Category Archives: Sfînta Fecioară Maria

7 octombrie 2019 – Sfînta Fecioară Maria, Regina Rozarului

O Fecioară a Preasfîntului Rozar

      O Fecioară a Preasfîntului Rozar, privește la mizeria noastră. Ne-am încovoiat sub povara păcatelor noastre. Îți încredințăm toate acțiunile noastre, toate suferințele noastre, toate speranțele noastre. O Fecioară a Preasfîntului Rozar, binevoiește să ne liniștești, să ne mîngîi, să ne ajuți. Regină a cerului și a pămîntului, mijlocește pe lîngă Fiul tău. Fecioară Maria încununată de glorie, luminează-ne, călăuzește-ne și condu-ne, conform voinței Atotputernicului Dumnezeu, pe calea care duce la preamărirea Fiului tău divin. Amin.

Rugăciunea Mariei Martel (1872-1913) către Sfînta Fecioară a Rozarului

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

5 august 2019 – 2035 de ani de la nașterea Sfintei Fecioare Maria

LA MULȚI ANI, MĂMICA NOASTRĂ!

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/07/29/adevarata-zi-de-nastere-a-sfintei-fecioare-maria/

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Inima imaculată a Sfintei Fecioare Maria – 29 iunie 2019

Rugăciune

O Inimă imaculată a Mariei, plină de bunătate, arată-ne dragostea ta pentru noi.

Flacăra inimii tale, o Maria, să se coboare asupra tuturor oamenilor.

Noi te iubim extrem de mult.

Întipărește în inimile noastre o adevărată iubire, ca inima noastră să tînjească după tine.

O Maria, cu inima blîndă și umilă, amintește-ți de noi cînd păcătuim.

Tu știi că noi oamenii suntem păcătoși.

Prin inima ta de mamă vindecă-ne de orice boală spirituală.

Fă-ne capabili să vedem bunătatea inimii tale materne și astfel să ne convertim la flacăra inimii tale. Amin.

Rugăciunea Sfintei Rita de Cascia

Sursa: https://www.sainte-rita.net/espace-priere/autres-prieres/priere-au-coeur-immacule-de-marie

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Sărbătoarea Mamei Mîntuirii – 4 iunie 2019

     „Declar această zi de 4 iunie 2014, ca Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii. În această zi, cînd recitați această rugăciune, voi mijloci în favoarea tuturor sufletelor pentru Darul Mîntuirii, în special pentru aceia care se află într-o mare întunecime spirituală a sufletului.“ (Mesajul din 4 iunie 2014 al Sfintei Fecioare către Maria Îndurării Divine)

 Rugăciunea nr. 154 a Cruciadei – Rugăciune pentru sărbătorirea Zilei Mamei Mîntuirii

„O Mamă a Mîntuirii, îți prezint în fața ta astăzi, în această zi de 4 iunie, Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii sufletele următorilor (lista numelor).

Iubită Mamă, te rog să-mi dăruiești mie și tuturor acelora care te onorează și care distribuie Medalia Mîntuirii, deplina protecție în fața celui rău și în fața tuturor celor care resping Îndurarea Fiului tău preaiubit, Isus Cristos și toate darurile pe care el le acordă umanității.

Roagă-te, iubită Mamă, ca toate sufletele să primească darul mîntuirii veșnice. Amin.“

La aceasta adăugăm recitarea rozarului, rugăciunile nr. 115, 130 și 159 ale cruciadei precum și Magnificatul.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Cocoșul giruetă de la Notre Dame a fost recuperat

      Cocoșul giruetă din vîrful turnului-săgeată al catedralei Notre Dame a fost recuperat din incendiu. Amintim că în interiorul lui se află o părticică din coroana de spini purtată de Isus și relicve ale sfinților Dionisie, primul episcop al Parisului și Genoveva, patroana Parisului.

Surse: https://www.lesalonbeige.fr/on-a-retrouve-le-coq-de-la-fleche/

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Prăbușirea turnului-săgeată al Catedralei Notre Dame

    Turnul-săgeată al Catedralei Notre Dame care ocrotea Franța s-a prăbușit.

     Cocoșul giruetă din metal situat în vîrful turnului la o înălțime de 96 de metri deasupra solului conținea trei relicve: o bucățică din coroana de spini purtată de Isus, Mîntuitorul nostru (imaginea de mai jos), o relicvă a Sfîntului Dionisie (Saint Denis), primul episcop al Parisului și o relicvă a Sfintei Genoveva (Sainte Geneviève). El a constituit astfel un adevărat „paratrăznet spiritual” protejîndu-i pe toți cei care au lucrat pentru lauda lui Dumnezeu în interiorul catedralei, icoană a Ierusalimului ceresc. Cardinalul Verdier, arhiepiscopul Parisului, a fost acela care le-a așezat în prezența adunării canonicilor în 25 octombrie 1935.

Sursa: https://www.lesalonbeige.fr/la-fleche-de-notre-dame-qui-protegeait-la-france-est-tombee/

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Notre Dame de Paris

          Incendiul izbucnit în catedrala Notre Dame din Paris reprezintă o prefigurare a ceea ce se va întîmpla în curînd cu religia creștină.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

25 martie 2019 – Buna Vestire

         În istoria lumii Buna Vestire reprezintă momentul în care, prin da-ul ei, Sfînta Fecioară Maria a devenit comîntuitoare a neamului omenesc.

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

11 februarie 2019 – Sfînta Fecioară de la Lourdes

Sfînta Fecioară de la Lourdes

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/02/11/sfinta-fecioara-de-la-lourdes/

Titlul de „Apărătoare a Credinței” conferit Sfintei Fecioare Maria a fost considerat inutil

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2018/02/15/titlul-de-aparatoare-a-credintei-conferit-sfintei-fecioare-maria-a-fost-considerat-inutil/

 

2013-2019 – 6 ani de la demisia Papei Benedict al XVI-lea 

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

Sfînta Fecioară Maria Îndurerată

           Sentimentul de pioasă compătimire a poporului creştin este în icoana numită Pietà, adică Fecioara îndurerată care îl ţine pe genunchii ei pe Fiul mort, abia dat jos de pe cruce. Este momentul ce cuprinde durerea unei suferinţe umane şi spirituale totodată: împlinirea sacrificiului lui Cristos, a cărui moarte pe cruce este punctul culminant al Răscumpărării.

După cum moartea lui Cristos este deja prezentă, ca într-un mugure, chiar în primul moment al existenţei sale de om, la fel, şi compasiunea este implicată în „fie mie după cuvîntul tău”. Ca mamă, Maria primeşte şi trăieşte implicit suferinţa lui Cristos, în fiecare moment al vieţii sale. Iată pentru ce icoana Pietà, creaţie tipică a goticului târziu şi a Renaşterii, cea mai cunoscută fiind sculptura tânărului de douăzeci de ani Michelangelo, exprimă numai un moment din această durere a Fecioarei Mame.

Devoţiunea, apărută înaintea celebrării liturgice, a fixat în mod simbolic la şapte durerile Fecioarei Mame Împreună Răscumpărătoare: profeţia bătrînului Simion, fuga în Egipt, pierderea lui Isus la vîrsta de doisprezece ani, cu prilejul pelerinajului în Sfînta Cetate, drumul lui Isus pînă la Golgota, răstignirea, coborîrea de pe cruce, îngroparea.

Deoarece suferinţele Mariei sunt suferinţele Răscumpărătorului, începînd din secolul al XV-lea, s-a introdus o slujbă liturgică în cinstea „durerilor Mariei” la picioarele Crucii, în timpul Patimilor (cu două săptămîni înainte de Paşti), sau după sărbătorile Învierii. Ordinul Serviţilor, dedicat cultivării şi răspîndirii evlaviei către Maica Domnului, a obţinut, în anul 1667, aprobarea sărbătorii celor şapte Dureri ale Preacuratei Fecioare Maria; papa Pius al VII-lea a introdus sărbătoarea în calendarul roman şi a fixat-o în a treia duminică a lunii septembrie.

Papa Pius al X-lea a stabilit ca dată definitivă ziua de 15 septembrie, dată însuşită de noul calendar, care a schimbat gradul şi titlul sărbătorii, transformînd-o într-o simplă comemorare, cu titlul: „Sfînta Fecioară Maria îndurerată”. Cu acest titlu, noi cinstim în mod special durerea Mariei, acceptată de ea în participarea la opera de răscumpărare prin cruce. Alături de cruce, mama lui Cristos răstignit a devenit mamă a corpului mistic născut din Cruce, adică noi suntem născuţi drept creştini din iubirea lui Isus şi a Mariei, iubire ce s-a jertfit şi a primit să sufere pentru noi. (Sursa: http://www.calendarcatolic.ro/Sfinti/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/3130/Sf-Fecioara-Maria-Indurerata-.aspx)

Sărbătoarea este onorată prin recitarea unei septene (lecturarea unor rugăciuni timp de șapte zile consecutive cu o anumită intenție) a cărei variantă am preluat-o din cartea de rugăciuni a Episcopiei Catolice de Iași apărută în 1922 și al cărei text l-am actualizat. Se impune utilizarea termenului de septenă – septaine în limba franceză înseamnă „un ansamblu de șapte lucruri, un număr de șapte părți”, conform dicționarului Cordial (https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/septaine.php) sau conform dicționarului Littré „un număr de șapte lucruri asemănătoare” (https://www.littre.org/definition/septaine) – pentru a-l diferenția de acela de novenă (novem în limba latină, devoțiune de nouă zile   destinată obținerii anumitor haruri) a cărui folosire este adesea inadecvată.

Ziua întîi

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru suferinţa pe care Inima ta preadulce a simţit-o cînd bătrînul Simion ţi-a prorocit că „sabia durerii va trece prin sufletul tău“. Scumpă Mamă, pentru inima ta întristată, dobîndeşte-mi virtutea umilinţei şi sfînta frică de Dumnezeu.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10 ), Mărire Tatălui

Ziua a doua

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru suferinţa pe care inima ta preasimţitoare a suportat-o cînd ai fost obligată să fugi în Egipt şi să rămîi acolo. Scumpă Mamă, pentru inima ta atît de întristată, dobîndeşte-mi virtutea dărniciei, mai ales pentru săraci şi darul evlaviei.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10), Mărire Tatălui

Ziua a treia

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru suferinţa pe care inima ta plină de grijă a simţit-o cînd l-ai pierdut pe Isus, Fiul tău iubit. Scumpă Mamă, pentru inima ta atît de chinuită, dobîndeşte-mi virtutea dragostei şi darul ştiinţei.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10), Mărire Tatălui

Ziua a patra

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru întristarea pe care inima ta de mamă a simţit-o cînd l-ai întîlnit pe iubitul tău Isus ducîndu-şi crucea. Scumpă Mamă, pentru inima ta atît de încercată, dobîndeşte-mi virtutea răbdării şi darul tăriei.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10), Mărire Tatălui

Ziua a cincea

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru suferinţa pe care inima ta preamilostivă a suportat-o cînd ai fost de faţă la agonia Fiului tău, Isus. Scumpă Mamă, pentru inima ta atît de chinuită, dobîndeşte-mi virtutea cumpătării şi darul sfatului.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10), Mărire Tatălui

Ziua a şasea

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru rana pe care inima ta a simţit-o cînd ai văzut că inima preasfîntă a lui Isus a fost străpunsă de suliţă. Scumpă Mamă, pentru inima ta atît de întristată, dobîndeşte-mi virtutea iubirii aproapelui şi darul înțelegerii.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10), Mărire Tatălui

Ziua a şaptea

Îndurerată Maria, te compătimesc pentru chinul pe care inima ta preaiubitoare l-a suferit cînd Isus a fost îngropat. Scumpă Mamă, pentru inima ta preaîndurerată, dobîndeşte-mi virtutea perseverenței şi darul înţelepciunii.

Tatăl nostru (1), Bucură-te, Maria (10), Mărire Tatălui

Roagă-te pentru noi, Fecioară îndurerată.

Ca să ne învrednicim de făgăduinţele lui Cristos.

Să ne rugăm

Doamne, Isuse Cristoase, te rugăm, ca, acum şi în ceasul morţii noastre, pe lîngă milostivirea ta, să mijlocească pentru noi şi Preacurata Fecioară, Mama ta, a cărei Inimă preasfîntă a fost străpunsă de sabia durerii în ceasul patimilor tale.

Prin tine, Isus Cristos, Mîntuitorul lumii, care fiind Dumnezeu, vieţuieşti şi domneşti împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfînt, în vecii vecilor. Amin.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

15 august 2018 – Adormirea Sfintei Fecioare Maria

Sfîntă Fecioară Maria, Apărătoare a credinței, condu-ne, în aceste vremuri dificile, pe drumul care duce la lumină. Ajută-ne să nu ne îndepărtăm de adevăr. Amin.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Ca dar al zilei mele de naștere, așezați-l pe Dumnezeu înapoi în centrul inimilor voastre și al inimii lumii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

3 august 2018

 

Sfînta Fecioară Maria vine ca fiind Refugiul Iubirii Sfinte. Ea spune „Lăudat să fie Isus.”

„Vina astăzi la voi în preajma comemorării nașterii mele*. Intru într-o lume asaltată de opinii contrare, stiluri de viață și soluții. Pacea nu este în conflict, ci în acceptarea Iubirii Sfinte. Aceste zile sînt mai rele decît oricînd în trecut datorită numărului mare de suflete din întreaga lume. Multe plăceri sînt forme ale păcatului. Puțină atenție este acordată iubirii lui Dumnezeu și poruncilor lui.”

