Monthly Archives: noiembrie 2013

În ziua aceea, Eu îi voi strînge laolaltă pe cei Vii

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marţi, 19 noiembrie 2013

Jesus

Multiubita Mea fiică, în vieţile multor creştini Eu am ajuns să fiu tratat ca o rudă de care le este ruşine şi de care trebuie să se îngrijească din cînd în cînd, dar pe care trebuie întotdeauna să o ascundă vederii. Acesta este modul în care se raportează la Mine foarte mulţi dintre cei care s-au născut creştini dar care s-au îndepărtat de Mine. Eu nu sunt important pentru ei şi totuşi, atunci cînd vor întîmpina probleme, aceştia Mă vor chema în mod involuntar căci aşa le stă în fire.

De ce, oh, oare de ce nu pot să Mă accepte? De ce s-au separat oamenii de Mine? De ce slujitorii Mei sfinţiţi nu au reuşit să-i aducă la Mine? Astăzi Eu sufăr la fel de mult cum am suferit în timpul Patimilor Mele, iar acum, cei care Mi-au rămas fideli Mă vor părăsi în curînd, şi ei la rîndul lor. Ei vor face aceasta din cauză că vor începe să-şi reevalueze propria interpretare despre Cine sunt Eu şi ce înseamnă de fapt Legămîntul Meu, iar toate acestea se vor întîmpla din cauza ereziilor ce urmează să apară.

Reverenţa ce Mi se face în Bisericile Mele se va reduce în curînd la un simplu semn cu capul făcut în direcţia Mea. Nu-şi vor mai îndoi genunchii în faţa Tebernacolelor Mele. Nu se vor mai închina, nu vor mai îngenunchea înaintea Mea şi nici nu se vor mai ruga în faţa Trupului Meu de pe Cruce, căci ceea ce li se va cere să venereze nu va fi Imaginea Mea, ci o alta. Eu voi fi biciuit şi voi fi transformat ca să par ridicol. Cuvintele Mele vor fi răstălmăcite printr-o exprimare dintre cele mai ciudate, iar Adevărul Morţii Mele pe Cruce va fi desfiinţat.

La ora actuală, Eu sunt încă prezent pe Pămînt. Voi nu trebuie să Mă părăsiţi căci dacă o veţi face atunci Lumina Mea se va stinge şi întunericul vă va înghiţi. Doar cei care Îmi vor rămîne credincioşi vor putea păstra vie Flacăra Mea, iar cînd Lumina Bisericii Mele de pe Pămînt se va estompa pînă va ajunge doar o slabă pîlpîire, atunci din Ceruri se va auzi ultima chemare. În ziua aceea, Eu îi voi strînge laolaltă pe cei Vii. Restul vor fi lăsaţi împreună cu duşmanii lui Dumnezeu cărora le-au jurat credinţă. Ei nu vor mai avea parte de nici o bucurie după aceea.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Eu vin doar ca Dumnezeul Milostivirii. Nu vin ca să vă înspăimînt pentru că Eu vă iubesc cu adevărat pe fiecare dintre voi

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 18 noiembrie 2013

Jesus

 Multiubita Mea fiică, toţi trebuie să vă pregătiţi astfel încît să fiţi vrednici să veniţi în faţa Mea, pentru că Eu voi veni ca un hoţ în noapte şi mulţi nu vor şti ce se întîmplă. Prin urmare, este important ca fiecare dintre voi să vă mărturisiţi (spovediţi) Mie acum.

Adevărul Preasfîntului Meu Cuvînt va începe să fie pronunţat în versiuni răstălmăcite întocmite de duşmanii Mei, care vor avea mult curaj în eforturile lor de a vă înşela. Acum este timpul să vă concentraţi asupra propriilor voastre suflete şi asupra stării în care ele se află. Omului care nu crede în Mine îi spun aceasta: cînd Eu voi veni în faţa ta, vei fi uşurat să afli Cine Sunt Eu? Vei veni alături de Mine? Eu te voi lua şi-ţi voi şterge lacrimile, iar tu vei trăi o viaţa glorioasă, după ce te confesezi Mie şi Îmi ceri să te cuprind în Milostivirea Mea.

Omului care crede în Mine îi spun: vei fi capabil să stai înaintea Mea fără să te ruşinezi? Vei veni înaintea Mea cu un suflet curat, ştiind toate cîte le faci cu privire la ceea ce te-am învăţat Eu? Nu contează, căci dacă Îmi spui „Isuse, iartă-mă, vreau să Te urmez”, vei fi salvat.

Omului care crede în Mine, însă crede despre sine că este ireproşabil şi că nu are nevoie de mărturisire, de asemenea îi spun: eşti tu vrednic să vii înaintea Mea? Cînd îţi voi arăta starea sufletului tău, Mă vei contrazice spunînd că eşti vrednic să vii înaintea Mea, cînd de fapt nu eşti? Dacă nu poţi accepta Darul Milostivirii Mele şi nu poţi să admiţi că ai greşit, atunci vei rămîne separat de Mine iar Eu nu îţi voi mai da decît o singură şansă de amînare.

Către toată umanitatea: vă cer să vă pregătiţi mai întîi sufletele voastre. Trebuie să puneţi în ordine fiecare parte a sufletului vostru înainte de a fi gata să staţi pe de-a întregul în Prezenţa Mea în timpul Avertismentului. Dacă nu o faceţi, va trebui să înduraţi o dureroasă purificare, iar Purgatoriul vostru va fi îndurat pe Pămînt, înainte de Zorii Zilei celei de-a Doua Veniri a Mea. Vă îndemn să spuneţi această Rugăciune a Cruciadei pentru sufletele voastre şi pentru fiecare dintre sufletele celor dragi vouă.

Rugăciunea (127) a Cruciadei, Pentru a salva sufletul meu şi pe cele ale celor dragi ai mei:

O, Isuse, pregăteşte-mă ca să pot veni înaintea Ta fără să mă ruşinez. Ajută-ne, pe mine şi pe cei dragi mie (numiţi-i aici…) să ne pregătim pentru a mărturisi tot ce am greşit. Să recunoaştem defectele noastre. Să cerem iertarea tuturor păcatelor noastre. Să arătăm iubire celor cărora le-am greşit. Să cerem  Milostivirea de a fi mîntuiţi. Să ne smerim înaintea Ta, pentru ca în Ziua Marii Iluminări conştiinţa mea şi a .. (numiţi-i aici…) să fie curată şi Tu să inunzi sufletele noastre cu Dvina Ta Milostivire. Amin

Acum este timpul să vă reamintiţi tot ceea ce v-am învăţat Eu. Acum este timpul să cercetaţi Cele Zece Porunci şi să vă întrebaţi dacă v-aţi trăit cu adevărat viaţa conform cu acestea.

Fiţi sinceri cu voi înşivă, fiindcă dacă nu sunteţi, vouă – oricum – vă va fi arătat cît m-aţi mîhnit pe Mine în timpul vieţii voastre. Însă, lăsaţi-Mă să vă dau alinare.

Eu vin doar ca Dumnezeul Milostivirii. Nu vin să vă înspăimînt, pentru ca Eu vă iubesc cu adevărat pe fiecare dintre voi, indiferent ce aţi făcut, însă Răbdarea Mea are o limită. Numai aceia care acceptă cumplita natură a păcatelor lor împotriva lui Dumnezeu pot fi învăluiţi în Milostivirea Mea Divină. Aceia care Mă resping vor avea doar puţin timp ca să se răscumpere, pentru că Eu voi separa oile de capre. O parte va veni cu Mine. Celaltă parte va fi lăsată şi atunci Noul Început va fi făcut cunoscut fiecărei creaturi. Doar acelora care Mă iubesc le va fi dată Viaţa Veşnică.

Acordaţi atenţie acum Chemarii Mele, deoarece Eu fac aceasta ca să Mă asigur că voi, cît mai mulţi posibil, sunteţi bine pregătiţi înainte de Ziua Avertismentului.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

 

Eu vin ca să înnoiesc pămîntul, să îl eliberez pe om de nefericire, durere şi păcat

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 17 noiembrie 2013

Jesus

 Multiubita Mea fiică, vreau ca oamenii să Mă vadă pe Mine, Mîntuitorul lor iubitor, Fiul Omului, în toată Slava Mea, astfel ca ei să fie atraşi spre Milostivirea Mea Divină.

Vreau ca toţi, în special cei care nu cred în Dumnezeu, să Mă vadă pe Mine şi să alerge primii spre Mine. Ei sunt principala Mea preocupare şi lor le spun aceasta: Voi nu Mă cunoaşteţi. Voi nu Mă vedeţi. Voi nu vreţi să credeţi în Mine, însă Eu vă iubesc. Eu vreau ca voi să faceţi parte din Împărăţia Mea, astfel ca Eu să pot să vă împart vouă toate Darurile Noului Paradis, ale Lumii Mele celei Noi, ale Noului Început. Vreau ca voi, familiile voastre, rudele şi prietenii voştri să fie ca unul, împreună cu Mine şi cu întreaga omenire. Trebuie să aşteptaţi pînă la marele eveniment, ziua în care lumea va fi luminată de razele Mele şi se va opri timp de 15 minute. Cînd veţi vedea acest lucru şi îi veţi fi martori, nu trebuie să vă temeţi. Atunci veţi şti că Iubirea Mea este Dumnezeiască şi că lumea se va schimba, din acea zi, pentru a fi de nerecunoscut.

Nu încercaţi să fugiţi de Mine, căci Eu vă aduc veşti minunate. Eu vin ca să înnoiesc pămîntul, să îl eliberez pe om de nefericire, durere şi păcat. Eu vin ca să distrug răul din lume, dînd fiecăruia dovada Existenţei Mele. Cînd vi se va da această dovadă, voi trebuie să Îmi permiteţi să vă pregătesc pentru Viaţa Veşnică pe care v-am promis-o. Viaţa Veşnică este viaţa în care veţi trăi veşnic cu Mine în trup şi suflet. Vă voi scoate din nefericirea voastră şi voi elimina durerea pe care trebuie să o înduraţi acum din cauza existenţei satanei, iar acesta va fi izgonit pentru veşnicie.

Nu Mă respingeţi, pentru că Eu nu vreau să vă pierd. Eu sunt Salvarea voastră. Eu sunt Adevărul. Eu sunt iubitul vostru Isus Cristos şi, în sfîrşit, Mă voi face cunoscut lumii şi în primul rînd celor care nu cred în Mine.

Isus al vostru

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Miliarde se vor converti și Îl vor recunoaște pe Dumnezeu, Treimea Sfîntă, pentru prima dată

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 16 noiembrie 2013

Jesus

 Draga Mea fiică multiubită, atunci cînd voi veni peste lume prin Divina Mea Milostivire, oamenilor li se va da șansa să ceară Milostivirea Mea pentru că aceasta va fi, pentru mulți dintre ei, prima adevărată confesiune la care vor participa.

Toți, indiferent cine sunt, vor experimenta această unică revelare a Mea, binecuvîntată prin Autoritatea Tatălui Meu. Iluminarea Conștiinței va aduce cu ea multă suferință, căci tristețea pe care o vor trăi sufletele pierdute va fi atît de mare încît ei nu vor fi în stare să reziste șocului. Mulți vor leșina și se vor prăbuși copleșiți de durere. Însă ei vor înțelege cît de tare au nevoie ca mai întîi sa fie curățate sufletele lor, înainte de a fi gata să intre în Paradisul meu Veșnic. Acești oameni vor ști după aceea ce se așteaptă de la ei și vor suferi penitențe pentru cîtva timp după Marele Eveniment. Mulți oameni vor crede că visează. Unii vor gîndi că acesta e sfîrșitul lumii, dar nu va fi așa. Acesta va fi însă Avertismentul Final care va fi dat omenirii pentru a o ajuta să se răscumpere în ochii lui Dumnezeu.

Miliarde se vor converti și Îl vor recunoaște pe Dumnezeu, Treimea Sfîntă, pentru prima dată și vor fi recunoscători pentru că au primit dovada Existenței Creatorului lor. Unii, pur și simplu se vor feri de Lumina Mea care le va aduce o incredibilă suferință, iar ei se vor ascunde și își vor întoarce spatele fără urmă de remușcare în sufletele lor. Ei vor nega Intervenția Mea. Restul se vor bucura atunci cînd vor simți Razele Milostivirii Mele, pentru că aceste suflete vor fi atît de recunoscătoare să fie martore ale Prezenței Mele încît vor gravita spre Lumina Mea cu ușurință și plini de dor după Prezența Mea, care încă nu le va fi accesibilă, deoarece încă nu va fi momentul pentru ca Porțile Noului Meu Paradis să fie deschise. Așa că ei, ca discipoli ai Mei, vor trebui să facă penitență pentru sufletele celor care vor respinge mîna Milostivirii Mele.

După Marea Intervenție a Lui Dumnezeu, care va da omenirii șansa să se pregătească pentru A Doua Mea Venire, lumea va pune multe întrebări. Unii vor avea sufletele atît de schimbate încît ei vor petrece mult timp pentru a-i ajuta pe cei pe care vor să-i salveze de înșelăciune să se convertească. Alții vor fi plini de remușcare și le va lua ceva timp să înțeleagă pe deplin semnificația prezentării lor înaintea Mea și ei vor acorda multă atenție reconcilierii lor cu Mine.

După aceasta, dușmanii lui Dumnezeu vor nega că Avertismentul a avut loc și ei vor prosti milioane de oameni, făcîndu-i să creadă că acesta a fost un eveniment cosmic, în care lumina soarelui a învăluit întreaga planetă datorită unei conjuncturi singulare determinate de mișcarea Pămîntului pe axa sa. Nimic mai neadevărat decît aceasta. Și în timp ce ei vor scoate în față toate aceste explicații vor nega că Dumnezeu Există și-i vor îndepărta pe mulți de Mine. Din nefericire mulți nu se vor mai întoarce la Mine și numai prin Intervenția lui Dumnezeu sufletele vor putea fi purificate, atunci cînd El va fi forțat să-și pedepsească dușmanii, pentru a-i face să devină conștienți.

Fiți recunoscători pentru aceste Milostiviri, pentru că fără acest dar de la Dumnezeu foarte puțini oameni ar fi în stare să intre pe Porțile Paradisului.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

 

ISUS CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI

206-christ-roi

         Instituită de către Papa Pius al XI-lea prin enciclica Quas Primas din 11 decembrie 1925,  sărbătoarea Cristos, Regele Universului este celebrată în ultima duminică a anului liturgic, la sfîrşitul lunii noiembrie (duminica care precede prima duminică a Adventului, care este începutul anului liturgic).

Sărbătoarea pune accentul pe ideea că în Isus Cristos este rezumată întreaga creaţie.

Peste ani, în 25 noiembrie 2006, cu ocazia aceleiaşi sărbători, adresîndu-se credincioşilor adunaţi în Piaţa San Pietro,  Sfîntul Părinte Papa Benedict al XVI-lea explica  semnificaţia acestei frumoase sărbători:

„Dragi fraţi şi surori,

În această ultimă duminică a anului liturgic celebrăm solemnitatea lui Cristos,  Regele Universului. Evanghelia de astăzi ne repropune o parte a dramaticului interogatoriu la care Pilat din Pont l-a supus pe Isus, cînd i-a fost predat, cu acuzaţia de a fi uzurpat titlul de «rege al iudeilor». La întrebările guvernatorului roman, Isus a răspuns afirmînd că este rege, dar nu din lumea aceasta (cfr Ioan 18,36). El nu a venit să stăpînească peste popoare şi teritorii, ci să elibereze oamenii din sclavia păcatului şi să îi împace cu Dumnezeu. Şi a adăugat: «Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr; oricine iubeşte adevărul ascultă glasul meu.» (Ioan 18,37).

Dar care este «adevărul» pe care Cristos a venit să îl mărturisească în lume? Întreaga sa existenţă dezvăluie că Dumnezeu este iubire: acesta este aşadar adevărul pentru care El a dat mărturie deplină prin însăşi jertfa vieţii sale pe Calvar. Crucea este «tronul» de pe care a manifestat sublima regalitate a lui Dumnezeu Iubire: oferindu-se ca ispăşire a păcatului lumii, el a înfrînt domnia «principelui acestei lumi» (Ioan 12,31) şi a instaurat pentru totdeauna Împărăţia lui Dumnezeu. Împărăţie care se va manifesta în plinătate la sfîrşitul timpurilor, după ce toţi duşmanii Săi, şi în final moartea, vor fi supuşi Lui (cfr 1Corinteni 15,25-26). Atunci Fiul va încredinţa Împărăţia Tatălui şi în sfîrşit Dumnezeu va fi «totul în toţi» (1Corinteni 15,28). Calea pentru a ajunge la această ţintă este lungă şi nu admite scurtături: trebuie, de fapt, ca fiecare persoană să primească liber adevărul iubirii lui Dumnezeu. El este Iubire şi Adevăr şi atît iubirea cît şi adevărul nu se impun niciodată: bat la uşa inimii şi a minţii şi, unde pot intra, aduc pace şi bucurie. Acesta este modul de a domni al lui Dumnezeu; acesta este proiectul său de mîntuire, un «mister» în sensul biblic al cuvîntului, adică un plan care se revelează puţin cîte puţin în istorie.

Fecioara Maria a fost asociată în mod cu totul singular Regalităţii lui Cristos. Ei, umilei tinere din Nazaret, Dumnezeu i-a cerut să devină Mama lui Mesia şi Maria a corespuns la această chemare cu toată fiinţa sa, unind al său «da» necondiţionat cu cel al Fiului Isus şi făcîndu-se împreună cu El ascultătoare pînă la sacrificiu. De aceea Dumnezeu a înălţat-o peste orice creatură şi Cristos a încoronat-o ca Regină a Cerului şi a pămîntului. Să încredinţăm mijlocirii ei Biserica şi întreaga omenire, pentru ca iubirea lui Dumnezeu să poată domni în toate inimile şi să se împlinească planul Său de dreptate şi pace.“

Surse: http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_Christ_Roi

http://www.catholica.ro/2006/11/25/papa-despre-cristos-regele-universului/

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

Veţi sta singuri înaintea Mea – şi nimeni nu va fi lîngă voi

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Vineri, 15 noiembrie 2013

Jesus

Fiica Mea multiubită, prin Autoritatea Tatălui Meu, Dumnezeu cel Preaînalt, doresc să le spun tutoror celor care suferă în Numele Meu, că se apropie timpul pentru ca Marele Avertisment să aibă loc. Aceia dintre voi, cărora li s-a dat cunoștință despre această zi, Ziua cea Mare a Milostivirii Mele, vor vedea semnele în curînd. Trebuie să vă mărturisiți păcatele în fața Mea, pentru ca să fiți pregătiți pentru acest eveniment, care va șoca lumea.

Eu fac aceasta în curînd, pentru a-i mai putea salva, înainte să fie prea tîrziu, pe acei oameni care şi-au tăiat cordonul ombilical care îi leagă de Mine. Trebuie să aveți încredere în Mine și să vă adunați în rugăciune pentru ca sufletele aflate în întuneric să nu piară mai înainte ca Eu să le pot oferi iertarea păcatelor lor. Priviți acum în inimile și sufletele voastre și vedeți-le așa cum le văd eu. Ce vedeți? Veţi fi în stare să staţi înaintea Mea şi să spuneţi: „Isuse, eu fac tot ceea ce Tu dorești de la mine pentru a trăi viața pe care Tu dorești să o trăiesc“ ? Veți spune: „Isuse, eu Te jignesc pentru că nu mă pot abține, de aceea te rog, ai Milă de sufletul meu.“ Sau veți spune: „Isuse, am păcătuit, dar am făcut-o doar pentru că trebuia să mă apăr”?

Veți sta singuri înaintea Mea – şi nimeni nu va fi lîngă voi. Vă voi arăta sufletul vostru. Veţi vedea fiecare pată de pe el. Veți retrăi păcatul și atunci Eu vă voi da timp să Mă rugaţi să vă arăt Milostivirea Mea. Dar nu pentru că aţi fi îndreptăţiţi să aveţi parte de Milostivirea Mea – ci numai pentru că Eu doresc să vă ofer acest Dar.

Zorii Zilei Mele se vor ivi pe neaşteptate, prin semnele care vi se vor arăta în prealabil.

De trei ani încerc să vă deschid ochii asupra Adevărului. Unii dintre voi l-au acceptat. Alţii Mi l-au aruncat înapoi în Faţă. Acum a sosit timpul pentru Milostivirea Mea Divină şi numai aceia care își deschid inimile către Mine și care Mă acceptă vor primi șansa de a se răscumpăra.

Fiți recunoscători pentru Iubirea Mea necondiționată.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/

Primul semn va fi că pămîntul se va roti mai repede. Al doilea semn va consta în faptul că soarele va apărea mai mare, mai luminos şi va începe să se rotească

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Marţi, 12 noiembrie 2013

Jesus

 Fiica mea multiubită, pe măsură ce Timpul Meu se apropie, mulţi vor fi adormiţi, însă cei care sunt binecuvîntaţi să aibă ochi deschişi spre Lumina Mea vor cunoaşte semnele. Li se vor da, de asemenea, binecuvîntări pentru a se pregăti şi doar cei care rămîn agăţaţi de mine vor fi în stare să îndure schimbările.

Cu cît Ziua cea Mare a Venirii Mele se apropie, tot mai mulţi oameni care spun că Îl iubesc pe Dumnezeu se vor îndepărta de Mine. Nici aceia de pe scara ierarhică a Bisericii Mele de pe pămînt care se preaînalţă pe ei înşişi şi spun că sunt sfinţi, nu vor fi capabili să vadă Adevărul. Ei nu vor vedea Adevărul, deoarece vor fi foarte ocupaţi cu preocupări şi ceremonii care vor fi jignitoare la adresa Mea.

Primul semn va fi că pămîntul se va roti mai repede. Al doilea semn va consta în faptul că soarele va apărea mai mare, mai luminos şi va începe să se rotească. Lîngă el veţi mai vedea un al doilea soare. Apoi clima va face ca lumea să se agite, iar schimbările vor presupune că multe părţi ale globului vor fi distruse. Aceste pedepse – şi vor fi multe – vor despuia omenirea de aroganţa ei, astfel încît sufletele să implore Îndurarea lui Dumnezeu. Nimic altceva nu va mişca inimile împietrite ale celor care au izgonit Iubirea lui Dumnezeu din vieţile lor.

Păcatul omenirii va escalada rapid, iar păcatul idolatriei va înfăşura de trei ori  pămîntul. Păgînismul, înveşmîntat în straie regeşti, se va infiltra în Biserica Mea de pe pămînt. Cînd păgînii vor îmbrăţişa Biserica Mea, nu va fi pentru a-L adora pe Dumnezeu. Atunci cînd păgînii, ateii şi necredincioşii, care resping în mod făţiş Existenţa lui Dumnezeu, vor îmbrăţişa Biserica Mea, ei nu în faţa Mea, Isus Cristos, îşi vor pleca genunchiul. Atunci cînd Biserica Mea va declara că toţi sunt bineveniţi, să nu vă lăsaţi păcăliţi. Acest lucru nu va însemna că îi va primi pe păgîni în Biserica Mea, pentru ca aceştia să se închine înaintea Tabernacolului Meu. Nicidecum, ci o vor face pentru a flutura prin faţa ochilor Mei idolatria cauzată de păcatul mîndriei, pentru a desacraliza Sfintele şi Sacrele Tabernacole. Vor aşeza pe Altarele Mele simboluri păgîne şi vor cere congregaţiilor, care de altfel nu vor bănui nimic, să se închine şi să-i accepte pe fraţii şi pe surorile lor cu har şi generozitate. Tuturor li se va cere să tăgăduiască Adevărul, pentru a-i primi cu braţele deschise pe falşii adoratori care vor călca în picioare Altarele Mele. Apoi, Mîna lui Dumnezeu va lovi.

Războaiele se vor răspîndi, cutremurele vor zgudui cele patru colţuri ale pămîntului iar foametea va lovi omenirea şi orice gest hain şi insultă adresată lui Dumnezeu va atrage după sine o pedeapsă teribilă. Atunci cînd aceia care acceptă Îndurarea Mea vor conduce Biserica Mea – fiecare demon îi va blestema pe aceşti copii ai lui Dumnezeu. Pentru a-i proteja, Dumnezeu va interveni, dar vai de cei care-L scuipă în Faţă pe Creatorul lor!

Ceasul a sosit. Cei care Mă blestemă vor avea de suferit. Cei care Mă urmează vor supravieţui acestei persecuţii pînă în Ziua în care voi veni să-i răpesc în Braţele Mele Milostive. Iar apoi doar cei care vor rămîne întrucît vor fi refuzat Mîna Îndurării Mele, vor fi daţi bestiei pe care au idolatrizat-o şi de la care au căutat plăcere.

Foarte mulţi oameni Mă vor respinge, chiar pînă în ultima clipă. Două treimi din omenire Mă vor scuipa, vor opune rezistenţă Intervenţiei Mele şi Îmi vor striga tot felul de obscenităţi. Pe măsură ce Ziua se apropie tot mai mult, ura faţă de Mine va fi văzută de toţi. Pînă şi cei care dau lumii impresia că îl onorează pe Dumnezeu Mă vor blestema în tăcere.

