Arhive blog

Sfînta Fecioară a Echilibrului

Într-o zi a anului 1967, în timpul unei meditaţii, atenţia unui călugăr a fost distrasă prin repetarea continuă în sufletul lui a cuvîntului „echilibru“.

După meditaţie a trecut la îndeletnicirile sale obişnuite.

În timp ce aranja nişte obiecte vechi în pod, a găsit o placă de bronz cu dimensiunile de 37 centimetri pe 20 de centimetri, pe care era gravată silueta unei orante (figură simbolică, pictată sau sculptată în Evul Mediu şi în Renaştere, reprezentînd un personaj în general feminin, în picioare cu braţele întinse într-o atitudine de rugăciune). De jur împrejurul orantei erau gravate cuvintele: „ALMA AEQUILIBRII MATER, ORA PRO NOBIS !“ ( Sfîntă Fecioară a Echilibrului, roagă-te pentru noi!)

La puţin timp, un alt călugăr al aceleiaşi mănăstiri, Fratele Armand Panniello, a pictat tabloul Sfintei Fecioare a Echibrului, după modelul de pe placa de bronz, iar în partea de jos a pînzei, a reprezentat mănăstirea în care locuia.

La 19 septembrie 1968, călugării mănăstirii din Frattocchie i-au dăruit Papei Paul al VI-lea o reproducere în culori a tabloului. Acesta privind pictura, cu faţa radiind şi braţele deschise, a exclamat: „Sfînta Fecioară a Echilibrului…, ah, într-adevăr, Cea de care avem nevoie!“

N D Equilibre

FECIOARĂ, MAMA LUI DUMNEZEU ŞI A OAMENILOR, MARIA,

îţi cerem darul echilibrului creştin atît de necesar Bisericii şi lumii de astăzi. Apără-ne de rău şi de lipsa noastră de generozitate, păzeşte-ne de compromisuri şi conformism, îndepărtează de noi miturile şi iluziile, descurajarea şi orgoliul, timiditatea şi vanitatea, neştiinţa şi aroganţa, greşeala şi lipsa de sensibilitate.

Dăruieşte-ne perseverenţa în efort, calmul în eşec, curajul de a continua, umilinţa în succes.

Deschide-ne inimile sfinţeniei

Dăruieşte-ne darul simplităţii, o inimă curată, iubirea adevărului şi a esenţialului, curajul angajamentului dezinteresat, sinceritatea de a ne recunoaşte şi de a ne accepta limitele.

Dă-ne harul de a şti să primim cuvîntul lui Dumnezeu şi de a-l trăi. Dăruieşte-ne darul rugăciunii.

Deschide-ne inimile către Dumnezeu

Îţi cerem iubirea pentru Biserică aşa cum a dorit Fiul tău, pentru a participa, în ea şi cu ea, într-o comuniune fraternă a tuturor membrilor Poporului lui Dumnezeu – ierarhie şi credincioşi- la mîntuirea fraţilor noştri, oamenii.

Umple-ne deci, inimile noastre de înţelegere şi respect, de milă şi iubire.

Deschide-ne inimile către ceilalţi

Păstrează în noi voinţa de a trăi şi de a spori acest echilibru, care este credinţă şi speranţă, înţelepciune şi corectitudine, spirit de iniţiativă şi prudenţă, deschidere şi viaţă interioară, jertfă desăvîrşită, iubire.

Sfîntă Maria, ne încredinţăm iubirii tale. Amin.

Surse: http://dieumajoie.blogspot.ro/2011/09/notre-dame-de-lequilibre.html

http://www.cafe.rapidus.net/thplante/notredameequilibre.htm

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului