Arhive blog

Dușmanii lui Dumnezeu vă vor oferi avantaje, dar nu vă încredințați sufletul adversarului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.553 din 7 noiembrie 2017

         Dragi copii, cei care sînt credincioși Fiului meu Isus vor avea de suportat o cruce grea. Îngenuncheați în rugăciune, deoarece timpurile în care trăiți sînt de mari încercări, suferințe și persecuții. Nu dați înapoi. Rămîneți cu Isus și fiți credincioși adevăratului magisteriu al Bisericii sale. Nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. . Dușmanii lui Dumnezeu vă vor oferi avantaje, dar nu vă încredințați sufletul adversarului. Sînteți ai Domnului. Lucrurile fascinante ale acestei lumi atrag, dar numai în adevărul absolut vă veți găsi mîntuirea. Fiți prudenți. Răsplata voastră va veni de la Domnul. Căutați-l și mărturisiți-vă credința pretutindeni. Ascultați-l pe Isus prin Cuvîntul său și căutați putere în prezența sa reală în Euharistie. Mergeți înainte în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Anunțuri

Adevărul se va găsi în puține locuri

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.544 din 24 octombrie 2017

        Dragi copii, puneți-vă încrederea voastră și speranța în Domnul. El este cu voi și nu vă va abandona niciodată. Aveți grijă de comoara prețioasă pe care v-a dat-o Domnul. Credința este lumina care vă călăuzește și vă conduce la Domnul. Omul fără credință nu are nimic în el. Întoarceți-vă repede. Dumnezeu vă cheamă și vă așteaptă cu brațele deschise. Nu vă îndepărtați de rugăciune. Numai prin puterea rugăciunii puteți suporta greutatea încercărilor care vor veni. Va veni ziua în care mulți oameni vor căuta adevărul, dar adevărul se va găsi în puține locuri. Fiți prudenți ca să nu fiți înșelați. Mulți vor fi confuzi deoarece nu vor ști să distingă ce este adevărat și ce este fals. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Deschideți-vă inimile în fața Acțiunii Spiritului Sfînt și niciodată nu veți fi înșelați. Mergeți înainte în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Adevărul Evangheliei trebuie să fie apărat

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.526 din 14 septembrie 2017

        Dragi copii, rugați-vă în fața crucii și contemplați-l pe Fiul meu Isus. El s-a jertfit pentru mîntuirea voastră. Fiul meu Isus v-a învățat adevărul și a promis să fie cu voi în toate zilele. Fiți corecți. Fiți bărbați și femei de credință. Adevărul Evangheliei trebuie să fie apărat. Nu permiteți ca dușmanii să eclipseze strălucirea adevărului pe care Isus al meu l-a lăsat pentru voi prin Cuvîntul său. Nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. Acestea sînt timpurile cele mai dificile pentru voi. Rămîneți cu Isus. Cei care rămîn credincioși pînă la sfîrșit vor primi o mare răsplată de la Domnul. Dușmanii lui Dumnezeu vor acționa și multe adevăruri vor fi lăsate deoparte. Vor fi îmbrățișate ideologii false și sărmanii mei copii vor merge asemenea orbilor care-i călăuzesc pe alți orbi. Fiți prudenți. Iubiți adevărul și faceți în toate voința lui Fiului meu Isus. Fiți credincioși adevăratului magisteriu al bisericii sale. Curaj. În mîini cu sfîntul rozar și cu Sfînta Scriptură, în inimă cu dragostea de adevăr. Mergeți înainte. Eu sînt de partea voastră.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Marele plan al demonului de a vă îndepărta de adevăr constă în atacarea Bisericii prin intermediul doctrinei

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.525 din 12 septembrie 2017

        Dragi copii, sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Marele plan al demonului de a vă îndepărta de adevăr constă în atacarea Bisericii prin intermediul doctrinei care să provoace o mare confuzie. Neghina se amestecă cu grîul și astfel sărmanii mei copii merg asemenea orbilor care-i călăuzesc pe alți orbi. Fiți atenți. Iubiți și apărați adevărul. Acceptați Evanghelia lui Isus al meu și mărturisiți pretutindeni credința voastră. Nu dați înapoi. Domnul așteaptă mult de la voi. Nu vă încrucișați brațele. Eu sînt Mama voastră și sînt alături de voi. Mergeți înainte fără teamă. Rămîneți fermi pe drumul pe care vi la-am arătat. Nu uitați: în Dumnezeu nu există jumătate de adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Fumul demonului va provoca orbire spirituală multor suflete consacrate

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.520 din 31 august 2017

        Dragi copii, mergeți înainte. Nu vă retrageți. Tot ceea ce faceți în favoarea planurilor mele, Domnul vă va răsplăti cu generozitate. Răsplata voastră nu va fi în această viață, ci în cer. Bucurați-vă. Sînteți în Inima mea Imaculată și nu trebuie să vă temeți de nimic. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este Calea voastră, Adevărul și Viața. Trăiți în timpul marii bătălii spirituale. Rămîneți cu mine, deoarece numai astfel îl puteți învinge pe dușman. Eu vă iubesc și vă rog să fiți în toate asemenea lui Isus al meu. Deschideți-vă inimile în fața Voinței lui Dumnezeu. El este totul vostru. Nu uitați: numai în el se află adevărata libertate și mîntuire. Veți vedea încă orori pe pămînt. Fumul demonului va provoca orbire spirituală multor suflete consacrate, iar tulburarea se va răspîndi pretutindeni. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Căutați-l pe Isus. Iubiți și apărați adevărul. După toată durerea, Domnul vă va da harul victoriei o dată cu triumful definitiv al Inimii mele Imaculate. Mergeți înainte în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Miniștrii necredincioși vor produce disensiuni din ce în ce mai mari în Casa Domnului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.507 din 1 august 2017

       Dragi copii, miniștrii necredincioși vor produce disensiuni din ce în ce mai mari în Casa Domnului pentru ca dușmanii să acționeze împotriva adevărurilor lui Dumnezeu. Iubiți și apărați adevărul. Iubirea și apărarea adevărului vor fi armele de apărare împotriva acțiunilor inamicilor. Îngenuncheați în rugăciune. Fiți fideli adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Nu dați înapoi. Sînteți ai lui Dumnezeu și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Isus al meu vă așteaptă. Dați ce-i mai bun din voi și veți fi proclamați fericiți de către Tatăl. Mergeți înainte fără teamă. Nu sunteți singuri. Eu sunt Mama voastră și voi fi întotdeauna aproape de voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Cei care fac parte din falsa biserică vor acționa fără milă

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.506 din 29 iulie 2017

       Dragi copii, curaj. Voi nu sunteți singuri. Vă îndreptați spre un viitor de persecuție dureroasă. Cei care fac parte din falsa biserică vor acționa fără milă și cei care iubesc și apără adevărul vor bea potirul amar al durerii. Nu dați înapoi. Forța voastră rezidă în Isus. Veniți în confesional și căutați îndurarea lui Isus al meu. Hrăniți-vă cu Euharistia, pentru că numai astfel puteți suporta greutatea crucii. Fiți bărbați și femei care se roagă. Nu permiteți ca flacăra credinței să se stingă în voi. Eu sunt mama voastră și sunt cu voi, deși nu mă vedeți. Mergeți înainte spre adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Jumătatea de adevăr va reprezenta semnul falsei biserici

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.505 din 27 iulie 2017

      Dragi copii, sămînța răului se va răspîndi pe întreg pămîntul, dar în inimile celor care iubesc și apără adevărul va rămîne sămînța adevărului. În mijlocul marilor persecuții, bărbații și femeile de credință vor apăra adevărata învățătură. Nu dați înapoi. Fiul meu Isus va fi cu voi. Nu uitați: cel care este cu Domnul nu va experimenta niciodată povara înfrîngerii. Fiți credincioși lui Isus al meu și nu lăsați ca lecțiile trecutului să fie uitate. Adevărata Biserică a lui Isus al meu va păstra întregul adevăr; jumătatea de adevăr va reprezenta semnul falsei biserici. Fiți blînzi și umili cu inima, deoarece numai astfel puteți rămîne în lumina adevărului. Îngenuncheați în rugăciune. După toată durerea, pentru cei drepți va veni marea victorie. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Adevărul etern nu poate fi schimbat

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.491 din 29 iunie 2017

          Dragi copii, Isus al meu a întemeiat Biserica sa și i-a încredințat-o lui Petru. Aceasta este unica și adevărata biserică a lui Isus al meu, fondată pe temelia apostolilor pentru a vesti Evanghelia tuturor popoarelor din toate timpurile. Misiunea lui Petru este de a-l proclama pe Isus și nu de a lua sau a adauga o virgulă la adevărul revelat de Isus al meu. Adevăratul succesor al Petru are misiunea de a avea grijă de turmă și nu de a o împrăștia. Trăiți în timpul marii nenorociri spirituale și Biserica lui Isus al meu va merge pe drumul calvarului. Va fi victorioasă, deoarece promisiunea lui Isus al meu se va îndeplini. Veți vedea încă orori în Casa lui Dumnezeu. Să fiți fermi în credință. Biserica lui Isus al meu nu este o casă în care proprietarii se schimbă și aceștia pot schimba culorile sale. Adevărul etern nu poate fi schimbat. Fiți credincioși adevăratului magisteriu și îndepărtați-vă de mlaștina falselor învățături. Sunteți ai Domnului și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Mergeți înainte în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Arătați comorile Bisericii lui Isus al meu celor care nu le cunosc

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.490 din 27 iunie 2017

       Dragi copii, eu sunt Mama voastră îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Dușmanii lui Dumnezeu oferă cale liberă și fac opoziție învățăturilor adevărate ale lui Isus al meu și a bisericii sale, dar voi puteți schimba această situație prin forța adevărului. Puteți învinge răspîndirea falselor învățături ducînd adevărul tuturor sărmanilor mei copii. Adevărul este unica și marea voastră armă de apărare. Arătați comorile Bisericii lui Isus al meu celor care nu le cunosc. Faceți-l cunoscut pe Isus și evanghelia sa. Cei drepți vor bea potirul amar al suferinței, vor fi persecutați și aruncați afară. Să aveți curaj. Imitați-l pe Nehemia; el i-a învins pe dușmani deoarece Domnul era de partea sa. În această mare bătălie spirituală chemați-l pe Isus. El va fi cu voi. Mergeți înainte în adevăr. Rugați-vă. Numai în rugăciune puteți auzi Vocea Domnului. El vrea să vă vorbească. Ascultați-l.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Limbajul Bisericii lui Isus al meu trebuie să fie limbajul adevărului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.489 din 24 iunie 2017

      Dragi copii, vă încurajez să-l apărați pe Isus al meu și Evanghelia sa. Luați exemplul lui Ioan Botezătorul: din inima sa se revărsa dragostea de adevăr. Ioan a fost un mare apărător al adevărului. El este un exemplu foarte bun pentru toți aceia dintre voi care sînteți ai Domnului. Nu vă fie frică. Îngenuncheați în rugăciune. Vă îndreptați spre un viitor de mare confuzie spirituală. Babelul va fi pretutindeni și mulți bărbați și femei de credință vor deveni indiferenți. Limbajul Bisericii lui Isus al meu trebuie să fie limbajul adevărului. Amintiți-vă întotdeauna că prioritatea voastră trebuie să fie Cerul. Sînteți în lume dar nu sînteți ai lumii. Vă iubesc și mă voi ruga lui Isus al meu pentru voi. Îndepărtați-vă de păcat și întoarceți-vă la Acela care este unicul și singurul vostru Mîntuitor. Mergeți înainte pe calea adevărului. Cînd marea persecuție vine peste voi, nu dați înapoi. Dumnezeu va fi cu voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Arma celor mici împotriva celor puternici este adevărul

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4485 din 17 iunie 2017

          Dragi copii, Biserica lui Isus al meu va fi înconjurată de dușmani și mare va fi suferința pentru bărbații și femeile de credință. Nu dați înapoi. Arma celor mici împotriva celor puternici este adevărul. Duceți adevărul tuturor sărmanilor mei copii. Întunericul doctrinelor false se răspîndește, dar voi, cei care sînteți ai Domnului, puteți risipi întregul întuneric și conduce la lumina adevărului. Demonul a intrat în Casa lui Dumnezeu provocînd confuzie spirituală pe scară largă și insuflînd sărmanilor mei copii o stare de îndoială și incertitudine. Pe voi, miniștri ai Fiului meu Isus, vă încurajez să nu vă retrageți. Trăiți în timpul marii bătălii spirituale, dar dacă vă puneți încrederea voastră în Domnul, veți fi victorioși. Luați exemplul de credință și curaj al lui Asa. A fost victorios pentru că l-a pus înainte de toate pe Dumnezeu. Chiar dacă a fost important în fața oamenilor, s-a făcut mic pentru a asculta de Atotputernicul Dumnezeu. Victoria voastră împotriva dușmanilor constă în apărarea adevărului. Mergeți înainte. Nu lăsați ca flacăra credinței să se stingă în voi. Sufăr din pricina sărmanilor mei copii. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este totul vostru. Nu vă îndepărtați de rugăciune. Cînd vă simțiți slabi, căutați forța în Euharistie și în Cuvintele lui Isus al meu. Veți avea ani lungi de încercări grele, dar nu disperați. Eu vă iubesc și voi fi întotdeauna cu voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Vor veni timpurile cînd falsele ideologii vor ocupa un loc de prim rang

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.475 din 27 mai 2017

        Dragi copii, vă încurajez să-l apărați pe Fiul meu Isus. Tăcerea celor drepți îi întărește pe dușmanii lui Dumnezeu. Nimeni nu este mai presus de Fiul meu Isus.

În El este toată autoritatea; pe pămînt toți sînt slujitori. Nu permiteți ca adevărul să fie disprețuit. În Dumnezeu nu există jumătate de adevăr. Regii pămîntului trebuie să se plece înaintea Aceluia care este Regele Universului. Urmați exemplul de curaj al Esterei: înaintea regelui și-a apărat poporul. Apărați adevărul și nu permiteți ca oamenii să vă îndepărteze de calea mîntuirii cu învățăturile lor false. Ascultați de Fiul meu Isus și rămîneți fermi pe drumul pe care vi l-am arătat. Vor veni timpurile cînd falsele ideologii vor ocupa un loc de prim rang. Mulți vor fi contaminați și umanitatea va bea potirul amar al suferinței. Rugați-vă. Numai prin puterea rugăciunii puteți obține victoria. Sînt mama voastră și vă iubesc. Nu vă încrucișați brațele. Mergeți înainte spre adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Va veni ziua în care doi îngeri vor trece prin acest oraș