Ziua cînd înşelăciunea bestiei va fi expusă, pentru ca toţi să o vadă, va fi o zi pe care nimeni nu o va uita. Căci acea zi, cînd lumea îl va vedea pe impostor, pe anticrist, care se va ridica cu Coroana Mea pe creştetul capului său – înveşmîntat în straie roşii –, va fi ziua în care din gura lui va ieşi foc. Cînd oroarea în sfîrşit se va scufunda, focul îl va acoperi, iar el şi toţi cei care i-au jurat credinţă vor fi azvîrliţi în prăpastie. Şi atunci voi veni Eu, aşa cum v-am spus. Voi învia Biserica Mea şi voi aduce lumea în uniune cu Voinţa Sfîntă a Tatălui Meu iar pacea va domni în sfîrşit.

Tot ce v-am spus este adevărat. Tot ce se va întampla se va petrece exact aşa cum v-am spus. Totul se va petrece repede căci, în ciuda Mîniei Mele care este stîrnită de ipocrizia şi nerecunoştinţa omului, Eu vin doar ca să pun capăt acestei suferinţe odată pentru totdeauna. Eu vin să aduc salvare tuturor păcătoşilor, însă mulţi nu vor vrea să fie salvaţi.

Fiţi tari, iubiţii Mei discipoli, căci Eu îi voi ocroti pe toţi păcătoşii care acceptă Mîna Milostivirii Mele în timpul Avertismentului. Astfel fiecare copil al lui Dumnezeu, fie el credincios ori necredincios, va fi inclus în această Mare Intervenţie din Ceruri. Dar după acest timp, îngerul Domnului îi va separa pe cei buni de cei răi. Timpul este scurt.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mama Mîntuirii: Sunteţi salvaţi numai prin reconciliere cu Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Duminică, 10 noiembrie 2013

Champaigne

Copila mea dragă, rolul meu, ca Mamă a Mîntuirii, este de a vă reaminti vouă tuturor ceea ce v-am spus de-a lungul secolelor: Iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum Fiul meu vă iubeşte pe voi. Arătaţi compasiune faţă de toţi şi în special faţă de cei care vă persecută. Ascultaţi ceea ce le-am dezvăluit eu vizionarilor la La Salette şi Fatima şi analizaţi cu mare atenţie. Voi aţi înfăptuit foarte puţin din ceea ce v-am îndrumat eu. Atenţionările mele au fost nesocotite şi acum, consecinţele faptului că aţi ignorat ceea ce vi s-a dat vor deveni realitate.

Cînd Cerul dezvăluie mesaje pentru omenire, e ca şi cum ar comunica cu o mare fortăreaţă de piatră. Unele dintre revelaţiile date de mine au străpuns fortăreaţa şi au fost ascultate, însă multe au fost pur şi simplu înlăturate de către cei care au credinţă puţină şi astfel fortăreaţa a devenit impenetrabilă la intervenţiile din Cer, care v-au fost date pentru a vă întări credinţa şi a vă păstra în siguranţă în braţele lui Dumnezeu.

Rolul meu de Corăscumpărătoare semnifică faptul că puterea mea împotriva diavolului a fost consolidată, într-un mod care înainte nu îmi fusese acordat de către Dumnezeu. De aceea, acum este timpul în care toate devoţiunile către mine vor fi îndepărtate cu grijă, de către duşmanii lui Dumnezeu. Cînd veneraţia faţă de mine este aruncată deoparte şi cererea mea pentru a proteja ţările împotriva comunismului este răstălmăcită, atunci înseamnă că dorinţa mea nu a fost îndeplinită. De acum încolo, eu voi fi o raritate în Bisericile Fiului meu de pe pămînt al căror patronaj îmi era în mod normal acordat mie, Mama lui Dumnezeu. Vor ocoli puterea mea împotriva bestiei, îndepărtînd din multe Biserici Creştine imaginea mea, Preasfîntul meu Rozar şi alte devoţiuni faţă de mine.

Apoi, din Templele lui Dumnezeu va fi îndepărtată orice urmă a Fiului meu Isus Cristos, în pregătire pentru fiara care va veni şi va sta pe tron în templul cel mai înalt al lui Dumnezeu. Apoi, înţelesul adevărat al reconcilierii cu Isus Cristos va fi adaptat şi se va spune că nu mai este necesar să îi cereţi lui Dumnezeu să vă ierte pentru păcatele voastre, dacă duceţi o viaţă cuviincioasă. Oamenii vor începe să creadă în propriile lor opinii asupra a ceea ce îi face pe ei buni în Ochii lui Dumnezeu. Însă nu trebuie să uitaţi niciodată că mîntuirea, acest Dar oferit fiecărui păcătos de pe pămînt, nu poate fi a lor dacă ei nu cer mai întîi ca Dumnezeu să îi ierte. Acesta este esenţa Legămîntului care a fost cîştigat pentru omenire prin moartea Fiului meu pe Cruce. Isus Cristos a cîştigat pentru omenire mîntuirea de păcat şi Darul Vieţii Veşnice. Pentru a primi acest Dar, fiecare dintre voi trebuie să îi cereţi lui Dumnezeu să vă ierte pentru păcatele voastre.

Mîntuirea este a voastră numai prin reconciliere cu Dumnezeu.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Mînia Tatălui Meu va creşte tot mai mult, cu cît copiii Săi nerecunoscători se vor ridica cu sfidare împotriva Legămîntului Său Atotputernic

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării divine

Luni, 4 noiembrie 2013

Jesus

Fiica Mea multiubită, copiii lui Dumnezeu trebuie să înţeleagă gravitatea marii lupte care are loc între cel rău şi Tatăl Meu preaiubit. Foarte puţini dintre voi aţi putea înţelege vreodată intensitatea acestei mari lupte care a început deja.

Îngerii din Ceruri au început ultima bătălie pentru a-i distruge pe duşmanii Tatălui Meu de pe pămînt. Pe măsură ce lupta ia amploare, în ea vor fi angrenate suflete de pretutindeni. În mod special vor fi ispitite sufletele care se află în întuneric şi care nu Mă cunosc pe Mine cu adevărat, pentru ca ele să upte împotriva celor ale căror nume sunt înscrise în Cartea Vieţii. Cei care nu Mă cunosc, care nu cred în Mine şi care nu cred că Satana există, vor privi de pe margine cum cele două armate creştine se vor ciocni pe pămînt. Aceste două tabere vor aparţine de Bisericile Creştine. Creştinii de ambele părţi vor avea de suferit cea mai mare persecuţie şi vor fi smuciţi în toate direcţiile pentru fi încurajaţi să se lepede de Mine.

Sufletele nevinovate vor fi rănite de ura pe care duşmanii lui Dumnezeu o vor manifesta faţă de ele, iar satana se va folosi de ambele părţi ca de nişte pioni într-un joc plin de ură, totul avînd ca rezultat o pustiire teribilă pe pămînt. Pustiirea va fi cauzată de păcatele omului şi de trădarea sa faţă de Mine. Respingerea lui Dumnezeu, Tatăl Meu, va fi evidentă atunci cînd oamenii vor decide să schimbe Legile stabilite prin Poruncile Sale, pentru ca ei să le facă acceptabile în vieţile lor păcătoase. Să ştiţi că acest lucru va atrage după sine o pedeapsă teribilă.

Mînia Tatălui Meu va creşte tot mai mult, cu cît copiii Săi nerecunoscători se vor ridica cu sfidare împotriva Legămîntului Său Atotputernic. Cei care se pregătesc pentru Întoarcerea Mea se vor simţi ca izolaţi într-o carceră atunci cînd vor fi obligaţi să înghită minciuni. Dacă vor refuza să accepte ereziile care li se vor băga pe gît, ei vor fi aruncaţi afară din bisericile lor. Cuvîntul Meu va fi în curînd dat uitării. Toate lucrurile despre care v-am avertizat se vor petrece exact aşa cum vi le-am spus. Cei care sunt orbi faţă de Adevăr vor prefera să trăiască mai degrabă o minciună, căci le va fi mai uşor să accepte minciunile, întrucît acestea vor fi foarte seducătoare în felul în care vor fi prezentate.

