Arhive blog

Sfînta Fecioară Maria Îndurerată

           Sentimentul de pioasă compătimire a poporului creştin este în icoana numită Pietà, adică Fecioara îndurerată care îl ţine pe genunchii ei pe Fiul mort, abia dat jos de pe cruce. Este momentul ce cuprinde durerea unei suferinţe umane şi spirituale totodată: împlinirea sacrificiului lui Cristos, a cărui moarte pe cruce este punctul culminant al Răscumpărării.

După cum moartea lui Cristos este deja prezentă, ca într-un mugure, chiar în primul moment al existenţei sale de om, la fel, şi compasiunea este implicată în „fie mie după cuvîntul tău”. Ca mamă, Maria primeşte şi trăieşte implicit suferinţa lui Cristos, în fiecare moment al vieţii sale. Iată pentru ce icoana Pietà, creaţie tipică a goticului târziu şi a Renaşterii, cea mai cunoscută fiind sculptura tânărului de douăzeci de ani Michelangelo, exprimă numai un moment din această durere a Fecioarei Mame.

Devoţiunea, apărută înaintea celebrării liturgice, a fixat în mod simbolic la şapte durerile Fecioarei Mame Împreună Răscumpărătoare: profeţia bătrînului Simion, fuga în Egipt, pierderea lui Isus la vîrsta de doisprezece ani, cu prilejul pelerinajului în Sfînta Cetate, drumul lui Isus pînă la Golgota, răstignirea, coborîrea de pe cruce, îngroparea.

Deoarece suferinţele Mariei sunt suferinţele Răscumpărătorului, începînd din secolul al XV-lea, s-a introdus o slujbă liturgică în cinstea „durerilor Mariei” la picioarele Crucii, în timpul Patimilor (cu două săptămîni înainte de Paşti), sau după sărbătorile Învierii. Ordinul Serviţilor, dedicat cultivării şi răspîndirii evlaviei către Maica Domnului, a obţinut, în anul 1667, aprobarea sărbătorii celor şapte Dureri ale Preacuratei Fecioare Maria; papa Pius al VII-lea a introdus sărbătoarea în calendarul roman şi a fixat-o în a treia duminică a lunii septembrie.

Papa Pius al X-lea a stabilit ca dată definitivă ziua de 15 septembrie, dată însuşită de noul calendar, care a schimbat gradul şi titlul sărbătorii, transformînd-o într-o simplă comemorare, cu titlul: „Sfînta Fecioară Maria îndurerată”. Cu acest titlu, noi cinstim în mod special durerea Mariei, acceptată de ea în participarea la opera de răscumpărare prin cruce. Alături de cruce, mama lui Cristos răstignit a devenit mamă a corpului mistic născut din Cruce, adică noi suntem născuţi drept creştini din iubirea lui Isus şi a Mariei, iubire ce s-a jertfit şi a primit să sufere pentru noi. (Sursa: http://www.calendarcatolic.ro/Sfinti/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/3130/Sf-Fecioara-Maria-Indurerata-.aspx)

Sărbătoarea este onorată prin recitarea unei septene (lecturarea unor rugăciuni timp de șapte zile consecutive cu o anumită intenție) a cărei variantă am preluat-o din cartea de rugăciuni a Episcopiei Catolice de Iași apărută în 1922 și al cărei text l-am actualizat. Se impune utilizarea termenului de septenă – septaine în limba franceză înseamnă „un ansamblu de șapte lucruri, un număr de șapte părți”, conform dicționarului Cordial (https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/septaine.php) sau conform dicționarului Littré „un număr de șapte lucruri asemănătoare” (https://www.littre.org/definition/septaine) – pentru a-l diferenția de acela de novenă (novem în limba latină, devoțiune de nouă zile   destinată obținerii anumitor haruri) a cărui folosire este adesea inadecvată.

Ziua întîi

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru suferinţa pe care Inima ta preadulce a simţit-o cînd bătrînul Simion ţi-a prorocit că „sabia durerii va trece prin sufletul tău“. Scumpă Mamă, pentru inima ta întristată, dobîndeşte-mi virtutea umilinţei şi sfînta frică de Dumnezeu.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10 ), Mărire Tatălui

Ziua a doua

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru suferinţa pe care inima ta preasimţitoare a suportat-o cînd ai fost obligată să fugi în Egipt şi să rămîi acolo. Scumpă Mamă, pentru inima ta atît de întristată, dobîndeşte-mi virtutea dărniciei, mai ales pentru săraci şi darul evlaviei.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10), Mărire Tatălui

Ziua a treia

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru suferinţa pe care inima ta plină de grijă a simţit-o cînd l-ai pierdut pe Isus, Fiul tău iubit. Scumpă Mamă, pentru inima ta atît de chinuită, dobîndeşte-mi virtutea dragostei şi darul ştiinţei.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10), Mărire Tatălui

Ziua a patra

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru întristarea pe care inima ta de mamă a simţit-o cînd l-ai întîlnit pe iubitul tău Isus ducîndu-şi crucea. Scumpă Mamă, pentru inima ta atît de încercată, dobîndeşte-mi virtutea răbdării şi darul tăriei.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10), Mărire Tatălui

Ziua a cincea

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru suferinţa pe care inima ta preamilostivă a suportat-o cînd ai fost de faţă la agonia Fiului tău, Isus. Scumpă Mamă, pentru inima ta atît de chinuită, dobîndeşte-mi virtutea cumpătării şi darul sfatului.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10), Mărire Tatălui

Ziua a şasea

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru rana pe care inima ta a simţit-o cînd ai văzut că inima preasfîntă a lui Isus a fost străpunsă de suliţă. Scumpă Mamă, pentru inima ta atît de întristată, dobîndeşte-mi virtutea iubirii aproapelui şi darul înțelegerii.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10), Mărire Tatălui

Ziua a şaptea

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru chinul pe care inima ta preaiubitoare l-a suferit cînd Isus a fost îngropat. Scumpă Mamă, pentru inima ta preaîndurerată, dobîndeşte-mi virtutea perseverenței şi darul înţelepciunii.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10), Mărire Tatălui

Roagă-te pentru noi, Fecioară îndurerată.

Ca să ne învrednicim de făgăduinţele lui Cristos.

Să ne rugăm

Doamne, Isuse Cristoase, te rugăm, ca, acum şi în ceasul morţii noastre, pe lîngă milostivirea ta, să mijlocească pentru noi şi Preacurata Fecioară, Mama ta, a cărei Inimă preasfîntă a fost străpunsă de sabia durerii în ceasul patimilor tale.

Prin tine, Isus Cristos, Mîntuitorul lumii, care fiind Dumnezeu, vieţuieşti şi domneşti împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfînt, în vecii vecilor. Amin.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/