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.469 din 16 mai 2017

         Dragi copii, nu vă descurajați. Nu dați înapoi. Dumnezeu controlează totul. Trăiți în timpul durerilor, dar voi nu sînteți singuri. Isus al meu este foarte aproape de voi. Umanitatea a fost contaminată de păcate și trebuie să fie vindecată. Întoarceți-vă. Voi aparțineți Domnului și numai pe El trebuie să-l slujiți și să-l serviți. Va veni ziua în care doi îngeri vor trece prin acest oraș∗. Cei drepți vor fi puși la adăpost, iar cei răi vor pieri. În această zi oamenii își vor aminti de nedreptatea lui Nero. Sufăr pentru ceea ce va veni. Sînteți ai Domnului. Nu vă fie frică, fiți credincioși, fiți drepți și nu vă îndepărtați de adevăr. Amintiți-vă că pe acest pămînt cel care a fost ales de Fiul meu Isus să conducă biserica sa și-a vărsat sîngele. Cei aleși să apere adevărul vor purta o cruce grea. Ca și în trecut, credincioșii vor fi urmăriți și aduși în fața justiției. Aveți încredere în Isus. El va fi apărarea aleșilor săi. Curaj. Căutați forță în cuvintele Fiului meu Isus și în Euharistie. Fiți ascultători și acceptați voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Cînd totul pare pierdut, va veni victoria pentru credincioșii mei. Orice s-ar întîmpla, fiți alături de adevăr. Ascultați apelurile mele și în toate fiți asemenea lui Isus. Mă voi ruga lui Isus pentru voi. Mergeți înainte cu bucurie. Cine este cu Domnul, nu va experimenta povara înfrîngerii.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

∗ Este vorba despre orașul Roma vizitat în acel moment de P.Regís.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Vor găsi ajutor în casele credincioșilor și acolo vor celebra sfînta liturghie

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.473 din 23 mai 2017

        Dragi copii, vor veni zilele în care bărbații și femeile de credință vor găsi Euharistia numai în locuri secrete. Va fi o mare persecuție a creștinilor și totul va fi ca în zilele în care Fiul meu Isus a încredințat biserica sa lui Petru. Astăzi aveți masa plină, dar va veni ziua în care nu veți găsi hrana prețioasă. Cei consacrați vor bea potirul amar al durerii. Miniștrii lui Isus al meu, care vor rămîne credincioși, vor acționa ca la începuturile creștinismului. Vor găsi ajutor în casele credincioșilor și acolo vor celebra sfînta liturghie. Dumnezeu va face să apară femei evlavioase, ca de exemplu, Nimfa*, femeie de credință, care i-a primit pe oamenii lui Dumnezeu și a contribuit la dezvoltarea comunității sale. Curaj. Nu dați înapoi. Nu aruncați afară comorile pe care Domnul vi le-a dăruit. Îngenuncheați în rugăciune. Deschideți-vă inimile voastre la cuvintele lui Isus al meu și lăsați ca iubirea sa să pătrundă în viețile voastre. Prin exemplele și cuvintele voastre, arătați tuturor că sînteți în lume, dar că nu sînteți ai lumii. Mergeți înaine pe drumul pe care vi l-am indicat.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

*„Salutaţi-i pe fraţii din Laodiceea, pe Nimfas şi Biserica ce se află în casa lui.“ (Scrisoarea Sfîntului Apostol Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetul 15)

În nota de subsol aferentă acestui verset se face următoarea observație: „Este incertă forma numelui propriu în privinţa genului. În unele manuscrise apare forma de masculin: Nymphos, în altele, forma de feminin: Nympha. La acuzativ, ambele genuri au aceeaşi formă, deosebirea de gen făcîndu-se după pronumele posesiv.“ (Sursa: http://biblia.cateheza.ro/cat/coloseni/4/)

În acest mesaj Sfînta Fecioară Maria a clarificat dilema, precizînd că Nimfa a fost o femeie credincioasă care a ajutat comunitatea în drumul ei spre creștinism.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Preoților, ați fost aleși de Fiul meu Isus și nu de oameni

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.468 din 13 mai 2017

           Dragi copii, amintiți-vă astăzi de prezența mea la Cova da Iria și de apelurile mele date umanității. Vă rog să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Dacă oamenii ar fi ascultat apelurile mele, omenirea ar fi fost vindecată spiritual. Oamenii s-au îndepărtat de harul lui Dumnezeu și au devenit orbi spiritual. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Practicați rugăciunea în familie. Rugați-vă rozarul. Voi, preoți ai Fiului meu Isus, fiți atenți. Ați fost aleși de Fiul meu Isus și nu de oameni. Asumați-vă responsabilitatea de salvare a sufletelor. Faceți cunoscut adevărul, corectați erorile. În viața și misiunea voastră, Dumnezeu trebuie să ocupe primul loc. Îndepărtați-i pe sărmanii mei copii de întunericul falselor doctrine. Iubiți și apărați adevărul. Dacă vreți să vă mîntuiți, trebuie să ascultați de Dumnezeu și nu de oameni. Nu acceptați jumătate de adevăr. Nu uitați: aceluia căruia i s-a dat mult, i se va cere mult. Curaj. Luați exemplul lui Natan și lăsați-vă conduși de lucrarea lui Dumnezeu. Umanitatea a devenit săracă spiritual, deoarece oamenii s-au îndepărtat de adevăr. Mergeți înainte. Eu sînt Mama voastră și vin din cer pentru a-l revendica pe cel care aparține lui Dumnezeu. Nu dați înapoi. Mă voi ruga lui Isus al meu pentru fiecare dintre voi. Fugiți de păcat și fiți ai Domnului. Prin exemplele și cuvintele voastre, arătați lumii că aparțineți Domnului. Porțile se vor închide pentru toți cei care apără adevărul, dar Domnul nu-i va abandona pe aleșii săi. Mulți aleși să apere adevărul vor fi contaminați de ideologiile false, iar durerea va fi mare pentru bărbații și femeile de credință. Întoarceți-vă. Acum este timpul de har pentru viețile voastre.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Fiul meu nu v-a încredințat un simbol ci însăși ființa sa

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.455 din 13 aprilie 2017

           Dragi copii, iubiți și apărați adevărul. Astăzi ne amintim de instituția sacerdoțiului și de Euharistie, cei doi piloni ai bisericii lui Isus al meu fără de care sufletele ar trăi într-un întuneric spiritual constant. Marea victorie a bisericii rezidă în devotamentul și ardoarea miniștrilor săi pentru Euharistie. Aleși de Isus drept continuatori ai misiunii sale, ei trebuie să-și păstreze credința în Isus, în cel care i-a chemat și i-a trimis. Cuvintele lui Isus al meu sînt clare în privința acestui adevăr care nu poate fi negociat: el este cu adevărat prezent cu trupul, sîngele, sufletul și divinitatea în Euharistie. Cei care aparțin lui Isus al meu trebuie întotdeauna să facă cunoscut fără teamă acest adevăr. Fiul meu nu v-a încredințat un simbol ci însăși ființa sa. El a încredințat bisericii sale apărarea întregului adevăr. Spuneți tuturor că pîinea dușmanului este numai pîine. Fiul meu Isus s-a dăruit pe sine vouă din iubire și a promis să fie cu voi în toate zilele pînă la întoarcerea sa, cînd îi va recompensa pentru credință pe cei care au apărat adevărul său. Curaj, voi aparțineți Domnului. Nu permiteți ca dușmanul lui Dumnezeu să cîștige. Vor veni zile de întuneric pentru biserica lui Isus al meu. Va veni o zi în care credincioșii vor căuta hrana prețioasă și în puține locuri o vor găsi. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Fiți puternici, nu cedați. În mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimi cu iubirea de adevăr. Nu vă fie frică. Apărați-l pe Acela care pe cruce a deschis cerul pentru voi. Dacă lumea vă persecută din cauza lui Isus, puteți fi siguri că ați ales partea cea mai bună. Pe pămînt veți fi aruncați afară, în cer veți primi răsplata cea mare. Îngenuncheați în rugăciune. După toate durerile, va veni victoria pentru cei drepți. Vă iubesc și voi fi mereu aproape de voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Urîciunea va intra în Templul Sfînt al lui Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.452 din 6 aprilie 2017