Erezia va fi prezentată maselor ca făcînd parte dintr-o nouă constituţie a Bisericii Mele, care nu are nimic de-a face cu Mine. Cu toţii vor vocifera pentru ca acest lucru să fie acceptat, întrucît ei nu au fost atenţi la semnele despre care au fost avertizaţi, cu privire la perioada care precede Ziua cea Mare. Acum trebuie să vă pregătiţi pentru această Zi. Trebuie să plecaţi de acolo atunci cînd Divinitatea Mea va fi contestată, căci în cadrul Bisericii Mele de pe Pămînt aceasta se va întîmpla în multe moduri. Dacă vă angajaţi în luptă alături de duşmanii Mei, nu veţi cîştiga. Ignoraţi-i! Rugaţi-vă pentru sufletele lor şi pregătiţi-va sufletele voastre, căci în curînd totul se va sfîrşi.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Creştinii vor cauza cea mai mare persecuţie asupra creştinilor

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 2 noiembrie 2013

Jesus

 

Multiubita Mea fiică, trebuie să îi îndemn pe toţi copiii lui Dumnezeu să se unească şi să se roage pentru Biserica Mea de pe pămînt.

Inima Mea zvîcneşte de durere în aceste timpuri, din pricina urii atît de mari manifestate împotriva creştinilor practicanţi. Persecuţia creştinilor va continua în toate ţările, inclusiv în cele care acum au libertatea de a-Mi aduce Mie slavă. Creştinii vor cauza cea mai mare persecuţie asupra creştinilor. Cea mai violentă flagelare a Trupului Meu de pe Pămînt se va face din interior, căci se va întoarce frate împotriva fratelui şi soră împotriva surorii ei. Veţi vedea în curînd că noi rugăciuni vor fi declarate şi ele vor fi introduse de noua liturghie.

Principalele schimbări se vor referi la Sfînta Împărtăşanie care va fi prezentată ca fiind ceva ce va avea prea puţină legătură cu Moartea Mea pe Cruce, cînd Eu mi-am dăruit Trupul pentru toţi păcătoşii. Prin afirmaţia că Sfînta Împărtăşanie înseamnă unirea întregii omeniri ca unul singur, în faţa lui Dumnezeu, voi Mă veţi insulta pe Mine, căci aceasta va contrazice Adevărul. Adevărul nu mai înseamnă Adevăr, pentru că mulţi răspîndesc minciuni, exagerează şi nu îşi dau seama cît de uşor poate fi manipulat Adevărul. Pentru că el va fi răstălmăcit în mod subtil, mulţi nu vor observa schimbările care nu respectă Adevărul. Minciunile vor lua locul Adevărului, vor diviza rasa umană şi vor crea separarea de Dumnezeu  şi acest lucru vă va duce la pieire.

Să preţuiţi Adevărul întotdeauna, deoarece fără el soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei cînd va veni noaptea şi stelele nu vor mai străluci în acele zile care vor semnala întunericul de dinainte ca Eu să vin să Îmi revendic Împărăţia.

Atunci, numai Adevărul vă va mai salva.

 

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

 

Cînd vă lipseşte umilinţa, atunci mîndria vă va invada sufletul şi veţi păcătui împotriva Mea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 31 octombrie 2013

Jesus

Multiubita Mea fiică, foarte mulţi nu vor asculta Vocea Mea pentru că ei nu ştiu Cine sunt Eu. Mulţi pretind că Mă cunosc, dar ei sunt convinşi, numai prin propria interpretare omenească defectuoasă, că înţeleg Cine sunt Eu şi ce am făcut pentru a-i salva din abisul care îi aşteaptă pe toţi copiii lui Dumnezeu care nu îmi cer Mie să îi iert.

Libera voinţă este un Dar de la Tatăl Meu. Libera voinţă poate însă afecta încercarea omului de a găsi Iubirea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Tatăl Meu i-a dăruit omului acest dar. Iată cît este El de mărinimos. Iată cît de mult îi iubeşte El pe copiii Săi. Acesta este darul care le-a dat libertatea de a cutreiera pămîntul, de a savura fructele lui şi de a se bucura de frumuseţea lui. Însă omul, ispitit de satana, a abuzat de încrederea Tatălui Meu. Atunci omul a devenit rob al satanei şi a plăsmuit cu acesta un pact prin care păcatul să continue să îi separe pe toţi copiii lui Dumnezeu de El.

Darul morţii Mele pe Cruce a avut menirea de a rupe această legatură nefirească dintre om şi satana. Astfel, datorită iertării păcatului Eu i-am dat posibilitatea omului să îşi caute mîntuirea – iertare care s-a obţinut prin Moartea Mea pe Cruce. Aceasta înseamnă că omul este capabil să scape de strînsoarea satanei, însă numai cei care Mă urmează pe Mine cu supunere smerită pot obţine cu adevărat această salvare. Dacă nu sunteţi capabili ca prin reconciliere să Îmi declaraţi în mod deschis Mie, Isus Cristos, slăbiciunile voastre, păcatele voastre şi ura voastră unul faţă de celălalt, atunci nu puteţi rămîne puri. Fără puritatea sufletului, nu sunteţi capabili să deveniţi umili în Ochii Mei. Cînd vă lipseşte umilinţa, atunci mîndria vă va invada sufletul şi veţi păcătui împotriva Mea. Cînd păcătuiţi împotriva Mea, o faceţi în mai multe moduri.

Mai întîi vă hrăniţi poftele, lăcomia şi mîndria. Apoi vă purtaţi ca şi cum aţi fi atoateştiutori, ca şi cum aţi fi mai deştepţi şi mai buni decît ceilalţi. Apoi începeţi să îi judecaţi pe alţii. Apoi înaintaţi în următoarea etapă, în care vă bateţi joc de cei care sunt cu adevărat în uniune cu Mine şi declaraţi că ei nu sunt perfecţi. După aceea, îi veţi calomnia pe toţi cei care Îmi rămîn fideli Mie cu adevărat. Cu toate acestea, vă veţi convinge pe voi înşivă că sunteţi plini de Duhul Sfînt, care vă inspiră. Nu Duhul Sfînt vă va inspira ci spiritul răului va fi de fapt cel care vă va invada sufletul în timp ce voi veţi crede că sunteţi îndrumaţi din Cer.
Cînd spuneţi că Mă reprezentaţi pe Mine şi că sunteţi mai bine plasaţi pentru a intra în Împărăţia Mea  şi apoi spuneţi minciuni despre Mine, aveţi nevoie de rugăciunile altora. În acest stadiu, voi sunteţi la jumătatea drumului spre iad  şi veţi fi pierduţi fără Intervenţia Mea.

Luaţi acest Mesaj. Lipiţi-l de inima voastră şi întrebaţi: „Isuse, Tu eşti acesta? Am eu cu  adevărat nevoie de ajutorul Tău? iar Eu vă voi da răspunsul.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Dumnezeu Tatăl: Acesta este un Apel pentru salvarea acelora dintre voi care nu vor pune la îndoială ereziile care urmează să fie declarate

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Joi, 24 octombrie 2013

Dio Padre

Draga Mea fiică, Eu vin să spun lumii că inamicii care cutreieră pămîntul, deghizaţi în oameni care afirmă că aduc lumii Cuvîntul Fiului Meu, s-au unit acum ca unul. Ca unul, ei îşi unesc puterile şi vor desfigura pămîntul cu înşelătoria lor nelegiuită.

Eu sunt pregătit. Aştept. De îndată ce ei vor introduce legile lor josnice, Eu voi lovi şi lumea va fi martora pedepselor Mele. Avertismentele Mele au ajuns la urechi surde şi la cei prea mîndri ca să accepte Mîna Milostivirii Mele, dată vouă prin Mesajele Mele. Liderii celor care vă vor persecuta în numele drepturilor omului, vor suferi de Mîna Mea. Ei se cred atotputernici şi invincibili, însă vor afla în curînd că ei nu sunt nimic fără Puterea Creatorului lor.

Eu sunt Creatorul Vieţii, iar cei care decid să îşi folosească puterea pentru a lua viaţa copiilor Mei – şi trupească şi sufletească – să ştie că vor pierde totul. Atunci cînd voi vă luptaţi cu copiii Mei şi îl trădaţi pe Fiul Meu, Isus Cristos, puţină speranţă mai e pentru voi. Eu nu revărs cu uşurinţă Harul Meu asupra voastră pentru că voi Mi-aţi provocat o Mare Supărare. Totuşi Eu tînjesc după loialitatea voastră, însă vă avertizez asupra pericolului de a cocheta cu cel rău. Vă voi da toate şansele să vă întoarceţi din lanţurile ce vă leagă de treimea nelegiuită. Trebuie să vă smulgeţi din lanţurile satanei. Timpul vostru e scurt.

Vă cer să vă uitaţi în Sfînta Mea Biblie, în Evanghelii, şi să căutaţi semnele care v-au fost date legat de apostazia prezisă, pentru că ea a înghiţit lumea şi se răspîndeşte ca un virus mortal în fiecare zonă imaginabilă din societatea voastră. Voi aţi fost contaminaţi şi acum Eu, Tatăl vostru, vin să vă curăţ de acest groaznic flagel. Voi trebuie să Mă imploraţi să vă ajut înainte de a fi prea tîrziu pentru voi.

