Arhive blog

Rugăciune pentru Biserică cu ocazia Sinodului pentru Amazon

Apelul Fraternității Sacerdotale Sfîntul Petru

        La 6 octombrie se va deschide „Sinodul pentru Amazon” care suscită adevărate îngrijorări în privința conținutului Instrumentum laboris care prezintă obiectivele. Mai mulți prelați și-au manifestat deja descumpănirea sau dezaprobarea la citirea acestui document de lucru. În această situație îngrijorătoare, vă propunem să recităm începînd cu sărbătoarea Sfîntului Arhanghel Mihail (duminică 29 septembrie) și pînă la sfîrșitul sinodului (26 octombrie) rugăciunea următoare, pentru a cere marelui Arhanghel să ocrotească Biserica:

Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în lupta împotriva răutății și capcanelor diavolului. Dumnezeu să-l admonesteze, ne rugăm cu umilință. Și tu, prinț al armatei cerești, cu puterea lui Dumnezeu, aruncă în infern pe satana și pe celelalte spirite rele care cutreieră lumea căutînd să piardă sufletele. Așa să fie.

Sursa: https://www.fssp.fr/2019/09/24/priere-pour-leglise-a-loccasion-du-synode/

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 30 septembrie 2019

Ziua a treizecea

„Sfîntul Mihail, înger al Mont Tombe*”

Faceți cel puțin, o dată în viață pelerinaj la Mont Saint Michel.

Rugăciune

       Preamărite și Sfinte Arhanghel Mihail, care ai auzit rugăciunile mele în fiecare din zilele acestei luni binecuvîntate, vin să mă consfințesc ție și să-ți încredințez inima mea, sufletul meu, inteligența mea, voința mea, întreaga mea ființă. Ia-mă sub puternica ta ocrotire, apără-mă împotriva pericolelor trupului și sufletului, asistă-mă în timpul vieții și al morții și după ce m-am rugat ție pe pămînt, voi merge cu tine să laud și să contemplu în veșnicie pe Domnul Dumnezeul nostru. Așa să fie.

*Mont Tombe este vechiul nume al muntelui Saint-Michel înainte ca împăratul Carol cel Mare să-l aleagă pe sfîntul Mihail ca ocrotitor al imperiului său în secolul al nouălea. Noul său nume complet era Mont-Saint-Michel-au-péril-de-la-Mer. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Tombe)

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

29 septembrie 2019 – Sfinții Arhangheli Mihail, Gabriel și Rafael

Sfîntul Arhanghel Mihail

Sfîntul Arhanghel Gabriel

Sfîntul Arhanghel Rafael

Rugăciune

      Sfinților Arhangheli, ajutați acest popor care s-a îndepărtat de Dumnezeu și care și-a pierdut țara, credința și identitatea. Luminați mințile tuturor locuitorilor României ca să se întoarcă la Dumnezeu, să lupte împotriva răului răspîndit în întreaga societate și, prin acțiunile și faptele lor, să contribuie la propria lor reabilitare în fața Părintelui Ceresc. Amin.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 29 septembrie 2019

 Ziua a douăzeci și noua

„Sfîntul Mihail, înger al Franței”

Să răspîndim în jurul nostru cultul Sfîntului Mihail, îngerul ocrotitor al Franței.

Rugăciune

       Mărite prinț al armatelor cerești, ales de providența divină ca ocrotitor special al Franței, amintește-ți că ai făcut-o mare între toate națiunile, că ai hotărît să fie santinela credinței și soldatul lui Dumnezeu în lume. Obține-i o grabnică și sinceră întoarcere la vechea credință, izvorul puterii sale și a măreției sale. Luminează-i pe cei necredincioși, liniștește-i pe cei timizi, pe cei slabi, încurajează-i pe cei buni, ajută-ne pe noi toți și fă-ne să devenim din ce în ce mai buni creștini. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 28 septembrie 2019

Ziua a douăzeci și opta

„Sfîntul Mihail, înger al ultimelor timpuri”

Sentința formulată asupra noastră în ultima zi va fi aceea pe care noi o vom pregăti în timpul vieții; Dumnezeu nu va face decît să confirme alegerea noastră: depinde de noi să facem alegerea corectă.

