Monthly Archives: iunie 2018

Papa Benedict al XVI-lea – 67 de ani de preoție

     

      În 29 iunie 1951, cu ocazia Sărbătorii Sfinților Petru și Paul, Joseph Ratzinger, în vîrstă de 24 de ani, a fost hirotonit preot în Freising, împreună cu fratele lui mai mare Georg.

În filmul prezentat sînt redate imagini din acea zi, pe care Sfîntul Părinte le-a îmbogățit cu fragmente din autobiografia sa intitulată „Viața mea”.

Sursa: http://ilblogdiraffaella.blogspot.com/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Puțin timp este consacrat rugăciunii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

13 mai 2018

 

Mama noastră revine ca fiind Sfînta Fecioară de la Fatima. Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Am revenit să vorbesc cu voi, mai departe, cu privire la anumite evenimente viitoare. Voi, în lume, petreceți mult timp judecîndu-vă și criticîndu-vă unul pe altul. Dar puțin timp este consacrat rugăciunii. Dacă v-ați corecta această atitudine și v-ați ruga unul pentru altul, multe vieți s-ar schimba și anumite amenințări la adresa păcii ar fi atenuate.“

„Brațul Fiului meu devine atît de greu, încît am cerut ajutorul îngerilor din cer pentru a-l susține. Îngerii își acoperă ochii la vederea a ceea ce va veni datorită mîniei lui Dumnezeu.“

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Fiți curajoși și apărați fără teamă mesajele mele

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.654 din 19 iunie 2018

       Dragi copii, vă îndreptați spre un viitor de atacuri intense asupra familiilor. Demonul va acționa prin intermediul păstorilor falși și multe familii vor fi îndreptate spre o mare orbire spirituală. Iubiți adevărul și apărați pretutindeni ceea ce este al lui Dumnezeu. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Puteți să învingeți răul prin puterea rugăciunii. Rămîneți alături de Isus. Nu vă îndepărtați de harul său. Acceptați învățăturile adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Fiți curajoși și apărați fără teamă mesajele mele. Nu uitați: cui i s-a dat mult, i se va cere mult. Talentele pe care Dumnezeul meu vi le-a dat nu pot fi lăsate deoparte. Deschideți-vă inimile voastre în fața acțiunii Spiritului Sfînt și veți fi călăuziți pe drumul binelui și al sfințeniei. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Din nou despre dreptul de autor

 

          Deoarece diverse bloguri și pagini de facebook au copiat texte a căror autoare sînt, fără a indica numele proprietarului intelectual , Revelații ale cerului, însușindu-și în acest fel munca mea, mă simt obligată să readuc la cunoștință următoarele:

Legea dreptului de autor nr.8/1996, în articolul 8 prevede următoarele:„ Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecînd de la una sau mai multe opere preexistente, și anume:

a)traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale și orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau științifice care reprezintă o muncă intelectuală de creație.“

În Articolul 12, legea precizează : „Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv (drept subiectiv care are un conţinut economic, poate fi cedat prin act juridic, transmis prin moştenire şi exercitat prin reprezentare. Poate fi absolut ori relativ, real sau de creanţă. Dreptul la acţiune pentru valorificarea dreptului patrimonial este, de regulă, supus prescripţiei extinctive.) de a decide dacă, în ce mod și cînd va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de către alții.“

Conform Articolului 13, litera a) numai autorul operei poate autoriza sau nu „reproducerea operei“.

Drept urmare, solicit celor vizați să menționeze clar și explicit sursa articolelor preluate de pe Revelații ale cerului, în caz contrar voi raporta nerespectarea drepturilor de autor la Google, WordPress etc.

Surse: http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1137/Legea_drepturilor_de_autor,_Actualizata_2014__Legea_8_1996

http://legeaz.net/dictionar-juridic/drept-patrimonial

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Tatăl mă trimite pe mine astăzi la fel cum a făcut-o la Fatima

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

13 mai 2018

Mama noastră vine ca fiind Sfînta Fecioară de la Fatima. Are cu ea pe cei trei copii păstori*. Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

             „Copilașii mei dragi, vin la voi astăzi în același mod și cu același scop așa cum am făcut acum mai bine de 100 de ani la Fatima** – să încurajez rugăciunea, sacrificiul și postul pentru a evita un viitor dezastru – în acel caz al doilea război mondial.“

„Oamenii nu m-au ascultat la Fatima, nu au fost încuviințări sau încurajări din partea oficialilor Bisericii pentru a face acest lucru, ceea ce a avut ca rezultat al doilea război mondial.“

„Astăzi, vin să vă văd cam în aceeași atmosferă. Vă avertizez despre catastrofe încă și mai mari decît orice război. Vorbesc despre o catastrofă care va afecta pe fiecare bărbat, femeie sau copil. Mă refer la un conflict nuclear care va schimba pînă și legile naturii înseși.“

„Dragii mei copii, trebuie să luați acest avertisment matern în serios. Rugați-vă ca și cînd viitorul planetei și propria voastră existență depind de el. Amenințarea acestei calamități, nu va fi niciodată ștearsă pînă cînd Cerul și pămîntul nu vor fi una. Doar prin eforturile omului puteți grăbi victoria Cerului pe pămînt.“

„Tatăl mă trimite pe mine astăzi la fel cum a făcut-o la Fatima. Grija mea maternă și rugăciunea este pentru voi victoria asupra răului. Eu sînt întotdeauna cu voi, deși puțini recunosc prezența mea.“

*Lucia Santos și verișorii ei Jacinta și Francisco Marto.

**13 octombrie 1917 în Fatima, Portugalia.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Rugăciunea de reparație cerută de Sfînta Fecioară Maria

Mesajul Preasfintei Fecioare Maria către Luz de María

8 ianuarie 2018

fragment

           Vă invit să începeți o rugăciune de reparație în fiecare a treia zi de luni a fiecărei luni, timp de nouă luni ale anului (nouă luni consecutive-nt.R.c.), ca jertfă către Sfintele noastre Inimi Îndurerate:

– în fața ereziilor;

– în fața păgînismului;

– în fața morții celor nevinovați;

– în fața lipsei de respect a unora dintre copiii mei preferați privind promisiunile lor de consacrare;

– în fața lipsei de iubire a omului față de semenii săi.

Această reparație, pentru cererile mele de mai sus, trebuie să o începeți cu rugăciunea Credo, apoi cu rugăciunea sfîntului rozar și primirea Fiului meu în Euharistie, pregătiți în mod conștient din inimă, cu sufletul, cu puterea sufletului și cu simțurile, pentru ca această jertfă să-i atingă și pe cei pentru care aceste haruri sînt oferite:

– Voi mijloci pentru pace în fiecare moment al vieții celui care îndeplinește această ofertă.

– Voi mîngîia în momentele de durere.

– Voi mijloci ca voi să nu vă ascundeți păcatele, nici să fiți instrumente ale răului.

– Voi rămîne atentă și voi înlătura orice manifestare de mîndrie.

– Vă voi ajuta să obțineți darul umilinței.

– Voi binecuvînta constant casele voastre.

Copiilor mei preferați le voi dărui, din porunca Preasfintei Treimi, virtutea slujirii Fiului meu cu toată puterea lor și astfel vor fi cei care să pregătească sufletele să se încredințeze Fiului meu, fiind păstori adevărați, predicatori, preoți și maeștri în iubirea Fiului meu față de popor.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Inima mea compătimitoare este puterea voastră

Mesajul lui Isus către Holy Love

Duminica Îndurării Divine, 8 aprilie 2018

(Acest mesaj a fost comunicat în mai multe părți, timp de cîteva zile)

Isus este aici* așa cum este El în Imaginea Îndurării Divine. El spune: „Sînt Isus al vostru, născut întrupat“

       „Dragi copii, ora amînării voastre se apropie de sfîrșit. Voi trebuie să alegeți binele mai presus de rău în fiecare clipă de față. Amintiți-vă: a nu voi să alegi înseamnă a alege. Deciziile pe care le luați în fiecare moment vă aduc fie mai aproape de mine, fie mai departe. Se apropie timpul cînd toate deciziile se vor reuni pentru a hotărî veșnicia voastră. Mulți lideri mondiali au făcut troc cu satana pentru a-și cîștiga statutul în lume. Iată de ce rugăciunea și sacrificiul sînt atît de importante astăzi. Acești lideri sînt uneltele satanei.“

„Dragi copii, se știe aceasta – satana are un nod în gît cu privire la politica lumii- voi nu vă puteți permite să amînați mult timp. Grăbiți convertirea voastră. Bunurile lumii sînt și vor fi utilizate ca bază de putere pentru a manipula anumite aspecte ale supraviețuirii și a întări dominația satanei în anumite zone ale lumii. Să nu credeți că armele singure pot proteja libertatea voastră. Trebuie să vă rugați. Rugăciunea îl poate distruge pe dușman.