„Luați în cosiderare harurile care sînt respinse în fiecare clipă prezentă în numele autorealizării. Cînd sufletele se așază ele însele înaintea lui Dumnezeu sunteți confuzi cu privire la diferența dintre bine și rău.”

„Ca dar al zilei mele de naștere, așezați-l pe Dumnezeu înapoi în centrul inimilor voastre și al inimii lumii. Veți vedea victoria binelui asupra răului în fiecare domeniu al existenței în acest fel. Atunci voi sărbători cu voi. Să ne rugăm pentru aceasta.”

*Sfînta Fecioară a afirmat la Medjugorje că ziua ei de naștere a fost 5 august.

Citiți Efeseni 5:1-2

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

5 august 2018 – 2034 de ani de la nașterea Sfintei Fecioare Maria

Sfîntă Fecioară Maria, Mama noastră, la mulți ani!

Binecuvîntarea ta specială să atingă toate inimile!

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/08/05/astazi-5-august-2016-sfinta-fecioara-maria-implineste-2032-de-ani/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

16 iulie 2018 – Sfînta Fecioară de pe Muntele Carmel

Rugăciune

        O preafericită și imaculată Fecioară Maria, frumusețea și gloria Carmelului, îi privești cu o bunăvoință specială pe cei care poartă sfînta ta haină*; binevoiește să arunci și asupra mea o privire binevoitoare și să mă acoperi cu mantia protecției tale materne.

Dă-mi putere să-mi înving slăbiciunea, luminează întunericul sufletului meu cu înțelepciunea ta, sporește în mine credința, speranța și caritatea.

Împodobește sufletul meu cu haruri și virtuți, ca el să fie întotdeauna prilej de iubire pentru divinul tău Fiu și pentru tine.

Ajută-mă în viață, mîngîie-mă în momentul morții cu binevoitoarea ta prezență și prezintă-mă în fața preamăritei Treimi drept copilul tău și slujitorul tău devotat, ca să te laud și să te binecuvîntez pentru totdeauna în paradis. Amin.

* Vezi: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2014/07/16/sfinta-fecioara-de-pe-muntele-carmel/

Sursa: http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-11308200.html

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Tatăl mă trimite pe mine astăzi la fel cum a făcut-o la Fatima

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

13 mai 2018

Mama noastră vine ca fiind Sfînta Fecioară de la Fatima. Are cu ea pe cei trei copii păstori*. Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

             „Copilașii mei dragi, vin la voi astăzi în același mod și cu același scop așa cum am făcut acum mai bine de 100 de ani la Fatima** – să încurajez rugăciunea, sacrificiul și postul pentru a evita un viitor dezastru – în acel caz al doilea război mondial.“

„Oamenii nu m-au ascultat la Fatima, nu au fost încuviințări sau încurajări din partea oficialilor Bisericii pentru a face acest lucru, ceea ce a avut ca rezultat al doilea război mondial.“

„Astăzi, vin să vă văd cam în aceeași atmosferă. Vă avertizez despre catastrofe încă și mai mari decît orice război. Vorbesc despre o catastrofă care va afecta pe fiecare bărbat, femeie sau copil. Mă refer la un conflict nuclear care va schimba pînă și legile naturii înseși.“

„Dragii mei copii, trebuie să luați acest avertisment matern în serios. Rugați-vă ca și cînd viitorul planetei și propria voastră existență depind de el. Amenințarea acestei calamități, nu va fi niciodată ștearsă pînă cînd Cerul și pămîntul nu vor fi una. Doar prin eforturile omului puteți grăbi victoria Cerului pe pămînt.“

„Tatăl mă trimite pe mine astăzi la fel cum a făcut-o la Fatima. Grija mea maternă și rugăciunea este pentru voi victoria asupra răului. Eu sînt întotdeauna cu voi, deși puțini recunosc prezența mea.“

*Lucia Santos și verișorii ei Jacinta și Francisco Marto.

**13 octombrie 1917 în Fatima, Portugalia.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Inima Imaculată a Sfintei Fecioare Maria – 9 iunie 2018

      Consacrare la Inima imaculată a Mariei

      Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu și Mama noastră, Regina Cerului și a pămîntului, pentru a fi pe deplin dăruiți și consfințiți lui Dumnezeu, consacrăm Inimii tale imaculate …(viața noastră, familia, comunitatea). În blîndețea ta maternă, fii Regina noastră, Mamă a Bisericii.

Prin tine, ne dăruim lui Cristos și prin el, Tatălui său. Susține-ne în drumul nostru ca să progresăm în credință, speranță și iubire, ca lumea să creadă că Isus Cristos este trimisul Tatălui.

Sub protecția ta, nu vrem să fim decît o singură inimă și un singur suflet, îndreptate spre Dumnezeu, ca să vină împărăția Fiului tău, Domnul nostru. Amin.

Sursa: http://www.notre-dame-de-l-accueil.org/Consecration-au-Coeur-immacule-de-Marie.html

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Sărbătoarea Mamei Mîntuirii – 4 iunie 2018

       „Declar această zi de 4 iunie 2014, ca Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii. În această zi, cînd recitați această rugăciune, voi mijloci în favoarea tuturor sufletelor pentru Darul Mîntuirii, în special pentru aceia care se află într-o mare întunecime spirituală a sufletului.“ (Mesajul din 4 iunie 2014 al Sfintei Fecioare către Maria Îndurării Divine)

 Rugăciunea nr. 154 a Cruciadei – Rugăciune pentru sărbătorirea Zilei Mamei Mîntuirii

„O Mamă a Mîntuirii, îți prezint în fața ta astăzi, în această zi de 4 iunie, Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii sufletele următorilor (lista numelor).

Iubită Mamă, te rog să-mi dăruiești mie și tuturor acelora care te onorează și care distribuie Medalia Mîntuirii, deplina protecție în fața celui rău și în fața tuturor celor care resping Îndurarea Fiului tău preaiubit, Isus Cristos și toate darurile pe care el le acordă umanității.

Roagă-te, iubită Mamă, ca toate sufletele să primească darul mîntuirii veșnice. Amin.“

Alături de aceasta am inclus în programul religios al sărbătorii, pentru cei care pot să consacre această zi rugăciunii, postului, participării la liturghie, adorării Sfîntului Sacrament, rugăciunile nr.19, 38, 58, 63, 68, 98, 111, 113, 115, 130, 131, 144, 151, 153, 155, 166 ale Cruciadei, recitarea rozarului (misterele tradiționale) și a Magnificatului.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/fr/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciunile Îngerului Portugaliei

     La Fatima, un an înainte de aparițiile Sfintei Fecioare Maria, în fața celor trei copii, Lucia, Francisc și Iacinta, s-a înfățișat Îngerul Portugaliei sau al Păcii, așa cum s-a prezentat el, și i-a rugat să recite cît mai des aceste rugăciuni ca reparație pentru păcatele omenirii:

„Dumnezeul meu, cred în tine, te ador pe tine, sper în tine şi te iubesc. Îţi cer iertare pentru cei care nu cred în tine, nu te adoră, nu speră în tine şi nu te iubesc.” (Prima apariție a Îngerului Păcii din primăvara anului 1916)

„Preasfîntă Treime,Tată, Fiule şi Spirite Sfînt, te ador din adîncul inimii şi îți ofer preapreţiosul Trup, Sînge, Suflet şi Divinitate ale lui Isus Cristos prezent în toate tabernacolele de pe pămînt, ca reparație pentru insultele, sacrilegiile şi indiferenţa cu care El însuşi este ofensat. Și pentru meritele infinite ale Preasfintei sale Inimi şi ale Inimii Imaculate a Mariei, îți cer convertirea sărmanilor păcătoşi.” (Atreia apariție a Îngerului Păcii de la sfîrșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie a anului 1916)

Surse: https://pt.wikipedia.org/wiki/Apari%C3%A7%C3%B5es_de_F%C3%A1tima

http://www.e-communio.ro/stire4470-apari-iile-i-mesajul-sfintei-fecioare-la-fatima

http://crc-resurrection.org/toute-notre-doctrine/contre-reforme-catholique/message-de-fatima/apparitions/apparitions-ange-fatima-1916/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Titlul de „Apărătoare a Credinței“ conferit Sfintei Fecioare Maria a fost considerat inutil

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

11 februarie 2018

      „Cînd am apărut la Lourdes*, în urmă cu cîteva decenii, era o epocă plină de candoare. Oamenii nu erau atît de sceptici. Aparițiile mele au fost acceptate mai ușor. În aceste zile, deși am venit pentru același motiv- să salvez sufletele – oamenii nu ascultă de conștiință în inimile lor, ci depind de judecata acelora care nu au discernămînt. Din păcate, cei care pot avea calitatea și autoritatea vorbesc în numele propriei lor agende și nu în cel al Adevărului.“

„Cînd am venit pentru prima dată la această mesageră** am venit înveșmîntată în calitate de «Apărătoare a credinței». Cei de la putere au considerat această demnitate inutilă***. Acum, treizeci de ani mai tîrziu, satanei i s-a permis să ocupe poziții înalte în Biserică și să provoace naufragiul adevăratei credințe. Repet încă o dată, trebuie să susțineți Tradiția credinței nu ultima tendință a credinței. Fiți devotați Prezenței Reale a Fiului meu în Euharistie****. Acesta este adevăratul test de credință.“

„Nu acceptați cu ușurință compromisul indiferent de origine. Nu vă fie frică să apărați Adevărul în fața compromisului.“

„Dacă ați ști cît este de contestată în permanență Rămășița Credincioasă, ați fi șocați.“

„Prin urmare, astăzi vin la voi și vă cer să vă rugați pentru prețioasa mea Rămășiță credincioasă. Mă bazez pe generozitatea voastră.“

* În 1858, la Lourdes (Franța) Sfînta Fecioară Maria i-a apărut Bernadettei Soubirous de 18 ori.

** Maureen Sweeney-Kyle

*** În martie 1988, Dieceza Romano-catolică din Cleveland, prin intermediul „teologului său expert“ a respins în mod superficial cererea din 1987 a Sfintei Fecioare pentru titlul „Maria, Apărătoarea Credinței“ afirmînd că „ea avea deja prea multe titluri“.

**** În timpul liturghiei pîinea și vinul sînt transformate în trupul și sîngele lui Isus.

Citiți: 2 Tesaloniceni 2:13-15

În 11 februarie 2018 s-au împlinit 160 de la prima apariție a Sfintei Fecioare Maria la Lourdes și 5 ani de la demisia Papei Benedict al XVI-lea.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Sfînta Fecioară Maria din Guadalupe

 

           Sfînta Fecioară din Guadalupe este numele dat Preacuratei cu ocazia aparițiilor sale din 1531 de pe colina Tepeyac, în prezent o suburbie a orașului Ciudad de Mexico. Sfînta Maria i-a apărut lui Juan Diego Cuauhtlatoatzin, amerindian convertit la catolicism căruia, vorbindu-i în dialectul nahuatl, i-a cerut să construiască în acel loc o biserică.

„La 9 decembrie 1531, cum era pe drum, trecînd pe lîngă o colină ce se afla în apropierea unui templu închinat unei zeiţe, el a auzit concertul magnific a mii de păsări. Ridicând capul, a văzut un nor alb înconjurat de un minunat curcubeu. Din lumina albă ce ieşea din nor el a văzut apărînd o femeie tînără şi frumoasă, învăluită de o lumină puternică, o lumină ce dădea colinei un ton minunat. Natura strălucea asemenea unor pietre preţioase, iar colina se încorona cu pietre în culorile curcubeului ca şi cînd un foc interior le iradia. Doamna stătea acolo, deasupra colinei metamorfozate şi era de o frumuseţe ieşită din comun încît i-a tăiat suflarea lui Juan Diego. Hainele ei străluceau într-un mod supranatural însă lumina şi culoarea dispăreau în faţa splendorii chipului şi privirii ei.

Ridicînd capul, a văzut un nor alb înconjurat de un minunat curcubeu. Din lumina albă ce ieşea din nor el a văzut apărînd o femeie tînără şi frumoasă, învăluită de o lumină puternică, o lumină ce dădea colinei un ton minunat. Natura strălucea asemenea unor pietre preţioase, iar colina se încorona cu pietre în culorile curcubeului ca şi cînd un foc interior le iradia. Doamna stătea acolo, deasupra colinei metamorfozate şi era de o frumuseţe ieşită din comun încît i-a tăiat suflarea lui Juan Diego. Hainele ei străluceau într-un mod supranatural însă lumina şi culoarea dispăreau în faţa splendorii chipului şi privirii ei.

Un zîmbet plin de iubire şi compasiune l-a întîmpinat pe Juan Diego, care se apropia. Ea îşi manifestă dorinţa ca templul zeiţei să fie înlocuit cu o biserică închinată lui Dumnezeu. Un episcop ce a fost înştiinţat l-a rugat pe Juan să ceară de la Doamnă un semn înainte de a începe construirea bisericii. Sfînta Fecioară i-a cerut lui Juan să urce în vîrful colinei să culeagă trandafirii ce creşteau acolo şi să-i aducă. Juan Diego a executat aceasta şi a adus Fecioarei frumoşii trandafiri găsiţi acolo. Ea a făcut un minunat buchet pe care Juan l-a dus episcopului povestindu-i ce s-a întîmplat. Apoi şi-a deznodat de după gît poala tilmei iar trandafirii au căzut pe jos. Văzînd aceasta episcopul a căzut în genunchi, iar surprinzător imaginea sfintei Fecioare era imprimată în culori exact aşa cum îi apăruse mesagerului său care nu bănuia nimic. Episcopul a aşezat trandafirii în capela sa, în faţa sfîntului Sacrament împreună cu tilma cu icoana miraculoasă.

Sfînta Fecioară Maria de la Guadalupe este singura icoană ce s-a imprimat ea însăşi în interiorul tilmei lui Juan Diego. Portretul ei îşi păstrează în mod miraculos culorile din 1531, iar tilma care îi serveşte drept suport îşi păstrează proprietăţile naturale. Ea ne arată că trăieşte mereu în icoana ei! Studii oftalmologice realizate pe ochii Mariei au detectat faptul că, apropiind de ei o sursă de lumină, retina se contractă iar îndepărtînd-o se dilată din nou, exact cum se întîmplă într-un ochi viu. Temperatura fibrei de agavă menţine o temperatură constantă de 36,6 grade asemănătoare aceleia a unui om în viaţă. Unul dintre medicii ce analizau mantia şi-a aşezat stetoscopul sub pamblica pe care o are Maria la brîu şi a auzit bătăi ce se repetau ritmic, la 115 pulsaţii pe minut, ca la un copil în sînul matern.

Studii ştiinţifice nu reuşesc să descopere originea coloritului ce formează icoana, nici modul în care a fost pictată. Oamenii de ştiinţă de la NASA au afirmat că materialul care formează culorile nu aparţine nici unui grup de elemente cunoscute pe pămînt. S-a trecut o rază laser lateral peste ţesătură şi s-a constatat faptul că la această coloratură nu se află nici pe faţă nici pe dos ci culorile plutesc la o distanţă de zecimi de milimetru deasupra ţesăturii, fără a o atinge. Culorile plutesc în aer pe suprafaţa mantiei. Fibra de agavă, care constituie pînza icoanei, nu poate dura mai mult de 20-30 de ani. Acum cîteva secole s-a pictat o replică a icoanei pe o pînză din fibră de agavă însă aceasta s-a dezintegrat după cîteva decenii. În aproape 500 de ani de la minune, icoana Mariei este le fel de rezistentă ca în prima zi.

Ştiinţa nu-şi explică originea incoruptibilităţii pînzei. În 1791 s-a vărsat din greşeală acid clorhidric în partea de sus a pînzei. În decurs de 30 de zile fără vreun tratament anume, ţesutul afectat s-a reconstruit în mod miraculos.

Stelele vizibile pe mantia Mariei reflectă configuraţia exactă şi poziţia pe care o avea cerul Mexicului în ziua în care s-a produs minunea.

La începutul secolului al XX-lea, un om pus de guvern a ascuns o bombă de mare putere într-un aranjament floral, pe care l-a aşezat la picioarele icoanei. Explozia a distrus totul în jur mai puţin pînza, care a rămas în perfectă stare de conservare.

Ştiinţa a descoperit că ochii Mariei deţin cele trei efecte de refracţie a imaginii a oricărui ochi omenesc. În ochii Mariei s-au descoperit minuscule imagini omeneşti pe care nici un artist nu le-ar putea picta. Sunt două scene şi amîndouă se repetă în ambii ochi. Imaginea a fost mărită cu ajutorul tehnologiei digitale şi s-a descoperit faptul că în ochii săi este reprodusă figura indianului Juan Diego desfăcînd pînza înaintea episcopului.

Unul dintre principalele obiceiuri legate de Icoana Maicii Domnului de la Guadalupe este că femeile însărcinate sau mamele care au născut să vină să se închine şi să-şi prezinte pruncii Preasfintei Fecioare, oferindu-i protecţiei celei care l-a primit şi l-a purtat pe Fiul lui Dumnezeu în pîntecele ei.“ (Sursa: http://www.sanctuarcacica.ro/sarbmariane.php?id=12-dec)

Imaginea miraculoasă, care este păstrată în bazilica Sfintei Fecioare din Guadalupe, înfățișează o femeie îmbrăcată în portul local, avînd trăsăturile unei indigene. Ea este susținută de un înger ale cărui aripi amintesc de unul din cei mai mari zei ai religiei tradiționale locale. Luna se află sub picioarele sale și mantia sa albastră este acoperită cu stele aurii. Cordonul negru de la talie scoate în evidență faptul că este însărcinată.

Santuarul Sfintei Fecioare din Guadalupe este, după bazilica Sfîntul Petru din Vatican, locul de cult catolic care atrage cei mai mulți pelerini. Zilele de maximă afluență sînt cele care preced și urmează sărbătorii Fecioarei din Guadalupe din 12 decembrie unde aproape 9 milioane de credincioși și turiști asistă la festivități și vin să venereze relicva lui Juan Diego. (Sursa: http://levangileauquotidien.org/main.php?language=FR&module=saintfeast&localdate=20171209&id=14002&fd=0)

*

Juan Diego Cuauhtlatoatzin („vulturul care vorbește“) s-a născut în 1474 în Cuautlitlán, aproape de Ciudad de Mexico. Se știu puține lucruri din perioada anterioară convertirii sale. Tradiția, diverse surse arheologice și iconografice, inclusiv „Nican Mopohua“, documentul cel mai important și cel mai vechi referitor la evenimentele din Guadalupe (scris în nahautl în caractere latine de către autorul indigen Antonio Valeriano în 1556), prezintă anumite informații despre viața sa și apariții. A fost membru al poporului Chichimeca, unul din popoarele cele mai avansate pe plan cultural din valea Anáhuac.

La 50 de ani a fost botezat de unul din primii misionari franciscani, părintele Pierre da Gand.

După apariții, cu permisiunea episcopului, Juan Diego a trăit restul vieții sale ca ascet într-o colibă aproape de capela în care imaginea miraculoasă a fost expusă pentru a fi venerată. S-a ocupat de capelă și de primii pelerini care au venit să se roage Sfintei Fecioare Maria.

Ca mesager al Preacuratei, el a primit harul iluminării interioare și din acel moment a început o viață de rugăciune, virtute și iubire fără margini pentru Dumnezeu și pentru aproapele său.

A murit în 1548 și a fost înmormîntat în prima capelă dedicată Sfintei Fecioare din Guadalupe.

Juan Diego a fost beatificat în 6 mai 1990 și canonizat în 31 iulie 2002 de către sfîntul Ioan Paul al II-lea, în timpul celei de-a cincea vizite pastorale în Mexic.

În 1973 arhiepiscopul american Fulton Sheen a alcătuit o rugăciune prin care a solicitat sprijinul Sfintei Familii pentru protejarea copiilor nenăscuți în pericol de a fi avortați.

„Isus, Maria și Iosif, vă iubesc foarte mult. Vă implor să cruțați viața copilului nenăscut pe care l-am adoptat spiritual și care este în pericol să fie avortat.“

Arhiepiscopul Sheen i-a încurajat pe catolici să se roage această rugăciune zilnic timp de nouă luni în numele copilului. El a considerat că prin această „adoptare spirituală“ ar putea fi contracarată avansarea culturii morții în America și în străinătate.

Astăzi cauza continuă, rugăciunea arhiepiscopului Sheen este distribuită în întreaga lume prin intermediul iconițelor care poartă imaginea Fecioarei din Guadalupe, promovată de organizația „Crusade for Life International“ a americanului Arthur Maes. (Sursa: http://www.ncregister.com/site/article/spiritual_adoption_sheen_style)

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Ora de har – 8 decembrie 2017

 

          În apariția din 8 decembrie 1947, sărbătoarea Imaculatei Concepții, Sfînta Fecioară i-a comunicat mesagerei sale, tînăra infirmieră Pierina Gilli :

„Aici la Montichiari, doresc să fiu numită Rosa Mystica.

Doresc ca în fiecare an, la 8 decembrie, la amiază, să se celebreze ora de har pentru întreaga lume.

Prin această acțiune, se vor obține numeroase haruri spirituale și trupești.
Domnul nostru, divinul meu Fiu Isus va acorda Îndurarea sa cea mai mare, pentru ca cei buni să continue să se roage pentru sărmanii păcătoși. Să i se comunice, cît mai urgent posibil conducătorului suprem al Bisericii catolice, Papa Pius al XII-lea, dorința mea ca această ORĂ de HAR să fie cunoscută și răspîndită în lumea întreagă.

Acela care nu poate să meargă la biserică trebuie să se roage acasă de la ora 12 a amiezii pînă la ora 13 și va primi atunci harurile mele.“

Conform cererilor Mamei noastre cerești, în timpul orei de har, de la ora 12 a amiezii și pînă la ora 13, în biserică sau acasă, într-o atmosferă de liniște, se recită de trei ori Psalmul 51, după care se poate adora Sfîntul Sacrament, medita asupra Patimii Mîntuitorului, recita Sfîntul Rozar, preamări pe Dumnezeu cu propriile noastre cuvinte sau cu rugăciunile noastre preferate etc.

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/12/06/ora-de-har/

Copyright© 2013-2017 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Novena Imaculatei Concepții

         Între 30 noiembrie și 8 decembrie 2017 vă propunem să ne rugăm novena Imaculatei Concepții pentru convertirea păcătoșilor.

Recităm zilnic o decadă de rozar urmată de invocația „O, Maria, concepută fără păcat, roagă-te pentru noi cei care alergăm la tine!“ repetată de trei ori, iar la sfîrșit rugăciunea Cardinalului Robert Sarah.

Dacă este posibil, în ziua de 8 decembrie sau într-una din zilele novenei, să ne spovedim și să ne împărtășim.

Rugăciune

       Preasfîntă Fecioară Maria, Regina îngerilor și a sfinților, mijlocitoarea tuturor harurilor, lîngă Inima ta imaculată găsim refugiu și apărare, deoarece ești mama noastră. Dăruiește-ne, așa cum ai promis celor trei păstorași de la Fatima, harul de a ști să oferim, în fiecare zi, viața noastră pentru mîntuirea păcătoșilor.

Iubirea ta maternă să atingă inimile împietrite de păcat pentru ca toți oamenii, mîntuiți prin sîngele Fiului tău vărsat pe cruce, să găsească calea iubirii, a pocăinței și a reconcilierii cu Dumnezeu și cu frații lor.

Atunci vom putea cînta toți împreună și cu o singură inimă triumful îndurării tale materne. Amin.

Rugăciunea novenei a fost redactată de Cardinalul Robert Sarah la Vatican în 25 martie 2017, în onoarea centenarului Sfintei Fecioare de la Fatima.

Sursa: http://www.prierenfamille.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1396:neuvaine-de-l-immaculee-conception-2017&catid=14:racine&Itemid=435

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Un secol de comunism

          În 7 noiembrie 1917, conform calendarului gregorian, respectiv 25 octombrie 1917, conform calendarului iulian, a debutat la Petrograd, actualul Sankt Petersburg, marea revoluție socialistă din octombrie, experiment comunist cu implicații majore asupra istoriei umanității.

Evenimentul a avut loc la foarte scurt timp de la aparițiile Sfintei Fecioare Maria de la Fatima, în care Preacurata a cerut ca Rusia să fie consacrată Inimii sale Imaculate.

„Cererea mea de la Fatima nu a fost îndeplinită…“ (Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/05/13/cererea-mea-de-la-fatima-nu-a-fost-indeplinita/) îi spunea în 13 mai 2016 divina noastră Mamă vizionarei Luz de María.

 Noi cei care am trăit acest trist experiment am sperat ca el să nu se mai repete niciodată, dar o dată cu venirea lui anticrist la putere, el nu va mai fi un experiment, ci va deveni un fenomen la nivel mondial.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Fatima 13 octombrie 2017 – 100 de ani de la ultima apariție

            În 13 octombrie 1917, la Cova da Iria a avut loc cea de-a șasea și ultima apariție a Sfintei Fecioare (după cele din 13 mai, 13 iunie, 13 iulie, 19 august și 13 septembrie) și la 33 de ani de la viziunea Papei Leon al XIII-lea.

În ciuda ploii, la Cova da Iria mulțimea număra între 50.000 și 60.000 de persoane! Unii au venit de foarte departe pentru a asista la apariția anunțată.

Lucia, Jacinta și Francisc anunțaseră că urma să aibă loc nu numai un miracol, ci și că Doamna urma să dezvăluie cine era și ce voia.

Lucia a cerut credincioșilor să-și închidă umbrelele pentru a recita împreună rozarul și a observa mai bine sosirea Sfintei Fecioare. Imaculata Concepție s-a prezentat Luciei ca fiind Sfînta Fecioară a Rozarului și i-a cerut ca acolo să se construiască o capelă în onoarea sa. Ea a anunțat că războiul se va termina.

„Vreau să-ți spun să faceți aici o capelă în onoarea mea. Eu sînt Sfînta Fecioară a Rozarului. Continuați să recitați rozarul în fiecare zi. Războiul se va termina și soldații se vor întoarce curînd acasă.“ Apoi Sfînta Maria s-a ridicat la cer.

O bună parte a mulțimii a putut contempla dansul soarelui: dintr-o dată ploaia a încetat și norii s-au împrăștiat brusc, lăsînd să apară un cer luminos. Mulțimea a putut atunci privi direct soarele fără s-o doară ochii sau să aibă vreun alt inconvenient. Era o liniște adîncă. Astrul a început să tremure cu mișcări bruște, apoi s-a învîrtit cu o viteză amețitoare, aruncînd jerbe de lumină în toate culorile curcubeului. Părea că se apropie de pămînt, moment în care mulțimea s-a neliniștit. De fapt, soarele, păstrîndu-și mișcarea de rotație rapidă, a părut că se desprinde brusc de pe cer și că înaintează în zig-zag prin mulțime. Spre uimirea generală, mulțimea a constatat că hainele, ude de ploaie cu cîteva minute înainte, erau complet uscate!

Acest dans al soarelui a putut fi observat pînă la cițiva kilometri de Fatima.

La 90 de ani de la prima apariție, în 13 mai 2007, Papa Benedict al XVI-lea afirma: „Aparițiile Sfintei Fecioare de la Fatima sînt fără nici o îndoială cele mai profetice dintre aparițiile moderne.“

Un asemenea număr de profeții, dintre care unele s-au realizat la scurt timp de la anunțarea lor, reprezintă o autentificare absolut excepțională a originii divine a aparițiilor. Miracolul soarelui și profețiile dau mesajului o importanță care nu se regăsește în nici o altă apariție. De altfel, biserica catolică le-a și recunoscut în 13 octombrie 1930.

Sursa: http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2017/10/cest-arriv%C3%A9-un-13-octobre.html

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

7 octombrie 2017 – Sfînta Fecioară Maria, Regina Rozarului

Regina preasfîntului rozar, roagă-te pentru noi!

5 august 2017 – 2033 de ani de la nașterea Sfintei Fecioare Maria

LA MULȚI ANI MAMĂ A MÎNTUIRII!

Îți mulțumim pentru grija pe care o porți fiecăruia dintre noi!

Inima Imaculată a Sfintei Fecioare Maria – 24 iunie 2017

                       Fecioară Maria, ajută-ne să ascultăm Cuvîntul lui Dumnezeu

             Fecioară Maria,

             Îți adresăm această rugăciune:

             Ajută-ne să ascultăm cu inima deschisă și sinceră

             Cuvîntul lui Dumnezeu,

             Ca el să îndrume gîndurile noastre, alegerile noastre și acțiunile noastre de fiecare zi.

             Rugăciunea Papei Benedict al XVI-lea din 2 septembrie 2012

Sursa: http://www.evangelium-vitae.org/veillez-et-priez/texte-priere/3/priegraveres-de-benoicirct-xvi.htm

            Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Sărbătoarea Mamei Mîntuirii – 4 iunie 2017

MMintuirii AM Mintuirii R

         În mesajul din 2014, adresat Mariei Îndurării Divine, Sfînta Fecioară Maria ne-a comunicat:

Declar această zi de 4 iunie 2014, ca Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii. În această zi, cînd recitați această rugăciune, voi mijloci în favoarea tuturor sufletelor pentru Darul Mîntuirii, în special pentru aceia care se află într-o mare întunecime spirituală a sufletului.“

„O Mamă a Mîntuirii, îți prezint în fața ta astăzi, în această zi de 4 iunie, Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii sufletele următorilor (lista numelor).

Iubită Mamă, te rog să-mi dăruiești mie și tuturor acelora care te onorează și care distribuie Medalia Mîntuirii, deplina protecție în fața celui rău și în fața tuturor celor care resping Îndurarea Fiului tău preaiubit, Isus Cristos și toate darurile pe care el le acordă umanității.

Roagă-te, iubită Mamă, ca toate sufletele să primească darul mîntuirii veșnice. Amin.“

(Rugăciunea nr.154 a Cruciadei de rugăciune)

Anul acesta Sărbătoarea Mamei Mîntuirii coincide cu cea a Rusaliilor.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc

       

          Cu ocazia Rusaliilor, la pelerinajul închinat Sfintei Fecioare Maria organizat în  Șumuleu Ciuc sînt așteptate să participe peste o sută de mii de persoane, evenimentul fiind considerat ca cea mai mare manifestare de acest fel din estul Europei.

Potrivit programului făcut public de către organizatori, Ordinul Franciscan, el a debutat vineri seara prin oficierea liturghiei de deschidere a pelerinajului, urmată de o noapte de veghe și rugăciune în biserică.

Liturghiile încep sîmbătă la ora 7, iar procesiunea va porni la ora 10,30 din fața bisericii, în frunte cu mulțimea de preoți și cu Laborumul, steagul sfînt al Șumuleului, în formă de clopot și care cîntărește 25 de kilograme.

„Liturghia de Rusalii va fi oficiată în are liber, pe altarul aflat pe dealul Șumuleul Mic de către Nunțiul apostolic al Vaticanului la București, monseniorul Miguel Maury Buendia, iar predica va fi rostită de Veress Andras, episcopul Diecezei din Gyor, președintele Conferinței episcopale catolice din Ungaria.

Potrivit organizatorilor, la eveniment va fi prezent şi Michael Anthony Perry O.F.M, superiorul ordinului franciscan de la Roma.“

„La pelerinaj nu vor fi rostite discursuri, nu se trimit invitații, iar organizatorii precizează, în fiecare an, că oricine este binevenit în calitate de pelerin.“

„Motto-ul din acest an al pelerinajului este un mesaj scris pe o cruce de piatră din fața capelei Salvator, aflată în preajma locului pelerinajului: «Păstrează-ne în credința sfîntă a strămoșilor noștri»“. (Sursa: https://www.punctul.ro/presedintele-ungariei-asteptat-la-pelerinajul-de-la-sumuleu-ciuc/)

Sosiți pe aceste meleaguri în secolul al XV-lea, călugării franciscani au construit între 1442 și 1448 o mănăstire și o biserică. Actuala mănăstire a fost ridicată între 1733-1779, iar biserica între 1804-1876 pe temelia celor vechi. Biserica adăpostește Statuia Maicii Domnului cu pruncul în brațe (sec.XVI), o statuie din lemn de tei aurit (227 cm) așezată pe altarul principal.

În vîrful muntelui se află Capela Salvator, cu tavan casetat, construită în amintirea victoriei pe care Ioan de Hunedoara a repurtat-o asupra turcilor conduși de Mahomed al II-lea în asediul Belgradului din 4-23 iulie 1456.

Inițial pelerinajul a avut ca obiect strîngerea de fonduri pentru terminarea construcției bisericii franciscane, acțiune aprobată de papa Eugeniu al IV-lea în anul 1444.(Surse: http://www.welcometoromania.ro/Miercurea_Ciuc/Miercurea_Ciuc_Csiksomlyoi_bucsu_r.htm; http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Iancu_de_Hunedoara)

Ulterior pelerinajul s-a datorat victoriei dobîndite de secui în 1567 „cînd principele Transilvaniei Ioan Sigismund a încercat să le impună religia unitariană credincioşilor din scaunele secuieşti Ciuc, Gheorgheni şi Caşin, dar aceştia s-au împotrivit. Ei s-au adunat la Şumuleu sub conducerea preotului István din Joseni şi au plecat să se lupte cu armata mult mai numeroasă a principelui, timp în care bătrînii, femeile şi copiii s-au rugat pentru apărarea credinţei la statuia Fecioarei Maria. În ciuda faptului că erau inferiori din punct de vedere numeric, secuii au reuşit să înfrîngă armata principelui şi s-au întors la Şumuleu purtînd în mîini steaguri împodobite cu crengi de mesteacăn, pentru a-i mulţumi Sfintei Fecioare pentru minunea făcută.“ (Sursa: https://www.punctul.ro/presedintele-ungariei-asteptat-la-pelerinajul-de-la-sumuleu-ciuc/)

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Fatima 13 mai 2017-100 de ani de la prima apariție

      Poporul Fiului meu trebuie să reia rugăciunea către Arhanghelul Mihail, apărătorul Bisericii Fiului meu.

Cererea mea de la Fatima nu a fost îndeplinită…

Copii ai Inimii mele imaculate, ca Mamă vă cer să vă consfințiți Inimilor noastre sfinte, o consacrare personală precum și pentru întreaga lume.

Revărs haruri abundente pentru cei care îndeplinesc cererea mea în această zi. (Mesajul Sfintei Fecioare Maria către  Luz de María din 13 mai 2016)

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/05/13/cererea-mea-de-la-fatima-nu-a-fost-indeplinita/

 

Ora de har

rosa-mystica1

                  În apariția din 8 decembrie 1947, sărbătoarea Imaculatei Concepții, Sfînta Fecioară i-a comunicat mesagerei sale, tînăra infirmieră Pierina Gilli :

          „Aici la Montichiari, doresc să fiu numită Rosa Mystica.

          Doresc ca în fiecare an, la 8 decembrie, la amiază, să se celebreze ora de har pentru întreaga lume.

          Prin această acțiune, se vor obține numeroase haruri spirituale și trupești.
         Domnul nostru, divinul meu Fiu Isus va acorda Îndurarea sa cea mai mare, pentru ca cei buni să continue să se roage pentru sărmanii păcătoși. Să i se comunice, cît mai urgent posibil conducătorului suprem al Bisericii catolice, Papa Pius al XII-lea, dorința mea ca această ORĂ de HAR să fie cunoscută și răspîndită în lumea întreagă.

        Acela care nu poate să meargă la biserică trebuie să se roage acasă de la ora 12 a amiezii pînă la ora 13 și va primi atunci harurile mele.

        Tu vezi această inimă care îi iubește atît de mult pe oameni, în vreme ce cel mai mare număr o copleșesc de insulte!

        Atunci cînd cei buni și cei răi se vor uni într-o rugăciune comună, ei vor obține de la această inimă îndurare și pace. În prezent cei buni au obținut, prin mine de la Dumnezeu, îndurare. La scurt timp, se va recunoaște măreția acestei ore de har.

       Am pregătit deja o mulțime de haruri pentru copiii care ascultă glasul meu și care țin seamă de dorințele mele.“

       Conform cererilor Mamei noastre cerești, în timpul orei de har, de la ora 12 a amiezii și pînă la ora 13, în biserică sau acasă, într-o atmosferă de liniște, se recită de trei ori Psalmul 51, după care se poate adora Sfîntul Sacrament, medita asupra Patimii Mîntuitorului, recita Sfîntul Rozar, preamări pe Dumnezeu cu propriile noastre cuvinte sau cu rugăciunile noastre preferate etc.

PSALMUL 51 (50)

Mărturisirea păcatelor și cerere de iertare

1 Maestrului de cor. Psalm. Al lui David.

2 Cînd a venit la el profetul Natan

după ce păcătuise cu Betsabeea

3 Ai milă de mine, Dumnezeule,

după marea ta bunătate,

și, după mulțimea îndurărilor tale,

șterge fărădelegea mea.

4 Spală-mă cu desăvîrșire de nelegiuirea mea

și curăță-mă de păcatul meu.

5 Căci recunosc fărădelegea mea

și păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6 Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit

și ce-i rău înaintea ta am făcut.

De aceea, tu ești drept în sentințele tale

și nepărtinitor în judecățile tale.

7 Căci, iată, în nelegiuire m-am născut

și în păcat m-a zămislit mama mea

8 Dar tu iubești adevărul în adîncul inimii,

fă deci să pătrundă înțelepciunea înlăuntrul meu.

9 Stropește-mă cu isop și voi fi curat,

spală-mă și voi fi mai alb decît zăpada.

10 Fă să aud un cuvînt de bucurie și veselie

și oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta.

11 Întoarce-ți fața de la păcatele mele

și șterge toate nelegiuirile mele.

12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,

și un duh statornic înnoiește înlăuntrul meu.

13 Nu mă alunga de la fața ta

și duhul tău sfînt nu-l lua de la mine.

14 Dă-mi iarăși bucuria mîntuirii tale

și întărește-mă cu duh binevoitor.

15 Atunci voi învăța pe cei fără de lege căile tale

și cei păcătoși la tine se vor întoarce.

16 Mîntuiește-mă de sînge, Dumnezeule,

Dumnezeul mîntuirii mele,

și limba mea va preamări dreptatea ta.

17 Doamne, deschide-mi buzele

și gura mea va vesti lauda ta.

18 Pentru că jertfele nu-ți sunt plăcute

și, chiar dacă ți-aș aduce,

arderile de tot nu te-ar mulțumi.

19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,

inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui.

20 În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului

și reclădește zidurile Ierusalimului.

21 Atunci îți vor fi plăcute jertfele de împăcare,

arderile de tot și ofrandele;

atunci ți se vor oferi viței pe altarul tău.

Surse: http://www.internetgebetskreis.com/news/grande-neuvaine-de-limmaculee-conception-30-novembre-8-decembre/

http://www.bibliacatolica.ro/Psalmi.php

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Actul de Iubire

36507283

 

                  Peste șaizeci de ani, mistica germană Justine Klotz (1888-1984) a primit mesaje de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Spiritul Sfînt, precum și de la Sfînta Fecioară, îngeri și sfinți pe care le-a notat cu meticulozitate sub îndrumarea directorului său spiritual. Mesajele au fost publicate sub forma unei culegeri intitulată Dumnezeu vorbește sufletului.

          „Aceasta înseamnă: fiecărui suflet. Astfel că tu trebuie să scrii! Trebuie ca această culegere să fie transmisă altor persoane…. Îți voi arăta puterea Inimii mele, a Îndurării mele…Răutatea nu va întîrzia să dea înapoi…Reînnoiesc orice lucru!…Rugați-vă stăruitor Actul de Iubire!…Acesta trebuie să fie asemenea unui ceas care funcționează pentru totdeauna.“ (Isus către Justine Klotz)

ACTUL DE IUBIRE

Isus, Maria vă iubesc!

Salvați sufletele preoților, salvați sufletele.

Vă rugăm stăruitor:

Îngăduiți-ne să repetăm acest Act de Iubire de o mie de ori,

cu fiecare respirație, cu fiecare bataie a inimii.

(Imprimatur e Vicariatu Urbis, die 29.11.13)

          „Întotdeauna începeți ziua voastră în felul acesta și nu o încheiați în alt mod… Cuvîntul «mie» vi-l fac cadou. N-a fost niciodată astfel! Acesta este darul de Iubire al Sufletului meu divin… Toată lumea este cuprinsă în acest ACT DE IUBIRE. Trebuie deci să-l răspîndiți și să-l popularizați. El va deveni o flacără uriașă, îți promit. Începe cu curaj și adaugă întotdeauna „mia“! Nu vă dați seama ceea ce realizați prin intermediul lui…“ (Isus către Justine Klotz)

Sursa: http://www.dieuparlealame-prieredelactedamour.org/

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Astăzi, 5 august 2016, Sfînta Fecioară Maria împlinește 2032 de ani

-naissance-vierge murillo

             Conform tradiţiei, în data de 8 septembrie, biserica sărbătoreşte Naşterea Sfintei Fecioare Maria.

Cu mai mult timp înainte de Medjugorje şi în diferite locuri din lume, în apariţii din Spania sau Mexic, din Africa sau Asia, Sfînta Fecioară Maria a făcut cunoscută data reală a naşterii sale: 5 august.

În 1973, Sfînta Maria i-a spus vizionarei Amparo Cuevas (Apariţiile Fecioarei de la New Prado, El Escorial, Spania) că 5 august este data adevărată a naşterii sale.

La Medjugorje, în mesajul din 1 august 1984, Preasfînta Maria a precizat: „În 5 august se sărbătoresc două mii de ani de la naşterea mea. În acea zi, Dumnezeu îmi permite să dăruiesc haruri particulare şi să dau lumii o binecuvîntare specială.“

În anul următor, în 5 august 1985, Sfînta Fecioară‚ i-a spus vizionarei Anita Rio din Oliveto Citra, Italia: „Astăzi este zi de sărbătoare, este ziua mea de naştere.“ (Conform https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/07/29/adevarata-zi-de-nastere-a-sfintei-fecioare-maria/)

Patru decenii mai tîrziu, în mesajul din 4 august 2011, Sfînta Fecioară îi comunică și Mariei Îndurării Divine faptul că s-a născut în ziua de 5 august.

LA MULȚI ANI, Mămica noastră!

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Sărbătoarea Mamei Mîntuirii – 4 iunie 2016

MMintuirii AM Mintuirii R

            În mesajul din 2014, adresat Mariei Îndurării Divine, Sfînta Fecioară Maria ne-a comunicat:

 „Declar  această zi de 4 iunie 2014, ca Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii. În această zi, cînd recitați această rugăciune, voi mijloci în favoarea tuturor sufletelor pentru Darul Mîntuirii, în special pentru aceia care se află într-o mare întunecime spirituală a sufletului.“

„O Mamă a Mîntuirii, îți prezint în fața ta astăzi, în această zi de 4 iunie, Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii sufletele următorilor (lista numelor).

Iubită Mamă, te rog să-mi dăruiești mie și tuturor acelora care te onorează și care distribuie Medalia Mîntuirii, deplina protecție în fața celui rău și în fața tuturor celor care resping Îndurarea Fiului tău preaiubit, Isus Cristos și toate darurile pe care el le acordă umanității.

Roagă-te, iubită Mamă, ca toate sufletele să primească darul mîntuirii veșnice. Amin.“

(Rugăciunea nr.154 a Cruciadei de rugăciune)

Anul acesta Sărbătoarea Mamei Mîntuirii coincide cu cea a Inimii Imaculate a Sfintei Fecioare Maria.

Blessed_Virgin_Mary

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Coborîrea Spiritului Sfînt

PENTECOSTES

O, Spirite al Iubirii veșnice, vino în inima mea, reînnoiește-o și fă-o tot mai asemănătoare cu inima Mariei, astfel încît să pot deveni acum și pentru totdeauna tabernacolul prezenței tale divine.

Sursa: Carte de rugăciuni tradiționale și biblice, Serafica, Roman, 2007, p.190

Sfînta Fecioară de la Lourdes

Notre Dame de Lourdes

                      Lourdes-ul este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din lume. Aflat în sudul Franţei la poalele Munţilor Pirinei, localitatea a devenit celebră prin vindecările miraculoase care au loc acolo.

Totul a început în 11 februarie 1858 cînd Bernadette Soubirous, o tînără de 14 ani, împreună cu sora ei şi o prietenă se duceau să adune lemne uscate de-a lungul rîului Gave. Pe cînd încerca să traverseze rîul, ea a auzit un vuiet ca de furtună care venea dinspre Grota Massabielle.

„Zării o Doamnă îmbrăcată în alb, Ea purta o rochie albă, un văl alb de asemenea, o centură albastră şi un trandafir galben pe fiecare picior“. Bernadette şi-a făcut semnul crucii şi a recitat rozarul împreună cu Doamna. O dată rugăciunea terminată, Doamna a dispărut brusc.

În apariţia din 24 februarie Sfînta Fecioară a cerut lumii întregi:

„Pocăinţă, pocăinţă, pocăinţă. Rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru păcătoşi“.

În data de 25 februarie 1858, în prezenţa a 300 de persoane, Bernadette, la indicaţiile Sfintei Fecioare, a curăţat locul din care a ţîşnit apa vindecătoare.

„Doamna mi-a zis: «Mergi şi bea din izvor şi spală-te în el. Nevăzînd vreun izvor, m-am dus să beau din Gave. Ea mi-a zis că nu de acolo. Mi-a făcut semn cu degetul, arătîndu-mi să merg sub stîncă. M-am dus. N-am văzut decît pămînt mocirlos. Am întins mîna, dar n-am putut să iau apă. Am scormonit şi apa a ieşit, dar tulbure. De trei ori am aruncat-o. A patra oară am putut să beau»“.

Apa ieşită din pămîntul pe care Bernadette l-a scormonit cu degetele a devenit izvorul abundent cu 100.000 litri de apă pe zi, cunoscut sub numele de Izvorul Miraculos.

În mesajul din 2 martie, Sfînta Fecioară i-a spus Bernadettei: „ Mergi şi spune preoţilor să vină aici în procesiune şi să construiască o capelă.“

Parohul nu a luat în considerare cererea din moment ce nu ştia cine era cea care apare.

În 25 martie 1858 Bernadette a întrebat-o de trei ori la rînd : „ Doamnă, vă rog, fiţi bună şi spuneţi cine sînteţi?”.Răspunsul l-a primit în dialect, deoarece ea nu cunoştea franceza literară: „ QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPCIOU“ „EU SÎNT IMACULATA CONCEPȚIE“.

Tînăra a alergat la parohie, repetînd fără încetare expresia pe care nu o înţelegea şi pe care nu voia să o uite. Aceste cuvinte l-au tulburat pe preot, cu atît mai mult cu cît adolescenta de la poalele Pirineilor nu auzise de Imaculata Concepție. Bernadette nu ştia că această expresie o desemnează pe Sfînta Fecioară şi că, numai cu cîţiva ani în urmă, în 1854, Papa Pius al IX-lea definise această dogmă.

Vierge_Grotte_des_apparitions_c_OT_Lourdes_Studio_GP_Photo

Între 11 februarie şi 16 iulie 1858, Bernadette a fost martora a optsprezece apariții. Locul în care a primit mesajele, Grota Massabielle, era murdar, întunecos, umed şi rece.

În acest loc Dumnezeu ne-a lăsat un mesaj care nu este altul decît cel al Evangheliei. Dumnezeu a venit să ne spună că ne iubeşte- iată întregul conţinut al „Mesajului de la Lourdes“- şi că ne iubeşte aşa cum sîntem cu toate reuşitele noastre dar şi cu toate slăbiciunile şi limitele noastre.

Lourdes-ul atrage anual 6.000.000 de pelerini. El nu este numai un loc de pelerinaj. El este în pelerinaj pentru că face parte din Biserica care este în mişcare (adică în pelerinaj), trebuind deci să răspundă apelurilor pe care Spiritul Sfînt le adresează Bisericii acestui timp.

pope-benedict-xvi

În 11 februarie a.c. se împlinesc trei ani de la demisia Papei Benedict al XVI-lea.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Imaculata Concepție

Murillo2-Immaculate-Conception

Imaculata Concepție a Sfintei Fecioare Maria este celebrată în data de 8 decembrie.

Numită după Conciliul din Efes (431d.C.) „Mama lui Dumnezeu“, conform tradiției catolice, după dogma promulgată de către Papa Pius al IX-lea, ea este considerată a fi scutită de păcatul originar, încă de la conceperea sa.

Dogma este un adevăr de credință proclamat în mod solemn de către papa pentru a fi acceptat de biserică. Astfel, la 8 decembrie 1854, prin Bula „Ineffabilis Deus“ Papa Pius afirma: „Declarăm, ne pronunțăm și definim faptul că doctrina care susține că Preafericita Fecioară Maria a fost, din prima clipă a conceperii sale, printr-un har și un privilegiu unic al lui Dumnezeu cel Atotputernic, avînd în vedere meritele lui Isus Cristos, Mîntuitorul neamului omenesc, ferită de orice pată a păcatului originar, este o doctrină revelată de Dumnezeu și prin urmare trebuie crezută cu fermitate și continuu de către toți credincioșii.“

În aparițiile de la Lourdes, care au avut loc la patru ani de la proclamarea solemnă a dogmei, Sfînta Fecioară s-a prezentat în fața Bernadettei Soubirous, în grota umedă și întunecoasă de la Massabielle: „ Que soy era immaculada councepciou”  „Eu sînt imaculata concepție.“ (25 martie 1858)

Sursa: http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/371604-la-fete-de-limmaculee-conception/

Copyright© 2013-2015 Revelații ale cerului

 

Astăzi, 5 august 2015 Sfînta Fecioară Maria împlinește 2031 de ani

Blessed_Virgin_Mary

 MAMĂ A MÎNTUIRII, LA MULȚI ANI!

Sărbătoarea Mamei Mîntuirii

Astăzi, 4 iunie 2015 este Sărbătoarea Mamei Mîntuirii, a Sfîntei Fecioare Maria, corăscumpărătoarea noastră.

MMintuirii AM Mintuirii R

Reluăm cu acest prilej mesajul de anul trecut pe care Maria Îndurării Divine l-a primit de la Preasfînta Maria, privind semnificația și importanța acestei sărbătoriri.

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 4 iunie 2014

Dragii mei copii, mîntuirea poate fi acordată numai de către Fiul meu, Isus Cristos, sufletelor care acceptă Divina Sa Milostivire.

     Cu toate acestea, Medalia Mîntuirii este un Dar excepțional al Cerului, acordat lumii datorită marii Iubiri pe care Fiul meu o are pentru toți copiii lui Dumnezeu. Prin puterile date mie, la porunca Tatălui meu Veșnic, această Medalie va fi responsabilă de salvarea a miliarde de suflete. Acest fapt este posibil pentru că, odată ce un suflet acceptă această Medalie cu o inimă deschisă, el se va converti.

     Rolul meu de Corăscumpărătoare, prin care Îl ajut pe Fiul meu în mărețul Său plan de a-i uni pe toți și a le aduce Viața Veșnică, a fost stabilit. Ca Mamă a Mîntuirii, toate puterile care mi-au fost date pentru a zdrobi capul șarpelui implică faptul că puterea acestuia va scădea rapid. De aceea el, cel rău, disprețuiește Medalia și va folosi fiecare suflet pe care îl infestează pentru a striga obscenități și pentru a lupta împotriva ei. Voi trebuie să ignorați întotdeauna duhul celui rău și  în anii ce vor urma să vă rugați mie, Mama voastră iubită, în această zi specială, pentru Haruri deosebite. Declar această zi, 4 iunie 2014, ca Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii. În această zi, atunci cînd recitați această rugăciune, eu voi interveni în favoarea tuturor sufletelor pentru Harul Mîntuirii, în special pentru aceia care se află într-o mare întunecime a sufletului.

     Rugăciunea (154) a Cruciadei: Rugăciune pentru Sărbătoarea Mamei Mîntuirii

O, Mamă a Mîntuirii, eu aduc în fața ta astăzi, în această zi de 4 iunie, Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii, sufletele următorilor (numiți-i pe aceștia).

Te rog, Mamă iubită, acordă tuturor celor care te onorează și care distribuie Medalia Mîntuirii, întreaga protecție față de cel rău și față de aceia care resping Milostivirea iubitului tău Fiu, Isus Cristos, și resping toate Darurile pe care El le acordă umanității.

Roagă-te, iubită Mamă, ca toate sufletele să primească Darul Mîntuirii Veșnice. Amin.

Copii, amintiți-vă ce v-am spus: să mă chemați întotdeauna pe mine, Mama voastră, să vin în ajutorul vostru în timpurile foarte grele. Eu voi interveni mereu în favoarea voastră, pentru a vă aduce oricînd pacea și mîngîierea în efortul vostru de a vă apropia de Fiul meu.

     Această zi, Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii, va fi ultima zi acordată mie, Mama lui Dumnezeu.

Bucurați-vă pentru că toți îngerii și sfinții se unesc în acest timp, datorită sufletelor care vor fi acum protejate de cel rău și a căror soartă depinde acum de Fiul meu.

Mama voastră iubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/?numar=1143 

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t17247-photos-de-la-medaille-du-salut-une-medaille

La Salette

La Salette

                 Situată în Alpii Francezi, la o altitudine de 1800 de metri şi la circa 35 de kilometri de Grenobles, localitatea La Salette a devenit cunoscută lumii ca urmare a apariţiei Sfintei Fecioare din 19 septembrie 1846. În acea zi Ea s-a înfățișat în faţa a doi copii, Mélanie Calvat de 15 ani şi Maximin Giraud de 11 ani, care se aflau pe munte cu vitele la păscut și le-a transmis un mesaj important pentru lumea întreagă.

Această apariţie a urmat aceleia pe care Catherine Labouré a avut-o în 1830 la Paris, prin care Sfînta Fecioară i-a cerut să răspîndească în lumea întreagă „medalia miraculoasă“.

La Salette Sfînta Maria a apărut în epoca în care duminica nu era respectată ( se lucra şapte zile din şapte, revoluţia industrială obligîndu-i pe lucrători să muncească zilnic 14-15 ore), soliditatea familiei şi legăturile din cadrul comunităţii erau ameninţate.

Salette 2

Ea i-a invitat pe copii la rugăciune, le-a încredinţat fiecăruia cîte un secret (dezvăluite ulterior), le-a făcut o descriere succintă a evenimentelor prin care urma să treacă omenirea şi i-a dat Melaniei regulamentul unui nou ordin religios. În final i-a rugat să răspîndească mesajul.

La 19 septembrie 1851 episcopul de Grenobles, Philibert de Bruillard a recunoscut autenticitatea mesajului.

Textul de mai jos cuprinde fragmentul din mesaj care, pentru vizionari reprezenta capitolul „evenimentelor îndepărtate “, dar care, pentru noi,  constituie realitatea cotidiană.

Sîntem în mijlocul evenimentelor.

„Un premergător al lui anticrist, cu trupele sale aparţinînd mai multor naţiuni, va lupta împotriva adevăratului Cristos, singurul Mîntuitor al lumii, va vărsa mult sînge şi va vrea să nimicească cultul lui Dumnezeu, pentru a se face pe sine onorat ca un dumnezeu.

Pămîntul va fi lovit de tot felul de calamităţi ( în plus faţă de ciuma şi foametea care se vor generaliza); vor fi războaie pînă la ultimul război, care va fi făcut de către cei zece regi ai lui anticrist, care regi vor avea toţi acelaşi plan şi vor fi singurii care vor guverna lumea.

Înainte ca aceasta să se întîmple, va fi un fel de pace falsă în lume, oamenii nu se vor gîndi decît să se distreze; cei răi se vor deda la tot felul de păcate; dar copiii sfintei Biserici, copiii credinţei, adevăraţii mei imitatori vor creşte în iubirea lui Dumnezeu şi în virtuţile care-mi sînt cele mai dragi.

Fericite sufletele umile conduse de către Spiritul Sfînt! Voi lupta împreună cu ele pînă cînd vor ajunge la plinătatea vieţii.

Natura cere răzbunare faţă de oameni şi ea tremură de groază în aşteptarea a ceea ce trebuie să se întîmple pămîntului murdărit de crime.

Cutremuraţi-vă, pămînt şi voi cei care declaraţi că-l slujiţi pe Isus Cristos şi care pe dinăuntru vă adoraţi pe voi înşivă; cutremuraţi-vă, fiindcă Dumnezeu vă va da duşmanului său pentru că locurile sfinte sînt în declin; multe mănăstiri nu mai sînt casele lui Dumnezeu, ci prăzile lui Asmodeu şi alor săi.

Aceasta va fi în timp ce se va naşte anticristul, dintr-o călugăriţă evreică, o falsă fecioară care va avea legătură cu vechiul şarpe, maestrul păcatului; tatăl său va fi un episcop. Născîndu-se va profera blasfemii, va avea dinţi; într-un cuvînt va fi diavolul întrupat; va scoate strigăte înfricoşătoare, va face minuni, nu se va hrăni decît cu murdării.

El va avea fraţi care, deşi nu sînt ca el demoni încarnaţi, vor fi copii ai celui rău; la 12 ani se vor face remarcaţi prin victoriile lor curajoase pe care le vor repurta; în curînd vor fi, fiecare, în fruntea armatelor sprijinite de către legiunile din infern.

Anotimpurile se vor schimba, pămîntul nu va mai da decît fructe rele, astrele nu vor mai avea mişcările lor regulate, luna nu va reflecta decît o lumină slabă roşiatică; apa şi focul vor produce globului terestru mişcări convulsive şi cutremure îngrozitoare care vor înghiţi munţi, oraşe etc.

Roma îşi va pierde credinţa şi va deveni sediul lui anticrist.

Demonii din aer şi anticristul vor face mari minuni pe pămînt şi în văzduh şi oamenii se vor perverti din ce în ce mai mult.

Dumnezeu va avea grijă de slujitorii săi credincioşi şi de oamenii de bunăvoinţă. Evanghelia va fi predicată pretutindeni, toate popoarele şi toate naţiunile vor cunoaşte adevărul!

Adresez pămîntului un apel stăruitor: îi chem pe adevăraţii discipoli ai lui Dumnezeu, cel care trăieşte şi domneşte în ceruri; îi chem pe adevăraţii imitatori ai lui Cristos făcut om, singurul şi adevăratul Mîntuitor al oamenilor; îi chem pe copiii mei, adevăraţii mei credincioşi cei care Mi s-au dăruit pentru ca să-i conduc la Fiul meu Isus, cei pe care îi port, ca să zic aşa, în braţele mele, cei care au trăit în spiritul meu.

În sfîrşit îi chem pe apostolii ultimelor timpuri, discipolii credincioşi ai lui Isus Cristos, care au trăit în dispreţul lumii şi al lor înşişi, în sărăcie şi în umilinţă, în desconsiderare şi tăcere, în rugăciune meditativă şi în mortificare, în castitate şi în uniune cu Dumnezeu, în suferinţă şi necunoscuţi de lume.

Este timpul ca ei să iasă şi să vină să lumineze pămîntul. Mergeţi şi arătaţi-vă drept copiii mei iubiţi; sînt cu voi şi în voi, pentru ca a voastră credinţă să fie lumina care să vă lumineze în aceste zile de nenorocire. Ca zelul vostru să vă facă plini de fervoare pentru mărirea şi cinstirea lui Isus Cristos.

Luptaţi, copii ai luminii, voi, micul număr care înţelegeţi aceasta; fiindcă iată timpul timpurilor, sfîrşitul sfîrşiturilor.

Biserica va înceta să existe, lumea va fi înmărmurită. Dar iată-i pe Enoh şi pe Ilie plini de Spiritul lui Dumnezeu; ei vor predica cu puterea lui Dumnezeu şi oamenii de bunăvoinţă vor crede în Dumnezeu şi multe suflete vor fi mîngîiate; ei vor face mari progrese prin puterea Spiritului Sfînt şi vor condamna greşelile diabolice ale lui anticrist.

Vai de locuitorii de pe pămînt! Vor fi războaie sîngeroase şi foamete; ciumă şi boli contagioase; vor fi ploi şi un număr înspăimîntător de animale vor cădea din cer; tunete care vor zgudui oraşe; cutremure care vor înghiţi ţări; se vor auzi voci în văzduh; oamenii îşi vor lovi capetele de ziduri; ei îşi vor chema moartea şi de partea cealaltă moartea îi va tortura; sîngele va curge din toate părţile.

Cine va putea învinge, dacă Dumnezeu nu va scurta timpul încercărilor?

Prin sîngele, lacrimile şi rugăciunile celor drepţi, Dumnezeu se va lăsa înduplecat; Enoh şi Ilie vor fi daţi morţii; Roma păgînă va dispărea; focul din cer va cădea şi va mistui trei oraşe; tot universul va fi lovit de teroare şi mulţi se vor lăsa înşelaţi pentru că nu l-au adorat în mijlocul lor pe adevăratul Cristos cel viu.

Este timpul; soarele se întunecă; singură, credinţa va trăi.

Iată timpul: abisul se deschide.

Iată-l pe regele regilor întunericului.

Iată bestia şi supuşii săi, care se numeşte pe sine „Salvatorul“ lumii. El se va ridica cu mîndrie în văzduh ca să ajungă pînă la cer; va fi sufocat de suflarea Sfîntului Arhanghel Mihail. Va cădea şi pămîntul, care timp de trei zile va fi într-o continuă evoluţie, îşi va deschide măruntaiele sale de foc; el va fi aruncat pentru totdeauna împreună cu toţi ai săi în abisurile veşnice ale infernului.

Atunci, apa şi focul vor purifica pămîntul şi vor nimici toate faptele de mîndrie ale oamenilor şi totul va fi reînnoit: Dumnezeu va fi slujit şi preamărit.“

Surse: http://www.virgo-maria.org/Documents/la-salette/La%20Salette-Lepidi-C-208.htm#_ftn1

http://apparitionsmariales.org/

http://www.lasalette.cef.fr/Presentation-geographique

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Astăzi, 5 august 2014, Sfînta Fecioară Maria împlineşte 2030 de ani

murillo-immaculee-conception-1665-70

LA MULŢI ANI MĂMICA NOASTRĂ!

Sfînta Fecioară a Echilibrului

Într-o zi a anului 1967, în timpul unei meditaţii, atenţia unui călugăr a fost distrasă prin repetarea continuă în sufletul lui a cuvîntului „echilibru“.

După meditaţie a trecut la îndeletnicirile sale obişnuite.

În timp ce aranja nişte obiecte vechi în pod, a găsit o placă de bronz cu dimensiunile de 37 centimetri pe 20 de centimetri, pe care era gravată silueta unei orante (figură simbolică, pictată sau sculptată în Evul Mediu şi în Renaştere, reprezentînd un personaj în general feminin, în picioare cu braţele întinse într-o atitudine de rugăciune). De jur împrejurul orantei erau gravate cuvintele: „ALMA AEQUILIBRII MATER, ORA PRO NOBIS !“ ( Sfîntă Fecioară a Echilibrului, roagă-te pentru noi!)

La puţin timp, un alt călugăr al aceleiaşi mănăstiri, Fratele Armand Panniello, a pictat tabloul Sfintei Fecioare a Echibrului, după modelul de pe placa de bronz, iar în partea de jos a pînzei, a reprezentat mănăstirea în care locuia.

La 19 septembrie 1968, călugării mănăstirii din Frattocchie i-au dăruit Papei Paul al VI-lea o reproducere în culori a tabloului. Acesta privind pictura, cu faţa radiind şi braţele deschise, a exclamat: „Sfînta Fecioară a Echilibrului…, ah, într-adevăr, Cea de care avem nevoie!“

N D Equilibre

FECIOARĂ, MAMA LUI DUMNEZEU ŞI A OAMENILOR, MARIA,

îţi cerem darul echilibrului creştin atît de necesar Bisericii şi lumii de astăzi. Apără-ne de rău şi de lipsa noastră de generozitate, păzeşte-ne de compromisuri şi conformism, îndepărtează de noi miturile şi iluziile, descurajarea şi orgoliul, timiditatea şi vanitatea, neştiinţa şi aroganţa, greşeala şi lipsa de sensibilitate.

Dăruieşte-ne perseverenţa în efort, calmul în eşec, curajul de a continua, umilinţa în succes.

Deschide-ne inimile sfinţeniei

Dăruieşte-ne darul simplităţii, o inimă curată, iubirea adevărului şi a esenţialului, curajul angajamentului dezinteresat, sinceritatea de a ne recunoaşte şi de a ne accepta limitele.

Dă-ne harul de a şti să primim cuvîntul lui Dumnezeu şi de a-l trăi. Dăruieşte-ne darul rugăciunii.

Deschide-ne inimile către Dumnezeu

Îţi cerem iubirea pentru Biserică aşa cum a dorit Fiul tău, pentru a participa, în ea şi cu ea, într-o comuniune fraternă a tuturor membrilor Poporului lui Dumnezeu – ierarhie şi credincioşi- la mîntuirea fraţilor noştri, oamenii.

Umple-ne deci, inimile noastre de înţelegere şi respect, de milă şi iubire.

Deschide-ne inimile către ceilalţi

Păstrează în noi voinţa de a trăi şi de a spori acest echilibru, care este credinţă şi speranţă, înţelepciune şi corectitudine, spirit de iniţiativă şi prudenţă, deschidere şi viaţă interioară, jertfă desăvîrşită, iubire.

Sfîntă Maria, ne încredinţăm iubirii tale. Amin.

Surse: http://dieumajoie.blogspot.ro/2011/09/notre-dame-de-lequilibre.html

http://www.cafe.rapidus.net/thplante/notredameequilibre.htm

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Sărbătorile primei decade a lunii august 2014

Sărbătorile primei decade a lunii august 2014 sînt următoarele:

1 august – Prima vineri din lună și Sfîntul Alfons Maria de Liguori;

2 august – Prima sîmbătă din lună şi sărbătoarea Porţiunculei;

3 august sau 7 august  – TATĂL ÎNTREGII OMENIRI, sărbătoarea în cinstea lui Dumnezeu Tatăl;

4 august – Sfîntul Ioan Maria Vianney;

5 august – Ziua de naştere a Sfintei Fecioare Maria;

6 august – Schimbarea la faţă a Domnului nostru Isus Cristos;

9 august – Sfînta Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), patroană a Europei.

*

Portiuncula

Istoria indulgenţei plenare a Porţiunculei este legată de numele Sfîntului Francisc de Assisi, fondatorul ordinului franciscan.

Actuala bazilică „Sfînta Maria a Îngerilor“ din Porţiuncula, construită din ordinul papei Pius al V-lea, începînd cu anul 1569 şi care a fost ridicată la circa 4 kilometri depărtare de Assisi, cuprinde între zidurile sale vechea capelă numită Porţiuncula, în care sfîntul Francisc a avut inspiraţia să ceară papei indulgenţa.

„Iată cum i-a venit sfîntului Francisc această idee: într-o noapte din luna iulie a anului 1216, în timp ce se afla în genunchi în faţa altarului Porţiunculei cufundat în rugăciune, a văzut pe neaşteptate o lumină care strălucea pe zidurile capelei. Aşezaţi pe tron, înconjuraţi de o mulţime de îngeri, învăluiţi într-o lumină de nedescris, au apărut Isus şi sfînta Fecioară Maria. Mîntuitorul l-a întrebat pe sfîntul Francisc ce har ar dori pentru binele oamenilor. Sfîntul Francisc a răspuns umil: «Deoarece acela care îţi vorbeşte este un păcătos mizerabil, o, Dumnezeule îndurător, el îţi cere milă pentru fraţii săi păcătoşi; iar toţi cei care vor intra în această biserică să aibă de la tine, Doamne, care vezi chinurile lor, iertare pentru păcatele comise.»

«Ceea ce ceri tu, o, frate Francisc, este mare – îi spuse Domnul – dar de lucruri mai mari eşti demn şi vei obţine lucruri şi mai mari. Accept, deci, rugăciunea ta, dar cu condiţia ca tu să ceri vicarului meu de pe pămînt, din partea mea, această indulgenţă.» Era indulgenţa iertării.

Pe cînd abia mijeau zorile, sfîntul din Assisi, luînd cu sine numai pe fratele Masseu din Marignano, plecă spre Perugia, unde se afla papa în acele zile. Pe scaunul lui Petru şedea în acele zile, după moartea papei Inocenţiu al III-lea, papa Honoriu al III-lea, om în vîrstă, dar foarte bun şi pios, care dăduse tot ceea ce avea săracilor.

Pontiful, ascultînd povestea din gura lui Francisc, îl întrebă pentru cîţi ani cerea acea indulgenţă. Francisc răspunse că el nu cere ani, ci suflete, şi că voia ca oricine ar fi intrat în acea biserică, spovedit şi cu părere de rău, să fie dezlegat de toate păcatele sale, de vină şi de pedeapsă, în cer şi pe pămînt, din ziua botezului pînă în ziua şi ceasul în care va fi intrat în acea biserică. Era vorba de o cerere neobişnuită, pentru că o astfel de indulgenţă se acorda numai celor care luau crucea şi plecau să lupte pentru eliberarea Sfîntului Mormînt, devenind cruciaţi. Într-adevăr, papa îi spuse Sf. Francisc: «Nu este obiceiul curiei romane să acorde o astfel de indulgenţă». Francisc continuă: «Ceea ce eu cer, nu este din partea mea, ci din partea Celui care m-a trimis, adică din partea Domnului nostru Isus Cristos». În ciuda, deci, a reticenţei curiei, pontiful îi acordă cele cerute.“

http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20100794

Papa a dat indulgenţa cerută de Francisc şi la 2 august 1216 s-a consacrat bisericuţa, publicîndu-se actul pontifical.

Indulgenţa s-a dat pentru ziua de 2 august, dar nu s-a făcut prea mare publicitate, pentru a nu stăvili vizitarea locurilor sfinte şi participarea la cruciade, singurele ocazii pentru care se oferea atunci această indulgenţă. Ulterior indulgenţa s-a extins la toate bisericile franciscane, apoi după al doilea război mondial s-a extins la toate bisericile parohiale, iar noua legislație canonică a Bisericii a extins-o la toate bisericile, însă numai o dată pe zi. (Pr.Iosif Gabor, Sfântul Francisc, Serafica, Roman, 2001, p.47)

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te Marie şi Credeul.

*

Dieu notre pere

           În 1932 Sora Eugenia Elisabetta Ravasio, membră a Congregaţiei „Sfintei Fecioare a Apostolilor“ a primit din partea Părintelui Ceresc mesajul pentru omenire, singura revelaţie făcută de Dumnezeu Tatăl personal şi recunoscută de biserică zece ani mai tîrziu. Mesajul i-a fost dictat în limba latină, limbă necunoscută ei.

„Pentru a fi cunoscut, iubit şi onorat cu un cult special, nu cer nimic extraordinar. Doresc numai acestea.

1. ca o zi, sau măcar o duminică, să fie consacrată preamăririi Mele într-un mod cu totul special sub numele de TATĂL ÎNTREGII OMENIRI.
Vreau pentru această sărbătoare o Liturghie şi un oficiu propriu. Nu e greu de găsit textele în Sfânta Scriptură. Dacă preferaţi să-Mi aduceţi acest cult special într-o duminică, Eu aleg prima duminică din august, dacă luaţi o zi din săptămână, prefer ca să fie ziua de 7 din aceeaşi lună.

2. Întregul cler să se implice la dezvoltarea acestui cult şi mai ales să Mă facă cunoscut oamenilor aşa cum sunt şi cum voi fi mereu cu ei, adică Tatăl cel mai duios şi mai iubitor dintre toţi taţii.

3. Doresc ca clerul să Mă introducă în toate familiile, în spitale, în laboratoare şi fabrici, în locurile de muncă, în cazărmi, în fine, oriunde se află creaturile Mele, chiar dacă ar fi numai una! Ca semnul palpabil al Prezenţei Mele invizibile să fie o imagine care să arate că Eu sunt realmente acolo, prezent. Astfel, toţi oamenii vor face toate activităţile sub Privirea Tatălui lor şi Eu Însumi voi avea sub ochii Mei creatura pe care am înfiat-o după ce am creat-o, astfel toţi fiii  Mei se vor simţi sub privirea Tatălui lor iubitor. Fără îndoială că şi acum sunt prezent pretutindeni, dar aş vrea să fiu reprezentat într-un mod vizibil!

TOŢI ACEIA CARE MĂ VOR CHEMA CU NUMELE DE TATĂ, FIE ŞI NUMAI O SINGURĂ DATĂ, NU VOR PIERI, CI VOR FI SIGURI DE VIAŢA LOR VEŞNICĂ, ÎN COMPANIA CELOR ALEŞI.

Rugăciunea Sorei Eugenia  către Tatăl

„Per Ipsum, cum Ipso et in Ipso“

Dumnezeu este Tatăl meu

     Tatăl meu care eşti în ceruri, cît de dulce şi de mîngîietor este să ştiu că Tu eşti Tatăl meu şi că eu sînt fiul Tău.

Cu cît este mai întunecat sufletul meu şi crucea mea mai grea, cu atît mai mult simt nevoia să-ţi repet: Tată, cred în dragostea Ta pentru mine!

Da, cred că Tu eşti pentru mine Tată în orice clipă a vieţii mele şi că eu sînt fiul Tău!

Cred că Tu mă iubeşti cu o iubire nesfîrşită!

Cred că Tu veghezi asupra mea zi şi noapte şi că nici un fir de păr nu cade din capul meu fără permisiunea Ta!

Cred că Atotştiutor fiind, ştii mai bine decît mine ceea ce-mi este folositor.

Cred că Atotputernic fiind, Tu poţi scoate binele din rău.

Cred că nesfîrşit de Bun fiind, faci să se întoarcă totul în folosul celor care Te iubesc; şi sub mîinile care lovesc eu sărut mîna Ta care vindecă!

Cred… dar sporeşte în mine Credinţa, Speranţa şi Caritatea!

Învaţă-mă să văd întotdeauna Iubirea Ta care mă călăuzeşte în toate momentele vieţii mele.

Învaţă-mă să mă abandonez Ţie, asemenea unui copil în braţele mamei.

Tată, Tu ştii totul, Tu vezi totul, Tu mă cunoşti mai bine decît mă cunosc eu: Tu poţi totul şi Tu mă iubeşti!

Tatăl meu, pentru că Tu vrei să apelăm întotdeauna la Tine, iată că eu, cu încredere Îţi cer, împreună cu Isus şi Maria, ca în curînd să se realizeze toate dorinţele Tale!

Pentru această intenţie, unindu-mă cu Preasfintele Lor Inimi Îţi ofer toate rugăciunile, sacrificiile şi mortificările mele, toate acţiunile şi o mai mare dăruire în îndeplinirea obligaţiilor mele.

Dă-mi Lumina, Harul şi Forţa Spiritului Sfînt.

Întăreşte-mă în acest Spirit astfel încît să nu-L mai pierd niciodată, să nu-L întristez, să nu-L alung de la mine.

Tatăl meu Îţi cer aceasta în numele lui Isus Fiul Tău! Şi Tu, o Isuse, deschide-ţi Inima Ta şi pune inima mea în ea şi cu Inima Mariei, oferă-le Divinului nostru Părinte!

( se cere harul dorit)…Obţine-mi harul de care am nevoie!

Tată Divin, cheamă-i la Tine pe toţi oamenii. Lumea întreagă să proclame Bunătatea Ta Părintească şi Îndurarea Ta Divină!

Fii pentru mine Tată blînd şi ocroteşte-mă pretutindeni ca pe pupila ochiului Tău. Fă să fiu mereu un fiu demn de Tine: ai milă de mine!

Tată Divin, dulcea speranţă a sufletelor noastre,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Tată Divin, bunătatea infinită care se coboară asupra tuturor popoarelor,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Tată Divin, roua binefăcătoare a omenirii,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Indulgenţă parţială
† Mons. Girard                      † Jean Card. Verdier
Vicar Apostolic                      Arhiepiscop de Paris
Cairo -Egipt,9 oct. 1935     8 mai 1936

https://revelatiialecerului.wordpress.com/tag/parintele-ceresc/

*

În data de 5 august 2014 Sfînta Fecioară Maria, Mama Mîntuirii împlineşte 2030 de ani.

https://revelatiialecerului.wordpress.com/?s=Adevărata+zi+de+naştere+a+Sfintei+Fecioare+

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

 

Sfînta Fecioară de pe Muntele Carmel

 

În 16 iulie biserica o sărbătoreşte pe Sfînta Fecioară de pe Muntele Carmel.

Mt.Carmel

Aflat în nord-vestul Israelului, cu o înălţime de 524,4 metri, el reprezintă pentru creştini unul din locurile cu o puternică încărcătură spirituală.

Numele său derivă din limba ebraică „Kerem El – כרם אל“ şi înseamnă „Via Domnului“. Aici, în secolul al IX-lea î.C., profetul Ilie a cîştigat lupta, în numele Dumnezeului lui Israel, cu profeţii lui Baal (1 Regi, 17-19.21; 2Regi, 2).

La începutul secolului al XIII-lea, eremiţii care trăiau în acest munte, aproape de Izvorul lui Ilie, au primit, din partea patriarhului Ierusalimului, Albert, Regula Carmelului. Această normă simplă, de inspiraţie biblică promovează o viaţă bazată pe „comuniunea cu Dumnezeu“. Textul cuprinde o descriere fidelă a idealului monastic, pe care tradiţia patristică l-a transmis, avîndu-l ca model pe Ilie ca arhetip al călugărului, prin viaţa sa săracă, celibatul său precum şi experienţa pustiului, a singurătăţii, toate acestea ca pregătire a momentului întîlnirii cu Dumnezeu.

Simon Stock

În dimineaţa zilei de 16 iulie 1251, Sfînta Fecioară Maria i-a apărut Sfîntului carmelit englez Simon Stock şi i-a dăruit scapularul miraculos din Carmel.

În acel timp, Sfîntul Simon era superiorul general al Ordinului Carmelit, care se afla într-o situaţie dificilă, trecea prin serioase dificultăţi, iar conducătorul lui era dispreţuit, persecutat şi ameninţat cu moartea.

Om cu credinţă puternică, Sfîntul Simon nu a încetat să implore ajutorul Sfintei Fecioare în rezolvarea acestor probleme, cerîndu-i totodată un semn evident de care să asculte.

Înduioşată de rugăminţile sale, Sfînta Fecioară i-a adus din Cer sfîntul Scapular şi i-a adresat următoarele cuvinte: „Primeşte dragul meu fiu, acest Scapular al Ordinului tău ca semn distinctiv al confreriei mele şi semnul privilegiului pe care l-am obţinut pentru tine şi copiii Carmelului. Cel care va muri îmbrăcat cu această haină, va fi mîntuit, nu va suferi niciodată în focul veşnic. 

Acesta este un semn de mîntuire.

O apărare în pericole, o dovadă de pace şi de alianţă veşnică.“

Şaptezeci de ani mai tîrziu, Sfînta Fecioară i-a apărut Papei Ioan al XXII-lea şi i-a făcut următoarea promisiune, considerată ca o completare a celei adresate Sfîntului Simon.

„Dacă în ziua trecerii în cealaltă viaţă, ei (copiii Carmelului) sînt aruncaţi în purgator, eu voi coborî acolo în sîmbăta care va urma morţii lor şi îi voi elibera pe cei pe care îi voi găsi acolo şi-i voi readuce la muntele sfînt şi la viaţa veşnică.“

Această a doua promisiune a Sfintei Fecioare a fost la originea celebrei Bule Sabatine a Papei Ioan al XXII-lea publicate în 3 martie 1322, confirmată ulterior de mai mulţi suverani pontifi ca Aexandru al V-lea, Clement al VII-lea şi Paul al III-lea.

La început scapularul a fost utilizat exclusiv de către călugării carmeliţi. Mai tîrziu, biserica a extins privilegiile şi beneficiile spirituale ale folosirii lui pentru toţi credincioşii.

În Sfînta Scriptură, veşmîntul sau haina reprezintă semnul unei dualităţi: el simbolizează căderea originară a omului decăzut din starea de har şi posibilitatea lui de a îmbrăca din nou gloria pierdută (Gn 3). De asemenea veşmîntul este semnul naturii spirituale a omului şi al destinului său supranatural.

Scapularul este şi el o haină de mîntuire, o platoşă şi un scut spirituale, o haină a curăţeniei spirituale cu care ne îmbracă Mama lui Dumnezeu.

Scapularul face cunoscut, din partea aceluia care îl poartă, consacrarea şi apartenenţa voluntară la Maria, iar din partea Sfintei Fecioare, angajamentul de a apăra pe cel care-l poartă, în orice ocazie şi în special în ora morţii.

În 16 iulie 1996, cu ocazia aceleiaşi sărbători, Mîntuitorul nostru, Isus vrea să-i ofere Preasfintei Sale Mame un cadou şi îi împărtăşeşte această dorinţă vizionarei franceze JNSR.

„Prin intermediul omului, Eu vreau să aprind un cîmp de stele pe pămînt […] mii de cruci care se vor ridica în lumea întreagă.“

Delicateţea Inimii lui Isus faţă de Mama Sa merge mai departe, Isus vrea să implice toate sufletele în Proiectul Său de Iubire.

„Voi trebuie să ridicaţi [crucile de iubire] pentru ca din fiecare să urce Rugăciunile spre Cer şi prin fiecare să coboare Binecuvîntările lui Dumnezeu.“ (Isus către JNSR în 5 noiembrie 1996)

Astfel Isus le-a încredinţat fraţilor şi surorilor Lui de pe pămînt executarea acestui mare Proiect, de realizare a Planului de Iubire stabilit de către Providenţa Divină pentru aceste timpuri care sînt ultimele.

„Refuzaţi Crucea Mea Glorioasă pentru că este prea înaltă ? Atunci Eu răspîndesc pe întregul pămînt o sumedenie de cruci, a suta parte a acesteia: 738 de centimetri cu braţele de 123 de centimetri. Ele vor fi albastre şi albe în culorile alese de Sfînta Mea Mamă, toate drepte şi luminoase, cu braţele deschizîndu-se de la est la vest.“

Cele Două Inimi Sfinte ale lui Isus şi ale Mariei sînt în centrul tuturor acestor Cruci şi veţi primi , numai privind spre centrul Crucii, Binecuvîntarea celor Două Inimi Sfinte Unite ale noastre. Spuneţi: «Isuse, Maria Vă iubesc, salvaţi sufletele, salvaţi-i pe cei consacraţi.» Aceste Cruci de Iubire se înmulţesc pentru a realiza, ce trebuia să facă, într-o clipă, Marea Cruce Glorioasă cerută de Părintele nostru din Ceruri. Dar lumea are deja un picior în prăpastie.“ (Isus către JNSR în 18 octombrie 2002)

„Lumina care va izvorî din fiecare din aceste cruci va aminti că Eu sînt Lumina Lumii.“(Isus către JNSR în 26 februarie 2001)

„V-am cerut Crucea Mea pretutindeni; dar Mîna Mea va călăuzi alegerea locului…“ (Isus către JNSR în 24 septembrie 1996)

„Nici un amplasament nu a fost ales de către om, totul vine de la Dumnezeu.“ (Isus către JNSR în 3 februarie 1997)

„Fiecare Cruce va fi fixată ca o santinelă care veghează asupra voastră, fiindcă oraşul în care va fi ridicată Crucea Mea va fi sub Protecţia Mea şi Eu îi voi supraveghea cu atenţie sporită pe cei care încă vor ezita să Mă urmeze, deoarece trebuie repede să se hotărască. […] Crucile Mele se vor înălţa pretutindeni de la pămînt pînă la cer, formînd un baraj, ele se vor împotrivi Răului.“(Isus către JNSR în 28 august 1996)

„Mă voi face simţit în fiecare suflet care se va ruga în faţa acestei Cruci. Iată de ce le numesc Crucile Mele de Iubire făcute de oameni, nu inventate de către oameni.“(Isus către JNSR în 19 iulie 1997)

Surse: http://www.scapulaire.fr/scapulaire/1-Bienvenue.html

https://revelatiialecerului.wordpress.com/tag/dozule/

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

 

Adevărata zi de naştere a Sfintei Fecioare Maria

murillo-immaculee-conception-1665-70

Conform tradiţiei, în data de 8 septembrie, biserica sărbătoreşte Naşterea Sfintei Fecioare Maria.

Cu mai mult timp înainte de Medjugorje şi în diferite locuri din lume, în apariţii din Spania sau Mexic, din Africa sau Asia, Sfînta Fecioară Maria a făcut cunoscută data reală a naşterii sale: 5 august.

În 1973, Sfînta Maria i-a spus vizionarei Amparo Cuevas (Apariţiile Fecioarei de la New Prado, El Escorial, Spania) că 5 august este data adevărată a naşterii sale.

La Medjugorje, în mesajul din 1 august 1984, Preasfînta Maria a precizat: „În 5 august se sărbătoresc două mii de ani de la naşterea mea. În acea zi, Dumnezeu îmi permite să dăruiesc haruri particulare şi să dau lumii o binecuvîntare specială.“

În anul următor, în 5 august 1985, Sfînta Fecioară‚ i-a spus vizionarei Anita Rio din Oliveto Citra, Italia: „Astăzi este zi de sărbătoare, este ziua mea de naştere.“

În 2013 Ea împlineşte 2029 de ani.

LA MULŢI ANI MĂMICA noastră !

Îţi mulţumim pentru tot ce ai făcut, ce faci şi ce vei face pentru noi!

Surse: http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t22803-anniversaire-de-la-bienheureuse-vierge-marie-le-5-aout

http://messaggimedjugorje.blogspot.ro/2011/08/compleanno-della-madonna-5-agosto.html

http://www.catholicrevelations.org/PR/bacco%20umberto.htm

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

RUGĂCIUNEA CĂTRE INIMILE UNITE ALE LUI ISUS ŞI ALE MARIEI

78239606_p

PROMISIUNI

(făcute în perioada 8 octombrie 1976 – 23 decembrie 1976)

       Pentru rugăciunea şi consacrarea la Inimile Unite ale Domnului nostru şi ale Sfintei Sale Mame au fost făcute mari promisiuni; Domnul m-a făcut să înţeleg ce haruri mari va dobîndi pentru lume această rugăciune pe care El ne învaţă: „Tu trebuie să o transmiţi lumii, mi-a spus El, ea trebuie să facă înconjurul pămîntului. Ea va reînnoi înfăţişarea sa şi va fi, prin harurile sale, ca o revoluţie în Spiritul Sfint.“ Din întregul înţeles al venerării Inimilor Unite ale lui Isus şi ale Mariei reiese că această promisiune se raportează la misterul unificării: haruri de unificare în familii – familia va putea regăsi un teren sănătos, capabil să dezvolte vocaţii religioase – şi haruri care vor favoriza unirea în Biserică, pentru ca ea să devină o singură turmă sub un singur păstor. În plus promisiuni măreţe au fost făcute pentru mîntuirea noastră personală. Sufletul ispăşitor trăieşte Inimile Unite ale lui Isus şi ale Mariei ca o „Împărăţie de Lumină şi de Mîntuire unde, nici măcar o suflare a celui rău nu poate pătrunde. Aici sînt acumulate puterile vindecării, aici nu este nimic otrăvitor, nimic întunecat. Aici atmosfera este aceea a paradisului unde totul respiră sănătate. lată de ce noi trebuie să intrăm, noi înşine şi grijile noastre, în acest adăpost al mîntuirii printr-o rugăciune plină de încredere. Cu acest mesaj, dragostea lui Dumnezeu a pătruns cu putere în lume. Harul venerării Inimilor Unite ale lui Isus şi ale Mariei fac ca legile naturii şi înclinările rele moştenite să-şi piardă puterea.“ Însăşi Sfînta Scriptură arată că blestemul, care urmează păcatelor părinţilor, se transmite pînă la a treia şi a patra generaţie, dar că binecuvîntarea rămîne vie pînă la a mia generaţie. Prin harurile Inimilor Unite urmările rele ale unui blestem pot fi de asemenea zădărnicite. De cîte ori nu se manifestă la copii tulburări inexplicabile: crize psihice, fizice, nocturne. Rareori, cineva stabileşte o legătură între urmările păcatelor comise în trecut care se răsfrîng asupra urmaşilor. Prin intermediul acestei rugăciuni sufletul ispăşitor a experimentat, în propria sa familie, efectul binefăcător exercitat de aceasta asupra unor asemenea boli ereditare. „Oamenii trebuie să dăruiască şi de asemenea să accepte iubirea aproapelui, deoarece, prin intermediul rugăciunii, Dumnezeu poate să facă mult bine. Am constatat că atunci cînd o fiinţă umană, în ochii noştri cea mai decăzută, ne face un mic serviciu, chiar şi numai din politeţe şi noi recităm pentru ea rugăciunea, cu ajutorul acestei rugăciuni, ea va fi salvată. Asemenea persoane trebuie încurajate să facă mici servicii, chiar şi din politeţe, pentru ca harul rugăciunii să poată lucra în ele. Pentru toţi cei pe care-i întîlnim zilnic trebuie să oferim lui Dumnezeu această rugăciune şi dacă îi întîlnim de o sută de ori, atunci ei au nevoie de aceasta, fie că Dumnezeu vrea să-i facă foarte mari sfinţi, fie că ei sînt încă profund înglodaţi în păcat.“ Sufletul ispăşitor a putut de asemenea să afle cît de eficace este această rugăciune, cum, puţin cîte puţin, ea trezeşte inimi împietrite, cînd ea reuneşte, fară încetare, în acest cîmp de forţă al Inimilor Unite atît pe lucrătorii izolaţi cît şi grupurile organizate. Puterea aceastei rugăciuni de a obţine binecuvîntarea se extinde de asemenea asupra naturii, de exemplu, ea arată puterea vindecătoare a binecuvîntării divine în cazul amestecului pînzelor freatice. Sufletul ispăşitor trebuie învăţat cum să intre cu propriul său corp în cîmpul de forţă al Inimilor Unite, ca într-un loc ceresc de vindecare. „Omenirea nu se mai teme nici de Dumnezeu, nici de păcat, dar ea se teme de cancer. El este biciul Meu“ , spune vocea Domnului sufletului privilegiat. „Oamenii nu ajung să cunoască natura cancerului, pentru că nu trăiesc după voia Mea. Eu nu le-aş ascunde secretele Mele. Ei ascultă de spiritul răului, din cauza orgoliului lor; deoarece acest secret începe deja prin cea mai mică imperfecţiune, prin faptul de a nu trăi conform voinţei lui Dumnezeu, prin a vrea să prevaleze propria voinţă şi propriul orgoliu.“ Aşa cum cancerul începe în cea mai mica celulă a corpului nostru şi creşte cu ea, aşa este şi păcatul. Dacă am reuşi să stăpînim păcatele începînd de la cele mai firave rădăcini ale lor, flagelul cancerului ar fi de asemenea rezolvat. În prezent Dumnezeu, în dragostea Sa şi datorită suferinţelor reparatoare, vrea să ajute omenirea. Prin rugăciunea noastră zilnică de ofertă, alungăm din viaţa noastră răul satanic, putem să primim şi să răspîndim binecuvîntarea lui Dumnezeu asupra trupului, asupra sufletului, asupra celor din jur în timp şi în spaţiu.

 LAUDĂ CĂTRE PREASFINTELE INIMI

Iubite, preamărite, binecuvîntate să fie pretutindeni şi de către toate popoarele Inima Euharistică a lui Isus şi Inima îndurerată şi neprihănită a Mariei.

 RUGĂCIUNE

Părinte Veşnic, am încredere in Tine

Şi Îţi ofer Inimile Unite ale lui Isus şi ale Mariei,

Rănile biruitoare şi însîngerate ale lui Isus şi

Lacrimile Mamei noastre cereşti.

Doamne, facă-se voia Ta !

(Cu permisiunea bisericească de tipărire din 19 martie 1979)

 RUGĂCIUNE DE CONSACRARE

 O, Inimilor Unite ale lui Isus şi ale Mariei, arzînd de iubire, Vouă Vă aparţinem de acum înainte şi în veşnicie. Vă rugăm puneţi-Vă Preasfintele Voastre Inimi în locul inimilor noastre nenorocite, şovăielnice, înclinate spre păcat, pentru ca, trăind şi murind în Voi, toate gîndurile noastre, toate acţiunile noastre să fie sfinţite prin Voi, cu Voi şi în Voi. Fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut, fiecare secundă Vă aparţin. Faceţi din noi ceea ce doriţi, numai nu ne retrageţi niciodată iubirea voastră, ca niciodată să nu mai păcătuim şi astfel viaţa noastră să contribuie la preamărirea Voastră. Amin.

 Inimile Unite ale lui Isus şi ale Mariei: o mărturie conform explicaţiilor unui suflet chemat prin vocaţie la ispăşire de P. Joh. Ev. Gehrer OFMCap. – editura Lins, A-6804 Feldkirch. (Cu permisiunea bisericească de tipărire a Episcopului de Feldkirch, din 17 septembrie 1981).

Copyright © 2013 Revelații ale cerului