Voi trebuie să recitaţi această Rugaciune. Cereţi-Mi să vă ajut.

Rugăciunea 124 a Cruciadei: Ascultă rugăciunea mea pentru eliberare

O, Dumnezeule, Tatăl meu Milostiv, Creator a toate cîte sunt, ascultă rugăciunea mea pentru eliberare. Eliberează-mă din lanţurile sclaviei şi protejează-mă de persecuţia răului. Ajută-mă să discern Adevărul şi vino în ajutorul meu, chiar dacă eu sunt confuz şi poate mă îndoiesc de Cuvîntul Tău. Iartă-mă dacă Te-am ofensat şi ia-mă în refugiul Noului Tău Paradis pe Pămînt. Amin.

Timpul Meu pentru a declara a Doua Venire a Fiului Meu e aproape. Timpul va trece repede şi domnia duşmanilor Mei, chiar scurtă fiind, va părea o eternitate din cauza cruzimii pe care ei o vor arăta faţă de copiii Mei. Ei nu vor fi devotaţi nici acelor oameni fără minte care vor jura credinţă fiarei. Aşa cum cel rău Mă urăşte pe Mine, tot aşa îi urăşte şi pe copiii Mei, pe toţi – pe cei buni şi pe cei răi deopotrivă. Acesta este un Apel pentru salvarea acelora dintre voi care nu vor pune la îndoială ereziile care urmează să fie declarate. Voi trebuie să analizaţi întotdeauna orice îndoială care vă pătrunde în suflet, atunci cînd nu sunteţi mulţumiţi de vreo formă nouă de doctrină, faţă de care simţiţi în inimile voastre că e ceva în neregulă.

Eu nu am acordat permisiunea ca, în Numele Meu Preasfînt, să fie introdusă vreo lege nouă sau sacrament nou.

 

Preaiubitul vostru Tată,

Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Voi sunteţi generaţia care va trebui să fie martoră a Crucificării finale a Bisericii Mele

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Miercuri, 23 octombrie 2013

Jesus

Preaiubita Mea fiică, iubiţii Mei slujitori se vor uni, în uniune cu Mine, – mai puţin de jumătate dintre ei – însă devotamentul lor faţă de Mine va ajuta Armata Mea să supravieţuiască şi să se mărească, pentru a răspîndi Evangheliile în perioada întunericului mondial care va fi simţit în timpul acestei apostazii, cea mai mare din toate timpurile.

Lipsa de respect pentru Mine, Isus Cristos, devine evidentă în toate naţiunile, în spaţiile publice şi în Bisericile Mele. Dorinţa Mea acum este să-Mi pregătesc cum trebuie Armata. Iubiţii Mei discipoli, nu lăsaţi ca aceste lucruri să vă tulbure, ca să nu vă distragă atenţia, căci Eu am nevoie ca voi să aveţi o credinţă puternică. La fel cum Mamei Mele i s-au trîntit uşile în nas cînd încerca să găsească un adăpost, chiar înainte de a Mă naşte pe Mine, tot aşa şi vouă vi se vor închide uşile în nas. Să ştiţi că atunci cînd slujitorii din Biserica Mea, cei care au fost induşi în eroare, vă vor trînti uşile în nas, voi va trebui doar să vă întoarceţi către Mine. Să ştiţi de asemenea că aceia care pretind a fi persoane sfinte şi bune cunoscătoare ale Sfintelor Scripturi şi ale Învăţăturilor Bisericii Mele, vor sta la coadă ca să fie primii care să vă condamne pentru că urmaţi Adevărul. Mă refer la toate sufletele din lume care Mă iubesc şi cunosc Adevărul şi nu neapărat la cei care urmăresc îndeaproape aceste Mesaje ale Mele către întreaga lume.

Darul Duhului Sfînt se va revărsa numai peste aceia care vor fi vrednici să primească acest dar preţios de la Dumnezeu. Aceia care nu-l au în ei pe Duhul Sfînt vor profera insulte şi vor încerca să vă convingă să urmaţi ereziile care în curînd se vor răspîndi agresiv în toate bisericile creştine. Cu cît le va fi mai frică de aceste Mesaje, cu atît mai mult se vor arunca asupra voastră. Trebuie să ignoraţi veninul lor plin de ură şi să rămîneţi în tăcere. Zilele în care se vor întîmpla toate acestea sunt foarte aproape. Probabil că unii dintre voi au putut observa deja opoziţia puternică pe care va trebui să o înduraţi din cauza Mea.

Voi sunteţi generaţia care va trebui să fie martoră a Crucificării finale a Bisericii Mele, dar luaţi aminte. Din cenuşă se va ridica Trupul Meu Glorios, Noul Ierusalim, iar voi veţi fi aleşi să domniţi în cadrul celor douăsprezece naţiuni. Dacă Îmi veţi rămîne fideli, Eu vă voi ridica în slavă iar Cerul şi Pămîntul vor fi ale voastre, în lumea ce va să vină. Trebuie să rămîneţi lipiţi de Mine în timpul urîciunii pustiirii, care însă va fi de scurtă durată. Iar apoi, nimic nu vă va mai separa vreodată de Mine.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Toţi aceia care poartă triunghiul, semnul treimii nelegiuite, vor fi implicaţi în susţinerea unor astfel de organizaţii de caritate

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
 Marţi, 22 octombrie 2013
Jesus
 

Multiubita Mea fiică, fiecare colţ al Bisericii Mele se pregăteşte pentru noile ritualuri. Declaraţiile publice despre nevoia de a fi umili şi de a nu rămîne indiferenţi vor preceda filantropia laică pe care o va introduce anticristul. Toţi aceşti slujitori ai satanei se adună pentru a celebra în mod privat, iar reţeaua lor mondială va crea organizaţii globale de caritate, instituite pentru a vă convinge că ei sunt inspiraţi de Dumnezeu.

Toţi aceia care poartă triunghiul, semnul treimii nelegiuite, vor fi implicaţi în susţinerea unor astfel de organizaţii de caritate, şi semnul îi va înălţa în ochii lumii. Brusc, se va vorbi despre o puternică aşa-numită nouă mişcare evanghelică, iar oamenii vor oferi bani pentru a susţine efortul de ajutorare a săracilor din lumea întreagă. Toţi vor considera că se face un mare bine, şi anumiţi lideri din Bisericile Mele vor fi admiraţi în toate colţurile Pămîntului. Foarte puţini vor pune la îndoială intenţiile lor, însă cînd veţi vedea cele mai mari bănci ale lumii că se alătură lor în aceste eforturi, veţi şti atunci că acesta este un act destinat să vă înşele. Cît de vicleană este fiara! Cît de iscusite par a fi acţiunile sale, deoarece acestea vor fi îndulcite cu o formă a înşelăciunii, pe care numai cei binecuvîntaţi cu Darul Duhului Sfînt vor fi capabili să o observe. Însă în timpul întregii discuţii despre binele comun al omului, despre dorinţa de a aduce toate religiile laolaltă pentru a forma o vastă comuniune de oameni – nu va fi rostit niciun cuvînt despre Învăţăturile Mele care spun că copiii lui Dumnezeu trebuie să rămînă credincioşi Cuvîntului Meu Sfînt.

Vremurile se mişcă rapid, şi în mijlocul acestei propagande aparent bine conduse şi orchestrate cu grijă, vor începe să apară fisurile. Cînd satana lucrează, se răspîndeşte confuzia; este creată diviziune; contradicţiile devin agresive, şi nimic nu mai este în ordine. Vor dispărea anumite onoruri care Îmi erau acordate Mie în faţa Tabernacolelor. Orele de Adoraţie Perpetuă vor fi oprite şi curînd ei vor goli Bisericile de statuile sfinţilor. Toate acţiunile lor vor fi tolerate în numele smulgerii Bisericii din starea ei perimată şi de a o face mai relevantă, mai atrăgătoare şi mai interesantă pentru cei necredincioşi.