„Rugați-vă astfel:

        Veșnice Părinte, ascultă-i pe copiii tăi care caută dreptate în aceste vremuri grele. Adu lumina pe calea întunericului care îi înconjoară. Ajută-i pe cei cinstiți să fie victorioși asupra celor necinstiți. Dăruiește-le harul să știe că nu pot negocia cu țările pe care satana le conduce. Dăruiește-le înțelepciune. Amin.

„Venirea mea la voi este de a limpezi calea pentru a doua mea venire; ca voi să vă purificați inimile pentru ca lumina mea să le poată inunda. Încredințați-mi toate păcatele voastre, toate fricile voastre și toate îndoielile voastre. Vin la voi să vă aduc adevărata pace, nu pacea falsă în care satana vrea ca voi să credeți. Aveți încredere în mine.

„Astăzi, vin, ca întotdeauna, să-i primesc pe toți păcătoșii în adăpostul Inimii mele îndurătoare. Acesta este veacul și ora în care Îndurarea mea caută să acopere pămîntul. Scurgerea timpului este înșelătoare. Oamenii sînt în mod greșit încredințați că timpul pare să nu țină seama de cursul moral al umanității, care cel mai adesea se opune Voinței Tatălui meu. Azi vă îndemn să fiți prudenți în ceea ce privește calea pe care o străbateți. La un moment dat timpul vă va ajunge din urmă.

       „Inima mea compătimitoare este puterea voastră.“

Eu sînt Divina Îndurare, Isus al vostru compătimitor, care dorește să vă despovăreze de orice greutate. Cu cît aveți mai multă încredere în mine, cu atît mai mult pot să acționez în viața voastră. Prin urmare rugați-vă pentru încredere. Iau rugămințile voastre în Inima mea îndurătoare în această zi. Nu vă fie teamă, ci aveți încredere că sînt cu voi în fiecare clipă de față.“

      „Astăzi vă acord binecuvîntarea mea a Iubirii Divine.“

*Site-ul apariției Maranatha Spring and Shrine

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Șerbănescu, acuzații explozive: Lui Dragnea ar trebui să i se facă dosare pentru lansarea FSDI!

        Economistul Ilie Șerbănescu – fost ministru al Reformei în Cabinetul Ciorbea, doctor în Economie și vicepreședinte al Societății Române de Economie – declanșează, în exclusivitate pentru PSnews.ro, un atac vehement la adresa șefului PSD, Liviu Dragnea, pe care-l acuză că „face cadouri capitalului străin“, prin intermediul sinecurii Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), care reprezintă „o metodă de furt“

Întrebat care este, în opinia sa, adevăratul motiv pentru care șeful PSD a lansat Fondul Suveran, Ilie Șerbănescu ne-a edificat cu franchețe: „Dragnea face cadouri capitalului străin ca să fie lăsat să-i pupe pe ăia în …! Eu nu mă feresc de astfel de cuvinte, expresii, cînd am de-a face cu acțiuni menite jafului, acțiuni susținute de un politician aventurier care se laudă că ar fi de stînga!“. De asemenea, fostul ministru susține că Liviu Dragnea ar trebui să aibă probleme în instanță pentru jaful pe care-l girează și avertizează că, tot din pricina practicilor reprobabile ale teleormăneanului, România riscă să rămînă „fără stat“și asta peste doar doi ani! PSnews.ro vă prezintă acuzațiile lui Ilie Șerbănescu.

Pe înțelesul tuturor: hipermarket versus chioșc amărît

„România nu are nevoie de Fondul Suveran. În realitate, România este o țară jerpelită care nu mai are decît extrem de puține proprietăți în mîna statului. Restul au fost jefuite, prăduite într-o manieră barbară. Din punct de vedere economic, ar fi rațional ca România să păstreze puținul pe care îl mai are, să-l coordoneze inteligent, în conformitate cu o strategie serioasă, și să facă totul pentru a face bani. Însă, prin intermediul acestei tîmpenii numite Fondul Suveran, România va pierde, în mod inevitabil, toți acești bani. De asemenea, avem de-a face și cu un aspect caraghios – ce deține România este prea puțin ca să fie pus pe piață. Sunt alții care au sute de miliarde. Comparația dintre un hipermarket și un chioșc amărît care nu poate face față concurenței este cît se poate de grăitoare în acest sens.