          Dragi copii, iubiți și apărați adevărul. Isus al meu are nevoie de oameni curajoși asemenea lui Ilie care să apere Sacrul și să-i îndepărteze pe oameni de orbirea spirituală. Numai Isus este demn de toată cinstea și lauda. Numai în Euharistie veți găsi prezența vie a lui Isus. Nu uitați: pîinea dușmanului este doar pîine. Viitorul vostru va fi marcat de o mare scindare în rîndul celor aleși să apere adevărul. Mulți vor fi îndrumați să adore ceea ce este fals. Rămîneți cu Isus. El este totul vostru și numai în El este adevărata eliberare și mîntuire. Urîciunea va intra în Templul Sfînt al lui Dumnezeu. Va fi o perioadă de durere pentru cei care iubesc adevărul și care doresc să aparțină Adevăratului Dumnezeu. Voi, oameni aleși ai Domnului, fiți prudenți. Isus al meu are nevoie de voi. După exemplul lui Ilie, arătați că puterea voastră vine de la Dumnezeu și Dumnezeu nu vă va părăsi. Victoria voastră va fi mare dacă rămîneți în adevăr. Curaj. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Acceptați Evanghelia lui Isus al meu și căutați forța în Euharistie. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Vor veni zilele în care sărmanii mei copii vor fi martirizați

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.447 din 25 martie 2017

          Dragi copii, deschideți-vă inimile Fiului meu Isus și lăsați-l să schimbe viețile voastre. Vă încurajez să fiți în toate asemenea lui Isus. Nu permiteți ca demonul să vă subjuge. Îndepărtați-vă de păcat, deoarece păcatul duce la moarte spirituală. Mărturisiți-vă credința și duceți speranța tuturor acelora care sînt departe de Fiul meu Isus. Spuneți-le tuturor că Dumnezeu se grăbește. Nu vă fie frică. Viața voastră aparține Domnului. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Sărmanii mei copii vor purta o cruce grea și numai aceia care se roagă vor suporta încercările care vor veni. Îngenuncheați în rugăciune. Nu lăsați ca flacăra credinței să se stingă în voi. Veți fi persecutați din pricina credinței voastre, dar nu dați înapoi. Luați exemplul lui Ștefan, care și-a dat viața din iubire pentru adevăr. Vor veni zilele în care sărmanii mei copii vor fi martirizați, dar cei care rămîn credincioși pînă la sfîrșit vor face parte din marea mulțime a acelora care vor fi proclamați fericiți de către Tatăl. Curaj. Nimic nu este piedut. Eu sînt Mama voastră și voi fi mereu lîngă voi. Mergeți înainte.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Valoarea omului nu se măsoară prin ceea ce are, ci prin ceea ce este el

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.443 din 18 martie 2017

           Dragi copii, voi sînteți ai lui Dumnezeu și numai pe El trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Nu permiteți ca bunurile materiale să vă domine. Amintiți-vă întotdeauna că valoarea omului nu se măsoară prin ceea ce are, ci prin ceea ce este el. Oamenii au devenit săraci spiritual deoarece s-au îndepărtat de Creator. Spuneți tuturor că numai în Fiul meu Isus puteți găsi adevărata fericire. Amintiți-vă de profetul Agheu. El i-a avertizat pe oameni despre corupție și despre căutarea neînfrînată a bunurilor materiale. Nu uitați: Dumnezeu mai întîi de toate. După exemplul profeților, vestiți adevărul, deoarece numai în acest fel omenirea va găsi adevărata libertate și mîntuire. Vă îndreptați spre o perioadă nefastă. Fiți precauți. Îngenuncheați în rugăciune și ascultați-l pe Fiul meu Isus. Acceptați cuvîntul său și lăsați-vă călăuziți de El. Mergeți înainte în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Timpul anunțat de Dumnezeu prin intermediul lui Daniel va veni

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.442 din 16 martie 2017

             Dragi copii, viața voastră aici pe pămînt este, de fapt, o succesiune continuă de întîlniri cu Fiul meu Isus, dar întîlnirea cea mai importantă cu Isus o aveți în Euharistie. Valorificați prezența lui Isus al meu. Va veni o zi în care, în multe locuri, hrana prețioasă va lipsi. Va veni timpul în care întîlnirea voastră cu Isus al meu va avea loc în secret, datorită păstorilor credincioși care vor rămîne fermi în adevăr. Timpul anunțat de Dumnezeu prin intermediul lui Daniel va veni. Fiți precauți. Acum este timpul durerilor pe care vi l-am prezis în trecut. Întoarceți-vă la Isus. Iubiți și apărați adevărul. Nu vreau să vă oblig, dar ceea ce spun trebuie luat în serios. Dați-mi mîinile voastre. Vreau să vă conduc la Acela care este singura cale, Adevărul și Viața. Nu dați înapoi. În mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimă cu dragostea de adevăr. Curaj. Nimic nu este pierdut. Victoria va fi a Domnului și a tuturor acelora care vor rămîne fideli adevăratului Magisteriu al Bisericii sale. Mergeți înainte.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Acesta este timpul alegerii voastre: Pe cine vreți să slujiți?

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.437 din 4 martie 2017

               Dragi copii, nu vă îndepărtați de Fiul meu Isus. El este totul vostru și fără el nu puteți face nimic. Voi aparțineți Domnului și numai pe El trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Dacă veți trăi conform dorinței lui Isus al meu, veți ajunge la mîntuire. Spuneți Nu lucrurilor din lume. Despărțiți-vă de tot ceea ce este împotriva credinței și dovediți pretutindeni că sînteți în lume, dar că nu sînteți ai lumii. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Demonul va răspîndi confuzia în Casa lui Dumnezeu și sărmanii mei fii vor fi cuprinși de îndoială și incertitudine. Fiți apărători ai adevărului. Imitați-l pe Timotei, care a primit Adevărata Doctrină și nu a permis ca învățăturile păgîne să influențeze comunitatea sa. Acesta este timpul alegerii voastre: Pe cine vreți să slujiți? Da-ul vostru să fie întotdeauna în favoarea adevărului. Ascultați de adevăratul magisteriu al Bisericii lui Isus al meu și veți fi mari în credință. Curaj.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

 

Cei aleși să apere adevărul îl vor nega și vor cauza o mare confuzie

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.435 din 28 februarie 2017

               Dragi copii, rugăciunea, pocăința și operele de caritate reprezintă calea care vă conduce la adevărata convertire. Îngenuncheați în rugăciune în fața crucii contemplîndu-l pe Fiul meu Isus, pentru că numai astfel puteți înțelege marea sa iubire pentru voi. Nu dați înapoi. Acum este timpul durerilor pentru cei care iubesc și apără adevărul. Căutați forță în sacramentul mărturisirii și în Euharistie. Veți mai vedea orori în Casa lui Dumnezeu. Cei aleși să apere adevărul îl vor nega și vor cauza o mare confuzie. Sufăr cu voi și mă voi ruga la Isus al meu pentru voi. Curaj. Îmbrățișați învățăturile Fiului meu Isus și apărați Evanghelia sa. Nu vă fie teamă. Răsplata voastră va veni de la Domnul. Sînteți în lume, dar nu sînteți ai lumii. Înaintați în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Veți fi persecutați din cauza credinței voastre