Aceia care Mă cunosc trebuie să facă tot ce le stă în putere, legat de răspîndirea Evangheliilor, deoarece, fiţi siguri, nu veţi auzi nici o vorbă despre Sfînta Biblie. Singurele citate pe care le veţi auzi vor fi acelea care sunt răstălmăcite pentru a susţine minciunile. Pe măsură ce ei dezbracă Biserica de demnitatea ei, pedepsele vor începe să se reverse peste ei din Cer. În timp, ei vor fi opriţi, însă întîi trebuie să aibă lor aceste încercări, aşa cum a fost prezis.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Ei vor urma calea distrugerii, precum mieii la tăiere

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 21 octombrie 2013

Jesus

Draga Mea fiică, cea mai mare trădare a iubiţilor Mei ucenici fideli – aceia care vor susține mereu cu fermitate Adevărul – va veni din partea acelor discipoli din Biserica Mea care vor cădea pradă marii înşelăciuni.

Foarte mulți oameni, din cauza loialității lor greşit îndrumate, vor fi înșelați de către impostorul care va prelua puterea în Bisericile Mele de pretutindeni. Deși uneori nu se vor simți în largul lor atunci cînd vor auzi interpretările ciudate ale Cuvîntului Meu Sfînt, care nu vor fi luate în contextul corect, ei vor urma calea distrugerii, precum mieii la tăiere. Ei îl vor lăuda cu generozitate pe falsul profet și îl vor saluta ca pe un mare dictator, şi vor deveni ca unul pentru a crea o mare armată. Această armată va provoca cea mai mare persecuție asupra fraților lor creștini. Fratele va lupta contra fratelui în această bătălie teribilă pentru Adevăr. Numărul celor care vor urma Treimea nelegiuită formată din profetul mincinos, antichristul și satana, va fi mult mai mare decît numărul celor care rămîn fideli Cuvîntului Sfînt al lui Dumnezeu, așa cum a fost el lăsat de la începuturi.

Voi, poporul Meu ales, care nu vă abateți de la Adevăr, veți găsi dificilă această călătorie. Nici o clipă în viața voastră nu v-ați fi imaginat această teribilă înșelăciune, la care sunteți pe cale să asistați. Dușmanii Mei sunt bine pregătiți, au o mare influență și au o finanţare solidă. Ei au multe avantaje, însă nu au de partea lor Puterea lui Dumnezeu. Nu numai că ei nu posedă Puterea lui Dumnezeu, Tatăl Meu Cel Atotputernic, dar în plus, ei pot fi doborîți în orice clipă de Voia Lui. Din păcate, ei vor îndepărta de la Mine multe suflete iar Eu voi permite acest lucru, ca parte a purificării finale a omenirii. Această perioadă de pe Pămant va separa binele de rău.

Ce vreau să spun prin asta? Veți spune, desigur, că vor fi păcăliti cei buni și că aceasta nu este vina lor. Aveți dreptate. Însă atunci cînd cei care zic că sunt creștini adevărați acceptă erezia în locul Cuvîntului Meu Sfînt, ei hulesc împotriva Mea. Ei cunosc bine Adevărul și trebuie să fie atenți la Cuvîntul Meu în fiecare secundă. Mulți dintre voi sunteți adormiți. Foarte mulți nu Mă cunoasteți cu adevărat deoarece nu aveți umilință în suflet, pentru că sunteţi atît de mîndri de cît de mult cunoașteți voi Sfînta Scriptură. Mulți dintre voi nu ați reușit să citiți Evangheliile și nici nu înțelegeți ce se va întîmpla înainte de a doua Mea Venire. Voi încă nu știți că Adevărul v-a fost deja dăruit în Preasfînta Biblie. De ce continuați să sfidați Cuvîntul lui Dumnezeu, să respingeți și să luptați împotriva Mîinii care v-a creat? Nu sunteți cu nimic mai informați decît cei ce M-au răstignit. Nu aveți mai multe cunoștințe decît fariseii, care credeau că interpretarea lor asupra Cuvîntului Sfînt al lui Dumnezeu era superioară celei date de Fiul omului. Refuzînd să acceptati profețiile finale, Mă veți nega. Toate serviciile aduse Mie nu vor mai însemna nimic, deoarece voi îl veți urma pe cel trimis de satana ca să vă ia dreptul de a moșteni Paradisul Meu.

Cît de tare Mă faceţi să plîng. Modul în care Mă veți trăda se va vedea în persecuțiile pe care voi le veți aduce asupra celor pe care îi numiţi, în numele Meu, frații și surorile voastre. Veți fi îndoctrinați cu minciuni, la fel cum și alții dinaintea voastră au fost îndoctrinați în trecut, de către liderii şireți și dictatori. Pentru că vă lipsește dragostea adevărată pentru Mine, care necesită mari sacrificii, voi Îmi veți aduce multă durere și suferință. În timp ce dușmanii Bisericii Mele vă vor atrage într-o plasă a minciunii, voi le veți cînta laude, îi veți adora şi îi veţi iubi pe toţi aceia care Mă urăsc pe Mine, iar Eu voi fi uitat.

Amintiți-vă aceste cuvinte. Cînd puneți falși dumnezei înaintea Mea, veți provoca Mînia lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7

Schisma în Biserica Mea va fi fragmentată în mai multe etape

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Duminică 20 octombrie 2013
Jesus
Multiubita Mea fiică, mergeți în toată lumea, voi toți, și răspîndiți Evangheliile, pentru că va trebui să fie făcut acest lucru înainte de a începe în mod serios persecuția din Biserica Mea.
 Trebuie să vă puneți toată încrederea în Mine și să vă mîngîiați cu gîndul că atunci cînd va veni Marea Zi veți fi ridicați cu trup și suflet în Brațele Mele într-o clipă. De aceea voi, cu iubire și răbdare, trebuie să reamintiți lumii Învățăturile Mele. Reamintiți-le că păcatul există și va fi iertat, însă mai întîi trebuie ca ei să îmi ceară iertareaChiar dacă li se spune că păcatul este pentru om ca o a doua sa natură, ei trebuie să știe că, fiind copiii lui Dumnezeu, trebuie să ceară reconcilierea de fiecare dată, indiferent cît de nesemnificative pot părea păcatele lor. Păcatul este cel care vă separă de Dumnezeu. Cu cît păcătuiți mai mult, cu atît deveniți mai întunecați, şi cu atît mai adînc devine chinul vostru, astfel că veți fi atît de tulburați încît nimic, în afară de Harul Meu, nu vă va ușura durerea și nu vă va aduce adevărata pace.
 Să știți că atunci cînd va începe domnia ereziilor, cei care sunt implicați vor simți o teribilă singurătate și nefericire. Cu toate acestea, pentru lumea din afară, totul va părea că este acceptabil pentru Biserică. Pe cînd voi duceți această luptă interioară, toate ritualurile exterioare, făcute în numele unei biserici globale unite, vă vor face să vă simțiți neliniștiți. În decurs de șase luni de la introducerea ereziei în Biserica Mea, mulți dintre cei care au ignorat Chemarea Mea vor fugi și îi vor căuta pe cei care au rămas fideli Cuvîntului Meu Sfînt. Atunci Armata Mea va crește, se va dezvolta și va aduna toate rămășițele din toate bisericile creștine, și va lupta împotriva spiritului răului.
 Schisma din Biserica Mea va fi fragmentată în mai multe etape. Prima etapă va fi cînd doar cei care Mă cunosc cu adevărat și înțeleg Adevărul din Sfintele Evanghelii vor hotârî că ei nu pot, în numele Meu, să accepte minciuni. A doua etapă va avea loc atunci cînd oamenilor li se vor refuza Sfintele Sacramente în forma lor consacrată. A treia etapă va fi cînd Bisericile Mele vor fi fost pîngărite, iar atunci slujitorii Mei consacrați vor înțelege în sfîrșit Adevărul conținut în Cartea Apocalipsei.
 Profeţii Mei nu mint. Lor nu le place ceea ce li se cere să facă. Ei dezvăluie numai Cuvîntul Meu Sfînt și fac ceea ce, prin Voia Tatălui Meu, li se spune că trebuie să facă. Acum se arată semnele că a sosit ultimul profet – singurul profet căruia i s-a dat acum din Ceruri permisiunea să pregătească lumea pentru A Doua Venire. Cînd veți înțelege că profețiile date lumii din Ceruri au rostul de a vă întări în credință și de a vă face să rămîneți fideli Cuvîntului Meu Sfînt, atunci le veți accepta. Cînd ele se vor desfășura așa cum a fost dezvăluit, atunci veți ști care este Adevărul.
 Fiți pregătiți. Fiți pe pace, pentru că Eu voi merge împreună cu voi, toți cei care acum vă uniți pentru a forma Rămășița Armatei Mele de pe pământ.
Isus al vostru

Trebuie să rămîneți liniștiți, în pace, dar cu o hotărîre fermă de a continua să proclamați Sfîntul Cuvînt conținut în Evanghelii