Rugăciune

       Sfinte Mihail, în această perioadă groaznică oamenii vor avea nevoie de puternica ta ocrotire; îți cer aceasta pentru ei. Dacă trebuie să trăiesc în aceste zile înfiorătoare nu permite să fiu victimă a ispitei; dă-mi puterea și curajul de a rezista pînă la sînge, dacă trebuie; înseamnă fruntea mea cu semnul mîntuirii; în sfîrșit, fă ca numele meu să fie scris în Cartea Vieții și ca eu să-l pot urma pe Mielul divin în împărăția gloriei sale. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 27 septembrie 2019

Ziua a douăzeci și șaptea

„Sfîntul Mihail, înger al purgatorului”

Să ne rugăm Sfîntului Mihail pentru sufletele din purgator și să oficiem des pentru ele Jertfa Sfîntă în onoarea lui.

Rugăciune

      Mărite Sfinte Mihail, care ai fost însărcinat de Dumnezeu să introduci în cer sufletele celor aleși, te implor să te rogi pentru toți cei pe care i-am iubit și care nu mai sînt. Binevoiește să-i vizitezi, să-i asiști și să-i ajuți în mijlocul flăcărilor în care ard, în întunecimea închisorii în care plîng. Fă ca Dumnezeu să-i așeze cît mai devreme în loc de alinare, de lumină și de pace. Și cînd va veni pentru sufletul meu ora coborîrii în acest loc sumbru, te implor, mijlocește pentru el și vino să-l ajuți. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 26 septembrie 2019

Ziua a douăzeci și șasea

„Sfîntul Mihail, înger al judecății particulare”

Să ne gîndim adesea la judecata lui Dumnezeu și să identificăm în viața noastră faptele bune care să-i trezească Arhanghelului Mihail interesul pentru soarta noastră.

Rugăciune

     Tremur, Sfinte Mihail, la gîndul că va trebui să mă întorc într-o zi la Dumnezeu. Te invoc pentru acest moment suprem. Tu, care ai fost însărcinat de Dumnezeu să-i primești pe cei aleși și să-i introduci în paradisul gloriei, fii binevoitor față de sărmanul meu suflet și fă judecata mea îngăduitoare.

Sfinte Arhanghel Mihail, apără-mă în luptă, ca să nu pier în ora cumplită a judecății. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 25 septembrie 2019

Ziua a douăzeci și cincea

„Sfîntul Mihail, înger al morții bune”

Să ne rugăm des Sfîntului Mihail pentru a obține harul unei morți bune.

Rugăciune

       Atotputernice și veșnice Dumnezeu, care printr-o minune de bunătate și îndurare pentru mîntuirea comună a oamenilor, l-ai ales ca prinț al bisericii tale pe preamăritul și sfîntul Arhanghel Mihail, te rugăm, fă-ne vrednici, prin puternica sa ocrotire, să fim salvați de toți dușmanii, pentru ca la moartea noastră nici unul dintre ei să nu ne poată tulbura, ci să ne fie dat de a fi primiți de el în prezența preamăritei tale Maiestăți. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 24 septembrie 2019

Ziua a douăzeci și patra

„Sfîntul Mihail, Înger al copilului”

Să-i consacrăm pe copii sfîntului Mihail, să le dăm numele său și să încredințăm pazei Sfîntului Mihail internatele.

Rugăciune

       Îngeri ai cerului, cărora Sfîntul Mihail v-a încredințat paza copiilor, acoperiți cu iubirea voastră leagănele lor și primii lor ani; apărați-le existența lor fragilă și îndepărtați de ei chiar și umbrele răului. Acordați-le des o atenție sporită în lipsa păzitorilor lor vizibili, dăruiți-le învățați creștini și apărați-le inocența și credința. Sfinților îngeri păzitori, rugați-vă pentru ei. Sfinte Mihail, apără-i. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 23 septembrie 2019

Ziua a douăzeci și treia

„Sfîntul Mihail, înger al familiei”

Să-l invocăm des pe îngerul păzitor al familiei și să cerem Sfîntului Mihail protecția caselor noastre.

Rugăciune

      Doamne, vizitează această locuință și îndepărtează de ea orice fel de capcane ale dușmanului; sfinții tăi îngeri să locuiască acolo pentru a ne păzi în pace și binecuvîntarea ta să fie întotdeauna asupra noastră. Ascultă-ne Doamne și binevoiește să trimiți din cer pe îngerul tău sfînt pentru a-i păzi, sprijini, proteja, vizita și apăra pe toți cei pe care Providența ta i-a reunit sub acest acoperiș. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 22 septembrie 2019

„Sfîntul Mihail, înger al păcătosului”

Să ne rugăm des Sfîntului Mihail pentru convertirea păcătoșilor.

Rugăciune

    O mare prinț al cerului, te aleg astăzi ca ocrotitorul meu și avocatul meu. Binevoiește să mă accepți printre slujitorii tăi devotați. Sprijină-mă în timpul vieții astfel încît să nu jignesc niciodată ochii foarte curați ai lui Dumnezeu. Apără-mă împotriva ispitelor demonului și în ora morții obține pacea sufletului meu și ajută-l să intre în patria cerească. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 21 septembrie 2019

„Sfîntul Mihail, înger al durerii”

În necazurile vieții să ridicăm ochii spre cer și să chemăm în ajutor pe îngerul mîngîierilor cerești.

Rugăciune

       O Sfinte Mihail, înger mîngîietor al sufletelor îndurerate, dăruiește-ne în încercările noastre puterea ta și o apărare efectivă. Învață-ne să suferim cu resemnare și iubire pentru Dumnezeu. Fă să coboare asupra noastră harurile și binecuvîntările cerului, ca noi să suportăm creștinește necazurile și suferințele vieții și să fim vrednici de răsplata promisă de Isus Cristos tuturor acelora care suferă cu El și pentru El. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 20 septembrie 2019

 Ziua a douăzecea

„Sfântul Mihail, înger al puterii”

Pentru a avea putere, să mergem și să ne inspirăm de la originile sale: rugăciunea și sacramentele.

Rugăciune

       Preamărite Prinţ al armatelor cereşti, Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în lupta împotriva principatelor şi puterilor, împotriva conducătorilor acestei lumi a întunericului şi împotriva spiritelor rele răspîndite în văzduh. (Efeseni 6:10.12)

Vino în ajutorul oamenilor pe care Dumnezeu i-a creat după chipul şi asemănarea sa şi pe care i-a răscumpărat de sub tirania diavolului cu un  preţ atît de mare.

Pe tine sfînta biserică te venerează ca apărătorul şi protectorul ei: ţie, Domnul ţi-a încredinţat sufletele răscumpărate pentru a le conduce la fericirea cerească.

Imploră-l pe Dumnezeul păcii să-l zdrobească pe satana sub picioarele noastre, să-i ia orice putere de a-i mai ţine pe oameni captivi şi de a face rău bisericii.

Prezintă-i celui Preaînalt rugăciunile noastre, ca să se coboare, cît mai repede asupra noastră, îndurările Domnului şi prinde-l tu însuţi pe vechiul şarpe, care nu este altul decît „diavolul sau satana” şi aruncă-l înlănţuit în adîncuri, „ca niciodată să nu mai poată ispiti națiunile” (Apocalips 20.3).

Sfinte Arhanghel Mihail, vino în ajutorul nostru cu toți sfinții tăi îngeri! Învață-ne să apărăm credința în aceste vremuri întunecate! Învață-ne să luptăm cu umilință! Învață-ne să învingem în tăcere și supunere față de Dumnezeu! Învață-ne să iubim și să fim credincioși ca Maria! Amin.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 19 septembrie 2019

Ziua a nouăsprezecea

„Sfîntul Mihail, înger al luminii”

Să ne păstrăm credința și să știm să evităm tot ceea ce poate întuneca acest soare divin al sufletelor noastre.

Rugăciune

     Mărite Arhanghel, care ești Prințul luminii, apără credința noastră împotriva încercărilor spiritului întunericului. Luminează-ne întotdeauna, ca mergînd în lumina acestei divine flăcări, să nu pierdem niciodată din vedere pe Stăpînul pe care trebuie să-l slujim, drumul pe care trebuie să-l urmăm și binele pe care trebuie să-l facem. În acest fel, avem speranța că vom fi vrednici să fim primiți de tine în lumina cerească. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 18 septembrie 2019

Ziua a optsprezecea

„Sfîntul Mihail, înger al rugăciunii”

Să fim devotați rugăciunii: este izvorul suprem al creștinului.

Rugăciune

       Binecuvîntate Arhanghel, care ai rolul de a oferi jurămintele noastre pe altarul tămîierii, fii binevoitor cu noi. Îți prezentăm cu încredere nevoile noastre. Fii avocatul nostru pe lîngă Domnul. Preaglorioase prințe, Arhanghel Mihail, adu-ți aminte de noi aici și pretutindeni și roagă-te întotdeauna Fiului lui Dumnezeu pentru noi. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 17 septembrie 2019

Ziua a șaptesprezecea

Sfîntul Mihail, înger al păcii

Pacea, spune Sfîntul Augustin, este prietena de nedespărțit a carității. Fie ca iubirea pentru Dumnezeu și pentru aproapele să crească în noi.

Rugăciune

       O Prințe al păcii, privește cu bunăvoință această țară care îți este încredințată și oferă-i pacea și armonia. Ajută popoarele creștine și alungă în infern războaiele care fac să curgă atîtea lacrimi. Coboară din înaltul cerului pînă în casele noastre și fă ca pacea să domnească printre noi. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 16 septembrie 2019

 

Ziua a șaisprezecea

„Sfîntul Mihail, apărătorul creștinilor”

 În ispite să cerem ajutorul Sfîntului Mihail; numele său inspiră teroare în infern.

Rugăciune

      Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în lupta împotriva răutății și capcanelor diavolului. Dumnezeu să-l admonesteze, ne rugăm cu umilință. Și tu, prinț al armatei cerești, cu puterea lui Dumnezeu, aruncă în infern pe satana și pe celelalte spirite rele care cutreieră lumea căutînd să piardă sufletele. Amin.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 15 septembrie 2019

Ziua a cincisprezecea

„Sfîntul Mihail, îngerul păzitor al Suveranului Pontif ”

Să ne rugăm pentru Suveranul Pontif care este părintele sufletelor noastre și să primim cu supunere învățăturile sale.

Rugăciune

      Preamărite Prinț al armatelor cerești, scoală-te. Iată că satana și-a ridicat capul. Dușmanii plini de viclenie au umplut de dispreț și copleșit de amărăciune Biserica, mireasa Mielului imaculat și și-au purtat mîinile lor sacrilege asupra bunurilor celor mai sfinte. Chiar și în acest loc sfînt unde a fost stabilit scaunul lui Petru și Amvonul Adevărului care trebuie să lumineze lumea, ei au ridicat tronul nelegiuirii cu scopul nedrept de a lovi păstorul și a risipi turma.

Te implorăm, prezintă rugăciunile noastre celui Preaînalt, pentru ca îndurările Domnului să ne prevină cît mai curînd. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 14 septembrie 2019

Ziua a paisprezecea

„Sfîntul Mihail ocrotitorul Bisericii”

Să ne rugăm des pentru Sfînta Biserică ca Dumnezeu să o apere de dușmanii săi.

Rugăciune

      Te implorăm, invincibile Prinț, ajută poporul lui Dumnezeu și dăruiește-i victoria.

Acest popor te venerează ca ocrotitorul său și patronul său și Biserica se mîndrește cu faptul că ești un apărător împotriva puterilor infernului. Ție Dumnezeu ți-a încredințat grija de a conduce sufletele la fericirea cerească. Roagă-l deci pe Dumnezeul păcii să-l pună sub picioarele noastre pe satana, învins și atît de distrus, încît să nu mai poată ține oamenii în sclavie și să aducă prejudicii Bisericii. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 13 septembrie 2019

Ziua a treisprezecea

„Sfîntul Mihail, cavaler al Sfintei Fecioare, Regina îngerilor”

Să ne rugăm Sfintei Fecioare cu încredere: niciodată nu o invocăm în zadar.

Rugăciune către Maria, comandant suprem al armatelor cerești

        Augustă Regină a cerurilor și stăpînă a îngerilor, ție, care ai primit de la Dumnezeu puterea și misiunea de a zdrobi capul satanei, îți cerem cu umilință să trimiți legiunile cerești ca, sub comanda ta, ele să-i urmărească pe demoni, să se lupte cu ei pretutindeni, să le înăbușe îndrazneala și să-i arunce înapoi în abis.

Cine este ca Dumnezeu?

O bună și duioasă Mamă, vei fi întotdeauna iubirea noastră și speranța noastră. O Mamă divină, trimite-i pe sfinții îngeri să mă apere și să alunge departe de mine pe dușmanul cel crud.

Sfinților îngeri și arhangheli, apărați-ne, păziți-ne. Amin.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 12 septembrie 2019

Ziua a douăsprezecea

„Sfîntul Mihail, Îngerul Preasfintei Inimi”

Să așezăm imaginea Preasfintei Inimi în casele noastre și să facem, în fiecare primă vineri a lunii, un act de devoțiune în onoarea ei

Rugăciune

       O Sfinte Mihail, care ai auzit bătăile Inimii lui Isus și ai pătruns în misterul acestei divine inimi străpunsă de suliță, dezvăluie-ne sentimentele acestei Inimi adorabile și condu-ne la acest izvor inepuizabil de haruri și binecuvîntări. Noi te rugăm și pentru Franța, națiunea privilegiată căreia El i-a arătat iubirea sa. Obține pentru ea de la Inima lui Isus harurile care o vor ridica. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 11 septembrie 2019

Ziua a unsprezecea

„Sfîntul Mihail, Înger al Euharistiei”

 Să fim cuprinși de un respect sfînt cînd intrăm în biserică și să luăm parte cu  evlavie la sfînta liturghie.

Rugăciune

      O Sfinte Mihail, care-l adori pe Dumnezeul ascuns și depui pe altarul sublim Jertfa Sfîntă, trezește credința noastră, întărește speranța noastră, sporește iubirea noastră, astfel încît cu tine să-l adorăm pe Cel care se jertfește pentru noi și ca noi să participăm mai eficient la Sfintele Taine, pentru a ne folosi de meritele Patimii lui Isus Cristos. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 10 septembrie 2019

Ziua a zecea

„Sfîntul Mihail, Înger al Crucii”

Să venerăm Crucea și atunci cînd o vom întîlni, să o onorăm cu iubire.

Rugăciune

        O Sfinte Arhanghel Mihail, iată că mîini sacrilege îndrăznesc să spargă și să profaneze Crucea, semnul sacru al mîntuirii noastre. Prin har, ridică-te pentru triumful său, pentru a repara atîtea ofense. Buzele noastre vor rosti mai multe cuvinte de iubire pentru crucea lui Isus Cristos, o vom onora cu mai mult respect și ne vom însemna mai des cu semnul ei. Fie ca noi, prin mijlocirea ta, să murim binecuvîntați și sfințiți prin acest semn care deschide cerul. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 9 septembrie 2019

Ziua a noua

„Sfîntul Mihail, îngerul lui Isus Cristos”

Să urmăm exemplele lui Isus Cristos și să ascultăm învățăturile sale: există mîntuire.

Rugăciune

     Mărite Arhanghel, care ai avut privilegiul de a fi păzitorul lui Isus Cristos, primul său adorator și admiratorul virtuților sale, păzește-i și pe discipolii săi ca ei să meargă pe urmele sale divine; oferă-i omagiile tale ca reparare a ofenselor lor și a nerecunoștinței lor, ca ei să prețuiască ceea ce a iubit El, să urască ceea ce a dezaprobat El și să fie vrednici să preamărească și să laude cu tine triumfurile sale în vecii vecilor. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 8 septembrie 2019

Ziua a opta

„Sfîntul Mihail ocrotitorul poporului lui Dumnezeu”

Să ne amintim de poruncile pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor prin slujitorul îngerilor și să-i cerem Sfîntului Mihail harul de a le respecta.

      Preamărite Sfinte Mihail, care ai fost ales de Dumnezeu pentru a fi ocrotitorul poporului său, vino în ajutorul acestui nou popor al lui Dumnezeu și al poporului creștin. Apără-ne împotriva dușmanilor noștri, insuflă-ne zelul și forța de a-l sluji pe Dumnezeu și condu-ne în viață, ca noi să ajungem în stăpînirea patriei cerești. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 7 septembrie 2019

Ziua a șaptea

„Cine este bun ca Dumnezeu?”

Să ne gîndim la binefacerile cu care Dumnezeu ne copleșește și să-i mulțumim.

Rugăciune

     Sfinte Mihail, avem un templu de apărat, templul sufletului nostru și comori de păstrat, comorile virtuților creștine. Dar mulți Heliodori* ne amenință. Puternice arhanghel, apară-ne împotriva acestor dușmani care vor să ne răpească ceea ce avem mai scump în lume. Și pentru că aceste comori care reprezintă copilăria creștină și instituțiile religioase sunt și ele în pericol, fii păzitorul și apărătorul lor. Așa să fie.

*Heliodor din Emesa a fost un scriitor de origine elenă recunoscut ca autorul romanului cavaleresc sau romanului intitulat Etiopica (Αἰθιοπικά, „Povestea etiopiană”).

După cum a declarat el însuși, pe tatăl său îl chema Theodosius, iar familia lui a fost în mare parte compusă din preoți ai soarelui. Socrates Scolasticul (secolul V) îl identifică ca autor al Etiopicii pe un anumit Heliodor, un episcop din Trikka. Nikephoros Kallistos crede că lucrarea a fost scrisă de Heliodor înaintea creștinizării sale.

Cînd scriitorul a fost pus să aleagă între a nega calitatea de autor al lucrării și demisia din postul de episcop, a ales să își dea demisia. Totuși, majoritatea oamenilor de știință resping această identificare. (Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Heliodor) 

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 6 septembrie 2019

Ziua a șasea

„Cine este necesar ca Dumnezeu?”

Să ne întoarcem la Dumnezeu, fără care nu putem face nimic și să așteptăm totul de la el.

Rugăciune

       Puternice Arhanghel, apelăm cu încredere la tine. Vrem, în ciuda celor necredincioși care au spus: „Nu mai este Dumnezeu” să rămînem slujitorii fideli ai Celui Preaînalt și să-l adorăm numai pe el. Ajută-ne și apără-ne, astfel încît prin exemplul tău, să proclamăm cu fermitate drepturile lui Dumnezeu și să rămînem atașați de el în toate zilele vieții noastre. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 5 septembrie 2019

Ziua a cincea

„Cine este puternic ca Dumnezeu?”

Triumful lui Dumnezeu nu este îndoielnic: să așteptăm ora lui.

Rugăciune

       Mare prinț al armatei cerești, care l-ai învins pe îngerul orgolios răzvrătit împotriva lui Dumnezeu cel puternic, atenuează sacrilegiul îndreptat împotriva lui. Ajută-i pe cei care se luptă în bătăliile Domnului și asigură-le victoria celor care, uitînd de ei înșiși și gîndindu-se doar la interesele lui Dumnezeu, și-au pus încrederea în îndurarea atotputernică a Domnului, suveranul tuturor lucrurilor. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 4 septembrie 2019

Ziua a patra

„Cine este mare ca Dumnezeu?”

Să ne atașăm de virtutea umilinței, ea este temelia sfințeniei.

Rugăciune

       O Sfinte Mihail, care ai reamintit spiritelor răzvrătite măreția lui Dumnezeu și ai demascat mîndria lui Lucifer, fă-ne să înțelegem că numai Dumnezeu este mare și că numai lui i se cuvine glorie, onoare și laudă. Învață-ne să prețuim umilința, pentru ca, mergînd pe urmele tale, să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu și să-l slujim în ascultare și iubire. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 3 septembrie 2019

Ziua a treia

Măreția Sfîntului Mihail

Să ne rugăm cu încredere Sfîntului Mihail: Ar putea Dumnezeu să refuze ceva Marelui Prinț al armatei sale?

Rugăciune

       Preamărite Sfinte Mihail, conducător și prinț al armatelor cerești, păzitor credincios al sufletelor, învingător al spiritelor răzvrătite, preferat al Casei lui Dumnezeu, minunatul nostru îndrumător după Isus Cristos ale cărui perfecțiune și virtute sînt remarcabile, binevoiește să ne eliberezi de orice rău pe noi cei care apelăm cu încredere la tine și fă ca, prin inegalabila ta ocrotire, să progresăm în fiecare zi în fidelitatea de a-l sluji pe Dumnezeu. Așa să fie.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 2 septembrie 2019

Ziua a doua

Locul Sfîntului Mihail în paradis

Să-l onorăm pe Sfîntul Mihail pe care Dumnezeu l-a preamărit atît de mult.

Rugăciune

     Mare Prinț, înălțat în har și glorie și mai presus de toate spiritele binecuvîntate, fă ca noi înșine să stăm pe aceste înălțimi sfinte unde ne-a așezat Dumnezeu, cel care ne-a creat după chipul și asemănarea sa și care a refăcut natura noastră decăzută. Vom fi vrednici astfel să te admirăm și să te onorăm în paradis și să-l contemplăm față în față pe Autorul perfecțiunii și al gloriei. Așa să fie.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/fr/

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Rugăciune zilnică către Sfîntul Arhanghel Mihail – 1 septembrie 2019

Ziua întîi

Triumful Sfîntului Mihail în cer

După exemplul Sfîntului Mihail, să apărăm drepturile lui Dumnezeu cînd sunt atacate în fața noastră.

Rugăciune

      O mărite Sfinte Mihail, care în fruntea îngerilor credincioși, îngenunchezi în fața Domnului Isus, fă să izvorască cu putere omagiul și adorația ta, în schimbul jignirilor și blasfemiilor a căror țintă este divinul Mîntuitor. Ia în mînă problema sa, obține-ne harul să-l slujim mai bine și îngenunchează-i în fața Maiestății sale de trei ori sfinte pe toți dușmanii săi căiți și umiliți. Așa să fie.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/fr/

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

29 septembrie 2017 – Sfinții Arhangheli Mihail, Gabriel și Rafael

Rugăciune către Sfîntul Arhanghel Mihail

          Preamărite Prinţ al armatelor cereşti, Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în lupta împotriva principatelor şi puterilor, împotriva conducătorilor acestei lumi a întunericului şi împotriva spiritelor rele răspîndite în văzduh.

   Vino în ajutorul oamenilor pe care Dumnezeu i-a creat după chipul şi asemănarea Sa şi pe care i-a răscumpărat de sub tirania diavolului cu un  preţ atît de mare.

   Pe tine sfînta biserică te venerează ca apărătorul şi protectorul ei: ţie, Domnul ţi-a încredinţat sufletele răscumpărate pentru a le conduce la fericirea cerească.

   Imploră-l pe Dumnezeul păcii să-l zdrobească pe satana sub picioarele noastre, să-i ia orice putere de a-i mai ţine pe oameni captivi şi de a face rău bisericii.

   Prezintă-i celui Preaînalt rugăciunile noastre, ca să se coboare, cît mai repede asupra noastră, îndurările Domnului şi prinde-l tu însuţi pe vechiul şarpe, care nu este altul decît diavolul sau satana, şi aruncă-l înlănţuit în adîncuri, ca niciodată să nu mai poată ispiti națiunile. Amin.

Sfîntul Arhanghel Gabriel

Sfîntul Arhanghel Rafael

Sursa: http://www.avecmariepourjesus.net/t4868-priere-perpetuelle-a-saint-michel-archange-pour-la-protection-du-forum-et-de-ses-membres

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Rugăciune către Sfîntul Arhanghel Mihail

Rugăciunea Papei Leon al XIII-lea către Sfîntul Arhanghel Mihail (1884)

         Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în lupta împotriva răutății și capcanelor diavolului. Dumnezeu să-l admonesteze, ne rugăm cu umilință. Și tu, prinț al armatei cerești, cu puterea lui Dumnezeu, aruncă în infern pe satana și pe celelalte spirite rele care cutreieră lumea căutînd să piardă sufletele. Amin.

     În anul 1994, la sfîrșitul litughiei din 24 aprilie, Papa Ioan Paul al II-lea a cerut insistent ca toți credincioșii catolici să recite această rugăciune extrasă din exorcismul Papei Leon al XIII-lea.

Sursa: http://www.evangelium-vitae.org/veillez-et-priez/texte-priere/173/avec-les-anges/saint-michel-archange-defendeznous-dans-le-combat.htm

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului