastră, Mă veţi ajuta să-i salvez pe copiii Mei.

Salvaţi-Mă de suferinţa pe care o simt în Inimă, atunci cînd privesc cu mare durere cum Numele Meu este renegat în lume astăzi. Şi nici nu se mulțumesc doar să Mă renege, ci numeroase suflete reacţionează cu furie cînd văd că voi, cei care Mă urmaţi cu fidelitate, aveţi curajul să le amintiţi ce reprezint Eu. Ei sunt foarte furioşi pentru că înşelătorul reuşeşte să le sucească foarte bine gîndurile ca să se îndepărteze de Adevăr. Ajutaţi aceste suflete, voi toţi, care vă rugaţi şi cereţi-Mi puterea de care aveţi nevoie în această lucrare.

Haruri speciale pentru cei care răspîndesc convertirea.

Toţi aceia care răspîndiţi convertirea veţi primi haruri deosebite şi veți avea locuri deosebite în Împărăţia Tatălui Meu. Mergeţi şi permiteţi Duhului Sfînt să vă umple sufletele ca să Mă ajutaţi să salvez omenirea.

Vă iubesc pe toţi. Cu toţii aveţi un loc în Inima Mea Sfîntă. Nimeni, inclusiv păcătoşii, nu va fi exclus din bătălia Mea pentru suflete.

Mîntuitorul vostru iubitor,

Isus Cristos, Regele Milostivirii

Observaţie: Explicaţie dată de Domnul Nostru Isus Cristos vizionarei la sfîrşitul mesajului: „Fiica Mea, acest eveniment este foarte important. Va salva multe suflete înainte ca Marele Avertisment să se înfăptuiască şi va rămîne prezent în lume ca să oprească revenirea la păcat a oamenilor.

Fiica Mea, acest fapt a fost profeţit şi este o veste minunată. Dar discipolii Mei trebuie să lucreze intens ca să-Mă ajute în Lupta pentru Suflete.“

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

NOVENA ÎNDURĂRII DIVINE

 

           Devoţiunea către Îndurarea Divină constituie o autentică mişcare spirituală în cadrul bisericii catolice. Ea a fost promovată de către călugăriţa poloneză Maria Faustina Kowalska (1905-1938), membră a Congregaţiei Surorilor Sfintei Fecioare a Îndurării. Mesajele pe care le-a primit de la Isus reprezintă o continuare a celor revelate de Mîntuitor sfintei Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) la Paray-le-Monial, sfintei Gertrude (1256-1302) şi sfîntului Ioan Evanghelistul.

220px-Divina_Misericordia_(Eugeniusz_Kazimirowski,_1934)

      Împreună cu confesorul său, ea l-a îndrumat pe artistul plastic Eugeniusz  Kazimirowski (1873-1939)  să realizeze prima imagine a lui Isus Îndurător, pictură care a devenit una dintre cele mai cunoscute icoane creştine. Tabloul a avut ca sursă de inspiraţie viziunile şi conversaţiile ei cu Mîntuitorul, care i-a cerut să facă cunoscută lumii Îndurarea Sa.

Beatificată în 18 aprilie 1993 şi canonizată în 30 aprilie 2000, este sărbătorită la 5 octombrie.

După canonizarea ei, Papa Ioan Paul al II-lea a anunţat instituirea sărbătorii Duminicii Îndurării Divine, în prima duminică după Paşti, denumită Duminica Albă (Duminica lui Toma).

Devoţiunea constituie ocazia practică de îndeplinire a mesajului Îndurării Divine, pe care sora Faustina l-a transmis lumii. În această devoţiune sînt cuprinse cererile pe care ni le-a adresat Isus: să cunoaştem Îndurarea Divină, să avem încredere în ea, să primim harul ei şi să-l venerăm, să vorbim despre Îndurarea Divină, să dăm de pomană aproapelui, să implorăm Îndurarea Divină pentru noi şi pentru lumea întreagă.

Devoţiunea constă în:

a) a mulţumi Îndurării Divine, în faţa imaginii lui Isus Îndurător;

b) a recita rozarul şi novena Îndurării Divine din Vinerea Mare pînă la Sărbătoarea Îndurării Divine;

c) a adora Îndurarea Divină cu ocazia sărbătorii care are loc în prima duminică după Paşti.

jesus-misericordieux

„Pictează o imagine a Mea, aşa cum Mă vezi şi scrie sub ea: «Isus, am încredere in Tine!».

Doresc ca această imagine să fie venerată mai întîi în capela voastră şi apoi în lumea întreagă. Promit că sufletul care va cinsti această imagine nu va pieri. Îi promit, de asemenea, victoria asupra duşmanilor săi, încă din lumea aceasta şi mai ales în ora morţii. Eu Însumi îl voi apăra ca pe propria Mea onoare.“

„În prima duminică după Paşti, ziua dedicată sărbătoririi Mele, preoţii să vorbească sufletelor despre infinita Mea Îndurare şi Imaginea Mea să fie expusă solemn în biserici pentru a fi venerată de credincioşi.“

„Fiica Mea, în nesfirşita Mea lubire şi Îndurare, îţi promit că oricine va celebra în mod solemn sărbătoarea Iubirii Mele îndurătoare, cu o adevărată intenţie de iubire, acela va fi primit în Inima Mea cu o deosebită duioşie. Promit să-i dezvălui secretele Mele, îi voi vorbi în inimă şi-1 voi considera confidentul şi prietenul Meu.“

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

„La ora trei imploră-Mi Îndurarea, în special pentru păcătoşi.“

„De fiecare dată cînd auzi ceasul bătînd ora trei, cufundă-te în Îndurarea Mea, venereaz-o şi preamăreşte-o.“

„Vorbeşte lumii despre îndurarea Mea. Lumea întreagă să înveţe să cunoască nepătrunsa Mea Îndurare. Acesta este un avertisment pentru ultimele timpuri.“

„Omenirea nu va găsi pacea atît timp cît nu se va întoarce la izvorul îndurării Mele.“

ROZARUL ÎNDURĂRII DIVINE

Se recită: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria (de 3 ori), Mărire Tatălui.

Pe boabele mari se recită o singură dată: „Veşnice Părinte, Îţi ofer Trupul şi Sîngele, Sufletul şi Divinitatea Preaiubitului Tău Fiu, Domnul nostru Isus Cristos, ca ispăşire pentru păcatele noastre şi ale lumii întregi“.

Pe boabele mici se recită de 10 ori: „Prin Patima Sa dureroasă, ai milă de noi şi de lumea întreagă“.

Se repetă de trei ori: „Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi şi de lumea întreagă“.

Apoi se adaugă de trei ori: „Isus, am încredere în tine!“

Se face semnul crucii.

La sfîrşitul rozarului se pot spune cuvintele rostite de Isus: „Doamne, să fie, nu cum vreau eu, ci conform voinţei Tale.“

De asemenea, dacă rozarul este destinat altei persoane, ne rugăm: „O, Sînge şi Apă, care aţi tîşnit din Inima lui Isus ca izvor de îndurare pentru noi, am încredere în voi.“

„Cînd, cu credinţă şi cu inima căită, îmi vei recita această rugăciune pentru un anumit păcătos, Eu îi voi dărui harul convertirii“ i-a spus Isus sorei Faustina.

În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

 

NOVENA ÎNDURĂRII DIVINE

Ziua întîi – Să cerem îndurare pentru lumea întreagă

Isus: „Adu-Mi astăzi întreaga omenire, mai ales pe cei păcătoşi şi cufundă-i în nemărginita Mea Îndurare. Astfel îmi vei alina tristeţea în care Mă adînceşte pierderea acestor suflete.“

 Preamilostive Isuse, este în firea Ta să ai milă şi iertare faţă de noi, nu privi la păcatele noastre, ci la încrederea pe care o avem în bunătatea Ta nesfîrşită. Primeşte-ne pe toţi în lăcaşul Inimii Tale preamilostive şi nu alunga niciodată pe nimeni de acolo. Te rugăm aceasta, pentru iubirea care Te uneşte cu Tatăl şi cu Spiritul Sfînt.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra lumii întregi şi îndeosebi asupra sărmanilor păcătoşi, a căror unică speranţă este Inima Preamilostivă a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Prin dureroasa Sa Patimă, fă dovada Îndurării Tale, pentru ca toţi împreună să putem preamări în veşnicie atotputernicia Ta. Amin.