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.434 din 25 februarie 2017

           Dragi copii, Fiul meu Isus are nevoie de voi. Spuneți Da chemării sale și apărați pretutindeni Evanghelia sa. Veți fi persecutați din cauza credinței voastre, dar nu dați înapoi. Ca și în trecut, bărbații și femeile de credință vor fi arestați și aduși în fața justiției. Chiar și în fața amenințărilor, Petru și Ioan nu au tăcut și au mărturisit Adevărul lui Isus al meu. Fiți curajoși. Cei care vor rămîne credincioși chiar și în fața persecuțiilor vor primi marea răsplată. Mergeți înainte pe calea pe care v-am indicat-o. În mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimă cu iubirea pentru adevăr. Cînd vă simțiți slabi, chemați-l pe Isus. În El rezidă forța voastră și victoria voastră. Eu sînt Mama voastră îndurerată și sufăr din cauza durerilor voastre.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Voi, păstori ai Bisericii lui Isus al meu, predicați poporului Adevăratele Învățături

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.332 din 20 februarie 2017

              Dragi copii, Isus al meu are nevoie de mărturia voastră publică și curajoasă. Nu vă descurajați. Nu sînteți singuri. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este Singurul și Adevăratul vostru Mîntuitor. Asemenea lui Moise care a condus poporul prin deșert supunîndu-se poruncii lui Dumnezeu, Isus al meu are nevoie de oameni curajoși în Biserica sa pentru a conduce poporul pe Calea Adevărului. Moise a fost credincios și loialitatea sa a condus poporul spre libertate. Voi, păstori ai Bisericii lui Isus al meu, predicați poporului Adevăratele Învățături. Nu îndepărtați poporul de Calea Mîntuirii. Voi nu puteți fi agreați de oameni ascunzînd adevărul. Vă încurajez. Imitați-l pe Ioan Botezătorul și nu vă fie frică. În Dumnezeu nu există jumătate de adevăr. Eu sînt Mama voastră și vin din cer ca să vă duc în cer. Fiți blînzi și umili cu inima. Cei care rămîn credincioși vor fi declarați binecuvîntați de către Tatăl. Rămîneți fermi în rugăciune. Eu voi pleda la Isus al meu pentru voi. Deschideți-vă inimile și acceptați Voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Îndepărtați-vă de lume și slujiți-l pe Domnul cu credință. După toate nenorocirile, Domnul va șterge lacrimile voastre și veți vedea minunile lucrărilor sale. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

A fondat Biserica sa ca Arcă a Noii Alianțe

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.430 din 17 februarie 2017

               Dragi copii, auziți glasul Domnului și ascultați îndemnurile sale. Calea Domnului duce la mîntuire. Aveți grijă de viața voastră spirituală și nu permiteți ca întunericul păcatului să vă despartă de Calea Harului. Nu uitați: în timp ce Noe, supunîndu-se Domnului, a construit arca, oamenii l-au batjocorit și i-au persecutat familia. Cînd arca a fost gata și a venit marele potop, toți au pierit și mare a fost suferința tuturor necredincioșilor.

Fiul meu Isus a venit în lume pentru a vă aduce mîntuirea. Umanitatea a trăit în întuneric și Tatăl a putut-o salva trimițîndu-l pe Fiul preaiubit. Isus al meu a venit să deschidă cerul pentru voi. A fondat Biserica sa ca Arcă a Noii Alianțe și i-a încredințat-o lui Petru. În această arcă, care este Biserica lui Isus al meu, puteți găsi toate mijloacele necesare pentru mîntuirea voastră. Intrați în ea și nu plecați nicidată. Dușmanii sînt în jurul marii ambarcațiuni, dar nici o putere umană nu va distruge adevărata arcă a lui Isus. După cum v-am spus în trecut, adevărul este păstrat pe deplin numai în Biserica catolică. Rămîneți cu adevăratul magisteriu și nu-i urmați pe aceia care, deși se află în interiorul bisericii, se împotrivesc credinței și adevărului. Marea furtună va veni, dar adevărata Biserică va rămîne credincioasă Fiului meu Isus. Înfrîngerea va veni pentru falsa biserică și pentru toți trădătorii credinței. Acestora Isus al meu le va spune: Plecați de la mine, pentru că v-am vestit adevărul și voi ați învățat  minciuni.

La fel ca în timpul lui Noe, ei vor fi lăsați afară. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Căutați forță în Cuvintele Fiului meu Isus și în Euharistie. Cu rozarul în mînă, mergeți cu mine și eu vă voi conduce le Acela care este Singura Cale, Adevărul și Viața. Înaintați spre adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Trădătorii credinței se vor uni și vor schimba multe adevăruri

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regis

Mesajul nr. 4.427 din 10 februarie 2017

                 Dragi copii, mărturisiți-l pe Isus înaintea oamenilor și veți fi mari în ochii Tatălui. Va veni ziua în care mulți dintre cei cu credința arzătoare vor fi înșelați și induși în eroare. Învățăturile false îi vor îndruma pe oameni să se îndoiască de dogme și va exista o mare criză a credinței. Mulți dintre cei aleși să apere adevărul vor acționa ca Pilat: vor vedea nedreptățile comise împotriva Fiului meu Isus și, de frică că vor pierde în ceea ce se întîmplă, se vor spăla pe mîini. Trădătorii credinței se vor uni și vor schimba multe adevăruri. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Acum este timpul durerilor pentru cei drepți. Iubiți și apărați adevărul. Nu uitați lecțiile trecutului, deoarece acestea vă vor permite să umblați în adevăr. Curaj. Stați alături de Isus. Căutați-l întotdeauna în Euharistie și lăsați-vă conduși de El cu ajutorul Evangheliei. Înaintați pe calea pe care v-am indicat-o.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Păstorii cei răi vor acționa fără milă și adevărații apărători ai credinței vor fi disprețuiți

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regis

Mesajul nr. 4.426 din 7 februarie 2017

                Dragi copii, curaj. Dumnezeu este de partea voastră. Nu dați înapoi. Trăiți în timpul marii și dureroasei nenorociri spirituale. Îngenuncheați în rugăciune. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Biserica lui Isus al meu va fi slăbită și credincioșii vor bea potirul amar al suferinței. Păstorii cei răi vor acționa fără milă și adevărații apărători ai credinței vor fi disprețuiți. Mărturisiți-l pe Isus și nu permiteți ca demonul să învingă. După toate nenorocirile, Biserica lui Isus al meu va reveni la ceea ce era atunci cînd Isus i-a încredințat-o lui Petru. Falsa biserică va răspîndi erorile ei și pe mulți îi va contamina, dar harul Domnului meu va fi cu Biserica sa adevărată și ea va fi victorioasă. Nu vă descurajați. Eu voi fi cu voi și mă voi ruga la Isus pentru voi. Căutați forță în rugăciune și în ascultarea Evengheliei. Împăcați-vă cu Dumnezeu prin sacramentul mărturisirii și hrăniți-vă cu hrana prețioasă a Euharistiei. Iubiți și apărați adevărul. Cei care rămîn credincioși pînă la sfîrșit vor experimenta victoria lui Dumnezeu. Înaintați fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Un om arogant va ordona o schimbare în profesiunea de credință

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.424 din 31 ianuarie 2017

SFdin Anguera

                     Dragi copii, înaintați fără teamă. Fiul meu Isus este foarte aproape de voi. Dovediți cu propria voastră viață că aparțineți lui Dumnezeu. Sînteți ai Domnului și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Deschideți-vă inimile și acceptați voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Nu trăiți cufundați în păcat. Căiți-vă, deoarece pocăința este primul pas de urmat pe calea sfințeniei. Căutați forță în rugăciune și în Euharistie. Vor veni vremuri grele pentru bărbații și femeile de credință. Un om arogant va ordona o schimbare în profesiunea de credință și acțiunile lui îi vor mulțumi pe oamenii corupți. Va fi o mare ofensă adusă Fiului meu Isus. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Rugați-vă. Rugați-vă. Rugați-vă. Numai prin puterea rugăciunii puteți învinge demonul. Eu sînt Mama voastră și vă iubesc. Nu vă fie frică. Voi pleda la Isus pentru voi. După toate nenorocile, Dumnezeu vă va șterge lacrimile și cei drepți vor primi marea răsplată. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Trădătorii credinței vor acționa împotriva adevăratelor învățături ale lui Isus al meu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.423 din 30 ianuarie 2017