Motivul lui Dragnea

Unica soluție este ca România să prezerve puținul pe care îl mai are, să încerce să genereze niște profituri pe care să le dea statului și să încropească ceva cu ele, în concordanță cu un proiect realist. Altă cale nu-i! Dar statul român – în frunte cu domnul Liviu Dragnea – nu are un astfel de proiect. De cînd s-a cocoțat în fruntea PSD, Dragnea nu a avut o altă ocupație decît să facă o grămadă de cadouri capitalului străin, chiar prin minunatul său program de guvernare! Da, cadouri din foarte puținul care mai există! De ce face Dragnea aceste cadouri intolerabile? Părerea mea: ca să-l lase și pe el să-i pupe în …! Dar asta-i o miză mult prea mică în comparație cu ce pierde România.

Aventurierul și jaful a 4% din PIB-ul României

Prin sinecura Fondul Suveran, statul român s-a transformat, oficial, într-un teritoriu pentru jefuit. El nu mai pretinde absolut nimic. 90% din profitul multinaționalelor este expatriat fără fiscalizare, dar, în loc să clarifice acest aspect, Dragnea face cadouri capitalului străin ca să fie lăsat să-i pupe pe ăia în ..! Eu nu mă feresc de astfel de cuvinte, expresii, cînd am de-a face cu acțiuni menite jafului, acțiuni susținute de un politician aventurier care se laudă că ar fi de stînga. Pînă în acest moment, cel mai mare cadou făcut de Dragnea multinaționalelor a fost trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, în condițiile în care o astfel de măsură abia dacă mai există prin cîteva țări, dar este raportată la alte realități. Cînd comiți «revoluții» de genul ăsta în România, asta-i consecința: ne-am întors la o formă de capitalism primitiv. Ceea ce face Dragnea este spurcat. Fondul Suveran nu este altceva decît o metodă de a fura puținii bani care mai reveneau statului. PIB-ul României mai primește doar 4% de la stat. Ei bine, Dragnea vrea să ia și banii ăștia, ultimii!

„În doi ani, rămînem fără stat!“

Fondul nu este altceva decît o modalitate de a jecmăni, fura, distruge – eu sunt convins că, în numai doi ani, nu va mai exista nici măcar acest 4%. În doi ani, vom fi singura țară fără stat! E halucinant ce este în stare să facă Liviu Dragnea! El pentru nenorocirile aste uriașe ar trebui să aibă probleme în instanță. Dragnea distruge ultimul lucru care mai există“, a declarat Ilie Șerbănescu, în exclusivitate pentru PSnews.ro.

Articolul semnat de Răzvan Gheorghe a apărut pe site-ul PSnews.ro în 10 iunie 2018.

Sursa: https://psnews.ro/serbanescu-acuzatii-explozive-lui-dragnea-ar-trebui-sa-i-se-faca-dosare-pentru-lansarea-fsdi-exclusiv-217568/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Sfîntul Anton de Padova

Rugăciune

         Iubite Sfinte Anton, te rog, cu încredere în bunătatea ta plină de compasiune care ascultă și aduce alinare tuturor, fii mijlocitorul meu pe lîngă Dumnezeu.

Tu care ai dus o viață conform evangheliei, ajută-mă să trăiesc în credința și speranța creștină.

Tu care ai predicat mesajul carității, transmite dorința de pace și fraternitate între oameni.

Tu care ai salvat cu ajutorul minunilor persoanele care au suferit și au fost victime ale nedreptății, ajută-i pe cei săraci și pe oamenii părăsiți în această lume.

Tu care ai dus o viață conform evangheliei, binecuvîntează în special munca mea și familia mea, îndepărtează relele spiritului și ale trupului. Fă ca eu să rămîn întotdeauna unit cu Dumnezeu, încrezător în iubirea față de copiii săi, atît în clipele de bucurie cît și în cele de încercare. Amin.

Sursa: http://www.santantonio.org/fr/content/invocation-saint-antoine

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Lanț de rugăciune pentru a apăra Europa-13 iunie 2018

          Multe mesaje primite de vizionari (Maria Îndurării Divine, Luz de María, Pedro Régis) se referă la evenimentele dureroase care vor avea loc pe continentul european. În vederea preîntîmpinării lor, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 13 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune.

În mesajul din 16 mai 2012 adresat Mariei Îndurării Divine, Mîntuitorul însuși ne cere să ne rugăm pentru Europa, deoarece cel de-al treilea război mondial va începe tocmai de aici.

În această zi, fiecare este rugat să recite rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. (31), (33) și (54) ale cruciadei.

Surse: http://www.internetgebetskreis.com/fr/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/11/13-iulie-2016-lant-de-rugaciune-pentru-europa/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Marea navă se îndreaptă spre un mare naufragiu și numai cei care iubesc și apără adevărul vor fi mîntuiți

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul 4.640 din 22 mai 2018

          Dragi copii, apropiați-vă de Fiul meu Isus prezent în toate tabernacolele de pe pămînt și adorați-l. În tăcerea rugăciunii, ascultați-l. El vrea să vorbească cu voi și să vă încurajeze. Nu puteți face nimic singuri. Căutați forță în cel care este Calea, Adevărul și Viața voastră. Marea navă se îndreaptă spre un mare naufragiu și numai cei care iubesc și apără adevărul vor fi mîntuiți. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi.

Deschideți-vă inimile și acceptați adevărul Evangheliei. Ascultați de asemenea învățăturile adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Nu vreau să vă produc teamă, dar trebuie să fiți pregătiți pentru a suporta greutatea încercărilor care vor veni. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce pe calea adevărului. Nu dați înapoi. Dumnezeu se grăbește și are nevoie de sinceritatea și curajul vostru. Înaintați în iubire și adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Inima Imaculată a Sfintei Fecioare Maria – 9 iunie 2018

      Consacrare la Inima imaculată a Mariei

      Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu și Mama noastră, Regina Cerului și a pămîntului, pentru a fi pe deplin dăruiți și consfințiți lui Dumnezeu, consacrăm Inimii tale imaculate …(viața noastră, familia, comunitatea). În blîndețea ta maternă, fii Regina noastră, Mamă a Bisericii.

Prin tine, ne dăruim lui Cristos și prin el, Tatălui său. Susține-ne în drumul nostru ca să progresăm în credință, speranță și iubire, ca lumea să creadă că Isus Cristos este trimisul Tatălui.

Sub protecția ta, nu vrem să fim decît o singură inimă și un singur suflet, îndreptate spre Dumnezeu, ca să vină împărăția Fiului tău, Domnul nostru. Amin.

Sursa: http://www.notre-dame-de-l-accueil.org/Consecration-au-Coeur-immacule-de-Marie.html

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Bilderberg & Vatican Co.

        În perioada 7-10 iunie 2018 secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, participă la conferința Bilderberg care are loc la Torino, numele său fiind inclus în lista celor 131 de participanți la acest eveniment. Deși nu a fost anunțat oficial de Vatican, surse din interiorul Secretariatului de Stat au confirmat că este planificat ca Parolin să ia parte la întîlnire. Participarea cardinalului la eveniment ar putea fi o parte a strategiei de dialog pe care Sfîntul Scaun o angajează cu micul și influentul grup de elită. Ar fi pentru prima dată cînd un oficial de rang înalt din Vatican ia parte la conferințele Bilderberg.

(Sursa: https://cruxnow.com/vatican/2018/06/07/vatican-secretary-of-state-attending-elite-bilderberg-meeting/)

Grupul Bilderberg denumit și clubul Bilderberg sau conferința Bilderberg este o întrunire anuală și informală a aproximativ 130 de participanți americani și europeni, personalități ale diplomației, afacerilor, politicii și mass-mediei.(Sursa: https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Bilderberg)

Grupul Bilderberg, organizat în 1952 și numit astfel după hotelul în care a avut loc prima lor întîlnire secretă, în 1954. Cel care a organizat Grupul Bilderberg, este prințul Bernhard de Lippe-Biesterfeld de Olanda. Grupul Bilderberg împreună cu Consiliul pentru Relații Externe, a condus la crearea Comisiei Trilaterale.

Istoria Clubului Bilderberg începe după cel de-al doilea război mondial. Prima reuniune oficială a avut loc în luna mai 1954, în localitatea olandeză Oosterbeek. Atunci s-a împrumutat numele Hotelului Bilderberg, amfitrionul întîlnirii, al cărui proprietar era Prințul Bernhard, tatăl fostei Regine Beatrix a Olandei.

Grupul Bilderberg este o organizație cu agendă globalistă, ce include lideri politici din lumea occidentală, oameni de afaceri și academicieni. Reuniunile au loc anual, începînd din 1954. Fondatorii grupului au fost magnații David Rockefeller și familia de bancheri Rothschild. Grupul este puternic exclusivist și se reunește anual pentru a promova o apropiere între Europa și Statele Unite ale Americii. Organizația are o agendă globalistă și afirmă că noțiunea de suveranitate națională este depășită. Din cauza caracterului secret al întîlnirilor și a refuzului de a emite comunicate de presă, grupul a fost acuzat adesea de comploturi la nivel mondial.

Grupul a fost suspectat că pe agenda întîlnirii din anul 2010 s-ar fi aflat un potențial atac asupra Iranului și viitorul colaps al monedei euro. După colapsul monedei euro, soluția salvatoare pentru ieșirea din criză ar fi impulsionarea apariției unei monede mondiale, emisă de o bancă centrală globală. Aceasta s-ar traduce prin încercarea de a face din FMI un fel de Trezorerie mondială, sub egida ONU. (Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Grupul_Bilderberg)

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

Preasfînta Inimă a lui Isus – 8 iunie 2018

Rugăciune

            Preasfîntă Inimă a lui Isus, ai milă de cei care suferă în această vale de lacrimi. În aceste zile de disperare numeroși sînt nefericiții care își îndreaptă spre tine mîinile lor rugătoare. Ei imploră cu încredere infinita ta îndurare. Ajută-i, Doamne, să poarte jugul datoriei, sprijină-i în luptele împotriva demonului, a lumii și a tuturor dușmanilor mîntuirii lor, protejează-i în ceasul încercărilor.

    Ai promis că cei nefericiți vor fi primiți cu bunăvoință de îndată ce imploră ajutorul tău. Mă văd cufundat în tristețe și neliniște; în jurul meu furtuna lovește, cerul este întunecat, viitorul nesigur…

  O Inimă a lui Isus, îndepărtează nenorocirile care ne amenință, liniștește cu un cuvînt furtuna, dăruiește-ne pe pămînt pacea care este garanția fericirii veșnice! Amin.

Rugăciune oferită de Monseniorul de Ségur (1820-1881) fratelui său, marchizul de Ségur

Sursa: http://www.spiritualite-chretienne.com/s_coeur/priere_a.html#Segur

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Oamenii perverși vor încerca să reducă la tăcere glasul celor care iubesc și apără adevărul

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.638 din 17 mai 2018

Dragi copii, sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Biserica lui Isus al meu va merge pe calvar și mulți miniștri credincioși vor bea potirul amar al durerii. Dușmanii se vor uni pentru a-i persecuta și a-i alunga pe cei care iubesc și apără adevărul. Iată că se apropie vremurile cele mai dureroase pentru bărbații și femeile de credință. Nu permiteți ca falsele învățături să ocupe loc în viețile voastre. Fiți ai Domnului și numai pe El trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Nu dați înapoi. După toată durerea Domnul va șterge lacrimile voastre și veți fi răsplătiți pentru iubirea și fidelitatea voastră. Nu vă îndepărtați de rugăciune. Cînd vă îndepărtați deveniți victima dușmanilor lui Dumnezeu. Căutați forță în Euharistie și în cuvintele lui Isus al meu. La fel ca în timpul marilor profeți, oamenii perverși vor încerca să reducă la tăcere glasul celor care iubesc și apără adevărul, dar Domnul va acționa și triumful Bisericii va veni. Curaj. Nu vă descurajați. Fiul meu Isus nu vă va abandona niciodată. Eu sînt Mama voastră și vreau să spun că voi fi întotdeauna alături de voi. Dați-mi mîinile voastre și și eu vă voi conduce la victorie. Mergeți înainte. Mă voi ruga lui Isus pentru voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Cruciada specială de rugăciune din 7 iunie 2018

 

        În ziua de 7 iunie 2018, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: ajută-mă, eliberează-mă, pregătește-mă

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 4 Mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine*;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr: 96 – 10, 12, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 62, 63, 74, 76, 89, 116, 127, 128, 129,134, 136, 137, 139, 142, 148, 149, 151, 152, 159, 160, 161, 163, 165 – 96;
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Surse: : http://www.internetgebetskreis.com/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Sărbătoarea Mamei Mîntuirii – 4 iunie 2018

       „Declar această zi de 4 iunie 2014, ca Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii. În această zi, cînd recitați această rugăciune, voi mijloci în favoarea tuturor sufletelor pentru Darul Mîntuirii, în special pentru aceia care se află într-o mare întunecime spirituală a sufletului.“ (Mesajul din 4 iunie 2014 al Sfintei Fecioare către Maria Îndurării Divine)

 Rugăciunea nr. 154 a Cruciadei – Rugăciune pentru sărbătorirea Zilei Mamei Mîntuirii

„O Mamă a Mîntuirii, îți prezint în fața ta astăzi, în această zi de 4 iunie, Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii sufletele următorilor (lista numelor).

Iubită Mamă, te rog să-mi dăruiești mie și tuturor acelora care te onorează și care distribuie Medalia Mîntuirii, deplina protecție în fața celui rău și în fața tuturor celor care resping Îndurarea Fiului tău preaiubit, Isus Cristos și toate darurile pe care el le acordă umanității.

Roagă-te, iubită Mamă, ca toate sufletele să primească darul mîntuirii veșnice. Amin.“

Alături de aceasta am inclus în programul religios al sărbătorii, pentru cei care pot să consacre această zi rugăciunii, postului, participării la liturghie, adorării Sfîntului Sacrament, rugăciunile nr.19, 38, 58, 63, 68, 98, 111, 113, 115, 130, 131, 144, 151, 153, 155, 166 ale Cruciadei, recitarea rozarului (misterele tradiționale) și a Magnificatului.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/fr/

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Mulți vor fi derutați și Babelul va fi prezent peste tot

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.637 din 16 mai 2018

          Dragi copii, vă îndreptați spre un viitor al marii scindării în Casa lui Dumnezeu. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Fiți curajoși și mărturisiți-l pe Isus cu propria voastră viață. Crucea voastră va fi grea. Veți fi respinși pentru că iubiți și apărați adevărul. Mulți din cei fervenți în credință vor da înapoi de frică și vor fi infestați de noroiul falselor ideologii care vor intra în biserică prin intermediul falșilor păstori. Nu dați înapoi. Dați ceea ce este mai bun din voi și veți fi răsplătiți de Domnul. Cînd vă simțiți slabi, căutați forță în cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Oamenii perverși vor încerca să șteargă strălucirea celei mai prețioase comori a Bisericii. Mulți vor fi derutați și Babelul va fi prezent peste tot. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Nu permiteți ca dușmanii voștri să cîștige. Încurajați-vă și pretutindeni fiți ca Isus. Tăcerea celor drepți îi întărește pe dușmanii lui Dumnezeu. Sînt Mama voastră și am venit din cer să vă ajut. Deschideți-vă inimile și acceptați voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Fiți bărbați și femei de credință. Numai prin puterea rugăciunii puteți obține victoria. Mergeți înainte fără teamă. Isus al meu este foarte aproape de voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Adevărul Fiului meu Isus nu poate fi negociat

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.636 din 15 mai 2018

Dragi copii, mergeți înainte în apărarea adevărului. Nu sunteți singuri. Fiul meu Isus merge cu voi, deși nu-l vedeți. Îngenuncheați în rugăciune. Trăiți în timpul marii bătălii spirituale. Oamenii perverși vor acționa pentru a vă îndepărta de adevăr. Îi vor înșela pe sărmanii mei copii și mulți vor merge asemenea orbilor călăuziți de alți orbi. Casa lui Dumnezeu nu este un loc unde să se întîlnească și fiecare să-și expună ideile și să aleagă ceea ce-i convine. Adevărul Fiului meu Isus nu poate fi negociat. Ascultați de învățăturile adevăratului magisteriu al Bisericii lui Isus al meu. Nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. Eu vă iubesc și am venit din cer ca să vă ajut. Dați-mi mîinile voastre și vă voi conduce la Acela care este Calea, Adevărul și Viața. Căutați-l pe Fiul meu Isus. El vă iubește și așteaptă mult de la voi. Curaj. Mă voi ruga lui Isus pentru voi. Nu vă fie teamă. Îl cunosc pe fiecare dintre voi după nume și voi fi întotdeauna cu voi. Nu uitați: în mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimă cu iubirea de adevăr. Sînteți ai Domnului și numai pe El trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Orice s-ar întîmpla, rămîneți alături de Isus.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/