Ziua a doua – Să ne rugăm pentru preoţi şi călugări

 Isus: „Adu-Mi astăzi sufletele preoţilor şi călugărilor şi cufundă-le în nepătrunsa Mea Îndurare. Ele mi-au dat puterea de a suferi amara Mea Patimă. Prin ele, ca prin nişte canale, Îndurarea Mea se revarsă asupra lumii întregi.“

 Preamilostive Isuse, care eşti izvorul oricărui bine, sporeşte harurile în sufletele preoţilor Tăi, a călugărilor şi călugăriţelor, ca ei să îndeplinească cu demnitate şi folos faptele de iertare, ca prin cuvînt şi exemplu, să conducă pe aproapele lor să dea Tatălui Îndurării, care este în ceruri, mărirea care i se cuvine.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra aleşilor Viei Tale, preoţii şi călugării şi copleşeşte-i cu deplinătatea binecuvîntării Tale. Prin sentimentele Inimii Fiului Tău, dăruieşte-le lumină şi putere, pentru ca ei să poată călăuzi pe ceilalţi pe drumul mîntuirii şi să preamărească cu ei în veşnicie nemărginita Ta Îndurare. Amin.

Ziua a treia – Să ne rugăm pentru toţi creştinii credincioşi

 Isus: „Adu-Mi astăzi toate sufletele evlavioase şi credincioase, cufundă-le în oceanul Îndurării Mele. Aceste suflete M-au mîngîiat pe drumul calvarului, ele au fost o picătură de alinare într-o mare de amărăciune.“

Preamilostive Isuse, care dăruieşti din belşug tuturor oamenilor haruri din comoara Îndurării Tale, primeşte pe toţi creştinii credincioşi în lăcaşul Inimii Tale preaîndurătoare şi nu ne alunga niciodată de acolo. Te rugăm aceasta pentru dragostea de neînchipuit care arde în inima Ta pentru Tatăl Ceresc.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor credincioase, moştenire a Fiului Tău; prin meritele Patimii Sale dureroase, dăruieşte-le binecuvîntarea Ta şi ocroteşte-le veşnic, pentru ca să nu piardă iubirea şi comoara sfintei credinţe, ci împreună cu corul îngerilor şi al sfinţilor să preamărească în veşnicie nemărginita Ta Îndurare. Amin.

 Ziua a patra – Să ne rugăm pentru păgîni şi necredincioşi

Isus: „Adu-Mi-i astăzi pe păgînii şi pe cei care nu Mă cunosc încă. Şi la ei m-am gîndit în timpul dureroasei Mele Patimi şi zelul lor viitor Mi-a consolat Inima. Cufundă-i în nemărginita Mea Îndurare.“

Preamilostive Isuse, care eşti lumina lumii, primeşte în lăcaşul Inimii Tale preamilostive sufletele păgînilor şi necredincioşilor care nu Te cunosc încă. Fie ca razele harului Tău să-i lumineze, ca împreună cu noi să poată cînta în veşnicie minunile Îndurării Tale.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor păgînilor şi asupra tuturor acelora care nu Te cunosc încă. Şi ele sînt închise în Inima preamilostivă a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Atrage-le la lumina Evangheliei, ca să înţeleagă cît de mare este bucuria de a Te iubi; fă ca şi ele să preamărească în veşnicie dărnicia Îndurării Tale. Amin.

Ziua a cincea – Să ne rugăm pentru cei care greşesc în credinţă

Isus: „ Adu-mi astăzi sufletele ereticilor şi apostaţilor şi cufundă-le în nemărginita Mea Îndurare. În amara Mea Patimă, ele Mi-au sfîşiat Trupul şi Inima, adică Biserica Mea. Cînd vor reveni la unitatea Bisericii, Rănile Mele se vor vindeca şi în acest fel voi fi mîngîiat în Suferinţa Mea.“

Preamilostive Isuse, care eşti bunătatea însăşi şi care nu refuzi lumina acelora care Ţi-o cer, primeşte în lăcaşul Inimii Tale preamilostive sufletele ereticilor, apostaţilor şi a tuturor acelora care greşesc în credinţă. Fie ca lumina Ta să-i atragă la unitatea Bisericii. Nu le retrage sprijinul Tău, ci fă ca şi ei să preamărească mărinimia Îndurării Tale.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor ereticilor şi apostaţilor, care, persistînd cu încăpăţînare în greşelile lor, au risipit darurile Tale şi au abuzat de harurile Tale. Nu privi la răutatea lor, ci la iubirea şi Patima dureroasă a Fiului Tău, care Te ruga cu atîta ardoare „pentru ca toţi să fie una“. (loan 17,21).

Fă ca ei să regăsească cît mai repede această unitate ca, împreună cu noi, să preamărească în veşnicie Îndurarea Ta. Amin.

Ziua a şasea – Să ne rugăm pentru copiii şi sufletele blînde

 Isus: „ Adu-mi astăzi sufletele blînde şi umile, precum şi cele ale copilaşilor şi cufundă-le în Îndurarea Mea. Aceste suflete seamănă cel mai mult cu Inima Mea. Ele M-au consolat în amara Mea agonie. Le-am văzut veghind asupra altarelor Mele asemenea unor îngeri tereştri. Asupra lor Eu revărs din belşug harurile Mele. Numai un suflet umil este în stare să primească harul meu, sufletelor umile Eu le dăruiesc încrederea mea.“

Preamilostive Isuse, care ai spus: „Învăţaţi de la Mine, că Eu sînt blînd şi smerit cu Inima“ (Matei 11,29), primeşte în lăcaşul Inimii Tale  preamilostive sufletele blînde şi umile, precum şi cele ale copilaşilor. Ele, care farmecă întregul cer, sînt ţinta unei dragoste speciale a Tatălui Ceresc; ele sînt ca un buchet parfumat în faţa tronului divin, unde Dumnezeu se desfată cu parfumul virtuţilor lor. Fă ca ele să locuiască cu statornicie în Inima Ta, cîntînd fără încetare imnul iubirii şi al Îndurării lui Dumnezeu.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor blînde şi umile şi asupra celor ale copilaşilor, care sînt deosebit de dragi Inimii Fiului Tău. Prin firea lor, ele sînt atît de asemănătoare cu Isus, încît au o putere de neînchipuit înaintea tronului lui Dumnezeu „Tatăl oricărei mîngîieri“ (2 Cor. 1,3). Noi Te rugăm deci, Părinte al Îndurării şi al oricărei bunătăţi, ca prin iubirea pentru aceste suflete în care Ţi-ai găsit plăcerea, să binecuvîntezi lumea întreagă, ca toţi oamenii împreună să poată aduce neîncetat mărire Îndurării Tale. Amin.

Ziua a şaptea – Să ne rugăm pentru cei care cinstesc Îndurarea Divină şi răspîndesc devoţiunea

 Isus: „Adu-mi astăzi sufletele care cinstesc şi preamăresc în mod deosebit Îndurarea Mea şi cufundă-le în ea. Aceste suflete au împărtăşit cel mai mult suferinţele Patimii Mele şi au pătruns cel mai adînc în Sufletul Meu. Ele sînt imaginea vie a Inimii Mele Compătimitoare. În viaţa viitoare, aceste suflete vor străluci de o manieră aparte şi nici unul din ele nu se va duce în infern. Eu le voi apăra, pe fiecare din ele, mai ales, în ora morţii.“

Preamilostive Isuse, a cărui Inimă este iubire, primeşte în Inima Ta îndurătoare sufletele credincioase care cinstesc şi răspîndesc în mod deosebit măreţia Îndurării Tale. Aceste suflete sînt copia vie a Inimii Tale îndurătoare. Înzestrate cu tărie de însuşi Dumnezeu, totdeauna încrezătoare în nepătrunsa Ta Îndurare şi răspunzînd la sfînta voinţă a lui Dumnezeu, ele poartă pe umerii lor întreaga omenire, cerînd pentru ea, fără încetare, Tatălui Ceresc, iertare şi haruri. Fă ca ele să fie statornice pînă la sfîrşit în zelul lor iniţial; în ora morţii nu veni la ele ca Judecător, ci ca Mîntuitor Îndurător.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor care cinstesc şi preamăresc îndeosebi cea mai mare din însuşirile Tale: nepătrunsa Ta Îndurare. Închise în Inima preamilostivă a Fiului Tău, aceste suflete sînt asemenea unei Evanghelii vii; mîinile lor sînt pline de fapte de îndurare şi sufletul lor, copleşit de bucurie, cîntă imnul măririi Tale.

Dumnezeule Îndurător, Te rugăm arată-Ţi faţă de ele milostivirea, după speranţa şi încrederea pe care o au în Tine, pentru ca prin aceasta să se îndeplinească promisiunea Mîntuitorului de a şti că El va ocroti, în timpul vieţii şi în ora morţii, pe oricine care cinsteşte şi răspîndeşte misterul Îndurării Tale. Amin.

Ziua a opta – Să ne rugăm pentru sufletele din purgator

Isus: „Adu-mi astăzi sufletele care sînt în purgator şi cufundă-le în abisul Îndurării Mele. Şuvoaiele Sîngelui Meu să le aline suferinţele. Toate aceste suflete îmi sînt foarte dragi, dar ele satisfac dreptatea Mea. Este în puterea ta să le aduci alinare. Ia din comoara Bisericii mele toate indulgenţele şi oferă-le pentru ele. Oh! Dacă le-ai cunoaşte suferinţa, ai oferi, fără încetare, rugăciuni pentru ele şi ai plăti datoriile pe care le au faţă de dreptatea Mea.“

Preamilostive Isuse, care ai spus „Fiţi milostivi precum Tatăl vostru milostiv este.“ (Luca 6,36), primeşte Te rugăm în lăcaşul Inimii Tale preamilostive sufletele din purgator, care-Ţi sînt atît de dragi şi care dau satisfacţie dreptăţii divine. Fă ca şuvoaiele de sînge şi apă izvorîte din Inima Ta să stingă flăcările purgatorului, pentru ca şi acolo să se arate puterea Îndurării Tale.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor care suferă în purgator şi pentru meritele Patimii dureroase a Fiului Tău, precum şi pentru amărăciunea de care a fost cuprinsă în acest moment Inima Sa sfîntă, ai milă de cei care sînt acum înaintea dreptăţii Tale.

Te implorăm să nu priveşti aceste suflete decît prin Rănile preaiubitului Tău Fiu, convinşi că bunătatea şi Îndurarea Ta nu au margini. Amin.

Ziua a noua – Să ne rugăm pentru sufletele indiferente

Isus: „Adu-mi astăzi sufletele indiferente şi reci şi cufundă-le în abisul Îndurării Mele. Acestea sînt sufletele care rănesc cel mai dureros Inima Mea. Ele sînt cele care, în Grădina Măslinilor, Mi-au provocat cel mai mare dezgust. Din cauza lor am spus: «Tată, dacă este posibil, să treacă de la mine potirul acesta.» (Luca 22,42) Pentru ele, ultima şansă de mîntuire este să recurgă la Îndurarea Mea.“

Preamilostive Isuse, care eşti bunătatea însăşi, primeşte în lăcaşul Inimii Tale sufletele indiferente. Fie ca aceste suflete reci, adevărate cadavre, care pînă atunci Te dezgustau, să se încălzească la focul Iubirii Tale neprihănite. Preamilostive Isuse, foloseşte atotputernicia Îndurării Tale şi atrage-le şi pe ele în centrul Iubirii Tale, pentru ca să se aprindă din nou de zel, ca şi ele să fie în slujba Ta.

Tatăl nostru…, Bucură-te, Maria…, Mărire Tatălui…

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor indiferente, care sînt în egală măsură ţinta iubirii Inimii preamilostive a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Dumnezeule al Îndurării şi al oricărei mîngîieri (2 Cor 1,3), Te implorăm, pentru meritele Patimii dureroase a preaiubitului Tău Fiu şi pentru îngrozitoarea agonie de trei ore pe cruce, fă ca, aprinse de iubire, ele să preamărească încă o dată în veşnicie măreţia Îndurării Tale. Amin.

Bucură-te Regină, Mama milei, viaţa, dulceaţa şi speranţa noastră, bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţii fii ai Evei, către tine suspinăm, gemînd şi plîngînd în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi milostivi şi după surghiunul acesta, arată-ni-L pe Isus, binecuvîntatul rod al trupului tău. O, milostivă, o, blîndă, o, dulce Fecioară Maria!  Amin.

Copyright © 2013 Revelații ale cerului