SFdin Anguera

                Dragi copii, nu vă fie frică. Dați mărturie despre Isus și Cuvîntul său. Vă încurajez să vă asumați rolul de adevărați creștini. Vă îndreptați spre un viitor în care mulți vor acționa ca Iuda și vor fi rămîne în amintire ca trădători ai credinței. Fiul meu Isus are nevoie de oameni cu curajul lui Ioan Botezătorul care să fie apărători ai adevărului. Ioan a murit pentru că a apărat adevărul învățat de la Fiul meu Isus. Glasul său îl făcea cunoscut pretutindeni pe Isus și Învățăturile sale. Ioan a denunțat păcatul și a fost victima acelor care au dorit o jumătate de adevăr. Mulți aleși care să apere adevărul îl vor nega și vor fi pierduți pentru eternitate. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Trădătorii credinței vor acționa împotriva adevăratelor învățături ale lui Isus al meu. Ei vor acționa împotriva misterului credinței și vor induce în eroare un mare număr dintre sărmanii mei copii. Îngenuncheați în rugăciune. Iubiți și apărați adevărul. Nu dați înapoi. Tăcerea celor drepți îi întărește pe dușmanii lui Dumnezeu. Curaj. Victoria voastră este în Dumnezeu. Înaintați spre adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Un fățarnic se va ridica, un alt fățarnic va veni

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.421 din 26 ianuarie 2017

SFdin Anguera

             Dragi copii, îngenuncheați în rugăciune. Un fățarnic se va ridica; un alt fățarnic va veni. Ceea ce vă spun acum veți putea înțelege în viitor. Fiți precauți. Aparțineți Domnului și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Nu vă descurajați. Puterea voastră rezidă în Isus. Căutați-l întotdeauna în Ascultarea Cuvîntului și în Euharistie. Eu sînt Mama voastră și voi fi întotdeauna cu voi. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Fiul meu Isus. Să aveți curaj, credință și speranță. Trăiți în timpul marii bătălii spirituale. Vă recomand rugăciunea rozarului ca armă eficientă pentru această mare bătălie. Nu vă îndepărtați de adevăr. Mergeți înainte. Vă știu pe fiecare după nume și mă voi ruga la Isus pentru voi. Am nevoie de fiecare dintre voi. Ascultați-mă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

 

Marele plan al demonului este să-i facă pe oameni să creadă că prezența lui Isus în Euharistie reprezintă doar ceva simbolic

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.417 din 17 ianuarie 2017

SFdin Anguera

             Dragi copii, îngenuncheați în rugăciune. Trăiți în timpul  marii confuzii spirituale. Iubiți și apărați adevărul. Fiul meu Isus este totul vostru și în el rezidă victoria voastră. Onorați prezența lui Isus al meu în Euharistie. Nu mai păcătuiți. Nu-l ofensați pe Isus al meu care deja este mîhnit din cauza cuminecărilor sacrilege. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Dați mărturie despre adevăr. Marele plan al demonului este să-i facă pe oameni să creadă că prezența lui Isus în Euharistie reprezintă doar ceva simbolic. Fiți precauți. Rămîneți alături de adevăratul magisteriu al Bisericii. Veți mai vedea orori pe pămînt. Sacrul va fi aruncat afară și dușmanii lui Dumnezeu se vor bucura. Mergeți înainte spre adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Războiul dintre Adevărata Biserică a lui Isus al meu și falsa biserică îi va dezbina pe sărmanii mei copii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.411 din 3 ianuarie 2017

SFdin Anguera

                Dragi copii, vă rog să păstrați aprinsă flacăra credinței în inimile voastre, deoarece numai în acest fel puteți menține fidelitatea voastră față de Adevărata Învățătură a Bisericii lui Isus al meu. Nu cedați ispitelor demonului. Stați alături de Isus. Acceptați Evanghelia sa pentru a fi salvați. Trăiți într-o perioadă de mare confuzie spirituală, dar ce este mai rău urmează să vină. În Casa lui Dumnezeu va apărea o mare discordie. Războiul dintre Adevărata Biserică a lui Isus al meu și falsa biserică îi va dezbina pe sărmanii mei copii. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Așa cum v-am avertizat în trecut, rămîneți alături de adevăr. Nu vă încrucișați mîinile. Isus al meu are nevoie de mărturia voastră sinceră și curajoasă. Îngenuncheați în rugăciune. Eu voi fi mereu aproape de voi. Am venit din cer ca să vă duc în cer. Deschideți-vă inimile voastre și acceptați apelurile mele. Cei care rămîn credincioși vor trăi Victoria lui Dumnezeu. Mergeți înainte. Numele voastre sînt scrise deja în cer. Nu dați înapoi. Nu vă descurajați. Biserica lui Isus al meu se va îndrepta spre calvar și va fi disprețuită, dar numai ea va fi victorioasă. Nu uitați: Biserica lui Isus al meu este numai una și adevărul său va rămîne pentru totdeauna. Mergeți înainte spre adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Marele plan al demonului este să distrugă întregul adevăr

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.407 din 27 decembrie 2016

SFdin Anguera

                          Dragi copii, Eu sînt Mama voastră îndurerată. Sufăr pentru ceea ce vine peste bărbații și femeile de credință. Fumul demonului a pătruns în Casa lui Dumnezeu provocînd orbirea spirituală a multora dintre cei consacrați. Nu uitați: Învățăturile Fiului meu Isus cu privire la apărarea credinței sînt clare: da cînd este da; nu cînd este nu. Ceea ce este dincolo de acestea, reprezintă o jumătate de adevăr și este lucrarea diavolului. Cei care iubesc adevărul trebuie să-l imite pe Fiul meu Isus. Trădătorii credinței vor putea fi învinși de adevăr. Orice s-ar întîmpla, rămîneți alături de Învățăturile Adevăratului Magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Nu vă fie frică. Deschideți-vă inimile voastre și lăsați ca harul lui Dumnezeu să vă dea forță și curaj. Biserica lui Isus al meu va trece prin marea încercare, dar în cele din urmă va fi victorioasă. Rugați-vă ca ea să devină cum era atunci cînd Isus i-a încredințat-o lui Petru. Fiți atenți. După cum v-am spus în trecut, marele plan al demonului este să distrugă întregul adevăr învățat despre Euharistie și viața consacrată. Rugați-vă. Rugați-vă. Rugați-vă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

 

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Palatul se va răzbuna și cei drepți vor purta o cruce grea

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.404 din 20 decembrie 2016SFdin Anguera                     Dragi copii, îngenuncheați în rugăciune. Palatul se va răzbuna și cei drepți vor purta o cruce grea. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Înarmați-vă cu curaj. Iubiți și apărați adevărul. Căutați în Cuvintele lui Isus al meu forța necesară pentru drumul vostru. Euharistia reprezintă sprijinul vostru și certitudinea victoriei voastre. Vin din cer ca să vă conduc în cer. Nu cedați în fața păcatului. Convertiți-vă. De convertirea voastră depind multe lucruri. Cunosc nevoile voastre și voi pleda pentru voi la Isus al meu. Înaintați în adevăr. Orice s-ar întîmpla, nu uitați lecțiile trecutului. Rămîneți fideli Adevăratului Magisteriu al Bisericii. După calvar va veni victoria Bisericii. Aveți încredere și sperați în Isus, deoarece El este singura voastră Cale, Adevărul și Viața.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

