Arhive blog

Ordonanța de urgență

         „Ordonanța de urgență este un act normativ emis de Guvern în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amînată. Acest tip de act normativ constituie o formă prin care puterii executive din România (guvernului) i se atribuie drept legislativ, în speță acela de a da legi, pe care în mod normal doar parlamentul are dreptul sa le adopte.” (Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordonan%C8%9B%C4%83_de_urgen%C8%9B%C4%

Conform art. 115 din Constituția României „(4) Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amînată, avînd obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora.

(5) Ordonanța de urgență intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedura de urgență la Camera competentă să fie sesizată și după publicarea ei in Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se afla in sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunță asupra ordonanței, aceasta este considerată adoptată și se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedura de urgență. Ordonanța de urgență cuprinzînd norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevazută la articolul 76 alineatul (1).

(6) Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.”

În ceea ce privește anularea unei ordonanțe „Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărît că este inadimisibilă cererea privind anularea unei ordonanțe de urgență a Guvernului, act cu caracter normativ cu putere de lege, întrucît excedează competențelor instanței de contencios administrativ. Așadar, ordonanțele Guvernului nu pot forma obiectul controlului de legalitate, pentru că nu sunt acte administrative de autoritate emise în vederea executării legii, ci, cîtă vreme sunt în vigoare, au caracter de lege, instanța de contencios administrativ avînd competența de a controla legalitatea actelor administrative propriu-zise sau a celor asimilate, conform art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. (Decizia nr. 126 din data de 22 ianuarie 2018 pronunțată de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, avînd ca obiect anualrea OUG 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatori care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004)” (Sursa: https://www.juridice.ro/588900/iccj-cerere-privind-anularea-unei-oug.html)

Azi, guvernul Orban a fost demis, nu înainte de a adopta într-o ședință de peste opt ore 25 de ordonanțe de urgență. Printre din actele legislative se numără: OUG privind privatizarea sănătății, OUG pentru nerepatrierea aurului, OUG pentru modificarea legilor electorale.

Cum a motivat guvernul urgența în cuprinsul celor 25 de acte legislative?

Parlamentul nu are nici un cuvînt de spus?

De ce societatea nu-i  trage la răspundere pe cei pe care i-a ales să-i reprezinte interesele și care au trădat-o cu nonșalanță?

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/