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
 Duminică, 20 octombrie 2013
Jesus
Multiubita Mea fiică, vreau să vă dezvălui vouă, tuturor apostolilor Mei iubiți – cei care umblați pe pămînt și proclamați Sfîntul Meu Cuvînt – că trebuie să vă agățați de Mine, Isus al vostru, ca niciodată pînă acum.Timpurile care vă stau în față vor fi dificile și toți cei care rămîneți în Mine, cu Mine și pentru Mine veți fi răspunzători de menținerea flăcării Luminii Mele care să strălucească în zilele întunecate care urmează.
 Copiii Mei prețioși, trebuie să rămîneți liniștiți, în pace, dar cu o hotărâre fermă de a continua să proclamați în orice colț din lume, Sfîntul Cuvînt conținut în Evanghelii. Voi, rămășița armatei Mele, îi veți aduce la Mine pe toți copiii lui Dumnezeu și veți ajuta ca ei să fie salvați de aburul răului care va împresura milioane de suflete. Voi sunteți ai Mei și mergeți în Lumina lui Dumnezeu, pregătind calea pentru ca omenirea să fie salvată.
 Harurile Mele sunt revărsate asupra voastră, iubiții Mei apostoli, și odată ce vă încredeți pe deplin în Mine și știți că sunteți călăuziți de Mine, nu vă va atinge nici un rău. Dar dacă voi înșivă permiteți să fiți făcuți de bunăvoie slugile înșelăciunii, atunci Protecția Mea nu vă va mai acoperi. Aceia dintre voi care se dau de partea falsului profet și a anticristului, vor fi vrăjiți de către satana care nu îi va mai lăsa să scape. Aceia dintre voi care mergeți alături de dușmanii Mei și înghițiți din potirul șarpelui, veți fi distruși de el dacă vreodată îndrăzniți să îl provocați. 
Ascultați acum avertismentul Meu – dacă vă dați de partea fiarei și jurați un jurămînt nelegiuit pentru a slăvi ereziile, atunci vă va fi foarte dificil să vă desprindeți de malefica strînsoare. Rugați-vă ca să aveți înțelepciunea de a vedea Adevărul. 
Isus al vostru 

 

Anticristul va crea subvenţii pentru a încuraja companiile, organizaţiile şi asociaţiile de caritate să lucreze pentru noul său centru al comerţului mondial

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 19 octombrie 2013

Jesus

Multiubita Mea fiică, îi chem pe toţi discipolii Mei care M-au auzit şi Mă recunosc în aceste Mesaje să Mă asculte acum.

Această Lucrare care v-a fost dată este Sfîntă. În ciuda oricărui chin, abuz, a oricărei suferinţe şi batjocuri pe care poate va trebui să le înduraţi din cauza acestei Misiuni, să vă amintiţi că această Lucrare este a Mea. Misiunea Mea finală, dăruită lumii prin intermediul profetului lui Dumnezeu, este un mare Dar pentru omenire. Ridicaţi-vă deasupra batjocurii la care veţi asista şi să ştiţi că ea este creată de cel rău în efortul său de a împiedica răspîndirea Adevărului. Adevărul, Cuvîntul Meu Sfînt, va fi călcat în picioare şi toţi demonii, eliberaţi din adîncurile iadului, vor face tot ce este posibil pentru a reduce la tăcere Glasul Meu.

Lucrînd prin acele suflete care se lasă deschise infestării, operele malefice ale satanei vor fi în curînd mascate şi prezentate lumii ca Sfîntă Scriptură. Noua doctrină, vor spune ei, a fost inspirată în mod divin de către Mine, Isus Cristos. Atenţia întregii lumi va fi captată, pe măsură ce noua doctrină va fi dezvăluită treptat, etapă cu etapă, şi aplaudată mai ales de lumea care s-a îndepărtat de credinţă. Aceia la care nu v-aţi aştepta niciodată să se închine lui Dumnezeu vor fi primii care vor sta la rînd ca să îmbrăţişeze seria de erezii – minciuni împotriva Mea – pe măsură ce acestea sunt dezvăluite.

Ca niciodată pînă acum, Biserica Catolică va primi o mare cinstire publică din partea mass-mediei mondiale şi a elitei politice. Ca niciodată pînă acum, ateii şi toate religiile, inclusiv acelea care nu Mă cinstesc pe Mine, îşi vor deschide braţele şi vor cădea în genunchi pentru a-i onora pe aceia care spun că sunt de la Dumnezeu.

Cînd Imaginea Mea va dispărea şi nu va mai fi văzută şi cînd Crucile Mele, Sfintele Biblii, micile liturghiere pentru Sfînta Liturghie, rozariile, medaliile, scapularele şi Crucile Benedictine nu se vor mai găsi, veţi şti atunci că domnia fiarei a început.

Lumea va cînta imnuri de laudă lui anticrist. De îndată ce va face pace – o pace falsă creată din cauza războaielor la izbucnirea cărora el a contribuit – el va face declaraţii uimitoare. El, anticristul, va declara că a primit mesaje de la Dumnezeu Tatăl şi ele vor părea autentice. Apoi, folosind puterea ocultă, el va părea că vindecă pe mulţi şi va părea să aibă mari daruri spirituale. Mulţi vor fi uimiţi de aşa-zisele ”miracole” pe care el va părea că le face şi lumea îl va adora şi se va prosterna la picioarele lui. Atunci el, anticristul, se va declara a fi Isus Cristos, Fiul omului, şi va spune că a venit timpul să îşi revendice lumea şi să salveze întreaga omenire. Oricine va îndrăzni să se opună mizeriei şi obscenităţilor care vor curge din gura fiarei va fi pedepsit sever.

În acel moment, din cauza infestării lumii de către satana, păcatul va fi atît de răspîndit încît demnitatea umană va ajunge la cel mai jos nivel, unde necurăţia, desfrîul, lăcomia şi toate celelalte păcate grave în Ochii lui Dumnezeu se vor vedea în toate spaţiile publice. Pentru că păcatul va fi declarat un defect omenesc natural şi pentru că vi se va spune că Dumnezeu nu vă va judeca pentru o trăsătura ce ţine de slăbiciunea omenească, mulţi vor îmbrăţişa păcatul şi nu vor avea ruşine în sufletele lor.

Celebrităţile lumii, artiştii, mass media, actorii cunoscuţi, cu toţii vor dori să fie văzuţi cu anticristul şi imaginea sa va fi mai vizibilă decît a oricui altcuiva care a venit înaintea sa. El va vorbi fluent în mai multe limbi; va fi frumos; va avea un deosebit simţ al umorului şi extraordinare aptitudini de comunicare. El va fi foarte atent în legătură cu ceea ce spune despre Dumnezeu şi nu se va referi niciodată la Maica Domnului, pentru că se va considera că ea nu mai are nici un rol de jucat.

Interviurile lui anticrist la televizor vor fi un fapt obişnuit şi oamenii vor sorbi fiecare cuvînt ce iese din gura lui. El îi va influenţa pe politicienii din fiecare naţiune şi aceia care se află în compania lui vor fi trataţi ca membrii unei familii regale. Dar lucrurile nu se vor opri aici. Cuvintele lui vor fi citate în predici în toate bisericile. I se va acorda o mare cinstire şi o poziţie înaltă în toate bisericile, pînă cînd în sfîrşit el se va aşeza pe noul tron în noul templu al Babilonului. Influenţa lui se va extinde asupra tuturor băncilor, legilor comerciale şi a economiei mondiale. Anticristul va crea subvenţii pentru a încuraja companiile, organizaţiile şi asociaţiile de caritate să lucreze pentru noul său centru al comerţului mondial. Cei care vor dori să facă parte din imperiul anticristului se vor îmbogăţi foarte mult. Oricine îi jură credinţă lui, fie prin ceremonii religioase, fie prin acorduri de afaceri sau comerţ, va trebui să primească un semn. Aceia care acceptă semnul, care va fi sub forma unui card bancar şi a unui cip special care le va fi introdus în mîna, îşi vor pierde sufletele în favoarea lui. Toţi cei care poartă Pecetea Dumnezeului celui Viu vor scăpa de încleştarea anticristului şi vor deveni imuni la aceasta oroare. Nu ignoraţi avertismentul. Nu vă temeţi, pentru că, dacă urmaţi instrucţiunile Mele, veţi fi protejaţi.

Am vărsat multe Lacrimi dîndu-ţi acest Mesaj şi de aceea Durerea Mea în tine, fiica Mea, este atît de mare în acest moment. Mîngîie-Mă cerînd Milostivirea Mea şi Protecţia Mea.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7