 

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Nu permiteți ca învățăturile false să vă îndepărteze de Calea Mîntuirii

 

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.402 din 13 decembrie 2016

SFdin Anguera

                Dragi copii, demonstrați prin propria voastră viață că sînteți ai lui Dumnezeu. Spuneți nu întunericului și întoarceți-vă la lumina lui Dumnezeu. Nu trăiți ca păgînii, ci fiți cu adevărat ai lui Dumnezeu. Vă duceți existența în vremea în care mulți trăiesc în aparență ca buni și drepți, dar pe dinăuntru sînt oameni răi. Vai de cei care se pretind sfinți pentru a-i înșela pe sărmanii mei copii. Va veni o zi în care sufletele lor vor fi în întuneric. Ascultați apelurile mele și trăiți învățăturile adevăratului Magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Nu permiteți ca învățăturile false să vă îndepărteze de Calea Mîntuirii. Fiți atenți să nu fiți înșelați. Nu uitați: Judecătorul cel drept vă va cere socoteală. Întoarceți-vă la Isus și și veți fi salvați. Vă îndreptați spre un timp de mare confuzie spirituală. Va fi timpul războiului dintre Bine și Rău. Va urma o perioadă de mare ruinare spirituală, dar la sfîrșit Dumnezeu va fi victorios.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Din Palat va veni o informație care va zgudui credința credincioșilor

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.394 din 26 noiembrie 2016

SFdin Anguera

                      Dragi copii, sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi.  Acum este timpul suferinței pentru bărbații și femeile de credință. Îngenuncheați în rugăciune. Trăiți în timpul marii bătălii spirituale. Căutați tărie în fidelitatea față de Evanghelie și față de adevăratul Magisteriu al Bisericii. Nu vă temeți. Sînt alături de voi, cu toate că nu mă vedeți. Curaj. Cine este cu Dumnezeu nu va fi învins niciodată. Din Palat va veni o informație care va zgudui credința credincioșilor, dar nu dați înapoi. Răspunsul lui Dumnezeu va veni. Nu vă descurajați. Fiți plini de speranță și totul va fi bine pentru voi. Înaintați fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

În Dumnezeu nu există jumătate de adevăr

 

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4392 din 23 noiembrie 2016

SFdin Anguera

                  Dragi copii,nu vă fie frică. Dușmanul lui Dumnezeu acționează, dar victoria va fi a Domnului. Fiți apărători ai adevărului. Întoarceți-vă la Isus. Nu dați înapoi. El vă iubește și vă așteaptă cu brațele deschise. Trăiți în timpul marii bătălii spirituale. Rozarul este arma voastră de apărare și Euharistia sprijinul vostru. Cuvintele lui Isus al meu vor fi lumina pe drumul vostru. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este Calea, Adevărul și Viața voastră. Voi aparțineți lui Dumnezeu și numai pe El trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Nu uitați: voi sînteți în lume, dar nu sînteți ai lumii. Fugiți de păcat și trăiți îndreptîndu-vă spre paradisul pentru care numai voi ați fost creați. Umanitatea s-a îndepărtat de Creator, deoarece oamenii s-au îndepărtat de adevăr. Acesta este momentul revenirii voastre. Curaj. Vă iubesc și sînt cu voi. Dați ceea ce-i mai bun din voi în misiunea care v-a fost încredințată. Nu permiteți ca libertatea voastră să vă îndepărteze de Dumnezeu. Fiți liberi pentru a aparține Domnului. Fiul meu Isus este totul vostru și numai în El rezidă adevărata voastră eliberare și mîntuire. Amintiți-vă întotdeauna: în Dumnezeu nu există jumătate de adevăr. Va fi un mare război și vor fi soldați în sutană. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Rugați-vă. Rugați-vă. Rugați-vă.

            Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Umanitatea va bea potirul amar al durerii din pricina armelor tăcute

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.370 din 7 octombrie 2016

SFdin Anguera

               Dragi copii, sînteți liberi. Nu permiteți ca păcatul să vă ducă în sclavie. Sînteți ai lui Dumnezeu și numai pe El trebuie să-l urmați și să-l serviți. Umanitatea va bea potirul amar al durerii din pricina armelor tăcute. Progresele tehnologice vor aduce o mare suferință sărmanilor mei copii. Îngenuncheați în rugăciune. În mîini, Sfîntul Rozar și Sfînta Scriptură, în inimă, iubirea pentru adevăr. Nu permiteți ca flacăra credinței să se stingă în voi. Veniți la confesional ca să primiți iertarea îndurătoare a lui Isus al meu. Cu sufletul vostru curat căutați-l pe Isus în Euharistie. El este totul vostru și numai în El se află adevărata voastră libertate și mîntuire. Înaintați fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Marea furtună va veni

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.351 din 23 august 2016

SFdin Anguera

                Dragi copii, marea furtună va veni și nava va fi lovită cu putere. Dați tot ceea ce este mai bun din voi și arătați pretutindeni credința voastră. Nu cedați. Iubiți și apărați adevărul. Demonul provoacă confuzie, dar victoria va fi a lui Isus al meu. Curaj. Căutați putere în cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Eu sunt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Nu lăsați ca flacăra credinței să se stingă în voi. Orice s-ar întîmpla, rămîneți fermi pe drumul pe care vi l-am arătat.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Acum este timpul nenorocirilor pentru umanitate

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.354 din 30 august 2016

SFdin Anguera

             Dragi copii, nu vă fie frică. Eu sînt mama voastră și voi fi aproape de voi. Aveți încredere deplină în puterea lui Dumnezeu și întoarceți-vă  la el, cel care este Binele vostru absolut și vă cunoaște pe fiecare din voi după nume. Rugați-vă. Nu trăiți departe de rugăciune. Acum este timpul nenorocirilor pentru umanitate. Căutați forța în Cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Nimic nu este pierdut. Convertiți-vă. Voi aparțineți lui Dumnezeu și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Curaj. Mă voi ruga pentru voi la Isus al meu. Veți avea în continuare ani lungi de încercări grele, dar după toată durerea, Dumnezeu vă va dărui harul Victoriei. Fiți credincioși. Aceia care vor rămîne credincioși pînă la sfîrșit vor experimenta minunile lui Dumnezeu.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Mari vor fi atacurile împotriva Euharistiei

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.348 din 15 august 2016

SFdin Anguera

            Dragi copii, victoria voastră este în Euharistie. Euharistia este cea mai mare comoară a Bisericii lui Isus al Meu. Isus al meu vine de la Tatăl, dar rămîne cu voi în Euharistie cu Trupul său, Sîngele, Sufletul și Divinitatea sa. Acesta este Adevărul pe care trebuie să-l apărați întotdeauna și să nu-l negați niciodată. Acum este timpul durerilor pentru sărmanii mei copii. Vă îndreptați spre un viitor de mari persecuții. Dușmanii vor acționa împotriva Bisericii lui Isus al Meu și mari vor fi atacurile împotriva Euharistiei. Propunerea va fi făcută de dușmanii săi, dar adevărul lui Isus al meu nu poate fi schimbat. Fiți apărători ai adevărului. Orice s-ar întîmpla, iubiți și apărați adevărul. Eu vă iubesc și sînt alături de voi. Nu dați înapoi. Cei care rămîn credincioși pînă la sfîrșit vor primi marea răsplată  de la Dumnezeu. Înaintați fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc încă o dată. Vă dau binecuvîntarea mea în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Nu admiteți ca învățăturile false să vă contamineze

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.343 din 4 august 2016

SFdin Anguera

           Dragi copii, Isus al meu este Adevărul și numai în El constă Mîntuirea voastră. Nu admiteți ca învățăturile false să vă contamineze. Rămîneți alături de adevăr. Va veni ziua în care tot ceea ce este fals va cădea la pămînt și numai Adevărul lui Isus al meu va prevala. Fiți pregătiți. Adevărații credincioși vor purta o cruce grea. Victoria va veni pentru cei drepți, dar înainte vor bea potirul amar al durerii. Rugați-vă. Căutați puterea în cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Acceptați apelurile mele și imitați-l pretutindeni pe Fiul meu Isus. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Curaj. Isus al meu nu vă va abandona.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc încă o dată. Vă dau binecuvîntarea mea în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Puterea rugăciunii învinge orice rău

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.340 din 28 iulie 2016

SFdin Anguera

         Dragi copii, eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Pasărea Neagră se va răspîndi în întreaga lume și pe unde va trece va produce o mare distrugere. Nu uitați: Puterea rugăciunii învinge orice rău. Acum este momentul durerilor pentru umanitate. Acțiunea rea a dușmanului va înainta din ce în ce mai mult și sărmanii mei copii vor purta o grea cruce. Rămîneți pe calea pe care v-am arătat-o. Am venit din cer ca să vă ajut. Ascultați-mă.

Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi.

Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Nu puteți înăbuși adevărul în detrimentul unei false carități

 

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.328 din 2 iulie 2016

SFdin Anguera

               Dragi copii, Isus al meu reprezintă Adevărul Absolut al Tatălui. Apărați-l cu curaj și nu permiteți ca dușmanii să învingă. Este timpul Marii Bătălii între Bine și Rău. Învățăturile lui Isus al meu sunt Legile Divine. Nu disprețuiți Comorile Evangheliei și adevăratul Magisteriu al Bisericii. Cei care le disprețuiesc nu vor vedea Lumina lui Dumnezeu. Eu sunt Mama voastră Îndurerată și am venit din cer pentru a apăra ce este al lui Dumnezeu. Nu puteți înăbuși adevărul în detrimentul unei false carități. Adevărata caritate se supune adevărului. Umanitatea va trăi neliniștea unui condamnat pentru că oamenii se așază în locul Creatorului. Va veni ziua în care credința va fi prezentă în puține inimi. Demonul va merge înainte și va provoca un mare rău spiritual în viața celor care trăiesc în îndoială și nesiguranță. Este momentul Da-ului vostru pentru Dumnezeu. Nu permiteți ca flacăra credinței să se stingă în voi. Curaj. Orice s-ar întîmpla, nu vă abateți de la calea pe care v-am arătat-o. Nu dați înapoi. Rămîneți cu Isus și veți fi victorioși.

Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi.

Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

În Marea Bătălie Spirituală mulți vor avea curajul lui Iuda

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr.4.324 din 24 iunie 2016

SFdin Anguera

         Dragi copii, vă îndreptați spre un viitor dureros. Cei credincioși vor fi persecutați și crucea va fi grea pentru sărmanii mei copii. În Marea Bătălie Spirituală  mulți vor avea curajul lui Iuda, dar victoria va fi a lui Dumnezeu, deoarece mulți vor acționa cu curaj și vor apăra adevărul, așa cum a făcut marele Ioan Botezătorul. Nu cedați. Isus al meu este de partea voastră. Îngenuncheați în rugăciune. Căutați putere în cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Faceți cunoscute toate Minunile Fiului meu Isus și  exemplele voastre și cuvintele să confirme faptul că sînteți ai lui Dumnezeu. Eu vă iubesc și voi fi întotdeauna cu voi. Cînd vă veți simți slabi, întăriți-vă prin rugăciunea Sfîntului Rozar. Numai prin puterea rugăciunii puteți obține victoria. Mergeți înainte fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Marele război religios va veni

 

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.319 din 11 iunie 2016

SFdin Anguera

                Dragi copii sînteți liberi. Nu permiteți ca demonul să vă domine. Aparțineți lui Dumnezeu și numai pe el trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Vă cer să fiți apărători ai adevărului. Trăiți în timpul marii confuzii spirituale. Nu permiteți ca îndoielile și incertitudinile să vă îndepărteze de calea Fiului meu Isus. Adevărul lui Isus al meu se află în Evanghelia lui. Ascultați de asemenea de adevăratul magisteriu al Bisericii sale. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Marele război religios va veni și sărmanii mei copii vor bea potirul amar al suferinței. Rugați-vă. Numai prin rugăciune puteți suporta greutatea încercărilor care sînt deja în curs de desfășurare. Curaj. Nu vă îndepărtați de adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

O mare apostazie va zdruncina credința sărmanilor mei copii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.317 din 7 iunie 2016

SFdin Anguera

           Dragi copii, îngenuncheați în rugăciune. Acum este timpul marii confuzii spirituale. Biserica lui Isus al meu va bea potirul amar al suferinței. Demonul va acționa. O mare apostazie va zdruncina credința sărmanilor mei copii. Vă cer să fiți credincioși lui Isus. Nu dați înapoi. Iubiți și apărați adevărul. Nu există victorie fără cruce. Ascultați cu atenție apelurile mele, fiindcă numai astfel puteți înțelege ceea ce v-am anunțat în trecut. Deschideți-vă inimile la Isus și el va fi consolarea voastră în momentele de disperare. Curaj. Acela care rămîne în adevăr va fi victorios.

Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Numele credincioșilor mei vor fi scrise în Inima mea Imaculată

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.312 din 28 mai 2016

SFdin Anguera

                    Dragi copii, vă iubesc așa cum sînteți. Dați-mi mîinile voastre și Eu vă voi conduce la Fiul meu Isus. Sînt fericită că mă găsesc aici. Curaj. Voi fi întotdeauna alături de voi. Cunosc nevoile voastre și voi pleda la Isus al meu pentru voi. Am venit din cer să vă chem la convertire. Nu stați cu brațele încrucișate. Dumnezeu se grăbește. Ce trebuie să faceți, nu lăsați pe mîine. Dumnezeu controlează totul. Rugați-vă. Rugăciunea sinceră și perfectă va contribui la convertirea bărbaților și femeilor care s-au îndepărtat ⌊de credință⌋. Căiți-vă. Căința este primul pas pe calea sfințeniei. Cînd Inima mea Imaculată va triumfa pentru totdeauna, credincioșii mei vor simți o mare bucurie. Numele lor vor fi scrise în Inima mea Imaculată și fiecare va primi răsplata pentru activitatea desfășurată în favoarea planurilor mele. Acum este timpul Marii Bătălii. Mărturisirea, Euharistia, Sfînta Scriptură, Sfîntul Rozar și fidelitatea față Adevăratul Magisteriu al Bisericii sînt armele pentru această mare bătălie. Mergeți înainte fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Mîndria care divizează Biserica lui Isus al meu reprezintă motivul suferinței mele

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.310 din 24 mai 2016

SFdin Anguera

              Dragi copii, apropiați-vă de Fiul meu Isus prezent în Euharistie. Victoria voastră este în El. Trăiți în timpul nenorocirilor și numai cei care se roagă  vor suporta povara încercărilor care vor veni. Fumul demonului a pătruns pretutindeni pricinuind orbirea spirituală a sărmanilor mei fii. Biserica lui Isus al meu trăiește momente dificile, dar pe lîngă aceasta veți vedea întîmplări îngrozitoare. Îngenuncheați în rugăciune. Mîndria care divizează Biserica lui Isus al meu reprezintă motivul suferinței mele. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Vă cer să  păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Orice s-ar întîmpla, nu vă îndepărtați de adevăr. Mergeți înainte.

Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului