Novena Bunei Vestiri – Ziua a șaptea

Ziua a șaptea – Cuvîntul s-a făcut trup

           Și Cuvîntul s-a făcut trup…Ce este întruparea? Misterul întrupării constă în faptul că Isus este în același timp „Dumnezeu adevărat și om adevărat”.

Reluînd expresia sfîntului Ioan, „Cuvîntul s-a făcut trup” (In 1,14), Biserica numește „întrupare” faptul că Fiul lui Dumnezeu și-a asumat o natură umană pentru a împlini în ea mîntuirea noastră.

Credința în întruparea adevărată a Fiului lui Dumnezeu este semnul distinctiv al credinței creștine: „Prin aceasta îl cunoașteți pe spiritul lui Dumnezeu: orice spirit care îl mărturisește pe Isus Cristos venit în trup este de la Dumnezeu” (1 In 4,2)

Aceasta este convingerea fericită a Bisericii de la începutul ei, cînd ea cîntă marele mister al evlaviei: el s-a manifestat în trup (1 Tm 3,16).

Maria, Mama lui Dumnezeu

Misterul Întrupării o îndreptățește pe Maria să primească cel mai frumos titlu, acela de Mamă a lui Dumnezeu.

„Fiul Tatălui și fiul Fecioarei devin în mod natural unul și același fiu” (Sfîntul Anselm).

În Isus Biserica îl recunoaște pe Dumnezeu făcut om, reprezintă o afirmație esențială a credinței creștine. Pentru că ea este mama lui Isus, Maria poate fi numită mama lui Dumnezeu.

Acela pe care l-a conceput ca om din Spiritul Sfînt și care a devenit cu adevărat Fiul său după trup, nu este altul decît Fiul veșnic al Tatălui, a doua persoană a Sfintei Treimi. Biserica mărturisește că Maria este cu adevărat Mama lui Dumnezeu. (Theotokos)

Credincioșii se refugiază sub ocrotirea sa, împlorînd-o în toate primejdiile și nevoile lor. Acest cult își găsește expresia în sărbătorile liturgice dedicate Mamei lui Dumnezeu și în rugăciunea mariană, cum este sfîntul Rozar, prescurtare a întregii Evanghelii.

Cu ocazia Bunei Vestiri, te rugăm Doamne, să privești cu bunăvoință rugăciunile pe care ți le prezentăm în onoarea preafericitei și glorioasei Fecioare Maria, Mama lui Dumnezeu.

Spiritul tău Sfînt, veșnic asemenea ție, care a umplut sînul său cu splendoarea harului și al adevărului său, să ne purifice cu bunăvoință.

Ne rugăm pentru toți păcătoșii și bolnavii deoarece pentru ei a venit Cristos în lumea noastră. Amin.

Se recită: Crezul, Rugăciune către Spiritul Sfînt , Îngerul Domnului și o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui)

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cruciada specială de rugăciune din 7 aprilie 2020

           În ziua de 7 aprilie 2020, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: iertare și ocrotire

Se vor recita:

 1. Rozarul Sfintei Fecioare Maria (dacă este posibil cele patru mistere tradiţionale);
 2. Rozarul Îndurării Divine*;
 3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: (96 – 11,14, 24, 25, 52, 68, 78, 80, 107, 122, 124, 126, 132, 133, 138, 140, 141, 143, 146, 153, 154, 155, 156, 158, 167, – 96)
 4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
 5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
 6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
 7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Novena Bunei Vestiri – Ziua a șasea

Ziua a șasea – Fiat și întotdeauna Fiat

De la Fiat*-ul Bunei Vestiri la Fiat-ul Calvarului

       Dîndu-și consimțămîntul la Cuvîntul lui Dumnezeu, Maria a devenit Mama lui Isus și unindu-se pe deplin cu voința divină a mîntuirii, fără să o rețină nici un păcat, s-a consacrat în întregime persoanei și operei Fiului său, pentru a sluji, cu supunere și împreună cu El, prin harul lui Dumnezeu, la misterul Mîntuirii.

Acest consimțămînt fără rezerve al Mariei la voința divină a făcut ca ea să primească titlul de „corăscumpărătoare”: Fecioara Maria a „cooperat la mîntuirea oamenilor cu credința sa liberă și cu ascultarea ei”. (Lumen gentium 56)

Ea a pronunțat Da-ul său „ în numele întregii naturi umane.” (Sfîntul Toma de Aquino)

Prin ascultarea sa, ea a devenit noua Evă, mama celor vii.

Prin mijlocirea Mariei, Mama lui Dumnezeu, ascultă-i cu bunăvoință pe bolnavii, muribunzii, exilații și condu-ne la această fericire nesfîrșită pe care Isus și Maria ne-au dobîndit-o prin cele două „fiat”.

* Cuvîntul latinesc fiat („să se facă” sau „facă-se”) este verb la persoana a treia singular, subjunctiv activ prezent al infinitivului fio, fieri, factus sum ( a se face, a se întîmpla, a deveni) sau la persoana a treia singular, subjunctiv pasiv prezent al infinitivului facio,-ere, feci, factum (a face, a realiza, a produce) (n.t.).

Se recită: Crezul, Rugăciune către Spiritul Sfînt , Îngerul Domnului și o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui)

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Sfîntul Ioan Paul al II-lea – 15 ani de la moarte

       În ultima apariție publică de la fereastra Palatului Apostolic, Papa Ioan Paul al II-lea, neputînd să mai vorbească, și-a prins capul cu mîinile într-un gest de disperare, care, transpus în cuvinte, exprima o mare neliniște: „Sînt foarte îngrijorat pentru voi! Vremuri tulburi vă așteaptă!Vai,Vai!”.

Au trecut 15 ani de atunci și realitatea clipelor pe care le trăim confirmă din plin temerile sale.

Masoneria ecleziastică s-a înstăpînit în Biserica lui Dumnezeu. A fost de acord cu măsura autorităților laice de a interzice pe motiv de pandemie participarea credincioșilor la liturghiile oficiate în biserici. Nu a existat nici un fel de opoziție.

În aceste condiții, să-l rugăm pe Sfîntul Ioan Paul al II-lea să-i ajute pe slujitorii lui Dumnezeu să-și poată îndeplini acum, cu curaj și devotament, misiunea încredințată lor de Biserică, aceea de conducători spirituali.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Novena Bunei Vestiri – Ziua a cincea

Ziua a cincea – „Eu sînt slujitoarea Domnului”

Credința Mariei

Cînd a aflat că ea va naște pe Fiul celui Preaînalt fără să cunoască bărbat, prin puterea Spiritului Sfînt, Maria a răspuns cu ascultarea credinței (Rom 1,5), sigură că nimic nu este imposibil la Dumnezeu: „Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvîntul tău!” (Lc 1,37-38)

Să admirăm această credință a Mariei, încrederea ei de neclintit în Dumnezeu în toate împrejurările, umilința sa desăvîrșită: Eu sînt slujitoarea Domnului, fie mie după cuvîntul tău.

Fraza scurtă exprimă din nou o totală ascultare, care nu va fi negată niciodată, nici chiar în momentele cele mai dureroase.

În Psalm am recitat: „Cîntați Domnului un cîntec nou, pentru că a făcut minuni.” Astăzi sîntem în fața unei minuni a lui Dumnezeu: Maria! O ființă umilă și slabă ca noi, aleasă să fie Mama lui Dumnezeu, Mama Creatorului său.

Te binecuvîntăm Doamne. Sîntem surprinși pentru că în sărăcie, în slăbiciune și în umilință te faci cunoscut și ne dăruiești dragostea ta care ne mîntuie, ne vindecă și ne dă putere.

Învață-ne să-ți urmăm cuvîntul și să avem încredere în tine, așa cum a simțit Maria. Amin.

Se recită: Crezul, Rugăciune către Spiritul Sfînt , Îngerul Domnului și o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui)

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Novena Bunei Vestiri – Ziua a patra

Ziua a patra – „Vin să fac voința ta”

         Pentru că sîngele taurilor şi al ţapilor nu poate să înlăture păcatele. Pentru aceasta, intrînd în lume, el spune: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici ofrandă, ci mi-ai alcătuit un trup. Nu ţi-au plăcut nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat. Atunci am zis: «Iată, vin – în sulul cărţii este scris despre mine – ca să fac voinţa ta, Dumnezeule!»”. (Evr.10,4-7)

Ave Maria! Cît este de plăcut să cîntăm Ave Maria în aceeași zi în care a fost adusă din Cer. Să o primim cu bucurie pe Maria.

Să admirăm, să adorăm ceea ce face Dumnezeu din ea, în ea, pentru noi. Tot ceea ce este în jurul ei se află în mișcare. Aceasta este marea minune. Dumnezeu vrea să creeze o Fecioară Maria, o Mamă a lui Dumnezeu, un Om-Dumnezeu.

Pentru atîtea minuni, întreaga Sfîntă Treime lucrează.

Tatăl care vrea să-l dea pe Fiul său, îl trimite mai întîi pe îngerul său.

Îngerul vorbește, o pregătește pe Maria. Ea ascultă, întreabă, vrea să știe.

Ea știe, consimte, se încredințează voinței lui Dumnezeu.

Spiritul Sfînt lucrează în ea, Omul-Dumnezeu este conceput.

Iată-l înveșmîntat cu trupul nostru, însuflețit cu un suflet asemănător sufletelor noastre.

Ca Dumnezeu, el este mare; ca om, el s-a făcut cît se poate de mic.

Și Fecioara poartă în ea această comoară și nimeni din lume nu o știe.

Ea este singura care îl adoră pe Isus în întruparea sa; ea este singura care-l iubește în acest mister, izvor al tuturor misterelor, abis al tuturor harurilor.

Să ne unim cu Maria pentru a-l adora pe Isus.

Revarsă, o Părinte, harul tău în sufletele noastre. La vestirea îngerului, tu ne-ai dezvăluit întruparea fiului tău; condu-ne prin patima și crucea sa la gloria învierii. Prin Isus Cristos Domnul nostru.

Îți încredințăm îndeosebi toate rugăciunile care urcă spre tine. Amin.

Se recită: Crezul, Rugăciune către Spiritul Sfînt , Îngerul Domnului și o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui)

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Novena Bunei Vestiri – Ziua a treia

Ziua a treia – Dumnezeu dă un semn

           „De aceea, însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, căruia îi va pune numele «Emanuel». Unt şi miere va mînca, ştiind să îndepărteze răul şi să aleagă binele.” (Is 7 14-15)

Din prima clipă a conceperii sale, printr-un har și un privilegiu unic al lui Dumnezeu cel Atotputernic, avînd în vedere meritele lui Isus Cristos Mîntuitorul neamului omenesc, Preafericita Fecioară Maria a fost ferită și neatinsă de orice necurăție a păcatului originar. (Papa Pius al IX-lea, proclamarea dogmei Imaculatei concepții-1854)

Aceasta în vederea Întrupării deoarece Dumnezeu a permis ca Maria să fie, încă din prima clipă a vieții sale, „plină de har”.

Eu sînt slujitoarea Domnului…

Pentru a fi Mama Mîntuitorului, Maria a fost înzestrată cu haruri de Dumnezeu, pe măsura unei misiuni atît de mari. Îngerul Gabriel, în momentul Bunei Vestiri, o salută ca plină de har (Lc 1,28). Într-adevăr, pentru a putea da consimțămîntul liber al credinței sale la aducerea la cunoștință a vocației sale, trebuia ca ea să fie susținută de harul lui Dumnezeu.

O Părinte, întărește în noi darul adevăratei credințe ca ea să ne facă să recunoaștem în fiul Fecioarei, Cuvîntul tău făcut om și prin puterea învierii sale, să ne conduci la fericirea veșnică. Prin Cristos Domnul nostru.

Preabunule Dumnezeu, îți încredințăm inimile noastre, cele ale apropiaților noștri și ale întregii umanități. Dă-ne darul să credem în prezența ta constantă, credincioasă și plină de îndurare, tu, cel care te-ai întrupat în sînul preacurat al Mariei, Mama noastră. Amin.

Se recită: Crezul, Rugăciune către Spiritul Sfînt , Îngerul Domnului și o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui)

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Novena Bunei Vestiri – Ziua a doua

Ziua a doua- Dumnezeu a ales-o pe Maria

        Pentru a deveni om, Fiul lui Dumnezeu are nevoie de o mamă omenească. Din eternitate, Dumnezeu a ales-o pe Maria. La momentul potrivit el îl trimite pe îngerul său.

Îngerul Domnului a vestit Mariei…

Cu această frază, reluată din evanghelia Bunei Vestiri începe Îngerul Domnului.

Această frumoasă rugăciune amintește de vizita Îngerului la Fecioara Maria pentru a o anunța că ea vă fi mama Mîntuitorului și pentru a-i cere consimțămîntul său.

Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său (Gal 4,4) dar, pentru „a alcătui un trup” (Evr 10,5) pentru El, a dorit cooperarea liberă a unei creaturi. Așadar, din veșnicie, Dumnezeu a ales, pentru a fi Mama Fiului său, o fiică a Israelului, o tînără evreică din Nazaretul Galileii „o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria.” (Lc 1, 26-27)

Părintele îndurărilor a dorit ca întruparea să fie precedată de o acceptare din partea acestei Mame predestinate; după cum o femeie a contribuit la lucrarea morții, tot astfel o femeie a contribuit și la viață.

O Doamne, astăzi ai vrut ca în sînul preafericitei Fecioare Cuvîntul tău să devină însoțitorul nostru. Fă ca atitudinea noastră să fie în așa fel încît să putem să-ți fim plăcuți.

Îți încredințăm în special viețile celor nenăscuți, ocrotește-le și binecuvîntează-le. Fă-i să ajungă la fericire în împărăția ta.

Se recită: Crezul, Rugăciune către Spiritul Sfînt , Îngerul Domnului și o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui)

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Novena Bunei Vestiri – Ziua întîi

          Sărbătoarea Bunei Vestiri celebrează evenimentul extraordinar, cel mai grandios al întregii istorii: întruparea Cuvîntului lui Dumnezeu în sînul Preafericitei Fecioare Maria.

„În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria.

Şi, intrînd la ea, i-a spus: «Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!». Ea s-a tulburat la acest cuvînt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta.

Însă îngerul i-a spus: «Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui Davíd, tatăl său; şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfîrşit».

Maria a spus către înger: «Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat?». Răspunzând, îngerul i-a spus: «Duhul Sfînt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfîntul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrîneţe şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil!». Atunci, Maria a spus: «Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvîntul tău!». Şi îngerul a plecat de la ea.” (Luca 1,26-38)

Sărbătorită în 25 martie, cu 9 luni înainte de Crăciun, Buna Vestire este unul din misterele esențiale ale cultului creștin.

Ziua Întîi – Gabriel vestește Mariei

Sărbătoarea Bunei Vestiri comportă două „aspecte”: unul „vizibil” și celălalt „invizibil”.

Aspectul său „vizibil” se referă la vizita îngerului la Maria: un aspect istoric care situează evenimentul într-un anumit timp și loc.

Aspectul său „invizibil” îl reprezintă misterul de nepătruns al Întrupării Fiului lui Dumnezeu, Cuvîntul făcut trup, care aduce mîntuire tuturor oamenilor.

Numele de Isus „Dumnezeu mîntuie” înseamnă că însuși numele lui Dumnezeu este prezent în persoana Fiului său făcut om pentru răscumpărarea universală și definitivă a păcatelor.

El este numele divin care singur aduce mîntuirea (In 3,5 – Fapte 2,21) și poate de acum înainte să fie invocat de toți, deoarece el s-a unit cu toți oamenii prin întrupare încît „Şi nu este în nimeni altul mîntuirea, pentru că nu este nici un alt nume sub cer dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi” (Fapte 2,12)

O Doamne, la vestirea îngerului, tu ai vrut ca al tău Cuvînt să devină trup din Fecioara preasfîntă. Te implorăm dăruiește-ne [harul] să credem că ea este cu adevărat Mama lui Dumnezeu și să fim ajutați prin rugăciunile ei de mijlocire către tine.

Îți încredințăm în special pe toate mamele care tocmai au aflat că așteaptă viața. Fie ca ele să accepte asemenea Mariei să devină mame!

Ascultă-ne, Doamne, Părinte Sfînt, Dumnezeule atotputernic și veșnic! Prin umbra harului divin asupra sînului preasfînt al preafericitei Maria, ai binevoit să luminezi lumea întreagă. Implorînd, cerem stăruitor și cu umilință maiestății tale ca ceea ce nu sîntem noi capabili să obținem cu meritele noastre, să merităm să obținem cu ajutorul său. Amin.

Se recită o decadă de rozar: 1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui

Notă: în afara decadei de rozar rugăciunile zilnice care însoțesc novena cuprind: Crezul, Rugăciune către Spiritul Sfînt și Îngerul Domnului.

Rugăciune către Spiritul Sfînt

Vino, Spirite Preasfînt

și trimite pe pămînt

a ta luminoasă rază.

Al săracilor Părinte,

Dătător de cele sfinte,

vino și ne luminează.

Bunule Mîngîietor,

Oaspete preaiubitor,

dulcea noastră răcorire!

Tu, în trudă, alinare,

în căldură ești răcoare,

mîngîiere în mîhnire.

Peste cei ce ți se-nchină

Tu revars-a ta lumină,

harul tău îmbelșugat.

Pentru-a omenirii vină

firea-ntreagă acum suspină

greu rănită de păcat.

Spală ce e întinat

udă tot ce e uscat,

vindecă ce e rănit.

Moaie tot ce-i împietrit,

încălzește ce-i răcit

și îndreaptă ce-i greșit!

Celor ce cinstesc

și-n tine nădăjduiesc

dă-le harul înșeptit.

Dă virtuții răsplătire,

dă în moarte fericire,

dă-le raiul nesfîrșit. Amin.

Îngerul Domnului – Angelus

Îngerul Domnului a vestit Mariei.

Şi ea a conceput de la Spiritul Sfînt.

Bucură-te, Maria

Iată slujitoarea Domnului.

Fie mie după cuvîntul tău.

Bucură-te, Maria

Şi Cuvîntul s-a făcut trup.

Şi a locuit între noi.

Bucură-te, Maria

Roagă-te pentru noi, sfîntă Născătoare de Dumnezeu.

Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.

Să ne rugăm:

Te rugăm, Doamne, să reverşi harul tău în sufletele noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea îngerului, întruparea lui Cristos, Fiul tău, să fim duşi prin patima şi crucea lui la gloria învierii. Prin acelaşi Cristos, Domnul nostru. Amin.

Sursa: https://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/49-evanghelia-dupa-sf-luca/

https://www.etoilenotredame.org/page/neuvaine-de-l-annonciation

Ioan Șerban Manole, OFMConv, Carte de rugăciuni tradiționale și biblice, Serafica, Roman, 2007

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Apostolii să se roage zilnic Novena Bunei Vestiri pentru oprirea răspîndirii coronavirusului

Mesajul Mariei, Mama noastră Cerească către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

24 martie 2020

fragment

         Mama Maria: Draga mea, știu că țara ta este foarte preocupată de acest virus mortal care ucide atît de mulți în întreaga lume, dar nu-ți fie teamă. Sînt Mama ta și te voi proteja pe tine și familia ta. Aceasta este o încercare pentru națiunea ta, un creuzet pentru a decide dacă ei se vor întoarce la Fiul meu, Domnul Dumnezeul și Mîntuitorul lor; sau nu. Fiecare bărbat, femeie sau copil ar trebuie să fie într-o continuă rugăciune rugîndu-l pe Fiul meu să pună capăt acestui virus oribil. De altfel, copiii mei reacționează de frică.

Mama Maria: Vreau să știi că prin intermediul Novenei Bunei Vestiri, mi se vor acorda și am primit haruri mari care să aducă vindecare în comunitățile în care este recitată această novenă. Este cererea mea, draga mea, ca tu să ceri cît mai multor apostoli să se roage zilnic această novenă pentru a opri răspîndirea acestui coronavirus.

Anna Marie: Da Mamă.

Mama Maria: Te rog spune-le celor mici să continue zilnic în rugăciune întrucît sînt în carantină în casele lor. Este un moment de reflecție asupra marii jertfe făcută de Fiul meu pentru mîntuirea tuturor păcătoșilor. Așadar pregătiți-vă pentru Vinerea Mare, ziua în care Fiul meu a fost răstignit cu brutalitate pentru a-i mîntui pe toți păcătoșii de condamnarea la chinurile infernului și în trei zile, Divinul și Sfîntul meu Fiu s-a ridicat din morți și a deschis porțile Cerului pentru ca să intre toți cei care au iubit, slujit și purtat propriile lor cruci în timpul vieții.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Dozulé 48

        La 48 de ani de la prima apariție de la Dozulé, mesajul Domnului nostru Isus Cristos transmis vizionarei sale Madeleine Aumont este mai actual ca niciodată. Umanitatea nu a îndeplinit dorința Mîntuitorului de a ridica Crucea Glorioasă de 738 de metri, iar aceasta a avut drept consecință proliferarea elementului demonic la scară planetară. Sîntem acum martorii instaurării noii ordini mondiale cu tot cortegiul de monstruozități care va urma.

„Trăiţi timpul supremului efort al răului împotriva lui Cristos. Satana este eliberat din închisoarea sa. El ocupă întreaga suprafaţă a pămîntului.“ (Apariţia nr.12 din 2 noiembrie 1973)

„Fiţi mereu bucuroşi, nu vă plîngeţi de cataclismul general al acestei generaţii, fiindcă toate acestea trebuie să se împlinească. Dar iată că apare pe cer Semnul Fiului Omului. Şi acum trebuie să se împlinească timpul naţiunilor. Toţi îşi vor lovi pieptul. După evanghelizarea lumii întregi, atunci voi reveni în Glorie.“ (Apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973)

„Cînd această Cruce va fi înălţată de la pămînt, voi atrage totul la mine.“ (Apariţia nr. 8 din 12 iunie 1973)

Prin Crucea Glorioasă Dumnezeu a dorit să unească toate naţiunile aşteptîndu-le la picioarele ei pentru căinţa mondială şi pentru a primi iertarea lui Dumnezeu.

„Adevărat vă spun, Tatăl Meu m-a trimis pentru a vă mîntui şi a vă da Pacea şi Bucuria. Să ştiţi că Eu sînt Iubire şi Compasiune.“ (Apariţia nr.17 din 31 mai 1974) 

Rugăciunea zilnică de la Dozulé

 „Doresc ca ei să spună în fiecare zi rugăciunea urmată de o decadă de rozar. Fiecare familie care o va spune cu mare încredere va fi protejată de orice nenorocire, apoi voi revărsa în inimile lor Îndurarea Mea.“ (Apariţia nr.28 din 28 martie l975)

Rugăciunea i-a fost dictată Madeleinei în cea de-a zecea apariţie din 7 septembrie 1973.

Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii. Împărăţia Sa este veşnică. El vine să învingă lumea şi timpul.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te hulesc, iartă-i că nu ştiu ce fac.

Ai milă Dumnezeul meu, de scandalul lumii, eliberează-i de spiritul satanei.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te evită, dă-le gustul Sfintei Euharistii.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Glorioase, fă ca ei să găsească aici Pacea şi Bucuria în Dumnezeu, Mîntuitorul nostru.

Ai milă Dumnezeul meu, pentru ca Împărăţia Ta să vină, dar salvează-i, mai este încă timp… Iar timpul se apropie şi iată că Eu vin. Amin. Vino, Doamne Isuse.

Se recită o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui), iar la sfîrşit invocaţia:

„Doamne, revarsă asupra lumii întregi comorile nesfîrşitei Tale Îndurări.”

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/03/08/dozule/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Președintele Braziliei a decis includerea activităților religioase în categoria serviciilor esențiale care trebuie să funcționeze

       Președintele brazilian, Jair Bolsonaro, a decis joi includerea activităților religioase în categoria serviciilor esențiale care trebuie să funcționeze în continuare în perioada de izolare în contextul epidemiei COVID-19, transmit AFP și EFE.

Decretul prezidențial în acest sens, publicat în Monitorul Oficial, adaugă „activitățile religioase indiferent de natura lor” pe lista serviciilor considerate drept esențiale, pe care se află și farmaciile și supermarketurile, informează agerpres.ro.

Bolsonaro a adăugat totuși că aceste activități „vor trebui să fie conforme cu instrucțiunile Ministerului Sănătății”. Această instituție poate opta să impună restricții lăcașurilor de cult.

Epidemia de coronavirus se extinde și în statul sud-american. Cel mai recent bilanț indică  2.985 de cazuri de coronavirus în Brazilia și 77 de morți.

Articolul semnat de Ștefania Brândușă a apărut în 27 martie 2020 pe site-ul Activenews.

Sursa: https://www.activenews.ro/externe/Presedintele-Braziliei-a-decis-includerea-activitatilor-religioase-in-categoria-serviciilor-esentiale-care-trebuie-sa-functioneze-160738

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american – 23 martie 2020

        La fel ca pentru Europa, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 23 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american.

În această zi, fiecare este rugat să recite, cel puțin unul din rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 26, 30, 31, 80, 85, 124 și 141 ale cruciadei.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/en/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Criza virusului totalitar între recomandări și obligații

 

 

        Am ascultat aseară conferința de presă a dlui Marcel Vela, ministru de interne, ajutat de doi secretari de stat. Nu m-au surprins măsurile noi adoptate. Normale și de bun simț civic. Mi-a atras atenția altceva, și anume faptul că restricțiile-recomandări anunțate de dl Vela au fost interpretate de unul dintre secretarii de stat prezenți la conferință drept recomandări-obligatorii. Am simțit din plin greutatea acestui cuvînt „obligații” mai ales atunci cînd s-a referit la restricțiile libertății de a aduce cult lui Dumnezeu în public și împreună cu alții. Repet, restricțiile de circulație și de grupare sunt foarte utile în contextul actualei crize sanitare, dar cele cu caracter religios cred că pot fi ușor amendabile pînă la a lăsa un spațiu de mișcare și celor care recurg la obiecția de conștiință. Nu știu cîți cetățeni/creștini în România contemporană, în fața fricii de moarte, care unora li se pare iminentă, recurg la obiecția de conștiință pentru a participa la sfînta liturghie duminicală. Dacă există un astfel de partid, partidul „obiectorilor de conștiință”, aș vrea să mă înscriu și eu. Da, vreau să fac asta pentru că nu sunt de acord în conștiință cu limitarea, restricționarea sau eliminarea totală a libertății religioase a creștinilor de a aduce cult public lui Dumnezeu. De exemplu, funcție de mărimea bisericilor, respectînd distanța de un metru între persoane, s-ar fi putut permite celebrările comunitare, publice. De asemenea, în provincie, la sate, sau acolo unde focarele de infecție nu sunt active, nu sunt cunoscute, pot fi luate măsuri de prevenție graduale etc. Măsurile radicale, totale nu sunt benefice, a spus Papa Francisc comentînd măsurile de închidere a bisericilor în Italia. Da, avem libertatea conectării online, dar modalitatea celebrărilor virtuale nu este totuna cu cea a celebrărilor live. Biserica online este un fel de Biserică în carantină. Bine. Ne asumăm acest fel de „post”, dar nu este specific naturii Bisericii.
Motivațiile obiecției mele de conștiință le justific cu cîteva elemente din învățătura socială a Bisericii. Astfel, din lunga tradiție a raportului pe care Biserica l-a avut cu statul, cînd împotrivă, cînd împreună (dialog, simfonie etc.), am reținut că Biserica nu se confundă cu comunitatea politică și nu trebuie să se lege de vreun sistem politic (cf. Vatican II, Gaudium et spes 76). Comunitatea politică și Biserica trebuie să fie independente și autonome una față de alta în domeniul propriu și ambele, dar prin propriile mijloace, să slujească binele personal și social al oamenilor. (cf. Compendiu de Doctrina Socială a Bisericii, 50).
De asemenea, am reținut că persoana umană nu poate fi niciodată instrumentalizată pentru scopuri străine de propria ei împlinire, care este Dumnezeu și planul divin de mîntuire. Prin dimensiunea sa interioară omul este mai presus de univers și este singura creatură pe care Dumnezeu nu a voit-o pentru ea însăși. De aceea, viața lui nu poate fi supusă unor restricții (nicidecum obligații!) care fac atingere drepturilor legitime și propriei libertăți. Mai mult decît atît, persoana nu poate fi folosită pentru scopuri economice, sanitare, sociale și politice, indiferent de autoritatea care le-ar formula, și nici atunci cînd această instrumentalizare are loc în numele unor presupuse beneficii de bunăstare a comunități civile în totalitatea ei. Autoritățile publice ar trebui să vegheze cu atenție pentru ca nici o restricție a libertății și nici o altă povară impusă acțiunii personale să nu rănească demnitatea personală și să fie garantată exercitarea efectivă a libertăților umane fundamentale, printre care și libertatea religioasă (cf. DSB, 133). Din acest punct de vedere dezacordul (ezitarea) ministrului Vela față de secretarul de stat în a defini restricțiile ca obligații sunt salvatoare pentru o societate democratică. De fapt, Biserica dorește ca membrii ei să trăiască într-o societate democratică bazată pe respectarea drepturilor fundamentale ale omului. La acest lucru se referea, printre mulți alții, și sf. Ioan Paul al II-lea cînd se adresa președinților de state la Helsinki în 1980 și cerea pentru Biserică libertatea de exprimare, de a învăța, de a evangheliza, libertatea de a săvîrși acte de cult în public, dar și libertatea de a se organiza și de a avea propriile reglementări interne (cf. DSB 426).
Într-un context în care există riscul ca societatea să alunece în dictatură, fie ea și dictatură sanitară, cetățeanul, dar și creștinul, nu este obligat în conștiință să urmeze prescripțiile autorităților civile dacă acestea sunt contrare exigențelor morale, drepturilor fundamentale ale omului sau învățăturilor evangheliei. Dreptul de a refuza acțiunile moralmente rele este un drept fundamental pe care legea civilă trebuie să-l recunoască și să-l apere. Dacă există asemenea creștini care obiectează în conștiință, ei trebuie să fie scutiți nu numai de sancțiuni penale, ci și de orice daune pe plan legal, disciplinar, economic și profesional.
În concluzie, ținînd cont de faptul că membrii Bisericii nu mai au voie să participe la acțiunile de cult în public, ei au datoria gravă de conștiință de a nu colabora, nici măcar formal, la practicile care, deși sunt admise de legislația civilă, sunt în contradicție cu legea lui Dumnezeu. Această colaborare nu poate fi justificată nici invocînd respectul față de libertatea celuilalt, nici că legea civilă o prevede și o cere. Lucrul acesta înseamnă că trebuie să inventăm alte forme de a-i aduce cult lui Dumnezeu în public. De exemplu, cinstind duminica prin lecturi biblice și rugăciune comunitare în familie. Să încercăm să reactualizăm temporar „bisericile domestice” din antichitatea creștină. Persoana umană nu se poate sustrage de la responsabilitatea morală a actelor împlinite. Cît privește această responsabilitate, fiecare va fi judecat de Dumnezeu (Rom 2,6; 14, 12). (cf. DSB, 399).
Am avut ocazia să trăim pe pielea noastră cum statul poate să devină dăunător societății atunci cînd prin măsurile sau legile adoptate îi face pe cetățeni să renunțe la discernămînt și responsabilitate (cf. DSB, 354). Din acest punct de vedere sunt de acord cu Mario Vargas Llosa care spunea recent că virusul covid-19 nu ar fi putut să apară într-un stat democratic.
Între liniștea de marmură a cuvîntului „obligație” și neliniștea umană din spatele cuvîntului „recomandare” o prefer pe aceasta din urmă. Dumnezeu să binecuvînteze România, a spus dl Vela la sfîrșit.
Dumnezeu să binecuvînteze democrația din România și împreună să rezistăm împotriva virusului totalitar!

Articolul a apărut pe pagina de facebook a părintelui Wilhelm Dancă în 22 martie 2020.

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

19 martie 2020 – Sfîntul Iosif, Patronul Bisericii Universale

Sfinte Iosif, apără Biserica Fiului tău în aceste momente dificile.

Dă-ne putere să ne păstrăm nealterată credința creștină și să luptăm împotriva forțelor întunericului care ne împresoară. Amin.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Prăbușirea Indicelui Dow Jones

         Panica  indusă și cultivată în rîndul populației lumii prin răspîndirea infecției cu COVID-19 și declararea acesteia ca pandemie, a făcut ca declinul burselor, fenomen economic în plină desfășurare, să fie lăsat la o parte.

Astăzi indicele Dow Jones a pierdut 2352,6 puncte, respectiv 9,99%, ajungînd la 20.200,62 puncte, cea mai mare scădere din 1987 cind el a pierdut peste 22%.

„Scăderile au fost atît de masive încît tranzacţionarea a fost oprită pentru 15 minute la scurt timp după debutul şedinţei bursiere. În ciuda opririi, Dow Jones-ul a înregistrat al cincilea cel mai mare declin zilnic din istorie, conform FactSet.

Nici cea mai gravă scădere de o zi din timpul crizei financiare din 2008 nu a atins o asemenea amploare.

Mohamed El-Erian, consilier economic la Allianz a declarat: «Intrăm într-o recesiune globală. După ce s-a întîmplat în ultimele zile, vom asista la opriri bruşte ale economiilor. Iar problema este că, nu vor fi uşor de repornit».

Preşedintele american Donald Trump a anunţat restricţii de călătorie de 30 de zile, pentru cei care vin din Europa în SUA, ca răspuns al guvernului la criza provocată de coronavirus.

De asemenea, Trump a spus că administraţia va oferi ajutor financiar pentru bolnavi, pentru cei care se îngrijesc de bolnavi şi pentru cei care se află în carantină.

În Europa, indicii au avut cea mai neagră zi din istorie, indicele STOXX 600 afişând o scădere de 11%, la 296,52 puncte, în vreme ce DAX 30 al bursei din Frankfurt a consemnat un declin de 12,24%, până la 9.161,13 puncte, iar pentru FTSE 100 al pieţei londoneze, deprecierea a fost de 10,93%, indicele încheind ziua la 5.234 de puncte.” (Sursa: https://www.bursa.ro/dow-jones-la-cea-mai-neagra-zi-de-la-prabusirea-din-1987-67171938)

 Așa cum arată realitatea, declinul economic va continua, criza economică se va adînci, iar perspectiva ameliorării acestei situații va fi din ce în mai îndepărtată.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

Lanț de rugăciune pentru a apăra Europa-13 martie 2020

        Multe mesaje primite de vizionari (Maria Îndurării Divine, Luz de María, Pedro Régis) se referă la evenimentele dureroase care vor avea loc pe continentul european. În vederea preîntîmpinării lor, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 13 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune.

În mesajul din 16 mai 2012 adresat Mariei Îndurării Divine, Mîntuitorul însuși ne cere să ne rugăm pentru Europa, deoarece cel de-al treilea război mondial va începe tocmai de aici.

În această zi, fiecare este rugat să recite  rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 31, 33 și 54 ale cruciadei.

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/11/13-iulie-2016-lant-de-rugaciune-pentru-europa/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Capitalismul victorios contestat la el acasă

          La trei decenii de la căderea comunismului în Europa Centrală și de Est, capitalismul victorios este contestat mai mult decît oricînd altădată tocmai în fiefurile sale: în locul unde s-a născut (Marea Britanie) și îndeosebi în locul unde s-a întrupat în formele moderne cele mai semnificative (SUA). Faptul este cu atît mai curios cu cît victoria împotriva comunismului părea atît de completă și definitivă încît, la vremea respectivă, făcuse carieră interpretarea revenirii capitalismului la cîrma mondială absolută ca „sfîrșitul istoriei”. Realitatea este că, rămas singur și atotputernic, capitalismul a dat iama cum se spune, și-a lichidat toate pîrghiile de a moraliza capitalul și de a bara abuzurile de monopol, pîrghii cu care se înzestrase pentru a învinge comunismul și cu care l-a și dovedit. Dimpotrivă, și-a exacerbat toate tarele specifice, pe care nici n-a mai căutat cumva să le înfrîneze, tempereze sau camufleze.

Și, nu întîmplător, acum contestarea este în legătură exact cu aceste aspecte: a) ajungerea la paroxism a consecințelor naturii capitalismului însuși, lăsate ba chiar încurajate să se dezlănțuie, dintre care se detașează inegalitatea social-economică fără precedent în istorie; b) abandonarea oricăror căutări (din perioada confruntării cu comunismul) de înnoire prin asimilarea sau încercarea unor experiențe economice și sociale care reprezintă răspunsuri la probleme reale și la năzuințe ce merită luate în atenție și nu desconsiderate.

Concluzia desprinsă fără echivoc de analiștii – altfel de marcă – ai acestor contestări este că, dacă vrea să supraviețuiască, necum dacă vrea să mai și prospere, capitalismul trebuie să se reformeze sau, folosindu-se terminologia modernă, să se „reseteze”. Altminteri, îl pasc grave conflicte sociale, dacă nu chiar o revoluție! Și analiștilor respectivi trebuie să li se dea crezare, căci nu sunt nici comuniști, nici socialiști, nici populiști, nici „iliberaliști”, nici „cu rușii”. Sunt corifei ai capitalismului: nu doar economiști de seamă, ci și președinți de mari companii, lideri ai presei de business precum „Wall Street Journal” sau „The Economist”.

Iată datele problemei, culese din statistici și literatura capitalistă mondială actuală: capitalistă și nu socialistă, căci aceasta din urmă cam nici nu există!

În SUA, în 1978 salariile directorilor executivi ai companiilor erau în medie de 23 de ori mai mari decît salariul mediu din industria respectivă; în 2018, raportul ajunsese de 221 ori, iar, după alte calcule, de 278 ori.

Victoria lui Trump s-a datorat integral clasei mijlocii

După 1980, veniturile celor mai de sus 10% din populație pe scara veniturilor s-au dublat, iar veniturile celor mai de sus 1%  chiar s-au triplat, în timp ce veniturile celor mai de jos 60% din populație practic au stagnat. Inegalitatea veniturilor a ajuns la paroxism, averea deținută de 1% din populație tinzînd s-o egaleze pe cea a restului de 99% din populație.  Disjuncție care nu era cunoscută decît în coloniile cele mai sărace! Pentru o țară ca America, faptul are semnificația dispariției clasei mijlocii, emblema pînă în urmă cu cîteva decenii a forței capitalismului și considerată osatura și chezășia democrației! În ciuda tuturor controverselor, victoria lui Trump în alegerile din 2016 s-a datorat integral apăsării pe „pedala” clasei mijlocii, pe baza căreia să fie reînviată „măreția Americii”.

Thomas Piketty, director al Școlii de Înalte Studii Sociale și profesor la Școala de Economie din Paris, editorialist al ziarului „Le Monde” în urmă cu cîțiva ani, a făcut vîlvă cu volumul „Capitalismul secolului XXI” tocmai pentru că a plasat inegalitatea crescîndă ca problemă principală a capitalismului contemporan.

Thomas Piketty a calculat, pe baza statisticilor oficiale americane, că, între 1950 și 1990, veniturile pe locuitor în SUA au crescut în medie anual cu 2,2%, dar, între 1990 și 2000, creșterea a coborît la 1% cînd, nu întîmplător, numărul miliardarilor americani în dolari a săltat de la 100 la peste 600!

În Marea Britanie, salariul anual al executivilor din companii a ajuns să fie, în medie, de peste 3,5 milioane lire sterline, respectiv de 117 ori mai mare decît salariul mediu full-time din țară (aproape 30.000 lire sterline pe an). Asemenea calcule nu prea sunt făcute în alte țări capitaliste occidentale. Dar tendința este prezentă puternic și în acestea, după cum evidențiază indirect alți indicatori statistici calculați oficial. Binecunoscutul indice Gini – care compară evoluția celor mai înalte 20% dintre venituri cu evoluția celor mai joase 20% dintre venituri – a tot crescut în ultimii ani. De pildă, în țările UE se situează acum la nivelul 5,2 în medie și România „europeană” se află în top cu un nivel de 6,5 (adică de 6,5 ori sunt mai mari „primele” 20% dintre venituri față de „ultimele” 20% dintre venituri), o situație specifică unei colonii

O adevărată lovitură a plasat profesorul Piketty

O adevărată lovitură a plasat profesorul Piketty  cu teza formulată cu subiect și predicat în a doua carte lansată recent pe piață: inegalitatea nu este economică sau tehnică, ci ideologică și politică! Lovitura îi vizează pe cei care vor să justifice inegalitatea, inclusiv paroxismul la care a ajuns, ca avînd „cauze naturale”. Ei bine, autorul cărții „Capitalul ține de ideologie” spune din interior că „piața și concurența, profiturile și salariile, capitalul și îndatorarea, munca necalificată și calificată, nativii și străinii, paradisurile fiscale și competitivitatea nu sunt naturale, ci construcții sociale care depind în întregime de un sistem legal, fiscal, educativ, politic”.

Inegalitatea crescîndă a veniturilor nu este singura ce ilustrează calea pe care a luat-o capitalismul atotbiruitor în deceniile din urmă și care este mereu mai puternic contestată. Inegalitatea nu vine de altfel din senin și nu are „cauze naturale”.

Este urmarea impunerii economice și politice a unei împărțiri mereu mai dezechilibrate și dezechilibrante a PIB-ului între muncă și capital. Această împărțire este evidențiată de către un indicator direct calculat de statistici, de toate statisticile din lume, dar ale cărui valori sunt ignorate cu bună știință tocmai spre a se camufla realitățile capitalismului actual. În țările centre de putere ale capitalismului actual, munca ia din PIB părți rezonabile, ceea ce explică nivelul de trai în medie ridicat, în timp ce în țările de la periferie munca ia din PIB părți incalificabil de mici, ceea ce explică salariile mizerabile și nivelul de trai scăzut.

Statisticile arată accentuarea în ultimele decenii a împărțirii de tip colonial a PIB-ului în țările de la periferie, dar și scăderea părții din PIB pe care a preluat-o munca în țările „centrale”, concomitent cu creșterea părții ce revine din PIB profiturilor. (continuarea săptămîna viitoare)

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a României Libere din 25 februarie 2020.

Sursa: https://romanialibera.ro/opinii/capitalismul-victorios-contestat-la-el-acasa-820901

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

 

 

În Duminica Îndurării Divine (19 aprilie 2020) vă voi oferi o triplă Binecuvîntare

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

16 februarie 2020

             Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

Copii, în Duminica Îndurării Divine* vă voi oferi o triplă Binecuvîntare, dar voi trebuie să veniți cu inimile pregătite în Iubirea Sfîntă. Dacă veniți din curiozitate, pelerinajul vostru nu va fi atît de folositor. Eliberați-vă inimile de toate grijile lumești, cînd ajungeți aici.** Voi umple o astfel de inimă cu nespus de multe haruri.”

Veți primi Binecuvîntarea Patriarhală, Binecuvîntarea Apocaliptică și Binecuvîntarea de Lumină în același moment.*** Viețile voastre vor fi schimbate pentru totdeauna din multe puncte de vedere. Cînd veniți pe domeniu**** în acea zi, dați-mi toate grijile și hotărîți-vă să abandonați păcatul. Binecuvîntarea mea de Lumină va convinge inimile chiar și a celui mai neînduplecat păcătos să vadă greșeala faptelor sale. Vă dau acest har în Sărbătoarea Îndurării mele ca semn al iubirii mele și al Îndurării mele pentru voi.

„Dacă nu puteți fi aici în acea zi, vă invit din nou să-mi trimiteți pe îngerul vostru păzitor care se va întoarce la voi cu multe haruri.”

„Aștept cu nerăbdare acest mare eveniment.  Numeroși sînt cei pe care sper să-i ating.”

* Duminică, 19 aprilie 2020

** Site-ul apariției de la Maranatha Spring and Shrine at 37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville, Ohio

*** Pentru mai multă informație privind cele trei Binecuvîntări (Binecuvîntarea  de Lumină, Binecuvîntarea Patriarhală și Binecuvîntarea Apocaliptică) vedeți: www.holylove.org/files/Divine_Mercy_2020_Triple_Blessing.pdf

**** Domeniul Inimilor Unite (Cîmpul Victoriei) – pentru mai multă informație consultați pagina 68 a Ghidului Pelerinului: Pilgrim’s Guide: http://www.holylove.org/files/med_1359777047.pdf

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

4 martie 2020

Au trecut 45 de ani de la dispariția tragică a lui Cornel Chiriac și 43 de ani de la cutremurul devastator din 1977.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cruciada specială de rugăciune din 7 martie 2020

        În ziua de 7 martie 2020, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: conducătorii lumii, națiuni și evitarea războaielor 

Se vor recita:

 1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele patru mistere tradiţionale);
 2. Rozarul Îndurării Divine*;
 3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96 – 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99, 120, 162 – 96
 4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
 5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
 6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
 7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Eforturile mele de aici rămîn ascunse în spatele îndoielilor, lipsei de aprobare și controversei

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

Sărbătoarea Sfintei Fecioare de la Lourdes

11 februarie 2020

Sfînta Fecioară Maria spune:  „Lăudat să fie Isus.“

         „Dragi copii, cu multe decenii în urmă, am apărut într-o groapă de gunoi în fața unei țărăncuțe pe nume Bernadette*. Astăzi acel loc neobișnuit a devenit un sanctuar recunoscut în toată lumea numit Lourdes. La fel vin în lume aici ** într-un loc în care a fost cîndva un lan de soia. Astăzi, nevoile spirituale ale lumii sînt mult mai urgente. Ceea ce este și mai rău este faptul că eforturile mele de aici rămîn ascunse în spatele îndoielilor, lipsei de aprobare și controversei.”

„Cu iubirea unei mame, nu pot abandona pe nici unul din copiii mei, chiar și în fața celui mai grav păcat – avortul. Eu sînt întotdeauna Mama voastră cerească – refugiul vostru și puterea voastră. Vin să-i admonestez pe cei păcătoși, dar mai ales să răspîndesc iubirea mea în toată lumea prin mărturia tuturor acelora care vin aici și a tuturor celor care sînt impresionați de aceste mesaje.”***

„Sînt îndurerată de cei care se opun deschis eforturilor mele aici. Vi se va cere socoteală pentru motivațiile voastre și veți vedea numeroase suflete care ar fi putut beneficia de acceptarea acestei misiuni.”

„O dată în plus, ca la Lourdes, cer convertirea inimilor prin rugăciune și sacrificiu. Nu mă decepționați [ignorînd] apelul meu disperat.”

„Iubirea mea și harul meu nu se vor opri, ci vor continua să fie revărsate pe pămînt prin această Misiune.”

* Preasfînta noastră Mamă a apărut de optsprezece ori Bernadetei Soubirous în 1858 la Lourdes – un sat din Franța

** Site-ul apariției de la Maranatha Spring and Shrine at 37137 Butternut Ridge Road in North Ridgeville, Ohio

*** Mesajele Iubirii Sfinte și Divine date de Cer vizionarei americane Maureen Sweeney-Kyle

**** Misiunea ecumenică a Iubirii Sfinte și Divine la Maranatha Spring and Shrine

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Înfruntăm deficitul comercial cu hotărîri CSAT ?

       Deficitul schimburilor comerciale externe puse de statistici în contul României a depășit – țineți-vă bine! – totalul exporturilor pe care le realizează economia propriu-zis românească.

Înfruntăm deficitul comercial cu hotărîri CSAT sau cu arcurile  „celor 3 Feți-Frumoși”?! Buba s-a spart. Deficitul schimburilor comerciale externe puse de statistici în contul României a depășit – țineți-vă bine! – totalul exporturilor pe care le realizează economia propriu-zis românească, adică aceea aparținînd capitalului autohton! Mai precis, s-au înregistrat în 2019 exporturi de pe teritoriul României de 69 miliarde euro și, dacă respectăm ponderile din 2018 (căci pe cele din 2019 nu le cunoaștem încă), trei pătrimi (adică vreo 52 miliarde euro) sunt exporturi realizate de firme cu capital străin, cele reușite de firmele cu capital autohton fiind de circa o pătrime (adică 17 miliarde euro). Importurile înregistrate au fost de aproape 87 miliarde euro și, dacă de asemenea respectăm ponderile din 2018, înseamnă că vreo 59 miliarde euro (2/3) reprezintă importurile realizate de firmele străine și circa 28 miliarde euro (1/3) cele făcute de firmele românești.

În România colonială actuală există clar două economii, care nu prea au legătură între ele. Au configurații diferite, au evoluții diferite, au dimensiuni diferite. Pe de o parte, economia derulată de capitalul străin din România, care este dominantă pentru că deține activele strategice, sectoarele strategice, pîrghiile strategice și deci decizia. Pe de altă parte, economia derulată de capitalul românesc, care este subalternă și, după ce că pune doar pingele, dă tot înapoi. Pentru economia deținută de capitalul străin, România este doar un teren de amplasament, de pe care își procură forța de muncă, a cărei ieftinătate este și scopul prezenței în România. „Ansamblul statistic România” există numai în imaginația statisticilor oficiale, dar deloc în realitatea fizică.

Deficitul comercial considerat a fi de către statistici al României (17 miliarde euro) este de fapt de 6 miliarde euro în economia străină din România și de 11 miliarde euro în economia românească. Evident, nu este același lucru 6 miliarde euro la exporturi de 52 miliarde euro cu 11 miliarde euro la exporturi de 17 miliarde euro! Poate mai important este însă că deficitul „global” de 17 miliarde euro este mai mare decît ceea ce reușesc să exporte de fapt firmele românești! Mai important, pentru că, de îndată ce va veni tăvălugul comandat extern de la Bruxelles pentru corectarea deficitului considerat instabilizator, vizat va fi deficitul „global” de 17 miliarde euro. Dar măsurile corective se vor năpusti pe micile firme românești și nu pe marile firme străine, care sunt nu doar mai puternice dar și exact ale celor care ordonă și dirijează respectivele măsuri.

Să fim realiști, măsuri de descurajare a importurilor, precum gîtuirea consumului, scumpirea creditării, devalorizarea leului, reducerea achizițiilor de stat, creșterea prețurilor, majorarea unor taxe (poate chiar TVA) aproape nici nu ating firmele străine (sau le ating foarte puțin), în timp ce rad pur și simplu firavele și necapitalizatele firme românești și bineînțeles consumatorii români cei mai săraci. Corecția va fi făcută pe seama acestora din urmă și nicidecum pe seama firmelor străine, a căror  acomodare cu situația se va face în funcție de deciziile cartierelor lor generale occidentale și nu cumva în funcție de corecțiile ce vor fi comandate tot din Occident României ca țară.

Poate încă și mai rău: există binevoitori care, și mai savant, se plîng de faptul că, prin importurile ce depășesc exporturile, românii au ajuns să susțină de fapt salariile altora din afară cu 17 miliarde euro într-un singur an! Măi să fie! Chiar așa de ignoranți să fie ipocriții noștri?! În cazul celor peste 50 miliarde euro exporturi tot anuale ale unor firme străine din România nu românii sunt cei care susțin cîștigurile altora din afară sub formă nici măcar de salarii ci direct de profituri, în cea mai mare parte nefiscalizate?! Și apoi cei 4-5 milioane de români, plecați de rău și nu de bine din țară, nu muncesc pe unde s-au dus pentru alții, susținîndu-le nu numai salariile și profiturile, ci și sistemele de pensii și ocrotire a sănătății?!

Ni se spune că, înainte de a fi acaparați de capitalul străin, exporturile României vegetau sub 10 miliarde euro și că, de cînd cu aportul capitalului străin, au explodat la 70 miliarde euro! Cu 10 miliarde euro trebuia să gestionăm problemele unui deficit sub 2 miliarde euro anual. După 15 ani de mîntuitoare implicare a capitalului străin, exporturile românești sunt de fapt cam tot aceleași, nedepășind cu mult „bariera” celor 10 miliarde euro, restul, adică grosul, fiind produse și servicii realizate în România de capitalul străin, cea mai mare parte în sistem lohn (de unde și valoarea adăugată scăzută). Și cu exporturi de numai 17 miliarde euro trebuie acum să gestionăm un deficit de 17 miliarde euro! Big deal! Nu puterea țării a crescut, ci doar paraponul ce cade asupra acesteia! Cum să înfruntăm acest deficit? Cu hotărîri CSAT sau cu arcurile „celor 3 Feți-Frumoși” români?! Căci atîția sunt, doar 3, în primii 100 exportatori din România!

”Capitalul privat românesc fără forță și prezență în piață, slab și necapitalizat?!”

„Ansamblul statistic România” se va corecta pe seama minusculei economii românești, care va suferi un impact cu majuscule! Să nu ne amăgim că va fi altfel!

Unii binevoitori gata să dea sfaturi ne spun că situația deficitului comercial e gravă pentru că România se concentrează pe activități cu valoare adăugată scăzută, exportînd produse primare și importînd dimpotrivă produse prelucrate, ba, mai rău, livrînd la extern materii prime pentru a achiziționa din afară produse manufacturate chiar de pe aceeași filieră și că restructurări profunde trebuie întreprinse în aceste privințe. Măi să fie! Cine să le întreprindă?! Capitalul privat românesc fără forță și prezență în piață, slab și necapitalizat?! Sau statul român care a fost practic desființat și aproape nu mai există?! Și apoi ce să schimbe?!

Nu acesta este de fapt rolul de mîna a paișpea pe care l-a rezervat României și capitalului românesc stăpînul extern, respectiv capitalul străin care a preluat resursele strategice, activele strategice și pîrghiile strategice din România?!

Încă și mai și. Dintre acești binevoitori sunt unii care susțin că problema ar trebui să fie discutată în CSAT, ca fiind de interes național și pendinte de securitatea națională.

Cîtă ipocrizie poți debita ca să ceri un asemenea lucru?! Ce să evidențieze analiza situației în CSAT?! Că onor capitalul străin a lăsat firmelor românești ciurucurile în materie de valoare adăugată?! Și cine să constate acest lucru?! Tocmai menestrelii cei mai devotați ai capitalului străin, în frunte cu președintele Iohannis?!Domnia sa să ceară socoteală capitalului străin și schimbarea situației?! Este o glumă. Dincolo, bineînțeles, de o infinită ipocrizie!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a României Libere din 19 februarie  2020.

Sursa: https://romanialibera.ro/opinii/infruntam-deficitul-comercial-cu-hotarari-csat-820533

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

 

Lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american – 23 februarie 2020

          La fel ca pentru Europa, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 23 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american.

În această zi, fiecare este rugat să recite, cel puțin unul din rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 26, 30, 31, 80, 85, 124 și 141 ale cruciadei.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/en/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

 

 

Mens sana in corpore polisano!

         Mens sana in corpore polisano! 10 elemente ale unei succesiuni evidente:

1. Klaus Werner Iohannis a fost președintele FDGR între 2002 și 2013.

2. Paul-Jürgen Porr e președintele FDGR din 2013.

3. În 2006, Klaus Werner Iohannis devine nașul de cununie al lui Paul-Jürgen Porr. În 2008, Klaus Werner Iohannis devine și naș de botez pentru familia Porr.

4. Anul 2017 e important pentru Paul-Jürgen Porr nu doar pentru că e reales președinte al FDGR, ci și pentru că, în luna februarie, devine noul director medical al spitalului #POLISANO din Sibiu.

5. În data de 1 decembrie 2018, Victor Costache, medic și șef de secție la #POLISANO Sibiu, este decorat de Klaus Werner Iohannis cu Ordinul Național Pentru Merit în grad de Cavaler.

6. Pe 4 noiembrie 2019, Victor Costache devine ministru al Sănătății în guvernul dorit de Klaus Werner Iohannis.

7. Pe 7 noiembrie 2019, trei zile mai târziu, ministrul Victor Costache semnează, ca angajat, un nou contract cu #POLISANO Sibiu.

8. Pe 11 noiembrie 2019, ministrul Sănătății și angajatul POLISANO Sibiu, Victor Costache, o propune președinte la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe Adela Cojan, director executiv la… ați ghicit: POLISANO Sibiu.

9. Pe 18 noiembrie 2019, ministrul Victor Costache modifică un Ordin de ministru din 2015. El adaugă „Clinica Polisano Sibiu” pe lista spitalelor care beneficiază de un program finanțat de stat. De asemenea, ministrul Victor Costache, angajat POLISANO, modifică și criteriile de eligibilitate înlocuind „două angiografe” cu „un angiograf”. POLISANO Sibiu deține UN angiograf…

10. O Ordonanța de Urgență care privatizează Sănătatea este dată în toiul nopții dinaintea moțiunii de cenzură. A doua zi, guvernul urma să cadă, iar un guvern demis nu mai poate emite ordonanțe de urgență…

CONCLUZII:

a. Cine nu înțelege dintr-o clipire încrengătura Iohannis-Porr-Costache-FDGR-Polisano-CNAS – e complet pierdut pentru sine și pentru umanitate.

b. Cine crede sincer că Beuran trebuie să stea în arest la domiciliu, iar Costache în fotoliu la minister – e un mega-idiot mega-util.

c. Propun ca, la rectificarea bugetară, oricând va fi aceasta, serviciile și magistratura să primească încă de 100 de ori bugetul actual. E clar că sunt vigilente, independente și superpotente…

d. Într-o țară locuită de cetățeni pe care îi interesează măcar propria SĂNĂTATE, dacă nu și chestiuni desuete precum dreptatea, s-ar fi strâns deja cel puțin 100.000 de oameni în Piața Victoriei.

P.S. Când îmi asumam SINGUR proteste la DNA (încă era Kovesi acolo) și la Cotroceni, foarte puțini oameni inimoși se ridicau de pe scaun și participau. Ca atare, cine crede că are pentru ce să protesteze o poate face fără nicio problemă fără să se plângă că n-are cine să organizeze… În fond, protestul e o măsură a implicării cetățenești. Sau, cel puțin, asta ar trebui să fie…

Articolul a fost preluat de pe pagina de facebook a lui Liviu Pleșoianu.

Decebal Traian Remeș – victima propriei lui semnături

       Ca fost ministru de finanțe, Decebal Traian Remeș a semnat în 1998 un protocol prin care SRI, SIE, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor „conveneau să coopereze în vederea «realizării unui sistem informaţional corespunzător şi pentru soluţionarea operativă a unor atfel de cauze, prin constituirea unei Unităţi Naţionale Interforţe», respectiv prin constituirea şi funcţionarea «în mod permanent, la nivel naţional, a Grupului operativ central de combatere a criminalităţii organizate şi corupţiei, denumit Grupul operativ central», potrivit informațiilor mediafax.ro.”

„Protocolul privind cooperarea între Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe şi Ministerul Finanţelor în domeniul combaterii criminalităţii organizate şi corupţiei” a fost semnat în decembrie 1998 de către ministrul de Justiţie de atunci, Valeriu Stoica, Procurorul General al României de la acea vreme Mircea Criste, fostul ministru de Interne, Gavril Dejeu, fostul director SRI, Costin Georgescu, directorul SIE de atunci, Cătălin Harnagea şi ministrul Finanţelor de la acea vreme Decebal Traian Remeş. (Sursa: https://www.cotidianul.ro/a-fost-dezvaluit-inca-un-protocol-secret-cine-sunt-cele-6-institutii-implicate/https://www.cotidianul.ro/a-fost-dezvaluit-inca-un-protocol-secret-cine-sunt-cele-6-institutii-implicate/)

„Decebal Traian Remeș a fost implicat într-un scandal de luare de mită, împreună cu fostul Ministru al Agriculturii Ioan Avram Mureșan sub motiv că a primit un plic cu 15,000 de dolari de la un om de afaceri pentru facilitarea obținerii unor contracte. Televiziunea publică din România a difuzat la data de 10 octombrie 2007 o înregistrare video a tranzacției. Jurnaliștii de la TVR au anunțat că în plus există două înregistrări audio ale unor convorbiri telefonice pe care Mureșan le-a avut cu omul de afaceri și respectiv Remeș. În urma scandalului, Remeș a demisionat din poziția de Ministru al Agriculturii, la data de 11 octombrie 2007. În martie 2008, Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală împotriva lui Remeș, iar în iunie a fost trimis în judecată sub acuzația de «trafic de influență», în cazul favorizării unei firme pentru câștigarea unei licitații, în schimbul unui autoturism de lux, produse alimentare și a 15,000 de euro.

La 14 februarie 2012 a fost condamnat, împreună cu Ioan Avram Mureșan, de către Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani de închisoare cu executare fiecare. Decizia a fost contestată dar a fost confirmată pe 25 februarie 2012 de ÎCCJ.

Pe 11 februarie 2014 a fost eliberat condiționat.” (Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Decebal_Traian_Reme%C8%99)

Notă: existența tuturor protocoalelor au avut, au și vor avea un efect devastator asupra societății românești.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Cavalerii Apocalipsei iohannisto-liberale

        Mai întîi, precum în scenariul biblic al Apocalipsei după Ioan Teologul, a apărut un cal alb cu un călăreț arcaș vestind anularea ultimelor rămășițe ale OUG 114, care încercase să penalizeze abuzurile de monopol ale capitalului străin din energie, telecom și sistemul bancar.

Apoi s-a deschis a doua pecete, anunțată de un cal roșu ca focul: din puținul existent la buget, s-au acordat compensații de 331 milioane euro firmelor care, prin achiziții de energie, au cheltuit indirect pe certificate de emisiuni de CO2 (inutil să menționăm că e vorba de firme străine). Și, mai apoi, a apărut și un al treilea cavaler, cel cu balanță, al Apocalipsei iohannisto-liberale, pe un cal negru, care a anunțat că, dacă tot se cască deficitul bugetar și trebuie să se facă împrumuturi bineînțeles apocaliptice, nu se poate rata supradublarea, la vreo 325 milioane euro, a ajutoarelor de stat pentru investiții către, firesc, tot firme străine.

Și, ca o apoteoză, a urmat noaptea cu adevărat satanică a celor 25 de ordonanțe de urgență și peste 30 de hotărîri de guvern, care pecetluiesc drumul pierzaniei după „to do list”-ul primit de la Bruxelles: cu desființarea secției de cercetare a magistraților, care să aibă astfel undă verde să scoată din joc competitori români căci oricum de străini n-au voie a se atinge; cu privatizarea banului public din sănătate, în folosul rechinilor străini și în detrimentul pacientului român sărac, gol la buzunare; cu incredibila ștergere de amenzi în favoarea uneia din principalele bănci străine din România, penalitate considerată probabil în concepția iohannisto-liberală ca inadmisibil a fi dictată împotriva unui stăpîn extern, indiferent de infracțiunea comisă.

Oricît ar părea de incredibil, problema nu este însă servilismul jenant, fără rost și în ultimă instanță contraproductiv al echipei Iohannis-PNL față de capitalul străin și parohul acestuia de la Bruxelles! Este un fapt care, binecunoscut fiind, nu surprinde cîtuși de puțin pe nimeni. Problema este că  nici de-ar vrea să ajute, desigur dintr-o greșeală, capitalul autohton, n-ar avea cum, căci acesta, bun sau rău, a fost de mult scos din joc! De firme românești din industrie, sectorul după cum se observă vizat de ofensiva iohannisto-liberală, nici nu ar putea fi vorba, deoarece acestea au existat odată, dar, acum, aproape nu mai există! Industria pe care statistica o trece în contul României este formată de fapt în covîrșitoare majoritate din firme străine.

Procentul care pe ansamblul PIB-ului revine firmelor străine (50%) este, în cazul industriei, de circa 80%.Numeri pe degete firmele românești din industrie! Și este vorba de o puzderie de microîntreprinderi și întreprinderi mici care abia răsuflă. Și de care oricum nu are nimeni grijă, necum să poată fi eligibile pentru vreun ajutor de stat! Mult mai grav este că firmele străine din industrie reprezintă un fel de osatură a economiei pe care capitalul străin a constituit-o pe teritoriul României.

O economie creată prin decupare din România și care operează decuplat de România! Și care face parte din angrenajul economiilor străine din care provine. Din România nu folosește decît terenul și forța de muncă. Se aprovizionează din afară și lucrează pentru afară. Pînă și materiile prime și utilitățile și le procură tot de la componente ale economiei străine care au acaparat domeniile respective de pe teritoriul României. Și eventualele livrări către populație, cum ar fi în retail, le face prin intermediari nu români ci aparținînd tot economiei străine din România, domeniul fiind preluat de lanțul integrator străin.

Această economie străină nu are decît grija de a face profit. N-are angarale sociale (impozitele pe veniturile salariale sunt derizorii, iar contribuțiile sociale le plătește integral salariatul). N-are obligații statale.

,,Strigător la cer, raportările oficiale ale multor firme străine arată că acestea lucrează chipurile cu pierderi sau cu profituri minuscule, de te miri ce-și mai pierd timpul pe aici, pe meleagurile dîmbovițene!”

Alocațiile pentru apărare, ordine publică, servicii secrete, educație, sănătate, sistem bugetar sunt suportate de economia românească, aceea care este expulzată din rolul pe care ar trebui să-l aibă pe teritoriul României și care este nevoită doar să pună pingele și să dea mereu înapoi. În asemenea condiții, ajutorarea de către stat a firmelor străine este o prostie în toată regula, un cadou făcut de cerșetorul român bogătașului străin, care oricum nu are nevoie să fie „ajutat”! Căci și așa singura obligație pe care în sistemul existent ar avea-o de îndeplinit – anume să-și plătească impozitele pe profit – capitalul străin o batjocorește, 80-90%  din profiturile obținute fiind externalizate fără fiscalizare!

Generozitatea neproductivă iohannisto-liberală va deveni curînd ridicolă chiar și pentru partizanii iohannisto-liberali. Sub pericolul recesiunii care amenință țările zonei euro în frunte cu Germania, industria din România și-a încheiat deja creșterea și riscă din lunile ce vin să se prăbușească pentru nu se știe cît timp. Din cauza reducerii comenzilor, economiile vest-europene și-au tăiat deja activitatea pupilei lor din România pentru a păstra cît de cît pulsul producției din redutele principale de acasă. Barometrul Industrial, calculat de ani de zile de IRSOP și Facultatea de Management din SNSPA, arată o asemenea cădere de au ajuns analiștii Barometrului Industrial să spună că „industria din România parcă s-a decuplat de la piețele externe”.

Dimpotrivă, Barometrul Industrial arată tocmai cît este industria din România de decuplată de România și cît este de puternic cuplată cu cea din zona euro, 80% făcînd parte chiar din aceasta și valsînd strict în pas cu aceasta! Ba chiar mai rău, deoarece cartierul general „pasează” periferiei pulsul devenit mai scăzut, o cădere în Germania de 5% se simte în periferia România în proporție de 10-15%. Și o cădere de 10% în industria străină din România înseamnă cel puțin una de 8% în întreaga industrie pusă statistic în contul României.

Ceea ce, ținînd cont de contribuția industriei de peste 26% la formarea PIB-ului, va avea ca impact o scădere pe ansamblul creșterii economice puse statistic în contul României cu cel puțin 2-3 puncte procentuale, admițînd că restul sectoarelor cu contribuție la PIB își vor menține pulsul. Iar România se va alege, după cum spune o veche vorbă românească, „…și cu banii luați”, căci, din scenariul Apocalipsei iohannisto-liberale, anunțată de cavalerii ei, lipsește mîntuitorul care, în scenariul biblic, vine în final să răpună fiara. Ba, pentru a fi mai exacți, este invocat un mîntuitor. Dar acesta este UE, care pentru România este Satana în persoană!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a României Libere din 12 februarie  2020.

Sursa: https://romanialibera.ro/opinii/cavalerii-apocalipsei-iohannisto-liberale-820203

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

 

 

Din adîncul inimilor noastre

         „Din adîncul inimilor noastre” este titlul cărții pe care Papa Benedict al XVI-lea și Cardinalul Robert Sarah au scris-o împreună. Este o carte șocantă prin care Ratzinger și Sarah au decis să rupă tăcerea și să-i ceară lui Francisc să nu deschidă o breșă preoților căsătoriți. „Era datoria noastră sacră să amintim adevărul privind sacerdoțiul catolic. În aceste timpuri dificile, fiecare trebuie să se teamă să audă într-o zi că Dumnezeu îi adresează aceste cuvinte aspre ca mustrare: „Blestemat să fii tu, cel care nu ai spus nimic!” Această ultimă invectivă aparține Caterinei de Siena, mare dojenitoare a papilor.

Papa Benedict al XVI-lea și cardinalul guineean Robert Sarah au trimis cartea la tipografie puțin înainte de Crăciun, iar la jumătatea lui ianuarie a apărut la editura franceză Fayard, înainte deci ca Papa Francisc să tragă concluziile privind Sinodul pentru Amazon, care, în realitate, a fost o dezbatere aprinsă despre viitorul sacerdoțiului catolic, a celibatului sau a participării ulterioare a femeilor și mai puțin despre fluvii și păduri.

Pentru că într-adevăr va fi o mare problemă pentru Francisc să deschidă o breșă privind căsătoria preoților și diaconatul feminin în timp ce predecesorul său și un cardinal cu o profundă doctrină și o viață sfîntă ca cea a cardinalului Sarah au luat o atitudine atît de clară și puternic argumentată pentru a apăra celibatul sacerdotal și s-au adresat actualului papă cu aceste cuvinte aproape ca un ultimatum, sub condeiul unuia dar cu acordul deplin al celuilalt:

„Există o legătură ontologico-sacramentală între preoție și celibat. Orice slăbire a acestei legături ar constitui o reconsiderare a magisteriului conciliului și al Papilor Paul al VI-lea, Ioan Paul Al II-lea și Benedict al XVI-lea. Îl implor cu umilință pe Papa Francisc să ne protejeze definitiv de o astfel de eventualitate votînd împotriva oricărei slăbiri a legii celibatului sacerdotal, chiar limitată la o regiune sau la alta.”

Cartea are 180 de pagini si cuprinde patru capitole.

Primul care se intitulează „De ce vă este frică?” este o introducere semnată în comun de cei doi autori și care datează din septembrie 2019.

Al doilea capitol, de natură biblică și teologică, se intitulează „Sacerdoțiul catolic” și este scris de Joseph Ratzinger în 17 septembrie înainte de începerea sinodului.

Al treilea capitol aparține Cardinalului Sarah și are titlul „A iubi pînă la capăt. Privire ecleziologică și pastorală asupra celibatului sacerdotal”. El poartă data de 25 noiembrie, la o lună de la terminarea sinodului la care autorul a participat activ.

Al patrulea capitol este concluzia comună a celor doi autori intitulată „În umbra crucii” și este datat în 3 decembrie.

În capitolul pe care l-a semnat, Papa Ratzinger își propune în principal să pună în lumină „unitatea profundă între cele două Testamente trecînd de la Templul de piatră la Templul care este trupul lui Cristos”.

Și aplică această hermeneutică la trei texte biblice din care extrage noțiunea creștină a sacerdoțiului celibatar.

Primul este un pasaj al psalmului 16: „Tu, Doamne ești partea mea de moștenire și cupa mea…”

Al treilea, sînt cuvintele lui Isus în Evanghelia lui Ioan (17,17): „Consacră-i în adevăr! Cuvîntul tău este adevăr.”

În timp ce al doilea este constituit din două pasaje din Deuteronom (1),8 și 15,5-8) încorporate în rugăciunea euharistică II: „mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să-ți slujim ție.”

Pentru a ilustra semnificația acestor cuvinte, Papa Ratzinger citează aproape integral omilia pe care a rostit-o în Piața Sfîntul Petru în dimineața zilei de 20 martie 2008, în joia sfîntă, în timpul liturghiei crismale în care se sfințește uleiul cu care sînt hirotoniți preoții.

Articolul semnat de Sandro Magister a apărut în 13 ianuarie 2020 în https://www.diakonos.be/settimo-cielo/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

 

 

Lanț de rugăciune pentru a apăra Europa-13 februarie 2020

        Multe mesaje primite de vizionari (Maria Îndurării Divine, Luz de María, Pedro Régis) se referă la evenimentele dureroase care vor avea loc pe continentul european. În vederea preîntîmpinării lor, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 13 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune.

În mesajul din 16 mai 2012 adresat Mariei Îndurării Divine, Mîntuitorul însuși ne cere să ne rugăm pentru Europa, deoarece cel de-al treilea război mondial va începe tocmai de aici.

În această zi, fiecare este rugat să recite  rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 31, 33 și 54 ale cruciadei.

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/11/13-iulie-2016-lant-de-rugaciune-pentru-europa/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

11 februarie 2020 – Sfînta Fecioară de la Lourdes

Sfînta Fecioară de la Lourdes

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/02/11/sfinta-fecioara-de-la-lourdes/

Titlul de „Apărătoare a Credinței” conferit Sfintei Fecioare Maria a fost considerat inutil

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2018/02/15/titlul-de-aparatoare-a-credintei-conferit-sfintei-fecioare-maria-a-fost-considerat-inutil/

2013-2020 – 7 ani de la demisia Papei Benedict al XVI-lea 

Copyright © 2013-2019 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Toni Greblă anunță că cele 25 de OUG adoptate marți nu mai pot fi publicate în Monitorul Oficial

        Cele 25 de ordonanțe de urgență adoptate marți de Guvern nu mai pot fi publicate în Monitorul Oficial, întrucît a fost publicată decizia prin care Guvernul este demis prin moțiune de cenzură, a declarat Toni Greblă, pentru MEDIAFAX.

„Ordonanțele de urgență ale Guvernului care nu au fost transmise Camerei Deputaților și Monitorului Oficial și nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României după data la care a fost publicată moțiunea de cenzură prin care Guvernul a fost demis, nu mai pot fi publicate, deoarece Guvernul după această dată nu mai poate să ia nicio decizie cu privire la o ordonanță de urgență sau alte măsuri, altele decît interesează administrarea curentă a treburilor țării”, a declarat Toni Greblă, fost judecător CCR, pentru MEDIAFAX.

El subliniază că Guvernul Orban rămîne interimar, astfel nu mai poate emite OUG.

„Nu vor mai fi publicate în Monitor, pentru că nimeni din structura SGG, direcției de pregătire a ședințelor de guvern, Monitorul Oficial nu vor accepta să publice asemenea acte normative, care au ieșit dintr-un cadru constituțional reglementat foarte corect de lege. Guvernul interimar administrează problemele curente ale țării. Nu mai pot adopta OUG”, a adăugat Greblă.

Guvernul Orban a fost demis, miercuri, după ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și UDMR.

Sursa: https://www.mediafax.ro/politic/toni-grebla-anunta-ca-cele-25-de-oug-adoptate-marti-nu-mai-pot-fi-publicate-in-monitorul-oficial-18799451

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Ordonanța de urgență

         „Ordonanța de urgență este un act normativ emis de Guvern în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amînată. Acest tip de act normativ constituie o formă prin care puterii executive din România (guvernului) i se atribuie drept legislativ, în speță acela de a da legi, pe care în mod normal doar parlamentul are dreptul sa le adopte.” (Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordonan%C8%9B%C4%83_de_urgen%C8%9B%C4%

Conform art. 115 din Constituția României „(4) Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amînată, avînd obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora.

(5) Ordonanța de urgență intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedura de urgență la Camera competentă să fie sesizată și după publicarea ei in Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se afla in sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunță asupra ordonanței, aceasta este considerată adoptată și se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedura de urgență. Ordonanța de urgență cuprinzînd norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevazută la articolul 76 alineatul (1).

(6) Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.”

În ceea ce privește anularea unei ordonanțe „Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărît că este inadimisibilă cererea privind anularea unei ordonanțe de urgență a Guvernului, act cu caracter normativ cu putere de lege, întrucît excedează competențelor instanței de contencios administrativ. Așadar, ordonanțele Guvernului nu pot forma obiectul controlului de legalitate, pentru că nu sunt acte administrative de autoritate emise în vederea executării legii, ci, cîtă vreme sunt în vigoare, au caracter de lege, instanța de contencios administrativ avînd competența de a controla legalitatea actelor administrative propriu-zise sau a celor asimilate, conform art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. (Decizia nr. 126 din data de 22 ianuarie 2018 pronunțată de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, avînd ca obiect anualrea OUG 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatori care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004)” (Sursa: https://www.juridice.ro/588900/iccj-cerere-privind-anularea-unei-oug.html)

Azi, guvernul Orban a fost demis, nu înainte de a adopta într-o ședință de peste opt ore 25 de ordonanțe de urgență. Printre din actele legislative se numără: OUG privind privatizarea sănătății, OUG pentru nerepatrierea aurului, OUG pentru modificarea legilor electorale.

Cum a motivat guvernul urgența în cuprinsul celor 25 de acte legislative?

Parlamentul nu are nici un cuvînt de spus?

De ce societatea nu-i  trage la răspundere pe cei pe care i-a ales să-i reprezinte interesele și care au trădat-o cu nonșalanță?

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

 

Hai să te îndatorez ca să te pot jecmăni!

         Dobînzile negative – care au pus stăpînire pe toate principalele piețe financiare – au ajuns să încurce treburile corifeilor acestor piețe. Generate în ultimă instanță de uriașele transferuri coloniale dinspre periferii spre centrele de putere internaționale – care creează în aceste centre exces de economisire față de posibilitățile de plasamente investiționale, ceea ce, prin însuși mecanismul de cerere și ofertă, coboară costul banului – dobînzile negative afectează pînă la urmă pe creditorul net (cel ce dă cu împrumut) și îl avantajează pe debitorul net (cel ce ia cu împrumut).

Dincolo de tentația în aceste condiții de a stinge datorii vechi cu datorii noi (mai mari pentru că pot fi mai ieftine), ceea ce poate, prin asemenea periculoase acumulări, să apropie explozia, dobînzile negative strică socotelile colonialismului atotbiruitor: căci centrele-puteri coloniale sunt creditor net și periferiile debitor net, iar îndatorarea este ustensila cheie a oprimării și jecmănirii acestora din urmă. Regula de bază după care funcționează acest mecanism este: vrei, nu vrei, ai nevoie, n-ai nevoie, te îndatorăm căci altfel nu putem să te jecmănim! Regula se aplică țintit coloniilor, dar și statelor ca instituții. Nu de alta, dar să nu fluiere cumva în biserică! Adică pe piețele financiare.

Ceaușescu a fost lichidat nu pentru că a fost comunist și nici pentru că ar fi opus rezistență la lovitura de stat ce a fost administrată regimului său, ci pentru că a dispus ca România să-și plătească integral datoriile externe!  Trebuia să existe un avertisment clar că a rămîne neatîrnat de mecanismul îndatorării este de netolerat în colonialism. Ca dovadă este că nu numai Ceaușescu a fost lichidat, dar 15 ani România a fost scoasă de pe piețele financiare, un fel de pedeapsă, ca un aviz amatorilor!

La ora actuală, datoriile au depăşit chiar de multe ori valoarea PIB-urilor în nenumărate ţări. Pe plan de ansamblu, potrivit FMI, datoriile globale se ridică la peste 250.000 miliarde dolari, reprezentînd 240% în raport cu PIB-ul mondial. În mod extrem de grav, creşterea datoriilor surclasează creşterea veniturilor. De unde vine şi pericolul, căci, aproape peste tot, s-a ales să se trateze datoriile cu altele noi, şi mai mari! Cît va ţine un asemenea tratament? Pînă cînd fragila ţesătură se va rupe! Nimeni deocamdată nu poate spune cînd şi cum. Dar nimeni aproape nu exclude că inevitabilul se va produce!

Din păcate, atenţia este acordată – nici nu se poate spune altfel decît graţie unui bizar complot! – datoriilor publice care, doar ele însele, au depăşit, în cazul multor ţări, PIB-urile ţărilor respective şi, oricum, aproape în toate cazurile, limita considerată admisibilă de 60% echivalent PIB (în medie pe ansamblul mondial a trecut de 70% echivalent PIB). Complot, pentru că o parte mult mai mare din îndatorarea globală o reprezintă datoria privată (companii către bănci, companii către companii, populație către bănci și chiar bănci către bănci), care este însă tratată de parcă aceasta s-ar rezolva inerent prin însăşi natura ei privată şi n-ar constitui vreo problemă şi n-ar genera vreo problemă!

Se trece uşor cu vederea datoria entităţilor private către stat, cu ponderi semnificative în unele ţări. Şi, oricum, se expediază sublinierea faptului că, în mai toate cazurile, datoria publică deşucheată este de fapt produsul preluării, direct sau indirect, de către stat a unor datorii private sau a riscurilor pe care acestea le generează la nivel de ţară. Cocoaşele de creştere consemnate în cazul datoriilor publice apar aproape invariabil în urma unor crize economice şi financiare cînd statele îşi lăbărţează deficitele pentru a introduce bani în pieţe spre a combate recesiunea ori pentru a compensa scăderea finanţării private sau, pur şi simplu, folosesc ban public pentru a salva, prin preluări de acţiuni sau naţionalizări de active, companii private aflate la ananghie. După care totul trece în seama contribuabilului, căci acesta este plătitorul datoriei publice!

Ieşirea, indiferent dacă se va vrea sau nu şi indiferent de ce teorii savante vor fi puse pe rol, nu va putea consta decît într-o explozie inflaţionistă, fie provocată (caz în care va fi mai tolerabilă economic şi social), fie spontană (caz în care va fi extrem de invazivă economic şi social). În fond, place sau nu place unora sau altora, orice criză din ţările capitalismului matur este o criză a datoriilor, pentru că, în ultimă instanţă, a fost provocată de depăşirea cu mult a creşterii veniturilor şi preţurilor de către creşterea îndatorării. Şi o altă modalitate de achitare a facturii decît inflaţia nu există. Este singura care are o anvergură globală, care atinge toţi actorii, chiar dacă îi loveşte mai tare tocmai pe cei nevoiaşi, dar – foarte important de subliniat – care, în mod inevitabil, îi pune la plată şi pe cei vinovaţi de crearea situaţiei, care, după cum a dovedit experienţa, nu consimt să achite ei factura, ba mai dispun şi de pîrghiile de a se sustrage de la plată.

În cazul României lucrurile sunt simple. Aplicarea mecanismului îndatorării a venit în România ca o comandă externă precisă care a fost operată în 2009 prin acordul cu FMI şi la presiunile FMI. Condiţii ideale existau: ravagii imense (desigur la dimensiunile României) fuseseră făcute de băncile străine, care, în propriul profit, dăduseră credite de consum fără noimă ce creaseră în economie dramatice dezechilibre interne (între consum şi producţie) şi vulnerabilităţi externe (deficite externe) nesustenabile şi nefinanţabile. Statul nu avea legătură cu toate acestea! Nu conta! A fost pusă în mișcare diversiunea: statul este de vină, statul să plătească! „Investitorii“ au încetat finanţarea şi au ameninţat că părăsesc România dacă statul nu preia el finanţarea de înlocuire. Şi statul, deşi jerpelit, a preluat finanţarea pieţei şi asta face de ani de zile pe cheltuiala sa. Adică pe seama contribuabililor, salariaţilor, pensionarilor. Băncile – aproape toate străine – nu mai finanțează economia.

Doar 8% din întreaga finanțare a economiei mai provine de la bănci. Iar acum comanda stăpînului extern, care este capitalul străin, e clară: salariile și pensiile trebuie reduse, căci creșterea acestora nu poate fi tolerată într-o colonie, precum România! Guvernul liberal nu face decît să transpună în viață comanda externă, prin cea mai simplă modalitate, care într-un fel îl păzește și de vreun impact electoral. Se împrumută într-o veselie, ca să acopere chipurile deficitul pus în cîrca politicii PSD de creștere a salariilor și pensiilor, și apoi sunt declanșate restrîngerile (tăieri, înghețări, impozitări) dictate de creditori pentru plata împrumuturilor. Și astfel creditorii dijmuiesc cu asupra de măsură puținul pe care salariații și pensionarii români se bucuraseră că-l luaseră și ei anterior crezînd că-i al lor! Într-o colonie nu e!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a României Libere din 2 februarie  2020.

Sursa: https://romanialibera.ro/opinii/hai-sa-te-indatorez-ca-sa-te-pot-jecmani-819733

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

Cruciada specială de rugăciune din 7 februarie 2020

  

          În ziua de 7 februarie 2020, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: Marele Avertisment – Protecție împotriva lui Anticrist

Se vor recita

 1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele patru mistere tradiţionale);
 2. Rozarul Îndurării Divine*;
 3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 3, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 42, 43, 54, 55, 60, 71, 83, 88, 131, 96
 4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
 5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
 6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
 7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/fr/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

31 ianuarie 2020 – Zi specială de rugăciune și post

          În mesajul din 30 ianuarie 2012 comunicat Mariei Îndurării Divine, Sfînta Fecioară Maria a cerut ca ziua de 31 ianuarie 2012 să devină zi specială de rugăciune și de post în vederea pregătirii pentru Avertisment.

„Copila mea, în timp ce Fiul meu vine acum să acopere lumea cu razele sale de îndurare, cu inima grea trebuie să-ți spun că mulți oameni vor muri în timpul Avertismentului.

Roagă-te, roagă-te, roagă-te pentru sufletele lor.

Tu, fiica mea, trebuie să ceri tuturor susținătorilor acestor mesaje divine să dedice mîine, marți, 31 ianuarie 2012 o zi specială de rugăciune. În această zi trebuie să recitați Preasfîntul Rozar și Rugăciunea Divinei Îndurări (Rozarul Îndurării Divine – R.C.).

Acolo unde este posibil, fiecare trebuie să încerce să postească în această zi. În acest fel mai multe suflete, în special cele în stare de păcat de moarte în momentul morții, pot fi salvate prin Îndurarea Fiului meu preaiubit, Isus Cristos.

Plîng cu lacrimi de durere pentru acei sărmani oameni care nu au nici o idee despre cît de multă durere și chin îi provoacă Fiului meu păcatele lor.

Bucuria Harului pe care Fiul meu o aduce lumii este umbrită de tristețea pentru cei care nu pot fi mîntuiți, datorită propriei lor alegeri. Minciunile care vor apărea și vor fi răspîndite în întreaga lume de către sufletele întunecate după ce Avertismentul are loc, trebuie să fie oprite de rugăciunile voastre.

Rugați-vă ca nimeni să nu refuze Îndurarea Divină a Fiului meu în timpul sau după Avertisment. Deoarece fiecare suflet pierdut din cauza acestor minciuni, este un suflet care va fi luat în stăpînire de cel rău.

Răspîndiți convertirea pretutindeni, copii. Acceptați că eu sînt Corăscumpărătoarea și Mijlocitoarea, care colaborează direct cu Fiul meu preaiubit, Isus Cristos, pentru a salva toate sufletele de moartea veșnică.

Iubirea mea pentru voi, copii, este foarte puternică. Implor îndurare pentru fiecare suflet, în fiecare secundă a zilei, cerînd iertare Tatălui meu.

Dar, copii, trebuie să mă sprijiniți unindu-vă cu mine în rugăciune și sacrificiu pentru a-i ajuta pe toți copiii lui Dumnezeu să intre pe porțile Noului Paradis.

Mama voastră Cerească,

Mama Mîntuirii“

Prin intermediul aceleiași mesagere, Domnul nostru Isus Cristos ne-a dăruit rugăciunea, prin care să cerem harul iertării păcatelor, în timpul și după Avertisment. (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 22 noiembrie 2012)

Rugăciunea (8) a Cruciadei de rugăciune: Mărturisirea păcatelor

Preaiubite Isus, îți cer iertare pentru toate păcatele mele, pentru durerile și jignirile pe care le-am adus altora.

Mă rog cu umilință pentru harurile prin care să evit să te ofensez din nou și să-ți ofer penitență conform Preasfintei tale Voințe.

Implor iertare pentru orice jignire pe care aș putea să ți-o aduc în viitor și care îți va cauza durere și suferință. Ia-mă cu tine în Noua Eră de Pace, ca să pot deveni parte a familiei tale pentru eternitate.

Te iubesc, Isus.

Am nevoie de tine.

Te onorez prin tot ceea ce reprezinți.

Ajută-mă, Isus, să pot fi demn de a intra în Împărăția ta. Amin.

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2017/01/30/31-ianuarie-2017-zi-speciala-de-rugaciune-si-de-post/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Va fi dat un ordin și pregătirea tinerilor în seminarii va fi grav afectată

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.916 din 19 ianuarie 2020

   Dragi copii, va fi dat un ordin și pregătirea tinerilor în seminarii va fi grav afectată. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune pentru Biserica lui Isus al meu. Misiunea persoanelor consacrate este de a face cunoscut adevărul. Vor veni vremuri grele pentru bărbații și femeile de credință. Vă rog să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre și nu vă îndepărtați de calea pe care v-am indicat-o. Isus al meu este alături de voi, deși nu-l vedeți. Un mare război va veni și în Casa lui Dumnezeu vor fi plînsete și lamentări. Rugați-vă. Rugați-vă. Rugați-vă. Un fapt uimitor se va produce în țara voastră și mulți vor avea credința zdruncinată. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Fiul meu Isus. Îl cunosc pe fiecare pe nume și mă voi ruga lui Isus pentru voi. Căutați forță în cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Dedicați o parte a timpului vostru rugăciunii, deoarece numai astfel puteți suporta povara încercărilor care vor veni. Nu vă descurajați. Eu sînt cu voi. Mergeți înainte fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Brokerii stăpînitorilor de piețe muncesc cu sîrg!

            Nicio mirare! Stăpînitorii piețelor mondiale, diriguitorii sistemului centru-periferie, adică al colonialismului actual, și-au creat și dezvoltat puternici agenți de influență.

După ce au incriminat sistematic politica guvernării pesediste și îndeosebi creșterile de salarii și pensii și măsurile care penalizau abuzurile de monopol ale capitalului străin din energie, telecom și bănci, FMI, Comisia de la Bruxelles și, colac peste pupăză, reprezentanții din România ai marilor companii de audit internațional au și scos, toate, „recomandări” peste „recomandări” în atenția noului guvern liberal de la București.

Nicio mirare! Stăpînitorii piețelor mondiale, diriguitorii sistemului centru-periferie, adică al colonialismului actual, și-au creat și dezvoltat puternici agenți de influență și presiune pentru inițierea, promovarea și supravegherea politicilor coloniale desfășurate pe întreg teritoriul lor colonial, care să asigure implementarea directă a acestora și respectarea lor fără abateri de la linia trasată. Colonia România nu putea scăpa din vizor.

În mod semnificativ, acești agenți (cel mai adesea sub forma unor instituții sau agenții) de influență și presiune sunt atît de stat (guvernamentali) cît și privați, unii chiar combinații nemijlocite de tip public-privat, simbol edificator al înfrățirii statal-private în propulsarea colonialismului și al neadevărului diversionist că structurile transnaționale ar tinde, prin interesele și acțiunile lor globale, să se independentizeze față de statele coloniale de unde provin. Realitățile contrazic integral o asemenea independentizare, în ciuda unor episoade de dispută asupra unor interese de profit între transnaționale de marcă și guverne din statele lor de origine și care toate se încheie în stilul „pupat piața endependenței”.

Activitatea unor structuri precum FMI, Banca Mondială sau Comisia de la Bruxelles este prea binecunoscută pentru a păcăli pe cineva. Sub paravanul unor instituții internaționale (oricum interguvernamentale), sunt disimulate politicile marilor puteri coloniale ale vremurilor actuale. Aflate sub controlul acestora, sunt un instrument al acestora. FMI și Banca Mondială, așezate în principal sub parohia SUA, au dirijat, prin presiuni și condiționalități inacceptabile, întreaga tranziție a Europei Centrale și de Est de la economia de comandă la economia de piață, au impus privatizări nenecesare, liberalizări premature și fără temeiuri economice, distrugeri de industrii, toate numai și numai în avantajul capitalului vestic, mai puternic, mai bine echipat tehnologic și deja cu poziții de forță în piață. Cît privește Comisia de la Bruxelles, aceasta s-a transformat într-o agentură a Germaniei, ce controlează UE, și care – se vede de departe – încearcă să folosească structurile UE ca arhitectură pentru un nou imperiu german.

Comisia de la Bruxelles a devenit un broker al capitalului german în tot ceea ce se petrece în UE, așa după cum, în tot ceea ce se întîmplă pe arena internațională, FMI și Banca Mondială se comportă ca adevărați brokeri ai capitalului internațional și ai intereselor coloniale pe plan mondial.

Piețele financiare își au propriile agenturi. Sunt așa-numitele agenții de rating, a căror armă principală o constituie punctările/depunctările acordate companiilor, băncilor, statelor însele. Marile puteri coloniale beneficiază de punctajele maxime și rareori agențiile de rating se ating de acestea, doar dacă se întîmplă lucruri prea de oaie. În rest, Dumnezeu nu poate fi decît bun.

Agenţiile de rating au de fapt o singură ţintă: ca nu cumva, în condiţiile crizei şi mai ales în condiţiile în care aceasta ajunge la nivelul creditorilor de ultimă instanţă (respectiv statele, căci aceasta este criza datoriilor suverane!), să se întoarcă în aşa fel lucrurile încît să trebuiască a scoate ceva din buzunar şi corifeii din sistemul financiar-bancar, adică cei ce se erijează în arbitri supremi, chiar dacă tocmai spre ei ar fi normal să se îndrepte plata, căci sunt cei în principal responsabili! Şi pentru aceasta, agenţiile internaţionale de rating – adică agenturile lor – pun la zid statele pentru că n-au luat măsuri sau pentru că n-au luat măsuri de ajuns spre a arunca pe seama proştilor (salariaţi, pensionari, contribuabili) nota de plată a datoriilor suverane!

De o atenție și deci de o analiză aparte trebuie să beneficieze așa-numitul grup al „Celor 4 Mari” (The Big Four: Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG), agenturi de o factură mai specială, cu rol determinant în promovarea intereselor puterilor coloniale în tot arealul lor colonial, în creionarea și desfășurarea marilor afaceri, în derularea jocurilor de pe piețele internaționale de fuziuni și achiziții. Dacă o afacere nu se află, într-un fel sau altul, pe răbojul unuia dintre „Cei 4 Mari” și nu trece prin filtrul său, nu se încheie! Este un fel de control al afacerilor mondiale. O privatizare, o preluare, o mare emisiune de acțiuni sau obligațiuni, dacă nu are apostila unuia din Big Four, indiferent în ce calitate, nu se finalizează.

Activitatea „Celor 4 Mari” este bazată pe o anomalie economică: audit și consultanță în același timp, ceea ce constituie o incompatibilitate organică. Nu poți să faci investigarea unei firme, atribuind certificate de legalitate și legitimitate, și deopotrivă să dai consultanță acelorași firme. Tu centrezi, tu dai cu capul! Este inadmisibil! Totuși, „Celor 4 Mari” li se permite. De ce? Pur și simplu pentru că centralizează controlul afacerilor mondiale la dispoziția nucleelor centrale ale colonialismului mondial. În urmă cu vreo 15 ani, „Cei 4 Mari” erau de fapt „Cei 5 Mari”. În 2004, cînd s-a prăbușit uriașul imperiu american Enron, s-a constatat că o contribuție la fel de uriașă la prăbușire avusese cel mai mare dintre „Cei 5 Mari”, chiar un fel de șef al grupului, Arthur Andersen: acesta făcuse auditul corporației Enron, dar o și consiliase în același timp, cunoscînd perfect realitățile concrete.

Și, în vreme ce conducătorii companiei nu știau cum să-și vîndă mai repede activele deținute la aceasta, spre a se feri în condițiile iminentei sale prăbușiri, „consilierii” de la Arthur Andersen, de conivență cu șefii de la Enron, povățuiau „investitorii” să achiziționeze acțiuni Enron. După ce buba a spart și milioane de acționari au rămas cu buza umflată, iar mii și mii de oameni fără pensii, a fost nevoie să se desființeze pur și simplu Arthur Andersen spre a se băga rahatul sub preș. De atunci se tot discută de o lichidare a incompatibilității organice a activității de audit/consultanță a „Celor 4 Mari” rămași. Au trecut deja 15 ani. Și vor mai trece decenii de discuții de ochii lumii. Pentru că soluția de care se vorbește – separarea celor două activități – ar fi doar de formă, evident tot doar de ochii lumii, pentru ca centralizarea controlului și acțiunii pe care o permite cuplarea auditului cu consultanța să poată continua.

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a României Libere din 26 ianuarie 2020.

Sursa: https://romanialibera.ro/opinii/brokerii-stapanitorilor-de-piete-muncesc-cu-sarg-819403

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

 

Nici un alt președinte din lume nu ar spune aceste cuvinte – Senzaționalul discurs al lui Trump la Marșul pentru Viață

 

        Donald Trump este primul președinte din istoria Statelor Unite care participă la Marșul anual pentru Viață.

Vineri, 24 ianuarie, a avut loc la National Mall din Washington, ediția a 47-a a Marșului pentru Viață. În fața a zeci de mii de participanți (alți zeci de mii se aflau în afara incintei), Donald Trump a susținut un discurs unic în peisajul politic actual al planetei.

El a vorbit despre Dumnezeu, despre darul divin al vieții, despre frumusețea familiei, despre libertatea religioasă, dar și despre atacurile furibunde ale Stîngii la adresa tuturor valorilor creștine.

Iată mai jos textul integral al acestui discurs istoric:

„Este o mare onoare pentru mine să fiu primul președinte din istorie care participă la Marșul pentru Viață (aplauze).

Ne aflăm aici dintr-un motiv foarte simplu: să apărăm dreptul fiecărui copil, născut sau care urmează să se nască, de a-li realizeze potențialul pe care i l-a dat Dumnezeu (aplauze).

De 47 de ani, americani aparținînd tuturor categoriile sociale vin din toate părțile țării pentru a apăra Viața.

Iar astăzi, în calitate de președinte al Statelor Unite, sunt cu adevărat onorat să fi alături de voi (aplauze).

Urez bun venit zecilor de mii de persoane – este o participare extraordinară – zecilor de mii de elevi și studenți din licee și colegii, care au făcut călătorii lungi cu autobuzele pentru a fi prezenți aici, în capitala națiunii noastre.

Și ca să vă fac să vă simțiți și mai bine, sunt zeci de mii de oameni afară, cu care ne-am întîlnit venind aici. Dacă cineva vrea să le ofere locul, se poate aranja.

Este un grup fantastic de oameni afară. Mii și mii au dorit să poată intra. Este un succes formidabil (aplauze).

Mișcarea pentru Viață este condusă de femei puternice, de lideri religioși minunați și de elevi și studenți inimoși care duc mai departe moștenirea pionierilor de dinaintea noastră, care au luptat pentru a ridica conștiința națiunii și a susține drepturile cetățenilor.

Voi le înconjurați pe mame cu dragoste și compasiune.

Voi sunteți întăriți de rugăciune și motivați de iubirea voastră altruistă.

Suntem bucuroși să îi avem alături de noi pe secretarul (pentru Sănătate și Servicii Sociale) Alex Azar și Kellyanne Conway (consilier prezidențial) (aplauze).

Mulțumiri de asemenea și senatorilor Mike Lee și James Lankford, pentru prezența lor. Mulțumesc mult, băieți.

Și reprezentanților Steve Scalise, Chris Smith, Ralph Abraham, Warren Davidson, Bob Latta, John Joyce, Lloyd Smucker, Brian Fitzpatrick și Ben Wenstrup (toți politicienii enumerați sunt Republicani – n.r.).

Vă mulțumesc tuturor. Dar trebuie să o spun – avem mult mai mulți politicieni în asistență. Nu o să vă supărați pe mine că nu-i prezint pe toți.

Toți cei prezenți aici înțelegem un adevăr etern: Fiecare copil este un dar prețios și sacru primit de la Dumnezeu (aplauze).

Împreună, trebuie să ocrotim, să prețuim și să apărăm demnitatea și sfințenia oricărei vieți omenești (aplauze).

Cînd vedem imaginea unui făt în uter întrezărim măreția creației lui Dumnezeu (aplauze).

Cînd ținem în brațe un nou-născut, înțelegem iubirea nesfîrșită pe fiecare copil o aduce într-o familie.

Cînd privim un copil cum crește, vedem strălucirea care izvorăște din fiecare suflet omenesc.

O viață schimbă lumea – știu asta din familia mea, din partea căreia vă transmit toată dragostea – și din prima mea zi în funcție (ca președinte – n.r.) am luat măsuri istorice pentru a sprijini familiile americane și a-i ocroti pe nou-născuți.

În timpul primei mele săptămîni în funcție, am reinstituit și extins Programul Mexico City (care împiedică finanțarea din fonduri publice a avorturilor – n.r.) și am stabilit un regulament pro-viață istoric pentru a reglementa finanțarea contribuabililor la Title X (programul de Planificare Familială – n.r.).

Am informat Congresul că voi opune veto-ul meu oricărei legi care ar slăbi politica pro-viață sau care ar încuraja distrugerea vieții omenești (aplauze).

La ONU, am spus cu claritate că birocrații mondiali nu au nici un drept să atace suveranitatea națiunilor care apără viețile nevinovate (aplauze).

Copiii nenăscuți nu au avut niciodată un apărător mai puternic ca acum la Casa Albă (aplauze).

Așa cum ne spune Biblia, fiecare persoană este o minune a Creației (aplauze).

Am luat măsuri drastice pentru a proteja libertatea religioasă – atît de importantă. Libertatea religioasă se află sub asediu peste tot în lume și, sincer, este atacată puternic și în țara noastră. Puteți sesiza asta mai bine ca oricine altcineva.

Dar noi oprim acest atac. Și îi ocrotim pe doctori, asistente, profesori sau grupuri ca Little Sisters of the Poor (organizație catolică care se ocupă de îngrijirea săracilor – n.r.) (aplauze).

Ocrotim adopțiilor pe bază de credință și pentru a întări actele noastre fondatoare am numit 187 de judecători federali care aplică legea așa cum este ea scrisă. Inclusiv doi judecători excepționali la Curtea Supremă: Neil Gorsuch și Brett Kavanaugh (aplauze).

Protejăm de asemenea și dreptul elevilor și studenților pro-viață de a vorbi liber în campusurile colegiilor.

Iar dacă universitățile doresc dolari din banii contribuabililor, atunci ele trebuie să respecte dreptul menționat în Primul Amendament ca fiecare să poată spune ceea ce gîndește.

Dacă nu, sunt obligate să achite penalizări foarte mari, pe care nu vor dori să le plătească (aplauze).

Din păcate, extrema Stîngă acționează pentru a anula drepturile lăsate de Dumnezeu, pentru a interzice accesul liderilor religioși în spațiul public și pentru a-i reduce la tăcere pe americanii care cred în sacralitatea vieții.

Ei mă atacă pe mine pentru că lupt pentru voi. Noi luptăm pentru cei a căror voce nu se poate face auzită. Și vom învinge, pentru că știm cum să învingem (aplauze).

Cu toții știm cum să învingem (aplauze). Sunteți învingători de multă vreme. De multă vreme.

Împreună, suntem vocea celor lipsiți de voce.

Cînd este vorba despre avorturi – și știți asta, ați văzut ce se petrece – Democrații au adoptat cele mai radicale și extremiste poziții văzute în această țară de zeci, ba chiar de sute de ani.

Aproape fiecare Democrat din Congres sprijină azi avortul din fonduri publice pe toată perioada sarcinii, pînă în ziua nașterii.

Anul trecut, parlamentarii din (statul) New York au ovaționat încîntați aprobarea unei legi care permite ca un bebeluș să fie smuls din burta mamei lui, chiar înainte de momentul nașterii.

Apoi, avem cazul guvernatorului Democrat din statul Virginia. Iubim Virginia, dar ce se petrece acolo? Guvernatorul a declarat că ar dori ca un copil să poată fi ucis după naștere. Vă amintiți.

Senatorii Democrați au blocat chiar și legea care să permită acordarea de asistență medicală bebelușilor care au supraviețuit unui avort.

De aceea am cerut Congresului să apere demnitatea vieții și să adopte legea care să interzică avortul tîrziu al copiilor care pot simți durere în uterul mamei (aplauze).

Anul acesta, Marșul pentru Viață celebrează împlinirea 100 de ani de la aprobarea celui de-Al 19-lea Amendament, care a asigurat pentru totdeauna dreptul femeilor de a vota în Statele Unite, drept consfințit prin Constituție. Un eveniment de o importanță uriașă.

Astăzi, milioane de femei extraordinare din toată America folosesc puterea voturilor lor pentru a lupta pentru dreptul tuturor drepturilor, așa cum scrie în Declarația de Independență – dreptul la viață.

Tuturor femeilor aflate aici astăzi le spun că devotamentul și tăria voastră înalță întreaga noastră națiune și vă mulțumim pentru asta.

Zecile de mii de bărbați americani care s-au strîns aici astăzi au făcut-o pentru a apăra Viața cu demnitate alături de femei și împreună cu ele. Și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru asta.

Apărați Viața zi de zi. Oferiți un cămin, educație, slujbe și îngrijire medicală femeilor pe care le ajutați. Găsiți familii iubitoare pentru copiii orfani, care au nevoie de un cămin pentru tot restul vieții. Găzduiți întîlniri pentru femeile însărcinate.

V-ați asumat misiunea de a ajuta la răspîndirea harului lui Dumnezeu.

Tuturor mamelor aflate aici astăzi, vă salutăm și spunem răspicat că toate mamele sunt eroine (aplauze).

Puterea, devotamentul și determinarea sunt motoarele unei națiuni. Datorită vouă, țara noastră este binecuvîntată cu suflete minunate care au schimbat istoria umanității.

Nu putem ști ce pot reuși cetățenii noștri nenăscuți încă. Visurile pe care le vor avea. Capodoperele pe care le vor crea. Descoperirile pe care le vor face. Dar știm cu siguranță că fiecare viață aduce iubire în lume. Fiecare copil aduce bucurie într-o familie. Fiecare persoană merită să aibă parte de ocrotire.

Și, mai presus de toate, știm că fiecare suflet omenesc este divin, iar fiecare viață umană – născută sau nenăscută – este creată după chipul lui Dumnezeu cel Atotputernic (aplauze).

Împreună, vom apăra acest adevăr pe tot cuprinsul acestui minunat pămînt. Vom elibera visurile oamenilor. Și cu nădejde hotărîtă, așteptăm toate binecuvîntările care vor veni din partea frumuseții, talentului, voinței, nobleței și harului fiecărui copil american.

Vreau să vă mulțumesc tuturor. Este un moment cu totul special. Este grozav să vă pot reprezenta. Vă iubesc (aplauze). Și spun asta din tot sufletul. Dumnezeu să vă binecuvînteze și să binecuvînteze America. Mulțumesc (aplauze).”

Articolul semnat de Adrian Pătrușcă a apărut pe site-ul Evz.ro în 25 ianuarie 2020.

Sursa: https://evz.ro/nici-un-alt-presedinte-din-lume-nu-ar-spune-aceste-cuvinte-senzationalul-discurs-al-lui-trump-la-marsul-pentru-viata.html

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Unirea pentru adversari și ignoranți

     

         Nu știu cum se vor fi simțit românii mai cu scaun la cap și cei cu sentimente patriotice cînd au văzut pe la televiziuni ploaia de confrați care nu știau ce sărbătorim la 24 ianuarie. Pentru mulți, Ziua Unirii nu mai este o aniversare. Doar o zi liberă pe care unii cred că o merită de la sine, iar alții nici măcar nu știu de ce este o zi liberă. Și nici nu le pasă! Ba mai nou, la Focșani, Unirea a devenit prilej de mică dezbinare. Prefectura organizează o sărbătoare, iar Primăria, o alta, în alt loc și la ore diferite. Să mă ierte susținătorii, dar acesta este rezultatul politicii de dezbinare dusă din Capitală.

Pentru prima dată, Unirea românilor este prilej de sărbătorire separată. Mai urît și mai pe față decît a fost la Centenarul Marii Uniri. Acolo s-a văzut pentru prima dată că am umplut de sînge cel mai important eveniment istoric din viața românilor. Și tot acolo s-a văzut pentru prima oară că lui Klaus Iohannis nu-i pasă de asemenea evenimente. Nu le prețuiește, nu le simte și nu le tratează ca un președinte mîndru de sărbătorile poporului său. Se vede pe fața sa și pe reacțiile lui. Dar dacă președintele nu simte și nu pricepe, ce ne mai pierdem vremea cu reacțiile sale! Nenorocirea este că atitudinea sa se amplifică pînă jos, la instituțiile locale și la oamenii simpli.

Răbufnirile de la Iași și de la Focșani sunt cum nu se poate mai grăitoare.

Felul în care trăim ziua de 24 ianuarie este grăitor pentru starea în care ne aflăm. Dezbinare politică, dispreț față de istorie, inclusiv față de monumentele pe care le mai avem, ignoranță în creștere. La ce-i folosește ziua nelucrătoare unui om care nu știe de ce o are? La ce interes public mai răspund televiziunile și radiourile cînd și despre Ziua Unirii o țin tot cu morții și tot cu declarațiile unor politicieni tembeli?

După ce aniversarea Marii Uniri a fost transformată într-o afacere (mai ales de Primăria Capitalei), acum,la Focșani, Ziua Unirii a devenit importantă doar în calendarul luptei politice. Urît, mizerabil, dezamăgitor și ofensator pentru istoria națională. Asta ne arată că între conducătorii clasei politice de jos, de mijloc și de sus s-au adunat numai impostori și ignoranți și că toți la un loc arată ca niște maimuțe pe crăcile unui uriaș copac numit România. Și cu toții sunt antrenați doar într-o confruntare pentru urcatul spre vîrf.

Din păcate gradul de ignoranță din rîndul populației nu este doar treaba politicienilor. Mai poartă o răspundere și așa zisele elite românești. Nu pentru că nu au un program de iluminare, ci pentru că nu-și ridică glasul în apărarea celor mulți și defavorizați, din ce în ce mai ignoranți.
Oricîtă răspundere apasă pe noi toți, în aceste semne de decădere nu putem citi decît calitatea clasei politice!
Avem Ziua Unirii, dar n-avem o clasă politică să ne conducă și nici lideri care să sărbătorească marile momente din trecutul țării noastre!

Articolul semnat de Cornel Nistorescu a apărut  pe site-ul Cotidianul.ro în 24 ianuarie 2020.

Sursa: https://www.cotidianul.ro/unirea-pentru-adversari-si-ignoranti/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american – 23 ianuarie 2020

           La fel ca pentru Europa, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 23 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune pentru a proteja continentul american.

În această zi, fiecare este rugat să recite, cel puțin unul din rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 26, 30, 31, 80, 85, 124 și 141 ale cruciadei.

Sursa: https://www.internetgebetskreis.com/en/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

 

Pentru prima dată fac cunoscut public că în ziua Sărbătorii Îndurării Mele voi acorda mai multe binecuvîntări

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love

2 ianuarie 2020

        Încă o dată, văd o Mare Flacără pe care eu (Maureen) am recunoscut-o ca fiind Inima lui Dumnezeu Tatăl. El spune:

„Copii, nu pierdeți clipa prezentă cu gînduri și îngrijorări cu privire la viitor. În acest moment reflectați asupra modului în care puteți să îmbunătățiți relația voastră cu mine. Aceasta este tot ce contează. Aceasta este calea de a consola Inima mea Paternă pentru toți cei care își trăiesc viețile lor ca și cum eu nu exist. Împart deci, atît de multe haruri aici* care ar trebui să facă o diferență în lume.”

Pentru prima dată fac cunoscut public că în ziua Sărbătorii Îndurării Mele** voi acorda mai multe binecuvîntări. Voi dărui Binecuvîntarea mea patriarhală***, Binecuvîntarea mea de Lumină**** și Binecuvîntarea mea apocaliptică*****. Plinătatea acestor binecuvîntări va fi primită de cei prezenți care au o credință fermă în inimile lor. Din nou, cei care nu pot participa îl pot trimite pe îngerul lor care se va întoarce la ei cu o anumită măsură a harului meu. Niciodată înainte aceasta nu a fost oferită omenirii și cel mai probabil, niciodată din nou. Aceasta depinde de răspunsul omului la acest eveniment care schimbă viața.”

„Însușiți-vă aceste cuvinte cu atenție. Lăsați inimile voastre să reacționeze.”

*Site-ul apariției  Maranatha Spring and Shrine

**Duminică 19 aprilie 2020 – Sărbătoarea Îndurării Divine

***„binecuvîntarea mea patriarhală care aduce cu ea darul discernămîntului dintre bine și rău.” (Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love din 6 august 2017 – https://revelatiialecerului.wordpress.com/2019/08/04/4-august-2019-tatal-intregii-omeniri/)

**** „Binecuvîntarea mea Patriarhală este cea mai completă binecuvîntare pe care pot să o confer pe pămînt. Anul viitor, ca pregătire a acestei Binecuvîntări care este dată în Ziua Sărbătorii mele din august ( 2 august 2020 – prima duminică a lunii)∗ voi pregăti sufletele oferind Binecuvîntarea mea de Lumină tuturor celor prezenți în ziua Sărbătorii Îndurării Divine (19 aprilie 2020). Eu sînt Creatorul luminii. Doresc să luminez de o manieră specială starea sufletelor pentru ca ele să știe cum să se apropie de mine ca pregătire a Binecuvîntării mele Patriarhale în august.” (Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love din 4 iulie 2019)

*****„Este o binecuvîntare care pregătește sufletul pentru schimbări încă nebănuite sau experimentate în viață. Ea așază o dorință în inimă care să vă apropie de mine sub toate aspectele. Ceea ce lipsește Chemării mele la convertire este dorința sufletului de a se converti. Acest har – această binecuvîntare – deschide inima către dorința de convertire și de îndepărtare a tuturor atitudinilor, obiceiurilor sau obiectivelor care sînt în cale. În timp ce multe binecuvîntări au fost și sînt oferite aici, aceasta este cea mai importantă și esența a ceea ce este Chemarea mea la convertire.” (Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Holy Love din 10 septembrie 2019)

Citiți: Psalmul 9:1-2

∗ Sărbătoarea Tatălui Întregii Omeniri – https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/04/27/parintele-ceresc-2/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/04/27/parintele-ceresc-ii/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

 

Dna Kovesi are mult de lucru în UE

          Mărturisesc că am rămas cam nedumerit cînd dna Kovesi a fost unsă procuror-șef la nivelul UE.

Mapa profesională a domniei sale conținea, pe lîngă reușite, o serie de nefericiri juridice: acuzații netemeinice, probe măsluite sau inventate, anomalii precum incriminări de luare de mită fără dătători de mită, abundență de spețe de abuz în serviciu, discutabile prin înlocuirea dovezilor de încălcare a legilor cu interpretări de oportunitate, rata imensă de achitări judecătorești din rîndurile acțiunilor înaintate instanțelor etc. Era imposibil ca onor decidenții din UE, fie parlamentari, comisari sau ambasadori, să nu fi cunoscut toate acestea, ca și la fel de discutabilele activități în justiție prin protocoale de colaborare cu serviciile secrete, a căror intervenție este neconstituțională. Și apoi, nu mai existau procurori prin țările făgăduinței, de a trebuit adus unul din România?! Mai ales că era vorba de un post nou în mecanismul judiciar din UE, prezentată fără echivoc ca un fel de mîntuitor pentru alde Românica noastră cea de toate zilele! Ceva nu înțelegeam!!! Lua Dumnezeu din ceruri paznic la rai pe cineva, oricît de minunat, din iadul corupției România?! Ba, mai mult, exista oare și în rai corupție, de se înființa un paznic-șef tocmai în domeniu?!

Studiind mai cu atenție statistici și analize venind chiar de pe la Dumnezeul nostru UE, păstorul europeismului mîntuitor, precum și fapte petrecute, ce să vezi, chiar prin rai, am primit toate răspunsurile la întrebările, doar aparent insidioase, dar strict corecte și legitime anterior menționate. Mi s-a dezvăluit o corupție uriașă în UE, prin comparație cu care cea din România este un biet bebeluș. O fi ajuns la stadiul de bebeluș, căci așa era de „naturelul” ei, sau a adus-o dna Kovesi la acest stadiu prin acțiunile domniei sale la DNA?! Pentru un răspuns să ne ghidăm după însuși bilanțul activității anticorupție a dnei Kovesi. Dacă adunăm prejudiciile admise pînă la urmă în justiție din dosarele înaintate spre judecare pe vremea dnei Kovesi se strînge o nimica toată, doar echivalentul cîtorva sute de milioane de dolari, nemaivorbind de cît anume a fost efectiv recuperat. Păi, asta nu-i decît un mizilic în raport cu cît se trîmbițează despre corupția din România. Și ce reprezintă un asemenea mizilic prin comparație cu sutele de miliarde de euro dezvăluite oficial a fi antrenate în infracțiuni de corupție prin UE! Așa că mai degrabă iadul marii corupții România apare, prin comparație cu situația din raiul UE, o biată diversiune spre a justifica statutul de colonie al României și explica discriminările inacceptabile ale României ca membru al UE (tratamentul tip MCV, neadmiterea politică în spațiul Schengen în ciuda îndeplinirii recunoscute a criteriilor tehnice, cele mai reduse alocări de fonduri  zise europene pe locuitor, cele mai scăzute subvenții agricole, impunerea practic acelorași prețuri la cele mai mici salarii din UE etc).

Să admitem însă varianta că dna Kovesi a adus iadul marii corupții România la stadiul de bebeluș prin efectul de descurajare pe care l-au indus activitățile și acțiunile domniei sale. Dacă este așa – și nu putem respinge ideea unei contribuții în acest sens – atunci este perfect explicabilă preluarea domniei sale în UE, spre a aduce și raiul corupției de acolo măcar la nivelul de curățenie la care a adus iadul (sau fostul iad) al marii corupții România!O știre oficială foarte recentă ne-a informat că puternica bancă olandeză ABN Amro este investigată sub legile olandeze de prevenire a spălării banilor și, țineți-vă bine!, a finanțării terorismului (!). Investigația urmează celei la care a fost supusă surata sa ING – binecunoscută și pe meleagurile dîmbovițene – care, în locul unei incriminări penale, a acceptat să plătească pentru spălare de bani imensa amendă de 775 milioane euro, cam dublul prejudiciilor stabilite și acceptate de instanță în toate dosarele DNA de pe vremea coordonării acestei instituții de către dna Kovesi. Spălarea de bani pare să fie îndeletnicirea predilectă în raiul european. Pe vremea cînd era prim-ministru în Luxemburg, dl Juncker, devenit apoi președinte al Comisiei Europene, un aranjament al acestei țări cu peste 200 de transnaționale de vază „albea” profiturile respectivelor companii prin simpla trecere a acestora prin Luxemburg contra unei impozitări modice, în detrimentul fiscului din țările lor de origine și de implantări externe. Ștafeta a fost preluată se pare de bănci scandinave. Date oficiale arată că Nordea Bank a spălat cel puțin 700 milioane euro doar în cîțiva din ultimii ani, în timp ce marea Danske Bank a devenit în Danemarca sinonimă cu spălarea de bani, căci e reușit performanța unei „albiri” de 235 miliarde euro în perioada 2007-2015. „Spălare” este un termen foarte general pentru că poate fi vorba de acceptarea de sume din evaziune fiscală sau pentru ascunderea evaziunii fiscale, dar și de înlesnirea unor transferuri internaționale ilicite. În cazul băncilor nordice, a fost vorba, prin subsidiarele lor din țări baltice, de transferuri în străinătate de bani rusești. Aoleo! Cooperare cu vrăjmașul Rusia?! Și mai rău! Pentru că autoritățile ruse au pus și ele umărul la investigații căci se avea de-a face cu scoateri de bani din Rusia de către mafia rusească! În toate aceste cazuri, plăcile turnante au fost paradisurile fiscale. Chiar cele stigmatizate de o listă oficială a UE, bineînțeles întocmită pentru a lua ochii fraierilor. Un studiu arhimediatizat în toate țările UE evidențiază că peste 10.000 de furnizori guvernamentali pe ansamblul statelor UE sunt de fapt firme din paradisuri fiscale, încasările lor din contractele încheiate pe bani publici cu statele din UE ridicîndu-se la 56 miliarde euro numai în ultimii 12 ani. Și apropo de spălare de bani, se pare că în UE aceasta este o activitate absolut necesară, căci, potrivit unui alt studiu care, ce să vezi, poartă și semnătura FMI, 40% din toate investițiile minunatelor transnaționale în afara țărilor lor de origine au ca scop crearea de instrumente pentru eludarea, penală prin dimensiuni, a obligațiilor lor fiscale! Are serios de lucru dna Kovesi în UE!

Articolul semnat de Ilie Șerbănescu a apărut în ediția online a României Libere din 14 ianuarie 2020.

Sursa: https://romanialibera.ro/opinii/dna-kovesi-are-mult-de-lucru-in-ue-818795

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-

170 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu

         Permanența atacului la Eminescu, probabil primul jurnalist din istoria României lichidat necontenit și după moarte…

„Manualele şcolare sunt pline de parascovenii despre Eminescu continuînd perseverent să descrie circumstanţa morţii lui Eminescu ca urmare a îmbolnăvirii acestuia de o boală venerică.
Cine sunt aceia care perpetuează falsul şi alimentează mituri mincinoase pe seama lui Mihai Eminescu?
Ce fel de profesori de limba română predau tîmpenii peste tîmpenii pe seama lui Eminescu, copiilor?
Cine le-a dat diplome, cine îi girează, cine le scrie manualele? Cine sunt aceia care se fac vinovaţi de risipirea zestrei lăsată de acesta?
Ce fel de stat este statul român care recompensează detractorii lui Eminescu şi pune la loc de cinste falsificatorii memoriei acestuia?(…)
Astfel, Eminescu a fost scos din viața publică între 1883 și 1889, anul asasinãrii sale, fiind declarat nebun și, ca urmare, incapabil de a mai crea ceva. Ori, mărturiile din acea perioadã ne arată un Eminescu în plină creație, lucru care nu ar fi fost posibil dacă era nebun, căci un nebun e rupt de contactul cu realitatea și nu mai simte nevoia de creație.
Așadar, creația artistică din acea perioadă, însoțită de numeroasele dovezi (ale medicilor și prietenilor) ale sănătății sale mentale ne arată faptul că Eminescu a fost asasinat printr-un proces lent de otrăvire.
Asasinarea lui Eminescu a continuat şi continuă și în prezent prin trecerea sub tãcere a activității sale de jurnalism politic, a atitudinilor sale naționaliste și antiiudeo-masonice.
Continuă prin prezentarea sa în școli în mod voit deformat, în ipostazã numai de poet genial, sărac și fustangiu.
Continuă și prin eliminarea din opera sa poetică a acelor poezii cu caracter profund național, cum ar fi versiunea adevărată a poeziei Doina.
Continuă prin atacurile tot mai dese și abia disimulate ale așa-zisei elite culturale române.
Continuă prin atacurile tot mai neruşinate ale comunității evreieşti din țară și din afara granițelor.
Dar, cel mai mult continuã prin lipsa noastră de cinstire a marelui român Mihai Eminescu, prin lipsa de informare asupra operei, a luptei și a dorințelor sale pentru neamul românesc.”
– Adevărul despre Eminescu, text alcătuit de: Cezarina Bărzoi şi Ionut Băiaş („Permanenţe” Nr.1-2 2005)

„Numai în România înalta trădare e un merit, numai la noi e cu putință ca valeți slugarnici să fie miniștri, deputați oameni mari!” 

Mihai Eminescu 

(Timpul 31 iulie 1880)

Sursa: pagina de facebook a jurnalistului George Roncea

https://www.facebook.com/george.roncea

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-14804988789171

Lanț de rugăciune pentru a apăra Europa-13 ianuarie 2020

       Multe mesaje primite de vizionari (Maria Îndurării Divine, Luz de María, Pedro Régis) se referă la evenimentele dureroase care vor avea loc pe continentul european. În vederea preîntîmpinării lor, credincioșii de pretutindeni sînt invitați ca în ziua de 13 a fiecărei luni să se roage într-un lanț de rugăciune.

În mesajul din 16 mai 2012 adresat Mariei Îndurării Divine, Mîntuitorul însuși ne cere să ne rugăm pentru Europa, deoarece cel de-al treilea război mondial va începe tocmai de aici.

În această zi, fiecare este rugat să recite  rozarele de bucurie, de durere, de lumină și de mărire precum și rugăciunile nr. 31, 33 și 54 ale cruciadei.

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/en/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/11/13-iulie-2016-lant-de-rugaciune-pentru-europa/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Guvernul ticăloșiei absolute

          Au trecut doar două luni de cînd guvernul marionetă a fost investit printr-o lovitură parlamentară. Aveți idee ce s-a întîmplat în aceste două luni? S-o luăm pe rînd.

Deficitul bugetar a explodat la 4.4% din PIB, fără ca vreun oficial de-al UE să se tăvălească pe jos din cauza ofuscării pricinuite de o asemenea depășire. Dacă sub guvernarea PSD s-ar fi întîmplat o depășire a celor trei procente, chiar și cu 0.01%, ar fi fost jihadul de la București pînă la Washington via Bruxelles. Iar ambasada Suediei s-ar fi tăvălit în chinuri de grija „bunăstării” afectate de ciuma roșie. Și nu doar că deficitul bugetar s-a dus în plopi, dar praf-ministrul de finanțe a hotărît să seteze un deficit bugetar pentru 2020 de 3.5%! Tot peste țintă și fără ca cineva să protesteze. Și e logic să nu protesteze nimeni. Populația care umple țara asta n-are habar de chestiuni atît de abstracte, însă șmecherii știu bine cu ce se mănîncă toate aceste chițibușuri.

Deficit bugetar înseamnă, în ultimă instanță, bani pe care țara îi împrumută. O țară care vrea să se dezvolte are nevoie de împrumuturi. Însă trebuie să facem o analogie cu lumea reală pentru a înțelege mai bine despre ce vorbim. Una e un individ care se împrumută pentru a-și crește business-ul și cu totul altceva e unul care se împrumută pentru a-și cumpăra mașină, telefon și alte junk-uri. În timp ce primul va prospera întrucît își va crește cifra de afaceri și, automat, profitul, celălalt se va înfunda în rate și, în cazul în care veniturile sale – de cele mai multe ori de natură salarială – vor suferi deteriorări, o va sfîrși executat.

Să vedem acum în ce categorie se încadrează țara. Ce-a tăiat guvernul orban (încep deja să-l scriu cu literă mică deoarece intră în același gunoi cu băsescu, boc & comp). A distrus „Startup Nation”, un program care dezvolta spiritul antreprenorial și creștea numărul de salariați. Urmează să distrugă PNDL și promite că noua echipă guvernamentală va face un nou PNDL. Nu-l vor face! Au stopat construcția de autostrăzi. Segmentul Sibiu- Pitești e înghețat din nou, Brașov-Ploiești de asemenea. Moldova nici nu se mai pune în discuție, iar tiripliciului cu „șîeu” pare a-i fi pierit vocea. Același guvern a tăiat masiv bani de la Ministerul Sănătății. A tăiat alocațiile (nepunerea în aplicare a unei legi deja votate e o tăiere), a tăiat salariile profesorilor care nu vor crește anul viitor, va tăia și pensiile, a tăiat salarii la stat și urmează să înceapă un program masiv de disponibilizări.

OK, după ce-am înțeles în mare ce e cu aceste tăieri, poate e interesant de înțeles unde se duc banii „recuperați” astfel. O parte masivă la multinaționale cărora, prin anularea OUG114, tocmai ce li s-au returnat cîteva sute de milioane de euro. O altă parte la cei care extrag gazele din Marea Neagră și care practic sunt făcuți proprietari peste gazele României, FĂRĂ A FI OBLIGAȚI SĂ PLĂTEASCĂ NIMIC! Dar cine-s acei fericiți cîștigători din Marea Neagră? Cum Exxon va vinde totul către Lukoil, rămîn doar doi jucători: rușii de la Lukoil și austriecii de la OMV. Care austrieci sunt tot ruși, dar îmbrăcați în blană de lup domestic. Ce-ați zice dacă aceste companii ar decide să vîndă gazele extrase către Gazprom și-apoi Gazprom să le revîndă Romîniei prin acea firmă elvețiană. Vi s-ar părea imposibil? Acum nu!

Alți cîștigători sunt americanii cărora guvernul orban le-a alocat sume fabuloase pentru echipamente militare depășite. Cumpărăm F16 de prin cimitirele de fier vechi ale Americii, cumpărăm un sistem Patriot depășit tehnic, cumpărăm transportoare blindate s.a.m.d. Cumpărăm orice e nefuncțional pe la americani, cu banii jos. În timp ce Polonia cumpără echipamente militare de prim rang, cu offset de peste 100%, noi dăm șpaga transparent pe chestii nefuncționale.

În sănătate jihadul e și mai mare. Marii profesori sunt prigoniți, urmăriți de milițieni și porcurori, tăvăliți în piața publică și acuzați de te miri ce. Cei care-au făcut ceva vizibil – precum Raed Arafat care-a ridicat din nimic unul dintre cele mai performante servicii de urgență din lume! – sunt tăvăliți în văzul lumii de cîte-un neica nimeni agramat, pus ministru pe bază de contribuție la pușculița partidului. Cînd toată lumea stătea cu gîndul la petrecerea de Revelion, ministrul sănătății a dat pe șest un ordin privind componența Comisiei multidisciplinare de chirurgie compusă într-o majoritate covîrșitoare de oameni cu interese din spitalele private. Un fel de abonare la banii statului pentru medicina privată. Sunt doar cîteva exemple. Dacă m-aș apuca să le contabilizez pe toate probabil aș epuiza limita pusă la dispoziție de facebook.

Vă reamintesc, toate acestea s-au întîmplat în doar două luni. Nu-i mai răbda inima pe cei care-au investit în lovitura de stat. Trebuiau să-și recupereze cît mai rapid pierderile și iaca, sică s-a pus destoinic pe treabă.

Ei bine, cu toate porcismele înghesuite într-un interval atît de scurt, care credeți că sunt rezultatele? Liberalii cresc în sondaje ca Făt Frumos. Nu știu dacă sondajele care se dau pe piață sunt făcute în aceleași instituții care numără voturile. Nu m-ar mira! Însă trebuie să constat cu amărăciune imbecilitatea românilor. N-ai cum să te chircești în asemenea hal, să suporți umilințe, să vezi cum ești călcat în picioare și tu, nu doar că pleci capul și mai jos, ci chiar începi să-ți iubești călăul. Știu că securiștii manipulează voturile, dar în condițiile în care n-ar exista atîta prostie și inconștiență cîtă s-a înghesuit aici, ar fi dezarmați. Așa că, atunci cînd căutați vinovați, uitați-vă în oglindă. De-acolo începe și acolo se termină totul!

Vă place? Rămîneți la fel de pasivi pînă cînd vă vor înjunghia și-o să constatați cu stupoare că v-au lichidat ticăloșii.

Articolul scris de Dan Diaconu a fost publicat pe blogul său, Trenduri economice, în 8 ianuarie 2020.

Sursa: https://trenduri.blogspot.com/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

Gazul natural, miza noilor conflicte (VI)

Bătaie mare pe zăcămintele ExxonMobil din Marea Neagră. Americanii negociază cu rușii vînzarea gazelor românești. Reacția avocatului Piperea: „Orban, Câțu & co au abrogat o lege în favoarea rușilor. Cum e cu rusofobia așa-zisei drepte românești?

        Americanii de la ExxonMobil negociază cu rușii de la Lukoil și cu polonezii de la PGNiG vînzarea participației de 50% din perimetrul petrolifer Neptun Deep din Marea Neagră.

ExxonMobil a hotărît să vîndă zăcămintele descoperite în Marea Neagră, iar doritorii se înghesuie. Lukoil și Compania națională de petrol și gaze naturale din Polonia par să fi rămas în cursa pentru zăcămintele americanilor. trei companii ar fi interesate de preluarea de la ExxonMobil a participației de 50% din proiectul Neptun de explorare și exploatare a gazelor din Marea Neagră, potrivit unor surse citate de HotNews.

Una dintre companii deja și-a anunțat public interesul, aceasta fiind Romgaz. Celelalte două nu au anunțat oficial, însă potrivit surselor HotNews.ro este vorba despre Compania națională de petrol și gaze naturale din Polonia, PGNiG, și OMV Romgaz ar urma să dețină 20% din proiect, compania din Polonia încă 20%, iar austriecii 10%.

Reamintim că americanii de la Exxon ar intenționa să renunțe la participația sa de 50% la proiectul Neptun din Marea Neagră, alături de care se află și OMV Petrom, care deține tot 50%. Romgaz a anunțat deja că este în discuții pentru preluarea unei părți din participația Exxon. Potrivit surselor HotNews.ro, autoritățile guvernamentale nu sunt sigure că va avea loc pînă la urmă acest exit al Exxon, chiar dacă au început discuții pentru o eventuală vînzare a participației de 50%.

ExxonMobil discută cu compania rusă Lukoil despre vînzarea participației de 50% deținută de compania americană în proiectul Neptun Deep pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale. Următorul pas în cadrul negocierilor este solicitarea accesului pentru Lukoil la camera de date (informațiile tehnice și financiare despre proiect).

Într-o postare pe Facebook, avocatul Gheorghe Piperea a comentat această informație, subliniind faptul că Guvernul Orban, prin abrogarea OUG 114, ar putea ajunge să facă un mare bine rușilor. Piperea spune că unul dintre principalele motive pentru care guvernul liberal a fost învestit la finele anului trecut a fost tocmai îndeplinirea directivei venite de-afară privind mult hulita OUG 114. Iar dacă americanii de la Exxon vor vinde rușilor gazele românești din Marea Neagră, redevența va fi redusă la nivel penibil (cel de dinainte de OUG 114/2018), iar gazul va putea fi exportat fără limită, România urmînd să se aleagă cu praful de pe tobă. Deci, indirect, gazele s-ar duce la ruși, cu concursul actualului guvern, constată avocatul Piperea.

„OUG nr.114/2018 continea nu numai o taxa pe activele bancare (pe lacomie, adica), o plafonare a costului gazelor pentru populatie, o taxa pe licenta de telefonie 5G, o majorare de capital social al administratorilor de fonduri private de pensii (ca sa fie ferite de faliment si, indirect, pentru a ne fi protejate pensiile) si o taxa pe profiturile exceptionale ale unor companii din energie, ci si o majorare a redeventei platibile de concesionarii de zacaminte de gaze si de petrol si o contingentare a exportului de gaze (cca 2/3 din productia anuala trebuia sa ramana in tara, si nu sa plece la unguri, via austrieci). S-a facut propaganda apocaliptica impotriva acestei reglementări. Mandatul clar de la sponsori a fost abrogarea cu orice pret a acestei reglementari. Printre altele, acesta a si fost unul dintre principalele motive pentru care guvernul actual a fost investit.

Si ceea ce trebuia sa se faca s-a facut – malefica oug 114/2018 a fost abrogata. Ba chiar de 2 ori, prin lege (atacata la CCR) si prin oug (emisa chiar azi, pentru ca sponsorii nu mai puteau astepta decizia CCR – nu le inteleg teama, caci CCR a cam fost culanta cu zisii sponsori in ultimele luni).

Ei, si acum sa zicem ca Exxon chiar ar vinde rusilor gazele romanesti din Marea Neagra. Redeventa va fi redusa la nivel penibil (cel de dinainte de oug 114/2018), iar gazul va putea fi exportat fara limita, poate ca in totalitate, Romaniei urmand sa ii revina praful de pe toba. Sau de pe matrioska. Deci, indirect, gazele s-ar duce la rusi, cu concursul actualului guvern.

Sa te strici de ras, nu alta – Orban, Cîtu & co au abrogat o lege in favoarea rusilor. Cum era cu rusofobia asa-zisei drepte romanesti? Dar cu interesul national pe care, cica, il reprezinta umflatele cu pompa bugetara servicii secrete „romanesti”?”, scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.

Articolul semnat de Ștefania Brândușă a apărut pe site-ul Activenews în 7 ianuarie 2020.

Sursa: https://www.activenews.ro/stiri/Bataie-mare-pe-zacamintele-ExxonMobil-din-Marea-Neagra.-Americanii-negociaza-cu-rusii-vanzarea-gazelor-romanesti.-Reactia-avocatului-Piperea-%E2%80%9EOrban-Catu-co-au-abrogat-o-lege-in-favoarea-rusilor.-Cum-e-cu-rusofobia-asa-zisei-drepte-romanesti-159535

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Cruciada specială de rugăciune din 7 ianuarie 2020

        În ziua de 7 ianuarie 2020, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: pentru mîntuirea sufletelor

Se vor recita:

 1. Rozarul Sfintei Fecioare Maria (dacă este posibil cele patru Mistere tradiţionale);
 2. Rozarul Îndurării Divine*;
 3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96 – 7,13, 17, 19, 35, 37, 41, 58, 64, 65, 67, 73, 80, 104, 105, 106, 111, 112, 117, 118, 127, 128, 130, 147,150, 157, 169 – 96
 4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
 5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
 6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
 7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014)

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Surse: https://www.internetgebetskreis.com/fr/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

Avertismentul exorciștilor împotriva unei cărți sataniste pentru copii

La 11 decembrie 2019, Asociația internațională a exorciștilor (IEA) i-a avertizat pe părinți și pe educatori în privința unei cărți apărute în SUA care se adresează copiilor și care îi încurajează să invoce demonul în viața lor zilnică.

Titlul cărții este „Children’s Book of Demons” – „Carte de demoni pentru copii”.

Rezumatul lucrării propus de autor oferă o imagine a conținutului său: „A-i chema pe demoni n-a fost niciodată atît de amuzant. Nu vrei să scoți gunoiul în seara aceasta? Te îneci în temele tale? Acest bătăuș este o adevărată pacoste? Ei bine, luați-vă creioanele colorate și folosindu-vă de talentele de desenator de sigilii, chemați-i pe demoni! Dar atenție, chiar dacă aceste spirite sînt mai mult stupide decît înfricoșătoare, acestea sînt totuși demoni. Pentru copiii de la 5 la 10 ani.”

Lucrarea este un adevărat grimoar*: conține 72 de notițe însoțite fiecare de un simbol ocult care permite invocarea unui demon ales în funcție de efectele pe care le așteaptă copilul…Harry Potter este depășit!

Asociația internațională a exorciștilor i-a avertizat în mod oficial pe părinți împotriva acestei publicații care pune la îndemîna copiilor codurile și practicile sataniste. Președintele său, părintele Francesco Bamonte, semnează o notă în care denunță scopul și metodele autorului Children’s Book of Demons:

„Autorul, fără nici o reținere, prezintă copiilor evocarea demonilor ca fiind ceva obișnuit și potrivit, invitîndu-i să se alieze cu ei, pentru a obține un anumit beneficiu. Cum învață el modul de a-i chema pe demoni? Desenînd sigilii demonice, adică simbolurile care îi reprezintă. În acest fel, copiii se folosesc de simboluri foarte asemănătoare celor reproduse în grimoare, care în lumea magiei sînt manuale, în care procedurile necesare pentru contactarea bunelor sau așa-ziselor spirite bune și rele sînt învățate în cele mai mici detalii.(…) Autorul, simplificînd la maximum un grimoar, îl adaptează copiilor, adică îl transformă într-un joc amuzant: sigiliile diabolice servesc ca «număr de telefon» pentru contactarea spiritelor rele.”

Asociația care reunește preoți exorciști din lumea întreagă protestează împotriva acestei cărți în care vede a nu știu cîta „tentativă de a propune satanismul ca o alternativă inofensivă printre alte culte” și ca un lucru „bun și pozitiv”. Ea avertizează asupra cîtorva efecte: „faptul de a invita un copil să evoce demonul îi poate atinge identitatea sa, personalitatea sa”, de a vedea „ distrugîndu-l moral, psihologic și spiritual”. Deoarece este a anihila „complet discernămîntul dintre ceea ce este bun și ceea ce este rău”.

Președintele IEA a concluzionat:

„Cartea demonilor pentru copii reprezintă o nouă etapă a unui proiect obscur care, început în anii ’70, propune după o primă familiarizare a tinerelor generații cu ocultismul- să vină progresiv cu propunerea explicită de a-l adora pe diavol în persoană.”

Un alt pericol de semnalat este, în sens invers, de a face să credem că demonul nu există, că este numai un personaj în lumea ficțiunii moderne (benzi desenate, cinema, video, jocuri video) sau că se supune degetului sau ochiului și deci nu este rău sau periculos. Și de a face astfel Revelația divină iluzorie sau înșelătoare.

*grimoarul este un formular care cuprinde formule magice de vrăjitorie (Sursa: https://dexonline.ro/definitie/grimoar)

Sursa: https://www.lesalonbeige.fr/mise-en-garde-dexorcistes-contre-un-livre-sataniste-pour-les-enfants/

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

1600 de ani de la nașterea Sfintei Genoveva

          Sfînta Genoveva, patroana Parisului, s-a născut la Nanterre (aproape de Paris), în anul 420. Provenind dintr-o familie aristocrată galo-romană, ea a moștenit din partea tatălui proprietăți funciare în împrejurimile Parisului și ale orașului Meaux. La vîrsta de 6 ani, a fost consfinţită lui Dumnezeu de Sfîntul Germain d’ Auxerre, care era în trecere spre Anglia, unde se răspîndise foarte mult erezia pelagiană. Cînd a împlinit 15 ani, Genoveva s-a consfinţit definitiv lui Dumnezeu, cerînd să facă parte dintr-un grup de tinere consacrate. Acestea, deşi purtau o îmbrăcăminte care le deosebea de celelalte femei, nu trăiau în mănăstiri, ci în casele lor, dedicîndu-se muncii de ajutorare a celor lipsiţi şi bolnavi şi unei vieţi de penitenţă. Genoveva şi-a impus un program foarte aspru: se hrănea numai în zilele de joi şi duminică, iar din seara sărbătorii de Bobotează şi pînă în Joia Mare nu ieşea din camera ei. (Sursa: http://www.calendarcatolic.ro/Sfinti/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/11/Sfanta-Genoveva-fc.aspx)

În primăvara anului 451, hunii conduși de Atila se îndreptau spre Paris după ce incendiaseră orașele Metz, Verdun, Laon, Reims. Înspăimîntați, parizienii s-au hotărît să părăsească localitatea împreună cu bunurile lor. Genoveva a încercat să-i convingă pe oameni să nu fugă: „Orașul vostru va fi păzit, le-a spus ea, în timp ce acela în care vreți să vă retrageți va fi jefuit sau pustiit. Aveți încredere în Dumnezeu, implorați ajutorul său și nu trădați prin fugă cauza cerului și a patriei.”

În ciuda suspiciunilor locuitorilor și a ostilității unora, ea a adunat un mic grup de femei ca să postească și să se roage lui Dumnezeu să-i apere. Parisul a fost cruțat, hunii s-au năpustit asupra orașului Orléans unde au fost învinși. Parizienii au proclamat-o atunci pe Genoveva defensor civitatis – protectoarea orașului.

În anul 470 Parisul a fost asediat de franci și amenințat cu foametea. Genoveva a decis să facă o expediție pe Sena pînă la Aube, pentru a organiza aprovizionarea lui și astfel orașul a fost eliberat.

După moartea sa din anul 502 și pînă în secolul al XVII-lea parizienii au recurs adesea în timpul invaziilor, inundațiilor, secetei, epidemiilor la procesiuni solemne cu moaștele sfintei Genoveva.

În timpul revoluției de la 1789 racla care adăpostea moaștele sfintei a fost parțial distrusă, relicvele sale fiind depuse apoi în Biserica Saint-Etienne-du-Mont.

De fapt, biserica Sainte Geneviève, ridicată în cinstea ei la Paris de către arhitectul Jacques-Germain Soufflot în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, a fost transformată în 1791, în timpul revoluției franceze, în monument comemorativ, fiind apoi redată cultului în timpul restaurației, pentru ca din nou să fie transformată în edificiu comemorativ în decursul secolului al XIX-lea, actualul Panthéon.

Sărbătoarea Sfintei Genoveva figurează în calendarul bisericii în 3 ianuarie. De asemenea patroană a jandarmilor, ea este celebrată în 26 noiembrie ca „Sainte Geneviève des Ardents”, sărbătoare instituită de papa Inocențiu al II-lea pentru dieceza de Paris cu ocazia vindecărilor miraculoase de ciumă din anul 1130, care au avut loc prin invocarea Sfintei Genoveva.

Cu ocazia celei de-a 1600 aniversare a nașterii sale, primăria celui de-al cincilea arondisment parizian prezintă, pînă la 19 ianuarie 2020, o expoziție inedită a vieții sfintei.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/

 

În învățătura adevărată nu există cîrpeli sau scurtături

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.906 din 28 decembrie 2019

          Dragi copii, trăiți în timpul marii bătălii spirituale. Voi sunteți soldații lui Cristos. Nu fugiți. Fiți curajoși și apărați-l pe Isus și învățăturile sale. Tăcerea celor drepți îi întărește pe dușmanii lui Dumnezeu. Fiul meu Isus este Adevărul Absolut al Tatălui. El este singura voastră Cale, Adevăr și Viață. Acceptați Evanghelia sa  și învățăturile adevăratului magisteriu al bisericii sale. Vă rog să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Dumnezeu se grăbește. Ce trebuie să faceți nu lăsați pe mîine. Fiți precauți. În Dumnezeu nu există jumătate de adevăr. În învățătura adevărată nu există cîrpeli sau scurtături. Nu uitați lecțiile trecutului. Mergeți înainte în apărarea adevărului. Îngenuncheați în rugăciune. Victoria voastră este în Euharistie.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2020 Revelații ale cerului

Adresa de facebook a blogului este: https://www.facebook.com/Revela%C8%9Bii-ale-cerului-1480498878917109/